BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BoBladet. Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren. Tips om heminredning. Möt ordförande Stefan Jonäng"

Transkript

1 Årgång 8 Nr Bollnäs Bostäder BoBladet Välkommen till vårt nya kontor! Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren sid 4 Möt ordförande Stefan Jonäng sid 5 Tips om heminredning sid nya bostäder vid Sundsåker sid 14

2 Kontaktguide... Besöksadress Virvelvägen Bollnäs Postadress Box Bollnäs Öppettider kontoret Vardagar kl Lunchstängt Telefon: E-post: Hemsida: Reception Telefonväxel Uthyrning Lena Wexén Susanne Henriksson Anna Edling möblerade lägenheter Sigbritt Östling lägenhetsunderhåll Hyresdebitering Lena Hägglund Bostadskonsulent Ylva Silén Trafik/Parkeringsfrågor Hans-Åke Persson Kabel-TV-frågor Bollnäs, Arbrå, Kilafors Felanmälan Utbud Bovärdar... GÄRDET Björkhamregatan 42 Mats Gustavsson Peter Persson Annelie Öhlander Tony Modin Besökstid: BONDEN Tjärnvägen 1 G Leif Hansson Besökstid: ÖSTER Trädgårdsgatan 25 Kalle Wallbom Besökstid: KARLSLUND Kvarnvägen 15 Åke Persson Conny Pettersson Besökstid: BLOMKRANSEN Björkhamregatan 7 Janne Olsson Besökstid: REN Örsängesvägen 53 Leif Arvén Besökstid: FRAMNÄS Norrlandsvägen 75 Johnny Hägglund Besökstid: ARBRÅ Storgatan 20 Nicklas Löf Magnus Jonsson Besökstid: KILAFORS Hambogatan 5 Örjan Karlsson Stefan Zetterbergh Besökstid: Observera att felanmälningar göres direkt till din bovärd! Störningsjour Sanering av ohyra Anticimex Öppettider uthyrningen Måndag fredag Lunch Vid utelåsning Nyttjande av kvarterslokal Hyresgästföreningen Informationsansvarig Barbro Lundin BOBLADET NR Ansvarig utgivare: Anders Wikström Produktion: Barbro Lundin Layout & Tryck: Prinfo I&N, Bollnäs 2 BoBladet nr

3 VD har ordet blev ett bra år för Bollnäs Bostäder. Det nyligen färdigställda bokslutet visar ett resultat i nivå med de resultat vi hade i slutet av 1990-talet. Dessutom har satsningen på underhåll av våra fastigheter kunnat ökas ytterligare. En stark ekonomi och ett bra fastighetsunderhåll är de viktigaste ingredienserna för att få en bra verksamhet till gagn för kunderna. Bokslutet visar att vi kunnat sänka kostnaderna på en rad punkter. Värme, el, sophämtning är däremot taxor som ökat under det gångna året utan möjlighet till påverkan. I viss utsträckning kan vi givetvis påverka kostnaderna inom dessa områden genom minskad förbrukning, men taxorna kan vi inte göra något åt. Desto viktigare blir det att minska kostnaderna inom områden som är påverkbara. Skötsel, reparationer, administration och räntor är exempel på områden där kostnaderna är lägre än tidigare. Med ökande kostnadsmedvetenhet samt trimning av rutiner och utrustning arbetar vi vidare för fortsatta kostnadsminskningar. Försäljningen av områdena Bergsveden, Backsveden, Granbergshöjden, Åsmyravägen och Segersta är nu klar. Försäljningen omfattar 575 lägenheter. Därmed minskar vårt lägenhetsinnehav med ungefär 13 procent. Nybyggnaden av tjugo lägenheter inom kvarteret Sundsåker invid Scandic hotell har nu kommit så långt att ansökan om bygglov ingivits. Inför barmarkssäsongen är vår entreprenör i full gång med vårstädningen. Från och med i år har vi en ny form av uppföljning av fastighetsskötseln. Detta ger goda förutsättningar för en förbättrad skötselkvalité. Teknikutvecklingen går ständigt framåt och vi funderar som bäst på hur vi ska kunna möta den ökade efterfrågan på bredband och annan modern teknik. Att lediga lägenheter nu finns ute på internet hoppas jag inte undgått någon. Bollnäs Bostäders hemsida har numera mer än femtusen besök per månad. Vår ambition är att även ritningar på de lediga lägenheterna ska bli tillgängliga på nätet. Någon gång under hösten räknar vi med att detta blir möjligt. Har Du sett vår nya hemsida? Välkommen in på adressen Innan Du efterkommer den uppmaningen hoppas jag att detta nya nummer av Bobladet skänker Dig en stunds information och förströelse. Glad Sommar Anders Wikström, vd Ytterligare en upprustningsetapp inom Framnäsområdet har beslutats. Husen Norrlandsvägen 59 och 65 kommer att totalupprustas och Norrlandsvägen 63 kommer i denna etapp att förses med sadeltak. BoBladet nr

4 Vi flyttar Bollnäs Bostäders kontor flyttar till Ren I början av juni i år flyttar vi Bollnäs Bostäders huvudkontor till före detta hälsocentralen på Ren. Det är en vacker och trevlig byggnad som därmed blir vårt huvudkontor. Varför flyttar vi? Hälsocentralen är byggd för lite mer än femton år sedan av Bollnäs Bostäder för landstingets räkning. Vem kunde vid den tiden tro att sjukvårdspolitiken skulle förändras så att vi skulle stå med en tom byggnad efter mindre än tjugo år. En byggnad skrivs normalt av på femtio år så något måste den användas till. Den är förhållandevis lätt att anpassa från hälsocentral till kontor. Vi har därför ett flertal gånger annonserat ut byggnaden till uthyrning. Annonseringen har skett såväl i lokalsom rikspress. Intresset har varit litet. I det läget när vi stod inför risken att stå med en tom lokal med åtföljande hyresförlust kläcktes idén att vi själva skulle flytta dit. Lokalerna vi idag använder som huvudkontor hyrs av kommunen och är förmodligen med sitt centralare läge i tätorten lättare att hyra ut. För något år sedan sökte vi centralare lokaler. Hur kan vi då flytta längre ut från centrum? Mycket har hänt på ett par år. Vi har organiserat om företaget så att vi idag har bovärdar med kontor ute i bostadsområdena. När våra kunder behöver kontakta oss i frågor kring sitt boende är det respektive bovärd som kontaktas. Dessutom har vi sedan hösten 2004 våra lediga lägenheter utlagda på internet. Båda dessa förändringar har medfört att färre och färre behöver besöka huvudkontoret. Besöken har också mycket tydligt minskat och de nackdelar det kan innebära för kunderna att vi finns lite längre ut från centrum har därmed minskat. Det finns goda parkeringsmöjligheter vid det nya kontoret och dessutom en busslinje som passerar. Hela byggnaden behöver vi inte utan ett tiotal rum finns lediga för uthyrning. Lokalen är så disponerad att den som hyr dessa rum kan få egen ingång som kan skyltas upp separat. Vi tror det blir en bra lösning och ser fram emot att komma till Ren. Att det sedan är ekonomiskt fördelaktigt att istället för att betala extern hyra använda en egen lokal gör inte det hela sämre. 4 BoBladet nr

5 Ordförande har ordet... Stefan Jonäng ordförande hos Bollnäs Bostäder sedan 2002 För Stefan Jonäng var Bollnäs Bostäder inte helt obekant när han tog på sig uppdraget att vara ordförande i Bollnäs Bostäder. Som son till Bernt-Olof Jonäng, vilken under en tid var vd i bolaget och under många år ledamot i bolagets styrelse, har Stefan av naturliga skäl följt bolagets utveckling. Jag tycker om att lära mig nya saker, och det här uppdraget var en utmaning för mig, säger Stefan. Ett uppdrag som är ganska självständigt i förhållande till kommunalpolitiken. Det gör det extra intressant, säger han. Men jag har även mycket kunskaper och erfarenheter från den kommunala delen som är nyttiga att ha med mig i mitt uppdrag, säger Stefan. Vilka stora förändringar tycker du varit i bolaget under de senaste åren. Bovärdssystemet, som vi införde under Det är en mycket positiv förändring som vi gjort. Bovärden är en viktig länk mellan bolaget och hyresgästen. Bovärden ska utgöra den första kontakten med bolaget, säger han. Vi har också ökat tillgängligheten för våra hyresgäster och nya kunder genom möjligheten att kunna söka lägenhet via internet. Det försäljningsuppdrag vi fick av kommunen räknar vi ska vara avslutat under juni månad. Försäljningen innebär att vi minskar vårt bostadsbestånd med 575 lägenheter. Det pågående arbetet med renovering av Framnäsområdet har också visat sig vara en mycket lyckad satsning. Från att ha varit ett bostadsområde med hög vakansgrad har vi nu kö till området. Vi har också den planerade flytten av vårt huvudkontor till före detta Rens Hälsocentral. Vilka frågor är viktiga för bolaget i framtiden? Alla frågor är naturligtvis viktiga, säger Stefan, men en viktig fråga är hur vi ska öka tryggheten för våra hyresgäster. Vi måste utveckla våra bostadsområden så att till exempelvis utemiljön känns trygg och inte inbjuder till otrevligheter. Därför stödjer vi bland annat Ordningsmannen på stan som syftar till att skapa trygghet även i våra bostadsområden. Tryggheten bör också omfatta möjligheten för våra hyresgäster att kunna bo kvar så länge som möjligt i sina lägenheter. Bostäderna bör göras tillgängliga så att den möjligheten finns. Ett projekt pågår just nu med att undersöka intresset bland hyresgästerna inom Alirgatan 10 att installera tre stycken hissar i huset. Det här huset som utsetts som pilotprojekt har valts mycket med tanke på att huset ligger nära centrum och att en ännu mer närhet kommer att uppnås när den planerade tunneln mellan Gärdet och centrum blir klar, säger Stefan. Utveckling av Framnäsområdet bör fortsätta och anpassas efter vad som efterfrågas. Låg hyra är ett av våra mål, men det är viktigt att vi har en jämn hyresutveckling. Kundnyttan bör ökas. Vad vill våra kunder ha? Det är viktigt att ta reda på, säger Stefan. Våra hyresgäster bör också stimuleras att ta eget ansvar för den gemensamma trevnaden. Hyresgästerna bör vara BoBladet nr

6 Ordförande har ordet Styrelsen från vänster: Sören Wängelin (s), Mats Löwenstein (s), Håkan Olsson (personalrepr. SKTF), Per Bång (m), Stefan Zetterbergh (personalrepr Fastighets), Else Maj Persson (c), Stefan Jonäng, ordf, (c), Ulf Nyrén, v ordf, (s), Börje Jalgerius (fp). delaktiga i olika projekt för att få en känsla för sitt bostadsområde. Det är viktigt att vi alla är rädda om den gemensamma egendomen. Stefan vill även arbeta för att det inte ska uppstå segregation inom våra bostadsområden. På rätt sätt kan olika kulturer lära sig mycket av varandra, fortsätter Stefan. Vår ambition är också att lösa bredbandsfrågan för våra hyresgäster. Det är viktigt att säkerställa en hög kvalité och att det finns tillgång till bredband i samtliga våra lägenheter, säger Stefan.Vi ska också försöka öka tillgängligheten för våra hyresgäster att kunna se mer utländska program genom det digitala nätet och därmed behövs inga paraboler. Det finns många frågor att behandla. Närmast är det Sundsåker med 20 st nybyggda lägenheter, bredbandsfrågan samt äldreboendefrågorna. Vi kommer även att initiera en dialog om hur 40-talisternas äldreboende ska utformas. Vi måste också se till att vi kan tillhandahålla bra och billiga bostäder för våra ungdomar, avslutar Stefan. Bollnäs Bostäder säljer 575 lägenheter Ovanstående rubrik har Ni sett i pressen och de flesta vet numera att det handlar om försäljning av bostadsområdena Bergsveden, Backsveden, Granbergshöjden, Åsmyravägen och Segersta. Köpare är Fastighetsbolaget Hästen i Söderhamn AB, som ägs av Olov Johansson. Köparen äger redan en hel del lokaler och ett antal lägenheter i Bollnäs och Söderhamn. Köpeskillingen är 122 miljoner kronor. Det är den största fastighetsaffär som Bollnäs Bostäder gjort och förmodligen den största fastighetsaffären i Bollnäs överhuvudtaget. Bakom affären ligger en lång tids arbete med olika intressenter och lite olika fastighetspaket. Försäljningen bedöms passa bra in i Bollnäs Bostäders strategi och innebär att bostadsbolaget uppfyller det krav på försäljning som finns i bolagets ägardirektiv. Försäljningen medför ökad konkurrens på bostadsmarknaden i Bollnäs. Detta innebär en fördel för hyresgästerna, eftersom vi som konkurrerar måste bli ständigt bättre för att locka till oss kunder. Från Bollnäs Bostäder vill vi framföra ett tack till de hyresgäster som genom försäljningen lämnar oss. Vi tror att köparen blir en bra hyresvärd, men givetvis blir vår strävan framåt att vara den för nuvarande och blivande hyresgäster mest attraktiva hyresvärden i Bollnäs. 6 BoBladet nr

7 Resultaträkning 2004 Vårt resultat för år 2004 Som jämförelse redovisas även resultatet för år I tårtdiagrammet ser du hur 2004 års kostnader är fördelade. Nettoomsättning Hyresintäkter , ,7 Övriga förvaltningsintäkter 4 938, ,4 Summa nettoomsättning , ,1 Fastighetskostnader Driftkostnader , ,4 Underhållskostnader , ,4 Fastighetsskatt , ,9 Avskrivningar , ,9 Summa fastighetskostnader , ,6 Bruttoresultat , ,5 Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar -216,6-236,3 Övriga kostnader , ,1 Övriga rörelseintäkter 832, ,8 Övriga rörelsekostnader ,6-715,4 Rörelseresultat , ,5 Resultat från finansiella anläggningstillgångar 91,9 141,3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 567,7 633,7 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 687,9 569,5 Räntekostnader och liknande resultatposter , ,7 Resultat efter finansiella poster 5 198,4 99,3 Bokslutsdispositioner -541,3 689,3 Skatt ,5-630,9 Årets resultat 2 083,6 157,7 Uppvärmning 16,2% Förbruknings avgifter 10,7% Administration 4,7% Räntor o avskr 24,1% Fastighetsskatt 1,8% Skötsel m m 20,0% Reparationer 9,1% Underhåll 13,4% BoBladet nr

8 Vattenskada Lediga lägenheter VATTENSKADA!! Vilket elände! Vardagen ställs på ända, vart tar vi vägen med våra morgonbestyr, dusch och toalettbesök? Hantverkare som springer här i flera veckor för att kolla torken som står och brummar och alstrar värme. Kablar och slangar som är dragna hit och dit och till råga på allt så ska det pågå i flera veckor, beroende på hur fuktigt det är i golvet. Och ingen vet hur länge det tar att torka, vilket elände!! Känner du igen det? Förhoppningsvis inte, det är inte alltför vanligt med vattenskador trots allt. Under 2004 hade vi 47 skador. Bollnäs Bostäder söker hela tiden metoder för att återställningen ska bli så enkel och smärtfri som möjligt för drabbade hyresgäster. Framför allt eftersträvas att så kort tid som möjligt förflyter mellan upptäckt och återställd skada. Just nu jobbar vi med ett system som kallas Floor Dry. Detta system går ut på att vi torkar ut skadan under tiden som hyresgästen bor i sin lägenhet. Den enda tid vi behöver är för att riva ut inredning, ytskikt som kan vara kakel och klinker eller mattor, bila upp golvet för att komma åt skadeorsaken och byta avloppsrör, golvbrunn m.m. När detta är gjort lägger vi ner en ribbad plastmatta i botten på det som ska bli det nya golvet. Sedan gjuts golvet och så fort betongen härdat så monteras de nya våtmattorna och allt kan återställas till ett färdigt badrum. Den ribbade mattan ansluts till ett tilluftsrör och ett frånluftsrör. På tilluftsidan monteras ett filter med en liten huv över. På frånluftsidan monteras en fläkt, (om det inte går att ansluta till lägenhetens vanliga ventilation). Denna fläkt kan hamna på lite olika ställen, beroende på var det är lämpligast att dra ut den fuktiga luften. Fläkten kommer endast att sitta kvar så länge som det är fukt kvar i golvet, ca 2-3 månader. Hela återställningen görs i en följd och tar ca 2 veckor mot 4-6 veckor med traditionell torkning. Efter ca 2 dygn kan toalettstolen provisoriskt ställas tillbaka och trots att man får spola med hjälp av en hink så brukar det gå bra. Dusch brukar gå att ordna i något gemensamhetsutrymme i huset eller i någon lägenhet som vi har tom. Håkan Olsson 8 BoBladet nr

9 Framnäs Underhållsåtgärder på gång Renovering av balkonger Kvarnvägen 9 och 11 Fönsterrenoveringar Kransgatan 1, 3, 5 samt Kvarnvägen 9 och 11 Utbyte av fönster Björkhamregatan 8, 10 och 12 Vi fortsätter upprustningen av Framnäs området Från att ha varit ett bostadsområde med mycket vakanser har nu trenden vänt och vi har efterfrågan av lägenheter på Framnäs. Vi fortsätter upprustningen av området och är nu inne i etapp 3. Vi kommer att göra en totalupprustning av Norrlandsvägen 59 och 65. På Norrlandsvägen 63 Generellt kommer vi att utföra Putsning av fasader Takomläggningar Energibesparande åtgärder Uppsnyggning av utemiljöer Utvändig målning av fönster och fasader Byte avloppsstammar kommer vi i denna etapp enbart att byta till sadeltak. Upprustningen påbörjas under juni månad i år och beräknas vara klar under december i år. Kök & bad vackra praktiska starka Välkommen till oss om du funderar på nytt kök eller badrum. Hembesök, offert och ritning får du alltid utan förbindelser hos oss. Varje kök är specialbyggt så vi kan erbjuda dig en helt unik lösning. Badrumsmöbler Massagebadkar Duschar Blandare Tillbehör Kakel Klinker GOLV För bostad kontor industri , Renshammarvägen 8, Bollnäs. Mån-Fre Lunch Lör Åkrevägen 15, Vallsta Tel BoBladet nr

10 Bovärd Janne Olsson som har sitt arbetsområde inom bostadsområdet Blomkransen, är en av våra bovärdar. Janne Olsson är 45 år och började sommarjobba Janne har arbetat på de flesta bostadsområden inom företaget började han inom bostadsområdet Blomkransen och där han fortfarande är. Janne är stolt över att arbeta inom Bollnäs Bostäder och tycker att det nuvarande bovärdssystemet är något väldigt bra som hänt inom Bollnäs Bostäder. Janne har ett arbetsområde som omfattar 352 lägenheter. Att vara bovärd innebär att arbeta under eget ansvar och på egen hand planera sina arbetsuppgifter. Vi har en egen budget att följa. Det gäller att göra rätt insats vid rätt tillfälle för att ge en bra service och spara pengar. Syftet att ha bovärdar är att hyresgäster ska känna att de har en kontakt, nämligen bovärden. De flesta problem ska lösas mellan bovärden och hyresgästen. Vår målsättning är att vara så effektiv och smidig som möjligt med våra hyresgäster så att vi därmed kan hålla kostnaden nere för våra hyresgäster. Att vara bovärd är ett spännande och roligt arbete och vi träffar så många trevliga människor, säger Janne. Jag vill gärna berätta vilka arbetsuppgifter vi som bovärdar har, säger Janne. Felanmälan Den gör du direkt till din bovärd, som normalt åtgärdar felet. Har bovärden inte möjlighet att själv göra åtgärden anlitar han eller hon annan inom företaget eller från externt företag. Nyckelhantering Hos din bovärd hämtar och återlämnar du nycklar till lägenheten, garage/p-platsen. Besiktning Vi besiktigar alltid lägenheten vid avflyttning som även inkluderar städbesiktning. Göra om i lägenheten Du vänder dig till din bovärd. Hos bovärden har du möjlighet att se olika materialprover. Du kan även vända dig till Sigbritt Östling på huvudkontoret där vi kan visa ett större urval av materialprover. Underhållsplanering Det görs en årlig underhållsplanering tillsammans med Förvaltningsingenjören. Det är viktigt att samordna olika underhåll vid upphandlingar för att hålla kostnaderna nere. Säkerhetskontroller/tillsyn Det görs ett antal kontroller inom olika anläggningar. Tvättstugor säkerhetskontrolleras varannan vecka och ett antal övriga intervallronderingar utföres veckovis/månadsvis. Brandsäkerhet Brandlarmskontroll i allmänna utrymmen utföres varje månad. Tänk på att lagen om skydd mot olyckor gäller samtliga enskilda boende hyresgäster likväl som fastighetsägaren. Belamra därför inte korridorer och trapphus med ägodelar som kan fördröja för räddningspersonal att komma fram. 10 BoBladet nr

11 Bovärd El/Vattenavläsningar göres varje månad i fastigheterna, för att ha kontroll på avvikelser som kan innebära skador eller onormala förbrukningar. Avflyttade hyresgästers mätare läses även av och skickas in till elbolaget. Bovärdarna utför mellan % av alla reparationer i lägenheterna, det är alltså den största delen av bovärdarnas arbetsuppgifter. Lite allmänt om bostadsområdet Blomkransen. Bostadsområdet omges av vacker natur Nära till skola och sjukhus Närbutik på gångavstånd Garage och parkeringsplatser som är hyreslediga Husvagnsparkeringar finns i anslutning till bostadsområdet. Separata hyresplatser i moped- och motorcykelgarage Trevlig samlingslokal finns. (Kontakta hyresgästföreningen på telefon ) Fotvård och solarium samt pizzeria finns inom området. Utemiljön Vi har avtal med entreprenör som sköter utemiljön. Under semesterperioden har vi begränsad bemanning och kommer därför att ha organisationen något förändrad. Bland annat kommer vi att ha andra öppettider. Respektive bovärd kommer inför semestern att informera dig om hur Ditt bovärdskontor kommer att ha öppet under semester perioden. BoBladet nr

12 Mysigare sovrum Tips om heminredning Så kan du fixa ett mysigt sovrum Tänk att få krypa ned i en skön säng i ett mysigt och härligt sovrum, som dessutom är både vackert och praktiskt inrett. En önskedröm? Bollnäs Bostäder bad Ronny Hedström, inredare på IKEA i Gävle, om tips hur man fixar sitt sovrum. Och helst utan att det behöver kosta alltför mycket. Sovrummet är kanske inte det rum som människor lägger mest pengar på att inreda, men det är ett rum där vi tillbringar mycket tid helst åtta timmar om dygnet. Därför behöver sovrummet fungera som en lugn oas att vila ut i och återhämta sin krafter. Inget sovrum är egentligen det andra likt, men alla har de sömnen gemensamt. Sovrummet kan vara stort eller litet, innehålla en massa smart förvaring eller bara sängen. Sover du ensam eller tillsammans med någon? Kan alla få ett eget sovrum eller ska några dela på ett? Sover du länge eller är du uppe med tuppen? Vill du ha många kuddar och ett varmt täcke? Innan du börjar med att planera sovrummet och var du ska placera det: tänk igenom hur du vill ha det, vad det behöver innehålla och hur du sover. Alla behöver sova ordentligt, därför är det viktigt att sovrummet inreds för att passa dina egna behov. Hur många ska sova där, hur mycket förvaring behöver du där och vad vill du använda det till annat än att sova i? Det är sådant du bör tänka på när du möblerar ditt sovrum. Ta god tid på dig. Planera ditt sovrum Efter sängen kommer förvaringen. Tänk noga igenom vad du behöver förvara i sovrummet. Det kan vara allt från kläder, skor, smutstvätt och sängkläder till smått som smycken, böcker och mediciner. Garderober och byråer tar plats. Inte bara själva möbeln, den ska ju också kunna öppnas utan problem. Du kan lätt prova dig fram till bästa lösningen, men som regel krävs det ca 80 cm framför en garderob eller byrå för att öppna den och kunna gå förbi. Glöm inte en avställningsyta för väckarklockan, glasögon mm bredvid sängen. Ett litet bord eller en väggfast hylla intill sängen räcker gott. Stolar och pallar är ett bra alternativ till ett riktigt sängbord eftersom de är flerfunktionsmöbler bra att ha när du bjuder in till fest! Om sängbordet eller hyllan har fler hyllplan eller en låda är det lättare att hålla ordning på småsakerna. Om det finns barn i familjen händer det kanske att de vill krypa ner hos er ibland? Då kan det var bra med en riktigt stor och skön säng. För att du ska få ett bra sovklimat är det viktigt med lättskötta material som håller damm och smuts borta. Ju färre saker som står på golvet, desto enklare b lir det att städa. Ett golv som lätt kan dammsugas och våttorkas underlättar också. 12 BoBladet nr

13 Mysigare sovrum Färgsättning i sovrummet En stillsam plats för våra drömmar där kroppen fåt återhämta sig. Vår semesteroas i vardagen, sovrummet, är hemmets viktigaste rum. Sängen är sovrummets viktigaste möbel, men förmodligen inte den enda. Det finns säkert saker som hjälper dig ur vardagens kaos och förbereder dig för de sköna stunder som väntar. Hur vill du förverkliga ditt eget drömrum? En stillsam plats för våra drömmar där kroppen fått återhämta sig. Vår semesteroas i vardagen, sovrummet, är hemmets viktigaste rum. Färgsättning handlar i grund och botten om din personliga smak. Du kan bli glad och upprymd av en färg, bli nedstämd och känna olust av en annan. Vi reagerar alla olika på olika färger, därför kan det vara svårt att ge råd. Sovrummet ska ju vara en oas för sömn och vila, färgerna får inte röra om ditt lugn. Undvik skrikiga färger som rött och knallblått. Ljusare färger känns oftast mer harmoniska de gör också rummet större, medan mörka färger gör det mindre. Ett sovrum helt i vitt kan vara en skön kontrast till vardagens färgkaskader. Det rena och neutrala vita kan du dessutom lätt färgsätta med textilier och små inredningsdetaljer om du ändå vill ha lite färg. Vill du skapa din egen vita nyans är det lätt att bryta färgen, en droppe svart i en vit färg kan göra susen. Du kan även gå ett steg längre från det rent vita genom att måla en enda vägg i en avvikande färg, en fondvägg. En färg som kanske skulle bli för stark i ett helt rum, kan mycket väl passa som fondvägg. Du kan också ändra rummets form med färg. En mörk färg på ändväggarna får ett avlångt rum att kännas mer kvadratiskt, men en ljus färg gör rummet långsmalt. Tipsa oss om Unika Hem Vi är övertygade om att vi har gott om hyresgäster som har skapat mysiga praktiska, udda, harmoniska, vackra och roliga hem och inredningar som kan inspirera andra till efterföljd. Har du eller någon av dina grannar just den sortens hem? Tipsa oss! Vi berättar också gärna om smart boende på små ytor, fiffiga lösningar på kluriga inredningsproblem och hur balkongen kan vara mycket mer än bara en förvaringsplats. Bara för att nämna några exempel. Ring oss på telefon BoBladet nr

14 Nya bostäder nya bostäder vid Sundsåker Södergruppens Arkitektkontor AB vann formgivningstävlingen Bollnäs Bostäder planerar att bygga 20 st nya lägenheter vid kvarteret Sundsåker i Bollnäs. Tomten ligger alldeles intill Ljusnans älv och granne med Scandic Hotel. Här vill vi skapa ett bekvämt boende med hög standard där boendeformen planeras att bli koperativ hyresrätt, vilket innebär att vi äger huset, hyr ut det till en förening som i sin tur hyr ut till intressenter. Boendeformen innebär att hyresgästen får ett större inflytande över sitt boende än vad som är fallet i en vanlig hyresrätt. En formgivningstävlan har avslutats. Det vinnande bidraget har lämnats av Södergruppen Arkitektkontor AB. Johanna Holm Bodin är en av arkitekterna som ritat bostäderna. En intressant tävling att delta i säger Johanna. Förutsättningarna för placering av bostäder inom Sundsåker är väldigt gynnsamma. Dels med hänsyn till det vackra läget invid älven och dels för att läget är så centralt. Tomten i slänten mot Ljusnans livliga vatten erbjuder goda förutsättningar för ett boende med kvaliteer som vacker utsikt och nära till promenader längs stranden. Det är viktigt att planera ett boende som möjliggör ett kvarboende under en längre tid. Tillgängligheten bör vara så att hyresgästerna i möjligaste mån når det som efterfrågas. Möjlighet för människor att bo kvar så länge som möjligt i sin lägenhet gör ju också att kommunen långsiktigt sparar pengar, säger Johanna. Människor som väljer den här kategorin av boende är oftast människor som flyttar från sin villa som kanske hellre prioriterar sina fritidsintressen och känner att det är skönt att inte behöva tänka på till exempel reparationer av villan. När det gäller planlösningar så har vi tagit vara på läget. Vi har också försökt få planlösningarna effektiva, men med mått så att till exempelvis en person i rullstol kan bo i området, avslutar Johanna. Vi har nu ansökt om bygglov och om allt går enligt våra planer kommer byggstart att påbörja under november månad Huset beräknas vara färdigställt september månad BoBladet nr

15 Uthyrningen Uthyrningen hit vänder du dig med dina frågor Susanne Sigbritt Anna Lena Om du är bostadssökande Besök vår hemsida och se vad vi har att erbjuda Om du är hyresgäst Vänd dig till din bovärd med dina frågor. Din bovärd är din närmaste kontaktperson. Kontaktinformation och namn på din bovärd hittar du på sid 2 i Bobladet. Aktuell information om ditt boende Vi håller din lägenhetspärm uppdaterad på vår hemsida. Du som inte har tillgång till internet kan kontakta din bovärd så får du det nya innehållet. Felanmälan Om fel uppstår i din lägenhet ring din bovärd. Vid akuta ärenden efter klockan ring vår Jour Har du tecknat hemförsäkring? Om inte, kontakta ett försäkringsbolag. Försäkringen ger dig nödvändigt skydd i händelse av inbrott, vattenskada, brand mm. Du som hyresgäst är ansvarig för skador i lägenheten som beror på eget eller inneboendes vållande eller privata hantverkare. Du ansvarar också för skador som sker på grund av egen installerad tvätt- eller diskmaskin. Välkommen att besöka oss på vårt nya kontor på Virvelvägen 27 (f d Rens Hälsocentrals lokaler) Måndag fredag (lunch ) Lediga lägenheter ARBRÅ 4 rum och kök Hälsingegatan 57 D 108,8 m 2 Visning: Bovärd Nicklas Löf Tel BLOMKRANSEN 3 rum och kök Kransgatan 7 75,4 m 2 Visning: Bovärd Janne Olsson Tel BONDEN 3 rum och kök Hamrevägen 18 A 86.8 m 2 Visning: Bovärd Leif Hansson Tel GÄRDET 2 rum och kokvrå Gärdesgatan m 2 Visning: Bovärd Anders Jonsson Tel ÄLVÅSGÅRDARNA 4 rum och kök Växbovägen 13 D 104 m 2 Visning: Bovärd Leif Arvén Tel Lediga lokaler ARBRÅ Kontor Stationsesplanaden 250 m 2 Kontor Stationsesplanaden 192 m 2 GÄRDET Affärslokal Galleria Gärdet 318 m 2 Kontor Våggatan m 2 KILAFORS Affärslokal Polgatan m 2 Samt ett antal källarlokaler spridd i kommunen Visning: Björn Hedström Tel BoBladet nr

16 Kabel-TV Kabel-TV Till våren släcks alla analoga signaler. Ett beslut som regeringen har tagit. Det innebär att t ex en box måste skaffas till alla TV-apparater. Detta beslut berör inte Bollnäs Bostäders hyresgäster som har kabel-tv idag. Kabelvision kommer fortsättningsvis att sända analoga signaler, som innebär att våra hyresgäster kan fortsätta att se tv-programmen som tidigare. Det är vi som målat det nya kontoret till Bollnäs Bostäder Box Bollnäs Tel Mobil Lars Mobil Jörgen Verksam på orten under Av oss får du hjälp med allt i din trädgård BOLLNÄS 16 BoBladet nr

24 nya hyresrätter centralt i Bollnäs

24 nya hyresrätter centralt i Bollnäs BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER - ett kommunägt bolag Nr 1 2012 Årgång 15 24 nya hyresrätter centralt i Bollnäs Renovering på Bläckhornet Vad är det bästa med att bo i Arbrå? BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER Nr 1 2012

Läs mer

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen

BoBladet. Gårdsträff på Gärdet. Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen BoBladet BOLLNÄS BOSTÄDER ett kommunägt bolag Nr 2 2013 Årgång 16 Gårdsträff på Gärdet Kvadratsmart på Säversta Bovärdarna har bytt områden Ny VD för Bollnäs Bostäder Driver Trafikskola Warpen 6-7 Innehåll

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN?

COOL KILLE PÅ BRÄDA CHRISTOFFER WIKLUND MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER ÅVERKAN? EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 2 2003 8:E ÅRGÅNGEN CHRISTOFFER WIKLUND COOL KILLE PÅ BRÄDA MÖT MARIKA BOVÄRD OCH HUNDFÖRARE SOMMAREN PROJEKTTID FÖR BORÅDEN ETT HÅL I VÄGGEN SLITAGE ELLER

Läs mer

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar

På tapeten. Äntligen picknick! 2-11 Fr. Förvaltaren. Försmak av nyrenoverat i Ör. Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar 2-11 Fr. Förvaltaren På tapeten Försmak av nyrenoverat i Ör Äntligen picknick! Följ med till sköna Rissne ängar Våra jourhjältar Alltid redo när du ringer NY PARKERINGSKÖ. BUMSBRA. FLER LÄGENHETER TILL

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10

Studentvärden 1.06. Jämnare rumstemperatur 3. Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5. Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7. Rosendals loftgångar 10 Hyresgästinformation från SGS Studentbostäder Studentvärden 1.06 www.sgsstudentbostader.se Jämnare rumstemperatur 3 Höga hyror och lyxig nyproduktion? 5 Bland gångar och stigar i Olofshöjd 6-7 Rosendals

Läs mer

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP

FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP EN REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 1 2002 7:E ÅRGÅNGEN SKOTERN LOCKADE RICKARD FRÅN DALLAS TILL ANDERSTORP FÖR BARBRO GÄLLER BOKFÖRING OCH BILSPORT INSATSER SKAPAR TRYGGARE BOENDE BORÅDEN, EN

Läs mer

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB

NR 1 2011. blomrabatt. sidan 7. Hit går. sidan 5. hyresrabatt. sidan 8. skolan på Mölle. sidan 10. informationstidning från Falkenbergs Bostads AB NR 1 2011 blomrabatt sidan 7 Hit går hyran sidan 5 hyresrabatt sidan 8 Nya skolan på Mölle sidan 10 1 informationstidning från Falkenbergs Bostads AB OM FABONYTT INNEHÅLL 2 Thomas har ordet 3 Kall byggstart

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren

I mina kvarter. 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL VÄRSTA BYGGET BUSINESS IS LOCAL STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR. med snö på taket och pulver i släckaren I mina kvarter 5-05 Fr. Förvaltaren EN VIT JUL med snö på taket och pulver i släckaren VÄRSTA BYGGET Nu bygger vi Ursvik BUSINESS IS LOCAL i nya affärssidorna STAMMISAR FÅR NYA STAMMAR Uppfräschat i Storskogen

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in

Larsberg lockar - Nya företag flyttar in En kundtidning från John Mattson, december 2012 Höga resultat i årets kundenkät 2 Träning, hälsa och mat 4 Ser fram emot sitt nya jobb 6 Låna böcker i tvättstugor 7 Tips och råd inför julhelgen 8 Larsberg

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010

Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 MARS 2010 Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Utan Panna 7 hade betydligt mer olja gått åt till fjärrvärmen SID 3 Borlänge Energi, Tunabyggen och Borlänge kommun informerar

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO

SUNNANÅTJEJER SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT LÄSNING UTAN KOSTNAD FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS SKEBO E N R E P O R T A G E T I D N I N G F Ö R S K E B O S H Y R E S G Ä S T E R N R 2 2 0 0 6 11 : E Å R G Å N G E N SUNNANÅTJEJER som bor hos skebo SPARA PENGAR PÅ EL MÅLANDE UTBILDNING TRÄDGRÄND SIKTAR FRAMÅT

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv:

återvinn för Barnens skull entreprenören som gick i KonKurs skebos egen tomte önskar dig god jul ur skebos arkiv: REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 4 2008 13:E ÅRGÅNGEN skebos egen tomte önskar dig god jul återvinn för Barnens skull ur skebos arkiv: entreprenören som gick i KonKurs kom in 1 läsning utan Kostnad

Läs mer

Så kom ääääääntligen sommaren

Så kom ääääääntligen sommaren #2-10 10år Riksbyggen nu i nya lokaler i Ystad Dags att renovera. Kolla BoKöpSkolans tips Kom-i-håg-lista för semesterfirare Varför ska man ha en hemförsäkring? FÖRST & FRÄMST Så kom ääääääntligen sommaren

Läs mer