Sundbybergs stad Grafisk profil. v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17"

Transkript

1 Grafisk profil v

2 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15 Profilteckensnitt 16 Duplicate Sans 17 Sina Nova 18 Officeteckensnitt 19 Calibri 20 Georgia 21 Tonalitet i text 22 Bildspråk 24 Levande och äkta 25 Grafiskt element 28 Hexagon 29 Färger 32 Logotyp 33 Logogrupp 35 Stadens egna verksamheter 37 Särprofilering 38 Formregler och layoutexempel 39 Profilfärger 40 Diagram och tabeller 41 Grafiskt element 42 Frizon 43 Exempel applicering 44 Förvaltningsavsändare 45 Samarrangemang 46 Profilprodukter 49 Visitkort 50 Brev/officemallar 51 Wordmall Brev med diarienummer 52 Kuvert 53 Rapport omslag med bild 54 Rapport omslag och baksida 56 Broschyr, 6-sidig 57 Platsannons 58 Powerpoint 59 Affisch 60 Rollup 61 Webb 62 Pappersval 63

3 3 Förord Det sätt vi väljer att uttrycka oss påverkar hur vi uppfattas. Inte bara när vi uttrycker oss i ord, utan även när vi förmedlar budskap med hjälp av bild och form. har en omfattande och komplex verksamhet, som påverkar människor i deras vardag varje dag och i alla faser av livet. Det är viktigt att de som bor och verkar i Sundbyberg känner förtroende för stadens verksamheter, och för staden i sin helhet. Det är också viktigt att vi syns på ett positivt sätt utanför våra kommungränser. När vi kommunicerar ska avsändaren vara tydlig och konsekvent. För att stadens olika verksamheter ska bidra till en positiv bild av helheten, måste det gå att känna igen oss och det vi står för, oavsett var man möter oss. Det åstadkommer vi med en genomtänkt och professionell grafisk identitet, som också förstärker budskapen och ökar trovärdigheten för mottagarna. Den grafiska profilen talar om vilka vi är och vill vara. Den utgår från och är utformad för att förstärka våra kärnvärden nära, charmigt, expansivt. Profilen har tagits fram i dialog och samverkan med ett stort antal engagerade medarbetare från organisationens olika verksamheter. I den här manualen hittar du regler för och exempel på hur s grafiska produkter ska se ut. Om du har frågor kring hur profilen ska användas, kontakta kommunikationsavdelningen för att få stöd. I de fall där tveksamheter råder fattar kommunikationschefen beslut om vad som gäller. Vi tar också mer än gärna emot synpunkter och önskemål om förbättringar. Kommunikationsavdelningen Niklas Werge

4 4 Grafisk profil En tydlig grafisk profil är en förutsättning för god och framgångsrik kommunikation. Den skapar igenkänning, stärker budskapen och Sundbybergs stad som varumärke. För att skapa goda relationer med omvärlden och internt är det viktigt med konsekvens i framtoningen. Därför måste vi följa profilen i all vår kommunikation. Eventuella avvikelser från den grafiska profilen måste godkännas av kommunikationsavdelningen i. Har du några frågor, kontakta kommunikationsavdelningen.

5 5 Grafisk profil Byggstenar Vår grafiska profil består av sex byggstenar som tillsammans med visionen och kärnvärdena skapar igenkänning och kontinuitet i vår kommunikation. VISION LOGOTYP TYPOGRAFI PROFILFÄRGER TONALITET I TEXT BILDSPRÅK GRAFISKT ELEMENT KÄRNVÄRDEN

6 6 Vision och kärnvärden Vision och kärnvärden är grunden för vår grafiska profil. Kärnvärdena ska genomsyra all vår kommunikation.

7 7 Visionen Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

8 8 Kärnvärden Våra kärnvärden genomsyrar all kommunikation, även bildspråk, se exempel sid. 23. De tre kärnvärdena tillsammans med stadens vision och den grafiska profilen stärker varumärket. Kärnvärdena ska utgöra ett stöd när vi väljer budskap i vår kommunikation. NÄRA CHARMIGT Nära närhet (till kommunal service, kulturliv, fritidsaktiviteter, grönområden, shopping), men också i bemärkelsen delaktighet; nära de politiska besluten, möjlighet att påverka. Charmigt stadskärnan, naturen och den så kallade Sundbybergsandan; vänlighet och trygghet. EXPANSIVT Expanisvt nybyggaranda, staden växer och utvecklas och stadsdelarna byggs ihop.

9 9 Profilfärger Profilfärger är en av byggstenarna i vår grafiska profil. Vi har fyra profilfärger. För att skapa variation finns färgerna även i en mörkare nyans. Profilfärgerna kan vid behov tonas i olika procentsatser. En enhetlig användning bidrar starkt till att skapa igenkänning av.

10 10 Profilfärger Palett Den justerade färgpaletten för tar sin utgångspunkt i stadsvapnets färger, men också i stadens kärnvärden. Pion, som är den färg som ska användas primärt, är en uppdaterad variant av den röda färgen i kugghjulet. Pion är en unik färg som är lätt att känna igen och som är identitetskapande. Färgen står för framåtsträvande, energi och öppenhet. Också färgerna halm och silver har sitt ursprung i stadsvapnet och tillsammans med färgen turkos, som harmonierar väl med de övriga fyra, bildas s färgpalett. Konsekvent använd etablerar färgpaletten en tydlig identitet för staden. PION HALM SILVER TURKOS

11 11 Profilfärger Palett I färgpaletten finns de fyra profilfärgerna Pion, Halm, Silver och Turkos. I första hand används Pion som är primärfärgen. Till varje profilfärg finns en mörkare nyans. De får enbart användas tillsammans med en profilfärg, aldrig själva. Använd inte fler än två profilfärger och dess mörkare nyanser på samma yta. I undantagsfall får logogruppen använda en tredje profilfärg. Profilfärgerna är framtagna med kärnvärdena som grund och samspelar med logotypen. PION HALM SILVER TURKOS PION MÖRK HALM MÖRK SILVER MÖRK TURKOS MÖRK

12 12 Profilfärger Toningar För att variera formgivningen finns möjlighet att tona profilfärgerna Pion, Halm, Silver och Turkos i olika fasta intervaller: 66 och 33 procent. Toning av profilfärger används i formgivning av inlaga, exempelvis som bakgrundsfärg för tonplattor, i faktarutor, diagram och tabeller. Toningarna får inte användas på omslag, affischer och annonser. 100 % 66 % 33 %

13 13 Profilfärger Färgkoder Färgerna ska användas i full mättnad. Använd alltid dessa färgvärden för korrekt återgivning. Profilfärg Profilfärg mörk CMYK PMS RGB 10, 80, 35, 0 10, 80, 35, 35 PMS 702 C PMS 7637 C 190, 81, , 58, 82 5, 10, 45, 0 0, 10, 35, 35 PMS 1205 C PMS 7536 C 252, 228, , 171, , 0, 0, 22 15, 0, 0, 35 PMS 7542 C PMS 7543 C 190, 204, , 179, , 0, 30, 0 65, 0, 25, 35 PMS 7472 C PMS5483 C 128, 193, , 139, 146

14 14 Typografi En av byggstenarna i vår grafiska profil är typografi. Vi använder teckensnitten Duplicate Sans och Sina Nova för formgiven kommunikation. För produktion i Office-dokument Calibri och Georgia. I webbtexter använder vi teckensnittet Asap.

15 15 Typografi Läsbarhet God typografi ska inte synas den ska förmedla textens budskap. För att göra det behöver den vara tydlig. Bokstäverna ska ha god kontrast gentemot underlaget. De olika texttyperna behöver skilja sig åt tydligt, exempelvis rubrik, underrubrik och brödtext. Texten behöver sedan tydligt skilja sig från bilder och andra grafiska element på ytan. Av tillgänglighetsskäl behöver också särskild vikt läggas vid att skapa text som är tillräckligt stor för att kunna läsas av alla. Många äldre invånare behöver större grad på texten än vad yngre gör. Det är också önskvärt att i de flesta fall använda svart text mot vit eller ljus botten.

16 16 Typografi Profilteckensnitt För formgivna trycksaker använder vi oss av teckensnitten Duplicate Sans och Sina Nova. Duplicate Sans är ett teckensnitt som i första hand används i till exempel rubriker, kortare texter, ingresser och bildtexter. Sina Nova är ett teckensnitt som vi använder där kravet på läsbarhet är som allra störst, till exempel i längre löpande texter. Sundbyberg Duplicate Sans Light Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Sina Nova Regular

17 17 Typografi Duplicate Sans Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Light Duplcate Sans Light Italic Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Medium Duplcate Sans Medium Italic Duplicate Sans är ett teckensnitt som ritades 2013 av Christian Schwartz. Vi använder i första hand dessa varianter: Duplicate Sans Light, Duplicate Sans Regular, Duplicate Sans Medium och Duplicate Sans Bold. För övriga skärningar, kontakta kommunikationsavdelningen. Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Regular Duplcate Sans Regular Italic Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Bold Duplcate Sans Bold Italic

18 18 Typografi Sina Nova Sina Nova ritades år 2012 av Dieter Hofrichter. De här varianterna av Sina Nova ingår i den grafiska profilen och används för längre löptexter: Sina Nova Regular och Sina Nova Italic. För övriga skärningar, kontakta kommunikationsavdelningen. Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, de simolup tatiaerro cum qui dolendis. Sina Nova Regular Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand destet, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Ulpa de simolup tatiaerro cum qui dolendis. Sina Nova Italiic

19 19 Typografi Officeteckensnitt För Office-dokument och på våra webbplatser använder vi oss av teckensnitten Calibri och Georgia. Calibri och Georgia är teckensnitt som följer med i operativsystemet Windows och programmen Microsoft Office. De är framtagna för optimal skärmvisning. Eftersom teckensnitten är tydliga på datorskärmar och finns i de flesta datorer passar de väldigt bra i webbtext och exempelvis Office-dokument. Sundbyberg Calibri Light Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Georgia Regular

20 20 Typografi Calibri Calibri är ett teckensnitt som är utvecklat av Lucas de Groot för Microsoft. Det finns förinställt som standardteckensnitt i Office-programmen. I rubriker använder vi Calibri Bold och för brödtext använder vi Calibri Light och Calibri Regular. Sundbyberg Calibri Light Sundbyberg Calibri Regular Sundbyberg Calibri Italic Sundbyberg Calibri Bold Sundbyberg Calibri Bold Italic

21 21 Typografi Georgia Georgia är skapat av Matthew Carter för Microsoft. Det är speciellt formgivet för att visas så klart och tydligt som möjligt på datorskärmar, även i mindre storlekar. Teckensnittet Georgia Regular används enbart i brödtexter i Officeprodukter. Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi. Georgia Regular Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi Georgia Italic

22 22 Tonalitet i text För att skapa en bra bild av Sundbybergs stad måste vi låta som vi vill uppfattas. Vad vi säger, vilka ord vi väljer och i vilket tonläge är avgörande för vilken bild som skapas av oss. Vi måste också vara konsekventa i vårt tilltal. Våra mottagare ska känna att det alltid är samma avsändare som talar oavsett kommunikationskanal.

23 23 Tonalitet i text Föräldramöte om skolans framtid Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt ska också genomsyra tilltalet i texterna som vi skriver. Använd ett personligt tilltal för att skapa en närhet. Vi undviker exempelvis man och använder istället du och vi. Undvik fackuttryck och interna formuleringar. Myndighetsspråket kan distansera oss från läsaren och vara svårt att förstå. Tala direkt till läsaren istället och använd ett vänligt, respektfullt och charmigt tilltal. Undvik att använda en formell ton, men gör det utan att brista i korrekthet. Språket är expansivt och utvecklas alltid. När vi skriver ska vi använda ett föränderligt språk, men utan att förlora ett vänligt tilltal. Detta gör du genom medvetna ordval. Ha alltid våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt i åtanke när du skriver. GRÖNKULLASKOLAN

24 24 Bildspråk Bildens styrka är att förmedla känslor, ofta innan mottagaren hunnit ta del av texten. Bildens budskap uppfattas nästan alltid först. Därför är det viktigt att bilden talar samma språk som texten och rubriken. Kommunikationen blir då enhetlig och lätt att ta till sig.

25 25 Bildspråk Levande och äkta Bilderna ska förmedla s kärnvärden: nära, charmigt och expansivt. De ska förmedla en positiv anda där människor och miljöer upplevs som levande och äkta. Bilder på människor ska vara fångade i ögonblicket och utstråla liv. Undvik uppställda och arrangerade bilder. Bildspråket ska spegla samhällets mångfald, till exempel olika åldrar, yrken, kön och etnicitet. Ibland finns skäl att välja en illustration i stället för ett foto, till exempel när ett ämne är abstrakt eller känsligt. Samma värdeord gäller för illustrationer som för foton. Nära Charmigt Expansivt

26 Bildspråk Levande och äkta 26

27 Bildspråk Levande och äkta 27

28 28 Grafiskt element En viktig byggsten i vår grafiska profil är det grafiska elementet, hexagonen. Den förstärker s visuella identitet och skapar igenkänning. Elementet ska användas för att formmässigt hålla ihop all kommunikation från. Konsekvent användning skapar en tydlig bild av.

29 29 Grafiskt element Hexagon Det grafiska elementet, hexagonen, har sitt ursprung i en form som är vanlig på bland annat trapphusfönster i Sundbybergs centrala delar.

30 30 Grafiskt element Hexagon Hexagonen har ett karaktäristiskt formspråk som är lätt att känna igen. Hexagonens rundningar genererar en mjuk övergång mellan bild- och textinnehåll och kan användas på många visuella sätt. Elementet kan beskäras och ger en mångsidighet. Formen kan användas för olika funktioner som dekor, faktaruta, pil, markör med mera. Mest känd är formen för att bikupans vaxkakor är uppbyggda av ett mönster av hexagoner. Formen förmedlar stabilitet, sammanhang med harmoni och lugn. Egenskaper som ligger i linje med s kärnvärden: nära, charmigt och expansivt.

31 31 Grafiskt element Hexagon Hexagonen är framtagen för att man ska kunna använda den kreativt och på samma gång signalera. Stäm alltid av med kommunikationsavdelningen när du vill använda hexagonen på ett nytt sätt.

32 32 Grafiskt element Färger Alla fyra profilfärger och deras mörkare nyanser får användas som färg på det grafiska elementet. PION HALM SILVER TURKOS PION MÖRK HALM MÖRK SILVER MÖRK TURKOS MÖRK

33 33 Logotyp Logotypen är byggstenen som visar att det är som är avsändare av kommunikationen. Den ska finnas med i all vår kommunikation. Stadsvapnet och ordbilden Sundbybergs stad utgör logotypen. Tillsammans med det grafiska elemenet bildar den logogruppen.

34 34 Logotyp SGB Logo Färg SGB Logo Svart Logotypen utgörs av stadsvapnet, stadens officiella märke, och ordbilden. Logotypen är det visuella kännetecknet för verksamheten. Stadsvapnet är märkesskyddat och får inte förvanskas, användas på ett oseriöst sätt eller utan stadens tillstånd. Stadsvapnet antogs den 11 maj 1928 och är formgivet av Riksheraldikern greve Adam Lewenhaupt. Åskan, även kallad antik blixt, var ursprungligen guden Zeus attribut, som han straffande slungade mot mänskligheten. Sedan symboliserade blixten den elektriska industrin. De tre röda kugghjulen, två ovanför och en nedanför bjälken, stod för den mekaniska industrin. För vissa speciella ändamål exempelvis pennor och andra profilprodukter finns logotypen i anpassad variant. Kontakta då kommunikationsavdelningen.

35 35 Logotyp Logogrupp Logotypen används tillsammans med det grafiska elementet och bildar logogruppen. Det grafiska elementet (hexagonen) i logogruppen får endast ha färgerna halm, silver och turkos. Det får inte ha profilfärgen Pion. Minsta tillåtna storlek för s logogrupp är 15 mm i bredd. 15 mm Logogruppens minsta tillåtna storlek är 15 mm i bredd. SGB LOGO HALM SGB LOGO SILVER SGB LOGO TURKOS SGB LOGO SVART

36 36 Logotyp Logogrupp Placera ej stadsvapnet på annan färg än den angivna. Separera inte stadsvapnet från stadsnamnet. Rotera inte logogruppen. Beskär inte logogruppen Skeva inte logogruppen Gör inga tillägg på logogruppen

37 37 Logotyp Stadens verksamheter I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan. SUNDBYBERGS SIMHALL Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. SUNDBYBERGS SIMHALL KULTUR SUNDBYBERG SUNDBYBERGS SIMHALL VERKSAMHETSGRUPP 4-FÄRG VERKSAMHETSGRUPP 2-FÄRG VERKSAMHETSGRUPP 1-FÄRG

38 38 Logotyp Särprofilering Det är viktigt att alla delar av organisationen tydligt visar att det är staden som står bakom verksamheten. Därför är det inte tillåtet att använda egna symboler och logotyper. Avsändare identifieras på två sätt i : Typ 1 Logogrupp Förvaltningsavsändare Verksamhetsgrupp Detta alternativ används när stadens förvaltningar och verksamheter kommunicerar med medborgarna. Det vill säga i princip alltid. När man måste kommunicera enbart en verksamhets namn används Verksamhetsgrupp som avsändare. Typ 2 Stadens event, stadens egna projekt och vissa kampanjer Detta alternativ kan i vissa fall användas när staden har egna event och projekt som behöver särskiljas från den kontinuerliga verksamheten. Den grafiska framtoningen bygger enbart på element ur den grafiska profilen. Kommunikationsavdelningen avgör när detta alternativ får användas. I särskilda undantagsfall kan vissa projekt behöva en behovsprövning av särprofilering. Den görs då i samarbete med kommunikationsavdelningen.

39 39 Formregler och layoutexempel En regelbunden och konsekvent användning av vår grafiska profil skapar tydlighet i kommunikationen med alla våra målgrupper. Mottagarna känner igen avsändaren och uppfattar budskapet snabbt. På följande sidor finns exempel på hur vår grafiska profil tillämpas på olika produkter. Färdiga mallar finns att använda. Våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt ska genomsyra all vår formgivning.

40 40 Formregler och layoutexempel Profilfärger Föräldramöte om skolans framtid Använd inte fler än två profilfärger och dess mörkare nyanser på samma yta. Den mörka nyansen får enbart användas tillsammans med profilfärgen. I undantagsfall får logogruppen använda en tredje profilfärg. Stäm av med kommunikationsavdelningen. Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Barn och unga i Visioner för 2030 Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditate cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditat e cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN

41 41 Rapportens namn Formregler och layoutexempel Diagram och tabeller 1.1 Diagramrubrik Undertitel på diagram 1.1 Diagramrubrik Undertitel på diagram Dipid quiant aciis nullaccuptat aliquiae landiat uribusti num utatum aruptae volest, sequunt iorrum dolutet aut aces quam, sunt id ea cust, volorio. Latiam aliam liquam abo. Usti nobit aut ersperrum quaecum harum si sus rempore dolorer erorio dollamus ma volende Antal Dipid quiant aciis nullaccuptat aliquiae landiat uribusti num utatum aruptae volest, sequunt iorrum dolutet aut aces quam, sunt id ea cust, volorio. Latiam aliam liquam abo. Usti nobit aut ersperrum quaecum harum si sus rempore dolorer erorio dollamus ma volende. 75 % 15 % Reriost a cone et estiundis autem est erum veribus volor atur? Qui ad quunt. Ut quunti quamaximilli quibear itatemporpor sanihil Ferchili cipsundis et esequi andiaectota. 0 s översiktsplan Stapel 1 Stapel 2 Stapel 3 Stapel 4 Stapel 5 Källa: SCB Källa: SCB KAPITEL 1 Evel magnita erorumq uunduciis Diagram aut över libusti tiden, dolut upp exerovit och ner qui sequiscia quia con consed quatia cum arum et dolorios maximax imillent vendisc iumque vit remporrum il id quia prae con porum consequos apis imuscim sum que aut ut 80odic to quidicimus, ulparitat ium acepero cullacc ullaut aut aut re et fugite 70 eribus restem etur ad ut aut re, ulpa quaspid exere lam andebita 60 volum corepra sam, nobist et optatium laut magnis moluptatusam venet, 50 occus mintium vit iliquundit odipsam is inulliquodis exeratur? Quis 40 voluptatur rem. Namus magnis seniaer cipsape rumquos rati cum, ulpa 30 volupta dolor sum quis aut eiur aut arit dent quo tent (20) Frederik Magnusen Stadsledningskontoret Där staden är som bäst quam qui tem et aut que min pla qui bea aut doluptatium hillectem 1.1 Tabellrubrik Undertext på tabell. Fler rader. facestium, sequi nit omnis voles es ex est, te eostius apient ipsunt ut voluptur? Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 1.00 Allmänna ärenden Underrubrik Nam omni aut reremporabyggnadsnämndens ditatur aut ledamöter och suppleanter 1.01 Beslut om deltagande i Ovid konferenser mod moste och dylikt solore för alibeat samhälls- exerers AU picae. Illam il ilias alicaborest ped remporendunt quaectur magnam hilit acerit, te ipsam solorite nossus et asped quae nem 1.02 Upphandling av varor och verferiscia externa tjänster viditatus duci que rem vitio. CSBF Iciet, simaior 3 5 aturibe arciam xx explaboribus rendioribea doloremque reprati umquos et eostiae quiae es doluptatis Sinvelibus volupti basbelopp onsenturia Mellanrubrik doluptur tabell sam quibus, simus reperia ecabori busdam, evellacest ad magnimi, ipitios 1.03 Lore, cuscit, Facestium, aut sequi nit omnis alicia voles sin es eos ex corias est, te estis eostius quam apient estium fuga. Nam fuga. x Ga. Ribusam, officim ipsunt ut voluptur. que eos Hendenis agnam, quis enimaximint atem nonem verro qui consed que eatiniment velent 1.04 dolorem il Facestium, is antur si sequi nit omnis arumque voles es dolupta ex est, tendionse eostius apient ea atempos nam nus ilitibus dit a doluptatet x ut et dollaut autem ipsunt ut voluptur. eum rerro evendit, namus is ent. 1) 1.05 Facestium, sequi nit omnis voles es ex est, te eostius apient Idi quos dolore sequi dolorruptat la conse veles dolore pos eius et facepe ipsunt ut voluptur. etur aliquossit es cullaboria pla estrum, ulpa aut officia vendae. Ucienda erunt Facestium, sequi nit omnis voles es ex est. Vid quos eictemp ellaborum a comnis nem quis ium id eum que pernatinulpa dunt recae. Itati siti vendit mod quat odit es ra aliquos ducitatios dus 1.07 Facestium, sequi nit omnis voles es ex est Facestium, sequi nit omnis excea voles ese es est ex volorum est. core cum re num in perchillum fugitis et dis expliatio

42 42 Formregler och layoutexempel Grafiskt element Det finns regler för beskärning av det grafiska elementet som följer ett osynligt rutmönster. Detta gör det enkelt att placera hexagonen som kan vara fullt synlig eller beskuren. Nedan finns exempel på när hexagonen är fullt synlig, och när den är beskuren. Om hexagonen beskärs ska en rundning vara fullt synlig. En beskärning mitt i en hörnkurva är inte tillåtet. Balkbeskärning är ett eget slags beskärning av elementet, och är olika beroende på produkt. Inuti hexagonen finns ett osynligt rutmönster som styr placering och beskäring av formen. Vid beskärning i hörnen ska formen vara fullt synlig och inga kanter får beskäras. Endast del av hexagon är synlig Fullt synlig logogrupp

43 43 Formregler och layoutexempel Frizon 1/2 bredd logohexagonbredd. Logogruppen ska alltid användas i sin helhet, den får aldrig delas upp. Den får inte heller skevas eller tänjas. Den får inte förses med grafiska effekter eller tillägg. De olika delarna i logotypen får inte bytas ut, roteras eller flyttas från sin plats. Färgerna i logotypen får inte ändras. Använd endast logotyperna som finns att ladda ner på s webbplats. Logogruppen ska ha ett fritt utrymme. Säkerställ därför att inga andra störande grafiska objekt finns inom den så kallade frizonen. Frizonen runt logotypen ska motsvara en halv hexagonbredd. Se bildexempel. Frizon ska vara en halv bredd runt om.

44 44 Formregler och layoutexempel Exempel applicering FREDERIK MAGNUSEN PEDAGOG / MILJÖSAMORDNARE Bo i Sundbyberg Östra Madenvägen Sundbyberg Föräldramöte om skolans framtid Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum idero to ius acius. Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN GRÖNKULLASKOLAN Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi. Vi söker en förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen. Det grafiska elementet kan användas på många olika sätt i formgivningen: dekor, faktaruta, pil, markör med mera. Här finns några exempel på användning. Sundbybergsstad växer så att det knakar. Du som jobbar här befinner sig mitt i händelsernas centrum. Du har all möjlighet att vara med och påverka din framtid. Några exempel LÄS MER PÅ

45 45 s stad t lit, cus autem quas a de dit ent et aliciae nihillab iliquo es essit laccae. At fugitin commom. Ut utatem quos volestrum et audande liscias excereptias uae none landit rem fuga. Uciis aligent oditate cus s essum reiuriae con nonseque laut que. Vel id quo et ma. Formregler och layoutexempel Förvaltningsavsändare Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditate cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 För att mottagaren snabbt ska kunna identifiera vilken förvaltning i som står bakom ett budskap är det viktigt att alla produk tioner följer samma system. Det systemet är uppdelat i tre delar: 1. Logogrupp 2. Enhet 3. Förvaltning Logogruppen ligger till höger på en balk (beskuren hexagon). Enhetens namn skrivs med spärrade versaler i 33 procent av pion. Avdelningens namn skrivs på raden under, i 66 procent pion. ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN

46 46 Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias vellatem laut que. Vel id quo et ma. Formregler och layoutexempel Samarrangemang s grafiska profil ska användas när staden är huvudarrangör i ett samarrangemang. Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias vellatem laut que. Vel id quo et ma. Det finns speciella mallar framtagna som visar hur man ska placera logogrupp och andra arrangörers logotyper. Se exempel här intill. Samarrangemang där staden inte är huvudaktör behovsprövas i varje enskilt fall av kommunikationsavdelningen. I SAMARBETE MED: I SAMARBETE MED: Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 Föräldramöte om skolans framtid Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. EXEMPEL A65 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG SLL SUNDBYBERGS STOCKHOLMS LÄN ELEVHÄLSA TÄBY KOMMUN SOLLENTUNA BARN OCH KOMMUN MILJÖ POLISEN VÄSTERORT Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 I SAMARBETE MED: GRÖNKULLASKOLAN EXEMPEL A3 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG SLL SUNDBYBERGS STOCKHOLMS LÄN ELEVHÄLSA TÄBY KOMMUN SOLLENTUNA BARN OCH KOMMUN MILJÖ POLISEN VÄSTERORT

47 47 Formregler och layoutexempel Egna projekt Enbart kommunens egna projekt, som har ett uttalat start- och slutdatum kan få tillåtelse använda ett eget märke eller symbol. Stadens egna, reguljära, verksamheter får inte ha det. Märken eller symboler för egna projekt tas alltid fram i samråd med kommunikationsavdelningen. I de fall där egna projekt får använda egna symboler, ska de tas fram utifrån de grafiska verktyg som finns i den grafiska profilen. Se intill för ett fiktivt exempel.

Sundbybergs stad Grafisk profil. v

Sundbybergs stad Grafisk profil. v Sundbybergs stad Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1

ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 ifk osby grafiska riktlinjer vo 1 inledning färg Blå Loggo PMS 287 C CMYK 100, 87, 20, 10 RGB 0, 56, 147 #003893 svart PMS Process Black C CMYK 0, 0, 0, 100 RGB 255, 255, 255 #000000 Grafiska riktlinjer

Läs mer

Borgholm Energi. Grafisk profil

Borgholm Energi. Grafisk profil Grafisk profil Vi skapar förutsättningar ansvarar för många samhällsfunktioner som påverkar människor i sin vardag, varje dag. För att underlätta för en bra kommunikation ska våra kunder, medborgare, företagare

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig.

Symbolen ska alltid användas i färg om det är möjligt. Den ska inte vara mindre än 20 mm eftersom den då blir svårläst och otydlig. Grafiska riktlinjer Låna dig rik Låna dig rik är en symbol för det varumärkesarbete som biblioteken i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län påbörjade 2010. Därför ska symbolen endast användas i samband med

Läs mer

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar.

1. Grundelement visuell identitet. Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. 1. Grundelement visuell identitet Logotyp, symbol, typografi, färger, dekorelement, avsändare och grundprinciper för placeringar. www.regionostergotland.se 4 1.1 Logotyp Region Östergötlands logotyp består

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

Grafisk profil. Version 1.0

Grafisk profil. Version 1.0 Grafisk profil Version 1.0 Vår Grafiska Profil Vår grafiska profil skall fungera som ett styrdokument för att underlätta att vi håller en enhetlig och igenkännande kommunikationsbas. Det grafiska materialet

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer

Grafisk manual. Logotyp. Typsnitt. Formgivning. Logotypens uppbyggnad. Ikoner och illustrationer Grafisk manual Logotyp Logotypens uppbyggnad Logotypens användning Färger Kombination logotyp och färger Typsnitt Formgivning Ikoner och illustrationer Remix av logotyp Länkresurser November 2015 Logotyp

Läs mer

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun

BJURHOLMS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17. Grafisk profil. Bjurholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 17 Grafisk profil Bjurholms kommun Innehåll Typsnitt... sid. 3 Färger... sid. 4 Logga... sid. 5 Visitkort... sid. 6 Annonser... sid. 7 Kuvert... sid. 8 Utgående

Läs mer

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL

MORA GYMNASIUM GRAFISK PROFIL GRAFISK PROFIL Grafiskt uttryck och namn - färgprofil & symbol MORA GYMNA 2 Grafiskt uttryck och namn - Logotype 3 Grafiskt uttryck och namn - Logotype Tidlösa, moderna färger hämtade från de tre kommunernas

Läs mer

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015

Grafisk Manual. Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 Grafisk Manual Dröm Sötts grafiska manual gäller från och med 25 mars 2015 2 Innehåll Innehållsförteckning Om oss...4 Grafisk Manual...5 Logotyp...6 Felaktig användning...8 Frizon...10 Färgalternativ...11

Läs mer

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet

GRAFISK PROFIL. Svenska Kroppskultur Förbundet GRAFISK PROFIL Svenska Kroppskultur Förbundet Ett myckt starkt varumärke Ett starkt varumärke som Svenska Kroppskultur förbundet utgör en ovärderlig plattform i relationen med tävlande, föreningar, kunder,

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17

GRAFISK MANUAL EQUMENIA 2013 2013 09 17 EQUMENIA 2013 2013 09 17 INNEHÅLL KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL KAPITEL KAPITEL 3 4 5 INLEDNING s. 3 LOGOTYP Logotyp Lokala & regionala Placering & storlek Felaktig användning s. 4 FÄRGER Färgschema s. 8

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual för Borlänge Bandy

Grafisk manual för Borlänge Bandy Grafisk manual för Borlänge Bandy Innehållsförteckning 2 Inledning 3 5 Logotyp 6 Färger 7 9 Typografi 10 Bildspråk 11 Dekorelement 12 Företagsprodukter 13-15 Korrespondensmaterial Inledning Om Borlänge

Läs mer

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar

Grafisk manual. Thermia Värmepumpar Grafisk manual Thermia Värmepumpar LOGOTYPE Allt börjar med vår logotype. Den som känner Thermia vet att vår logotype funnits med bolaget länge. Där och då, i Arvika, kombinerade man symbolerna för järn

Läs mer

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK

Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Grafisk Profilmanual HÖGBO BRUK Innehåll Om Högbo Bruk... 3 Logotyp... 4 Frizon... 5 Minimiformat... 5 Pay-off... 5 Otillåten användning av logotyp...6 Typsnitt för tryck...7 Brukstypsnitt... 8 Färger...9

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll

Logotypen. Grafisk manual Linköpings universitet innehåll 10 en visuell representation av varumärket I logotypens enkla och stiliserade form kan man se egenskaper som väl rimmar med Linköpings universitet. Den är modernistisk, lekfull, robust och vänlig. De geometriska

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET

GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET 2 GRAFISK MANUAL LANDSBYGDSNÄTVERKET Innehåll Varför och hur man använder den grafiska manualen 3 LOGOTYP Färgvarianter av logotypen 4 Logotypens storlek och frizon 6

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB

Grafisk Guide 2013. BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Grafisk Guide 2013 BKM Reklam AB_120904 BKM Reklam AB Borgeby FältDagar - Nordens lantbruksmässa i fält! Borgeby FältDagar är den naturliga mötesplatsen för professionella lantbrukare. Mässan i fält erbjuder

Läs mer

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser.

4. Annonser. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. 4. Annonser Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Rekryteringsannonser, informationsannonser och webbannonser. www.regionostergotland.se 54 4.1 Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER

Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER Visuell identitet Riktlinjer 1 VISUELL IDENTITET RIKTLINJER Introduktion Megamind är en utställning inom Tekniska museet och har därför möjlighet att ha en egen visuell identitet. Megamind ska förhålla

Läs mer

Teckenförrådet Grafisk profil

Teckenförrådet Grafisk profil Teckenförrådet Grafisk profil Om den grafiska profilen Hur vi beter oss och ser ut styr i mångt och mycket hur vi uppfattas, alla har vi en personlig stil som signalerar vilka vi är, detta gäller även

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

G r a f i s k PROFILMANUAL

G r a f i s k PROFILMANUAL Grafisk PROFILMANUAL 2 Grafisk profilmanual Innehåll Bilder 5 Logotyp 6 Färger 8 Typografi 9 PowerPoint 11 Annonser 12-13 Visitkort & korrespondenskort 14 Kuvert & brevpapper 15 E-post signatur 16 Profilkläder

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

Region Östergötlands symbol och logotyp

Region Östergötlands symbol och logotyp BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson 2014-10-13 LiÖ 2014-1155 Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

Enkel guide till snygg trycksak

Enkel guide till snygg trycksak Enkel guide till snygg trycksak Planera din kommunikation Säg det viktigaste först Mindre är mer ta bort allt som inte fyller en funktion: färger, illustrationer, rutor, linjer och så vidare Genom att

Läs mer

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation

Grafisk identitet. Trovärdighet. Innehåll. Identifikation Grafisk identitet Grafisk identitet Dessa riktlinjer beskriver hur varumärkets grafiska profil är uppbyggd och hur den kan rekonstrueras. Eftersträva alltid att följa dessa riktlinjer för maximal effekt

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

GRAFISK profil 2012 : 1

GRAFISK profil 2012 : 1 1 GRAFISK profil 2012 : 1 INNEHÅLL Medaljer...4 Upplevda värden...5 Logotyp...6 Färger...8 Typografi...9 Tillämpning... 10 2 ProFIlguide för Chark-SM medaljer, logotyp och tillämpning av profil. Chark-SM

Läs mer

Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012

Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 Grafisk manual SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 Första frågan. Varför en grafisk manual? Allt börjar med inget. Det är ju det som är kul, att man egentligen kan skapa vad som helst när det gäller

Läs mer

Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll. 1. Målgrupper... 2

Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll. 1. Målgrupper... 2 Senast uppdaterad 2012.05.04 Grafisk manual. Platsvarumärket Skellefteå. Innehåll Vårt platsvarumärke är vår gemensamma beskrivning av hur vi vill att platsen Skellefteå ska uppfattas av såväl alla oss

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Grafisk Manual INNEHÅLL 00 01 Inledning 3 02 Logotyp 5 03 Typografi 15 04 Färger 20 05 Bilder 24 06 Illustrationer 27 07 Grafisk element 33 08 Enheter 38 09 Digitalt 43 INLEDNING 01 INLEDNING 01 Hej! Det

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9

INNEHÅLL. Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Inledning/bakgrund 5 Logotype 6 Användande av logotype 7 Frizon 8 Färger 9 Placering 9 Typografi 10 Annonser 11 Bilder 12 Powerpoints 13 Brevpapper och visitkort 14 Profilkläder

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Innehåll. Den grafiska handboken innehåller:

Innehåll. Den grafiska handboken innehåller: GRAFISK HANDBOK Innehåll Den grafiska handboken innehåller: Vision, värdegrund & varumärke 4 Logotyp & kommunvapen 5 Placering & storlek 6 Tilläggstext 7 Symbol 8 Placering & storlek 9 Tilläggstext &

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters.

I FNUF:s grafiska profil finns information om typsnitt, logga, färger, illustrationer samt mallar för dokument och posters. Grafisk profil FNUF - Föreningen Nordens Ungdomsförbund tror på en bredare och en öppnare relation över landsgränserna i Norden. FNUF arbetar för ett ökat samarbete inom bland annat arbetsmarknad, utbildning,

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart.

LBS Grafisk profil. Logotyp. Logotypen används med fördel lite oversizad. Ger ett web 2.0 intryck. Färg: 90% svart. Grafisk Profil Grafisk Profil Vi vill hålla grunden i den grafiska profilen enkel. Vi har valt att jobba med 90% svart i logotyp och rubriker. Detta för att det inte skall kännas för tungt. Enkelheten

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD. Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD. Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Gäller från och med november 2013 och ersätter tidigare version Innehåll 2 Värdet av en gemensam grafisk identitet...3 Varumärke Logotype...4 Symbol...5

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012

GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 GRAFISK MANUAL SVEROK - GRAFISK MANUAL, VERSION 1.0 2012 FÖRSTA FRÅGAN. VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Allt börjar med inget. Och det är ju det som är kul, att man egentligen kan skapa vad som helst när det

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten.

3. Kontorstryck och powerpoint. Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. 3. Kontorstryck och powerpoint Tillämpningar utifrån grundelementen i visuella identiteten. Brevpapper, kuvert, visitkort, korrespondenskort, anslag, kallelser, protokoll, programblad, inbjudningar, faxmeddelanden,

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer