BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng"

Transkript

1 Årgång 8 Nr Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid nya bostäder vid Sundsåker sid 14

2 Kontaktguide... Besöksadress Virvelvägen Bollnäs Postadress Box Bollnäs Öppettider kontoret Vardagar kl Lunchstängt Telefon: E-post: Hemsida: Reception Telefonväxel Uthyrning Lena Wexén Susanne Henriksson Anna Edling möblerade lägenheter Sigbritt Östling lägenhetsunderhåll Hyresdebitering Lena Hägglund Bostadskonsulent Ylva Silén Trafik/Parkeringsfrågor Hans-Åke Persson Kabel-TV-frågor Bollnäs, Arbrå, Kilafors Felanmälan Utbud Bovärdar... GÄRDET Björkhamregatan 42 Mats Gustavsson Peter Persson Annelie Öhlander Tony Modin Besökstid: BONDEN Tjärnvägen 1 G Leif Hansson Besökstid: ÖSTER Trädgårdsgatan 25 Kalle Wallbom Besökstid: KARLSLUND Kvarnvägen 15 Åke Persson Conny Pettersson Besökstid: BLOMKRANSEN Björkhamregatan 7 Janne Olsson Besökstid: REN Örsängesvägen 53 Leif Arvén Besökstid: FRAMNÄS Norrlandsvägen 75 Johnny Hägglund Besökstid: ARBRÅ Storgatan 20 Nicklas Löf Magnus Jonsson Besökstid: KILAFORS Hambogatan 5 Örjan Karlsson Stefan Zetterbergh Besökstid: Observera att felanmälningar göres direkt till din bovärd! Störningsjour Sanering av ohyra Anticimex Öppettider uthyrningen Måndag fredag Lunch Vid utelåsning Nyttjande av kvarterslokal Hyresgästföreningen Informationsansvarig Barbro Lundin BOBLADET NR Ansvarig utgivare: Anders Wikström Produktion: Barbro Lundin Layout & Tryck: Prinfo I&N, Bollnäs 2 BoBladet nr

3 VD har ordet blev ett bra år för Bollnäs Bostäder. Det nyligen färdigställda bokslutet visar ett resultat i nivå med de resultat vi hade i slutet av 1990-talet. Dessutom har satsningen på underhåll av våra fastigheter kunnat ökas ytterligare. En stark ekonomi och ett bra fastighetsunderhåll är de viktigaste ingredienserna för att få en bra verksamhet till gagn för kunderna. Bokslutet visar att vi kunnat sänka kostnaderna på en rad punkter. Värme, el, sophämtning är däremot taxor som ökat under det gångna året utan möjlighet till påverkan. I viss utsträckning kan vi givetvis påverka kostnaderna inom dessa områden genom minskad förbrukning, men taxorna kan vi inte göra något åt. Desto viktigare blir det att minska kostnaderna inom områden som är påverkbara. Skötsel, reparationer, administration och räntor är exempel på områden där kostnaderna är lägre än tidigare. Med ökande kostnadsmedvetenhet samt trimning av rutiner och utrustning arbetar vi vidare för fortsatta kostnadsminskningar. Försäljningen av områdena Bergsveden, Backsveden, Granbergshöjden, Åsmyravägen och Segersta är nu klar. Försäljningen omfattar 575 lägenheter. Därmed minskar vårt lägenhetsinnehav med ungefär 13 procent. Nybyggnaden av tjugo lägenheter inom kvarteret Sundsåker invid Scandic hotell har nu kommit så långt att ansökan om bygglov ingivits. Inför barmarkssäsongen är vår entreprenör i full gång med vårstädningen. Från och med i år har vi en ny form av uppföljning av fastighetsskötseln. Detta ger goda förutsättningar för en förbättrad skötselkvalité. Teknikutvecklingen går ständigt framåt och vi funderar som bäst på hur vi ska kunna möta den ökade efterfrågan på bredband och annan modern teknik. Att lediga lägenheter nu finns ute på internet hoppas jag inte undgått någon. Bollnäs Bostäders hemsida har numera mer än femtusen besök per månad. Vår ambition är att även ritningar på de lediga lägenheterna ska bli tillgängliga på nätet. Någon gång under hösten räknar vi med att detta blir möjligt. Har Du sett vår nya hemsida? Välkommen in på adressen Innan Du efterkommer den uppmaningen hoppas jag att detta nya nummer av Bobladet skänker Dig en stunds information och förströelse. Glad Sommar Anders Wikström, vd Ytterligare en upprustningsetapp inom Framnäsområdet har beslutats. Husen Norrlandsvägen 59 och 65 kommer att totalupprustas och Norrlandsvägen 63 kommer i denna etapp att förses med sadeltak. BoBladet nr

4 Vi flyttar Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren I början av juni i år flyttar vi Bollnäs Bostäders huvudkontor till före detta hälsocentralen på Ren. Det är en vacker och trevlig byggnad som därmed blir vårt huvudkontor. Varför flyttar vi? Hälsocentralen är byggd för lite mer än femton år sedan av Bollnäs Bostäder för landstingets räkning. Vem kunde vid den tiden tro att sjukvårdspolitiken skulle förändras så att vi skulle stå med en tom byggnad efter mindre än tjugo år. En byggnad skrivs normalt av på femtio år så något måste den användas till. Den är förhållandevis lätt att anpassa från hälsocentral till kontor. Vi har därför ett flertal gånger annonserat ut byggnaden till uthyrning. Annonseringen har skett såväl i lokalsom rikspress. Intresset har varit litet. I det läget när vi stod inför risken att stå med en tom lokal med åtföljande hyresförlust kläcktes idén att vi själva skulle flytta dit. Lokalerna vi idag använder som huvudkontor hyrs av kommunen och är förmodligen med sitt centralare läge i tätorten lättare att hyra ut. För något år sedan sökte vi centralare lokaler. Hur kan vi då flytta längre ut från centrum? Mycket har hänt på ett par år. Vi har organiserat om företaget så att vi idag har bovärdar med kontor ute i bostadsområdena. När våra kunder behöver kontakta oss i frågor kring sitt boende är det respektive bovärd som kontaktas. Dessutom har vi sedan hösten 2004 våra lediga lägenheter utlagda på internet. Båda dessa förändringar har medfört att färre och färre behöver besöka huvudkontoret. Besöken har också mycket tydligt minskat och de nackdelar det kan innebära för kunderna att vi finns lite längre ut från centrum har därmed minskat. Det finns goda parkeringsmöjligheter vid det nya kontoret och dessutom en busslinje som passerar. Hela byggnaden behöver vi inte utan ett tiotal rum finns lediga för uthyrning. Lokalen är så disponerad att den som hyr dessa rum kan få egen ingång som kan skyltas upp separat. Vi tror det blir en bra lösning och ser fram emot att komma till Ren. Att det sedan är ekonomiskt fördelaktigt att istället för att betala extern hyra använda en egen lokal gör inte det hela sämre. 4 BoBladet nr

5 Ordförande har ordet... Stefan Jonäng ordförande hos Bollnäs Bostäder sedan 2002 För Stefan Jonäng var Bollnäs Bostäder inte helt obekant när han tog på sig uppdraget att vara ordförande i Bollnäs Bostäder. Som son till Bernt-Olof Jonäng, vilken under en tid var vd i bolaget och under många år ledamot i bolagets styrelse, har Stefan av naturliga skäl följt bolagets utveckling. Jag tycker om att lära mig nya saker, och det här uppdraget var en utmaning för mig, säger Stefan. Ett uppdrag som är ganska självständigt i förhållande till kommunalpolitiken. Det gör det extra intressant, säger han. Men jag har även mycket kunskaper och erfarenheter från den kommunala delen som är nyttiga att ha med mig i mitt uppdrag, säger Stefan. Vilka stora förändringar tycker du varit i bolaget under de senaste åren. Bovärdssystemet, som vi införde under Det är en mycket positiv förändring som vi gjort. Bovärden är en viktig länk mellan bolaget och hyresgästen. Bovärden ska utgöra den första kontakten med bolaget, säger han. Vi har också ökat tillgängligheten för våra hyresgäster och nya kunder genom möjligheten att kunna söka lägenhet via internet. Det försäljningsuppdrag vi fick av kommunen räknar vi ska vara avslutat under juni månad. Försäljningen innebär att vi minskar vårt bostadsbestånd med 575 lägenheter. Det pågående arbetet med renovering av Framnäsområdet har också visat sig vara en mycket lyckad satsning. Från att ha varit ett bostadsområde med hög vakansgrad har vi nu kö till området. Vi har också den planerade flytten av vårt huvudkontor till före detta Rens Hälsocentral. Vilka frågor är viktiga för bolaget i framtiden? Alla frågor är naturligtvis viktiga, säger Stefan, men en viktig fråga är hur vi ska öka tryggheten för våra hyresgäster. Vi måste utveckla våra bostadsområden så att till exempelvis utemiljön känns trygg och inte inbjuder till otrevligheter. Därför stödjer vi bland annat Ordningsmannen på stan som syftar till att skapa trygghet även i våra bostadsområden. Tryggheten bör också omfatta möjligheten för våra hyresgäster att kunna bo kvar så länge som möjligt i sina lägenheter. Bostäderna bör göras tillgängliga så att den möjligheten finns. Ett projekt pågår just nu med att undersöka intresset bland hyresgästerna inom Alirgatan 10 att installera tre stycken hissar i huset. Det här huset som utsetts som pilotprojekt har valts mycket med tanke på att huset ligger nära centrum och att en ännu mer närhet kommer att uppnås när den planerade tunneln mellan Gärdet och centrum blir klar, säger Stefan. Utveckling av Framnäsområdet bör fortsätta och anpassas efter vad som efterfrågas. Låg hyra är ett av våra mål, men det är viktigt att vi har en jämn hyresutveckling. Kundnyttan bör ökas. Vad vill våra kunder ha? Det är viktigt att ta reda på, säger Stefan. Våra hyresgäster bör också stimuleras att ta eget ansvar för den gemensamma trevnaden. Hyresgästerna bör vara BoBladet nr

6 Ordförande har ordet Styrelsen från vänster: Sören Wängelin (s), Mats Löwenstein (s), Håkan Olsson (personalrepr. SKTF), Per Bång (m), Stefan Zetterbergh (personalrepr Fastighets), Else Maj Persson (c), Stefan Jonäng, ordf, (c), Ulf Nyrén, v ordf, (s), Börje Jalgerius (fp). delaktiga i olika projekt för att få en känsla för sitt bostadsområde. Det är viktigt att vi alla är rädda om den gemensamma egendomen. Stefan vill även arbeta för att det inte ska uppstå segregation inom våra bostadsområden. På rätt sätt kan olika kulturer lära sig mycket av varandra, fortsätter Stefan. Vår ambition är också att lösa bredbandsfrågan för våra hyresgäster. Det är viktigt att säkerställa en hög kvalité och att det finns tillgång till bredband i samtliga våra lägenheter, säger Stefan.Vi ska också försöka öka tillgängligheten för våra hyresgäster att kunna se mer utländska program genom det digitala nätet och därmed behövs inga paraboler. Det finns många frågor att behandla. Närmast är det Sundsåker med 20 st nybyggda lägenheter, bredbandsfrågan samt äldreboendefrågorna. Vi kommer även att initiera en dialog om hur 40-talisternas äldreboende ska utformas. Vi måste också se till att vi kan tillhandahålla bra och billiga bostäder för våra ungdomar, avslutar Stefan. Bollnäs Bostäder säljer 575 lägenheter Ovanstående rubrik har Ni sett i pressen och de flesta vet numera att det handlar om försäljning av bostadsområdena Bergsveden, Backsveden, Granbergshöjden, Åsmyravägen och Segersta. Köpare är Fastighetsbolaget Hästen i Söderhamn AB, som ägs av Olov Johansson. Köparen äger redan en hel del lokaler och ett antal lägenheter i Bollnäs och Söderhamn. Köpeskillingen är 122 miljoner kronor. Det är den största fastighetsaffär som Bollnäs Bostäder gjort och förmodligen den största fastighetsaffären i Bollnäs överhuvudtaget. Bakom affären ligger en lång tids arbete med olika intressenter och lite olika fastighetspaket. Försäljningen bedöms passa bra in i Bollnäs Bostäders strategi och innebär att bostadsbolaget uppfyller det krav på försäljning som finns i bolagets ägardirektiv. Försäljningen medför ökad konkurrens på bostadsmarknaden i Bollnäs. Detta innebär en fördel för hyresgästerna, eftersom vi som konkurrerar måste bli ständigt bättre för att locka till oss kunder. Från Bollnäs Bostäder vill vi framföra ett tack till de hyresgäster som genom försäljningen lämnar oss. Vi tror att köparen blir en bra hyresvärd, men givetvis blir vår strävan framåt att vara den för nuvarande och blivande hyresgäster mest attraktiva hyresvärden i Bollnäs. 6 BoBladet nr

7 Resultaträkning 2004 Vårt resultat för år 2004 Som jämförelse redovisas även resultatet för år I tårtdiagrammet ser du hur 2004 års kostnader är fördelade. Nettoomsättning Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter 4 938, ,4 Summa nettoomsättning , ,1 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,4 Underhållskostnader , ,4 Fastighetsskatt , ,9 Avskrivningar , ,9 Summa fastighetskostnader , ,6 Bruttoresultat , ,5 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar -216,6-236,3 Övriga kostnader , ,1 Övriga rörelseintäkter 832, ,8 Övriga rörelsekostnader ,6-715,4 Rörelseresultat , ,5 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 91,9 141,3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 567,7 633,7 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 687,9 569,5 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,7 Resultat efter finansiella poster 5 198,4 99,3 Bokslutsdispositioner -541,3 689,3 Skatt ,5-630,9 Årets resultat 2 083,6 157,7 Uppvärmning 16,2% Förbruknings avgifter 10,7% Administration 4,7% Räntor o avskr 24,1% Fastighetsskatt 1,8% Skötsel m m 20,0% Reparationer 9,1% Underhåll 13,4% BoBladet nr

8 Vattenskada Lediga lägenheter VATTENSKADA!! Vilket elände! Vardagen ställs på ända, vart tar vi vägen med våra morgonbestyr, dusch och toalettbesök? Hantverkare som springer här i flera veckor för att kolla torken som står och brummar och alstrar värme. Kablar och slangar som är dragna hit och dit och till råga på allt så ska det pågå i flera veckor, beroende på hur fuktigt det är i golvet. Och ingen vet hur länge det tar att torka, vilket elände!! Känner du igen det? Förhoppningsvis inte, det är inte alltför vanligt med vattenskador trots allt. Under 2004 hade vi 47 skador. Bollnäs Bostäder söker hela tiden metoder för att återställningen ska bli så enkel och smärtfri som möjligt för drabbade hyresgäster. Framför allt eftersträvas att så kort tid som möjligt förflyter mellan upptäckt och återställd skada. Just nu jobbar vi med ett system som kallas Floor Dry. Detta system går ut på att vi torkar ut skadan under tiden som hyresgästen bor i sin lägenhet. Den enda tid vi behöver är för att riva ut inredning, ytskikt som kan vara kakel och klinker eller mattor, bila upp golvet för att komma åt skadeorsaken och byta avloppsrör, golvbrunn m.m. När detta är gjort lägger vi ner en ribbad plastmatta i botten på det som ska bli det nya golvet. Sedan gjuts golvet och så fort betongen härdat så monteras de nya våtmattorna och allt kan återställas till ett färdigt badrum. Den ribbade mattan ansluts till ett tilluftsrör och ett frånluftsrör. På tilluftsidan monteras ett filter med en liten huv över. På frånluftsidan monteras en fläkt, (om det inte går att ansluta till lägenhetens vanliga ventilation). Denna fläkt kan hamna på lite olika ställen, beroende på var det är lämpligast att dra ut den fuktiga luften. Fläkten kommer endast att sitta kvar så länge som det är fukt kvar i golvet, ca 2-3 månader. Hela återställningen görs i en följd och tar ca 2 veckor mot 4-6 veckor med traditionell torkning. Efter ca 2 dygn kan toalettstolen provisoriskt ställas tillbaka och trots att man får spola med hjälp av en hink så brukar det gå bra. Dusch brukar gå att ordna i något gemensamhetsutrymme i huset eller i någon lägenhet som vi har tom. Håkan Olsson 8 BoBladet nr

9 Framnäs Underhållsåtgärder på gång Renovering av balkonger Kvarnvägen 9 och 11 Fönsterrenoveringar Kransgatan 1, 3, 5 samt Kvarnvägen 9 och 11 Utbyte av fönster Björkhamregatan 8, 10 och 12 Vi fortsätter upprustningen av Framnäs området Från att ha varit ett bostadsområde med mycket vakanser har nu trenden vänt och vi har efterfrågan av lägenheter på Framnäs. Vi fortsätter upprustningen av området och är nu inne i etapp 3. Vi kommer att göra en totalupprustning av Norrlandsvägen 59 och 65. På Norrlandsvägen 63 Generellt kommer vi att utföra Putsning av fasader Takomläggningar Energibesparande åtgärder Uppsnyggning av utemiljöer Utvändig målning av fönster och fasader Byte avloppsstammar kommer vi i denna etapp enbart att byta till sadeltak. Upprustningen påbörjas under juni månad i år och beräknas vara klar under december i år. Kök & bad vackra praktiska starka Välkommen till oss om du funderar på nytt kök eller badrum. Hembesök, offert och ritning får du alltid utan förbindelser hos oss. Varje kök är specialbyggt så vi kan erbjuda dig en helt unik lösning. Badrumsmöbler Massagebadkar Duschar Blandare Tillbehör Kakel Klinker GOLV För bostad kontor industri , Renshammarvägen 8, Bollnäs. Mån-Fre Lunch Lör Åkrevägen 15, Vallsta Tel BoBladet nr

10 Bovärd Janne Olsson som har sitt arbetsområde inom bostadsområdet Blomkransen, är en av våra bovärdar. Janne Olsson är 45 år och började sommarjobba Janne har arbetat på de flesta bostadsområden inom företaget började han inom bostadsområdet Blomkransen och där han fortfarande är. Janne är stolt över att arbeta inom Bollnäs Bostäder och tycker att det nuvarande bovärdssystemet är något väldigt bra som hänt inom Bollnäs Bostäder. Janne har ett arbetsområde som omfattar 352 lägenheter. Att vara bovärd innebär att arbeta under eget ansvar och på egen hand planera sina arbetsuppgifter. Vi har en egen budget att följa. Det gäller att göra rätt insats vid rätt tillfälle för att ge en bra service och spara pengar. Syftet att ha bovärdar är att hyresgäster ska känna att de har en kontakt, nämligen bovärden. De flesta problem ska lösas mellan bovärden och hyresgästen. Vår målsättning är att vara så effektiv och smidig som möjligt med våra hyresgäster så att vi därmed kan hålla kostnaden nere för våra hyresgäster. Att vara bovärd är ett spännande och roligt arbete och vi träffar så många trevliga människor, säger Janne. Jag vill gärna berätta vilka arbetsuppgifter vi som bovärdar har, säger Janne. Felanmälan Den gör du direkt till din bovärd, som normalt åtgärdar felet. Har bovärden inte möjlighet att själv göra åtgärden anlitar han eller hon annan inom företaget eller från externt företag. Nyckelhantering Hos din bovärd hämtar och återlämnar du nycklar till lägenheten, garage/p-platsen. Besiktning Vi besiktigar alltid lägenheten vid avflyttning som även inkluderar städbesiktning. Göra om i lägenheten Du vänder dig till din bovärd. Hos bovärden har du möjlighet att se olika materialprover. Du kan även vända dig till Sigbritt Östling på huvudkontoret där vi kan visa ett större urval av materialprover. Underhållsplanering Det görs en årlig underhållsplanering tillsammans med Förvaltningsingenjören. Det är viktigt att samordna olika underhåll vid upphandlingar för att hålla kostnaderna nere. Säkerhetskontroller/tillsyn Det görs ett antal kontroller inom olika anläggningar. Tvättstugor säkerhetskontrolleras varannan vecka och ett antal övriga intervallronderingar utföres veckovis/månadsvis. Brandsäkerhet Brandlarmskontroll i allmänna utrymmen utföres varje månad. Tänk på att lagen om skydd mot olyckor gäller samtliga enskilda boende hyresgäster likväl som fastighetsägaren. Belamra därför inte korridorer och trapphus med ägodelar som kan fördröja för räddningspersonal att komma fram. 10 BoBladet nr

11 Bovärd El/Vattenavläsningar göres varje månad i fastigheterna, för att ha kontroll på avvikelser som kan innebära skador eller onormala förbrukningar. Avflyttade hyresgästers mätare läses även av och skickas in till elbolaget. Bovärdarna utför mellan % av alla reparationer i lägenheterna, det är alltså den största delen av bovärdarnas arbetsuppgifter. Lite allmänt om bostadsområdet Blomkransen. Bostadsområdet omges av vacker natur Nära till skola och sjukhus Närbutik på gångavstånd Garage och parkeringsplatser som är hyreslediga Husvagnsparkeringar finns i anslutning till bostadsområdet. Separata hyresplatser i moped- och motorcykelgarage Trevlig samlingslokal finns. (Kontakta hyresgästföreningen på telefon ) Fotvård och solarium samt pizzeria finns inom området. Utemiljön Vi har avtal med entreprenör som sköter utemiljön. Under semesterperioden har vi begränsad bemanning och kommer därför att ha organisationen något förändrad. Bland annat kommer vi att ha andra öppettider. Respektive bovärd kommer inför semestern att informera dig om hur Ditt bovärdskontor kommer att ha öppet under semester perioden. BoBladet nr

12 Mysigare sovrum Tips om heminredning Så kan du fixa ett mysigt sovrum Tänk att få krypa ned i en skön säng i ett mysigt och härligt sovrum, som dessutom är både vackert och praktiskt inrett. En önskedröm? Bollnäs Bostäder bad Ronny Hedström, inredare på IKEA i Gävle, om tips hur man fixar sitt sovrum. Och helst utan att det behöver kosta alltför mycket. Sovrummet är kanske inte det rum som människor lägger mest pengar på att inreda, men det är ett rum där vi tillbringar mycket tid helst åtta timmar om dygnet. Därför behöver sovrummet fungera som en lugn oas att vila ut i och återhämta sin krafter. Inget sovrum är egentligen det andra likt, men alla har de sömnen gemensamt. Sovrummet kan vara stort eller litet, innehålla en massa smart förvaring eller bara sängen. Sover du ensam eller tillsammans med någon? Kan alla få ett eget sovrum eller ska några dela på ett? Sover du länge eller är du uppe med tuppen? Vill du ha många kuddar och ett varmt täcke? Innan du börjar med att planera sovrummet och var du ska placera det: tänk igenom hur du vill ha det, vad det behöver innehålla och hur du sover. Alla behöver sova ordentligt, därför är det viktigt att sovrummet inreds för att passa dina egna behov. Hur många ska sova där, hur mycket förvaring behöver du där och vad vill du använda det till annat än att sova i? Det är sådant du bör tänka på när du möblerar ditt sovrum. Ta god tid på dig. Planera ditt sovrum Efter sängen kommer förvaringen. Tänk noga igenom vad du behöver förvara i sovrummet. Det kan vara allt från kläder, skor, smutstvätt och sängkläder till smått som smycken, böcker och mediciner. Garderober och byråer tar plats. Inte bara själva möbeln, den ska ju också kunna öppnas utan problem. Du kan lätt prova dig fram till bästa lösningen, men som regel krävs det ca 80 cm framför en garderob eller byrå för att öppna den och kunna gå förbi. Glöm inte en avställningsyta för väckarklockan, glasögon mm bredvid sängen. Ett litet bord eller en väggfast hylla intill sängen räcker gott. Stolar och pallar är ett bra alternativ till ett riktigt sängbord eftersom de är flerfunktionsmöbler bra att ha när du bjuder in till fest! Om sängbordet eller hyllan har fler hyllplan eller en låda är det lättare att hålla ordning på småsakerna. Om det finns barn i familjen händer det kanske att de vill krypa ner hos er ibland? Då kan det var bra med en riktigt stor och skön säng. För att du ska få ett bra sovklimat är det viktigt med lättskötta material som håller damm och smuts borta. Ju färre saker som står på golvet, desto enklare b lir det att städa. Ett golv som lätt kan dammsugas och våttorkas underlättar också. 12 BoBladet nr

13 Mysigare sovrum Färgsättning i sovrummet En stillsam plats för våra drömmar där kroppen fåt återhämta sig. Vår semesteroas i vardagen, sovrummet, är hemmets viktigaste rum. Sängen är sovrummets viktigaste möbel, men förmodligen inte den enda. Det finns säkert saker som hjälper dig ur vardagens kaos och förbereder dig för de sköna stunder som väntar. Hur vill du förverkliga ditt eget drömrum? En stillsam plats för våra drömmar där kroppen fått återhämta sig. Vår semesteroas i vardagen, sovrummet, är hemmets viktigaste rum. Färgsättning handlar i grund och botten om din personliga smak. Du kan bli glad och upprymd av en färg, bli nedstämd och känna olust av en annan. Vi reagerar alla olika på olika färger, därför kan det vara svårt att ge råd. Sovrummet ska ju vara en oas för sömn och vila, färgerna får inte röra om ditt lugn. Undvik skrikiga färger som rött och knallblått. Ljusare färger känns oftast mer harmoniska de gör också rummet större, medan mörka färger gör det mindre. Ett sovrum helt i vitt kan vara en skön kontrast till vardagens färgkaskader. Det rena och neutrala vita kan du dessutom lätt färgsätta med textilier och små inredningsdetaljer om du ändå vill ha lite färg. Vill du skapa din egen vita nyans är det lätt att bryta färgen, en droppe svart i en vit färg kan göra susen. Du kan även gå ett steg längre från det rent vita genom att måla en enda vägg i en avvikande färg, en fondvägg. En färg som kanske skulle bli för stark i ett helt rum, kan mycket väl passa som fondvägg. Du kan också ändra rummets form med färg. En mörk färg på ändväggarna får ett avlångt rum att kännas mer kvadratiskt, men en ljus färg gör rummet långsmalt. Tipsa oss om Unika Hem Vi är övertygade om att vi har gott om hyresgäster som har skapat mysiga praktiska, udda, harmoniska, vackra och roliga hem och inredningar som kan inspirera andra till efterföljd. Har du eller någon av dina grannar just den sortens hem? Tipsa oss! Vi berättar också gärna om smart boende på små ytor, fiffiga lösningar på kluriga inredningsproblem och hur balkongen kan vara mycket mer än bara en förvaringsplats. Bara för att nämna några exempel. Ring oss på telefon BoBladet nr

14 Nya bostäder nya bostäder vid Sundsåker Södergruppens Arkitektkontor AB vann formgivningstävlingen Bollnäs Bostäder planerar att bygga 20 st nya lägenheter vid kvarteret Sundsåker i Bollnäs. Tomten ligger alldeles intill Ljusnans älv och granne med Scandic Hotel. Här vill vi skapa ett bekvämt boende med hög standard där boendeformen planeras att bli koperativ hyresrätt, vilket innebär att vi äger huset, hyr ut det till en förening som i sin tur hyr ut till intressenter. Boendeformen innebär att hyresgästen får ett större inflytande över sitt boende än vad som är fallet i en vanlig hyresrätt. En formgivningstävlan har avslutats. Det vinnande bidraget har lämnats av Södergruppen Arkitektkontor AB. Johanna Holm Bodin är en av arkitekterna som ritat bostäderna. En intressant tävling att delta i säger Johanna. Förutsättningarna för placering av bostäder inom Sundsåker är väldigt gynnsamma. Dels med hänsyn till det vackra läget invid älven och dels för att läget är så centralt. Tomten i slänten mot Ljusnans livliga vatten erbjuder goda förutsättningar för ett boende med kvaliteer som vacker utsikt och nära till promenader längs stranden. Det är viktigt att planera ett boende som möjliggör ett kvarboende under en längre tid. Tillgängligheten bör vara så att hyresgästerna i möjligaste mån når det som efterfrågas. Möjlighet för människor att bo kvar så länge som möjligt i sin lägenhet gör ju också att kommunen långsiktigt sparar pengar, säger Johanna. Människor som väljer den här kategorin av boende är oftast människor som flyttar från sin villa som kanske hellre prioriterar sina fritidsintressen och känner att det är skönt att inte behöva tänka på till exempel reparationer av villan. När det gäller planlösningar så har vi tagit vara på läget. Vi har också försökt få planlösningarna effektiva, men med mått så att till exempelvis en person i rullstol kan bo i området, avslutar Johanna. Vi har nu ansökt om bygglov och om allt går enligt våra planer kommer byggstart att påbörja under november månad Huset beräknas vara färdigställt september månad BoBladet nr

15 Uthyrningen Uthyrningen hit vänder du dig med dina frågor Susanne Sigbritt Anna Lena Om du är bostadssökande Besök vår hemsida och se vad vi har att erbjuda Om du är hyresgäst Vänd dig till din bovärd med dina frågor. Din bovärd är din närmaste kontaktperson. Kontaktinformation och namn på din bovärd hittar du på sid 2 i Bobladet. Aktuell information om ditt boende Vi håller din lägenhetspärm uppdaterad på vår hemsida. Du som inte har tillgång till internet kan kontakta din bovärd så får du det nya innehållet. Felanmälan Om fel uppstår i din lägenhet ring din bovärd. Vid akuta ärenden efter klockan ring vår Jour Har du tecknat hemförsäkring? Om inte, kontakta ett försäkringsbolag. Försäkringen ger dig nödvändigt skydd i händelse av inbrott, vattenskada, brand mm. Du som hyresgäst är ansvarig för skador i lägenheten som beror på eget eller inneboendes vållande eller privata hantverkare. Du ansvarar också för skador som sker på grund av egen installerad tvätt- eller diskmaskin. Välkommen att besöka oss på vårt nya kontor på Virvelvägen 27 (f d Rens Hälsocentrals lokaler) Måndag fredag (lunch ) Lediga lägenheter ARBRÅ 4 rum och kök Hälsingegatan 57 D 108,8 m 2 Visning: Bovärd Nicklas Löf Tel BLOMKRANSEN 3 rum och kök Kransgatan 7 75,4 m 2 Visning: Bovärd Janne Olsson Tel BONDEN 3 rum och kök Hamrevägen 18 A 86.8 m 2 Visning: Bovärd Leif Hansson Tel GÄRDET 2 rum och kokvrå Gärdesgatan m 2 Visning: Bovärd Anders Jonsson Tel ÄLVÅSGÅRDARNA 4 rum och kök Växbovägen 13 D 104 m 2 Visning: Bovärd Leif Arvén Tel Lediga lokaler ARBRÅ Kontor Stationsesplanaden 250 m 2 Kontor Stationsesplanaden 192 m 2 GÄRDET Affärslokal Galleria Gärdet 318 m 2 Kontor Våggatan m 2 KILAFORS Affärslokal Polgatan m 2 Samt ett antal källarlokaler spridd i kommunen Visning: Björn Hedström Tel BoBladet nr

16 Kabel-TV Kabel-TV Till våren släcks alla analoga signaler. Ett beslut som regeringen har tagit. Det innebär att t ex en box måste skaffas till alla TV-apparater. Detta beslut berör inte Bollnäs Bostäders hyresgäster som har kabel-tv idag. Kabelvision kommer fortsättningsvis att sända analoga signaler, som innebär att våra hyresgäster kan fortsätta att se tv-programmen som tidigare. Det är vi som målat det nya kontoret till Bollnäs Bostäder Box Bollnäs Tel Mobil Lars Mobil Jörgen Verksam på orten under Av oss får du hjälp med allt i din trädgård BOLLNÄS 16 BoBladet nr

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet

Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Dags för nytt badrum! Information inför stambytet Vi gör det ännu bättre att vara göteborgare www.bostadsbolaget.se Varför byta stammar? Allt har en livslängd. För vattenledningar och avloppsrör räknar

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand

Sundsåker. 20 lägenheter vid ljusnans strand Sundsåker 20 lägenheter vid ljusnans strand Bo bekvämt vid Ljusnans strand Strikt och modern arkitektur i kombination med trivsel har varit i fokus. Här ska det vara bekvämt att leva. Med ett unikt läge

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Tellusgatan 6 C Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 21.7 m² Område Planetstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Detta är den perfekta studentbostaden! Låg avgift ger ett billigt boende.

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD

INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD INFORMATION VID RENOVERING OCH OMBYGGNAD Vi har nedan samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Ta del av information innan du påbörjar arbetena.

Läs mer

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare

Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum och man kan sitta ute även när det regnar. -- Rickard Lundblad, säljare Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 3 rum (2 sovrum) / 87 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vi gillar den inglasade balkongen, den känns nästan som ett extra rum

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Hagtornsvägen 11 Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2 rum (1 sovrum) / 58 m² Område Vilan Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lägenhet med unika fönster med fint ljusinsläpp. Insynsskyddat läge och

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Nobelvägen 70B. Län Skåne Gatuadress Nobelvägen 70B Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01

Nobelvägen 70B. Län Skåne Gatuadress Nobelvägen 70B Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01 Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2,5 rum (1 sovrum) / 54.1 m² Område Värnhem Tillträde tidigast 2013-06-01 " Jag gillar det strategiska läget, nära till såväl Värnhem som till Nobeltorget och

Läs mer

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d

Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Granhäcksvägen 1d Län Västra Götaland Typ Lägenhet Kommun Ale Storlek 51.5 m2 Område Surte Tillträde tidigast Gatuadress Granhäcksvägen 1d Nu kan vi erbjuda ännu en bostadsrätt i populära Brf Granhäcken!

Läs mer

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd!

Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! Välkommen till Brf Ingegerd En liten uppslagsbok om ditt boende i bostadsrättsföreningen Ingegerd! OBS! Tillhör Brf-pärmen ETT TRYCK SOM DETTA KAN FORT BLI INAKTUELLT! AKTUELLA NAMN OCH TFN FINNS ALLTID

Läs mer

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Fjällkroken 1 Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 3 rum (1 sovrum) / 72 m² Område Tullen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " erbjuder ett underbart boende för den lilla familjen! -- Peter Nyman,

Läs mer

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt.

Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga. Balkong med utsikt. Boenden HT-11 Västra Kronbergsgatan 21 1 rum och kök, dusch och toalett. Marianne Sandling: 0523-13768 Stengatan 8 Passar en till två elever. Två rum och kök, fullt möblerad, tv, dusch tillgång till tvättstuga.

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Med himlen som granne. och hela staden nedanför

Med himlen som granne. och hela staden nedanför Med himlen som granne och hela staden nedanför 2 Nu förnyar vi Nordostpassagen Välkommen till Topfloor Linné Skeppsviken Fastighets AB erbjuder nu 18 st nyproducerade takvåningar mitt i centrala öteborg

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

hamregård 16 radhus med uterum

hamregård 16 radhus med uterum hamregård 16 radhus med uterum 2 Basa Ludv 118 Tfn www EDELSBERSVÄEN 30 B Carport Förråd arkering EDELSBERSVÄEN 28 BO BEKVÄMT I RDHUS rk B igsbergsgatan 18 23 Stockholm vxl 08-658 99 30.basark.se Uterum

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING

RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING RIKTLINJER VID IN- OCH AVFLYTTNING SYFTET MED RIKTLINJERNA Det är viktigt att såväl avflyttande som nya hyresgäster känner sig rättvist och professionellt behandlade i samband med in- och avflyttningar.

Läs mer

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista

Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Objektbeskrivning Exklusiv medelhavsinspirerad 3:a i Kista Stockholm, Kista Sorögatan 117 Boarea: 80 m 2 Avgift: Utgångspris: 4 100 kr 1 500 000 kr Budgivning e-bud: Ange objektnr 639 -använd länken i

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn

Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn Stilfull tvåa med öppen spis och stor innergård i centrala Mariehamn I detta fina hus från 1954 finner du denna lyxiga lägenhet om 61 m 2, två rum och kök. Lägenheten är stilfullt renoverad 2012, stenpelare

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast

Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Södra Hunnetorpsvägen 112 Kommun Helsingborg Storlek 3 rum (2 sovrum) / 80 m² Område Adolfsberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevliga omgivningar med stora gröna ytor

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Hur bor du egentligen?!

Hur bor du egentligen?! En broschyr om boende Hur bor du egentligen?! Regler om hyra av bostad finns i Jordabalken (1970:994) kap. 12. I Jordabalkens mening räknas både studentrum och lägenhet som bostadslägenhet. En annan definition

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn

Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Stilfullt inredd AKTIELÄGENHET om 3 R+K, 70 m 2 med balkong på Scheffersgränd 4 B i Mariehamn Presentation Fint och smakfullt renoverad trerumslägenhet med stilfull inredning på våning III Scheffersgränd

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala

GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala GAVELLÄGENHET i arkitektritat hus med inglasad balkong mot väster på Solberget, Jomala Presentation Stilfullt inredd gavellägenhet med modern och kvalitativ inredning om 3 R+K (83 m 2 ) samt stor inglasad

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Framtidsgatan 4 A Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 2 rum (1 sovrum) / 49 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt om man pluggar eller pendlar till jobb i stan. Det tar

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk

INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014. Festival i Tjärna Centrum NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk Festival i Tjärna Centrum INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 3 2014 NOMINERA ÅRETS GRANNE! Tunabyggen idag och imorgon Energispartips på olika språk I broschyren Tunabyggen idag och imorgon beskriver vi kort

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Runslingan 12 B Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Linero Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är en perfekt lägenhet när man pluggar, nära till Linero centrum där man

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast

Granhäcksvägen 3B Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Ale Storlek 3 rum (2 sovrum) / 73.7 m² Område Surte Tillträde tidigast 2013-04-25 " Surtes bästa utsikt! Ljus och lättmöblerad bostad högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Storgatan 30 A Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Ljungby Storlek 1 rum (1 sovrum) / 37 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är oslagbart, alldeles utanför centrum men ändå i ett lugnt område.

Läs mer

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn

yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn N yproduktion av aktielägenheter vid Svärtesgränd 2 i Västernäs i Mariehamn 4 rum och kök, 89,5 m2 i markplan, utgångspris 242.000. 4 rum och kök, 97,0 m2 i våning II, utgångspris 262.000. BAB Svärtan

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Dragonvägen 7 Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Östersund Storlek 6 rum (4 sovrum) / 138 m² Område Brunflo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett lättskött och väldigt praktiskt hus där jag bott i över 15 år.

Läs mer

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26

Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Allégatan 26 Län Skåne Typ Villa Kommun Lund Storlek 120 m2 Område Dalby Tillträde tidigast enligt överenskommelse Gatuadress Allégatan 26 Centralt på hörna! Välkommen till ett trivsamt hus placerat på

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39

VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN. Varbergs Bostad Box 83, 432 22 Varberg e-post: info@varbergsbostad.se tel: 0340-69 75 00 fax: 0340-69 75 39 VÄLKOMMEN TILL EGNAHEMSGATAN Välkommen till Egnahemsgatan i Varberg 20 hyreslägenheter med inflyttning hösten 2011 och vi vänder oss i första hand till dig som fyllt 65 år. Byggnaden placeras i vinkeln

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG

Ren MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Ren nytta x4 MÖT FYRA MEDARBETARES VARDAG Vi sätter kundnyttan i fokus HFAB är ett av Halmstads kommun helägt bostadsföretag som äger och förvaltar ca 10 000 hyreslägenheter och 300 lokaler. Vi omsätter

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Östergatan 33 Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Trelleborg Storlek 1 rum / 32 m² Område Centralt Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll lägenheten för att den har ett riktigt kök där man även får plats med ett

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 2.5 rum / 62.5 m² Område Östermalm Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välkommen till Tredalagatan 17C

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se Objektbeskrivning 2:a i centrala Alingsås Nolhagagatan 4c, Alingsås, Alingsås Boarea: 66 m 2 Avgift: 3 757 kr Pris: 1 210 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-3199969 E-post: goran.sundberg@privatmaklaren.se

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Fredmansgatan 5 B Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum (1 sovrum) / 34.8 m² Område Rörsjöstaden Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll för planlösningen när jag flyttade in, för mig var det viktigt

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast

Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 68 m² Område Hisings Backa Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det har varit skönt att bo högst upp i huset utan insyn.

Läs mer

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär

Inredarens val. Skogsstjärnan, preliminär Inredarens val Skogsstjärnan, preliminär Inredning och inspiration Vi samarbetar med IKEA när vi inreder våra bostäder Inredarens val Till din nya lägenhet har vi tagit fram en inredning som vi kallar

Läs mer

Bekväm 1 ½-plansvilla i Södra Sandby. PLANLÖSNING Rumsbeskrivning, övre plan.

Bekväm 1 ½-plansvilla i Södra Sandby. PLANLÖSNING Rumsbeskrivning, övre plan. 1 av 7 2012-02-13 22:00 Kornvägen xx Kornvägen xx Lund Södra Sandby SÄLJES ELLER UTHYRES : Ring el. mejla för visning. Tel.070-3238246, carl_hagerstrand@hotmail.com Boarea Rum Tomtarea Pris 170m 2 6 768m

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma

fint fint Fint på väggar och golv hemma hemma Kontakta oss och tillval för hela hemmet Läs mer på stockholmshem.se/finthemma Kontakta oss Vill du beställa eller har frågor om Fint Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till! Kundtjänst: tel 08-508 39 000 Måndag torsdag 7.00-16.00 Fredag 7.00-15.00 Fint Hemma-butiker: Distrikt Västerort/Innerstaden

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Bergkristallsgatan 44

Bergkristallsgatan 44 Bergkristallsgatan 44 Tynnered, Göteborg Ansvarig mäklare Fastighetsmäklare Att arbeta med människor är något jag trivs med och har erfarenhet av. RUM: 3 rum + Kök TYP: Lägenhet 031-7344950 BOAREA: 77

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Lugna gatan 3 Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (2 sovrum) / 81 m² Område Lugnet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Man blir förvånad över hur tyst och lugnt det är här, trots det centrala läget.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - LOMMA - PRIS: 2 100 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE 4:a - Full sundsutsikt i Lomma. Här bor du överst i en spatiös lägenhet om 132,5 m² på våning 6 av 7. Helt fri och enastående sundsutsikt

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Skogsgatan 8A Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5 rum (3 sovrum) / 127 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fräscht och generöst gavelradhus i barnvänligt område med gångavstånd till centrum,

Läs mer

NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN

NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN NGN INSPIRERANDE OCH FIN BILD HYRESGÄSTENS VAL FARKOSTVÄGEN DAGS ATT VÄLJA! Det börjar bli dags att göra dina personliga val i lägenheten. Valen är framtagna tillsammans med arkitektbyrån Equator. Ambitionen

Läs mer

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse

Nordlinds väg 94C. Län Skåne Gatuadress Nordlinds väg 94C Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område. Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 1 rum / 30 m² Område Slottsstaden/ Fridhem Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag upplever att lägenheten är mycket välplanerad. Sen tycker jag att läget

Läs mer

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland

Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Helrenoverat BOSTADSHUS i 1 ¾ plan med källare på Valborgsvägen 9 Söderby, Lemland Presentation Moderniserat och helrenoverat bostadshus med något av Villa Villekullakänsla, tillhörande dubbelgarage och

Läs mer

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Bratteråsbacken 33 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 64 m² Område Eriksberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Här njuter man av att bo mitt i en väletablerad stadsdel med

Läs mer

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast

Liverudsvägen 12. Län. Västra Gatuadress Liverudsvägen 12. Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Bengtsfors Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 140.5 m² Område Bäcken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött suterränghus

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Stadiongatan 55E Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 2 rum (1 sovrum) / 53 m² Område Lorensborg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag föll direkt för den fria utsikten när jag kom in i lägenheten första

Läs mer

Stå på dig goda vanor för att inte ramla

Stå på dig goda vanor för att inte ramla Stå på dig goda vanor för att inte ramla Tips och råd om hur du kan förebygga fallolyckor Motion den bästa medicinen Vi människor är gjorda för rörelse. Undersökningar har visat att muskelstyrkan och balansen,

Läs mer