Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION OCH VIKTIGA DATUM... 4 ANTAL MEDLEMSKAP I DISTRIKTETS KLUBBAR ÖVER TID (AKTIVA)... 6 BANA/MILJÖKOMMITTÉN... 7 BREDDGOLF/MEDLEMSKOMMITTÉN... 8 DISCIPLINKOMMITTÉN... 8 REGEL- OCH HCPKOMMITTÉN... 8 SENIORKOMMITTÉN... 9 SLOPEGRUPPEN TÄVLINGSKOMMITTÉN UNGDOM/ELIT GOLFGYMNASIET IDROTTSLIGA GYMNASIEUTBILDNINGAR I UPPLAND IGU UTBILDNINGSKOMMITTÉN RESULTATRÄKNING BALANSRAPPORT FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER

2 Ordförande har ordet Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra medlemmar - klubbarna! Gör vi vårt jobb bra, vårdar och stärker vi den viktiga demokratiprocessen i ett stort idrottsförbund ökade antalet medlemmar i våra 23 föreningar och två associerade bolag med ca 2100, tack vare att Sundsta Golf återfördes till distriktet. Rekryteringen är god, bättre än i de flesta idrottsförbund, men avhoppen är alldeles för många. Golfen har en fantastisk attraktionskraft för de som utövar idrotten livslångt. Varför tappar vi då medlemmar? Golfförbundet har gjort studier som visar att det finns många skäl till avhopp. Tid betyder mycket. Det tar tid att spela golf och det tar tid att bli en etablerad golfare. Spelar man lite utvecklas inte spelförmågan, golfen blir inte kul och man tappar sugen. Spelar man lite upplevs kostnaden som hög och det uppstår ytterligare ett skäl till att sluta. Det finns också många konkurrerande aktiviteter till golfen, inte minst för ungdomar. Kvinnor och juniorer är överrepresenterade i avhoppargruppen. Ett antal klubbar i distriktet har ökat sitt medlemsantal. Kan vi lära av dem och andra klubbar i landet som utvecklas bra? Helt säkert, men klubbar har olika förutsättningar och det är kanske inte möjligt eller lämpligt att kopiera andras upplägg. Däremot kan vi kanske inspireras av de som lyckas. Kännetecknande för de som lyckas är att de utvecklat ett kundorienterat förhållningssätt. Även om många föreningsmänniskor upplever kundbegreppet som stötande är faktiskt både medlemmen och greenfeegästen våra kunder dvs. de som betalar vår anläggning och vår verksamhet och för vilka vi finns till. Ett ambitiöst grundläggande arbete i den egna verksamheten är en nödvändighet. Mer faktabaserade beslut och mindre tyckanden. Det behövs kartläggningar av läget, analyser och diskussioner om möjligheter och förutsättningar. Många frågor kräver svar: Hur ökar vi vår attraktionskraft? Medlemsundersökningar, uppföljning av gästspel, uppföljning av avhoppare, banan - hur väl passar den våra medlemmar och gäster och hur ser beläggningen ut, hur tar vi emot och utbildar våra nybörjare? Hur finansieras anläggningen, kan man hitta mer kundanpassade system, där man betalar efter nyttjande? Naturligtvis billigare per rond för den som spelar många ronder och förhandsbetalar - dyrare per rond, men billigare totalt, för den som spelar mindre. Se uppräkningen ovan som exempel på frågeställningar, där klubben i sitt arbete också kan få processtöd av UGF och SISU. Ett annat viktigt område som vi alla måste jobba hårt med är att stärka golfens varumärke hur vi uppfattas, inte bara av enskilda personer, utan även av myndigheter och företag. Läs sponsring och samhällsstöd. Idrotten är närande - inte tärande och det gäller i synnerhet golfen. Golfens samhällsnytta i ekonomiska termer är oerhört mycket större än vad golfen får tillbaka i form av samhällsstöd. Golfens betydelse för friskvård och hälsa är stor och betyder mycket för samhällsekonomin. Vårt bidrag till miljö- och landskapsvården är imponerande. Här återstår en hel del lobbyarbete för vår organisation! Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2/16

3 Senare års medlemsminskning i upplandsklubbarna har medfört minskade intäkter för distriktet redovisar vi ett minusresultat, som dock täcks med tidigare års vinster. För vissa tjänster har vi också infört avgifter, dock i betydligt lägre omfattning än andra distrikt. Än så länge är det dock inte brist på pengar som hindrat oss från att göra det vi vill göra. Snarare är det så att vi haft problem att få deltagare till alla de aktiviteter vi planerat och som vi tycker behövs. Deltagare i våra aktiviteter är nöjda, men vi skulle önska att fler ville delta. Ofta får jag höra att klubbarna tyvärr inte har någon att skicka. Ledarrekrytering måste därför bli en viktig fråga framöver och utbildning behövs för att ledare ska känna sig trygga och kompetenta. Ja det var några tankar om viktiga arbetsuppgifter för oss 2014 framåt. Vilka positiva intryck tar jag då med mig från verksamhetsåret 2013? Låt mig nämna några. Vi har haft ett förtroendefullt samarbete med både klubbar och förbundsledning - god stämning, goda relationer och gott samarbete utan konflikter. Informationen har förbättrats ytterligare - med en mycket välbesökt och aktuell hemsida på en ny plattform, kommunikationen har utvecklats genom välbesökta innehållsrika möten, många och långa telefonsamtal och omfattande mailkontakter, personliga möten och besök. Vår licens på verktyget Easyresearch har underlättat. Att vi nått långt på detta område verifieras av SGFs verksamhetsrevision. Vi ligger även 2013 i topp i riket! Se artikel på UGFs hemsida. Ett välbesökt och späckat Golfting, välbesökta ordförandekonferenser och årsmöten, som gett nya impulser och möjligheter till erfarenhetsutbyte och påverkan på golfens utveckling såväl i distriktet som nationellt. En omfattande tävlingsverksamhet, inte minst på seniorsidan. Miljöresan - vår utbildningssatsning som lett till att det i distriktet nu finns två GEOcertifierade anläggningar av totalt åtta i riket och 14 klubbar som fått SGFs miljödiplom. En uppskattad satsning på juniorelitutveckling har genomförts. Äntligen har vi kommit igång med jämställdhetsarbetet. Efter genomförd kartläggning ser vi att det finns mycket att göra på området och vi har för första gången antagit en jämställdhetsplan som vi hoppas ska ge avtryck även i våra föreningar. UGFs verksamhet drivs helt med ideella krafter och i distriktet finns vilja och outnyttjade resurser. Vi skulle kunna göra mycket mer inte minst på utbildningssidan. För det krävs ökat engagemang från klubbarna och ökat samarbete mellan distrikt och klubbar. UGF har ett uppdrag från RF och SGF men till största delen finns vi till för er. Under 2014 hjälps vi åt att bli ännu bättre på alla områden! Efter 5½ år som ordförande i distriktet tackar jag för mig. Ett stort tack till alla ideella och professionella ledare jag haft förmånen att jobba tillsammans med. Det har varit roligt och inspirerande! Jag önskar också min efterträdare Reidar Andersson lycka till i det trevliga uppdraget som ordförande i distriktet. Vi har jobbat hårt med överlämning! Anders Wasberg ordförande Verksamhetsberättelse 2013 Sida 3/16

4 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Medlemmar Vid utgången av 2013 hade UGF 23 anslutna medlemsklubbar och två A1:or. Under året upplöstes Heby GK och Norrtelje GK och utträdde därmed ur SGF. Förteckning över klubbar/associationer med anslutningsform, bildandeår, invalsår finns som pdf på Styrelse UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning: Funktion Namn Klubb Ansvar Vald Invald Ordförande Anders Wasberg EnGK v ordf Cecilia Sjöberg ÖgrGK Breddgolf Ledamot Ragnar Gedeborg SiGK Tävling Mats Remon UGK Ungdom/Elit Åke Ljungqvist EnGK Bana/Slope Ulf Löthman SödGK Senior Stefan Ståhl ArlGK Regler/dom Kansli Anders Wasberg har ansvarat för kansliet på ideell basis. Anna Remon har skött distriktets ekonomi/bokföring på timanställning (ca 12 %). Revisorer Namn Klubb Funktion Utsedd av Helene Ragnarsson, auktoriserad ordinarie UGFs årsmöte Arne Krook LIS suppleant UGFs årsmöte Valberedning Namn Klubb Funktion Utsedd av Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte Torbjörn Wiking ÖrbyGK UGFs årsmöte Kenneth Turban EfGK UGFs årsmöte Representation och viktiga datum UGFs möten under 2013 UGF har under året haft tio protokollförda styrelsemöten. Vårårsmöte hölls den 20/3. Höstårsmöte hölls den 30/10. Två ordförandeträffar har genomförts, den 16/4 och den 8/8. Golftinget hölls den 9 november på Celsiusskolan, Uppsala. GDF-konferens Beredningsmöte för FM 16-17/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som genomfördes på Best Western Plus Sthlm Bromma var Anders Wasberg. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 4/16

5 SGF Rådslag den 19/4 och Förbundsmöte 20/4 Förbundsmötet genomfördes på Aros Congress Center i Västerås. Ombud var Anders Wasberg, Jonas Broberg EnGK, Reidar Andersson, Söderby GK och Albert Sjöberg, Vassunda GK. Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 9-11/8 Anders Wasberg och pågående ordförande Reidar Andersson deltog på konferensen, som genomfördes i Trosa. SGFs Golfting 16-17/11 I konferensen på Garnisonen Konferens i Stockholm deltog Anders Wasberg, Jan-Peder Norstedt, Arlandastads GK och Ole Skarin, Sigtuna GK. Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens ombord på färja till Tallin 9-11/2 Stefan Ståhl UGF och Lennart Andersson junior/elitk. Upplandsidrottens SDF-konferens 7/11 Distriktet representerades av Stefan Ståhl och Ulf Löthman. Distriktets representation i SGF Anders G. Sjögren, ledamot i Förbundsstyrelsen Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté Avgivna remissvar Inga formella remisser har behandlats under året. Utmärkelser Madelene Sagström, Enköpings GK utsågs till Årets Golfare i Uppland Peter Andersson, Öregrunds GK och Ulf Andersson, Väddö GK utsågs till Årets Juniorledare i Uppland UGFs silvermärke tilldelades Urban Linuzon, Väddö GK och Lennart Andersson, Örbyhus GK Anders Wasberg och Anders G. Sjögren tilldelades vid 2013 års förbundsmöte SGFs högsta utmärkelse Guldmärket nr 51 resp. 52. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 5/16

6 Antal medlemskap i distriktets klubbar över tid (aktiva) Antal medlemmar År Klubb Almunge GK Arlandastad GK Burviks GK Dillingby Golf Edenhof GK Enköpings GK Friiberghs GK Garnsvikens GK Grönlund GK Hallstaviks GK Heby GK International Golf Club at Arlanda Johannesberg Golf & Country Club Kåbo GK Lisinge GK Norrtelje GK Olandsbygdens GK Roslagens GK Roslagens GK Norrtälje 1565 Salsta Slotts GK Sigtuna GK 590 Sigtunabygdens GK Skepptuna GK Skepptuna GK Valla Sundsta Golf 4278 Söderby GK Upsala GK Vassunda GK Wattholma GK Väddö GK Älvkarleby GK Örbyhus GK Öregrunds GK Totalt Netto har distriktets klubbar ökat med 2141 medlemmar, 9 %. 16 klubbar redovisar minus och nio har ökat. Rekryteringen är god, men tyvärr är avhoppen många, främst bland kvinnor och spelare i de högre hcp-grupperna. Det finns också ett starkt samband mellan spelfrekvenser och avhopp. Det finns all anledning för våra golfklubbar att uppmärksamma medlemmar som sällan eller aldrig utövar sin golf. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 6/16

7 Lite juniorstatistik Flickor Kön Flickor Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Pojkar Kön Pojkar Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Omsättningen av juniorer i upplandsklubbarna är hög. 118 flickjuniorer ca 27 % slutade spela golf under 2013 och 24 flickor övergick till seniormedlemskap i distriktets klubbar. 388 pojkar ca 23 % slutade och 110 blev seniormedlemmar. Nyrekryteringen är förhållandevis god 99 nya flickor och 410 pojkar tillkom Golfens problem är inte att rekrytera utan att behålla. Bristande utveckling som golfspelare är den viktigaste anledningen till att juniorer slutar, vilket framgår av fördelningen på hcp-grupper i tabellerna. Bana/Miljökommittén Mål Ökat intresse för miljöarbete på distriktets klubbar Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav I samarbete med bankonsulenten öka banpersonalens kompetens. Genomförda aktiviteter Miljöfrågorna aktualiserades under året bl.a. genom information i samband med möten, artiklar i lokala media, utskick till klubbarna och vid besök på enskilda klubbar. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 7/16

8 Myndigheternas hantering av det nya EU-direktivet om "Hållbar användning av bekämpningsmedel" som träder i kraft 1 januari 2014 har noga följts. Vi har deltagit i SGFs Verksamhetsseminarier och i en konferens om "Behovsanpassad gödsling". Handläggande miljöinspektör på Uppsala kommun av en ersättningsbana för Kåbo GK har informerats om konceptet Multifunktionella Golfanläggningar. En idéskiss till en multifunktionell idrottsanläggning med en 9 håls golfbana vid Stabby har tagits fram. Två ERFA-träffar genomfördes tillsammans med bankonsulent Kim Sintorn. Kim besökte också under året merparten av klubbarna i distriktet. En klubb i distriktet, Arlandastad GK, kvalificerade sig under året för SGFs Miljödiplom. Som sjunde resp. åttonde klubbar i landet kvalificerade sig Upsala GK och Öregrunds GK för miljöcertifiering enligt GEO. SGFs Miljökommitté Bo Thyselius har varit distriktens representant i SGFs Miljökommitté. Breddgolf/Medlemskommittén Kommittén har bestått av fyra ledamöter som under säsongen haft 8 möten. I mitten av april träffades representanter från distriktets damkommittéer för utbyte och diskussion kring säsongens verksamhet. 11 av distriktets klubbar var representerade med totalt 24 deltagare. Representant från SISU var inbjuden och temat för kvällen var Motivation. Jämställdhetskartläggning har varit i fokus under året och med utgångspunkt från en enkät som skickades ut till klubbarna har kommittén tagit fram underlag till den jämställdhetsplan som antogs av styrelsen i november. En folder med distriktets alla dam- och mixade tävlingar för säsongen har tagits fram och delats ut på klubbarna. Disciplinkommittén Disciplinkommittén har under året bestått av Elisabeth Engstrand (sammankallande), Anders Wasberg, Stefan Ståhl och Ragnar Gedeborg. Ett ärende har behandlats. Ärendet ledde till avstängning ett år och överklagades ända upp till RF. Regel- och Hcpkommittén Förbundsdomare Karin Wiman Enköpings GK Björn Lundman Vassunda GK Distriktsdomare Svante Andersson, Älvkarleby GK Jonas Antoni, Edenhof GK Thomas Erlandsson, Upsala GK Ragnar Gedeborg, Sigtuna GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 8/16

9 Klas Gustafsson, Burviks GK Kjell Hognesius, Wattholma GK Lars Holmberg, Söderby GK Anders Levi, Söderby GK Lennart Odeblad, Örbyhus GK Otto Slätis, Lisinge GK Stefan Ståhl, Arlandastad GK Anders Söderman, Sigtuna GK Bertil Grenströmer Enköpings GK Assisterande distriktsdomare Mikael Nilsson Olandsbygdens GK Domaruppdrag vid tävlingar i distriktet Totalt utsåg distriktet domare till 22 tävlingar med totalt 34 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst två domare per tävling. Domargolfen Domargolfen avgjordes på Arlandastad GK med strålande väder. Vinnare 2013 blev Anders Levi, Söderby GK. Distriktsdomarutbildning (TLR 2) Denna är öppen för alla som genomfört TLR 1 och vill veta mer om regler och vill bli distriktsdomare. Efter denna utbildning är deltagarna välkomna att skriva distriktsdomarprovet. En TLR 2 utbildning genomfördes på Hallstavik GK under mars månad. Vidareutbildning distriktsdomare Under 2013 genomfördes 5 vidareutbildningsträffar med distriktens domare. En praktisk dag med regelövningar och olika scenarios genomfördes i syfte att gemensamt diskutera olika situationer som uppstår i samband med tävlingar. Seniorkommittén Seniorkommittén har 2013 bestått av sex personer: Ulf Löthman, ordförande, Ronnie Bengtsson, sekreterare, Owe Ladin, kassör, Gunnar Tallnäs, web-ansvarig, Anders Larsson, tävlingsledare, Göte Johansson, bitr. tävlingsledare och Karl-Åke Carlström, ledamot. Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir allt fler. Antalet serielag har under året varit 161 ( ). Under året har minst 850 spelare deltagit minst en gång i seriespelet. Taket för antal lag som kan delta är inte nått, men vi närmar oss och vi gör vad som är möjligt för att utvidga. D50 har även i år haft förmånen att spela på helger. D50 består av 20 lag i 2 divisioner. H55 trycker på för att få samma möjlighet men de är fn. 35 lag i 4 divisioner. Vi kommer försöka förhandla med klubbar för att de också skall kunna spela på helger. H65 är den i särklass största gruppen med 41 lag i 5 divisioner. Fem OM-tävlingar har genomförts. 2 singel, 1 mixedfs, 1 bb samt 1 gs. Antalet deltagare uppgick till 668. ( deltagare). Seniorkommittén har också haft ansvar för DM seniorklasserna. Under 2013 delades DM upp på två spelplatser. De yngre D50, D60 och H55 spelade en lördag på Burvik medan de äldre klasserna D70, H65 och H75 spelade en tisdag på Friibergh. I år deltog 95 spelare, vilket är nytt rekord. Glädjande var att för första gången på flera år tillräckligt många anmälde sig till D70 så att den klassen kunde genomföras. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 9/16

10 Bästa seniorklubb blev för andra året i rad Upsala Golfklubb. De 10 bästa klubbarna 2013 samt en inlottad klubb kommer att inbjudas till Seniorkommitténs tävling Belöningen, som spelas på en attraktiv bana i distriktet eller dess närområde under andra halvan av maj I februari genomförde Seniorkommittén en utbildningskonferens på hotell Viktoria i Uppsala. Under 2014 kommer en mindre konferens att genomföras för de klubbar som skall stå värdar för tävlingarna Under det gånga året har några klubbar haft problem att lägga upp seriespelstävlingarna på ett korrekt sätt, vilket vi skall rätta till inför Seniorverksamheten har nu fullbordat sin 19:e säsong. Det bidrag som arrangerande klubbar erhåller är stort. Kommitténs ekonomi är fortsatt god. Eventuellt överskott sparas för att användas till våra utbildningar. Budgetomslutningen har varit :- (anmälningsavgifter) och av dessa har :- använts för att betala tävlingsgreenfee på de klubbar som arrangerat seriespelet. Kommittén bidrog också med 5 kronor per start till ett stipendium för Årets Golfare i Uppland Slopegruppen Slopegruppen har under haft 12 medlemmar. Under året har tre planeringsmöten genomförts. Följande banor har värderats under 2013: Vassunda GK, Johannesberg GK, International GC at Arlanda. Värderingen av Lisinge GK har inte kunnat genomföras, utan flyttas till Ett antal justeringar har gjorts på ett flertal banor i Uppland gällande införanden av Orange tees, hektometersystemet och framflyttande av röda tees. En sammanställning av samtliga slopade banor inom distriktet finns på UGFs hemsida. Vid årets Slope Mästerskap på Sigtuna GK vann Per Lindgren. Tävlingskommittén Distriktsmästerskap D21, H21, D, H, H35 och H45 spelades på Söderby GK den 9 juni. Övriga åldersklasser spelades på Burvik GK den 31 augusti och Friibergh GK 3 september. Lag DM för D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75 avgörs i seriespel. Segrare i de olika klasserna blev: Klass Individuellt Klubb D Maria Roos Upsala GK H Christopher Sahlström Arlandastads GK D21 Ellinor Haag Sigtuna GK H21 Christopher Sahlström Arlandastads GK D35 Nina Frohm Friibergh GK D50 Annika Babra Vassunda GK D60 Annarita Eriksson Upsala GK D70 Marianne Balfe Sigtuna GK H35 Fredrik Hedlund Söderby GK H45 Jonny Westberg Upsala GK H55 Örjan Persson Roslagens GK H65 Bo Eriksson Upsala GK H75 Väino Vimberg Friibergh GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 10/16

11 Klass D H H21 D35 D50 D60 D70 H35 H45 H55 H65 H75 Lag Friibergh GK Arlandastad GK Arlandastad GK Upsala GK Roslagens GK Norrtälje Vassunda GK Roslagens GK Norrtälje Söderby GK Upsala GK Upsala GK Vassunda GK Upsala GK UGF-Matchen 2013 års final arrangerades av Vassunda GK. Roslagens GK Norrtälje tog sin första inteckning i det nya vandringspriset. Resultat Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Roslagen Örbyhus Grönlund Kåbo 1 Friibergh Upsala Kåbo 2 Sundsta Almunge Sigtuna Johannesberg Lisinge Olandsbygden Enköping Wattholma Söderby Damernas Upplandsmatch Söderby GK stod som segrare 2013 efter att ha besegrat Öregrunds GK i finalen Upplands Golftour Upplands Golftour är fr.o.m en OoM för samtliga öppna scratchtävlingar, som spelas inom distriktet. Årets segrare i OoM blev Josefin Odenring, Enköpings GK i damklassen och Johan Cavallin, Upsala GK i herrklassen. Nationella seriesystemet Nationella seriespelet spelas i en omgång som spelades juli. Upsala GK:s herrar spelade Elit (tidigare Lag-SM) den juli och slutade på 14 plats. Samtliga resultat finner ni på Div. 1 Damer Upsala 2:a Div. 2 Damer Enköping 2:a, Friibergh 6:a, Roslagen 4:a. Div. 1 Herrar Norra Edenhof 9:a, Sigtuna 10 och nedflyttad, Söderby 5:a. Div. 2 Herrar NÖ - 8 klubbar från distriktet: Arlandastad avancerade till div. 1. UNT Masters 2013 Finalen i UNT Masters avgjordes på Ålands GK den augusti med Fredrik Rahm och Carl Ramström, Edenhof GK, som segrare med -16 netto. TU Tävlingsutbyte Uppland Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter att utvecklades positivt. 17 klubbar arrangerade 18 tävlingar med totalt 1273 spelare, vilket ger ett deltagarsnitt på 70/tävling. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 11/16

12 Ungdom/Elit Under säsongen 2013 har kommittén haft sex möten. Den 17 januari inbjöds samtliga klubbar i distriktet till en kvälls Tankesmedja rörande juniorgolfen i UGF. Deltagarantalet var över förväntan så tankesmedjan blir återkommande. Elit och talanggrupperna har under 2013 sett lite annorlunda ut mot hur dessa var Elitgruppen bestod 2013 av 14 spelare. Vi har valt att fortsätta att anlita experter till Elitgruppen även detta år Viktor Gustavsson och Martin Pettersson. 4/5 Närspel med Viktor Gustavsson 9/6 Puttning med Martin Pettersson 25/6 Närspel Dennis Edlund 5/7 Puttning med Martin Pettersson 1/9 Puttning med Martin Pettersson 29/9 Närspel med Viktor Gustavsson Talanggruppen 2013 bestod av 19 juniorer. Tränare för gruppen har vid samtliga tillfällen varit Carl- Magnus Strömberg. Samtliga tillfällen genomfördes på Upsala GK, med träning på förmiddagen och spel efter lunch med C-M som tränare på banan. 4/5 På Upsala GK 8/6 På Upsala GK 25/6 På Upsala GK 31/8 På Upsala GK Rajder Kopp 2013 vanns av Olandsbygdens GK. I år var det 13 lag anmälda till Rajder Kopp och 13 lag deltog. Tävlingen spelades i år i tre omgångar - på Edenhofs GK, Älvkarleby GK och Arlandastads GK. Den juli var UGF med på årets SuperCamp på Ljungbyhed. Spelartruppen bestod av Isabell Ekström, Söderby GK, Anton Wärefors, Kåbo GK, Filip Sellin, Enköpings GK, Oliver Rosvall och Joakim Molin, Söderby GK och David Nyfjäll, Upsala GK. Ledare från UGF var Mats Nyfjäll och Jakob Remon. Skandia Super Camp är ett riksomfattande läger för de bästa talangerna i Golfsverige. I år var det riktat till juniorer födda På Super Camp jobbar man efter landslagets värderingar Silen- Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet. UGF satsar för att få fler flickjuniorer och har genomfört två mycket roliga och lärorika Inspirationsdagar - den 1 juni på Söderby GK och den 10 juli på Enköpings GK. Instruktör för dessa tjejdagar var Veronica Cervin. UGFs tjejläger 2013 genomfördes på Johannesberg Golf. 19 tjejer från sju klubbar träffades, tränade, spelade golf, badade, åt gott och hade kul. Lägret är en del av distriktets tjejsatsning. Ledare för lägret var de lite äldre juniortjejerna och elitgolfarna Emma Lundvall, Älvkarleby GK och Maria Roos, Upsala GK med support av Marie Lundvall från UGFs juniorkommitté. Tjejerna vill gärna göra om det nästa år och då tillsammans med Moa Duf, Upsala GK, som i år tyvärr fick lämna återbud med kort varsel pga. sjukdom. Distriktslagen Den årliga vårmatchen mot Västmanland blev inställd. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 12/16

13 Fyrlandskapsmatchen startades 1994 och spelades i år alltså 19: e gången. De äldsta deltagarna i årets match var inte ens födda då! Tradition och uthållighet! I år stod Västmanland och Ängsö GK, som värd och Uppland, Stockholm och Dalarna var gäster. Tävlingen är en lagtävling i matchspel med tre tjejer och sex killar - tre foursomes, två mixed och tre singlar, som spelas under en helg. I Upplands lag spelade Filip Andersson, Martin Jarvis, Markus Säyrä, Erik Angesten, Jesper Sagström Alexander Andersson, Ebba Gustavsson, Stephanie Henning och Isabell Ekström. Ledare från UGF var Göran Angesten. Referat finns på UGFs hemsida. Lördag och söndag 12 och 13 oktober spelade Upplands yngre distriktslag den årliga matchen mot Småland. Matchen spelades i år på Eksjö GK. Efter vinster tre år i rad för Uppland blev det i år Smålands tur, vinst för Småland med 6-3. I Upplands lag spelade Oliver Rosvall, Anton Wärefors, Filip Sellin, Peter Jarvis, Andreas Hultin och David Nyfjäll. Coacher var Mats Nyfjäll och Mats Remon. Lördagen 19 och söndagen 20 oktober hjälpte UGFs Elitjuniorer till att bemanna UGFs monter på Golf och resemässan som arrangerades i Fyrishovs nya multihallar. Söndagen den 24 november hölls årets Mini SuperCamp i Uppland. Då fick några av distriktets vassaste talanger födda chansen att träna tillsammans med golfgymnasietränarna Fredrik Hedlund och Johan Malmsten. Syftet med dagen var att inspirera ungdomarna till att fortsätta satsa på sitt golfspel och ge dem en inblick i hur träningsupplägget ser ut på Golfgymnasiet NIU i Uppsala. SGF Golf Ranking SGF Golf Ranking ger ett bra mått på hur individer, klubbar och distrikt hävdar sig i tävlingsverksamhet scratch. (utan hcp). Du hittar rankingen på 15 klubbar i Uppland återfinns på klubblistan för juniorer i Sverige. Upsala GK på 9:e plats, Arlandastads GK på 33:e och Edenhof GK på 80:e. 19 upplandsdamer återfinns på damernas individuella lista. Madelene Sagström, Enköpings GK har högst ranking med plats upplänningar finns med på herrarnas lista och bäste upplänning är Philip Eriksson, Upsala GK på en 65:e plats Upsala GK är bästa klubb i distriktet på klubbrankinglistan totalt och rankas 2013 som 13:e bästa klubb i landet. Enköpings GK ligger på 40:e plats. I förhållande till antalet golfare och klubbar i distriktet är dock de idrottsliga meriterna än så länge mediokra och här har klubbar och distrikt en viktig utvecklingsuppgift. Golfgymnasiet Idrottsliga Gymnasieutbildningar i Uppland IGU UGF ansvarar f : - lf (sammanlagt 24 spelare)på Celsiusskolan tom Ansvaret övergick fr.o.m till Upplands Idrottsförbund och tränarna har anställning i Uppsala kommun. NIU. 18 Celsiusskolan, med. Tränarna har anställning på Uppsala GK resp. Söderby Golf. Anläggningarna fakturerar UGF för lönekostnaderna. Johanna Ericsson (100 %), Martin Pettersson (100 %) på RIG och Fredrik Hedlund (25 %) och Johan Malmsten (50 %) på NIU. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 13/16

14 UGF representerat av ordförande : Deltagit i Skolutskottets arbete Förhandlat med Upplandsidrotten om resurstilldelning Träffat överenskommelser om samverkan med Upsala GK och Söderby Golf -. dyl. under denna viktiga utvecklingspe e- s elever är framgångsrika på tävlingar. RIG Uppsala är 3:a på rankingen och NIU Uppsala ligger på 8:e plats bland landets 21 golfgymnasier.. UGF riktar ett stort tack till våra samarbetspartners Upsala GK och Söderby Golf, utan vars insatser golfgymnasieverksamheten inte skulle vara möjlig att genomföra. Under året har Uppsala kommuns entreprenadförfarande för elitidrottsgymnasierna ifrågasatts. Med spänning avvaktar vi besked från Regeringen i frågan. Utbildningskommittén Utbildningskommittén har tyvärr haft låg aktivitet även under Det är svårt att bemanna kommittén och det har inte lyckats att rekrytera nya ledamöter. Utbildningar genomförs i flesta fall av kommittéerna på egen hand. Håkan Sjöberg har deltagit i SGF ULD och TKO-konferens på Arlanda 5-6/10. Utbildningar genomförda 2013 Ledarutbildning steg 2 har genomförts vid två tillfällen, 6-7 april och 26/5 och 2/6. Totalt 19 deltagare. TLR 1: grundläggande kurs med inriktning på att bli klubbdomare/tävlingsledare har genomförts av Tävlingskommittén ute på klubbar som visat intresse, i år var det hos Hallstavik GK, Sigtuna GK och Friiberghs GK. Totalt deltog ca 20 personer i utbildningarna. TLR 2: fortsättningskurs för dem som gått TLR 1 med inriktning på att bli distriktsdomare/ tävlingsledare distrikt. Vidareutbildning för distriktsdomare: Vid sex tillfällen från till med 12 deltagare. Praktisk domardag: Genomfördes med sex deltagare. GIT-utbildning: utbildning 13/2 på Arlandastad av UGF ordförande. Utbildningar i Easyresearch: har utförts vid flera tillfällen av UGF ordförande. Utbildning för ledamöter i valberedningar: genomfördes under ledning av Anders Eriksson, Örebro GDF på Upsala GK 23/1 med 13 deltagare. Utbildning ang nya hcp-regler: genomfördes under ledning av Göran Hermes och Bo Bengtsson, SGF, på Upsala GK 23/1 med 56 deltagare. IdrottOnline och LOK-stödsutbildning: genomfördes 10/4 av UGF ordförande.. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 14/16

15 Resultaträkning 2013 Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -50 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust Detaljerad resultaträkning finns på UGFs hemsida. Avvikelser mot tilldelad budgetram Fördelad budgetram 2013 BOK 2013 Budgetramar 2013 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Totalt Avvikelse ADM Bana Miljö Breddgolf Disciplin Domare Regler GDF Golfgymnasiet Handigolf Junior/Elit Senior Slope Tävling Utbildning Summa Höstårsmötet 2012 beviljade styrelsen att utöver 2013 års intäkter få disponera kr från det egna kapitalet. ( kr minus resultatet 2012). Styrelsen har därefter fördelat detta utrymme per kostnadsställe enligt nedan: Vi särredovisar seniorkommittén och golfgymnasiet separat och skilt från UGFs övriga verksamheter. Seniorkommittén hade en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. ett överskridande av budget med kr Golfgymnasiet redovisar en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, ett överskridande av budget med kr För UGF övriga verksamheter resulterade året i en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. att kr av budgetramen ej nyttjats. Sammantaget är föreningens nettokostnader kr mot budgeterat kr, vilket innebär att endast kr återstår av tilldelad budgetram. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 15/16

16 Balansrapport Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Detaljerad balansrapport finns på UGFs hemsida. Förslag till dispositioner Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel kr Avgår årets förlust kr Styrelsen föreslår årsmötet att vinstmedlen disponeras så att kr överförs i ny räkning. För Styrelsen i Upplands Golfförbund verksamhetsåret 2013 Anders Wasberg ordförande Cecilia Sjöberg Ulf Löthman Stefan Ståhl Åke Ljungqvist Ragnar Gedeborg Mats Remon Verksamhetsberättelse 2013 Sida 16/16

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2014 Innehållsförteckning: Årets golfare 2014 Anton Karlsson, Upsala GK Foto: rafacabrera.com Ordförande har ordet... 2 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret...

Läs mer

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013

UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 UPPLANDS GOLFFÖRBUNDS SENIORKOMMITTÉ Verksamheten 2013 Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir alltfler. Antalet serielag har under året varit 161 (2012 159). Under året har minst 850 spelare deltagit

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010

Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Verksamhetsplan för Örebro Läns Golfförbund år 2010 Övergripande målsättning Enligt stadgarna har Örebro läns Golfförbund som övergripande målsättning att: - Verka för att golfidrotten inom distriktet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Årsredovisning för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2011. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007

SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 SGF ungdomstävlingar Tävlingsmanual 2007 Innehåll Sida Innehållsförteckning 1 2 Förord 3 Presentation av Skandia Junior Golf 4 Gemensamma tävlingsbestämmelser för SGF:s ungdomstävlingar Deltagarålder Anmälan/Registrering

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012.

Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Årsbokslut för, 816000-5701, Arlandastad Golfklubb 2012. Styrelsen för Arlandastad GK avlämnar härmed årsbokslut för verksamhetsåret 2012. Redovisningen innehåller förutom resultat-, balansräkning och

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund.

Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och J16 inom Göteborgs Golfförbund. Tävlingsmanual för Juniorserien J21 inkl Lag-DM och inom Göteborgs Golfförbund. 1 TÄVLINGSBESTÄMMELSER LAG Generellt Varje lag består av 8 personer varav 6 stycken spelar varje omgång. Man har rätt att

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Svenska Golfförbundet

Svenska Golfförbundet Allmänt Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbunds huvuduppgift är att verka på de anslutna klubbarnas uppdrag och, i enlighet med RF:s och SGF:s stadgar såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund

FS 7/2002. 2002-06-05 ANy. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Tisdag 4 juni 2002. Scandic Hotell, Östersund 2002-06-05 ANy FS 7/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Tisdag 4 juni 2002 Plats Scandic Hotell, Östersund Närvarande Christer Örning ordförande Håkan Edvardsson Birgitta Ljung Per Malmrup

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625

Årsbokslut. Idrottsföreningen Friskis&Svettis 889601-2625 1(6) Årsbokslut Idrottsföreningen Friskis&Svettis Styrelsen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Läs mer

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna

FS 2/2003. PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen. Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003. Scandic Star Hotell, Sollentuna 2003-02-19 ANY FS 2/2003 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Torsdag 13 februari Fredag 14 februari 2003 Plats Närvarande Scandic Star Hotell, Sollentuna Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören 769621-9141 Årsredovisning för Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND Åtvidaberg den 6 mars 2015 Till: Distriktets Golfklubbar ÖGF:s styrelseledamöter Bankonsulent Östergötlands Idrottsförbund Valberedning KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED ÖSTERGÖTLANDS GOLFFÖRBUND TID: PLATS: 2015-03-

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer