Region Östergötlands symbol och logotyp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Östergötlands symbol och logotyp"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Ulrika Ohlson LiÖ Landstingsstyrelsen Region Östergötlands symbol och logotyp Den 1 januari 2015 bildas Region Östergötland. Landstinget i Östergötland och Regionförbundet Östsam går samman. För en organisation som Region Östergötland är det viktigt att ha en stark profil. En gemensam grafisk profil bidrar till att stärka bilden och att öka uppmärksamheten för Region Östergötlands breda verksamhet. Organisatoriska nivåer Region Östergötlands symbol och logotyp är grundelementen i den grafiska profilen. Symbolen utgörs av den stiliserade blåklinten, som är Östergötlands landskapsblomma. Grundlogotypen är texten Region Östergötland utformad med speciell typografi. Tydlighet och enhetlighet är en styrka Den visuella identiteten ska förmedla det som Region Östergötland står för. Människor ska veta när och var de möter Region Östergötlands verksamhet. Material som används för kommunikation med invånare, patienter, remittenter och andra externa mottagare ska alltid bära Region Östergötlands logotyp. Syftet med den visuella identiteten är att skapa en tydlig igenkänning. Det ska till exempel vara lätt för alla att känna igen Region Östergötland, i såväl information som verksamheter. En grafisk manual har tagits fram med råd och anvisningar om möjligheter att uttrycka identitet och samhörighet i olika applikationer. Denna införs systematiskt i organisationen från och med den 1 januari Landstingsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t den nya symbolen och logotypen ska användas från den 1 januari a t t enhetlighet ska gälla kring användandet av Region Östergötlands symbol och logotyp som avsändare a t t riktlinjerna för den nya visuella identiteten implementeras i organisationen från och med den 1 januari 2015.

2

3 Riktlinjer visuell identitet 1

4 Varumärket och den visuella identiteten Region Östergötland Vad är en visuell identitet? En visuell identitet är ett företags eller en organisations logotyp, särskiljande färger, typografi och andra grafiska element. En stark visuell identitet kännetecknas ofta av att betraktaren förstår vem avsändaren är, utan att behöva se hela företagsnamnet eller logotypen. Kända exempel är Coca-Cola, McDonalds och Kalles kaviar. För detta krävs exponering över tid, konsekvent användning i alla sammanhang, en medveten inarbetning och inte minst ett tydligt och särskiljande formspråk. Ansiktet utåt Det visuella uttrycket är en del av allt det som ryms i begreppet varumärke. Den visuella identiteten är ansiktet utåt, en enhetlig design som ska användas för alla trycksaker, webbsidor och annat material som organisationen producerar. Syftet med den visuella identiteten är att skapa en tydlig igenkänning. Det ska till exempel vara lätt för alla att se att vår information, våra medarbetare och våra verksamheter är en del av Region Östergötland. Den visuella identiteten ska också förmedla det vi som organisation står för, det vill säga våra värderingar, och på så sätt skapa rätt bild av våra verksamheter. Samtidigt ställer en regions myndighetsansvar extra stora krav på tydlighet och öppenhet. Region Östergötland ska vara ett starkt varumärke. Vi ska uppfattas som trovärdiga, stabila och kompetenta. Regionens omarbetade visuella identitet Vår omarbetade visuella identitet består av logotypen, utvalda typsnitt, utvalda profilfärger och ett bildmanér. Du som tar fram informations- och kommunikationsmaterial för Region Östergötland ska alltid se till att vår visuella identitet följs. Det är alltså inte valfritt, utan ett ansvar. Materialet ska förmedla en tydlig och samstämmig bild av Region Östergötland som vårdgivare, arbetsgivare och utvecklare av regionen. Det gäller även som huvudaktör för regionens satsningar på kultur och kollektivtrafik samt utförare och beställare av samhällsnyttiga tjänster. Vår visuella identitet hjälper till att särskilja oss från andra aktörer. Den ger oss bättre möjlighet att stärka vår kommunikation för att öka kännedomen om den höga kvalitet som vi tillsammans levererar i form av vård, regional utveckling, forskning, utbildning, kultur och hälsofrämjande insatser. För att ge dig stöd vid utformning av informations- och kommunikationsmaterial har vi tagit fram denna manual för hur den visuella identiteten ska användas. På så sätt vill vi säkerställa att allt material blir enhetligt, även om det produceras av många olika medarbetare i många delar av vår stora verksamhet. Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari Dessutom finns det färdiga mallar som följer manualen (wordmallar, visitkort, powerpoint, skyltar med mera). Dessa finns hos kommunikationsenheten och på Region Östergötlands intranät. Du är också välkommen att vända dig till oss på kommunikationsenheten med dina frågor: Linköping, Ulrika Ohlson Kommunikationsdirektör, Region Östergötland 2

5 Innehållsförteckning Grundelement Logotyp 5 Specifik avsändare tillsammans med logotyp 9 Typografi i alla medier 10 Symbol som dekorelement 11 Placering och storlek av dekorelement 12 Identitetsfärger 15 Symbolen som bakgrundsdekor 16 Placering av bakgrundsdekor 17 Färgblock för rubriker och avsändare 18 Avsändarens placering tillsammans med logotyp 21 Tillämpningar, broschyrmaterial Måttprinciper för framsidor, två kvadraters färgblock 23 Måttprinciper för framsidor, färgblock en kvadrats avstånd 24 Måttprinciper för framsidor, hel bildsida 25 Måttprinciper för framsidor, med en kvadrats färgblock och bakgrundsdekor 26 A5-broschyr eller folder, bildelement, framsida 27 A5-broschyr eller folder, dekor och dekorfärg, framsida 28 Folder, bildelement dekor och dekorfärg, framsida, format 99 x 210 mm 29 A4-broschyr eller folder, dekor och dekorfärg, framsida 30 A4-mapp, dekor och dekorfärg, framsida 31 Affisch 32 A4-broschyr eller folder, bildelement, framsida 33 A4-broschyr eller folder, baksida 34 Tillämpningar, annonsmaterial Annonser, uppbyggnad och måttförhållanden 36 Små annonser, så kallade pluggannonser, med enbart text, exempel 43 Tillämpningar, skyltar och profilmaterial Fasadskyltar 45 Fasadskyltar, tillsammans med andra verksamheters logotyper 46 Rollup 47 Internt profilmaterial brevpapper, kuvert, korrespondenskort och visitkort Brevpapper med förtryckt text 49 Brevpapper, typografi vid korrespondens, mall 50 Kuvert C4, C5 och E65 med och utan fönster 52 Kuvert C5 med fönster och perforerat returfönster 53 Visitkort, mått och typografi 54 Tidbokningskort 56 Korrespondenskort 57 Namnbrickor 58 Powerpoint 59 A4 för utskrift, dekorrutans placering 60 A4-anslag för utskrift lokalt 61 Inbjudan i A4-format för utskrift 62 Riktlinjer för bildspråk Varumärket och bildspråket 65 Grundprinciper för exponering av Region Östergötland Annan utförare 74 Flera parter 75 3

6 Grundelement 4

7 Logotyp Region Östergötlands logotyp består av en symbol och en orddel. Symbolen och texten ska ses som en odelbar enhet. Logotypen får inte förvrängas, vridas eller förvanskas på något sätt. Det är inte heller tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotypen. Symbolen och ordbilden ska som grundregel aldrig separeras på sätt som inte anges i denna manual. Profilfärgen är blå. Färg kan variera vid olika återgivningssätt, det är därför viktigt att använda korrekta färgkoder (se sidan 14) så att den blå färgen alltid blir den rätta, se avsnittet Identitetsfärger. De tillåtna färgalternativen är blå logotyp mot vit bakgrund eller vit logotyp mot blå bakgrund eller mörka bakgrunder. 5

8 Logotyp gråskala I möjligaste mån ska logotypen återges i vår blå profilfärg. Då möjligheten till färg inte finns, får den användas i svart. De tillåtna färgalternativen är svart logotyp mot vit bakgrund eller vit logotyp mot svart bakgrund eller mörka bakgrunder. 6

9 Alternativ logotyp Den alternativa utformningen på logotypen kan användas i de sammanhang där textblock är tydligt centrerade eller som dekor på en baksida till broschyrer, foldrar och vid samprofilering, se sidorna Alternativen för färgåtergivning har samma regler som huvudlogotypen som anges på sidorna

10 Frizon för logotyper Frizon är minimiavstånd till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Syftet är att eventuella dekorer och texttillägg inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Bredden på frizonen kan lätt mätas med den gemena x-höjden i ordet Östergötland, gäller endast den vänsterställda logotypen. Frizonen ovanför mäts från det versala R:et och i underkant från textraden Östergötland. Frizonen för den centrerade logotypen skapas genom att använda höjdmåttet på det versala R:et i Region. Frizonens mått mäts från den visuella rektangeln som bildas runt logotypen. Måttet genererar mått på frizonen i alla kanter. 8

11 Specifik avsändare tillsammans med logotyp Rollup Skyltning Regionarkivet Broschyr Kvinnohälsan Universitetssjukhuset i Linköping I många fall behöver det inom Region Östergötland specificeras tydligare vem som är avsändare. Det kan vara ett centrum, en enhet, ett projekt eller något helt annat. Oavsett vilket är det viktigt att Region Östergötland är huvudavsändaren och att det alltid uppträder konsekvent och tydligt. Detta stärker regionens gemensamma varumärke och undviker förvirring hos den kommunikationen sker med. Inga andra typer av logotyper eller grafiska markörer får användas. Vid samprofilering se sidan Grundprincipen är att Region Östergötland är det enda varumärke som har en egen logotyp. Övriga avsändare skrivs ut i text med Tahoma som teckensnitt. Längre fram i den här manualen finns fler exempel på hur det kan te sig i olika kanaler allt från visitkort till stora skyltar. Undantagna verksamheter som får ha egen logotyp är Naturbruksgymnasiet, Lunnevads folkhögskola, Folktandvården i Östergötland samt bolag och stiftelser som Region Östergötland helt eller delvis äger. 9

12 Typografi i alla medier Rubriker: Georgia regular Abcdefghijklmn Ingresser och mellanrubriker, undertexter och bildtexter: Tahoma regular och bold Abcdefghijklmn Abcdefghijklmn Löptext: Georgia regular Aceri consed quis eaquo modipienis remquam quae sint pe accatur res sum nima dolorporepe mil ius autent volor molorehente simost, sunt, iduntum nonsequatur mod eum dolorio beaquiae volupta spidundae am, sit pliquidis nonsequia nimus erchiliquo quis cone eatemqu iantibusapit maximagnimus utenda nos volupta tionsequi sinctur ad ma pror sum faccae quae et paruptatus. Icit rae ellam aut que et exerspe que vel inim quatempor aut aut quatemp elecae et laborum reperist, tem dero conet isi temporum qui dis ea que cum hitio ea con eribus maximus I sitt sammanhang Rubrik Nam et untur, omnisqui idis ut quuntus eos at volor arianiet antius eaquund ebitate ctecus apit, optas vellaborum escillaces doluptas ex exerro ilique Aceri consed quis eaquo modipienis remquam quae sint pe accatur res sum nima dolorporepe mil ius autent volor molorehente simost, sunt, iduntum nonsequatur mod eum dolorio beaquiae volupta spidundae am,. Icit rae ellam aut que et exerspe que sit pliquidis nonsequia nimus erchiliquo quis cone eatemqu iantibusapit maximagnimus utenda nos volupta tionsequi sinctur ad ma pror sum faccae quae et paruptatus. Icit rae ellam aut que et exerspe que Vel inim quatempor aut aut quatemp elecae et laborum reperist, tem dero conet isi temporum qui dis ea que cum hitio ea con eribus maximus nobis di tent modit quam fugia que inti od molenisqui ut et, quiam non comniti oresequasped earum qui dolor accusanditia quodio. Ut hario quation sequod ullis sinvent urionse volorae pudipsandi sinveria doluptat explaut hit, invellautes aceria senis etur, officia doluptur maximin venit, officiure quis acerum. 10

13 Symbol som dekorelement När symbolen placeras i det blå färgblocket upptar den 85 % av ytan. Dekorelement och symbol får aldrig konstrueras. Den sammansatta symbolen finns att tillgå som heloriginal för olika media. För att i möjligaste mån uppnå en sammanhållen grafisk form för kommunikationen i Region Östergötland används ett dekorelement med symbolen. Den blå plattan är kvadratisk och centrerad i förhållande till symbolen. Plattan har samma färgkoder som den blå logotypen. Dekorelement får endast förekomma i färg och i vitt, mot blå botten. Regler för hur dekoren används beskrivs på följande sidor. Dekorelementet får aldrig vara mindre än 12 x 12 mm. Då kan utseendet förvanskas. 11

14 Placering och storlek av dekorelement, stående format En halv kvadrats mått. Formathöjder som passar för fem kvadratmått. Här visas skalad A4 samt format 210 x 210 mm. Dekoren placeras alltid i vänsterkant. Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en halv kvadrats mått. För korrekt storlek av dekoren ger fem lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande. 12

15 Placering och storlek av dekorelement, stående, smalt format En halv kvadrats mått. Formathöjder som passar för tre kvadratmått. Här visas skalad A4 vikt på längden 105 x 297 mm. Formathöjder som passar för tre kvadratmått. Här visas skalat format 99 x 210 mm = A65. Dekoren placeras alltid i vänsterkant. Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en halv kvadrats mått. För korrekt storlek av dekoren ger tre lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande. 13

16 Placering och storlek av dekorelement, liggande format En halv kvadrats mått. Formathöjder som passar för sju kvadratmått. Här visas skalad liggande A4. Används även i Powerpoint-presentationer och liknande. Dekoren placeras alltid i vänsterkant. Dekorens kvadratyta används som mått för rätt placering. Från överkant placeras den med en halv kvadrats mått. För korrekt storlek av dekoren ger sju lika kvadrater över ytans bredd rätt förhållande. 14

17 Identitetsfärger Primärfärg blå CMYK 100% cyan 60% magenta 0% gul 0% svart PMS 2945 C bestruket papper 2935 U obestruket papper NCS 3060-R80B Hexadecimal #0066B3 RGB R=0 G-102 B=179 Den blå färgen är en mycket viktig del av Region Östergötlands identitet. Det är därför viktigt att använda korrekta färgbeteckningar så att nyansen alltid blir den rätta. I trycksaker som produceras i fyrfärg kan även den blå profilfärgen återges som fyrfärgsblandning, CMYK. I trycksammanhang kan den blå kulören också återges med en separat färdigblandad färg, PMS. Då profilfärgen ska återges med lackeringsteknik, på till exempel skyltar och fordon, är det ofta lämpligt att ange kulörens NCS-beteckning. Färg 1 Färg 2 Färg 3 Färg 4 CMYK 20 % magenta 70 % gul #fed765 CMYK 35 % cyan 5 % magenta #a9d7ff CMYK 40 % cyan 25 % gul #aedfd1 CMYK 30 % cyan 70 % gul #cbe476 Färg 5 Färg 6 Färg 7 Färg 8 CMYK 10 % cyan 15 % magenta 35 % gul #e8d9b2 CMYK 35 % magenta 5 % gul #f5bdd1 CMYK 14 % cyan 25 % magenta #d9c3ea CMYK 45 % magenta 35 % gul #f8ae9f För att komplettera den blå och vita grunden i profilen finns en skala av ljusa dekorfärger att använda. De är framtagna för att inte konkurrera med den blå färgen, som alltid ska vara den tydligaste bäraren av identiteten. Dekorfärgerna får användas där det saknas bild på framsidan. 15

18 Symbolen som bakgrundsdekor 1/4-dels symbol. Den enskilda symbolen kan användas som dekor tillsammans med dekorfärgerna. Då används en fjärdedel av symbolen. Symbolens mittpunkt placeras i nedre vänstra hörnet och storleken på symbolen anges med att en fjärdedel fyller hela sidan. Se exempel på nästa sida. Utgångspunkt är en 100 % vit symbol som tonas till genomskinlighet i 10 %. 16

19 Placering av bakgrundsdekor Fjärdedelen fyller hela sidans bredd. Symbolens mittpunkt placeras i nedre vänstra hörnet och symbolens storlek avgörs av att fjärdedelen fyller hela sidans bredd. 17

20 Färgblock för rubriker och avsändare, variant 1 Färgblocket som innehåller avsändare, logotyp och eventuell rubrik, kan ha olika höjd. Symbolens kvadrat används som mått. Färgblocket är alltid Region Östergötlands blå profilfärg. Ovan visas ett färgblock som är två kvadrater högt. På följande sidor visas några fler varianter som får användas. 18

21 Färgblock för rubriker och avsändare, variant 2 Färgblocket som innehåller avsändare, logotyp och eventuell rubrik kan ha olika höjd. Symbolens kvadrat används som mått. Färgblocket är alltid Region Östergötlands blå profilfärg. Ovan visas ett färgblock som har en kvadrats avstånd från dekorelementet. 19

22 Färgblock för enbart avsändare, variant 3 Färgblock som innehåller enbart avsändare och logotyp. Ovan visas ett färgblock som har en kvadrats höjd och ligger i underkant. 20

23 Avsändarens placering tillsammans med logotyp Nivå 1. Nivå 2. Kvinnohälsan Universitetssjukhuset i Linköping Linjering av logotyp och avsändaruppgifter. Nivå 1: Tahoma Bold 13 pt Avdelning, verksamhetsområde eller sjukhus. Logotypens placering. Nivå 2: Tahoma Regular 9 pt Adress, fysisk och digital. Avsändare nivå 1: I trycksaker placeras eventuell kompletterande avsändare, till exempel avdelning eller verksamhetsområde, till vänster i Tahoma Bold 13 pt. Adress nivå 2: Under avsändaren sätts adress i Tahoma Regular 9 pt. Innehåller den raden fler uppgifter avdelas avsändarens meningar med ett långt bindestreck (alternativt bindestreck) omgivet av mellanslag. 21

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1

Grafisk manual. Centrum för lättläst LL-förlaget 8 SIDOR Lättläst-tjänsten. Version 2012:1 Grafisk manual Centrum för lättläst LLförlaget 8 SIDOR Lättlästtjänsten Version 2012:1 Sida 2 Innehållsförteckning Kapitel Sida 1.0 Inledning 3 1.1 Kort om oss 3 2.0 Logotyp 4 2.1 Primära varumärken 5

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17

Sundbybergs stad Grafisk profil. v 1.0 2014-12-17 Grafisk profil v 1.0 2014-12-17 2 Innehåll Grafisk profil 4 Byggstenar 5 Vision och kärnvärden 6 Visionen 7 Kärnvärden 8 Profilfärger 9 Palett 10 Toningar 12 Färgkoder 13 Typografi 14 Text ska läsas 15

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014

Grafisk manual. JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 Grafisk manual JAK MEDLEMSBANK 2.0 mars 2014 1 JAK MEDLEMSBANK GRAFISK MANUAL VARFÖR BEHÖVER VI EN GRAFISK MANUAL? Varför behöver vi en grafisk manual? En organisations eller ett företags image är den

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafiska riktlinjer 2.0

Grafiska riktlinjer 2.0 Grafiska riktlinjer 2.0 INNEHÅLL Innehållsförteckning 2 Varför behövs grafiska riktlinjer? 3 STOCKHOLMSMÄSSAN SOM AVSÄNDARE LOGOTYP Logotyp 6 Frizon och minsta storlek 8 FÄRGER Primärfärger 10 Sekundärfärger

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

En tydlig identitet för en nytänkande hamn

En tydlig identitet för en nytänkande hamn Grafisk identitet Göteborgs Hamn Grafisk identitet Förord 2 En tydlig identitet för en nytänkande hamn Den här manualen är ett viktigt redskap för att bygga och vårda varumärket Göteborgs Hamn. Genom en

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial.

Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL Grundregler Det ska tydligt framgå att Konkurrensverket är avsändare på alla rapporter, fax, utställningar, broschyrer och annat presentationsmaterial. Eventuella

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper,

Läs mer