Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Grafiska regler. Kulturplan för grundskolan 1"

Transkript

1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Kulturplan för grundskolan 1

2 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Stadskansliets kommunikationsavdelning Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar Dokumentet gäller till och med: 2016

3 Innehåll Del 1. Grafiska regler för Borås Stad... 5 Logotyp...7 Verksamhetsunika grafiska regler Avsändare...17 Färger...22 Typografi...25 Grafiska element Kontorsmaterial...36 Bildspråk...44 Trycksaker...46 Annonser...54 Skyltar Digitala presentationer...58 Webbplatsen...60 Fordon Arbetskläder...65 Del 2. Marknadsföring av Borås Logotyp Avsändare Bildspråk Grafiska exempel... 78

4

5 Del 1. Grafiska regler för Borås Stad Detta är grafiska regler för Borås Stad. Reglerna styr Borås Stads grafiska form med bland annat teckensnitt och färger, och hur logotypen ska användas. För att framstå som en professionell och kompetent organisation måste Borås Stad profilera sin verksamhet på ett distinkt sätt. Det gör vi med en samlande logotyp och ett gemensamt grafiskt uttryck. En enhetlig och konsekvent användning av logotyp och profil stärker den positiva bilden av Borås Stad. I våra kontakter med medborgarna ska tydligt framgå att kommunen är avsändare. Detta sker genom att förvaltningarna använder en gemensam logotyp. Vår logotyp ska signalera trygghet och kontinuitet, och vara en garant för god kvalitet. Reglerna gäller för alla nämnder och förvaltningar. Mer information om den grafiska profilen lämnas av Stadskansliets kommunikationsavdelning. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 5

6 Användarnivåer Vår grafiska profil kan delas in i tre nivåer. Basen i triangeln nedan är vardagsproduktionen. Den berör alla som någon gång skriver någon form av dokument i tjänsten. Vardagsproduktionen handlar om att göra snygga, enkla och enhetliga textdokument med rätt typsnitt och att på rätt sätt använda Borås Stads logotyp. Här används inte bilder eller våra särskiljande grafiska element. Ovanför vardagsproduktionen ligger den avancerade produktionen som främst berör informatörer och andra som gör broschyrer, foldrar, annonser etc. Här används delvis andra typsnitt och dessutom grafiska element, färger och bilder. Högst upp i triangeln ligger marknadsföringen vars regler tillämpas vid övergripande marknadsföring av Borås. Här tillämpas samma regler som vid den avancerade produktionen med ett tillägg av ytterligare en logotyp. Marknadsföring Teckensnitten Caecilia och Garamond.BORÅS-logotypen Avancerad produktion Broschyrer, affischer, annonser, vissa digitala presentationer. Teckensnitten Caecilia och Garamond. Borås Stads logotyp. Vardagsproduktion Textdokument och digitala presentationer (t ex powerpoint). Vardagstypografi (teckensnitten Garamond och Arial). Borås Stads logotyp. 6 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

7 Logotyp En logotyp är en grafisk bild bestående av bokstäver och/eller en symbol. Teckensnitt, färg och form skapar identitet och särskiljning. Logotypens uppgift är att förmedla en tydlig image och känsla. Borås Stads logotyp är en kombination av kommunens vapen och en text. Det är helheten som utgör logotypen. Det är alltså inte tillåtet att ta bort, ändra eller lägga till något, eller att använda vapenskölden och själv sätta en text till den. Borås Stads logotyp ska finnas med i alla sammanhang där kommunen agerar; dokument, trycksaker, affischer, brevpapper och visitkort etc, i annonser, och på bilar och arbetskläder. Ingen annan logotyp ska med vissa undantag användas i Borås Stads verksamhet. För undantag, se sidan 15. Vid tvekan om hur logotypen får eller ska användas, kontakta Stadskansliets kommunikationsavdelning. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 7

8 Logotyp för Borås Stad Logotypen för Borås Stad innehåller vapenskölden och orden BORÅS STAD. Logotypen finns i en version på bredden, med orden bredvid vapenskölden, och en version på höjden, med orden under vapenskölden. I första hand ska vi använda logotypen på bredden. Endast om den breda logotypen inte passar, på grund av platsbrist eller andra förutsättningar i utformningen, ska versionen på höjden användas. Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. Logotypen finns även i en version för internationellt bruk med texten City of Borås. Boras_Stad_PMS.eps Används till tryck med dekorfärger Boras_Stad_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck Boras_Stad_rgb.jpg Används till webb Grundlogotyp Boras_Stad_office.png Används till Powerpoint-presentationer och worddokument Boras_Stad_2r_PMS.eps Används till tryck med dekorfärger Boras_Stad_2r_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck Boras_Stad_2r_rgb.jpg Används till webb Boras_Stad_2r_office.png Används till Powerpoint-presentationer och worddokument 2-radig logotyp Logotyp att använda i internationella sammanhang 8 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

9 Svartvit logotyp Boras_Stad_neg_PMS.eps Används till tryck med Pantonefärger Boras_Stad_neg_cmyk.eps Används till fyrfärgstryck 4-färg, negativ logotyp Boras_Stad_2r_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. 4-färg, negativ 2-radig logotyp Boras_Stad_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. Negativ logotyp Boras_Stad_2r_neg.eps Används till tryck i enfärgstryck. Negativ 2-radig logotyp Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 9

10 Logotyp nämnder Utöver ovan beskriven logotyp för Borås Stad finns också en logotyp för varje nämnd. Dessa har orden Borås Stad och namnet på nämnden till höger om vapenskölden. Dessa logotyper ska inte användas till exempelvis informationsmaterial, utan enbart i sammanhang som rör myndighetsutövning, på nämndens brevpapper, på protokoll och liknande. Det är aldrig tillåtet att skapa egna logotyper genom att skriva till exempel förvaltningsnamnet under texten Borås Stad. Endast de befintliga varianterna får användas. 10 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

11 Logotyp storlek Logotypen ska alltid placeras horisontellt. Logotypens storlek ska stå i god proportion till det sammanhang där den förekommer. På en A4-sida är bredden cirka 65 mm en riktlinje för grundlogotypen. Minimistorlek på grundlogotypen är 25 mm bred i trycksaker och annonser. Minimistorlek på den tvåradiga logotypen är 13 mm hög i trycksaker och annonser. 65 mm Minimistorlek 25 mm Minimistorlek 13 mm Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 11

12 Logotyp friyta Runt logotypen ska det alltid finnas luft, en tom yta vars uppgift är att säkerställa logotypens tydlighet. De streckade linjerna anger hur stort avståndet minst ska vara. I denna version är det bokstaven O i Borås som styr hur stort avståndet ska vara. Följaktligen anpassas avståndet efter bokstävernas storlek. I denna version är det höjden på båda textraderna rillsammans som styr hur stort avståndet ska vara. 12 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

13 Logotyp högtid Den äldre versionen av vapnet, med bland annat plusformiga urtag i saxarna, används endast i representation. Detta vapen kan då förses med murkröning. Enbart representationskommittén förfogar över detta vapen. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 13

14 Logotyp felaktig användning Vår logotyp får återges endast på de sätt som beskrivs på sidorna Alla andra varianter, i vilket sammanhand det än må vara, är otillåtna. Förändra inte teckensnittet i logotypen. Förändra inte logotypens proportioner. Knallestaden Byt inte färg på logotypen. Lägg inte till text i logotypen. Placera inte logotypen på röriga bakgrunder. Placera inte logotypen på mörka bakgrunder. 14 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

15 Verksamhetsunika logotyper Vissa verksamheter i Borås Stad har ett större behov av marknadsföring och profilering. Dessa är Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås Stads ungdomsråd, Yrkeshögskolan, Brygghuset, gymnasieskolorna samt Servicekontoret. Dessa verksamheter kan ha en egen verksamhetsunik logotyp. Denna logotyp ska då klart avvika från Borås Stads logotyp och till exempel inte innehålla saxarna. Av ovan nämnda verksamheter har samtliga utom Borås Stads ungdomsråd rätt att även ha egna grafiska regler. Läs mer på sid 16 om verksamhetsunika grafiska regler. Även ovanstående verksamheter måste i alla sammanhang ha med även Borås Stads logotyp. De båda logotyperna ska då inte placeras tillsammans. Borås Stads logotyp ska symbolisera den yttersta avsändaren och därför placeras sist eller underst. Den verksamhetsunika logotypen kan vara först och störst. Om en verksamhetsunik logotyp och kommunens logotyp finns med på samma sida i en trycksak, på en affisch eller i en annons, ska kommunens logotyp stå i god proportion till den verksamhetsunika logotypen. Det betyder att ytan på Borås Stads logotyp ska vara cirka 30 procent av ytan på den verksamhetsunika logotypen. Borås Stads logotyp får dock aldrig vara mindre än vad som anges på sid 11 (25 mm bred för grundlogotypen). På grund av att de verksamhetsunika logotyperna kan variera mycket i sin utformning är det inte alltid självklart hur man ska räkna ut vad som är 30 procent av storleken och i vissa fall görs det lättare genom att använda ögonmåttet än att mäta. Exempel på hur stor Borås Stads logotyp ska vara i förhållande till verksamhetsunik logotyp. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 15

16 Verksamhetsunika grafiska regler Borås Museum, Borås Konstmuseum, Textilmuseet, Stadsteatern, Röda Kvarn, Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås yrkeshögskola, Brygghuset, gymnasieskolorna och Servicekontoret har möjlighet att antingen ta fram egna grafiska regler eller följa Borås Stads grafiska regler i kombination med en egen verksamhetsunik logotyp. Även de verksamheter som har egna grafiska regler ska i allt sitt material ha med Borås Stads logotyp och följa regelverket kring denna. De verksamhetsunika grafiska reglerna ska tas fram i samarbete med Stadskansliets kommunikationsavdelning och godkännas av Kommunstyrelsen. 16 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

17 Avsändare Detta avsnitt handlar om hur förvaltningarna ska använda logotypen och kombinera den med sin avsändare, och hur logotypen kan kombineras med andra logotyper i olika sammanhang. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 17

18 Kontaktuppgifter och förvaltningstillhörighet När till exempel Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen eller Tekniska förvaltningen kommunicerar ska i första hand Borås Stads grundlogotyp användas. Förvaltningens namn och kontaktuppgifter kan skrivas under logotypen. Var noga med att ha tillräckligt avstånd mellan logotypen och texten. Vilka kontaktuppgifter som ska finnas med får avgöras beroende på tillfälle. Den tvåradiga logotypen används om det av utrymmesskäl inte fungerar med grundlogotypen, men då inte i kombination med förvaltningens namn och kontaktuppgifter. Enhetsnamn: Caecilia roman, kapitäler, 10,5/11 pkt. Avstånd efter 1,5 mm fritids- och folkhälsoförvaltningen postadress Borås tel webbplats boras.se Kontaktuppgifter: Caecilia roman, 8/11 pkt. Storleken på bokstäverna som visas här använder vi ofta i våra trycksaker. kulturförvaltningen adress Kulturhuset, Box xxx, Borås tel fax xx xx e-post webbplats boras.se tekniska förvaltningen adress Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås tel fax 033-xx xx xx e-post webbplats boras.se 18 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

19 Flera avsändare Borås Stads logotyp kan placeras tillsammans med andra logotyper om sammanhanget motiverar det. Om kommunen samverkar med annan part om ett projekt kan de båda parternas logotyper placeras parallellt på t ex broschyrer och affischer, lämpligen bredvid varandra sist eller underst. Färgåtergivningen av de båda logotyperna ska vara likvärdig. När det finns flera samverkande avsändare, men Borås Stad är den huvudsakliga avsändaren, placeras Borås Stads logotyp längst ner och övriga ovanför i en streckad ruta enligt Borås Stads grafiska element. Om många parter samverkar kan det bli för rörigt att återge allas logotyper. Borås Stad kan då ge avkall på principen om att logotypen alltid ska vara med, om även övriga parter gör det för sin del. Tre likvärdiga avsändare. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 19

20 Tre avsändare, men Borås Stad är huvudavsändaren. postadress Borås tel e-post webbplats boras.se 20 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

21 Nu startar vi Zumba Träning till latinamerikanska rytmer Ebit pro blabore qui bero expe quuntem voloreptio quatur siminum se num inus dis es eosam num sum am as ex eut omnis que. Exempel på annons med verksamhetsunik logotyp och Borås Stads grundlogotyp. Ytan på Borås Stads logotyp är cirka 30 procent av ytan på Stadsparksbadets logotyp. Se sid 15. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 21

22 Färger För ett enhetligt grafiskt utryck har Borås Stad valt vissa profilfärger. Färgerna är valda för att de ska kunna användas såväl var för sig som i kombination med varandra. Viktigast är att du är konsekvent och alltid håller dig till den palett som finns beskriven här. 22 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

23 Färger logotyp och identitet Borås Stad använder sex identitetsfärger och tre bakgrundsfärger samt svart och vitt. Det är dessa och inga andra färger som är tillgängliga. PMS: PMS kallas även Pantone. Det är ett Identitetsfärger internationellt benämningssystem som gör det enkelt att identifiera och Boråsröd Boråsturkos Mörkgrå matcha olika färger och färgnyanser. I tryck ger PMS bäst resultat när man vill få en eller flera specifika färger. Vid färgnumret anges alltid ett C eller ett U. C (coated) används på bestruket papper och U (uncoated) på obestruket papper. CMYK: CMYK eller Fyrfärg är det vanligaste PMS 485 C CMYK: 0/96/100/0 RGB: 213/43/30 HTML: #d52b1e Det här är den röda färg som finns i logotypen. PMS 638 C CMYK: 80/5/10/0 RGB: 0/175/216 HTML: #00afd8 PMS Coolgrey 11 CMYK: 5/0/0/75 RGB: 77/79/83 HTML: #4d4f53 färgsystemet vid tryck. Det har fått sitt namn efter färgblandningen som används. De tre grundfärgerna cyan (C), magenta (M) och gul (Y) blandas Mörkt blågrön Mörkgrön Roströd med svart (K). Genom att anpassa doseringen får man fram den färg man vill ha. RGB: RGB är en förkortning av färgerna rött, grönt och blått. Dessa tre är grundfärgerna som används vid PMS 7470 C CMYK: 95/20/25/55 RGB: 0/94/110 HTML: #005e6e PMS 356 C CMYK: 95/5/100/27 RGB: 0/121/52 HTML: # PMS 484 C CMYK: 10/95/99/35 RGB: 152/50/34 HTML: # visning på bildskärmar, bland annat. HTML: Webbsidor i HTML använder sig av HEX-färger. Namnet kommer av att färgkodningen följer det hexadecimala talsystemet, där till exempel #FFFFFF betyder färgen vit. Kodningen motsvarar exakt samma färg i RGB. Identitetsfärgerna används på plattor och grafiska element. Till rubriker rekommenderas främst svart eller mörkgrå, men i vissa fall kan även de andra identitetsfärgerna passa. Identitetsfärgerna får aldrig tonas. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 23

24 Vit Svart Svart 70 % CMYK: 0/0/0/0 RGB: 255/255/255 HTML: #ffffff CMYK: 0/0/0/100 RGB: 0/0/0 HTML: # Den svarta färgen får tonas till 70 %. I fyrfärgstryck används dock PMS Coolgrey 11. Bakgrundsfärger Varmgrå Ljusgrön Ljusblå PMS WARM GRAY 2 C CMYK: 6/7/9/11 RGB: 213/210/202 HTML: #d5d2ca PMS 358 C CMYK: 34/0/40/0 RGB: 169/220/146 HTML: #a9dc92 PMS 290 C CMYK: 23/0/1/0 RGB: 194/222/234 HTML: #c2deea Bakgrundsfärgerna används just som bakgrundsfärger, till exempel i diagram. Bakgrundsfärgerna får tonas till 50 procent. Det är ofta en fördel att tona dem när de ligger bakom text eftersom särskilt den ljusgröna och den ljusblå är ganska starka i färgen. 24 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

25 Typografi Typografi handlar om textens utseende och bokstävernas förhållande till varandra. Men det kan också vara allt från spaltbredder och radavstånd till avstavningars utseende. Det estetiska är viktigt, men typografi handlar framförallt om läsbarhet. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 25

26 Typografi enkel produktion De teckensnitt som presenteras på denna sida använder vi i vanlig ordbehandling. Teckensnitten, som är standardsnitt och som finns i de flesta datorer, ska användas i alla dokument som en grundläggande grafisk nivå. Används i rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i tabeller Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Lorem ipsum dolor Exempel Tue conulputetum adignis molutpa tionsed tatum digna acing endit auguer si. Odit, quipsum ipismod eugue feum quismodolore volorpe riurero dolorem quat. Conullam ilisi. Irillamcon henit augait praesed tat vullaore exeros nim zzrilit la conse dui te ex et prat. Se magna consequatuer sequat lummy niamcon sequisi. Re tat. Odo dipit acipsusto dolore consend iamcommy nonse consed dolestrud tet deliqui et nonsent nonsequatuer at lamcorem velit erillandre magnim irilismolore magnisisis adit praesectem velit irit praessed delenis 26 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

27 Typografi avancerad produktion I broschyrer, annonser och andra sammanhang med en mer arbetad layout ska teckensnitten Caecilia och Adobe Garamond användas enligt nedan, såväl i ren information som när det gäller marknadsföring. Används i huvudrubriker Caecilia 85 Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i huvudrubriker och mellanrubriker Caecilia 75 Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används restriktivt till exempel i kontaktuppgifter (se 1.2.1) och på skyltar Caecilia 55 Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används främst i ingresser och faktarutor. Caecilia 45 light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter. De som inte har tillgång till Adobe Garamond kan använda den variant som heter bara Garamond. Adobe Garamond Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 27

28 Exemplen här visar hur en text kan sättas i till exempel en broschyr. Ingress: Caecilia light 12/16 Korttidsvistelse är ett biståndsbedömt stöd enligt socialtjänstlagen. Beslutet om korttid är alltid tidsbegränsat. Det finns enheter avsedda endast för korttidsvistelse och enstaka korttidsplatser insprängda på permanent boende. Rubrik: Caecilia bold 14 Bröd: Adobe Garamond 12/15» När finns behov av korttidsvistelse? Behovet av korttid kan ha sin grund i kroppslig sjukdom, demenssjukdom eller psykiska funktionshinder, till exempel: vid avlösning för närstående. vid rehabilitering och/eller utredning. vid stort behov av omvårdnad/hälso- och sjukvård som inte kan tillgodoses i hemmet. vid vård vid livets slut.» Korttidsvistelsens mål Underrubrik Caecilia 8 p. versaler, PMS Coolgrey 11 PÅ INDIVIDNIVÅ Målet för en korttidsvistelse är alltid individuell, och ska klart framgå av beslutet. PÅ GENERELL NIVÅ Göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Stödja närstående genom avlösning. Ge god individuell vård och omsorg. 28 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

29 augait lorem autat a Här visas ett exempel på en layout som kan användas till exempel i en imageskapande broschyr. Lägg märke till proportioner mellan rubrik och brödtext, färg på rubrik, ingress, anfang, versaler och gemener. Rubrik: Caecilia heavy 41/48 Vullupta tionsequis Ingress: Caecilia light 12/18 Pat am, quis non exer iure deliquation henim quis acilit pratum il en dolore velis eum vel ulputet verci tie vulla core eu. Quatio ero comm magna feugiam conulput et il ut alit am verillaore core modolore ve Brödtext: Adobe Garamond 8/9,7 Fectet wis accum duipsustrud magna feuguer sim nos ero cor aliquate verat wisl ing endit eum quamcom modoluptat lut veleniat. Ut vel eriure modiate ver se commodolum vendre doleniamet dolore dui tie dunt nim quat. Ut accumsan esto odolobore con utpat am zzriusto et ipit lore consequ amconum dui bla aute te tincincilit, quametue conse feuis alisim volorercilis dolor il dolenia mconummodio digna feu feum in elesequ ipissit vel ercin ut ver sis alit ulla facidui euissit, vero odio doluptat, vullummy numsan utat, quip enim enim et lore tio dolore tat, se magnim ilit vullaoreet acil ut nonullam euissectem aute consenissit ad do doluptat la faccum zzrilisi te duis am iriureril enismol orperosto dolum iure dolore doluptat. Na consed euis amcon vel ing enis num nim ea commodignim volore magnism odolore velit ad dolore feugait accum init, velit lore tat. Ureet ad magna aliquis dolor sit praesequat laortincidui tet luptat. patisl dolendit nim quisis nisim velenit nim vullutem incidui sissit exercil landre erat. Dolorper si bla feumsandre modolenit do consequatem vel essecte feu faccum dunt velismo lobore dolor iriuscip eu facil ent ad eugait amconsed magna ad ming eugait aci blandre dolor si. Er sequatie modolor sum am, conulput lortionumsan vercil dunt doloreet luptatet ing enim ilit ipit, sequat. Od tie dolore magnibh ex eugait iure commodiamet wismodipit alisi. facilla accum illut ilit num veliquam, consed dolor irit accummy niatet lobore min exerius ciduipit alis accumsa ndrerostio commy nos endiat dolut non ulla faccummy nibh et, volobore magnisi blaorper at, sendreet lortis autpat. Xerostrud min hent veliquam inim vendrer iliqui blam, con veratue dunt at in volum dolorper sit volor adigna faccumm odoloreet dolortio con henim ea feuisim iliquisl ut lummy nim venit. Vel utpat ipsustrud tionum zzril inismod ea cortion sendrem iriliqu atumsandre dunt lobore doloreet ver se dunt iniamcommod ea autpat. gerat luptat, quis dip et nulput wis nulput iurercilit essenim nibh eugiam do exer iliquipit ametum volorer iliquat wisit velesto dolor suscipsusto et, sumsan veliquam, venismo dolorerilit ut lum ve digna a ad te co dolobo Sectem ex exer atumm commy sim adi onullao nostisc nos del tionu augue d vel dolo iure ma enim v strud d ulla fac odiam, zzrit, q corem e Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 29

30 Typografi digitalt För texter som endast visas digitalt, till exempel på webben och i digitala presentaioner, t ex Powerpoint, använder vi dessa standardteckensnitt (finns i de flesta datorer). Arial är ett linjärt teckensnitt som av de flesta upplevs som mer lättläst på skärm än Garamond som är det teckensnitt vi använder i brödtexter i tryck. Används i rubriker Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) Används i brödtexter Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö ,:;-?! &( ) 30 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

31 Grafiska element Ett återkommande grafiskt element i profilen ökar identiteten och igenkänningen. Vanligt är att använda ett eget typsnitt med en speciell karaktär, men det kan också vara en detalj som berättar något om avsändaren. För Borås Stad är det grafiska elementet en streckad linje som för tankarna till stygn och sömmar. På ett subtilt sätt förmedlar det stadens historia och ursprung som en textil-, design- och modestad. Dessutom kan man i punktlistor använda punkter i någon profilfärg men bara en färg i sänder. Som grafiskt element finns även en pil som precis som punktlistorna kan användas i någon av profilfärgerna. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 31

32 Streck, punkt och pil Strecken i linjen ska vara lika långa som mellanrummen. Tjockleken kan variera liksom användningssätten. Känslan ska alltid vara att det är en söm, det får aldrig upplevas som en punktlinje. De färgade punkterna kan till exempel användas i punktlistor. Använd en färg i taget blanda aldrig färgerna. Ibland behövs ytterligare ett grafiskt element för att markera något lite extra. Då kan pilen användas. Även här gäller att bara använda en färg åt gången. Streckad linje/ram Exempel: 0,5 pt linje 6 pt mellanrum Exempel: 4 pt linje 12 pt mellanrum Punkt Pil»»» 32 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

33 Exempel på hur strecken kan användas. Streckad linje/ram Vill du veta mer kontakta vår miljöstrateg på boras.se postadress Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55 telefon telefax webbplats boras.se Bra boende med variation I Borås finns flera olika hotellalternativ att välja mellan, allt från SPA-hotell, designhotell, för familjen och det lilla personliga boendet. Vel mint. Bitatibus. Fero minciis adio ma ius maximus non nia ereni custo bea conse et as dem aut fugiam, con re, cusam ipit, in reicide voluptate dolupta tempor aspieturit doluptur alit ea quatem atem quo vent plabo. Occabo. Iqui to tecteni sseque enimporem vel ea de volorunt moluptas core et lanimolut accabore iditiusdam fugia que velia pos quam ipsam arum alitae eosaperat dolorent, quate imus. As eture nobit, to eribusdae. Tem est, aliqui as cus sitat. Ut omni abore nonseque conseque doloribusdae volo conseni hilibus doluptatur? Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 33

34 i månaden. stnad för mat tillkommer. ånaden oavsett omfattning. sköterska, sjukgymnast och nsteam är avgiftsfria. de utgår ordinarie Punkt taxa. er dag. vårdnad, hemsjukvård samt. Kostnad för mat tillkommer. eslut med avgift 57 kr/dag ens maxtaxa. r i månaden. vårdnad, hemsjukvård samt. Kostnad för mat och hyra n betalas bara en avgift per ar och sammanboende var sin nd på grund av till exempel ler barns sjukdom/handikapp pengar kvar när skatt och bostad hållsbelopp och ska täcka norexempel mat, kläder, skor, hysjukvård. Beroende på inkomst giften så mycket att brukaren har lägst blir vård- och omsorgsavronor för ensamstående och anlevande makar och sambor 5 år är beloppet 10 procent Abonnemang/ särskilt boende Restaurangpris utan bistånd Korttidsplats Exempel på hur punkterna kan användas. För brukare med matabonnemang eller matdistribution utgår ett förhöjt förbehållsbelopp som kompenserar tillagningskostnader. Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter, till exempel vid kostnader för god man. Behovet ska vara varaktigt (minst 6 månader) och beloppet minst 200 kronor i månaden. Magna facincilit wiscincip. AVgiftsunderlAg Eliquam quissi. För att kunna beräkna om den individuella avgiften för vård Quate och omsorg dolorper ska susto. ligga på ett lägre totalt belopp än ovanståendefacil krävs eu att faccum brukaren quisl svarar illum. på kommunens inkomstförfrå- Endre gan som skickas ut varje år. Om inkomsterna förändras ska Tinisim alit vullup. brukaren meddela kommunen. Till inkomsten räknas bland annat pension, inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt bostadstillägg. Avgiften påverkas inte av förmögenhet, bara av räntor och andra utdelningar. Sammanboende makars sammanlagda inkomster fördelas lika på var och en när avgiftsunderlaget beräknas. matavgift Personer med biståndsbeslut om matabonnemang eller personer som bor på särskilt boende betalar enligt abonnemangsavgift per månad: Alla måltider (inkl mellanmål) kr Huvudmål, frukost, kvällsmål kr Enbart huvudmål kr Frukost och huvudmål kr Huvudmål och kvällsmål kr Priserna på enstaka portioner på äldreomsorgens restauranger bestäms av varje kommundelsnämnd och kan variera. Den som har matdistribution betalar för maten per portion: Huvudmål 47 kr Frukost 16 kr Kvällsmål 26 kr På korttidsplats är matavgiften 106 kronor per dygn. 34 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

35 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Grafiska regler Exempel på hur pilen kan användas. Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 35

36 Kontorsmaterial Brevpapper, kuvert, visitkort och annat kontorsmaterial i Borås Stad ska ge ett enhetligt uttryck. Detta material ska därför vara utformat enligt anvisningarna nedan. Alla visitkort, kuvert och korrespondenskort beställs från Borås Stads tryckeri via intranätet. Det går att skriva ut sitt eget brevpapper utifrån Borås Stads mallar i Microsoft word och Open office, men i första hand ska även brevpapper beställas från Borås Stads tryckeri. Med förtryckt brevpapper får logotypen rätt röd färg, och i sidfoten används vårt karaktärsteckensnitt Caecilia precis som på kuvert och annat kontorsmaterial, i trycksaker och i annonser. 36 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

37 Kontorstryck brevpapper Brevpapper för förvaltning utförs med logotyp Borås Stad i övre vänstra hörnet och förvaltningsnamnet ovanför en streckad linje i botten av papperet, samt de adressuppgifter som används i diarieföringen under den streckade linjen. Brevpappret är anpassat för att passa Borås Stads mallar för Microsoft Word och Open office. Mallarna gör det lätt att utforma snygga dokument som stämmer överens med de grafiska reglerna. Med hjälp av formatmallar blir rubriker och brödtext automatiskt typograferade på rätt sätt. Informationen hamnar på rätt plats och marginalerna blir lagom breda. Förtryckt brevpapper. Logotypen är i färg. Uppgifterna i sidfoten skrivs med teckensnitten Caecilia och Garamond. STADSKANSLIET postadress Borås besöksadress Kungsgatan 55 webbplats boras.se e-post telefon fax Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad 37

38 Om man i mallarna väljer alternativet att visa sidhuvud och sidfot kommer logotypen och uppgifterna i sidfoten med. Det alternativet ska väljas när man skapar dokument som ska användas digitalt, till exempel e-postas. Tänk på att välja den svartvita logotypen om inte alla mottagare har tillgång till färgskrivare eftersom färglogotypen blir sämre än den svartvita om den skrivs ut på en svartvit skrivare. Om man väljer att inte visa sidhuvud och sidfot hamnar texten på rätt plats, men för övrigt blir pappret blankt för att man ska kunna skriva ut dokumentet på ett förtryckt brevpapper. Datum Sida 1(2) Referens Dnr 2011-XXX Annika Klemming, Till alla anställda i Borås Stad Rubriknivå 1 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 2 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 3 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Rubriknivå 4 Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Så här kan ett brev se ut när man använder Borås Stads mallar. Med vänlig hälsning De brevpapper som finns i mallarna för Microsoft Word och Open Office ser inte exakt likadana ut som de förtryckta. Linjen i sidfoten är heldragen istället för streckad och teckensnitten i sidfoten är Arial och Garamond istället för Caecilia och Garamond. Stadskansliet Annika Klemming Informationsavdelningen Postadress Borås Besöksadress Kungsgatan 55 Webbplats boras.se E-post Telefon vx Fax xx xx 38 Borås Stad Grafiska regler för Borås Stad

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011

SELECTED WORK. Mattias Kristensson 2011 SELECTED WORK Mattias Kristensson 2011 WEBBDESIGN / LOGOTYP / GRAFISK PROFIL Made for Sales Made for Sales är ett rekryteringsföretag inriktat på sälj- och marknadstjänster. Programmering av site ej klar.

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 28 maj 2015 kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Upprop 2 Val av justerande ledamöter 3 Allmänhetens frågestund 4 Anmälningsärenden

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer grafisk profil

Riktlinjer grafisk profil Riktlinjer grafisk profil Riktlinjer för Grästorps kommuns grafiska profil Den grafiska profilen för Grästorps kommun är mycket mer än bara logotypen, det är ett paket som täcker all form av visuell kommunikation.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning

Jag bara lärde mig! Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap. En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Jag bara lärde mig! En studie om typografi i läromedel för läsinlärning Tove Martens Jonatan Svennered Reklam, grafisk design och visuell

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer