GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL Åklagarmyndigheten

2 Varför en grafisk profil? Helt enkelt för att Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Den grafiska profilen ger tydliga regler för hur logotyper, färger och typsnitt ska användas. En gemensam grafisk profil skapar samhörighet inåt och enhetlighet och konsekvens utåt. Profilen förenklar dessutom kontakterna med tryckerier och formgivare. Reglerna i den grafiska profilen ska alltid följas, det gäller allt från kuvert och skyltar till webb och årsredovisningar. För produktion av bland annat trycksaker och kontorstryck finns färdiga mallar. Har du frågor kan du kontakta informationsavdelningen. 2

3 Innehållsförteckning Logotyp...4 Profilfärger...12 Dekorelement...13 Typsnitt...14 Trycksaker...15 Kontorstrycksaker...16 Rekryteringsannonsering...17 Powerpoint...18 Skyltar...19 Profilprodukter

4 Logotypen Åklagarmyndighetens logotyp är inte enbart en symbol för myndigheten utan även ett vapen som följer heraldiska regler och ska alltid användas konsekvent. I myndighetens logoarkiv finns ett stort antal varianter på logotypen. Stäm av med informationsavdelningen när du behöver ta fram material med logotypen på. Till exempel så behövs det olika logotypvarianter för trycksaker, webb, presentartiklar, fasader och gravyr. Nedan ser du två exempel på logotyper som används vid tryck på papper. Färg, Filnamn: Logotyp_liten_staende_CMYK.eps Svartvit, Filnamn: Logotyp_sv_liten_staende_SVART_OUTLINE.eps Åklagarmyndighetens logotyp finns i en liggande och en stående version. Använd alltid hela logotypen och låt den alltid få luft runt omkring. Den ska inte placeras för nära exempelvis text eller andra logotyper. Avståndet till papperskanten, text eller andra logotyper är en sköldstorlek. På brev, PM och pressmeddelande, placeras den i det övre vänstra hörnet för att skapa en tydlig avsändare. Använd de färdiga brevmallar som finns. På broschyrer, Powerpointpresentationer eller andra flersidiga trycksaker placeras den alltid längst ner i högra hörnet på omslaget för att inte konkurrera med rubrik och bild. På baksidan ska den placeras i mitten längst ned på samma höjd som på omslaget. Logotypen i färg eller svart bör användas mot vit eller ljus bakgrund. Dekaler kan göras med transparent bakgrund. Logotypen får inte förvrängas eller på något sätt förvanskas. 4

5 Riksåklagarens kansli Rättsvdelningen 6 mm Logotypens storlek Storleken på logotypen varierar beroende på var den ska användas. För A4 är logotypen i 100 procent. Vid behov placeras avdelningars namn med typsnittet Optima 10/13 punkter, centrerad, med avståndet 6 mm från underkanten av Åklagarmyndigheten till underkanten av avdelningsnamnet. Under denna kan underavdelningars namn/adressrad placeras i Optima 9/12 punkter. För A5 används logotypen i 80 procent. Avdelningsnamn Optima 9/12 punkter, underavdelning/adressrad Helvetica Neue Light 7/10 punkter. Avstånd 5 mm. Logotypens frizon Logotypen placeras på omslag i nedre högra hörnet. Avståndet till pappers kanten är en sköldstorlek 5

6 Alternativ liggande logotyp För tillfällen när logotypen placeras bredvid andra logotyper eller vid skyltutformningar där formatet kräver en annan form på logotypen finns alternativ logotyp att tillgå. Fråga alltid informationsavdelningen när du ska välja alternativ logotyp. Filnamn: Logotyp_sv_liten_staende_CMYK.eps Engelsk logotyp Logotypen finns även i engelska versioner. Filnamn: Logotyp_eng_liten_staende_CMYK.eps Filnamn: Logotyp_eng_liten_liggande_CMYK.eps 6

7 Alternativ logotyp med enhetsnamn Då Åklagarmyndighetens enheter ska finnas med används en alternativ logotyp. Enhetens namn skrivs i Helvetica Neue Light 8/11 punkter. Enhetsnamn Filnamn: Logotyp_EH_liten_staende_CMYK.eps Enhetsnamn Logotyp_EH_liten_liggande_CMYK.eps 7

8 Brev I brev ska logotypen vara placerad i övre vänstra hörnet. Använd de mallar som finns, där är logotypen korrekt inlagd. E-brev Alla e-brev som skickas från myndigheten ska ha en enhetlig signatur. Signaturen ska innehålla logotypen följt av namn, titel, linje (32 stycken _ ), myndighet, avdelning, tom rad, postadress, besöksadress, tom rad, telefon, mobil, fax, tom rad, e-post, internet. Typsnittet som ska användas är Arial och storleken på texten är 11 punkter och radavståndet 13 punkter. Det är viktigt att frizonen, tomt utrymme, runt logotypen är rätt varför en speciell bild-fil har tagits fram för att användas i e-postsignaturen. 8

9 Logotypvarianternas filformat Logotypen finns i flera olika utseenden och filformat, för olika användningsområden. Är du det minsta osäker så vänd dig till informationsavdelningen så får du hjälp med anvisnignar om vilken variant som passar till vilket ändamå. Stor och liten. Stående, liggande. Svenska och engelska. Färg, svart (utan grå nyanser) och vit (vit att placeras mot bakgrund). Outline (för att användas till gravyr, skyltar och broderier). E-post (för att användas i signaturen i mejl). Enhetsnamn (för att användas för enheter + logotyp). Filformaten som finns tillgängliga är: EPS/AI, CMYK Professionell användning i trycksaker. Skalbar till alla storlekar utan att kvaliten försämras. Separerad för fyrfärgstryck. EPS/AI, PANTONE Professionell användning i trycksaker och för att skicka till alla professionella skapare av trycksaker, tv, video, internet-grafik, bannrar, internet-sidor, med mera. Skalbar till alla storlekar utan att kvaliten försämras. Separerade dekorfärger. EPS/AI, OUTLINE Användas till gravyr, skyltar och broderier. Skalbar till alla storlekar utan att kvaliten försämras. Svart eller vit utan grå nyanser. JPG Att användas i presentationer, text- och onlinedokument mot vit bakgrund. Välj storlek efter användning. PNG Att användas i presentationer, text- och onlinedokument. PNG-filerna är transparenta varför de går att placera framför andra objekt eller färger. Välj storlek efter användning. GIF Äldre filformat att användas i privata bloggar och i sammanhang där kvalitet är mindre viktigt. Välj storlek efter användning. 9

10 EPS/AI, CMYK Professionell användning i trycksaker. Skalbar till alla storlekar utan att kvaliten försämras. Separerad för fyrfärgstryck. EPS/AI, PANTONE Professionell användning i trycksaker och för att skicka till alla professionella skapare av trycksaker, tv, video, internetgrafik, bannrar, internet-sidor, m.m. Skalbar till alla storlekar utan att kvaliten försämras. Separerade dekorfärger. EPS/AI, OUTLINE Användas till gravyr, skyltar, stämplar och broderier. Skalbar till alla storlekar utan att kvali ten försämras. Svart eller vit utan grå nyanser. 10

11 PNG Att användas i presentationer, text- och internet-dokument. PNG-filerna är transparenta varför de går att placera framför andra objekt eller färger. PNG är att föredra framför JPG och GIF. JPG Att användas i presentationer, text- och internet-dokument mot vit bakgrund. Välj storlek efter användning. GIF Äldre filformat att användas på internet i privata bloggar och i sammanhang där kvalitet är mindre viktigt. Välj storlek efter användning. 11

12 Profilfärger För att se korrekt färgåtergivning se färgsticka Pantone/CMYK/ RGB. Vid färgutskrifter kan resultatet variera beroende på skrivarens inställningar. PANTONE 201 SVART VIT C: 0 M: 100 Y: 60 K: 36 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 R: 165 G: 1 B: 51 R: 0 G: 0 B: 0 R: 255 G: 255 B: 255 PANTONE 375 PANTONE 374 PANTONE 372 C: 41 M: 0 Y: 78 K: 0 C: 24 M: 0 Y: 57 K: 0 C: 10 M: 0 Y: 33 K: 0 R: 173 G: 203 B: 87 R: 211G: 223 B: 137 R: 238 G: 240 B: 192 PANTONE 630 PANTONE 629 PANTONE 628 C: 47 M: 0 Y: 11 K: 0 C: 34 M: 0 Y: 9 K: 0 C: 19 M: 0 Y: 6 K: 0 R: 144 G: 209 B: 223 R: 180 G: 223 B: 231 R: 216 G: 237 B: 240 PANTONE 143 C: 0 M: 35 Y: 85 K: 0 R: 248 G: 179 B: 52 COOL GRAY 8C COOL GRAY 4C COOL GRAY 2C C: 0 M: 1 Y: 0 K: 43 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 24 C: 0 M: 0 Y: 0 K: 10 R: 171 G: 171 B: 173 R: 209 G: 210 B: 212 R: 236 G: 237 B:

13 Dekorelement Dekoren är skapad av paragraftecken mot Åklagarmyndighetens profilfärger. På framförallt omslag kan den användas för att skapa en flexibel och tydlig grafisk identitet. IPSUM LORUM Simagnisit ad ut repediae quia IPSUM LORUM Simagnisit ad ut repediae quia 13

14 Typsnitt För externt bruk använder Åklagarmyndigheten sig av typsnittet Optima i rubriker, mellan rubriker, bildtexter, faktarutor, program eller andra korta texter. Berling används i längre brödtexter i annonser, brev, broschyrer och rapporter. Om Optima Optima ritades av Hermann Zapf på 1950-talet och är en sans serif, men med vissa drag från serifer. Serif är ett typsnitt med fot eller klack, medan sans serifer saknar detta. Detta ger ett mjukare och mer böljande intryck än många andra sans serifer. Optima är inte i första hand ett brödtypsnitt men formen gör den ändå lämplig för kortare texter likväl som för rubriker. Om Berling Antikva Berling Antikva är tecknad 1951 av den svenska typografen, formgivaren och hovgrafikern Karl-Erik Forsberg. Som förebild använde sig Forsberg av den klassiska antikvan från och 1500-talets Venedig. Typsnittet används flitigt, främst i böcker. Optima A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v x y z å ä ö Berling A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v x y z å ä ö Typsnitt för intern användning I internt producerat material kan typsnittet Arial ersätta Optima och Times New Roman användas istället för Berling. 14

15 Trycksaker Åklagarmyndighetens omslagsprofil kännetecknas av en assymetrisk bildplacering. Omslagsbilden omges av en vit, smal ram upptill och till vänster. Till höger är bilden eller dekorelementet utfallande och leder läsaren in i skriften. Nertill är ramen bred vilket ger utrymme åt Åklagarmyndighetens logotyp. IPSUM LORUM Simagnisit ad ut repediae quia Rapporter För att skapa enhetliga rapporter finns färdiga omslagsmallar i Adobe InDesign. Inlagan i rapporten produceras ofta i word. För inlagan finns det mallar i word. PROSECUTOR - a part of the legal system IPSUM LORUM Simagnisit ad ut repediae quia 15

16 Kontorstrycksaker Med kontorstrycksaker menas förtryckta visitkort, kuvert, brevpapper, PM och liknande. Dessa måste alltid beställas utifrån de mallar som finns, inga egna varianter ska användas. Du kan beställa dem på Åklagarmyndighetens intranät. Ing-Birgitta Swenlund-Stenander Vice chefsåklagare Internationella åklagarkammaren Göteborg Lokal åklagare Borås Tel: Mobil: Fax: Box 5265, Borås Greve Brogårdsgatan 234 Visitkort Korrespondenskort Ing-Birgitta Swenlund-Stenander Vice chefsåklagare Internationella åklagarkammaren Göteborg Lokal åklagare Borås Tel: Mobil: Fax: Box 5265, Borås Greve Brogårdsgatan

17 Rekryteringsannonsering Bildmanér, storytelling och employer branding är några viktiga byggstenar i Åklagarmyndighetens rekryteringsannonser :31 Rådgör med polisens kriminaltekniker. Räcker bevisningen för att väcka åtal? Måste röja minsta tvivel. 10:01 På plats i Örebro tingsrätt, för ännu en oförutsägbar arbetsdag. 10:32 I upptakten till rättegången får jag en viktig stund med alla inblandande den misstänkte, brottsoffret, vittnet och de anhöriga. 12:06 Tid för lunchmacka, andrum och reflektion. Många starka känslor rördes upp i rättsalen. Har jag klarat balansgången som åklagare och representant för rättvisan? 16:42 Har tagit tre samhällsviktiga beslut och satt hela mitt professionella omdöme på hårt prov. Dags att åka till dagis för hämtning. Vill du att varje dag ska vara den viktigaste? Vi spelar en central roll inom rättsväsendet och bidrar till att upprätthålla demokratin. Gå in på och läs mer om vår spännande verksamhet, personligheterna vi söker och de karriärvägar som öppnas. 17

18 Powerpoint Åklagarmyndighetens mall för Powerpoint-presentationer finns till för att skapa ett enhetligt intryck. Dessutom underlättar de utformandet av presentationerna eftersom fonter, typsnittstorlek och placeringar redan är förinställda. 18

19 Skyltar Hänvisningsskyltar Hänvisningskyltar är så gott som alltid liggande. Använd därför den liggande logotypen. kv. Brädgården Folkungavägen 2-4 Fasadskyltar På fasadskyltar används den stående logotypen, utan enhetsnamn nertill. Inomhusskyltar För glasdörrar inomhus ska en plexiglasskylt användas. Enhetsnamnen placeras nertill. Riksåklagarens kansli Flaggor Logotypen ska ligga mot vit botten. Normalt ska frizonen runt vapnet vara en sköldstorlek. För att Åklagarmyndighetens logotyp ska synas tydligt på flaggan är det godtagbart att frångå denna regel i detta fall. 19

20 Profilprodukter För att färgen inte ska avvika från Åklagarmyndighetens profilfärger, bör profilprodukterna i första hand produceras i neutrala färger såsom svart, vitt, grått och silver. Många produkter finns enbart i standardfärger som skiljer sig för mycket från våra profilfärger och ska därmed undvikas. Logotypen i svart, grå eller vitt beroende på vad som ger bäst kontrast. I de fall föremålet inte har plats för logotypen används namnet, alternativt webadressen fristående i Optima. 20

21

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll:

En stark profil en tydlig identitet. Manualens innehåll: 2 En stark profil en tydlig identitet En grafisk profil är en betydande del av organisationens ansikte utåt. Jönköpings kommun med sina förvaltningar och verksamheter ska upplevas som något väsentligt

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1

Manual för Trafikverkets webbtjänster. Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Manual för Trafikverkets webbtjänster Manual för Trafikverkets webbtjänster 1 Titel: Manual för Trafikverkets webbtjänster Utgivningsdatum: 2013-02 Utgivare: Trafikverket Den senaste versionen av Manual

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor.

Beslut. och MDH1.6.1-137/11 2011-03-14. Handläggare Sara Seltborg. Beslut. Den nya och med. Sammanfattning. Bakgrund. Rektor. Rektor Beslut 2011-03-14 MDH1.6.1-137/11 Handläggare Sara Seltborg Uppdatering av grafisk profil för Mälardalens högskolah a Beslut Rektor beslutar attt fastställa uppdaterad grafisk profil för Mälardalens

Läs mer

Grafisk form TEXTKONTROLL

Grafisk form TEXTKONTROLL Grafisk form Syftet med den grafiska utformningen är att locka till läsning. Därför är det viktigt att formgivningen är tydlig. Lustigheter, klurigheter, snygga ilder är också viktigt men kommer i andra

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

NS O INGR RD ILE FO OFRP

NS O INGR RD ILE FO OFRP FORDONS PROFILERING INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYP 3 STORA FORDON 4 MINDRE FORDON 5 MASKINER 6 TAKSKYLTAR 1PROFILERING PROFILERING REGLER Fordon och maskiner ska profileras enligt de grafiska riktlinjerna

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7.

innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. Grafiska riktlinjer för version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. logotyp och grafiskt element kap 3. färg kap 4. typografi kap 5. bilder kap 6. tillämpningar kap 7. checklista Appendix till Svenska

Läs mer

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress

Tävling Läsår Styrelsemedlemmar Rådgivare Handledare Skola Adress Mailadress A F F Ä R S P L A N Tävling: Årets affärsplan, Ung företagsamhet region Göteborg Läsår: 2014-1015 Styrelsemedlemmar: Stina Lampa, Louise Nordback, Maria Oxelman, Dorothea Schander, Ellen Sander Rådgivare:

Läs mer

Att utveckla läromedel i digital form

Att utveckla läromedel i digital form Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Att utveckla läromedel i digital form för elever med funktionsnedsättning Det digitala läromedlet Ett digitalt läromedel kan finnas

Läs mer

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera.

CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. BUSINESS ASSURANCE CERTIFIERING AV LEDNINGSSYSTEM Ett värde att kommunicera. Manual för användning av certifieringsmärken - ledningssystem Juni 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Manual för certifieringsmärken

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer

Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer Se och förstå! om att utforma information på bildskärmar och displayer I ARBETSMILJÖLAGEN står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+

Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Slutrapport: Design av Hemsida för PolyPlast+ Av: Behzad Charoose, Johan Magnuson, Mikael Onsjö och Sofie Persson Datum och Plats: 03-09-19 Göteborg, Chalmers/GU Anledning: Uppgiften ingick som en obligatorisk

Läs mer

DECEMBER 2012 ISSUE 1

DECEMBER 2012 ISSUE 1 DECEMBER 2012 ISSUE 1 HIS Välkommen till Grafit! Här kan du läsa om allt du behöver veta om grafisk design. Vare sig du är amatör eller expert har vi alltid något som kan vara intressant för just dig.

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1

Att skriva uppsats. Bengt Kjöllerström 1 Innehåll Att skriva läsligt och läsbart... 3 Läsligt... 3 Tre sätt att förtydliga... 4 Läsbart... 5 Skriv kort, klart och konkret!... 7 Korrekt... 9 Att skriva med dator... 10 Sidans utformning... 10 Texten...

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Har du också skaffat XPress 3.2?

Har du också skaffat XPress 3.2? DESIGN TYPOGRAFI PRODUKTION NR 1 ÅRG 3 FEBRUARI 19941 FACKPRESSENS TYPOGRAFISKA FANTASILÖSHET Sid 3 6 LIDINGÖ TIDNING FICK NY FORM AV LUDVIG GRANDIN Sid 7 GE DINA RUBRIKER NYTT DJUP MED ADOBE DIMENSIONS

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke

GRAFISK MANUAL. Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke GRAFISK MANUAL Visuell identitet för Piteå kommun samt Piteå platsvarumärke Innehåll Tanken bakom logotypen 3 Del 1 Piteå kommun logotype 7 Våra profilfärger 13 Vårt dekorelement 15 Våra typsnitt 17 Våra

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer