Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004"

Transkript

1 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år

2 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna skrift tagits fram för att berätta om tillkomsten och ge några tillbakablickar i text och bilder från de gångna 40 åren. Materialet är sammanställt av Leif Ronge på uppdrag av klubbstyrelsen.

3

4 INNEHÅLL Sida Kungsporten den södra ingången till den befästa staden Göteborg 5 Marita Larsson Göteborg Kungsporten blir Rotaryklubb Leif R onge 9 En hälsning till klubben inför 40-årsjubileet från en av våra chartermedlemmar 19 Ebbe Hagard Några tankar kring våra möten i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 21 Folke Wiesel Kvinnorna i Rotary Kerstin Keen 29 Klubbaftnar Leif R onge 37 Utbytesstudenter ett återkommande inslag i Göteborg Kungsportens verksamhet 51 Michael Eckerstein Bilder från våra klubbmöten 57 Medlemsstatistik Hans Lindblom år med Rotary Leif R onge 79 Information 85

5

6 Kungsporten den södra ingången till den befästa staden Göteborg Marita Larsson Göteborg var en av Europas bäst befästa städer på talen. Innanför Vallgraven fanns sju meter höga stenmurar, och utanför fanns yttre försvarsverk, raveliner. Vallgraven liksom hela fästningsstaden Göteborg var Erik Dahlbergs verk. Kungsportens insida sedd från nuvarande Östra Hamngatan. Staden inom murarna och Vallgravarna var en sluten stad, med bara tre portar ut mot landsbygden utanför; Kungsporten, Drottningporten och Karlsporten. Så var det ända tills 1807, då man beslutade att fästningsmuren skulle rivas. Det tog flera decennier innan det var klart, men då hade redan staden börjat utvidga sig utanför den gamla stadskärnan. 5

7 Kungsporten var stadens port mot landsvägen i söder (nuvarande Södra Vägen). Den innehöll en bred portgång och även rum för vakter, tulltjänstemän m.m. Porten byggdes 1698 och ritades av Erik Dahlberg. Det var ett praktfullt byggnadsverk i barockstil. Fasaderna var utförda i gotlandssten och taket var täckt med koppar. Utsmyckningen omfattade emblem av ek, ett par maskaroner och två stora liggande lejon. Kungsporten revs 1838 och de skulpterade lejonen och maskaronerna togs då tillvara. Den revs efter envist men i längden fåfängt motstånd Utanför porten fanns en vindbrygga över Vallgraven och en fällbom. Porten öppnades vid soluppgång och stängdes när solen gick ner. Då stängde även krogarna, dock senast kl En kvart före stängningsdags klämtade en klocka vid portarna den s.k. portringningen. Öppnandet och stängandet av portar och bommar var en hel ritual. En trupp med gevär marscherade till Rådhuset och hämtade stadens nycklar, som låg i en liten sidenväska. Därefter marscherade man i tur och ordning till Stora Bommen - Lilla Bommen- Drottningporten - Kungsporten - Karlsporten och sedan tillbaka till Rådhuset. (En modell av Kungsporten kan beskådas på Stadsmuseet.) 6

8 Marita Larsson Erik Dahlbergs skiss till Kungsportens utsida, dvs fasaden mot nuvarande Kungsportsavenyn. (Samma vy som omslagsbilden till denna bok). 7

9 8

10 Göteborg Kungsporten blir Rotaryklubb Uppgifter hämtade från dokument ur R otary Internationals arkiv i Zürich, övers atta och s a mma ns tällda av Leif R onge. Vid ett möte i september 1963 mellan representanter för de fem Rotaryklubbarna i Göteborg beslutades att starta två nya klubbar i Göteborg, Göteborg-Kungsporten och Göteborg-Frölunda. Man ansåg att det enda sättet för Rotary att växa i Göteborg var att starta nya klubbar. Många ledande personer i staden ansågs vänta på att få bli rotarianer. För att de nya klubbarnas upptagningsområden skulle kunna utarbetas måste de befintliga klubbarnas områdenminskas något. Efter ytterligare två möten fick Göteborg-Kungsporten sitt område bestämt, som senare även beskrevs i medlemsansökan till Rotary International. Guvernören i distrikt 136 (numera 2360), Nils Johan Grönvall, utsåg Ragnar Uddenberg i Göteborgs Rotaryklubb till Special Representative. Den 12 mars 1964 sände Ragnar Uddenbergen ansökan till Rotary International via Guvernören om medlemskap i RI för en provisorisk Rotaryklubb med namnet Göteborg-Kungsporten. Till ansökan var bifogad: 1. en formell ansökan med information om klubbens bildande, signerad av klubbens president och sekreterare, daterat den 6 mars 1964, 2. en lista på klubbens medlemmar, 3. en check på US$ 75 till Rotary International som charteravgift. (Värdet på en US$ var på den tiden mellan 2 och 3 SEK) 9

11 Ragnar Uddenberg ger i sin ansökan en kort beskrivning av klubbens tillkomst. Distriktsguvernören Nils Johan Grönvall har utsett mig till sin Special Representative och fadderklubben Göteborgs Rotaryklubb har utsett tre av sina medlemmar, Gunnar K:son Kjellberg, Folke Junger och Gunnar Ojde, som organisationskommitté för den nya klubben. Kommittén har kompletterat sig själv med två icke-rotarianer, Nils Stenberg och Ulf af Trolle. Senare har tillkommit Nils Aurell och Nils Dahlbeck. Kommittén startade sitt arbete i slutet av november 1963 och var redo att kalla 35 chartermedlemmar till ett organisationsmöte den 17 februari Gunnar Kjellberg Gunnar Ojde Nils Aurell Nils Dahlbeck I den formella ansökan till Rotary International deklarerade den provisoriska Rotaryklubben Göteborg-Kungsporten att klubben var bildad och att man antagit konstitutionen för Rotaryklubbar. 10

12 Som en kommentar till utvidgningen av Rotary i Göteborg skrev Ragnar Uddenberg att Upptagningsområdet för denna nya klubb har ett stort antal klassifikationer representerade i affärs- och yrkesområden lämpliga för medlemskap i Rotary. Många klassifikationer finns bara inom detta område och är i viss utsträckning representerade i moderklubben, Göteborgs Rotaryklubb, men beroende på vissa företags storlek och deras varierande verksamheter, är det synnerligen motiverat att bilda denna nya klubb. Styrelsen för den provisoriska klubben hade följande sammansättning: Gunnar K:son Kjellberg President Nils Dahlbeck Vicepresident Folke Junger Sekreterare Nils Stenberg Styrelsemedlem Gunnar Ojde Kassör Göran Uddenberg S at A Göran Uddenberg Klubben hade beslutat ha regelbundna veckomöten varje fredag klockan på Lorensbergs Restaurang. Det upptagningsområde som klubben angav var: Stadens område inom: Göta älv Rosenlundskanalen till Heurlins plats Järntorgsgatan Järntorget Linnégatan Linnéplatsen Karlsrogatan Dag Hammarskiölds väg till Slottskogsvallens sydända en linje därifrån över Finnsmossens nordspets till Mölndals gräns Mölndals stads gräns Mölndalsvägen Södra vägen Korsvägen Skånegatan Sten Sturegatan Nya Allén Fattighusån Stora Hamnkanalen till Göta Älv. 11

13 Listan i ansökan på de 35 chartermedlemmarna upptog namn, klubbklassifikation, företagsnamn, position i företaget, företagets adress och medlemmens bostadsadress. Här återges endast namn och klassifikation. (Klassifikationerna placerades i grupper, mestadels angivna av RI) Ragnar Uddenberg Associations: Chamber of Commerce Nils Stenberg Associations: Retail Merchants Trade S. F. Bissmark Associations: Automobile Clubs Nils Dahlbeck Broadcasting Service: Broadcasting and TV Service Sven-Rune Rohlin Business Service: Auditors Service Lars O. Hansson Chemical Industry: Salt Distributing Bengt Hansson Clothing Industry: Men s Clothing Retail Walter Lundborg Construction Service: Building Construction Ulf af Trolle Education: Commercial Universities Gustaf Andersson Education: Commercial Schools Börje Svensson Education: Teacher Training Bert Lindström Finance: Commercial Banks Gunnar Ojde Finance: Saving Banks Arne Nyberg Fine Arts: Drama Stig Norén Public Defence: Air Nils Aurell Government: Civil Total Defence Gösta Norlén Institutions and Hospitals: Surgery Gunnar K:son Kjellberg Insurance: Marine Bertil Jonason Iron and Steel Industry: Iron and Steel Distributing 12

14 Lars G. Lindecrona Tor Setterberg Folke Junger Göran Uddenberg Nils-Magnus Stenström Lars Öberg Olle Högbeck Börje Gawell Harald Holmqvist Johan Tengberg Alf Ljung Per Arne Wållgren Ebbe Hagard Erik Kekonius Adolphe Siemerling Gösta Blidberg Law: Court of Appeal Law: General Law Practice Machinery and Equipment: Machine Shops Medical Equipment and Supplies: Surgical Instruments Medicine: Physician Medicine: Eye Mineral Oil Ind ustry: Refined Oil Products Distribution Paper Industry: Paper Export Photography: Commercial Photography Printing and Publishing: Book Retailing Real Estate: Renting Propriety Associations Refrigerating: Refrigeration Machinery Distributing Religion: Protestantism Transportation: North Sea Trade Transportation: Passenger Ferry Trade Transportation: Freight Shipping Agencies Distriktsguvernör Grönvalls kommentar till klassifikationslistan den 9 mars 1964 var att Enda sättet för Rotary att utvidga i Göteborg är att starta nya klubbar. Många ledande personer i staden väntar på att få bli rotarianer. Denna nya klubb kommer utan tvekan att bli en effektiv och bra Rotary klubb. En stor del av det kommersiella, kulturella och affärsmässiga livet är lokaliserat till klubbens område, där det finns ett väl definierat centrum. Jag rekommenderar upptagningen av denna klubb i Rotary International. 13

15 I korrespondens mellan Distriktsguvernör Grönvall och RI Zürichkontor, Miss Renfer, i början av juni 1964 ändrades några klassifikationer sålunda: Nils Dahlbeck Network Broadcasting and TV Service Sven-Rune Rohlin Auditing Service Nils Aurell Civil Defence Erik Kekonius North Sea Shipping Adolphe Siemerling Ferrying Service Den 22 juni 1964 skrev Distriktsguvernör Grönvall ett rekommendationsbrev till Rotary International angående Göteborg-Kungsportens ansökan. Hans kommentarer lyder: Enligt min mening kommer denna klubb att bli en effektiv klubb. Klubben har startat som provisorisk med mycket bra och kompetenta ledare och mycket representativa medlemmar, alla från affärsverksamhet och yrkesmässiga institutioner inom klubbens geografiska område. Mötesdagen fredag är den bästa tänkbara i Göteborg och stadens närområde. Rotary Internationals sekretariat, genom Miss Sonja M. Ranfer, bekräftade den 25 juni 1964 mottagningen av Göteborg-Kungsportens ansökan, att ansökan var i laga ordning, att charteravgiften var betald och att Distriktsguvernör Grönvall rekommenderat intagningen. Charterbrevet utfärdades den 29 juni

16 15

17 Rotary International utfärdade den 7 juli 1964 en NOTICE of ADMISSION of THE ROTARY CLUB of GÖTEBORG-KUNGSPORTEN som sändes ut till Rotarys alla distrikt i världen. Därmed var klubbens bildande officiellt tillkännagiven. Bildandet celebrerades den 18 september 1964 i Hagakyrkan och med en charterfest på Börsen. Av de 35 chartermedlemmarna finns nu, hösten 2004, tre medlemmar i klubben: Ebbe Hagard, Lars O. Hanson och Tor Setterberg. 16

18 Program vid GÖTEBORG-KUNGSPORTEN ROTARYKLUBBS CHARTERFEST den 18 september

19 18

20 En hälsning till klubben inför 40-årsjubileet från en av våra chartermedlemmar, Ebbe Hagard Jag visste inte mycket om Rotary före inträdet. Han som säkerligen var min s.k. fadder var vår charterpresident, Gunnar Kjellberg. Han bodde då på Västergatan 3 A i Haga, var församlingsbo i Haga församling och kände väl till att kyrkoherden i församlingen (undertecknad) hade många intressen utöver det kyrkliga och var mycket engagerad i det kommunala och sociala. Rotary skall ju spegla samhällets olika yrken och stånd och jag var bl.a. ordförande i såväl Kommunfullmäktige som Kyrkofullmäktige och Stadsmissionen. Tyvärr har jag p.g.a. hög ålder mycket dåligt minne. Men en anteckning i en gammal almanacka säger att vi en tid i början träffades i Köpmännens Hus på Wasagatan, för att sedan permanent få ett hem i Lorensbergs Restaurang/Park Avenue. Några speciella remarkabla händelser eller besök i klubben av några framstående personer hör till minnesluckorna. Det är ju klart att det var alldeles speciellt att så småningom bli både klubbens President och sedan Guvernör i distriktet. Man lärde sig mycket av de många föredragen och genom besöken i andra klubbar fick man inblick i deras sätt att vara Rotary. Men det som är kanske lite ovanligt är nog att jag är den som talat flest gånger i Kungsporten, därför att jag hållit julbetraktelser med tillhörande sång säkert 30 gånger och förmodligen fler. 19

21 Det som berikat mitt liv är följande: mötet med gamla vänner och förvärvet av nya; ett kamratskap och en gemenskap, som präglats av Rotarys motto: Service Above Self; allmänbildningen genom varje veckas, ofta högklassiga, föredrag; den internationella anknytningen och dessutom insamlingen till sociala ändamål, t.ex. Polio Plus. Det är min förhoppning att klubben i framtiden får möjligheter att mer stödja lokala projekt, som kan röra hjärtesträngarna, jag tänker på bl.a. Stadsmissionen. Jag önskar klubben lycka till i fortsättningen och tackar alla systrar och bröder hjärtligen. Tillgivne Ebbe Hagard Ebbe Hagard vid jullunchen den 20 december

22 Några tankar kring våra möten i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb Folke Wiesel Mitt medlemskap i klubben sträcker sig 29 år tillbaka i tiden. Lars Alfvegren föreslog mig till inträde, för vilket jag är honom stort tack skyldig. Vi var tre personer som togs in samtidigt: Hagge Geigert, Rune Ekström och undertecknad. I början kände jag mig inte riktigt hemmastadd i klubben. Alla såg ut att känna varandra och jag stod ofta ensam. Det dröjde dock inte länge förrän jag var upptagen i gemenskapen. Det blev därefter ett positivt behov att närvara vid veckans klubbmöten. 21

23 Vi har våra möten på fredagar, den sista arbetsdagen i veckan. För många är ju denna dag den sista möjligheten att fylla närvaroplikten, som man helst vill göra i den egna klubben. Föredragen har alltid haft mycket hög klass. I en stad som Göteborg finns gott om föreläsare. Universitetet, Chalmers och andra institutioner och företag utgör en outsinlig källa i detta sammanhang. Så länge Nils Dahlbeck fanns bland oss existerade inte begreppet mässfall. Han kunde alltid ställa upp med kort varsel och hålla strålande tal även i ämnen något utanför sin profession, t.ex. Att dricka vin och Varför är hunden människans bästa vän. Nils Dahlbeck i Taubesalens talarstol. 22

24 Under mitt år som president togs de första kvinnorna in i klubben. En sådan förändring faller inte alla på läppen, men hos oss blev det på det hela taget positivt och naturligt, på samma sätt som när könsskillnaderna vid intagning till goss- och flickläroverken försvann. Folke Wiesel överlämnar presidentskapet och vårt charterbrev till R obert Wignäs, juni

25 I vår klubb finns en unik anda av gemenskap, något som spontant omvittnats av såväl egna som gäster. För att lära känna nya medlemmar har egoföredragen mycket stor betydelse. Ett mycket uppskattat möte under året är den traditionella jullunchen, där Ebbe Hagard traditionsenligt i tal och sång ger oss en påminnelse om julens budskap. Vid detta tillfälle är efterlevande till forna rotarianer våra gäster. Ebbe och Haldis Hagard vid jullunchen

26 Gäster vid jullunchen För mig är klubbmötena det bästa med Rotary. Information och allmänbildande föredrag ger en krydda i tillvaron. Jag minns speciellt två unga kvinnliga civilingenjörer, som berättade att de på konsultbasis lyckats sänka arbetstiden på vissa moment vid byggandet av lastbilshytter från tio till 25

27 tre minuter. Även jobbarna gillade detta, för nu måste alla göra en helhjärtad insats. Det är väl så vi måste arbeta för att bibehålla vårt land som industrination. S amling hos MariTerm AB efter rundvandring i Klippa nområdet. Maj Vi har även haft ett antal kvällsmöten, t.ex. besök på Gunnebo slott, jagaren Småland, Polisen, MariTerm AB och Klippans kulturreservat, Semréns arkitektbyrå, Ludvigssons ingenjörsbyrå, Arlas fabrik, Handelsbanken, Kammarrättenoch Tingsrätten. Vid det sistnämnda mötet uppfördes ett enastående rollspel i form av en rättegång. Vid dessa kvällsmöten har vi haft med oss våra äkta hälfter och vi har fått nyttig information och upplevt gemytlig samvaro. Sådant borde vi ha mer av. 26

28 Besök på andra klubbar, både i Sverige och utomlands, är ytterst berikande. Jag minns särskilt väl ett trevligt besök på en rotaryklubb i Nebraska där medlemmarna till största delen utgjordes av farmare med skandinaviskt påbrå. När min fru och jag kom dit hade man arrangerat projektor och skärm och föredragshållaren stod färdig att börja. När medlemmarna fick höra att vi var svenskar plockades projektorn ner och föredraget fick anstå till ett senare tillfälle. Nu ville man höra hur det var ställt i gamla Sverige. Mötet varade i nästan tre timmar. Att vara rotarian är verkligen berikande och medlemskapet har givit mig vad de unga människorna kallar en kick. Vår umgängeskrets har väsentligt utökats och i detta sammanhang har även Inner Wheel i hög grad bidragit. Folke Wiesel P resident 1990/91. 27

29 28

30 Kvinnorna i Rotary Kerstin Keen När Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades 1964, kunde endast män bli medlemmar, vilket var helt naturligt. Rotary var alltsedan dess grundande 1905 enligt stadgarna en organisation av män för män hade ännu inte någon diskussion kommit i gång att även kvinnor skulle kunna bli rotarianer. Dock fanns det sedan 30 år i England och Irland en Association of Inner Wheel Clubs, klubbar för hustrur till rotarianer. Något senare bildades Inner Wheel International, nätverket för hustrur till rotarianer bildades den första Inner Wheel-klubben i Göteborg och 1965 fanns det tre. Många av vår klubbs tidiga medlemmar hade hustrur, som under de kommande decennierna skulle bli mycket aktiva inom Inner Wheel. Vid klubbaftnar och studiebesök i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb var alltid alla hustrur välkomna, liksom hustrur kunde vara gäster vid lunchsammankomsterna. Under 1970-och 80-talen blev det allt vanligare, både i Rotarys hemland USA och i Sverige, att gifta kvinnor hade förvärvsarbete och att kvinnor nådde ledande befattningar. Det hände då och då, att Rotaryklubbar anlitade kvinnliga föreläsare. En kvinna kunde dock enligt stadgarna inte bli medlem inbjöd en Rotaryklubb i Duarte, nordost om Los Angeles, tre kvinnor att bli medlemmar. Eftersom detta stred mot Rotarys grundstadgar, återkallade Rotary International Duarteklubbens charter, vilket dock överklagades. På det viset kom Rotarys grundstadgar att i USA bli föremål för rättslig prövning och så småningom en prövning i alla instanser. Därmed började på 29

31 allvar en diskussion om kvinnor skulle kunna bli medlemmar i Rotaryklubbar. År 1987 förklarade USA s Högsta Domstol, att Rotarys dåvarande grundstadgar stred mot den amerikanska konstitutionen och därmed tog flera amerikanska klubbar initiativ till att inbjuda kvinnor att bli medlemmar. Två år senare, 1989, året då Berlinmuren föll, beslöt Lagrådet för Rotary International att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i en Rotaryklubb. Samma år återchartrades, efter nästan 50 års uppehåll, klubbar i Budapest och Warsawa, och följande år chartrades en klubb i Moskva. Förändringens vindar blåste in i Rotary. Att chartra nya klubbar i forna Östeuropa krävde centralt engagemang. Att släppa in kvinnor som medlemmar blev ett beslut som varje enskild klubb skulle ta. Åtskilliga klubbar, även i Sverige, inledde sådana diskussioner i slutet av 1980-talet. Så gjorde även Göteborg Kungsporten. Diskussionen i klubben blev synnerligen livlig och det fanns två klara läger, för och emot kvinnor som medlemmar i klubben. Debattläget var ibland ganska hätskt. Efter flera klubbmöten beslöt klubben i början av år 1990 att kvinnor skulle vara välkomna som medlemmar och blev därmed den första klubben i Göteborg som fattade ett sådant beslut. Det fanns dock andra klubbar i Sverige, t ex Strömstad och Karlskrona, som gått före och hösten 1989 tagit in kvinnor som medlemmar. I mars 1990 upptogs jag som den första kvinnliga medlemmen i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. Det var inkommande president Folke Wiesel som bjöd in mig och blev min fadder. Folke kände mig sedan jag var lärarkandidat på Hvitfeldtska Högre Allmänna Läroverket 30

32 för Gossar, som det då hette, och där Folke på den tiden var studierektor. Min handledare då jag disputerade i historia, Åke Holmberg, frågade också om jag var intresserad av att bli medlem i Rotary. Frågan om medlemsskap kom mycket oväntat, eftersom jag som kvinna aldrig tänkt mig medlemskap. Dock hade jag av olika göteborgsklubbar varit anlitad som föreläsare. Jag var mycket hedrad och tackade med glädje ja att bli medlem just i Göteborg Kungsporten, där jag genom både min professionella och min politiska gärning kände ett stort antal medlemmar. Vid den tiden var jag koncernutbildningschef på AB Volvo. Som första kvinnliga medlem i klubben och den första kvinnliga rotarianen i Göteborg, väckte jag viss uppmärksamhet både i egen klubb och i andra. Jag minns det varma välkomnande jag fick av medicinprofessorn Lars Öberg, som jag kände som medicinhistoriker. Han sade att han varit en så varm förespråkare för kvinnliga medlemmar att han hade övervägt utträde ur klubben (trots att han var chartermedlem) om klubben beslutat att ej acceptera kvinnliga medlemmar. Det yttrandet visar hur het diskussionen för och emot kvinnliga medlemmar måste ha varit hösten 1989, för 15 år sedan. Nämnas kan, att i Staffanstorps Rotaryklubb ledde diskussionen om kvinnor som medlemmar i Rotary till att en ny klubb Staffanstorp-Stans torps Rotaryklubb bildades 1993 med både män och kvinnor som medlemmar. Någon månad efter att jag upptagits som medlem, blev även bokhandlare och bokförläggare Lena Pihlborg medlem i klubben. Vi var alltså två kvinnor bland drygt 75 män. Jag vande mig tidigt vid att besöka andra klubbar och överallt väckte jag viss uppmärksamhet, fick t.o.m. hålla föredrag om Att vara kvinna i Rotary eller Kvinnor i Rotary. 31

33 Det skulle dröja tre år innan klubben fick sin tredje kvinnliga medlem, men 1993 upptogs faktiskt tre kvinnor som medlemmar och därmed var vi 5 kvinnor av 85 medlemmar. Kerstin Keen Lena Pihlborg Agnete Sylvan Ingegerd Zickert Monica Påhlsson Först år 2000 uppgick antalet kvinnor till 10. Det tog alltså tio år för klubben att få 10 kvinnliga medlemmar; i snitt en ny kvinnlig medlem om året. Antalet män låg kvar på ca 80. Klubbens tillväxt skedde alltså genom att kvinnor blev medlemmar. De senaste fyra åren har antalet kvinnliga medlemmar vuxit snabbare och uppgår i dag till 19 st av totalt 97 medlemmar. Antalet män ligger stabilt kring 80. Kvinnorna utgör i dag 20 % av klubbens medlemmar och många har hög närvaroprocent. Göteborg Kungsporten har under tiden upptagit totalt 22 kvinnor. Jag tror att vi kvinnliga medlemmar inte endast bidragit till klubbens tillväxt utan också genom nya perspektiv, andra erfarenheter och genom nya klassifikationer bidragit till klubbens utveckling. 32

34 Ungefär 12 % av alla rotarianer i världen är kvinnor, men de är ojämnt fördelade mellan länderna. Många klubbar i olika delar av världen saknar fortfarande kvinnliga medlemmar och i många klubbar är det i dag, 15 år efter lagrådets beslut om möjligheter att uppta kvinnor, hetsiga debatter huruvida kvinnor platsar i Rotary eller inte. I dag väcker dock inte en kvinnlig rotarian uppmärksamhet i Sverige. De allra flesta svenska Rotaryklubbar har kvinnliga medlemmar, även om det fortfarande finns enstaka klubbar, som håller på att bara män kan vara medlemmar. Vi kvinnliga rotarianer är dock alltid välkomna i alla klubbar, självklart även i en klubb som bestämt att endast män kan vara medlemmar i deras klubb. Själv har jag många positiva erfarenheter av besök i andra klubbar, i Sverige och utomlands, i klubbar med såväl enbart manliga medlemmar som i klubbar med både män och kvinnor. Hade vi kvinnor väl kommit in i klubben fick vi naturligtvis också successivt styrelseposter. Precis som männen började vi som vice sekreterare, klubbmästare eller vice programchef. Under stora delar 1990-talet var det då och då en enda kvinna i en styrelse på ca 10 personer. 1999/2000 var jag klubbens första kvinnliga president, den 36:e i klubbens historia och det året var vi tre kvinnor i styrelsen. Det gångna året 2003/04 har klubben återigen haft en kvinnlig president, Ulla Dahlbäck Hägglund, och fyra kvinnor i styrelsen. 33

35 34 Kerstin Keen P resident vid jullunchen 1999.

36 Förra Rotaryåret året hade vårt distrikt 2360 för första gången en kvinnlig distriktsguvernör, Gunilla Svanberg, från Göteborg Frölunda Rotaryklubb. Den inkommande världspresidenten, göteborgaren Carl Wilhelm Stenhammar, har vid flera tillfällen understrukit vikten av att kvinnor når alla positioner i Rotary. Kvinnorna har kommit in i Rotary för att stanna och en dag lär vi få se en kvinna som RI:s president. --- Klubben har under de gångna 14 åren upptagit 22 kvinnor som medlemmar, 3 har lämnat klubben, varför klubben juni 2004 har 19 kvinnliga medlemmar av totalt 97, d.v.s. knappt 20 %. Antalet män är fortfarande ca 80. Tyvärr har klubben de senaste åren förlorat manliga medlemmar p.g.a. dödsfall. Ännu har ingen kvinnlig medlem avlidit. 35

37 36

38 Klubbaftnar Leif R onge minns i text och bilder Under Klubbens 40 år har vi haft närmare 2000 föredrag på våra klubbmöten. Som Folke Wiesel också skriver har föredragen varit mångskiftande och synnerligen intressanta. Dessutom har vi under åren ordnat klubbaftnar, då maka/make och andra närstående varit inbjudna att delta. Varje år har 2, 3 eller 4 studiebesök eller andra kvällsarrangemang kunnat genomföras. Det blir cirka ett hundra klubbaftnar, av vilka några här skall nämnas utan några speciella urvalskriterier. Endast minnet, egna bilder och tillfälligtvis sparade noteringar får bilda bas för urvalet. En av de första klubbaftnarna som jag kommer ihåg var besöket i slutet av 1970-talet på Arla under ledning av Hans Lindblom. Kanske förstärktes minnet av att vi fick provsmaka glass. Även besöket på Pripps, 1994, var givande för smaklökarna. Kanhända är minnet därifrån något diffusare, men intressant var det, inte minst med tanke på att fabriken nu är nedlagd. Ett annat industribesök var förlagt till Volvo samma år, dock inte Torslandafabriken, utan Volvos bilmuseum i Arendals gamla varvslokaler. Där kunde vi följa Volvos utveckling från starten till 90- talets moderna fordon. Klubbaftnar med historiska anknytningar har varit flera. Låt mig nämna besöket på Gunnebo slott den 18 maj 1998, rundvandringen i Klippans kulturreservat den 16 maj 2001 och besöket på Ostindiefararen. 37

39 38 Klubben besökte Gunnebo slott och fick se både park och slottsinteriör.

40 Hos MariTerm AB i f.d. S ockerbolagets kontor i Klippans kulturres ervat vid Göta älv. Eftersom vi i klubben haft flera militärer och befattningshavare från det civila försvaret, har det varit möjligt att ordna besök på militära anläggningar. I officersmässen på Kviberg åt vi kungens ärtsoppa, sjöng visor till punschen och fick berättelser om regementet och luftvärnet av Överste Platerud. Det var den 15 november

41 I bananhelikoptrar togs några av våra modiga till Första Flygeskadern på Såtenäs år 1985, där det bjöds på tekniska karameller och god kronmat. I Kustartilleriets båtar färdades vi 1986 ut till Känsö gamla karantänsanstalt i Göteborgs södra skärgård för ett mycket intressant besök. Nästan alla klubbaftnar med studiebesök har varit riktiga höjdare. Ett besök på låg nivå var bussfärden ner i Götatunneln. Bussen stannade mitt under Hamnkanalen och vi förundrades över att inte vattnet störtade ner över oss. Imponerande ingenjörskonst mitt under Göteborg. Skolor och institutioner finns det många i Göteborg och vi har besökt flera av dem. Per-Åke Henrikson tog oss med till Odontologen den 29 januari Till den 1996 nybyggda Handelshögskolan på Wasagatan fick vi tillträde den 1 april och kunde avsluta besöket med en ekonomikryddad macka. Till institutioner kan räknas Polishuset och Skogome fångvårdsanstalt. Dessa besök kanske Gösta Fromm avsåg tjäna i avskräckande syfte, men intressanta var de lika fullt. Platser för nöjen och underhållning finns det också gott om i vår stad. På den tiden Hagge Geigert var med i Klubben hade vi nöjet att se flera av hans revyer på Lisebergsteatern. Så sent som den 5 maj i år gick vi runt på Liseberg, fick information om företaget Liseberg och avslutade med soppa på restaurang Tyrol. 40

42 Liseberg den 5 maj

43 42 Promenad i parken efter en givande information om företaget Liseberg.

44 Lisebergsvandringen avslutades med gulaschsoppa på restaurang Tyrol. 43

45 Oförglömlig är visningen av Operan under entusiastisk ledning av Ulla Dahlbäck Hägglund. Det kändes mäktigt att stå på scenen och titta ut i den stora salongen, som var tom, tack och lov! Till denna typ av besök hör visning av Synvillan, dvs TV-huset och det nya Universeum, som, vad jag vet, ännu inte fått något göteborgskt smeknamn. Studentspexen är traditionella i Göteborg och senast såg vi ett medicinarspex i Stenhammarsalen den 28 september S pexare och klubbkamrater poserar för fotografen 44

46 En riktig helkväll, som President Bernt Norfeldt uttryckte det i Klubbens månadsbrev, ordnades den 24 februari 1984 då vi fick delta i framförandet av skådespelet Rättegången, av den i vida kretsar kände författaren och regissören Weine Jarnevall, inför nära 90 åskådare. Jan Johnsson berättade om Teaterhusets, dvs Tingsrättens historia. Handlingen i pjäsen behandlade problemet att på ett korrekt sätt passera ett övergångställe. Cyklisten spelades av Hans Lindblom, som i sin rollgestaltning gav prov på en stark sensuell nyrealism. Advokaten tolkades av Olov Gädda, som utnyttjade sin eminenta talang i slutpläderingen. Åklagaren Claes-Axel Olsson matchade den vilt sluggande advokaten och kunde framgångsrikt genomdriva sina krav. Domaren Bertil af Klinteberg höll samman föreställningen och lyckades i slutändan få ner advokaten på jorden igen. O b- servatören Swindolph Snoque Sven Kyllerfeldt gav en inblick i de byråkratiska vedermödor som en avdelningsdirektör i Finansdepartementet tvingas leva under. Promotor och chef för biljettförsäljningen var Lars Himmelmann, som meddelade att föreställningen var slutsåld långt i förväg och de som blev utan var att beklaga. Weine Jarnevall Hans Lindblom Olof Gädda Lars Himmelmann 45

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum 1 Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum Kalmar Norra RK 1971-2011 Fru President, Rotaryvänner och gäster! Den 17 maj i år var det exakt 40 år sen ett organisationssammanträde

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb Sollentuna-Tureberg rotaryklubb 35-års jubileum den 4 juni 2013 Av PDG John Örtengren Klubbens familjeträd Stockholms rk chartrad 1926-02-20 Nr 1 Stockholms norra rk 1954-06-24 Nr 8 Solna rk 1956-02-15

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll A 1 1 1982 2000 Serien i arkivkartong. Protokoll för år 1983 saknas. I denna volymen ingår även: A:1 2001-2007, A:2 1984-2007, A:3, A:4, B:1 och B:2. 2001 2007 Ingår i volym A1:1. 2 2009

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Anmälan gör du senast den 6 februari till klubbmästaren Helena Östling, ,

Anmälan gör du senast den 6 februari till klubbmästaren Helena Östling, , : Göteborg Norra IWC Månadsbrev nr 7-8 Distrikt 236 20 januari 2018 President Else Vestlund Sekreterare Ann Robertzon Årets motto: LEAVE A LASTING LEGACY International Inner Wheel President Kapila Gupta,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. från

Läs mer

Södertälje Östra Rotaryklubb

Södertälje Östra Rotaryklubb Hemsidepresentation av Lennart Axhamn för Södertälje Östra Rotaryklubb Lennart Axhamn Önnemovägen 9 14653 Tullinge Tel 08 7780630 Mob 070 710 1140 Programverksamheten Artiklar Avrundning 2 Vårt gamla IT-system

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Sverigemiddagen 2016

Sverigemiddagen 2016 Sverigemiddagen 2016 Varmt välkomna till årets Sverigemiddag den 4 6 augusti i Göteborg Välkommen till Göteborg och årets Sverigemiddag med tillhörande aktiviteter. I år är det 30 år sedan SWEA Göteborg

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari.

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Kickoff 2009 Inbjudan till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Det är klart att vårens kickoff ska heta Västkustskivan när vi ska ses i ordvitsarnas huvudstad, Göteborg. Mycket matnyttig information

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi

Till minne av. Kathleen Devery Uusijärvi 1601202020-Kathleen Devery Uusijärvi Fonus Enskede Till minne av Kathleen Devery Uusijärvi 21 juli 1950 6 februari 2016 Den här boken har vi satt ihop som ett minne av ceremonin. Vi tackar för det förtroende

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

TällbergsNytt juni/juli 2016

TällbergsNytt juni/juli 2016 TällbergsNytt juni/juli 2016 1 Det händer mycket i Tällberg Att det händer mycket i Tällberg kan man konstatera när man får rapporter från olika evenemang och händelser i byn. Ena dagen åker tusentals

Läs mer

Hurra för jubilaren. Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb 25 år

Hurra för jubilaren. Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb 25 år Hurra för jubilaren Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb 25 år Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb 25 år 2014: Inte en klubb som alla andra Möjligen ska medlemmarna i Borlänge-Domnarvet Rotaryklubb skicka en tacksamhetens

Läs mer

Godby Rotaryklubb Stadgar

Godby Rotaryklubb Stadgar Stadgar för Godby Rotaryklubb (District 1410, Club No. 9928) Stadgarna antagna vid klubbmöte den 17 juni 2004. (Klubben upptagen som medlem i Rotary International den 12 september 1965) 1. Val av styrelsemedlemmar

Läs mer

1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm

1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm 1(3) Styrelsemöte Yamaha Custom Club Sverige Org.nr 847000-9054 2009-04-04 Haninge Stockholm Närvarande Styrelsen: Åke Fängsfröm, Leif Abelin, Bengt-Inge Henriksson, Kenneth Lindberg, Leif Larsson, Lena

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Det är viktigast för svensken på semestern

Det är viktigast för svensken på semestern Det är viktigast för svensken på semestern Om undersökningen En webbenkät har i samarbete med Mind Research skickats ut till urval av SJ Prio-medlemmar i: - Stockholm - Göteborg - Malmö - Karlstad - Linköping

Läs mer

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN

BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN 1 (8) BASFAKTA FÖR DIG SOM ÄR ROTARIAN Rotarys syfte är att verka för tjänandets ideal som grundval för all rättskaffens gärning och särskilt att uppmuntra och främja: 1. Personlig bekantskap som ett medel

Läs mer

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan

Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Östgötadagarna 2014 6-7 Sept Mem Sjövillan Så var det dags igen för Östgötadagarna. Vikbolandet satsar för fullt för att ta emot alla intresserade, hungriga och köpsugna. Som vanligt tror jag att det blev

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 3 2013-12-31 1. Statistik om logens utveckling Sifferunderlag till er statistik finner ni i Medlemssystemet

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR

KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Flaskposten KAMRATSKAP ÖRLOGSTRADITION SJÖFÖRSVAR Ordförandens spalt Jag och min fru Jane, köpte en liten segelbåt under senare delen av denna sommar och jag tror vi fått en något skev bild av båtlivet.

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Verksamhetsberättelse 2009-2010 Verksamhetsberättelse 2009-2010 Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb Inför årsmötet 14 dec 2010 Styrelsen Helena, Bengt, Marie Valberedning Marie Hillström Tillträdande President + PR/kommunikation Claes-Göran

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association)

Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Stadgar för Alumnföreningen vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet (The DPCR Alumni Association) Så som de antogs vid [möte, plats, datum] Utkast, reviderat 30 maj 2013

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest

FIRA DEN NYA KLUBBEN. Planeringsguide för charterfest FIRA DEN NYA KLUBBEN Planeringsguide för charterfest Planeringsguide för charterfest Fira den nya lionklubben Charterfesten är ett särskilt evenemang som firar starten av den nya lionklubben. Under evenemanget

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land

Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Resebrev från Gran Canaria o Teneriffa och med besök av Astrid o Cato samt Ninni o Roy. Före det så hann vi med en båtupptagning på land Under denna period började med att PEGASUS skulle upp på land (den

Läs mer

Praktiska arrangemang

Praktiska arrangemang Utvärdering: SVENSKA BYGGMÖTET 2012 12-13 september 2012, Strandbaden Falkenberg 118 personer deltog varav 7 var föreläsare 67 svarade på enkäten = 60 % Praktiska arrangemang 1= lägsta betyg 5=högsta betyg

Läs mer

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn

Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-03-26 Rapport från klassrummet: Glasblåsarns barn Klass 4 Örnen

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö,

Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, Starthjälpen. Ett projekt av Rotary i Växjö, 2012-2017 Hur det började. År 2011-2012 började allt fler flyktingar från Somalia och Afghanistan anlända till Växjö och Alvesta. De som så småningom erhöll

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.1 2011 Vintern går mot sitt slut och solen börjar värma gott. Ett nytt orienterings år har börjat. I lördags var jag på vårens första orienterings aktivitet i Uppsala. Skogsflickorna hade

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 september 2016 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Nr 80 Gustaf Fröding

Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplan - Loger Loge Nr 80 Gustaf Fröding Utvecklingsplanen avser perioden 2013-2014 Ver 4.1 2014-05-20 1. Statistik om logens utveckling I kolumnerna 2014-2017 ligger prognosen för kommande år.

Läs mer

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016

Föräldramöte YIS P04. Oktober 2016 Föräldramöte YIS P04 Oktober 2016 Agenda Truppen - spelare och ledare Föräldragrupp/grupper Hemsidan Träningar Matcher Höst/Vinter Cuper 2017 Seriespel 2017 Nivåanpassning Värderingar Övrigt Spelare och

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Kära förälder, kära värdfamilj

Kära förälder, kära värdfamilj Kära förälder, kära värdfamilj YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Länspensionärsrådet 46 56

Länspensionärsrådet 46 56 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-12-10 Länspensionärsrådet 46 56 Tid: Fredag den 10 december 2010, kl. 09:30 12:10 Plats: Sammanträdesrummet Fataburen, landstingskontoret, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST

ETT (KUNSKA FÖR HELA ST TEXT JESSICA RICKARDSSON FOTO JAN EKBLOM Hösten 1996 hände något som förändrade Norrköping totalt universitetet kom till stan! Nu, nästan tio år senare, är studenterna en självklar del av stadsbilden.

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014

Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Jeanneauklubben år 2014 Styrelse, valberedning och revisor under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Jimmy Westerlund Christer Lindström Leif Tüll Ander Lindberg Göran

Läs mer