-bladet Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-bladet. 1-2013 Stockholm"

Transkript

1 -bladet Stockholm

2 innehåll styrelsen SWEA Stockholms styrelse s 2 Ordföranderader 3 Nya styrelsen Information från redaktören Årsmötet 4-5 Språkstipendiet 6 Hemvändarträff Regionordförandens rader 7 Temagrupper Ur Höstprogrammet 8-9 Jullunchen 10 Nya medlemmar Sanna Gibbs 11 RM i Wien 12 Efterresa Budapest 13 Vem var Vera Sager 14 Karin Söder om Selma Lagerlöf Teaterbesök 15 Ur Vårprogrammet 16 Flytta ut 17 Flytta hem 18 Tågresa i vinterstorm 19 Stick in program SWEA-bladet Stockholm: Ansvarig utgivare: Cecilia Westman, ordförande Redaktör och layoutansvarig: Kerstin Graffman SWEA-bladet trycks i 500 ex. och utkommer 2 ggr per år, i mars och september Tryckeri: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd Redaktionen förbehåller sig rätten att välja och redigera insänt bild- och textmaterial för förtydligande och av utrymmesskäl. Annonspriser: Helsida (A4) 2 500:- (4 500 för 2 införanden) Halvsida 1 600:- (3 000 för 2 införanden) Kvartsida 900: - (1 600 för 2 införanden) Visitkort 300:- (500 för 2 införanden) SWEA Stockholms hemsida: SWEA Stockholms plusgiro: Ordförande: Cecilia Westman Tel Vice ordförande och medlemsansvarig: Eha Arg Tel Sekreterare: Ragnhild (Lalli) Coustoulas Svedling Tel Kassör och Produktansvarig: Eva Heyman Tel Programansvariga: Eva Lund även lunchansvarig Tel Gunnel Gustafsson Gunilla Ljungdahl Tel Gabriella Zaunders Lite kultur 20 Boktips Styrelsen har fått fyra nya ledamöter: Ett kungligt diadem 21 Recept från Brasilien Blå Porten 22 Vår/Sommarprogrammet 23 Professionellt nätverk Omslagsbilder: - Påskris på Östermalmstorg - På Edsvikens is Foto: Kerstin Graffman Om inget annat anges svarar Kerstin Graffman för bild- och textmaterial i denna tidning. Eha Arg, uppvuxen i Boo/Nacka. Har arbetat större delen av sitt yrkesverksamma liv inom UD, stationerad i bl.a. Storbritannien, Japan, Kenya, Thailand, Filippinerna, Portugal, Estland och Australien. Var med i SWEA Lissabons interimsstyrelse på 90-talet. Har sin fasta punkt på Söder i Stockholm och i nyinskaffad kolonistuga på Värmdö. Spelar gärna golf och målar akvarell. Gabriella Zaunders, uppvuxen i Umeå. Leg. sjuksköterska, fortfarande i arbete men formellt pensionerad. Bott i Bryssel och på Malta som medföljande Med i SWEA Bryssel. Målar tavlor och är yoga fan. Gunilla Ljungdahl, född i Stockholm men flyttade redan som 4-åring utomlands i samband med pappans FNarbete. Gift med diplomat. Bott i bl. a Geneve, Haag, Bryssel och Dublin och har framför allt arbetat med att tillsammans med maken representera Sverige. Med i SWEA på flera platser. Lalli Costoulas Svedling, född på Wedevågs bruk i Bergslagen. Journalist, många år i SvD. Grekisk make sedan 36 år. Bodde i Grekland Med i SWEA Aten, ordförande Sekreterare i region OEMA sedan Flyttade tillbaka till Stockholm 2012 för att vara nära barn och barnbarn. 2 SWEA-bladet 1/2013

3 ordföranderader Ordförandens rader Så har mitt första år som ordförande i Swea Stockholm, ett helt år fullt av upplevelser, passerat i rask takt och ett nytt år har just börjat. Jag är förväntansfull inför vad jag ska få uppleva detta år med tanke på allt jag redan har fått vara med om. Alla våra program, nästan alltid fulltecknade, är populära och ni som varit med har kunnat gå därifrån glada och nöjda. Vi i styrelsen, främst de programansvariga, har fått mycket beröm och det gör framtida arbete extra roligt. Förra året hade vi t.ex en mycket lyckad fulltecknad sommarmiddag, vi hade en lång väntelista till besöket hos amerikanska ambassadrisen Natalia Brzezinski och programpunkten Maria Abrahamsson visar sin arbetsplats, Sveriges Riksdag, dubblar vi nu i mars eftersom intresset var så stort. Detta inspirerar men ställer också krav och vi gör vårt bästa för att lyckas. Alla programpunkter för 2013 är inte klara men vi har redan vårens aktiviteter att se fram emot, bl.a en italienkväll att inspireras av inför världsmötet i Bologna och sommarmiddagen, i år på vackra Grand Hotell Saltsjöbaden. Kanske är ändå luncherna det bästa med möjligheten att träffa Sweor i mindre grupper. Många av våra nya medlemmar kommer, nyfikna som bara den, det blir mycket prat och många vänskapsband knyts. Ni som har möjlighet, gör ett kryss i almanackan den första onsdagen i varje månaden och dessutom vid tre tillfällen i sommar. Väl mött/cecilia Från redaktören: Så här ser vi ut - SWEA Stockholms styrelse 2013 Bakre raden fr.v. Eha Arg, Gabriella Zaunders, Cecilia Westman (ordf.), Eva Lund och Lalli Coustoulas Svedling Främre raden fr.v. Eva Heyman, Gunilla Ljungdahl och Gunnel Gustafsson Det har som vanligt varit spännande att sätta ihop ett nytt nummer av SWEA-bladet. Men det tar sin tid att samla ihop material, skriva och redigera texter, välja bilder och göra dem tryckbara och sen få ihop en kvalitetsmässig layout som får godkänt av tryckeriet. När jag nu gjort mitt Redaktion efterlyses! 8:e SWEA-blad efterlyser jag därför en redaktion på några personer som gemensamt kan arbeta fram nästa tidning. Ett garanterat roligt arbete. Ni som vill hjälpa till - hör av er! Annars blir det inte fler tidningar! Hälsar Redaktören Tack alla som lämnat text- och bildmaterial och kommit med idéer till detta SWEA-blad. Tillsammans har vår ordförande och jag lagt upp riktlinjerna för innehållet i tidningen som vi hoppas skall väcka både intresse och igenkännande. Förutom informativa rapporter från våra programaktiviteter och regionmötet i Wien med en massa bilder så hittar ni bl.a. en artikel från vår regionordförande Ingrid Westin, reportage från en repetition på Stadsteatern med förra årets Sigrid Paskellstipendiat, rapporter från en hemvändande och en utflyttad Swea, en artikel om Vera Sager, diverse kulturhistoria och mycket mer. Ni märker kanske också att tidningen blivit 4 sidor tjockare denna gång. Förra året ändrade vi utgivningen av SWEA-bladet till början av mars och september. Dels för att inte kollidera med Forum, som vi gjorde förut, men också för att snabbare få med information från Årsmötet med styrelseförändringar och andra beslut av vikt. Vi hoppas att ni är nöjda med denna ändring. Trevlig läsning önskar Kerstin Graffman swea-bladet 1/2013 3

4 årsmötet Årsmötet 21 februari 2013 SWEA Stockholms årsmöte med efterföljande middag ägde rum i Eriksbergs festvåning. Drygt 80 medlemmar hade slutit upp och själva årsmötet blev kort och utan överraskningar. Till mötesordförande valdes Anki Rosander och protokollförare Ulla Nordlinder (den sistnämnda för 12:e året? i rad). Fyra medlemmar lämnade styrelsen och i stället invaldes Eha Arg, Gunilla Ljungdahl, Lalli Coustoulas Svedling och Gabriella Zaunders. Till ordförande omvaldes Cecilia Westman. Till ny sekreterare valdes Lalli Coustoulas Svedling och ny vice ordförande Eha Arg som också tar sig an medlemsansvaret. Eva Heyman fotsätter som skattmästare. Årsmötet beslutade också omval av Britt- Marie Boudrie och nyval av Gunvor Sahlqvist som revisor respektive revisorssuppleant. Valberedningen blev delvis ny och utökad med en person. Josephine Carlsson, som varit sammankallande, avgick och i stället invaldes Eva Tygård och Eva von Usslar samt omvaldes Gunnis Rosenqvist. Som styrelsens representant avgick Eva Lund. Avgående Josephine Carlsson(valberedn.), Annette Lassinger,Cecilia Westling & Susanne Larsson-Krieg avtackades. Medlemsavgiften lämnades oförändrad; 450 kronor för år Samtliga avgående ledamöter i styrelse och valberedning avtackades och till sist blev det dags att hylla 2012 års Mest Aktiva Medlem eller Aktivitetsprinsessa. Denna gång fick två medlemmar dela på priset: Gunilla Ernstsson och Eva Tygård som tillsammans fick kvällens varmaste applåd. Efter mötet följde sedvanligt mingel över ett glas vin innan det blev dags att sitta ner runt middagsborden för att njuta av god mat och glatt sällskap. Eva Tygård och Gunilla Ernstsson gratuleras. Aktiva medlemmar Deltagarstatistiken sedan några år tillbaka visar att antalet deltagare i programaktiviteterna stadigt ökat (Temagrupperna ej inräknade). Under 2012 kom totalt 785 medlemmar till aktiviteterna. Jämfört med 2011 var det en ökning på 18% och med 2009 hela 47%. På årsmötet 2012 uppmärksammade vi för första gången vår Mest Aktiva Medlem år 2011 och vinnaren var då Gunnis Rosenqvist. När beräkningen gjordes för 2012 blev det alltså två vinnare på delad 1:a plats. Det skall tilläggas att marginalerna är små. Vi har ett flertal medlemmar som är mycket flitiga deltagare i programaktiviteterna. Allt enligt vår Statistikprofessor Eva Heyman Middag: Lilian, Ella-Karin, Lalli och Ulla har kommit till kaffet...lene, Monica och Gabriella likaså. 4 SWEA-bladet 1/2013

5 årsmötet Efter årsmötet gick alla en trappa ner där drinken serverades medan middagsborden dukades upp. Det blev idel glada möten över vinglasen - som synes. Sweorna är duktiga organisatörer. Här delas operabiljetter (Turandot?) ut till de som anmält sig till opera-gruppens Lil-Marit. swea-bladet 1/2013 5

6 S W E A s t o c k h o l m s s t i p e n d i u m Tuire Mykkälä med Gunnel Gustafsson och Britta Blomqvist Språkstipendiet 2012 SWEA Stockholms Språkstipendium på kronor tilldelades Tuire Mykelä från Finland. Stipendiet överlämnades i samband med jullunchen på Foresta (se bild här ovan) då vi också fick höra Tuire på felfri svenska berätta om sina studier. Stipendiekommittén bestående av Gunnel Gustafsson, Britta Blomqvist och Ann-Sofie Frick-Meijer hade ett digert arbete att välja mellan flera mycket kvalificerade kandidater. På styrelsens uppdrag har kommittén, som utsågs 2011, arbetat fram nya riktlinjer för stipendiet som tidigare kallades Bokstipendiet och var på kronor och som endast kunde användas för inköp av studielitteratur. Användandet av stipendiepengarna är nu mera fritt men ansökningarna kommer fortfarande främst via Institutionen för Nordiska språk vid Stockholms Universitet och kan sökas av utländska studenter som studerar svenska språket. Efter en första gallring valde kommittén ut tre sökanden som inbjöds till individuella möten med stipendienämnden. Alla tre var mycket kvalificerade, talade utmärkt svenska och hade stor kännedom om svensk kultur och samhälle. Men endast en, Tuire Mykelä, hade som målsättning att återvända till sitt hemland efter språkstudierna i Sverige. Eftersom stipendiet är villkorat av att man skall sprida svensk kultur i utlandet så blev valet enkelt. Hemvändarträff Hej, Jag heter Tuire Mykkälä, jag är 23 år gammal och kommer från Finland. Jag studerar nordisk och germansk filologi vid Uleåborgs universitet. Nu är jag utbytesstudent vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Om ett år blir jag färdig med studierna och börjar arbeta som svenskoch tysklärare i Finland. Jag är väldigt tacksam och glad att jag fick SWEA Stockholms Språkstipendium. För mig betyder stipendiet att jag kan förlänga mitt studieuppehåll vid Stockholms universitet med en termin till. Utan något finansiellt stöd skulle det ha varit svårt för mig att kunna stanna längre här. Här är jag omgiven av den svenska kulturen, det svenska språket, vänliga svenskar samt utmärkta professorer och lärare och har alla förutsättningar att bli otroligt bra på svenska och lära mig mycket nytt om kulturen. Jag njuter av min tid i Stockholm och vet att det som jag lär mig här kommer att vara till stor nytta och inspirationskälla för mig senare i mitt yrke. De kunskaper som jag lär mig här hjälper mig att bli en lärare som kan väcka också andras intresse för ämnet. Jag vill bli en lärare som delar med sig av sina erfarenheter och som med sitt eget exempel och sin entusiasm främjar intresset för svensk kultur och svenska språket! Stockholm i december 2012 Tuire Mykkälä hölls den 16 oktober 2012 då nyanlända Sweor fick träffas och lära känna varandra samt medlemmar ur styrelsen och valberedningen. På bilden syns: Övre raden från vänster: Lalli Coustolas Svedling, Madeleine Richter, Birgitta Mörner, Ann Kooy, Eha Arg (delvis skymd), Marianne Lindgren, Anna Lena Skytt Brown, Ann-Carin Pehrson och Monica Huldtgren. Nedre raden från vänster: Anita Hasselqvist, Linda Attby, Marina Reuterswärd, Stephanie Scheer och Ingrid Jonsteg. 6 SWEA-bladet 1/2013

7 regionordföranden Kära Sweor, Jag får ofta frågor om SWEA Internationals organisation, dess styrelse och vad vi gör. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och sju ledamöter. Ledamöterna är ordföranden i respektive region. Min region är OEMA där Stockholm utgör en avdelning. I styrelsen finns även en skattmästare och en sekreterare men de har inte rösträtt. Styrelsemöten äger rum minst två gånger i månaden via nätet. Inom styrelsen har vi också mindre grupper som förbereder ärenden inför ett möte. Vi kommunicerar också via nätet, ibland flera gånger i veckan. Nuvarande styrelse har medlemmar runt hela jorden, Australien, Asien, USA och Europa. Mötena ska inte ta mer än två timmar men ibland blir det även tre. Vi behandlar frågor som rör hela SWEAs verksamhet. Just nu förbereder vi världsmötet i Bologna som äger rum i höst, 3-6 oktober. Det kommer att bli intressanta dagar med workshops och föredrag. Regionerna kommer även samtidigt att hålla sina regionmöten. Naturligtvis erbjuds spännande utflykter till de deltagare som inte deltar i våra möten. Vi ska inte heller glömma att vi är i matlandet Italien och Bologna anses som den absoluta högborgen i det italienska köket så vi kommer säkert att njuta av några goda måltider tillsammans. SWEA Internationals årsmöte äger rum i Berlin i april. Denna gång blir det endast ett arbetsmöte för styrelsen. Vi har många punkter att diskutera och besluta om alltifrån budget till frågan om ny webbsida, nytt PR-material, kanslisidor, organisatoriska frågor, projekt inom SWEA som t ex BUS (Barn utomlands och svenska språket), etc. På SWEA Internationals styrelsemöten rapporterar ledamöterna vad som händer ute i avdelningarna. Ledamöterna har även en eller flera andra uppgifter, vi är länkar till olika kommittéer. Jag som sitter i Sverige har som uppgift att vara länk/sammarbetspartner med SVIV (Föreningen Svenskar i världen), SI (Svenska Institutet), ÅSK-kommittéen (Årets Svenska Kvinna) och våra tre stipendiefondskommittéer. Jag är även länk till den årliga Sverigemiddagen och våra evenemang på Confidencen. Bologna - San Petronio Piazza Maggiore Min funktion som regionordförande innebär även arbete inom regionen. Jag arbetar med avdelningsordföranden i Dubai, Istanbul, Aten, Budapest, Wien, Genève, Zürich, München, Warszawa, Moskva, Västerås och Stockholm. Det finns kulturella skillnader mellan dessa avdelningar även om vi alla är svenskor. Programutbudet ser naturligtvis annorlunda ut och det är även skillnader i åldersfördelningen mellan de olika avdelningarna, vilket också påverkar strukturen på avdelningen. Min uppgift är att vägleda avdelningsordföranden och ge stöd och tips i verksamheten. Även vi har möten via nätet. Jag hoppas vi får se många av Stockholms Sweor på världsmötet i Bologna. Ingrid Westin AKTIVA SWEOR Vi har ett stort utbud av olika aktiviteter i SWEA Stockholm. Kulturgrupper och bokklubbar, vi spelar bridge och mahjong, vi målar, går på operan, på teater och bio. Är du intresserad av att vara med? Vänd dig till oss på med din intresseanmälan. Styrelsen swea-bladet 1/2013 7

8 ur höstprogrammet Glimtar ur Höstens program Höstterminens SWEA-aktiviteter var välbesökta, allt från luncherna på Armémuseum till kvällsprogrammen. Programansvariga skall ha stort tack för intressanta, varierande och välorganiserade program. De flesta blev fulltecknade fort. Besöket hos Maria Abrahamsson på Sveriges Riksdag, där hon sitter i skatteutskottet och bl.a. har hand om Rot och Rut kommer därför i repris under våren. Likaså en ny stadsvandring med den mycket kunnige och inspirerande guiden Rune Lemon. Ett 60-tal Sweor kom till Amerikanska Ambassadresidenset för att lyssna till journalisten Natalia Brzezinski, gift med USA:s ambassadör. Därom skriver Josephine Carlsson på nästa sida. Besöket hos kosmetikföretaget Oriflame på Ekerö blev också välbesökt. Ett 40-tal Sweor välkomnades av företagets VD Per Lagerkvist och fick höra om företagets 45-åriga historia och se produktion av bl.a. parfym och schampo-produkter. Med under besöket var Stockholmsswean Lilian af Jochnick som Maria Abrahamsson med Gabriella och Gunnel bland svenska riksdagskvinnor. tillhör grundarfamiljen. I serien Sweor berättar hade turen kommit till Brasilien. Margareta Wesslau, Elisabeth Wennerholm, Anna Maria Westman och Kerstin Graffman berättade om sina erfarenheter och upplevelser från detta stora mångfacetterade land. Sweaberättelserna sträckte sig från militärregimens 1970-tal till senare års stabila utveckling både politiskt och ekonomiskt. Genom Cecilia Westmans dotter Anna Maria fick vi dessutom en intressant inblick i hur det är att få kontakt med sina rötter. Inte alltid så självklart och enkelt. Mycket hann inte berättas denna afton då Brasiliensweorna dessutom bjöd på en mustig hemmalagad Feijoada, Brasiliens nationalrätt. Före middagen serverades nationaldrinken Caipirinha och till den nygräddade ostbollar, Pao de quejo, som kom direkt ur ugnen. (Recept på Feijoada och Pao de Quejo på sid 21 ) Vandring i Gömda Johannes Under ledning av guiden Rune Lemon vandrade vi stockholmssweor en ljum septemberkväll i kvarteren runt Johannes kyrka. En kyrka som, trots sitt höga läge, inte kan ses från så många håll i Stockholm. Annat var det på 1200-talet då de spetälska skyfflades hit till detta område som då låg på behörigt avstånd från Stadsholmen, dvs. Gamla Stan. Rune berättade om många intressanta förändringar och händelser som inträffat här och som sker alltjämt. Några tevekanaler har t ex byggt ett högt glashus i ett gathörn där det, enligt Rune, förut bara fanns rum för att parkera två bilar! I dag finns ju hissar att ta sig upp i husen. Annat var det förr då det var förnämast att bo på första våningen för att slippa gå uppför alla trappor. Ett par riktigt gamla hus finns fortfarande kvar, t ex det vackra gamla 1600-talshuset på Johannesgatan 16. Ulrika Eleonora tog initiativet till att inrätta detta hus för att ensamma och fattiga kvinnor skulle kunna få ett drägligt liv. 180 damer fick plats då, när kraven på utrymme inte var stora. Cecilia Westman med VD Per Lagerkvist och Lilian af Jochnick. Margaretha hade mycket att berätta. Redo för laboratoriebesök. Anna Maria berättade sin historia. Johannesgatan 16. Idag bor här 30 personer på ålderdomshemmet. En viss skillnad onekligen. I ett annat f d fattighus, instiftat av Anna 8 SWEA-bladet 1/2013

9 ur höstprogrammet Maria Soop, vid franska skolan, startade en gång Alexandra Charles nattklubben Fattighuset. Namn är alltid intressanta och gatunamnen har sin egen fascinerande historia. Varför heter det Malmskillnadsgatan t ex? Svaret kan tyckas enkelt: här skildes västra och östra malmarna (stadsdelarna) åt. Efter ca 2 timmar av fakta, historier och humor i en trevlig blandning, kryddat med några regndroppar, känner vi Gömda Johannes och den delen av vår stad bättre och vi ser fram emot vårens promenad med Rune Lemon. Vid pennan: Susanne Larsson-Krieg som tillsammans med många sweor fick nostalgiska minnen när vi passerade Nalen på Gata Regerings 74. Höstterminen avslutades med jullunch på Foresta, se sid 10. Mer information och bilder från programaktiviteterna finns på vår hemsida. En ung modern kvinna - gift med USA s ambassadör En kulen septemberkväll var SWEA Stockholms medlemmar inbjudna till USA:s vackra residens för att träffa Natalia Brzezinski, gift med den amerikanska ambassadören Mark Brzezinski. Vi skulle få lyssna på Natalia Brzezinskis tankar angående den unga kvinnan av idag, med fokus på ledarskap och egenmakt. Natalia Brzezinski är frilansskribent och journalist. Hon har en akademisk examen i journalistik och internationella relationer från University of Richmond, Virginia. Natalia Brzezinski tror starkt på den unga kvinnans entreprenörskraft och vilja att göra något av sitt liv. Men det kräver det som vi brukar kalla lika villkor i parrelationen och att näringslivet och samhället ser kvinnors potential. I USA tror 83 % av kvinnorna att de skall lyckas bättre än tidigare generationer. Natalia har under sin korta tid i Sverige hunnit med att göra ett flertal framträdandanden angående kvinnligt entreprenörskap. Natalia mellan två SWEA ordförande. De 60-talet närvarande Sweorna imponerades av Natalias entusiasm och applåderna var rungande när hon avtackades med Nils Holgerssons Underbara Resa och en stor burk LEGO till den unga familjens tvååriga dotter. Vi fick även en guidad tur av residensets konst där Natalia berättade att varje amerikansk ambassadör inbjuds att själv välja konstverk till residenset vid tillträdet. Natalia Brzezinski hade, med tanke på sin hemstad, valt konstverk av Chicagokonstnärer. Konstverken var många och intressanta. De skulle kunna vara tema för en annan kväll i det vackra hemmet. Text: Josephine Carlsson Avtackning. Sweor på konstrunda. Roliga, intressanta, spännande, stora konstverk prydde väggarna. Här ett av H. Brantley. Svårt få plats med alla Sweor på samma bild. swea-bladet 1/2013 9

10 jullunch nya medlemmar Jullunchen En gnistrande kall och vacker vinterdag samlades över 70 Sweor till traditionell jullunch på Hotel Scandic Foresta på Lidingö. Flera av oss inledde dagen med guidad visning av den intressanta utställningen om Astri och Evert Taube på Millesgården. Astri Taubes fina huvudskulpturer beundrades. Därefter gick vi i knarrande snö och strålande sol till Foresta för jullunchen. Där möttes vi av varm glögg och skönsång av delar av Lidingö Stadshuskör under ledning av Anette Johansson från Musikskolan på Lidingö. Utsikten från sjätte våningen var helt underbar denna vackra dag. Mycket god mat och som vanligt hög stämning bland glada Sweor. Under lunchen presenterades SWEA Stockholms språkstipendiat för 2012, Tuire Mykkälä som fick motta stipendiet på kronor. Som vanligt hade vi ett lotteri med fantastiska priser insamlade av idoga Stockholms Sweor och skänkta av vänliga sponsorer. Tavlan, som målades gemensamt av Sweor på Lilians brygga våren 2012, auktionerades ut och intäkterna, kronor, skänktes direkt till Min Stora Dag. Gudrun Westin och Estelle Aldén hade fönsterbord. Text: Gunnel Gustafsson I matsalen njöt Sweorna av både mat och utsikt. SWEA Stockholm välkomnar nya medlemmar! Vill du bli en SWEA Alfort, Kerstin Sydafrika Attby, Linda Boston Attervall, Evalina Chicago Bell, Anita Cagenius, Eva San Fransisco Classon, Gördis S Florida Ekehov, Ann San Fransisco Engström, Maggie London Feely, Ulla Fritjofsson, Gunilla WDC Gabay, Patricia Turkiet Gran Knutsson, Ulla San Fransisco Halldin, Christina WDC Heikka Royère, Birgitta Paris Huldtgren, Monica Oslo Jonsson, Siw Warszawa Jonsteg, Ingrid S Florida Klynne, Keity Kooy, Ann Vancouver Liljeroth, Birgitta Rom Lindgren, Marianne Warszawa Lindgren, Kin Orange County Lundvall, Agneta Myhrman, Emma Singapore Möllander, Birgitta Sydafrika Nordestam, Astrid Ostashkevich, Svetlana Moskva Paulsson, Lisa Dubai Paulsson, Eva Saaristo Löw, Outi Anneli London Stattin, Eva-Lena New York Trägårdh, Cecilia Berlin Warringer, Ann-Sofie Singapore Wibäck, Eva Dubai Zethelius, Mariana Åman Träger, Catinka New York Värdinna? Som medlem i SWEA har du möjlighet att utnyttja SWEAs rumsförmedling. Många önskar bo några dagar i Stockholm och vill då gärna använda denna helt privata service mellan enskilda Sweor. Eva Goecke har under flera år skött samordningen i Stockholm med den äran. Det är stor efterfrågan och vi behöver ett par rum till att förmedla. Har du plats och möjlighet så ta kontakt med Eva tel eller 10 SWEA-bladet 1/2013

11 teaterrepetition Sanna Gibbs Sanna började tidigt! Förra årets Sigrid Paskell stipendiat, sopranen Sanna Gibbs, har fått rollen som Maria i Stadsteaterns uppsättning av West Side Story med premiär den 8 mars. Vi fick till vår stora glädje möjlighet att få vara med på en repetition i början av februari och det var både roligt och intressant. Det var en kort scen mellan Maria och Tony, vid det här tillfället spelad av Jonas Schlyter (som stand in för Fredrik Lykke) men det var många omtagningar, diskussioner mellan regissör, artister och assistenter och krävde dessutom ett flertal medhjälpare på scenen som flyttade rekvisita i form av ett par gamla slitna soffor hit och dit. Ett nytt grepp för Balkongscenen! Stämningen var mycket uppsluppen och regissören påpekade vid något tillfälle att skärpning kanske var på plats då det fanns gäster i lokalen. Skall bli spännande att se hur balkongscenen kommer att framföras i slutgiltig version. Efter repetitionen fick vi tillfälle att prata med Sanna Gibbs om hennes bakgrund och funderingar över framtiden. Sanna har sjungit så länge hon kan minnas. Med 5 syskon i en musikälskande familj fanns det många nöjligheter att uppträda inför publik. Sanna visste från början att hon ville stå på en scen och valde musikalteaterprogrammet i gymnasiet. Gjorde rollen som Maria redan som 17-åring vid en West Side Story uppsättning i Gävle med enbart unga förmågor. Fick blodad tand och gick efter gymnasiet på Kulturamas Musikalteaterprogram i Stockholm. Hennes sångpedagog där hittade ett ämne till en klassisk sopran och lockade över Sanna till opera i stället och nu går hon 2:a året på Operahögskolan. Sanna har nyligen fått Joel Berglund Stipendiet som delas ut av Operans solistklubb. Rollen som Maria i West Side Story är en av få musicalroller som kräver en klassiskt skolad sångare. Sanna fick provsjunga för rollen redan i maj förra året och blev vald omedelbart. Parallellt med repetitionerna på Stadsteatern följer Sanna utbildningsprogrammet på Operahögskolan och musikalrollen ses här som ett sceniskt projekt som ingår i utbildningen. Lagarbetet är roligt säger Sanna och regissören Ronny Danielsson får mycket beröm. Karl Dyall, som gör rollen som Marias bror Bernardo, och Sanna har pappor som kommer från samma land, Brittiska Guayana. Så de fann varandra direkt. En tillfällighet som ser ut som en tanke Att snart få möta den stora teaterpubliken blir spännande. Sanna är inte särskilt orolig. Stadsteatersalongens utformning möjliggör en närhetskänsla till publiken vilket enligt Sanna är viktigt att känna på scenen. Att få recensioner blir också något nytt. I sommar kommer Sanna att medverka i En midsommarnattsdröm på Läckö Slott i rollen som Helena. I framtiden hoppas Sanna att hennes publik främst skall finnas framför operascenerna. Det var en glad och trosviss stipendiat som vi träffade och man kan nog förutsätta att vi kommer att höra talas mer om Sanna i framtiden ty rösten är mycket bärkraftig. Sigrid Paskell stipendiet har Sanna investerat i en konsertklänning, noter till Figaros Bröllop och Trollflöjten samt har det hjälpt henne att klara hösten 2012 utan studielån. Cecilia Westman och Kerstin Graffman P.S. Vi hann gå på premiären innan denna tidning gick i tryck och kan nu rapportera att balkongscenen blev just så som den repeterades vid vårt besök, och sofforna - ja de var precis samma! swea-bladet 1/

12 rm i wien Med Sweor i Wien. Att komma som förstagångsbesökare till Wien och bli omhändertagen av de lokala Sweorna var en fantastisk upplevelse. Allt från den första dagens guidade fotvandring i den spännande gamla innerstaden till sista dagens Wienerwaldutflykt med buss till 1100-talsklostret Heiligencreutz, Mayerling och kurorten Baden. Belvedere Dagen däremellan hann vi med stadsrundtur i buss med stopp vid barockslottet Belvedere och det mycket spektakulära Hundertwasserhuset där det fotograferades flitigt. Stockholmssweor i Heiligencreutz. och aprikosmarmelad. I mitt tycke överreklamerad. Andra kvällen tog bussar oss ut till stadsdelen Grinzing där vi hade traditionell wienerkväll i en Heurigenlokal (vinodlarhus) med buffé och vin under mycket prat och glam. Efterresorna gick till Bratislava, Budapest och Saltzburg. Till det näraliggande Bratislava i Slovakien gjorde Cecilia Westman och Eva Heyman en dagsutflykt med tåg. Del av Hundertwasserhuset Efter gemensam lunch blev det T- banetur till Unesco kulturarvslistade Schönbrunn där vi fick utförlig visning av WienSweas egen proffsguide. Under 200 år var detta slott Habsburgarnas sommarresidens och det var mycket vi fick lära oss om detta furstehus som regerade Centraleuropa i 650 år. Kvällarna var också fullbokade. Trevligt mingel på Ambassadresidenset första kvällen där vi välkomnades av ambassadris Ulla Daag. Efteråt passade några av oss på att äta wienerschnitzel på restaurang. Portionerna var jättestora men det gick bra att dela sinsemellan. Vi lärde oss att österrikarna äter ofta och mycket. Ett annat måste är att gå på kafé och äta den berömda Sachertårtan med choklad Några förutseende Sweor hade bokat biljetter till Operan eller Mozart- och Strauss-konserter som det finns gott om i Wien. Vi andra fick i alla fall lite smak av wienermusik genom den stråkkvartett som underhöll oss under festmiddagen i ett av palatsen utmed ringvägen runt gamla stadsdelen. Samma kväll var det kulturnatt i Wien, d v s alla museer var öppna till långt efter midnatt vilket utnyttjades av vår ordförande och undertecknad som klämde ett par fina konstmuseer i den ljumma oktobernatten. Allt som allt ett mycket intressant, trevligt och välplanerat program. Dessutom mängder av glada Sweor och ett fantastiskt vackert väder! Kerstin Graffman Slottet i Bratislava. Bratislava var inte stort men hade mycket gammalt fint att titta på och ett slott högst på en kulle. Utanför slovakiska parlamentet fanns Dubcekmonumentet som bara säger att Alexander Dubcek var slovakisk statsman medan jag minns honom som den tjeckoslovak som trädde fram under Pragvåren. 1805, då stan hette Pressburg, undertecknades ett fredsavtal mellan Napoleon och österrikiske kejsaren i ett palats här, till fransmännens förmån. Stan utmärkte sig nu med lite roliga sta- 12 SWEA-bladet 1/2013

13 efterresor rm Wallenbergs slitna gamla bil, tillfälligt utlånad av ägarinnan, en äldre dam. Karin uttryckte dock sin skepsis över proveniensens äkthet. I Budapest finns flera Raoul Wallenbergmonument. Ett av dem, det senaste, stort och kraftfullt, där Wallenberg går genom ett klippblock, fick vi se efter ambassad-lunchen. Eva smakäter. tyer. Bakverken var goda och den stadsegna kakan var fylld med vallmofrön. Eva Heyman Budapest Vi var 13 Sweor som åkte i minibuss till Budapest med svensktalande ungerskan Agnes Harrach, hedersmedlem i SWEA Budapest. Agnes guidade oss genom det ungerska landskapet och i huvudstaden. Färden gick först till Svenska Ambassadens residens där ambassadör Karin Olofsdotter tog emot med läcker lunchbuffé. Ambassadören bjuder till lunch! I Budapest marknadsför man svensk mat och musik. (Hip-Hop-artisten Timbuktu skulle ha konsert samma vecka.) I residensträdgården kunde vi betrakta Raoul Sen bar det iväg till vårt utmärkta hotell alldeles bredvid Operan. Där gavs det samma kväll Carmen och några av oss lyckades få tag på de absolut sista biljetterna. Operan, som invigdes 1884 anses vara Europas vackraste och har den tredje bästa akustiken, efter La Scala och Paris. Kvällens föreställning var mycket bra och Victoria Vizin alldeles strålande i titelrollen. Naturligtvis drack vi Tokajer i pausen. Påföljande dag blev det mera stadsguidning med Agnes som visade oss det kulturellt och historiskt mest intressanta i både Buda och Pest. Vi fick också se andra Wallenbergmonument samt den villafastighet som utgjorde den svenska beskickningen Vi hann också med att själva gå till den kända Saluhallen, besöka stadens äldsta thermalbad och äta äkta gulaschsoppa på mysig restaurang. Dessutom lyckades Ulrika Wesslau och jag hinna med att ta en kaffe på Budapests äldsta konditori och åka med de små gula spårvagnarna i Europas näst äldsta tunnelbana. På kvällen blev det trevlig middag på restaurang med ett 10-tal BudapestSweor. Man äter gott i Ungern. Påföljande morgon vinkade jag av mina reskamrater som åkte buss tillbaka till Wien medan jag kunde ta en promenad ner till Donaufloden innan det var dags Ulrika Wesslau framför Svenska Beskickningen att bege mig till flygplatsen för flyg till Stockholm efter en mycket trevlig och minnesvärd resa. Kerstin Graffman Vy från Buda till Pest. Flygbasen i Pàpa Visste ni att Sverige sedan 2009 är med i organisationen Strategic Airlift Capability (SAC) tillsammans med 11 andra nationer från Europa och USA. SAC förfogar över 3 st Boeing C-17 Globemaster. En jätte bland transportflygplan, 4 ggr större än försvarets Herculesplan. C-17 planen är stationerade på Pàpa, en flygbas i västra Ungern, 20 mil från Budapest. SAC har gett Sverige ny förmåga till stora strategiska transporter inte bara militärt utan även humanitärt vid eventuella katastrofer (typ Tsunamin). Svenska piloter och övrig besättning är stationerade i Pápa. Sedan starten har C-17 planen flugit last och passagerare från de olika medlemsländerna till uppdrag runtom i världen, bl.a. Afganistan och Pakistan. swea-bladet 1/

14 vera sager Höstresa till Ryfors eller Vem Var Vera Sager? En höstresa till Mullsjö och Ryfors i Jönköpings län, familjen Sagers hembygd, och dagar i Sagerska stiftelsens hus där Vera Sagers porträtt tittar ner på betraktaren med varm blick, gjorde mig nyfiken. Jag ville veta mer om denna ganska okända familj och då främst om Vera, gift 1922 med diplomaten Leo Sager. Ryfors bruk grundades delades bruket och då uppstod Ryfors Bruk Övre och Ryfors Bruk Nedre. Det senare, med huvudgården Margreteholm, tillföll diplomaten och hovmannen Robert Sager. När denne avled kort därefter togs gården om hand av sonen Leo Sager med hustrun Vera. Vera Sager, född Brunner, kom till världen i Stockholm 1895 då familjen tillfälligt var stationerad i Stockholm. Pappan var rysk diplomat och Vera fick tillbringa många år i bl.a. Tyskland, Baltikum, Egypten, Italien, Rumänien samt i Peking och Stockholm. Redan som ung behärskade hon sju språk. Veras sommarvistelse i Sverige 1917 förvandlades till landsflykt när bolsjevikerna tog över makten i hemlandet. Hon levde sedan hela sitt liv i Sverige men älskade Ryssland och längtade alltid hem till St. Petersburg. Efter sitt giftermål flyttade Vera och Leo Sager in på Strömgatan 18 i Stockholm. Fastigheten hade redan 1880 köpts av familjen Sager. Där kom hon att bo hela sitt liv. Paret Sager hade pengar, flera hus, sex betjänter och fint sällskap med bl.a. diplomater, industrimän och även medlemmar av kungafamiljen. Under åren ordnade Vera välgörenhetstillställningar, bl. a Ortodoxa festen på Grand Hotell, som drog in pengar till den rysk ortodoxa församlingen i Stockholm. Hon bevarade sina ryska mecenattraditioner, kärleken till litteratur, musik och balett. Vera skrev librettot till en balett Orfeus på stan som hade premiär på Kungliga Operan När Leo Sager avled 1948 var Vera 53 år gammal. De hade inga barn. Vera fortsätter med sin välgörenhet, framför allt inriktar hon sig på att bygga en riktig kyrka för den rysk-ortodoxa församlingen samt stödja den ryska kulturen i Sverige. Dessutom använder hon pengar som hon ärvde efter makens död till att stödja kampen för mänskliga rättigheter i Sovjetunionen. När Vera fyllde 90 år höll hon rysk soaré i Sagerska Huset med champagne, te, kolatårta och kalinka så att takkronan skälvde. Balalajkan trakterades av hennes nära vän Nicolaus Zwetnow, professor i neurokirurgi. Lilla salongen blev ett tacksägelsens kapell, kyrkoherden i estnisk-ryska ortodoxa kyrkan förrättade gudstjänst, sången förenade gästerna i gemenskap kring värdinnan, hjälparen i nöden. När Vera Sager avled 1986 gick huset på Strömgatan, enligt Leo Sagers vilja, till katolska församlingen som sedan sålde det till svenska staten. Försäljningen av lösöret inbringade 35 miljoner kronor som enligt testamentet gick till Vera Sagers Stiftelse. Avkastningen går framför allt till främjande av ryskt kulturliv i Sverige, behövande ungdomar av rysk härkomst, arbete för mänskliga rättigheter i Ryssland och stöd till Helig Sergij församlings kyrkoverksamhet. Vera Sager ligger begravd i familjegraven vid Nykyrka Kyrka i Mullsjö. Vill du läsa mer om Vera Sager eller om andra kvinnor, fiktiva eller dokumentära berättelser rekommenderar jag Per Wästbergs bok Duvdrottningen och andra berättelser. Text o bild: Cecilia Westman Vera Sager på väggen i Stiftelsens hus i Ryfors. Sagerska Huset, sedan 1995 Sveriges Statsministers officiella residens. 14 SWEA-bladet 1/2013

15 k a r i n s ö d e r o m s e l m a l a g e r l ö f Karin Söder hos Kulturgrupp 5 SWEA Stockholms 5:e kulturgrupp som bildades under hösten 2012 har fått en flygande start. I januari i år träffades gruppen hemma hos Josephine Carlsson för att höra Karin Söder berätta om Selma Lagerlöf Karin Söder, Sveriges första kvinnliga utrikesminister (1976) och partiledare C (1985) blev efter sin pensionering ordförande i Selma Lagerlöf-sällskapet. Karin Söder som är värmländska och lärarinna precis som Selma Lagerlöf berättade för kulturgruppen om Selma Lagerlöfs liv och författande fråmst utifrån barnets och tonåringens perspektiv. Selma Lagerlöf, som föddes 1858, växte upp på Mårbacka som då var en relativt enkel gård. Några slott och herresäten i stil med i t.ex. Skåne fanns inte i Värmland och därför var inte samvaron mellan människor så hierarkiskt uppdelad. Under kalla vinterkvällar samlades alla som hörde till Mårbacka, hög som låg, framför brasan i ett rum för att spara på uppvärmningen. Berättarkonsten frodades och lilla Selma lyssnade ivrigt och kunde hämta kunskap och historier från alla sorters människor i samhället. Hennes farmor betydde också mycket som sagoberättare. Selma lärde sig läsa tidigt och visste redan vid 7 års ålder att hon skulle bli författare. I boken Troll och Människor skriver Selma berättelsen om spådomen som säger att hon inte kommer att bli bra på hushållsgöromål men får mycket med papper och böcker att göra. I tonåren fick Selma behandling (sjukgymnastik) för en höftskada i Stockholm och bodde då hos släktingar. Hon känner sig lite obekväm i storstaden. I boken Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf berättar hon om sin tid och sina upplevelser i huvudstaden under denna period. Karin Söder rekommenderar Karin Söder berättar. denna bok till alla som är intresserade av Stockholms historia. 23 år gammal kom Selma tillbaka till Stockholm för att börja på Lärarinneutbildning på Riddargatan. Efter avklarad utbildning arbetade hon som lärare i Landskrona Under dessa år fick hon genom sitt arbete en hel del insikt i fattigdom och kvinnoförtryck som hon senare kunde återknyta till i sina böcker. Selma var inte rädd för att sticka ut i sociala frågor. Selmas debutroman var Gösta Berlings saga som kom ut under Landskronatiden 1891 och blev en stor succé. Några år senare lämnade Selma lärarinneyrket för att skriva på heltid och flyttade till Falun Hon kunde också tack vare sina litterära framgångar köpa tillbaka Mårbacka som hade gått ur familjens ägo. Till en början som sommarbostad men efter ombyggnad blev det permanent hem för henne. Karin Söder uppehöll sig mycket kring boken om Nils Holgerson som kom ut Enligt Karin gjorde Selma ett snillrikt grepp i boken. Den handlar om en värsting som ställs inför olika prövningar består proven och blir människa igen. Man måste först bli riktigt liten för att bli stor! Boken rymmer Geografi, Historia och Tonårsperspektiv i ett. Det blev innehållsmässigt så mycket mer än den beställda Läsebok i svensk geografi. Andra böcker som Karin Söder berörde var: Ett barns berättelser, Mårbacka som handlar om livet på släktgården under faderns tid, Körkarlen om samhällsproblem och Kejsaren av Portugallien som är den vackraste historien om faderskärlek. Under den efterföljande lunchen fick vi också höra Karin Söder berätta intressanta och roliga anekdoter från sin tid som utrikesminister. Text: Inger Hedin och Kerstin Graffman Speciellt tack från Kerstin G. för att jag fick vara med och lycka till med fortsatt kulturgruppsarbete! För information om Selma Lagerlöfsällskapet gå in på: Dramatengruppen Lena Endre med Gudrun och Margaretha. Teatergruppen gick på Dramaten i januari och såg Chéri av Colette. Till diskussionen efteråt hemma hos Margaretha Haggren kom Lena Endre, en av huvudrollsinnehavarna, för att lyssna på våra kommentarer och själv ge sina synpunkter på pjäsen. Chéri utspelar sig på 1920-talet i kokotternas tid och är mycket fransk, välspelad och njutbar. Som vanligt blev det en intressant diskussion med både positiva och kritiska kommentarer och Lena Endres medverkan gjorde naturligtvis samtalet ännu mera intressant då vi också fick ett skådespelarperspektiv på föreställningen. Stort tack till Gudrun Westin som väljer pjäser och leder diskussionerna, Eva von Usslar som håller i deltagarlistorna och Margaretha Haggren som så generöst öppnar sitt hem för eftersnacket! Kerstin Graffman swea-bladet 1/

16 ur vårprogrammet Strand 100 år - lite hotellhistoria Vårterminens program startade med middag på Strand där Eva Kalling Hansson, Strands VD, berättade för en stor samling Sweor om hotellets 100-åriga historia. Hotellet som byggdes på mark tillhörig Frimurarna invigdes 24 februari Frimurarna hade bestämt sig för att man behövde en restaurang och hotellrum i närheten av sitt palats. Arkitekten Ludvig Pettersson, känd för bl a det vackra KB-huset, Birger Jarls passagen och ett flertal ståtliga byggnader med torn och spetsbågefönster, valdes för uppdraget och ritade ett hus som fick ett 50 m högt torn, högre än Katarinahissen, och moriska fönster. I byggnaden fanns 100 hotellrum med sovalkov och tambur, badrum i korridorerna. Samma år hölls de olympiska spelen och bl a den stora amerikanska truppen inkvarterades på hotellet. Tävlingar som rodd och simning skedde i Nybroviken rakt utanför hotellet. Strands bakficka öppnades några år senare och blev mötesplats för dåtidens kändisar. Greta Garbo deltog i en reklamfilm för hotellet och blev efter Hollywood karriären en flitig gäst på Strand vid sina Sverigebesök. På den tiden var restaurangförsäljningen den viktigaste inkomstkällan. Logi-delen utgjorde endast 9 % av omsättningen. Spritförsäljningen var värst, 45% ersattes Bakfickan av Strands restaurang Maritim. Stjärnor som Gregory Peck och Audrey Hepburn, Frank Sinatra och Ava Gardner, Josephine Baker och Anita Ekberg bodde på hotellet i samband med olika framträdanden. Vidare startades Strands Cabaret och man hade Tedanser vilket många av Sweorna kom ihåg att de deltagit i. Den då 23-åriga Alexandra Charles startade sitt nattklubbsprojekt på Strand men efter mycket klagomål från gästerna som inte kunde sova i våningen ovanför så fick verksamheten läggas ner efter endast 10 månader och flytta till mer medgörlig lokalägare. Sen följde en stillsam och nedåtgående period då Strand ägdes av Grand Hotell. Upprustningen kom med Jan Pehrsson som 1982 köpte loss fastigheten från Frimurarna och hotelldriften från familjen Wallenberg. JP var fast besluten att göra Strand till ett lyxhotell. Nu är hotellet SAS/Radisson. Hotellet har i dag många stamgäster som uppskattar personlig service och omtanke. Som stamgäst har man t.ex. badrock med eget namn samt hotellet ser till att gästens önskemål och speciella krav finns noterade. Jubileumsåret firades med bl a nyöppnad Greta Garbo-svit. Bomber, Blasfemi och Blodspengar en EU-mission i Pakistan Före detta chefsåklagare Annette von Sydow berättade för ett stort antal intensivt lyssnande Sweor om sitt mycket spännande och imponerande arbete i bl.a. Georgien och Pakistan. Annette von Sydow fick EU-uppdrag i och med att Sverige gick med i EU Då bildades en internationell enhet inom åklagarmyndigheten där Annette arbetade. Detta ledde bl a till arbete i Tirana i Albanien där en övervakningsenhet mot korruption byggdes upp. Vidare till Baltstaterna och Ukraina för att bygga upp juridiska enheter och unde åren bodde Annette i Georgien för att hjälpa till i ett större projekt för att ordna upp rättssamhället. Därefter blev det arbete i Haag. Men främst berättade Annette om sitt nyligen avslutade EU-uppdrag i Pakistan där hon under 18 månader i Punjab ansvarade för uppbyggnad av åklagarutbildning. Under Annettes tid utbildades Eva Kalling- Hansson avtackad med SWEA bricka. Ett glat gäng Sweor på Strand. Uppmärksamma åhörare på Borgargillet. 16 SWEA-bladet 1/2013

17 flytta ut 1200 åklagare, varav 20 kvinnor. Vi fick också höra lite om Pakistans historia och om den svåra situationen av i dag med ständiga hot förorsakade av självmordsbombare och amerikanska drönarna som skickas upp från Afganistansidan för att släppa sina bomber innanför gränsen i terroristbekämpningssyfte. Allt detta drabbar förstås de civila och präglar vardagen. Annette berättade också om den pakistanska blasfemilagstiftningen som är otäck. För en smärre religiös hädelse kan man lätt bli dömd till döden. En annan märklig sedvänja är att det går att köpa sig fri från ett brott genom att betala s.k. blodspengar efter rådslag med religiösa mullor. Vi fick höra mycket spännande och intressant innan det var dags att avnjuta en god måltid i Borgargillets lokal. Ny avtackning med bricka. Denna gång till Annette von Sydow i vacker Pakistandräkt. Flytta ut Från Portugal har vi fått följande brev från f.d. styrelsemedlemmen Barbro Holgersson som flyttade ut under hösten 2012: Bom Dia! som vi säger härnere i Portugal Det var ett tag sen sist och här har vi jobbat hårt med att komma i ordning i vårt nya hemland. Det är stor skillnad på att jobba med myndigheter i Portugal jämfört med Sverige. Vi har dock fått igenom både bosättningsbevis och NHR certifikat (dokumentet som visar att vi är s.k. residents här). Allt är krångligare här, det där med datorer är inte så utvecklat, utan det är papper och stämplar i alla riktningar. Man besöker elverket för att skriva under elavtalet, men innan dess måste man ha varit med en speciell blankett hos skatteverket och fått den vederbörligt stämplad och underskriven. På samma sätt är det med vatten och avlopp, men det är en helt annan myndighet och då måste man först ha fått underskrift och stämpel från stadsdelsnämnden som ligger i ett helt annat område. För sjukförsäkringen måste vi ha ett papper från svenska försäkringskassan och gå med detta till den sociala myndigheten, men först en blankett stämplad och underskriven av en annan del av skattemyndigheten. Sedan vänta i timmar på socialkontoret tillsammans med socialbidragstagare och människor med andra problem. Det är inga egna rum, utan allt sker relativt öppet. Så visst är det skillnad. Sedan blir det kopior, stämplar och underskrifter. Dessa uppgifter skickas därefter av dem till den svenska försäkringskassan och nu väntar vi bara på dokumentet som ger oss fri sjukvård här i Portugal och även normal sjukvård i Sverige. Vad som fortfarande återstår är att fixa portugisiskt körkort, vilket också innebär en hel del hantering innan det är klart, bl.a. behövs ett läkarintyg. Den (förhoppningsvis) sista myndighetskontakten för att bli portugis är när vi ska ta in bilen som flyttgods. En av våra vänner som redan påbörjat denna process säger att det är betydligt svårare och krångligare än allt annat tillsammans. Vi tar allt detta med ro och försöker att anpassa oss så gott det går och gilla läget. Bortsett från allt fixande så trivs vi mycket bra här, äter god mat, dricker goda viner, träffar nya människor (hittills mest svenskar och engelsmän). Fr ett par veckor sedan var vi uppe i Lissabon på SWEAs årsmöte med efterföljande middag med Livgardisterna (dvs. respektive). Jättetrevligt!! Jag var även med Freja (nätverk och lunchklubb för skandinaviska kvinnor i Algarve) på visning av Cliff Richards vingård Adega do Cantor. Det har redan blivit 3 besök på IKEA (2 i Sevilla och 1 i Lissabon), där vi köpt allt från möbler, prylar, ljus och Kalles kaviar. Internet är installerat och vi har nu även lokala mobiltelefoner. Vi har köpt ny TV och video och via Slingboxen ser vi mycket på svensk TV, trots att vi har en kanaler (engelska, amerikanska och lokala). Via Internetradion lyssnar vi på Sveriges Radio så vi har ganska bra koll vad som händer hemma i Sverige. I vår condominium (bostadsrättsförening) är 14 av 19 lägenheter sålda och nu börjar människor flytta in. Anläggningen är klar med fin trädgård, pool och inomhuspool, bubbel, bastu och gym. Vi trivs fantastiskt bra i vår lägenhet som har blivit riktigt hemtrevlig och mysig när vi har fått upp alla gardiner och tavlor. Det finns ett stort utbud av matvaruaffärer i Lagos (Intermarché, Pingo Doce, Continente, Lidl, m fl), plus fisk- och grönsaksmarknader och andra specialaffärer. Restaurangerna är av hög klass och serverar mycket god mat till ett betydligt lägre pris än i Sverige. Generellt kan man säga att Portugal är ett mycket vänligt land med en hög servicegrad. När det gäller att lära sig portugisiska (som inte är ett lätt språk) så har vi tyvärr inte kommit så långt ännu men vi ska ta tag i detta också. Tills vidare klarar vi oss med lexikon och Google översättningar eller helt enkelt med engelska. Barbro Holgersson swea-bladet 1/

18 flytta hem Flytta hem en lösning för allt fler utlandssvenskor Ja, för mig var det definitivt så, efter tolv år i Grekland. Grekland blev aldrig riktigt hemma trots grekisk storfamilj och gynnsamma levnadsomständigheter. Så när barnbarnen började rada upp sig (två hittills) kändes det helt naturligt att återvända till Stockholm. För maken var det lika naturligt att stanna kvar i Grekland, när han nu kunnat slå rot igen efter sina 30 år i Sverige. Ingen separation, ingen skilsmässa, fortfarande gemensamma hem och äktenskap. För skatteverket i Stockholm blev det en för svår ekvation. Bara två dagar efter min formella ansökan att få skriva mig i Sverige (som jag trodde var en formalitet) kom beslutet att jag visst inte kan skriva mig här, trots enbart svenskt medborgarskap, trots lägenhet i Stockholm, trots barn och barnbarn här. Jag hade dubbel bosättning och skulle vara skriven med min familj. Min familj bor i Stockholm Din familj är din make Lika spännande som det var att flytta från Sverige då år 2000, att få lämna det vanliga livet, börja på nytt i ett annat land, som ändå var bekant och tryggt, lika stor lättnad var det att komma tillbaka förra året. Tryggheten att tillhöra majoriteten. Säkerheten att förstå alla koder, att avläsa omgivningen och veta vad signalerna betyder. Nöjet att ha tillgång till hela kulturutbudet utan inskränkningar, att läsa tidningen till frukosten. Skönheten i både vitsippsbackar och novemberregn. Privilegiet att ha gångavstånd till barn och barnbarn, att kunna träffa släkt och vänner. Njutningen att få leva i världens vackraste huvudstad. Ja, listan kan göras längre. Men det finns ju en lista till: Längtan efter maken i vardagslivet (han kommer varenda månad). Saknaden efter vänner som är kvar och som jag nu träffar alldeles för sällan. Utsikten från terrassen över havet i sol och moln, regn och månljus, dimma och storm. Doften av citron och olja när den nygrillade fisken serveras på bordet. Smärtan i ben och rumpa av de obekväma tavernastolarna (Den första grekiska vana jag lärde mig, var att det krävs fem stolar per person, en att sitta på och en att vila varje ben och arm på) Så kontentan är förstås att det finns både fördelar och nackdelar. Man kliver aldrig ner i samma flod två gånger, varken floden eller man själv är oförändrad. Efter en längre sejour i ett annat land är man inte samma person som när man flyttade ut. Ovillkorligen påverkas man av sitt nya liv, ändrar värderingar, får nya insikter och referensramar. Ibland känns Sverige självgott och okunnigt, svenskarna med alla sina utlandsresor och språkkunskaper förvånansvärt provinsiella. Här omfamnar man många av uttrycken för mångkulturen, särskilt matvanorna som rör sig blixtsnabbt i globala banor. Men i grunden har man ändå svårt att se utanför sina referensramar och man är inte särskilt medveten om hur udda den svenska kulturen och mentaliteten är. Man tror gärna att Sverige är alltings medelpunkt och att the Swedish Way är en sorts normalitet som alla eftersträvar (i det är vi ganska lika amerikanerna, som på fullt allvar tror att alla vill vara amerikaner). Att komma med andra erfarenheter och framför allt, att ifrågasätta, tas inte väl emot. Alla som bott utomlands och återvänder vet detta. Jag minns under min tid på Svenska Dagbladet hur frustrerade de korrespondenter som flyttade hem blev. Så länge de suttit på sina poster ute i världen hade resten av redaktionen lyssnat på dem och tacksamt tagit emot deras material, men när de kom tillbaka till hemmaredaktionen blev de satta på plats. De skulle minsann inte tro att de var något! Samma sak kan vi återvändande utlandssvenskar möta; vi ska inte tro att vi är nåt! För mig har det varit lätt att återvända. Jag har inte bott ute så särskilt länge. Jag har hela tiden haft minst en fot kvar i Sverige barnen, lantstället, släkt och vänner. Jag har besökt Sverige flera gånger varje år. Jag behövde inte bekymra mig om att söka jobb, eftersom flytten sammanföll med pensioneringen. Jag kunde skaffa mig den bostad jag ville. Jag hade redan ett nätverk. Så egentligen är det väl inte jag som ska skriva en sådan här artikel. Det är många svenskor som flyttar hem från södra Europa i dessa dagar som har betydligt tuffare att åter ta sig in i det svenska samhället. Efter decennier utanför den svenska arbets- och bostadsmarknaden är det inte så lätt att etablera sig. Jobb är nog i allmänhet enklare att ordna än bostad, i alla fall i Stockholm och i alla fall om man har en utbildning och yrkeserfarenhet. Ute i landet kan det vara tvärtom. Där kan det finnas lägenheter men kanske sämre med jobb. I höstas var jag inbjuden till SWEA:s hemvändardag i Stockholm. Ett 30-tal gamla och nya Sweor träffades på en middag och fick utbyta erfarenheter och kontaktuppgifter. Själv återupptar jag Sweaarbetet här i Stockholm och kandiderar som sekreterare till årsmö- 18 SWEA-bladet 1/2013

19 tågresa/ stick in tet i februari. För många återvändande svenskor blir SWEA en del i återanpassningen, i alla fall om man flyttar tillbaka till Stockholm, Göteborg, Västerås eller Skåne. Här finns både erfarenhet och vänskap. Alla har varit i samma situation, återvänt efter längre eller kortare tid i annat land, etablerat sig på nytt med jobb, bostad och vänner. Därför finns det mycket hjälp att hämta och mycket förståelse för hur det känns. Inte minst socialt är det skönt att få glida in en gemenskap med nya vänner och kunna delta i föredrag, middagar, kulturevenemang, utflykter och hobbyverksamheter. SWEA Stockholm är den största enskilda avdelningen och fungerar förstås helt annorlunda än den lilla tighta Atenavdelningen. Det blir inte samma överblick och inte samma närhet. Men å andra sidan lär man känna väldigt många personer och får del av intressanta människoöden. Så nu sitter jag här i vinterrusket och funderar på hur jag kunde vara så dum så jag flyttade från den grekiska vintern (f ö något av det bästa med Grekland, om ni frågar mig). Häromdagen började jag jobba. Då blev jag dagmamma på heltid till lilla Sofia, tio månader, när hennes mamma återupptog sina studier. I slutet av sportlovsveckan, i begynnande snöstorm, på stationen i Duved, i väntan på det försenade Östersundståget, hittade jag ett elskåp bemålat med tänkvärda ord som jag här delar med mig. Efter att ha kommit med sista tåget den dagen, innan lands- och järnväg stängdes mellan Åre och norska gränsen, och efter ersättningsbuss till Sundsvall så hade vi över 3 timmar på oss att göra Sundsvall innan tågförbindelse mot Stockholm. Då gällde det att hitta sysselsättning trots regn och rusk. Roligt när man hittade gamla Hotell Knaust och kunde fotografera i den berömda trappan! Så småningom kom vi till Stockholm, 5 timmar försenade. Tänk vad snöflingor kan ställa till! Kerstin Graffman Stick in Som ett exempel på aktiviteter utanför det fastslagna programmet gjordes ett besök på Vårsalongen (bild nedan). Efter upprop på nätet anslöt sig 17 Sweor till en guidad visning i början av mars. Deltagarna uttryckte sin uppskattning över denna typ av stick in program som kommer att upprepas. Speciellt lämpligt för konstutställningar. Och nu har Skatteverket godkänt att jag bor i Sverige också. Lalli Costoulas Svedling swea-bladet 1/

20 lite kultur Det är mycket man lär sig när man är med SWEA. Både stort och smått. Pan och Syrinx Kulturgrupp 4 besökte i januari Konserthuset för en guidad visning då vi fick se och lära oss mycket som man normalt inte ser när man trängs med konsertbesökare. Bland annat fick vi veta att de fyra Carl Milles skulpturerna i vit gips som står i stora foajén hamnade där efter renoveringen på 70-talet. Från början stod de på balkonger bakom podiet. Skulpturerna föreställer Pan och de tre musorna Enterpe, Erato och Polyhymnia. Pan var enligt den grekiska mytologin en gud som associerades med naturen. Pan sägs fördriva tiden i skogen med att spela på sin flöjt och injaga skräck i människor med sin ludna kropp och bockfötter. Enligt myten skall Pan ha förälskat sig i nymfen Syrinx och förföljt henne. För att undkomma förvandlade sig Syrinx till vass. Men Pan skar då av vassrören och band dem till en flerpipig flöjt; Panflöjten. Därigenom erövrade han henne och kunde spela på henne. Panflöjt heter på grekiska Syrinx. Claude Debussy har skrivit ett stycke för soloflöjt som heter Syrinx. Boktipset Här en kort recension av en mycket bra bok som vi läst i vår SWEAbokklubb. Morgon i Jenin av Susan Abulhawa Denna bok handlar om det palestinska predikamentet och ger uttryck för det mänskliga lidandet som ger insikt samt drabbar känslomässigt. Det är en sensuell och passionerad berättelse om palestinsk kultur. Boken börjar med händelserna i Ein Hod 1948 då israelerna ockuperade palestinska, hundratals år gamla olivodlingar och skövlade hus och byar i norra Israel. En smärtpunkt även i Israel för orättfärdiga övergrepp under detta krig. Intåget i Jenin, ett blodigt crescendo 2002, utgör avslutning i denna roman som är ett inlägg i en pågående debatt där den ena sidan är i det närmaste ohörbar. Jag är glad att vi läste boken. Jag fick en annan vinkling på konflikten och förståelse för hur oerhört komplicerad Israel-Palestina frågan är. Boken finns i pocket. Rättelse I förra numret av SWEA-bladet, i reportaget från Sommarlunchen hade smugit sig in ett fel som jag gärna vill rätta till. Skaparen av det fina lotteri-priset i form av en broccoliskulptur angavs felaktigt vara Gittan Dicksons sonhustru när det skulle vara hennes dotter, konstnärinnan Catinca Nyström. I början av november ställde Catinca ut på Galleri Svea (vilket passande namn!) i Gamla Stan tillsammans med konstnärskollegan Inger Boström och jag begav mig dit för att be om ursäkt för missförståndet. Det blev ett hjärtligt möte med en intressant konstnär och jag blev riktigt glad över alla humoristiskt och skickligt utförda skupturer och målningar. Kan inte låta bli att här återge några av dem och samtidigt tacka för broccolin som någon lycklig vinnare kunde ta med sig hem i somras. Kerstin Graffman Gunnel Gustafsson 20 SWEA-bladet 1/2013

Som avslut applåderade vi Ingrid som höll ett trevligt tal på vår Galamiddag och nu ser vi fram emot våra kommande telefonmöten med spänning.

Som avslut applåderade vi Ingrid som höll ett trevligt tal på vår Galamiddag och nu ser vi fram emot våra kommande telefonmöten med spänning. RM Wien oktober 2012 Årsmöte i ÖEMA regionstyrelse i Wien SWEA region Östra Europa, Mellanöstern och Afrika höll även årsmöte under regionmötet i Wien. SWEA Stockholm har flera representanter i regionstyrelsen

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien

Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Erasmus-utbyte på Universität Wien vårterminen 2013 Skidåkning i Dolomiterna i norra Italien Tanken om att åka på utbyte hade jag haft redan när jag började studera på Kostvetarprogrammet i Uppsala. Men

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. För Seniorföreningen Danske Bank Sverige STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE För Seniorföreningen Danske Bank Sverige År 2013 Allmänt Under året har antalet betalande medlemmar ökat med 22 personer. Totala antalet medlemmar, inklusive Göteborgsgruppen,

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse!

Smaka! Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Smaka! I din hand håller du presentkortet Smaka på Norrköping. Här får du välja bland spännande menyer tillagade av prisbelönta kockar i en inspirerande miljö du väljer själv er smakupplevelse! Med presentkortet,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Möten, Event & Konferens

Möten, Event & Konferens Ängelholms Reumatiker Förening Kära medlemmar, känns detta tilltalande. Vi skulle behöva intresse anmälan till den 1 nov. av hur många som är intresserade. Möten, Event & Konferens Offert Ängelholms Reumatiker

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter!

COSTA BRAVA. Följ med till Spanien. - solfylld, sprudlande och spektakulär. Vi bjuder på flygresa och hotell i 3 nätter! Följ med till Spanien - solfylld, sprudlande och spektakulär Det spanska köket Läckra tapas Sprudlande cava Spektakulär natur Surrealistisk konst Genial arkitektur COSTA BRAVA Vi bjuder på flygresa och

Läs mer

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör.

Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och. Period: 1 9:e september 2012. Fredrik Egerstrand, filmregissör. Redovisning: Resebidrag film. Resa till Turkiet, Grekland och Period: 1 9:e september 2012 Fredrik Egerstrand, filmregissör. Göteborg Fredrik Egerstrand 20121002 Göteborg Reseberättelse. Göteborg-Erbil-Diyarbakir-Istanbul-Doyran

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Möten, fest & konferens

Möten, fest & konferens Möten, fest & konferens Möten i fokus Unika sätt att mötas Elite Stadshotellet i Eskilstuna erbjuder unika konferensmöjligheter med 19 möteslokaler. Vi har allt från små grupprum till stora härliga lokaler

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Med kvadraten på rätt ställe

Med kvadraten på rätt ställe Högst upp i en ljus, modern tvårummare med balkong och utsikt mot Bällstaån i Sundbybergs Strand bor paret Ida Högberg och Michael Strix. Med kvadraten på rätt ställe 4 BOK_ModernaHem_2_2012-1.indb 4 vå

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI onsdag 24 mars - onsdag 28 april Snart kommer våra älskade barn tillbaks nu är det bara 5 dagar kvar.. Tiden vi har väntat har varit lång och fylld med städning och reparationer,

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

-ett minne för livet.

-ett minne för livet. -ett minne för livet. Nu väcks Musikaliska till liv med nytt mål och nya färdriktningar - allt i musikens tecken. I hjärtat av Stockholm finner vi en av huvudstadens mest exklusiva och anrika konsertlokaler.

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides

Antonis & Pia. Dimitrios Solarides Antonis & Pia Dimitrios Solarides Antonis & Pia Copyright 2012, Dimitrios Solarides Ansvarig utgivare: Dimitrios Solarides Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1143-5 Till min bror Akilles 4 Ett femtiotal

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

ORDFÖRANDE HAR ORDET

ORDFÖRANDE HAR ORDET VINTER 2011 ORDFÖRANDE HAR ORDET Det gamla året är snart slut och det nya hälsar vi välkommet. Jag tackar er alla för det gångna året och för allt ni har gjort för föreningen. Jag hoppas mycket på ert

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping

PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I. Jönköping PLANERA DIN KUNDAKTIVITET I Jönköping restauranger i Jönköping Tegel Matbar Galleri Sjön Köket levererar rustika, europeiska smaker i modern tappning under benämningen easy eating. Med ca 50 meter från

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.2 2011 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 april Fagning i Allekvia änge med början kl.9.00 Röda Korset bjuder på lunch. * 30 april Vi firar

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer