Tentamen Objektorienterad Programutveckling med C++

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Objektorienterad Programutveckling med C++"

Transkript

1 Tentamen Objektorienterad Programutveckling med C++ Datum Tid 14:30-19:30 Ordinarie Tentamen CD 5250 Ansvarig: Martin Skogevall Omtentamen CD 5250 Ansvarig: Daniel Flemström Omtentamen CD 5050 Ansvarig: Daniel Flemström Max Poäng: 40 (preliminär): Betygsgränser (preliminära): 3: 20 4: 28 5: 36 Minst 18 poäng måste samlas från tentamen. Därutöver adderas eventuella bonuspoäng för att ge den slutgiltiga poängsumman. Tillåtna hjälpmedel: Inga Observera: Alla blad skall vara försedda med namn och personnummer uppe i högra hörnet. Lös endast en uppgift per blad. Om du skriver på baksidan av ett blad, markera detta genom att skriva v.g vänd längst ned på den första sidan av pappret. Om förutsättningar saknas skall rimliga antaganden göras, OBS Skriv ned vad du antagit! Naturligtvis skall du använda standardbiblioteket när så är lämpligt. Kommer du inte ihåg exakt vad metoderna heter skriver du ditt antagande i marginalen. Lycka till, och ha en skön sommar! Martin och Daniel. 1/7

2 1. Finn fel ( 5p ) Givet följande klasser, vad är det som inte stämmer? Rätt ger +1, fel ger -1 poäng. #include <string.h> using namespace std; class CHusdjur CHusdjur(string n):name(n),no_claws(10),no_ears(5) int no_claws; protected: int no_ears; string name; class CKatt: public CHusdjur CKatt():CHusdjur() void blisnaell() no_claws = 0; class CHund:public CHusdjur CHund() void inkallning() no_ears = 0; 2. Allmänkunskap ( 4p ) Ange något alternativt sätt att deklarera följande: ( 1p ) using namespace std; vector<int> vektor; Förklara vad this-pekaren är för något. ( 1p ) Vad innebär det att en funktion är deklarerad som friend-funktion till en klass? ( 1p ) Vid vilka tillfällen bör man använda virtuella destruktorer? Förklara varför. ( 1p ) 2/7

3 3. Följ programkod ( 8p ) Vad blir utskriften av följande program? (Main som du skall följa kommer längre fram) class Bil Bil(string const & owner) : m_owner(owner) cout << "Bil::Bil(owner)" << endl; Bil() : m_owner("staten") cout << "Bil::Bil()" << endl; ostream& Dump(ostream& os) os << "Bil::Dump" << m_owner << endl; return os; virtual void Speed(ostream& os) os << "Bil::Speed" << endl; string m_owner; class Volvo740 : public Bil Volvo740() Volvo740(string const & owner) : Bil(owner) ostream& Dump(ostream& os) Bil::Dump(os); os << "Volvo740::Dump" << endl; return os; virtual void Speed(ostream& os) os << "Volvo740::Speed" << endl; class LamborghiniDiablo enum Color YELLOW, WHITE, RED LamborghiniDiablo() : m_color(yellow) Color m_color; 3/7

4 (forts..) Main ser ut som på tabellen nedan. Du kan anta att satserna exekveras i den ordning de står. Du kan också anta att standardbibliotekets filer finns korrekt inkluderade etc. Om du anser att ingenting skrivs ut bör du kommentera vad som händer i marginalen (om du vill ha poäng). Skriv dina svar direkt i tentan. Rad Programkod Utskrift 1 Bil bil1( Blomqvist ); 2 Volvo740 bil2( Johansson ); 3 bil1.dump(cout); 4 bil2.dump(cout); 5 bil1.speed(cout); 6 bil1 = bil2; 7 bil1.dump(cout); 8 Bil * pbil = &bil2; 9 pbil->dump(cout); 10 pbil->speed(cout); 11 Bil * pbil2 = &bil2; 12 pbil2->speed(cout); 4/7

5 4. Stack ( 5p ) Implementera en så kallad stack. En stack är en behållare där man kan lägga till och ta bort element. Det element som tas bort är det element i behållaren som sist stoppades in. Stackar kallas även för LIFO-kö (Last In First Out). Gör så att stacken kan innehålla godtyckligt antal heltal. Följande operationer skall stacken klara av (du behöver inte kunna ta bort element): Stack s1; // s1 = [] s1.push(23); // s1 = [23] s1.push(34); // s1 = [23,34] s1.push(26); // s1 = [23,34,26] int intar[] = 1,2,3 Stack s2(intar, 3); // s2 = [1,2,3] Stack s3 = s1 + s2; // s3 = [23,34,26,1,2,3] 5. Klassdiagram ( 4p ) Rita upp ett klassdiagram av följande programkod där alla relationer mellan klasserna framgår. class Car Car(Person * owner) : m_owner(owner) void Start(); Engine m_engine; Person * m_owner; class Ford : public Car Ford(Person * owner) : Car(owner) int m_rustlevel; class Person Person(string const & name) : m_name(name) string m_name; class Engine Engine(int valves = 4) : m_valves(valves) m_horsepowers = 90; int m_valves; int m_horsepowers; 5/7

6 6. Bokning ( 10p ) Du skall göra ett mycket enkelt bokningsprogram för att hålla reda på sittplatser i ett flygplan. Det finns dock inga krav på att passagerarna skall kunna välja plats, folk blir helt enkelt tilldelade nästa tillgängliga plats. Programmet skall kunna läsa in respektive spara ned bokningslistor för flygplan på diskett. Programmet skall dessutom kunna läsa in och skriva ut listorna via tangentbord och skärm. Implementera två klasser, Chair och Aircraft. Chair skall innehålla två datamedlemmar, stolsnummer och personnamn. Chair skall inte ha några vanliga metoder för att utifrån kunna modifiera eller läsa datamedlemmar, istället skall all förmedling av datamedlemmar gå via >> och << operatorerna. Samma kod skall fungera för att läsa från både tangentbord och fil. Minnesläckage får inte förekomma. Programmet skall inte behöva bli mer än 50 rader långt. (Om ni inte implementerar operatorsöverlagringen för << respektive >>, utan löser uppgifter på annat sätt, ger det 5 poäng avdrag.) Main är redan implementerad och ser ut som nedan: void main() Aircraft ac; // Läs in bokningslista ifstream is("c:\\planet.txt"); is >> ac; is.close(); // Skriv ut lista med alla bokningar cout << ac; // Läs in bokningar från tangentbordet // Fortsätt tills användaren trycker Ctrl-Z (EOF) cout << "Mata in [namn] [stolsnummer]. << Enter mellan varje rad. Ctrl Z när du är klar" << endl; cin >> ac; // Spara ned bokningslista på disk ofstream of("c:\\planet.txt"); of << ac; of.close(); Bokningslistan som sparas på diskett skall ha ett liknande utseende som exemplet nedan. Martin 42 Daniel 12 Gustav 28 Silvia 29 6/7

7 7. Ändra? ( 4p ) Vad skall man göra för förändringar för att programmet skall fungera så som programmeraren ursprungligen tänkte sig? Programmet skall skriva ut Using permissions for File? #include <string> #include <vector> #include <iostream> using namespace std; class Permission int type; class AccessControlList AccessControlList(int size) m_permissions.reserve(size); void PrintPermissions(ostream & os) const os << ToString(); string ToString() const return Abstract ; vector<permission *> m_permissions; class FileACL : public AccessControlList FileACL() : AccessControlList(0) string ToString() const return File ; void main() FileACL facl; statistics(facl); void statistics(accesscontrollist const & acl) cout << Using permissions for ; acl.printpermissions(cout); cout << endl; 7/7

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt:

Nedan skapar vi klassen Person innehållande datamedlemmar för förnamn, efternamn, ålder, längd och vikt: 8. Objektorientering Skälet till att C++ är ett av de mest använda programspråken är att det är objektorienterat. Detta bygger vidare på begreppet struct (ursprungligen från språket C som inte är objektorienterat),

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3

3.3 for-satsen. Programmering, grundkurs, 8.0 hp, Elektro, KTH, hösten 2010. Föreläsning 3 Föreläsning 3 3.3 for-satsen I programmering talar man om tre sätt på vilket ett programflöde kan vara beskaffat: 1. Saker kan hända efter varandra, i sekvens. 2. Flödet kan innebära att ett val görs,

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS

Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS i Sverige Tillgång till patienter vid annan enhet hantering i BORIS I detta dokument beskrivs hur man i BORIS hanterar patienter som behöver göras tillgängliga för flera enheter i BORIS, pga. att de remitteras

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Roboten Karel lär sig Java

Roboten Karel lär sig Java Verónica Gaspes Högskolan i Halmstad 23 augusti 2010 Roboten Karel lär sig Java Tacksägelse Detta är en översättning och en anpassning till Högskolan i Halmstads programmeringsmiljö av delar av Karel the

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Heltal(int) Programmeringsteknik 54

Heltal(int) Programmeringsteknik 54 Heltal(int) Datatypen int används tillsammans med char, short int och long int för att lagra heltal i C. Matematisk sett finns det oändligt många heltal. På en dator måste det införas en begränsning på

Läs mer

Kommentarer till Person

Kommentarer till Person TDDC76 PoD OH Föreläsning C++ 97 Härledda klasser TDDC76 PoD OH Föreläsning C++ 98 --Manager-Consultant en polymorf klasshierarki C++ har en relativt komplett och därmed komplicerad modell för härledning/arv

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan

Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Lönar det sig att plugga? Problem med den nya betygsskalan Den nya betygsskalan lanserades av Jan Björklund under parollen Det ska löna sig att plugga och betygen ska vara rättvisa. Men har det verkligen

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg

Titel. En kort sammanfattning av arbetet (max 5 meningar) eller en underrubrik skrivs under titeln. Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Johannes Hedbergsgymnasiet Helsingborg Håll framsidan så enkel som möjligt! Den ser tråkig ut utan bild, men framsidan på större arbeten ska endast innehålla text och vara informativ! Placera skolans logotype

Läs mer

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning

Att presentera sig. 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Att presentera sig Syfte med lektionen Förberedelser 4-8 elever 60 min Social Färdighetsträning Syftet med lektionen är att eleverna får möjlighet att reflektera kring vad som är viktigt att tänka på när

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer