Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2012-2013"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum Handläggare FS Versionsnr 0 1 Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse

2 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia Organisation Medlemmar Förbundsstyrelsen Revisorer Valberedning Arbetsgrupper Angivna fokusområden från Verksamhetsplan Verksamhetsområden Marknadsföra svensk cheerleading nationellt och internationellt Ökad kontakt med förbundets medlemsföreningar Utveckla och kvalitetssäkra tävlingsverksamheten Utveckla barn- och ungdomsverksamhet Utveckla svensk cheerleadingkultur Utveckla förbundets organisation och struktur Bilagor till verksamhetsberättelse... 9

3 Sida 3(9) Året 2013 är ett historiskt år för cheerleading; den 31 maj blev det internationella förbund som SCF tillhör (International Cheer Union, ICU) upptaget som medlem i SportAccord. SportAccord är en paraplyorganisation bestående av över 100 internationella idrottsförbund. Medlemskapet är något som ICU och dess medlemmar arbetat för under många år eftersom det medför att ICU betraktas som den officiella internationella organisationen för cheerleading, och det är ett steg på väg att göra cheerleading till OSgren. Det officiella erkännande av ICU, och i och med det sporten cheerleading, är en viktig milstolpe för att ge cheerleading en självklar status som såväl idrott som sport. För att möjliggöra cheerleading på OS behöver vi tillse att sporten tydliggör sin egenart. Detta görs bland annat genom att öka betydelsen av cheers och chants i cheerprogram och att den rekvisita som är typisk för sporten framhävs. Detta är något som SCF bland annat arbetat med i de projekt som drivs för att anpassa svenska tävlingsklasser till internationell standard. SCFs strävan att erkännas som ett eget specialistförbund är också en pusselbit i arbetet med det globala arbetet att få cheerleading erkänt som idrott och sport. Status som specialistförbund skulle förutom detta även medföra flera fördelar som skulle komma SCF direkt tillgodo. Vår ansökan kommer att behandlas tidigast år Formalia 1.1 Organisation Medlemmar Totalt antal medlemsföreningar är 43 st och totalt antal licensierade medlemmar är 3158 st. (jmf 2552st 2012) Antal medlemsföreningar Södra distriktet Mellersta distriktet Stockholmsdistriktet Norra distriktet Totalt Förbundsstyrelsen Åsa Lindberg, Stockholm Anders Bruhn, Stockholm Vice ordförande

4 Sida 4(9) Astrid Bergh, Luleå Mikaela Arturén, Borås Jennica Fröjd, Hudiksvall Blazenka Vasic, Bollebygd Sten Karlson, Huddinge Tony Anderbecken, Varberg Lina S Berggren, Borås Ammi Mathiasson, Stockholm Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant

5 Sida 5(9) Möten Under har styrelsen haft 13 protokollförda möten varav 12 var telefonmöten enligt följande: Datum Mötestyp Telefonmöte Konstitutionsmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Telefonmöte Dessutom har FS haft två endags konferenser 13 oktober 2012 och 13 april 2013 och tre arbetshelger augusti och november 2012 samt juni Revisorer Sven Knutson, Ulricehamn Cornelia Hagman, Haninge Revisor Revisorsuppleant Valberedning Helene Stenvall, Stockholm Carin Herrmann, Järfälla Emma Westmann, Boden

6 Sida 6(9) Arbetsgrupper Arbetsgrupperna är förbundets verkställande organ. Deras uppdrag finns antingen beskriven i förbundets stadgar, verksamhetsplan eller i förbundsstyrelsens protokoll från den tidpunkt när uppdraget beslutades. Tävlingskommitténs medlemmar Blazenka Vasic, Bollebygd Helene Stenvall, Stockholm Petra Hellqvist, Stockholm Anna Elmström, Borås Jenny Jernström, Östersund Emma Westman, Boden, domaransvarig och licensansvarig Vice ordförande och arrangemangsansvarig Dispens-, sanktion- och protestansvarig Spotteransvarig Sekreterare och informationsansvarig Utbildningskommitténs medlemmar Tony Anderbecken, Göteborg Annelee Widlund, Stockholm Therese Bowenius, Vendelsö Jenny Persson, Hudiksvall Ammi Mathiasson, Stockholm Kurssamordnare Spotterutbildningsansvarig Dansutbildningsansvarig Internationella utskottets medlemmar Jennica Fröjd, Hudiksvall Christina Nilsson, Göteborg Katarina Eriksson, Stockholm Katrin Chieux, Stockholm Sekreterare Ansvarig klubb-vm, kontakt IASF Informationskommittén medlemmar Carin Herrmann, Järfälla Sten Karlson, Huddinge Nima Krudtaa, Sundbyberg

7 Sida 7(9) Projektgrupp införande av Levels fas1 Katarina Eriksson Jennica Fröjd Christina Nilsson Sofie Lewerentz Projektledare Logistik workshops Logistik workshops Medlem 2 Angivna fokusområden från Verksamhetsplan 2012 Vid årsmötet 2012 antogs följande fokusområden: Marknadsföra svensk cheerleading nationellt och internationellt Ökad kontakt med förbundets medlemsföreningar Utveckla och kvalitetssäkra tävlingsverksamheten Utveckla barn- och ungdomsverksamhet Utveckla svensk cheerleadingkultur Utveckla förbundets organisation och struktur Ordningsföljden ovan innebär inte någon inbördes prioritetsordning. 2.1 Verksamhetsområden Marknadsföra svensk cheerleading nationellt och internationellt Under året har förbundet genomfört följande aktiviteter: Informationskommittén bildades Informationskommittén har involverats i mästerskapstävlingarna genom att de dels har publicerat information kring tävlingarna, besökt tävlingarna och dokumenterat dem Lanserat en ny hemsida Under året har förbundet inlett samarbete med redskapsleverantören HGB och filmaren Stefan Kronström. Förbundet har marknadsfört Finnkampen till medlemsföreningarna. Svenska lag deltog med 5 starter Sverige har representerats av flera lag på internationella mästerskap såsom EM/JEM, VM och klubb-vm På hemsida och Facebook informerats om landslagets deltagande på VM

8 Sida 8(9) Vi har deltagit på internationella möten och på så sätt representerar svensk cheerleading internationell (årsmöte ICU, årsmöte ECU, nordiska möten, informella träffar) Ökad kontakt med förbundets medlemsföreningar Under året har förbundet genomfört följande aktiviteter: Utvecklat hemsidan som kommunikationsverktyg. Numera finns kommentarsmöjligheter och kontaktformulär Informerat föreningarna genom Facebook och epostutskick när hemsidan uppdaterats Skickat ut två nyhetsbrev till medlemsföreningarna Uppdaterat medlemsföreningarnas hemsidesadresser på hemsidan för att undvika felaktiga kontaktuppgifter Tagit fram en karta över medlemsföreningarna Anordnat workshop om levelsystemet för medlemsföreningarna Besökt mästerskapstävlingar och mött medlemsföreningarna Utveckla och kvalitetssäkra tävlingsverksamheten Under året har förbundet genomfört följande aktiviteter: Erbjudit workshops till tränare inom svenska och internationella tävlingsregler och tävlingsbestämmelser Ersatt klasserna Cheer Senior Avancerad och Cheer Junior Avancerad med klasserna Cheer Senior Level 6 och Cheer Junior Level 6 som ett första steg i anpassningen till internationella tävlingsregler Undersökt och provat olika system för hantering av tävlingsanmälningar och beslutat om inriktning Utvecklat tävlingen och tävlingsreglerna kring Finnkampen tillsammans med Finska cheerleadingförbundet. Utvärderat mästerskapstävlingar för att kunna uppdatera regelverk och arrangörshandbok Besökte VM, EM och Finnkampen för att bland annat informera sig om och utvärdera deras arrangemang Stöttat de svenska lag som tävlat i internationella mästerskap genom att bekosta startavgifter för landslagen på VM Beslutat att ersätta Cheer Nybörjare med Cheer Level 1 och införa klassen Cheer Senior Level Utveckla barn- och ungdomsverksamhet Under året har förbundet bland annat:

9 Sida 9(9) Undersökt möjligheterna till elektronisk utbildningsanmälning och kommer implementera detta under hösten 2013 Inlett arbetet med att anpassa förbundets utbildningsmodell till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet Gett ekonomiskt stöd till två träningsläger under hösten 2012, ett i Luleå och ett i Borås Utveckla svensk cheerleadingkultur Under året har förbundet: I samband med utbildningar och workshops diskuterat begreppet sportsmannaskap, attityder och beteende I samband med förbundskonferens påbörjat arbetet med förbundets vision och värdegrund Utveckla förbundets organisation och struktur Under året har förbundet bland annat: Genomfört förbundskonferens för att vidmakthålla gemensam syn och öka samarbetet mellan styrelsen och arbetsgrupper Startat upp informationskommittén Tecknat ett sportavtal med SAS 2.2 Bilagor till verksamhetsberättelse Bilaga 1: Tävlingsresultat SM & JSM 2013 Bilaga 2: Tävlingsresultat RM & URM 2013 Bilaga 3: Tävlingsresultat EM 2013 Bilaga 4: Tävlingsresultat VM & Klubb-VM 2013 Bilaga 5: Verksamhetsberättelse för IU

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning

Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014. Generalsekreterare. Scouternas valberedning Styrelseprotokoll Datum: Plats: Löpnummer: 8 12-13 april 2014 Rikskansliet/Örnsberg, Stockholm Dnr O51-15-2014 Närvarande Ordförande Josefine Larsson Martin Björgell Ledamöter Daniel Kåreda (Punkt 1-19)

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5

INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 FRÅN FÖRBUNDSDIREKTÖRENS HORISONT 2 STYRELSE M M 3 MEDLEMMAR, AVGIFTER 4 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 5 DISTRIKTSFÖRENINGAR 6 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer