Termostatöverdelar. Termostatinsatser för integrering För radiatorer med integrerad ventil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Termostatöverdelar. Termostatinsatser för integrering För radiatorer med integrerad ventil"

Transkript

1 ar Termostatinsatser för integrering För radiatorer med integrerad ventil

2 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar ar Termostatinsatser med integrerad förinställning lämpar sig för alla IMI Heimeiers termostater och ställdon. Flödesintervallet för förinställningen kan ställas in enkelt och exakt med en nyckel. Det valda värdet kan avläsas på framsidan av den termostatiska insatsen. Produktegenskaper > > Förinställning med max ett varv > > Inställning går attt kontrollera utan påverkan av förinställning > > Nyckelanvändning förhindrar missbruk > > Lägsta möjliga flödestoleranser Teknisk beskrivning Användningsområde: Värmeanläggningar Funktion: Reglering Steglös förinställning Avstängning Tryckklass: PN Temperatur: Max. arbetstemperatur: C, med skyddshatt eller ställdon 0 C. Min. arbetstemperatur: C Material: Ventilinsats: Mässing, PPS (VHV, VHF, VHV8S, VHF8S) Oringar: EPDMgummi Kägla: EPDMgummi Returfjäder: Rostfritt stål Spindel: Nirostål med dubbel Oringstätning. Anslutning mot termostat och ställdon: IMI Heimeier M0x, Förinställning: Flödesområdena för förinställning och fininställning kan ställas in enkelt och exakt med en nyckel. Det valda värdet kan avläsas på termostatöverdelens front. Bara speciellt utbildad personal får utföra eller ändra inställningen med nyckel. Det är inte möjligt för obehöriga att manipulera inställningen utan verktyg. arna VHV och VHF med artikelnummer 44/46/48/4 och 440 har 6 förinställnings/ fininställningsområden. arna VHV8S och VHF8S med artikelnummer 44/460/46/46 och 466 har 8 steglöst varierbara förinställnings/ fininställningsvärden.

3 Konstruktion ar med förinställning VHV8S med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden ar med fininställning VHF8S med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden Radiatorer med termostatventiler 460, 46*) CENcertifierad och Korado, U.S. Steel provad enligt EN 46, 466 Lyngson, Epecon Med förbehåll för radiatortillverkarnas tekniska ändringar. Version: *) CENcertifierad och provad enligt EN 0 Användningsområde De flesta radiatorer levereras från fabrik med termostatöverdelar med förinställning 460 och 46. Överdelarna är avsedda för tvårörs pumpvärmesystem med normal till hög temperaturspridning och för ettrörssystem. Om det är nödvändigt att använda serien med fininställning på grund av ett mycket lågt varmvattenflöde eller en mycket hög temperaturspridning bör den monterade förinställbara överdelen bytas ut mot en överdel med fininställning 46 och 466. IMI Heimeier termostatöverdelar kan identifieras med hjälp av det tillhörande fyrsiffriga artikelnumret på ändytan (se bilden). Den inbyggda förinställnings/fininställningsfunktionen möjliggör en exakt hydraulisk utjämning med syfte att tillföra varmvatten till alla värmeförbrukare i proportion till deras värmebehov. Det förutsätter att inställningsvärdena också faktiskt uppnås vid praktisk användning. För detta krävs att snävast möjliga flödestoleranser innehålls. IMI Heimeier termostatöverdelar uppfyller dessa krav. Erfarenheten visar att differenstrycket över termostatöverdelar bör vara högst cirka 0, bar för att en låg ljudnivå ska kunna garanteras. Om man under projekteringen av ett system får upptäcker att högre differenstryck kan förekomma under partiell last måste man använda differenstryckreglerande anordningar som t.ex. differenstryckregulatorer eller överströmningsventiler. Applikationsexempel. med förinställning. Fabriksinställning/enkelrörsdrift. Radiator med termostatventil Märkning med artikelnummer IMI Heimeiers termostatöverdelar kan identifieras med det tillhörande fyrsiffriga numret på ändytan.

4 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar Allmän information Värmetransportmediets sammansättning bör uppfylla kraven enligt riktlinje VDI 0 för att skador och stenbildning i varmvattenvärmesystem ska undvikas. Följ också databladen VdTÜV 466/AGFW / för industri och fjärrvärmesystem. Om mineraloljor eller mineraloljehaltiga smörjmedel av alla slag förekommer i värmemediet kan detta medföra allvarlig svällning hos EPDMtätningarna vilket ofta leder till att de förstörs. Om du använder nitritfria frys och rostskyddsmedel på etylenglykolbas måste du följa tillhörande anvisningar i tillverkarens dokumentation, särskilt beträffande halterna av specifika tillsatser. arna passar till alla IMI Heimeier termostathuvuden och termiska resp. motordrivna ställdon. Den optimala avstämningen mellan komponenterna garanterar högsta möjliga säkerhet. Om du använder ställdon från andra tillverkare måste du kontrollera att deras ställkraft i stängningsområdet är anpassad till termostatöverdelar med mjukt tätande ventilkäglor. Manövrering Förinställning/fininställning av termostatöverdelar VHV och VHF med 6 förinställnings/fininställningsområden, t ex 44/46/48/4/440 en har 6 flödesområden som gränsar till varandra utan avbrott (se figuren). Genom att variera reglerdifferensen kan man för varje område säkerställa en steglös anpassning eller begränsning av radiatorns massflöde till värmebehovet. en kan därmed, utan inställning av mellanvärden, åstadkomma alla flöden praktiskt taget steglöst från det lägsta till det högsta värdet (se figuren). Förinställnings eller fininställningslägena kan väljas som,,, 4, eller 6. Inställningen 6 motsvarar normalinställningen (fabriksinställningen). För eller fininställningen görs genom att man sätter på nyckeln (artikelnr 00.4) på ventilöverdelen och vrider den till önskat värde. Därefter dras nyckeln av. Inställningsvärdet kan avläsas på termostatöverdelens ändyta, d v s från manövreringssidan (se figuren). Det är inte möjligt för obehöriga personer att manipulera för eller fininställningen utan hjälp av verktyg. Förinställning/fininställning av termostatöverdelar VHV8S och VHF8S med 8 steglöst varierbara förinställnings/ fininställningsvärden, t ex 44/460/46/46/466 arna har steglös för resp fininställning. Förinställningen/fininställningen kan väljas som,,, 4,, 6, 7 eller 8. Det finns också 7 möjliga mellanlägen. Inställningen 8 motsvarar normalinställningen (fabriksinställningen). För eller fininställningen görs genom att man sätter på nyckeln (artikelnr ) på ventilöverdelen och vrider den till önskat värde. Därefter dras nyckeln av. Inställningsvärdet kan avläsas på termostatöverdelens ändyta, d v s från manövreringssidan (se figuren). Det är inte möjligt för obehöriga personer att manipulera för eller fininställningen utan hjälp av verktyg. Kontinuerliga flödesområden t ex termostatöverdel VHV med förinställning 44/46/4/440 m [kg/h] p = 0, bar Avläsbarhet på ändytan 4 6 *) *) Markering 4

5 Tekniska data VHV8S med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden Diagram för 44, 460, 46 Reglerdiff. [xp],0 K Reglerdiff. [xp],0 K , 0, 0, 0, 0, 0, , 0, ª xp K Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling och termostathuvud Reglerdiff. xp,0 K Reglerdiff. xp,0 K Förinställning Kvvärde 0, 0,9 0,4 0,8 0, 0,7 0,9 0,40 Kvvärde 0, 0, 0, 0,8 0,47 0,7 0,66 0,7 Kvs 0,6 0,7 0,8 0,4 0,6 0,98,,4 Flöde tolerans ± [%] Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar] Termostathuvud EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h vid ett tryckfall av bar. Beräkningsexempel Sökt: Inställningsområde Data: Värmeflöde Q = W Temperaturspridning Δt = K (6/0 C) Tryckfall, radiator med termostatventil Δp V = 0 mbar Lösning: Massflöde m = Q / (c Δt) = / (,6 ) = 6 kg/h Inställningsområde enligt diagram: Vid reglerdifferens max.,0 K: 6 Vid reglerdifferens max.,0 K: 4

6 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar Tekniska data VHV8S med 8 steglöst varierbara fininställningsvärden Diagram för 46, 466 Reglerdiff. [xp],0 K Reglerdiff. [xp],0 K , 0, 0, 0, p [kpa] 0, 0, p [mbar] p [kpa] 0, 0, p [mbar] Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling och termostathuvud Reglerdiff. xp,0 K Reglerdiff. xp,0 K Fininställning Kvvärde 0,0 0,06 0,07 0,08 0, 0, 0, 0,4 Kvvärde 0,06 0,06 0,08 0,09 0, 0, 0,8 0,6 Kvs 0,06 0,07 0,08 0, 0, 0,7 0, 0,0 Flöde tolerans ± [%] Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar] Termostathuvud EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h vid ett tryckfall av bar. Beräkningsexempel Sökt: Inställningsområde Data: Värmeflöde Q = 0 W Temperaturspridning Δt = K (6/0 C) Tryckfall, radiator med termostatventil Δp V = mbar Lösning: Massflöde m = Q / ( c Δt) = 0 / (,6 ) = 0 kg/h Inställningsområde enligt diagram: Vid reglerdifferens max.,0 K: 6 Vid reglerdifferens max.,0 K: 6

7 Tekniska data VHV med 6 förinställningsområden Diagram för 44, 46, 4, 440 Reglerdifferens [xp] min. 0,4 K max.,0 K Reglerdifferens [xp] min. 0, K max.,0 K *) , 0, 0, 0, 0, 0, , 0, ª [kg/h] ª Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling och termostathuvud Reglerdiff. xp min. 0,4 K max.,0 K Reglerdiff. xp min. 0, K max.,0 K *) min Kvvärde max min Kvvärde max Förinställning 4 6 0,09 0,040 0,0 0,047 >0,040 0,096 >0,047 0,6 >0,096 0, >0,6 0,69 >0, 0,69 >0,69 0,47 >0,69 0,0 >0,47 0,600 >0,0 0,9 >0,600 0,840 Kvs 0,0 0, 0,94 0,40 0,60 0,980 Flöde tolerans ± [%] Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar] Termo. huvud EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h vid ett tryckfall av bar. *) Inställning Beräkningsexempel Sokt: Inställningsområde Data: Värmeflöde Q = W Temperaturspridning Δt = K (6/0 C) Tryckfall, radiator med termostatventil Δp V = 80 mbar Lösning: Massflöde m = Q / (c Δt) = / (,6 ) = 0 kg/h Inställningsområde enligt diagram: Vid reglerdifferens max.,0 K: Vid reglerdifferens max.,0 K: 7

8 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar Tekniska data VHF med 6 förinställningsområden Diagram för 48 Reglerdifferens [xp] min. 0,4 K max.,0 K Reglerdifferens [xp] min. 0, K max.,0 K , 0, 0, 0, 0, 0, 0, ª [kg/h] , 0, 0, ª [kg/h] Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling och termostathuvud Reglerdiff. xp min. 0,4 K max.,0 K Reglerdiff. xp min. 0, K max.,0 K min Kvvärde max min Kvvärde max Fininställning 4 6 0,009 0,06 0,0 0,07 >0,06 0,08 >0,07 0,04 >0,08 0,07 >0,04 0,06 >0,07 0,09 >0,06 0, >0,09 0,4 >0, 0,77 >0,4 0, >0,77 0,6 Kvs 0,07 0,04 0,06 0,4 0,87 0,0 Flöde tolerans ± [%] Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar] Termostathuvud EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h vid ett tryckfall av bar. Beräkningsexempel Sökt: Inställningsområde Data: Värmeflöde Q = 0 W Temperaturspridning Δt = K (6/0 C) Tryckfall, radiator med termostatventil Δp V = 6 mbar Lösning: Massflöde m = Q / (c Δt) = 0 / (,6 ) = 0 kg/h Inställningsområde enligt diagram: Vid reglerdifferens max.,0 K: Vid reglerdifferens max.,0 K: 4 8

9 Tekniska data med steglöst varierbara förinställningsvärden Diagram för 40, 4, 4 Kv ª xp K Radiator med termostatventil utan anslutningskoppling och termostathuvud utan förinställning med förinställning Reglerdiff. xp [K] Tillåtet differenstryck vid vilket ventilen ännu hålls stängd Δp [bar],0,,0,,0 Kvs 0,4 0,60 0,78 0,9,00,8 0,0 0, 0,46 0,6 0,64 0,7 Termostathuvud EMO T/NC EMOtec/NC EMO EMOLON EMO T/NO EMOtec/NO 4,0,7, Kv/Kvs = m /h vid ett tryckfall av bar. Beräkningsexempel Sökt: Inställningsområde 40, 4 Data: Värmeflöde Q = W Temperaturspridning Δt = K (70/ C) Tryckfall, radiator med termostatventil Δp V = 44 mbar Lösning: Massflöde m = Q / (c Δt) = / (,6 ) = 7 kg/h Inställningsområde enligt diagram: 4 9

10 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar Reservdelar, termostatöverdelar M 0 x, M x 8 8,9,8* ) För Diatherm LTVradiatorer med inbyggd Landis+Gyr termostatöverdel (ventilkoppel). Passar också till Stetherm. Från januari 984 till februari 98. Mx M 0 x, M x, 4,8* ) Med steglös förinställning. Passar till Biasi, Concept, Diatherm, Dianorm, Ferroli, Superia, Arbonia. Från 989. Mx, M 0 x, G / 4,8* ) Med steglös förinställning. Vit skyddshuv. Passar till Diatherm LX. Från mars 99. G/ M 0 x, M x, 9, 4,8* ) Ingen förinställning. Passar till Biasi, Concept, Dianorm, Ferroli, Superia. Från 99. Mx, M 0 x, M x, 4,8* ) Med steglös förinställning. Vit skyddshuv. Passar till Biasi, Concept, DEF, DiaNorm, Ferroli, Henrad, Purmo, Radson, Superia, Veha. Från juli 99. Mx, M 0 x, G / 6 4,8* ) VHV Med förinställning. Passar till Ferroli, Zenith. Från augusti 994. G/ M x, M 0 x,,8* ) 4 6 VHV Med förinställning. Passar till Diatherm LX radiator med termostatventil. Från augusti 994. Mx, G / M 0 x,,7 4,,8* ) VHV Med förinställning. Från 006. Passar Korado, Superia, Demrad, Henrad, Stelrad G / Ø

11 G / M 0 x, 6, 44, 6,8* ) VHV Med förinställning. Från oktober 999. Passar tex Biasi, Concept, Korado, ECA. G / Ø,7 M 0 x, G /,7 4,,8* ) VHV8S Med förinställning. Passar till Brugman. Från 00. G/ Ø,7 M 0 x, G / Ø M 0 x, G / Ø G / M 0 x,,7 4,,8* ),7 4,,8* ),7 44,,8* ) VHV8S Med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden. Passar till Korado, U.S. Steel, Henrad, Caradon Stelrad. Från 006. CENcertifierad och provad enligt EN. VHF8S Med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden. Passar till Korado, U.S. Steel, Henrad, Caradon Stelrad. Från 006. CENcertifierad och provad enligt EN. VHV8S Med 8 steglöst varierbara förinställningsvärden. Passar till Lyngson. Från 008. G/ G/ G/ Ø,7 G / M 0 x,,7 44,,8* ) VHF8S Med steglös fininställning. Passar till Lyngson. Från 008. (Även för ersättning av insats 44) G/ Ø,7 *) Ventilen stängd Med förbehåll för radiatortillverkarnas tekniska ändringar.

12 IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / ar Tillbehör Inställningsnyckel För manövrering av IMI Heimeier termostatöverdelar till radiatorer med termostatventiler VHV och VHF 44, 46, 47, 48, 4, 44, 440 och 44 (444 fram till 09.07) med 6 förinställnings/fininställningsområden. Passar också till termostatventilstommar Vexakt innan 0 och Fexakt Vexakt Fexakt hahn Luft Universalnyckel Alternativ till inställningsnyckel artikelnr För manövrering av IMI Heimeier termostatöverdelar till radiatorer med termostatventiler VHV och VHF 44, 46, 47, 48, 4, 44, 440 och 44 (444 fram till 09.07) med 6 förinställnings/fininställningsområden. Passar också till termostatventiler Vexakt innan 0 / Fexakt, termostathuvud B (temperaturinställning), returventil Regulux, anslutningsventil Vekolux samt till luftningsventiler Inställningsnyckel För termostatöverdelar i radiatorer med termostatventiler VHV8S och VHF8S 44, 460, 46 och 46 med 8 steglöst varierbara förinställings/ fininställningsvärden. RSK nr Skalnyckel För termostatöverdelar 400.0, För fininställning (Brun skalhuv) Produkterna, texterna, fotona, grafiken och diagrammen i denna folder kan ändras av IMI Hydronic Engineering utan föregående meddelande och utan att några skäl anges. Den senaste informationen om våra produkter och specifikationer finns på SE Thermostatic inserts ed..07

Termostatöverdelar. För radiatorer med integrerad ventil ENGINEERING ADVANTAGE

Termostatöverdelar. För radiatorer med integrerad ventil ENGINEERING ADVANTAGE Termostatinsatser för integrering ar För radiatorer med integrerad ventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatinsatser med integrerad

Läs mer

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler

Vekotec. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler Vekotec Termostatinsatser för integrering Anslutningsset för radiatorer med inbyggda termostatventiler IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Vekotec Vekotec Vektotec anslutningsset är framtaget

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning

Trim. Returventiler Med förinställning och avstängning Trim Returventiler Med förinställning och avstängning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Trim Trim Robusta returventiler med gemensam kägla för förinställning och möjlighet till avstängning som

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Termostatisk radiatorventil med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil

Läs mer

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning

Calypso TRV-3. Termostatventiler Med förinställning Calypso TRV- Termostatventiler Med förinställning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Calypso TRV- Calypso TRV- Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak

Läs mer

Vekolux. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset med avtappningsmöjlighet för radiator med inbyggda termostatventiler

Vekolux. Termostatinsatser för integrering Anslutningsset med avtappningsmöjlighet för radiator med inbyggda termostatventiler Vekolux Termostatinsatser för integrering Anslutningsset med avtappningsmöjlighet för radiator med inbyggda termostatventiler IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux anslutningsset

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare som förhindrar

Läs mer

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning

Eclipse. Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning Eclipse Termostatventiler Termostatventiler med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Eclipse Eclipse Termostatventilen Eclipse har en unik, integrerad flödesbegränsare

Läs mer

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning

TRV-2, TRV-2S. Termostatventiler Med förinställning TRV-2, TRV-2S Termostatventiler Med förinställning IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Det här är en extremt fl exibel och ytterst robust termostatventil som i

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

Termostatisk radiatorventil med förinställning

Termostatisk radiatorventil med förinställning Termostatventiler TRV-2, TRV-2S Termostatisk radiatorventil med förinställning Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här är en extremt

Läs mer

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning

TWORETT Eclipse. Radiatorkoppel För 2-rörssystem, med automatisk flödesbegränsning TWORETT Eclipse Radiatorkoppel För -rörssystem, med automatisk flödesbegränsning IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT Eclipse TWORETT Eclipse Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering

TBV-CM. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering TBV-CM Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater För modulerande reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie

Termostat K. med anliggningsgivare eller dykgivare. Termostater För temperaturstyrning av medie Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostater För temperaturstyrning av medie IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / Termostat K med anliggningsgivare eller dykgivare Termostat

Läs mer

3-vägs fördelningsventil. 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem

3-vägs fördelningsventil. 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem 3-vägs fördelningsventil 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / 3-vägs fördelningsventil 3-vägs fördelningsventil 3-vägs fördelningsventil

Läs mer

3-vägs blandningsventil. 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem

3-vägs blandningsventil. 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem 3-vägs blandningsventil 3-vägs styrventiler för små terminaler För värme- och kylsystem IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / 3-vägs blandningsventil 3-vägs blandningsventil 3-vägs blandningsventil,

Läs mer

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CM. Terminalventil för modulerande reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-CM Terminalventil för modulerande reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-CM är konstruerad för

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel -rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för -rörsanläggningar.

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TWORETT, TA-UNI TWORETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de fl esta radiatorer på marknaden och är avsett för

Läs mer

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-C. Terminalventil för ON/OFF-reglering ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injustering TBV-C Terminalventil för ON/OFF-reglering Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TBV-C är konstruerad för användning

Läs mer

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering

TBV-C. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering TBV-C Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Terminalventil för ON/OFF-reglering IMI TA / Styrventiler / TBV-C TBV-C TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värmeoch kylsystem

Läs mer

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör

FLOWRETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 1-rör FLOWRETT, TA-UNI Radiatorkoppel 1-rör IMI TA / Termostater och radiatorventiler / FLOWRETT, TA-UNI FLOWRETT, TA-UNI Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar.

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL 1- OCH 2-RÖR RADIETT-S/U finns som både 1- och 2-rörsventiler för optimal injustering som ger full kontroll över rumstemperaturen.

Läs mer

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE

TWORETT, TA-UNI. Radiatorkoppel 2-rör ENGINEERING ADVANTAGE Radiatorkoppel TWORETT, TA-UNI Radiatorkoppel 2-rör Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer

Läs mer

Multibox 4. Golvvärmereglering Infälld individuell rumsreglering för golvvärmesystem med avstängning

Multibox 4. Golvvärmereglering Infälld individuell rumsreglering för golvvärmesystem med avstängning Multibox 4 Golvvärmereglering Infälld individuell rumsreglering för golvvärmesystem med avstängning IMI HEIMEIER / Golvvärme / Multibox 4 Multibox 4 RTL och K-RTL Multibox 4 RTL och K-RTL används för reglering

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 2-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 2-rörsanläggningar. Det säkerställer en enkel injustering

Läs mer

ZONREGLERING / 2-VÄGS

ZONREGLERING / 2-VÄGS ZONREGERING / 2-VÄGS TERMINAVENTI FÖR ON/OFF-REGERING TBV-C är konstruerad för användning på apparater i värme- och kylsystem och för en noggrann hydronisk reglering och optimal kapacitet. TAs avzinkningshärdiga

Läs mer

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TBV-CMP. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksoberoende injusterings- och styrventil Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE är

Läs mer

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-COMPACT-P. Tryckoberoende injustering- och styrventil ENGINEERING ADVANTAGE Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende injustering- och styrventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende

TA-COMPACT-P. Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende Styrventiler med injusteringsfunktion för mindre apparater Tryckoberoende IMI TA / Styrventiler / Den tryckoberoende injusterings- och styrventilen,, säkerställer optimal systemprestanda och lång livslängd.

Läs mer

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING

RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING RADIATORVENTILER / RADIATORVENTILER MED FÖRINSTÄLLNING TERMOSTATISK RADIATORVENTIL MED FÖRINSTÄLLNING Det här är en extremt flexibel och ytterst robust termostatventil som i huvudsak används på radiatorer

Läs mer

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE

RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORVENTILER / KOPPEL OCH FÖRDELARE RADIATORKOPPEL 1-RÖR Det här radiatorkopplet passar de flesta radiatorer på marknaden och är avsett för 1-rörsanläggningar. Ett konstant Kv-värde över fördelaren

Läs mer

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare

TRV 300. Termostater Med inbyggd eller lös givare TRV 300 Termostater Med inbyggd eller lös givare IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV 300 TRV 300 Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag

STAD-C. Injusteringsventiler DN med dubbelsäkrade mätuttag STAD-C Injusteringsventiler DN 15-50 med dubbelsäkrade mätuttag IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-C STAD-C Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar,

Läs mer

TA-PILOT-R. Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator

TA-PILOT-R. Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator TA-PILOT-R Differenstrycksregulatorer Pilotventilstyrd differenstrycksregulator IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R är en differenstrycksregulator med hög prestanda,

Läs mer

Globo H. Kulventiler Kulventil i rödgods

Globo H. Kulventiler Kulventil i rödgods Globo H Kulventiler Kulventil i rödgods IMI HEIMEIER / Avstängningsventiler / Globo H Globo H Globo H används som en mångsidig avstängningsventil element i värme- och komfortkylsystem. Tack vare den kompakta

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Med inbyggd givare Nordisk design TRV Nordic Termostater Med inbyggd givare Nordisk design IMI TA / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga,

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN STAF, STAF-SG Injusteringsventiler PN 16 och PN 25 DN 20-400 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En flänsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger tillförlitlig

Läs mer

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-Therm TA-Therm Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Multibox. Infälld reglerenhet för golvvärme. Rumstemperaturreglering

Multibox. Infälld reglerenhet för golvvärme. Rumstemperaturreglering 5-90- 09. Multibox Infälld reglerenhet för golvvärme Beskrivning HEIMEIERs Multibox för infälld montering, med ram, täckplatta och monteringsskenor, för separat reglering av golvvärme. Finns i följande

Läs mer

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten TA-MATIC Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten IMI TA / Tappvatten / TA-MATIC TA-MATIC Termostatstyrd blandningsventil för reglering av tappvarmvattensystem i flerfamiljshus

Läs mer

STAD-R. Injusteringsventiler DN med reducerat Kv

STAD-R. Injusteringsventiler DN med reducerat Kv STAD-R Injusteringsventiler DN 15-25 med reducerat Kv IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-R STAD-R Injusteringsventilen STAD-R används för reparationer och ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För Calypso TRV-3, Eclipse, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, Tworett Eclipse,

Läs mer

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE

STAD-C. Injusteringsventil ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventiler STAD-C Injusteringsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för

Läs mer

STAD-D. Injusteringsventiler För tappvatten, DN 10-50

STAD-D. Injusteringsventiler För tappvatten, DN 10-50 STAD-D Injusteringsventiler För tappvatten, DN 0-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD-D STAD-D Injusteringsventilen STAD-D ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer.

Läs mer

TRV Nordic. Termostater Nordisk design

TRV Nordic. Termostater Nordisk design TRV Nordic Termostater Nordisk design IMI HEIMEIER / Termostater och radiatorventiler / TRV Nordic TRV Nordic Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna

Läs mer

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G

Datablad Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventilhus RA 2000, RA ventiler 2000 RA-N, RA-U och RA-G Ventil RA-N/RA-U med förinställning Ventil RA-G utan förinställning EN 215-1 HD 1215-2 Användning Danfoss VVS V2-10D RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U

Läs mer

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE

TA-Therm. Termostatisk cirkulationsventil ENGINEERING ADVANTAGE VVC-ventiler TA-Therm Termostatisk cirkulationsventil Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Termostatventilen för automatisk injustering av

Läs mer

MMA -koppel, för radiatorer

MMA -koppel, för radiatorer MMA, för radiatorer Miljövänligt material, lågblyad Dimension: DN 0 Tyst Temperatur: C till +00 C Noggrann och linjär Tryckklass: PN 0 Beskrivning Användningsområde Radiatorkoppel Evoflow är speciellt

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning

FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning FVR, FVV, FVAV Termostatventil med förinställning Noggrann Dimension: DN 10-20 Dold förinställning Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning FVR, FVV, FVAV Användningsområde

Läs mer

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D VVC-ventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Tappvatten / TA-Therm-D TA-Therm-D Termostatventilen för automatisk injustering av varmvattencirkulation i bostäder har en steglös temperaturinställning,

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler

Tillbehör radiatorventiler. Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler IMI TA / Termostater och radiatorventiler / Tillbehör radiatorventiler Tillbehör radiatorventiler För TRV-2/TRV-2S, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworett, TA-UNI,

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB

Radiatorkoppel RA-K-VB Datablad Radiatorkoppel RA-K-VB V2-30E Användning RA-K-VB med avstängning. Vändbar botten- eller sidoanslutning RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till alla termostater i

Läs mer

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn Kulventiler ROT Kulventiler För ROT-sektorn IMI TA / Avstängningsventiler / Kulventiler ROT Kulventiler ROT Kulventiler för renovering av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Kompatibel med äldre Securex-

Läs mer

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten

TA-MATIC. Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten TA-MATIC Blandningsventiler Termostatisk blandningsventil för tappvarmvatten IMI HEIMEIER / Tappvatten / TA-MATIC TA-MATIC Termostatstyrd blandningsventil för reglering av tappvarmvattensystem i fl erfamiljshus

Läs mer

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning

Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Datablad Ventilhus RA 2000 Ventil RA-N/RA-U med förinställning Användning V2-10D Certifierade enligt EN 215 RA-N RA-N vinkel RA-N, UK RA-U Inbyggnadsmått enligt Euronormen HD 1215-2 serie S. Tekniska data

Läs mer

Tillbehör radiatorventiler

Tillbehör radiatorventiler Termostatventiler Tillbehör radiatorventiler Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Innehåll Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar

Läs mer

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING

TILLBEHÖR RADIATORVENTILER RUMSTEMPERATURREGLERING RADIATORVENTILER/TILLBEHÖR TILLBEHÖR RADIATORVENTILER INNEHÅLL Tillbehör och reservdelar: Injusteringsdon Radiatoranslutningar Övriga anslutningar (FPL, FPL-PX, KOMBI - se resp katalogblad) Anslutningskopplingar

Läs mer

STAP DN Differenstryckregulator ENGINEERING ADVANTAGE

STAP DN Differenstryckregulator ENGINEERING ADVANTAGE Differenstrycksregulatorer 15-50 Differenstryckregulator Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator

Läs mer

PVM 15-50, Differenstryckspaket

PVM 15-50, Differenstryckspaket PVM 15-5, Differenstryckspaket Hög noggrannhet Dimension: DN 15-5 Lågt tryckfall Snabb att driftsätta Temperatur: Tryckklass: -1 C till +12 C PN 2(STV)/PN 25(PV) Beskrivning PVM DN 15-5 Användningsområde

Läs mer

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R

Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop injusteringsventil Hydrocontrol R Oventrop Hydrocontrol gruppventil G-86/2 R reglerar olika värme-, kyl- och tappvarmvattensystem. Inregleringen görs genom förinställning av Ov-värdet (strypvärdet),

Läs mer

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion IMI TA / Differenstrycksregulatorer / -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant

Läs mer

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER

STAD-C INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL Injusteringsventilen STAD-C har specialutvecklats för användning i indirekta kylanläggningar, men är precis lika effektiv i kyldiskar och kylrum. Oavsett applikation ger STAD-C samma

Läs mer

TA-COMPACT-DP. Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar

TA-COMPACT-DP. Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar TA-COMPACT-DP Kombinerad Δp regulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP är den idealiska

Läs mer

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem

FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem FVRF/FVVF med snabbkopplingssystem Förinställningsbar Dimension: DN 12/12-15/15 Snabb att montera Temperatur: 5-90ºC Dold förinställning Tryckområde: PN10 Beskrivning MMA FVRF/FVVF Användningsområde Termostatventilen

Läs mer

ENGINEERING ADVANTAGE

ENGINEERING ADVANTAGE Termostater TRV Nordic Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och

Läs mer

TA-COMPACT-DP. injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar

TA-COMPACT-DP. injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar TA-COMPACT-DP Kombinerad Δpregulator, styrventiler med injusteringsfunktion För små tryckoberoende kretsar IMI TA / Differenstrycksregulatorer / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP är den idealiska

Läs mer

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods

Globo P. Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods Globo Kulventiler Kulventil för pumpar, tillverkad av rödgods IMI EIMEIER / Avstängningsventiler / Globo Globo Globo och Globo -S används på pumpar i värmesystem och monteras direkt på cirkulationspumpar

Läs mer

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme

MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL Inred med vacker värme MODUL COMPACT PLAN VERTIKAL 09.201 Inred med vacker värme TEKNISK DATA Material: Ytbehandling: Färg: Max driftstemperatur: Max driftstryck: Anslutningar: Paneler, kallvalsad tunnplåt, tjocklek 1,1 mm.

Läs mer

Differenstryckventil. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA

Differenstryckventil. Thermotech MultiSystem FÖRDELAR FAKTA Differenstryckventil FÖRDELAR Förhindrar strömningsljud Enkel injustering Lämplig för värme- och kylinstallationer Förinställning FAKTA ARTIKELNUMMER/STORLEK KVS 69140 DN15 G20 2,66 69141 DN20 G25 4,36

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25

STAF, STAF-SG. Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 STAF, STAF-SG Injusteringsventiler DN 20-400, PN 16 och PN 25 IMI TA / Injusteringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En fl änsad injusteringsventil av gjutjärn (STAF) och segjärn (STAF-SG) som ger

Läs mer

Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs

Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs Radiatorkoppel RA-K-VB 2-rörs RA-K-VB med avstängning Användning Radiatorkoppel RA-K-VB med vändbar botten- eller sidoanslutning. RA-K-VB används i tvårörsanläggningar med pumpcirkulation. Passar till

Läs mer

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M

Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M Automatisk stamregulator ASV-P Avstängningsventil ASV-M V4-05D Användning ASV-P används tillsammans med ASV-M för reglering av differenstryck i stammar med radiatorventiler. ASV-P är en stamregulator som

Läs mer

TA-Modulator. Styrventiler med injusteringsfunktion. Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning

TA-Modulator. Styrventiler med injusteringsfunktion. Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning TA-Modulator Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning IMI TA / Styrventiler / TA-Modulator TA-Modulator Den nya unika EQM-karakteristiken

Läs mer

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50

STAD. Injusteringsventiler DN 15-50 STAD Injusteringsventiler DN 15-50 IMI TA / Injusteringsventiler / STAD STAD Injusteringsventilen STAD ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt

Läs mer

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10

VLSP TAC SD230 AV BPV10 SD230 TAC BPV10 SD230 TAC BPV10 AV TAC SD230 AV BPV10... 2 GB... 9 NO... 16 DE... 23 FR... 30 NL... 37 ES... 44 RU... 51 Beståndsdelar, tryckoberoende ventilpaket on/off TAC (TA Compact-P) SD230 AV BPV10 15LF Typ Specifikation

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKREGULATOR 15-50 STAP-ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant över lasten. Det här ger en noggrann och stabil reglering,

Läs mer

Unik automatisk flödesbegränsning

Unik automatisk flödesbegränsning Unik automatisk flödesbegränsning Möt Max Skäggagamens små, mycket känsliga ägg måste hållas vid perfekt reglerad temperatur för att det ska kläckas. För en vanlig radiatorventil hade detta varit en tuff

Läs mer

TOV DN 15-50, Tryckoberoende ventil

TOV DN 15-50, Tryckoberoende ventil TOV DN 5-5, Tryckoberoende ventil Hög noggrannhet Dimension: DN 5-5 Hög auktoritet Temperatur: C till + C Snabb att driftsätta Tryckklass: PN 5 November 7rev. Beskrivning TOV DN 5-5 Användningsområde Den

Läs mer

Injusteringsventil PVM

Injusteringsventil PVM Injusteringsventil PVM Användningsområde MMA PVM används för att fördela flöden inom olika områden i värme- och kylsystem. Beskrivning PVM är ett dynamiskt ventilpaket utvecklat för att reglera tryckfallet.

Läs mer

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp

STAG. Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp STAG Injusteringsventiler DN 65-300 med spårförsedda in-/utlopp IMI TA / Injusteringsventiler / STAG STAG En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda

Läs mer

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion

STAP. Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion Differenstrycksregulatorer DN 15-50, ställbart börvärde och avstängningsfunktion IMI TA / Differenstrycksregulatorer / -ventilen är en högklassig differenstrycksregulator som håller differenstrycket konstant

Läs mer

Automatisk flödesbegränsare AB-QM

Automatisk flödesbegränsare AB-QM Automatisk flödesbegränsare AB-QM V4-16A Beskrivning AB-QM är en ny ventil med dubbelfunktion. Ventilen kan användas som automatisk flödesbegränsare eller som kombinerad flödesbegränsare och reglerventil

Läs mer

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn

Kulventiler ROT. Kulventiler För ROT-sektorn Kulventiler ROT Kulventiler För ROT-sektorn IMI TA / Avstängningsventiler / Kulventiler ROT Kulventiler ROT Kulventiler för renovering av värme-, kyl- och tappvattenanläggningar. Kompatibel med äldre Securex-

Läs mer

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-P. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-P Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende, kombinerade injusterings- och styrventiler med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-P TA-FUS1ON-P I dessa tryckoberoende

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer

MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer MMA Flex, 1- och 2-rörskoppel för radiatorer Flexibelt Dimension: DN 10 Noggrant Temperatur: 5 C till +100 C Många tillbehör Tryckklass: PN 10 Beskrivning MMA Flex Användningsområde Radiatorkoppel Flex

Läs mer

Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK

Fluide PROJEKTERINGSHANDBOK PROJEKTERINGSHANDBOK Fluide radiatorarmaturer är ett komplett sortiment av radiatorventiler och koppel. Produkterna kännetecknas av mycket hög kvalitet, reglernoggrannhet, driftssäkerhet och en lång livslängd.

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

TA-Modulator. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning

TA-Modulator. Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning TA-Modulator Styrventiler med injusteringsfunktion Tryckoberoende injustering- och styrventil för modulerande styrning IMI TA / Styrventiler / TA-Modulator TA-Modulator Den nya unika EQM-karakteristiken

Läs mer

STA-DR ROT-PRODUKTER INJUSTERING. RATT Det inställda värdet är avläsbart på digitalratten, som säkerställer en

STA-DR ROT-PRODUKTER INJUSTERING. RATT Det inställda värdet är avläsbart på digitalratten, som säkerställer en ROT-PRODUKTER SVENTIL Injusteringsventilen används för reparationer och ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. Den är idealiskt lämpad för användning på sekundärsidan

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara.

TRV 300. Termostater ENGINEERING ADVANTAGE. Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är pålitliga, noggranna och hållbara. Termostater TRV 300 Termostater Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE Dessa självreglerande termostater monteras på radiatorventiler och är

Läs mer