Sundbybergs stad Grafisk profil. v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17"

Transkript

1 Grafisk profil v

2 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15 Profilteckensnitt 16 Duplicate Sans 17 Sina Nova 18 Officeteckensnitt 19 Calibri 20 Georgia 21 Tonalitet i text 22 Bildspråk 24 Levande och äkta 25 Grafiskt element 28 Hexagon 29 Färger 32 Logotyp 33 Logogrupp 35 Stadens egna verksamheter 37 Särprofilering 38 Formregler och layoutexempel 39 Profilfärger 40 Diagram och tabeller 41 Grafiskt element 42 Frizon 43 Exempel applicering 44 Förvaltningsavsändare 45 Samarrangemang 46 Profilprodukter 49 Visitkort 50 Brev/officemallar 51 Wordmall Brev med diarienummer 52 Kuvert 53 Rapport omslag med bild 54 Rapport omslag och baksida 56 Broschyr, 6-sidig 57 Platsannons 58 Powerpoint 59 Affisch 60 Rollup 61 Webb 62 Pappersval 63

3 3 Förord Det sätt vi väljer att uttrycka oss påverkar hur vi uppfattas. Inte bara när vi uttrycker oss i ord, utan även när vi förmedlar budskap med hjälp av bild och form. har en omfattande och komplex verksamhet, som påverkar människor i deras vardag varje dag och i alla faser av livet. Det är viktigt att de som bor och verkar i Sundbyberg känner förtroende för stadens verksamheter, och för staden i sin helhet. Det är också viktigt att vi syns på ett positivt sätt utanför våra kommungränser. När vi kommunicerar ska avsändaren vara tydlig och konsekvent. För att stadens olika verksamheter ska bidra till en positiv bild av helheten, måste det gå att känna igen oss och det vi står för, oavsett var man möter oss. Det åstadkommer vi med en genomtänkt och professionell grafisk identitet, som också förstärker budskapen och ökar trovärdigheten för mottagarna. Den grafiska profilen talar om vilka vi är och vill vara. Den utgår från och är utformad för att förstärka våra kärnvärden nära, charmigt, expansivt. Profilen har tagits fram i dialog och samverkan med ett stort antal engagerade medarbetare från organisationens olika verksamheter. I den här manualen hittar du regler för och exempel på hur s grafiska produkter ska se ut. Om du har frågor kring hur profilen ska användas, kontakta kommunikationsavdelningen för att få stöd. I de fall där tveksamheter råder fattar kommunikationschefen beslut om vad som gäller. Vi tar också mer än gärna emot synpunkter och önskemål om förbättringar. Kommunikationsavdelningen Niklas Werge

4 4 Grafisk profil En tydlig grafisk profil är en förutsättning för god och framgångsrik kommunikation. Den skapar igenkänning, stärker budskapen och Sundbybergs stad som varumärke. För att skapa goda relationer med omvärlden och internt är det viktigt med konsekvens i framtoningen. Därför måste vi följa profilen i all vår kommunikation. Eventuella avvikelser från den grafiska profilen måste godkännas av kommunikationsavdelningen i. Har du några frågor, kontakta kommunikationsavdelningen.

5 5 Grafisk profil Byggstenar Vår grafiska profil består av sex byggstenar som tillsammans med visionen och kärnvärdena skapar igenkänning och kontinuitet i vår kommunikation. VISION LOGOTYP TYPOGRAFI PROFILFÄRGER TONALITET I TEXT BILDSPRÅK GRAFISKT ELEMENT KÄRNVÄRDEN

6 6 Vision och kärnvärden Vision och kärnvärden är grunden för vår grafiska profil. Kärnvärdena ska genomsyra all vår kommunikation.

7 7 Visionen Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

8 8 Kärnvärden Våra kärnvärden genomsyrar all kommunikation, även bildspråk, se exempel sid. 23. De tre kärnvärdena tillsammans med stadens vision och den grafiska profilen stärker varumärket. Kärnvärdena ska utgöra ett stöd när vi väljer budskap i vår kommunikation. NÄRA CHARMIGT Nära närhet (till kommunal service, kulturliv, fritidsaktiviteter, grönområden, shopping), men också i bemärkelsen delaktighet; nära de politiska besluten, möjlighet att påverka. Charmigt stadskärnan, naturen och den så kallade Sundbybergsandan; vänlighet och trygghet. EXPANSIVT Expanisvt nybyggaranda, staden växer och utvecklas och stadsdelarna byggs ihop.

9 9 Profilfärger Profilfärger är en av byggstenarna i vår grafiska profil. Vi har fyra profilfärger. För att skapa variation finns färgerna även i en mörkare nyans. Profilfärgerna kan vid behov tonas i olika procentsatser. En enhetlig användning bidrar starkt till att skapa igenkänning av.

10 10 Profilfärger Palett Den justerade färgpaletten för tar sin utgångspunkt i stadsvapnets färger, men också i stadens kärnvärden. Pion, som är den färg som ska användas primärt, är en uppdaterad variant av den röda färgen i kugghjulet. Pion är en unik färg som är lätt att känna igen och som är identitetskapande. Färgen står för framåtsträvande, energi och öppenhet. Också färgerna halm och silver har sitt ursprung i stadsvapnet och tillsammans med färgen turkos, som harmonierar väl med de övriga fyra, bildas s färgpalett. Konsekvent använd etablerar färgpaletten en tydlig identitet för staden. PION HALM SILVER TURKOS

11 11 Profilfärger Palett I färgpaletten finns de fyra profilfärgerna Pion, Halm, Silver och Turkos. I första hand används Pion som är primärfärgen. Till varje profilfärg finns en mörkare nyans. De får enbart användas tillsammans med en profilfärg, aldrig själva. Använd inte fler än två profilfärger och dess mörkare nyanser på samma yta. I undantagsfall får logogruppen använda en tredje profilfärg. Profilfärgerna är framtagna med kärnvärdena som grund och samspelar med logotypen. PION HALM SILVER TURKOS PION MÖRK HALM MÖRK SILVER MÖRK TURKOS MÖRK

12 12 Profilfärger Toningar För att variera formgivningen finns möjlighet att tona profilfärgerna Pion, Halm, Silver och Turkos i olika fasta intervaller: 66 och 33 procent. Toning av profilfärger används i formgivning av inlaga, exempelvis som bakgrundsfärg för tonplattor, i faktarutor, diagram och tabeller. Toningarna får inte användas på omslag, affischer och annonser. 100 % 66 % 33 %

13 13 Profilfärger Färgkoder Färgerna ska användas i full mättnad. Använd alltid dessa färgvärden för korrekt återgivning. Profilfärg Profilfärg mörk CMYK PMS RGB 10, 80, 35, 0 10, 80, 35, 35 PMS 702 C PMS 7637 C 190, 81, , 58, 82 5, 10, 45, 0 0, 10, 35, 35 PMS 1205 C PMS 7536 C 252, 228, , 171, , 0, 0, 22 15, 0, 0, 35 PMS 7542 C PMS 7543 C 190, 204, , 179, , 0, 30, 0 65, 0, 25, 35 PMS 7472 C PMS5483 C 128, 193, , 139, 146

14 14 Typografi En av byggstenarna i vår grafiska profil är typografi. Vi använder teckensnitten Duplicate Sans och Sina Nova för formgiven kommunikation. För produktion i Office-dokument Calibri och Georgia. I webbtexter använder vi teckensnittet Asap.

15 15 Typografi Läsbarhet God typografi ska inte synas den ska förmedla textens budskap. För att göra det behöver den vara tydlig. Bokstäverna ska ha god kontrast gentemot underlaget. De olika texttyperna behöver skilja sig åt tydligt, exempelvis rubrik, underrubrik och brödtext. Texten behöver sedan tydligt skilja sig från bilder och andra grafiska element på ytan. Av tillgänglighetsskäl behöver också särskild vikt läggas vid att skapa text som är tillräckligt stor för att kunna läsas av alla. Många äldre invånare behöver större grad på texten än vad yngre gör. Det är också önskvärt att i de flesta fall använda svart text mot vit eller ljus botten.

16 16 Typografi Profilteckensnitt För formgivna trycksaker använder vi oss av teckensnitten Duplicate Sans och Sina Nova. Duplicate Sans är ett teckensnitt som i första hand används i till exempel rubriker, kortare texter, ingresser och bildtexter. Sina Nova är ett teckensnitt som vi använder där kravet på läsbarhet är som allra störst, till exempel i längre löpande texter. Sundbyberg Duplicate Sans Light Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Sina Nova Regular

17 17 Typografi Duplicate Sans Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Light Duplcate Sans Light Italic Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Medium Duplcate Sans Medium Italic Duplicate Sans är ett teckensnitt som ritades 2013 av Christian Schwartz. Vi använder i första hand dessa varianter: Duplicate Sans Light, Duplicate Sans Regular, Duplicate Sans Medium och Duplicate Sans Bold. För övriga skärningar, kontakta kommunikationsavdelningen. Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Regular Duplcate Sans Regular Italic Sundbyberg Sundbyberg Duplcate Sans Bold Duplcate Sans Bold Italic

18 18 Typografi Sina Nova Sina Nova ritades år 2012 av Dieter Hofrichter. De här varianterna av Sina Nova ingår i den grafiska profilen och används för längre löptexter: Sina Nova Regular och Sina Nova Italic. För övriga skärningar, kontakta kommunikationsavdelningen. Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, de simolup tatiaerro cum qui dolendis. Sina Nova Regular Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand destet, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Ulpa de simolup tatiaerro cum qui dolendis. Sina Nova Italiic

19 19 Typografi Officeteckensnitt För Office-dokument och på våra webbplatser använder vi oss av teckensnitten Calibri och Georgia. Calibri och Georgia är teckensnitt som följer med i operativsystemet Windows och programmen Microsoft Office. De är framtagna för optimal skärmvisning. Eftersom teckensnitten är tydliga på datorskärmar och finns i de flesta datorer passar de väldigt bra i webbtext och exempelvis Office-dokument. Sundbyberg Calibri Light Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi, quo tem faccaerum intio. Georgia Regular

20 20 Typografi Calibri Calibri är ett teckensnitt som är utvecklat av Lucas de Groot för Microsoft. Det finns förinställt som standardteckensnitt i Office-programmen. I rubriker använder vi Calibri Bold och för brödtext använder vi Calibri Light och Calibri Regular. Sundbyberg Calibri Light Sundbyberg Calibri Regular Sundbyberg Calibri Italic Sundbyberg Calibri Bold Sundbyberg Calibri Bold Italic

21 21 Typografi Georgia Georgia är skapat av Matthew Carter för Microsoft. Det är speciellt formgivet för att visas så klart och tydligt som möjligt på datorskärmar, även i mindre storlekar. Teckensnittet Georgia Regular används enbart i brödtexter i Officeprodukter. Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi. Georgia Regular Tius quaspe vellabo recerep ernatur? Quiam, occae etur? Dandand igendebitis as et fugitati dolupta tissus nulla dest et, sitasinte venisi solupitate simi Georgia Italic

22 22 Tonalitet i text För att skapa en bra bild av Sundbybergs stad måste vi låta som vi vill uppfattas. Vad vi säger, vilka ord vi väljer och i vilket tonläge är avgörande för vilken bild som skapas av oss. Vi måste också vara konsekventa i vårt tilltal. Våra mottagare ska känna att det alltid är samma avsändare som talar oavsett kommunikationskanal.

23 23 Tonalitet i text Föräldramöte om skolans framtid Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt ska också genomsyra tilltalet i texterna som vi skriver. Använd ett personligt tilltal för att skapa en närhet. Vi undviker exempelvis man och använder istället du och vi. Undvik fackuttryck och interna formuleringar. Myndighetsspråket kan distansera oss från läsaren och vara svårt att förstå. Tala direkt till läsaren istället och använd ett vänligt, respektfullt och charmigt tilltal. Undvik att använda en formell ton, men gör det utan att brista i korrekthet. Språket är expansivt och utvecklas alltid. När vi skriver ska vi använda ett föränderligt språk, men utan att förlora ett vänligt tilltal. Detta gör du genom medvetna ordval. Ha alltid våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt i åtanke när du skriver. GRÖNKULLASKOLAN

24 24 Bildspråk Bildens styrka är att förmedla känslor, ofta innan mottagaren hunnit ta del av texten. Bildens budskap uppfattas nästan alltid först. Därför är det viktigt att bilden talar samma språk som texten och rubriken. Kommunikationen blir då enhetlig och lätt att ta till sig.

25 25 Bildspråk Levande och äkta Bilderna ska förmedla s kärnvärden: nära, charmigt och expansivt. De ska förmedla en positiv anda där människor och miljöer upplevs som levande och äkta. Bilder på människor ska vara fångade i ögonblicket och utstråla liv. Undvik uppställda och arrangerade bilder. Bildspråket ska spegla samhällets mångfald, till exempel olika åldrar, yrken, kön och etnicitet. Ibland finns skäl att välja en illustration i stället för ett foto, till exempel när ett ämne är abstrakt eller känsligt. Samma värdeord gäller för illustrationer som för foton. Nära Charmigt Expansivt

26 Bildspråk Levande och äkta 26

27 Bildspråk Levande och äkta 27

28 28 Grafiskt element En viktig byggsten i vår grafiska profil är det grafiska elementet, hexagonen. Den förstärker s visuella identitet och skapar igenkänning. Elementet ska användas för att formmässigt hålla ihop all kommunikation från. Konsekvent användning skapar en tydlig bild av.

29 29 Grafiskt element Hexagon Det grafiska elementet, hexagonen, har sitt ursprung i en form som är vanlig på bland annat trapphusfönster i Sundbybergs centrala delar.

30 30 Grafiskt element Hexagon Hexagonen har ett karaktäristiskt formspråk som är lätt att känna igen. Hexagonens rundningar genererar en mjuk övergång mellan bild- och textinnehåll och kan användas på många visuella sätt. Elementet kan beskäras och ger en mångsidighet. Formen kan användas för olika funktioner som dekor, faktaruta, pil, markör med mera. Mest känd är formen för att bikupans vaxkakor är uppbyggda av ett mönster av hexagoner. Formen förmedlar stabilitet, sammanhang med harmoni och lugn. Egenskaper som ligger i linje med s kärnvärden: nära, charmigt och expansivt.

31 31 Grafiskt element Hexagon Hexagonen är framtagen för att man ska kunna använda den kreativt och på samma gång signalera. Stäm alltid av med kommunikationsavdelningen när du vill använda hexagonen på ett nytt sätt.

32 32 Grafiskt element Färger Alla fyra profilfärger och deras mörkare nyanser får användas som färg på det grafiska elementet. PION HALM SILVER TURKOS PION MÖRK HALM MÖRK SILVER MÖRK TURKOS MÖRK

33 33 Logotyp Logotypen är byggstenen som visar att det är som är avsändare av kommunikationen. Den ska finnas med i all vår kommunikation. Stadsvapnet och ordbilden Sundbybergs stad utgör logotypen. Tillsammans med det grafiska elemenet bildar den logogruppen.

34 34 Logotyp SGB Logo Färg SGB Logo Svart Logotypen utgörs av stadsvapnet, stadens officiella märke, och ordbilden. Logotypen är det visuella kännetecknet för verksamheten. Stadsvapnet är märkesskyddat och får inte förvanskas, användas på ett oseriöst sätt eller utan stadens tillstånd. Stadsvapnet antogs den 11 maj 1928 och är formgivet av Riksheraldikern greve Adam Lewenhaupt. Åskan, även kallad antik blixt, var ursprungligen guden Zeus attribut, som han straffande slungade mot mänskligheten. Sedan symboliserade blixten den elektriska industrin. De tre röda kugghjulen, två ovanför och en nedanför bjälken, stod för den mekaniska industrin. För vissa speciella ändamål exempelvis pennor och andra profilprodukter finns logotypen i anpassad variant. Kontakta då kommunikationsavdelningen.

35 35 Logotyp Logogrupp Logotypen används tillsammans med det grafiska elementet och bildar logogruppen. Det grafiska elementet (hexagonen) i logogruppen får endast ha färgerna halm, silver och turkos. Det får inte ha profilfärgen Pion. Minsta tillåtna storlek för s logogrupp är 15 mm i bredd. 15 mm Logogruppens minsta tillåtna storlek är 15 mm i bredd. SGB LOGO HALM SGB LOGO SILVER SGB LOGO TURKOS SGB LOGO SVART

36 36 Logotyp Logogrupp Placera ej stadsvapnet på annan färg än den angivna. Separera inte stadsvapnet från stadsnamnet. Rotera inte logogruppen. Beskär inte logogruppen Skeva inte logogruppen Gör inga tillägg på logogruppen

37 37 Logotyp Stadens verksamheter I de lägen en kommunal verksamhet enbart behöver visa sitt namn skrivs verksamhetens namn i kommunens typografi, centrerat under Logogrupp Svart. Verksamhetstypen sätts i Duplicate Bold (kapitäler) medan sundbyberg sätts i Duplicate Light. Denna sammanställning kallas verksamhetsgrupp. Se exempel här nedan. SUNDBYBERGS SIMHALL Andra märken eller symboler utöver verksamhetsgruppen är inte tillåtna. SUNDBYBERGS SIMHALL KULTUR SUNDBYBERG SUNDBYBERGS SIMHALL VERKSAMHETSGRUPP 4-FÄRG VERKSAMHETSGRUPP 2-FÄRG VERKSAMHETSGRUPP 1-FÄRG

38 38 Logotyp Särprofilering Det är viktigt att alla delar av organisationen tydligt visar att det är staden som står bakom verksamheten. Därför är det inte tillåtet att använda egna symboler och logotyper. Avsändare identifieras på två sätt i : Typ 1 Logogrupp Förvaltningsavsändare Verksamhetsgrupp Detta alternativ används när stadens förvaltningar och verksamheter kommunicerar med medborgarna. Det vill säga i princip alltid. När man måste kommunicera enbart en verksamhets namn används Verksamhetsgrupp som avsändare. Typ 2 Stadens event, stadens egna projekt och vissa kampanjer Detta alternativ kan i vissa fall användas när staden har egna event och projekt som behöver särskiljas från den kontinuerliga verksamheten. Den grafiska framtoningen bygger enbart på element ur den grafiska profilen. Kommunikationsavdelningen avgör när detta alternativ får användas. I särskilda undantagsfall kan vissa projekt behöva en behovsprövning av särprofilering. Den görs då i samarbete med kommunikationsavdelningen.

39 39 Formregler och layoutexempel En regelbunden och konsekvent användning av vår grafiska profil skapar tydlighet i kommunikationen med alla våra målgrupper. Mottagarna känner igen avsändaren och uppfattar budskapet snabbt. På följande sidor finns exempel på hur vår grafiska profil tillämpas på olika produkter. Färdiga mallar finns att använda. Våra kärnvärden nära, charmigt och expansivt ska genomsyra all vår formgivning.

40 40 Formregler och layoutexempel Profilfärger Föräldramöte om skolans framtid Använd inte fler än två profilfärger och dess mörkare nyanser på samma yta. Den mörka nyansen får enbart användas tillsammans med profilfärgen. I undantagsfall får logogruppen använda en tredje profilfärg. Stäm av med kommunikationsavdelningen. Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Barn och unga i Visioner för 2030 Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditate cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditat e cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN

41 41 Rapportens namn Formregler och layoutexempel Diagram och tabeller 1.1 Diagramrubrik Undertitel på diagram 1.1 Diagramrubrik Undertitel på diagram Dipid quiant aciis nullaccuptat aliquiae landiat uribusti num utatum aruptae volest, sequunt iorrum dolutet aut aces quam, sunt id ea cust, volorio. Latiam aliam liquam abo. Usti nobit aut ersperrum quaecum harum si sus rempore dolorer erorio dollamus ma volende Antal Dipid quiant aciis nullaccuptat aliquiae landiat uribusti num utatum aruptae volest, sequunt iorrum dolutet aut aces quam, sunt id ea cust, volorio. Latiam aliam liquam abo. Usti nobit aut ersperrum quaecum harum si sus rempore dolorer erorio dollamus ma volende. 75 % 15 % Reriost a cone et estiundis autem est erum veribus volor atur? Qui ad quunt. Ut quunti quamaximilli quibear itatemporpor sanihil Ferchili cipsundis et esequi andiaectota. 0 s översiktsplan Stapel 1 Stapel 2 Stapel 3 Stapel 4 Stapel 5 Källa: SCB Källa: SCB KAPITEL 1 Evel magnita erorumq uunduciis Diagram aut över libusti tiden, dolut upp exerovit och ner qui sequiscia quia con consed quatia cum arum et dolorios maximax imillent vendisc iumque vit remporrum il id quia prae con porum consequos apis imuscim sum que aut ut 80odic to quidicimus, ulparitat ium acepero cullacc ullaut aut aut re et fugite 70 eribus restem etur ad ut aut re, ulpa quaspid exere lam andebita 60 volum corepra sam, nobist et optatium laut magnis moluptatusam venet, 50 occus mintium vit iliquundit odipsam is inulliquodis exeratur? Quis 40 voluptatur rem. Namus magnis seniaer cipsape rumquos rati cum, ulpa 30 volupta dolor sum quis aut eiur aut arit dent quo tent (20) Frederik Magnusen Stadsledningskontoret Där staden är som bäst quam qui tem et aut que min pla qui bea aut doluptatium hillectem 1.1 Tabellrubrik Undertext på tabell. Fler rader. facestium, sequi nit omnis voles es ex est, te eostius apient ipsunt ut voluptur? Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik 1.00 Allmänna ärenden Underrubrik Nam omni aut reremporabyggnadsnämndens ditatur aut ledamöter och suppleanter 1.01 Beslut om deltagande i Ovid konferenser mod moste och dylikt solore för alibeat samhälls- exerers AU picae. Illam il ilias alicaborest ped remporendunt quaectur magnam hilit acerit, te ipsam solorite nossus et asped quae nem 1.02 Upphandling av varor och verferiscia externa tjänster viditatus duci que rem vitio. CSBF Iciet, simaior 3 5 aturibe arciam xx explaboribus rendioribea doloremque reprati umquos et eostiae quiae es doluptatis Sinvelibus volupti basbelopp onsenturia Mellanrubrik doluptur tabell sam quibus, simus reperia ecabori busdam, evellacest ad magnimi, ipitios 1.03 Lore, cuscit, Facestium, aut sequi nit omnis alicia voles sin es eos ex corias est, te estis eostius quam apient estium fuga. Nam fuga. x Ga. Ribusam, officim ipsunt ut voluptur. que eos Hendenis agnam, quis enimaximint atem nonem verro qui consed que eatiniment velent 1.04 dolorem il Facestium, is antur si sequi nit omnis arumque voles es dolupta ex est, tendionse eostius apient ea atempos nam nus ilitibus dit a doluptatet x ut et dollaut autem ipsunt ut voluptur. eum rerro evendit, namus is ent. 1) 1.05 Facestium, sequi nit omnis voles es ex est, te eostius apient Idi quos dolore sequi dolorruptat la conse veles dolore pos eius et facepe ipsunt ut voluptur. etur aliquossit es cullaboria pla estrum, ulpa aut officia vendae. Ucienda erunt Facestium, sequi nit omnis voles es ex est. Vid quos eictemp ellaborum a comnis nem quis ium id eum que pernatinulpa dunt recae. Itati siti vendit mod quat odit es ra aliquos ducitatios dus 1.07 Facestium, sequi nit omnis voles es ex est Facestium, sequi nit omnis excea voles ese es est ex volorum est. core cum re num in perchillum fugitis et dis expliatio

42 42 Formregler och layoutexempel Grafiskt element Det finns regler för beskärning av det grafiska elementet som följer ett osynligt rutmönster. Detta gör det enkelt att placera hexagonen som kan vara fullt synlig eller beskuren. Nedan finns exempel på när hexagonen är fullt synlig, och när den är beskuren. Om hexagonen beskärs ska en rundning vara fullt synlig. En beskärning mitt i en hörnkurva är inte tillåtet. Balkbeskärning är ett eget slags beskärning av elementet, och är olika beroende på produkt. Inuti hexagonen finns ett osynligt rutmönster som styr placering och beskäring av formen. Vid beskärning i hörnen ska formen vara fullt synlig och inga kanter får beskäras. Endast del av hexagon är synlig Fullt synlig logogrupp

43 43 Formregler och layoutexempel Frizon 1/2 bredd logohexagonbredd. Logogruppen ska alltid användas i sin helhet, den får aldrig delas upp. Den får inte heller skevas eller tänjas. Den får inte förses med grafiska effekter eller tillägg. De olika delarna i logotypen får inte bytas ut, roteras eller flyttas från sin plats. Färgerna i logotypen får inte ändras. Använd endast logotyperna som finns att ladda ner på s webbplats. Logogruppen ska ha ett fritt utrymme. Säkerställ därför att inga andra störande grafiska objekt finns inom den så kallade frizonen. Frizonen runt logotypen ska motsvara en halv hexagonbredd. Se bildexempel. Frizon ska vara en halv bredd runt om.

44 44 Formregler och layoutexempel Exempel applicering FREDERIK MAGNUSEN PEDAGOG / MILJÖSAMORDNARE Bo i Sundbyberg Östra Madenvägen Sundbyberg Föräldramöte om skolans framtid Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum idero to ius acius. Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN GRÖNKULLASKOLAN Du gillar struktur. Och är full av idéer. Precis som vi. Vi söker en förvaltningschef till Barn- och utbildningsförvaltningen. Det grafiska elementet kan användas på många olika sätt i formgivningen: dekor, faktaruta, pil, markör med mera. Här finns några exempel på användning. Sundbybergsstad växer så att det knakar. Du som jobbar här befinner sig mitt i händelsernas centrum. Du har all möjlighet att vara med och påverka din framtid. Några exempel LÄS MER PÅ

45 45 s stad t lit, cus autem quas a de dit ent et aliciae nihillab iliquo es essit laccae. At fugitin commom. Ut utatem quos volestrum et audande liscias excereptias uae none landit rem fuga. Uciis aligent oditate cus s essum reiuriae con nonseque laut que. Vel id quo et ma. Formregler och layoutexempel Förvaltningsavsändare Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias et volut eum quae none landit rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent oditate cus excea ditae nos essum reiuriae con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel id quo et ma. Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 För att mottagaren snabbt ska kunna identifiera vilken förvaltning i som står bakom ett budskap är det viktigt att alla produk tioner följer samma system. Det systemet är uppdelat i tre delar: 1. Logogrupp 2. Enhet 3. Förvaltning Logogruppen ligger till höger på en balk (beskuren hexagon). Enhetens namn skrivs med spärrade versaler i 33 procent av pion. Avdelningens namn skrivs på raden under, i 66 procent pion. ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG GRÖNKULLASKOLAN

46 46 Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias vellatem laut que. Vel id quo et ma. Formregler och layoutexempel Samarrangemang s grafiska profil ska användas när staden är huvudarrangör i ett samarrangemang. Dam doluptis et lit, cus autem quas a de dit harum quae et ent et aliciae nihillab iliquo es asit officiae re essit laccae. At fugitin commolorrum excestem. Ut utatem quos volestrum quam alicit unt et audande liscias excereptias vellatem laut que. Vel id quo et ma. Det finns speciella mallar framtagna som visar hur man ska placera logogrupp och andra arrangörers logotyper. Se exempel här intill. Samarrangemang där staden inte är huvudaktör behovsprövas i varje enskilt fall av kommunikationsavdelningen. I SAMARBETE MED: I SAMARBETE MED: Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 Föräldramöte om skolans framtid Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har barn i kommunal förskola eller grundskola till möten om skolans framtid. EXEMPEL A65 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG SLL SUNDBYBERGS STOCKHOLMS LÄN ELEVHÄLSA TÄBY KOMMUN SOLLENTUNA BARN OCH KOMMUN MILJÖ POLISEN VÄSTERORT Där staden är som bäst Barn och unga i Visioner för 2030 I SAMARBETE MED: GRÖNKULLASKOLAN EXEMPEL A3 ÖSTRA MADENVÄGEN SUNDBYBERG SLL SUNDBYBERGS STOCKHOLMS LÄN ELEVHÄLSA TÄBY KOMMUN SOLLENTUNA BARN OCH KOMMUN MILJÖ POLISEN VÄSTERORT

47 47 Formregler och layoutexempel Egna projekt Enbart kommunens egna projekt, som har ett uttalat start- och slutdatum kan få tillåtelse använda ett eget märke eller symbol. Stadens egna, reguljära, verksamheter får inte ha det. Märken eller symboler för egna projekt tas alltid fram i samråd med kommunikationsavdelningen. I de fall där egna projekt får använda egna symboler, ska de tas fram utifrån de grafiska verktyg som finns i den grafiska profilen. Se intill för ett fiktivt exempel.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015

MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 MANUAL FÖR KOMMUNIKATIONEN JUNI 2015 EFTER UMEÅ2014 KAPITEL 1 Umeå en kulturstad med framtiden för sig! 3 Umeå var europeisk kulturhuvudstad år 2014. Tillsammans med resten av Europa fick Umeå chansen

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk manual Så här använder du platsvarumärket.

Grafisk manual Så här använder du platsvarumärket. Grafisk manual Så här använder du platsvarumärket. Senast uppdaterad 2012.05.04 Platsvarumärket. Sprid bilden av Skellefteå. Innehåll. För att visa tillhörighet till Skellefteå och vara med och stärka

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang.

Sagolika Sunne finns kvar som ett kompletterande varumärke. Det kan användas på plats i Sunne och framförallt i kulturella sammanhang. Grafisk guide Känslan av Sunne Det här är en grafisk guide för Sunne kommun. Här hittar du riktlinjer och stöd för hur kommunikationen av platsvarumärket Sunne Värmland och organisationen Sunne kommun

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil

Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Handbok om Stockholms läns landstings varumärke samt grafiska och språkliga profil Inledning En bok om varumärket Stockholms läns landsting (SLL) Det här är en bok som berättar om varumärket SLL och hur

Läs mer

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014

Grafisk manual. LPM potatis 1.0 2014 Grafisk manual LPM potatis 1.0 2014 Innehåll OM VÅR GRAFISKA MANUAL 3 MAN BLIR GLAD AV POTATIS 4 LOGOTYP Huvudlogotyper 5 Logotypfärger 6 Logotypversioner 7 Logotyp på bakgrunder 8 TYPSNITT Externt typsnitt

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

En guide till nya moderaternas utseende.

En guide till nya moderaternas utseende. En guide till nya moderaternas utseende. Nya moderaterna. Valet 2006 var en framgång för de nya moderaterna. Väljarna uppfattade vår förändring och belönade oss för den. Vi var det parti som väckte väljarnas

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående

Ärende. Ärende. Dokument. Remiss. 2009:2649 Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplats. Av: Asa Tolbäcken Eliasson. Ärendestatus: Pågående Ärende Utskrivet: 2009-08-27 16:43:34 Av: Asa Tolbäcken Eliasson Ärende Beteckning: KS/2009:433 Ärendestatus: Pågående Anhängigtyp/lnitiativsätt: Skapat: 2009-08-27/klaste Avslutat: Ärendetyp: 031 - Hemsida,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer