Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson"

Transkript

1 Projekt sandnejlika i Åhus rapport 2013 Kjell-Arne Olsson och Josefin Svensson Sandnejlika är en hotad växt som i Norden endast finns i Skåne och där de flesta lokalerna finns i östra Skåne. Genom att arten är förtecknad i EU:s habitatsdirektiv har Sverige ett särskilt ansvar för att sandnejlikan får nödvändigt skydd och skötsel. I och kring Åhus finns åtskilliga lokaler för sandnejlika. Dessvärre har vi sett att arten i tätort och i anslutning till tätorten minskat kraftigt, inte minst under 2000-talet. Lokaler har förstörts eller decimerats genom t.ex. vägutbyggnader (Hamnleden och Täppetledet), bebyggelse (Bowlinghall, Horna Fure och stugby vid Kolonivägen), anläggning av P-plats (Tennisvägen) och inte anpassad skötsel av grönytor (Fädriften). I dag är de flesta förekomsterna i Åhus tätort att betrakta som restförekomster exempelvis i vägkanter och på naturtomter med fritidsbebyggelse. Oftast är dessa förekomster mycket individfattiga. För att förbättra situationen för sandnejlika i Åhus tog Biosfärskontoret 2011 initiativ till Projekt sandnejlika i Åhus med syfte att sprida information om arten men även att förstärka populationer genom utplantering. Under 2012 genomfördes ett informationsmöte för allmänheten på Aoseum, floravandring och cykelexkursion samt kompletterande inventeringar i kombination med direktinformation och kontakt med fastighetsägare framför allt på Täppet. Vi har tagit kontakt med boende i Täppet genom att cykla runt i bostadsområdena och berättat om sandnejlikan och delat ut informationsblad. Många personer har ringt och tipsat om lokaler. Andra praktiska åtgärder som vidtagits är att vi i samarbete med C4 teknik Park i Åhus klipper vi och samlar upp gräset på grönområdet vid Palmérs väg inne i Åhus tätort, där det förekommer mycket sandnejlikor. Med hjälp av kartor som visar var sandnejlikan blommar, kan klippningen anpassas efter säsong. Under sommaren då sandnejlikan blommar ska blommorna få stå orörda. Till hösten ska allt klippas ner och samlas upp. Hösten 2012 samlades frön av sandnejlika från den rikaste lokalen i Åhus (mellan Palmérs väg och Ormvägen, markerat med ett X på kartan.) Under hösten såddes frön och plantor drogs upp med hjälp av personal vid Ekologiska Institutionen i Lund. Våren 2013 hämtades drygt 100 plantor i Lund och den 8 maj planterades merparten av dessa ut på sex olika platser i och kring Åhus (markerade 1 6 på kartan). De flesta gjordes på lokaler där sandnejlika antingen försvunnit eller decimerats kraftigt under senare år. Dessutom gavs ett antal plantor (5 6 vardera) till några markägare som redan hade sandnejlika på sina tomter. Detta blev uppmärksammat genom en artikel i Kristianstadsbladet i maj Erforderliga tillstånd för insamling av frön, uppodling, transport och plantering av plantor har inhämtats från Länsstyrelsen i Skåne, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Projekt sandnejlika är ett typiskt exempel för hur vi jobbar inom Biosfärområdet, att ta hand om både naturen och människor. Genom detta projekt gynnar vi både växtens framtida fortlevnad, samtidigt som boende får tips på hur man kan bevara och sköta ett levande kulturarv som redan på 1750-talet uppskattades av Linné. 1.

2 Lokal 1. Fädriften i öster invid Kolonivägen RN resp A. 8 maj 2013 sattes 6 plantor mellan huvudledsskylt och lyktstolpe. 3 oktober fanns 3 stora plantor som blommat samt 2 mindre tuvor. B. 8 maj sattes 7 plantor mellan vid slänten mellan gc-väg och Fädriften (nära stugan). 3 oktober fanns 3 stora plantor som blommat samt en mindre tuva. Strax norrut finns ett fint bestånd av sandnejlika som dock tycks skadas av alltför noggrann vårstädning av fastighetsägare med hjälp av räfsa. 2.

3 Lokal 2. Vannebergavägen strax S Täppetledet. RN maj planterades 8 plantor på slänten mitt emot Gräshoppsvägen. 3 oktober fanns 7 kraftiga plantor kvar varav 6 blommat i år. Tuvorna har ökat kraftigt under vegetationssäsongen. Ett flertal stora, fina bestånd totalförstördes (helt i onödan) i samband med att Täppetleden anlades för några år sedan. I tallskogen strax nordväst om planteringen finns enstaka exemplar av sandnejlika fortfarande kvar. 3.

4 Lokal 3. Horna Fjärils-och bititten. RN maj sattes 10 plantor på slänten på höger sid ner mot hålan. 3 oktober finns fortfarande 9 tuvor varav 7 är stor och blommat i år Flera av tuvorna har vuxit till sig fint under sommaren och bildat nya friska skott. Strax intill beståndet (norr om) finns hjulspår troligen efter terränggående 4-hjuling (se bild nedan). Denna lek skulle lätt kunna skada sandnejlikan. Invid järnvägen åt öster finns en fin tuva av vild sandnejlika. 4.

5 Lokal 4. Sånnarna strax S groddammen. RN maj blev 11 plantor planterade ca 20 m fram från skylten på slänt ner mot gropen (bland bl.a. tofsäxing). Under sommaren blommade ett flertal tuvor med den 3 oktober kunde endast 1 kraftig tuva återfinnas. Spår av motorcykel/moped finns på ytan som planterades och detta har troligen förstört större delen av beståndet även om någon enstaka mindra tuva kan ha missats i oktober. Detta är den enda lokalen där vild sandnejlika inte finns/funnits i nära anslutning. 5.

6 Lokal 5. Majorsgatan strax N Hamnleden. RN Den 8 maj sattes 12 plantor på en slänt bakom en talldunge med utsikt mot Hamnleden. Den 3 oktober fanns 6 tuvor kvar varav 5 kraftiga som blommat under sommaren. I slänten syntes spår av djur? som bökat omkring. Strax öster om ytan som planterades finns ett litet restbestånd från en fin förekomst av sandnejlika som förstördes i samband med att järnvägen flyttades och Hamnleden anlades för ca 5 år sedan. 6.

7 Lokal 6. Fädriften i väster mellan Ormvägen och järnvägen. RN resp A. Den 8 maj sattes 6 plantor i slänten närmast Ormvägen. Den 3 oktober fanns 3 kraftiga tuvor som blommat i år. B. Den 8 maj planterades 7 plantor i slänten närmast järnvägen. Den 3 oktober fanns 4 mindre tuvor varav 2 hade blommat i år. Här växer dessa plantor ihop med vilda tuvor av sandnejlika. Båda slänterna har tidigare klippts tidigt på säsongen vilket varit negativt för sandnejlikorna. I år blev inte platån ovanför slänterna klippt förrän sent på växtsäsongen. Redan i år visade sig enstaka exemplar av sandnejlika här, vilket är mycket glädjande. 7.

8 Sammanfattning Fröna som samlades in på den rika sandnejlikelokalen invid Palmérs väg (bild ovan) hade god grobarhet och reslulterade i drygt hundra plantor varav 67 planterades ut på sex olika platser i och kring Åhus samhälle. I oktober återfanns 39 tuvor varan 30 hade blommat och fröat av sig under sommaren. Överlevnaden måste utan tvekan betraktas som god. De flesta av tuvorna var i oktober kraftiga, hade blommat och växt till sig under vegetationssäsongen (se bild nedan). Efter planteringen har plantorna vattnats vid tillfällen vilket säkert varit avgörande för överlevnaden. Att plantorna behövde vattnas för att kunna överleva och rota sig på ett bra sätt visar förhållandet att många planterade tuvor slokade betänkligt under en längre torrperioad i början av juli, medan vilda tuvor intill inte visade några tecken på torka. Ett hot mot dem föreafäller terrängkörning med motorfordon vara. Detta tycks vara den avgörande faktorn som gjort att många tuvor försvunnit vid Sånnarna. Förhoppningsvis har de planterade tuvorna nu etablerat sig och kan klara sig utan särskild skötsel nästa år. Det ska bli mycket intressant att följa dem kommande vegetationssäsong. 8.

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona

Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona Tilläggsuppdrag för naturvärdesinventering Nordrona 1 (12) Om dokumentet Enetjärn Natur AB på uppdrag av Norrtälje kommun Tilläggsuppdrag naturvärdesinventering Nordrona Utredningen har genomförts i juni

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp

Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp Bilaga till biotopskyddsdispens Tiarp För översiktlig orientering av läget se figur 4. Figur 5 visar ett område där det finns mycket goda möjligheter att förstärka en befintlig, isolerad lokal med större

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk

Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Norra Petikträsk Åkerbär. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Norra Petikträsk, SE0810422 Kommun: Norsjö

Läs mer

Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra.

Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra. Strandpadda spelades i lokal 90-17, Horna södra. Den här rapporten är optimerad för att läsas på webben och innehåller därför lågupplösta bilder. Den lämpar sig därför ej för utskrift på papper. Genomförande

Läs mer

PM: Utredning med anledning av förekomst av grenigt kungsljus inom detaljplanområdet för Börje tull

PM: Utredning med anledning av förekomst av grenigt kungsljus inom detaljplanområdet för Börje tull STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Agvald Jägborn 2018-10-15 PBN-2017-287 PM: Utredning med anledning av förekomst av grenigt kungsljus inom detaljplanområdet för Börje tull

Läs mer

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona

Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona Komplettering gällande större vattensalamander och grönfläckig padda vid planområde Norra Borstahusen i Landskrona 2011-12-22 på uppdrag av Landskrona stad Tom sida Komplettering gällande större vattensalamander

Läs mer

Smygekärr. Inventering av grod- och kräldjur på uppdrag av Trelleborgs kommun

Smygekärr. Inventering av grod- och kräldjur på uppdrag av Trelleborgs kommun Inventering av grod- och kräldjur 2006 2006-08-01 på uppdrag av Trelleborgs kommun 2 Inventering av grod- och kräldjur 2006 Rapporten är upprättad av: Jan Pröjts Granskning: Karl Holmström Uppdragsgivare:

Läs mer

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken

Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken 1(5) Bevarandeplan för Natura 2000-området Rabnabäcken Fjällviol. Foto: Andreas Garpebring Fastställd av Länsstyrelsen: 2016-12-12 Namn och områdeskod: Rabnabäcken, SE0810426 Kommun: Sorsele Skyddsstatus:

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009

Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Rapport för: Inventering av grodor i del av östra Malmö 2009 Jon Loman Rana Konsult jon@rana.se September 25, 2009 Syfte och metod I denna rapport redogörs för en inventering av grodor i östra delen av

Läs mer

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning

Information. Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna. artskyddsförordningen (2007:845) Skäl för fridlysning Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 Information Om det finns risk för att en art utrotas eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. För närvarande är cirka 300 växter och djur

Läs mer

Trädinventering på specifika områden inom Bräcke diakoni Anna-Karin Sintorn, Johan Blomqvist

Trädinventering på specifika områden inom Bräcke diakoni Anna-Karin Sintorn, Johan Blomqvist Trädinventering på specifika områden inom Bräcke diakoni Anna-Karin Sintorn, Johan Blomqvist 20100922 Introduktion: Områdena som gåtts igenom är gjorda på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Vid inventering

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Vit fetknopp i kalkstensbrottet i Stora Vika Observationer från fältbesök

Vit fetknopp i kalkstensbrottet i Stora Vika Observationer från fältbesök Vit fetknopp i kalkstensbrottet i Stora Vika Observationer från fältbesök 2014-04-06 Göran Palmqvist och Tore Söderqvist 2014-04-18 I Stora Vika (Sorunda församling, Nynäshamns kommun) finns en av apollofjärilens

Läs mer

Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen

Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen Uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogen Rapport från uppföljning av återintroduktion av större vattensalamander i Judarskogens naturreservat, Bromma, Stockholm. Martina

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

Publikation Bekämpningsplan för jätteloka Kungsbacka kommun 2016

Publikation Bekämpningsplan för jätteloka Kungsbacka kommun 2016 Sida 1/8 Publikation Bekämpningsplan för jätteloka Kungsbacka kommun 2016 Metoder och åtgärdsprogram Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) Bild hämtad från hemsida Länstyrelsen Halland Foto: Marie Karlsson

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE ) i Hässleholms och Osby kommuner 2011-05-09 511-388-10 1273,1293 Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Skeingesjön (SE0420299) i Hässleholms och Osby kommuner Bakgrund Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur

Läs mer

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN

FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN TJÄDERSPELSINVENTERING VID FÄNGSJÖN & STORSJÖHÖJDEN INFÖR PLANERAD VINDKRAFTSETABLERING Miljötjänst Nord Mattias Åkerstedt Sture Gustafsson Rapport augusti 2012 Rapport september 2012 Miljötjänst Nord

Läs mer

Allemansrätten paddling

Allemansrätten paddling Allemansrätten paddling Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten gäller både på land och

Läs mer

BIOLOGISK MÅNGFALD VID SWEROCKS ANLÄGGNING I KÅLLERED RAPPORT FÖR 2017

BIOLOGISK MÅNGFALD VID SWEROCKS ANLÄGGNING I KÅLLERED RAPPORT FÖR 2017 BIOLOGISK MÅNGFALD VID SWEROCKS ANLÄGGNING I KÅLLERED RAPPORT FÖR 2017 2017 Rapport: Morgan Johansson Onsala Biokonsult, 2018 Mejerivägen 11 439 36 Onsala onsalabiokonsult@telia.com Telefon: 0300-611 07

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017

Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 1 Inventering av fågelarv Holosteum umbellatum på Västra Torget 2017 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Artens ekologi och skötsel av lokalen... 3 Metodik och avgränsning... 3 Rödlistan...

Läs mer

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning

Examensarbete HGU-2015 Svante Martinsson Vara-Bjertorp gk. Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Tistlar i ruff - mekanisk bekämpning Innehållsförteckning Bakgrund 1 Fakta 2 Frågeställning 3 Metod 3 Resultat 4 Slutsatser och diskussion 4 Bakgrund Vara-Bjertorp GK är belägen mitt på Västgötaslätten.

Läs mer

Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk

Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk Bergtekniskt PM Kungälvs kommun Pumpan 3 och delar av Pumpan 2, Berggeologisk/Bergteknisk utredning m.a.p. rasrisk Göteborg 2011-03-11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Utförda undersökningar...

Läs mer

Grobarhet och skjutkraft hos åkerbönor angripna av bönsmyg

Grobarhet och skjutkraft hos åkerbönor angripna av bönsmyg Grobarhet och skjutkraft hos åkerbönor angripna av bönsmyg Sammanfattning Bönsmyg, Bruchus rufimanus, är en liten skalbagge som angriper åkerbönor. Den lägger ägg på baljorna och larverna borrar sig in

Läs mer

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008

Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Inventering av Omphiscola glabra längs Mölndalsån vid Landvetter 2008 Mölndalsån nedströms Landvetter kyrka mot Gröen. Medins Biologi AB Mölnlycke 2008-05-16 Anna Henricsson Karin Johansson Medins Biologi

Läs mer

Trädesmarker i västra Åhus

Trädesmarker i västra Åhus Trädesmarker i västra Åhus Inventering av trädesmarker i västra Åhus 2005 Inventering av trädesmarker i västra Åhus Den 10-14 juli 2001 inventerade jag förekomsten av trädesmarker strax väster om tätorten

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd

13 praktiska allmänna skötselråd 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd -anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING

ÖVERSIKTLIG INVENTERING ÖVERSIKTLIG INVENTERING samt åtgärdsplan för aspskalbaggar i naturreservatet Svanhusskogen 2016 Pär Eriksson Författare Pär Eriksson Foto Samtliga bilder där ej annat är angivet är tagna av författaren.

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Fanny Ramström SBK

Handläggare Datum Ärendebeteckning Fanny Ramström SBK Handläggare Ärendebeteckning Fanny Ramström SBK 2017-5286 0480-45 03 10 Samhällsbyggnadskontoret YTTRANDE Medborgarförslag angående grönstrukturen runt parkering och nybyggnationen vid del av Kungsljuset

Läs mer

Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm

Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm Sid 1 (6) Inventering av groddjur vid Håvegropen i Ängelholm, Ekologgruppen 2018-08-09 Bakgrund I samband med ny lokalisering av tranformatorstation i Ängelholm har plats invid dammen Håvegropen valts

Läs mer

Groddjursinventering - Kungsörs kommun 2017

Groddjursinventering - Kungsörs kommun 2017 Sida 1 (13) Datum December 2017 Vår handläggare Sofia Peräläinen Kommunekolog Groddjursinventering - Kungsörs kommun 2017 Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt är medfinansiär för

Läs mer

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN

RAPPORT. Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB TORSBY KOMMUN TORSBY KOMMUN Inventering och bedömning av naturvärde detaljplan vid Östmarkskorset UPPDRAGSNUMMER 13006646 INTERNGRANSKAT SWECO ENVIRONMENT AB KIRSI JOKINEN, INVENTERING, BEDÖMNINGAR OCH ANNELI NILSSON,

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Häckar och buskage. Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den.

Häckar och buskage. Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. Häckar och buskage Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad tomtägare kan göra för att förbättra den. En tomt skall hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall

Läs mer

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr

Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr 1(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 2006 och 2009 2(6) Inventering av snäckor i fem östgötska rikkärr Utförd 20062006-2009 Inventeringen har genomförts som en del i EU-LIFE-projektet

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Inventering av den hotade skalbaggen strandsandjägare (Cicindela maritima) i Västernorrland Stefan Grundström Stigsjö GeoBio

Inventering av den hotade skalbaggen strandsandjägare (Cicindela maritima) i Västernorrland Stefan Grundström Stigsjö GeoBio Strandsandjägare vid Stavre, Ljustorspån Foto: Sven Halling, Scandi Natur Inventering av den hotade skalbaggen strandsandjägare (Cicindela maritima) i Västernorrland 2007 Stefan Grundström Stigsjö GeoBio

Läs mer

FÖRSLAGET. Entrérum Torget

FÖRSLAGET. Entrérum Torget Entrérum Torget Entrérum torget blir parkens huvudsakliga entré och den norra av de två entréerna från Huddinge centrum. Platsen ligger mitt i parken, här korsas de två diagonala rörelserna Folkparken

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Hagestad inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Glänta i naturreservatet Hagestad där solen kan värma upp marken. Bilaga

Läs mer

BLOMRIKA GRÄSYTOR I SOLLENTUNA

BLOMRIKA GRÄSYTOR I SOLLENTUNA BLOMRIKA GRÄSYTOR I SOLLENTUNA 2017-2018 Syfte För att utveckla blomrikedom till glädje för bin och fjärilar medverkar Sollentuna kommun i ett projekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och

Läs mer

ANTIKVARISK KONTROLL

ANTIKVARISK KONTROLL P4074 ANTIKVARISK KONTROLL vid schaktningsarbete inför byte av dagvattenbrunn och rörledningar Fastighet Ultuna 2:23, hus C4:29, Bondkyrko socken, Uppland Lst dnr: 431-6811-05 Av Helena Hulth med bidrag

Läs mer

Inventering av ängsskära Serratula tinctoria och ängsvädd Succisa pratensis i Järlåsa- trakten. Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen

Inventering av ängsskära Serratula tinctoria och ängsvädd Succisa pratensis i Järlåsa- trakten. Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen Inventering av ängsskära Serratula tinctoria och ängsvädd Succisa pratensis i Järlåsa- trakten år 2013 Pär Eriksson/Upplandsstiftelsen 2 Bakgrund I Järlåsa-trakten förekommer de två sällsynta fjärilsarterna

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Inventering av mosippa längs väg 56

Inventering av mosippa längs väg 56 Inventering av mosippa längs väg 56 2017-12-15 Cecilia Rätz ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Utredningsområde... 3

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Har du jätteloka på din tomt eller mark?

Har du jätteloka på din tomt eller mark? Har du jätteloka på din tomt eller mark? Vad är en jätteloka? Jättelokan (Heracleum mantegazzianum) är en växt som förts in till Sverige och som sprider sig lätt. Den växer i stora bestånd som konkurrerar

Läs mer

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden

Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Verkeåns dalgång, SE0420075, delområde Brösarps backar i Simrishamns kommun. Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE i Vellinge kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för delområdet Flommen i Natura 2000-området Falsterbohalvön, SE0430095 i Vellinge kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 Inledning Restaureringsplanen

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE Sandhammaren i Ystads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Backåkra inom Natura 2000-området, SE0430093 Sandhammaren i Ystads kommun Bilaga 1 Översiktskarta över Natura 2000-området Sandhammaren-Kåseberga

Läs mer

PM utredning i Fullerö

PM utredning i Fullerö PM utredning i Fullerö Länsstyrelsens dnr: 431-5302-2009 Fastighet: Fullerö 21:66 m fl Undersökare: SAU Projektledare: Ann Lindkvist Inledning Utredningen i Fullerö utfördes under perioden 15 oktober -

Läs mer

Härlövs ängar hyser de rikaste förekomsterna av gullstånds i Norden.

Härlövs ängar hyser de rikaste förekomsterna av gullstånds i Norden. Uppföljning av gullstånds inom fem lokaler i Kristianstads Vattenrike juli augusti 212 Kjell-Arne Olsson (på uppdrag av Naturvård, C4 Teknik, Kristianstads kommun) År inventerades ett antal lokaler för

Läs mer

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd

Skötselplan. Rökland 1:144. Samråd Stadsbyggnadskontoret Markavdelningen Skötselplan Rökland 1:144 Samråd 2014-03-03 Skötselplanen har tagits fram av tjänstmän på Markavdelningens parksektion, Sundsvalls kommun: Cecilia Andersson, Hans

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE i Simrishamns kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Marknadsplatsen, SE0420077 i Simrishamns kommun Bilaga 1 Karta med restaureringsområden 2 3 INLEDNING Restaureringsplanen

Läs mer

Kommunikationsplan Bekämpning av jättelokan

Kommunikationsplan Bekämpning av jättelokan Kommunikationsplan Bekämpning av jättelokan Huvudansvarig: Hedda Ericsson Utförare: Röed Uppdaterad: 22 april 2015 1 Bakgrund vad är problemet? Jättelokan slår ut annan växtlighet, sprider sig snabbt och

Läs mer

Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd

Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd Utsädesmängdens betydelse för direktsådda kumminbestånd Hannu Känkänen MTT Forskning om växtproduktion EN BÄTTRE SKÖRD AV KUMMIN - seminariet 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Försök med olika såtätheter

Läs mer

AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency AKTUELLT PÅ NATURVÅRDSVERKET Claes Svedlindh 2018-11-20 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-11-23 1 Kartlägga och föreslå insatser för pollinering Regeringsuppdrag 2018 Naturvårdsverket

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Genetisk förstärkning av vargstammen

Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen Genetisk förstärkning av vargstammen ett pussel för en livskraftig vargstam VARGEN ÄR EN NATURLIG del av den svenska faunan precis som älg, kungsörn och räv. Men vargen

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845)

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Ansökan om dispens från artskyddsförordningen (2007:845) Innehåll 1. Sökande och fastighet... 2 2. Beskrivning av verksamheten... 3 3. Områdesbeskrivning... 3 3.1 Landskapsbild... 3 4. Berörda arter...

Läs mer

Naturinventering och sociotopredovisning. Underlag för program för Östra Kålltorp

Naturinventering och sociotopredovisning. Underlag för program för Östra Kålltorp Naturinventering och sociotopredovisning. Underlag för program för Östra Kålltorp Naturinventering. Hällmarken är av skiftande karaktär, ibland till stora delar berg i dagen ibland med gräs och uppstickande

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng

Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Sebastian Bolander Diarienr 11SPN/0074 Datum 2011-08-02 Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng Innehållsförteckning Inventering av groddjur i Hemmesta sjöäng...1 Innehållsförteckning...1 Introduktion

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2012 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2012 Emilie Feuk Rapport 2013:2 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona oc 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor

Läs mer

Baronens Hälsofrämjande gårdsprojekt

Baronens Hälsofrämjande gårdsprojekt Baronens Hälsofrämjande gårdsprojekt Team Eksjö kommun, Förskolan Baronen Susanne Ringblom, Kita Björk, Jennie Svensson, Susanne Lindström Mål En grönare gård som utmanar till spännande lek. Vi vill kunna

Läs mer

Vildbin i vägkanter längs väg O 1559 och O 1534 i Mårdaklev

Vildbin i vägkanter längs väg O 1559 och O 1534 i Mårdaklev Vildbin i vägkanter längs väg O 1559 och O 1534 i Mårdaklev 2013 Innehåll Syfte... 3 Uppdrag... 3 Metod... 3 Bakgrund... 3 Resultat... 3 Område 1... 5 Område 2... 6 Slutsatser... 9 2 Syfte Syftet har varit

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård.

På 1910-talet byggdes ett stort kasernområde för infanteriregementet I12 på Ryhovs gård. SLINGAN Natur- och kulturstig på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde Runt Slingan finns information om områdets långa historia som sträcker sig ända till 1500-talet. Det finns information om växter och

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [8] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun.

Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun. Rapport PM Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun. Rapport nr 2011:32 Göran Werthwein Stockholms läns museum Produktion: Stockholms

Läs mer

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011

Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Inventering av kärlväxter på Yngsjö 6:161 juni/juli 2011 Fastigheten Yngsjö 6:16lligger på den norra sidan av Stora Ekens väg, i nära anslutning till befintlig fritidsbebyggelse, och omfattar omkring 8

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Kan gullstånds hålla stånd?

Kan gullstånds hålla stånd? Kan gullstånds hålla stånd? Vattenriket i fokus 2015:06 Kjell-Arne Olsson och Håkan Östberg Titel: Kan gullstånds hålla stånd? Utgiven av: Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike och Botaniska notiser

Läs mer

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011

Tungmetallbestämning i gräskulturer. Landskrona 2011 Miljöförvaltningen Tungmetallbestämning i gräskulturer Landskrona 2011 Emilie Feuk Rapport 2012:7 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 2(12) Sammanfattning Miljöförvaltningen har odlat gräs i krukor som

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Årsberättelse från Floraövervakningen 2005

Årsberättelse från Floraövervakningen 2005 Årsberättelse från Floraövervakningen 2005 Floraövervakningen i Västmanlands län sker i Länsstyrelsens regi, men själva inventeringsarbetet utförs i huvudsak av personer i länets naturskyddsföreningar.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-30, 214 Gäller fr o m 2014-11-27 Bildande av naturreservatet Lundsbo bokskog i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun förklarar med stöd

Läs mer

Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68

Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68 Janolof Hermansson, 0240-86138 janolof.hermansson@ludvika.se RAPPORT 1(10) Skötselplan inom detaljplanen Del av Brunnsvik 1:68 Uppdragsgivare: Annas Skaef, Plansektionen Uppdragsgivare: Annas Skaef, Plansektionen

Läs mer

Övervakning av Öländsk tegellav

Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Övervakning av Öländsk tegellav Meddelandeserien nr 2012:12 ISSN-nummer 0348-8748 Utgiven av Länsstyrelsen Kalmar län Författare Ulf Arup, AREK Biokonsult HB Omslagsbild

Läs mer

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa

Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa Översiktlig naturvärdesinventering av strandnära miljöer i Grönklitt i Orsa 2013 Bengt Oldhammer Innehåll Uppdrag 3 Metodik 3 Resultat 3 Referenser 7 Bilagor bilder och karta 8 Omslagsbild: Råtjärnen med

Läs mer

praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter. Skötselråd - anvisningar

praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter. Skötselråd - anvisningar 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd - anvisningar Detta är en generaliserad skötselplan för att underlätta igångsättning av arbetet

Läs mer

Bevarandeplan Natura 2000

Bevarandeplan Natura 2000 Bevarandeplan Natura 2000 Nipsippan i Krången SE0710161 Namn: Nipsippan i Krången Sitecode: SE0710161 Områdestyp: psci 2000-07 enligt art- och habitatdirektivet Areal: 3,1 ha Skyddsform: Blivande naturreservat

Läs mer

Fritidshus Göteborgs kommun 2008

Fritidshus Göteborgs kommun 2008 Fritidshus Göteborgs kommun 2008 Del 2, norra Göteborg Kulturhistorisk inventering Kulturmiljöenheten Göteborgs stadsmuseum Föreliggande projektpresentation består av tre delar. Den första behandlar södra

Läs mer

Året runt. som fastighetsägare i Uppsala kommun. det här ansvarar du för!

Året runt. som fastighetsägare i Uppsala kommun. det här ansvarar du för! Året runt som fastighetsägare i Uppsala kommun det här ansvarar du för! Inledning Du är en av alla fastighetsägare i Uppsala kommun. I den här foldern hittar du information om ditt ansvar och vad du behöver

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner

Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde kommuner 2006-02-27 Bilaga 3 Diarienummer 511-24159-2003 Sida 1(6) Naturvårdsenheten Jörel Holmberg 0501-60 53 95 Skötselplan för utvidgningen av naturreservatet Sydbillingens platå i Falköpings, Skara och Skövde

Läs mer

Förslag på kreotoper i parkmiljö/grönområde vid Börje tull, Uppsala kommun

Förslag på kreotoper i parkmiljö/grönområde vid Börje tull, Uppsala kommun Naturföretaget 2018 Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden. Dnr PBN 2017-000287, 2018-12-14 Förslag på kreotoper i parkmiljö/grönområde vid Börje tull, Uppsala kommun Inventering och rapport: Karolin

Läs mer

Åtgärder för ÄNGSSKÄREPLATTMAL Gillis Aronsson Jan-Olov Björklund Pär Eriksson

Åtgärder för ÄNGSSKÄREPLATTMAL Gillis Aronsson Jan-Olov Björklund Pär Eriksson Åtgärder för ÄNGSSKÄREPLATTMAL 2018 Gillis Aronsson Jan-Olov Björklund Pär Eriksson Författare Gillis Aronsson, Jan-Olov Björklund, Pär Eriksson Foto Gillis Aronsson, Pär Eriksson Kartor Alla kartor Lantmäteriet

Läs mer

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013

Bild från områdets södra delområde som betas med inslag av uppluckrad grässvål med sandblottor. Foto: Johan Jansson, år 2013 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för Natura 2000-området Skedeås (tidigare namn Skedemosse), SE0330104, Mörbylånga kommun, Kalmar län Bild från områdets södra delområde som betas

Läs mer

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun

Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, Växjö kommun Övergripande och förberedande skötselplan för Telestadshöjden, 1 13 2 1. Boulbana pch lekskog - Behåll löst material, så som pinnar, löv och ris, samt dungar av tät vegetation för kojbygge. Glesare vegetation

Läs mer

Svar på motion (MP) anläggande av ängsmark 4 KS

Svar på motion (MP) anläggande av ängsmark 4 KS Svar på motion (MP) anläggande av ängsmark 4 KS 2017.448 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-30 202 Svar på motion (MP) anläggande av ängsmark (KS 2017.448) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

En vandring i blommornas spår

En vandring i blommornas spår En vandring i blommornas spår VÄLKOMMEN TILL SÄVSJÖS TRÄDGÅRD Lagunen "Kloka bin suger inte i vissna blommor" Kinesiskt ordspråk Mitt i Sävsjö, bakom Kulturhuset, finns det nya smultronstället för dig

Läs mer

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund

rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län Rikkärr för uppföljning av biologisk Lennartsson och Ingemar Frycklund rapport 1/2005 Ås- OCH sandmarker i uppsala län arbetsmaterial naturvärden och 2009 metodik Rikkärr för uppföljning av biologisk Älvkarleby mångfald kommun Pär Eriksson Jan-Olov och Frida Björklund, Hermanson

Läs mer

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun

Förslag till ändringar inom Natura 2000-området Falsterbo skjutfält (SE ) i Vellinge kommun 211-8-31 511-129-1 1233 Förslag till ändringar inom Natura 2-området Falsterbo skjutfält (SE43111) i Vellinge kommun Bakgrund Natura 2 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har

Läs mer