installations ANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "installations ANVISNING"

Transkript

1 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 32 Installasjonsanvisning 64 Installation instruction 96 installations ANVISNING 500

2 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura-familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Contura. Vi tror oss förstå att Du ställer höga krav på design och kvalitet och som nybliven ägare till en Contura har Du försäkrat Dig om en produkt med tidlös design och lång livslängd. Contura 500-serien har också en för bränning som är både miljö vänlig och effektiv för bästa värmeutbyte. Läs noga igenom installationsanvisningen innan Du påbörjar monteringen och den separata eldningsoch bruksanvisningen innan Du börjar elda. Innehållsförteckning Allmänt Installationsavstånd till väggar och tak Tillförsel av förbränningsluft Uppackning Anslutning till skorsten Montering av omramning Contura 5/550/550A Montering av omramning Contura 520T Montering av omramning Contura 560T Montering av omramning Contura 560K Montering av omramning Contura Montering av omramning Contura 580/ Montering av sockel Montering av utdragslåda

3 EC deklaration om överensstämmelse Tillverkare Namn Adress Tillverkningsställe NIBE AB/NIBE Stoves Box 134, Skulptörvägen, SE MARKARYD Markaryd, Sweden Produkt som omfattas av denna deklaration Produkttyp Kamin eldad med fasta bränslen Typbeteckning Contura 500-serien Typ enl. standard EN annex ZA Avsedd för användning Uppvärmning av bostäder Bränslen Vedbränsle Särskilda villkor Inga Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och uppfyllt gällande regler för CE-märkning och de högre kraven för P-märkning. Certifieringsnummer för P-märkning: Tillverkarförsäkran Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på tillverkningskontroll. Krav på rökkanal Både vid anslutning bakåt från kaminryggen och uppåt vid topp-anslutning skall skorstenen vara dimensionerad för minst 350 C. CE-märkning Nominell effekt: 5 kw Typ av bränsle: Vedbränsle Rökgas temperatur: 275 C Verkningsgrad: 79% Utsläpp av CO: 0,11% Säkerhets avstånd för Contura 500-serien: Avstånd till närliggande brännbara material: C 5, 550, 570, 580, 585, 590 Bakåt 0 mm, bredvid 500 mm C 520T Bakåt 0 mm, bredvid 470 mm C 560T, 560K, 590T Bakåt 0 mm, bredvid 480 mm Tillverkningskontroll av godkänt organ Anmälda organ No Namn SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Adress Box 857, SE BORÅS Bilagor Eldnings- och installationsanvisning Niklas Gunnarsson Affärsområdeschef NIBE Stoves OBS! Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov. Contura 500 är en Svanenmärkt braskamin. Som första braskamintillverkare i Sverige satsar vi på Nibe Brasvärme på att Svanenmärka våra braskaminer. Att vi väljer att svanenmärka våra produkter är ett led i vår vision att vara ett framtidsföretag med högt ställa kvalitetsmål också när det gäller miljön. Certifieringsnummer VARNING! I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhets-avstånd kan brand förorsakas. Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskador som följd. 1

4 Allmänt Denna anvisning innehåller instruktioner om hur Contura 500-serien skall monteras och installeras. För att kaminens funktion och säkerhet skall kunna garanteras rekommenderar vi att installationen utförs av en fackman. Våra återförsäljare av Contura kan rekommendera lämpliga montörer, information om våra återförsäljare finns på Tillsammans med kaminen levereras även en eldningsinstruktion och bruksanvisning. Vi uppmanar er att noggrant läsa igenom dessa och bevara dem för eventuellt framtida bruk. Kaminen uppfyller kraven för att kunna anslutas till en skorsten dimensionerad för 350 C rökgastemperatur, anslutningsstosen är Ø150 mm utvändigt. Tilluft från det fria skall anordnas för tillförsel av förbränningsluft. Teknisk data Effekt 3 7 kw Nominell effekt 5 kw (ca. 1,5 kg ved/tim) Verkningsgrad, upp till 80% Anslutningsstos utv. Ø150 mm 5 520T 550/550A 560T Vikt (kg) Bredd (mm) Djup (mm) Höjd (mm) K Vikt (kg) Bredd (mm) (fot Ø5) 496 (fot Ø5) Djup (mm) (fot Ø5) 440 (fot Ø5) Höjd (mm) Testad enligt: Europeisk standard EN klass 1 Svensk miljö- och kvalitetsmärkning, P-märkt cert. nr Norsk standard NS 3059, Cert. Nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard DS/EN plus, id nr 598 Bygganmälan För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun. Bärande underlag Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus, om totalvikten inte överstiger 400 kg. Eldstadsplan För att skydda golvet mot eventuellt utfallande glöd skall kaminen placeras på ett eldstadsplan. Är golvet under kaminen brännbart måste det skyddas av ett obrännbart material som täcker minst 300 mm framför luckan på kaminen och 0 mm utmed vardera sida. Eldstadsplanet kan bestå av natursten, betong eller av 0,7 mm plåt. Som tillbehör finns eldstadsplan av glas eller lackerad plåt. Skorsten Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst 12 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3.5 m och lämplig tvärsnittsarea är cm² ( mm i diameter). Var noggrann med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar. Observera att en rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m. Rökkanalen skall kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna skall vara lätt åtkomliga. Rökhylla Rostertallrik Asklåda Strålningsplåt Eldstadsbeklädnad 2

5 Installationsavstånd till väggar och tak. Placera kaminen på ett eldstadsplan och kontrollera att installationsavstånden i figurerna ej underskrids. Vid toppanslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabrikats monteringsanvisning. Beakta de A = höjd från golv till skorstensanslutning. B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt 5/550/550A C = höjd från golv till tilluftsstos D = höjd från golv till underkant lucka Brännbart tak SE krav på säkerhetsavstånd till brännbart material som stålskorstenen ställer. Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 1 m. Placeras kaminen på en vridplatta gäller ej nedan angivna installationsavstånd. Friliggande eldstadsplan i glas (tillbehör) ökar anslutningshöjden till skorsten med mm. Distansbrickorna som medföljer eldstadsplanet monteras på kaminen före anslutning. Utv. Ø Brännbar vägg 800 Brandmur Brännbar vägg C 340 D 300 A 942 B Tilluftsstos Ø67 Tilluftsstos Ø Brandmur Brandmur * 320* *Se 520 Brännbart tak 520T 470 Brännbar vägg 65 Utv. Ø C 340 D Brännbar vägg A 942 B Tilluftsstos Ø67 0 Tilluftsstos Ø Brandmur * 320* *Se 520 3

6 SE 560T/560K Brännbart tak Brännbar vägg 458 Utv. Ø C 340 D Brännbar vägg 570 Brännbart tak *För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg. 438 Brännbar vägg 0 Utv. Ø Brandmur 10 Tilluftsstos Ø Brännbar vägg A 942 B C 340 D Tilluftsstos Ø Brandmur Tilluftsstos Ø A 942 B Tilluftsstos Ø Brandmur 50 0 Brandmur * 320* *Se * 320* 4

7 SE 580 Brännbart tak 438 Brännbar vägg 0 Utv. Ø C 370 D Brännbar vägg Ø 5 Tilluftsstos Ø Brandmur 0 Brandmur A 972 B Tilluftsstos Ø * 320* *Se Brännbart tak Utv. Ø Brännbar vägg C 486 D Brännbar vägg Ø 5 Tilluftsstos Ø Brandmur A 88 B Tilluftsstos Ø67 70 Brandmur * 320* *Se 570 5

8 Tillförsel av förbränningsluft Förbränningsluften kan tillföras direkt via en kanal utifrån, eller indirekt via en ventil i ytterväggen i det rum där kaminen är placerad. Mängden förbränningsluft som åtgår till förbränningen är ca 25m³/h. Till höger visas några installationsalternativ. Anslutningsstosen på kaminen har en utvändig diameter på Ø64 mm. På kaminen finns två alternativa brytlock för genomföring av tilluftsslangen, ett i ryggplåten och ett i fotplåten. Indirekt genom yttervägg. Vid montage av sockel alternativt utdragslåda skall alltid brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av k onv ektionsluft. 40 mm Genom yttervägg. 40 mm Brytlocket slås ut med hammare. Genom golv och krypgrund. I varma utrymmen skall kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull som utvändigt förses med fuktspärr (byggplast). I genomföringen är det viktigt att täta mellan röret och väggen (alt. golvet) med tätningsmassa. Vid längre rördragning än 1 m skall rördiametern ökas till 0 mm och motsvarande större väggventil väljas. Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang. 30 mm 40 mm Lämna 40 mm spalt mellan kondensisolering och kaminens botten. Genom golv och platta på mark. 6

9 Uppackning Låt insatsen stå fastskruvad på pallen. Medpackade detaljer läggs åt sidan. Demontera de lösa detaljerna från insatsen dvs. rostertallriken, eldstadsbeklädnaden och strålningsplåten under insatsen. Lossa därefter insatsen från pallen. Insatsen kan tippa framåt innan fotplåten är monterad. Lossa därför insatsen från pallen först efter att de lösa detaljerna är demonterade. Lyft upp rostertallriken i högra kante n så den lossnar ifrån reglage tappen. För upp rökhyllan och ta bort sidobiten. Lyft ner rökhyllan och plocka sedan ur de återstående bitarna. 1 2 Tryck upp strålningsplåten under insatsen och för den bakåt. Vinkla ner framkanten och dra ut plåten. Låt detaljerna vara demonterade tills omramnings satsen har monterats och kaminen ställts på plats. Återmonter a detaljerna i omvänd ordning. 7

10 Anslutning till skorsten För installation av skorstenen hänvisar vi till skorstenens installationsanvisningar. Nedan beskrivs hur skorstenen ansluts till kaminen. Vid leverans är insatsen förberedd för toppansluting. Vid anslutning bakåt från kaminryggen skall stose n och locket byta plats. Bakåt till murad skorsten Märk ut centrum för håltagning i väggen till rökkanalen. Kontrollera att anslutningshöjden i murstocken överensstä mmer med höjden på anslutningsröret från kaminen. Tag upp ett hål med ca. 180 mm i diameter och mura därefter fast inmurningsstosen med eldfast murbruk (ingår ej i leverans). Låt murbruket torka innan kaminen ansluts till skorstenen. Vid bakåtanslutning skall brytlocket i strålningsplåten klippas bort med avbitare och brytlocket på ryggplåten slås bort med hammare. Ryggplåten måste monteras på kaminen innan kaminen ansluts bakåt, se "Montering av omramning". Anslutningsröret förs på stosen. Se till att packningen inte flyttas ur sitt läge. Dreva med tätningsgarn mellan inmurningsstosen och anslutningsröret. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas. Toppanslutning Startröret förs på stosen. Se till att packningen på stosen inte flyttas ur sitt läge. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas. Vid toppanslutning är det viktigt att varmluftsgallret monteras före skorstenen. 8

11 No. 7 CHROME VANADIUM No. 7 CHROME VANADIUM Montering av omramning Contura 5/550/550A SE 5/550/550A x 3 Lägg insatsen på rygg på pallen. Montera fotplåten med fyra insex-skruvar. Skruva från insidan av fot ramen in i fotplåtens fästöron. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. Lossa de två bakre skruvarna till fotramen tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två sexkantskruvar i ovankant, dessa skruvar du bara in 2-3 varv. Vid montage av 550 skall glasen rengöras noga innan sidoplåtarna monteras! Spänn de två nedersta skruvarna till ryggplåten. För att underlätta montaget av sidoplåtarna ska de två översta skruvarna till ryggplåten inte spänn as förrän sidoplåtarna är monterade. Håll sidoplåten ca 20 mm över fotplåten och vrid in sidoplåtens framkant runt fotramens kant. Haka fast sidoplåten i ryggplåten. Styr in och tryck ner sidoplåtens gavel över fotplåtens axeltapp. 9

12 5/550/550A 1 2 VANADIUM No. 7 CHROME 1. Skruva fast sidoplåten med en insex-skruv upptill i fram kanten. 2. Spänn ryggplåtens övre skruvar. Montering av kamintopp Lägg täljstenstoppen (alt. lamelltopp, gjutjärnstopp) på plats, tänk på att hantera den varsamt. Placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen. Märkskyltar Innan kaminen tas i bruk skall installationen besikti gas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på strålningsplåten enligt bild. Avsluta med att montera strålningsplåten, eldstadsbeklädnad och rostertallrik.

13 CHROME No. 7 CHROME VANADIUM No. 7 CHROME VANADIUM Montering av omramning Contura 520T SE 520T x 3 Lägg insatsen på rygg på pallen. Montera fotplåten med fyra insex-skruvar. Skruva från insidan av fot ramen in i fotplåtens fästöron. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. Lossa de två bakre skruvarna till fotramen tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två sexkantskruvar i ovankant, dessa skruvar du bara in 2-3 varv. Spänn de två nedersta skruvarna till ryggplåten. Skruva loss de två främre övre skruvarna på fronten. Placera toppramen på insatsens ovansida och haka fast den i de övre skruvarna till ryggplåten. Vänta med att spänna skruvarna tills täljstenssidorna är på plats. 11

14 520T Montering av täljsten Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan täljstensomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall däremot täljstensomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. Lyft täljstenstoppen och täljstenssidorna ur emballaget. Tänk på att hantera täljstenen varsamt, speciellt skarpa kanter är ömtåliga mot stötar. Placera sidorna liggandes på frigolit på ett plant underlag. Skruva fast en betongskruv i den ena änden på varje täljstenssida, se figuren nedan. Spänn skruvarna och lossa dem sedan så att det blir ca 5 mm mellan skruvhuvud och täljsten. 5 mm 12

15 520T Sätt sex små klickar silikon på varje sida av fotplåten. Lyft försiktigt sidostenarna på plats. Börja med den främre stenen vars storlek är något mindre än den bakre. I nederkant skall täljstenssidorna stå ca 3 mm utanför fotplåten. Kontrollera så att täljstenen har god passform bak- och framtill. Haka fast den förmonterade skruven i toppramen. Vänta med att spänna skruven tills alla täljstenssidor är monterade. 3 mm När alla täljstenssidorna är på plats, spänns toppramens sex skruvar. Skruva även fast de främre skruvarna på toppramen. 13

16 520T Sätt några små klickar silikon på täljstenssidornas ovansida och lägg toppstenen på plats. Placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen. Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på strålningsplåten enligt bild. Avsluta med att montera strålningsplåten, eldstadsbeklädnad och rostertallrik. Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. 14

17 No. 7 CHROME VANADIUM No. 7 CHROME VANADIUM Montering av omramning Contura 560T SE 560T x 3 Lägg insatsen på rygg på pallen. Montera fotplåten med fyra insex-skruvar. Skruva från insidan av fot ramen in i fotplåtens fästöron. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. Lossa de två bakre skruvarna till fotramen tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två sexkantskruvar i ovankant, dessa skruvar du bara in 2-3 varv. Spänn de två nedersta skruvarna till ryggplåten. Rengör glasen noga innan sidoplåtarna monteras! Håll sidoplåten ca 20 mm över fotplåten och vrid in sidoplåtens framkant runt benets kant. Styr in och tryck ner sidoplåtens gavel över fotplåtens axeltappar. Skruva sedan fast sidoplåten med en insex-skruv upptill i framkanten. 15

18 560T Placera toppramen på insatsens ovansida och haka fast den i de övre skruvarna till ryggplåten. Vänta med att spänna skruvarna tills täljstenssidorna är på plats. Montering av täljsten Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan täljstensomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall däremot täljstensomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. Lyft täljstenstoppen och täljsten s sidorna ur emballaget. Tänk på att hantera täljstenen varsamt, speciellt skarpa kanter är ömtåliga mot stötar. Placera sidorna liggandes på frigolit på ett plant underlag. Lägg dem två och två på längden med ut sidan nedåt. Sätt tre små klickar silikon på en av de två stenarnas kortsida. Pressa samman dem liggandes. 16

19 560T Sätt tolv klickar silikon på skarvblecket. Skruva fast skarvblecket över skarven. Montera en skruv i den övre kanten på täljstens sidan, denna ska bara skruvas i två varv. Sätt sex små klickar silkon på varje sida av fotplåten. Lyft försiktigt sidostenarna på plats. Stöd med en hand under skarven så att skarvblecket inte belastas mer än nödvändigt. I nederkant skall täljstenssidorna stå ca 3 mm utanför fotplåtens utvändiga profil. Kontrollera så att täljstenen har god passform bak- och framtill. Haka fast den förmonterade skruven i toppramen. Vänta med att spänna skruven tills alla täljstenssidor är monter ade. 17

20 560T När alla täljstenssidorna är på plats, spänns toppramens sex skruvar. Justera in skruvarna i sidoplåtarnas övre gavel så att de ligger i nivå med täljstens sidorna. Sätt några små klickar silikon på täljstensidornas ovansida och lägg toppstenen på plats. Placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen. Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på strålningsplåten enligt bild. Avsluta med att montera strålningsplåten, eldstadsbeklädnad och rostertallrik. Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. 18

21 No. 7 CHROME VANADIUM No. 7 CHROME VANADIUM Montering av omramning Contura 560K SE 560K x 3 Lägg insatsen på rygg på pallen. Montera fotplåten med fyra insex-skruvar. Skruva från insidan av fot ramen in i fotplåtens fästöron. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. Lossa de två bakre skruvarna till fotramen tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två sexkantskruvar i ovankant, dessa skruvar du bara in 2-3 varv. Spänn de två nedersta skruvarna till ryggplåten. Rengör glasen noga innan sidoplåtarna monteras! Håll sidoplåten ca 20 mm över fotplåten och vrid in sidoplåtens framkant runt benets kant. Styr in och tryck ner sidoplåtens gavel över fotplåtens axeltappar. Skruva sedan fast sidoplåten med en insex-skruv upptill i framkanten. 19

22 560K Placera toppramen på insatsens ovansida och haka fast den i de övre skruvarna till ryggplåten. Vänta med att spänna skruvarna tills kakelsidorna är på plats. Montering av kakel Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan kakelomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall däremot kakelomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. Lyft kakeltoppen och kakelsidorna ur emballaget. Tänk på att hantera kaklet varsamt. Placera sidorna liggandes på ett plant underlag. Lägg dem tre och tre med utsidan nedåt. Sätt tre små klickar silikon i varje skarv, samt runt varje insatsgänga. 20

23 560K Lägg stålprofilen på plats och montera skruvarna löst. Mät och justera genom att dra isär kakelbitarna så att kakelsidan blir totalt 968 mm lång. Skruva fast stålprofilen i insatsgängorna. Täta kakelskarvarna invändigt med en sträng silikon. Sätt tre små klickar silikon på varje sida av fotplåten och lyft försiktigt kakelsidorna på plats, i nederkant skall de stå ca 3 mm utanför fotplåtens utvändiga profil. Kontrollera så att kakelsidorna har god passform bak- och framtill. Haka fast toppramen i stålprofilen. 21

24 560K mm Kläm fast toppramen genom att vika plåtflikarna. När båda kakelsidorna är på plats, spänns toppramens två skruvar. Justera in skruvarna så att de kommer mm över sidoplåtens gavel. Sätt tre små klickar silikon på kakelsidornas ovansida och lägg kakeltoppen på plats. Placera varmluftsgallret och locket på kakeltoppen. Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på strålningsplåten enligt bild. Avsluta med att montera strålningsplåten, eldstadsbeklädnad och rostertallrik. Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. 22

25 No. 7 CHROME No. 7 CHROME VANADIUM VANADIUM Montering av omramning Contura 570 SE 570 x 3 Lägg insatsen på rygg på pallen. Montera fotplåten med fyra insex-skruvar. Skruva från insidan av fot ramen in i fotplåtens fästöron. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. Lossa de två bakre skruvarna till fotramen tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två sexkantskruvar i ovankant, dessa skruvar du bara in 2-3 varv. Spänn de två nedersta skruvarna till ryggplåten. 23

26 570 Rengör alla glas noga före montering! För att underlätta montaget av sidoglasen ska de två översta skruvarna till ryggplåten inte spännas förrän sidoglasen är monterade. För in nederkanten av glashållaren under insyns skyddet och lyft glashållaren uppåt så att även överkanten kommer innanför kanten på insynsskyddet. Haka fast glashållaren på insynsskyddets fästöron. Håll det rengjorda glaset på plats och vik plåtflikarna om glaset i under- och överkant. 24

27 570 Håll glaslisten 20 millimeter över fotplåten så att den omsluter framkanten på fotramen. Tryck ner glaslisten mot fotplåten så att fästörat styrs in över axeltappen. Skruva fast glaslisten med två insex-skruvar. För ner glassidan i spåret på listerna. Packningen skall vara på glasets insida. Lägg lamelltoppen på plats. Lägg varmluftsgallret och locket på lamelltoppen. Placera glasskivan ovanpå lamelltoppen med den färgade sidan nedåt. Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på strålningsplåten enligt bild. Avsluta med att montera strålningsplåten, eldstadsbeklädnad och rostertallrik. Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. 25

28 580/585 Montering av omramning Contura 580/585 Baktill på pelarfoten finns ett löstagbart lock, detta används vid montering av förbränningsluftskoppling. Locket tas bort genom att lossa skruvarna i lockets ovankant. Märkskyltar Placera märkskyltarna med produktionsnummer och installationsavstånd på pelarfotens undersida. 26

29 No. 7 CHROME VANADIUM SE 580/585 Lägg insatsen på rygg på pallen så att hela fotramen sticker utanför pallen. Tag bort fotramen genom att skruva bort de fyra skruvarna. Montera pelarfoten med skruvarna från fotramen. Spänn skruvarna först efter att insatsen rests upp och ställts på plant underlag. x 3 Lossa de två bakre skruvarna till pelarfoten tre varv och haka fast ryggplåten. Fäst ryggplåten med två skruvar i ovankant, dessa skruvar du bara i 2-3 varv. 27

30 SE 580/585 Haka fast sidoplåten i ryggplåten och vrid in framkanten mot insatsen. 1 2 VANADIUM No. 7 CHROME Rengör glasen noga innan sidoplåtarna monteras! 1 För att underlätta montaget av sidoplåtarna ska de två översta skruvarna till ryggplåten inte spänna s förrän sidoplåtarna är monterade. 1. I framkant fästs sidoplåten med en skruv i ovankant och en skruv i underkant. 2. Spänn ryggplåtens fyra skruvar. Montering av kamintopp Lägg täljstenstoppen (alt. lamelltopp, gjutjärnstopp) på plats, tänk på att hantera den varsamt. Avsluta med att placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen. Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 500-serien, innan första eldningen. 28

31 Vid montage av sockel skall alltid brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av k onv ektions luft. Montering av sockel Lossa den främre insex-skruven till fotplåten. Skruva fast klämlisten med två insex-skruvar per list. Tryck in sockelns inbockade kanter i klämlisterna. 29

32 Vid montage av utdragslåda skall alltid brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av k onv ektionsluft. Montering av utdragslåda x 3 Lossa den främre insex-skruven tre varv. Lägg utdragsenheten på fotplåten. Haka fast utdragsenheten över de främre insexskruvarna. Skruv fast den med två insexskruvar i bakkant och spänn de två främre skruvarna. Montera utdragslådan på utdragsenheten med fyra insex-skruvar. Justera lådan så att den sitter i mitten, spänn sedan skruvarna. 30

33 NIBE AB/NIBE BRASVÄRME Box Markaryd IAV SE-EX Nibe Brasvärme reserves the right to change colours, materials, dimensions and models at any time without special notice. Your dealer can provide you with the latest information.

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 15 Installationsanleitung 29 Installation instruction 43 Installationsanvisning C 556 C 586 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Installationsanleitung 41 Installation instruction 61 installations ANVISNING www.contura.eu 590 590T Certifierad Certifikat nr 22 03 09 Kvalitetsgodkännande

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 17 Installasjonsanvisning 33 Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohjeet 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installation Instruction

Installation Instruction Installation Instruction 511297 IAV SE/EX 0542-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 25 Handöl 25T Bäste Handöl-ägare!

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB DK FI FR IT NL Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 17 Installationsanleitung 33 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 65 Asennusohje 81 Guide d installation 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4. www.contura.

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4. www.contura. NO FR DK GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Guide d installation 41 Monteringsvejledning 61 Installation instruction 81 Installationsanvisning C i4 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 17 Installasjonsanvisning 29 Guide d installation 41 Installation instruction 53 Monteringsvejledning 65 Asennusohje 77 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning Installationsanleitung 7 Installasjonsanvisning 33 Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 8 Asennusohje 97 Istruzioni di

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 57 NO Installasjonsanvisning 113 FR GB FI IT Guide d installation 169 Installation instruction 225 Asennusohje 281 Istruzioni di montaggio 337 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 GB Installation instruction 25 FI Asennusohje 49 Installationsanvisning C 690 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse TILLVERKARE Namn Adress Tillverkningsställe

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 25 Installationsanleitung 49 Installation instruction 73 Installationsanvisning 34T 35T www.handol.eu Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB FI IT Guide d installation 49 Installation instruction 65 Asennusohje 81 Istruzioni di montaggio 97 Installationsanvisning

Läs mer

ANVISNING. installations 31 31A 32 32A 33T. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Installationsanleitung 41 Installation instruction 61

ANVISNING. installations 31 31A 32 32A 33T. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Installationsanleitung 41 Installation instruction 61 NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Installationsanleitung 41 Installation instruction 61 installations ANVISNING 31 31A 32 32A 33T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

ANVISNING. installations 31 31A 32 32A 33T. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning xx Installationsanleitung xx Installation instruction xx

ANVISNING. installations 31 31A 32 32A 33T. Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning xx Installationsanleitung xx Installation instruction xx NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning xx Installationsanleitung xx Installation instruction xx installations ANVISNING 31 31A 32 32A 33T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60

Sofiero. Installation Instructions. SE Installationsanvisning 1. DE Installationsanleitung 40. NO Installasjonsveiledning 60 Installation Instructions 011523 IAV SE-EX 0717-10 1999-10-27 SE Installationsanvisning 1 GB Installation Instructions 20 DE Installationsanleitung 40 NO Installasjonsveiledning 60 Sofiero Bäste Handöl-ägare!

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 21 NO Installasjonsanvisning 41 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 61 Installation instruction 81 Monteringsvejledning 101 Asennusohje 121 Istruzioni

Läs mer

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Täljstensspis Utgåva 07/01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 100 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Manual MBS Olymp Plus

Manual MBS Olymp Plus Manual MBS Olymp Plus 1 Innehåll EC-deklaration om överensstämmelse... 3 Allmänt... 4 Garanti... 4 Bygganmälan... 5 Bärande underlag... 5 Eldstadsplan... 6 Skorsten... 6 Installationsavstånd till väggar

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 29 NO Installasjonsanvisning 57 FR GB FI IT Guide d installation 85 Installation instruction 113 Asennusohje 141 Istruzioni di montaggio 169 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97 -97 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411942 IAV 9837-3 Contura C250 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din C 250.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

Installationsanvisning 411012 IAV SE 0840-9 LEK. Carl-Gustaf

Installationsanvisning 411012 IAV SE 0840-9 LEK. Carl-Gustaf Installationsanvisning 411012 IAV SE 0840-9 Carl-Gustaf Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 460 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION Nr. C460-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen Typbeteckning Contura 460 Tillverkningsnummer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 21 NO Installasjonsanvisning 41 FR GB FI IT Guide d installation 61 Installation instruction 81 Asennusohje 101 Istruzioni di montaggio 121 Installationsanvisning

Läs mer

Installations- och användarmanual Biokamin Magne

Installations- och användarmanual Biokamin Magne Installations- och användarmanual Biokamin Magne Innehåll Allmänt...- 2 - Bygganmälan...- 3 - Bärande underlag...- 3 - Eldstadsplan...- 3 - Skorsten...- 4 - Tillförsel av förbränningsluft...- 4 - Montering

Läs mer

411201 MOS 9832-3 1998-08-05. Installationsanvisning LEK-93 BORGHOLM

411201 MOS 9832-3 1998-08-05. Installationsanvisning LEK-93 BORGHOLM Installationsanvisning 411201 MOS 9832-3 1998-08-05-93 BORGHOLM 1 Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att

Läs mer

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4.

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4. NO FR DK GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Guide d installation 41 Monteringsvejledning 61 Installation instruction 81 Installationsanvisning C i4 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION

Läs mer

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions Installation Instructions 611022 IAV SE/EX 0419-3 SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 32 Installationsanleitung 64 Installation Instructions 96 Asennusohjeet 128 Cronspisen Rectangular

Läs mer

2016. NYA KAMINER OCH INSATSER HÖJDPUNKTER TILL HEMMET

2016. NYA KAMINER OCH INSATSER HÖJDPUNKTER TILL HEMMET 2016. NYA KAMINER OCH INSATSER 11 HÖJDPUNKTER TILL HEMMET 1 Välkommen hem till värmen Värmen från en vedeldad kamin ger mys och gemenskap. En kamin är också en klok och modern energilösning som hushåller

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Installations anvisning

Installations anvisning GB DE FR Installationsanvisning 2 Installation instruction 37 Installationsanleitung 73 Guide d installation 109 Installations anvisning Omramning C 11 Omramning C 21 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning 611033 IAV SE 0418-3. Cronspisen Rund Modell

Installationsanvisning 611033 IAV SE 0418-3. Cronspisen Rund Modell Installationsanvisning 611033 IAV SE 0418-3 Cronspisen Rund Modell Bäste Cronspisen-ägare Vi önskar Dig välkommen till Cronspisen-familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Cronspis. Vi tror oss

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Attityd 200. Täljstensspis. Utgåva 11/01

Attityd 200. Täljstensspis. Utgåva 11/01 M O T E R I G S A V I S I G Attityd 200 Täljstensspis Utgåva 11/01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för eldstaden.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar

Läs mer

Installationsanvisning Eldningsinstruktion

Installationsanvisning Eldningsinstruktion Installationsanvisning Eldningsinstruktion C i6 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse www.contura.eu TILLVERKARE Namn Adress Tillverkningsställe NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

NSP 54 Gjutjärnskamin

NSP 54 Gjutjärnskamin Installations- och användaranvisning NSP 54 Gjutjärnskamin NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt från oss. Den kommer att

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 33 Installationsanleitung 65 Installation instruction 97 Asennusohje 129 Guide d installation 161 Installationsanvisning Duo Rustik Renässans

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning SE NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 28 Installationsanleitung 56 Installation instruction 84 Asennusohjeet 112 Instructions d'installation 140 Installationsanvisning 500 www.cronspisen.eu

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2200 CB, CGL Avser installation som kassett och insats för frimurning Utgåva 01/06 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering.

Läs mer

NYHET! Magnifika kaminer

NYHET! Magnifika kaminer NYHET! Handöl 26 NYHET! Magnifika kaminer Handöl 26T och Handöl 26K är de första riktigt stora kaminerna i Handöl 20-serien. En svensktillverkad, magnifik eldstad för dig som vill ha något extra. Du kan

Läs mer

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA 1 --0 Allmänna råd och anvisningar Läs igenom bruksanvisningen noga. Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman. Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen. Beträffande

Läs mer

Monterings- och Bruksanvisning Saturn

Monterings- och Bruksanvisning Saturn Monterings- och Bruksanvisning Saturn Kamin från Nordpeis AS Grattis till din nya Nordpeis kamin. Kaminen har testats och dokumenterats av SINTEF NBL AS (Norges Brandtekniska Laboratorium) med avseende

Läs mer

Contura 300 Contura i7. Mys i kubik

Contura 300 Contura i7. Mys i kubik Contura 300 Contura i7 Mys i kubik 2 3 Contura C310 3 1 Variera mera med Contura 300 och i7 Hör du till oss som aldrig får nog med mys? Då ska du bekanta dig med braskaminen Contura 300 och insatsen i7.

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor 200/300 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 02.2004 39 53 01 Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 30 Installationsanleitung 58 Installation instruction 86 Asennusohje 114 Guide d installation 142 Installationsanvisning Allmoge Carina Sonya

Läs mer

Monterings- anvisning

Monterings- anvisning GB Monteringsanvisning 2 Installation instructions 8 Monterings- anvisning Fläkt 2000 - C 500 Fan 2000 - C 500 www.contura.eu 2 Fläkten passar inte till Contura 580. Allmänt Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Låt en ny generation visa elden

Låt en ny generation visa elden 700 Låt en ny generation visa elden MILJÖMÄRKT 378 001 1 Låt nya Contura 700 lysa upp ditt hem Med Contura 700 tar vi steget in i ett nytt decennium. Den moderna designen av kända svenska form-gruppen

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K700 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer