Närodlad politik på väg mot Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närodlad politik på väg mot 2018. Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp"

Transkript

1 Närodlad politik på väg mot 2018 Rapport från Centerpartiets valanalysgrupp 1

2 Förord För ett parti är det av yttersta vikt att utvärdera hur det egna arbetet fungerar. Att kunna lära av sina misstag och följa upp sina framgångar. Därför beslöt partistyrelsen den 19 september 2014 att tillsätta en arbetsgrupp för att analysera samtliga val under Partistyrelsens direktiv var att genomföra en eftervalsanalys som innefattar verksamheten under mandatperioderna (nationellt) och (Europaparlamentet), valrörelserna inför 25 maj och 14 september samt valresultaten i dessa val. Att analysera strategiska utvecklingsfrågor kopplat till slutsatserna av analysen och inriktningen under den kommande mandatperioden samt att göra en särskild analys av valresultaten i kommuner och landsting/regioner och konsekvenserna av dessa. Målsättningen var att gruppen skulle presentera sin utvärdering och sina slutsatser i januari 2015, men när statsminister Stefan Löfven annonserade att extra val skulle genomföras så var gruppen tvungen att ändra sin planering. I gruppen har ingått: Ordförande Johan Linander, partistyrelseledamot, Stockholms län; vice ordförande Ulrika Carlsson, riksdagsledamot, Skaraborg; Henrik Oretorp, kommunalråd, Halmstad; Rickard Nordin, riksdagsledamot, Göteborg; Tomas Mörtsell, kommunalråd, Västerbotten; Helena Vilhelmsson, riksdagskandidat, Örebro; Johan Hedin, riksdagsledamot, Stockholms stad; Kristina Yngwe, riksdagsledamot och europaparlamentskandidat, Skåne; Emil Källström, riksdagsledamot, Västernorrland; Lena Reyier, oppositionsråd, Dalarna; Åke Carlson, kommunalråd och partistyrelseledamot, Kronoberg; Roland Karlsson, distriktsordförande, Sjuhärad; Hanna Wagenius, ordförande, CUF; Ulrika Axelsson, vice ordförande, Centerkvinnorna; Hannes Hervieu, ordförande, Centerstudenter. Till vår hjälp har vi haft våra duktiga tjänstemän på riksorganisationen och på riksdagskansliet: Thomas Lind, Gisela Chand och Linda Zetterström. Därutöver har vi haft mycket hjälp av Annica Roos som har gjort djupintervjuerna. Stort tack även till Ola Spännar och Arne Modig. Vi vill också tacka alla distrikt som vi har fått besöka, alla kretsar som har svarat på vår enkät och alla medlemmar, sympatisörer och andra som har hört av sig till oss. Stockholm 4 mars 2015 Johan Linander, ordförande valanalysgruppen 2

3 1. Sammanfattning 2014 var supervalåret med val till Europaparlamentet, Sveriges Riksdag, landets 21 landstingsfullmäktige 1 och Sveriges samtliga 290 kommunfullmäktige. Centerpartiets målsättning var att öka i samtliga fyra val. Detta lyckades till tre fjärdedelar. Centerpartiet ökade sin väljarandel i Europaparlamentsvalet, i valen till landstingsfullmäktige och till kommunfullmäktige. Det var endast i valet till riksdagen som partiet fick en mindre tillbakagång. Centerpartiets strategi och planering under mandatperioden har haft ett längre perspektiv än enbart till nästkommande val. Valresultaten 2014 är givetvis viktiga i sig, men ändå bör valen 2014 och dess resultat ses som delmål för partiet mot valen 2018, 2019 och Valanalysgruppen har granskat valresultaten, hur partiet har jobbat i valrörelserna och under mandatperioden samt i Europaparlamentet Genom distriktsbesök, kretsenkät och djupintervjuer så har gruppen kommit fram till 63 rekommendationer till partistyrelsen och 25 råd till partiets kommunkretsar. Slutrapporten innehåller också 4 rekommendationer till distrikten Rekommendationer till partistyrelsen Valanalysgruppens 63 rekommendationer till partistyrelsen finns inom 13 olika områden, bl.a. Närodlat, öppenhet, allianssamarbetet, organisation, kampanjer och utbildning. Gruppens önskan är givetvis att partistyrelsen diskuterar och tar till sig rekommendationerna på ett minst lika bra sätt som har skett med rekommendationerna från 2010 års valanalys. Här följer ett urval av rekommendationerna 3 : Centerpartiet ska fortsätta med och utveckla närodlatkonceptet. Gör en nystart för Sveriges öppnaste parti. Centerpartiet är och ska förbli en del av alliansen. Dra nytta av oppositionsrollen och förtydliga partiets profil. Utveckla politiken utifrån den lokala nivån. Ge de nationella talespersonerna stärkta mandat. Överväg en rikslista till valet 2018 som komplement till valkretsarnas valsedlar. Genomför en gemensam utvärdering av allianssamarbetet. Stärk mångfalden i partiet. Besluta om en ny utbildningsstrategi för partiet. 1 Då är Gotlands kommunfullmäktige inräknat eftersom de har ansvar för landstingsuppgifterna. Landstingsfullmäktige i Region Skåne och i Västra Götalandsregionen kallas ofta för regionfullmäktige, men den juridiskt korrekta termen är fortfarande landstingsfullmäktige. 2 Finns under avsnitt 5.1.4, och Samtliga rekommendationer finns samlade i kapitel 9. 3

4 1.2 Råd till Centerpartiets kommunkretsar Valanalysgruppen har utifrån djupintervjuer tagit fram 23 råd till Centerpartiets kommunkretsar inom bland annat områdena valrörelse, ledarskap, medlemsvärvning, samt media och kommunikation. Alla slutsatser stämmer inte med samtliga nio intervjuade kretsar och alla råd passar sannolikt inte alla partiets kommunkretsar. Ändå vågar vi säga att om råden följs så kommer valet 2018 att gå bra 4. Här följer ett urval av råden 5 : Delta i verksamhet som andra organisationer och nätverk genomför lokalt. Gör en kommunikationsstrategi för mellanvalsperioden. Det gäller att synas kontinuerligt även när det inte är valrörelse, men det måste också finnas en strategi för hur och i vilka frågor Centerpartiet ska uppmärksammas. Ta fram en strategi för medlemsvärvning i kretsen. Fundera på vilka personer som ni vet röstar på Centerpartiet eller som ni vet har åsikter som överensstämmer med Centerpartiets. Våga fråga om medlemskap! Ge snabbt nya medlemmar en politisk plattform. Nya medlemmar som går med i Centerpartiet för att påverka politiken vill inte vänta till nästa val eller ännu längre. Gör strategiska nomineringar. Planera valrörelsen noga. Ta fram en valplan och kommunikationsplan i god tid. Var aktiva och snabba på att koppla lokala politiska förslag på det som Centerpartiet förmedlar på riksnivå. 4 Däremot har vi inte studerat om dessa framgångsfaktorer leder till framgång i riksdags- och landstingsvalet. Det finns dock inget som talar för att ett bättre valresultat i kommunvalet skulle generera ett sämre resultat i valen till riksdagen och landstinget, snarare tvärtom. 5 Övriga råd finns i avsnitt 8. 4

5 2. Innehållsförteckning Förord 2 1. Sammanfattning 3 2. Innehållsförteckning 5 3. Valresultaten Rekommendationer till partistyrelsen Råd till Centerpartiets kommunkretsar Valet till Europaparlamentet Riksdagsvalet Framgång från norr till söder Flest röster i storstadslänen Starkast i väst Andra partier Valdeltagandet Personkryss Historisk tillbakablick Ökning i fyra av 29 valkretsar Andra partier Centerpartiet över 10 procent i 67 kommuner Personkryss Valet till landstingsfullmäktige Centerpartiets starkaste kommuner i landstingsvalet Jämförelse mellan landstingsvalet och övriga val Personkryss i landstingsvalet Valet till kommunfullmäktige Centerpartiets starka kommuner Centerpartiets raketkommuner Mandatlösa kommuner Centerpartiets svaga kommuner Jämförelse mellan de tre valen Personkryss Slutsatser utifrån Valu och eftervalsundersökningar Väljarströmmar Röstsplittring mellan riksdagsvalet och valet till kommunfullmäktige Partiledarnas betydelse Fler rörliga väljare som bestämmer sig senare Vänstervind som inte gav vänsterpartierna ökat stöd Centerväljarnas viktigaste frågor Taktikröster Närstående väljare 31 5

6 5. Mandatperioden Valrörelserna Centerpartiets stöd i olika väljargrupper Mediabilden Organisationen Politiskt EU-valrörelsen Septembervalen Partiledarprocessen Idéprogramsprocessen Regionenheten Distrikten Kretsarna Medlemmar Genomförande av 2010 års valutvärdering Framtidsagenda Kampanjer under mandatperioden Internkommunikation Öppet parti Ett parti i alliansen Frågor utanför våra ansvarsområden i regeringen Vårt budskap och våra fokusområde Centerpartiets budbärare Annie Lööf Organisationen Utåtriktat Organisationen Regionenheten Valmaterial Kampanjer Samarbete syskonen Personvalskampanjer Kampanjer och utspel Köpt reklam Budbärare Kampanjmetoder Valmaterial Distribution Sammanhållen valrörelse Samarbete syskonorganisationerna 53 6

7 7. Media och kommunikation Framgångsrika kommuner Utåtriktat Krishantering Inledning Utåtriktade Media och kommunikation Ledarskap Medlemsvärvning Planering och utbildning Valrörelse Samtliga rekommendationer Avslutning Målgruppsanalysen Storstadssatsningen Konceptet Närodlad politik Målgruppsutskick Spännande personvalskampanjer Köpt reklam Kampanjer och valmaterial Presentation av politiska förslag Valplattform och valmanifest Budbärare Webb Sociala medier Gemensamt inom Alliansen Närodlat: Håll i och utveckla närodlatkonceptet Öppenhet: Vi ska vara Sveriges öppnaste parti Allianssamarbetet: Centerpartiet ska fortsätta samarbetet inom alliansen Kampanjer under mandatperioden Tidig valplattform och överväg att ta bort valmanifestet Målgruppsanalysen behöver uppdateras och användas mer Organisation Politikutveckling; vässa både budskap och organisation Valrörelsen; bra kan alltid bli bättre Personvalskampanjer måste följa partiets gröna tråd Mandatperioden; fyra år för att stärka Centerpartiet och alliansen Krishantering, att kunna bemästra det oväntade Utbildning och internkommunikation 75 7

8 3. Valresultaten För första gången någonsin hade Sverige val till Europaparlamentet, Sveriges riksdag, landets landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige under samma år. För partierna var det en stor kraftansträngning och mycket stora resurser satsades detta supervalår. 3.1 Valet till Europaparlamentet Valet till Europaparlamentet blev en stor framgång för Centerpartiet. Partiet ökade med nästan röster till mer än röster. I procent innebar det en ökning med drygt en procentenhet från 5,47 % till 6,49 %. Det är Centerpartiets bästa valresultat i Europaparlamentsvalet sedan 1995 då partiet erhöll 7,2 % av rösterna. Diagram med Centerpartiets utveckling i EU-valet Framgång från norr till söder Centerpartiets uppgång var generell över hela landet. I 18 av 21 län ökade partiet sin väljarandel. I vårt starkaste län, Gotland, gjorde vi en mindre nedgång med en halv procentenhet medan Jämtland och Östergötland upplevde större väljartapp, med 2,9 respektive 2,3 procentenheter. Det är sannolikt att tillbakagången i Jämtland och Östergötland berodde på att båda länen vid valet 2009 hade starkt profilerade kandidater som inte kandiderade Tabell med Centerpartiets resultat i länen i procent inklusive ökning/minskning sedan 2009 i procentenheter Gotlands län 13,91-0,50 Jämtlands län 11,11-2,90 Kalmar län 10,55 + 0,03 Kronobergs län 9,70 + 1,03 Hallands län 9,20 + 1,27 Dalarnas län 8,17 + 1,94 8

9 Jönköpings län 8,11 + 1,34 Värmlands län 8,08 + 0,54 Västernorrlands län 7,45 + 1,30 Gävleborgs län 7,20 + 0,38 Uppsala län 7,19 + 1,10 Blekinge län 6,97 + 0,70 Östergötland 6,87-2,31 Västra Götalands län 6,66 + 1,25 Västerbottens län 6,55 + 1,42 Västmanlands län 6,32 + 1,69 Södermanlands län 6, Örebro län 6,11 + 1,53 Skåne län 5,64 + 1,09 Stockholms län 4,65 + 1,65 Norrbottens län 4,63 + 0,85 Sverige 6,49 + 1, Flest röster i storstadslänen Procentuellt gjorde Centerpartiet totalt sett ett svagare val i de tre storstadslänen än i övriga landet, men ser man på antalet röster så korrigeras bilden markant. Flest röster fick partiet i Västra Götalands län strax före Stockholms län. Vad gäller ökningen av antalet röster i förhållande till 2009 så är den största ökningen i Stockholms län före Västra Götalands län. På tredje plats kommer Skåne såväl vad gäller antalet röster som uppgången i jämförelse med föregående val. Detta kan självklart uppfattas som naturligt eftersom det är just i storstäderna och i områdena runt Stockholm, Göteborg och Malmö som flest väljare bor, men det visar också på betydelsen av att Centerpartiet ökar i storstadslänen. Nästan hälften av alla väljare som röstade på Centerpartiet i Europaparlamentsvalet bor i något av de tre storstadslänen. Tabell med Centerpartiets resultat i länen i antalet röster inklusive ökning/minskning sedan 2009 Västra Götalands län Stockholms län Skåne län Östergötland Hallands län Jönköpings län Uppsala län Kalmar län Dalarnas län Värmlands län Västerbottens län Gävleborgs län Kronobergs län Örebro län Västernorrlands län Södermanlands län

10 Västmanlands län Jämtlands län Norrbottens län Blekinge län Gotlands län Sverige Starkast i väst Av Centerpartiets tio starkaste kommuner i Europaparlamentsvalet ligger fem i Västra Götalands län; Grästorp, Färgelanda, Vara, Mellerud och Dals-Ed. Sannolikt var förstanamnet på valsedeln, Kent Johansson, en bidragande orsak till det goda resultatet i den delen av Västsverige. Liksom i riksdagsvalet är det i mindre landsbygdskommuner som vi gjorde det bästa valresultatet. Det är dessutom i stor utsträckning i samma kommuner. Av de tio kommuner där vi hade bäst resultat i Europaparlamentsvalet är det sex kommuner som också hamnar på topp-tio i riksdagsvalet; Ydre, Färgelanda, Sunne, Borgholm, Vansbro och Dals-Ed. I jämförelse med valet till kommunfullmäktige finns det inte samma likhet i var vi uppnådde de största framgångarna i Europaparlamentsvalet. Av de tio kommuner där vi hade bäst resultat i Europaparlamentsvalet är det endast två kommuner som också hamnar på topp-tio i valet till kommunfullmäktige; Vansbro och Dals-Ed. Tabell med Centerpartiets tio starkaste kommuner i Europaparlamentsvalet Grästorp 19,18 Ydre 17,94 Färgelanda 17,57 Vara 17,52 Borgholm 16,99 Sunne 16,98 Mellerud 16,95 Ovanåker 16,77 Dals-Ed 16,69 Vansbro 16, Andra partier Europaparlamentsvalet hade tre stora förlorare. Piratpartiet föll med nästan fem procentenheter och tappade därmed båda sina mandat. Folkpartiet tappade nästan fyra procentenheter och ett mandat medan Moderaterna förlorade över fem procentenheter och likaså ett mandat. Även Socialdemokraterna förlorade ett mandat, från sex till fem, men det på en så begränsad nedgång som 0,22 procentenheter. Valets stora vinnare var Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Sverigedemokraterna gick från 3,3 procent till 9,7 procent och tog därmed sina två första mandat i Europaparlamentet. Feministiskt Initiativ tog nästan 5,5 procent och sitt första 10

11 mandat i Europaparlamentet. Miljöpartiet tog ett kliv upp med 4,4 procentenheter till 15,4 procent och ökade från två till fyra mandat. Valets största överraskning var att Miljöpartiet gick om Moderaterna och blev valets näststörsta parti. Miljöpartiet hade också rösterna på sin sida och tog sitt fjärde mandat med enbart några hundra rösters marginal. Det var Socialdemokraterna som tappade sitt sjätte mandat till Miljöpartiet. Även Centerpartiet var relativt nära att ta ett andra mandat. Som valsystemet är utformat blir olika mandat olika dyra och det var Centerpartiet som drog nitlotten. Centerpartiet fick betala ca röster för sitt mandat medan Miljöpartiet enbart fick betala ca röster per mandat. Tabell med partiernas resultat i antal och andel röster, ned-/uppgång i antal röster sedan 2010, antalet mandat, samt förändringen av antalet mandat sedan 2010 Parti Antal röster Andel röster Skillnad 2010 Antal mandat Skillnad 2010 M , C , Fp , Kd , S , V , Mp , Sd , Fi , Pp , Valdeltagandet 11

12 Det var mycket glädjande att valdeltagandet ökade i Europaparlamentsvalet, från 45,5 procent till 51,1 procent. Det är första gången sedan Sverige gick med i EU som valdeltagandet i Europaparlamentsvalet överstiger 50 procent Personkryss Centerpartiet hade tre tydliga toppkandidater som bedrev intensiva personvalskampanjer; Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley. Samtliga tre passerade inte enbart femprocentsspärren utan fick alla över elva procent kryss. Fredrick Federley fick 13,6 procent kryss, Kent Johansson fick 11,8 procent kryss och Kristina Yngwe fick 11,0 procent kryss. Därmed var det Fredrick Federley som från sin tredjeplats på listan blev personvald och tog Centerpartiets enda mandat. I många län var det mycket jämnt mellan de tre toppkandidaterna, exempelvis i Halland skiljde det ett enda kryss mellan Kent Johansson och Kristina Yngwe. Totalt fick Fredrick Federley flest kryss i åtta län; Dalarna, Gävleborg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro. Kent Johansson fick flest kryss i sju län; Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland. Kristina Yngwe fick flest kryss i tre län; Blekinge, Skåne och Östergötland. Därutöver hade Ewa-May Karlsson (Västerbotten), Stefan Nypelius (Gotland) och Andreas Karlsson (Jämtland) flest kryss i sina hemlän. Totalt var det 50,0 procent av väljarna som kryssade någon kandidat. 50,4 procent av Centerpartiets väljare valde att kryssa någon kandidat. Bland samtliga partiers kandidater var det Lars Adaktusson (Kd) som fick störst andel kryss, 48,9 procent. Därefter kom Marit Paulsen (Fp) och Soraya Post (Fi) med 39,2 procent respektive 37,4 procent kryss. Flest antal kryss fick Marita Ulvskog före Marit Paulsen och Isabella Lövin. 3.2 Riksdagsvalet Centerpartiet fick i riksdagsvalet 6,11 procent. Det är en nedgång med 0,44 procentenheter från valet Antalet röster på Centerpartiet var ca röster, en minskning med ca röster. Partiet fick 22 riksdagsmandat vilket är en minskning med ett mandat. Centerpartiet var det parti i Alliansen som tappade minst i valet. Valdeltagandet ökade från 84,6 till 85,8 procent. Tabell med partiernas resultat i procent och antal, ned-/uppgång i procent och antal, antalet mandat, plus eller minus antalet mandat. Parti Antal röster Andel röster Skillnad 2010 Antal mandat Skillnad 2010 M , C , Fp , Kd ,

13 S , V , Mp , Sd , Fi , Historisk tillbakablick 6,11 procent i riksdagsvalet är det näst lägsta resultat som Centerpartiet har haft sedan Det är enbart vid valet 1998 som partiet har haft ett lägre väljarstöd. Liksom vid valanalysen 2010 så kan vi konstatera att resultatet bekräftar att Centerpartiet har svårt att göra bra valresultat vid koalitionsregerande, eller organiserat samarbete med regeringen, oavsett om detta samarbete skett med andra borgerliga partier eller med Socialdemokraterna. Diagram med Centerpartiets väljarstöd sedan Ökning i fyra av 29 valkretsar Centerpartiet ökade sitt procentuella väljarstöd i fyra av landets 29 valkretsar; Jönköpings län, Västra Götalands läns norra, Örebro län och Västmanlands län. Störst var uppgången i Västra Götalands läns norra valkrets, men det var ändå med blygsamma 0,27 procentenheter. Centerpartiet vann inte något nytt mandat i någon valkrets. Av de 25 valkretsar som backade procentuellt så var det nästan hälften, tolv, som ökade antalet röster även om de minskade andelen röster; Blekinge, Dalarna, Göteborg, Halland, Kalmar, Malmö, Skåne läns södra, Skåne läns västra, Värmland, Västra Götalands läns södra, Västra Götalands läns västra och Västra Götalands läns östra. 13

14 Centerpartiet minskade med mer än en procentenhet i fyra valkretsar; Jämtlands län, Stockholms kommun, Uppsala län och Gotlands län. Störst förlust av antalet röster drabbades Centerpartiet av i Stockholms kommun, Stockholms län och Uppsala län. Med förlusten av riksdagsmandatet i Södermanlands län så saknar partiet nu representation i nio av 29 valkretsar; Gotlands län, Västra Götalands läns södra, Blekinge län, Örebro län, Södermanlands län, Västmanlands län, Skåne läns västra, Norrbotten och Malmö kommun. Tabell med Centerpartiets väljarstöd procentuellt i valkretsarna, förändring sedan 2010 i procentenheter, antalet mandat, förändring i antalet mandat sedan 2010 samt antalet röster Gotlands län 13,41-1, Jämtlands län 11,33-1, Kronobergs län 9,10-0, Kalmar län 8,73-0, Hallands län 8, V. Götalands läns östra 8,19-0, Jönköpings län 7, Dalarnas län 7, V. Götalands läns södra 7,54-0, Värmlands län 7,43-0, Uppsala län 6,93-1, V. Götalands läns norra 6,89 + 0, Västernorrlands län 6,74-0, Gävleborgs län 6, Västerbottens län 6,65-0, Skåne läns norra och östra 6,01-0, V. Götalands läns västra 6,00-0, Östergötlands län 5,98-0, Blekinge län 5, Örebro län 5,59 + 0, Södermanlands län 5,47-0, Skåne läns södra 5,33-0, Västmanlands län 5,22 + 0, Stockholms län 5,09-0, Stockholms kommun 4,88-1, Skåne läns västra 4,60-0, Norrbottens län 4,53-0, Göteborgs kommun 3, Malmö kommun 2,71-0, Sverige 6,11-0, Efter valet 2014 har Centerpartiet 22 riksdagsmandat varav 21 är fasta. Det enda utjämningsmandatet finns i Västernorrlands valkrets. Mandatperioden hade partiet också 21 fasta mandat, men därutöver två utjämningsmandat. Dessa fanns i Södermanlands och Göteborgs valkretsar. Det var också i just Södermanlands valkrets som partiet tappade sitt mandat, medan Göteborgsmandatet blev ett fast mandat trots en mindre procentuell nedgång i valet. 14

15 Utöver mandatet i Västernorrlands län är mandatet i Jämtland svagt. Centerpartiet hade färre röster i Jämtland än i Södermanland och Örebro läns valkretsar, men det blev ändå ett mandat i Jämtland eftersom partiet lyckades ta ett fast mandat där Andra partier Riksdagsvalet 2014 blev en missräkning för nästan alla partier. Moderata Samlingspartiet minskade med 6,7 procentenheter till 23,3 procent. Folkpartiet Liberalerna minskade med 1,6 procentenheter till 5,4 procent, vilket är det näst svagaste resultatet i partiets historia. Kristdemokraterna minskade med 1,0 procentenhet till 4,6 procent. Partiet hade ett svårt opinionsläge under mandatperioden men klarade fyraprocentsspärren med viss marginal. Tillsammans tappade regeringspartierna i Alliansen nästan tio procentenheter och därmed regeringsmakten. Socialdemokraterna hade satt upp som mål att få minst 35 procent i valet. Ett för Socialdemokraterna relativt beskedligt mål. Resultatet blev endast 31,0 procent, en svag uppgång med 0,4 procentenheter. Detta trots att det blåste en vänstervind i valet procent är Socialdemokraternas näst sämsta valresultat sedan Miljöpartiet hade efter sitt succéval till Europaparlamentet som mål att nå 12 procent i riksdagsvalet och bli riksdagens tredje största parti. Långt fram i valrörelsen såg det enligt opinionsundersökningarna ut som att Miljöpartiet skulle kunna nå sitt mål, men en svag valspurt gjorde att partiet endast fick 6,9 procent i valet. En nedgång med 0.5 procentenheter. Vänsterpartiet ökade sitt väljarstöd från 5,6 till 5,7 procent, en uppgång med 0,1 procentenhet. Samtidigt valde 3,1 procent att rösta på Feministiskt initiativ, en uppgång med 2,7 procentenheter. Eftersom dessa båda partier står för den mest utpräglade vänsterpolitiken i Sverige så går det inte att komma ifrån att det var en stark uppgång för partierna till vänster om Socialdemokraterna. Detta fick dock inget större utslag i mandatfördelningen eftersom Feministiskt initiativ inte nådde fyraprocentsspärren. Riksdagsvalets stora vinnare blev Sverigedemokraterna som ökade med 7,2 procentenheter till 12,9 procent. Det innebar en ökning från 20 till 49 riksdagsmandat. Sverigedemokraternas uppgång skedde jämnt över hela landet och partiet fördubblade sitt väljarstöd i nästan samtliga valkretsar förutom i Skåne där de redan hade sitt starkaste fäste. 6 Mer om detta i avsnitt

16 Tabell med valresultatet 2014 i andel och förändring sedan Centerpartiet över 10 procent i 67 kommuner Centerpartiet gjorde ett starkt riksdagsval i många landsbygdskommuner. I hela 67 kommuner fick Centerpartiet över 10 procents väljarstöd i riksdagsvalet. Toppen fanns i Robertsfors där 16,77 procent av väljarna valde Centerpartiets röstsedel. De tio bästa kommunerna är väl utspridda över hela landet, från Robertsfors i norr till Torsås i söder. Tabell över Centerpartiets tio starkaste kommuner i riksdagsvalet Robertsfors Västerbottens län 16, Ydre Östergötlands län 16,45 + 0,45 Berg Jämtlands län 15,60-1,94 Krokom Jämtlands län 15,59-2,54 Borgholm Kalmar län 14,70-2,14 Vansbro Dalarnas län 14,16 + 0,29 Färgelanda V Götalands läns norra 13,79-1,10 Dals-Ed V Götalands läns norra 13,76-2,06 Sunne Värmlands län 13,75-3,09 Torsås Kalmar län 13,73-0,81 Bland de tio starkaste kommunerna i riksdagsvalet är det ändå en stark nedgång i flera kommuner. I sju av tio kommuner har Centerpartiet minskat med mer än en procentenhet i riksdagsvalet 2014 i förhållande till I endast två av kommunerna var det mindre uppgångar. Samtidigt hade Centerpartiet under fyra procent i 25 kommuner, med Gällivare i botten med endast 1,76 procents stöd. Av dessa för Centerpartiet svagaste kommuner ligger sju i Skåne, fem i Norrbotten, fyra i Stockholms län och tre i Västmanland. Övriga är utspridda över landet. Tabell över Centerpartiets tio svagaste kommuner i riksdagsvalet Gällivare Norrbottens län 1,76 + 0,05 Jokkmokk Norrbottens län 2,43-1,39 Fagersta Västmanlands län 2,50-0,90 Oxelösund Södermanlands län 2,71-0,13 Botkyrka Stockholms län 2,71-0,06 Malmö Malmö kommun 2,71-0,13 Landskrona Skåne läns västra 2,83 + 0,34 Öckerö V Götalands läns västra 2,85 + 0,04 Kiruna Norrbottens län 2,95 + 0,37 16

17 Burlöv Skåne läns södra 3,01 + 0,31 Bland de tio svagaste kommunerna i riksdagsvalet var det ändå en uppgång i fem av kommunerna och endast i två kommuner var det en större nedgång. De tio svagaste kommunerna i riksdagsvalet är kommuner där vi även är svaga i valet till kommunfullmäktige. Med ett stort undantag, i Kiruna fick Centerpartiet 28,55 procent av väljarstödet i kommunfullmäktigevalet Personkryss I riksdagsvalet var det 24,58 procent av väljarna som valde att sätta ett kryss för någon kandidat. Det är en nedgång med 0,5 procentenheter sedan riksdagsvalet 2010 och det är mindre än hälften av de 50,0 procent som kryssade någon kandidat i Europaparlamentsvalet Det skiljer sig mycket mellan valkretsarna i vilken utsträckning som kryss markeras av väljarna. I Jämtlands län var det 34,3 procent av väljarna som kryssade någon kandidat, medan det i Skåne läns södra valkrets enbart var 18,8 procent som kryssade. Av de som valde att rösta på Centerpartiet kryssade totalt 26,4 procent någon kandidat. Av Centerpartiets 22 ledamöter blev 17 personvalda. Det är de fem ledamöterna från storstadsvalkretsarna Stockholms kommun, Stockholms län och Göteborgs kommun som inte fick över fem procent kryss. Centerpartiets valsedel i Stockholms kommun och i Göteborgs kommun toppades dessutom av Annie Lööf som blev personvald där, men tog sitt riksdagsmandat från Jönköpings läns valkrets eftersom hon hade högst andel kryss där. Hade det inte varit något personval så hade 21 av Centerpartiets 22 riksdagsledamöter ändå tagit sina mandat genom sin placering på listan. Endast Kristina Yngwe, Skåne läns södra valkrets, tog sig förbi annan kandidat genom personkryssen. Hade det varit ett personval utan femprocentsspärr så hade 19 av de nuvarande 22 ledamöterna ändå tagit sitt mandat. Endast i Stockholms stad och Stockholms län hade det blivit en förändring. 3.3 Valet till landstingsfullmäktige Valet till landets 20 landstings- och regionfullmäktige innebar en total ökning för Centerpartiet med 0,14 procentenheter till 6,31 procent. I mandat innebar det en ökning från 121 mandat till 125. Centerpartiet är även fortsättningsvis representerat i samtliga landsting. I Jämtland, Kronoberg, Dalarna och Kalmar län fick Centerpartiet över tio procent av rösterna. I Skåne, Stockholms län och Södermanland fick partiet under fem procent av rösterna. Tabell över Centerpartiets resultat i landstings-/regionvalet Jämtlands län 13,61-2, Kronobergs län 11,08 + 0, Dalarnas län 10,51 + 0, Kalmar län ,20 7 Hallands län 9,93 + 0, Antalet mandat i landstingsfullmäktige i Kronobergs län ökade från 45 till

18 Jönköpings län 9,00 + 0,13 7 Västerbottens län 8,72 + 0,88 6 Värmlands län 8,58 + 0, Västernorrlands län 7,61 + 0,46 6 Gävleborgs län 7,57-0,19 6 Uppsala län 7,00-0, Västra Götalands län 6,22 + 0, Östergötlands län 5,86 + 0,13 6 Blekinge län 5,80-0,88 3 Örebro län 5,63 + 0,48 4 Västmanlands län 5,61 + 0,48 4 Norrbottens län 5,42 + 0,47 4 Södermanlands län 4,65-1,15 4 Stockholms län 4,35 + 0, Skåne län 4,22-0,32 7 Sverige , Centerpartiet ökade andelen väljare i 14 landsting medan det var en tillbakagång i sex landsting. Partiet tog nya landstingsmandat i Dalarna, Kronoberg, Västra Götaland och Stockholms län. Samtidigt förlorades ett mandat vardera i Jämtland, Värmland och Uppsala län Centerpartiets starkaste kommuner i landstingsvalet Tabell över Centerpartiets tio starkaste kommuner i landstingsvalet i procent och förändring i procentenheter sedan 2010 Dorotea Västerbottens län 29, ,51 Åsele Västerbottens län 28, ,08 Dals-Ed Västra Götalands län 22,41 + 1,59 Vilhelmina Västerbottens län 21, ,37 Robertsfors Västerbottens län 20,33-3,62 Ydre Östergötlands län 20,17-0,70 Vårgårda Västra Götalands län 19,88-5,11 Färgelanda Västra Götalands län 19,19-1,04 Vansbro Dalarnas län ,01 Krokom Jämtlands län 18,60-1,85 Av Centerpartiets tio starkaste kommuner i valet till landstingsfullmäktige finns fyra i Västerbottens län och tre i Västra Götalands län. De mycket stora ökningarna i Västerbottens västra delar kan sannolikt förklaras med den livliga diskussionen om ambulans i Åsele och akutplatser i Dorotea. 8 Centerpartiet tog åtta mandat i regionfullmäktigevalet i Västra Götaland Vid omvalet 2011 fick partiet nio mandat. 18

19 Tabell över Centerpartiets tio svagaste kommuner i landstingsvalet i procent och förändring i procentenheter sedan 2010 Jokkmokk Norrbottens län 1,14-1,68 Gällivare Norrbottens län 1,23 + 0,14 Oxelösund Södermanlands län 1,76-0,81 Öckerö Västra Götalands län 1,83 + 0,20 Malmö Skåne län 1,90 + 0,19 Botkyrka Stockholms län 2,29 + 0,27 Burlöv Skåne län 2,41-0,01 Pajala Norrbottens län 2,44-0,40 Helsingborg Skåne län 2,56-0,06 Landskrona Skåne län 2,57 + 0,60 De svagaste kommunerna i landstingsvalet är i stort sett desamma som är svaga i riksdagsvalet, men resultaten är i samtliga fall ännu svagare i landstingsvalet än i riksdagsvalet. Sex av de sju kommuner där Centerpartiet inte har mandat i kommunfullmäktige hamnar också på listan över de tio svagaste kommunerna i landstingsvalet Jämförelse mellan landstingsvalet och övriga val Det är intressant att jämföra likheten mellan landstingsvalet och kommunfullmäktigevalet i förhållande till likheten mellan landstingsvalet och riksdagsvalet. Av topp-tio-kommunerna i landstingsvalet så är det enbart en som även återfinns bland topp-tio-kommunerna i kommunvalet; Dals-Ed. Däremot är det hela sex som också kvalar in på topp-tio-listan i riksdagsvalet; Dals-Ed, Robertsfors, Ydre, Färgelanda, Vansbro och Krokom. Även i jämförelse med Europaparlamentsvalet så finner man större likheter än med kommunfullmäktigevalet. Fyra av topp-tio-kommunerna i landstingsvalet finns även med på topp-tio-listan i Europaparlamentsvalet; Dals-Ed, Ydre, Färgelanda och Vansbro Personkryss i landstingsvalet Generellt är det betydligt svårare att göra sig känd i landstingspolitiken än i kommunpolitiken. Det är därför relativt få av våra landstingspolitiker som får en stor andel kryss var det enbart Jane Larsson (29,92%) i Värmlands östra valkrets och Lennart Bogren (20,49%) i Jönköpings läns valkrets Aneby, Eksjö och Tranås som fick över 20 procent kryss. I de allra flesta landsting använder Centerpartiet olika toppnamn i olika valkretsar. Man kan tro att mer lokala kandidater skulle generera fler röster, men det går inte att se att lokala toppnamn har dragit fler röster genom att få fler personliga röster. I Örebro län, Jämtland, Västmanland, Kronoberg och Sörmland valde Centerpartiet att enbart ha en valsedel för samtliga valkretsar. I Hallands län fanns olika valsedlar i olika valkretsar, men Stefan Bengtsson toppade samtliga valsedlar. 19

20 3.4 Valet till kommunfullmäktige Centerpartiet gjorde ett bra val till landets 290 kommunfullmäktige. Totalt fick Centerpartiet 7,85 procent av rösterna, en uppgång med 0,24 procentenheter sedan Detta resulterade i mandat vilket är en ökning med tolv mandat sedan Centerpartiet ökade sin väljarandel i 164 kommuner. Tabell över Centerpartiets totala resultat i kommunfullmäktigevalet i länen i procent och förändring sedan 2010 i procentenheter Gotlands län 19,77 + 0,04 Jämtlands län 17,19-0,28 Dalarnas län 14,77 + 0,82 Kalmar län 14,73 + 1,02 Kronobergs län 12,62-0,53 Hallands län 12,54 + 1,29 Värmlands län 10,91-1,33 Gävleborgs län 9,83-0,21 Västerbottens län 9,81 + 0,80 Jönköpings län 9,77-0,37 Västernorrlands län 9,39 + 0,06 Norrbottens län 9,36 + 1,75 Uppsala län 8,86-0,72 Västmanlands län 7,46 + 1,36 Örebro län 7,19 + 0,58 Västra Götalands län 7,00 + 0,14 Östergötlands län 6,89-0,44 Blekinge län 6,89-0,40 Södermanlands län 6,76 + 0,39 Stockholms län 5,29 + 0,65 Skåne län 4,83 + 0,01 Sverige 7,85 + 0,24 Centerpartiet ökade i kommunfullmäktigevalen i 13 av 21 län. De största ökningarna finns i Norrbotten, Västmanland och Hallands län. De största nedgångarna finns i Värmland, Uppsala län och Kronobergs län Centerpartiets starka kommuner Centerpartiet är även fortsättningsvis ett mycket starkt parti i många kommuner runt om i landet. I en kommun fick Centerpartiet över 40 procent av rösterna; Mönsterås. I ytterligare sju kommuner fick Centerpartiet över 30 procent av rösterna: Dals-Ed, Orsa, Nordmaling, Vansbro, Rättvik, Storuman och Arvidsjaur. I ytterligare 38 kommuner fick partiet stöd av minst 20 procent av väljarna. Motsvarande statistik för valet 2010 var att en kommun även då hade över 40 procent; Mönsterås. I ytterligare sex kommuner nådde partiet över 30 procent och i ytterligare 40 kommuner fick partiet över 20 procent av rösterna. Med andra ord ingen större förändring mellan 2010 och

21 Tabell över Centerpartiets tio starkaste kommuner, län, valresultat i procent och förändring sedan 2010 i procentenheter Mönsterås Kalmar län 40,72 + 0,35 Dals-Ed Västra Götalands län 38,85 + 1,61 Orsa Dalarnas län 37,10 + 7,35 Nordmaling Västerbottens län 36, ,72 Vansbro Dalarnas län 33,85 + 6,42 Rättvik Dalarnas län 33,21 + 7,00 Storuman Västerbottens län 30, ,52 Arvidsjaur Norrbottens län ,40 Nybro Kalmar län 28, ,23 Kiruna Norrbottens län 28,55 + 9,99 Samtliga tio av Centerpartiets starkaste kommuner vid valet 2014 ökade sin väljarandel. Utöver de två allra starkaste så är det mycket kraftfulla ökningar mellan fem och 17 procent. Granskar man de vid valet 2010 tio starkaste Centerkommunerna så är utfallet mer blandat. Tabell över Centerpartiets tio starkaste kommuner vid valet 2010 i procent med förändring till valet 2014 i procentenheter Mönsterås Kalmar län 40, Dals-Ed Västra Götalands län 37,24 + 1,61 Sunne Värmlands län 35,51-15,09 Gagnef Dalarnas län 32, Ydre Östergötlands län 30,49-2,92 Robertsfors Västerbottens län 30,46-4,37 Torsås Kalmar län 30,20-2,81 Orsa Dalarnas län 29,75 + 7,35 Eda Värmlands län 27,86-13,60 Uppvidinge Kronobergs län 27,55-0, Centerpartiets raketkommuner Centerpartiet har gjort framgångsrika val till kommunfullmäktige i många kommuner. I fem kommuner ökade partiet med över tio procentenheter. Framförallt är det i Norrbotten, Västerbotten och Dalarna som många kommuner har gjort mycket starka val. Tabell med Centerpartiets tio starkaste raketkommuner med förändring sedan 2010 års val i procentenheter Nordmaling Västerbottens län + 16,72 Nybro Kalmar län + 12, 23 Haparanda Norrbottens län + 11,59 Bräcke Jämtlands län + 11,52 Storuman Västerbottens län + 11,52 Kiruna Norrbottens län + 9,99 Flen Södermanlands län + 9,05 Vilhelmina Västerbottens län + 7,42 Strömstad Västra Götalands län +7,38 Orsa Dalarnas län + 7,35 21

22 3.4.3 Mandatlösa kommuner Även när man tittar på antalet mandatlösa kommunkretsar så är det en positiv utveckling var Centerpartiet utan representation i elva kommunfullmäktige i landet; Botkyrka, Fagersta, Gällivare, Göteborg, Helsingborg, Landskrona, Malmö, Malå, Vellinge, Åsele och Öckerö. Av dessa kom partiet tillbaka i fem kommuner; Botkyrka, Fagersta, Helsingborg, Malå och Åsele. Tyvärr tappade Centerpartiet sitt enda mandat i Jokkmokk så från 2014 års val är vi inte representerade i sju kommunfullmäktige saknade Centerpartiet representation i fem kommunfullmäktige; Gällivare, Huddinge, Landskrona, Malmö och Öckerö. Vid valet 2018 är det alltså i fyra kommuner minst tolv år sedan Centerpartiet hade någon fullmäktigeledamot; Gällivare, Landskrona, Malmö och Öckerö Centerpartiets svaga kommuner Utöver de sju kommunerna där Centerpartiet saknar representation i kommunfullmäktige så finns det ytterligare elva kommuner där partiet endast har en fullmäktigeledamot; Boden, Botkyrka, Bromölla, Burlöv, Fagersta, Lysekil, Malå, Mullsjö, Oxelösund, Pajala och Sigtuna. Detta är en klar förbättring från mandatperioden då Centerpartiet hade enstaka ledamöter i 16 kommunfullmäktige. Räknar man samman antalet mandatlösa kommuner och kommuner med endast en centerpartist i kommunfullmäktige så ser man en klar förbättring efter valet 2014, från 27 till 18 kommuner. Utökas kategorin svaga kommuner även till de med två mandat i kommunfullmäktige så är bilden inte lika entydigt ljus hade partiet 0-2 mandat i 69 kommuner. Efter valet 2014 är det visserligen en förbättring, men endast med två till 67 sådana kommuner. Bilden blir ungefär densamma vid en granskning av andelen röster istället för antalet mandat. Vid valet 2010 hade Centerpartiet under tre procent av väljarnas stöd i 17 kommuner. Vid valet 2014 är det i 13 kommuner som Centerpartiets resultat i kommunfullmäktigevalet inte nådde upp till tre procent, vilket kommer att vara spärren vid 2018 års val. Med andra ord en svagt positiv utveckling. Ser man på samtliga tre val tillsammans så är det tio kommunkretsar som framstår som i extra behov av stöd: Storstäderna Göteborg och Malmö, förortskommunerna Öckerö och Burlöv, Norrbottenskommunerna Gällivare och Jokkmokk, Skånekommunerna Landskrona och Vellinge samt Oxelösund i Södermanland och Fagersta i Västmanland. Dessa tio är svaga i samtliga tre val och står helt utan mandat i kommunfullmäktige eller har enbart ett mandat Jämförelse mellan de tre valen Tabell med valen till kommun, landsting och riksdag i länen, i procent Gotlands län 19,77 19, ,41 Jämtlands län 17,19 13,61 11,33 Dalarnas län 14,77 10,51 7,77 Kalmar län 14,73 10,33 8,73 Kronobergs län 12,62 11,08 9,10 9 Gotlands kommun har enbart ett val till kommun- och landstingsfullmäktige. 22

23 Hallands län 12,54 9,93 8,41 Värmlands län 10,91 8,58 7,43 Gävleborgs län 9,83 7,57 6,67 Västerbottens län 9,81 8,72 6,65 Jönköpings län 9,77 9,00 7,93 Västernorrlands län 9,39 7,61 6,74 Norrbottens län 9,36 5,42 4,52 Uppsala län 8,86 7,00 6,93 Västmanlands län 7,46 5,61 5,22 Örebro län 7,19 5,63 5,59 Västra Götalands län 7,00 6,22 6,00 Östergötlands län 6,89 5,86 5,98 Blekinge län 6,89 5,80 5,67 Södermanlands län 6,76 4,65 5,47 Stockholms län 5,29 4,35 5,00 Skåne län 4,83 4,22 4,74 Sverige 7,85 6,31 6,11 I samtliga län är Centerpartiet starkare i kommunfullmäktigevalet än i landstingsfullmäktigevalet och riksdagsvalet. Särskilt sticker resultatet i Norrbotten och Dalarna ut. I de båda länen är partiet ungefär dubbelt så starkt i kommunvalet som i riksdagsvalet. Minst skillnad är det i storstadslänen. I landets tre största städer, Stockholm, Göteborgs och Malmö, är Centerpartiet starkast i riksdagsvalet och svagast i valet till kommunfullmäktige, det vill säga tvärtom det gängse resultatet för Centerpartiet Personkryss Centerpartiet har en tradition av att ha mycket starka lokala profiler som personkryssas i hög utsträckning. Vid årets val var det Theresa Flatmo i Bräcke som blev den stora kryssraketen. Med 64,3 procent kryss slog hon alla tiders kryssrekord. Med sina 734 kryss i valet till Bräcke kommunfullmäktige så fick hon fler kryss än alla kandidater från Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans. Centerpartiets tio mest kryssade kandidater i kommunfullmäktigevalet, procent Theresa Flatmo Bräcke 64,3 Tomas Mörtberg Övertorneå 53,2 Katarina Johannesson Årjäng 38,3 Lars-Göran Zetterlund Hällefors 35,6 Hamse Omar Fagersta 35,1 Peter Birgersson Dafteryd Strömstad 35,0 Annika Andersson Vilhelmina 33,1 Anders Häggkvist Härjedalen 33,1 Sven Tornberg Haparanda 31,8 Tomas Mörtsell Storuman 31,6 23

24 4. Slutsatser utifrån Valu och eftervalsundersökningar Med hjälp av SVT:s vallokalsundersökning 10, Novus eftervalsundersökning 11 och Demoskops eftervalsundersökning 12 så kan vi med viss sannolikhet säga hur väljarna har förflyttat sig mellan olika partier, hur röstsplittringen mellan riksdagsvalet och kommunfullmäktigevalet ser ut, partiledarnas betydelse, viktigaste frågor för partival osv. 4.1 Väljarströmmar Av de som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet 2014 var det endast ungefär hälften som även röstade på partiet Övriga väljare kom till allra största delen från de andra tre allianspartierna. Endast 2-3 procent kom från Socialdemokraterna, Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet. Tillflödet från Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ var obetydligt. Tittar man på vart de väljare gick som röstade på Centerpartiet 2010 men inte 2014 så är bilden inte lika entydig. Visserligen gick ca 25 procent till andra allianspartier, men nästan lika många gick till de fem oppositionspartierna inklusive Fi intervjuer i form av enkäter vid 95 vallokaler och 45 förtida röstningslokaler webbintervjuer genomförda september webbintervjuer genomförda september

25 Centerpartiet hade alltså ett tillflöde av väljare från Moderaterna och Folkpartiet medan det sannolikt blev ett tapp på mellan någon eller några procent till vardera Socialdemokraterna, Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. 4.2 Röstsplittring mellan riksdagsvalet och valet till kommunfullmäktige Av de väljare som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet valde 65 procent att även rösta på Centerpartiet i kommunvalet. Det betyder alltså att ca hälften av de personer som röstade på partiet i kommunvalet inte gjorde det i riksdagsvalet. Cirka väljare som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet tog Centerpartiets valsedel i kommunvalet. Det utgör sju procent av Moderaternas väljare i riksdagsvalet. Ännu allvarligare tapp till Centerpartiet i kommunvalet har Folkpartiet och Kristdemokraterna. Ca tio procent av deras väljare i riksdagsvalet valde Centerpartiet i kommunvalet. Det innebär att ca av deras riksdagsröster gick över till Centerpartiet. I antal är dock väljarna från Socialdemokraterna fler. Endast två procent av de som röstade på Socialdemokraterna i riksdagsvalet röstade på Centerpartiet i kommunvalet, men det utgör faktiskt ca personer. Runt eller fyra procent av Sverigedemokraternas riksdagsröster valde Centerpartiet i kommunvalet. För Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ rör det sig endast om väljare per parti eller 2-3 procent av deras riksdagsväljare som gick över till Centerpartiet i kommunvalet. 25

26 Många medlemmar inom Centerpartiet har uttryckt en känsla av att väljare som röstar på partiet i valet till kommunfullmäktige valde att rösta på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet. Men när valanalysgruppen studerar den statistik som finns i Valu och övriga eftervalsundersökningar så är det alltså inget som talar för att denna typ av röstsplittring har varit speciellt vanlig. Det är enligt framtagen statistik färre av Sd:s riksdagsväljare som valde Centerpartiet i kommunvalet än motsvarande från Socialdemokraterna. I detta avseende dominerar M-väljare och det är lika vanligt att C-väljare i kommunvalet väljer Fp och Kd i riksdagsvalet som att de väljer Sd. Anledningen till många centerpartisters känsla kan vara att Sd har ökat på landsbygden och att de lokala centerpartisterna tror att dessa röster har varit deras. Det kanske de var för några val sedan, men dessa väljare lämnade Centerpartiet redan före 2014 års val. Eftersom flödet från M till Sd är relativt stort är det inte otänkbart att gamla C-väljare först gått över till M och sedan vid valet 2014 till Sd. Men detta finns det ingen relevant statistik för att kunna kontrollera. Av de 35 procent, eller ca väljare, som röstade på Centerpartiet i riksdagsvalet men inte i kommunvalet så gick de allra flesta till de andra allianspartierna. Störst tapp, 13 procent, är det till Moderaterna. Mindre andelar gick också till Socialdemokraterna, Miljöpartiet och lokala partier. Däremot är det mycket få av Centerpartiets väljare i riksdagsvalet som röstade på Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna eller Feministiskt Initiativ i kommunvalet. Diagram över hur Centerpartiets väljare i riksdagsvalet röstade i kommunvalet Källa: Novus eftervalsundersökning Partiledarnas betydelse I undersökningarna som gjorts i samband med valet så ingick också frågor kring hur partiledarna skötte sig i valrörelsen och vilken betydelse partiledaren har haft för valet av parti. Det finns personer som inte har röstat på Centerpartiet som uppger att en av anledningarna till att de valde bort partiet är partiledaren. Men den överväldigande bilden är den motsatta. Runt hälften av de som röstade på Centerpartiet uppger att Annie Lööf var en viktig anledning till deras partival. 26

27 På frågan i Novus eftervalsundersökning om någon eller några partiledare har gjort en särskilt bra insats inför riksdagsvalet så får Annie Lööf högst betyg av alla partiledare. 28 procent svarar att Annie Lööf har gjort en särskilt bra insats. Det kan jämföras med dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt som i samma undersökning fick 25 procent och nuvarande statsminister Stefan Löfven som fick 20 procent. Vid en första anblick kan man uppfatta resultatet som att Annie Lööf har något fler som tycker att hon gjorde en särskilt bra insats än Reinfeldt och Löfven. Det är bra så, men hennes resultat är ännu mycket bättre än så och Löfvens är ännu mycket sämre. 31 procent av väljarna valde att rösta på Stefan Löfvens parti, men minst en tredjedel av dessa tyckte inte att han gjorde någon särskilt bra insats i valrörelsen. Fredrik Reinfeldt hade ungefär lika många som tyckte att han gjorde en särskilt bra insats som röstade på hans parti. För Annie Lööfs del är det mer än fyra gånger fler som tyckte att hon gjorde en särskilt bra insats än som röstade på Centerpartiet. Diagram över väljarnas svar på om någon eller några partiledare har gjort en särskilt bra insats inför riksdagsvalet Källa: Novus eftervalsundersökning 2014 När statistiken bryts ner per parti så är det särskilt intressant att se att Annie Lööf har en högre andel av Miljöpartiets väljare som säger att hon gjorde en särskilt bra insats än som svarar att Åsa Romson gjorde det. På samma sätt har Annie Lööf i den här undersökningen högre stöd bland Folkpartiets och Kristdemokraternas väljare än vad Jan Björklund respektive Göran Hägglund har. 4.4 Fler rörliga väljare som bestämmer sig senare Eftervalsundersökningarna visar att trenden med fler rörliga väljare och fler som bestämmer sitt partival allt senare håller i sig. Det är dessutom allt fler som byter parti mellan valen. Bakgrunden är sannolikt att allt färre har en identitet till något parti. Vid valet var det mer än 27

28 var tredje väljare som bytte parti mot vad de röstade på Det skiljer sig dock mycket mellan partierna, från ca procent. Centerpartiets väljare, liksom Folkpartiets och Miljöpartiets, byter parti i högre utsträckning än till exempel Socialdemokraterna som har mer trogna väljare. Diagram över ökad väljarrörlighet och röstdelning mellan kommun- och riksdagsval (Valu) När det gäller valet av olika partier i riksdagsvalet respektive kommunvalet så sticker inte Centerpartiet ut på samma sätt. Ungefär en tredjedel av väljarna röstar på ett annat parti i kommunvalet än i riksdagsvalet. Det är samma andel som gäller för Centerpartiets väljare. Även om det ökande valdeltagandet gör att man kan dra slutsatsen att intresset för valet ökar så är det ändå allt fler som bestämmer sig sent för vilket parti de ska rösta på. Ett tecken som skulle kunna tyda på att intresset för valet minskar. Av Centerpartiets väljare som var det mer än hälften som bestämde sig sista veckan. Det är en ökning från Vänstervind som inte gav vänsterpartierna ökat stöd I SVT:s vallokalsundersökning får de svarande placera sig själva på höger-vänsterskala. De svarande vid valen 2006 och 2010 satte sig själva i snitt lite mer höger, men vid valet 2014 så slog pendeln tillbaka till en vänsterövervikt. Vid samtliga val sedan 1991 har höger-vänsterpendeln i SVT:s vallokalundersökning visat rätt i förhållande till vem som bildat regering efter valet. Diagram om hur väljarna placerar sig själva på höger-vänsterskalan Källa: VALU

29 Skillnaden vid valet 2014 var att de tre rödgröna vänsterpartierna inte fick ökat väljarstöd trots vänstervinden. En förklaring är att många av de väljarna istället valde Sverigedemokraterna och att Feministiskt initiativ tog mer än tre procent av vänsterväljarna. Feministiskt initiativs väljare placerar sig själva nästan lika långt till vänster som Vänsterpartiets väljare gör. Även på frågan vilka valfrågor som har varit viktigast för partivalet så visar svaren att 2014 års val var ett vänsterval. Traditionellt starka vänsterfrågor som sjukvård, pensioner, sociala välfärden, skola/utbildning och äldreomsorgen fick ökad betydelse. Det vill säga frågor om hur resurser ska fördelas. Även flyktingar/invandring fick ökad betydelse. Samtidigt fick traditionellt starka borgerliga frågor som ekonomi och företagens villkor minskad betydelse. Även jobbfrågan som har varit en vinnande fråga för Alliansen 2006 och 2010 fick minskad betydelse. Intressant är också att ingen politisk fråga dominerade valrörelsen. Vanligtvis får varje valrörelse en eller några få frågor som dominerar debatten, men 2014 fick ingen enskild fråga det genomslaget. Vallokalsundersökningen visar också på ökad pessimism om utvecklingen i landet, vilket troligtvis drabbade sittande regering. Bilden av att Sverige blir ett sämre land att leva i med högre arbetslöshet, sämre sjukvård och lägre skolresultat slog genom. Detta var en tydlig strategi i Socialdemokraternas valrörelse, men valresultatet tyder istället på att det var Sverigedemokraterna som vann på att den bilden fick så starkt genomslag. Samtidigt gör dock vallokalsundersökningen tydligt att svenska folket vet om att svensk ekonomi är stark och flera undersökningar visar att folkets förtroende för politiker är fortsatt högt. Det ger en motsägelsefull bild av hur svenska folket tycker att Alliansregeringen hade skött sig. 4.6 Centerväljarnas viktigaste frågor På frågan vilka tre sakfrågor som var viktigast vid valet av parti i riksdagsvalet så visar svaren på stora skillnader mellan Centerpartiets väljare och alla väljare. Centerpartiets väljare svarar att miljö/klimat är den allra viktigaste frågan, men bland väljarna i stort så hamnar tyvärr miljö/klimat långt ner på listan. Även centerpartisternas näst viktigaste fråga, företagande/näringspolitik, är en fråga som få av väljarna i stort prioriterar. Samma sak gäller energipolitik och regionalpolitik, frågor som Centerpartiets väljare tycker är mycket viktigare än väljarna i stort. Det omvända ser vi vad gäller skola/utbildning och sjukvård. Centerpartiets väljare prioriterar dessa frågor långt mycket mindre än väljarna totalt sett. Vad gäller Sveriges ekonomi och sysselsättning/jobb är skillnaderna mindre. Det går att dra slutsatsen att Centerpartiet anknöt till och prioriterade traditionella Centerfrågor och detta uppskattades av de väljare som röstade på partiet. Väljarna kände igen sig och utöver att svara att miljön, företagande och livskraft i hela landet var viktiga politiska frågor så svarar de också att partiets ökade tydlighet och duktiga partiledare har betydelse för hur de röstade. 29

30 Tabell över väljarnas svar på vilka sakfrågor som hade störst betydelse för valet av parti i riksdagsvalet (högst tre svar) Källa: Novus eftervalsundersökning 2014 Samtidigt måste vi konstatera att de frågor som Centerpartiet prioriterade i valrörelsen och som Centerpartiets väljare också uppskattar inte var de politiska frågor som fick starkast genomslag i valrörelsen. Centerpartiets profilfrågor lyfte inte under valrörelsen. Man kan också vända på det och dra slutsatsen att det var en riktig arbetsseger att få 6,1 procent av väljarnas stöd utan att partiets profilfrågor fick genomslag. 4.7 Taktikröster Efter valet 2010 kunde Centerpartiet konstatera att hela tre av tio röster var taktikröster. 30 procent av de som hade röstat på partiet svarade att de egentligen tyckte bättre om något annat parti, men röstat på Centerpartiet av taktiska skäl är detta totalt förändrat. Endast en av tio Centerväljare svarar att de egentligen tycker bättre om något annat parti, det är samma nivå som gäller för andra partier i snitt. Diagram över väljarnas svar på om de av taktiska skäl har röstat på ett annat parti än det som de egentligen tycker bäst om 30

31 Källa: Novus eftervalsundersökning 2010, 2014 Vid valet 2014 var det framförallt Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som fick många så kallade taktikröster, men även Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna minskade andelen. Så kallade taktikröster ska inte sammanblandas med väljare som i undersökningarna svarar att de först bestämde sig för vilket politiskt block de skulle rösta på och därefter bestämde sig för Centerpartiet. Ungefär varannan centerväljare säger att de först bestämde sig för att rösta på Alliansen och därefter bestämde sig för Centerpartiet. Det visar att Alliansen fortfarande har stor betydelse för Centerpartiets väljare. Ser man på alla partiers väljare så är det betydligt färre 2014 än 2010 som svarar att de först bestämde sig för ett politiskt block. Valet 2014 var alltså i mindre utsträckning ett blockval än valet Närstående väljare Det är intressant att ta del av vilka väljare som har tänkt att de skulle kunna rösta på Centerpartiet men inte har gjort det. Det är också intressant att studera vilka andra partier som Centerpartiets väljare tänker att de skulle kunna ha röstat på. Detta kallar vi för närstående väljare. Av Centerpartiets väljare var det hela 62 procent som svarar att de funderade på att rösta på något annat parti. Det låter väldigt mycket, men är på samma nivå som till exempel Folkpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Det är Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som har mycket lägre nivåer och gör att snittet för alla partier är 43 procent. För centerväljarna som funderade på annat parti så var det på annat alliansparti som tankarna gick. Mer än hälften funderade på att rösta på Moderaterna. Funderingar fanns även på Miljöpartiet och Socialdemokraterna, medan det är väldigt få av Centerpartiets väljare som svarar att de funderade på att rösta på Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ. Ännu mer intressant är att se vilka av andra partiers väljare som funderade på Centerpartiet men inte valde partiets röstsedel i riksdagsvalet Även här så finns det en nära koppling inom alliansen. Sju av tio som funderade på Centerpartiet finns bland andra borgerliga väljare och mer än varannan av dessa finns hos Moderaterna. Diagram över hur de väljare röstade som även fundera på att välja Centerpartiet 31

32 Källa: Novus eftervalsundersökning 2014 Det finns alltså även mindre grupper av Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare som funderade på Centerpartiet. Det är framförallt de av S- och Mp-väljarna som själva uppger att de står till höger om sina partier som hade tankarna på Centerpartiet. Även för icke-borgerliga väljare så är det alltså mer borgerliga grundvärderingar som lockar. Den vanligaste förklaringen till att alliansväljare som är närstående ändå inte röstade på Centerpartiet är att de känner en större närhet till något annat alliansparti. Som förklaring finns också att man anser att Centerpartiets politik är för oklar och svajig. Bland S- och Mpväljare som funderade på Centerpartiet så anges anledningen vara osäkerhet kring miljöpolitiken, allianstillhörigheten och partiledaren. 4.9 Centerpartiets stöd i olika väljargrupper Centerpartiet har numera jämnt väljarstöd bland alla åldersgrupper. Väljarkategorin 65+ har traditionellt varit Centerpartiets starkaste, men en nedgång bland de äldre och en uppgång bland de yngre väljarna gör att partiet nu är något starkare bland förstagångsväljare än bland de som uppnått pensionsålder. Samtidigt måste man komma ihåg att väljargruppen 65+ är väldigt många väljare. Studerar man väljarstödet bland kvinnor och män så finns det inte någon större skillnad. Vid valet 2010 hade Centerpartiet ett större väljarstöd bland kvinnor än bland män. Detta stämmer också väl med SCB:s partisympatiundersökning Under mandatperioden förändrades dock detta och i SCB-undersökningarna har stödet bland män varit 1-2 procentenheter högre än bland kvinnor Störst skillnad mellan olika väljargrupper finns det utifrån fackföreningstillhörighet. Centerpartiet har under lång tid varit svagt bland LO-anslutna och i valet 2014 minskade denna andel ytterligare. Däremot tyder vallokalsundersökningen på att väljarstödet bland TCO- medlemmar ökade. Fortfarande är dock stödet starkast bland SACO-anslutna. Gruppen av LO-anslutna är väldigt stor, ca 1,5 miljoner väljare. Partiet måste reflektera över det mycket svaga stödet i LO-gruppen och diskutera vad som behöver göras för att öka stödet inom denna väljargrupp. Diagram över Centerpartiets stöd i olika väljargrupper Källa: VALU 2010,

33 4.10 Mediabilden Det går att dra slutsatsen att Centerpartiet gjorde en kommunikativt mycket bra valrörelse. Vår kampanj togs emot positivt både av de som valde att rösta på partiet och av väldigt många som inte röstade på Centerpartiet. Kampanjen lyckades skapa uppmärksamhet och fick positiv respons. Möjligtvis kan man också dra slutsatsen att röstviljan inte hängde med, kampanjen förflyttade inte så många väljare som det positiva utfallet indikerar. Bland Centerpartiets väljare svarade hälften att Centerpartiet hade den bästa valkampanjen, men ännu mer intressant är att hela 14 procent av alla väljare tyckte att Centerpartiet hade den bästa kampanjen. Detta är alltså mer än dubbelt så stor andel än som faktiskt röstade på partiet. För Socialdemokraterna och Moderaterna så är betyget dåligt, långt många färre än som röstade på partierna tyckte att deras kampanjer var bäst. För Folkpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ ligger undersökningsresultatet i paritet med valresultatet. Det är enbart ett parti som sticker ut på ett positivt sätt och det är Centerpartiet. Diagram över väljarnas svar på vilket parti som hade den bästa kampanjen inför riksdagsvalet Källa: Novus eftervalsundersökning 2014 Tittar man specifikt på hur valfilmen togs emot så får också Centerpartiet bäst betyg av alla. Flest svarade att man har sett valfilmen och flest svarade att de tyckte bra om den. I en särskild del av Novus eftervalsundersökning tillfrågades Centerpartiets väljare vad de tyckte om kampanjbudskapen. Generellt fick Centerpartiets budskap ett mycket gott betyg, samtliga kampanjbudskap fick över 90 procent som tyckte mycket bra eller ganska bra om det. Allra bäst omdöme får budskapen om företagande: Låt småföretagen gro Så växer hela landet och Fler småföretag Fler jobb procent svarade att de tyckte mycket bra 33

34 eller ganska bra om de kampanjbudskapen. Överlag fick företagarbudskapen något bättre mottagande än miljöbudskapen, men allt är på en mycket hög nivå. Källa: Novus eftervalsundersökning 2014 Bas: Röstade på Centerpartiet 34

35 5. Mandatperioden Under mandatperioden ingick Centerpartiet som ett av fyra partier i alliansregeringen. Regeringsansvaret präglade, liksom mandatperioden , partiet i allra högsta grad. I Europaparlamentet så ingick Centerpartiets parlamentariker 13 i den liberala partigruppen ALDE under mandatperioden Detta kapitel beskriver hur Centerpartiet har arbetat under den gångna mandatperioden, såväl organisatoriskt som politiskt. 5.1 Organisationen Tre större händelser under mandatperioden förändrade Centerpartiets sätt att arbeta: Partiledarvalet inklusive processen fram till stämman i Åre, idéprogramsprocessen och införandet av regionenheten. Här tar vi bland annat också upp efterlevnaden av valutvärderingen 2010, Framtidsagenda 2020, kampanjer samt något om distrikt och kretsar Partiledarprocessen Partiledarprocessen hanterades på ett mycket bra sätt inom hela Centerpartiet. Valberedningens upplägg av processen, där man först utsåg tre huvudkandidater som därefter genom turnéer och på fyra gemensamma utfrågningar fick möta medlemmar och allmänhet, gav organisationen en god möjlighet att bilda sig en uppfattning om vem man ville se som ny partiordförande. Partiledarprocessen visar också på Centerrörelsens förmåga att snabbt fokusera på en så viktigt process som ett partiledarval trots att tiden var knapp och det mesta av processen ägde rum under sommaren. Beskedet från Maud Olofsson kom den 17 juni och den 31 augusti presenterade valberedningen sitt förslag till ny ledning för Centerpartiet. Partiet visade en stor mognad inför att hantera en svår process på ett så öppet sätt. Själva processen gav stort självförtroende inom Centerrörelsen och den gjorde också att Annie Lööf fick ett starkt stöd inom partiet. Annie Lööf valdes enhälligt vid stämman i Åre 2011 och omvaldes 2013 på stämman i Karlstad. Centerpartiets öppna process kan jämföras med Socialdemokraternas slutna process där medlemmar och kretsar ställdes inför fullbordat faktum. En partiledare som väljs utan att egentligen veta att hen har partiets stöd får ett mycket svagare mandat Idéprogramsprocessen Det skulle gå att skriva väldigt mycket om idéprogramsprocessen. Många medlemmar har fortfarande starka känslor kring det som hände. Få händelser i Centerpartiets historia har fått en så stor andel av våra medlemmar på fötter var Lena Ek Centerpartiets ledamot i Europaparlamentet och var det Kent Johansson. 35

36 Centerpartiets idéprogramsprocess är sannolikt den öppnaste idé- eller partiprogramsprocess som något svenskt parti någonsin har genomfört. Den wiki-lösning som valdes öppnade upp för alla medlemmar och icke-medlemmar att delta och formulera Centerpartiets idéprogram. Ett revolutionerande arbetssätt som i stort föll väl ut fram tills idéprogramgruppens förslag presenterades. Det fanns ett stort externt intresse för partiets process. Bilden av Sveriges öppnaste parti som hade skapats av den öppna partiledarprocessen förstärktes. Det fanns också ett stort intresse bland delar av Centerrörelsens medlemmar, men generellt var intresset för lågt. Särskilt gällde det de personer som senare skulle vara med och anta programmet. Partistyrelsen och Verkställande utskottet hölls väl informerade under hela processen. Det var dock ett misstag att tro att idéprogramgruppens förslag skulle kunna presenteras utan att det skulle uppfattas som hela Centerpartiets förslag. Detta trots att det innehöll förslag som med stor sannolikhet aldrig skulle ha kunnat få gehör när stämman skulle anta programmet. När kritiken mot delar av förslaget blev mycket stark, både inom och utom partiet, så krishanterade partiledningen genom att öppna för en extra remissrunda i partiet. Detta var bra. Samtidigt gick personer i partiledningen ut och sa vad som inte skulle genomföras. Detta var möjligtvis nödvändigt i rådande situation, men är att hantera en fråga i fel ordning, speciellt eftersom motsatta direktiv gick ut till andra ledande företrädare i organisationen. Idéprogramsprocessen var som en berg- och dalbana för partiet. Först positivt med ett starkt intresse för den öppna processen. Sedan en djup dal med låga opinionssiffror, stukade centerpartister och några tappade medlemmar. Men därefter ett ideologiskt starkare parti med fler engagerade medlemmar. För trots att processen smärtade centerrörelsen så skapade den ett enormt intresse och engagemang. Många avdelningar och kretsar diskuterade ideologi på ett sätt som de inte hade gjort på årtionden. Det är rimligtvis upp emot tio år tills nästa idéprogramsprocess och gruppen avstår från att ge rekommendationer för något som ska genomföras så långt fram i tiden. För andra typer av arbetsgrupper kan dock slutsatser dras utifrån idéprogramsarbetet. Öppenheten bör vara en ledstjärna och likaså att inte marknadsföra mycket kontroversiella förslag utan genuin förankring i partiet. Även om det är lång tid till Centerpartiets nästa idéprogram ska skrivas så får inte idéarbetet avstanna. Tvärtom bör partiet genomföra ett kontinuerligt idéutvecklingsarbete genom arbetsgrupper och inom den dagliga politiken. Mer sällan ett parti diskuterar idéutveckling, ju svårare blir processen. Rekommendation: Centerpartiet behöver ständigt arbeta strategiskt med idéutveckling. Gör en nystart för Sveriges öppnaste parti och lär av idéprogramsprocessen Regionenheten Partistyrelsen fattade beslut om att starta regionenheten våren Under 2011 byggdes enheten upp och under våren 2012 var alla anställda rekryterade. Till en början kallades 36

37 enheten för DRO, Decentraliserade riksorganisationen, men det riktiga namnet är regionenheten. Enheten delades upp i sju regioner och totalt anställdes 22 personer inom tre olika kategorier: Kommunikation, verksamhet och politik. Två anställda i region Syd, placerade i Malmö. Tre anställda i region Sydost, placerade i Växjö. Fyra anställda i region Väst, placerade i Göteborg. Tre anställda i region Stockholm/Gotland, placerade i Stockholm. Tre anställda i region Mälardalen, placerade i Västerås. Två anställda i region Gävle/Dala, placerade i Falun. Fyra anställda i region Norrland, placerade i Östersund samt med kontorsplatser i Vilhelmina och Arvidsjaur. Regionenheten har främst riktat sin kontakt till kretsarna och till distriktsordförande. Under 2014 arbetade dock ungefär hälften av de anställda inom regionenheten med att stötta toppkandidaterna och främst förstanamnen på riksdagslistorna. Andra hälften arbetade organisatoriskt mot kretsarna. Under hösten 2014 har kommunala sektionen flyttats över till regionenheten och partistyrelsen har också fattat beslut om att minska enheten till 17 personer. Hela regionenheten kommer separat att utvärderas. Det är dock valanalysgruppens uppfattning att regionenheten bör permanentas. Alla Centerpartiets personella resurser måste kunna användas på ett såväl flexibelt som effektivt sätt. Även arbetsmiljöfrågan är viktig. Ensamarbete bör undvikas i största möjliga mån Distrikten Under mandatperioden har distrikten i Ångermanland och Medelpad slagits samman till Västernorrlands distrikt. Det innebär att Centerpartiet nu har 26 distrikt. Med de nya stadgarna som antogs på partistämman i Norrköping 2007 fick kommunkretsarna ett större ansvar medan distriktens ansvar begränsades något. I de allra flesta distrikt tycks dock inte det övergripande arbetet ha förändrats nämnvärt. Däremot har det uppstått ett antal praktiska frågor och det är vanligt att distrikten har skrivit avtal med kretsarna för att reglera vem som ska göra vad. I stort fungerar detta bra. Ett av de ansvarsområden som distrikten har är utbildning. 14 Detta ansvar tas i varierande grad bland distrikten. Många distrikt efterfrågar en mer aktiv utbildningsstrategi från riksorganisationen. Allt fler av de som träder in på politiska poster för Centerpartiet är nya och har inte fått den politiska grundutbildning som bland annat ungdomsförbundet har stått för i årtionden. Centerpartiet behöver en ny utbildningsstrategi för att även fortsättningsvis ha landets mest kompetenta politiker, exempelvis behövs en kvalitetssäkrad utbildningsstege i ledarskap. Utbildningarna kan med fördel genomföras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Även fortsättningsvis bör den grundläggande utbildningen ligga på distriktsnivå trots att grunderna för innehåll och målsättning med utbildningen har planerats på central nivå. 14 Centerpartiets stadgar 14, Mom. 3, punkt 6. 37

38 En av distriktens viktigaste uppgift är att nominera kandidater och fastställa listorna till landstings- och riksdagsvalet. 15 Distrikten får genom detta också ett ansvar för hur valsedlarna utformas och uppfattas av väljarna. Nästan samtliga distrikt har arbetat allt för lite med att öka mångfalden på partiets valsedlar. Detta arbete måste pågå hela mandatperioden. I många distrikt är personalsituationen problematisk. Det finns distrikt som inte har någon anställd ombudsman och i vissa fall finns det inte någon anställd personal alls. För distriktsordföranden blir det ett mycket tungt uppdrag när det inte finns någon sorts administrativt stöd. För att använda de personella resurserna på ett så bra och effektivt sätt som möjligt har redan en del distrikt samordnat distriktets och landstingsgruppens personal. På samma sätt har riksorganisationens och riksdagsgruppens personal bildat en arbetsenhet. Detta bör genomföras i samtliga län/distrikt där det är möjligt. Partistyrelsen bör också se över om det är möjligt för riksorganisationen att ta över arbetsgivaransvaret för distriktens anställda. I detta sammanhang bör också placeringen av regionenhetens anställda diskuteras. Rekommendation: Partistyrelsen bör få i uppdrag att ta fram en ny utbildningsstrategi för partiet. Distrikten måste arbeta mer aktivt under hela mandatperioden för att kunna fastställa valsedlar till 2018 års val med en mångfald som speglar samhället. Distrikten bör skapa en arbetsenhet per distrikt där anställda från både distrikt och landstings-/regiongrupp ingår. Partistyrelsen bör se över om det är möjligt för riksorganisationen att ta över arbetsgivaransvaret för distriktens anställda Kretsarna Centerpartiet har 290 kretsar och medlemmar i landets alla kommuner. I 289 (2010:290) kommuner ställde Centerpartiet upp i kommunalvalet. I Gällivare fick invånarna tyvärr inte möjlighet att rösta på Centerpartiet till kommunfullmäktige. Kretsarna är huvudansvariga för medlemsvärvningen. Medlemsökningen till trots gör många kretsar gör ett för dåligt arbete på detta område. Väldigt många kretsar svarar att de inte har någon planerad medlemsvärvning. I många fall sker ingen medlemsvärvning alls, tillkommer nya medlemmar så är det på eget initiativ. Kommunkretsarna måste både för sin egen skull och för partiet som helhet börja värva nya medlemmar mer planerat och mer strategiskt. En medveten satsning på medlemsvärvning bl.a. genom det framtagna konceptet med personliga samtal behöver i större utsträckning bli en naturlig del av alla kretsars vardag. Nästan samtliga kommunkretsar saknar en strategi för att öka mångfalden inom sin krets. Detta ansvar ligger på samtliga organisationsled, men det specifika ansvaret att öka mångfalden på kommunfullmäktigelistan 2018 ligger på respektive krets. För att lyckas måste många kretsar tänka på att vara betydligt mer öppna och välkomnande för alla. 15 Centerpartiets stadgar 14, Mom. 3, punkt 1 och 2 samt

39 Sju kretsar i landet saknar representation i kommunfullmäktige. Malmö, Landskrona och Vellinge i region Syd, Göteborg och Öckerö i region Väst samt Gällivare och Jokkmokk i region Norrland. De kretsar som står utanför fullmäktige behöver en särskilt utarbetad strategi för att ta sig tillbaka. Regionenhetens kontor i berörda delar av landet bör därför få ett särskilt uppdrag att stötta mandatlösa kommuner. Detsamma gäller för de kretsar som har mandat men riskerar att hamna under 3 % -spärren. Många av de nationella svaren finns redan på lokal nivå. Centerpartister runt om i landet har i många fall utvecklat centerpolitiken mer än riksnivån har lyckats med. Till exempel skulle en arbetsgrupp för utveckling av Centerpartiets skolpolitik kunna tillsättas med flera lokala skolpolitiker och den nationella talespersonen. Med andra ord ett mycket tydligt underifrånperspektiv. I många kommuner skiljer det procentenheter och i ett fall mer än 30 procentenheter mellan partiets resultat i riksdagsvalet och kommunvalet. Dessa väljare borde vara fullt möjliga att få att rösta på Centerpartiet även i riksdagsvalet. Partistyrelsen bör ta fram en strategi för att stärka partiets valresultat i riksdagsvalet i de kommuner där vi idag är mycket starkare i kommunvalet. Många kommunkretsar ligger före riksorganisationen i sin valplanering och det gör det svårt att anpassa sina lokala budskap till de nationella. Därför bör partiets nationella valplanering starta ännu tidigare. Detta behöver också göras i samråd med syskonorganisationerna. Råd och rekommendationer: Alla kretsar bör sätta mål för sin medlemsutveckling och arbeta systematisk för att nå målet. Kretsarna behöver öka rekryteringen för att förbättra mångfalden på kommunfullmäktigelistan Regionenhetens kontor i berörda delar av landet bör få ett särskilt uppdrag att stötta mandatlösa kommuner samt de kommuner som riskerar att hamna under 3 % -spärren. Utveckla politiken utifrån den lokala nivån. Ta fram en strategi för att stärka valresultatet i riksdagsvalet i de kommuner där vi idag är mycket starkare i kommunvalet. Starta den nationella valplaneringen inför valet 2018 tidigt Medlemmar Under 2014 har Centerpartiet ökat medlemsantalet för första gången sedan Dessförinnan skedde det senast Tillströmningen av nya medlemmar skedde framförallt under valrörelsen, men har också fortsatt efter valet. Intresset för Centerpartiet är stort och växer. För de medlemmar som själva söker sig till Centerpartiet kan det ofta vara ett intresse för rikspolitiska frågor som lockar. För en del är den kommunala politiken mindre intressant och därför kan det vara svårt för kretsarna att möta det intresse och engagemang som den nya medlemmen har. Dessa medlemmar måste få en möjlighet att engagera sig i de frågor som de själva finner intressanta, till exempel genom intressegrupper som varje riksdagsledamot kan ha inom sina politiska ansvarsområden. 39

40 Det är enklare än någonsin att kommunicera, men ännu har Centerpartiet inte använt den potentialen fullt ut. Det finns minst 500 centerpartister som sitter i Socialnämnden i sin kommun, lika många sitter i en utbildningsnämnd eller liknande och samma sak gäller för andra kommunala nämnder. Alla har ansvar för att dela med sig av sin kunskap och ta till sig andras idéer. Partiet måste bli bättre på att dra nytta av enkla kommunikationsmöjligheter. Centerpartiet har fortfarande alldeles för få ledare med annan etnisk bakgrund än svensk. Partistyrelsen bör ta fram ett långsiktigt projekt för att rekrytera, utbilda och stärka ledare i Centerpartiet med annan etnisk bakgrund. Rekommendation: Varje riksdagsledamot bör starta intressegrupper inom sina ansvarsområden dit intresserade nya och gamla medlemmar kan delta i den aktuella politiska diskussionen. Dra nytta av enkel kommunikation för att vässa de politiska förslagen, skapa grupper för olika politikområden. Stärk mångfalden i partiet Genomförande av 2010 års valutvärdering Partistyrelsen har tagit 2010 års valutvärdering på stort allvar och har arbetat strategiskt med att förverkliga valutvärderingens rekommendationer. Partisekreteraren har drivit arbetet och partistyrelsen har regelbundet informerats om genomförandet. Det fanns fler rekommendationer i valutvärderingen, men vi tar här kortfattat upp de tio som särskilt pekades ut som betydelsefulla. Sex-sju får anses genomförda, medan tre-fyra inte har klarats av fullt ut av olika skäl. Partistyrelsen tillsatte en idéprogramsgrupp under ledning av Per Ankersjö i slutet av Efter en mycket öppen process presenterade gruppen sitt förslag i december Efter en remissrunda och omfattande förändringar av programmet antogs En hållbar framtid på extrastämman i Upplands-Väsby i mars En ny kommunikationsstrategi har tagits fram och Centerpartiets varumärke stärktes under mandatperioden, särskilt under supervalåret Vid stämman i Åre 2011 valdes två vice partiordförande. Någon valteknisk samverkan har inte skett. De lokala och regionala ledarna har fått möjlighet till vidareutbildning. Efter den öppna partiledarprocessen och idéprogramsprocessen hade Centerpartiet kommit långt för att bli Sveriges mest öppna parti. 17 Centerpartiet tog initiativ till en alliansutvärdering för att hitta strategiska utvecklingsfrågor. Någon sådan kom dock aldrig till stånd. Valanalysgruppens uppmaning att bedriva mer aktiv samhällskritik i frågor där Centerpartiet inte hade departementsansvar kan inte anses ha blivit uppfyllt. Detsamma gäller rekommendationen att partiets två tydliga profilfrågor skulle kompletteras med varma vardagsfrågor Läs mer under Läs mer under Läs mer under

41 5.1.8 Framtidsagenda 2020 I april 2012 beslöt förtroenderådet om Framtidsagenda 2020, en samlad politisk, kommunikativ och organisatorisk strategi i ett tioårsperspektiv. Agendan innehöll såväl långsiktiga mål som mål för valåret Vidare angav agendan hur medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda och andra aktiva systematiskt och målmedvetet skulle arbeta tillsammans. Framtidsagendan var en tydlig berättelse hur Centerpartiet skulle agera i svensk politik. Valanalysgruppen menar att Framtidsagenda 2020 har varit ett viktigt redskap för Centerpartiet under mandatperioden. Även om partiet inte har lyckats följa agendan fullt ut och flera av målen för 2014 inte uppnåddes, så har den gemensamma målbilden varit av stor vikt. Denna har gjort att partiet har jobbat mer enhetligt på alla nivåer Kampanjer under mandatperioden Under mellanvalsåren så genomförde Centerpartiet en rad olika kampanjer. Det handlade om allt från ungdomsarbetslöshet och vi ser hela landet till Framtidsbygget och sänkt restaurangmoms. Många kommunkretsar hade svårt att se en grön tråd mellan de olika kampanjerna. Deltagandet i de olika kampanjerna har varierat, men generellt har det varit ett svagt deltagande bland kommunkretsarna. Detta har dock förbättrats efter inrättandet av regionenheten. Men även i detta avseende ser det olika ut över landet. Många kommunkretsar pekar på behovet av framförhållning inför olika nationella kampanjer. Det är inte innehållet i kampanjerna som efterfrågas utan datum för när kampanjerna ska genomföras. När nationella presentationer av nya politiska förslag ska göras måste kommunikationsenheten noga fundera på var presentationen passar bäst geografiskt. Det kanske inte är i Stockholm även om den största delen av riksmedia finns där. Fler nationella presentationer bör kunna göras i Göteborg och Malmö. Det finns också en efterfrågan på bättre intern kommunikation när partiledningen och riksdagsledamöter gör besök eller skriver på lokala debattsidor. Bättre samordning med de lokala företrädarna önskas. I många lokaltidningar är det lättare att få in debattartiklar när även en lokal företrädare skriver under. När någon från partiledningen eller riksdagsledamöter gör besök i en kommun måste lokala centerpartister få en chans att vara med. Rekommendationer: Lägg in datum för nationella kampanjer i verksamhetsplanen för hela året. De nationella kampanjerna under mandatperioden måste följa en grön tråd. Förlägg partiledningsbesök och besök av riksdagsledamöter i olika mediaområden, samråd med lokala partiföreträdare och låt dem vara med Internkommunikation 41

42 Under mandatperioden har det funnits en kritik mot internkommunikationen i Centerpartiet, inte minst Centralen har uppfattats som krånglig och svår att använda. Många upplevde dock att det blev en förbättring under Det är oerhört viktigt med en snabb internkommunikation och SMS-tjänsten med kortfattad information som användes i valrörelserna har uppskattats. Att få ut den egna informationen innan mediabilden sätts så att medlemmarna kan agera som välinformerade ambassadörer är viktigt. Rekommendationer: Fortsätt med den förbättrade internkommunikationen även under mellanvalsperioden. Arbeta aktivt för att få in fler medlemmars e-postadress och mobilnummer i medlemsregistret. 5.2 Politiskt Mandatperioden var som en politisk berg-och-dalbana. Upp- och nedgångarna hör nära samman med händelser som rör organisationen. I samband med partiledarvalet fick partiet, partiledarkandidaterna och sedan den nyvalda partiordföranden stort utrymme att få ut Centerpartiets politiska budskap. När nyhetens behag lagt sig så startade en lång, besvärlig period som kulminerade med idéprogramsprocessen och som egentligen inte vände förrän EU-valrörelsen startade. Centerpartiet i opinionsundersökningar Ekot sammanvägda tal (okt 2010-juni 2014), Teleindex (aug-sep 2014) Öppet parti 19 I det avseendet är det svårt att säga så mycket om mandatperioden i Europaparlamentet eftersom det inte görs några uppföljningar, opinionsundersökningar eller liknande som visar partiets utveckling. 42

43 Centerpartiet har länge talat om sig själv som ett öppet parti men det var först i samband med partiledarprocessen som detta blev mer omtalat av andra. När det nya idéprogrammet togs fram användes också en öppen process där synpunkter både inifrån partiet och utifrån efterfrågades. Bilden är efter detta fortfarande att Centerpartiet är ett öppet parti. När det gäller partiledarprocessen i såväl Moderaterna som Socialdemokraterna har media jämfört dessa processer med Centerpartiets öppna process då Annie Lööf valdes. I slutet av idéprogramsprocessen fick partiets öppenhet en törn. I den storm av kritik som följde efter programgruppens förslag så tvingades partiledningen att krishantera situationen genom att styra upp diskussionen och tillfälligt sluta partiet. Därefter har strävan efter att vara Sveriges öppnaste parti avmattats. Nu är det dags att aktivt arbeta för att förnya öppenheten inom partiet. Detta gäller såväl organisatoriskt som politiskt. I det utåtriktade arbete som centerpartister genomför runt om i landet måste partiet bli bättre på att öppna för deltagande utan krav på medlemskap. Personer som har samma intresse som Centerpartiet i en fråga får gärna delta i partiets verksamhet. Detta genererar sannolikt också fler medlemmar på sikt. På sociala medier fick partikansliet under valarbetet släppa på principen att vara så öppna som möjligt. Den egna Facebooksidan blev under en tid en samlingsplats för höger- och vänsterextremister och människor som använde den som anslagstavla för en egen agenda. Att låta Facebook vara helt öppet riskerar med andra ord att skada mer än det gör nytta. Det är viktigt med tydliga regler för vilket uppförande som är acceptabelt i social media och vad vi inte accepterar. Det ska vara tydligt för besökarna att till exempel respektlöst tilltal och hot inte accepteras. Rekommendationer: Gör en nystart för Sveriges öppnaste parti. Öppna upp för deltagande i projektgrupper och kampanjaktiviteter utan krav på medlemskap i Centerpartiet. Kombinera öppenheten med tydliga regler på sociala medier Ett parti i alliansen Under åren uppfattades Centerpartiet av många som ett otydligt parti. Det fanns en utbredd tveksamhet till om en röst på Centerpartiet var en röst på en socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Alliansens tillkomst 2004 förändrade detta. Det har gått mer än tio år sedan det första alliansmötet hölls hemma hos Maud Olofsson i Högfors, men fortfarande finns det ett mycket starkt stöd för allianssamarbetet inom Centerpartiet. Vilken effekt allianssamarbetet har haft har diskuterats länge. Efter valet 2010 var bilden att det stora partiet i Alliansen hade tjänat på samarbetet medan de små partierna krympt av det. Även under den senaste mandatperioden lyckades vi inte ta oss ur alliansens skugga på det sätt vi skulle ha behövt. Dock kan konstateras att Centerpartiet tycks ha klarat sig bättre än de andra partierna i Alliansen. Alliansen gav en bild av avstannad förnyelse och väljarna ville ha något nytt. Det var flera händelser under som gjorde att Centerpartiet hade svårt att lyfta, bland annat att folk såg ett svek i och med Alliansens energiöverenskommelse och därutöver 43

44 blev till exempel sjukskrivningsdebatten svår. Vi hittade inte riktigt balansen mellan att vara regeringsparti och att vara Centerpartiet. De ministerposter vi hade motsvarade våra fokusområden, men det kan diskuteras om de var för svaga för att vi skulle kunna växa. Samma frågeställning har kvarstått under mandatperioden Områden som i högre grad engagerar allmänheten såsom arbetsmarknad, utbildning och sjukvård ger större möjligheter att synas i bredare folklager. Även under den gångna mandatperioden fanns det politiska frågor som var svårhanterade, till exempelvis Vattenfall. Inom en regeringskoalition krävs ständiga kompromisser mellan regeringspartierna. Regeringen fattar alla beslut kollektivt och det krävs överenskommelser mellan partierna. I en oppositionsroll är förhållandet annorlunda. Det finns ett mycket större utrymme för de fyra allianspartierna att utveckla och kommunicera sin egen politik. Samtidigt som Centerpartiet utvecklar den egna politiken måste Alliansen hålla samman som ett trovärdigt regeringsalternativ. Uppslitande strider mellan allianspartierna är endast något som den rödgröna regeringen vinner på. Centerpartiet är ett allianstroget parti och kommer så att förbli eftersom Alliansen är det samarbete och den regeringskonstellation som ger Centerpartiet störst möjlighet att genomföra sin politik. Under mandatperioden är det naturligt med ett lösare samarbete än då Alliansen regerade tillsammans. I slutet av mandatperioden, under 2017, behövs åter ett mer fördjupat samarbete med målet att överta regeringsmakten För att hålla fast vid det goda samarbetsklimat som finns mellan allianspartiernas riksdagsledamöter bör alliansmötena fortsätta på i princip samma sätt som under regeringstiden. Det vill säga utskottsförmöten, gemensamma gruppmöten några gånger per år, ordförande/vice ordförande-möten osv. Samtidigt får inte allianssamarbetet fastna i det som fanns Valutgången visar att Alliansen måste klara av en förnyelseprocess. Det första steget bör vara att allianspartierna gemensamt utför en utvärdering av allianssamarbetet Centerpartiet är efter valet Alliansens näst största parti. Under valrörelsen och även efter valet har förtroendet för Annie Lööf stärkts. Även under en oppositionsperiod behöver allianssamarbetet vidareutvecklas och ledas och Centerpartiet ska vara redo att vara med och axla ledarskapet inom alliansen. Detta kan exempelvis göras genom att Centerpartiet leder den gemensamma utvärderingen av allianssamarbetet. Rekommendationer: Dra nytta av oppositionsrollen och tydliggör partiets profil. Fortsätt med allianssamarbetet. Genomför en grundläggande, gemensam utvärdering av allianssamarbetet. Utveckla politiken både i Centerpartiet och i Alliansen. Var med och ta ansvar för ledarskapet i allianssamarbetet Frågor utanför våra ansvarsområden i regeringen Valutvärderingen 2010 kom fram till att Centerpartiet behövde agera mer samhällskritiskt inom politikområden utanför de egna departementen. Vidare var en av de tyngsta slutsatserna att partiet behövde komplettera profilen med varma vardagsnära frågor. 44

45 Detta uppfylldes inte även om försök gjordes. Till exempel var flera av partiets kampanjer under mellanvalsperioden på områden utanför de egna ansvarsområdena i regeringen. Någon starkare profil i dessa eller andra varma vardagsnära frågor uppnåddes inte. Det innebar att valplaneringen behövde ske utifrån de profilområden som partiet hade uppnått sedan tidigare. Under valrörelsen höll partiet sig till planen, vilket fungerade bra, men för att kunna växa måste Centerpartiet bredda sig. Det pågår nu efter valet ett arbete inom partiet för att titta närmare på vilka ämnesområden som skulle kunna vara aktuella. Rekommendation: Skapa minst ett nytt profilområde inom närodlatkonceptet under mandatperioden Vårt budskap och våra fokusområden Under mandatperioden hamnade Centerpartiet ofta i försvarsställning. Efter den framgångsrika, öppna partiledarprocessen blev det mer av att försvara beslut i regeringen, svara på om partiet skulle klara fyraprocentsspärren i nästa val och senare att försvara idéprogrammet. Partiets politiska budskap och fokusområden blev därför alltför osynliga under lång tid av mandatperioden. Från det utgångsläget togs Framtidsagendan fram och valplaneringen genomfördes. Målsättningen att först göra ett bra val till Europaparlamentet i maj och sedan en ny bra valspurt efter sommaren lyckades. Centerpartiets valkampanj var positiv och handlade om vad partiet vill inom våra prioriterade politiska frågor. Detta trots att de rödgröna och framförallt Socialdemokraterna i månader hade prioriterat en negativ kampanj om att något höll på att gå sönder i Sverige. En kampanj som sannolikt mest gynnade Sverigedemokraterna eftersom de vinner allra flest missnöjesröster. Centerpartiet måste bli bättre på att förklara sitt politiska budskap och ytterligare vässa profilen, under hela mandatperioden. Partiet måste också bli bättre på att förklara olika sammanhang för att få medborgarna att förstå de politiska budskapen, exempelvis att och hur företagen skapar nya jobb som gör att vi får in pengar till välfärden. Partiet får inte heller sluta tala om och vidareutveckla de redan starka politikområdena. Fortfarande vittnar centerpartister runtom i landet om att de får höra att partiet borde visa att det bryr sig om företagande och jobb, att Centerpartiet ska jobba för att hela landet ska leva och profilera sig i miljöfrågorna, trots att detta har varit partiets profilfrågor under lång tid. Det är tydliga tecken på att partiet måste fortsätta nöta in och vidareutveckla dessa budskap. Det ska inte vara någon tvekan om att Centerpartiet står för jobb och företagande, miljö och att hela landet ska leva. Frågan har också lyfts om att budskapet Alliansens gröna röst kan uppfattas som att partiet endast är näst bästa gröna parti och att det ska sluta att användas. Genom att testa nya förslag på våra målgrupper kan vi i högre grad veta hur reaktionerna kommer att bli. Detta är något vi även kan lära av idéprogramsprocessen då idéer gick direkt ut till media. Rekommendationer: 45

46 Håll i och vidareutveckla våra starka frågor Centerpartiets budbärare Centerpartiets statsrådsposter har i stor utsträckning speglat partiets prioriterade områden. Dessa har naturligt också blivit partiets starkaste budbärare. Ministrarna har genomfört mycket inom sina ansvarsområden, men vi frågar oss ändå om detta har gjort ett tillräckligt stort avtryck och om partiet har förflyttat väljare genom detta. Under lång tid förlorade partiet förtroende i landsbygdsfrågorna, men detta fick i och med landsbygdsprogrammet en vändning. Viss kritik har framförts mot att partiets statsråd har uppfattats mer som talespersoner för regeringen än för Centerpartiet. Övriga nationella budbärare under mandatperioden har varit partisekreteraren, gruppledaren och övriga i riksdagsgruppen. Det är dock för få som har stigit fram och blivit en tydlig nationell budbärare inom sitt politiska ansvarsområde. 20 Även inom kommunerna är det viktigt att partiet hjälper sina företrädare att lyfta, att våga stiga fram och ta plats. En företrädare med en tydlig profil och bra sakfrågor kan lyfta partiet i kommuner och landsting. Här finns det utvecklingsutrymme för Riksorganisationen att hjälpa till bättre. Centerpartiet saknar i stor utsträckning närstående nätverk. Ett starkt nätverk kan nå ut till fler väljare och hjälpa till att bygga bilden av partiet. Det finns för få ambassadörer utanför partiet och inom partiet är medlemmarna inte tillräckligt bra på att ge varandra stöd och uppmuntran i sociala medier till exempel. Partiet skulle också behöva fler opinionsbildare och påverkare som talar väl om det. På dessa områden finns stor utvecklingspotential. I Europafrågorna har partiets ledamot i Europaparlamentet varit den klart starkaste budbäraren. Det är dock svårt för en Brysselbaserad ledamot att få genomslag i svensk media. Partiet bör sträva efter ett närmare samarbete mellan partiets ledamot i riksdagens EU-nämnd och i EP. Tillsammans bör de ta fram en långsiktig strategi för i vilka europafrågor som partiet ska synas mer och hur detta ska ske. Dessa frågor bör givetvis harmonisera med partiets i övrigt prioriterade frågor. Rekommendationer: Håll i landsbygdsfrågorna. Utöver de tidigare ministrarna måste även andra nationella talespersoner ta sig en roll som nationell budbärare. Ge stöd och hjälp till lokala företrädare för att de ska kunna profilera sig. Arbeta strategiskt med att utveckla nätverk. Ta fram strategi för bättre profilering i europafrågor Annie Lööf 20 Se vidare

47 Annie Lööf är och har inte minst under valrörelsen varit en stor tillgång för partiet. Såväl som partiledare och som näringsminister har hon varit väldigt tydlig och lyft partiets frågor. Centerpartiet har lämnat titeln Sveriges otydligaste parti bakom sig. Bilden av Annie Lööf förändrades drastiskt under Från ifrågasatt i början av året till den klarast lysande stjärnan i Alliansen under valrörelsens slutskede. Annie Lööfs förtroende och energi sprider sig över hela Centerpartiet och ger självförtroende. Hela 48 procent av de som röstade på Centerpartiet nämnde att partiet har en bra partiledare som en viktig anledning. På frågan om någon eller några partiledare gjort en särskilt bra insats inför riksdagsvalet kom Annie Lööf på första plats med 28 procent. 21 Valet av Annie Lööf till partiordförande ökade väljarstödet, men därefter sjönk det igen och framförallt diskussionerna kring idéprogrammet bidrog till att sänka stödet. Den lyckade EUvalrörelsen blev inledningen till framgångarna under valåret. Med ett högre förtroende för partiledaren ökar möjligheten att också skapa förtroende inom fler politikområden. Förtroendet för Annie Lööf i valrörelsens slutskede enligt Aftonbladets Sverige Tycker. 21 Se vidare avsnitt

48 6. Valrörelserna Vår analys av valrörelserna baseras framförallt på kretsenkäten och distriktsbesöken samt de olika eftervalsundersökningar som vi har tagit del av. 6.1 EU-valrörelsen Centerpartiet gjorde en mycket bra EU-valrörelse. Organisationen var betydligt mer aktiv än tidigare EU-val. Sannolikt eftersom EU-valrörelsen också blev en förvalskampanj inför höstens val till riksdag, landsting och kommuner. Valmaterialet och de kampanjer som genomfördes uppfattades också mycket positivt av både organisationen och väljarna Organisationen Många kommunkretsar menar att de hade en mycket mer aktiv, utåtriktad EU-valskampanj än de tidigare har haft tack vare att EU-valet låg endast några månader före valen till riksdag, landsting och kommun. Partistyrelsen måste fundera över hur centerpartister på kommunal nivå ska bli lika aktiva i EU-valrörelsen 2019 då det inte finns allmänna val som väntar några månader senare. Tvärtom finns det risk för valrörelsetrötthet under våren 2019 eftersom de allmänna valen har hållits under hösten Valanalysgruppen menar att det kommer att bli extra viktigt att arbeta tillsammans med syskonorganisationerna. Det finns också en bra möjlighet att i EU-valrörelsen 2019 kunna aktivera och använda de nya medlemmar som söker sig till partiet under och efter valrörelsen Rekommendation: Partistyrelsen måste vara medveten om risken för valrörelsetrötthet under våren 2019 och agera därefter Regionenheten Kommunkretsarna och distrikten har tämligen olika uppfattningar om hur regionenheten fungerade under EU-valrörelsen. Från mycket bra hjälp till att enheten var osynlig för dem. Överlag får ändå regionenheten positiva omdömen. Regionenheten bidrog till en sammanhållen valrörelse i september. Det fanns dock en ganska omfattande tveksamhet till regionenhetens roll i valrörelsen. Partistyrelsen behöver därför tydliggöra regionenhetens och dess anställdas uppgift i valrörelsen 2018, om enheten då finns kvar. Rekommendation: Tydliggör regionenhetens roll i valrörelsen. 48

49 Valmaterial Valmaterialet har fått mycket bra mottagande både inom organisationen och externt. Internt var känslan i materialet klockren med relevanta budskap och en bra avvägning mellan seriöst och lättsamt. Det fanns en beklaglig inställning i en del kretsar och distrikt där vissa kandidaters personvalsmaterial inte användes. Där lokalorganisationen, eller ledande företrädare för organisationen, hade bestämt sig för att stödja en bestämd kandidat sattes ofta inte valaffischer upp för andra kandidater. Detsamma gällde foldrar som inte delades ut i valstugor för att det var för fel kandidat, även när väljare kom och frågade efter just den kandidatens material. Partiet måste klargöra för hela organisationen inför valet 2019 att det inte är en tävlan mellan Centerpartiets kandidater utan en kamp mellan partierna för att ta fler mandat i Europaparlamentet. Väljare kan mycket väl förloras om inte samtliga kandidater tillåts bedriva sin personvalskampanj i hela landet. Rekommendation: Tydliggör för kretsar och distrikt att kandidaters valmaterial ska vara tillgängligt och åtminstone delas ut om någon efterfrågar det Kampanjer Centerpartiet genomförde framförallt en kampanj om Smalare men vassare EU och en djurskyddskampanj, Rädda grisknorren, under valrörelsen. Inte minst knorren fick mycket stor spridning. Centerrörelsen anammade kampanjerna på ett sätt som partiet inte har gjort under tidigare EU-valrörelser. Detta visar vilken potential det finns i Centerrörelsen när det handlar om frågor som medlemmarna brinner för. Metoden Pendlarkampanj mottogs också väldigt positivt, såväl under EU-valrörelsen som i september. Även kampanjerna på de tre storstädernas centralstationer fungerade bra. Rekommendation: Fortsätt med pendlarkampanj även under mandatperioden Samarbete med syskonorganisationerna Centerpartiet upplevde att samarbetet med Centerkvinnorna, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenterna fungerade bra. CS kampanjade i störst utsträckning för Fredrick Federleys personvalskampanj. För att få fler medlemmar att aktivera sig i EU-valrörelsen var det sannolikt ett bra val att satsa på en kandidat Personvalskampanjer Det finns många inom Centerpartiet som menar att partiets valkampanj blev otydlig och nästan osynlig i förhållande till personvalskampanjerna. Det är partiet som måste driva själva valrörelsen, detta ska inte överlåtas på toppkandidaterna. En mer sammanhållen valrörelse 49

50 2019 efterfrågas där det tydligare framgår vad Centerpartiet som parti vill i Europaparlamentet. De tre toppkandidaterna genomförde bra personvalskampanjer som höll sig väl inom partiets politiska plattformar. De mycket aktiva personvalskampanjerna skapade ett stort engagemang bland många medlemmar och lyfte Centerpartiet i 2014 års EU-val. Det är viktigt att Centerpartiet vid 2019 års EU-valrörelse har lika aktiva kandidater som driver sina personvalskampanjer, även om partiet som sådant behöver bli tydligare med Centerpartiets profil i Europafrågorna. Centerpartiet kan inte utgå från att alla våra kandidater har stor erfarenhet av val och personvalskampanjer. Som Sveriges öppnaste parti så ska vi kunna plocka in tämligen nya medlemmar på topplaceringar på våra listor, liksom Kristina Yngwe 2014, men då måste partiet också vara berett att mer praktiskt stödja de kandidaterna. Detta fungerade inte tillfredsställande Valanalysgruppen har inga synpunkter på att distrikt, kretsar eller syskonorganisationer fattar beslut om att stödja en viss kandidats personvalskampanj. Vi vill dock ändå poängtera vikten av att det samtidigt framgår att detta beslut inte hindrar någon medlem från att stödja och driva annan kandidats kampanj. I detta sammanhang vill vi också framhålla att det inte är tillåtet att använda medlemsregistret för att göra personvalsutskick. Processen att ta fram valsedel till EU-valet 2019 kommer att krocka med valrörelsen, valet och eftervalsarbetet Partistyrelsen bör därför överväga att ta fram kandidater och fastställa valsedeln till EU-valet redan före den intensiva valrörelsen Då har också EPkandidaterna en möjlighet att göra sig kända i 2018 års valkampanj var det en framgångsfaktor att ha tre huvudkandidater från tre olika delar av landet. Rekommendationer: Till Europaparlamentsvalet 2019 måste Centerpartiet skapa en valrörelse istället för flera kandidaters personliga valrörelser. Stöd till nya kandidater. Överväg att ta fram kandidater till EU-valet redan före valet Utåtriktat Centerpartiet påbörjade hela supervalårets valrörelse före den egentliga EU-valrörelsen och därför lyckades partiet få mer utåtriktade aktiviteter i EU-valet 2014 än under EU-valet De utåtriktade aktiviteterna ökade inom Centerpartiet på riksnivå, men ännu större förbättring var det på den lokala nivån Kampanjer och utspel Centerpartiets kampanjer i EU-valrörelsen fick i stort ett bra mottagande. Valfilmen om minskad detaljstyrning, mäta träd, fick positiva reaktioner såväl internt som externt. Störst uppmärksamhet fick dock Rädda grisknorren eller Grislöftet som den också kallades. En kampanjsite sattes snabbt upp och förstärkte bilden av Centerpartiet som grisknorrens försvarare. 50

51 Frågan levde hela vägen fram till valdagen och fick sannolikt stor betydelse för Centerpartiets uppgång. I samband med grisknorren kunde även andra djurskyddsfrågor spelas in. Exempelvis fick partiet bra genomslag på sina förslag om antibiotika. Det lokala engagemanget i EU-valrörelsen förstärkte de centrala utspelen. Däremot fick Nej till Euron ett betydligt sämre mottagande. Det var en fråga som andra partier inte ville tala om och mediabilden blev att det var en fuskfråga eftersom det inte är ett avgörande för Europaparlamentet utan är en nationell fråga Köpt reklam Total kampanjbudget för hela supervalåret var ca 70 miljoner kronor. Medieplanen gjordes för att maximera genomslaget mot partiets målgrupper. Den gjordes dock redan innan årsskiftet 13/14 eftersom TV och Centralstationerna behövde bokas då. Den totala mixen av insatser mot olika målgrupper förändrades senare, med större fokus på väljarmålgruppen värdefasta. I EU-valet valde partiet att lyfta tre frågor: Miljö, nej till euro och minskad detaljstyrning. Medieval för EU-valet var i stort sett samma som i riksdagsvalet, det vill säga TV, dagspress, månadspress, digitalt, mobilt, sociala medier, sök, utomhusreklam och trafikreklam (Centralstationerna), fast med mindre budget Budbärare Centerpartiets budbärare under EU-valrörelsen var främst de tre toppkandidaterna Kent Johansson, Kristina Yngwe och Fredrick Federley samt partiordförande Annie Lööf. Partiet bör fundera på om inte fler nationella budbärare bör kunna göra en större insats i EUvalrörelsen. Exempelvis borde dåvarande miljöminister Lena Ek, som tidigare har varit Europaparlamentariker, kunnat ha fått en större roll i valrörelsen. 6.2 Septembervalen Centerpartiet gick in i valrörelsen till riksdag, landsting och kommuner med gott självförtroende efter det framgångsrika EU-valet. Detta gav skjuts och energi i hela Centerrörelsen. Annie Lööfs insatser i EU-valrörelsen gav också ett bättre utgångsläge för framgång i riksdagsvalet i september Organisationen Organisationen var väl uppvärmd efter EU-valrörelsen. Det fanns en stor tilltro till partiets förmåga att valspurta. Däremot var tron på fortsatt alliansregering betydligt svagare. Kommunkretsarna och distrikten hade uppskattat valmaterial, kampanjer och arbetsmetoder i 51

52 EU-valrörelsen och var därför också mer positivt inställda när valkampanjen startade i augusti. Frågan om att ha en rikslista vid sidan om varje valkrets egna valsedel har vid ett antal tillfällen diskuterats i samband med eftervalsanalysen. Det finns delvis skilda åsikter om detta, men mycket skulle kunna finnas att vinna på en sådan lista när det gäller utlandsröster och väljare som vill rösta på Annie Lööf. Det finns också flera kända nationella talespersoner som bör vara valbara i hela landet. Det kan dock göra att det blir svårare att kryssa sig in. Det finns också en liten risk att folk kommer in för en valkrets där de inte hör hemma. Rekommendation: Ge väljarna möjlighet att använda en Rikslista i nästa val Kampanjmetoder De kampanjmetoder som användes får höga betyg och det var lätt att få medlemmarna att ställa upp. Pendlarkampanjen, fredagsmyskampanjen och kampanjerna på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö får alla en mycket positiv respons. Kampanjerna skapade också en intern stolthet och många även utanför Centerpartiet reagerade positivt. Detta gav energi och styrka att prata med väljarna med mer tyngd bakom orden. Det är viktigt att tänka på att dela ut närodlade produkter och giveaways som hör samman med själva kampanjbudskapet. Rekommendation: Fortsätt med pendlarkampanj även under mandatperioden Valmaterial Centerpartiets medlemmar och valarbetare uppskattade valmaterialet på ett sätt som vi inte har upplevt under tidigare val. Många kommunkretsar som tidigare inte har använt centralt producerat valmaterial valde den här gången att använda valaffischerna och övrigt valmaterial. Det finns synpunkter på att valspurtaffischen Alliansens gröna röst inte var lika bra som övrigt valmaterial. Särskilt i kommuner där det finns ett kommunalpolitiskt samarbete med Socialdemokraterna fungerade ett alliansbudskap dåligt. Det finns en viss irritation mot att rabatter gavs senare under valrörelsen. Känns orättvist för de som är ute i god tid, vilket ju egentligen ska premieras Distribution Frågan om att lämna över bladandet av valsedlar på en extern tjänst har diskuterats i gruppen. Mycket tid som skulle kunna användas till att kampanja och flytta röster ägnas istället åt detta, något som känns onödigt i slutskedet av valrörelsen. 52

53 I stort har distributionen av valmaterial fungerat bra. Det finns kretsar som har haft problem med att få sitt material i tid, men totalt sett har distributionen fungerat bättre 2014 än t.ex Sammanhållen valrörelse I stort sett alla som eftervalsanalysgruppen har haft kontakt med menar att valrörelsen 2014 var den mest sammanhållna valrörelse som Centerpartiet har haft på mycket lång tid. Detta ger en helt annan styrka än när Centerpartiet på riks-, regional- och kommunal nivå ger olika budskap, profilmaterial skiljer sig åt och företrädare prioriterar helt olika frågor. Mediageneratorn var ett bra koncept för att förbättra partiets sammanhållna profil. Denna kan utvecklas vidare. Det finns dock en hel del kvar innan hela Centerrörelsen jobbar efter precis samma gröna tråd. Det gäller på olika nivåer; riks-regionalt-lokalt, men också mellan olika personvalskampanjer och mellan partiet och syskonen. Rekommendation: Partistyrelsen bör få i uppdrag att skapa gemensamma riktlinjer för en sammanhållen valrörelse. Vidareutveckla mediageneratorn Samarbete syskonorganisationerna Samarbetet med syskonen fungerade i stort sett bra. Det fanns dock problem med att partiet skiftade kommunikationsbyrå i ett sent skede. CUF och CS bytte då också men kom igång med sin planering senare än de hade tänkt sig. Centerkvinnorna bytte också byrå, men till en annan och kom därför också igång senare än de hade tänkt sig. När partiet gör förändringar måste det vara medvetet om att det kan ställa till det för syskonorganisationerna. Därför bör samråd alltid ske i de lägena. Gemensamma utspel fungerade bra. Partiet har varit noga med att lyssna på CK, CUF och CS. Alla fyra organisationerna försöker jobba med samma profil. Det är enbart Centerpartiet som det går att rösta på och därför måste syskonorganisationerna också kampanja för Centerpartiet. Samtliga tre syskonorganisationer har gjort egna valutvärderingar. Rekommendation: Inled dialog med syskonorganisationerna redan i början av Målgruppsanalysen Målgruppsanalysen har varit viktig för den centrala valplaneringen, till exempel för att följa hur våra målgrupper reagerar på olika kampanjer och för att i förväg veta vilka valaffischer som skulle mottagas positivt av olika väljargrupper. Det finns dock ett ifrågasättande av målgruppsanalysen lokalt. En del kommunkretsar har inte använt den alls. Antingen för att de 53

54 inte visste om att den fanns eller för att de inte trodde att den stämde för deras kommun. Samma sak gäller för vissa distrikt. Om partiet fortsätter följa sina målgrupper kan en tydligare bild fås på hur målgrupperna rör sig och reagerar på olika budskap och kommunikation mellan valen. Efter valet kan Centerpartiets väljarmönster ha förändrats och därför behöver målgruppsanalysen uppdateras. Rekommendationer: Fortsätt följa hur våra målgrupper rör sig. Uppdatera målgruppsanalysen. Skapa förståelse i hela partiet för nyttan av målsgruppsanalysen Storstadssatsningen Storstadssatsningen fungerade bättre 2014 än 2010, men slutsatsen är ändå att det är alldeles för sent att starta en satsning under valåret. Göteborg behöll visserligen sitt riksdagsmandat, men hamnade utanför kommunfullmäktige. I Malmö togs inget riksdagsmandat och Centerpartiet är fortfarande utanför fullmäktige. Naturligtvis är resurser i form av pengar bra, men för de relativt svaga kretsarna i Göteborg och Malmö är det framförallt personella resurser som saknas. Det är viktigt att få med kranskommunerna i storstadssatsningen. Många av kranskommunernas väljare uppmärksammar mer av den lokala valrörelsen i staden än i sin egen hemkommun. Partiet bör också tänka på vissa ordval. För valrörelsen i storstäderna är det bättre om partiet talar om hela landet istället för om landsbygden. I begreppet hela landet känner sig även stadsborna delaktiga. Rekommendation: Arbeta med storstadssatsning under hela mandatperioden Utåtriktat Med tanke på hur väl valkampanjen resulterade så är det enkelt att dra slutsatsen att det utåtriktade arbetet fungerade bra under valrörelsen. Gräver man djupare i vad Centerpartiet gjorde under framförallt den sista månaden inför riksdagsvalet så ser man att förberedelserna och att partiet höll sig till planen var avgörande. Centerpartiet återknöt sitt budskap till det som väljarna kände igen hos partiet: Hela landet, miljön och småföretagen. Dessa profilfrågor stämde väl överens med partiets ministerområden och det som partiets väljare prioriterade högt. Dessa frågor blev dock inte det som hela väljarkåren prioriterade högst och inte heller de frågor som kom att debatteras mest. Därför kunde inte Centerpartiets prioriterade frågor lyfta valresultatet trots goda förberedelser, en genomtänkt kommunikationsplattform och en framgångsrik partiordförande. Långsiktigt är valrörelsens framgångar viktiga. Exempelvis kommer det stärkta förtroendet i miljöfrågor att möjliggöra en offensivare oppositionspolitik mot Miljöpartiet. 54

55 Andel av väljarna som säger att Centerpartiet är bäst på miljöfrågor Novus jan 2014 resp. VALU Konceptet Närodlad politik Konceptet Närodlad politik fungerade mycket bra i valrörelsen. Det är få budskap och slogans från Centerpartiets nationella organisation som har mottagits så positivt i Centersverige. Det är ett värderingskoncept som är lätt att fylla med frågor även lokalt och regionalt, såväl på landsbygden som i storstäderna. Närodlatkonceptet ger också Centerpartiet goda förutsättningar att komma närmre människors vardag med sin politik och partiets medlemmar får en enkel ram att förklara partiets politik utifrån. Centerrörelsen är mycket tydlig på att Centerpartiet ska fortsätta med konceptet Närodlad politik. Undersökningar visar att begreppet närodlat kopplas till Centerpartiet av väldigt många väljare. Samma undersökning vad gäller Ett hållbart val visar det omvända. Hållbart knyts tyvärr starkt till Miljöpartiet. Samtidigt som närodlad politik kopplas samman med Centerpartiet så är begreppet i sig inget som förflyttar väljare till Centerpartiet. Budskapet Rösta på Centerpartiet för närodlad politik är inte tillräckligt konkret för väljarna. Det är först när begreppet närodlad politik fylls med innehåll som väljarna möter Centerpartiet med uppskattning och förståelse. Begreppet som sådant är alltså viktigare internt i Centerpartiet, som en ram för berättelsen om vad partiet vill med samhället. För väljarna är innehållet i ramen viktigare. CUF har också lyft frågan om att Närodlad politik inte i lika stor utsträckning har gått hem hos unga väljare Centerpartiet är i behov av att bredda partiets profil med ett eller flera profilområden. Partiet är idag för smalt med profil inom miljö, maten, hela landet och småföretagande. Det tar dock tid att skapa nya profilområden där en majoritet eller åtminstone en stor minoritet av väljarna 55

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting

Appendix 1. Valresultatet i kommuner och landsting Appendix 1 Valresultatet i kommuner och landsting Valresultatet i kommunerna Moderaterna Moderaterna går kraftigt bakåt i kommunsverige. Partiet ökar sina mandat i 18 kommuner men tappar mandat i 230.

Läs mer

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017

Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 1 Dagens parti: Centerpartiet 4 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 40 35 30 25 20 15 10 5 11,1 10,8 11,2 14,1 14,3 12,0 13,6 12,4 10,7 9,4 12,7 13,6 13,2 15,7 19,9

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017

Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 1 Dagens parti: Liberalerna 3 juli 2017 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 22,8 24,4 23,8 19,1 16,9 15,9 11,7 12,9 12 12,9 18,2 17,5 17 14,3 16,2 9,4 11,1 10,6 5,9 14,2 12,2

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mandatfördelning i större regioner

Mandatfördelning i större regioner Mandatfördelning i större regioner EN STUDIE UTIFRÅN DE TRE SENASTE VALEN Mandatfördelning i större regioner 1 Mandatfördelning i större regioner 2 Förord Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017

Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 2017 1 Dagens parti: Kristdemokraterna 6 juli 217 2 Tidigare val Valresultat genom historien 3 Valresultat sedan 1964 7 6 5 4 3 2 11,7 9,1 7,1 1 6,6 1,8 1,5 1,8 1,8 1,4 1,4 1,9 2,9 4,1 5,6 4,6 1964 1968 197

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Valdeltagandet i procent förstagångs-

Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet för alla grupper Valdeltagandet i procent förstagångs- Län Kommun väljare 2010 väljare 2006 i kommunen Blekinge län Olofströms kommun 76 72 79 Blekinge

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Företagsamheten 2017 Sverige

Företagsamheten 2017 Sverige Företagsamheten 2017 Sverige Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Mottaget belopp bidrag till skolutveckling (exklusive vuxenutbildning) 2014

Mottaget belopp bidrag till skolutveckling (exklusive vuxenutbildning) 2014 Bilaga: Stats kommuner Länskod för bidrag till ) 10 Blekinge län KARLSHAMNS KOMMUN 44 399 709 35 150 773 5 568 273 18 (14) 11 347 8 983 1 423 6 750 3 913 Kommuner i tätbefolkad region 10 Blekinge län KARLSKRONA

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer

Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer Bilaga 1 Förteckning avropsberättigade organisationer 1 (6) Nedan anges de kommuner, landsting och regioner som har anmält sitt intresse i aktuell upphandling och därmed ges rätt att avropa från ramavtal

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Svenska valdata: Riksdagsvalen Statistiska centralbyrån

Svenska valdata: Riksdagsvalen Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: September 09 2015 Identifikation: SND0237-011 Innehållsförteckning Översikt...4 Räckvidd och

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Antal registrerade ansökningar

Antal registrerade ansökningar Sida 1 av 10 Avhysningar på län och kommunnivå 2011-2013 (avser fysiska personer) Uppgifterna bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd Källa: Kronofogden Län BLEKINGE KARLSHAMN 34 18 30 9 30 6

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen.

Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen. MEDLEMSANTAL PER REGION OCH KOMMUN 2011-12-31 Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen. Regionalavdelning Lokalavdelning Medlemsantal Blekinge Blekinge Sölvesborg 19 Blekinge

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 på karta

Riksdagsvalet 2014 på karta Riksdagsvalet 2014 på karta Valdeltagande i procent av röstberättigade 88,0-92,9 86,3-88,0 84,7-86,3 82,2-84,7 70,3-82,2 Nu följer bilder över valresultatet för samtliga riksdagspartier och FI redovisade

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Län Kommun Antal personer i registrerade ansökningar Antal personer i verkställda avhysningar Antal lägenheter

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017

Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 2017 1 Dagens parti: Socialdemokraterna 5 juli 17 2 Tidigare val Valresultat genom historien Valresultat sedan 1921 70 60 53,8 50 40 30 36,2 41,1 37,0 41,7 45,9 46,7 46,1 46,1 44,6 46,2 47,8 47,3 50,1 45,3

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet.

Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON. Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet. Supervalåret 2014 LINDA BERG HENRIK OSCARSSON Svenska valforskningsprogrammet Göteborgs universitet Valundersökningar 2014 SCB/Valforskningsprogrammet #26 Europaparlamentsvalundersökningen 2014 #27 Valundersökningen

Läs mer

GOTLAND GOTLAND

GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 7 Fordonsrelaterade skulder län och kommun, Infrastrukturavgift Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215 BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445 BLEKINGE RONNEBY 4 6

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statistikinfo 2014:10

Statistikinfo 2014:10 Statistikinfo 2014:10 Definitiva resultat för de allmänna valen den 14 september 2014 Antal giltiga röster efter parti vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsvalen 2014 i Linköping antal 40 000

Läs mer

Bilaga 2. Tobaksvanor Medicinska födelseregistret

Bilaga 2. Tobaksvanor Medicinska födelseregistret Bilaga 2 Tobaksvanor Medicinska födelseregistret 1973 2007 Tabellförteckning Tabeller 1 Andel (%) rökare tre månader före aktuell graviditet, efter ålder och år. 2 Andel (%) rökare i graviditetsvecka 8

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?

Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europavalet 2009: Ett genombrott för nya kampanjmetoder? Europaval är inte som andra val Betydligt lägre valdeltagande än i riksdagsval 45,5 % valdeltagande mot 37,9 % EUP 2004 Viss ökning i Sverige, trots

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek Antal med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden, sammanställt av Visma Collectors AB 2014-12-31 2015-12-31 2015-2016 Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld i BLEKINGE

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2016-11-15 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning 2016 Status Statusfärger Ale Västra Götaland 82% Uppfyller mål 2020 Allingsås Västra Götaland 95% I linje

Läs mer

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Kommun Utsläpps- Kommuntyp Län förändring 1990-2009 Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Karlsborg - 66,1% Kommun i tätbefolkad region Burlöv - 61,5% Förortskommun till storstad Skåne Klippan - 59,9% Pendlingskommun

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan Placering 1: Skolan 2: Partnerskapsförrättare Kommun Län 1 Malmö Skåne 2,33 3,37 1,67 4,00 13,02 3,00 1,39 3,00 2,84 4,88 3,97 2 Stockholm Stockholm 3,00 5,00 2,33 4,50 8,33 3,01 2,03 3,41 3,71 4,26 3,95

Läs mer

Sökt antal förstelärare. Sökt antal lektorer

Sökt antal förstelärare. Sökt antal lektorer Kommunkod Huvudmannens namn Antal förstelärare i bidragsramen Sökt antal förstelärare Sökt antal lektorer Beviljat antal förstelärartjänster Beviljat belopp Län 0187 Vaxholm stad 15 13 1 15 1 275 000 Stockholms

Läs mer

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik Statistiken som presenteras här gäller husvagnar i trafik under maj 2011, dvs släp med karosserikod 81 och 100. Källa Transportstyrelsen. Antal Per 1 000 Antal Per 1 000 Län husvagnar invånare Kommun husvagnar

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni

Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni TV4/NOVUS OPINION VÄLJARBAROMETER - en av de stora väljarbarometrarna i Sverige NOVEMBER Fortsatt kraftigt fall för socialdemokraterna - Skillnaden mellan blocken halverad sedan juni I TV4/Novus Opinion

Läs mer

Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43

Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43 Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43 Kommuner som inte har någon anvisning och som har noll i kommuntal ingår inte i tabellen * För att en anvisning ska räknas som genomförd så måste den anvisade

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer