I vägskälet till framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I vägskälet till framtiden"

Transkript

1 I vägskälet till framtiden Fyra dagar om stadsutveckling och uthållighet november 2007 Uppsala Konsert & Kongress En konferens arrangerad av Den Goda Staden och Uthållig kommun

2 Vi är en bit på väg Den ökande urbaniseringen och klimathotet är två av vår tids riktigt stora frågor. En utveckling som innebär hot men också möjligheter. Det är nu vi har chansen att agera så att vi får länder, kommuner och städer som är långsiktigt hållbara. I Sverige arbetar vi för att påverka framtiden. Vi har redan under flera år framgångsrikt testat metoder och nya samarbetsformer som leder oss till ett hållbart samhälle. Arbetet har skett i kommuner och mellan myndigheter. Allt inom ramen för nationella program och projekt som nu är på väg att utvecklas, så att fler kan ges möjlighet att arbeta på liknande sätt. Den här konferensen handlar om hållbar samhällsutveckling. Vi måste planera för hållbarhet, men också agera för det. Det behövs en utvecklad samordning mellan olika sektorer, t ex inom transportsektorn och bostadssektorn. Vi måste planera stadsdelar, resor, transporter av varor och gods på ett sätt som är i samklang med kraven på en god miljö. Hur kan kommunen, i egen verksamhet och i samverkan med näringslivet, använda energin som språngbräda i ett lokalt utvecklingsarbete? Det och mycket annat står på agendan under fyra viktiga dagar i Uppsalas nya konsert- och kongresscenter. Träffa och lyssna till miljöministern, infrastrukturministern, ledande politiker och tjänstemän på såväl nationell som lokal nivå, forskare och företagare; alla med samma intention: att ställa om Sverige så att vårt samhälle blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Välkommen till en konferens som leder in i framtiden! För Uthållig kommun För Den Goda Staden Thomas Korsfeldt, Generaldirektör, Energimyndigheten Ingemar Skogö, Generaldirektör, Vägverket Per-Olof Granbom Generaldirektör, Banverket Ines Uusmann Generaldirektör, Boverket Gunnar Hedberg, Kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun Eva Andersson, Kommunalråd, Norrköpings kommun Ann-Mari Nilsson Kommunalråd, Jönköpings kommun

3

4 Tisdag 27 november Det attraktiva gaturummet och godstransporterna Värd: Thomas Erlandson, Vägverket, ordförande i NVF Kaffe, registrering Konferensveckan öppnas. Gunnar Hedberg, kommunsstyrelsens ordförande, Uppsala kommun Det goda livet det sociala livet på gatan. Einer Lillebye, Staten Vegvessen, Norge Godstransporter och logistik under 30 år. Rikard Engström, Vägverket Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får Förutsättningar för en godsflödesstudie på kommunal och regional nivå. Mona Pettersson, WSP Lunch Innovativ varudistribution i Europa. Bo Östlund, Tfk Godstransporter i byer. Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Danmark Byen og varutransporten. Guro Berge, Statens Vegvesen, Norge Tillgänglighet för näringslivets transporter. Michael Stjärnekull, SWECO Kaffe Samverkan för bättre citylogistik. Hanna Johansson, WSP Hammarby Sjöstad godshantering. Johan Brisvall, SWECO Helsingfors servicetunnel logistik med miljökvalitet. Thomas Lönnberg, Stockmann AB, Finland Transporter erfaringar och framtidsperspektiv från Reykjavik. Olafur Bjarnarsson, Reykaviks stad, Island O-centralen hållbara varutransporter i Gamla stan, Stockholm. Gunnar Landahl, Stockholm stad Avslutande diskussion Slut Middag Bild: White

5 Onsdag 28 november Tillväxt och hållbar utveckling Registrering och kaffe Studiebesök på fyra teman. En introduktion till varje tema sker i Uppsala Konsert & Kongress Obs begränsat antal platser! I mån av platstillgång försöker vi tillmötesgå era önskemål. Rangordna era önskemål 1 och 2 i anmälan. Fler möjligheter till studiebesök finns under torsdagseftermiddagen 1. Kollektivtrafik Hur ser kollektivtrafiklösningar och nya transportformer ut i den hållbara staden? Vi besöker det koreanska företaget VECTUS testbana för PRT, s k spårtaxi 2. Energiforskning Uppsala i fronten av forskning kring energibesparing och nya energikällor Vi besöker Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet 3. Trafiksystemet Hur bidrar nya förbifarter och ett modernt resecentrum till trafikomläggningar och stadsutveckling? Vi åker längs E4 förbifart Uppsala med Vägverket som guide 4. Attraktiv stadskärna Hur kan stadskärnan vidgas samtidigt som attraktivitet och tillgänglighet behålls? Vi promenerar till resecentrum, stadskärnan och årummet Välkommen till Uppsala. Liv Hahne, byggnadsnämndens ordförande, Uppsala kommun Stadsutveckling och transportsystem i Sverige. Åsa Torstensson, infrastrukturminister Boverket, Vägverket och Banverkets syn på stadsutveckling, tillväxt och hållbarhet. Ines Uusmann, Boverket, Ingemar Skogö, Vägverket, Per-Olof Granbom, Banverket Lunch Inledning. Moderator Göran Cars, professor, KTH Den goda stadens plattform. Torbjörn Suneson, chefsarkitekt, Vägverket Paneldiskussion utifrån Den Goda Stadens plattform. Ines Uusmann, Boverket, Ingemar Skogö, Vägverket, Per-Olof Granbom, Banverket, Tord Eng, chefekonom, Energimyndigheten, ledande politiker från Uppsala, Jönköping och Norrköping. Moderator: Göran Cars Kaffe Tillskapa ekonomiska resurser för stadsutveckling Vad gör en stad attraktiv för näringslivet? Analyschef Paul Kivimets, Jones Lang LaSalle Ett institutionellt perpektiv på finansiering. Föreståndare Lars Westin, CERUM, Umeå universitet OPS-lösningar i Sverige. Magnus Trollius, Vägverket Slut Fördrink och mingel Middag Bild:VECTUS Ltd

6 Torsdag 29 november På väg mot en uthållig samhällsutveckling Registrering och kaffe Inledning. Moderatorerna Nedjma Chaouche, Gullers Grupp och Göran Cars, KTH Stadsstrukturens betydelse för utvecklingsmöjligheterna. Professor Börje Johansson, Högskolan i Jönköping Verktyg för hållbar fysisk samhällsplanering. Professor Ulf Ranhagen, KTH Paus Urbaniseringens utmaningar i ett global perspektiv. Senior Programme Officer Per Persson, Cities Alliance, Världsbanken, Washington Summering. Nedjma Chaouche och Göran Cars Lunch Uthålllig kommun: Här är vi nu Värd: Thomas Korsfeldt, Energimyndigheten Moderator: Nedjma Chaouche, Gullers Introduktion till eftermiddagen. Thomas Korsfeldt Energimyndigheten och programmet Uthållig kommun. Thomas Korsfeldt Erfarenheter från pilotkommunerna i Uthållig kommun. Politiker och tjänstemän från Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik Kaffe Uthålllig kommun, forts Pilotkommunerna svarar på frågor Kraftvärme och halvering av elförbrukningen. Professor Björn Karlsson, Linköpings universitet Hur man lyckas ställa om företagets energianvändning. Jan Olof Andersson, Hägglund Drives, Örnsköldsvik Nätverksstyrning som metod för hållbar utveckling. Professor Lars Carlsson och doktorand Astrid Fell, Luleå tekniska universitet Avrundning. Thomas Korsfeldt Slut Mingel och fördrink Middag Undanröj hinder för utveckling av våra städer Moderator: Göran Cars, KTH Buller och byggande. Torsten Malmberg, Stockholms stad Funktionshindrade och Shared Space i Uppsala. Mattias Nordström, White Stadskärneutveckling processer och arbetssätt. Patrik Tornberg, KTH Västra Centrum i Jönköping och tryggheten. Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Attraktiv cykling och resecentrum i Uppsala. Ulrica Ström, Uppsala kommun Ändamålsenliga strukturer. Olov Schultz, Boverket Utveckla nya urbana transportformer Acceptansfrågor och hållbart resande. Hans Arby, SWECO Framgångsrikt hållbart resande, Jannica Schelin, Norrköpings kommun och Krister Wall, Vägverket Den Goda Staden förutsätter en attraktiv och välfungerande kollektivtrafik Anki Ingelström, Banverket Kollektivtrafik med strukturerande egenskaper. Thomas Lange Samordna den nationella politiken Butängen och resecentrum i Norrköping. Lisa Rehnström och Hans Revenhorn, Norrköpings kommun Östgöta-länken och Jönköping. Bertil Gustavsson, Jönköpings kommun Vad kan Sverige vinna på en samordnad politik. Carl-Johan Engström, Uppsala kommun Sammanfattning. Göran Cars, KTH Slut Studiebesök Studiebesök på fyra teman. En introduktion till varje tema sker i Uppsala Konsert & Kongress Se onsdagens program

7 Fredag 30 november Workshop med Uthållig kommun så tar vi nästa steg Värd: Thomas Korsfeldt, Energimyndigheten Moderator: Nedjma Chaouche, Gullers Grupp 9.00 Inledning. Thomas Korsfeldt 9.15 Dagens och morgondagens utmaningar. Miljöminister Andreas Carlgren Hållbar utveckling på det lokala planet. Ines Uusmann, Boverket Kort frågestund, ledd av Nedjma Chaouche Med energin som språngbräda: Vilka är utmaningarna i arbetet med hållbar utveckling? Gruppdiskussion som avslutas med en kort redovisning Lunch Vilka åtgärder behöver vi vidta för att klara av utmaningarna? Gruppdiskussion Kaffe Kort redovisning av gruppdiskussionen Summering och hur går vi vidare? Thomas Korsfeldt Workshopen avslutas

8 Uthållig kommun Sedan fem år tillbaka driver Energimyndigheten programmet Uthållig kommun, tillsammans med fem så kallade pilotkommuner (Borås, Solna, Ulricehamn, Vingåker och Örnsköldsvik). Utgångspunkten för arbetet är att använda energiområdet som språngbräda för att skapa förändringar i samhället så att det blir ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. Programmet är unikt i sin strävan att sätta in energiomställningen i ett vidare samhälleligt perspektiv. Viktiga byggstenar är kunskapsspridning, samverkan och nätverksbyggande. Forskare från Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet och Kungliga Tekniska Högskolan har hela tiden följt och varit aktiva i programmet. Uthållig kommun går nu in i en ny programperiod och låter fler kommuner komma med i arbetet. Energimyndighetens förhoppning är att samarbetet kan utvecklas så att hälften av landets kommuner är med i programmet Mer information: Nordiska Vägtekniska Förbundet NVF är en sammanslutning av 300 aktiva medlemsföretag och organisationer som strävar efter att främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik och vägtransportsektorn genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. Temat för NVF Utskott 23 Transport i städer är just nu Trafik för en attraktiv by, där dialog mellan olika professioner är centralt. Mer information: Den Goda Staden Vägverket, Banverket och Boverket har tillsammans med kommunerna Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges kommuner och Landsting i tre år arbetat med Den goda staden ett stadsutvecklingsprojekt. Projektet syftar till att gemensamt utveckla kunskap om planering för stadsutveckling och stadens trafik. Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och användning kan stödja en hållbar utveckling. Projektets plattform ser ut så här: Samordna den nationella politiken som rör utvecklingen av våra städer Tillskapa ekonomiska resurser för stadsutveckling Undanröj hinder för utvecklingen av våra städer Utveckla nya urbana transportformer Mer information:

9 Anmälan till I vägskälet till framtiden november 2007 i Uppsala Anmälan kan också göras på Vänligen texta! Endast en person per blankett. Efternamn Förnamn Arbetsplats Adress (arb.) Postnr och ort Telefon dagtid Telefax E-post Fakturaadress om annan än ovan DELTAGANDE: Konferensavgift kr/dag exkl. moms. I konferensavgiften ingår kaffe, lunch och middag. Vänligen fyll i ditt deltagande: Tis 27 november Deltar under dagen Deltar i middag Ons 28 november Deltar under dagen Deltar i middag Studiebesök onsdag, begränsat antal platser. Rangordna önskemål 1, 2: Kollektivtrafik Energiforskning Trafiksystemet Stadskärnan Tor 29 november Deltar under dagen Deltar i middag Studiebesök torsdag, begränsat antal platser. Rangordna önskemål 1, 2: Kollektivtrafik Energiforskning Trafiksystemet Stadskärnan Fre 30 november Deltar under dagen Speciella önskemål (specialkost etc) LOGI ÖNSKAS ENLIGT FÖLJANDE: Ankomst den / Avresa den / Hotell Enkelrum Dubbelrum Clarion Hotel Gillet kr kr Comfort Hotel Svava 1375 kr - First Hotel Linné kr - Hotel Uppsala 1350 kr - Park Inn kr kr Rökfritt rum önskas Priser ovan är per natt och rum, inkl. moms och frukost. Med reservation för ev. prisförändringar. I möjligaste mån kommer hänsyn tas till önskat alternativ. Anmälan och hotellbokningar är bindande. Congrex garanterar rumstillgång till och med den 29 oktober Efter detta datum bokas rum i mån av tillgång. Faktura på konferens avgift och logi kommer att skickas från Congrex Sweden. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 NOVEMBER 2007 ANMÄL DIG PÅ Anmälningsblanketten kan också skickas eller faxas till Framtiden, Congrex Sweden AB, Uppsala Science Park, Generalen 34 A, Uppsala. Fax Frågor kan ställas till eller

10 Framtiden Congrex Sweden AB Uppsala Science Park Generalen 34 A Uppsala

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress

KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN. Kommunaltekniska utbildningsdagar. KommunalTeknik 2006. med årskongress KONFERENSPROGRAM SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN Kommunaltekniska utbildningsdagar KommunalTeknik 2006 med årskongress i samarbete med Göteborgs Stad 6 9 september KommunalTeknik 2006 Kårhuset, RunAn-salen

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Senior Världs Konferensen

Senior Världs Konferensen PROGRAM Senior Världs Konferensen 2015 21-22 april Chalmers Göteborg VÄRLDSFORUM FÖR SAMHÄLLSBYGGNADS- FRÅGOR PÅ TEMAT ÅLDRANDE KONFERENSENS FOKUS ÄR: INNOVATION, SAMHÄLLSBYGGNAD OCH SERVICE 1 Det fanns

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder!

FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE. Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008. Effektiva åtgärder! FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Kongress i Uppsala 12 14 maj 2008 Effektiva åtgärder! Bild: kati mets Grafisk design: Yrsa Westerlund/TypaText tryckeri federativ 2008 FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna

CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI. Kommun- och landstingspolitiska. www.kristdemokraterna.se/kommundagarna CONVENTUM ÖREBRO LÖRDAG 21 SÖNDAG 22 FEBRUARI Kommun- och landstingspolitiska dagar 2015 www.kristdemokraterna.se/kommundagarna Innehåll Välkommen 2 Huvudprogram 4 Föreläsningar lördag, pass A-B 8 15 Föreläsningar

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

SLUTRAPPORT 2005-01-25

SLUTRAPPORT 2005-01-25 SLUTRAPPORT 2005-01-25 Hans Eek Johan Swahn och Elin Löwendahl Göteborg Energi Avdelningen för fysisk resursteori Box 53 Chalmers och Göteborgs universitet 401 20 Göteborg 412 96 Göteborg Tel: 031-62 60

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Tillväxt kräver planering

Tillväxt kräver planering Tillväxt kräver planering Sex exempel på planering och tillväxtarbete i samverkan Foto: Östra Göinge kommun 1 Titel: Tillväxt kräver planering Tryck: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 200 ISBN tryck: 978-91-7563-058-8

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö

konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö konferensprogram Träffpunkt idrottsmiljö BAd och IDA 2012 20 22 november Svenska Mässan Göteborg Några av årets föreläsare Anders Albertsson, Erik Blix, Karin Book, Rosan Bosch, Göran Carstedt, Ian Crockford,

Läs mer