Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++"

Transkript

1 Tentamen i DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ Datum: Fredag 24 oktober 2008, Hjälpmedel: En eller två valfria läroböcker om C++ id: Tid: 4 timmar Skriv inte ditt namn på tentan. Under tentan kommer ett id-nummer att delas ut och skrivas på tentan. Anteckna ditt id-nummer på separat papper. När du lämnar in tentan ska du säga vad du heter till tentavakten så att denne kan göra en extrakontroll av idnummret. Tentan rättas i en första omgång två och två av er själva tio minuter efter tentans slut. Du måste komma tillbaka för att rätta! Skriv svaren direkt på tentan. Om du inte avser få tentan rättad kan du lämna in blankt. Grova fel ger underkänt (betyg F). Om inte alltför många grova fel görs ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg (betyg U* eller FX) mer information om komplettering kommer att stå på kurshemsidan. Gör ett försök på alla uppgifter. Tentaresultat anslås inte längre på anslagstavla i enlighet med ny policy från KTH centralt. Lycka till! 1. Länkade banklån Banken Funny May har problem med dåliga lån. Till sin stora bestörtning har man insett att dessa dessutom är intimt sammanlänkade med andra bankers dåliga lån och man kan inte bli av med dem. Hjälp banken att implementera en rekursiv funktion remove somtarbortlånenfrånenlänkadlistaav banklån. Funktionen remove ska ta två parametrar. Dels en referens till en pekare till en länkad lista (Linked- List<T> * &) och dels data av typen T. Funktionen ska ta bort alla förekomster av datat i listan template <class T> struct LinkedList { LinkedList<T> * next; T data; //... Var noga med syntaxen! Algoritmen är grovt förenklad: om noden inte är tom kontrollera om nodens data är samma som datat och i så fall ta bort noden. Gör därefter ett rekursivt anrop och skicka övriga otestade(!) element i listan. 1

2 2. Ju fler kockar desto sämre soppa Sveddbank har det svettigt med sina kundrelationer. Man har därför infört ett nytt ärendehanteringssystem. Detta är implementerat som en intern stack för att garantera att man alltid hanterar det hetaste ärendet. Dessutom så finns det en maxgräns av ärenden så att inte finansrådgivarna spenderar tid på gamla surdegar. template <class T> class Stack { static const int max = 8; T mp[max]; int nritems; T * current; public: Stack() : nritems(0), current(mp) { T pop() { if (nritems > 0) { nritems -= 1; if (current == mp) current = mp + max - 1; else current -= 1; return *current; // return copy else { throw out_of_range("do not handle exceptions in this exercise"); void put(t t) { if (nritems < max) nritems += 1; *current = t; // overwrite existing current += 1; if (current == mp + max) current = mp; template <class S> friend ostream & operator<< (ostream & os, Stack<S> & s); // End of class Stack Rådgivare x har problem att hinna med alla sina ärenden och chefen anvisar y samt nyanställde s att hjälpa till. Chefen skriver följande rader kod i main: y = x; Stack <int> s = x; // Mr Y will help Mr X // Mr S is hired to help Mr X där x och y är deklarerade sedan tidigare int main() { Stack<int> x; Stack<int> y; //... // Mr X // Mr Y 2

3 (a) Till stackprogrammerarens stora förvåning kompilerar chefens rader utan anmärkningar. En erfaren DD2387:are förklarar att vissa metoder skapas även om man inte skrivit dem. Vilka metoder har skapats? (b) Resultatet av chefens rader längre ner i programmet är ganska soppigt, kunderna får dubbla budskap eller inga budskap alls. Vad är tokigt? (c) DD2387:aren får i uppdrag att implementera metoderna i fråga (a) så att chefens kod gör något vettigt. Man kommer överens om att help Mr X (se kodkommentar) betyder att man tar över (flyttar från en stack till en annan) de två översta ärendena hos X. Implementera metoderna. Var noga med const och referenser. 3

4 3. Omorganisationer Sammanslagningar, uppköp och ideliga omorganisationer har gjort det oklart hur gamla nedärvda metoder och nya metoder egentligen utförs. Givet ett kontor, NewDeal, som ärvt sina metoder från OldWay, så får man två olika börsindex från en och samma kontorsinstans beroende på hur man refererar till det. struct NewDeal : OldWay { /*...*/ //... NewDeal office1; NewDeal & nd = office1; OldWay & ow = office1; if (nd.index() - ow.index() > 0.01) cout << "WHY?"; // NewDeal inherits from OldWay // greater than! Deklarera klasserna NewDeal och OldWay och implementera metoden index (returnerar ett hårdkodat flyttal) så att koden ovan alltid skriver ut WHY?. 4

5 4. Konstant kris utan logik Banken Le Män & Bröder börjar förhandla med Bankakuten om omedelbar hjälp. Deklarera och implementera klasserna State och Bank så att nedanstående kod kompilerar utan anmärkningar. Inget vettigt behöver utföras. Skriv gärna implementationen i klassdeklarationen för enklare rättning. Var noga med const. void negotiate(state state, const Bank & bank) { if (bank.nogood()) state[state.next++] = bank.in_depth(); 5

6 5. Typ störst ba På en presskonferens tycker sig Funny May vara den största banken någonsin i historien och därför omöjligt kan snubbla omkull. Hjälp journalisterna dubbelkolla detta påstående genom att implementera en jämförelsefunktion. (a) Skriv en typparametriserad funktion max som returnerar det största av två argument. (b) Vad kräver din typparametriserade funktion av argumenten? (c) Vad returnerar din funktion max, motivera kortfattat? (d) Varför går det inte att skriva en maxfunktion som returnerar det största av två olika typer av argument? 6

7 6. Virtuella subprimelån En av orsakerna till bankkrisen i USA är svårgenomträngliga finansieringsinstrument där man paketerat reella värden med virtuella värden. Att ha koll på det virtuella är väldigt viktigt i C++. Vad skriver programmet nedan ut när man kör det? Alla rätt krävs. struct A { A() : a(this) { virtual void foo() { std::cout << "a "; A * a; struct B : public A { virtual void foo() { std::cout << "b "; struct C : public B { virtual void foo() { std::cout << "c "; struct D : public C { virtual void foo() { std::cout << "d "; struct E : public D { virtual void foo() { std::cout << "e "; int main() { D d; E e; B & b = e; C c = d; A & a1 = c; A a2 = b; a1.foo(); a2.foo(); std::cout << std::endl; a1.a->foo(); a2.a->foo(); std::cout << std::endl; d.a->foo(); std::cout << std::endl; 7

8 Fyll i felkoder enligt rättningsmallen på varje uppgift. Markera felet på tentan i marginalen. Underlåtelse att rätta allvarliga fel kan påverka resultatet på rättarens egen tenta. Felkoden är fyra siffror X-Y-ZZ där X är frågenummer, Y är allvarlighetsgrad och Z ett fel-id. Allvarlighetsgraden är 1 - litet fel, 9 - allvarligt, 5 - okänd allvarlighetsgrad för oförutsedda fel (dessa får fel-id 99). Om det saknas plats, använd kringliggande frågor som är utan anmärkningar, ersätt frågenummer med aktuell fråga. 8

9 Fråga allvarlig felkod övriga fel kommentar 1 2a 2b 2c 3 4 5a 5b 5c 5d 6 Rättat av id Rättat av id 9

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö

Föreläsning 4. Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Föreläsning 4 Kö Implementerad med array Implementerad med länkad lista Djup kontra bredd Bredden först mha kö Kö (ADT) En kö fungerar som en kö. Man fyller på den längst bak och tömmer den längst fram

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING

7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Grunderna i programmering 7 GRUNDERNA I PROGRAMMERING Detta kapitel är bokens största kapitel och kanske det viktigaste. Vi kommer här att gå igenom grunderna för sekventiell programmering. Det vi går

Läs mer

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg

Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Användarhandbok Sjötid Användning ombord på fartyg Systemet är tänkt att användas av den ombord som är ansvarig för den rapporterade arbetstiden, alltså befälhavaren ombord. Start av programmet och inloggning...

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

6.1 Kompilering och lite grundläggande information

6.1 Kompilering och lite grundläggande information 6 Förhoppningsvis ska de C-konstruktioner som gås igenom här tillsammans med de exempelprogram som ges här och i andra delar av lab-pm vara tillräckliga för att ni ska kunna klara av laborationerna. Syftet

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

7 Programmeringsteknik

7 Programmeringsteknik 7 Programmeringsteknik Att skriva ett program innebär att man skriver en plan för hur bearbetningen av data ska utföras. Vilken typ av data och vilken typ av bearbetning, som ska göras, ska vara bestämt

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

Typsäker registeraccess

Typsäker registeraccess Typsäker registeraccess Mikael Rosbacke January 6, 2011 Detta dokument ska diskutera ett ramverk för läsning och skrivning av hårdvaruregister. Det är inspirerat av en artikel på CUJ expert panel och har

Läs mer

"Är en"-relation. "Har en"-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde

Är en-relation. Har en-relation. Arv. Seminarium 2 Relevanta uppgifter. I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde Föreläsning 7 "Har en"-relation Arv "Har en" "Är en" Superklassen Object Överskuggning Fordonsexempel Seminarium 2 Relevanta uppgifter Uppgift 31 I exemplet Boll från förra föreläsningen gällde följande

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING

OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING OOP - OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING Det som skiljer objektorienterad programmering, OOP, från den traditionella, imperativa programmeringsstilen, är världssynen. Inom den imperativa traditionen - och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Teknisk information om SveaWebPay

Teknisk information om SveaWebPay Teknisk information om SveaWebPay Detta dokument beskriver det du behöver veta för att rent teknisk integrera SveaWebPay i din e-butik. För mer information om WebServices med mera finns ytterligare dokument

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet

Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarhandledning för listtjänst vid Uppsala universitet Listägarskap Privilegierad ägare Vanlig ägare Logga in i listhanteraren Skapa en e-postlista Administrera lista Redigera prenumeranter Redigera

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer