Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler"

Transkript

1 Avsnitt 1: Utvecklingen av Widgitsymboler 1.1 Kort historik Symboler har använts i närkommunikation för personer med talhandikapp sen tidigt på 70-talet. På senare tid har symboler också använts för att stödja läs- och skrivutvecklingen och underlätta vid läsning och skrivning för de som har stora svårigheter. Symbolerna användes först som en del i "the Peabody Rebus Reading Program" i USA under 60-talet. De vidareutvecklades sedan i en engelsk skola av Judy Van Oosterom och Kathleen Devereux för att göra dem mer användbara som stöd i språkutveckling för elever med inlärningssvårigheter. De publicerades då i pappersformat av LDA i England. Med intåget av IT och möjligheten att använda symbolerna i datorn tog Widgit Software gradvis över Rebussymbolerna med stöd från Judy och många andra terapeuter och organisationer. Till en början fanns 600 symboler. Nya bibliotek och symboler kom ständigt till på förslag från användare, lärare och terapeuter. När projektet för utveckling av Rebussymboler startade i oktober 2000 innehöll symbolbasen 6000 symboler. Symbolbasen hade vuxit kraftigt men inte alltid konsekvent i utformningen. Sättet att rita symbolerna hade också förändrats över åren. Det fanns därför ett behov av att göra en översikt av hela systemet för att hitta en konsekvent linje. Det nya systemet valde man att benämna som Widgit Rebus symbolsystem för att särskilja det från de tidigare symbolerna. Detta känns speciellt viktigt med tanke på att systemet också växer internationellt. Vi är tacksamma för Judy van Oosterom för hennes fortsatta stöd under utvecklingen av det nya systemet från hennes originalarbete. Från och med 2009 har man på Widgit Software valt att förenkla symbolbasens namn till enbart Widgitsymboler. 1.2 Behovet av en logisk struktur Den ökade användningen av symboler har lett till ett behov av mycket större vokabulär. Innan utvecklingen av det nya systemet skedde utvecklingen snabbt men lite godtyckligt. Originalsymbolerna hade en underliggande struktur. Den publicerades i den första utgåvan av boken Literacy Through Symbols (Detheridge and Detheridge 1977, published by David Fulton Publishers). Denna struktur följdes inte alltid i utvecklingen av nya symboler och de strukturer som fanns behövde utvecklas. I många fall ritades symbolerna med delelement. Det var nödvändigt att dessa ritas och används konsekvent. En del symboler beskriver relativt komplexa begrepp och i vissa fall hade symbolerna i sig blivit visuellt komplexa. Under projektet skapades striktare riktlinjer för att få bort all ovidkommande visuell information. De som använder symbolerna kommer alltid att vilja lägga till symbolset för att möta nya behov. Kravet på riktlinjer och råd för utformning av symbolerna var att de skulle vara lätta att följa vid tillskapandet av nya symboler. Rikt illustrerade symboler kan vara användbara för samtal i närkommunikation. När symboler används i grammatiska strukturer måste de vara enklare och enbart beskriva ett begrepp. Det nya symbolsystemet har begränsat sig till symboler som enbart beskriver ett begrepp. De går då att använda både till närkommunikation och som läs- och skrivstöd.

2 1.3 Målen med utvecklingsprojektet var att: - Skapa ett konsekvent symbolsystem - Reducera ovidkommande visuell information - Ge systemet en logisk struktur - Tillskapa symboler som kan möta ett större lingvistiskt behov - Göra systemet utvecklingsbart - Vara adekvat för både direkt och skriven kommunikation 1.4 Hur projektet var organiserat Projektledare var logoped Helen Whittle och arbetsgruppen bestod av Tina Detheridge och Cate Detheridge från Widgit Software För att försäkra sig om att systemet blev användbart för en stor grupp användare tillskapades en referensgrupp. Den bestod av 23 personer som var logopeder, terapeuter, lärare, psykologer och AKK användare. Vi är mycket tacksamma för referensgruppens arbete. Projektet började med att referensgruppen fick ett antal frågor. Frågeformuläret skulle gås igenom under informella samtal med symbolanvändare de arbetade med. Svaren som kom in var mycket utförliga och detaljerade och gav riklig information om vad brukarna tyckte om symbolerna. Initialt undersöktes originalsymbolerna noga för att identifiera nyckelelementen i systemet. Det kunde t.ex. röra sig om frågetecken eller affärssymboler. Efter arbetet med nyckelement och allmän design delades vokabulären upp i olika teman. En del grupper av symboler var lättare att tänka omkring än andra. T.ex. symbolerna för affärer och andra byggnader. När vi väl funnit en lämplig nyckel för gruppen kunde hela gruppen av symboler ritas om. De skickades därefter ut till referensgruppen för översyn och kommentarer. Denna process fungerade mycket bra och snabbt Ifall det behövdes gjordes förändringar utifrån referensgruppens åsikter innan symbolerna las till det nya systemet. Det har funnits olikheter i sättet att bedöma vissa symboler som bestått i att man ser olika på symbolens utformning beroende på om man jobbar med kommunikation eller med läsoch skrivstöd. I dessa fall har alternativa symboler ritats för att täcka båda gruppernas behov. Tina Detheridge, Helen Whittle and Cate Detheridge, July 2002 Reviderad juni 2009 Alla symboler i detta dokument är (c) Widgit Software Ltd 2002

3 1.5 Utformning av symbolerna Det fanns många olika aspekter på hur symbolerna skulle vara designade att ta hänsyn till. Det varierade från tekniska frågor som hur tjocka linjerna skulle vara och gråskalor eller färger för att markera en del av en symbol. Följande avsnitt beskriver en stor del av de beslut som togs och en del av tankarna bakom. Mindre byggnader: Symbolen för hus har standardiserats. Olika typer av byggnader symboliseras med en symbol i byggnaden. skola akvarium bank café pub bibliotek kontor Större byggnader: En ny symbol har tagits fram för att symbolisera att byggnaden är större. På så sätt kan man göra skillnad på t.ex. en vårdcentral och ett sjukhus. universitet sjukhus busstation teknikmuseum Rum: Rummen är fyrkanter och innehåller en symbol för att beteckna typen av rum. vardagsrum kök upplevelserum tv-rum matsal sovrum Små affärer: En standardaffär är en liten byggnad med en kassasymbol högst upp. En eller högst två symbol används för att symbolisera typen av affär. bageri bokhandel apotek skoaffär blomsteraffär

4 Större affärer/köpcentra: Standardsymbolen för större byggnader används med två kassasymboler överst. Maximalt tre symboler används för att symbolisera typen av affär. trädgårdscenter stormarknad byggvaruhus Verksamheter och organisationer: En övergripande båge används för att markera detta begrepp. Bågen med pengar betecknar en kommersiell verksamhet. En eller högst två symboler markerar typ av verksamhet eller organisation. välgörenhetsorganisation djurskyddsförening elbolag mobiloperatör Grupper och ämnen: Parenteser används för att beteckna en grupp. De används också för att beteckna ett skolämne. grupp grupp personal kommitté svenska gymnastik Kategorier: En kategori är att betrakta som en grupp och finns därför ofta med en parenteser. En del begrepp benämns alltid som en grupp och används då utan parenteser. växter fett djur reptiler Tal och ljud: Begrepp som innebär att man säger något använder en pratbubbla. Man får lägga till symboler i pratbubblan för att förtydliga. Ljud som t.ex. djurens läten, betecknas med högtalarsymbolen.. tala råda tillåta tala högre fråga skälla jama

5 Prepositioner: Den delen av symbolen som betecknar positionen är gråfärgad (röd i den färglagda uppsättningen av symbolerna) och lika stor i alla prepositioner. i på under över bakom mellan Tumme upp och tumme ner: En standardiserad tumsymbol används självständigt eller som del i en symbol. bra lättläst favorit hälsosam dålig Abstrakta symboler: Abstrakta symboler är alltid ett problem. I basal kommunikation är de heller inte nödvändiga. För att kunna användas som t.ex. läs- och skrivstöd har de ändå efter projektet fått en ny och mer logisk struktur. Man måste komma ihåg att dessa symboler alltid måste läras in. om men kanske troligtvis Pilar: Det finns många olika sätt att använda pilar. Vi har följt nedanstående standard: 1. En liten rak pil med litet huvud för att indikera den del av symbolen som gäller. 2. En tjock pil för att visa rörelseriktning. 3. En böjd pil representerar att någonting händer. tom nederst upp ner göra ut

6 Tid: Den standardiserade klockan för tid har prickar istället för siffror. När så behövs finns också en klocka med siffror. Under projektet fördes en längre diskussion om klocksymbolen skulle ha visare eller inte. Slutligen bestämdes att visarna skulle vara med så att man kunde se att det var en klocka men att tiden skulle vara svårdefinierad. (Den står på sju minuter i två). För att visa klockslag används siffror och visare. I ordlistan är tiden skriven med ett bindestreck istället för punkt. Det är för att det inte ska uppstå problem när man använder tidssymbolerna i ett dokument och har talsyntesen påslagen. En punkt i en symbol innebär att talsyntesen tolkar detta som en färdig mening och bryter in. Man kan själv ändra mellanslaget till punkt i efterhand om det behövs. nu senare innan tills medan min Dagar: Dagarna i veckan finns med en färgad rand i botten. Färgerna följer den standardiserade färgbeteckningen som används i Sverige idag. dag måndag tisdag onsdag helg vecka vecka Negation: Vi beslutade att introducera färg för att beteckna negation. Även utan färgskrivare fungerar det bra då färgen blir grå istället för svart. Symbolen för inte är en cirkel med ett streck. När den används tillsammans med en annan symbol används bara det diagonala strecket. ingen ingenting har inte tycker inte om inga pengar

7 Medicinska symboler: Korset används i alla symboler för medicinska saker, platser och personer. Det fanns ett behov av att skilja mellan olika nivåer av vård. Vi beslutade att fyllda kors skulle användas för en högre nivå och det ofärgade för en mer generell nivå. doktor sjuksköterska tandläkare tandsköterska vårdcentral Grå (röd) markering som fokusering: Ibland är det viktigt att ge uppmärksamhet åt en speciell del av en symbol. Originalsymbolerna hade pilar för detta men det blir lätt förvirrande och kan vara visuellt störande. Därför har vi istället infört en grå ton för att markera delen. Den gråa tonen fyller delen som markeras men kan ibland istället bestå av en mer markerad grå linje. I de färglagda symbolerna i Communicate: In Print är markerade delen röd. partyhatt stor liten lång syster mobilskal Frågor: Det standardiserade frågetecknet används för att indikera en fråga. Ibland räcker det att enbart använda frågetecknet. En del frågeord kräver en mer konkret symbol. Vi har gjort ett antal alternativ som fungerar i olika kontexter. Orden används i vissa sammanhang inte som frågeord och då behövs en annan symbol. fråga vad vad var vem när Personer och yrken: Personer och yrken representeras av en person med tillägg av en relevant specifikation. Efter mycket diskussion i referensgruppen beslutades att personen alltid skulle vara först. rörmokare konstnär slaktare målare kock bonde brandman

8 Sammansatta ord: - Det har funnits en tendens att skapa nya symboler för begrepp som egentligen kan representeras av två olika symboler som redan finns. Den regel som skapades under projektet säger att om de två ord som kan användas ger en god representation av ordet så ska ingen ny symbol skapas. Om det däremot blir ett nytt begrepp när orden används ihop ska begreppet få en egen symbol. Denna diskussion är inte riktigt giltig för svenskan då vi har fler sammansatta ord. jordgubbe sylt jordgubbssylt Plural: Tidigare versioner av Rebussymboler har använt plural på många olika sätt. En del plural har haft helt egna symboler medan andra inte har haft det. En pluralspecifikation har funnits tillgänglig länge men har inte används så mycket. Projektet ledde fram till tre olika alternativ att visa plural beroende på vilken typ av ord det gäller. 1. För en del grundord och för att förenkla för de som ännu inte lärt sig plural skapas egna symboler för pluralformen. En del är klara och om man vill göra egna skapas de i Resurshanteraren. Principen fungerar bara för enkla tydliga symboler. Mer komplexa symboler blir för visuellt komplicerade. äpplen bilar hundar katter skor 2. En pluralspecifikation används generellt för alla plural. Man får den automatiskt om man ställer in programmet att använda pluralspecifikation. grisar böcker maskar gafflar 3. För symboler som representerar yrkespersoner i plural blir går det inte att använda ytterligare en specifikation för plural. Därför visas plural i detta fall genom att ha två personer istället för en. slaktare brandmän tandsköterskor advokater kockar

9 Komparativ: Komparativ används bara för brukare på en högre grammatisk nivå. Olika alternativ diskuterades och provades innan vi slutligen valde detta alternativ. Ett mindre och ett större utropstecken. I referensgruppen fann man att de som förstod komparationsbegreppet också förstod symbolerna medan de som inte ännu förstod begreppet bortsåg från utropstecknen. tyst tystare tystast stor större störst Tempus: Tempus markeras med tid med pil. Dåtid representeras generellt sett med en pil bakåt ovanför symbolen. sprang har sprungit ska springa Storlek och distans: Den grå (alternativt röda) tonen används för att markera den viktiga delen i symbolen. stor liten hög låg lång kort Utropstecken: Utropstecknet används generellt för att kunna ge eftertryck. toppen hemskt lätt svårt viktigt

10 Familjen: Cirkeln används för att indikera "tillhör mig". "syster" och "bror" markeras med grått (rosa och blått) och visas tillsammans med ett syskon utan specificerat kön. Nära släktingar och familjemedlemmar visas i en hel cirkel. Styvfamiljemedlemmar visas i en streckad cirkel. Andra släktingar visas med en person och en familjesymbol som specifikation. pappa mamma dotter son syster bror styvfar föräldrar mormor morfar moster morbror kusin kusin fru make pojkvän flickvän partner Göra och arbeta: Göra och arbeta används i många olika sammanhang. De används ofta för att visa på en abstrakt idé om en händelse. En delsymbol som används för att markera händelse eller aktivitet är den böjda pilen. Den används generellt för den mer abstrakta formen av ordet att göra. Den kan också förekomma i kombination med andra symboler för att beteckna ett verb. När 'göra' används i bemärkelsen att man skapar något används en mer konkret symbol av en person som gör något eller pilar som visar att något sätts samman. Att arbeta visas med konkreta symboler för olika arbete. göra göra göra arbeta arbeta fungera

11 Terapeuter: Den nya symbolstrukturen för terapeut baseras på den "hjälpande handen". En terapeut är en speciell hjälpperson och har därför också stjärnan med i symbolen. Ordet "terapi" består av "stjärnan" och "hjälpande handen". hjälp speciell terapi terapeut arbetsterapeut logoped sjukgymnast musikterapi Lärande: Äldre symboler för lärande i rebussystemet använde en hand som pekade mot pannan eller kinden. Detta uppfattades av en del som stötande och de visade sig vara svåra att förstå och ta till sig. De nya symbolerna för lärande använder ett ansikte och en böjd pil som visar in för lärande och ut för att minnas. Tankebubblor med olika innehåll symboliserar ord för tänkande. Den mest kontroversiella symbolen att utveckla var den för inlärningssvårigheter. Den som valts är den som visas här. Den använder frågetecken och utropstecken ihop som i rebus symboliserar "svårighet". lära tänka veta minnas smart inlärningssvårighet förklara Utbildning: Dessa symboler baseras på originalsymbolen för lärare - En person som pekar på svarta tavlan och en grupp elever som lyssnar. lära ut lärare klass klassrum lektion utbildning Ämnen markeras med parenteserna som används för gruppord. På så sätt kan man skilja på t.ex. ordet jordglob gentemot ordet geografi. biologi matematik bild historia geografi svenska teknik hemkunskap

12 Varmt och kallt: Ett antal förslag diskuterades. Värme verkar universellt sett lätt associeras med värmevågor. En symbol för kallt var svårare att hitta. I länder som har snö fungerar snöflingor bra men som alternativ finns zick-zack linjer. varm varm mat element kallt kylskåp Personer som inte är streckgubbar: Standardsymbol för personer är en streckgubbe. Den är ofta könlös och inte kulturbunden. Ibland behövs ändå en person som går att markera mer. Det kan t.ex. vara för att kunna betona en person utav två eller för symboler där personer utför en handling. vuxen barn krama vän vårda Ansikten: Utvecklingsprojektet ledde till en större konsekvens i hur ansikten ritas. Speciellt gäller det ansikten som symboliserar olika känslor. arg ledsen misstag lycklig nöjd upphetsad roligt Speciella behov: En stjärna används för att symbolisera speciella behov. Begreppen är svåra att översätta till svenska då det ofta blir fler än tre ord som t.ex. "barn med särskilda behov", och i Widgit symbolskrift är man begränsad till tre ord till en symbol. I programmen i Communicate-serien kan man däremot använda fyra ord för en symbol och då kan man benämna och skriva symbolen 'barn med särskilda behov '. speciella barn barn med särskilda behov specialist speciell plan

13 Pronomen: Två typer av pronomen finns som symboler - personliga och possessiva. Det finns också en alternativ och mer personligt utformad symbol för "jag" eftersom det är en vanligt används symbol och det var viktigt att så många som möjligt skulle ha en möjlighet att kunna associera till den. jag mig min du ni din Tredje person kan referera till antingen personer eller någon/några oidentifierade. Därför finns fler alternativ här. han hon det hans hennes vi vår de de dem deras deras Andra länder och språk: Widgit Softwares program har översatts till många olika språk och fler är på väg. Det finns flaggor för de flesta länder och många länder som har översatta versioner har också gjort egna kulturella symboler. En del symboler behövs i versioner för respektive språk. T.ex. veckans dagar. måndag tisdag onsdag pass

14 Symbolbasens innehåll utökas kontinuerligt, här följer några exempel på svenska önskemål. kaviar gustav vasa pepparkakshus snölykta Ett större antal nya svenska symboler kommer att ingå bland de symboler som ges ut under Nytt vokabulär: Hela vokabuläret i symbolsystemet har 2004 ritats om efter de nya riktlinjer. En stor andel dubbletter har tagits bort och ett stort antal nya symboler har lagts till. Bland de nya symbolerna hittar du bl.a. följande. stad mobiltelefon fax personsökare westernfilm baciller anteckningsbok medeltiden egyptier färist patiens trollkarlslärling hogwarts kommunicera

15 Avsnitt 2 - Symbolindex Detta symbolindex bygger på de första 7000 symbolerna i Widgitsymboler (tidgare känt som Widgit Rebus-04). I symbolprogrammen kan samma bild användas för ett flertal ord. Detta symbolindex visar minst ett ord för varje symbol och ibland förekommer även samma symbol och ord under olika rubriker. En symbol du ser här kan alltså även ha andra ord/synonymer samt olika böjformer kopplade till sig i ordlistan. 1. PERSONER 1.1 Personer: Familjen bror bror dotter ensamstående ensamstående mamma ensamstående pappa familj familj morbror morföräldrar moster fru förälder föräldrar halvbror halvsyster kusin kusin make mamma mormor pappa partner släkt son styvdotter styvmamma styvpappa styvson syskonbarn syskonbarn syster syster

16 1.2 Personer: Pronomen jag mig min själv du/dig du och jag din han/honom hans hon/henne hennes ni vi/oss vår de sig sig sin/sitt sin/sitt de den/det dens/dets 1.3 Personer: Övriga akademiker alla baby barn barn barn barn barn med särskilda behov barn med särskilda behov barndom barn och vuxen best man besökare beundrare boende brud brudgum brudnäbb brudnäbb brudtärna cowboy domare elev flicka

17 folkmassa främling fångar färgad färgade gammal man gammal tant gravid gäst hyresgäst ingen invandrare invånare jägare jägare kille kund kvinna kvinnor ledare ledsagare man marskalk medelålders män människa människor människor någon några otrevlig person passagerare passagerare personal personlig pojke samlare scout supporter sändebud tiggare tjej tjuv trevlig person trillingar trillingar tvillingar tvillingar ung ungdom ungdomstid vegetarian vit person vuxen vuxen vuxenliv vuxnas åldringar äldre

18 1.4 Personer: Yrken De yrken som finns i pluralform visas också. En del yrken finns under sitt ämne iställer för här. T.ex. fotbollsspelare. adelsman advokat advokat advokater advokater affärsbiträde affärsbiträden affärsinnehavare arbetare arbetsgivare arbetsledare arkitekt astronaut astronom badvakt bagare bagare ballerina bankdirektör bankdirektörer banktjänsteman bartender bibliotekarie bibliotekarier bonde borgmästare brandman brandmän brevbärare brevbärare brevbärare brevbärare buktalare bushranger busschaufför busschaufförer byggnadsarbetare bärare cirkusdirektör clown designer diplomat dirigent djurskötare domare drottning ekonom fastighetsskötare filmstjärna filmstjärna fiskare forskare frisör frisör frisörer

19 frisörer föreståndare författare gitarrist grönsakshandlare grönsakshandlare hallåa ingenjör inspektör journalist kapten kaptener kassör klassföreståndare kock kockar konduktör konduktörer konstnär konstnärer kontorist kriminalpolis kung kvinnlig brandman kvinnliga brandmän kypare kypare kändis kändis köpman köpman livräddare livvakt lokförare lokförare lärare massör massörer mjölkbud murare murare murare musiker musiker målare målare målare målare narr pilot piloter polis poliser politiker politiker prins prinsessa prinsessa programledare

20 programmerare programmerare rörmokare servitris servitriser servitör servitörer sjöman sjömän skådespelare skådespelare slaktare slaktare smed snickare snickare socialarbetare soldat soldater sopgubbar sopgubbe speciallärare spion stins städare svetsare tandsköterska tandsköterskor trafikvakt trafikvakt trumslagare trädgårdsmästare tulltjänsteman tvätterska uppfinnare vakt vakter vaktmästare veterinär veterinärer veterinärsassistent värdshusvärd värdshusvärdinna yrkesrådgivare

21 1.5 Personer: Vänner, grannar och sociala relationer barnvakt befolkning bekant bråkigt förhållande fästman fästmö gift grannar grupp grupp grupp homosexuell lesbisk ovän ovän partner partner partner partner skild släktskap vän 1.6 Personer: Sagofigurer ande dvärg fe goblin harry potter häxa jätte mary poppins monster monster pirat rymdvarelse shrek sjöjungfru spöke superhjälte theseus troll trollkarl trollkarl tummeliten utomjording varulv

22 1.7 Personer: Speciella personer David jultomten Herodes sudhama 1.8 Personer: Folkslag australiensare eskimå indian inföding iranier luffare maorier naturfolk 1.9 Personer med initialbokstav Flicka, kvinna, man och pojke finns med initialbokstav så att man kan döpa om dem genom att använda F11 funktionen. flicka-a flicka-b flicka-c flicka-d osv. osv. kvinna-a kvinna-b kvinna-c kvinna-d osv. osv. man-a man-b man-c man-d osv. osv. pojke-a pojke-b pojke-c pojke-d osv. osv.

23 2 KROPPEN OCH PERSONLIG VÅRD 2.1 Kroppen: Kroppsdelar (Mindre delar av kroppen finns beskrivna under biologi) ansikte ansikte ansiktsdrag arm armbåge armhåla axel ben ben ben ben blod bröst bröst bröstkorg finger fingernagel fingrar fingeravtryck fot fotsula fram framtänder framtänder fräknar fötter haka haka hals hals hand handled hjärna hjärta hjärta hjärta hud huvud hår hår under armarna häl händer höft hörntand iris kind kinder kindtänder knytnäve knä

24 knän kropp kropp kroppsdelar käke leverfläck luftvägar lungor lår lår läppar mage midja mun mun muskel navel njurar näsa näsborre organ panna pekfinger pupill regnbågshinna revben rumpa rygg rygg ryggrad sinnen sinnen skalle skelett skenben skenben skuldra strupe tand tandkött tarm tinning tumme tunga tå tånagel tår tänder tänder underarm underläpp urinblåsa utseende vad vrist ärr öga ögon ögonbryn ögonfransar

25 ögonlock öra öronvax överarm överläpp 2.2 Kroppen: Sexualitet anus erektion förhud intima kroppsdelar kondom kvinnlig manlig mens mens omskuren onanera penis preventivmedel sex sexuell relation spermie testikel utlösning vagina ägg äggstockar 2.3 Hygien ansiktskräm babypuder bada balsam binda bleka borsta borsta bubbelbad deodorant duscha färgning fön gurgla handduk handkräm hygien hygienartiklar hårborste hårgele

26 hårklippning hårmousse hårspray hästsvans kam kamma kräm lockigt hår lugg läppstift lödder make up make up mascara munvatten mustasch nagelborste nagellack papiljott pappersnäsduk parfym permanent piercing puder raka rakapparat rakhyvel raklödder rakvatten rakt hår ren renlig risig i håret salva schampo skumbad skägg skäggstubb slingor tampong tandborste tandkräm torka tvål tvål tvätta håret tvätta händerna tvätta sig tvättlapp tvättlapp tvättsvamp ögonskugga

27 2.4 Kroppen: Beskrivningar & tillstånd blind döv etnisk grupp finnar flintis funktionshindrad förståndshandikapp gammal hur gammal hörselskada liv mager medelålders medelålders nytt liv onykter ovårdad rodnad stark synnedsättning tjock utslag välvårdad åldrar 2.5 Kroppen: Funktioner andning bajs blinka blodcirkulation blunda dregla fisa frusen födelse hicka hosta hosta kisa kiss kvävas nysa puls puls rodna saliv skakning snor snyta sig spott svettas

28 3. MEDICIN OCH TERAPI 3.1 Medicin och terapi: Yrkespersoner arbetsterapeut audiolog audiologer bildterapeut dietist dietister distriktsläkare distriktsläkare distriktssköterska distriktssköterskor doktor doktorer dramapedagog familjeläkare familjeläkare flygande doktor fotvårdsspecialist fotvårdsspecialister homeopat homeopater husläkare husläkare hörselvård kiropraktor kiropraktor kirurg kirurger kurator logoped läkare läkare musikterapeut optiker optiker patient patient psykiater psykiatrer psykolog psykologer sjukgymnast sjukskötare sjukskötare sjuksköterska sjuksköterska skötare skötarna specialist specialister tandläkare tandläkare terapeut vårdansvarig vårdansvariga

29 3.2 Medicin och terapi: Lokaler arbetsterapilokal bandagerum behandlingsrum bildterapirum djursjukhus folktandvård hälsocenter klinik klinik logopedmottagning läkarmottagning musikterapirum optiker ortopeden sjukgymnastiklokal sjukhus sjukhus undersökningsrum vårdcentral 3.3 Medicin och terapi: Utrustning bår hjälpmedel kissflaska munspegel mätsticka otoskop reglerbar säng skalpell spruta stetoskop 3.4 Medicin och terapi: Sjukdomar och medicinska problem allergi allergisk astma baksmälla bakterier benbrott blåmärke blåsa bula droger epilepsi feber frisk förkyld halsont hjärntumör huvudvärk infektion influensa insektsbett

30 inte sjuk klia kramp kräkas magsmärtor malaria missbruk mjäll ont i näsan psykisk hälsa påssjuka ryggsmärtor sjuk självmord skadad smärta sår sårskorpa tandsten tandvärk utslag utslag utslag utslag vattkoppor värk 3.5 Medicin och terapi: Behandling arbetsterapi arbetsterapi aromaterapi bandage bildterapi bildterapi blodtryck diagnos gips huvudvärkstablett hälsokontroll inhalationsmask inhalator inhalator injektion journal liniment logoped massage medicin medicinsk meditation musikterapi myggmedel näringstillskott

31 operation piller piller plomb röntgen rörelseterapi sjukgymnastik spruta språkträning tandställning tappa tanden terapi ultraljud vitaminer ögondroppar 3.6 Medicin och terapi: Första hjälpen bandage förbandslåda förbinda första hjälpen mitella plåster salva ögonlapp 3.7 Medicin och terapi: Hjälpmedel abduktionskloss armskena bassänglift doppsko elrullstol elrullstol fotskena fotstöd greppstång gåstol gåstöd gåstöd gåstöd gåstöd kryckor käpp manuell rullstol nackstöd ortos personlyft ramp ramp rullstol rullstolsslinga sele

32 ståstöd stödkorsett äthjälpmedel 3.8 Medicin och terapi: Hälsa död frisk hälsa levande ohälsosam

33 4 KLÄDER 4.1 Kläder: Allmänt badbyxor badbyxor baddräkt benvärmare bikini blus body byxor collegetröja gummistövlar gymnastiksko gymnastikskor huva högklackade skor jeans kappa kavaj keps kilt kjol kläder kläder klänning kofta kostym krage känga lagning långkalsonger mantel munkjacka regnbyxor regnjacka regnkappa rock sandaler sandaler shorts skjorta sko skor skoluniform sparkdräkt strumpa t-shirt tofflor tofflor träningsoverall tröja tröja tygskor väst ytterkläder

34 4.2 Kläder: Underkläder behå kalsonger kalsonger morgonrock nattlinne nylonstrumpa pyjamas sovkläder strumpbyxor trosor underkläder underklänning undertröja 4.3 Kläder: Speciella balettsko bastkjol förkläde klä ut sig maskeradkläder overall sarong 4.4 Kläder: Accessoarer armband brosch bröstbukett bälte ficka fingervantar galge glasögon haklapp halsband halsduk handskar handske handväska hatt hatt hjälm hjälm hjälm hjälm

35 hårband hårsnodd hårspänne hög hatt keps kontaktlins krona mask märke mössa näsduk paraply parasoll peruk portfölj portmonnä rem ring ryggsäck scarf skosnöre skärp slips slöja smycken solfjäder solglasögon spänne vante vristlänk örhänge 4.5 Kläder: Detaljer blixtlås blixtlås brätte byta fåll hängslen kardborreband klack klä av klä på klä sig knapp knapphål putsa skorna rena kläder skoputsning ärm

36 5 KÄNSLOR 5.1 Känslor arg arg avundsjuk bekymrad besviken blyg deprimerad deprimerad ensam farligt förvirrad förvånad generad inte rädd ivrig kärlek ledsen lycklig mallig nervös nöjd olycklig orolig osäker osäker rädd självförtroende skrämmande stolt svartsjuk sårad upprörd uttråkad 5.2 Känslor: Känslotillstånd och åsikter absolut aggressiv behöva chockad dum dumt egendomlig elak ensam fantastiskt favorit favorit fel föredra förståndig

37 gråta hata hemsk hemsk hjälpsam hoppas inte rolig jättebra kram kyss känsla lat le längta hem misstag modig mår bra nervös obekväm olydig ond osäker otroligt ovänlig rasande rastlös rynka pannan själv skratta skryta snäll sårad trivs trygg tråkig trött tycka om tycka om tycker inte om tycker inte om uppskatta uthållig vill vill ha vilse vänlig yr äcklig älskar inte är nöjd önska önska

38 5.3 Känslor: Beteende beteende bråka bråkstake dåligt humör förlåt gott uppförande grimasera gräla gräla kär kär sakna tillhör ångra älska 6 DJUR 6.1 Djur: Husdjur bagge flock flock får får fårhund föl get gris griskulting hamster hjord hund hundar hundvalp husdjur häst ilsken hund kalv kanin katt katter kattunge ko lamm marsvin merinofår mus mus möss ponny åsna

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት.

Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ. Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ. Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ. Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ. Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት. Min skola - ቤ ት ቤ ት ት ም ህ ር ተ ይ Klassrum ክ ፍ ሊ Matsal መብል ዒ መግ ቢ Lekplats መጻ ወ ቲ ቦ ታ Kontor ቤ ት ጽ ሕፈ ት Bok መጽ ሓፍ Bokhylla ከ ብሒ (መቐ መጢ መጻ ሕፍ ቲ ) Lärare መምህ ር Tavla ሰ ሌዳ Laptop - ላ ፕ ቶ ፕ (ኮ ምፑተ ር ) Skrivbok

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga.

Filip i djurparken. Kapitel 1. Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte. Hajar är farliga. Kapitel 1 Vad är rätt och vad är fel? Sätt kryss på rätt streck. rätt fel vet inte Hajar är farliga. Ju vassare tänder hajen har desto farligare är den. Filip har fotograferat en haj. Filip tycker om att

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen Naturens kopior Titta på Naturteaterns film och lyssna noga. 1. Skriv ner fem sätt hur djuren kan röra sig på. Människan Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

2008 Groda 40 kr 2009 Groda och blad passande till fågelbad 50 kr 2087 Räv sitter stor 249 kr 2109 Snigel stor 280 kr 2118 Snögubbe säck 110 kr 2125

2008 Groda 40 kr 2009 Groda och blad passande till fågelbad 50 kr 2087 Räv sitter stor 249 kr 2109 Snigel stor 280 kr 2118 Snögubbe säck 110 kr 2125 Vitvara Pris 6FLRWR 772 Kamel 90 kr 792 Kyrka med botten för belysning 399 kr 812 Nalle sitter mindre 50 kr 851 Nalle sitter stor 125 kr 1005 Tomte liten 3 olika 90 kr 1009 Ängel liten 40 kr 1010 Ängel

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer