Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004"

Transkript

1 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år

2 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna skrift tagits fram för att berätta om tillkomsten och ge några tillbakablickar i text och bilder från de gångna 40 åren. Materialet är sammanställt av Leif Ronge på uppdrag av klubbstyrelsen.

3

4 INNEHÅLL Sida Kungsporten den södra ingången till den befästa staden Göteborg 5 Marita Larsson Göteborg Kungsporten blir Rotaryklubb Leif R onge 9 En hälsning till klubben inför 40-årsjubileet från en av våra chartermedlemmar 19 Ebbe Hagard Några tankar kring våra möten i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 21 Folke Wiesel Kvinnorna i Rotary Kerstin Keen 29 Klubbaftnar Leif R onge 37 Utbytesstudenter ett återkommande inslag i Göteborg Kungsportens verksamhet 51 Michael Eckerstein Bilder från våra klubbmöten 57 Medlemsstatistik Hans Lindblom år med Rotary Leif R onge 79 Information 85

5

6 Kungsporten den södra ingången till den befästa staden Göteborg Marita Larsson Göteborg var en av Europas bäst befästa städer på talen. Innanför Vallgraven fanns sju meter höga stenmurar, och utanför fanns yttre försvarsverk, raveliner. Vallgraven liksom hela fästningsstaden Göteborg var Erik Dahlbergs verk. Kungsportens insida sedd från nuvarande Östra Hamngatan. Staden inom murarna och Vallgravarna var en sluten stad, med bara tre portar ut mot landsbygden utanför; Kungsporten, Drottningporten och Karlsporten. Så var det ända tills 1807, då man beslutade att fästningsmuren skulle rivas. Det tog flera decennier innan det var klart, men då hade redan staden börjat utvidga sig utanför den gamla stadskärnan. 5

7 Kungsporten var stadens port mot landsvägen i söder (nuvarande Södra Vägen). Den innehöll en bred portgång och även rum för vakter, tulltjänstemän m.m. Porten byggdes 1698 och ritades av Erik Dahlberg. Det var ett praktfullt byggnadsverk i barockstil. Fasaderna var utförda i gotlandssten och taket var täckt med koppar. Utsmyckningen omfattade emblem av ek, ett par maskaroner och två stora liggande lejon. Kungsporten revs 1838 och de skulpterade lejonen och maskaronerna togs då tillvara. Den revs efter envist men i längden fåfängt motstånd Utanför porten fanns en vindbrygga över Vallgraven och en fällbom. Porten öppnades vid soluppgång och stängdes när solen gick ner. Då stängde även krogarna, dock senast kl En kvart före stängningsdags klämtade en klocka vid portarna den s.k. portringningen. Öppnandet och stängandet av portar och bommar var en hel ritual. En trupp med gevär marscherade till Rådhuset och hämtade stadens nycklar, som låg i en liten sidenväska. Därefter marscherade man i tur och ordning till Stora Bommen - Lilla Bommen- Drottningporten - Kungsporten - Karlsporten och sedan tillbaka till Rådhuset. (En modell av Kungsporten kan beskådas på Stadsmuseet.) 6

8 Marita Larsson Erik Dahlbergs skiss till Kungsportens utsida, dvs fasaden mot nuvarande Kungsportsavenyn. (Samma vy som omslagsbilden till denna bok). 7

9 8

10 Göteborg Kungsporten blir Rotaryklubb Uppgifter hämtade från dokument ur R otary Internationals arkiv i Zürich, övers atta och s a mma ns tällda av Leif R onge. Vid ett möte i september 1963 mellan representanter för de fem Rotaryklubbarna i Göteborg beslutades att starta två nya klubbar i Göteborg, Göteborg-Kungsporten och Göteborg-Frölunda. Man ansåg att det enda sättet för Rotary att växa i Göteborg var att starta nya klubbar. Många ledande personer i staden ansågs vänta på att få bli rotarianer. För att de nya klubbarnas upptagningsområden skulle kunna utarbetas måste de befintliga klubbarnas områdenminskas något. Efter ytterligare två möten fick Göteborg-Kungsporten sitt område bestämt, som senare även beskrevs i medlemsansökan till Rotary International. Guvernören i distrikt 136 (numera 2360), Nils Johan Grönvall, utsåg Ragnar Uddenberg i Göteborgs Rotaryklubb till Special Representative. Den 12 mars 1964 sände Ragnar Uddenbergen ansökan till Rotary International via Guvernören om medlemskap i RI för en provisorisk Rotaryklubb med namnet Göteborg-Kungsporten. Till ansökan var bifogad: 1. en formell ansökan med information om klubbens bildande, signerad av klubbens president och sekreterare, daterat den 6 mars 1964, 2. en lista på klubbens medlemmar, 3. en check på US$ 75 till Rotary International som charteravgift. (Värdet på en US$ var på den tiden mellan 2 och 3 SEK) 9

11 Ragnar Uddenberg ger i sin ansökan en kort beskrivning av klubbens tillkomst. Distriktsguvernören Nils Johan Grönvall har utsett mig till sin Special Representative och fadderklubben Göteborgs Rotaryklubb har utsett tre av sina medlemmar, Gunnar K:son Kjellberg, Folke Junger och Gunnar Ojde, som organisationskommitté för den nya klubben. Kommittén har kompletterat sig själv med två icke-rotarianer, Nils Stenberg och Ulf af Trolle. Senare har tillkommit Nils Aurell och Nils Dahlbeck. Kommittén startade sitt arbete i slutet av november 1963 och var redo att kalla 35 chartermedlemmar till ett organisationsmöte den 17 februari Gunnar Kjellberg Gunnar Ojde Nils Aurell Nils Dahlbeck I den formella ansökan till Rotary International deklarerade den provisoriska Rotaryklubben Göteborg-Kungsporten att klubben var bildad och att man antagit konstitutionen för Rotaryklubbar. 10

12 Som en kommentar till utvidgningen av Rotary i Göteborg skrev Ragnar Uddenberg att Upptagningsområdet för denna nya klubb har ett stort antal klassifikationer representerade i affärs- och yrkesområden lämpliga för medlemskap i Rotary. Många klassifikationer finns bara inom detta område och är i viss utsträckning representerade i moderklubben, Göteborgs Rotaryklubb, men beroende på vissa företags storlek och deras varierande verksamheter, är det synnerligen motiverat att bilda denna nya klubb. Styrelsen för den provisoriska klubben hade följande sammansättning: Gunnar K:son Kjellberg President Nils Dahlbeck Vicepresident Folke Junger Sekreterare Nils Stenberg Styrelsemedlem Gunnar Ojde Kassör Göran Uddenberg S at A Göran Uddenberg Klubben hade beslutat ha regelbundna veckomöten varje fredag klockan på Lorensbergs Restaurang. Det upptagningsområde som klubben angav var: Stadens område inom: Göta älv Rosenlundskanalen till Heurlins plats Järntorgsgatan Järntorget Linnégatan Linnéplatsen Karlsrogatan Dag Hammarskiölds väg till Slottskogsvallens sydända en linje därifrån över Finnsmossens nordspets till Mölndals gräns Mölndals stads gräns Mölndalsvägen Södra vägen Korsvägen Skånegatan Sten Sturegatan Nya Allén Fattighusån Stora Hamnkanalen till Göta Älv. 11

13 Listan i ansökan på de 35 chartermedlemmarna upptog namn, klubbklassifikation, företagsnamn, position i företaget, företagets adress och medlemmens bostadsadress. Här återges endast namn och klassifikation. (Klassifikationerna placerades i grupper, mestadels angivna av RI) Ragnar Uddenberg Associations: Chamber of Commerce Nils Stenberg Associations: Retail Merchants Trade S. F. Bissmark Associations: Automobile Clubs Nils Dahlbeck Broadcasting Service: Broadcasting and TV Service Sven-Rune Rohlin Business Service: Auditors Service Lars O. Hansson Chemical Industry: Salt Distributing Bengt Hansson Clothing Industry: Men s Clothing Retail Walter Lundborg Construction Service: Building Construction Ulf af Trolle Education: Commercial Universities Gustaf Andersson Education: Commercial Schools Börje Svensson Education: Teacher Training Bert Lindström Finance: Commercial Banks Gunnar Ojde Finance: Saving Banks Arne Nyberg Fine Arts: Drama Stig Norén Public Defence: Air Nils Aurell Government: Civil Total Defence Gösta Norlén Institutions and Hospitals: Surgery Gunnar K:son Kjellberg Insurance: Marine Bertil Jonason Iron and Steel Industry: Iron and Steel Distributing 12

14 Lars G. Lindecrona Tor Setterberg Folke Junger Göran Uddenberg Nils-Magnus Stenström Lars Öberg Olle Högbeck Börje Gawell Harald Holmqvist Johan Tengberg Alf Ljung Per Arne Wållgren Ebbe Hagard Erik Kekonius Adolphe Siemerling Gösta Blidberg Law: Court of Appeal Law: General Law Practice Machinery and Equipment: Machine Shops Medical Equipment and Supplies: Surgical Instruments Medicine: Physician Medicine: Eye Mineral Oil Ind ustry: Refined Oil Products Distribution Paper Industry: Paper Export Photography: Commercial Photography Printing and Publishing: Book Retailing Real Estate: Renting Propriety Associations Refrigerating: Refrigeration Machinery Distributing Religion: Protestantism Transportation: North Sea Trade Transportation: Passenger Ferry Trade Transportation: Freight Shipping Agencies Distriktsguvernör Grönvalls kommentar till klassifikationslistan den 9 mars 1964 var att Enda sättet för Rotary att utvidga i Göteborg är att starta nya klubbar. Många ledande personer i staden väntar på att få bli rotarianer. Denna nya klubb kommer utan tvekan att bli en effektiv och bra Rotary klubb. En stor del av det kommersiella, kulturella och affärsmässiga livet är lokaliserat till klubbens område, där det finns ett väl definierat centrum. Jag rekommenderar upptagningen av denna klubb i Rotary International. 13

15 I korrespondens mellan Distriktsguvernör Grönvall och RI Zürichkontor, Miss Renfer, i början av juni 1964 ändrades några klassifikationer sålunda: Nils Dahlbeck Network Broadcasting and TV Service Sven-Rune Rohlin Auditing Service Nils Aurell Civil Defence Erik Kekonius North Sea Shipping Adolphe Siemerling Ferrying Service Den 22 juni 1964 skrev Distriktsguvernör Grönvall ett rekommendationsbrev till Rotary International angående Göteborg-Kungsportens ansökan. Hans kommentarer lyder: Enligt min mening kommer denna klubb att bli en effektiv klubb. Klubben har startat som provisorisk med mycket bra och kompetenta ledare och mycket representativa medlemmar, alla från affärsverksamhet och yrkesmässiga institutioner inom klubbens geografiska område. Mötesdagen fredag är den bästa tänkbara i Göteborg och stadens närområde. Rotary Internationals sekretariat, genom Miss Sonja M. Ranfer, bekräftade den 25 juni 1964 mottagningen av Göteborg-Kungsportens ansökan, att ansökan var i laga ordning, att charteravgiften var betald och att Distriktsguvernör Grönvall rekommenderat intagningen. Charterbrevet utfärdades den 29 juni

16 15

17 Rotary International utfärdade den 7 juli 1964 en NOTICE of ADMISSION of THE ROTARY CLUB of GÖTEBORG-KUNGSPORTEN som sändes ut till Rotarys alla distrikt i världen. Därmed var klubbens bildande officiellt tillkännagiven. Bildandet celebrerades den 18 september 1964 i Hagakyrkan och med en charterfest på Börsen. Av de 35 chartermedlemmarna finns nu, hösten 2004, tre medlemmar i klubben: Ebbe Hagard, Lars O. Hanson och Tor Setterberg. 16

18 Program vid GÖTEBORG-KUNGSPORTEN ROTARYKLUBBS CHARTERFEST den 18 september

19 18

20 En hälsning till klubben inför 40-årsjubileet från en av våra chartermedlemmar, Ebbe Hagard Jag visste inte mycket om Rotary före inträdet. Han som säkerligen var min s.k. fadder var vår charterpresident, Gunnar Kjellberg. Han bodde då på Västergatan 3 A i Haga, var församlingsbo i Haga församling och kände väl till att kyrkoherden i församlingen (undertecknad) hade många intressen utöver det kyrkliga och var mycket engagerad i det kommunala och sociala. Rotary skall ju spegla samhällets olika yrken och stånd och jag var bl.a. ordförande i såväl Kommunfullmäktige som Kyrkofullmäktige och Stadsmissionen. Tyvärr har jag p.g.a. hög ålder mycket dåligt minne. Men en anteckning i en gammal almanacka säger att vi en tid i början träffades i Köpmännens Hus på Wasagatan, för att sedan permanent få ett hem i Lorensbergs Restaurang/Park Avenue. Några speciella remarkabla händelser eller besök i klubben av några framstående personer hör till minnesluckorna. Det är ju klart att det var alldeles speciellt att så småningom bli både klubbens President och sedan Guvernör i distriktet. Man lärde sig mycket av de många föredragen och genom besöken i andra klubbar fick man inblick i deras sätt att vara Rotary. Men det som är kanske lite ovanligt är nog att jag är den som talat flest gånger i Kungsporten, därför att jag hållit julbetraktelser med tillhörande sång säkert 30 gånger och förmodligen fler. 19

21 Det som berikat mitt liv är följande: mötet med gamla vänner och förvärvet av nya; ett kamratskap och en gemenskap, som präglats av Rotarys motto: Service Above Self; allmänbildningen genom varje veckas, ofta högklassiga, föredrag; den internationella anknytningen och dessutom insamlingen till sociala ändamål, t.ex. Polio Plus. Det är min förhoppning att klubben i framtiden får möjligheter att mer stödja lokala projekt, som kan röra hjärtesträngarna, jag tänker på bl.a. Stadsmissionen. Jag önskar klubben lycka till i fortsättningen och tackar alla systrar och bröder hjärtligen. Tillgivne Ebbe Hagard Ebbe Hagard vid jullunchen den 20 december

22 Några tankar kring våra möten i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb Folke Wiesel Mitt medlemskap i klubben sträcker sig 29 år tillbaka i tiden. Lars Alfvegren föreslog mig till inträde, för vilket jag är honom stort tack skyldig. Vi var tre personer som togs in samtidigt: Hagge Geigert, Rune Ekström och undertecknad. I början kände jag mig inte riktigt hemmastadd i klubben. Alla såg ut att känna varandra och jag stod ofta ensam. Det dröjde dock inte länge förrän jag var upptagen i gemenskapen. Det blev därefter ett positivt behov att närvara vid veckans klubbmöten. 21

23 Vi har våra möten på fredagar, den sista arbetsdagen i veckan. För många är ju denna dag den sista möjligheten att fylla närvaroplikten, som man helst vill göra i den egna klubben. Föredragen har alltid haft mycket hög klass. I en stad som Göteborg finns gott om föreläsare. Universitetet, Chalmers och andra institutioner och företag utgör en outsinlig källa i detta sammanhang. Så länge Nils Dahlbeck fanns bland oss existerade inte begreppet mässfall. Han kunde alltid ställa upp med kort varsel och hålla strålande tal även i ämnen något utanför sin profession, t.ex. Att dricka vin och Varför är hunden människans bästa vän. Nils Dahlbeck i Taubesalens talarstol. 22

24 Under mitt år som president togs de första kvinnorna in i klubben. En sådan förändring faller inte alla på läppen, men hos oss blev det på det hela taget positivt och naturligt, på samma sätt som när könsskillnaderna vid intagning till goss- och flickläroverken försvann. Folke Wiesel överlämnar presidentskapet och vårt charterbrev till R obert Wignäs, juni

25 I vår klubb finns en unik anda av gemenskap, något som spontant omvittnats av såväl egna som gäster. För att lära känna nya medlemmar har egoföredragen mycket stor betydelse. Ett mycket uppskattat möte under året är den traditionella jullunchen, där Ebbe Hagard traditionsenligt i tal och sång ger oss en påminnelse om julens budskap. Vid detta tillfälle är efterlevande till forna rotarianer våra gäster. Ebbe och Haldis Hagard vid jullunchen

26 Gäster vid jullunchen För mig är klubbmötena det bästa med Rotary. Information och allmänbildande föredrag ger en krydda i tillvaron. Jag minns speciellt två unga kvinnliga civilingenjörer, som berättade att de på konsultbasis lyckats sänka arbetstiden på vissa moment vid byggandet av lastbilshytter från tio till 25

27 tre minuter. Även jobbarna gillade detta, för nu måste alla göra en helhjärtad insats. Det är väl så vi måste arbeta för att bibehålla vårt land som industrination. S amling hos MariTerm AB efter rundvandring i Klippa nområdet. Maj Vi har även haft ett antal kvällsmöten, t.ex. besök på Gunnebo slott, jagaren Småland, Polisen, MariTerm AB och Klippans kulturreservat, Semréns arkitektbyrå, Ludvigssons ingenjörsbyrå, Arlas fabrik, Handelsbanken, Kammarrättenoch Tingsrätten. Vid det sistnämnda mötet uppfördes ett enastående rollspel i form av en rättegång. Vid dessa kvällsmöten har vi haft med oss våra äkta hälfter och vi har fått nyttig information och upplevt gemytlig samvaro. Sådant borde vi ha mer av. 26

28 Besök på andra klubbar, både i Sverige och utomlands, är ytterst berikande. Jag minns särskilt väl ett trevligt besök på en rotaryklubb i Nebraska där medlemmarna till största delen utgjordes av farmare med skandinaviskt påbrå. När min fru och jag kom dit hade man arrangerat projektor och skärm och föredragshållaren stod färdig att börja. När medlemmarna fick höra att vi var svenskar plockades projektorn ner och föredraget fick anstå till ett senare tillfälle. Nu ville man höra hur det var ställt i gamla Sverige. Mötet varade i nästan tre timmar. Att vara rotarian är verkligen berikande och medlemskapet har givit mig vad de unga människorna kallar en kick. Vår umgängeskrets har väsentligt utökats och i detta sammanhang har även Inner Wheel i hög grad bidragit. Folke Wiesel P resident 1990/91. 27

29 28

30 Kvinnorna i Rotary Kerstin Keen När Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades 1964, kunde endast män bli medlemmar, vilket var helt naturligt. Rotary var alltsedan dess grundande 1905 enligt stadgarna en organisation av män för män hade ännu inte någon diskussion kommit i gång att även kvinnor skulle kunna bli rotarianer. Dock fanns det sedan 30 år i England och Irland en Association of Inner Wheel Clubs, klubbar för hustrur till rotarianer. Något senare bildades Inner Wheel International, nätverket för hustrur till rotarianer bildades den första Inner Wheel-klubben i Göteborg och 1965 fanns det tre. Många av vår klubbs tidiga medlemmar hade hustrur, som under de kommande decennierna skulle bli mycket aktiva inom Inner Wheel. Vid klubbaftnar och studiebesök i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb var alltid alla hustrur välkomna, liksom hustrur kunde vara gäster vid lunchsammankomsterna. Under 1970-och 80-talen blev det allt vanligare, både i Rotarys hemland USA och i Sverige, att gifta kvinnor hade förvärvsarbete och att kvinnor nådde ledande befattningar. Det hände då och då, att Rotaryklubbar anlitade kvinnliga föreläsare. En kvinna kunde dock enligt stadgarna inte bli medlem inbjöd en Rotaryklubb i Duarte, nordost om Los Angeles, tre kvinnor att bli medlemmar. Eftersom detta stred mot Rotarys grundstadgar, återkallade Rotary International Duarteklubbens charter, vilket dock överklagades. På det viset kom Rotarys grundstadgar att i USA bli föremål för rättslig prövning och så småningom en prövning i alla instanser. Därmed började på 29

31 allvar en diskussion om kvinnor skulle kunna bli medlemmar i Rotaryklubbar. År 1987 förklarade USA s Högsta Domstol, att Rotarys dåvarande grundstadgar stred mot den amerikanska konstitutionen och därmed tog flera amerikanska klubbar initiativ till att inbjuda kvinnor att bli medlemmar. Två år senare, 1989, året då Berlinmuren föll, beslöt Lagrådet för Rotary International att kvinnor skulle kunna bli medlemmar i en Rotaryklubb. Samma år återchartrades, efter nästan 50 års uppehåll, klubbar i Budapest och Warsawa, och följande år chartrades en klubb i Moskva. Förändringens vindar blåste in i Rotary. Att chartra nya klubbar i forna Östeuropa krävde centralt engagemang. Att släppa in kvinnor som medlemmar blev ett beslut som varje enskild klubb skulle ta. Åtskilliga klubbar, även i Sverige, inledde sådana diskussioner i slutet av 1980-talet. Så gjorde även Göteborg Kungsporten. Diskussionen i klubben blev synnerligen livlig och det fanns två klara läger, för och emot kvinnor som medlemmar i klubben. Debattläget var ibland ganska hätskt. Efter flera klubbmöten beslöt klubben i början av år 1990 att kvinnor skulle vara välkomna som medlemmar och blev därmed den första klubben i Göteborg som fattade ett sådant beslut. Det fanns dock andra klubbar i Sverige, t ex Strömstad och Karlskrona, som gått före och hösten 1989 tagit in kvinnor som medlemmar. I mars 1990 upptogs jag som den första kvinnliga medlemmen i Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. Det var inkommande president Folke Wiesel som bjöd in mig och blev min fadder. Folke kände mig sedan jag var lärarkandidat på Hvitfeldtska Högre Allmänna Läroverket 30

32 för Gossar, som det då hette, och där Folke på den tiden var studierektor. Min handledare då jag disputerade i historia, Åke Holmberg, frågade också om jag var intresserad av att bli medlem i Rotary. Frågan om medlemsskap kom mycket oväntat, eftersom jag som kvinna aldrig tänkt mig medlemskap. Dock hade jag av olika göteborgsklubbar varit anlitad som föreläsare. Jag var mycket hedrad och tackade med glädje ja att bli medlem just i Göteborg Kungsporten, där jag genom både min professionella och min politiska gärning kände ett stort antal medlemmar. Vid den tiden var jag koncernutbildningschef på AB Volvo. Som första kvinnliga medlem i klubben och den första kvinnliga rotarianen i Göteborg, väckte jag viss uppmärksamhet både i egen klubb och i andra. Jag minns det varma välkomnande jag fick av medicinprofessorn Lars Öberg, som jag kände som medicinhistoriker. Han sade att han varit en så varm förespråkare för kvinnliga medlemmar att han hade övervägt utträde ur klubben (trots att han var chartermedlem) om klubben beslutat att ej acceptera kvinnliga medlemmar. Det yttrandet visar hur het diskussionen för och emot kvinnliga medlemmar måste ha varit hösten 1989, för 15 år sedan. Nämnas kan, att i Staffanstorps Rotaryklubb ledde diskussionen om kvinnor som medlemmar i Rotary till att en ny klubb Staffanstorp-Stans torps Rotaryklubb bildades 1993 med både män och kvinnor som medlemmar. Någon månad efter att jag upptagits som medlem, blev även bokhandlare och bokförläggare Lena Pihlborg medlem i klubben. Vi var alltså två kvinnor bland drygt 75 män. Jag vande mig tidigt vid att besöka andra klubbar och överallt väckte jag viss uppmärksamhet, fick t.o.m. hålla föredrag om Att vara kvinna i Rotary eller Kvinnor i Rotary. 31

33 Det skulle dröja tre år innan klubben fick sin tredje kvinnliga medlem, men 1993 upptogs faktiskt tre kvinnor som medlemmar och därmed var vi 5 kvinnor av 85 medlemmar. Kerstin Keen Lena Pihlborg Agnete Sylvan Ingegerd Zickert Monica Påhlsson Först år 2000 uppgick antalet kvinnor till 10. Det tog alltså tio år för klubben att få 10 kvinnliga medlemmar; i snitt en ny kvinnlig medlem om året. Antalet män låg kvar på ca 80. Klubbens tillväxt skedde alltså genom att kvinnor blev medlemmar. De senaste fyra åren har antalet kvinnliga medlemmar vuxit snabbare och uppgår i dag till 19 st av totalt 97 medlemmar. Antalet män ligger stabilt kring 80. Kvinnorna utgör i dag 20 % av klubbens medlemmar och många har hög närvaroprocent. Göteborg Kungsporten har under tiden upptagit totalt 22 kvinnor. Jag tror att vi kvinnliga medlemmar inte endast bidragit till klubbens tillväxt utan också genom nya perspektiv, andra erfarenheter och genom nya klassifikationer bidragit till klubbens utveckling. 32

34 Ungefär 12 % av alla rotarianer i världen är kvinnor, men de är ojämnt fördelade mellan länderna. Många klubbar i olika delar av världen saknar fortfarande kvinnliga medlemmar och i många klubbar är det i dag, 15 år efter lagrådets beslut om möjligheter att uppta kvinnor, hetsiga debatter huruvida kvinnor platsar i Rotary eller inte. I dag väcker dock inte en kvinnlig rotarian uppmärksamhet i Sverige. De allra flesta svenska Rotaryklubbar har kvinnliga medlemmar, även om det fortfarande finns enstaka klubbar, som håller på att bara män kan vara medlemmar. Vi kvinnliga rotarianer är dock alltid välkomna i alla klubbar, självklart även i en klubb som bestämt att endast män kan vara medlemmar i deras klubb. Själv har jag många positiva erfarenheter av besök i andra klubbar, i Sverige och utomlands, i klubbar med såväl enbart manliga medlemmar som i klubbar med både män och kvinnor. Hade vi kvinnor väl kommit in i klubben fick vi naturligtvis också successivt styrelseposter. Precis som männen började vi som vice sekreterare, klubbmästare eller vice programchef. Under stora delar 1990-talet var det då och då en enda kvinna i en styrelse på ca 10 personer. 1999/2000 var jag klubbens första kvinnliga president, den 36:e i klubbens historia och det året var vi tre kvinnor i styrelsen. Det gångna året 2003/04 har klubben återigen haft en kvinnlig president, Ulla Dahlbäck Hägglund, och fyra kvinnor i styrelsen. 33

35 34 Kerstin Keen P resident vid jullunchen 1999.

36 Förra Rotaryåret året hade vårt distrikt 2360 för första gången en kvinnlig distriktsguvernör, Gunilla Svanberg, från Göteborg Frölunda Rotaryklubb. Den inkommande världspresidenten, göteborgaren Carl Wilhelm Stenhammar, har vid flera tillfällen understrukit vikten av att kvinnor når alla positioner i Rotary. Kvinnorna har kommit in i Rotary för att stanna och en dag lär vi få se en kvinna som RI:s president. --- Klubben har under de gångna 14 åren upptagit 22 kvinnor som medlemmar, 3 har lämnat klubben, varför klubben juni 2004 har 19 kvinnliga medlemmar av totalt 97, d.v.s. knappt 20 %. Antalet män är fortfarande ca 80. Tyvärr har klubben de senaste åren förlorat manliga medlemmar p.g.a. dödsfall. Ännu har ingen kvinnlig medlem avlidit. 35

37 36

38 Klubbaftnar Leif R onge minns i text och bilder Under Klubbens 40 år har vi haft närmare 2000 föredrag på våra klubbmöten. Som Folke Wiesel också skriver har föredragen varit mångskiftande och synnerligen intressanta. Dessutom har vi under åren ordnat klubbaftnar, då maka/make och andra närstående varit inbjudna att delta. Varje år har 2, 3 eller 4 studiebesök eller andra kvällsarrangemang kunnat genomföras. Det blir cirka ett hundra klubbaftnar, av vilka några här skall nämnas utan några speciella urvalskriterier. Endast minnet, egna bilder och tillfälligtvis sparade noteringar får bilda bas för urvalet. En av de första klubbaftnarna som jag kommer ihåg var besöket i slutet av 1970-talet på Arla under ledning av Hans Lindblom. Kanske förstärktes minnet av att vi fick provsmaka glass. Även besöket på Pripps, 1994, var givande för smaklökarna. Kanhända är minnet därifrån något diffusare, men intressant var det, inte minst med tanke på att fabriken nu är nedlagd. Ett annat industribesök var förlagt till Volvo samma år, dock inte Torslandafabriken, utan Volvos bilmuseum i Arendals gamla varvslokaler. Där kunde vi följa Volvos utveckling från starten till 90- talets moderna fordon. Klubbaftnar med historiska anknytningar har varit flera. Låt mig nämna besöket på Gunnebo slott den 18 maj 1998, rundvandringen i Klippans kulturreservat den 16 maj 2001 och besöket på Ostindiefararen. 37

39 38 Klubben besökte Gunnebo slott och fick se både park och slottsinteriör.

40 Hos MariTerm AB i f.d. S ockerbolagets kontor i Klippans kulturres ervat vid Göta älv. Eftersom vi i klubben haft flera militärer och befattningshavare från det civila försvaret, har det varit möjligt att ordna besök på militära anläggningar. I officersmässen på Kviberg åt vi kungens ärtsoppa, sjöng visor till punschen och fick berättelser om regementet och luftvärnet av Överste Platerud. Det var den 15 november

41 I bananhelikoptrar togs några av våra modiga till Första Flygeskadern på Såtenäs år 1985, där det bjöds på tekniska karameller och god kronmat. I Kustartilleriets båtar färdades vi 1986 ut till Känsö gamla karantänsanstalt i Göteborgs södra skärgård för ett mycket intressant besök. Nästan alla klubbaftnar med studiebesök har varit riktiga höjdare. Ett besök på låg nivå var bussfärden ner i Götatunneln. Bussen stannade mitt under Hamnkanalen och vi förundrades över att inte vattnet störtade ner över oss. Imponerande ingenjörskonst mitt under Göteborg. Skolor och institutioner finns det många i Göteborg och vi har besökt flera av dem. Per-Åke Henrikson tog oss med till Odontologen den 29 januari Till den 1996 nybyggda Handelshögskolan på Wasagatan fick vi tillträde den 1 april och kunde avsluta besöket med en ekonomikryddad macka. Till institutioner kan räknas Polishuset och Skogome fångvårdsanstalt. Dessa besök kanske Gösta Fromm avsåg tjäna i avskräckande syfte, men intressanta var de lika fullt. Platser för nöjen och underhållning finns det också gott om i vår stad. På den tiden Hagge Geigert var med i Klubben hade vi nöjet att se flera av hans revyer på Lisebergsteatern. Så sent som den 5 maj i år gick vi runt på Liseberg, fick information om företaget Liseberg och avslutade med soppa på restaurang Tyrol. 40

42 Liseberg den 5 maj

43 42 Promenad i parken efter en givande information om företaget Liseberg.

44 Lisebergsvandringen avslutades med gulaschsoppa på restaurang Tyrol. 43

45 Oförglömlig är visningen av Operan under entusiastisk ledning av Ulla Dahlbäck Hägglund. Det kändes mäktigt att stå på scenen och titta ut i den stora salongen, som var tom, tack och lov! Till denna typ av besök hör visning av Synvillan, dvs TV-huset och det nya Universeum, som, vad jag vet, ännu inte fått något göteborgskt smeknamn. Studentspexen är traditionella i Göteborg och senast såg vi ett medicinarspex i Stenhammarsalen den 28 september S pexare och klubbkamrater poserar för fotografen 44

46 En riktig helkväll, som President Bernt Norfeldt uttryckte det i Klubbens månadsbrev, ordnades den 24 februari 1984 då vi fick delta i framförandet av skådespelet Rättegången, av den i vida kretsar kände författaren och regissören Weine Jarnevall, inför nära 90 åskådare. Jan Johnsson berättade om Teaterhusets, dvs Tingsrättens historia. Handlingen i pjäsen behandlade problemet att på ett korrekt sätt passera ett övergångställe. Cyklisten spelades av Hans Lindblom, som i sin rollgestaltning gav prov på en stark sensuell nyrealism. Advokaten tolkades av Olov Gädda, som utnyttjade sin eminenta talang i slutpläderingen. Åklagaren Claes-Axel Olsson matchade den vilt sluggande advokaten och kunde framgångsrikt genomdriva sina krav. Domaren Bertil af Klinteberg höll samman föreställningen och lyckades i slutändan få ner advokaten på jorden igen. O b- servatören Swindolph Snoque Sven Kyllerfeldt gav en inblick i de byråkratiska vedermödor som en avdelningsdirektör i Finansdepartementet tvingas leva under. Promotor och chef för biljettförsäljningen var Lars Himmelmann, som meddelade att föreställningen var slutsåld långt i förväg och de som blev utan var att beklaga. Weine Jarnevall Hans Lindblom Olof Gädda Lars Himmelmann 45

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

Södertälje Östra Rotaryklubb

Södertälje Östra Rotaryklubb Hemsidepresentation av Lennart Axhamn för Södertälje Östra Rotaryklubb Lennart Axhamn Önnemovägen 9 14653 Tullinge Tel 08 7780630 Mob 070 710 1140 Programverksamheten Artiklar Avrundning 2 Vårt gamla IT-system

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk

största yrkesnätverk Rotary är världens största yrkesnätverk I Skåne är vi 5.000 Rotary är världens i är 1,2 miljoner PR-MATERIAL ROT DA I Skåne är vi 5.000 Rotary ett engagemang som gör skillnad Inför satsningen på Rotary day och Rotary fun day så har vi tagit

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011

Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Rapport från Heldagen i Göteborg den 18 maj 2011 Del 1. Besök på Universeum 7 ST förväntansfulla gossar poserande utanför Universeum strax innan öppningsdags, kl 10.00. Foto: I. Rosenberg Fr. vänster.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari.

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Kickoff 2009 Inbjudan till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Det är klart att vårens kickoff ska heta Västkustskivan när vi ska ses i ordvitsarnas huvudstad, Göteborg. Mycket matnyttig information

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Reseberättelse från Danmark

Reseberättelse från Danmark Reseberättelse från Danmark Namn: Sara Ohlsson E-mail: sparrizzen@hotmail.com Skola: Ersta Sköndal Högskola, Instituitionen för vårdvetenskap Utbytesland, stad samt skola: Danmark, Köpenhamn, Diakonissestiftelsen

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4)

Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Översättning av utdrag ur Protokollet från det 8:e Europamötet 3 6 juli 2014 i Malmö gällande diskussionen av Proposals (paragraf 4) Förslag diskussion Förslag framlagda av IIWs styrelse MOTION 1 Ingen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00. Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet

Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet Reserapport efter utbytesstudier i Kenya sommaren 2013 Kristina, Logopedprogrammet 1. Vilket program läser du på? Logopedprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University i staden

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades /konstituerades den 1 april

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap

Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Verksamhetsberättelse Chalmers Börssällskap Läsåret 2014-2015 Föregående årsmöte Föregående årsmöte hölls i Göteborg 2014-05- 07 Verksamheten i stort Under året har styrelsen haft som mål att fortsätta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2013-02-11 1 Föreningens namn, säte och ändamål. 1.1 NamnCradle Net ( Föreningen ).. 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm.. 1.3 Ändamål Föreningens

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04

Verksamhetsberättelse 2007. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04 Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2008-03-04 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades / konstituerades den 1 april

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011

G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 G-gruppens verksamhetsberättelse för 2011 Inledning Verksamhetsåret 2011 innehöll flera viktiga händelser. Föreningens styrelsesammanträden har ägt rum på Barnängsgatan 44, på Kungliga Biblioteket i Humlegården

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte nr 4, 14 februari 2011

Protokoll Styrelsemöte nr 4, 14 februari 2011 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 14 februari 2011 Plats: Yllevads residens, Trångsund Tid 18.00 22.00 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av Göran Ekman. 1.1. Närvarande Göran Ekman, Ylva Hesse, Bengt Allevad,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association

SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association SVENSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN Swedish Packaging Association Protokoll Protokoll nr 153 Sammanträdesdag 2014-06-09 Art: Vårmöte och Styrelsesammanträde Tid: 2014-06-09, kl. 13.00-17.00 Plats: Elite Stora

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com

Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com CV Kerstin Borglin Tantogatan 47, Stockholm Tel: 076 8333983 E-mail: iks.borglin@gmail.com Karriärmål Mitt mål är att i kunna utnyttja alla de erfarenheter jag har för att ytterligare bygga verksamheter,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14

Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Svenska Kynologiska Akademin Protokoll nr 1/2015 2015-04-14 1 14 Protokoll fört vid sammankomst i Svenska Kynologiska Akademin den 14 april 2015 i Svenska Kennelklubbens Museum, Spånga Närvarande: Ledamöter

Läs mer