Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplands Golfdistriktsförbund Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Madelene Sagström, Enköpings GK Årets Golfare i Uppland 2013 Innehåll ORDFÖRANDE HAR ORDET... 2 STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET... 4 REPRESENTATION OCH VIKTIGA DATUM... 4 ANTAL MEDLEMSKAP I DISTRIKTETS KLUBBAR ÖVER TID (AKTIVA)... 6 BANA/MILJÖKOMMITTÉN... 7 BREDDGOLF/MEDLEMSKOMMITTÉN... 8 DISCIPLINKOMMITTÉN... 8 REGEL- OCH HCPKOMMITTÉN... 8 SENIORKOMMITTÉN... 9 SLOPEGRUPPEN TÄVLINGSKOMMITTÉN UNGDOM/ELIT GOLFGYMNASIET IDROTTSLIGA GYMNASIEUTBILDNINGAR I UPPLAND IGU UTBILDNINGSKOMMITTÉN RESULTATRÄKNING BALANSRAPPORT FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER

2 Ordförande har ordet Distrikten har en stor och viktig roll när det gäller utveckling av golfsporten och klubbarnas verksamhet. UGF ska både vara förbundets förlängda arm och en resurs som styrs av våra medlemmar - klubbarna! Gör vi vårt jobb bra, vårdar och stärker vi den viktiga demokratiprocessen i ett stort idrottsförbund ökade antalet medlemmar i våra 23 föreningar och två associerade bolag med ca 2100, tack vare att Sundsta Golf återfördes till distriktet. Rekryteringen är god, bättre än i de flesta idrottsförbund, men avhoppen är alldeles för många. Golfen har en fantastisk attraktionskraft för de som utövar idrotten livslångt. Varför tappar vi då medlemmar? Golfförbundet har gjort studier som visar att det finns många skäl till avhopp. Tid betyder mycket. Det tar tid att spela golf och det tar tid att bli en etablerad golfare. Spelar man lite utvecklas inte spelförmågan, golfen blir inte kul och man tappar sugen. Spelar man lite upplevs kostnaden som hög och det uppstår ytterligare ett skäl till att sluta. Det finns också många konkurrerande aktiviteter till golfen, inte minst för ungdomar. Kvinnor och juniorer är överrepresenterade i avhoppargruppen. Ett antal klubbar i distriktet har ökat sitt medlemsantal. Kan vi lära av dem och andra klubbar i landet som utvecklas bra? Helt säkert, men klubbar har olika förutsättningar och det är kanske inte möjligt eller lämpligt att kopiera andras upplägg. Däremot kan vi kanske inspireras av de som lyckas. Kännetecknande för de som lyckas är att de utvecklat ett kundorienterat förhållningssätt. Även om många föreningsmänniskor upplever kundbegreppet som stötande är faktiskt både medlemmen och greenfeegästen våra kunder dvs. de som betalar vår anläggning och vår verksamhet och för vilka vi finns till. Ett ambitiöst grundläggande arbete i den egna verksamheten är en nödvändighet. Mer faktabaserade beslut och mindre tyckanden. Det behövs kartläggningar av läget, analyser och diskussioner om möjligheter och förutsättningar. Många frågor kräver svar: Hur ökar vi vår attraktionskraft? Medlemsundersökningar, uppföljning av gästspel, uppföljning av avhoppare, banan - hur väl passar den våra medlemmar och gäster och hur ser beläggningen ut, hur tar vi emot och utbildar våra nybörjare? Hur finansieras anläggningen, kan man hitta mer kundanpassade system, där man betalar efter nyttjande? Naturligtvis billigare per rond för den som spelar många ronder och förhandsbetalar - dyrare per rond, men billigare totalt, för den som spelar mindre. Se uppräkningen ovan som exempel på frågeställningar, där klubben i sitt arbete också kan få processtöd av UGF och SISU. Ett annat viktigt område som vi alla måste jobba hårt med är att stärka golfens varumärke hur vi uppfattas, inte bara av enskilda personer, utan även av myndigheter och företag. Läs sponsring och samhällsstöd. Idrotten är närande - inte tärande och det gäller i synnerhet golfen. Golfens samhällsnytta i ekonomiska termer är oerhört mycket större än vad golfen får tillbaka i form av samhällsstöd. Golfens betydelse för friskvård och hälsa är stor och betyder mycket för samhällsekonomin. Vårt bidrag till miljö- och landskapsvården är imponerande. Här återstår en hel del lobbyarbete för vår organisation! Verksamhetsberättelse 2013 Sida 2/16

3 Senare års medlemsminskning i upplandsklubbarna har medfört minskade intäkter för distriktet redovisar vi ett minusresultat, som dock täcks med tidigare års vinster. För vissa tjänster har vi också infört avgifter, dock i betydligt lägre omfattning än andra distrikt. Än så länge är det dock inte brist på pengar som hindrat oss från att göra det vi vill göra. Snarare är det så att vi haft problem att få deltagare till alla de aktiviteter vi planerat och som vi tycker behövs. Deltagare i våra aktiviteter är nöjda, men vi skulle önska att fler ville delta. Ofta får jag höra att klubbarna tyvärr inte har någon att skicka. Ledarrekrytering måste därför bli en viktig fråga framöver och utbildning behövs för att ledare ska känna sig trygga och kompetenta. Ja det var några tankar om viktiga arbetsuppgifter för oss 2014 framåt. Vilka positiva intryck tar jag då med mig från verksamhetsåret 2013? Låt mig nämna några. Vi har haft ett förtroendefullt samarbete med både klubbar och förbundsledning - god stämning, goda relationer och gott samarbete utan konflikter. Informationen har förbättrats ytterligare - med en mycket välbesökt och aktuell hemsida på en ny plattform, kommunikationen har utvecklats genom välbesökta innehållsrika möten, många och långa telefonsamtal och omfattande mailkontakter, personliga möten och besök. Vår licens på verktyget Easyresearch har underlättat. Att vi nått långt på detta område verifieras av SGFs verksamhetsrevision. Vi ligger även 2013 i topp i riket! Se artikel på UGFs hemsida. Ett välbesökt och späckat Golfting, välbesökta ordförandekonferenser och årsmöten, som gett nya impulser och möjligheter till erfarenhetsutbyte och påverkan på golfens utveckling såväl i distriktet som nationellt. En omfattande tävlingsverksamhet, inte minst på seniorsidan. Miljöresan - vår utbildningssatsning som lett till att det i distriktet nu finns två GEOcertifierade anläggningar av totalt åtta i riket och 14 klubbar som fått SGFs miljödiplom. En uppskattad satsning på juniorelitutveckling har genomförts. Äntligen har vi kommit igång med jämställdhetsarbetet. Efter genomförd kartläggning ser vi att det finns mycket att göra på området och vi har för första gången antagit en jämställdhetsplan som vi hoppas ska ge avtryck även i våra föreningar. UGFs verksamhet drivs helt med ideella krafter och i distriktet finns vilja och outnyttjade resurser. Vi skulle kunna göra mycket mer inte minst på utbildningssidan. För det krävs ökat engagemang från klubbarna och ökat samarbete mellan distrikt och klubbar. UGF har ett uppdrag från RF och SGF men till största delen finns vi till för er. Under 2014 hjälps vi åt att bli ännu bättre på alla områden! Efter 5½ år som ordförande i distriktet tackar jag för mig. Ett stort tack till alla ideella och professionella ledare jag haft förmånen att jobba tillsammans med. Det har varit roligt och inspirerande! Jag önskar också min efterträdare Reidar Andersson lycka till i det trevliga uppdraget som ordförande i distriktet. Vi har jobbat hårt med överlämning! Anders Wasberg ordförande Verksamhetsberättelse 2013 Sida 3/16

4 Styrelsens berättelse för verksamhetsåret Medlemmar Vid utgången av 2013 hade UGF 23 anslutna medlemsklubbar och två A1:or. Under året upplöstes Heby GK och Norrtelje GK och utträdde därmed ur SGF. Förteckning över klubbar/associationer med anslutningsform, bildandeår, invalsår finns som pdf på Styrelse UGFs styrelse har under året haft följande sammansättning: Funktion Namn Klubb Ansvar Vald Invald Ordförande Anders Wasberg EnGK v ordf Cecilia Sjöberg ÖgrGK Breddgolf Ledamot Ragnar Gedeborg SiGK Tävling Mats Remon UGK Ungdom/Elit Åke Ljungqvist EnGK Bana/Slope Ulf Löthman SödGK Senior Stefan Ståhl ArlGK Regler/dom Kansli Anders Wasberg har ansvarat för kansliet på ideell basis. Anna Remon har skött distriktets ekonomi/bokföring på timanställning (ca 12 %). Revisorer Namn Klubb Funktion Utsedd av Helene Ragnarsson, auktoriserad ordinarie UGFs årsmöte Arne Krook LIS suppleant UGFs årsmöte Valberedning Namn Klubb Funktion Utsedd av Christer Schenholm UGK sammankallande UGFs årsmöte Torbjörn Wiking ÖrbyGK UGFs årsmöte Kenneth Turban EfGK UGFs årsmöte Representation och viktiga datum UGFs möten under 2013 UGF har under året haft tio protokollförda styrelsemöten. Vårårsmöte hölls den 20/3. Höstårsmöte hölls den 30/10. Två ordförandeträffar har genomförts, den 16/4 och den 8/8. Golftinget hölls den 9 november på Celsiusskolan, Uppsala. GDF-konferens Beredningsmöte för FM 16-17/2 Ombud från Uppland på SGFs konferens som genomfördes på Best Western Plus Sthlm Bromma var Anders Wasberg. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 4/16

5 SGF Rådslag den 19/4 och Förbundsmöte 20/4 Förbundsmötet genomfördes på Aros Congress Center i Västerås. Ombud var Anders Wasberg, Jonas Broberg EnGK, Reidar Andersson, Söderby GK och Albert Sjöberg, Vassunda GK. Planeringsmöte-ERFA-Distriktsordförandekonferens den 9-11/8 Anders Wasberg och pågående ordförande Reidar Andersson deltog på konferensen, som genomfördes i Trosa. SGFs Golfting 16-17/11 I konferensen på Garnisonen Konferens i Stockholm deltog Anders Wasberg, Jan-Peder Norstedt, Arlandastads GK och Ole Skarin, Sigtuna GK. Upplandsidrottens/SISUs Distriktskonferens ombord på färja till Tallin 9-11/2 Stefan Ståhl UGF och Lennart Andersson junior/elitk. Upplandsidrottens SDF-konferens 7/11 Distriktet representerades av Stefan Ståhl och Ulf Löthman. Distriktets representation i SGF Anders G. Sjögren, ledamot i Förbundsstyrelsen Bo Thyselius är golfdistriktens representant i SGFs Miljökommitté Avgivna remissvar Inga formella remisser har behandlats under året. Utmärkelser Madelene Sagström, Enköpings GK utsågs till Årets Golfare i Uppland Peter Andersson, Öregrunds GK och Ulf Andersson, Väddö GK utsågs till Årets Juniorledare i Uppland UGFs silvermärke tilldelades Urban Linuzon, Väddö GK och Lennart Andersson, Örbyhus GK Anders Wasberg och Anders G. Sjögren tilldelades vid 2013 års förbundsmöte SGFs högsta utmärkelse Guldmärket nr 51 resp. 52. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 5/16

6 Antal medlemskap i distriktets klubbar över tid (aktiva) Antal medlemmar År Klubb Almunge GK Arlandastad GK Burviks GK Dillingby Golf Edenhof GK Enköpings GK Friiberghs GK Garnsvikens GK Grönlund GK Hallstaviks GK Heby GK International Golf Club at Arlanda Johannesberg Golf & Country Club Kåbo GK Lisinge GK Norrtelje GK Olandsbygdens GK Roslagens GK Roslagens GK Norrtälje 1565 Salsta Slotts GK Sigtuna GK 590 Sigtunabygdens GK Skepptuna GK Skepptuna GK Valla Sundsta Golf 4278 Söderby GK Upsala GK Vassunda GK Wattholma GK Väddö GK Älvkarleby GK Örbyhus GK Öregrunds GK Totalt Netto har distriktets klubbar ökat med 2141 medlemmar, 9 %. 16 klubbar redovisar minus och nio har ökat. Rekryteringen är god, men tyvärr är avhoppen många, främst bland kvinnor och spelare i de högre hcp-grupperna. Det finns också ett starkt samband mellan spelfrekvenser och avhopp. Det finns all anledning för våra golfklubbar att uppmärksamma medlemmar som sällan eller aldrig utövar sin golf. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 6/16

7 Lite juniorstatistik Flickor Kön Flickor Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Pojkar Kön Pojkar Distrikt UPPLANDS GDF Födda Antal av Golf-ID Hcpgrp År Passa Klubbhcp Ej hcp Totalt 2012_09 Fortsätter som junior Slutar som junior Blir seniormedlemmar Slutar vid övergång till senior _09 Totalt _10 Kvar från Nya/nygamla medlemmar _10 Totalt Omsättningen av juniorer i upplandsklubbarna är hög. 118 flickjuniorer ca 27 % slutade spela golf under 2013 och 24 flickor övergick till seniormedlemskap i distriktets klubbar. 388 pojkar ca 23 % slutade och 110 blev seniormedlemmar. Nyrekryteringen är förhållandevis god 99 nya flickor och 410 pojkar tillkom Golfens problem är inte att rekrytera utan att behålla. Bristande utveckling som golfspelare är den viktigaste anledningen till att juniorer slutar, vilket framgår av fördelningen på hcp-grupper i tabellerna. Bana/Miljökommittén Mål Ökat intresse för miljöarbete på distriktets klubbar Stimulera klubbar att utveckla Multifunktionella anläggningar Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav I samarbete med bankonsulenten öka banpersonalens kompetens. Genomförda aktiviteter Miljöfrågorna aktualiserades under året bl.a. genom information i samband med möten, artiklar i lokala media, utskick till klubbarna och vid besök på enskilda klubbar. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 7/16

8 Myndigheternas hantering av det nya EU-direktivet om "Hållbar användning av bekämpningsmedel" som träder i kraft 1 januari 2014 har noga följts. Vi har deltagit i SGFs Verksamhetsseminarier och i en konferens om "Behovsanpassad gödsling". Handläggande miljöinspektör på Uppsala kommun av en ersättningsbana för Kåbo GK har informerats om konceptet Multifunktionella Golfanläggningar. En idéskiss till en multifunktionell idrottsanläggning med en 9 håls golfbana vid Stabby har tagits fram. Två ERFA-träffar genomfördes tillsammans med bankonsulent Kim Sintorn. Kim besökte också under året merparten av klubbarna i distriktet. En klubb i distriktet, Arlandastad GK, kvalificerade sig under året för SGFs Miljödiplom. Som sjunde resp. åttonde klubbar i landet kvalificerade sig Upsala GK och Öregrunds GK för miljöcertifiering enligt GEO. SGFs Miljökommitté Bo Thyselius har varit distriktens representant i SGFs Miljökommitté. Breddgolf/Medlemskommittén Kommittén har bestått av fyra ledamöter som under säsongen haft 8 möten. I mitten av april träffades representanter från distriktets damkommittéer för utbyte och diskussion kring säsongens verksamhet. 11 av distriktets klubbar var representerade med totalt 24 deltagare. Representant från SISU var inbjuden och temat för kvällen var Motivation. Jämställdhetskartläggning har varit i fokus under året och med utgångspunkt från en enkät som skickades ut till klubbarna har kommittén tagit fram underlag till den jämställdhetsplan som antogs av styrelsen i november. En folder med distriktets alla dam- och mixade tävlingar för säsongen har tagits fram och delats ut på klubbarna. Disciplinkommittén Disciplinkommittén har under året bestått av Elisabeth Engstrand (sammankallande), Anders Wasberg, Stefan Ståhl och Ragnar Gedeborg. Ett ärende har behandlats. Ärendet ledde till avstängning ett år och överklagades ända upp till RF. Regel- och Hcpkommittén Förbundsdomare Karin Wiman Enköpings GK Björn Lundman Vassunda GK Distriktsdomare Svante Andersson, Älvkarleby GK Jonas Antoni, Edenhof GK Thomas Erlandsson, Upsala GK Ragnar Gedeborg, Sigtuna GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 8/16

9 Klas Gustafsson, Burviks GK Kjell Hognesius, Wattholma GK Lars Holmberg, Söderby GK Anders Levi, Söderby GK Lennart Odeblad, Örbyhus GK Otto Slätis, Lisinge GK Stefan Ståhl, Arlandastad GK Anders Söderman, Sigtuna GK Bertil Grenströmer Enköpings GK Assisterande distriktsdomare Mikael Nilsson Olandsbygdens GK Domaruppdrag vid tävlingar i distriktet Totalt utsåg distriktet domare till 22 tävlingar med totalt 34 tävlingsdagar. Målet är att alltid ha minst två domare per tävling. Domargolfen Domargolfen avgjordes på Arlandastad GK med strålande väder. Vinnare 2013 blev Anders Levi, Söderby GK. Distriktsdomarutbildning (TLR 2) Denna är öppen för alla som genomfört TLR 1 och vill veta mer om regler och vill bli distriktsdomare. Efter denna utbildning är deltagarna välkomna att skriva distriktsdomarprovet. En TLR 2 utbildning genomfördes på Hallstavik GK under mars månad. Vidareutbildning distriktsdomare Under 2013 genomfördes 5 vidareutbildningsträffar med distriktens domare. En praktisk dag med regelövningar och olika scenarios genomfördes i syfte att gemensamt diskutera olika situationer som uppstår i samband med tävlingar. Seniorkommittén Seniorkommittén har 2013 bestått av sex personer: Ulf Löthman, ordförande, Ronnie Bengtsson, sekreterare, Owe Ladin, kassör, Gunnar Tallnäs, web-ansvarig, Anders Larsson, tävlingsledare, Göte Johansson, bitr. tävlingsledare och Karl-Åke Carlström, ledamot. Seniorverksamheten växer. Antalet tävlande blir allt fler. Antalet serielag har under året varit 161 ( ). Under året har minst 850 spelare deltagit minst en gång i seriespelet. Taket för antal lag som kan delta är inte nått, men vi närmar oss och vi gör vad som är möjligt för att utvidga. D50 har även i år haft förmånen att spela på helger. D50 består av 20 lag i 2 divisioner. H55 trycker på för att få samma möjlighet men de är fn. 35 lag i 4 divisioner. Vi kommer försöka förhandla med klubbar för att de också skall kunna spela på helger. H65 är den i särklass största gruppen med 41 lag i 5 divisioner. Fem OM-tävlingar har genomförts. 2 singel, 1 mixedfs, 1 bb samt 1 gs. Antalet deltagare uppgick till 668. ( deltagare). Seniorkommittén har också haft ansvar för DM seniorklasserna. Under 2013 delades DM upp på två spelplatser. De yngre D50, D60 och H55 spelade en lördag på Burvik medan de äldre klasserna D70, H65 och H75 spelade en tisdag på Friibergh. I år deltog 95 spelare, vilket är nytt rekord. Glädjande var att för första gången på flera år tillräckligt många anmälde sig till D70 så att den klassen kunde genomföras. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 9/16

10 Bästa seniorklubb blev för andra året i rad Upsala Golfklubb. De 10 bästa klubbarna 2013 samt en inlottad klubb kommer att inbjudas till Seniorkommitténs tävling Belöningen, som spelas på en attraktiv bana i distriktet eller dess närområde under andra halvan av maj I februari genomförde Seniorkommittén en utbildningskonferens på hotell Viktoria i Uppsala. Under 2014 kommer en mindre konferens att genomföras för de klubbar som skall stå värdar för tävlingarna Under det gånga året har några klubbar haft problem att lägga upp seriespelstävlingarna på ett korrekt sätt, vilket vi skall rätta till inför Seniorverksamheten har nu fullbordat sin 19:e säsong. Det bidrag som arrangerande klubbar erhåller är stort. Kommitténs ekonomi är fortsatt god. Eventuellt överskott sparas för att användas till våra utbildningar. Budgetomslutningen har varit :- (anmälningsavgifter) och av dessa har :- använts för att betala tävlingsgreenfee på de klubbar som arrangerat seriespelet. Kommittén bidrog också med 5 kronor per start till ett stipendium för Årets Golfare i Uppland Slopegruppen Slopegruppen har under haft 12 medlemmar. Under året har tre planeringsmöten genomförts. Följande banor har värderats under 2013: Vassunda GK, Johannesberg GK, International GC at Arlanda. Värderingen av Lisinge GK har inte kunnat genomföras, utan flyttas till Ett antal justeringar har gjorts på ett flertal banor i Uppland gällande införanden av Orange tees, hektometersystemet och framflyttande av röda tees. En sammanställning av samtliga slopade banor inom distriktet finns på UGFs hemsida. Vid årets Slope Mästerskap på Sigtuna GK vann Per Lindgren. Tävlingskommittén Distriktsmästerskap D21, H21, D, H, H35 och H45 spelades på Söderby GK den 9 juni. Övriga åldersklasser spelades på Burvik GK den 31 augusti och Friibergh GK 3 september. Lag DM för D35, D50, D60, D70, H35, H45, H55, H65 och H75 avgörs i seriespel. Segrare i de olika klasserna blev: Klass Individuellt Klubb D Maria Roos Upsala GK H Christopher Sahlström Arlandastads GK D21 Ellinor Haag Sigtuna GK H21 Christopher Sahlström Arlandastads GK D35 Nina Frohm Friibergh GK D50 Annika Babra Vassunda GK D60 Annarita Eriksson Upsala GK D70 Marianne Balfe Sigtuna GK H35 Fredrik Hedlund Söderby GK H45 Jonny Westberg Upsala GK H55 Örjan Persson Roslagens GK H65 Bo Eriksson Upsala GK H75 Väino Vimberg Friibergh GK Verksamhetsberättelse 2013 Sida 10/16

11 Klass D H H21 D35 D50 D60 D70 H35 H45 H55 H65 H75 Lag Friibergh GK Arlandastad GK Arlandastad GK Upsala GK Roslagens GK Norrtälje Vassunda GK Roslagens GK Norrtälje Söderby GK Upsala GK Upsala GK Vassunda GK Upsala GK UGF-Matchen 2013 års final arrangerades av Vassunda GK. Roslagens GK Norrtälje tog sin första inteckning i det nya vandringspriset. Resultat Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Roslagen Örbyhus Grönlund Kåbo 1 Friibergh Upsala Kåbo 2 Sundsta Almunge Sigtuna Johannesberg Lisinge Olandsbygden Enköping Wattholma Söderby Damernas Upplandsmatch Söderby GK stod som segrare 2013 efter att ha besegrat Öregrunds GK i finalen Upplands Golftour Upplands Golftour är fr.o.m en OoM för samtliga öppna scratchtävlingar, som spelas inom distriktet. Årets segrare i OoM blev Josefin Odenring, Enköpings GK i damklassen och Johan Cavallin, Upsala GK i herrklassen. Nationella seriesystemet Nationella seriespelet spelas i en omgång som spelades juli. Upsala GK:s herrar spelade Elit (tidigare Lag-SM) den juli och slutade på 14 plats. Samtliga resultat finner ni på Div. 1 Damer Upsala 2:a Div. 2 Damer Enköping 2:a, Friibergh 6:a, Roslagen 4:a. Div. 1 Herrar Norra Edenhof 9:a, Sigtuna 10 och nedflyttad, Söderby 5:a. Div. 2 Herrar NÖ - 8 klubbar från distriktet: Arlandastad avancerade till div. 1. UNT Masters 2013 Finalen i UNT Masters avgjordes på Ålands GK den augusti med Fredrik Rahm och Carl Ramström, Edenhof GK, som segrare med -16 netto. TU Tävlingsutbyte Uppland Tävlingsutbytet mellan Upplandsklubbarna fortsätter att utvecklades positivt. 17 klubbar arrangerade 18 tävlingar med totalt 1273 spelare, vilket ger ett deltagarsnitt på 70/tävling. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 11/16

12 Ungdom/Elit Under säsongen 2013 har kommittén haft sex möten. Den 17 januari inbjöds samtliga klubbar i distriktet till en kvälls Tankesmedja rörande juniorgolfen i UGF. Deltagarantalet var över förväntan så tankesmedjan blir återkommande. Elit och talanggrupperna har under 2013 sett lite annorlunda ut mot hur dessa var Elitgruppen bestod 2013 av 14 spelare. Vi har valt att fortsätta att anlita experter till Elitgruppen även detta år Viktor Gustavsson och Martin Pettersson. 4/5 Närspel med Viktor Gustavsson 9/6 Puttning med Martin Pettersson 25/6 Närspel Dennis Edlund 5/7 Puttning med Martin Pettersson 1/9 Puttning med Martin Pettersson 29/9 Närspel med Viktor Gustavsson Talanggruppen 2013 bestod av 19 juniorer. Tränare för gruppen har vid samtliga tillfällen varit Carl- Magnus Strömberg. Samtliga tillfällen genomfördes på Upsala GK, med träning på förmiddagen och spel efter lunch med C-M som tränare på banan. 4/5 På Upsala GK 8/6 På Upsala GK 25/6 På Upsala GK 31/8 På Upsala GK Rajder Kopp 2013 vanns av Olandsbygdens GK. I år var det 13 lag anmälda till Rajder Kopp och 13 lag deltog. Tävlingen spelades i år i tre omgångar - på Edenhofs GK, Älvkarleby GK och Arlandastads GK. Den juli var UGF med på årets SuperCamp på Ljungbyhed. Spelartruppen bestod av Isabell Ekström, Söderby GK, Anton Wärefors, Kåbo GK, Filip Sellin, Enköpings GK, Oliver Rosvall och Joakim Molin, Söderby GK och David Nyfjäll, Upsala GK. Ledare från UGF var Mats Nyfjäll och Jakob Remon. Skandia Super Camp är ett riksomfattande läger för de bästa talangerna i Golfsverige. I år var det riktat till juniorer födda På Super Camp jobbar man efter landslagets värderingar Silen- Glädje, Hälsa, Ansvar och Ärlighet. UGF satsar för att få fler flickjuniorer och har genomfört två mycket roliga och lärorika Inspirationsdagar - den 1 juni på Söderby GK och den 10 juli på Enköpings GK. Instruktör för dessa tjejdagar var Veronica Cervin. UGFs tjejläger 2013 genomfördes på Johannesberg Golf. 19 tjejer från sju klubbar träffades, tränade, spelade golf, badade, åt gott och hade kul. Lägret är en del av distriktets tjejsatsning. Ledare för lägret var de lite äldre juniortjejerna och elitgolfarna Emma Lundvall, Älvkarleby GK och Maria Roos, Upsala GK med support av Marie Lundvall från UGFs juniorkommitté. Tjejerna vill gärna göra om det nästa år och då tillsammans med Moa Duf, Upsala GK, som i år tyvärr fick lämna återbud med kort varsel pga. sjukdom. Distriktslagen Den årliga vårmatchen mot Västmanland blev inställd. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 12/16

13 Fyrlandskapsmatchen startades 1994 och spelades i år alltså 19: e gången. De äldsta deltagarna i årets match var inte ens födda då! Tradition och uthållighet! I år stod Västmanland och Ängsö GK, som värd och Uppland, Stockholm och Dalarna var gäster. Tävlingen är en lagtävling i matchspel med tre tjejer och sex killar - tre foursomes, två mixed och tre singlar, som spelas under en helg. I Upplands lag spelade Filip Andersson, Martin Jarvis, Markus Säyrä, Erik Angesten, Jesper Sagström Alexander Andersson, Ebba Gustavsson, Stephanie Henning och Isabell Ekström. Ledare från UGF var Göran Angesten. Referat finns på UGFs hemsida. Lördag och söndag 12 och 13 oktober spelade Upplands yngre distriktslag den årliga matchen mot Småland. Matchen spelades i år på Eksjö GK. Efter vinster tre år i rad för Uppland blev det i år Smålands tur, vinst för Småland med 6-3. I Upplands lag spelade Oliver Rosvall, Anton Wärefors, Filip Sellin, Peter Jarvis, Andreas Hultin och David Nyfjäll. Coacher var Mats Nyfjäll och Mats Remon. Lördagen 19 och söndagen 20 oktober hjälpte UGFs Elitjuniorer till att bemanna UGFs monter på Golf och resemässan som arrangerades i Fyrishovs nya multihallar. Söndagen den 24 november hölls årets Mini SuperCamp i Uppland. Då fick några av distriktets vassaste talanger födda chansen att träna tillsammans med golfgymnasietränarna Fredrik Hedlund och Johan Malmsten. Syftet med dagen var att inspirera ungdomarna till att fortsätta satsa på sitt golfspel och ge dem en inblick i hur träningsupplägget ser ut på Golfgymnasiet NIU i Uppsala. SGF Golf Ranking SGF Golf Ranking ger ett bra mått på hur individer, klubbar och distrikt hävdar sig i tävlingsverksamhet scratch. (utan hcp). Du hittar rankingen på 15 klubbar i Uppland återfinns på klubblistan för juniorer i Sverige. Upsala GK på 9:e plats, Arlandastads GK på 33:e och Edenhof GK på 80:e. 19 upplandsdamer återfinns på damernas individuella lista. Madelene Sagström, Enköpings GK har högst ranking med plats upplänningar finns med på herrarnas lista och bäste upplänning är Philip Eriksson, Upsala GK på en 65:e plats Upsala GK är bästa klubb i distriktet på klubbrankinglistan totalt och rankas 2013 som 13:e bästa klubb i landet. Enköpings GK ligger på 40:e plats. I förhållande till antalet golfare och klubbar i distriktet är dock de idrottsliga meriterna än så länge mediokra och här har klubbar och distrikt en viktig utvecklingsuppgift. Golfgymnasiet Idrottsliga Gymnasieutbildningar i Uppland IGU UGF ansvarar f : - lf (sammanlagt 24 spelare)på Celsiusskolan tom Ansvaret övergick fr.o.m till Upplands Idrottsförbund och tränarna har anställning i Uppsala kommun. NIU. 18 Celsiusskolan, med. Tränarna har anställning på Uppsala GK resp. Söderby Golf. Anläggningarna fakturerar UGF för lönekostnaderna. Johanna Ericsson (100 %), Martin Pettersson (100 %) på RIG och Fredrik Hedlund (25 %) och Johan Malmsten (50 %) på NIU. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 13/16

14 UGF representerat av ordförande : Deltagit i Skolutskottets arbete Förhandlat med Upplandsidrotten om resurstilldelning Träffat överenskommelser om samverkan med Upsala GK och Söderby Golf -. dyl. under denna viktiga utvecklingspe e- s elever är framgångsrika på tävlingar. RIG Uppsala är 3:a på rankingen och NIU Uppsala ligger på 8:e plats bland landets 21 golfgymnasier.. UGF riktar ett stort tack till våra samarbetspartners Upsala GK och Söderby Golf, utan vars insatser golfgymnasieverksamheten inte skulle vara möjlig att genomföra. Under året har Uppsala kommuns entreprenadförfarande för elitidrottsgymnasierna ifrågasatts. Med spänning avvaktar vi besked från Regeringen i frågan. Utbildningskommittén Utbildningskommittén har tyvärr haft låg aktivitet även under Det är svårt att bemanna kommittén och det har inte lyckats att rekrytera nya ledamöter. Utbildningar genomförs i flesta fall av kommittéerna på egen hand. Håkan Sjöberg har deltagit i SGF ULD och TKO-konferens på Arlanda 5-6/10. Utbildningar genomförda 2013 Ledarutbildning steg 2 har genomförts vid två tillfällen, 6-7 april och 26/5 och 2/6. Totalt 19 deltagare. TLR 1: grundläggande kurs med inriktning på att bli klubbdomare/tävlingsledare har genomförts av Tävlingskommittén ute på klubbar som visat intresse, i år var det hos Hallstavik GK, Sigtuna GK och Friiberghs GK. Totalt deltog ca 20 personer i utbildningarna. TLR 2: fortsättningskurs för dem som gått TLR 1 med inriktning på att bli distriktsdomare/ tävlingsledare distrikt. Vidareutbildning för distriktsdomare: Vid sex tillfällen från till med 12 deltagare. Praktisk domardag: Genomfördes med sex deltagare. GIT-utbildning: utbildning 13/2 på Arlandastad av UGF ordförande. Utbildningar i Easyresearch: har utförts vid flera tillfällen av UGF ordförande. Utbildning för ledamöter i valberedningar: genomfördes under ledning av Anders Eriksson, Örebro GDF på Upsala GK 23/1 med 13 deltagare. Utbildning ang nya hcp-regler: genomfördes under ledning av Göran Hermes och Bo Bengtsson, SGF, på Upsala GK 23/1 med 56 deltagare. IdrottOnline och LOK-stödsutbildning: genomfördes 10/4 av UGF ordförande.. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 14/16

15 Resultaträkning 2013 Resultaträkning Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Råvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -50 Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets förlust Detaljerad resultaträkning finns på UGFs hemsida. Avvikelser mot tilldelad budgetram Fördelad budgetram 2013 BOK 2013 Budgetramar 2013 Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Totalt Avvikelse ADM Bana Miljö Breddgolf Disciplin Domare Regler GDF Golfgymnasiet Handigolf Junior/Elit Senior Slope Tävling Utbildning Summa Höstårsmötet 2012 beviljade styrelsen att utöver 2013 års intäkter få disponera kr från det egna kapitalet. ( kr minus resultatet 2012). Styrelsen har därefter fördelat detta utrymme per kostnadsställe enligt nedan: Vi särredovisar seniorkommittén och golfgymnasiet separat och skilt från UGFs övriga verksamheter. Seniorkommittén hade en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. ett överskridande av budget med kr Golfgymnasiet redovisar en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, ett överskridande av budget med kr För UGF övriga verksamheter resulterade året i en nettokostnad på kr mot budgeterat kr, dvs. att kr av budgetramen ej nyttjats. Sammantaget är föreningens nettokostnader kr mot budgeterat kr, vilket innebär att endast kr återstår av tilldelad budgetram. Verksamhetsberättelse 2013 Sida 15/16

16 Balansrapport Balansräkning Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Detaljerad balansrapport finns på UGFs hemsida. Förslag till dispositioner Till årsmötets förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel kr Avgår årets förlust kr Styrelsen föreslår årsmötet att vinstmedlen disponeras så att kr överförs i ny räkning. För Styrelsen i Upplands Golfförbund verksamhetsåret 2013 Anders Wasberg ordförande Cecilia Sjöberg Ulf Löthman Stefan Ståhl Åke Ljungqvist Ragnar Gedeborg Mats Remon Verksamhetsberättelse 2013 Sida 16/16

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2

Verksamhetsberättelse 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Ordföranden har ordet 2 Uppföljning - mål 2012 3 Organisation 5 Personal 5 Sammanträden. Medlemsmöten 5 Representation 6 Utmärkelser 7 Medlemsutveckling

Läs mer

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE

UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSBERÄTTELSE För verksamhetsåret 1 maj 2012 30april 2013 UPPLANDS HANDBOLLFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2013-2014 Innehåll Föredragningslista... 4 Röstlängd... 5 Styrelse och Kommttéer 2012-2013...

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Ordförandens årskrönika 2012 2012 var hästsportens år. Bl a fyllde Ridsportförbundet 100 år. Det firade vi i Skånes Ridsportförbund med en stor fest på Flyinge. Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34

WORLD OF GOLF ÖPPEN GOLF GOLFRESOR GP GOLFEN. www.goteborgsgolf.se. sidan 7. sidan 8 9. sidan 30. sidan 32 34 Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2009 Pris 50:- WORLD OF GOLF sidan 7 ÖPPEN GOLF sidan 8 9 GOLFRESOR sidan 30 GP GOLFEN sidan 32 34 www.goteborgsgolf.se Turkiet Belek Femstjärniga Hotel

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer