Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Gäller från: 01/09/2012"

Transkript

1 Walt Disney Company har en rik tradition av att ge våra gäster runt om i världen storslagna berättelser, starka karaktärer och stora upplevelser och våra webbplatser och applikationer har skapats för att underhålla och möjliggöra för gäster att ta del av det bästa som Disney har att erbjuda på de plattformar och den utrustning som gästerna föredrar att använda. Vi har uppdaterat vår policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling. Vår uppdaterade policy har utformats för att våra arbetssätt och principer avseende sekretess och personuppgiftsbehandling ska vara mer transparanta, i ett nytt format som är lättare att navigera runt i, läsa och förstå. Vi fortsätter att behandla dina personuppgifter med försiktighet och respekt. Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling Gäller från: 01/09/2012 Denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling ( policy ) beskriver behandlingen av information som lämnats eller samlats in på webbplatser där denna policy har publicerats. Den förklarar också hur vi behandlar information som lämnats eller samlats i samband med din användning av applikationer som vi gör tillgängliga på tredjepartswebbplatser eller plattformar där denna policy har publicerats. Vi följer denna policy i överensstämmelse med lokal lagstiftning på de platser där vi är verksamma. Typ av information som samlas in Hur vi samlar in information om dig Hur information om dig används av Walt Disneys företagsfamilj Delning av information om dig med andra företag Din kontroll och dina val Sekretess och personuppgiftsbehandling avseende barn Datasäkerhet och dataintegritet Dataöverföring, lagring och databehandling globalt Ändringar i denna policy Kommentarer och frågor

2 1. Typ av information som samlas in Vi samlar in två grundläggande typer av information personuppgifter och anonyma uppgifter och vi kan använda personuppgifter och anonyma uppgifter för att skapa en tredje typ av information; aggregerade uppgifter. Vi samlar in följande kategorier av information: Registreringsuppgifter som du lämnar när du skapar ett konto, inklusive ditt för- och efternamn, bosättningsland, kön, födelsedatum, e-postadress, användarnamn och lösenord Transaktionsuppgifter som du lämnar när du begär information eller köper en produkt eller tjänst från oss, via våra webbplatser eller applikationer. I uppgifterna ingår bl.a. din postadress, ditt telefonnummer och din betalningsinformation Uppgifter som du lämnar i allmänna forum å våra webbplatser och i våra applikationer Information som skickas antingen från person till person eller inom en begränsad grupp i ett meddelande, via chatt, med post eller motsvarande, då sådan insamling är tillåten enligt lag Uppgifter som du lämnar till oss när du använder våra webbplatser och applikationer, våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar (som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande) eller när du länkar din profil på en tredjepartswebbplats eller -plattform till ditt registrerade konto Lokaliseringsuppgifter som vi får tillgång till när du besöker våra webbplatser eller använder våra applikationer, inklusive lokaliseringsuppgifter som antingen lämnats via en mobil enhet som interagerar med en av våra webbplatser eller applikationer, eller som är knuten till din IP-adress, då behandling av denna information är tillåten enligt lag Användning, vad som visas och teknisk information, inklusive din utrustnings unika identitet eller IPadress, när du besöker våra webbplatser, använder våra applikationer på tredjepartswebbplatser eller -plattformar, eller öppnar e-post vi skickar till dig 2. Hur vi samlar in din information Vi samlar in den information som du lämnar till oss när du beställer produkter, tjänster eller begär uppgifter från oss, registrerar dig hos oss, deltar i allmänna forum ller andra aktiviteter på våra webbplatser och i våra applikationer, svarar på kundenkäter eller på annat vis interagerar med oss. Var medveten om att när du lämnar uppgifter till oss på en tredjepartswebbplats eller -plattform (t.ex. via våra applikationer), kan uppgifterna du lämnar komma att samlas in separat av tredjepartswebbplatsen eller -plattformen. Uppgifterna vi samlar in täcks av denna policy och de uppgifter som samlas in på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen omfattas av tredjepartens sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser. De sekretess- och personuppgiftsbehandlingsval du har gjort på tredjepartswebbplatsen eller -plattformen gäller inte för vår användning av de uppgifter som vi har samlat in direkt genom våra applikationer. Vi samlar in information via tekniker som cookies, Flash-cookies och webbsignaler, bl.a. när du besöker våra webbplatser och applikationer, eller använder våra applikationer på

3 tredjepartswebbplatser eller -plattformar. Besök Spårning och marknadsföring på nätet ör ytterligare information, inklusive information om hur man avaktiverar cookies. Vi hämtar information från andra tillförlitliga källor för att uppdatera eller komplettera uppgifterna som du lämnat till oss eller som vi har samlat in automatiskt. Lokal lagstiftning kan kräva att du ger tredjepart tillåtelse att dela din information med oss innan vi kan få tillgång till informationen. 3. Användning av dina uppgifter av Walt Disneys företagsfamilj En medlem v Walt Disneys företagsfamilj, som omfattar många olika varumärken, kommer att vara den som är personuppgiftsansvarig för din information. För att ta reda på vem eller vilka som är personuppgiftsansvarig för vilka uppgifter, se listan här. Andra medlemmar av Walt Disneys företagsfamilj kan ha tillgång till din information då de utför tjänster på uppdrag av den personuppgiftsansvariga (som personuppgiftsbiträde ch, om det inte är förbjudet enligt tillämplig lag, för användning för egen del (som personuppgiftsansvarig) i följande syften: Förse dig med de produkter och tjänster du beställer Kommunicera med dig om ditt konto eller dina transaktioner med oss och skicka information till dig om funktioner på våra webbplatser och i våra applikationer], eller ändringar av vår policy i olika frågor På ett sätt som är förenligt med lokal lagstiftning och de val och den kontroll som kan vara tillgänglig för dig: Skicka dig erbjudanden och reklammaterial om våra produkter och tjänster eller om tredjepartsprodukter och -tjänster Personanpassa innehåll och upplevelser på våra webbplatser och i våra applikationer Skicka reklam till dig baserat på din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer och på tredjepartswebbplatser och -applikationer. Besök Spårning och marknadsföring på nätet för att få veta mer om hur vi använder din information för personanpassning och spårning. Optimera eller förbättra våra produkter, tjänster och vår verksamhet Identifiera, undersöka och förhindra aktiviteter som kan bryta mot vår policy i olika frågor eller vara olagliga 4. Delning av dina uppgifter med andra företag Vi kommer inte att dela dina personuppgifter ed någon/några utanför Walt Disneys företagsfamilj tom under vissa särskilda omständigheter, bl.a.: När du tillåter att vi delar dina personuppgifter med ett annat företag, som t.ex.:

4 När du bestämmer dig för att dela dina personuppgifter med omsorgsfullt utvalda företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster När du ber oss att dela dina personuppgifter med tredjepartswebbplatser eller -plattformar, som t.ex. webbplatser för socialt nätverkande Observera att när vi väl delar dina personuppgifter med ett annat företag, omfattas uppgifterna som mottagits av det andra företaget av det andra företagets sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelser. När vi samarbetar med finansinstitut för att erbjuda dig produkter eller tjänster som marknadsförs gemensamt (co-branded) med vårt varumärke, som t.ex. Disney Rewards Visa Card. I sådana situationer kommer vi dock bara att dela dina personuppgifter om det är tillåtet enligt tillämplig lag och i dessa fall är finansinstituten förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som hör ihop med produkter och tjänster som marknadsförs gemensamt med vårt varumärke När företag utför tjänster för vår räkning, som t.ex. paketleveranser och kundservice; Dessa företag är emellertid förbjudna att använda dina personuppgifter för andra syften än de som begärs av oss eller krävs enligt lag När vi delar personuppgifter med tredjepart i anslutning till försäljning av en affärsverksamhet, för att upprätthålla innehållet i våra användarvillkor eller bestämmelser, för att garantera säkerheten och skyddet av våra gäster och av tredjeparter, för att skydda våra rättigheter och vår egendom och våra gästers och tredjeparters rättigheter och egendom, för att fullgöra våra skyldigheter i rättsliga förfaranden eller i andra fall om vi är i god tro om att ett utlämnande krävs enligt lag. 5. Din kontroll och dina val Vi ger dig möjligheten att utöva viss kontroll och göra vissa val avseende vårt insamlande, användande och delande av din information. I överensstämmelse med lokal lagstiftning kan din kontroll och dina val innefatta att: Du kan korrigera, uppdatera och ta bort ditt registrerade konto Du kan ändra dina val för prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden Du kan välja om du vill ta emot erbjudanden och reklammaterial från oss om våra produkter och tjänster, eller om produkter och tjänster som vi tror att du kan ha intresse av Du kan välja om vi får dela dina personuppgifter ed andra företag så att de kan skicka erbjudanden och reklammaterial till dig om sina produkter och tjänster Du kan välja att inte ta emot riktad marknadsföring från flera nätverk för marknadsföring, tillhandahållare av informationsförmedling och marknadsföringsanalyser samt andra tjänsteleverantörer, här Du kan begära åtkomst till personuppgifterna vi bevarar om dig och begära att vi ändrar eller tar bort dem. Vi kräver att tredjeparter, med vilka vi har delat uppgifterna, gör detsamma.

5 Du kan utöva din kontroll och göra dina val, eller begära åtkomst till dina personuppgifter, genom att gå in på Kommunikationsalternativ, kontakta Kundtjänst ller följa de instruktioner som meddelats dig. Om du inte tillåter oss att samla in information från dig, ska du vara medveten om att vi kanske inte kan leverera vissa produkter eller tjänster till dig och en del av våra tjänster kanske inte kan ta i beaktande dina intressen och preferenser. Om du har frågor angående vilka specifika personuppgifter som vi behandlar eller bevarar om dig, kontakta Kundtjänst. 6. Sekretess och personuppgiftsbehandling avseende barn Vi inser behovet av att erbjuda ytterligare sekretesskydd när det gäller personuppgifter om vi eventuellt samlar in från barn å våra webbplatser och i våra applikationer. Några av funktionerna på våra webbplatser och i våra applikationer är åldersstyrda så att de inte kan användas av barn och vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från barn i anslutning till dessa funktioner. När vi har för avsikt att samla in personuppgifter från barn vidtar vi ytterligare åtgärder för att skydda barnets privatliv, bl.a.: Meddelar vi föräldrar m våra informationsbestämmelser som avser information från barn, inklusive de typer av information vi kan komma att samla in från barn, till vad denna information kan komma att användas, och ifall och med vilka vi kommer att dela denna information Begär vi i enlighet med tillämplig lag föräldrarnas samtycke till insamling av personuppgifter från deras barn eller för att skicka information om våra produkter och tjänster direkt till deras barn Begränsar vår insamling av personuppgifter från barn till inte mer än vad som rimligen är nödvändigt för att delta i en aktivitet på nätet Ger föräldrar tillgång till, eller möjligheten att begära tillgång till, personuppgifter som vi har samlat in från deras barn och möjligheten att begära att personuppgifterna ändras eller tas bort För ytterligare information om våra bestämmelser i Förenta staterna och Latinamerika angående barns personuppgifter, läs vår sekretess och personuppgiftsbehandlings policy avseende barn. 7. Datasäkerhet och dataintegritet Säkerhet, integritet och konfidentialitet avseende din information är ytterst viktig för oss. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder som har utformats för att skydda gästers information från otillåten åtkomst, avslöjande, användning och modifiering. Vi granskar våra säkerhetsrutiner från tid till annan för att överväga lämplig ny teknologi och nya metoder. Var emellertid medveten om att, trots att vi gör vårt bästa, inga säkerhetsåtgärder är helt perfekta eller omöjliga att förbigå.

6 8. Dataöverföring, lagring och databehanding globalt Vår verksamhet är global och vi kan komma att överföra dina personuppgifter ill enskilda företag inom Walt Disneys företagsfamilj ller till tredjeparter på platser över hela världen för de syften som beskrivs i denna policy. Oavsett vart dina personuppgifter skickas, lagras eller behandlas av oss, vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vid användning eller utlämnande av personuppgifter som överförs från EU, följer vi Safe Harbor Principles som stipulerats av USA:s handelsdepartement, använder standardkontraktsklausuler som godkänts av europeiska kommissionen, vidtar andra åtgärder som är förenliga med EU-lag för att säkerställa adekvat skydd eller inhämtar ditt samtycke. Vi tillämpar också de materiella kraven i Safe Harbor Principles vid överföring av personuppgifter från Australien. 9. Ändringar i denna policy Ibland kan vi ändra denna policy för att anpassa policyn till nya teknologier, ny industripraxis, krav enligt lag eller av andra skäl. Vi meddelar ig om dessa ändringar är väsentliga och om det krävs, enligt tillämplig lag, inhämtar vi ditt samtycke. 10. Kommentarer och frågor Om du har en kommentar eller fråga om denna policy, kontakta Kundtjänst. Våra webbplatser och applikationer an innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss och vi är inte ansvariga för sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelserna på dessa webbplatser. Vi råder dig att vara uppmärksam när du lämnar våra webbplatser eller applikationer och läser sekretess- och personuppgiftsbehandlingsbestämmelserna på andra webbplatser som kan komma att samla in dina personuppgifter. Meddelande till bosatta i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien tillåter paragraf i California Civil Code dig att begära uppgifter angående utlämnandet av dina personuppgifter av vissa medlemmar v Walt Disneys företagsfamilj till tredjepart för tredjeparts direktreklamsyften. Vad avser dessa enheter, gäller denna policy endast för deras aktiviteter inom delstaten Kalifornien. För att göra en sådan begäran, skicka ett e- postmeddelande till eller skriv till oss: CA Privacy Rights Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street

7 Mail Code 7667 Burbank, CA Ange i din begäran till vilken medlem av Walt Disneys företagsfamilj som din begäran hänför sig. Om ingen medlem anges behandlar vi din begäran som hänförlig till Disney Online. Definitioner Aggregerade uppgifter. Aggregerade uppgifter är uppgifter om grupper eller kategorier av gäster vilka inte identifierar, och som rimligtvis inte kan användas för att identifiera, en enskild gäst. Anonyma uppgifter. Anonyma uppgifter är uppgifter som inte direkt eller indirekt identifierar, och som inte rimligtvis kan användas för att identifiera, en enskild gäst. Applikation. Med applikation avses ett program eller en tjänst som sköts av oss (eller för vår räkning) som kan visas på olika nät- och mobilplattformar eller andra plattformar och miljöer, inklusive dem som sköts av tredjepart, och vilka tillåter oss att interagera direkt med våra gäster. Barn. Barn är individer som vi har identifierat som individer vilka inte har uppnått myndighetsålder och därför inte kan samtycka till insamlingen och behandlingen av deras personuppgifter. I Förenta staterna och Latinamerika menas med begreppet "barn", individer under 13 år. Personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvariga är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person till The Walt Disney Company som ansvarar för personuppgifterna som samlas in från webbplatser och applikationer enligt följande: Webbplatser och applikationer Företag Kontaktinformation och applikationer med associerade varumärken. The Walt Disney Company Limited The Walt Disney Company Limited är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer och med sitt registrerade kontor på 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE Storbritannien & Wales under Company Registration Number with its registered office at 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE United Kingdom Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst

8 DisneyStore.co.uk och applikationer med associerade varumärken Disney Stores Limited (tillsammans med The Walt Disney Company Limited) The Walt Disney Company Limited är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer och är registrerat i England och Wales under företagets registreringsnummer , båda har sitt registrerade kontor på 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, London, W6 9PE Storbritannien Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Disney ID, Marvel XP och alla andra webbsidor och applikationer Disney Online Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street Mail Code 7667 Burbank, CA United States of America Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Personuppgiftsbiträde. Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter på uppdrag av en personuppgiftsansvarig (eller personuppgiftsansvariga) och som endast tillåts att utföra databehandling enligt instruktion från den eller de personuppgiftsansvariga. IP-adress. En IP-adress är knuten till den åtkomstpunkt genom vilken du får åtkomst till Internet, och kontrolleras normalt av din Internetleverantör (ISP), ditt företag eller ditt universitet. Vi kan använda IP-adresser för att samla in information angående hur ofta våra gäster besöker olika delar av våra webbplatser och applikationer, och vi kombinerar eventuellt IP-adresser med personuppgifter. Medlem. En medlem är ett dotterbolag eller en närstående juridisk person som utgör en del av Walt Disneys företagsfamilj. Meddelande. Ett meddelande kan skickas till dig via e-post till den e-postadress du senast uppgav för oss. Du kan också meddelas om förändringar på våra webbplatser eller i våra applikationer eller på andra sätt i enlighet med tillämplig lag. Föräldrar. En förälder är en förälder eller en vårdnadshavare.

9 Personuppgifter. Personuppgifter är information som identifierar (antingen direkt eller indirekt) en bestämd individ, t.ex. individens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. När anonym information är direkt eller indirekt knuten till personuppgifter, behandlas den anonyma informationen också som personuppgifter. Allmänna forum. Våra webbplatser och applikationer kan erbjuda meddelandeforum (message boards), konversationssidor, bloggar, chattrum, sociala community miljöer, profilsidor och andra forum som inte är begränsade till en viss publik. Om du lämnar ut personuppgifter när du använder någon av dessa funktioner kan uppgifterna publiceras öppet eller på annat sätt offentliggöras utan att användningen av uppgifterna begränsas enligt vad som gäller för användning av oss eller av en tredjepart. För att begära borttagning av dina personuppgifter från ett allmänt forum på en av våra webbplatser eller applikationer, kontakta Kundtjänst. Walt Disneys företagsfamilj. Walt Disneys företagsfamilj avser The Walt Disney Company och dess dotterbolag och närstående juridiska personer, vilka erbjuder sina produkter och tjänster under olika varumärken. Dessa företag sysslar med ett flertal affärsverksamheter, bl.a. nöjesfält och resor, film och television, förlagsverksamhet, konsumentvaror och interaktiva tjänster. Bland The Walt Disney Companys varumärken finns bl.a. följande: ABC Baby Einstein BabyZone Club Penguin Disney ESPN Hollywood Records Kaboose Marvel Muppets Pixar Playdom Tapulous Touchstone

10 Kontaktinformation för Kundtjänst Europa: Guest Services The Walt Disney Company Limited London W6 9PE England Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst Nord- och Sydamerika: Guest Services Disney Interactive Media Group 500 South Buena Vista Street Mail Code 7667 Burbank, CA United States of America Skicka ett e-postmeddelande till Kundtjänst För frågor relaterade till barns säkerhet kan du också ringa Kundtjänst i USA på +1 (877) Disney Interactive Media Group är licenstagare av TRUSTe Privacy Program i USA. Om du anser att Disney Interactive Media Group inte har besvarat ditt ärende eller om ditt ärende inte or har blivit behandlat på tillfredställande vis, kan du kontakta TRUSTe här ller kontakta United States Federal Trade Commission genom vårt formulär för kundklagomål här. Kommunikationsalternativ Följande information gäller för de flesta registrerade konton hos Walt Disneys företagsfamilj, inklusive ABC-, ESPN-, Disney-, Family-, Kaboose- och FamilyFun-konton. För att komma åt och kontrollera registrerade konton hos vissa andra medlemmar v Walt Disneys företagsfamilj, inklusive Club Penguin, Marvel, Playdom och Tapulous, klicka här.

11 1. Åtkomst till ditt registrerade konto Du kan komma åt och uppdatera kontaktuppgifterna som du gav oss under registreringen (dvs. din postadress, e-postadress eller andra uppgifter som gör det möjligt för oss att direkt kontakta dig), här. 2. Åtkomst till ditt barns registrerade konto För att begära åtkomst till och uppdatera uppgifterna som ditt barn gav oss under registreringen eller för att begära att vi tar bort ditt barns registrerade konto, kontakta Kundtjänst. 3. Val avseende marknadsföring Hur du kan hantera dina generella val avseende marknadsföring: För att modifiera ett generellt godkännande till marknadsföring, som du lämnat när du registrerade och upprättade ditt konto (eller senare ändringar i det godkännandet), klicka här. Efter att vi mottagit din begäran om att upphöra med att använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, kan vi behöva rimlig tid för att uppdatera våra system för att helt genomföra din begäran. 4. Val avseende prenumerationer, nyhetsbrev och meddelanden Utöver valet avseende hur du generellt tillåter marknadsföring enligt ovan, kan du välja att prenumerera eller sluta prenumerera på flera nyhetsbrev och meddelanden som täcker en mängd olika ämnen, från sportresultat och familjepyssel till senaste nytt. Klicka på länkarna nedan för att få veta mer om flera av dessa kommunikationer, och ställ in dina val. ABC.com ABCNews.com BabyZone Club Penguin Disney.co.uk Disney.se Disney.com

12 Disneyland Resort Disneystore.co.uk Disneystore.de Disneystore.fr DisneyStore.com ESPN Family.com FamilyFun.com Hollywood Records Kaboose Marvel MarvelStore.com Playdom Radio Disney SoapNet.com Tapulous Walt Disney World Resort 5. Registrerade konton hos vissa andra medlemmar av Walt Disneys företagsfamilj Om du har ett registrerat konto hos Club Penguin, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Marvel, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Playdom, klicka här. Om du har ett registrerat konto hos Tapulous, klicka här. Spårning och marknadsföring på nätet 1. Spårning och marknadsföring på nätet Vi, och vissa tjänsteleverantörer som är verksamma å våra vägnar, samlar in information om din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer ed hjälp av spårningstekniker som t.ex. cookies, Flash-cookies och webbsignaler. Definitioner för listade spårningstekniker, såväl som information om hur man avaktiverar dem, finns nedan. Spårningsdata används för flera syften, bl.a. för att:

13 Tillhandahålla användbara funktioner för att förenkla din upplevelse när du återvänder till våra webbplatser och applikationer; t.ex. för att komma ihåg dina leveransuppgifter för framtida köp Tillhandahålla ett relevant innehåll utifrån dina preferenser, användningsmönster och var du befinner dig Övervaka och utvärdera användningen av våra webbplatser och applikationer Analysera trafiken på våra webbplatser och på webbplatser från tredjeparter Vi kan koppla ihop dessa spårningsdata med ditt registrerade konto. I så fall behandlar vi dessa data som personuppgifter. Tjänsteleverantörer som samlar in spårningsdata för vår räkning kan ge dig en möjlighet att välja att inte bli spårad på nätet. Annonsörer och tredjeparter kan också samla in information om din aktivitet på våra webbplatser och i våra applikationer samt på webbplatser och applikationer från tredjeparter med spårningsteknikere. Spårningsdata som samlas in av dessa annonsörer och av tredjeparter används för att avgöra vilka annonser du ser, dels på våra webbplatser och applikationer, dels på tredjepartswebbplatser och -applikationer, men identifierar dig inte personligen och är inte knutet till ditt registrerade konto. Du kan välja att inte ta emot riktad marknadsföring från ett flertal nätverk för marknadsföring, tillhandahållare av informationsförmedling och marknadsföringsanalyser samt andra tjänsteleverantörer, här. 2. Spårningstekniker på nätet Exempel på spårningstekniker på nätet: Cookies. Cookies är informationsobjekt som en webbplats placerar på din dators hårddisk när du besöker webbplatsen. Cookies kan medföra att information överförs från oss till dig och från dig direkt till oss, till en annan part för vår räkning, eller till en annan part i enlighet med den partens sekretess- och personuppgiftsbehandlingspolicy. Vi kan komma att använda cookies för att sammanställa information som vi samlat in om dig. Du kan välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas eller välja att stänga av alla cookies. Du gör detta genom att ändra inställningar i din webbläsare. Olika webbläsare skiljer sig något från varandra, använd därför Hjälp-menyn för att lära dig hur du ändrar cookies-inställningar. Om du stänger av cookies får du inte tillgång till flera funktioner som förbättrar din upplevelse som gäst och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt. Flash-cookies. Vi kan använda lokalt delade objekt, ibland kända som Flash-cookies, för att lagra dina preferenser eller visa innehåll utifrån vad du tittar på, på vår webbplats för att personanpassa ditt besök. Våra

14 annonsörer och tredjepartstjänsteleverantörer kan också använda Flash-cookies för att samla in och lagra information. Flash-cookies skiljer sig åt från cookies genom den mängd data och den typ av data som lagras, och hur data lagras. Administrationsverktygen för cookies som finns tillgängliga i din webbläsare tar inte bort Flash-cookies. För att få veta mer om hur man hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies, klicka här. Om du avaktiverar Flash-cookies kommer du inte att ha tillgång till flera funktioner som förbättrar din upplevelse som gäst och vissa av våra tjänster kommer inte att fungera korrekt. Webbsignaler. Webbsignaler är små informationsobjekt som är inbyggda i bilder på webbplatsers sidor. Webbsignaler kan medföra att information överförs direkt till oss, till en annan part för vår räkning, eller till en annan part i enlighet med den partens sekretess- och personuppgiftspolicy. Vi kan använda webbsignaler för att sammanföra information som vi samlar in om dig. End of Privacy Policy

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Etiska regler för e-postmarknadsföring

Etiska regler för e-postmarknadsföring Etiska regler för e-postmarknadsföring Innehåll Etiska regler för e-postmarknadsföring 2 1. Inledning 3 2.0 Insamling och hantering av data 3 2.1 Datainsamling 3 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

I agree - men till vad?

I agree - men till vad? I agree - men till vad? Rapport om integriteten på nätet Juni 2014 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Resultat... 6 3a. Fem fel... 6 3b. Användarkonto

Läs mer

Sekretesspolicy. Inledning

Sekretesspolicy. Inledning Sekretesspolicy Inledning Detta dokument är sekretesspolicyn för Travian Games GmbH, Wilhelm- Wagenfeld Straße 22, 80807 München, Tyskland. Den gäller alla företag inom Travian Games GmbH och företag,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo.

Upp till 50 bilder kommer att väljas ut och visas i en TV promo. DC Fanzone fotokampanj TÄVLINGSREGLER (gäller från 18 Maj 2015) Vi ger upp till (50) personer chansen att få sitt foto visat i en TV promo på Disney Channel under perioden, juni augusti 2015. Deltagare

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000

Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000 Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000 Daniel Westman (red) Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2001:2 2001 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Icke begärd marknadskommunikation och dataskydd Sammanfattning av slutsatserna i studien (*) - Januari 2001 Serge Gauthronet och Étienne Drouard I över fem år har Europaparlamentet

Läs mer

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet

handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet handbok Internet som ett verktyg i det sociala arbetet formgivning: helena storm omslagsfoto: bildarkivet.se tryck: eo grafiska (2012) Handbok internet som ett verktyg i det sociala arbetet www.stockholm.se/sof

Läs mer

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING!

GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ GÖR UPP EN DATASKYDDSBESKRIVNING! Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Enligt personuppgiftslagen skall alla nättjänster som samlar in personuppgifter förses med en tillbörlig

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Dataskyddsbestämmelser

Dataskyddsbestämmelser Dataskyddsbestämmelser Allmänna dataskyddsbestämmelser för att använda PARSHIP.se - version 2014-09- 30 1 Säkerhet och anonymitet PARSHIP handskas ytterst ansvarsfullt med säkerhetstemat. PARSHIP gör sittyttersta

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier

Försvarsmaktens handbok i Sociala medier Försvarsmaktens handbok i Sociala medier 2013 Försvarsmaktens handbok i Sociala medier H FM Soc Med Introduktion Facebook, Youtube och Twitter även om du inte använder dem själv känner du säkert till

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer