manual GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "manual GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem www.greenmate.se"

Transkript

1 28 manual TM GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem TM GREENMATE smart gräsklippare som hittar hem

2 2 3 Tänk på att: Varsågod en ny grön kompis Läsa igenom samtliga säkerhetsföreskrifter och följ samtliga anvisningar i instruktionsboken för att garantin på produkten ska gälla. Tack! Tack för att du har valt Greenmates självgående gräsklippare. Vi hoppas du kommer att spara tid och samtidigt få en grön och fin gräsmatta. Före du använder dig av din Greenmate, läs igenom hela bruksanvisningen för att installation och nyttjande ska ske på rätt sätt och du ska få bästa möjliga klippresultat. Instruktionsboken guidar dig genom installationen av klipparen så du kommer igång med din Greenmate snabbt och enkelt. Garanti Om du följer samtliga säkerhetsföreskrifter och anvisningar i instruktionsboken har din Greenmate 2 års produktgaranti. Har du problem med din klippare vänder du dig till oss på Greenmate för snabb service. Tack! Följ oss på facebook - facebook.com/greenmate-mower

3 4 5 Säkerhetsföreskrifter Greenmate är CE-godkänd enligt följande standarder. En : Elektriska hushållsapparater, elverktyg och liknande bruksföremål - Elektromagnetisk kompatibilitet. En : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-2: Gränsvärden - Gränser för övertoner förorsakade av apparater med matningsström högst 16 A per fas. En : Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-3: Gränsvärden - Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor förklaring till varningssymboler som du hittar på din greenmate Tänk på att: Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärderna är till för din säkerhet så läs noga igenom dem. När klipparen är igång, låt inte barn eller husdjur vara i vägen för gräsklipparen. Städa undan prylar, grenar och skräp från din gräsmatta innan du startar din robotgräsklippare. Se till att personer som inte är förtrogna med gräsklipparen inte använder den. CE-godkänd Roterande delar Håll händer och fötter borta. Följ alla varningssymboler och försiktighetsanvisningarna i denna handbok. Ta inte isär, ömtåligt och farligt. Håll händerna borta från rörliga delar. Håll händer och fötter borta från de roterande knivarna. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under själva gräsklipparen när den är igång. Får endast hanteras av auktoriserad personal. Stå eller åk aldrig på klipparen. Reparera eller justera aldrig denna maskin medan den är igång. Inspektera aldrig knivblad eller lyft aldrig gräsklipparen medan den arbetar. Låt aldrig klipparen arbeta på sluttningar över 30 grader. Använd aldrig gräsklipparen när någon säkerhetsdel är skadad. Var vänlig använd säkerhetshandskar när du inspektera knivarna Använd skyddsglasögon och handskar när du installera linan och fäster märlorna. Tänk på att smala rör eller ben på exempelvis studsmattor kan vara svåra för Greenmats stötskydd att känna av. Läs den här bruksanvisningen före användning. Använd skyddshandskar vid service av gräsklipparen. Tänk på att: Om det har varit blåsigt någon dag ta en runda på tomten och plocka undan lösa grenar.

4 6 7 What s in the Box Allt detta följer med din nya Greenmate. 1st klippare 1st laddstation 1st fjärrkontroll 1st batteri 12v 150 meter avgränsningslina 70 st märlor till avgränsningslinan 4 st spik till laddstation 4st extra knivar 2 st säkringar (30A) 2 st kontakter till avgränsningslinan 1st transformator till laddstation Svensk bruksanvisning Vid transport av gräsklipparen, använd alltid originalförpackning. Spara därför denna! Greenmate TM 70st märlor Svensk bruksanvisning Laddstation Fjärrkontroll + 1st batteri 12v 4st spik till laddstation 4st extra knivar 150 meter avgränsningslina 2st säkring

5 8 9 Nu börjar det roliga! Följ följande 9 steg och du är igång och klipper 1 Kontrollera att alla delar finns 1 Kontrollera att alla delar finns 2 Sätt in Säkringen 1st klippare 1st laddstation 4 Programmera gräsklipparen 3 Laddning av maskinen Pricka av delarna så du vet vad som är vad 1st fjärrkontroll 1st batteri 12v 150 meter avgränsningslina 70 st märlor till avgränsningslinan 5 8 Förbered din gräsmatta inkoppling av linan i laddstationen 6 7 Laddstationen skall sättas upp Dra linan 4 st spik till laddstation 4st extra knivar 2 st säkringar (30A) 2 st kontakter till avgränsningslinan 1st transformator till laddstation Svensk bruksanvisning 9 Starta klipparen

6 Sätt in Säkringen 3 Laddning av maskinen Sätt in säkringen baktill på klipparen i säkringsröret, på maskinen markerat med fuse. Sätt gräsklipparen på laddning. Gräsklipparen kan laddas på två sätt, antingen via laddstationen eller direkt i 24v kontakten baktill på klipparen. När den röda lampan byter till grönt ljus är batterierna fulladdade. Laddningstiden är ca: 6 timmar. Om maskinen är nyinköpt eller har stått utan laddning för länge (varannan månad), måste du ladda batteriet. Att tänka på under vintermånader är att batteriet skall laddas minst varannan månad.

7 Programmera gräsklipparen Slå först på gräsklipparen via den röda strömbrytaren Ställ in arbetstider på dygnet Tryck på set tills du kommer till work schedule för att ställa in vilken tid på dygnet den skall klippa. Tänk på att: I början kan det vara smart att köra en testrunda dagtid när du är hemma för att säkerställa att du har gjort rätt. Tryck på set för att öppna upp kontrollpanelen. Är klipparen lösenordsskyddad så måste lösenordet slås in. Är inget lösenord satt så kommer du direkt till datumsättning. Vid ny leverans är klipparen programmerad utan lösenord. Om fel lösenord matas in kommer det att dyka upp ERROR i displayen. Från - Till tid på dynet Ändra lösenord Tryck på set tills du kommer till password Första gången du ställer in lösenordet är den satt på off, ändra till on och mata in ditt lösenord som du själv väljer. För att ändra lösenord senare så måste det gamla lösenordet först slås in, tryck set för att öppna menyn för byte av lösenord. Om lösenordet är fel kommer ett felmeddelande fram. Ställ in datum: Tryck på set tills du kommer till date för att ange datum i menyn. Dag/Månad/År Ställ in vilka veckodagar den skall klippa på Tryck på set tills du kommer till week för att ange vilka dagar klipparen skall arbeta. 1=arbetsdag 0=vilodag Du kan alltid trycka för att återgå till startmenyn direkt. Du kan stänga av/på lösenordsskyddet genom att sätta On eller Off framför siffrorna. Om du ändrar lösenordet till Off, behöver du inte mata in lösenordet när du startar maskinen nästa gång. Du kommer då till startmenyn direkt. Du måste trycka på set för att slutföra hela installationen, menyinställningen visas och återgår sedan till startmenyn. Se till så du kommer ihåg lösenordet även efter vinterförvaring. Skriv ner den här!

8 Laddstationen skall sättas upp Förbered din 5 gräsmatta Förbered din gräsmattan för Greenmate Om din gräsmatta är mer än 8 cm högt, använd traditionell gräsklippare för att klippa och samla in allt gräs på gräsmattan. Om gräsklipparen varit avstängd av någon anledning under en längre tid så att gräset överstiger 8 cm. Klipp då ner gräset med en traditionell klippare. För att uppnå bästa resultat så är det bra om du fyller i ojämnheter och hålor i gräsmattan. Laddstationen Placera laddstationen så att det är minst 2 meter fri yta framför och bakom stationen. Stationen måste förankras stabilt i marken och placeras regnfritt. Laddstation skall monteras på jämn och plan yta. Med fördel kan laddstationen placeras på trädgårdsplattor och på detta vis få en plan yta och stabil förankring. Sätt gärna upp några skydd/hinder på sidorna och bakom laddningsstationen för att undvika att klipparen kör på laddningsstationen vid klippning. Klipparen går medsols på linan, placering av laddstationen ska vara så att gräsklipparen kan gå in medsols. Anslut 24v kontakten till laddstationen. Transformatorn/omvandlaren får inte förvaras utomhus om den inte säkras med ett skydd som har normklassning IP65. För bästa klippresultat låt inte Greenmate klippa när det är dagg i gräsmattan eller när den är blöt. Tänk på att: Transformatorn/omvandlare skall förvaras inomhus alternativt skyddas med produkt som är normklassad IP65. Laddstation skall förankras. Det skall vara 2 m fri yta framför/bakom laddstationen. Laddstationen skall stå på regnfri plats.

9 Dra linan Viktigt! Dra linan runt hinder som blomsterland och vattenhinder. Linan ska alltid dras medsols och 30cm från kanten av gräsmattan eller hinder. Linan Börja med bestämma klippområdet. Linan ska dras som en sluten cirkel/krets med start och stopp vid laddstationen. Gräsklipparen går över linan med halva kroppen när den ska tillbaka till laddstationen. För att förhindra att gräsklipparen klipper av linan ska linan placeras någon centimeter ner i gräsmattan. Gör en skåra i gräsmattan och lägg ner linan och fäst den med medföljande märlor med jämna mellanrum. Det är mycket viktigt att linan är sträckt! Linan skall dras så att den bildar en sluten cirkel med start och stopp vid laddstationen. Det får inte under några omständigheter finnas knutar eller trassel på linan! Kabelanslutningens ände ska placeras rakt in i laddningsstationen. Avståndet mellan linan och kanten av gräsmattan eller barriär ska vara minst 30 cm. Var försiktig med att vinkla linan för mycket vid brant sluttning för att undvika risk med att klipparen glider över linan och hamnar på fel sida klippområdet. Hörnens vinkel får inte vara mindre än 90 grader! Linan ska vara i rak vinkel mot laddningsstationen över en längd av minst 2 meter; innan och efter laddningsstationen. Linan får inte trasslas till utan måste vara sträckt! Viktigt! Lina måste vara sträck utan knutar eller trassel. Vinklar får inte vara mindre 90 grader Tips! För en enklare installation trä en pinne igenom rullen och använd den som vinda.

10 18 19 inkoppling av linan i laddsta- 8 tionen 9 Starta klipparen Linan Laddstationen ska stå på den plats där linan går in och ut, marken där laddstationen står ska vara jämn och plan. Klipparen går medsols på linan, placering av laddstationen ska vara så att gräsklipparen kan gå in medsols. Felaktig installationsriktning är inte tillåten. I ena riktningen ska linan passera i centrum av och under laddningsstationen och sedan kopplas in i anslutningen på laddstationen. När du sätter på laddningsstationen skall lysdioden lysa grönt. Vid felaktig anslutning av laddstationen kommer stationen att skicka en stark larmsignal, den gula lampan blinkar och larmet går. Längden på linan som har en diameter på 1 mm, får inte överstiga 200m. Starta gräsklipparen Om du genomfört stegen 1-8 är det dags att starta din Greenmate. Tryck på START för att starta klipparen, om gräsklipparen är i laddningsstationen och om linans anslutning är riktigt kommer gräsklipparen först backa ur laddningsstationen, sedan köra fram någon meter för att pausa och starta knivarna. Samtidig som den börjar klippa, ljuder tre alarmsignaler för att uppmärksamma operatören om att knivarna är igång. Klipparen börjar sedan klippa gräset och den flyttar kroppen till höger och tillbaka när den når gränsen vid linan eller ett hinder. Klipparen går ibland in över linan, piper till och letar sedan upp laddstationen. Efter att den haft kontakt med plåten i laddningsstationen, kommer den gå ut igen och fortsätta klippa. Tips. Bästa klipphöjd för gräsmatta är 4-5 cm. medsols motsols

11 20 21 Fördjupning Fjärrkontrollens funktioner Tips. Använd justering ny miljö då klippområdet har förändrats/justerats så att gräsklipparens kompassfunktion anpassar sig till den nya klippytan Fördjupning Klippning utan gräs Pausknappen kontrollerar manuell start och stopp av gräsklipparen. Efter att ha stoppat gräsklipparen med fjärrkontrollen och om du använder fjärrkontrollen för att starta maskinen, upprepar den det föregående arbetsläget. Varje gång innan gräsklipparen börjar klippa igen, lyder det först tre signaler för att varna operatören att knivarna startar. När gräsklipparen lämnar linan för att gå ett linjärt sicksack-mönster och inte hittar något gräs under 30sek eller när den når linan, kommer den att gå på en rak linje och klippa på måfå. Efter 1.4 sek av kontinuerlig klippning kommer den vända tillbaka och gå i sicksack-mönster. Den kommer att leta efter oklippt gräs genom att alternera sina klipp program tills den finner det oklippta gräset. Lägesknapp byter mellan klipp program, det finns olika arbetslägen, spiralklippning, rak vertikal klippning och Slumpmässig. Återgå till laddning För att manuellt styra gräsklipparen tillbaka till laddstation. Vänster eller höger knapp - styr gräsklipparen manuellt åt vänster eller höger; Infraröd knapp Stänga av eller på infraröd sensor. Justering ny miljö Använd denna knapp då klippområdet har förändrats/justerats så att gräsklipparens kompassfunktion anpassar sig till den nya klippytan. 1.4 sek. kontinuerlig klippning 30 sek. utan gräs Manuell/automatik växla mellan manuell/automatisk arbetsläge för gräsklipparen. Infraröd knapp Manuell/automatik Justering ny miljö Lägesknapp Vänster eller höger knapp Återgå till laddning Pausknappen

12 22 23 Fördjupning Olika klipp-program Fördjupning Stöldskydd Var noga med att välja en säkerhetskod till klipparen för att minimera risken för stöld. Säkerställ också att du inte tappar bort koden. Spiralformad klippning Rak vertikal klippning Underhåll Inspektera och rengör gräsklipparen regelbundet. Vid behov, byt ut gamla delar för att säkerställa driftsäkerhet och längre livslängd. OBS: Använd aldrig högtryckstvätt eller spruta aldrig med vattenslag på klipparen! Underhåll av chassi och blad 1. Stäng av huvudströmbrytaren 2. Ta på skyddshandskar 3. Lyft gräsklipparen på sidan 4. Rengör blad med diskborste Underhåll av hjul Rengör fram och bakhjul med jämna mellanrum Viktigt! Använd aldrig rinnande vatten eller högtryckstvätt direkt på gräsklipparen. Detta skadar elektroniken. Underhåll av gräsklipparens kropp Rengör gräsklipparens kropp med våt och mjuk svamp. Kammen som skyddar knivarna ska rengöras med jämna mellanrum Slumpmässigt Blad ersättning Process 1. Stäng av huvudströmmen 2. Ta på skyddshandskar 3. Vänd upp och ner på maskinen 4. Lossa blad med stjärnskruvmejsel 5. Dra åt nya Vinterförvaring Under vintersäsong ska gräsklipparen, laddstationen och transformator förvaras i torrt utrymme. Tänk på att Greenmates batterier måste laddas varannan månad även under vintersäsongen.

13 24 25 Om något skulle bli fel Ibland blir det fel och då skall du som Greenmateägare vara trygg i att din gräsmatta inte växer igen. Därför har vi ett unikt servicekoncept i fyra steg. Börja med första hjälpen löser det inte problemet gör en felanmälan. Felsökning Checklista Du hittar den senaste versionen av checklistan och fler tips på vår hemsida Problem Möjlig orsak Lösning Gräsklipparen stannar och slutar klippa. 1. Gräsklipparens hjul faller in i gropar på gräsmattan 2. Gräsmattans gräs är för tjockt Rensa upp gräsmattan eller starta gräsklipparen på annan plats. FAQ och Checklista i bruksanvisning och på webben. Felanmälan direkt till Greenmate via webformulär. Fjärrkontrollen fungerar inte. Batteriet är urladdat eller avståndet till fjärrkontrollen är för stort. Byt batteri, förkorta avståndet till fjärrkontrollen. Första hjälpen vid felsökning Felanmälan Klipparen arbetar för kort tid. Klipparen kommer ut och gungar från vänster till höger, eller snurrar på samma plats eller liknande. Klipparen är inte fulladdad. 1. Någon av stöt sensorerna är intryckta. 2. Misslyckas att anpassa sig till det omgivande magnetfältet. Kontrollera att laddaren är korrekt ansluten och ladda tills lampan på laddaren blir grön. 1. Justera läget på stötsensorerna så att den återgår till rätt läge. 2. Styr undan klipparen med hjälp av fjärrkontrollen. Ågärd Support / Felanalys Gräsklipparen går på linan motsols. Linan är inte riktigt lagd. Kontrollera om vinkeln i hörnet av linan är för liten och ta bort hinder längs linan. Linan ska vara sträckt och inga knutar eller trassel på linan får förekomma. Utbytesprodukt eller reparation Greenmate ringer upp efter felanmälan. Analyserar fel och ger support. Laddningstationslarmet går, en signal som låter. Linan är avskuren eller inte korrekt ansluten. Kontrollera att linan är anlagd enligt instruktionen och kontrollera anslutningen. Du hittar den senaste versionen av checklistan och fler tips på vår hemsida

14 26 27 Tips. Felsökning Checklista Forts. Känner du dig osäker på något kontakta gärna oss. Gå in på greenmate.se för kontaktuppgifter Problem Möjlig orsak Lösning Klipparen går utanför linan. Klipparen larmar Error och en siffra syns i displayen Tekniska parametrar 1. Laddningsstationens stickkontakter är inte rätt anslutna. 2. Linan är felaktigt lagd. (1) Batterispänning för låg. (2) Över-ström på gräsklipparmotorn. (3) Över-ström på drivmotor. (4) Klipparen är upplyft. (5) Klipparen lutar för mycket. 1. Kontrollera att laddningsstationens anslutning är korrekt. 2. Förbättra linan för att uppfylla kraven. Ladda batteriet. Justera knivhöjden och starta om. Flytta klipparen och starta om. Automatisk återställning inom 5s. Flytta klipparen och starta om efter 5s. Mätarspänning 110V-240V 50/60Hz Laddspänning 24 Volt Klippområdet: <1400m 2 Gräsklipparens effekt: 60 Watt Effektiva räckvidden för fjärrkontrollen: <15m Gräsklipparens klipphöjdsjustering: 3cm ~ 6cm Gräsklippningens bredd: 24cm Sluttningskapacitet: <30 grader Batteri: litiumbatteri 24V, 8AH Laddningstid: ca 6 timmar Gräsklipparens roterande hastighet: 3200r/min Genomsnittliga arbetstiden: 2,5-3,5 timmar Innehåll Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-19 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid Sid 14 Sid 15 Sid Sid 18 Sid 19 Sid 20 Sid 21 Sid 22 Sid 23 Sid Välkommen Garanti Säkerhetsföreskrifter Försiktighetsåtgärder Vad följer med i lådan Steg 1-9 för att sätta igång gräsklipparen Checklista Sätta i säkringen Ladda maskinen Programera maskinen Förbered din gräsmatta Sätta upp laddstationen Dra linan Inkoppling av laddstationen Starta gräsklipparen Fjärrkontrollen Klippning utan gräs Olika klipp-program Stöldskydd och underhåll Service och checklista

Honda Miimo HRM 310 / 520 / Lämna över gräsklippningen till Miimo

Honda Miimo HRM 310 / 520 / Lämna över gräsklippningen till Miimo Honda Miimo HRM 310 / 520 / 3000 Lämna över gräsklippningen till Miimo HONDA MIIMO MODELLUTBUD Miimo klipper din gräsmatta åt dig Miimo är vår intelligenta robotgräsklippare som är fullständigt självgående

Läs mer

Robotklippare. En robot som klipper gräset? Smart.

Robotklippare. En robot som klipper gräset? Smart. AUTOCLIP 2014 1 Robotklippare En robot som klipper gräset? Smart. Du ser den jobba oförtröttligt i din trädgård medan du spenderar kvalitetstid med familjen. Eller så är du inte ens hemma. En sak är säker:

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original INSTALLATION GUIDE Bruksanvisning i original Monteringshandbok Så här installerar du din Landroid M 4 Det går enkelt att installera din Landroid M. Beroende på hur stor trädgård du har tar hela processen

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT

INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT INSTALLATION OF LAWN MOWING ROBOT Bruksanvisning i original Installation av robotgräsklipparen Så här installerar du din Landroid 4 Det går enkelt att installera din Landroid. Beroende på hur stor trädgård

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Vårda gräsmattan... Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Bosch Indego robotgräsklippare med effektiv»logicut TM»-navigation och automatisk kartläggning för snabb, lätt installation och effektiv klippning

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr Robotgräsklippare (Sid 1/4) Teckenförklaring: Ja Nej Uppgift saknas Tillverkare Robomow Viking Biltema Worx Modell MS1000 MI 632 LMR24 Landroid 2.0 Pris, cirka 15000 kr 20000 kr 6000 kr 8000 kr Samlat

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Smartboard manual/bruksanvisning

Smartboard manual/bruksanvisning Smartboard manual/bruksanvisning 1 Smartboard manual/bruksanvisning KÄRA KUND, Tack för att du har valt en Smartboard ifrån Hobbex. Vi hoppas att du kommer få mycket glädje av den. Tänk på att läsa hela

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Personsökare RX-300 Bruksanvisning

Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 Bruksanvisning Personsökare RX-300 är en trådlös mottagare med 99 kanaler Sändarna/larmen som används tillsammans med RX-300 kan programmeras valfritt på de 99 kanalerna Man kan använda

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Cars eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Oxalsyraförångare Användarmanual

Oxalsyraförångare Användarmanual Oxalsyraförångare Användarmanual 1 VIKTIGT FÖLJ ANVISNINGARNA I DENNA MANUAL. Tillverkaren och dess återförsäljare tar inget ansvar för felaktig användning av produkten. -) Oxalsyrakristallerna och gaserna

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Användarmanual Robotgräsklippare CayRoBot 1. Läs manualen innan användning. Spara manualen för framtida bruk.

Användarmanual Robotgräsklippare CayRoBot 1. Läs manualen innan användning. Spara manualen för framtida bruk. Användarmanual Robotgräsklippare CayRoBot 1 Läs manualen innan användning. Spara manualen för framtida bruk. Denna produkt är såld av CayRo AB. www.cayro.se Tack för att du köpt vår produkt. Vi vet att

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax:

ECO 600 H. Bruksanvisning. NEDO GmbH & Co. KG. Hochgerichtstraße D Dornstetten. Tel.: Fax: SE Bruksanvisning ECO 600 H NEDO GmbH & Co. KG Hochgerichtstraße 39-43 D-72280 Dornstetten Tel.: +49 7443 2401 0 Fax: +49 7443 2401 45 www.nedo.com info@nedo.com 061084 22.08.2011 Allmän information DE

Läs mer

GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160. SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka!

GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160. SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka! GARDENA ROBOTGRÄSKLIPPARE R40Li/R70Li/R160 SÅHÄR KLIPPER VI GRÄSET IDAG Luta dig tillbaka! LÅT HONOM GÖRA JOBBET ÅT DIG Låt robotgräsklipparen göra jobbet åt dig Så här går det till. Passar för de mest

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android*

BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* BRUKSANVISNING APPlicator kontaktlåda för ios & Android* 1 Kompatibilitet APPlikator är kompatibel med följande ios-enheter: ipad - alla modeller ipod Touch - 3:e generationen och senare iphone - 3GS och

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10

Rörelsesensor PIR 169 MHz. Best nr D V1.10 Rörelsesensor PIR 169 MHz Best nr. 648233D V1.10 Art nr. 64 USE 593 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR 169 MHz Inledning Rörelsesensorn är en sensor som ansluts till

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM

made in China C1000E IB-leaflet.indd 1 6/27/13 2:18 PM made in China 7 1 4 3 5 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BaByliss S.A.R.L. - 99, Avenue Aristide Briand - 92120 Montrouge - FRANCE www.babyliss.com SVENSKA Med Curl Secret från BaByliss kan du enkelt skapa vackra

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

TOPAZ är utrustad med följande funtioner:

TOPAZ är utrustad med följande funtioner: Art Nr. 1-3068 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det rörliga X/Y bordet, ställ in den förstoring

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...89 2 Skärm och styrreglage... 91 2.1 Styrreglagets funktioner... 91 2.2 Funktionsskärm... 93 2.3 Gasreglage... 96 3 Batteri och laddare...97

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV GRÄSKLIPPAREN

GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV GRÄSKLIPPAREN GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV N Begränsningskabeln formar en slinga som börjar och slutar vid dockningsstationen. Undvika hinder och sätta upp klippzonen: Begränsningskabeln används till att 1. Undvika hinder.

Läs mer

Låg ljudnivå Tack vare det unika klippsystemet arbetar Automower oerhört tyst och diskret och precis när du vill att den ska det.

Låg ljudnivå Tack vare det unika klippsystemet arbetar Automower oerhört tyst och diskret och precis när du vill att den ska det. Effektiv 4 hjulig robotgräsklippare för medelstora och mer komplexa gräsytor. Lämplig för områden upp till 1000 m² och kan även hantera sluttningar med en lutning på 40%. Smart teknik styr automatiskt

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007

PRODUKTHANDBOK PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067. Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 PROGRAMMERINGSTRANSPONDER 3067 Stand: Entwurf 2012 v02 basieren auf April 2007_V05.04.2007 Utgåva: Maj 2012 2 Innehållsförteckning 1 SÄKERHETSANVISNINGAR...FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT. 2 INLEDNING...FEHLER!

Läs mer

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGLES Goody Flyer Röststyrd flygning Starta! Öka! Vänster! Höger! Minska! Art. nr. 04.NE770B1 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

SAMMANFATTNING. Allmän information... 1 Installation av laddningsstation... 2 Installation av omkretstråd... 6 Driftsättning... 7

SAMMANFATTNING. Allmän information... 1 Installation av laddningsstation... 2 Installation av omkretstråd... 6 Driftsättning... 7 SAMMANFATTNING Allmän information... 1 Installation av laddningsstation... 2 Installation av omkretstråd... 6 Driftsättning... 7 ALLMÄN INFORMATI Denna handbok ska betraktas som en del av robotens användarhandbok.

Läs mer

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100

Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 Okayo guide Handhavandeinstruktioner för audioguidesystem AT-100 1 BESKRIVNING AV HANDENHET AT-100 v.2 Förklaring: Inbyggd högtalare Uttag för externa hörlurar Knappkontroll; sifferpanel 0-9 (totalt: 1-950

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bruksanvisning Innehållsförteckning

Bruksanvisning Innehållsförteckning Bruksanvisning Innehållsförteckning 1 Översikt över delar...70 1.1 Styrreglage... 70 1.2 Batteri och laddare... 71 2 Styrreglage...72 2.1 Styrreglagets funktioner... 72 2.2 Ledhjälp och boost-funktion...

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00

Rörelsesensor PIR med kabel. Best nr CM, CR, R6, V6 V1.00 Rörelsesensor PIR med kabel Best nr. 648230CM, 648230CR, 648230R6, 648230V6 V1.00 Art nr. 64 USE 600 Datum 11 01 05 2 (8) Installations och Bruksanvisning Rörelsesensor PIR med kabel Inledning Rörelsesensorn

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Menyskärm Startskärmen [1.Arbetstidsinställning] [1.Arbetstidsinställning] 70% MÅN TIS ONS TORS FRE LÖR SÖN 0 0 : : 0 0

Menyskärm Startskärmen [1.Arbetstidsinställning] [1.Arbetstidsinställning] 70% MÅN TIS ONS TORS FRE LÖR SÖN 0 0 : : 0 0 Ställa in arbetstid Ställa in arbetstid Du kan ställa in gräsklipparens arbetsdag och arbetstid. Du kan även ange ett specifikt område för varje arbetstid. Arbetstidsinställning Du kan välja dag och tid

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Ladda ned Manual till: CM-840/842

Ladda ned Manual till: CM-840/842 Ladda ned Manual till: CM-840/842 1a. Fråga: jag har precis packat upp mitt 2010 certifierade kassaregister men så fort jag slår in något så visas en felkod typ F03, F05 eller E01 Fiscal i displayen, vad

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES 04.NE318A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 180 3D NINE EAGLES04.NE318A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Golfvagn bruksanvisning E3/R3

Golfvagn bruksanvisning E3/R3 Golfvagn bruksanvisning E3/R3 1. Monteringsanvisningar Läs och följ dessa anvisningar noga så dröjer det inte så länge innan du kan köra ut på golfbanan 1- Sätt fast bakhjulet genom att släppa på snabbspärren

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer