Hägersten-Liljeholmen kommunal regi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hägersten-Liljeholmen kommunal regi"

Transkript

1 Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Hägersten-Liljeholmen kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia

2 Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar Index per område, KF-indikator Förskolorna per fråga 6-5- Sida

3 Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning och riktas till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola i Stockholm stad, både kommunalt drivna förskolor och enskilt drivna ingår i undersökningen. Syftet med undersökningen är att utveckla den pedagogiska kvaliteten i varje enskild förskola. Resultaten används även för att underlätta valet av förskola för vårdnadshavare i Stockholms stad genom att resultatet publiceras på stockholm.se. Undersökningen genomfördes med hjälp av postala utskick där möjlighet gavs att besvara undersökningen via en webblänk med personliga inloggningsuppgifter alternativt en postal enkät. Totalt genomfördes tre postala utskick varav det första två innehöll information om undersökningen samt inloggningsuppgifter till att svara via webblänk och det sista utskicket innehöll även en postal enkät. Undersökningen genomfördes under vecka 6-4 år 6. Urvalet tillhandahölls av Stockholm stad och är hämtat från Stockholm stads register BOSKO. Urvalet innefattade barn som var mantalsskrivna i Stockholm samt inskrivna på förskolan i mitten av januari år 6. Denna rapport visar resultaten för förskolor med kommunal regiform i Hägersten-Liljeholmen jämfört med staden totalt kommunal regi. Resultaten i rapporten jämförs med staden totalt samt mellan år 4-6 för stadsdelen, flickor och pojkar samt förskolornas regiform såvida minst 5 personer har svarat i respektive grupp. Antal svar för Hägersten-Liljeholmen är 45 vilket ger en svarsprocent på 67 %. Totalt för Stockholm stad inkom 446 svar, vilket ger en svarsprocent på 66 %. Undersökningen har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB, projektledare Maria Eklund, 6-5- Sida

4 Frågorna i enkäten Utveckling och lärande. Jag upplever att den pedagogiska miljön (material och dess tillgänglighet) på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.. Jag upplev er att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk (utveckla sitt ordförråd, sin förmåga att berätta, ställa frågor, uttrycka tankar, att lyssna och utveckla sittskriftspråk).. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande (mängd, antal, ordning, mätning, tid). 4. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen (sambanden i naturen mellan människor, växter, djur). 5. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama). 6. Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan (genom att förskolan tar emot eller besöker teater, musik, dans, samarbetar med bibliotek eller besöker museer och liknande). Normer och värden samt barns inflytande 7. Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 8. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor (utveckla sin empati, ansvarskänsla, tolerans och omtanke inför andra). 9. Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning.. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar.. Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Samverkan med hemmet 4. Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 5. Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). 6. Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 7. Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 8. Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 9. Upplever du att du som vårdnadshavare blivit diskriminerad i kontakt med förskolans verksamhet? *. Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? Kost, rörelse och hälsa. Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan.. Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat.. Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Övriga frågor 4. Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 5. Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6. Jag kan rekommendera mitt barns förskola. * Diskriminering innebär att ett barn eller en förälder missgynnas (det vill säga inte behandlas på samma sätt som andra barn eller föräldrar) direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna, som följer av lag, är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Konflikter mellan föräldrar och mellan barn faller utanför lagen och räknas inte som diskriminering Sida 4

5 Inför läsning av rapporten Diagrammen visar andelen av de som svarat och som har avgivit ett betyg (-5). Andelarna beräknas exklusive vet ej-svar. Det innebär att summan av betyget,,, 4 och 5 (instämmer inte alls-instämmer helt) summerar till procent, avrundningar till närmaste heltal har gjorts för respektive betyg vilket innebär att en summering av heltalen inte nödvändigtvis summerar till procent. Vet ej redovisas separat som andelen av de i målgruppen som avgivit svaret vet ej. Syftet med att redovisa vet ej separat är att möjliggöra jämförelser mellan olika redovisningsgrupper och frågor. Inkluderas vet ej så påverkas andelen nöjda/mindre nöjda av hur stor andel som svarat vet ej vilket gör att en jämförelse mellan resultaten (tex. över åren) inte kan göras. Vid beräkning av resultaten används alltid årets urval och underlag som utgångspunkt. Detta innebär bland annat att om exempelvis ett index har förändrats i vilka frågor som ingår räknas tidigare års resultat om baserat på de frågor som ingår i årets undersökning. Index per område är en sammanvägning av andelen nöjda (betyg 4 + 5) per aktuellt frågeområde och mäts i skalan -. KF-indikator är andelen nöjda (betyg 4 + 5) svar på frågan Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola och mäts i skalan -. Inga resultat redovisas i grupper med mindre än 5 svarande. Jämförelse mellan tidigare års undersökningar görs där så är möjligt, se frågorna i enkäten för specifikation Sida 5

6 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Stockholm stad totalt Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen flickor Hägersten-Liljeholmen pojkar Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Luren, Kransbindarvägen 69 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Höjden, Sturehillsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Toppen, Persmässgränd Sida 6

7 Svarsfrekvens Stockholm stad Svarsfrekvens Svarsfrekvens Svarsfrekvens Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto Antal svar Urval netto (%) 6 (%) 5 (%) Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Isgränd, Isgränd Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Sida 7

8 Sammanfattning av resultaten o Över tid är vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen generellt mer nöjda jämfört med år 5. o o o o o Jämfört med staden kommunala förskolor totalt är vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen generellt sett mindre nöjda år 6. Index för området utveckling och lärande har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för normer, värden samt barns inflytande har utvecklats från år 4, till år 5 samt år 6 i Hägersten-Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området samverkan med hemmet har utvecklats från år 4, år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. Index för området kost, rörelse och hälsa har utvecklats från år 4 till år 5 till år 6 i Hägersten- Liljeholmen. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o Index för området nöjdhet, trygghet och rekommendation har utvecklats från år 4, år 5 till år 6. För staden kommunala förskolor totalt är index år 6. o % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen instämmer i att de kan rekommendera deras barns förskola ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt kan rekommendera förskolan år 6. o o % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen instämmer i att förskolan i sin helhet är trygg och säker ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt instämmer i detta år 6. % av vårdnadshavarna i Hägersten-Liljeholmen är som helhet nöjd med förskolan ( % år 5, % år 4). % av vårdnadshavarna i staden kommunala förskolor totalt är som helhet nöjda med förskolan år Sida 8

9 Övergripande resultat

10 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 6: Rekommendera förskolan 5: Nöjd med helheten Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud 6 Hägersten-Liljeholmen 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt 8: Jag blir bemött respektfullt 8: Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

11 4: Trygg och säker : Fysisk aktivitet uppmuntras 5: Nöjd med helheten 6: Rekommendera förskolan Andel nöjda (betyg 4 + 5) : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 6: Kulturutbud Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 7: Information om förskolans mål 7: Känner sig tryggt 6: Välkommen att ställa frågor 4: Utveckling och lärande synliggörs : Eget initiativ och ansvar 8: Sociala förmågor Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

12 Hägersten-Liljeholmen andel nöjda (betyg 4 + 5) : Fysisk aktivitet uppmuntras : Varierad och näringsrik kost 5: Nöjd med helheten 4: Trygg och säker 6: Rekommendera förskolan : Pedagogiska miljön : Språklig utveckling : Matematiskt tänkande 4: Naturvetenskapliga fenomen 5: Själv skapa och uttrycka sig 6: Kulturutbud Hägersten-Liljeholmen 6 Pojke 6 Flicka 6 : Information om maten 7: Känner sig tryggt 8: Jag blir bemött respektfullt 8: Sociala förmågor 7: Information om förskolans mål 9: Lika möjlighet att utvecklas 6: Välkommen att ställa frågor 5: Delaktighet och inflytande 4: Utveckling och lärande synliggörs : Barnet bemött respektfullt : Eget initiativ och ansvar Not: Se frågornas formulering i sin helhet under avsnittet "Frågorna i enkäten" Sida

13 Per år

14 Hägersten-Liljeholmen per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

15 Hägersten-Liljeholmen per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

16 Hägersten-Liljeholmen per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 5 54 Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

17 Hägersten-Liljeholmen per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

18 Hägersten-Liljeholmen per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 8

19 Hägersten-Liljeholmen per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

20 Hägersten-Liljeholmen per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

21 Hägersten-Liljeholmen per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

22 Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Hägersten-Liljeholmen 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge 99 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

23 Flickor/pojkar

24 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 4

25 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Utveckling och lärande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 5

26 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 6

27 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Normer och värden samt barns inflytande Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta eget initiativ och ansvar. Flicka 6 Pojke Flicka Pojke Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 7

28 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 8

29 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Samverkan med hemmet Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. 6 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Pojke 6 Flicka Pojke Flicka Pojke 4 Flicka 4 * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida 9

30 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Kost, rörelse och hälsa Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

31 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Nöjdhet, trygghet och rekommendation Instämmer inte alls 4 5 Instämmer helt Andel (%) Nöjda* Vet ej Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka Jag kan rekommendera mitt barns förskola. 6 Pojke 6 Flicka 6 Pojke 5 Flicka 5 Pojke 4 Flicka * Nöjda visar de som har svarat 4 och Sida

32 Hägersten-Liljeholmen flickor och pojkar per år Diskriminering % Upplever du att ditt barn har diskriminerats i förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Har du tagit upp händelsen med personalen? (upplever barn diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Pojke 6 Upplever du att du som vårdnadshavare har diskriminerats i kontakt med förskolans verksamhet? Ja Nej Vill ej uppge Flicka 6 99 Har du tagit upp händelsen med personalen på din förskola? (upplever vårdnadshavare diskrimineras) Ja Nej Vill ej uppge Inga resultat redovisas där färre än 5 har svarat 6-5- Sida

33 Index per område och KF-indikator

34 Utveckling och lärande Hägersten-Liljeholmen index per område och år samt KF-indikator 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Observera att i tidigare års undersökningar ingick inte alla årets frågor i frågeområdena. Normer och värden samt barns inflytande 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Samverkan med hemmet 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 Kost, rörelse och hälsa Nöjdhet, trygghet och rekommendation 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen 4 KF-indikator 6 Hägersten-Liljeholmen 6 Hägersten-Liljeholmen 5 Hägersten-Liljeholmen Sida 4

35 Förskolorna per fråga

36 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 57 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 99 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4

37 Jag upplever att den pedagogiska miljön på mitt barns förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. % % Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Solbacken, Personnevägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 65 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

38 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-5 Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 64 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-

39 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk. % % Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Andel nöjda (4 + 5) 6 5

40 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 7 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 65 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Luren, Kransbindarvägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7

41 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Andel nöjda (4 + 5) 6 5

42 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 68 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 65 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Luren, Kransbindarvägen 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 7 7 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 7

43 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen. % % Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 58 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

44 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 66 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55

45 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 65 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

46 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 58 5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 8 57 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 46 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Toppen, Persmässgränd Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 54 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 6 5 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 66 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Luren, Kransbindarvägen 48 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 64 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 6 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 44 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan 4:an, Örnbacken 4 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Åsen, Sedelvägen B 9 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Isgränd, Isgränd 6 59 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen

47 Jag upplever att förskolan ger mitt barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan. % % Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 8 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 9 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Andel nöjda (4 + 5)

48 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E

49 Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan. % % 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

50 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 68 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7

51 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor. % % Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 68 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

52 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 % % 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - % %

53 Jag upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Andel nöjda (4 + 5) Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken % %

54 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 99 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7

55 Jag upplever att personalen på förskolan bemöter mitt barn på ett respektfullt sätt. % % 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

56 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen

57 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att ta egna initiativ och ansvar. % % Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 7 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 6 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

58 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 48 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 7 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 7 7 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-7 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 7 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan Förskolan Luren, Kransbindarvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-6

59 Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs. % % 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 8 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

60 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 5 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Parken, Förmansvägen 9 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - 7 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 54 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7

61 Jag har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten (genom utvecklingssamtal, föräldramöten och andra forum). % % Förskolan Mellanberget, Personnevägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Örnberget, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Andel nöjda (4 + 5) 6 5

62 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 59 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 66 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 65 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6

63 Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. % % Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 59 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

64 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 49 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 64 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Timotejen, Responsgatan - 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Mellanberget, Personnevägen

65 Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt. % % 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 7 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan 4:an, Örnbacken Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 69 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Andel nöjda (4 + 5) 6 5

66 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Luren, Kransbindarvägen 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 99

67 Jag uppplever att personalen på förskolan bemöter mig på ett respektfullt sätt. % % 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken 4 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 454 Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

68 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 5 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Parken, Förmansvägen Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 6 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen 7 Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Solbacken, Personnevägen 68 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 67 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen

69 Jag är nöjd med informationen jag får om maten på förskolan. % % 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Andel nöjda (4 + 5) 6 5

70 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 99 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Hamngården, Maskinistgatan Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata 67 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Smeden, Klensmedsvägen 65 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 65 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan Förskolan Parken, Förmansvägen 9 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Marievik, Marieviksgatan Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen 47 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 7

71 Jag upplever att mitt barns förskola serverar en varierad och näringsrik mat. % % 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 9 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

72 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 Förskolan Mellanberget, Personnevägen 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8-7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4-44 Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 67 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 66 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 64 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Luren, Kransbindarvägen 456 Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 7 Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8- Förskolan 4:an, Örnbacken 4 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen -

73 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter. % % Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och Förskolan Timotejen, Responsgatan - 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 54 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

74 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd Förskolan Kajen, Fredsborgsgatan 5 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen 8 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken 55 6 Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - Förskolan Korpen, Schlytersvägen Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 4 Förskolan Kroppås, Sankt Mickelsgatan 7 Förskolan Brandstegen, Höstgatan 4 a 7 Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 7 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan 4:an, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Mellanberget, Personnevägen Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 7 Förskolan Isgränd, Isgränd Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 Förskolan Parken, Förmansvägen 9 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen 7 Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Ellen Key, Ellen Keys Gata Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 7

75 Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn. % % Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Luren, Kransbindarvägen 66 5 Förskolan :an,selmedalsvägen 46 Förskolan Sjötorget, Marieviksvägen Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 5 Förskolan Solbacken, Personnevägen 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 67 Förskolan Karlavagnen, Ljusstöparbacken 4 Förskolan Elsa Brändström, Elsa Brändströms gata 6 5 Förskolan Ellen Fries, Ellen Fries gata 457 Förskolan Mikrofonen, Svarvstolsvägen 455 Förskolan Smeden, Klensmedsvägen Förskolan Paletten, Huvudfabriksgatan 8-7 Andel nöjda (4 + 5) 6 5

76 Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola. Andel nöjda (4 + 5) 6 5 % % % % Förskolan Åsen, Sedelvägen B Förskolan Marievik, Marieviksgatan 46 Förskolan Korpen, Schlytersvägen 5-55 Förskolan Kata Dalström, Kata Dalströms gata -5 Förskolan Torget, Ingenjörsvägen Förskolan Årstaberg, Årsta skogsväg Förskolan Parken, Förmansvägen 9 4 Förskolan Svandammsgården, Cedergrensvägen 5-7 Förskolan Snöbollsgränd, Snöbollsgränd 45 Förskolan Timotejen, Responsgatan - 4 Förskolan Störtloppet, Störtloppsvägen 7 Förskolan Viken, Gröndalsvägen 46 Förskolan Sjöboden, Selmedalsringen 5 Förskolan Grågåsen, Erik Segersälls väg 4- Förskolan Höjden, Sturehillsvägen 9 Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 4 Förskolan Solgläntan, Selmedalsvägen Förskolan Sjöbjörnen, Sjöbjörnsvägen Förskolan Udden, Gröndalsvägen 7 7 Förskolan Gläntan, Lotterivägen Förskolan Svängen, Sjöviksbacken 9 Förskolan Sjövik, Fredsborgsgatan 6 Förskolan LM-Gården, Trettondagsvägen 7-9 Förskolan Hanna Rydh, Hanna Rydhs Gata 5 Förskolan Juvelen, Slättgårdsvägen Förskolan Instrumentet, Instrumentvägen Förskolan Vinterviken, Blommensbergsvägen 6 Förskolan Pytsen, Nybohovsbacken Förskolan Kastanjen, Majstångsvägen 6 7 Förskolan Äventyret, Telefonvägen - 5 Förskolan Sjöberget, Torsten Alms gata Förskolan Luren, Kransbindarvägen Förskolan Rönneberga, Vattenledningsvägen 8- Förskolan Skogsåsen, Sparbanksvägen 6 Förskolan Hattis, Hattmakarbacken Förskolan Solstrålen, Hägerstensvägen 5 Förskolan :an,selmedalsvägen Förskolan Ängen, Ingenjörsvägen 4 Förskolan Gladan, Erik Segersälls väg 9 Förskolan Trekanten, Lövholmsvägen B 8 Förskolan Skogsbacken, Selmedalsvägen - Förskolan Gröndalsgården, Lövolmsvägen 6 Förskolan Toppen, Persmässgränd 6 7 Förskolan Örnberget, Örnbacken 4 5 Förskolan Flyttfågeln,Stenkilsgatan 6 Förskolan Skogsgläntan, Fastlagsvägen 56 och 68 7 Förskolan Isgränd, Isgränd 6 47 Förskolan Hamngården, Maskinistgatan 6 Förskolan Slättgården, Slättgårdsvägen 7 6 Förskolan Lyckebo, Inteckningsvägen 7 E 7

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen

Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Bromma Enskilda skola förskola, Mossvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd

Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 6 87 Montessoriförskolan Den Lille Prinsen, Brunnsgränd 6-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3

Förskolan Bullerbyn Fältvägen 3 Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Förskolan Bullerbyn Fältvägen -5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47

Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen 47 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Jungfru Lona, Kinmanssonsvägen -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 6 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 16-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 917 Birkagårdens förskola Sol-ägget, Birkagatan 1-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52

Förskolan Sol och Måne, Bastugatan 52 Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Sol och Måne, Bastugatan -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen

Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen Stockholms stad Förskoleundersökning 21 47 Mother Goose Int. Pre-school Kungsholmen 21-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4

Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 Stockholms stad Förskoleundersökning 216 128177 Tuff-Tuff, Timmermansgränd 4 216-5-12 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12

Förskolan Pippi Långstrumps Gata 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Förskolan Pippi Långstrumps Gata 1 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen

Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Förskolan Bild & Tanke, Hägerstensvägen 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan

Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 17 917 Birkagårdens Förskola Sol-ägget, Birkagatan 17-8- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Sockenstugan, Sockenvägen

Sockenstugan, Sockenvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 157 Sockenstugan, Sockenvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd

Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 15 857 Olivträdets Skola och Förskola, Stävholmsgränd 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Månen, Loviselundsvägen

Förskolan Månen, Loviselundsvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 1 Förskolan Månen, Loviselundsvägen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Gunghästen, Montebellogatan

Gunghästen, Montebellogatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 89 Gunghästen, Montebellogatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Förskolan Sälen

Förskolan Sälen Stockholms stad Förskoleundersökning 15 111 Förskolan Sälen 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen

Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen Stockholms stad Förskoleundersökning 5 7 Pysslingen Förskolor - Gläntan, Drivhusvägen 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr

Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr Stockholms stad Förskoleundersökning 15 7 Pysslingen Förskolor - Skogsgläntan, Bäverdammsgr 15-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan

Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan Stockholms stad Förskoleundersökning 15 Pysslingen Förskolor Grönkulla, Brännkyrkagatan 15-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE

Förskolan Vultejusvägen 15 BDE Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Förskolan Vultejusvägen 1 BDE 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat

Läs mer

Mother Goose International Pre-school Kista

Mother Goose International Pre-school Kista Stockholms stad Förskoleundersökning 5 Mother Goose International Pre-school Kista 5-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd

I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 I Ur och Skur Vindivil, Kvickrotsgränd 1--11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Fsk Trollgården

Fsk Trollgården Stockholms stad Förskoleundersökning 1 1 Fsk Trollgården 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A

Små vänner, G:a Tyresövägen 349 Hus A Stockholms stad Förskoleundersökning 1 Små vänner, G:a Tyresövägen 9 Hus A 1-- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Förskolan Eden

Förskolan Eden Stockholms stad Förskoleundersökning Förskolan Eden -- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Per år Flickor/pojkar

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Rawley Gisela Sara Ulrika

Rawley Gisela Sara Ulrika Stockholms stad Familjedaghem 215 Rawley Gisela Sara Ulrika 215-5-25 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat 215-5-25 Sida 2 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12

042091 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 12 Stockholms stad Förskoleundersökning 16 91 Autismförskolan Skatten, Bräckegatan 1 16-5-11 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola

Stockholm stad Förskoleundersökning Månen Famnens förskola Stockholm stad Förskoleundersökning 214 44217 Månen Famnens förskola Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Lofoten Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Finska förskolan Stockholm stad Förskoleundersökning 21 31 Förskolan Finska förskolan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Årstaängen Stockholm stad Förskoleundersökning 6 Förskolan Årstaängen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg.

129177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. Stockholms stad Förskoleundersökning 15 19177 Eudora Internationella Förskola, Fatburs Brunnsg. 15-5-1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Stockholm stad Familjedaghem 21 Rawley, Gisela Sara Ulrika Älvsjö stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Resultat Familjedaghemmet per år Familjedaghemmet

Läs mer

Södermalm kommunal regi

Södermalm kommunal regi Stockholms stad Förskoleundersökning 6 Södermalm kommunal regi 6-5- Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Sammanfattning av resultaten Resultat

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen

Stockholm stad Förskoleundersökning Kungsholmen Stockholm stad Förskoleundersökning 4 Kungsholmen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel kommunala/fristående

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör

Stockholm stad Förskoleundersökning Enskede-Årsta-Vantör Stockholm stad Förskoleundersökning 04 Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Stadsdel per år Stadsdel

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel

Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Stockholm stad Familjedaghem Hässelby-Vällingby stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Stadsdelen per år Stadsdelen flickor/pojkar

Läs mer

Presentation av förskoleundersökningen 2016

Presentation av förskoleundersökningen 2016 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen förskola Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-05-31 Handläggare Susanne Forss Gustafsson Telefon: 08-508 22 064 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Stockholm stad Familjedaghem 2014

Stockholm stad Familjedaghem 2014 Stockholm stad Familjedaghem 24 Myhrberg, Ann-Cathrine Skarpnäck stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat övergripande resultat per år

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar Ekorrens förskola: (7 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 16 (64 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden

Enkätundersökning 2012 Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm. Huvudrapport Hela staden Föräldrar bedömer familjedaghem/pedagogisk omsorg i Stockholm Huvudrapport Hela staden OM UNDERSÖKNINGEN Bakgrund och syfte Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 15 Föräldrar förskola Lekplatsvägens förskola Antal svar Lekplatsvägens förskola: 5 (73 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 6 (6 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. Norrmalm Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 0957 Vasastans Monteso fsk. OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning

Läs mer

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017

Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola. Sundbyberg Skolundersökning 2017 Sundbybergs stad Lärkan - Föräldrar Förskola Sundbyberg Skolundersökning Om undersökningen Innehåll - Om undersökningen - NöjdKundIndex (NKI) - Resultat Om undersökningen Metod Undersökningen genomfördes

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Norrbackaskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 3 % Antal svar för alla

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %)

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt. Antal svar Familjedaghem totalt: 30 (59 %) Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar familjedaghem Familjedaghem totalt Antal svar Familjedaghem totalt: (59 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat - Per fråga - NöjdKundIndex

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Pluto förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar Pluto förskola: 25 ( %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 132 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Klara gymnasium Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School

KBU Gymnasiet 2016 Thoren Business School Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar grundskola Bergius årskurs Antal svar för aktuell årskurs: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för aktuell skola: 2 Svarsfrekvens: 1 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Aspnässkolan Antal svar för aktuell skola: 29 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 16 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 62 % 2 Presentation Om

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska

Sundbybergs stad Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Sundbybergs stad Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Milots förskola, finska Antal svar Milots förskola, finska: 12 (67 %) Antal svar samtliga kommunala förskolor: 1656 (72 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 IT-Gymnasiet Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika användaruppgifter.

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad

KBU Gymnasiet 2016 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad KBU Gymnasiet 16 Folkuniversitetets gymnasium i Karlstad Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Hemtjänst servicehus Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Kungsholmen stadsdel Presentation Om undersökningen

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Ur o Skur Skogsbacken Antal svar: 63 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Järfälla, alla förskolor: 7 (svarsfrekvens: 66 %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för Ekorrens förskola: st. Svarsfrekvens: 6 procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: 6 procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för Pluto förskola: 8 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Västra Brotorps förskola Antal svar för Västra Brotorps förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning Föräldrar förskola Dimslöjans förskola Antal svar för Dimslöjans förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Kommunala förskolan totalt: st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar för Stella Nova förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar för Fristående förskolan totalt: st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning

Förskoleundersökning Lilla Blå Elefanten. Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten Farsta Stadsdelsförvaltning Förskoleundersökning 0 8907 Lilla Blå Elefanten OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens

Läs mer

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet

KBU Gymnasiet 2017 Praktiska gymnasiet KBU Gymnasiet 201 Om undersökningen Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten med unika

Läs mer