installations ANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "installations ANVISNING"

Transkript

1 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING 650, 660, 670

2 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura-familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Contura. Vi tror oss förstå att Du ställer höga krav på design och kvalitet och som nybliven ägare till en Contura har Du försäkrat Dig om en produkt med tidlös design och lång livslängd. Contura 600-serien har också en förbränning som är både miljö vänlig och effektiv för bästa värmeutbyte. Läs noga igenom installationsanvisningen innan Du påbörjar monteringen och den separata eldningsoch bruksanvisningen innan Du börjar elda. Innehållsförteckning Allmänt Installationsavstånd till väggar och tak...3 Tillförsel av förbränningsluft Uppackning...6 Anslutning till skorsten Montering av omramning Contura Montering av omramning Contura 660T Montering av omramning Contura 660K Montering av omramning Contura Montering av bakugn (tillval) Montering av värmehylla i plåt (tillval)...21 Montering av konvektionsfront (tillval)...22 Montering av värmehylla (tillval)...22 Montering av sockel Contura 650 (tillval) Montering av sockel Contura 660T, Contura 670 (tillval) Montering av utdragslåda (tillval)

3 EC deklaration om överensstämmelse Certifierad Certifikat nr Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och uppfyllt gällande regler för CE-märkning och de högre kraven för P-märkning. Certifieringsnummer för P-märkning: Tillverkarförsäkran Tillverkning av produkten har skett i enlighet med de handlingar som ligger till grund för respektive godkännandebevis och därtill hörande krav på tillverkningskontroll. Krav på rökkanal Både vid anslutning bakåt från kaminryggen och uppåt vid toppanslutning skall skorstenen vara dimensionerad för minst 350 C. MILJÖMÄRKT Contura 600 är en Svanenmärkt braskamin. Som första braskamintillverkare i Sverige satsar vi på Nibe Brasvärme på att Svanenmärka våra braskaminer. Att vi väljer att svanenmärka våra produkter är ett led i vår vision att vara ett framtidsföretag med högt ställa kvalitetsmål också när det gäller miljön. Certifieringsnummer Tillverkare Namn Adress Tillverkningsställe NIBE AB/NIBE Brasvärme Box 134, Skulptörvägen 10, SE MARKARYD Markaryd, Sweden Produkt som omfattas av denna deklaration Produkttyp Kamin eldad med fasta bränslen Typbeteckning Contura 600-serien Typ enl. standard EN annex ZA Avsedd för användning Uppvärmning av bostäder Bränslen Vedbränsle Särskilda villkor Inga CE-märkning Nominell effekt: 6 kw Typ av bränsle: Vedbränsle Rökgas temperatur: 260 C Verkningsgrad: 79% Utsläpp av CO: 0,06% Säkerhets avstånd för Contura 600-serien: Avstånd till närliggande brännbara material: C 650, 655, 685 Bakåt 100 mm, bredvid 520 mm C 660T, 660K Bakåt 100 mm, bredvid 500 mm C 670T Bakåt 50 mm, bredvid 400 mm C 690 Bakåt 50 mm, bredvid 410 mm Tillverkningskontroll av godkänt organ Anmälda organ No Namn SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Adress Box 857, SE BORÅS Bilagor Eldnings- och installationsanvisning Niklas Gunnarsson Affärsområdeschef NIBE Brasvärme OBS! Installation av eldstad skall anmälas till den lokala byggnadsmyndigheten. Husägaren står själv ansvarig för att föreskrivna säkerhetskrav är uppfyllda och för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad kontrollant. Skorstensfejarmästaren skall informeras om installationen eftersom den medför ändrat sotningsbehov. VARNING! I drift blir vissa ytor på kaminen mycket varma och kan förorsaka brännskador vid beröring. Var också uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhets-avstånd kan brand förorsakas. Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och personskador som följd. 1

4 Allmänt Denna anvisning innehåller instruktioner om hur Contura 600-serien skall monteras och installeras. Tillsammans med kaminen levereras även en eldningsinstruktion och bruksanvisning. Vi uppmanar er att noggrant läsa igenom dessa och bevara dem för eventuellt framtida bruk. Kaminen är typgodkänd och får anslutas till en skorsten dimensionerad för 350 C rökgastemperatur, anslutningsstosen är Ø150 mm utvändigt. Tilluft från det fria skall anordnas för tillförsel av förbränningsluft. Teknisk data Effekt 3 9 kw Nominell effekt 6 kw (ca. 1,5 kg/tim) Verkningsgrad, upp till 80% T 660K 670 Vikt (kg) Bredd (mm) Djup (mm) Höjd (mm) Anslutningsstos utv. Ø150 mm Typgodkänd i enlighet med: Europeisk standard EN klass 1 Svensk miljö- och kvalitetsmärkning, P-märkt cert. nr Svenskt typgodkännande, cert.nr 0388/01 Norsk standard NS 3059, Cert. Nr Tysk standard DIN , RO Dansk standard 887-1, id nr 598 Bygganmälan För installation av eldstad och uppförande av skorsten fordras att en bygganmälan inlämnas till vederbörande byggnadsnämnd. För råd och anvisningar angående bygganmälan rekommenderar vi er att rådfråga byggnadsnämnden i er kommun. Bärande underlag Kontrollera att träbjälklaget har tillräcklig bärighet för kamin med skorsten. Kaminen och skorstenen kan normalt placeras på ett vanligt träbjälklag i ett enfamiljshus, om totalvikten inte överstiger 400 kg. Eldstadsplan För att skydda golvet mot eventuellt utfallande glöd skall kaminen placeras på ett eldstadsplan. Är golvet under kaminen brännbart måste det skyddas av ett obrännbart material som täcker minst 300 mm framför luckan på kaminen och 100 mm utmed vardera sida. Eldstadsplanet kan bestå av natursten, betong eller av 0,7 mm plåt. Som tillbehör finns eldstadsplan av glas eller lackerad plåt. Skorsten Kaminen erfordrar ett skorstensdrag på minst 12 Pa. Draget påverkas främst av längden och arean på skorstenen, men även av hur trycktät den är. Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3.5 m och lämplig tvärsnittsarea är cm 2 ( mm i diameter). Var noggrann med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt sotluckor och vid röranslutningar. Observera att en rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. Maximal horisontell rökanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rökkanalslängden är minst 5 m. Rökkanalen skall kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna skall vara lätt åtkomliga. Brasbegränsare Rökhylla Rostertallrik Gjutgodsbotten Eldstadsbeklädnad Asklåda 2

5 Installationsavstånd till väggar och tak Placera kaminen på ett eldstadsplan och kontrollera att installationsavstånden i figurerna ej underskrids. Vid toppanslutning till stålskorsten hänvisar vi till respektive fabrikats monteringsanvisning. Beakta de A = höjd från golv till skorstensanslutning. B = höjd från golv till c/c rökuttag bakåt C = höjd från golv till tilluftsstos D = höjd från golv till underkant lucka E = höjd från golv till överkant lucka Alla mått är i millimeter. 650 Utv. Ø Brännbart tak 555 SE krav på säkerhetsavstånd till brännbart material som stålskorstenen ställer. Minsta avstånd framför kaminöppningen till brännbar byggnadsdel eller inredning skall vara 1 m. Viktigt! Placeras kaminen på en vridplatta gäller ej nedan angivna installationsavstånd. Friliggande eldstadsplan i glas (tillbehör) ökar anslutningshöjden till skorsten med 10 mm. Distansbrickorna som medföljer eldstadsplanet monteras på kaminen före anslutning. Brännbar vägg Brandmur 70 Brandmur Brandmur * (520) T/660K Brännbart tak Brännbar vägg Utv. Ø Brännbar vägg A 1130 B 1000 E C 340 D 300 A 1130 B 1000 E Tilluftsstos Ø64 Tilluftsstos Ø Brännbar vägg 100 *Se C 340 D Tilluftsstos Ø Tilluftsstos Ø Tillåtet område för brännbart material Brandmur * (500) 800 Tillåtet område för brännbart material * *Se 670 3

6 670 *För att undvika missfärgning av målad obrännbar vägg rekommenderar vi samma sidoavstånd som till brännbar vägg. Brännbart tak Utv. Ø Brandmur Tilluftsstos Ø Brännbar vägg C 340 D 300 A 1130 B 1000 E Tilluftsstos Ø * * Tillåtet område för brännbart material 4

7 Tillförsel av förbränningsluft Förbränningsluften kan tillföras direkt via en kanal utifrån, eller indirekt via en ventil i ytterväggen i det rum där kaminen är placerad. Till höger visas några installationsalternativ. Vid montering av tilluftslang på tilluftsstosen krävs det att strålningsplåten under insatsen demonteras. Anslutningsstosen på kaminen har en utvändig diameter på Ø64 mm. På kaminen finns två alternativa brytlock för genomföring av tilluftsslangen, ett i ryggplåten och ett i fotplåten. Indirekt genom yttervägg. Genom yttervägg. Brytlocket slås ut med hammare. Viktigt! I varma utrymmen skall kanalen kondensisoleras med 30 mm mineralull som utvändigt förses med fuktspärr (byggplast). I genomföringen är det viktigt att täta mellan röret och väggen (alt. golvet) med tätningsmassa. Vid längre rördragning än 1 m skall rördiametern ökas till 100 mm och motsvarande större väggventil väljas. Som tillbehör finns 1 m kondensisolerad förbränningsluftsslang. Genom golv och krypgrund. 30 mm Genom golv och platta på mark. 5

8 SE Uppackning Låt insatsen stå fastskruvad på pallen. Medpackade detaljer läggs åt sidan. Demontera de lösa detaljerna från insatsen dvs brasbegränsaren, eldstadsbeklädnaden, rostertallriken, gjutgodsbotten och asklådan. Lossa därefter insatsen från pallen. Viktigt! Insatsen kan tippa framåt innan fotplåten är monterad. Lossa därför insatsen från pallen först efter att de lösa detaljerna är demonterade. För upp rökhyllan och ta bort främre sidobiten. Gjutgodsbotten kan vridas lite i sidled vid behov. Fortsätt med att ta ur den bakre sidobiten på samma sätt. Lyft ner rökhyllan och plocka ur de återstående bitarna. Rostertallriken lyfts i sin ena kant ut ur låstappe n. Ask lådan med lock tas ur. Låt detaljerna vara demonterade tills foten har monterats och kaminen ställts på plats. Återmontera detaljerna i omvänd ordning då kaminen är monterad och på plats. 6

9 SE Anslutning till skorsten För installation av skorstenen hänvisar vi till skorstenens installationsanvisningar. Nedan beskrivs hur skorstenen ansluts till kaminen. Vid leverans är insatsen förberedd för toppanslutning. Vid anslutning bakåt från kamin ryggen skall stosen och locket byta plats. Bakåt till murad skorsten Märk ut centrum för håltagning i väggen till rökkanalen. Kontrollera att anslutningshöjden i murstocken överensstämmer med höjden på anslutningsröret från kaminen. Tag upp ett hål med ca. 180 mm i diameter och mura därefter fast inmurningsstosen med eldfast murbruk (ingår ej i leverans). Låt murbruket torka innan kaminen ansluts till skorstenen. Anslutningsröret förs på stosen. Se till att packningen inte flyttas ur sitt läge. Dreva med tätningsgarn mellan inmurningsstosen och anslutningsröret. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas. Toppanslutning Start röret förs på stosen. Se till att packningen på stosen inte flyttas ur sitt läge. Om ytterligare tätning erfordras kan pannkitt användas. Viktigt! Vid toppanslutning är det viktigt att varmluftsgallret monteras före skorstenen. 7

10 650 Montering av omramning Contura 650 Lägg insatsen med ryggen på pallen. Montera foten med de fyra insex-skruvarna, de skall skruvas från insidan av benen in i fotens fästöron. För att underlätta montaget kan skruvarna som fäster benen i insatsen lossas. Spänn skruvarna först efter att insatsen ställts på plant underlag. Viktigt! Strålningsplåten under insatsen skall vara monterad ifall utrymmet används som vedfack. Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålningsskyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vridas åt höger. 1 2 De främre vinkeljärnen monteras med två stjärnskruvar vardera. De bakre vinkeljärnen monteras med stjärnskruv och mutter i det inre hålet på brännkammaren. Ryggplåten monteras mellan fästena i kaminen med fyra plåtskruvar. Vid bakåtanslutning skall brytlocken på ryggplåten slås bort med hammare. De övre skruvarna fixerar vinkeljärnen och ryggplåten i kaminryggen. 8

11 650 Lossa skruvarna till de främre vinkeljärnen. Montera strålningsplåtarna genom att sticka in den bakre änden i spalten mellan ryggplåten och brännkammaren. Böj sedan plåten framåt och haka fast den under skruvarna. Dra därefter åt skruvarna. Håll sidoplåten ca 20 mm över fotplåten och vrid in sidoplåtens framkant runt benets kant. Styr in och tryck ner sidoplåtens gavel över fotplåtens axeltapp. Använd stjärnskruv med bricka för att fästa sidoplåtarna. Justera sidoplåtarna så de ligger mot insatsen i framkant och mot ryggplåten i bakkant. Montera plåthylla, täljstenshylla eller bakugnen enligt anvisningarna i avsnitten för respektive tillbehör på sidorna 21 och 22. Detta skall göras innan plåt eller täljstenstoppen sätts på plats. 9

12 SE 650 Montering av kamintopp Lägg täljstenstoppen (alt. lamelltopp, gjutjärnstopp) på plats. Tänk på att hantera täljstenen varsamt. Placera varmluftsgallret och locket på täljstenstoppen. Märkskyltar Märkskyltar Märkskylten med produktionsnummer sätts på benet i framkanten uppe till vänster. Märkskylten med installationsavstånd placeras på ryggen, antingen invändigt eller utvändigt. Viktigt! Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs noga igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien, innan första eldningen. 10

13 Montering av omramning Contura 660T SE 660T Lägg insatsen med ryggen på pallen. Montera foten med de fyra insex-skruvarna, de skall skruvas från insidan av benen in i fotens fästöron. För att underlätta montaget kan skruvarna som fäster benen i insatsen lossas. Spänn skruvarna först efter att insatsen ställts på plant underlag. Viktigt! Strålningsplåten under insatsen skall vara monterad ifall utrymmet används som vedfack. Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålningsskyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vridas åt höger. Ryggplåten monteras mellan fästöronen på insatsen med fyra plåtskruvar. Vid bakåtanslutning skall brytlocken på ryggplåten slås bort med hammare. Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan kakelomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall där emot kakelomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. 11

14 SE 660T Placera toppramen på insatsens ovansida, låt den ligga löst tills täljstenssidorna är på plats. Lyft täljstenssidorna ur emballaget, placera dem invid insatsen på en bit cellplast. Tänk på att hantera täljstenen varsamt, speciellt skarpa kanter är ömtåliga mot stötar. Placera täljstensidan på golvplåten. Montera skruvar i övre insatsgängan på täljstenen. Haka på täljstenen i toppramen. Gör detta med alla fyra sidorna och justera täljstensidorna innan skruvarna dras åt. Kontrollera så att täljstenen har god passform bak- och framtill. Spänn fast toppramen i insatsen. 12

15 SE 660T Sätt några små klickar silikon på täljstensidornas ovansida. Placera täljstenstoppen på täljstenssidorna och lägg på varmluftsgallret tillsammans med locket. Märkskyltar Märkskylten med produktionsnummer sätts på benet i framkanten uppe till vänster. Märkskylten med installationsavstånd placeras på ryggen, antingen invändigt eller utvändigt. Som tillval finns sockel av täljsten. Denna placeras på fotplåten mellan täljstenssidorna. Sockeln skall vara löstagbar för rengöring av bakomvarande utrymme och eventuell service. Viktigt! Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs noga igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien, innan första eldningen. 13

16 660K Montering av omramning Contura 660K Lägg insatsen med ryggen på pallen. Montera foten med de fyra insex-skruvarna, de skall skruvas från insidan av benen in i fotens fästöron. För att underlätta montaget kan skruvarna som fäster benen i insatsen lossas. Spänn skruvarna först efter att insatsen ställts på plant underlag. Viktigt! Strålningsplåten under insatsen skall vara monterad ifall utrymmet används som vedfack. Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålningsskyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vridas åt höger. Ryggplåten monteras mellan fästöronen i insatsen med fyra plåtskruvar. Vid bakåtanslutning skall brytlocken på ryggplåten slås bort med hammare. Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan kakelomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall där emot kakelomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. Montera clipsen på samtliga kakelplattor. Haka på den nedersta kakelplattan på upphängningsskenan. 14

17 660K 3 Placera upphängningsskenan med kakelplattan på fotplåten. Kakel plattans underkant skall ligga ca 3 mm utanför fotplåtens profil. Sätt två små klickar silikon mellan varje kakelskift. Montera de resterande kakelplattorna på upphängningsskenan. Placera därefter toppramen på insatsens ovansida. Toppramen och upphängningsskenan skall flätas samman enligt bilden. Skruva därefter fast toppramen i kaminen. 15

18 SE 660K Montera konvektionsfronten, värmehyllan eller bakugnen enligt anvisningarna i avsnitten för respektive tillbehör på sidorna 21 och 22. Detta ska göras innan kakeltoppen sätts på plats. Silicone Lägg på topplattorna, varmluftsgallret och locket. Märkskyltar Märkskylten med produktionsnummer sätts på benet i framkanten uppe till vänster. Märkskylten med installationsavstånd placeras på ryggen, antingen invändigt eller utvändigt. Som tillval finns sockel av kakel. Denna placeras på fotplåten mellan kakelsidorna. Sockeln skall vara löstagbar för rengöring av bakomvarande utrymme och eventuell service. Viktigt! Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs noga igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien, innan första eldningen. 16

19 Montering av omramning Contura 670 SE 670 Lägg insatsen med ryggen på pallen. Montera foten med de fyra insex-skruvarna, de skall skruvas från insidan av benen in i fotens fästöron. För att underlätta montaget kan skruvarna som fäster benen i insatsen lossas. Spänn skruvarna först efter att insatsen ställts på plant underlag. Viktigt! Strålningsplåten under insatsen skall vara monterad ifall utrymmet används som vedfack. Strålningsplåten kan demonteras genom att vrida den åt vänster tills plåten lösgörs från de nedre skruvarna som fäster benen i insatsen. Strålningsskyddet hakas tillbaka på skruvarna genom att vridas åt höger. Ryggplåten monteras mellan fästöronen på insatsen med fyra plåtskruvar. Vid bakåtanslutning skall brytlocken på ryggplåten slås bort med hammare. 17

20 670 Sidoryggplåtarna skruvas fast i ryggplåten med fem gråa plåtskruvar vardera. Placera insatsen på eldstadsplanet och kontrollera installationsavstånden. Anslutning till skorstenen från ryggen på insatsen utförs innan täljstensomramningen monteras. Vid toppanslutning till skorstenen skall däremot tälj stensomramningen monteras först. Tänk på att montera varmluftsgallret innan toppanslutning görs. 3 Täljstenssidorna placeras på fotplåten. Justera efter fotplåten, ryggplåten och insatsen i framkant. Täljstensplattans underkant ska ligga ca 3 mm utanför fotplåtens profil. Montera stiften i hålen på täljstenen. 18

21 670 Silicone Sätt några små klickar med silikon mellan varje täljstensskift för att fixera stenarna mot varandra. Fortsätt på samma sätt tills samtliga täljstensplattor är monterade, fyra på varje sida. 90 Toppramen läggs på toppen av insatsen. Använd en tång för att bocka ner plåtflikarna som skall hålla täljstensplattorna på plats. För ner plåtflikarna i täljstenen på båda sidorna. Plåten skall ligga an mot täljstenen efter monteringen. Toppramen skruvas fast i insatsen. Kontrollera att täljstenen har god passning fram- och baktill. Montera konvektionsfronten, värmehyllan eller bakugnen enligt anvisningarna i avsnitten för respektive tillbehör på sidorna 21 och 22. Detta ska göras innan täljstenstoppen sätts på plats. 19

22 670 Silicone Sätt några små silikonklickar på sidostenarna och lägg de två toppstenarna på plats. Passbiten bakom varmluftsgallret limmas mot toppramen med silikon. Lägg till sist på varmluftsgallret och locket. Märkskyltar Märkskylten med produktionsnummer sätts på benet i framkanten uppe till vänster. Märkskylten med installa tionsavstånd placeras på insidan av ryggen. Som tillval finns sockel av täljsten. Denna placeras på fotplåten mellan täljstenssidorna. Sockeln skall vara löstagbar för rengöring av bakomvarande utrymme och eventuell service. Viktigt! Innan kaminen tas i bruk skall installationen besiktigas av behörig skorstensfejarmästare. Läs noga igenom Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Contura 600-serien, innan första eldningen. 20

23 Montering av bakugn (tillval) Lossa och ta bort skruven på luckans övre gångjärn. Ersätt skruven med den gängade sexkantiga tappen. Tappen är bakugnsluckans undre gångjärn. Skruva i skruvarna i det övre gångjärnet underifrån. Skruva bara i dem ca två varv. Placera bakugnsluckan på tappen. Haka fast det övre gångjärnet och spänn en av skruvarna lätt. Stäng bakugnsluckan och justera in den vågrät. Öppna därefter försiktigt och spänn fast båda skruvarna. Placera därefter bakplåten i ugnen. Justera eventuellt höjden på bakplåten med justerskruven som är placerad i botten av bakugnen. Montering av värmehylla i plåt (tillval) 25 mm Byt ut den förmonterade justerskruven i värmefacket mot medföljande längre justerskruv. Placera värmehyllan i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. I värmefackets sida finns en liten spalt, denna används för att montera den bakre täckplåten. För in täckplåtens utbockade kant i spalten på ena sidan. Böj täckplåten försiktigt och för in den andra sidan i spalten så den hamnar i jämnhöjd med manteln. Vid demontage av värmehyllan tas plåtarna ut i omvänd ordning. 21

24 Montering av konvektionsfront (tillval) Öppna luckan och montera konvektionsfronten med upphängningsfästena riktade enligt bilden. För först upp konvektionsfronten så att det fjädrande låsspännet kommer innanför frontplåten på kaminen och pressa konvektionsfronten lätt uppåt. Tryck därefter in fronten och låt den glida på plats. Montering av värmehylla (tillval) Värmehyllans bottenplatta placeras i värmefacket, använd justerskruven i bakkant för vågrät montering. Lägg därefter papper från emballaget som repskydd då överdelen skall skjutas in till sitt läge. 22

25 Montering av sockel C 650 (tillval) 3-4 mm Skruva fast 2 skruvar i vardera bens framkant, lämna 3-4 mm mellan skruvens huvud och benet. Tryck in sockelns utbockade kant mellan sidoplåt och skruvarnas huvud. Montering av sockel C 660, C 670 (tillval) Tryck in sockelns utbockade kant mellan täljsten/ kakel och insatsens ben. 23

26 Montering av utdragslåda (tillval) Viktigt! Vid montage av utdragslåda skall alltid brytlocket i ryggplåten tas bort för tillförsel av k onv ektionsluft. x 3 Lossa den bakre insexskruven tre varv. Lägg utdragsenheten på fotplåten. Haka fast utdragsenheten över de bakre insexskruvarna. Skruva fast enheten. Montera utdragslådan på utdragsenheten med fyra insexskruvar. Justera lådan så att den sitter i mitten, spänn sedan skruvarna. 24

27 NIBE AB/NIBE BRASVÄRME Box Markaryd IAV SE-EX Nibe Brasvärme reserves the right to change colours, materials, dimensions and models at any time without special notice. Your dealer can provide you with the latest information.

installations ANVISNING

installations ANVISNING DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 16 Installasjonsanvisning 32 Installation instruction 48 installations ANVISNING Contura 655 www.contura.eu 655, 685 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 GB Installation instruction 25 FI Asennusohje 49 Installationsanvisning C 690 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse TILLVERKARE Namn Adress Tillverkningsställe

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 45 NO Installasjonsanvisning 89 FR GB FI IT Guide d installation 133 Installation instruction 177 Asennusohje 221 Istruzioni di montaggio 265 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 57 NO Installasjonsanvisning 113 FR GB FI IT Guide d installation 169 Installation instruction 225 Asennusohje 281 Istruzioni di montaggio 337 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 25 Installationsanleitung 49 Installation instruction 73 Installationsanvisning 34T 35T www.handol.eu Kvalitetsgodkännande Kaminen har provats av

Läs mer

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T

installations Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction SE NO ANVISNING 51 52 52T 53 54 54T SE NO DE GB Installationsanvisning Installasjonsanvisning Installationsanleitung Installation instruction installations 2 17 33 49 ANVISNING 50 51 52 52T 53 54 54T EC-deklaration om överensstämmelse Certifierad

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 450 C 450T www.contura.eu PRESTANDADEKLARATION Nr. C450-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Typbeteckning Tillverkningsnummer Avsedd användning Bränsle Kamin eldad med fasta biobränslen

Läs mer

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32

Silvia. Installation instructions. SE Installationsanvisning 1. GB Installation instructions 16. DE Installationsanleitung 32 -97 Installation instructions 411969 IAV SE 084-11 SE Installationsanvisning 1 GB Installation instructions 16 DE Installationsanleitung NO Installasjonsveiledning 48 Silvia EC-deklaration om överensstämmelse

Läs mer

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL

411791 IAV 0740-10. Installationsanvisning LEK-98 ROSENDAL -98 Installationsanvisning 479 IAV 0740-0 ROSENDAL Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av murspisen. Vi tror oss förstå att Ni ställer höga

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning C 460 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT PRESTANDADEKLARATION Nr. C460-CPR-130605-SE-1 PRODUKT Produkttyp Kamin eldad med fasta biobränslen Typbeteckning Contura 460 Tillverkningsnummer

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 16 Installationsanleitung 30 Installation instruction 44 Asennusohjeet 58 Installationsanvisning Siri www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions Installation Instructions 611022 IAV SE/EX 0419-3 SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 32 Installationsanleitung 64 Installation Instructions 96 Asennusohjeet 128 Cronspisen Rectangular

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 15 Installationsanleitung 29 Installation instruction 43 Installationsanvisning C 556 C 586 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration om överensstämmelse

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 32 Installasjonsanvisning 64 Installation instruction 96 installations ANVISNING www.contura.eu 500 Bäste Contura-ägare Vi önskar Dig välkommen

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING LEK SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 26 Installasjonsanvisning 52 Installation instruction 78 installations ANVISNING www.contura.eu 650, 660, 670 Bäste Contura-ägare Vi önskar

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB

Handöl 21, 22 and 23T. Installation Instructions SE DE NO GB Installation Instructions 511293 IAV SE/EX 0543-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 18 Installasjonsanvisning 36 Installation Instructions 54 Handöl 21, 22 and 23T Bäste Handöl-ägare!

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00

Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 Monterings- och bruksanvisning 3110 & 3140 TYPGODK.NR. 1188/00 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

installations ANVISNING

installations ANVISNING NO DE GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Installationsanleitung 41 Installation instruction 61 installations ANVISNING www.contura.eu 590 590T Certifierad Certifikat nr 22 03 09 Kvalitetsgodkännande

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

556/586 NYHET NYHET. Ett steg närmare elden. www.contura.se

556/586 NYHET NYHET. Ett steg närmare elden. www.contura.se 001 556/586 NYHET NYHET Ett steg närmare elden www.contura.se 378 MILJÖMÄRKT 1 Närmare elden med stora sidoglas NYHET. Nya Contura 556/586 med stora sidoglas gör känslan av öppen eld mer levande. Det är

Läs mer

Installation Instruction

Installation Instruction Installation Instruction 511297 IAV SE/EX 0542-2 SE DE NO GB Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 14 Installasjonsanvisning 28 Installation Instructions 42 Handöl 25 Handöl 25T Bäste Handöl-ägare!

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Täljstensspis Utgåva 07/01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 100 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 13 NO Installasjonsanvisning 25 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB FI FR Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 33 Installationsanleitung 65 Installation instruction 97 Asennusohje 129 Guide d installation 161 Installationsanvisning Duo Rustik Renässans

Läs mer

Monterings- och Bruksanvisning Saturn

Monterings- och Bruksanvisning Saturn Monterings- och Bruksanvisning Saturn Kamin från Nordpeis AS Grattis till din nya Nordpeis kamin. Kaminen har testats och dokumenterats av SINTEF NBL AS (Norges Brandtekniska Laboratorium) med avseende

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 17 Installasjonsanvisning 33 Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohjeet 97 Istruzioni

Läs mer

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk

SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING. Scan-Line 7B. Scan-Line 7D. www.heta.dk SCAN-LINE 7 SERIEN BRUKSANVISNING Scan-Line 7A Scan-Line 7B Scan-Line 7C Scan-Line 7D www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING

SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING SCAN-LINE 40 SCAN-LINE 50 BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya braskamin! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer nedanstående

Läs mer

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design

2011-09-06U2. Installations- och användaranvisning. Gjutjärnskassett. NSP 51 och NSP 53. NSP Brasvärme -funktion och design 2011-09-06U2 Installations- och användaranvisning Gjutjärnskassett NSP 51 och NSP 53 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 3 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Låt en ny generation visa elden

Låt en ny generation visa elden 700 Låt en ny generation visa elden MILJÖMÄRKT 378 001 1 Låt nya Contura 700 lysa upp ditt hem Med Contura 700 tar vi steget in i ett nytt decennium. Den moderna designen av kända svenska form-gruppen

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Milou Art Julie Art Xavier Art Suprême Art Mystica Art Etage Art Grace Art Pierre Art Sahara Art Moderne Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Utgåva 2.2013 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning NO DE GB DK FI FR IT NL Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 17 Installationsanleitung 33 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 65 Asennusohje 81 Guide d installation 97 Istruzioni

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 17 Installasjonsanvisning 33 Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre Utgåva 3.2006 w w w. c a m i n a. s e Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Art Optimale Art Suprême Art De Luxe Art Grace Art Etage Art Moderne 39 53 03 Denna anvisning gäller även som typoch

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K700 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K800 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instructions 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4. www.contura.

Installationsanvisning. Installasjonsanvisning 21. Guide d installation 41. Monteringsvejledning 61. Installation instruction 81. C i4. www.contura. NO FR DK GB Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 21 Guide d installation 41 Monteringsvejledning 61 Installation instruction 81 Installationsanvisning C i4 www.contura.eu 2 CERTIFIKAT EC Deklaration

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning DE Installationsanleitung 17 NO Installasjonsanvisning 33 FR GB DK FI IT NL Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 81 Asennusohje 97 Istruzioni

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 29 NO Installasjonsanvisning 57 FR GB FI IT Guide d installation 85 Installation instruction 113 Asennusohje 141 Istruzioni di montaggio 169 Installationsanvisning

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning Installationsanleitung 7 Installasjonsanvisning 33 Guide d installation 49 Installation instruction 65 Monteringsvejledning 8 Asennusohje 97 Istruzioni di

Läs mer

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet

Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet 800 Nyhet! Nyhet! En lysande liten storhet MILJÖMÄRKT 378 001 1 En stor kamin i kompakt format Contura 800 har hittat sin inspiration i den berömda superellipsen. Formen gör denna kamin kompakt och trevlig;

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84.

Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2080-84. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer