Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och ltd stadshuset, kl Beslutande Ledarnoter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram (K d) Pierre Ryden (S) Marie Lindberg (S) Ovriga deltagande Kjell-Åke Berglund, barn- och utbildningschef, 18 Bo Adler, fastighetschef, 18 Caroline Hägglund, förskolechef, 18 Lennart Andersson, ekonomichef, 19 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Marie Lindberg (S) s tadshuset o4 Underskrift er Paragrafer l 7 _ 2 1 sekreterare ~,~:~ i~~~,c~1x..... ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anstags uppsättande Förvaringsplats för protokollet os Datum för anslags nedtagande Underskrift Christina Grahn

2 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyr elsens allmänna utskott Au 17 Dagordning Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar att fastställa dagordningen.

3 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Au 18 Informations- och diskussionsärenden Information om ny förskola vid Knäpplan. Föredragande: barn- och utbildningschef Kjell-Åke Berglund, fastighetschef Bo Adler, förskolechefcaroline Hägglund

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum 4 Au 19 Beredningsärenden Svar på revisionsrapport om lönesystemet. Förstudie om införande av ny projektmodell för Hjo kommun. Ekonomisk uppfölj ningjanuari-april Föredragande: ekonomichef Lennart Andersson Omdisponering i investeringsbudget avseende inköp av maskiner. Planeringsförutsättningar för Hjo kommun. Kollektivtrafiknämnden HjoTiBorg: årsredovisning Avfallshantering Östra Skaraborg: årsredovisning Milj ösamverkan Östra Skaraborg: årsredovisning Räddniostjänsten Östra Skaraborg: årsredovisning 2013.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Au Ansökan om föreningsbidrag från Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar att bevilja Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening ett bidrag om kronor. Bakgrund Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening har ansökt om föreningsbidrag om 4000kr för inköp av räknare, översättning av hemsida, nya märken, samt nya vandringskartor. Föreningen har sitt säte i Tidaholms kommun, men har 12 av sina 51 medlemmar i Hjo kommun. Föreningen har sökt bidrag utifrån Hjo kommuns riktlinjer fö r föreni ngsbidrag, inom kommunstyrelsens område. Samtliga efterfrågade dokument är inlämnade. Förvaltningen föreslår att allmänna utskottet beviljar föreningens ansökan om bidrag och att kostnaden om kr belastar ID 200 l. Handling Ansökan om bidrag från Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening. Kommunchefens skrivelse Delges Pilgrimsleden Hjo-Kungslena ideell förening Ks förvaltning/ekonomi

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Au 2 1 Anmälningsärenden l. Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll Hjo Stadshus AB: Styrelseprotokoll Miljönämnden Östra Skaraborg: Protokoll Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg: Protokoll Kollektivtrafiknämnden: Protokoll Räddningstjänsten Östra Skaraborg: Direktionens protokoll Skaraborgs kommunalförbund: Styrelseprotokoll AB Hjo Småindustrier: protokoll vid årsstämma AB Hjo Småindustrier: protokoll vid konstituerande sammanträde l O. Hjo Stadshus AB : protokoll vid konstituerande sammanträde Hjo Energi AB: protokoll vid årsstämma Hjo Energi AB: protokoll vid konstituerande sammanträde Hjo Energi Elhandel AB: protokoll vid årsstämma Hj o Energi Elhandel AB: protokoll vid konstituerande sammanträde

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sld n l (6) Pfau och tid Öringen, Stadshuset, kl 08.30- l 0.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden (S)

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och tid stadshuset, kl 13.30-17.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande stadshuset, kl 08.30-12.30 Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Pierre Ryden (S) Marie Lindberg (S) Eva-Lott Gram (K d) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde ANSLAG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde ANSLAG Sidan l (6) Plats och tid Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde Beslutande ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram

Läs mer

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-01-30 Sida Plats och hd stadshuset, kl 13.15-17.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammantrådesdatum Sida l Platsochbd StadShUSet, kl 8.30-16.00 (ajournering 10.00-10.30, 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsoch hd StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kj. 8.30-12.00 (ajournering 9.30-9.50) Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l K()mmunstyr~lsen~ allmänpa lltsk()tt Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie

Läs mer

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<...

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-14.30 (ajournering 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M), 37-40 Britt-Marie Sjöberg (C), 37-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsochtid StadShUSet, kl 8.30-12.15 (ajournering 9.40-10.10) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o harrsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL w 20 l 5-05-28 Sidan l (7) Plats och tid Öringen, stadshuset, kl 08.30 - l 1.30 Beslu~nd e Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott Sidan l (6) Plats och tid Siken, Stadshuset, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden (S) Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrMesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-12.30. Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott 20 18-02-0 l Sidan l (5) P,ats och tid Öringen, Stadshuset, kl 8.30- l 0.30 Besluunde Övriga deltagande Ledam öter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram

Läs mer

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott

~. e~ensk~ll!c1bhhhh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. NSLAG/BEVIS l. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens allmänna utskott 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierrre Ryden (S) Övriga

Läs mer

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. f} HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-02-27 Plats och tid stadshuset, kl 16.30-17.1 o Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars Glad (M) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-13.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 'fi'hjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr

Läs mer

Öringen, stadshuset, kl

Öringen, stadshuset, kl w HJO Sidan l (6) Plats och tid Öringen, stadshuset, kl 13. 15-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva Lott G ram (Kd) Pierre Robert Ryden

Läs mer

Öringen, stadshuset, kl

Öringen, stadshuset, kl SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20 17-05-31 Sid;m l (8) P1ats och tid Öringen, stadshuset, kl 13.15-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott 20 17-11-24 Sidan l (6) Plau och tid Harren, Stadshuset, kl 9.00- l 1.30 Beslutande Övriga delagande ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL %,t;.'e}w C SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Sidan l (7) Plats och tid Siken, Stadshuset, kl 14.15-17.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hul marker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott

Läs mer

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset, kl

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset, kl ~. w HJO 20 l 5-06-25 Sld>n l (8) Pius och tid Öringen, Stadshuset, kl 08.30-12.15 Beslutlinde l edamöter Catrin l:luia'iarker (M) Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-09-01. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker M), ordförande Tore Nolberger M) Britt-Marie Sjöberg C) Petter Jönsson Fp) Eva-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp)

Läs mer

/, / - /AJ. Kommunstyrelsens allmänna utskott. Siken, Stadshuset, kl l sekreterare~ Edvin Ekholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

/, / - /AJ. Kommunstyrelsens allmänna utskott. Siken, Stadshuset, kl l sekreterare~ Edvin Ekholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 16-1 0-06 Sidan l (8) Plau och tid Siken, Stadshuset, kl 08.30 - l 1.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarl

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd)

Läs mer

o~~~~: 1~~~... ~ew~~;:lb... Frida Wilgotson J :-:' ... (:?/~~~~~... /jj;4. {)/i(~hy... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

o~~~~: 1~~~... ~ew~~;:lb... Frida Wilgotson J :-:' ... (:?/~~~~~... /jj;4. {)/i(~hy... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 15-16:45 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Ida Hägne (S) Roger

Läs mer

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering )

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering ) Sidan l (9) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-15.00 (ajournering 14.15-14.45) Besluunde Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-15.00 (ajournering 12.00-13.00) Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30 12.40 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m), 48-65 Britt-Marie

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.40 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

~. Culr-k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ... Fri a Wilgotson

~. Culr-k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ... Fri a Wilgotson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-15 Plats och tid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13 : 30-~6: 00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) Gert Franzen

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 94 PG Ylander, projektledare Hjo 600 år, 94 Lisbeth Göthberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-1 2-17 l Platsochtid stadshuset, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-15:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Petter Jönsson (Fp), ordförande Christer Klang (M) Ann-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-01 S1da Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.15 Beslutande Sesidan två ö vriga deltagande Gunnar Ekfeldt (S), ordförande patientnämnden, 71 Ann-Charlotte Josefsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering )

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering ) tihjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid stadshuset, kl13.15-17.15 (ajournering 14.45-15.15) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o hans son (M) Ewa F

Läs mer

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :.

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Platsochtid Medborgarhuset Park, kl18.30-19.15 Beslutande Sesidan två övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 200 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protok ollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protok ollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida l Plats och l id stadshuset, Öringen, kl. 13:30-17:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Gert

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-1 7: 00 Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-18.50 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Olof Fredholm, kommunsekreterare Utses at! justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-20.25 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson (m) Rune Larsson (m) Benkt-Eric

Läs mer

Öringen, Stadshuset, kl

Öringen, Stadshuset, kl W- ~-f?$2{j C Sidan l ( l O) Plats och tid Öringen, Stadshuset, kl 08.30-12.00 Beslutande ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre

Läs mer

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Gert Franzen (C), Liselotte

Läs mer

~~;t~ ~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

~~;t~ ~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-01 Sida Plats ochtid stadshuset, Sanunanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-16:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Christer Klang (M) Ann-Christine Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl. 13 :15-15:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan Kello (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Tj änstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset, kl w HJO Sidan l (9) Plats och tid Öringen, Stadshuset, kl 13.30-15.50 BeslutJnde ledamö ter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PJatsoch tid Stadshuset, kl 1300-14.35 BesllJlande Ledamöter Tore Nolberger (M) ordförande Lars Newman (Kd) Pierre Ryden (S) Övriga deltagande Catrin Hulmarker (M), ersättare Annica

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 18.30-20.30 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Gert F ranzen (c) Eva-Lott Gram (kd) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.20-16.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Ryden

Läs mer

... :'~.kv... :::,;~~"~

... :'~.kv... :::,;~~~ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Stadshuset, kl 08.30-13.20 Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tod Stadshuset, kl1 3.15-16.15 (ajournering 14.50-15.15) Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars G lad (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 17.30-19.45 Beslutande Sesidan två Ovriga deltagande Lennart Andersson, ekonomichef, 75 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13:15-16:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Ida Hägne (S) 46-47, 49-50 Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Platsoch tid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-16:15 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Christer Klang (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Geti Franzen (C) Liselotte Karl

Läs mer

\.L) ~j(!"----= U:' r;-- ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat Juster ingen har tillkännagivits genom anslag.

\.L) ~j(!----= U:' r;-- ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat Juster ingen har tillkännagivits genom anslag. l (8) ~au och tid Öringen, Stadshuset, kl. 13.30-16.00 Seslutande Ledamöter Ann-Christine Fredriksson (M) ordförande Jeannette Berglund (M) Christer Klang (M) Gert Franzen (C), 54 Liselotte Karlsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagillils genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagillils genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid stadshuset, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-17:} o BesHutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) M etja Wester

Läs mer

... :;pdz... ~... ~ :L... ~..._ (... ~... S,k",",,,... Mona-Lena Beckman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott

... :;pdz... ~... ~ :L... ~..._ (... ~... S,k,,,,... Mona-Lena Beckman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott ------------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l PI." ooh tid Stadshuset, kl 13.30-16.45 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) ( 76-del av 78) Benkt-Eric Lindh (FP)

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2012-08-30, kl 13:15-15:25 ande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tj ersättare för Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens barn- och ungdoms utskott Sida 1 2008-01-23 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-19. SO Deltagande Beslutande Gert Franzen ( c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson

Läs mer

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

A d HJO KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-10-22 1 Plats och tid Deltagande I samband med studieresa till Örkelljunga kommun, kl 08.30-10.45, 16.10-18.30 Beslutande Catrin

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott Plats och tid Stadshuset, kl 13.30-15:50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen ( c), ordförande Jaan Kello (m) Anna

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 7 februari 2017 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-13.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ...

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-03-24. Tjänstgörande ersättare ... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13: 15-15: 5 5 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) 15-17 Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Ida

Läs mer

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet

Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Arvika kommun, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Lilla sessionssalen, klockan 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Aina Wåhlund (S), ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) ersätter Claes Pettersson (S) Sten

Läs mer

HJO. Kommunstyrelsen. :.--;:z., - /',L~. ~/ l /L~-"(. c L c c: (~ c. Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

HJO. Kommunstyrelsen. :.--;:z., - /',L~. ~/ l /L~-(. c L c c: (~ c. Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. HJO Plau och tid 2015-10-28 Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl 13. 15-14.45 Sidan l (7) Beslutande LedilmÖter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 2016-10-12 $idan l ( 13) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgönnde e rsättare Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 20 14-04-29 Sida Platsoch l id Fullmäktigesalen, stadshuset, kl 18.30-22.00 (ajournering 20.40-20.50) Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Rune Eriksson, säkerhetssamordnare,

Läs mer

Sammantradesdatum

Sammantradesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-10-3 1 Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.1 O Beslutande Sesidan två övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 69 Per Johansson, personalchef,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-16.10 (ajournering 14.25-15.05) Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Pierre

Läs mer

1--~-e-=n-ri-:~-~-~-s-e_n...:..._-+&...J.~c.._~..:...

1--~-e-=n-ri-:~-~-~-s-e_n...:..._-+&...J.~c.._~..:... $idan l (7) Pb.u och tid Ö ringen, Stadshuset, 13.30-16.20 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Fredriksson (M) ordförande Rune Larsson (M) Christer Klang (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Carl-Henrik

Läs mer

'v.\i /1 fl ~f l, ... )J..v...'~.\.~\... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Kfmmunsttr~sens Vansii

'v.\i /1 fl ~f l, ... )J..v...'~.\.~\... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Kfmmunsttr~sens Vansii HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2008-06-18 l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-10.45, 15.30-17.00 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger

Läs mer

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \,

;/... HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum. l J \ \, HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-02-27 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30-12.00 och 13.00-15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger

Läs mer

Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl

Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl Sidan l ( 17) Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Sture Anderson (Fp) Annelie Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 2016-05- 11 Sidan l ( 16) Plau och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-16.00 Beslutande l edamöter Tjänstgörande ersättare Catrin Hulmarker (M). ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Ann Ohlsson (L) ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 (14) Plats och tid Inredia, måndagen den 20 maj 2019 kl 18:00-19:10 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Josefin Karlsson, kommunsekreterare Jan Malmgren, förbundsdirektör Skaraborgs

Läs mer

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, kl 13. 15-19.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hutmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) J aan Kel! o (M) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Räddningsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Räddningsnämnden Sammanträdesdatum 1 (5) Paragrafer 1-3 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 13.30-13.55 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet

ARVIKA KOMMUN, Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.15 Beslutande Övriga deltagande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-06-18 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 17.00-19.50 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello

Läs mer

~~::,,",r6<pro"k"nct ~~n~het ~/,/ ~!I//A~/J

~~::,,,r6<proknct ~~n~het ~/,/ ~!I//A~/J Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 87 Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 29 mars 2016, kl. 17.00-17.20 Beslutande Peter Lindroth Anna Bruzell Maria Gustavsson, ej närvarande Gun Svahn Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2017-03-29, kl. 08:00-12:05 Sammanträdesdatum s. 1 (11) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Mozhgan Zachrison (M) Remco Andersson (L) Lisa Bäck (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl. l3: 3 0-16: 15 Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja

Läs mer

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SA MMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Bestutande Sesidan två Övriga deltagande Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet, 18 Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 6 september 2016 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg (C) (ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-05-03, kl. 08:00-12:25 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Svarvaren, måndagen den 12 februari 2018 kl 08:30-10:00 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Anders Ståhl (L) (ersätter Kjell Sjölund

Läs mer