Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION OCH VIKTIGA DATUM... 4 ANTAL MEDLEMSKAP I DISTRIKTETS KLUBBAR ÖVER TID (AKTIVA)... 6 BANA/MILJÖKOMMITTÉN... 7 BREDDGOLF/MEDLEMSKOMMITTÉN... 8 DISCIPLINKOMMITTÉN... 8 REGEL- OCH HCPKOMMITTÉN... 8 SENIORKOMMITTÉN... 9 SLOPEGRUPPEN TÄVLINGSKOMMITTÉN UNGDOM/ELIT GOLFGYMNASIET IDROTTSLIGA GYMNASIEUTBILDNINGAR I UPPLAND IGU UTBILDNINGSKOMMITTÉN RESULTATRÄKNING BALANSRAPPORT FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER

2 Ordförande har ordet Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra medlemmar - klubbarna! Gör vi vårt jobb bra, vårdar och stärker vi den viktiga demokratiprocessen i ett stort idrottsförbund ökade antalet medlemmar i våra 23 föreningar och två associerade bolag med ca 2100, tack vare att Sundsta Golf återfördes till distriktet. Rekryteringen är god, bättre än i de flesta idrottsförbund, men avhoppen är alldeles för många. Golfen har en fantastisk attraktionskraft för de som utövar idrotten livslångt. Varför tappar vi då medlemmar? Golfförbundet har gjort studier som visar att det finns många skäl till avhopp. Tid betyder mycket. Det tar tid att spela golf och det tar tid att bli en etablerad golfare. Spelar man lite utvecklas inte spelförmågan, golfen blir inte kul och man tappar sugen. Spelar man lite upplevs kostnaden som hög och det uppstår ytterligare ett skäl till att sluta. Det finns också många konkurrerande aktiviteter till golfen, inte minst för ungdomar. Kvinnor och juniorer är överrepresenterade i avhoppargruppen. Ett antal klubbar i distriktet har ökat sitt medlemsantal. Kan vi lära av dem och andra klubbar i landet som utvecklas bra? Helt säkert, men klubbar har olika förutsättningar och det är kanske inte möjligt eller lämpligt att kopiera andras upplägg. Däremot kan vi kanske inspireras av de som lyckas. Kännetecknande för de som lyckas är att de utvecklat ett kundorienterat förhållningssätt. Även om många föreningsmänniskor upplever kundbegreppet som stötande är faktiskt både medlemmen och greenfeegästen våra kunder dvs. de som betalar vår anläggning och vår verksamhet och för vilka vi finns till. Ett ambitiöst grundläggande arbete i den egna verksamheten är en nödvändighet. Mer faktabaserade beslut och mindre tyckanden. Det behövs kartläggningar av läget, analyser och diskussioner om möjligheter och förutsättningar. Många frågor kräver svar: Hur ökar vi vår attraktionskraft? Medlemsundersökningar, uppföljning av gästspel, uppföljning av avhoppare, banan - hur väl passar den våra medlemmar och gäster och hur ser beläggningen ut, hur tar vi emot och utbildar våra nybörjare? Hur finansieras anläggningen, kan man hitta mer kundanpassade system, där man betalar efter nyttjande? Naturligtvis billigare per rond för den som spelar många ronder och förhandsbetalar - dyrare per rond, men billigare totalt, för den som spelar mindre. Se uppräkningen ovan som exempel på frågeställningar, där klubben i sitt arbete också kan få processtöd av UGF och SISU. Ett annat viktigt område som vi alla måste jobba hårt med är att stärka golfens varumärke hur vi uppfattas, inte bara av enskilda personer, utan även av myndigheter och företag. Läs sponsring och samhällsstöd. Idrotten är närande - inte tärande och det gäller i synnerhet golfen. Golfens samhällsnytta i ekonomiska termer är oerhört mycket större än vad golfen får tillbaka i form av samhällsstöd. Golfens betydelse för friskvård och hälsa är stor och betyder mycket för samhällsekonomin. Vårt bidrag till miljö- och landskapsvården är imponerande. Här återstår en hel del lobbyarbete för vår organisation! Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2/16

3 Senare års medlemsminskning i upplandsklubbarna har medfört minskade intäkter för distriktet redovisar vi ett minusresultat, som dock täcks med tidigare års vinster. För vissa tjänster har vi också infört avgifter, dock i betydligt lägre omfattning än andra distrikt. Än så länge är det dock inte brist på pengar som hindrat oss från att göra det vi vill göra. Snarare är det så att vi haft problem att få deltagare till alla de aktiviteter vi planerat och som vi tycker behövs. Deltagare i våra aktiviteter är nöjda, men vi skulle önska att fler ville delta. Ofta får jag höra att klubbarna tyvärr inte har någon att skicka. Ledarrekrytering måste därför bli en viktig fråga framöver och utbildning behövs för att ledare ska känna sig trygga och kompetenta. Ja det var några tankar om viktiga arbetsuppgifter för oss 2014 framåt. Vilka positiva intryck tar jag då med mig från verksamhetsåret 2013? Låt mig nämna några. Vi har haft ett förtroendefullt samarbete med både klubbar och förbundsledning - god stämning, goda relationer och gott samarbete utan konflikter. Informationen har förbättrats ytterligare - med en mycket välbesökt och aktuell hemsida på en ny plattform, kommunikationen har utvecklats genom välbesökta innehållsrika möten, många och långa telefonsamtal och omfattande mailkontakter, personliga möten och besök. Vår licens på verktyget Easyresearch har underlättat. Att vi nått långt på detta område verifieras av SGFs verksamhetsrevision. Vi ligger även 2013 i topp i riket! Se artikel på UGFs hemsida. Ett välbesökt och späckat Golfting, välbesökta ordförandekonferenser och årsmöten, som gett nya impulser och möjligheter till erfarenhetsutbyte och påverkan på golfens utveckling såväl i distriktet som nationellt. En omfattande tävlingsverksamhet, inte minst på seniorsidan. Miljöresan - vår utbildningssatsning som lett till att det i distriktet nu finns två GEOcertifierade anläggningar av totalt åtta i riket och 14 klubbar som fått SGFs miljödiplom. En uppskattad satsning på juniorelitutveckling har genomförts. Äntligen har vi kommit igång med jämställdhetsarbetet. Efter genomförd kartläggning ser vi att det finns mycket att göra på området och vi har för första gången antagit en jämställdhetsplan som vi hoppas ska ge avtryck även i våra föreningar. UGFs verksamhet drivs helt med ideella krafter och i distriktet finns vilja och outnyttjade resurser. Vi skulle kunna göra mycket mer inte minst på utbildningssidan. För det krävs ökat engagemang från klubbarna och ökat samarbete mellan distrikt och klubbar. UGF har ett uppdrag från RF och SGF men till största delen finns vi till för er. Under 2014 hjälps vi åt att bli ännu bättre på alla områden! Efter 5½ år som ordförande i distriktet tackar jag för mig. Ett stort tack till alla ideella och professionella ledare jag haft förmånen att jobba tillsammans med. Det har varit roligt och inspirerande! Jag önskar också min efterträdare Reidar Andersson lycka till i det trevliga uppdraget som ordförande i distriktet. Vi har jobbat hårt med överlämning! Anders Wasberg ordförande Verksamhetsberättelse 2013 Sida 3/16

4 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Medlemmar Vid utgången av 2013 hade UGF 23 anslutna medlemsklubbar och två A1:or. Under året upplöstes Heby GK och Norrtelje GK och utträdde därmed ur SGF. Förteckning över klubbar/associationer med anslutningsform, bildandeår, invalsår finns som pdf på Styrelse UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning: Funktion Namn Klubb Ansvar Vald Invald Ordförande Anders Wasberg EnGK v ordf Cecilia Sjöberg ÖgrGK Breddgolf Ledamot Ragnar Gedeborg SiGK Tävling Mats Remon UGK Ungdom/Elit Åke Ljungqvist EnGK Bana/Slope Ulf Löthman SödGK Senior Stefan Ståhl ArlGK Regler/dom Kansli Anders Wasberg har ansvarat för kansliet på ideell basis. Anna Remon har skött distriktets ekonomi/bokföring på timanställning (ca 12 %). Revisorer Namn Klubb Funktion Utsedd av Helene Ragnarsson, auktoriserad ordinarie UGFs årsmöte Arne Krook LIS suppleant UGFs årsmöte Valberedning Namn Klubb Funktion Utsedd av Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte Torbjörn Wiking ÖrbyGK UGFs årsmöte Kenneth Turban EfGK UGFs årsmöte Representation och viktiga datum UGFs möten under 2013 UGF har under året haft tio protokollförda styrelsemöten. Vårårsmöte hölls den 20/3. Höstårsmöte hölls den 30/10. Två ordförandeträffar har genomförts, den 16/4 och den 8/8. Golftinget hölls den 9 november på Celsiusskolan, Uppsala. GDF-konferens Beredningsmöte för FM 16-17/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som genomfördes på Best Western Plus Sthlm Bromma var Anders Wasberg. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 4/16

5 SGF Rådslag den 19/4 och Förbundsmöte 20/4 Förbundsmötet genomfördes på Aros Congress Center i Västerås. Ombud var Anders Wasberg, Jonas Broberg EnGK, Reidar Andersson, Söderby GK och Albert Sjöberg, Vassunda GK. Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 9-11/8 Anders Wasberg och pågående ordförande Reidar Andersson deltog på konferensen, som genomfördes i Trosa. SGFs Golfting 16-17/11 I konferensen på Garnisonen Konferens i Stockholm deltog Anders Wasberg, Jan-Peder Norstedt, Arlandastads GK och Ole Skarin, Sigtuna GK. Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens ombord på färja till Tallin 9-11/2 Stefan Ståhl UGF och Lennart Andersson junior/elitk. Upplandsidrottens SDF-konferens 7/11 Distriktet representerades av Stefan Ståhl och Ulf Löthman. Distriktets representation i SGF Anders G. Sjögren, ledamot i Förbundsstyrelsen Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté Avgivna remissvar Inga formella remisser har behandlats under året. Utmärkelser Madelene Sagström, Enköpings GK utsågs till Årets Golfare i Uppland Peter Andersson, Öregrunds GK och Ulf Andersson, Väddö GK utsågs till Årets Juniorledare i Uppland UGFs silvermärke tilldelades Urban Linuzon, Väddö GK och Lennart Andersson, Örbyhus GK Anders Wasberg och Anders G. Sjögren tilldelades vid 2013 års förbundsmöte SGFs högsta utmärkelse Guldmärket nr 51 resp. 52. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 5/16

6 Antal medlemskap i distriktets klubbar över tid (aktiva) Antal medlemmar År Klubb Almunge GK Arlandastad GK Burviks GK Dillingby Golf Edenhof GK Enköpings GK Friiberghs GK Garnsvikens GK Grönlund GK Hallstaviks GK Heby GK International Golf Club at Arlanda Johannesberg Golf & Country Club Kåbo GK Lisinge GK Norrtelje GK Olandsbygdens GK Roslagens GK Roslagens GK Norrtälje 1565 Salsta Slotts GK Sigtuna GK 590 Sigtunabygdens GK Skepptuna GK Skepptuna GK Valla Sundsta Golf 4278 Söderby GK Upsala GK Vassunda GK Wattholma GK Väddö GK Älvkarleby GK Örbyhus GK Öregrunds GK Totalt Netto har distriktets klubbar ökat med 2141 medlemmar, 9 %. 16 klubbar redovisar minus och nio har ökat. Rekryteringen är god, men tyvärr är avhoppen många, främst bland kvinnor och spelare i de högre hcp-grupperna. Det finns också ett starkt samband mellan spelfrekvenser och avhopp. Det finns all anledning för våra golfklubbar att uppmärksamma medlemmar som sällan eller aldrig utövar sin golf. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 6/16

7 Lite juniorstatistik Flickor Kön Flickor Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Pojkar Kön Pojkar Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Omsättningen av juniorer i upplandsklubbarna är hög. 118 flickjuniorer ca 27 % slutade spela golf under 2013 och 24 flickor övergick till seniormedlemskap i distriktets klubbar. 388 pojkar ca 23 % slutade och 110 blev seniormedlemmar. Nyrekryteringen är förhållandevis god 99 nya flickor och 410 pojkar tillkom Golfens problem är inte att rekrytera utan att behålla. Bristande utveckling som golfspelare är den viktigaste anledningen till att juniorer slutar, vilket framgår av fördelningen på hcp-grupper i tabellerna. Bana/Miljökommittén Mål Ökat intresse för miljöarbete på distriktets klubbar Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav I samarbete med bankonsulenten öka banpersonalens kompetens. Genomförda aktiviteter Miljöfrågorna aktualiserades under året bl.a. genom information i samband med möten, artiklar i lokala media, utskick till klubbarna och vid besök på enskilda klubbar. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 7/16

8 Myndigheternas hantering av det nya EU-direktivet om "Hållbar användning av bekämpningsmedel" som träder i kraft 1 januari 2014 har noga följts. Vi har deltagit i SGFs Verksamhetsseminarier och i en konferens om "Behovsanpassad gödsling". Handläggande miljöinspektör på Uppsala kommun av en ersättningsbana för Kåbo GK har informerats om konceptet Multifunktionella Golfanläggningar. En idéskiss till en multifunktionell idrottsanläggning med en 9 håls golfbana vid Stabby har tagits fram. Två ERFA-träffar genomfördes tillsammans med bankonsulent Kim Sintorn. Kim besökte också under året merparten av klubbarna i distriktet. En klubb i distriktet, Arlandastad GK, kvalificerade sig under året för SGFs Miljödiplom. Som sjunde resp. åttonde klubbar i landet kvalificerade sig Upsala GK och Öregrunds GK för miljöcertifiering enligt GEO. SGFs Miljökommitté Bo Thyselius har varit distriktens representant i SGFs Miljökommitté. Breddgolf/Medlemskommittén Kommittén har bestått av fyra ledamöter som under säsongen haft 8 möten. I mitten av april träffades representanter från distriktets damkommittéer för utbyte och diskussion kring säsongens verksamhet. 11 av distriktets klubbar var representerade med totalt 24 deltagare. Representant från SISU var inbjuden och temat för kvällen var Motivation. Jämställdhetskartläggning har varit i fokus under året och med utgångspunkt från en enkät som skickades ut till klubbarna har kommittén tagit fram underlag till den jämställdhetsplan som antogs av styrelsen i november. En folder med distriktets alla dam- och mixade tävlingar för säsongen har tagits fram och delats ut på klubbarna. Disciplinkommittén Disciplinkommittén har under året bestått av Elisabeth Engstrand (sammankallande), Anders Wasberg, Stefan Ståhl och Ragnar Gedeborg. Ett ärende har behandlats. Ärendet ledde till avstängning ett år och överklagades ända upp till RF. Regel- och Hcpkommittén Förbundsdomare Karin Wiman Enköpings GK Björn Lundman Vassunda GK Distriktsdomare Svante Andersson, Älvkarleby GK Jonas Antoni, Edenhof GK Thomas Erlandsson, Upsala GK Ragnar Gedeborg, Sigtuna GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 8/16

9 Klas Gustafsson, Burviks GK Kjell Hognesius, Wattholma GK Lars Holmberg, Söderby GK Anders Levi, Söderby GK Lennart Odeblad, Örbyhus GK Otto Slätis, Lisinge GK Stefan Ståhl, Arlandastad GK Anders Söderman, Sigtuna GK Bertil Grenströmer Enköpings GK Assisterande distriktsdomare Mikael Nilsson Olandsbygdens GK Domaruppdrag vid tävlingar i distriktet Totalt utsåg distriktet domare till 22 tävlingar med totalt 34 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst två domare per tävling. Domargolfen Domargolfen avgjordes på Arlandastad GK med strålande väder. Vinnare 2013 blev Anders Levi, Söderby GK. Distriktsdomarutbildning (TLR 2) Denna är öppen för alla som genomfört TLR 1 och vill veta mer om regler och vill bli distriktsdomare. Efter denna utbildning är deltagarna välkomna att skriva distriktsdomarprovet. En TLR 2 utbildning genomfördes på Hallstavik GK under mars månad. Vidareutbildning distriktsdomare Under 2013 genomfördes 5 vidareutbildningsträffar med distriktens domare. En praktisk dag med regelövningar och olika scenarios genomfördes i syfte att gemensamt diskutera olika situationer som uppstår i samband med tävlingar. Seniorkommittén Seniorkommittén har 2013 bestått av sex personer: Ulf Löthman, ordförande, Ronnie Bengtsson, sekreterare, Owe Ladin, kassör, Gunnar Tallnäs, web-ansvarig, Anders Larsson, tävlingsledare, Göte Johansson, bitr. tävlingsledare och Karl-Åke Carlström, ledamot. Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir allt fler. Antalet serielag har under året varit 161 ( ). Under året har minst 850 spelare deltagit minst en gång i seriespelet. Taket för antal lag som kan delta är inte nått, men vi närmar oss och vi gör vad som är möjligt för att utvidga. D50 har även i år haft förmånen att spela på helger. D50 består av 20 lag i 2 divisioner. H55 trycker på för att få samma möjlighet men de är fn. 35 lag i 4 divisioner. Vi kommer försöka förhandla med klubbar för att de också skall kunna spela på helger. H65 är den i särklass största gruppen med 41 lag i 5 divisioner. Fem OM-tävlingar har genomförts. 2 singel, 1 mixedfs, 1 bb samt 1 gs. Antalet deltagare uppgick till 668. ( deltagare). Seniorkommittén har också haft ansvar för DM seniorklasserna. Under 2013 delades DM upp på två spelplatser. De yngre D50, D60 och H55 spelade en lördag på Burvik medan de äldre klasserna D70, H65 och H75 spelade en tisdag på Friibergh. I år deltog 95 spelare, vilket är nytt rekord. Glädjande var att för första gången på flera år tillräckligt många anmälde sig till D70 så att den klassen kunde genomföras. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 9/16

10 Bästa seniorklubb blev för andra året i rad Upsala Golfklubb. De 10 bästa klubbarna 2013 samt en inlottad klubb kommer att inbjudas till Seniorkommitténs tävling Belöningen, som spelas på en attraktiv bana i distriktet eller dess närområde under andra halvan av maj I februari genomförde Seniorkommittén en utbildningskonferens på hotell Viktoria i Uppsala. Under 2014 kommer en mindre konferens att genomföras för de klubbar som skall stå värdar för tävlingarna Under det gånga året har några klubbar haft problem att lägga upp seriespelstävlingarna på ett korrekt sätt, vilket vi skall rätta till inför Seniorverksamheten har nu fullbordat sin 19:e säsong. Det bidrag som arrangerande klubbar erhåller är stort. Kommitténs ekonomi är fortsatt god. Eventuellt överskott sparas för att användas till våra utbildningar. Budgetomslutningen har varit :- (anmälningsavgifter) och av dessa har :- använts för att betala tävlingsgreenfee på de klubbar som arrangerat seriespelet. Kommittén bidrog också med 5 kronor per start till ett stipendium för Årets Golfare i Uppland Slopegruppen Slopegruppen har under haft 12 medlemmar. Under året har tre planeringsmöten genomförts. Följande banor har värderats under 2013: Vassunda GK, Johannesberg GK, International GC at Arlanda. Värderingen av Lisinge GK har inte kunnat genomföras, utan flyttas till Ett antal justeringar har gjorts på ett flertal banor i Uppland gällande införanden av Orange tees, hektometersystemet och framflyttande av röda tees. En sammanställning av samtliga slopade banor inom distriktet finns på UGFs hemsida. Vid årets Slope Mästerskap på Sigtuna GK vann Per Lindgren. Tävlingskommittén Distriktsmästerskap D21, H21, D, H, H35 och H45 spelades på Söderby GK den 9 juni. Övriga åldersklasser spelades på Burvik GK den 31 augusti och Friibergh GK 3 september. Lag DM för D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75 avgörs i seriespel. Segrare i de olika klasserna blev: Klass Individuellt Klubb D Maria Roos Upsala GK H Christopher Sahlström Arlandastads GK D21 Ellinor Haag Sigtuna GK H21 Christopher Sahlström Arlandastads GK D35 Nina Frohm Friibergh GK D50 Annika Babra Vassunda GK D60 Annarita Eriksson Upsala GK D70 Marianne Balfe Sigtuna GK H35 Fredrik Hedlund Söderby GK H45 Jonny Westberg Upsala GK H55 Örjan Persson Roslagens GK H65 Bo Eriksson Upsala GK H75 Väino Vimberg Friibergh GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 10/16

11 Klass D H H21 D35 D50 D60 D70 H35 H45 H55 H65 H75 Lag Friibergh GK Arlandastad GK Arlandastad GK Upsala GK Roslagens GK Norrtälje Vassunda GK Roslagens GK Norrtälje Söderby GK Upsala GK Upsala GK Vassunda GK Upsala GK UGF-Matchen 2013 års final arrangerades av Vassunda GK. Roslagens GK Norrtälje tog sin första inteckning i det nya vandringspriset. Resultat Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Roslagen Örbyhus Grönlund Kåbo 1 Friibergh Upsala Kåbo 2 Sundsta Almunge Sigtuna Johannesberg Lisinge Olandsbygden Enköping Wattholma Söderby Damernas Upplandsmatch Söderby GK stod som segrare 2013 efter att ha besegrat Öregrunds GK i finalen Upplands Golftour Upplands Golftour är fr.o.m en OoM för samtliga öppna scratchtävlingar, som spelas inom distriktet. Årets segrare i OoM blev Josefin Odenring, Enköpings GK i damklassen och Johan Cavallin, Upsala GK i herrklassen. Nationella seriesystemet Nationella seriespelet spelas i en omgång som spelades juli. Upsala GK:s herrar spelade Elit (tidigare Lag-SM) den juli och slutade på 14 plats. Samtliga resultat finner ni på Div. 1 Damer Upsala 2:a Div. 2 Damer Enköping 2:a, Friibergh 6:a, Roslagen 4:a. Div. 1 Herrar Norra Edenhof 9:a, Sigtuna 10 och nedflyttad, Söderby 5:a. Div. 2 Herrar NÖ - 8 klubbar från distriktet: Arlandastad avancerade till div. 1. UNT Masters 2013 Finalen i UNT Masters avgjordes på Ålands GK den augusti med Fredrik Rahm och Carl Ramström, Edenhof GK, som segrare med -16 netto. TU Tävlingsutbyte Uppland Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter att utvecklades positivt. 17 klubbar arrangerade 18 tävlingar med totalt 1273 spelare, vilket ger ett deltagarsnitt på 70/tävling. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 11/16

12 Ungdom/Elit Under säsongen 2013 har kommittén haft sex möten. Den 17 januari inbjöds samtliga klubbar i distriktet till en kvälls Tankesmedja rörande juniorgolfen i UGF. Deltagarantalet var över förväntan så tankesmedjan blir återkommande. Elit och talanggrupperna har under 2013 sett lite annorlunda ut mot hur dessa var Elitgruppen bestod 2013 av 14 spelare. Vi har valt att fortsätta att anlita experter till Elitgruppen även detta år Viktor Gustavsson och Martin Pettersson. 4/5 Närspel med Viktor Gustavsson 9/6 Puttning med Martin Pettersson 25/6 Närspel Dennis Edlund 5/7 Puttning med Martin Pettersson 1/9 Puttning med Martin Pettersson 29/9 Närspel med Viktor Gustavsson Talanggruppen 2013 bestod av 19 juniorer. Tränare för gruppen har vid samtliga tillfällen varit Carl- Magnus Strömberg. Samtliga tillfällen genomfördes på Upsala GK, med träning på förmiddagen och spel efter lunch med C-M som tränare på banan. 4/5 På Upsala GK 8/6 På Upsala GK 25/6 På Upsala GK 31/8 På Upsala GK Rajder Kopp 2013 vanns av Olandsbygdens GK. I år var det 13 lag anmälda till Rajder Kopp och 13 lag deltog. Tävlingen spelades i år i tre omgångar - på Edenhofs GK, Älvkarleby GK och Arlandastads GK. Den juli var UGF med på årets SuperCamp på Ljungbyhed. Spelartruppen bestod av Isabell Ekström, Söderby GK, Anton Wärefors, Kåbo GK, Filip Sellin, Enköpings GK, Oliver Rosvall och Joakim Molin, Söderby GK och David Nyfjäll, Upsala GK. Ledare från UGF var Mats Nyfjäll och Jakob Remon. Skandia Super Camp är ett riksomfattande läger för de bästa talangerna i Golfsverige. I år var det riktat till juniorer födda På Super Camp jobbar man efter landslagets värderingar Silen- Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet. UGF satsar för att få fler flickjuniorer och har genomfört två mycket roliga och lärorika Inspirationsdagar - den 1 juni på Söderby GK och den 10 juli på Enköpings GK. Instruktör för dessa tjejdagar var Veronica Cervin. UGFs tjejläger 2013 genomfördes på Johannesberg Golf. 19 tjejer från sju klubbar träffades, tränade, spelade golf, badade, åt gott och hade kul. Lägret är en del av distriktets tjejsatsning. Ledare för lägret var de lite äldre juniortjejerna och elitgolfarna Emma Lundvall, Älvkarleby GK och Maria Roos, Upsala GK med support av Marie Lundvall från UGFs juniorkommitté. Tjejerna vill gärna göra om det nästa år och då tillsammans med Moa Duf, Upsala GK, som i år tyvärr fick lämna återbud med kort varsel pga. sjukdom. Distriktslagen Den årliga vårmatchen mot Västmanland blev inställd. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 12/16

13 Fyrlandskapsmatchen startades 1994 och spelades i år alltså 19: e gången. De äldsta deltagarna i årets match var inte ens födda då! Tradition och uthållighet! I år stod Västmanland och Ängsö GK, som värd och Uppland, Stockholm och Dalarna var gäster. Tävlingen är en lagtävling i matchspel med tre tjejer och sex killar - tre foursomes, två mixed och tre singlar, som spelas under en helg. I Upplands lag spelade Filip Andersson, Martin Jarvis, Markus Säyrä, Erik Angesten, Jesper Sagström Alexander Andersson, Ebba Gustavsson, Stephanie Henning och Isabell Ekström. Ledare från UGF var Göran Angesten. Referat finns på UGFs hemsida. Lördag och söndag 12 och 13 oktober spelade Upplands yngre distriktslag den årliga matchen mot Småland. Matchen spelades i år på Eksjö GK. Efter vinster tre år i rad för Uppland blev det i år Smålands tur, vinst för Småland med 6-3. I Upplands lag spelade Oliver Rosvall, Anton Wärefors, Filip Sellin, Peter Jarvis, Andreas Hultin och David Nyfjäll. Coacher var Mats Nyfjäll och Mats Remon. Lördagen 19 och söndagen 20 oktober hjälpte UGFs Elitjuniorer till att bemanna UGFs monter på Golf och resemässan som arrangerades i Fyrishovs nya multihallar. Söndagen den 24 november hölls årets Mini SuperCamp i Uppland. Då fick några av distriktets vassaste talanger födda chansen att träna tillsammans med golfgymnasietränarna Fredrik Hedlund och Johan Malmsten. Syftet med dagen var att inspirera ungdomarna till att fortsätta satsa på sitt golfspel och ge dem en inblick i hur träningsupplägget ser ut på Golfgymnasiet NIU i Uppsala. SGF Golf Ranking SGF Golf Ranking ger ett bra mått på hur individer, klubbar och distrikt hävdar sig i tävlingsverksamhet scratch. (utan hcp). Du hittar rankingen på 15 klubbar i Uppland återfinns på klubblistan för juniorer i Sverige. Upsala GK på 9:e plats, Arlandastads GK på 33:e och Edenhof GK på 80:e. 19 upplandsdamer återfinns på damernas individuella lista. Madelene Sagström, Enköpings GK har högst ranking med plats upplänningar finns med på herrarnas lista och bäste upplänning är Philip Eriksson, Upsala GK på en 65:e plats Upsala GK är bästa klubb i distriktet på klubbrankinglistan totalt och rankas 2013 som 13:e bästa klubb i landet. Enköpings GK ligger på 40:e plats. I förhållande till antalet golfare och klubbar i distriktet är dock de idrottsliga meriterna än så länge mediokra och här har klubbar och distrikt en viktig utvecklingsuppgift. Golfgymnasiet Idrottsliga Gymnasieutbildningar i Uppland IGU UGF ansvarar f : - lf (sammanlagt 24 spelare)på Celsiusskolan tom Ansvaret övergick fr.o.m till Upplands Idrottsförbund och tränarna har anställning i Uppsala kommun. NIU. 18 Celsiusskolan, med. Tränarna har anställning på Uppsala GK resp. Söderby Golf. Anläggningarna fakturerar UGF för lönekostnaderna. Johanna Ericsson (100 %), Martin Pettersson (100 %) på RIG och Fredrik Hedlund (25 %) och Johan Malmsten (50 %) på NIU. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 13/16

14 UGF representerat av ordförande : Deltagit i Skolutskottets arbete Förhandlat med Upplandsidrotten om resurstilldelning Träffat överenskommelser om samverkan med Upsala GK och Söderby Golf -. dyl. under denna viktiga utvecklingspe e- s elever är framgångsrika på tävlingar. RIG Uppsala är 3:a på rankingen och NIU Uppsala ligger på 8:e plats bland landets 21 golfgymnasier.. UGF riktar ett stort tack till våra samarbetspartners Upsala GK och Söderby Golf, utan vars insatser golfgymnasieverksamheten inte skulle vara möjlig att genomföra. Under året har Uppsala kommuns entreprenadförfarande för elitidrottsgymnasierna ifrågasatts. Med spänning avvaktar vi besked från Regeringen i frågan. Utbildningskommittén Utbildningskommittén har tyvärr haft låg aktivitet även under Det är svårt att bemanna kommittén och det har inte lyckats att rekrytera nya ledamöter. Utbildningar genomförs i flesta fall av kommittéerna på egen hand. Håkan Sjöberg har deltagit i SGF ULD och TKO-konferens på Arlanda 5-6/10. Utbildningar genomförda 2013 Ledarutbildning steg 2 har genomförts vid två tillfällen, 6-7 april och 26/5 och 2/6. Totalt 19 deltagare. TLR 1: grundläggande kurs med inriktning på att bli klubbdomare/tävlingsledare har genomförts av Tävlingskommittén ute på klubbar som visat intresse, i år var det hos Hallstavik GK, Sigtuna GK och Friiberghs GK. Totalt deltog ca 20 personer i utbildningarna. TLR 2: fortsättningskurs för dem som gått TLR 1 med inriktning på att bli distriktsdomare/ tävlingsledare distrikt. Vidareutbildning för distriktsdomare: Vid sex tillfällen från till med 12 deltagare. Praktisk domardag: Genomfördes med sex deltagare. GIT-utbildning: utbildning 13/2 på Arlandastad av UGF ordförande. Utbildningar i Easyresearch: har utförts vid flera tillfällen av UGF ordförande. Utbildning för ledamöter i valberedningar: genomfördes under ledning av Anders Eriksson, Örebro GDF på Upsala GK 23/1 med 13 deltagare. Utbildning ang nya hcp-regler: genomfördes under ledning av Göran Hermes och Bo Bengtsson, SGF, på Upsala GK 23/1 med 56 deltagare. IdrottOnline och LOK-stödsutbildning: genomfördes 10/4 av UGF ordförande.. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 14/16

15 Resultaträkning 2013 Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -50 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust Detaljerad resultaträkning finns på UGFs hemsida. Avvikelser mot tilldelad budgetram Fördelad budgetram 2013 BOK 2013 Budgetramar 2013 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Totalt Avvikelse ADM Bana Miljö Breddgolf Disciplin Domare Regler GDF Golfgymnasiet Handigolf Junior/Elit Senior Slope Tävling Utbildning Summa Höstårsmötet 2012 beviljade styrelsen att utöver 2013 års intäkter få disponera kr från det egna kapitalet. ( kr minus resultatet 2012). Styrelsen har därefter fördelat detta utrymme per kostnadsställe enligt nedan: Vi särredovisar seniorkommittén och golfgymnasiet separat och skilt från UGFs övriga verksamheter. Seniorkommittén hade en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. ett överskridande av budget med kr Golfgymnasiet redovisar en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, ett överskridande av budget med kr För UGF övriga verksamheter resulterade året i en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. att kr av budgetramen ej nyttjats. Sammantaget är föreningens nettokostnader kr mot budgeterat kr, vilket innebär att endast kr återstår av tilldelad budgetram. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 15/16

16 Balansrapport Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Detaljerad balansrapport finns på UGFs hemsida. Förslag till dispositioner Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel kr Avgår årets förlust kr Styrelsen föreslår årsmötet att vinstmedlen disponeras så att kr överförs i ny räkning. För Styrelsen i Upplands Golfförbund verksamhetsåret 2013 Anders Wasberg ordförande Cecilia Sjöberg Ulf Löthman Stefan Ståhl Åke Ljungqvist Ragnar Gedeborg Mats Remon Verksamhetsberättelse 2013 Sida 16/16

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014 Innehållsförteckning: Årets golfare 2014 Anton Karlsson, Upsala GK Foto: rafacabrera.com Ordförande har ordet... 2 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret...

Läs mer

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir alltfler. Antalet serielag har under året varit 161 (2012 159). Under året har minst 850 spelare deltagit

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2006

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2006 Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2006 Upplands Golfdistriktsförbund org.nr 817605-7795 Ordförande har ordet Vi lämnar bakom oss ett ganska normalt golfår 2006. Visst har många klubbar

Läs mer

Ekonomin följer i stort sett lagd budget. Osäkert om vi får in budgeterat belopp på årsavgifter.

Ekonomin följer i stort sett lagd budget. Osäkert om vi får in budgeterat belopp på årsavgifter. Protokoll 6/08 Upplands Golfförbunds styrelse Tid Onsdag 6/8, 2008 Plats Skandic Hotel Uppsala Nord Närvarande Förhindrade Anders Wasberg, tf ordförande Mats Nordahl Annika Ohlsson Håkan Sivander Lena

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund. Verksamhetsberättelse 2009

Upplands Golfdistriktsförbund. Verksamhetsberättelse 2009 Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2009 Ordförande har ordet Jag har nu varit ordförande i distriktet i 1½ år. Ett utmanande uppdrag - roligt, berikande och tidskrävande. Jag tillträdde

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2015 Årets golfare 2015 Madelene Sagström, Enköpings GK Foto Göran Söderqvist SGF, och Anton Karlsson, Foto: rafacabrera.com Innehåll Ordförande har ordet... 2 Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 Årets golfare 2016 Mia Liberg. Upsala GK Foto Anders Manell UGF. Innehåll Ordförande har ordet... 2 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret... 4 Representation

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2012

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 UGF arrangerade i juni 2012 för första gången en heldagsaktivitet för nya och blivande proffs. Till vår hjälp hade vi Golfskolans experter, närspelsgurun Viktor Gustavsson och

Läs mer

Upplands Golfförbund. 14 november 2015

Upplands Golfförbund. 14 november 2015 Upplands Golfförbund 14 november 2015 Barn- och ungdomsverksamhet på klubben Mikael Lundén, Juniorkonsulent Petra Lindström, ansvarig Spelarutveckling, junior och elit Vårt mål med dagens pass Koll på

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Upplands Golfförbund Verksamhetsplan 2017 2017-01-01 12-31 Antagen av höstårsmötet 2016-10-20 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 2 SGFs vision... 2 SGFs Värdegrund... 2 SGFs Verksamhetsidé...

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Upplands Golfförbund Verksamhetsplan 2016 2016-01-01 12-31 Antagen av höstårsmötet 2015-10-22 Innehåll Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 2 SGFs vision... 2 SGFs Värdegrund... 2 SGFs verksamhetsidé...

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Inledning Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för Södermanlands Golfförbunds (SöGDF) verksamhet under år 2015. I stora drag styrs dokumentet av fattade beslut på Svenska Golfförbundets

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

balanserat resultat årets resultat Totalt

balanserat resultat årets resultat Totalt Upplands Skidförbund Org.nr: 8176-030164 Årsredovisning 2012 07 01-2013 06 30 Förvaltningsberättelse Verksamhet Upplands Skidförbund är Svenska Skidförbundets regionala organ och ska i enlighet med detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2013 I distriktet ingår följande klubbar Funäsdalsfjällens GK Klövsjö-Vemdalens GK Sandnäset GK Norderöns GK Rossöns GK Sonfjällets GK Storsjöbygdens

Läs mer

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund

Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund Verksamhetsplaner 2016 Östergötlands Golfdistriktsförbund ÖSTERGÖTLANDS GOLFDISTRIKTSFÖRBUND STYRELSE 2015 Ordförande Jan Ställborn Sekreterare Maria Uller Ekonomi Susanne Pedersen Almqvist Bana Björn

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003-10-01-2004-09-30.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK

VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB. den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB den 29 mars 2016 Skriven av: Styrelsen ARLGK VERKSAMHETSPLAN 2016 ARLANDASTAD GOLFKLUBB NÄR DU ÄLSKAR ATT SPELA GOLF. När vi planerar verksamheten i golfklubben

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2007

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2007 Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2007 Upplands Golfdistriktsförbund org.nr 817605-7795 Ordförande har ordet Ännu ett golfår i Uppland är avslutat. Ett golfår som präglats av en positiv

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund. Verksamhetsberättelse Upplands Golfdistriktsförbund. org.nr

Upplands Golfdistriktsförbund. Verksamhetsberättelse Upplands Golfdistriktsförbund. org.nr Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2005 Upplands Golfdistriktsförbund org.nr. 817605-7795 Ordföranden har ordet Verksamhetsåret 2005 i Upplands Golfdistrikt Så är det dags att sammanfatta

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer

Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer styrelsemöte 2016-02-18 Sidan 1 (7) Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2015 Viksbergs Golfklubb, organisationsnummer 815600-9147 Händelser Vårt avtal med Unipeg Golf AB, som sträcker sig till utgången

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30 Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004-10-01-2005-09-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Byske

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2011

Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vårt yngre distriktslag som vann matchen mot Småland med 5½-3½. Coacher Mats Remon och Göran Angesten och spelare fr. v. Jonas Sandgren, Arlandastads GK, Alexander Andersson,

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB

Årsredovisning BORÅS KARATEKLUBB Årsredovisning för BORÅS KARATEKLUBB 864501-8220 Räkenskapsåret 2016 2 (7) Styrelsen för BORÅS KARATEKLUBB, med säte i BORÅS, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. förräkenskapsåret Org nr Årsredovisning förräkenskapsåret2000-10-01-2001-09-30 Byske Skidklubb Sida 2 (7) Styrelsen för Byske skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2000-10-01 2001-09- 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70

Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se, 08-81 90 70 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen får härmed avge följande redovisning för förvaltningen under räkenskapsåret 2007-09-01 - - 2008-08-31 KANSLI Sockenvägen 290, 120 40 Årsta, eltk.tennis@tele2.se, www.eltk.se,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING FÖR KARLSTADS RIDKLUBB räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen för Karlstads ridklubb avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier.

Sociala medier För att stärka klubbens varumärke och locka fler medlemmar till klubben påbörjades en satsning på sociala medier. UPSALA GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Allmänt Golfen fortsätter att utvecklas positivt i hela Sverige. Under året så gjorde vi en enkät till medlemmarna som fick svara på hur banan, restaurangen,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening

Årsredovisning. Divisionen 4:s Samfällighetsförening c/o Prubor Förvaltning AB - Fabriksgatan 54 A 70223 Örebro Telefon: +46 (1)19 103225 E-post: prubor@prubor.se Kontaktperson: Janne Sandberg Årsredovisning för Divisionen 4:s Samfällighetsförening 717913-5533

Läs mer

VERKSAMHETSPLANER 2016

VERKSAMHETSPLANER 2016 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLANER 2016 Distriktets verksamhetsinriktning 2016 2-3 Bankommittén 4 Damkommittén 4 Seniorkommittén 5 Juniorkommittén 5 Tävlingskommittén 5 Utbildningskommittén 6-8 budget 2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr

ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 1(5) ÅRSREDOVISNING för Golf Administratörernas Förening, GAF Org. nr 883201-6227 Styrelsen för Golf Administratörernas Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Svenska Golfförbundet. Vision

Svenska Golfförbundet. Vision Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon)

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon) 1 Bordtennisförbund (VBTF) arbetar för utveckling tillsammans med våra föreningar för ett aktivt bordtennisintresse. VBTF tillhör de största distrikten i Sverige och har ca 60 aktiva föreningar. Lite fakta:

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer