GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun"

Transkript

1 GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun

2 Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se 2

3 INNEHÅLL Varför en profilhandbok?... 4 Checklista för informationsmaterial ord som betyder allt... 6 Språk... 7 Ett kommunvapen föds... 8 Kommunlogotyp... 9 Stadssiluett Profilfärger Typografi Bilder Tillämpning Diagram & tabeller Dokumentmallar Så skriver du ett pressmeddelande Presentationer E-postsignatur Visitkort Korrenspondenskort Kuvert Broschyrer, foldrar & profilannonser Platsannonser Kungörelser & infoannonser Fordonsdekaler Profilkläder Profilmaterial & mässprodukter Kartor Skyltar Ordlista

4 Varför en profilhandbok? Vadstena kommun kommunicerar med sin omvärld på många olika sätt. Det finns framför allt tre skäl till varför det är klokt att klä denna kommunikation i en samlad grafisk profil. Identifikation För att alla ska uppfatta att det är Vadstena kommun som står bakom ett meddelande måste vi uppträda på ett konsekvent sätt. Med tiden arbetas kännedom och identifikation in hos mottagarna och våra budskap får bättre genomslagskraft. Och, framför allt, man minns att det är Vadstena kommun som är avsändare. Kommunikativt är det viktigare än att lyfta fram den enskilda förvaltningen. Det innebär självklart inte att förvaltningens arbete är oviktigt, tvärt om! Men vårt varumärke Vadstena blir starkare om vi arbetar under ett gemensamt parasoll. Vilken typ av användare är du? Allmän Information som kan vara viktig för alla parter, där finns bl.a. samlade riktlinjer för logotyper. Se dessa sidor som en kunskapsgrund innan ni går vidare. Personal Enklare produktion av kommunikationsmaterial, det kan vara enklare inbjudningar, brev, rapporter och Power-Pointpresentationer. Arbetet sker oftast med hjälp av mallar. A P Trovärdighet Ett genomtänkt grafiskt utseende ger ett professionellt intryck och förstärker våra budskap på ett positivt sätt. Det är därför viktigt att alla som kommunicerar utnyttjar samma visuella grund så att vi uppfattas som seriösa och trovärdiga. Super Den personal på kommunen som har större kunskap i grafisk produktion. Produktion av lite mer avancerade produkter som annonser, trycksaker etc. S Innehåll Det är många ledare och medarbetare inom Vadstena kommun som på olika sätt ska kommunicera externt eller internt. Genom att använda sig av de riktlinjer som anges här behöver var och en inte fundera över det grafiska utseendet utan kan koncentrera sitt arbete på innehållet i det budskap som ska förmedlas. Det underlättar arbetet samtidigt som kraft kan läggas på att utforma budskapet på ett sådant sätt att det verkligen når fram. Det innebär också att vi sparar pengar eftersom vi inte behöver uppfinna hjulet på nytt varje gång en trycksak eller dokument ska produceras. Extern Externa parter som arbetar med Vadstena kommuns kommunikationsmaterial. Det kan vara reklambyråer, skyltproducenter, tidningar, webbyråer etc. Varje kapitel har sin respektive symbol för användarnivå. E Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta kommunens informatör på telefon

5 A Checklista för informationsmaterial Tänk efter före Tänk igenom ditt informationsbehov innan du sätter igång så att du inte riskerar att bli sittande med en annons som ingen läser eller en trycksak som inte går att trycka! Behöver du hjälp med att planera och producera din information så ska du vända dig till kommunens informatör. Målgrupp Vilka är mottagarna och vad är det du vill kommunicera till dem? Målgruppsanalysen är helt avgörande för att nå resultat. Vem vill du nå? Vilka är målgruppens behov, kunskaper, attityder och önskemål? Varför vill du nå just denna grupp? Kom ihåg att kommunicerar man med alla, kommunicerar man inte med någon! Budskap Vad är det som ska sägas? Budskapet måste vara intressant, tydligt och relevant för att nå ut till målgruppen. Kanal/medieval Var ska det sägas? Var finns målgruppen? Hur når jag bäst min målgrupp med mitt specifika budskap? En bra mix av kanaler är ofta mest effektivt: affischer, webben, tidningsannonser, radioreklam, personlig kontakt etc. Texten Skriv för din målgrupp. Texterna bör vara lättlästa. Korrekturläs noga och låt gärna någon annan läsa din text. Prova texten på din målgrupp om möjlighet finns! Bilder Hur ser rättigheterna till bilderna ut? Har personerna på bilderna gett sitt samtycke till medverkan i just detta sammanhang? Grafisk formgivning Den grafiska profilen ska följas med hjälp av mallar eller produktion via informatören/reklambyrå som kommunen har avtal med. Etik och moral Kan materialet uppfattas som stötande, kränkande eller negativt i någon form? Här handlar det oftast om sunt förnuft och gott omdöme. Det är också viktigt att materialet speglar kommunen som helhet. Uppföljning/utvärdering Ta reda på om ditt budskap gick fram till din målgrupp. Utvärdera, lär för framtiden och dela med dig av dina kunskaper. Nyfiken på MagaSinET för dig SoM Bor i ELLEr BESöKEr VadSTEna # Tips på BARN aktiviteter Så söker du BYGGLOV 5 SOMMAR evenemang du inte får missa! GÄSTHAMNEN i ny tappning Camping är livet! 5 enemangstips Profiler Senaste nytt

6 A 3 ord som betyder allt Våra kärnvärden är ord som ska genomsyra hela Vadstena kommuns organisation - i ord, handling och framtoning. Charmig Charm är ett ord som många besökare och invånare förknippar med Vadstena. Charmen kommer sig bland annat av den pittoreska miljön, läget vid Vättern och den mysiga småstadskänslan. Men att vara charmig och karesmatisk handlar om så mycket mer än bara en vacker yta. Småstadskänslan och det hemtrevliga sitter inte bara i den fysiska miljön utan den varma och öppna stämning som råder i kommunen. Här träffar du alltid någon du känner när du går längs Storgatan. Med andra ord innefattar charmen också hur vi bemöter varandra. Charm - en magnetisk kvalitet och personlig utstrålning. Lätt att få med sig människor och övertyga. Ett tilldragande sätt. Wikipedia Kommunikation är viktigare än information och därför är det väsentligt att även kunna lyssna. Kontakten med medborgare, besökare och personal präglas av öppenhet, empati och vänlighet. Adderar du dessutom glimten i ögat får du charmen som Vadstena ska förknippas med. Trygg Känslan av trygghet kan bero på många olika faktorer. Det kan handla om den uppenbara fysiska tryggheten som att kunna ta en kvällspromenad, eller att låta barnen cykla till skolan, utan att vara orolig. Småskaligheten i Vadstena möjliggör trygga miljöer utan tung trafik och kommunen arbetar aktivt med att öka säkerheten, och med brottsförebyggande åtgärder. Tryggheten är också en viktig aspekt som beaktas i samhällsplaneringen. Trygghet kan även handla om tilllit och förtroende för att kommunen hanterar frågor om skola, vård, omsorg och övrig service på bästa sätt. För att skapa tillit är det viktigt med insyn och tydlig information som berättar om fattade beslut, pågående projekt och framtida planer. Om invånarna desstuom känner att de har möjlighet att påverka sin tillvaro ökar trygghetskänslan ytterligare. Vadstenas småskalighet skapar möjlighet till samarbeten och socialt umgängen där alla känner alla, långt bort från storstadens osynlighet. Genom att stärka gemenskapen i kommunen ökar vi tryggheten. Kreativ Vadstena är en plats som lockat kreativa människor i flera århundraden. Flertalet konstnärer, författare, arkitekter och regissörer har inspirerats av vår miljö i sitt skapande. Ett av de tydligaste bevisen för skaparkraften och kreativiteten i Vadstena är alla vackra byggnader som uppförts under olika tidsepoker, och som idag utgör den välkända stadssiluetten. Kreativiteten syns också i hantverkstraditionen som lever vidare i Vadstena. Här har spetsar knypplats under flera århundraden, här lever smideskonsten och på glashyttan skapas vackra glaskreationer. För en kommun i Vadstenas storlek finns här ett ovanligt rikt utbud av kreativa och kulturella fritidsaktiviteter och nöjen. Vadstena kan t ex stoltsera med en kulturvecka, en konstrunda, flera konstgallerier, teater- och musikupplevelser, musikskola och flera muséum. Kreativiteten ska även synas i valet av lösningar, planer, organisationsstrukturer och utvecklingsprojekt. 6

7 A Språk En grundläggande regel är att alltid skriva enkelt, begripligt och korrekt. Försök att vara så konkret som möjligt. En god regel är att inledande meningar ger svar på frågorna när, var, hur, varför och vem? Liten eller stor bokstav? Namnet på förvaltningar, enheter och titlar betraktas i regel inte som egennamn utan skrivs alltid med liten begynnelsebokstav i löpande text. Detsamma gäller för namn på nämnder samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vadstena kommun skrivs alltid med versalt V och gement k. Namnen på alla politiska partier skrivs med stor begynnelsebokstav. Även initialförkortningarna skrivs med stor bokstav exempelvis M, S, C, FP. Detta gäller också när partibeteckningen står inom parantes efter personnamn: Anders Andersson (M). När partibeteckningen inte utgör ett namn skrivs den med liten bokstav: socialdemokraten Sven Svensson. Förkortningar och interna uttryck Undvik interna uttryck och förkortningar som kan vara svåra att förstå för andra. Förkortningar bör användas sparsamt och endast när det gäller vedertagna sådana som till exempel bl.a. (bland annat), d.v.s. (det vill säga), etc. (et cetera) och t.o.m. (till och med). Vi använder ordet webbplats när vi pratar om våra sidor på webben, och e-post för elektronisk post. Klarspråk & lättläst Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Klarspråk riktar sig till dem som har fullgod läsförmåga. På Språkrådets hemsida, under fliken Klarspråk finns en liten folder med goda råd att ladda ner. Där finns också ett klarspråkstest som hjälper dig att ta reda på hur begriplig en text är. Lättläst är för de personer som är läsovana eller har lässvårigheter, och som inte kan tillgodogöra sig information på klarspråk. Det ena utesluter inte det andra, utan de två språkformerna kompletterar varandra. Enligt undersökningar är det 25 % som inte kan läsa och återberätta en vanlig nyhetsartikel. Många av dessa behöver lättläst information. På Centrum för Lättlästs webbplats, kan du läsa mer om lättlästa texter. 7

8 A Ett kommunvapen föds Från sigill till stadsvapen Vadstenas stadsvapen som vi alla har stött på i olika situationer är ingen ny skapelse utan har en lång historia. Det bygger direkt på ett sigill från I sigillet framställs S:ta Birgitta sittande med bok och penna åtföljt av ett korsprytt W, som då pekar på stadsnamnet. Bruket att staden skulle använda sigill går tillbaka till 1300-talets mitt, då den medeltida stadslagen föreskrev att varje stad skall ha sitt märke. Utan stadssigill var staden handlingar inte giltiga. Motiven i sigillen var oftast bilder av staden skyddspatron eller någon utmärkande byggnad. Det var därför naturligt att Vadstena, en stad som växt upp kring klostret, valde att pryda sitt sigillemblem med den heliga Birgitta. I början av 1900-talet inledde Riksheraldikerämbetet arbetet med att ge varje stad ett stadvapen byggt på hävdvunnen sed. Många orter fick helt nyskapade vapen medan andra orter, som Vadstena, med smärre ändringar kunde överföra den ursprungliga sigillbilden till ett vapen. Vadstenas kommunvapen är unikt Tittar man på de stadsvapen som fanns före indelningsändringarna för kommuner under 1970-talet, så fanns det 129 stadsvapen varav endast sex föreställde kvinnor. Detta gör förstås vårt stadsvapen till något alldeles extra. Ytterligare något som är unikt med Vadstenas vapenbild är att Birgitta inte framställs stående utan sittande. Detta är ett bruk som inom heraldiken brukar förbehållas kungligheter. Vadstenas stadsvapen fastställdes första gången 21 januari 1938 men hade använts långt tidigare. Vapnet återregistrerades 1983 och beskrivningen är följande: I fält av guld en S:ta Birgittagestalt- med gloria, dok, klädnad och skor av silver- sittande i en röd stol, skrivande med gåspenna i en bok, båda av silver, ansikte och händer av guld. Genom att titta på utvecklingen av vapenbilderna nedan framgår tydligt hur kommunvapnet har gått mot en enklare framställning, med färre detaljer. Källa: Owe Örnestål, heraldiker Det ursprungliga stadssigillet från F. Liljebladhs Svenska rikets jemte landskaps och städers vapen från C. G. U Scheffers Svensk vapenbok för landskap, län och städer från Modernt kommunvapen anno

9 A Kommunlogotyp Stående eller liggande? Vår huvudsakliga avsändarsignal, som alltid placeras på vårt informationsmaterial, är vårt kommunlogotyp med vårt kommunvapen. Logotypen finns i två olika versioner, en i stående format och en i liggande format. Den stående är den primära varianten, och den liggande ska endast användas undantagsvis. Vadstena kommuns logotyp finns i alla olika format på kommunens intranät/server och kan beställas av kommunens informatör. Hur stor frizon? För att logotypen ska komma till sin rätt måste en frizon kring den skapas. Denna ytan beräknas att motsvara höjden på bokstäverna i logotypen och ska hållas ren (se exempel nedan). 1X Färg eller svartvit? I alla externa kommunikationssammanhang används logotypen i färg. För internt material av enklare karaktär används den svart/vita versionen. Den enfärgade logotypen finns också i en inverterad variant som går att använda på mörka bakgrunder. 1X 1X 1X Frizonen (1X) är höjden på bokstäverna i logotypen. Svart eller vit text? Logotypen ska på vita och ljusa bakgrunder användas med svart text. Om bakgrunden är mörk ska logotypen med vit text användas. Undvik att lägga vapnet i en platta, eftersom plattan upplevs som en del av vapnet och vi då får ett annat vapen. I så lång utsträckning som möjligt bör bild/bakgrund väljas så att logotypen med svart text kan användas. Minsta storlek? För att kommunens detaljerade logotyp ska framträda tydligt har en minsta rekommenderad storlek på 25 mm bredd fastställts. Vid mindre storlekar, och i enstaka fall, t ex vid profiltryck på pennor, kan man överväga att endast använda texten i logotypen. Tilläggstexter? Logotypen används aldrig tillsammans med någon form av tilläggstext som t ex förvaltningsnamn eller namn på kommunal enhet. 25 mm Minsta storlek för logotyp vilket innebär att kommunvapnet aldrig får göras mindre än 25 mm på bredden. x mm Vid mindre storlek används endast text. 9

10 A Stadssiluett En av Vadstenas viktigaste kännetecken är vår vackra stadssiluett med de många historiska byggnaderna som slottet, Klosterkyrkan och Rödtornet. I en undersökning gjord på kommunens webbsida 2010 framgår att stadsmiljön är det som flest förknippar med Vadstena. Med bakgrund av detta kompletteras kommunvapnet med ett grafiskt element föreställande vår kända stadssiluett, sett från Vättern. Stadssiluetten som symbol bör alltid finnas med på allt informationsmaterial, för att skapa tydlighet och konsekvens i alla kommunikationssammanhang. Stadsiluetten ska alltid användas i sin helhet. I de fall där bakgrunden är vit läggs siluetten som en ljusgrå konturlinje (20% svart, 1pt), och i de fall där siluetten läggs på en bild eller på en färgad bakgrund kan siluetten läggas antingen som en vit konturlinje eller som en helt vit siluett. Klosterkyrkan Vadstena slott Rödtornet Rådhuset Stadssiluett med ljusgrå konturlinje (20% svart), 1 punkts bredd Vit stadssiluett Stadsiluetten finns i alla olika format på kommunens intranät/server och kan beställas av kommunens informatör. 10

11 A Profilfärger Profilfärger är de färger som ingår i den grafiska profilen. I första hand används färgerna i identifikationselement, så som logotyp, färgplattor och rubriker. Förutom i tryckt och digitalt material bör dessa färger användas i alla lämpliga sammanhang. Det kan handla om exempelvis mässmontrar, profilprodukter, bilar eller fysisk miljö. Rött är en färg som står för styrka, passion och trygghet medan gult signalerar värme, närhet och kreativitet. Ord som hänger samman med våra kärnvärden. Använd toningar av färgerna som komplement i t ex grafer/diagram. I målgruppsanpassat informationsmaterial kan paletten kompletteras med effekt-/kontrastfärger. Basfärger PMS: 1797 R197 G14 B31 C20 M100 Y100 K0 HEX: #c50e1f PMS: 123 R255 G204 B0 C0 M20 Y100 K0 HEX: #ffcc00 PMS: Svart R0 G0 B0 C0 M0 Y0 K100 HEX: # PMS: Vit R255 G255 B255 C0 M0 Y0 K0 HEX: #FFFFFF PMS: Cool Gray 2C R217 G218 B219 C0 M0 Y0 K20 HEX: #d9dadb Toningar 80% 80% 80% Har du problem att förstå färgkoderna? Ta kontakt med kommunens informatör för support. 50% 50% 50% 20% 20% 20% 11

12 A Typografi Externt & internt Typografin har som sin viktigaste uppgift att göra texten så lättillgänglig och läsvänlig som möjligt. Precis så som information från Vadstena kommun ska vara. Vi har två utvalda teckensnitt som ska användas i all skriven text i trycksaker, dokument och annonser. Båda har god läsbarhet och kompletterar varandra på ett bra sätt. Typsnittet som används till rubriker, ingresser och kortare textmassor heter Futura och är ett klassiskt linjärt typsnitt. Typsnittet designades redan 1927 och har en tidlös och elegant design. Futura finns i en rad olika skärningar men vi använder oss enbart av Futura Book och Futura Bold. Till längre, löpande texter (brödtext) används Garamond. Detta typsnitt som har anor från 1500-talet är ett vackert och läsvänligt typsnitt. Futura Book A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö , : ;!? & % / ( ) # Futura Bold A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö , : ;!? & % / ( ) # Garamond A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö , : ;!? & % / ( ) # Profiltypsnitten finns installerade på alla kommunanställdas datorer men kan även beställas genom kommunens informatör. Vid enstaka fall, i annonser och trycksaker, kan det mjukare typsnittet Sengoe Script användas i rubriker eller kortare budskap. Sengoe Script A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z å ä ö , : ;!? & % / ( ) # 12

13 P S E Bilder Bildspråk & rättigheter Riktlinjer i val av bild Dessa enkla riktlinjer kan appliceras på såväl kommande fotograferingar som valet av existerande bilder: Använd ikoner För att öka igenkänningen av Vadstena kommun bör unika ikoner förekomma i fotografiernas förgrund/bakgrund. Exempel på ikoner: Vättern - båtliv, bad, klart vatten, fiske, paddling Den östgötska naturen - Omberg, rapsfält, vallmo Ikoniska byggnader - Vadstena slott, innerstadens trädhus, klosterområdet, Rådhuset Mat & dryck - lax, kräftor, uteserveringar Kultur - konserter, teater Historiska rötter - spetsar, nunnor Spegla kärnvärdena När människor porträtteras ska följande kärnvärden genomsyra bilden: Charm Trygghet Kreativitet Röda detaljer Vadstena kommuns starkaste profilfärg är den röda färgen, och att inkludera röda detaljer i bilderna ger därför en trevlig anknytning till vårt kommunvapen. Olika bildtyper Profilbilder används när vi vill bygga och stärka varumärket Vadstena. Profilbilderna ska skapa en känsla och beskriva möjligheterna, fördelarna och upplevelserna. Bilderna kan föreställa såväl människor som miljöer och vår omgivning. En bra tumregel är dock att hellre välja bilder på människor än på hus, och hellre på individer än på grupper. Fotografier och illustrationer för olika typer av informationsmaterial kan beställas genom kommunens informatör. Verksamhetsbilder ska visa på bredden i kommunens dagliga verksamhet. Det kan exempelvis vara bilder från olika arbetsplatser. Fotografi eller illustration? Använd helst fotografier i trycksaker, inte illustrationer, om det inte krävs för att illustrera t.ex. ett flöde eller statistiska diagram. Clipart-bilder bör aldrig användas! Helsidesbild eller litet frimärke? Försök att arbeta efter principen, hellre en stor bild än många små, när det gäller vanlig bildsättning. Det betyder att det är bättre med en helsidesbild bredvid en sida med enbart text. I de fall där bilder läggs i löpande text, eller som småbilder ovanpå en stor bild, kan effektramar som liknar frimärkskanter användas. Dessa ramar understryker Vadstenas värde som besöksort. Bildrättigheter Vid fotografering för Vadstena kommuns räkning ska alltid rättigheter till bilder finnas för fri publicering i alla media, allt från annonser till webbsidor. Ett avtal skrivs alltid mellan fotografen och Vadstena kommun som tydliggör användningsrätten. När kommunen använder bilder i marknadsföringssyfte måste personer som finns med på bilden även lämna sitt tillstånd för att bilden ska kunna publiceras. Enligt upphovsrättslagen är det inte tillåtet att hämta en bild från internet och publicera den utan tillstånd. Såväl fotografen som de personer som kan finnas på bilden kan komma att kräva ersättning. 13

14 P S E Tillämpning Diagram & tabeller Diagram Ett diagram har som uppgift att förenkla och tydliggöra statistik och sifferuppgifter. Därför är det viktigt att vi gör diagrammen enkla och tydliga utan skuggor, perspektiv och skrikiga färger. Kombinationen av färger är viktig. Genom att använda endast två färger eller toner av en färg skapas ett lugnt intryck. Använd någon av våra profilfärger (se avsnittet Profilfärger ). När Vadstena kommun jämförs med andra ska Vadstena kommuns färg vara den mörkaste. Tabeller Tabellerna ska endast innehålla en färg, i olika nyanser. Exempelvis 100% röd i huvudet, 50% röd till fältet för underrubrik och totalsumma, samt 20% röd och vitt till tabellfälten. Ytterligare linjer eller boxar runt text och fält bör undvikas. Text på 100% rött bör läggas i vitt. Pendling 2009 Utpendling Inpendling - övriga kommuner i länet Inpendling - övriga län 537 Diff -319

15 P Tillämpning Dokumentmallar Dokumentmallar används för att skapa enhetliga dokument för all typ av korrenspondensen. Vadstena kommuns mallar är framtagna för Microsoft Word. Skapa ett nytt dokument För att skapa ett nytt dokument baserat på en mall går du in på kommunens server under följande sökväg: G:\Mallar. Om du vill kan du skapa en sökväg till mappen på ditt skrivbord. Här hittar du mallar för respektive förvaltning/enhet/ avdelning. Leta fram den mall du vill utgå ifrån och dubbelklicka på filen för att skapa ett nytt dokument. Spara filen du ska arbeta med i hemkatalogen (F:\). Formatmallar För att förenkla ditt arbete och säkerställa att alla dokument har en enhetlig typografi innehåller de nya mallarna något som kallas för formatmallar. Formatmallar innehåller fasta format för olika typer av textavsnitt. Det betyder att du inte längre ska välja teckensnitt och storlek själv utan väljer vilket format din text har. Du kan antingen välja format under tiden du skriver din text eller välja att applicera olika format i efterhand. Markera bara texten du vill ge ett format och klicka på valt format i formatlistan. Fylla-i-fält För att du lättare ska kunna fylla i din information i mallarna innehåller vissa mallar ett antal fylla-i-fält där du uppmanas att ange uppgifter. Fylla-i-fälten ser ut på ett speciellt sätt t ex [Ditt namn]. Klicka på fältet och fyll i dina unika uppgifter. Automatiskt datum De flesta av mallarna (ej kallelse och protokoll) innehåller en funktion för automatisk datumangivelse. Det betyder att ditt dokument alltid får dagens datum när du skapar det. Varje gång du öppnar Word-dokumentet justeras datumet automatiskt. När du är klar med dokumentet ska det sparas som en pdf-fil (se rubriken Distribuera ditt dokument ) vilket gör att datumet fixeras. Vatten-stämpel När ett dokument räknas som arbetsmaterial ska det märkas med en vattenstämpel. Välj Bakgrund i Format-menyn och sedan Vattenstämpel. Fyll i uppgifterna enligt nedan: Se exempel på hur formatmallarna används på sidan 17. Distribuera ditt dokument När du har arbetat färdigt med ditt dokument och det är klart för distribution, internt eller externt, ska dokumentet alltid sparas om till en låst pdf-fil. Det gör att ingen kan ändra i det i efterhand och att dokumentets utseende blir oförändrat. Kontakta dataavdelningen för hjälp med att installera en pdf-skrivare. 15

16 P Standardmallar för alla enheter Dessa mallar kan användas av alla anställda när det finns behov att visa en unik enhet som avsändare. Brev - kortare brev med avsändare och mottagaradress för användning i fönsterkuvert. Unika mallar för enskilda enheter Alla enheter har olika behov och det finns därför vissa mallar som är unika för specifika enheter. Exempel på unika mallar kan t ex vara matsedlar, ekonomidokument och evenemangskalender. Pressmeddelande - ett utskick till media vid evenemang, aktiviteter och förändringar i organisationen/verksamheten. Flersidigt dokument - dokument på flera sidor som inte kräver framsida eller innehållförteckning t ex ett vanligt projektdokument. Rapport exkl innehållsförteckning - flersidigt dokument med framsida för t ex policydokument. Rapport inkl innehållsförteckning - flersidigt dokument med framsida och innehållförteckning för längre rapporter och plandokument. Faxmeddelande - mall för försättsblad till faxutskick. Inbjudan - dokument för inbjudan till evenemang som t ex öppet-hus-aktivitet. Mallar på förvaltningsnivå Dessa mallar används av anställda direkt under förvaltningen, eller när flera enheter inom samma förvaltning samarbetar kring ett dokument. Tjänsteskrivelse - dokument från förvaltning till politisk nämnd Yttrande Delegeringsbeslut + de mallar som även finns för respektive enhet Mallar på kommunnivå Dessa mallar används då det inte är nödvändigt för mottagaren att veta vilken förvaltning/enhet som är avsändare. Mallarna används också för dokument som spänner över flera förvaltningars verksamhet. Pärmetiketter - för enhetlig design på dina pärmryggar + de mallar som även finns för respektive enhet WORD-MALLAR KSF Barn- & utbildning Turistbyrå Samhällsbyggnad Styrelse & nämnd Kultur Socialförvaltning Ekonomiavd. IFO Gullvivan Gatuenhet KS Biblioteket Kostenheten Personalavdelning Arbetsmarkn.avd. Solrosen Vitsippan S:t Persskolan Plan- & bygglovsenhet Miljö- & hälsoskyddsenhet KF B & U B & M Musikskolan Rogslösa skola F & T Katarinaskolan SOC Petrus Magni KULTUR Elevhälsan Vuxenutbildningen 16

17 P Tillämpning Mallexempel Logotyp i färg. Placeras aldrig tillsammans med något enhetsnamn. Automatiskt datum, sidnummer och antalet sidor inom parentes. Mallarnas formatmall innehåller fyra rubriknivåer med olika format. Formatet för brödtext är baserat på teckenstorlek 11, enkelt radavstånd och jämna marginaler. Marginalerna till höger och vänster är båda 2,5 cm. Siluetten är bara inkluderad i mallar med kortare texter, så att den inte täcks av text. Sidfoten är unik för varje enskild enhet. Mall för flersidigt dokument. 17

18 P Tillämpning Så skriver du ett pressmeddelande Bland dokumentmallarna finns också en mall för pressmeddelanden. Att skicka pressmeddelanden ger större möjligheter att visa sin verksamhet i media. Här får tu tips på hur du ska skriva och skicka ut ditt pressmeddelande. Vad är en nyhet? Ingen vill tyvärr läsa om något som händer i vår verksamhet om det inte är av allmänt intresse. En nyhet är unik, aktuell och berör många. En omorganisation är inte intressant för allmänheten om den inte innebär nyanställningar, vilket sänder ut en positiv framtidstro om vår organisation och lockar till jobbansökningar. Typiska händelser/aktiviteter i en kommun som kan vara bra att skicka ett pressmeddelande om är t ex öppet-hus-aktivitet, resultatet av en undersökning, en intressant föreläsing på biblioteket och politiska beslut som påverkar allmänheten. Det finns naturligtvis många fler tillfällen där ett pressmeddelande kan vara bra. Vad ska jag skriva? Gör journalistens jobb. Försök tänka och framför allt skriva som en journalist. Besvara de vanliga journalistiska frågorna: vem, vad, när, hur, var och varför? Om alla nödvändiga frågor är besvarade och den är korrekt skriven ökar detta chansen för publicering dramatiskt. Då kan journalisten i princip kopiera och klistra in din text. Inled men en slagkraftig rubrik så undviker du att ditt pressmeddelande hamnar i papperskorgen. Var gärna lite kontroversiell, men tänk på att skriva journalistiskt och inte reklamiska. Locka till läsning i den inledande texten. Sammanfatta nyhetens mest intressanta delar och skriv det viktigaste först. Skriv bara om en nyhet i ett och samma pressmeddelande. En tanke per pressmeddelande är en god tumregel. Tänk på att skriva text som är anpassad för målgruppen, förenkla språket och använda begrepp som alla människor kan förstå. Varva gärna din nyhetstext med citat från någon nyckelperson. Håll dig till max en A4-sida. Om du behöver mer utrymme än så, kommer din nyhet inte att publiceras och förmodligen hamna direkt i papperskorgen. Missa inte det viktigaste! Sist i pressmeddelandet ska du alltid ange en kontaktperson med telefonnummer, titel och e-postadress som journalisten kan kontakta. Kontaktpersonen måste givetvis känna till vad pressmeddelandet handlar om, och ha tid att svara på frågor. Vem skickar jag till? Sänd pressmeddelandet som en bifogad pdf-fil, via e- post, under morgonen eller tidig förmiddag. Om du skickar det senare är det risk för att journalisten redan är upptagen med annat. Bäst respons får du om du skickar pressmeddelandet direkt till en journalist med Vadstena kommun som ansvarsområde, i stället för en allmän adress. Nedan kan du se en lista med e-postadresser till våra lokala medier. Motala & Vadstena Tidning Redaktionen Lokalreporter Östgöta Correnspondenten Redaktion Lokalreporter 24corren Länstidningen Östergötland Östgötatidningen P4 Östergötland Östnytt/SVT TV4 Öst 18

19 P S E Tillämpning Presentationer PowerPoint används för att skapa presentationer både för interna och externa möten. Olika bildlayouter kan väljas så att du kan anpassa presentationen efter dina behov. Utgår du från de färdiga mallarna betyder det att alla redovisningar, oavsett bildlayout, får ett enhetligt utseende. Kommunen har mallar för PowerPoint där de typografiska tillämpningarna är inställda. Mallen finner du på kommunens intranät/server. Tänk på! PowerPoint är ett stöd för dig och publiken. Ha korta och relevanta budskap, inga långa redovisningar. Du berättar, presentationen plockar upp det allra viktigaste. Undvik text som studsar in från alla håll och kanter. Enkla mjuka övergångar ger absolut mest professionellt intryck. Gör inte för långa presentationer, håll publiken intresserad med en kortare dragning. 19

20 P Tillämpning E-postsignatur Varför en standard? För att förstärka Vadstena kommuns identitet även i e- postmeddelanden finns en enhetlig e-postsignatur för anställda. Signaturen kan användas för alla olika enheter/avdelningar inom kommunen så som skola, vårdboenden, förvaltning, bibliotek och turistbyrå. Våra signaturer innehåller ingen logotyp för att många e- postklienter av säkerhetsskäl blockerar bilder, eller väljer att lägga bilder som bifogade filer. Personliga e-postsignaturer för Vadstena kommun ska innehålla följande delar: Namn Titel... Ev. namn på enhet/avdelning Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Besöksadress DIREKT Direktnummer MOBIL Eventuellt mobilnummer FAX Faxnummer Nedan kan du se exempel på olika signaturer. E-postsignatur steg för steg 1. Öppna Novell GroupWise. 2. Välj Verktyg på menyraden och sedan Alternativ... i undermenyn. 3. Dubbelklicka på symbolen för Arbetsinställningar och klicka på fliken Signatur. 4. I det nya fönstret väljer du Ny Ge den nya signaturen ett namn och tryck på OK. 6. Kopiera signaturen från någon annan anställds e-post och klistra in i rutan för din nya signatur. 7. Ändra uppgifterna så att signaturen innehåller dina egna uppgifter. 8. Klicka i Lägg till automatiskt och se till att rutan för Ange som standard är ibockad. 9. Klicka på OK-knappen och stäng alternativförnstret. Om du har behov av flera signaturer, t ex en på engelska, finns en möjlighet att hantera olika signaturer i GroupWise. Typografi Namn: Arial fet, 10 p, RGB: 197, Information: Arial fet/normal, 10/8 p, RGB: Svart eller 197, (röd färg på enhetsnamn) Kontakta kommunens informatör om du behöver hjälp med att skapa din e-postsignatur. Med vänlig hälsning Nils Nilsson Enhetschef... Wasagården Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Gustav Wasas väg 1C DIREKT FAX Med vänlig hälsning Karl Karlsson Personalsekreterare... Vadstena kommun Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 DIREKT MOBIL FAX

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk handbok för Köpings kommun

Grafisk handbok för Köpings kommun Grafisk handbok för Köpings kommun Riktlinjer för extern och intern kommunikation Antagen av kommunstyrelsen 2013-11-14 sid 1 sid 2 Innehåll 1. Inledning 5 2. Vapnet 5 3. Logotyper och andra grafiska element

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil

Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil Riktlinjer för Halmstads kommuns grafiska profil 1 Bakgrund Vår grafiska profil är ett av flera hjälpmedel för att stärka varumärket Halmstad. Den skapar en enhetlig och professionell bild av Halmstads

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Grafiska regler för Lekebergs kommun

Grafiska regler för Lekebergs kommun Grafiska regler för Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-05-13 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: 13KS210 Policy Program Plan Riktlinje >Regler Regler 2 (18)

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

6 Vår grafiska profil

6 Vår grafiska profil Vår grafiska profil Om vår grafiska profil En grafisk profil uttrycker en organisations värderingar. Den signalerar också mål och ambitioner. Det är nämligen med organisationer som med människor, att vi

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad

Innehåll. 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet. 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge. 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad Grafisk manual Innehåll 03 Avstamp 04 Logotyp 06 Kommunvapnet 07 Färger 08 Bildspråk 09 Bilder och tonläge 10 Typografi 11 Kontorstryck 13 Faktablad 14 PowerPoint 15 Informationsmaterial 17 Annonser 18

Läs mer

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan

Version 3.0 2012. Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Version 3.0 2012 Grafiska riktlinjer Nya Ostkustbanan Nya Ostkustbanan ökar pulsen i hela Sverige Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Kommunikationsstrategi 2013-2014

Kommunikationsstrategi 2013-2014 Kommunikationsstrategi 2013-2014 Antagen av Östhammars kommunfullmäktige 84 i september 2010. Omarbetad i december 2012 och antagen av kommunstyrelsen xx/2013 Innehåll ANSVAR FÖR INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0

Vreta Kluster. grafisk profil VERSION 1.0 Vreta Kluster grafisk profil VERSION 1.0 Introduktion Den grafiska profilen Profilmanualen ska hjälpa oss att: n göra kommunikationen enhetlig oavsett media n förmedla Vreta Klusters kärnvärden n skapa

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual

/Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com. /grafisk manual /Nordens största varuhus/nordens største varehus/pohjoismaiden suurin tavaratalo/cdon.com /grafisk manual /grafisk manual Ett samlat intryck ger ett bättre intryck, detta är anledningen till att denna

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. för BORAB

GRAFISK MANUAL. för BORAB GRAFISK MANUAL för BORAB Innehåll: 03: Logotyp 07: Kontorstryck 14: Färger 16: Typografi 19: Bildspråk 21: Trycksaker 23: Annonser 25: Web 27: Profiltryck 02: Innehållsförteckning Logotyp 03: Logotyp Logotyp

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN INNEHÅLL Introduktion............................... 2 Historia.................................. 3 Logotyper................................. 4 Tagline...................................

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

LINDEX. Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544

LINDEX. Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544 LINDEX Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544 Index Varianter på platsannonser för butik 3 Bilder och logga 4 Manus till ingress och annonstext 5 Sättning av ingress och annonstext 6 Liggande annons

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning

Grafisk profil & varumärkesbeskrivning Grafisk profil & varumärkesbeskrivning - en liten guide Varför en grafisk manual - och varför ett varumärke? Med den digitala teknikens frammarsch är möjligheterna att skapa och utforma egna dokument

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN

PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN PM FÖR GRAFISK PROFIL THS KEMISEKTIONEN Skapad av Emma Fogelström 2012 Sid 2(7) Innehåll 1 Formalia... 3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 3 1.4 Historik... 3 2 Bakgrund... 4 3 Emblem...

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer