Lokal Utvecklingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal Utvecklingsplan"

Transkript

1 Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har redan påbörjats!

2 Lokal Utvecklingsplan Arbetet med att ta fram denna lokala utvecklingsplan startade med ett öppet möte den 16 mars Vid detta möte genomfördes ett processarbete som utgick från frågan; Med Vad/Hur kan vi tillsammans utveckla Svanskogs-bygden? Processarbetet ledde fram till att det bildades fyra olika arbetsgrupper som därefter arbetade vidare med fem olika utvecklingsområden: Fritid Infrastruktur Näringsliv/Turism Offentlig service Privat service Det gemensamma materialet har därefter sammanställts. Sammanställningen justerades och kompletterades i omgångar för att slutligen redigeras av en mindre grupp deltagare. Arbetsgruppernas arbete kompletterades med en gemensamt framtagen SWOT-analys, som beskriver Svanskogs-bygdens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den Lokala Utvecklingsplanen bör ses som ett levande material och kan därför uppdateras i takt med det framtida arbetet med ett förverkligande av planens viljeinriktning. 2

3 Vår bygdeprofil Svanskog, Säffle kommun Svanskog är en liten socken med ca 1000 invånare som ligger vid de tre Svansjöarna i sydvästra hörnet av Värmland. Naturen, de vilda djuren i skogen, fiske, museijärnväg, dressinutflykt, kaktusar, troll, hembygdsgård och vår vackra gamla träkyrka samt herrgård med dess park finns bland attraktionerna. Vi har nära till golf- och travbanor. Näringsliv Antal företag i Svanskogs-bygden (UC AB Marknadsinformation, Stockholm, ) Jordbruk och skogsbruk 46 * Tillverkning 2 Övriga tillverkningssektorn 5 Byggnads 12 Handel 10 Transport 6 Hotell och restaurang 1 Företagstjänster 8 ** Övriga 18 Summa 108 * Innefattar alla registrerade jord och skogsbruk, d v s även mindre privata ägor. ** Förvaltning, konsult och reklamverksamhet, redovisning och bokföring m m 3

4 Befolkningsstatistik Enligt SCB hade Svanskogs församling 997 invånare I Svanskog finns också ett ganska stort antal fritidsboende. Av dessa invånare bor knappt hälften i centralorten (postnummer ) och övriga i kringliggande byar (postnummer ). Dessutom bor några tiotal personer i byar med postnummer Årjäng. Skolan som omfattar årskurserna förskoleklass t o m årskurs 6 har cirka 60 elever. Åldersuppdelning (prognos) ,3 % 8,8 % 7,1 % ,1 % 9,6 % 8,1 % ,0 % 56,0 % 55,7 % 65 - > 33,6 % 25,6 % 29,2 % Prognos åldersfördelning > 77 Summa 917 4

5 Byar Bygdens tätort heter återigen Svaneholm, men har under en tid även hetat Svanskog i likhet med socknen. Ursprungligen benämndes tätorten för Stommen/Svaneholm. Byar i Svanskogs-bygden är: Bergane Koppungen Röstegen Björbyn Krakstad Skeppenäs Bodane Krubbenäs Skålerud Bollsbyn Kåled Skäggebyn Byn Källbyn Slirud Bäcken Källtegen Strand Djurud Leverheden Stubberud Ed Lund Stålsbyn Finntorp(et) Malån Sund Fjällane Mosstakan Sunnersrud Gaterud Muggedalen Svensheden Gransjön Myrebacka Södra Skarbol Grytterud Norane Trönneviken Hallanda Norra Skarbol Tängelsbyn Hedane Näs Valleberg Hognerud Remmesnäs Ågärde Högen Rållsbyn Ödebyn Hökeliden Råskog 5

6 Föreningar Fiskevårdsföreningar Föräldraföreningen i Svanskog Gallan/Aktiva Svanskogsföräldrar Gillbergs-Svanskogs Hemvärns Kamratförening Hudson Bay Jakt och viltvårdsföreningar Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg, JÅÅJ Skäggebyns Bygdegårdsförening SMU Svanskogs Byalag Svanskogs Båtklubb Svanskogs Dragspelsklubb Svanskog Fibernät Ek för Svanskogs Folketshusförening Svanskogs Gymnastikförening Svanskogs Hembygdsförening Svanskogs Idrottsförening, SIF Svanskogs Majblommeförening Svanskogs Resurscenter Svanskogs Rödakorskrets Svanskog-Långerud PRO-förening Ödebyns Bygdegårdsförening Trossamfund: Svenska Kyrkan, Svanskogs församling Svanskogs Missionsförsamling 6

7 Säffle kommun reviderar översiktsplanen Varje kommun pliktar att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa kommunens övergripande, långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användning av mark och vatten. Översiktsplanen skapar alltså riktlinjer för hur kommunen ska utvecklas samt vad kommunens medborgare kan förvänta sig i framtiden vad gäller den fysiska miljön. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att omfatta en översyn av gällande strandskyddsområden och riksintresseområden, utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tätortsutveckling, infrastrukturfrågor, bevarandefrågor mm Medborgarinflytandet i översiktsplaneringen är viktigt Träffar kommer att ordnas så att utvecklingsgrupper, byalag, LRF m.fl. engageras i arbetet. Förslag till ny översiktsplan kommer sedan att ställas ut för allmänhet och övriga intressenter i två skeden, med möjlighet till synpunkter och information. För arbetet med framtagande av ny översiktsplan har en politisk styrgrupp bildats, bestående av kommunstyrelsen ordförande, vice ordförande samt oppositionsledare och tre ledamöter från miljö- och byggnadsnämnden samt fyra tjänstemän. Planen förväntas antas av kommunfullmäktige i slutet av (Ovanstående text är hämtad från Säffle kommuns hemsida, 7

8 En SWOT-analys (strengths, weaknesses, opportunities, threats) visar på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot/hinder som alla kan utgöra en möjlighet i det framtida arbetet för att skapa en långsiktig och hållbar bygd sett ur ett underifrånperspektiv. Styrkor Vacker natur, många sjöar och vattendrag Bred småskalig företagsamhet Skola, fritidshem Affären och matställen Barnomsorg Äldreboende Ungdomsverksamhet Fler större orter inom pendlingsavstånd Närheten till Norge Föreningar och samlingslokaler Individer och grupper med idéer, engagemang och energi Brukets lokaler Företagshuset Svanen Fibernät Bilverkstäder Näridrottsplats Sjönära boende Lokaler och mark finns för nyetableringar 8

9 Svagheter Brist på anställningstillfällen Brist på kollektivtrafik Minskad offentlig service (ex vis distriktssköterska) Viss kritik mot barnomsorg Få unga barnfamiljer Liten idrottshall Ingen bensinstation Möjligheter Nyföretagande Externa företagsetableringar Ökad inflyttning Nya större regioner Direktiv och bestämmelser från EU Paketutlämningsställe Mer samarbete mellan föreningar Hot Allt mer handel dras till större orter Minskat behov av arbetskraft i kringliggande orter och i Norge Oljepriset Risk för nedläggning av närmaste vårdcentral (Värmlands Nysäter) Direktiv och bestämmelser från EU Nya större regioner Ökad utflyttning av yngre 9

10 Vår vision inför framtiden För att kunna genomföra vår vision har vi prioriterat fem områden: Vi vill verka för en utvecklad fritid i bygden Vi vill verka för en förbättrad infrastruktur Vi vill utveckla näringsliv och turismen i bygden Vi vill bevara och utveckla den offentliga servicen Vi vill verka för en utveckling av den privata servicen Visionen i korthet - utveckling av bygden, önskan att bo och flytta till Svanskog, ung som gammal Fritid Möjligheter att utöva fler idrotter Förbättra badplatsen Lokala aktiviteter för yngre och barnfamiljer Mera för våra ungdomar Samlings och aktivitetscentrum Infrastruktur Utveckla kollektivtrafiken Förbättra trafiksäkerheten genom samhället Cykelvägar Promenadstråk 10

11 Näringsliv/Turism Utveckla lokala företag och företagandet för att skapa fler arbetstillfällen Marknadsföra Svanskog som etableringsort Utveckla samarbetet mellan företag och mellan företag och föreningar Turistinformation (tavla) vid Trossviken samt ytterligare information i centrum Bättre marknadsföring av bygden och dess evenemang Utveckla bygdens serviceutbud Camping Offentlig service Behålla och utveckla bygdens serviceutbud, t ex * Distriktssköterskemottagning * Landstings- och kommunala tjänster * Vårdcentralen i Värmlands Nysäter * Tandläkare * Socialt Allaktivitetshus * Hemtjänsten Privat service Behålla och utveckla bygdens serviceutbud, t ex * Bensin/diesel * Biltvätt * Bankomat * Matställen och café för alla åldrar * Affärer och serviceföretag 11

12 Kontaktpersoner: Holger Danielsson Urban Hermansson

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Knutby-bygden Uppsala kommun, Uppsala län April 2009 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet har

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Leaderområde 2008 2013

Leaderområde 2008 2013 Leaderområde 2008 2013 I Roslagens famn på den blommande ö, där vågorna klucka mot strand, där vassarna vagga och nyslaget hö det doftar emot oss ibland, där sitter jag uti bersån på en bänk och tittar

Läs mer

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN)

4 STADENS INNEHÅLL (INTRESSEN) 4 STADENS INNEHÅLL BEFOLKNING HISTORIK OCH SKELLEFTEDALEN 2009 För drygt 30 år sedan hade Skellefteå kommun ca 72 500 invånare. Befolkningen ökade år efter år fram till och med 1980 då kommunen hade drygt

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

I slutet av 1970-talet sågs byns framtidsutsikter dystra ut. Antalet innevånare hade sjunkit till ca 90. Både affären och skolan var på fallrepet.

I slutet av 1970-talet sågs byns framtidsutsikter dystra ut. Antalet innevånare hade sjunkit till ca 90. Både affären och skolan var på fallrepet. Utvecklingen i Kallbygden Människorna i Kallbygden har under många år samlat sina krafter i många projekt för att åstadkomma en positiv utveckling. Trots detta har avfolkningen stadigt fortsatt med bl.a.

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning.

Lokalutvecklingsstrategi: utkast 2014-2020. Sammanfattning. Sammanfattning. Möjligheten till försörjning är grunden för landsbygdens utveckling. Därför prioriterar Folkungaland arbetstillfällen och nya företag främst. Genom satsningar på fritidsaktiviteter och

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Framtidens kommun - Härryda

Framtidens kommun - Härryda Revisionsrapport* Framtidens kommun - Härryda April 2009 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund... 4 2.3 Revisionsfråga, metod och genomförande...

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR NORDANSTIGSKOMMUN

UTVECKLINGSPLAN FÖR NORDANSTIGSKOMMUN UTVECKLINGSPLAN FÖR NORDANSTIGSKOMMUN Bakgrund Gruppen har ingått i en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdrag att revidera översiktsplanen samt styrdokument för visioner och utveckling av Nordanstigs

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11

Orter med befolkningsökning. - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010. Rapport 2011:11 Rapport 2011:11 Orter med befolkningsökning - Exempel på attraktiva orter perioden 2000-2010 Denna studie visar befolkningsutvecklingen inom Sveriges tätorter under åren 2000-2010. Syftet med studien har

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Utvärdering Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer