BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson"

Transkript

1 BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste åren. Bolaget har haft en kraftig omsättnings- och resultattillväxt senaste åren, vilket även redovisas i en kontinuerligt stigande aktiekurs. Bolaget har dessutom stor kundtillförsel, samtidigt som konkurrenter tappar kunder. Frågan är om tillväxten är uthållig och om vi kommer att se fortsatta uppgångar på den redan höga aktiekursen? Bakgrund och verksamhet Bahnhof är ett IT företag som sedan 1994 har levererat olika typer av internettjänster men även bredband och telefoni. Bolaget satsar hårt på IP-tjänster med hög prestanda så som fiberbaserade höghastighetsnät. Bahnhofs kunder utgörs av både privatpersoner och företag med höga prestanda och säkerhetskrav, så som banker. Även andra tele- och internetoperatörer utgörs som kunder till Bahnhof. Företagen kan tillexempel få tillgång till Bahnhofs grundläggande infrastruktur av fiberkapacitet för egen trafik. Företaget har huvudkontor i Stockholm, där även majoriteten av verksamheten finns, men levererar sina tjänster till stora delar av Sverige och utomlands. I Stockholm är Bahnhof den största operatören av datacenter med fyra stycken stora anläggningar. VD för moderbolaget Bahnhof AB (publ) är Jon Karlung, som varit aktiv i Bahnhof sedan Moderbolaget äger de två dotterbolagen Bahnhof Service AB och Bahnhof Unipessoal LDA. Det första bolaget bedriver teknisk support och service, medan det senare jobbar mot privatmarknaden. Bolaget säljer och marknadsför de tjänster som tillhandahålls för privatkunder av Bahnhof. Produkter, geografisk spridning Bahnhof är en internetleverantör som tillhandahåller bredband, IP-telefoni och IPTV till privatpersoner och företag. För företag erbjuder de även datacenter där de hyr ut datakapacitet och virtuella servrar. Bland Bahnhofs kunder återfinns kända företag såsom Webbhallen, Malmö stad och Swedish Match. Speciellt för Bahnhof är att de satsar på att placera sina serverhallar centralt i storstäder för att på så sätt komma närmare kunderna och, enligt Bahnhof själva, kunna uppnå högre prestanda. Således är många företag med höga krav på prestanda, säkerhet och integritet, exempelvis banker, kunder hos Bahnhof. I olika mätningar som jämför hastigheten i internetoperatörers nät globalt placerar sig Bahnhof högt upp, vilket de gärna framhåller i reklam och redovisningar. Ungefär hälften av företagets omsättning på företagssidan kommer ifrån nät- och telefonitjänster och den andra hälften ifrån verksamheten med datahallar. 1

2 Bahnhof växer även snabbt på privatsidan där de utan marknadsföring lyckades öka antalet privatkunder med 5,5 % senaste kvartalet. Den absoluta majoriteten av kunderna har fiberbaserat höghastighetsinternet och företaget satsar på att växa i öppna stadsnät i samarbete med kommuner. Utveckling senaste året 2014 har varit ett mycket bra år för Bahnhof. Redan i början av året levererade företaget en fin Q1- rapport, med ett resultat före skatt som ökade 31 % och en omsättningsökning om 11 % jämfört med samma period föregående år genom kraftig kundtillförsel. Q2 ökade resultatet med 3 % och omsättningen med 12 %. Det gjordes under kvartalet stora investeringar i förbättrad infrastruktur som tagit mycket resurser. Investeringarna mer än fördubblades jämfört med föregående år. Ett av de stora projekten är uppbyggnaden av en ny datahall i Malmö, som sattes i bruk i september i år. Resultatet var emellertid stabilt, med en liten tillväxt. Kundtillströmningen fortsatte att öka, med 4031 nya nettokunder, vilket är mer än dubbelt så många som fjolårets period. Kunderna utgörs av nya privata bredbandskunder. Under Q3 accelererade Bahnhofs tillväxt på alla fronter. Hela 7397 nya privatkunder fick Bahnhof under ett kvartal. Totalt har nu Bahnhof st. privatkunder i Sverige. Omsättningen ökade med 20 % och vinsten med 13 % jämfört med motsvarande kvartal Den stora datahallen i Malmö sattes även i bruk, vilket kommer att generera stora intäkter i framtiden, genom sitt strategiska läge i centrala Malmö. Inom företagsmarknaden ökar Bahnhof sina satsningar på företagstelefoni (med sammanslagning av tjänster för fast och mobil företagstelefoni), datahallar och molnbaserade tjänster, såsom virtuellt datacenter och virtuell server (VPS). Företaget har observerat en kraftigt ökad efterfrågan inom dessa segment av företagsmarknaden. 2

3 Graf 1. Visar hur omsättningen för Bahnhof förändrats de senaste två åren. Sammantaget har det hittills sett riktigt bra ut under Bahnhof har inga skulder till kreditinstitut och en väldigt stor kassa om 114,4 MSEK. Detta gör att Bahnhof har en väldigt låg finansiell risk. Kundtillförseln har varit rekordstor och bolaget har en stabil organisk tillväxt varje kvartal. Marknadsanalys, konkurrenter Bahnhofs största konkurrenter är kända företag som Teliasonera, Tele2, Com Hem och Bredbandsbolaget (Telenor). Dock så har Bahnhof ingen mobiltelefoni, vilket gör en jämförelse med Teliasonera, Tele2 och Bredbandsbolaget (Telenor) svår. Com Hem är betydligt lättare att jämföra med. Emellertid så arbetar Bahnhof med en annan strategi i och med deras höga etiska svansföring och centralt belägna serverhallar. Att Bahnhof är kända för att stå upp för integritetsfrågor ger dem mycket gratis marknadsföring och möjligtvis även ett bra rykte. Företagets etiska profil kan därför ses som en stor tillgång men kan också leda till bekymmer om de skulle finnas skyldiga till lagbrott i och med att de inte följer de bestämmelser som riksdagen har beslutat. Ett tecken på att Bahnhof är något mer innovativt än konkurrenter är att Bahnhof säljer värmen från några av sina datahallar i fjärrvärmenätet och på så sätt genererar extra inkomster. Detta är möjligt i och med deras centrala läge och Bahnhof utnyttjar det i sin marknadsföring genom att skryta om att de har marknadens i särklass mest miljövänliga datahallar. 3

4 Tabellen nedan visar värderingen för Bahnhof och några nära konkurrenter. Bahnhof framstår som något högt värderat i jämförelse men har också en högre tillväxt än branschen. Analys av finansiell data Bahnhof har över en åttaårsperiod ökat sin omsättning och sitt resultat varje år utan undantag, med en ovanligt stabil ökning. Företaget har successivt betalat av sina långfristiga skulder och är nu helt skuldfria från kreditinstitut. Samtidigt har istället de kortfristiga skulderna ökat rejält de senaste tre åren. Detta kompenseras av att även kassan stärkts så att Bahnhof idag har en kassalikviditet över 100 %. Företagets omsättningstillgångar har också ökat rejält, där kassa och bank utgör ca 70 % av senaste värdet. Graf 2. Visar Bahnhofs omsättning över en åttaårsperiod. 4

5 Finansiella Data Bahnhof P Omsättning 84,8 127,7 187,5 237, ,5 456,4 525 Rörelseresultat 5,5 11,1 16,2 22,2 34,4 45,5 65,8 70 Resultat efter skatt 3,6 3,7 7 18,4 25,7 35,5 51,9 55,4 Vinst per aktie 0,36 0,36 0,7 1,76 2,46 3,4 4,82 5,15 Långfristiga skulder (Msek) 8,7 27,5 23, ,14 15,9 0 0 Kortfristiga skulder (Msek) 38,4 45,9 67,9 58, ,2 129,9 148 Omsättningstillgångar 18,1 24,2 48,1 22,2 80,9 120,8 150,8 166,8 Eget kapital 4,6 4,8 10,1 34,1 32,5 63,2 108,5 122,2 Balansomslutning 5,2 82,0 110,8 140,8 169,2 215,6 247,9 279,8 Utdelningsandel 50% 50% 50% 25% 20% 44% 57% 25-50% Tabell 1. Ovanstående tabell visar hur Bahnhofs finansiella ställning förändrats över en åttaårsperiod. Nyckeltal Bahnhof P Rörelsemarginal % 6,49 8,69 8,64 9,36 10,75 11,71 14,42 13,33 Vinstmarginal % 4,25 2,90 3,73 7,76 8,03 9,14 11,37 10,55 Soliditet % 89,36 5,83 9,14 24,22 19,21 29,31 43,77 43,67 Kassalikviditet % 47,10 52,78 70,82 38,01 80,87 93,50 116,09 112,70 Räntabilitet Eget kapital % 77,62 77,36 69,14 53,96 79,08 56,17 47,83 45,34 Tabell 2. Ovanstående tabell visar hur Bahnhofs nyckeltal har förändrats över en åttaårsperiod. Enligt tabellen ovan syns att företagets lönsamhet har ökat över tiden. Rörelsemarginalen och vinstmarginalen är mer än fördubblade över en åttaårsperiod. Soliditeten har varierat kraftigt över perioden, men befinner sig nu på en betryggande nivå en bit över 40 %. Kassalikviditeten har generellt varit ganska låg, en bra bit under 100 %, men de senaste åren har den tagit sig upp över hundraprocent-strecket, främst genom ökningen av omsättningstillgångarna. Räntabiliteten på eget kapital visar hur väl bolaget förvaltar aktieägarnas pengar. Den har legat på en betydligt högre nivå än vad de senaste siffrorna visar, men över 40 % räntabilitet är fortfarande riktigt stabilt för ett företag med stora investeringar, samt hög tillväxt. 5

6 Aktiens utveckling Graf 3. Bahnhofs aktiekurs över en treårsperiod, i förhållande till OMXS PI. Företagets aktiekurs har utvecklats i linje med företaget som helhet. De senaste tre åren har kursen gått upp dubbelt så mycket som index, med en avkastning om 217 %. P/E- talet för 2014 års vinst är på ca 20, vilket är högt. Dock har bolaget fortsatt redovisat god tillväxt, vilket kan motivera nuvarande kurs. Dessutom är Stockholmsbörsen som helhet högt värderad för tillfället. Aktien har ett beta-tal om 0,14, vilket innebär att kursen rör sig betydligt mindre än Stockholmsbörsen som helhet. Analys av ledning, insideraktivitet VD För Bahnhof är Jon Karlung som har varit verksam i företaget sedan Karlung har varit VD i två omgångar, först under 2000-talet tills han avgick i oktober 2010 då Anna Mossberg tog över. Efter tre månader som VD slutade Mossberg och i februari 2011 tog den tidigare stadsnätschefen Klas Westholm över som VD. Westholm fortsatte som VD för Bahnhof till maj 2012 då Jon Karlung återigen tog över. Enligt intervjuer berodde de tvära VD-bytena på kulturkrock i fallet Mossberg, och dålig tillväxt under tiden med Klas Westholm som VD. 6

7 I september 2012 häktades fem personer, varav några var tidigare anställda på Bahnhof, på grund av anklagelser om förskingring. De anställda hade under ett år och fyra månader fört över miljonbelopp till ett bolag de själva drivit samtidigt som de tagit över ett antal kunder till sitt eget företag. Mindre bra är att Bahnhof själva aldrig kommunicerat bakomliggande orsaker till de tvära VDbytena eller den förskingringshärva som uppdagades i företaget. Dessa är händelser som kan anses påverka aktieägare och således borde redovisas av Bahnhof, men i dagsläget måste finns informationen bara att tillgå ifrån externa källor. Bahnhofs med god marginal största ägare är i dagsläget moderbolaget KN Telecom AB som ägs av VD Jon Karlung och styrelseordförande Andreas Norman. Vid utgången av 2013 ägde K.N. Telecom AB aktier av det totala antalet utstående aktier, alltså 50,34%. Ledningen för Bahnhof har således mycket stora innehav i företaget vilket kan ses som positivt eftersom de är mycket beroende av att företaget går bra. Alla övriga insynspersoner förutom Henrik Kemkes (VD för verksamheten i Portugal) äger också aktier i Bahnhof. I september förra året framkom att största ägaren K.N. Telecom sålt aktier till ett icke namngivet fondbolag. Insynshandeln är negativ under det senaste året, dock med endast en transaktion och huvudägarna sitter fortfarande med ungefär hälften av aktierna i Bahnhof. Framtidsstrategi Bahnhof har nyligen tagit datahallen Sparven i Malmö i bruk och tittar nu på ytterligare expansionsmöjligheter. En ny internationell stordatahall i Stockholm vid namn Elementica planeras och skall drivas i samarbete med energibolag. Datahallen skall uppföras i närheten av ett värmeverk och sälja överskottsvärmen från servrarna som fjärrvärme. Enligt Jon Karlung kan det i ett senare skede även bli aktuellt att notera bolaget Elementica AB på aktietorget, men det är oklart när. Under 2013 lanserade Bahnhof OpenGiga som är ett initiativ för att öka antalet bostadsrättföreningar stadsnät med bredband från Bahnhof. OpenGiga går ut på att sänka instegskostnaden för fiber så att fler snabbt kan få tillgång till tekniken. Bahnhof hoppas kunna locka kunder trots att de som använder OpenGiga är fria att välja bland befintliga internetoperatörer. Strategin är att särskilja sig genom att erbjuda höga hastigheter till bra priser och paketera erbjudandet med TV och telefoni. Enligt Bahnhof själva kommer den nya datahallen att bli mycket lönsam på grund av fjärrvärmeförsäljningen, vilket mycket väl kan stämma med tanke på hur företaget redan nu lyckas vara lönsamma. Dock så är det mesta osäkert när det gäller Elementica. OpenGiga befinner sig även det i uppstartsfasen och endast stadsnätet i Avesta är anslutet. Dock så säger Bahnhof att de förhandlar med potentiella kunder om att ansluta både offentliga och privata nät. 7

8 Bahnhof fortsätter att växa och det verkar inte saknas strategier eller initiativ för att tillväxten skall vara fortsatt hög de närmaste åren, dock så är det möjligt att tillväxten som andel av omsättningen blir lägre i och med att företaget växer. Prognos: Bahnhof har haft både en god omsättningstillväxt och rörelseresultats-tillväxt de senaste åtta åren, med genomsnitt på 30 % respektive 46 %. Dock har båda tillväxtsiffrorna succesivt sjunkit de senaste åren, så vi uppskattar att omsättningen kommer växa med 10 % framöver och rörelseresultatet med 15 %. Utdelningen 2013 var 57 % av vinsten och vi tror på en liknande siffra för 2014, samt Med tanke på den stora kassan som är dubbelt så stor som det beräknade resultatet för 2014 bör det inte vara något problem att dela ut samma summa, eller till och med göra en extrautdelning. Gällande verksamheten tror vi på fortsatta investeringar inom datahallar och utvidgning av OpenGiga, som potentiellt skulle kunna ge väldigt stora volymökningar av kundtillförseln när hela bostadsrättsföreningar tecknar avtal. På några års sikt tror vi även på en expansion utanför Sveriges gränser för att ytterligare sprida sitt varumärke. Mest realistiskt vore en expansion inom andra nordiska länder, då kundgrupperna i dessa länder är liknande de i Sverige. Rekommendation Gällande aktien finns det inte mycket som talar för att aktien skulle falla, förutsatt att inget dramatiskt händer på marknaden som helhet eller inom bolaget. Företaget är finansiellt stabilt och med ett P/E-tal på 20 är aktien varken billig eller dyr i nuvarande marknadsläge. Dock talar mycket för att företaget kommer fortsätta växa under Detta skulle då dra med aktiekursen uppåt, så ett PE-tal runt 21 vore inte orimligt att värdera bolaget till på 2014 års vinst, vilket skulle ge en uppsida på runt 6 % kortsiktigt (inom 3 månader). I det längre perspektivet ser det emellertid betydligt attraktivare ut med en kraftig organisk tillväxt för bolaget. Om Bahnhof levererar den förväntade vinsttillväxten under 2015 värderas aktien till PE 17. Dessutom kommer sannolikt en utdelningshöjning under 2015, med tanke den goda likviditeten, vilket brukar gynna kursutvecklingen. Ett värderingsförsök med Grahams formel och en antagen tillväxt på 15 % ger ett värde på 186kr/aktie, en uppsida på nästan 70 % gentemot dagens pris på 109,5 kr/aktie. Denna uppsida bör dock tas med en stor nypa salt då Grahams formel ger missvisande värden då tillväxten är hög. Rek: Köp. 8

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p!

Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! ! Bolagsanalys! Ledning! Trygg Placering! Tillväxtpotential! 5 p! 4 p! 5 p! Lönsamhet! 6 p! Avkastning! 7 p! Tydligt Bull/Bear scenario! Finns två tydliga scenarion för bolaget, ett Bull och ett Bear,

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 augusti 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Lönsamhetsexpansion Mr Green rapporterade ett kvartal som var något under våra förväntningar för omsättningen om

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 maj 2015 Sammanfattning Mr Green (MRG.ST) Tillväxtresan fortsätter Mr Green rapporterade ett starkt kvartal med hög försäljningstillväxt om hela 27 procent på

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare

GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare BOLAGSANALYS 25 juni 2013 Sammanfattning GuldAdam (GULA) Välpositionerad guldköpare GuldAdam har som affärsidé att köpa begagnade ädelmetaller, främst guld, men även platina och silver, för att sedan sälja

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan

Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Uppdragsanalys 2011-07-05 Värmlands Finans Vänder rejält på skutan Värmlands Finans är ett bolag som tidigare lovat högt och sedan inte kunnat leverera. Denna trend tycks nu ha vänt. Bolaget lyckades framgångsrikt

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014

Vostok Nafta Investment Ltd. Bokslutskommuniké januari december 2014 Vostok Nafta Investment Ltd Bokslutskommuniké januari december 2014 Periodens resultat blev 127,45 miljoner US-dollar (MUSD) (364,63 för perioden 1 januari 2013 31 december 2013). Resultat per aktie var

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

Börsintroduktion av Com Hem

Börsintroduktion av Com Hem Börsintroduktion av Com Hem INFORMATIONSBROSCHYR. DETTA ÄR INTE ETT PROSPEKT. Ej för spridning till eller inom USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. 1 Innehållsförteckning Com Hem i korthet...

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-03-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-03-, uppdatering Hanza KÖP Hanza 2015-03- UPPDATERING Riktkurs Analytiker: Paul Regnell 1 kronor 2 Jakten på lönsamhet Hanza noterades i somras med ambitionen att revolutionera branschen

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas

Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas BOLAGSANALYS 18 september 212 Sammanfattning Acando (ACANb.ST) Redo för en ny tillväxtfas Acandos tillväxtfas 2428 var förvärvsdriven men den fick ett abrupt slut 29 i och med finanskrisen. Sedan dess

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer