(9j. Interpellation. Riskanalys &Händelseanalys. Ink.den anr. Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(9j. Interpellation. Riskanalys &Händelseanalys. Ink.den 2012-11- 1. anr. Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren"

Transkript

1

2

3 Landstinget Sörmland LANDSTINGETSORMIAND Ink.den anr (9j Ett itabertecti CENTERPARIIET Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren Riskanalys &Händelseanalys I landstingsfullmäktigedebatten den oktober 2012 hävdades att landstinget genomför vårdkonsekvensanalyser som komplement till hälsokonsekvensbedömningar, i syfte att skapa ett system för utökad konsekvensanalys vid bland annat organisationsförändringar och politiska beslut. Vårdkonsekvensanalyserna genomförs innan politiska beslut fattas. Metoden beskrivs i den handbok som bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting gett ut under titeln "Riskanalys & händelseanalys. Handbok för patientsäkerhetsarbete". Syftet är att, med särskilda handlingsplaner, förebygga risker för patienter, medborgare, medarbetare, vårdflöden, ekonomi och miljö, Min fråga till finanslandstingsrådet är följande: 1. Hur många politiska beslut har fattats sedan 2010 baserade på ovan nämnda riskanalysarbete, beskriven i "Riskanalys & händelseanalys. Handbok för patientsäkerhetsarbete"? Mattias Claesson Landstinget Scirmland

4 Centerparnet Landstinget Sörmland LANDSTINGET SÖRMLAND Ink.den ,j anr LET: (Pj i(ot) Etthabartual CENTERPAR'T IET Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren Nytt koncept för landstingets kiosk och cafeverksamhet Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 mars 2012 beslöts i 11 "Motionssvar Om privat drift av sjukhuscafe att avslå motionen. Som motiv för avslagsbeslutet angavs att "Ett utvecklingsarbete pågår inom kostverksamheten som bl a innebär att ett helt nytt koncept för landstingets kiosk och cafeverksamhet i länet håller på att utvecklas". I debatten framkom även att motionen var "för tidigt väckt". Mina frågor till finanslandstingsrådet är följande: När förväntas det nya konceptet för landstingets kiosk och cafeverksamhet vara färdigt? Hur långt har man kommit i den lokalanpassning som talas om i 11? Mattias Claesson Landstinget Sörmland

5 Moderaterna vid Landstinget Sörmland LANDSTINGETSÖRMLAND Till Landstingsrådet Åsa Kullgren Ink,den D.nr Väntan på vård Att få vård i rimlig tid är viktigt. Att ffisin canceroperationutan dröjsmål kan vara livsavgörande. I Sörmlands landsting förmår man för närvarande att ställa diagnos beträffande såväl bröstsom blåscancer, men inte att fullfölja med behandling/operation. Anförda skäl för detta är bl.a. brist på egen operatör. Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande: Vad avser landstingsrådet att göra, för att dessa cancerpatienter inte i onödan ska behöva vänta på ett nödvändigt ingrepp? Vilka vårdgivare utanför egna länet erbjuds? - och i vad mån informeras patienten i så fall om detta? Anser Du fortfarande att begränsningen i det fria vårdvalet var och är motiverat? Kristina Fransson Moderaterna vid Landstinget Sörroland

6 Landstinget Sörmland LANDSTINGET SÖRMIAND (12 Ett habart val CENTERPARTIET Ink.den D.nr 1.23-LED12_-'21-1 A Till finanslandstingsrådet Åsa Kullgren Avgifter för intyg och åtgärderutanför lagen om allmän försäkring (AFL) Vid Landstingsfullmäktigessammanträde den oktober 2012beslötsi ärende 80/12om Avgifter för intyg och åtgärder utanför sjukvårsuppdraget". Steriliseringgenom kirurgisk åtgärd utan medicinsk grund kostar 10000kronor för kvinnor, respektive 8 000kronor för män. Ett intyg med utlåtande om steriliseringkostar 300kronor exklusivemoms. yrkade på att avgiften för sterilisering,där medicinskgrund saknas, ska vara 0 kronor för såväl kvinnor som män, samt att intyg för utlåtande om steriliseringska vara 0 kronor. Dessa yrkanden vann inget gehör. I debatten framgick att det är angeläget att åter se över dessaavgifter. Men jag vill ändå ställa följande frågor: När kan ovan nämnda avgifter sesöver? Hur stort blir landstingets inkomstbortfall om antalet steriliseringar utan medicinskgrund, ligger på samma nivå som de genomsnittligt gjort de senasteåren? Hur stort blir landstingets inkomstbortfall för intyg med utlåtande om steriliseringom antalet steriliseringarligger på samma nivå som de genomsnittligtgjort de senasteåren? I J4 ;61 Inger Sköld Landstinget Sarmland

7 Moderaterna vid Landstinget Sörmland Till: Finanslandstingsrådet Åsa Kullgren LANDSTINGET SÖR MLANr) Ink.den j D.nr Z- 58 /1 Vad kostar otroheten mot våra ramavtal? Landstingen i Sörmland och Västmanland har en gemensam upphandlingsenhet. Den ansvarar för samordnad upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader till Landstingen. Samordnade upphandlingar ger lägre kostnader för Landstinget Sörmland. Ett exempel är laboratorietjänsterna som vid en förnyad upphandling bedöms spara cirka 20 miljoner per år. Det visar med all tydlighet hur viktigt det är med förhandlade priser. Detta föranleder att misstänka det finns betydande summor att hämta hem till verksamheterna genom korrekta upphandlingar på så mycket det går av förbrukade varor, tjänster och entreprenader. Frågan är då hur stor efterlevnad verksamheterna har mot ingångna avtal. Utöver kostnader för personal, finans och avskrivningar är verksamheternas kostnader cirka 3500 miljoner (*) per år. Med anledning av ovanstående ställs följande frågor: Hur mycket kostar bristen på följsamhet mot våra ramavtal? Finns ågon plan på hur verksamheterna ska bli mer köptrogna våra ramavtal? zotz ic (*) källa: Landstingets resultaträkning, årsredovisning 2011 Moderaternavid LandstingetSörmland

8

9

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring

Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring Exempel på en riskanalys på övergripande organisatorisk nivå inför en förändring I Riskanalys och händelseanalys, handbok för patientsäkerhetsarbete redovisas ett exempel på en riskanalys på lokal verksamhetsnära

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt

Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt 1 Offentliga Rummet i Örebro 30 maj 2007 Tid: 10:15 Plenarpass 1 Plats: Conventum Tal av Mats Odell utkast Rubrik: e förvaltning för konkurrenskraft och tillväxt Det var ord av Werme. Tack, Staffan och

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen.

Det blir gratis influensavaccinering för alla västerbottningar. Det beslutade landstingsstyrelsen på tisdagen. Dagen Efter 25 augusti I dag, tisdag, har landstingsstyrelsen sammanträtt i Umeå. Styrelsen beslutade bl.a. att den kommande massvaccinationen av länets befolkning ska vara gratis för alla. Däremot beslutade

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården?

Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? RiR 2005:7 Ökad tillgänglighet i sjukhusvården? Regeringens styrning och uppföljning ISBN 91 7086 040 8 RiR 2005:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till regeringen Socialdepartementet Datum 2005-04-21

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1. Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 1 Välfärdstjänsterna i framtiden behov och förväntningar INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Stor utmaning att tillgodose framtida behov Äldreboom

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka

Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Landstingspolitikernas svar på frågor från Stockholms länsförening av Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka Svar från Moderaterna Svar från Kristdemokraterna Svar från Centerpartiet Svar från Folkpartiet

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer