Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av."

Transkript

1 Informationsblad för HSB Brf Terrassen i Upplands Väsby TERRASSNYTT Nr 5 November 2013 I detta nummer bl a: Höststädning... sid 2 Trafiken inom området - igen!... sid 3 Snöröjningsavtal... sid 3 Storstädning av våra hus... sid 4 Ny hemsida... sid 4 Störningar från friskvårdslokalerna... sid 4 Höstens soppkvällar... sid 5 Vår soppgeneral tar pension... sid 6 Årets pubafton... sid 6 I grannskapet..... sid 7 BOENDECITATET Det bor en greve i ett hus, ett hus med högan gavel. Han dricker vin ur sköna krus och driver svineavel. Och när hans själ är varm av sekt, han rörs av ömkan för den släkt som går med grymt och skrian och rotar i hans magra täkt. E A Karlfeldt Svinaherden och greven med det goda ölsinnet ur Fridolins Lustgård 1901 Funderingar från en terrass Ljumma vindar smeker kinderna i denna sista(?) höstvärmeperiod. Hörde en trevlig vetenskapsman från Lund i morse, som så pedagogiskt förklarade varför löven på träden blir röda och gula innan de faller av. Det beror på att när marken fryser kan inte trädet ta upp vatten ur marken. Då måste löven bort, för de behöver massor av vatten. Det har vi ju sett på våra trädgårdsväxter, som vissnar om man åker från dem en längre tid utan att vattna. Färgerna får löven av tre olika ämnen vars namn jag förstås redan glömt, så är det med minnet nu för tiden. Någon som känner igen sig? Mannen påstod också att han varje höst utbrister: Oh, en så här vacker och färgsprakande höst har vi aldrig haft förut! Men i nästa andetag erkände han att han nog överdriver lite. Jag har dock inte alls svårt att hålla med. De sköna soliga dagarna har gjort att bladverket brunnit. Många kort har säkert tagits av denna färgprakt. I Konsthallen är det dags för en ny utställning. Denna gång är det en jurybedömd salong 30x30 som lockar många konstnärer till Väsby konsthall. Alla tekniker är tillåtna utom akvarell, som ju har en egen utställning på våren. Konsthallen har öppet ons-tors 12-17, fred-sönd och utställningen pågår till och med 17 nov. Nej, nu ska jag sätta mig och vila en stund så jag orkar prata och skratta mycket på årets Pubkväll i föreningslokalen. Skön fortsättning på hösten hälsar

2 Höststädning Söndagen den 29 september samlades en skara entusiaster för att ta itu med uppsnyggningen runt våra hus inför den annalkande vintern. Blommor till entrékrukorna delades ut och planterades av boende från respektive port. Efter städningen bjöds på ärtsoppa med punch! Tack alla ni som ställde upp. Några bilder från höststädningen Fler bilder finns på hemsidan TerrassNytt Brf Terrassen Hasselbacken Upplands Väsby Ansv. utgivare Lennart Öhrlund Redaktör: Leif Welander TerrassNytt trycks i 300 ex hos Uffe Tryckare Nästa manusstopp är Föreningen nås via : Expeditionen onsd enligt schema. Telefon Mail: Hemsida: brf-terrassen.se Lösenord till boendesidor: hasselbo Fastighetsskötare/Felanmälan: Carl-Axel Grönberg Hasselbacken 25 Tel: (tfn-svarare utanför telefontid) Telefontid: Måndag fredag kl , Felanmälan övrig tid: Jörgen Forsgren (mycket akuta fel dagtid) Tel Jourmontör (mycket akuta fel utanför kontorstid) Tel

3 Trafiken inom området - igen! Det förekommer alldeles för ofta att såväl boende som externa trafikerar området, och parkerar i strid med gällande ordningsregler. Det förekommer också att förare låter motorn gå på tomgång medan man väntar på någon/någonting. Detta är helt oacceptabelt, då vi boende blir störda och fördärvar dessutom vår miljö. Överträdelse har förekommit inte minst framför hus 1. Om inte vi boende omgående bättrar oss och dessutom kontrollerar att även våra gäster följer ordningsreglerna, måste styrelsen i linje med sitt upprag, vidta begränsningsåtgärder som då tyvärr kan komma att uppfattas som ett ingrepp i den idag goda tillgängligheten. Något som vi inte heller önskar oss. Även hantverkare får finna sig i att lasta ur tyngre utrustning och sedan flytta sitt fordon till tillgänglig parkeringsplats. Gratis p-tillstånd kan dessförrinnan hämtas hos fastighetsskötaren. Ordningsreglerna för bilparkering är annars: Inom hela området gäller generellt parkeringsförbud. INGEN tomgångskörning! Vid i- och urlastning får fordon parkeras inom området under maximalt 10 minuter. Vid speciella tillfällen såsom in- och utflyttning från området får fordon parkeras längre tid än som angivits, om det tydligt framgår att sådan verksamhet pågår. Kontakta fastighetsskötaren för parkeringstillstånd. Fordon som parkerar med något hjul på gräsmatta eller planterad yta kommer att beläggas med kontrollavgift. Det av Brf. Terrassen anlitade parkeringsbolaget ser till att parkeringsbestämmelserna följs inom området. Vid felparkering debiteras kontrollavgift. Eventuellt klagomål på kontrollavgiften görs skriftligen till parkeringsbolaget. Snöröjningsavtal Vår fastighetsskötare Carl-Axel har så sakteliga börjat trappa ned inför sin, ännu inte tidsbestämda, pensionering. Som ett led i förberedelserna inför detta, har vi avtalat om snöröjning med M TS Miljö o Trädgård i Stockholm AB. Ytterligare information om den exakta tidpunkten då Carl-Axel avser att börja njuta sitt otium cum dignitate, kommer att meddelas i ett senare nummer av TERRASSNYTT. 3

4 Storstädning av våra hus Fr o m vecka 42 med början 14 oktober i hus nummer 1 kommer vår städfirma att genomföra en storstädning av våra hus, trappuppgångar och gemensamma utrymmen. Städningen kommer företrädesvis ske måndagar, röda dagar i december undantagna. Anslag om detta finns i respektive trappuppgång samt på vår hemsida. Ny hemsida Hittills har i detta nummer av TERRASSNYTT redan förekommit två hänvisningar till vår hemsida. Det har väl knappast förbigått någon, att vi i Brf Terrassen fr o m den 1 oktober har en ny hemsida på internet. Sidan har tagits fram i ett projektarbete i en grupp inom styrelsen och information om den nya sidan delades ut till samtliga hushåll i samband med inbjudan till föreningens årliga pubkväll. Sidan har redan fått ett antal uppskattande kommentarer och styrelsen är övertygad om, att sidan kommer att väl fylla sin roll som informationskanal till föreningens medlemmar. Bl a finns en anslagstavla som kommer att spegla de i uppgångarna befintliga tavlorna. Meddelanden kommer givetvis att sättas upp som vanligt. OBS, nytt lösenord, se faktarutan sid. 2. Störningar från friskvårdslokalerna Under sensommaren/hösten har det förekommit klagomål på störningar från de lokaler för friskvård och gymnastik/yoga som finns i källarplanet i hus 5. Styrelsen har därför, i samarbete med de ansvariga för nämnda lokaler, påbörjat en översyn av de nuvarande ordningsreglerna för att se, om de kan göras ännu tydligare. Bl a att lokalerna endast är avsedda för verksamhet för de i området boende. Uppgifter har förekommit om någon form av ungdomsturnering i bordtennis i gymnastiklokalen, något som knappast kan anses ligga inom föreningens ambitioner för lokalerna. Resultatet av översynen kommer att kungöras i form av anslag i lokalerna med omarbetade trivselregler. 4

5 Höstens soppkvällar Nedan visas några collage från höstens soppkvällar i september och oktober. Ett tack till alla som hjälpt till att göra kvällarna lyckade. 5

6 Vår soppgeneral tar pension Vår soppgeneral Birgitta Tillgren som under lång tid samordnat alla de insatser som krävts för att planera och iordningställa våra soppkvällar under höstar och vårar, har efter väl förrättat värv, bestämt sig för att dra sig tillbaka. Vi alla soppgäster, som under Birgittas bestämda grepp om soppslevarna, samlats och haft trevligt, sjungit allsång och vunnit en eller annan flaska vin på vinlotterierna, tackar Birgitta för det jobb hon lagt ned. Tack Birgitta! Årets pubafton Årets pubafton ägde rum på kvällen den 26 oktober. Vi var, förutom styrelserepresentanterna som hade ett styvt jobb med servering 72 personer i föreningslokalen som för kvällen gick under namnet The Ol Terrace. Nytt för i år var att vin- och ölserveringen knutits till drinkkuponger, varav de tre första glasen/sejdlarna ingick i inbjudan. Fler kuponger fanns att köpa i baren. Tack alla engagerade för en trevlig kväll med en alldeles fantastisk god och välkomponerad buffé! 6

7 Inbjudan till Luciafirande Hjärtligt välkomna till Brf Terrassens traditionella luciafirande med barnen från förskolan Fantasia. Vänligen var på plats senast kl 12:45 fredagen den 13/12 i föreningslokalen, Hasselbacken 36. Föreningen bjuder på kaffe med dopp, glögg och pepparkakor. I grannskapet... Väsbyån är 2,9 kilometer lång och rinner mellan Edssjön och Oxundasjön. Väsbyån är ett av få svenska vattendrag som rinner mot norr. I ån hittar man flera olika fiskarter. Väsbyån är kanske även Sveriges största lekplats för asp. Även nissöga leker i ån. Båda arterna är rödlistade. Fiskeförbud gäller för asp mellan 1 april och 31 maj. Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg! Nissögat, däremot blir cirka 12 centimeter lång och väger mellan gram. Förutom asp och nissöga finns i ån även nors, gös, abborre, braxen, gädda, mört, björkna, gers, löja, sarv, nissöga, lake, ruda, sutare och ål. De fyra senast uppräknade arterna får dock anses som mycket ovanligt förekommande. Väsbyån rinner på sin väg från Edssjön till Oxundasjön genom Järnvägsparken där den intresserade finner vårlökar, perenner, träd och buskar. Vid Väsbyåns östra strand har en andmatningsplats anordnats. En luftpump används vintertid för att hålla vattnet öppet för fåglar att simma där. År 2008 fick parken och gångvägen längs ån en ny belysning. Där Väsbyån rinner in vid Oxundasjön finns skyddsvärda gamla herrgårdslandskap. Dessförinnan passerar Väsbyån Barockparken som anlades omkring år 1700 och som beskrevs närmare i Terrassnytt nummer 4. Väsbyån är också är rastplats för många flyttfåglar, speciellt på våren då ån ofta är översvämmad. Strömstare och gråhäger övervintrar faktiskt i Väsbyån. Ån tar upp en mängd näringsämnen från omkringliggande bostadsområden och de jordbruksområden den rinner igenom. Fosfor- och kvävehalterna anses mycket höga. Samtidig är syrehalten ofta Det åttkantiga pumphuset med aspflöjeln. 7

8 låg i Väsbyån. Ladbrodammen, som vi passerar om vi går Ladbrovägen ned mot Väsby station, tar hand om dagvattnet från Centrala Väsby, Smedbyområdet och Apoteksskogen. Reningen sker i flera steg genom sedimentation och med hjälp av växter som tar upp skadliga ämnen. Mellan de olika delarna finns en vall av makadam, vilket gör att vattnet sakta silas över till nästa del. Slutligen rinner det renade vattnet ut i Väsbyån. Under järnålder och fram till ca 1500-talet var Väsbyån en farled både sommar och vinter från Saltsjön till Mälaren. På gården som idag är Upplands Väsby Hembygdsgård, Runby Nedra, bodde på vikingatid en änka, Ingrid. Hennes man Ingemar och deras båda söner Dan och Banke var borta i viking och hade troligen alla tre dött under sina färder i, förmodligen, österled. Vi får tänka oss att Ingrid brukade gården och hade god uppsikt över farleden mellan Edssjön och Oxundasjön. Vid platsen för nuvarande dagvattendammen i korsningen Åvägen - Ladbrovägen anlade hon en ladbro som idag anses betyda en omlastnings-brygga för fortsatt sjöresa mot Mälaren och Sigtuna eller kanske Uppsala. Ingrid lät rista en runstensten som i dagligt tal kallas Ladbrostenen Texten på stenen lyder: Ladbrostenen. Ritning av Richard Dybeck ( ). Dybeck skrev också texten till Du gamla, du fria. "Ingrid lät göra ladbron och hugga stenen efter Ingemar, sin man, och efter Dan och efter Banke, sina söner." På den andra sidan stenen står: "De bodde i Runby och ägde där gård. Kristi hjälpe deras själar. Detta skall vara till minne av männen så länge människor leva." I augusti i år upptäcktes en mängd döda fiskar i ån. De hade enligt expertis troligen dött av syrebristen som i år var allvarlig bl a på grund av den varma, regnfattiga sommaren. En tröst i bedrövelsen var dock, att man vid omhändertagandet av de döda fiskarna fann två levande ålar i ån! 8

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning

BABBLA. Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32. I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning BABBLA Brf Banslätts medlemstidning Nr 2 År 2013 Årg. 32 I tidningen: Stämman Garaget Städdagen Översvämning Felanmälan/Fastighetens skötsel Telefon: tel 6086800 Telefontid: Månd onsd 08.00 16.30, torsd

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Långväga besökare hos brf Svartvik

Långväga besökare hos brf Svartvik DETTA NUMMER Sid 2 Svartvik har ökat säkerheten Pilen som blev en stubbe Sid 3 Ömsom vin ömsom vatten Sid 4 Styrelsen Sid 5 Minnen från Minneberg Sid 6 Insändare Föräldrarådet informerar Nya medlemmar

Läs mer

Välkommen. En tidning från Salabostäder AB. De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision?

Välkommen. En tidning från Salabostäder AB. De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision? Välkommen En tidning från Salabostäder AB nr 2 Årgång 2 2015 Tävling! De fem första rätta svaren vinner två biobiljetter vardera. hur lyder salabostäders vision? Skicka ditt svar samt namn, adress och

Läs mer

Pinnen blev grön till sist

Pinnen blev grön till sist DETTA NUMMER NR 3/2004 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sid 2 Ekonomin Sid 3 Jonas Sima Sid 4 Fotoklubben Motion i Minneberg Sid 5 För hundra år sedan : Sid 6 Nya stadgar på gång Sid 7 Information

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

200 GICK GÖMMAREN RUNT

200 GICK GÖMMAREN RUNT 200 GICK GÖMMAREN RUNT Gömmarerundan blev välbesökt i ar; ca 200 personer kom, vilket uppskattningsvis är en ökning med ett femtiotal jämfört med föregående år. Precis som förra året stod Fastighetsägareföreningarna

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan.

Träskoposten nr 4 2012 TACK! Stort tack för de penninggåvor som vi har fått från Arnold och Zenta Tobiasson och från Kaffetanterna i Hembygdsstugan. 2 Träskoposten Nr 4 Vintern 2012 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna

PYROLABLADET. Tvättstugan. Nya TV-kanaler. Förbjudet att vistas på taken utanför piskbalkongerna PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB Skärsätra nr 45 augusti -07 Tvättstugan Som de flesta säkert redan märkt har vi fått nytt lås och bokningssytem till tvättstugan. Låsbytet var planerat, eftersom

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar

Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar H Älskade hästar Möt hästägarna på våra öar Strandhugg: Rödlöga Kvinnliga företagare i bygden Ö-kändis: Kerstin Tuominen Höstspecial: Spöken & spänning Udrag ur deckare Häng med ut i svampskogen! Vildand

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Ny positiv vår för Brf Svartvik

Ny positiv vår för Brf Svartvik DETT ETTA NUMMER NR 1/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Ekonomi och Förvaltning: - Bra ekonomi i Svartvik - Ventilationskontroll - Våra Gårdar - Osäkerhet kring bredband Ordning och

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar.

INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering och nya stadgar. TIDNING FÖR INFORMATION, ARTIKLAR & ANNONSER. UTGES AV STYRELSEN DECEMBER 2005 God Jul och Gott Nytt År INNEHÅLL: Nyheter och information, samt informationsmaterial inför extrastämma om fasad- och balkongrenovering

Läs mer