Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012"

Transkript

1 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att underhålla och möjliggöra för gäster att ta del av det bästa som Disney har att erbjuda på de plattformar och den utrustning som gästerna föredrar att använda. Vi har uppdaterat vår policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Vår uppdaterade policy har utformats för att våra arbetssätt och principer avseende sekretess och personuppgiftsbehandling ska vara mer transparanta, i ett nytt format som är lättare att navigera runt i, läsa och förstå. Vi fortsätter att behandla dina personuppgifter med försiktighet och respekt. Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Gäller från: 01/09/2012 Denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling ( policy ) beskriver behandlingen av information som lämnats eller samlats in på webbplatser där denna policy har publicerats. Den förklarar också hur vi behandlar information som lämnats eller samlats i samband med din användning av applikationer som vi gör tillgängliga på tredjepartswebbplatser eller plattformar där denna policy har publicerats. Vi följer denna policy i överensstämmelse med lokal lagstiftning på de platser där vi är verksamma. Typ av information som samlas in Hur vi samlar in information om dig Hur information om dig används av Walt Disneys företagsfamilj Delning av information om dig med andra företag Din kontroll och dina val Sekretess och personuppgiftsbehandling avseende barn Datasäkerhet och dataintegritet Dataöverföring, lagring och databehandling globalt Ändringar i denna policy Kommentarer och frågor

2 1. Typ av information som samlas in Vi samlar in två grundläggande typer av information personuppgifter och anonyma uppgifter och vi kan använda personuppgifter och anonyma uppgifter för att skapa en tredje typ av information; aggregerade uppgifter. Vi samlar in följande kategorier av information: Registreringsuppgifter som du lämnar när du skapar ett konto, inklusive ditt för- och efternamn, bosättningsland, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord Transaktionsuppgifter som du lämnar när du begär information eller köper en produkt eller tjänst från oss, via våra webbplatser eller applikationer. I uppgifterna ingår bl.a. din postadress, ditt telefonnummer och din betalningsinformation Uppgifter som du lämnar i allmänna forum å våra webbplatser och i våra applikationer Information som skickas antingen från person till person eller inom en begränsad grupp i ett meddelande, via chatt, med post eller motsvarande, då sådan insamling är tillåten enligt lag Uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra webbplatser och applikationer, våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar (som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande) eller när du länkar din profil på en tredjepartswebbplats eller -plattform till ditt registrerade konto Lokaliseringsuppgifter som vi får tillgång till när du besöker våra webbplatser eller använder våra applikationer, inklusive lokaliseringsuppgifter som antingen lämnats via en mobil enhet som interagerar med en av våra webbplatser eller applikationer, eller som är knuten till din IP-adress, då behandling av denna information är tillåten enligt lag Användning, vad som visas och teknisk information, inklusive din utrustnings unika identitet eller IPadress, när du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar, eller öppnar e-post vi skickar till dig 2. Hur vi samlar in din information Vi samlar in den information som du lämnar till oss när du beställer produkter, tjänster eller begär uppgifter från oss, registrerar dig hos oss, deltar i allmänna forum ller andra aktiviteter på våra webbplatser och i våra applikationer, svarar på kundenkäter eller på annat vis interagerar med oss. Var medveten om att när du lämnar uppgifter till oss på en tredjepartswebbplats eller -plattform (t.ex. via våra applikationer), kan uppgifterna du lämnar komma att samlas in separat av tredjepartswebbplatsen eller -plattformen. Uppgifterna vi samlar in täcks av denna policy och de uppgifter som samlas in på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen omfattas av tredjepartens sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser. De sekretess- och personuppgiftsbehandlingsval du har gjort på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen gäller inte för vår användning av de uppgifter som vi har samlat in direkt genom våra applikationer. Vi samlar in information via tekniker som cookies, Flash-cookies och webbsignaler, bl.a. när du besöker våra webbplatser och applikationer, eller använder våra applikationer på

3 tredjepartswebbplatser eller -plattformar. Besök Spårning och marknadsföring på nätet ör ytterligare information, inklusive information om hur man avaktiverar cookies. Vi hämtar information från andra tillförlitliga källor för att uppdatera eller komplettera uppgifterna som du lämnat till oss eller som vi har samlat in automatiskt. Lokal lagstiftning kan kräva att du ger tredjepart tillåtelse att dela din information med oss innan vi kan få tillgång till informationen. 3. Användning av dina uppgifter av Walt Disneys företagsfamilj En medlem v Walt Disneys företagsfamilj, som omfattar många olika varumärken, kommer att vara den som är personuppgiftsansvarig för din information. För att ta reda på vem eller vilka som är personuppgiftsansvarig för vilka uppgifter, se listan här. Andra medlemmar av Walt Disneys företagsfamilj kan ha tillgång till din information då de utför tjänster på uppdrag av den personuppgiftsansvariga (som personuppgiftsbiträde ch, om det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, för användning för egen del (som personuppgiftsansvarig) i följande syften: Förse dig med de produkter och tjänster du beställer Kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner med oss och skicka information till dig om funktioner på våra webbplatser och i våra applikationer], eller ändringar av vår policy i olika frågor På ett sätt som är förenligt med lokal lagstiftning och de val och den kontroll som kan vara tillgänglig för dig: Skicka dig erbjudanden och reklammaterial om våra produkter och tjänster eller om tredjepartsprodukter och -tjänster Personanpassa innehåll och upplevelser på våra webbplatser och i våra applikationer Skicka reklam till dig baserat på din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer och på tredjepartswebbplatser och -applikationer. Besök Spårning och marknadsföring på nätet för att få veta mer om hur vi använder din information för personanpassning och spårning. Optimera eller förbättra våra produkter, tjänster och vår verksamhet Identifiera, undersöka och förhindra aktiviteter som kan bryta mot vår policy i olika frågor eller vara olagliga 4. Delning av dina uppgifter med andra företag Vi kommer inte att dela dina personuppgifter ed någon/några utanför Walt Disneys företagsfamilj tom under vissa särskilda omständigheter, bl.a.: När du tillåter att vi delar dina personuppgifter med ett annat företag, som t.ex.:

4 När du bestämmer dig för att dela dina personuppgifter med omsorgsfullt utvalda företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster När du ber oss att dela dina personuppgifter med tredjepartswebbplatser eller -plattformar, som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande Observera att när vi väl delar dina personuppgifter med ett annat företag, omfattas uppgifterna som mottagits av det andra företaget av det andra företagets sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser. När vi samarbetar med finansinstitut för att erbjuda dig produkter eller tjänster som marknadsförs gemensamt (co-branded) med vårt varumärke, som t.ex. Disney Rewards Visa Card. I sådana situationer kommer vi dock bara att dela dina personuppgifter om det är tillåtet enligt tillämplig lag och i dessa fall är finansinstituten förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som hör ihop med produkter och tjänster som marknadsförs gemensamt med vårt varumärke När företag utför tjänster för vår räkning, som t.ex. paketleveranser och kundservice; Dessa företag är emellertid förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som begärs av oss eller krävs enligt lag När vi delar personuppgifter med tredjepart i anslutning till försäljning av en affärsverksamhet, för att upprätthålla innehållet i våra användarvillkor eller bestämmelser, för att garantera säkerheten och skyddet av våra gäster och av tredjeparter, för att skydda våra rättigheter och vår egendom och våra gästers och tredjeparters rättigheter och egendom, för att fullgöra våra skyldigheter i rättsliga förfaranden eller i andra fall om vi är i god tro om att ett utlämnande krävs enligt lag. 5. Din kontroll och dina val Vi ger dig möjligheten att utöva viss kontroll och göra vissa val avseende vårt insamlande, användande och delande av din information. I överensstämmelse med lokal lagstiftning kan din kontroll och dina val innefatta att: Du kan korrigera, uppdatera och ta bort ditt registrerade konto Du kan ändra dina val för prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden Du kan välja om du vill ta emot erbjudanden och reklammaterial från oss om våra produkter och tjänster, eller om produkter och tjänster som vi tror att du kan ha intresse av Du kan välja om vi får dela dina personuppgifter ed andra företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster Du kan välja att inte ta emot riktad marknadsföring från flera nätverk för marknadsföring, tillhandahållare av informationsförmedling och marknadsföringsanalyser samt andra tjänsteleverantörer, här Du kan begära åtkomst till personuppgifterna vi bevarar om dig och begära att vi ändrar eller tar bort dem. Vi kräver att tredjeparter, med vilka vi har delat uppgifterna, gör detsamma.

5 Du kan utöva din kontroll och göra dina val, eller begära åtkomst till dina personuppgifter, genom att gå in på Kommunikationsalternativ, kontakta Kundtjänst ller följa de instruktioner som meddelats dig. Om du inte tillåter oss att samla in information från dig, ska du vara medveten om att vi kanske inte kan leverera vissa produkter eller tjänster till dig och en del av våra tjänster kanske inte kan ta i beaktande dina intressen och preferenser. Om du har frågor angående vilka specifika personuppgifter som vi behandlar eller bevarar om dig, kontakta Kundtjänst. 6. Sekretess och personuppgiftsbehandling avseende barn Vi inser behovet av att erbjuda ytterligare sekretesskydd när det gäller personuppgifter om vi eventuellt samlar in från barn å våra webbplatser och i våra applikationer. Några av funktionerna på våra webbplatser och i våra applikationer är åldersstyrda så att de inte kan användas av barn och vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn i anslutning till dessa funktioner. När vi har för avsikt att samla in personuppgifter från barn vidtar vi ytterligare åtgärder för att skydda barnets privatliv, bl.a.: Meddelar vi föräldrar m våra informationsbestämmelser som avser information från barn, inklusive de typer av information vi kan komma att samla in från barn, till vad denna information kan komma att användas, och ifall och med vilka vi kommer att dela denna information Begär vi i enlighet med tillämplig lag föräldrarnas samtycke till insamling av personuppgifter från deras barn eller för att skicka information om våra produkter och tjänster direkt till deras barn Begränsar vår insamling av personuppgifter från barn till inte mer än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i en aktivitet på nätet Ger föräldrar tillgång till, eller möjligheten att begära tillgång till, personuppgifter som vi har samlat in från deras barn och möjligheten att begära att personuppgifterna ändras eller tas bort För ytterligare information om våra bestämmelser i Förenta staterna och Latinamerika angående barns personuppgifter, läs vår sekretess och personuppgiftsbehandlings policy avseende barn. 7. Datasäkerhet och dataintegritet Säkerhet, integritet och konfidentialitet avseende din information är ytterst viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som har utformats för att skydda gästers information från otillåten åtkomst, avslöjande, användning och modifiering. Vi granskar våra säkerhetsrutiner från tid till annan för att överväga lämplig ny teknologi och nya metoder. Var emellertid medveten om att, trots att vi gör vårt bästa, inga säkerhetsåtgärder är helt perfekta eller omöjliga att förbigå.

6 8. Dataöverföring, lagring och databehanding globalt Vår verksamhet är global och vi kan komma att överföra dina personuppgifter ill enskilda företag inom Walt Disneys företagsfamilj ller till tredjeparter på platser över hela världen för de syften som beskrivs i denna policy. Oavsett vart dina personuppgifter skickas, lagras eller behandlas av oss, vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vid användning eller utlämnande av personuppgifter som överförs från EU, följer vi Safe Harbor Principles som stipulerats av USA:s handelsdepartement, använder standardkontraktsklausuler som godkänts av europeiska kommissionen, vidtar andra åtgärder som är förenliga med EU-lag för att säkerställa adekvat skydd eller inhämtar ditt samtycke. Vi tillämpar också de materiella kraven i Safe Harbor Principles vid överföring av personuppgifter från Australien. 9. Ändringar i denna policy Ibland kan vi ändra denna policy för att anpassa policyn till nya teknologier, ny industripraxis, krav enligt lag eller av andra skäl. Vi meddelar ig om dessa ändringar är väsentliga och om det krävs, enligt tillämplig lag, inhämtar vi ditt samtycke. 10. Kommentarer och frågor Om du har en kommentar eller fråga om denna policy, kontakta Kundtjänst. Våra webbplatser och applikationer an innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss och vi är inte ansvariga för sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelserna på dessa webbplatser. Vi råder dig att vara uppmärksam när du lämnar våra webbplatser eller applikationer och läser sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelserna på andra webbplatser som kan komma att samla in dina personuppgifter. Meddelande till bosatta i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien tillåter paragraf i California Civil Code dig att begära uppgifter angående utlämnandet av dina personuppgifter av vissa medlemmar v Walt Disneys företagsfamilj till tredjepart för tredjeparts direktreklamsyften. Vad avser dessa enheter, gäller denna policy endast för deras aktiviteter inom delstaten Kalifornien. För att göra en sådan begäran, skicka ett e- postmeddelande till eller skriv till oss: CA Privacy Rights Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street

7 Mail Code 7667 Burbank, CA Ange i din begäran till vilken medlem av Walt Disneys företagsfamilj som din begäran hänför sig. Om ingen medlem anges behandlar vi din begäran som hänförlig till Disney Online. Definitioner Aggregerade uppgifter. Aggregerade uppgifter är uppgifter om grupper eller kategorier av gäster vilka inte identifierar, och som rimligtvis inte kan användas för att identifiera, en enskild gäst. Anonyma uppgifter. Anonyma uppgifter är uppgifter som inte direkt eller indirekt identifierar, och som inte rimligtvis kan användas för att identifiera, en enskild gäst. Applikation. Med applikation avses ett program eller en tjänst som sköts av oss (eller för vår räkning) som kan visas på olika nät- och mobilplattformar eller andra plattformar och miljöer, inklusive dem som sköts av tredjepart, och vilka tillåter oss att interagera direkt med våra gäster. Barn. Barn är individer som vi har identifierat som individer vilka inte har uppnått myndighetsålder och därför inte kan samtycka till insamlingen och behandlingen av deras personuppgifter. I Förenta staterna och Latinamerika menas med begreppet "barn", individer under 13 år. Personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvariga är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person till The Walt Disney Company som ansvarar för personuppgifterna som samlas in från webbplatser och applikationer enligt följande: Webbplatser och applikationer Företag Kontaktinformation och applikationer med associerade varumärken. The Walt Disney Company Limited The Walt Disney Company Limited är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer och med sitt registrerade kontor på 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE Storbritannien & Wales under Company Registration Number with its registered office at 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE United Kingdom Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst

8 DisneyStore.co.uk och applikationer med associerade varumärken Disney Stores Limited (tillsammans med The Walt Disney Company Limited) The Walt Disney Company Limited är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer och är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer , båda har sitt registrerade kontor på 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE Storbritannien Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Disney ID, Marvel XP och alla andra webbsidor och applikationer Disney Online Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street Mail Code 7667 Burbank, CA United States of America Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (eller personuppgiftsansvariga) och som endast tillåts att utföra databehandling enligt instruktion från den eller de personuppgiftsansvariga. IP-adress. En IP-adress är knuten till den åtkomstpunkt genom vilken du får åtkomst till Internet, och kontrolleras normalt av din Internetleverantör (ISP), ditt företag eller ditt universitet. Vi kan använda IP-adresser för att samla in information angående hur ofta våra gäster besöker olika delar av våra webbplatser och applikationer, och vi kombinerar eventuellt IP-adresser med personuppgifter. Medlem. En medlem är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person som utgör en del av Walt Disneys företagsfamilj. Meddelande. Ett meddelande kan skickas till dig via e-post till den e-postadress du senast uppgav för oss. Du kan också meddelas om förändringar på våra webbplatser eller i våra applikationer eller på andra sätt i enlighet med tillämplig lag. Föräldrar. En förälder är en förälder eller en vårdnadshavare.

9 Personuppgifter. Personuppgifter är information som identifierar (antingen direkt eller indirekt) en bestämd individ, t.ex. individens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. När anonym information är direkt eller indirekt knuten till personuppgifter, behandlas den anonyma informationen också som personuppgifter. Allmänna forum. Våra webbplatser och applikationer kan erbjuda meddelandeforum (message boards), konversationssidor, bloggar, chattrum, sociala community miljöer, profilsidor och andra forum som inte är begränsade till en viss publik. Om du lämnar ut personuppgifter när du använder någon av dessa funktioner kan uppgifterna publiceras öppet eller på annat sätt offentliggöras utan att användningen av uppgifterna begränsas enligt vad som gäller för användning av oss eller av en tredjepart. För att begära borttagning av dina personuppgifter från ett allmänt forum på en av våra webbplatser eller applikationer, kontakta Kundtjänst. Walt Disneys företagsfamilj. Walt Disneys företagsfamilj avser The Walt Disney Company och dess dotterbolag och närstående juridiska personer, vilka erbjuder sina produkter och tjänster under olika varumärken. Dessa företag sysslar med ett flertal affärsverksamheter, bl.a. nöjesfält och resor, film och television, förlagsverksamhet, konsumentvaror och interaktiva tjänster. Bland The Walt Disney Companys varumärken finns bl.a. följande: ABC Baby Einstein BabyZone Club Penguin Disney ESPN Hollywood Records Kaboose Marvel Muppets Pixar Playdom Tapulous Touchstone

10 Kontaktinformation för Kundtjänst Europa: Guest Services The Walt Disney Company Limited London W6 9PE England Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Nord- och Sydamerika: Guest Services Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street Mail Code 7667 Burbank, CA United States of America Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst För frågor relaterade till barns säkerhet kan du också ringa Kundtjänst i USA på +1 (877) Disney Interactive Media Group är licenstagare av TRUSTe Privacy Program i USA. Om du anser att Disney Interactive Media Group inte har besvarat ditt ärende eller om ditt ärende inte or har blivit behandlat på tillfredställande vis, kan du kontakta TRUSTe här ller kontakta United States Federal Trade Commission genom vårt formulär för kundklagomål här. Kommunikationsalternativ Följande information gäller för de flesta registrerade konton hos Walt Disneys företagsfamilj, inklusive ABC-, ESPN-, Disney-, Family-, Kaboose- och FamilyFun-konton. För att komma åt och kontrollera registrerade konton hos vissa andra medlemmar v Walt Disneys företagsfamilj, inklusive Club Penguin, Marvel, Playdom och Tapulous, klicka här.

11 1. Åtkomst till ditt registrerade konto Du kan komma åt och uppdatera kontaktuppgifterna som du gav oss under registreringen (dvs. din postadress, e-postadress eller andra uppgifter som gör det möjligt för oss att direkt kontakta dig), här. 2. Åtkomst till ditt barns registrerade konto För att begära åtkomst till och uppdatera uppgifterna som ditt barn gav oss under registreringen eller för att begära att vi tar bort ditt barns registrerade konto, kontakta Kundtjänst. 3. Val avseende marknadsföring Hur du kan hantera dina generella val avseende marknadsföring: För att modifiera ett generellt godkännande till marknadsföring, som du lämnat när du registrerade och upprättade ditt konto (eller senare ändringar i det godkännandet), klicka här. Efter att vi mottagit din begäran om att upphöra med att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kan vi behöva rimlig tid för att uppdatera våra system för att helt genomföra din begäran. 4. Val avseende prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden Utöver valet avseende hur du generellt tillåter marknadsföring enligt ovan, kan du välja att prenumerera eller sluta prenumerera på flera nyhetsbrev och meddelanden som täcker en mängd olika ämnen, från sportresultat och familjepyssel till senaste nytt. Klicka på länkarna nedan för att få veta mer om flera av dessa kommunikationer, och ställ in dina val. ABC.com ABCNews.com BabyZone Club Penguin Disney.co.uk Disney.se Disney.com

12 Disneyland Resort Disneystore.co.uk Disneystore.de Disneystore.fr DisneyStore.com ESPN Family.com FamilyFun.com Hollywood Records Kaboose Marvel MarvelStore.com Playdom Radio Disney SoapNet.com Tapulous Walt Disney World Resort 5. Registrerade konton hos vissa andra medlemmar av Walt Disneys företagsfamilj Om du har ett registrerat konto hos Club Penguin, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Marvel, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Playdom, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Tapulous, klicka här. Spårning och marknadsföring på nätet 1. Spårning och marknadsföring på nätet Vi, och vissa tjänsteleverantörer som är verksamma å våra vägnar, samlar in information om din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer ed hjälp av spårningstekniker som t.ex. cookies, Flash-cookies och webbsignaler. Definitioner för listade spårningstekniker, såväl som information om hur man avaktiverar dem, finns nedan. Spårningsdata används för flera syften, bl.a. för att:

13 Tillhandahålla användbara funktioner för att förenkla din upplevelse när du återvänder till våra webbplatser och applikationer; t.ex. för att komma ihåg dina leveransuppgifter för framtida köp Tillhandahålla ett relevant innehåll utifrån dina preferenser, användningsmönster och var du befinner dig Övervaka och utvärdera användningen av våra webbplatser och applikationer Analysera trafiken på våra webbplatser och på webbplatser från tredjeparter Vi kan koppla ihop dessa spårningsdata med ditt registrerade konto. I så fall behandlar vi dessa data som personuppgifter. Tjänsteleverantörer som samlar in spårningsdata för vår räkning kan ge dig en möjlighet att välja att inte bli spårad på nätet. Annonsörer och tredjeparter kan också samla in information om din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer samt på webbplatser och applikationer från tredjeparter med spårningsteknikere. Spårningsdata som samlas in av dessa annonsörer och av tredjeparter används för att avgöra vilka annonser du ser, dels på våra webbplatser och applikationer, dels på tredjepartswebbplatser och -applikationer, men identifierar dig inte personligen och är inte knutet till ditt registrerade konto. Du kan välja att inte ta emot riktad marknadsföring från ett flertal nätverk för marknadsföring, tillhandahållare av informationsförmedling och marknadsföringsanalyser samt andra tjänsteleverantörer, här. 2. Spårningstekniker på nätet Exempel på spårningstekniker på nätet: Cookies. Cookies är informationsobjekt som en webbplats placerar på din dators hårddisk när du besöker webbplatsen. Cookies kan medföra att information överförs från oss till dig och från dig direkt till oss, till en annan part för vår räkning, eller till en annan part i enlighet med den partens sekretess- och personuppgiftsbehandlingspolicy. Vi kan komma att använda cookies för att sammanställa information som vi samlat in om dig. Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas eller välja att stänga av alla cookies. Du gör detta genom att ändra inställningar i din webbläsare. Olika webbläsare skiljer sig något från varandra, använd därför Hjälp-menyn för att lära dig hur du ändrar cookies-inställningar. Om du stänger av cookies får du inte tillgång till flera funktioner som förbättrar din upplevelse som gäst och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt. Flash-cookies. Vi kan använda lokalt delade objekt, ibland kända som Flash-cookies, för att lagra dina preferenser eller visa innehåll utifrån vad du tittar på, på vår webbplats för att personanpassa ditt besök. Våra

14 annonsörer och tredjepartstjänsteleverantörer kan också använda Flash-cookies för att samla in och lagra information. Flash-cookies skiljer sig åt från cookies genom den mängd data och den typ av data som lagras, och hur data lagras. Administrationsverktygen för cookies som finns tillgängliga i din webbläsare tar inte bort Flash-cookies. För att få veta mer om hur man hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies, klicka här. Om du avaktiverar Flash-cookies kommer du inte att ha tillgång till flera funktioner som förbättrar din upplevelse som gäst och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt. Webbsignaler. Webbsignaler är små informationsobjekt som är inbyggda i bilder på webbplatsers sidor. Webbsignaler kan medföra att information överförs direkt till oss, till en annan part för vår räkning, eller till en annan part i enlighet med den partens sekretess- och personuppgiftspolicy. Vi kan använda webbsignaler för att sammanföra information som vi samlar in om dig. End of Privacy Policy

Sekretesspolicy. Information som samlas in

Sekretesspolicy. Information som samlas in Sekretesspolicy Skriv ut Spara PDF Uppdaterad: 11 januari 2012 Disney Club Penguin ( Club Penguin ) drivs och visas för användare runt om i världen av Disney Online Studios Canada Inc. (tidigare känt under

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Installationskonfigurator Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Johnson Controls sekretessinformation

Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls sekretessinformation Johnson Controls, Inc. och dess dotterbolag (gemensamt benämnda Johnson Controls) värnar om din sekretess och förpliktar sig att skydda dina personuppgifter via sunda

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy

Plus500UK Limited. Sekretesspolicy Plus500UK Limited Sekretesspolicy Sekretesspolicy Sekretesspolicy hos Plus500 Vår högsta prioritet är att skydda våra kunders och våra webbplatsbesökares personliga och ekonomiska information. I följande

Läs mer

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016

Integritetspolicy. Innehåll. Gäller från och med 1 januari 2016 Integritetspolicy Gäller från och med 1 januari 2016 Innehåll Integritetspolicy... 1 1 Inledning... 2 2 Viktiga delar som du samtycker till... 2 3 Den information vi samlar in... 3 3.1 Registreringsuppgifter...

Läs mer

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY

GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY GROUPON SVERIGE SEKRETESSPOLICY Datum för ikraftträdande: 2014-06-13 Denna sekretesspolicy ( Sekretesspolicy ) förklarar hur Groupon AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm ( Groupon Sverige, oss, vår och

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Sekretessinformation från Adient

Sekretessinformation från Adient Sekretessinformation från Adient Adient plc (registrerat i Irland, 25-28 North Wall Quay, IFSC, Dublin, 1) och dess dotterbolag (hädanefter gemensamt benämnda Adient, vi, oss eller vår) tar din sekretess

Läs mer

Onlinesekretesspolicy

Onlinesekretesspolicy Onlinesekretesspolicy Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Gäller från: 1 november 2014 I Sverige finns tjänster som tillhandahålls av Custom House Financial

Läs mer

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter.

Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. INTEGRITETSPOLICY Senast uppdaterad: 31 augusti 2014 Vänligen läs igenom denna integritetspolicy noggrant då den innehåller viktig information rörande dina legala rättigheter och skyldigheter. DENNA INTERNETSIDA

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

INREACH SEKRETESSREGLER

INREACH SEKRETESSREGLER INREACH SEKRETESSREGLER Senast uppdaterad: September 1, 2016 (v 2016.2) Din integritet är viktig för InReach, Inc. ("inreach"). Vi har utarbetat dessa Sekretessregler så att du ska veta hur vi samlar in,

Läs mer

DATASKYDDSPOLICY. Policyns omfattning

DATASKYDDSPOLICY. Policyns omfattning Senast uppdaterad den 15 januari 2010 DATASKYDDSPOLICY Policyns omfattning Dataskyddspolicyn för gäster (nedan kallad policyn ) beskriver hur vi inom Rezidor Hotel Group genom vårt danska holdingbolag

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Fieldglass integritetspolicy

Fieldglass integritetspolicy Fieldglass integritetspolicy Revisionshistorik Dokumentrevisionshistorik Revision Datum Sammanfattning av ändringar Författare 1 Februari 2014 Integritetspolicyn anpassad till branschstandard Pamela Bellner

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se

Användarvillkor. Stille AB Sundbybergsvägen 1A 171 73 Solna Tel +46 (0)8 588 580 00 Fax +46 (0)8 588 580 05 www.stille.se Användarvillkor Godkännande Stille AB (nedan Stille ) äger och/eller kontrollerar allt innehåll på denna webbplats. Din åtkomst till och användning av denna webbplats omfattas av följande villkor och all

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration

Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration Integritetspolicy och Säkerhetsdeklaration SENAST UPPDATERAD: 26 juli 2012 Vi respekterar integriteten av varje person som besöker våra webbplatser. Integritetspolicyn och Säkerhetsdeklarationen ("Integritetspolicyn")

Läs mer

Meetings by Formpipe Integritetspolicy

Meetings by Formpipe Integritetspolicy Meetings by Formpipe Integritetspolicy Revisionsnummer: 2 ID-nummer: Meetings by Formpipe Integritetspolicy Datum: 2014-10-14 Formpipe Software AB. Alla rättigheter förbehållna. 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter

Sekretesspolicy Målsättning och ansvarig Grundläggande uppgifter om behandling av data Inhämtning, behandling och användning av personuppgifter Sekretesspolicy 1. Målsättning och ansvarig 1.1. Denna sekretesspolicy upplyser om typ, omfång och syfte med inhämtning och användning av data samt av cookies på denna webbplats och för onlineerbjudanden

Läs mer

Honda MaRIS Pay & Go. Dataskydds- och cookiepolicy

Honda MaRIS Pay & Go. Dataskydds- och cookiepolicy Honda MaRIS Pay & Go Dataskydds- och cookiepolicy Honda är väl medvetna om vikten av att vara uppriktig och ansvarstagande i användningen av personuppgifter. Denna dataskydds- och cookiepolicy ( policy

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen

DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen DATASKYDDSMANUAL för Saferoad-gruppen Innehåll 1. Introduktion till Dataskydd 5 2. Sammanfattning 7 3. Datainsamling 8 4. Känsliga personuppgifter och specialkategorier av personuppgifter 11 5. Notis

Läs mer

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

2.3 Överföring av personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet Skydd för personuppgifter hos VIA EGENCIA Vi är medvetna om att du visar oss stort förtroende genom att boka online via www.viaegencia.no.se.dk.fi (nedan kallat VIA EGENCIAs hemsida eller vår hemsida ).

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet.

Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. Ytterligare användningsvillkor för Acrobat.com Senast uppdaterad 18 juni, 2014. Ersätter villkoren från den 2 maj 2013 i dess helhet. ADOBES ONLINETJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA ACROBAT.SE YTTERLIGARE

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Teknisk beskrivning Hälsa för mig

Teknisk beskrivning Hälsa för mig Bilaga 2 Teknisk beskrivning Hälsa för mig 1.1 Att skapa ett Konto i Hälsa för mig För att börja använda Hälsa för mig måste man skapa ett Konto. När en Användare väljer att skapa ett Konto får Användaren

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter.

Lilly garanterar och förbehåller sig alla ideella rättigheter. COPYRIGHT Copyright 2004. Eli Lilly Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. Eli Lilly Sweden AB ( Lilly ) ger dig härmed rätt att kopiera dokument som publicerats av Lilly på World Wide Web att användas

Läs mer

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY

INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY INTEGRITETS- OCH SÄKERHETSPOLICY Svenska Bostadsfonden har policys för hantering av cookies och personuppgifter. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER. VA SYD, org. nr , är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PERSONUPPGIFTSANSVARIG VA SYD, org. nr. 222000-2378, är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204). Besöksadress: Hans Michelsensgatan 2, 211

Läs mer

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)

Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Yttrande Diarienr 1 (7) 2016-06-21 536-2016 Ert diarienr Ku2016/00088/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm även via e-post Betänkandet låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 1552-2012 Socialnämnden i Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

KÖPEVILLKOR. Avtalstext:

KÖPEVILLKOR. Avtalstext: KÖPEVILLKOR Avtalstext: Genom att slutföra köpet blir du skyldig att betala för den vara du beställt. Du får din vara skickad hem med post tillsammans med din faktura. Betalningsvillkor: Kredittiden för

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datum Dnr 2008-06-23 473-2008 Stadsdelsnämnden Södra Innerstaden, Malmö stad Box 7070 200 42 Malmö samt via e-post och fax sodrainnerstaden@malmo.se 040-346460 Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen

Läs mer

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin

2. Komma igång. 3. Komma åt Salut Chat. 4. Uppdatera webbläsare och plugin Neuropsykiatriska behandlingsenheten, Solhem Södra Älvsborgs sjukhus 501 82 BORÅS Tel.: 033-616 29 60, e- mail: lena.y.johannesson@vgregion.se 1. Inledning Syftet med den här studien är att utvärdera om

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Sociala medier och säkerhet

Sociala medier och säkerhet Sociala medier och säkerhet Vem bryr sig? FREDRIK ANDERSSON 2013-10-24 @awaze Gränslös Snowden-effekten Digitaljournal.com De uppenbara Skadliga applikationer Phishing nätfiske av uppgifter Clickjacking

Läs mer

Sekretessdeklaration. Ikraftträdande: [07/25/2011]

Sekretessdeklaration. Ikraftträdande: [07/25/2011] Sekretessdeklaration Ikraftträdande: [07/25/2011] HTC tar sekretessen för dina personuppgifter på allvar. HTC Corporation HTC Corporation på No. 23 Xinghua Road, Taoyuan City och County 330, Taiwan, Republic

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 21 september 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Christian Rimmerfeldt Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

3. Avstämning mot hyresvärdens krav. Villkor för användning av HomeQ.se

3. Avstämning mot hyresvärdens krav. Villkor för användning av HomeQ.se Villkor för användning av HomeQ.se 1. Allmänt Dessa användarvillkor innehåller de villkor som (tillsammans med vår cookie-policy) gäller för din användning av vår webbplats www.homeq.se och den tjänst

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Publicering på Internet

Publicering på Internet Publicering på Internet I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på Internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (12)

Innehållsförteckning 2 (12) Användarguide Innehållsförteckning 1 REGISTRERING... 3 2 MEDLEMSKONTO (MINA SIDOR)... 4 2.1 Kontaktinformation... 5 2.2 Adressbok... 5 2.3 Beställningshistorik... 6 2.4 Inloggningshistorik... 6 3 VARUKORGEN...

Läs mer

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen Almega Express den 7 december 2016 på Nils Bergh Heléne Hellström Persson Dataskyddsförordningen Ny lagstiftning 2018 Dataskyddsdirektivet från 1995 införlivades i Sverige genom

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan:

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL. Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: 2017-04-05 PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL PARTER Detta personuppgiftsbiträdesavtal ( Biträdesavtal ) har ingåtts [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med adressen [**] (i det följande Personuppgiftsansvarige

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 780-2008 Big Travel Sweden AB Jöns Filsgatan 3 203 12 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Vilka uppgifter samlar webbplatsen in?

INTEGRITETSPOLICY. Vilka uppgifter samlar webbplatsen in? INTEGRITETSPOLICY Välkommen till AV-id en webbplats ( webbplats ), en mobil app ( app ) och tjänst (sammantaget tjänsten ) som tillhandahålls av Added Value Limited ( Added Value ) i syfte att genomföra

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

H&M Lady Gaga-tävling. Regler och villkor

H&M Lady Gaga-tävling. Regler och villkor H&M Lady Gaga-tävling Regler och villkor 1. Dessa regler och villkor tillsammans med de specifika instruktioner som specificeras på H&M:s officiella tävlingssajt ("Tävlingssajt" är tävlingsreglerna("tävlingsregler")

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 643-2012 Socialnämnden Järfälla kommun 177 80 Järfälla Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i molnet Datum Diarienr 2013-09-09 890-2012 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna kommun Turebergs torg 1 191 86 Sollentuna Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer