Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1"

Transkript

1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1

2 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Stadskansliets kommunikationsavdelning Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller till och med: 2016

3 Innehåll Del 1. Grafiska regler för Borås Stad... 5 Logotyp...7 Verksamhetsunika grafiska regler Avsändare...17 Färger...22 Typografi...25 Grafiska element Kontorsmaterial...36 Bildspråk...44 Trycksaker...46 Annonser...54 Skyltar Digitala presentationer...58 Webbplatsen...60 Fordon Arbetskläder...65 Del 2. Marknadsföring av Borås Logotyp Avsändare Bildspråk Grafiska exempel... 78

4

5 Del 1. Grafiska regler för Borås Stad Detta är grafiska regler för Borås Stad. Reglerna styr Borås Stads grafiska form med bland annat teckensnitt och färger, och hur logotypen ska användas. För att framstå som en professionell och kompetent organisation måste Borås Stad profilera sin verksamhet på ett distinkt sätt. Det gör vi med en samlande logotyp och ett gemensamt grafiskt uttryck. En enhetlig och konsekvent användning av logotyp och profil stärker den positiva bilden av Borås Stad. I våra kontakter med medborgarna ska tydligt framgå att kommunen är avsändare. Detta sker genom att förvaltningarna använder en gemensam logotyp. Vår logotyp ska signalera trygghet och kontinuitet, och vara en garant för god kvalitet. Reglerna gäller för alla nämnder och förvaltningar. Mer information om den grafiska profilen lämnas av Stadskansliets kommunikationsavdelning. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 5

6 Användarnivåer Vår grafiska profil kan delas in i tre nivåer. Basen i triangeln nedan är vardagsproduktionen. Den berör alla som någon gång skriver någon form av dokument i tjänsten. Vardagsproduktionen handlar om att göra snygga, enkla och enhetliga textdokument med rätt typsnitt och att på rätt sätt använda Borås Stads logotyp. Här används inte bilder eller våra särskiljande grafiska element. Ovanför vardagsproduktionen ligger den avancerade produktionen som främst berör informatörer och andra som gör broschyrer, foldrar, annonser etc. Här används delvis andra typsnitt och dessutom grafiska element, färger och bilder. Högst upp i triangeln ligger marknadsföringen vars regler tillämpas vid övergripande marknadsföring av Borås. Här tillämpas samma regler som vid den avancerade produktionen med ett tillägg av ytterligare en logotyp. Marknadsföring Teckensnitten Caecilia och Garamond.BORÅS-logotypen Avancerad produktion Broschyrer, affischer, annonser, vissa digitala presentationer. Teckensnitten Caecilia och Garamond. Borås Stads logotyp. Vardagsproduktion Textdokument och digitala presentationer (t ex powerpoint). Vardagstypografi (teckensnitten Garamond och Arial). Borås Stads logotyp. 6 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

7 Logotyp En logotyp är en grafisk bild bestående av bokstäver och/eller en symbol. Teckensnitt, färg och form skapar identitet och särskiljning. Logotypens uppgift är att förmedla en tydlig image och känsla. Borås Stads logotyp är en kombination av kommunens vapen och en text. Det är helheten som utgör logotypen. Det är alltså inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något, eller att använda vapenskölden och själv sätta en text till den. Borås Stads logotyp ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar; dokument, trycksaker, affischer, brevpapper och visitkort etc, i annonser, och på bilar och arbetskläder. Ingen annan logotyp ska med vissa undantag användas i Borås Stads verksamhet. För undantag, se sidan 15. Vid tvekan om hur logotypen får eller ska användas, kontakta Stadskansliets kommunikationsavdelning. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 7

8 Logotyp för Borås Stad Logotypen för Borås Stad innehåller vapenskölden och orden BORÅS STAD. Logotypen finns i en version på bredden, med orden bredvid vapenskölden, och en version på höjden, med orden under vapenskölden. I första hand ska vi använda logotypen på bredden. Endast om den breda logotypen inte passar, på grund av platsbrist eller andra förutsättningar i utformningen, ska versionen på höjden användas. Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. Logotypen finns även i en version för internationellt bruk med texten City of Borås. Boras_Stad_PMS.eps Används till tryck med dekorfärger Boras_Stad_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck Boras_Stad_rgb.jpg Används till webb Grundlogotyp Boras_Stad_office.png Används till Powerpoint-presentationer och worddokument Boras_Stad_2r_PMS.eps Används till tryck med dekorfärger Boras_Stad_2r_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck Boras_Stad_2r_rgb.jpg Används till webb Boras_Stad_2r_office.png Används till Powerpoint-presentationer och worddokument 2-radig logotyp Logotyp att använda i internationella sammanhang 8 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

9 Svartvit logotyp Boras_Stad_neg_PMS.eps Används till tryck med Pantonefärger Boras_Stad_neg_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck 4-färg, negativ logotyp Boras_Stad_2r_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. 4-färg, negativ 2-radig logotyp Boras_Stad_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. Negativ logotyp Boras_Stad_2r_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. Negativ 2-radig logotyp Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 9

10 Logotyp nämnder Utöver ovan beskriven logotyp för Borås Stad finns också en logotyp för varje nämnd. Dessa har orden Borås Stad och namnet på nämnden till höger om vapenskölden. Dessa logotyper ska inte användas till exempelvis informationsmaterial, utan enbart i sammanhang som rör myndighetsutövning, på nämndens brevpapper, på protokoll och liknande. Det är aldrig tillåtet att skapa egna logotyper genom att skriva till exempel förvaltningsnamnet under texten Borås Stad. Endast de befintliga varianterna får användas. 10 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

11 Logotyp storlek Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. På en A4-sida är bredden cirka 65 mm en riktlinje för grundlogotypen. Minimistorlek på grundlogotypen är 25 mm bred i trycksaker och annonser. Minimistorlek på den tvåradiga logotypen är 13 mm hög i trycksaker och annonser. 65 mm Minimistorlek 25 mm Minimistorlek 13 mm Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 11

12 Logotyp friyta Runt logotypen ska det alltid finnas luft, en tom yta vars uppgift är att säkerställa logotypens tydlighet. De streckade linjerna anger hur stort avståndet minst ska vara. I denna version är det bokstaven O i Borås som styr hur stort avståndet ska vara. Följaktligen anpassas avståndet efter bokstävernas storlek. I denna version är det höjden på båda textraderna rillsammans som styr hur stort avståndet ska vara. 12 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

13 Logotyp högtid Den äldre versionen av vapnet, med bland annat plusformiga urtag i saxarna, används endast i representation. Detta vapen kan då förses med murkröning. Enbart representationskommittén förfogar över detta vapen. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 13

14 Logotyp felaktig användning Vår logotyp får återges endast på de sätt som beskrivs på sidorna Alla andra varianter, i vilket sammanhand det än må vara, är otillåtna. Förändra inte teckensnittet i logotypen. Förändra inte logotypens proportioner. Knallestaden Byt inte färg på logotypen. Lägg inte till text i logotypen. Placera inte logotypen på röriga bakgrunder. Placera inte logotypen på mörka bakgrunder. 14 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

15 Verksamhetsunika logotyper Vissa verksamheter i Borås Stad har ett större behov av marknadsföring och profilering. Dessa är Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås Stads ungdomsråd, Yrkeshögskolan, Brygghuset, gymnasieskolorna samt Servicekontoret. Dessa verksamheter kan ha en egen verksamhetsunik logotyp. Denna logotyp ska då klart avvika från Borås Stads logotyp och till exempel inte innehålla saxarna. Av ovan nämnda verksamheter har samtliga utom Borås Stads ungdomsråd rätt att även ha egna grafiska regler. Läs mer på sid 16 om verksamhetsunika grafiska regler. Även ovanstående verksamheter måste i alla sammanhang ha med även Borås Stads logotyp. De båda logotyperna ska då inte placeras tillsammans. Borås Stads logotyp ska symbolisera den yttersta avsändaren och därför placeras sist eller underst. Den verksamhetsunika logotypen kan vara först och störst. Om en verksamhetsunik logotyp och kommunens logotyp finns med på samma sida i en trycksak, på en affisch eller i en annons, ska kommunens logotyp stå i god proportion till den verksamhetsunika logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara cirka 30 procent av ytan på den verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får dock aldrig vara mindre än vad som anges på sid 11 (25 mm bred för grundlogotypen). På grund av att de verksamhetsunika logotyperna kan variera mycket i sin utformning är det inte alltid självklart hur man ska räkna ut vad som är 30 procent av storleken och i vissa fall görs det lättare genom att använda ögonmåttet än att mäta. Exempel på hur stor Borås Stads logotyp ska vara i förhållande till verksamhetsunik logotyp. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 15

16 Verksamhetsunika grafiska regler Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås yrkeshögskola, Brygghuset, gymnasieskolorna och Servicekontoret har möjlighet att antingen ta fram egna grafiska regler eller följa Borås Stads grafiska regler i kombination med en egen verksamhetsunik logotyp. Även de verksamheter som har egna grafiska regler ska i allt sitt material ha med Borås Stads logotyp och följa regelverket kring denna. De verksamhetsunika grafiska reglerna ska tas fram i samarbete med Stadskansliets kommunikationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen. 16 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

17 Avsändare Detta avsnitt handlar om hur förvaltningarna ska använda logotypen och kombinera den med sin avsändare, och hur logotypen kan kombineras med andra logotyper i olika sammanhang. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 17

18 Kontaktuppgifter och förvaltningstillhörighet När till exempel Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen eller Tekniska förvaltningen kommunicerar ska i första hand Borås Stads grundlogotyp användas. Förvaltningens namn och kontaktuppgifter kan skrivas under logotypen. Var noga med att ha tillräckligt avstånd mellan logotypen och texten. Vilka kontaktuppgifter som ska finnas med får avgöras beroende på tillfälle. Den tvåradiga logotypen används om det av utrymmesskäl inte fungerar med grundlogotypen, men då inte i kombination med förvaltningens namn och kontaktuppgifter. Enhetsnamn: Caecilia roman, kapitäler, 10,5/11 pkt. Avstånd efter 1,5 mm fritids- och folkhälsoförvaltningen postadress Borås tel webbplats boras.se Kontaktuppgifter: Caecilia roman, 8/11 pkt. Storleken på bokstäverna som visas här använder vi ofta i våra trycksaker. kulturförvaltningen adress Kulturhuset, Box xxx, Borås tel fax xx xx e-post webbplats boras.se tekniska förvaltningen adress Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås tel fax 033-xx xx xx e-post webbplats boras.se 18 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

19 Flera avsändare Borås Stads logotyp kan placeras tillsammans med andra logotyper om sammanhanget motiverar det. Om kommunen samverkar med annan part om ett projekt kan de båda parternas logotyper placeras parallellt på t ex broschyrer och affischer, lämpligen bredvid varandra sist eller underst. Färgåtergivningen av de båda logotyperna ska vara likvärdig. När det finns flera samverkande avsändare, men Borås Stad är den huvudsakliga avsändaren, placeras Borås Stads logotyp längst ner och övriga ovanför i en streckad ruta enligt Borås Stads grafiska element. Om många parter samverkar kan det bli för rörigt att återge allas logotyper. Borås Stad kan då ge avkall på principen om att logotypen alltid ska vara med, om även övriga parter gör det för sin del. Tre likvärdiga avsändare. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 19

20 Tre avsändare, men Borås Stad är huvudavsändaren. postadress Borås tel e-post webbplats boras.se 20 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

21 Nu startar vi Zumba Träning till latinamerikanska rytmer Ebit pro blabore qui bero expe quuntem voloreptio quatur siminum se num inus dis es eosam num sum am as ex eut omnis que. Exempel på annons med verksamhetsunik logotyp och Borås Stads grundlogotyp. Ytan på Borås Stads logotyp är cirka 30 procent av ytan på Stadsparksbadets logotyp. Se sid 15. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 21

22 Färger För ett enhetligt grafiskt utryck har Borås Stad valt vissa profilfärger. Färgerna är valda för att de ska kunna användas såväl var för sig som i kombination med varandra. Viktigast är att du är konsekvent och alltid håller dig till den palett som finns beskriven här. 22 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

23 Färger logotyp och identitet Borås Stad använder sex identitetsfärger och tre bakgrundsfärger samt svart och vitt. Det är dessa och inga andra färger som är tillgängliga. PMS: PMS kallas även Pantone. Det är ett Identitetsfärger internationellt benämningssystem som gör det enkelt att identifiera och Boråsröd Boråsturkos Mörkgrå matcha olika färger och färgnyanser. I tryck ger PMS bäst resultat när man vill få en eller flera specifika färger. Vid färgnumret anges alltid ett C eller ett U. C (coated) används på bestruket papper och U (uncoated) på obestruket papper. CMYK: CMYK eller Fyrfärg är det vanligaste PMS 485 C CMYK: 0/96/100/0 RGB: 213/43/30 HTML: #d52b1e Det här är den röda färg som finns i logotypen. PMS 638 C CMYK: 80/5/10/0 RGB: 0/175/216 HTML: #00afd8 PMS Coolgrey 11 CMYK: 5/0/0/75 RGB: 77/79/83 HTML: #4d4f53 färgsystemet vid tryck. Det har fått sitt namn efter färgblandningen som används. De tre grundfärgerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) blandas Mörkt blågrön Mörkgrön Roströd med svart (K). Genom att anpassa doseringen får man fram den färg man vill ha. RGB: RGB är en förkortning av färgerna rött, grönt och blått. Dessa tre är grundfärgerna som används vid PMS 7470 C CMYK: 95/20/25/55 RGB: 0/94/110 HTML: #005e6e PMS 356 C CMYK: 95/5/100/27 RGB: 0/121/52 HTML: # PMS 484 C CMYK: 10/95/99/35 RGB: 152/50/34 HTML: # visning på bildskärmar, bland annat. HTML: Webbsidor i HTML använder sig av HEX-färger. Namnet kommer av att färgkodningen följer det hexadecimala talsystemet, där till exempel #FFFFFF betyder färgen vit. Kodningen motsvarar exakt samma färg i RGB. Identitetsfärgerna används på plattor och grafiska element. Till rubriker rekommenderas främst svart eller mörkgrå, men i vissa fall kan även de andra identitetsfärgerna passa. Identitetsfärgerna får aldrig tonas. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 23

24 Vit Svart Svart 70 % CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 HTML: #ffffff CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 HTML: # Den svarta färgen får tonas till 70 %. I fyrfärgstryck används dock PMS Coolgrey 11. Bakgrundsfärger Varmgrå Ljusgrön Ljusblå PMS WARM GRAY 2 C CMYK: 6/7/9/11 RGB: 213/210/202 HTML: #d5d2ca PMS 358 C CMYK: 34/0/40/0 RGB: 169/220/146 HTML: #a9dc92 PMS 290 C CMYK: 23/0/1/0 RGB: 194/222/234 HTML: #c2deea Bakgrundsfärgerna används just som bakgrundsfärger, till exempel i diagram. Bakgrundsfärgerna får tonas till 50 procent. Det är ofta en fördel att tona dem när de ligger bakom text eftersom särskilt den ljusgröna och den ljusblå är ganska starka i färgen. 24 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

25 Typografi Typografi handlar om textens utseende och bokstävernas förhållande till varandra. Men det kan också vara allt från spaltbredder och radavstånd till avstavningars utseende. Det estetiska är viktigt, men typografi handlar framförallt om läsbarhet. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 25

26 Typografi enkel produktion De teckensnitt som presenteras på denna sida använder vi i vanlig ordbehandling. Teckensnitten, som är standardsnitt och som finns i de flesta datorer, ska användas i alla dokument som en grundläggande grafisk nivå. Används i rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i tabeller Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Lorem ipsum dolor Exempel Tue conulputetum adignis molutpa tionsed tatum digna acing endit auguer si. Odit, quipsum ipismod eugue feum quismodolore volorpe riurero dolorem quat. Conullam ilisi. Irillamcon henit augait praesed tat vullaore exeros nim zzrilit la conse dui te ex et prat. Se magna consequatuer sequat lummy niamcon sequisi. Re tat. Odo dipit acipsusto dolore consend iamcommy nonse consed dolestrud tet deliqui et nonsent nonsequatuer at lamcorem velit erillandre magnim irilismolore magnisisis adit praesectem velit irit praessed delenis 26 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

27 Typografi avancerad produktion I broschyrer, annonser och andra sammanhang med en mer arbetad layout ska teckensnitten Caecilia och Adobe Garamond användas enligt nedan, såväl i ren information som när det gäller marknadsföring. Används i huvudrubriker Caecilia 85 Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i huvudrubriker och mellanrubriker Caecilia 75 Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används restriktivt till exempel i kontaktuppgifter (se 1.2.1) och på skyltar Caecilia 55 Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används främst i ingresser och faktarutor. Caecilia 45 light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter. De som inte har tillgång till Adobe Garamond kan använda den variant som heter bara Garamond. Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 27

28 Exemplen här visar hur en text kan sättas i till exempel en broschyr. Ingress: Caecilia light 12/16 Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttid är alltid tidsbegränsat. Det finns enheter avsedda endast för korttidsvistelse och enstaka korttidsplatser insprängda på permanent boende. Rubrik: Caecilia bold 14 Bröd: Adobe Garamond 12/15» När finns behov av korttidsvistelse? Behovet av korttid kan ha sin grund i kroppslig sjukdom, demenssjukdom eller psykiska funktionshinder, till exempel: vid avlösning för närstående. vid rehabilitering och/eller utredning. vid stort behov av omvårdnad/hälso- och sjukvård som inte kan tillgodoses i hemmet. vid vård vid livets slut.» Korttidsvistelsens mål Underrubrik Caecilia 8 p. versaler, PMS Coolgrey 11 PÅ INDIVIDNIVÅ Målet för en korttidsvistelse är alltid individuell, och ska klart framgå av beslutet. PÅ GENERELL NIVÅ Göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Stödja närstående genom avlösning. Ge god individuell vård och omsorg. 28 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

29 augait lorem autat a Här visas ett exempel på en layout som kan användas till exempel i en imageskapande broschyr. Lägg märke till proportioner mellan rubrik och brödtext, färg på rubrik, ingress, anfang, versaler och gemener. Rubrik: Caecilia heavy 41/48 Vullupta tionsequis Ingress: Caecilia light 12/18 Pat am, quis non exer iure deliquation henim quis acilit pratum il en dolore velis eum vel ulputet verci tie vulla core eu. Quatio ero comm magna feugiam conulput et il ut alit am verillaore core modolore ve Brödtext: Adobe Garamond 8/9,7 Fectet wis accum duipsustrud magna feuguer sim nos ero cor aliquate verat wisl ing endit eum quamcom modoluptat lut veleniat. Ut vel eriure modiate ver se commodolum vendre doleniamet dolore dui tie dunt nim quat. Ut accumsan esto odolobore con utpat am zzriusto et ipit lore consequ amconum dui bla aute te tincincilit, quametue conse feuis alisim volorercilis dolor il dolenia mconummodio digna feu feum in elesequ ipissit vel ercin ut ver sis alit ulla facidui euissit, vero odio doluptat, vullummy numsan utat, quip enim enim et lore tio dolore tat, se magnim ilit vullaoreet acil ut nonullam euissectem aute consenissit ad do doluptat la faccum zzrilisi te duis am iriureril enismol orperosto dolum iure dolore doluptat. Na consed euis amcon vel ing enis num nim ea commodignim volore magnism odolore velit ad dolore feugait accum init, velit lore tat. Ureet ad magna aliquis dolor sit praesequat laortincidui tet luptat. patisl dolendit nim quisis nisim velenit nim vullutem incidui sissit exercil landre erat. Dolorper si bla feumsandre modolenit do consequatem vel essecte feu faccum dunt velismo lobore dolor iriuscip eu facil ent ad eugait amconsed magna ad ming eugait aci blandre dolor si. Er sequatie modolor sum am, conulput lortionumsan vercil dunt doloreet luptatet ing enim ilit ipit, sequat. Od tie dolore magnibh ex eugait iure commodiamet wismodipit alisi. facilla accum illut ilit num veliquam, consed dolor irit accummy niatet lobore min exerius ciduipit alis accumsa ndrerostio commy nos endiat dolut non ulla faccummy nibh et, volobore magnisi blaorper at, sendreet lortis autpat. Xerostrud min hent veliquam inim vendrer iliqui blam, con veratue dunt at in volum dolorper sit volor adigna faccumm odoloreet dolortio con henim ea feuisim iliquisl ut lummy nim venit. Vel utpat ipsustrud tionum zzril inismod ea cortion sendrem iriliqu atumsandre dunt lobore doloreet ver se dunt iniamcommod ea autpat. gerat luptat, quis dip et nulput wis nulput iurercilit essenim nibh eugiam do exer iliquipit ametum volorer iliquat wisit velesto dolor suscipsusto et, sumsan veliquam, venismo dolorerilit ut lum ve digna a ad te co dolobo Sectem ex exer atumm commy sim adi onullao nostisc nos del tionu augue d vel dolo iure ma enim v strud d ulla fac odiam, zzrit, q corem e Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 29

30 Typografi digitalt För texter som endast visas digitalt, till exempel på webben och i digitala presentaioner, t ex Powerpoint, använder vi dessa standardteckensnitt (finns i de flesta datorer). Arial är ett linjärt teckensnitt som av de flesta upplevs som mer lättläst på skärm än Garamond som är det teckensnitt vi använder i brödtexter i tryck. Används i rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) 30 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

31 Grafiska element Ett återkommande grafiskt element i profilen ökar identiteten och igenkänningen. Vanligt är att använda ett eget typsnitt med en speciell karaktär, men det kan också vara en detalj som berättar något om avsändaren. För Borås Stad är det grafiska elementet en streckad linje som för tankarna till stygn och sömmar. På ett subtilt sätt förmedlar det stadens historia och ursprung som en textil-, design- och modestad. Dessutom kan man i punktlistor använda punkter i någon profilfärg men bara en färg i sänder. Som grafiskt element finns även en pil som precis som punktlistorna kan användas i någon av profilfärgerna. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 31

32 Streck, punkt och pil Strecken i linjen ska vara lika långa som mellanrummen. Tjockleken kan variera liksom användningssätten. Känslan ska alltid vara att det är en söm, det får aldrig upplevas som en punktlinje. De färgade punkterna kan till exempel användas i punktlistor. Använd en färg i taget blanda aldrig färgerna. Ibland behövs ytterligare ett grafiskt element för att markera något lite extra. Då kan pilen användas. Även här gäller att bara använda en färg åt gången. Streckad linje/ram Exempel: 0,5 pt linje 6 pt mellanrum Exempel: 4 pt linje 12 pt mellanrum Punkt Pil»»» 32 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

33 Exempel på hur strecken kan användas. Streckad linje/ram Vill du veta mer kontakta vår miljöstrateg på boras.se postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 telefon telefax webbplats boras.se Bra boende med variation I Borås finns flera olika hotellalternativ att välja mellan, allt från SPA-hotell, designhotell, för familjen och det lilla personliga boendet. Vel mint. Bitatibus. Fero minciis adio ma ius maximus non nia ereni custo bea conse et as dem aut fugiam, con re, cusam ipit, in reicide voluptate dolupta tempor aspieturit doluptur alit ea quatem atem quo vent plabo. Occabo. Iqui to tecteni sseque enimporem vel ea de volorunt moluptas core et lanimolut accabore iditiusdam fugia que velia pos quam ipsam arum alitae eosaperat dolorent, quate imus. As eture nobit, to eribusdae. Tem est, aliqui as cus sitat. Ut omni abore nonseque conseque doloribusdae volo conseni hilibus doluptatur? Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 33

34 i månaden. stnad för mat tillkommer. ånaden oavsett omfattning. sköterska, sjukgymnast och nsteam är avgiftsfria. de utgår ordinarie Punkt taxa. er dag. vårdnad, hemsjukvård samt. Kostnad för mat tillkommer. eslut med avgift 57 kr/dag ens maxtaxa. r i månaden. vårdnad, hemsjukvård samt. Kostnad för mat och hyra n betalas bara en avgift per ar och sammanboende var sin nd på grund av till exempel ler barns sjukdom/handikapp pengar kvar när skatt och bostad hållsbelopp och ska täcka norexempel mat, kläder, skor, hysjukvård. Beroende på inkomst giften så mycket att brukaren har lägst blir vård- och omsorgsavronor för ensamstående och anlevande makar och sambor 5 år är beloppet 10 procent Abonnemang/ särskilt boende Restaurangpris utan bistånd Korttidsplats Exempel på hur punkterna kan användas. För brukare med matabonnemang eller matdistribution utgår ett förhöjt förbehållsbelopp som kompenserar tillagningskostnader. Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter, till exempel vid kostnader för god man. Behovet ska vara varaktigt (minst 6 månader) och beloppet minst 200 kronor i månaden. Magna facincilit wiscincip. AVgiftsunderlAg Eliquam quissi. För att kunna beräkna om den individuella avgiften för vård Quate och omsorg dolorper ska susto. ligga på ett lägre totalt belopp än ovanståendefacil krävs eu att faccum brukaren quisl svarar illum. på kommunens inkomstförfrå- Endre gan som skickas ut varje år. Om inkomsterna förändras ska Tinisim alit vullup. brukaren meddela kommunen. Till inkomsten räknas bland annat pension, inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt bostadstillägg. Avgiften påverkas inte av förmögenhet, bara av räntor och andra utdelningar. Sammanboende makars sammanlagda inkomster fördelas lika på var och en när avgiftsunderlaget beräknas. matavgift Personer med biståndsbeslut om matabonnemang eller personer som bor på särskilt boende betalar enligt abonnemangsavgift per månad: Alla måltider (inkl mellanmål) kr Huvudmål, frukost, kvällsmål kr Enbart huvudmål kr Frukost och huvudmål kr Huvudmål och kvällsmål kr Priserna på enstaka portioner på äldreomsorgens restauranger bestäms av varje kommundelsnämnd och kan variera. Den som har matdistribution betalar för maten per portion: Huvudmål 47 kr Frukost 16 kr Kvällsmål 26 kr På korttidsplats är matavgiften 106 kronor per dygn. 34 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

35 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Exempel på hur pilen kan användas. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 35

36 Kontorsmaterial Brevpapper, kuvert, visitkort och annat kontorsmaterial i Borås Stad ska ge ett enhetligt uttryck. Detta material ska därför vara utformat enligt anvisningarna nedan. Alla visitkort, kuvert och korrespondenskort beställs från Borås Stads tryckeri via intranätet. Det går att skriva ut sitt eget brevpapper utifrån Borås Stads mallar i Microsoft word och Open office, men i första hand ska även brevpapper beställas från Borås Stads tryckeri. Med förtryckt brevpapper får logotypen rätt röd färg, och i sidfoten används vårt karaktärsteckensnitt Caecilia precis som på kuvert och annat kontorsmaterial, i trycksaker och i annonser. 36 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

37 Kontorstryck brevpapper Brevpapper för förvaltning utförs med logotyp Borås Stad i övre vänstra hörnet och förvaltningsnamnet ovanför en streckad linje i botten av papperet, samt de adressuppgifter som används i diarieföringen under den streckade linjen. Brevpappret är anpassat för att passa Borås Stads mallar för Microsoft Word och Open office. Mallarna gör det lätt att utforma snygga dokument som stämmer överens med de grafiska reglerna. Med hjälp av formatmallar blir rubriker och brödtext automatiskt typograferade på rätt sätt. Informationen hamnar på rätt plats och marginalerna blir lagom breda. Förtryckt brevpapper. Logotypen är i färg. Uppgifterna i sidfoten skrivs med teckensnitten Caecilia och Garamond. STADSKANSLIET postadress Borås besöksadress Kungsgatan 55 webbplats boras.se e-post telefon fax Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 37

38 Om man i mallarna väljer alternativet att visa sidhuvud och sidfot kommer logotypen och uppgifterna i sidfoten med. Det alternativet ska väljas när man skapar dokument som ska användas digitalt, till exempel e-postas. Tänk på att välja den svartvita logotypen om inte alla mottagare har tillgång till färgskrivare eftersom färglogotypen blir sämre än den svartvita om den skrivs ut på en svartvit skrivare. Om man väljer att inte visa sidhuvud och sidfot hamnar texten på rätt plats, men för övrigt blir pappret blankt för att man ska kunna skriva ut dokumentet på ett förtryckt brevpapper. Datum Sida 1(2) Referens Dnr 2011-XXX Annika Klemming, Till alla anställda i Borås Stad Rubriknivå 1 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 2 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 3 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 4 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Med vänlig hälsning De brevpapper som finns i mallarna för Microsoft Word och Open Office ser inte exakt likadana ut som de förtryckta. Linjen i sidfoten är heldragen istället för streckad och teckensnitten i sidfoten är Arial och Garamond istället för Caecilia och Garamond. Stadskansliet Annika Klemming Informationsavdelningen Postadress Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Webbplats boras.se E-post Telefon vx Fax xx xx 38 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Profilmanual. Regelverk för kommunikation

Profilmanual. Regelverk för kommunikation Profilmanual 1 Regelverk för kommunikation Innehåll 21.0 3 grund Logotyp sid 6 Färgpalett sid 8 Typografi 10 Bård 12 Payoff 14 Symbol 16 Våg 18 korrespondens Visitkort 22 Brevpapper 24 Brevpapper Holding

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun

GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun GRAFISK MANUAL Karlsborgs kommun KARLSBORGS KOMMUN En enhetlig grafisk profil gör oss tydligare för omvärlden. Ryssarnas upprepade angrepp mot Finland och östersjökusten efter Karl XII:s död blev upphovet

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10

Innehållsförteckning. Grundregler. Tillämpning. Inledning 3. Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Grafisk manual 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Grundregler Logotypen 4 Frizon 7 Färger 8 Dekor 9 Typografi 10 Tillämpning Kontorstrycksaker 11 Profi lmaterial 15 2 Inledning Den visuella bild vi förmedlar

Läs mer

Inledning. Inledning 3

Inledning. Inledning 3 Grafisk profil Inledning Inledning 3 Trollhättans vapen 4 Trollhättans stads logotyp 5-6 Designelement 7 Typsnitt 8-9 KONTORSMATERIAL Brevpapper,VISITKORT, KORRESPONDENSKORT 10-11 KUVERT, POWERPOINT 12-13

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se låt våra konsulter göra jobbet åt dig Om du är intresserad av börja tillverka din egen el ska du kontakta oss på Göteborg Energi Vi har många års erfarenhet av energifrågor och brinner för att göra Göteborg

Läs mer

Kommunikativ plattform

Kommunikativ plattform Grafisk profil Kommunikativ plattform Vad är ett varumärke? Ett varumärke är summan av allt som ett företag eller en organisation är, gör och säger. Vansbro kommuns varumärke är resultatet av alla invånares

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 EQUMENIAKYRKAN 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Huvudlogotyp & alternativ Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s.

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer