Årgång 40 Maj Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 40 Maj 2008. Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner"

Transkript

1 Årgång 40 Maj 2008 Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner

2 I N N E H Å L L Några rader från ordföranden 3 Vad händer med toaprojektet? 4 Inbjudan till vårlekstuga 7 Besök på Stadshuset februari Inbjudan till Midsommareskader 10 Inbjudan till Skottårsbal 11 Bertil Lagerström till minne 12 UUS april Dansstämman uppskjuten 15 En dansledares mardröm 16 SFV Open augusti Evjagängets Good Old Days 19 Valborgsmäss på Uttringe 20 Välkomna till SFV 21 Nya postadresser/telefonnummer 21 Nya e-postadresser kolla hemsidan! 22 Manusstopp för ny matrikel 22 Viktiga datum 23 Värt att veta 24 Fotografier i detta nummer: Jan Henrik Bergqvist omslaget; Erik Larsson s. 4, 5 överst; Lena Sjöström Larsson s. 6 överst; Bertil Norberg s. 5 nederst, 6 nederst; Gunnar Sundin s. 8, 15; Susanna Lagerström s. 12; Marléne Gunnelin s. 20. OBS: Alla fotografierna kan ses i färg på SFVs hemsida Illustrationen på sidan 7 är gjord av Hans Vestin. SFV-bladet är Svenska Folkdansens Vänners medlemstidning, som utkommer fyra gånger per år: i februari, maj, september och november. Redaktör: Gunnar Sundin Bitr. redaktör, layout & textmontage: Monica Norberg 2

3 Några rader från ordföranden Bertil Lagerströms kamp mot cancern tog slut på påskaftonen. Tragedin drabbar i första hand Kerstin och familjen, men också hela vår förening, som därmed förlorat en god vän, en intill slutet synnerligen aktiv medlem och en hängiven styrelseledamot. Hans insats för föreningen har lämnat påtagliga avtryck, både i SFVs ekonomi och på Uttringe. (Se även minnesorden på sidorna ) Som en följd av Bertils sjukdom och reducerade ork att praktiskt kunna arbeta på Uttringe, har många medlemmar hörsammat Anders Rolands begäran om hjälp. Medlemmar som normalt varken hanterar hammare, tumstock eller fogsvans har mött upp och dragit sitt strå till stacken. Dessa spontana och uppskattade arbetsinsatser av både gammal och ung, det ena veckoslutet efter det andra, ser jag som en vitamininjektion för sammanhållningen i föreningen. När Du nästa gång kommer ut till Uttringe skall Du finna att ett nytt kapprum skapats intill familjerummet på övervåningen, och att nya belysningsarmaturer monterats vid tvättställen i pojk- och flickrummen. I hallen på bottenplanet har den största förändringen skett. Ett WC-rum har byggts, där det blir vägghängd toalettstol, tvättställ, ventilation, värme, kaklad vägg och marmor på golvet samt en golvbrunn. Kravet har från början varit att detta utrymme skall vara lättstädat. Vad Du inte kommer att kunna se är avancerade rördragningar för vatten och avlopp under hallens och kökets bjälklag bort till anslutningspunkten vid matkällaren. Än återstår en del arbete, såsom målning med mera. Förhoppningen från Attes sida är att den stora invigningen, efter hela fyra års förberedelser, och med föreningens största ekonomiska satsning någonsin, skall kunna ske vid årets Vårlekstuga, söndagen den 25 maj. Missa inte detta tillfälle! Jan Henrik Bergqvist 3

4 Vad händer med toaprojektet? Arkitekter kan bättre än vi tänka ut hur det nya ska bli. Under våren och hösten 2007 har planering och kalkylering fortgått. På hösten fick Bertil Lagerström och jag klartecken från styrelsen för den kalkyl vi framlagt, baserad på ritningar av Lena Sjöström Larsson och Hasse Vestin. Parallellt med byggprojektet har Bernt Rahm kontaktat nätägaren Vattenfall för att få en ny serviskabel förlagd i våra för ändamålet nedgrävda rör. Det visade sig att Vattenfall gör detta utan kostnad, det enda som krävdes av oss var ett mätarskåp på fasaden. Detta är nu placerat på västra fasaden (kökssidan). I dagarna kopplas strömmen om för att gå den nya vägen. Telia har redan dragit och kopplat in sina ledningar. Snart är de gamla luftledningarna ett minne blott. På grund av Bertil Lagerströms tilltagande ohälsa gick de invändiga byggnadsarbetena i stå under hösten. Det var inför arbetshelgen i februari som Monica och Bertil Norberg kontaktade mig och undrade vad som kunde uträttas under denna helg. Vi planerade och bestämde vad som skulle göras och i vilken ordning. En rörmokare engagerades för att demontera delar av avloppsrören och dra nya vattenledningar. De gamla ledningarna var dragna på ett tillkrånglat sätt, och för att slippa riva för mycket av inredningen beslöt vi att dra nytt i stället. Dessa arbeten utfördes under några dagar i mars. Den gamla varmvattenberedaren, visserligen fungerande men dock med 40 år på nacken, byttes ut till en ny och mindre energikrävande modell. Erik D blev elmontör för han vet ju hur man gör. 4

5 Nu under våren har det arbetats nästan varenda veckoslut med att först riva golv och väggar för att sedan bygga upp och återställa på olika sätt. Här följer en lista över vad som gjorts eller kommer att göras på grund av toalettbygget: Hallen har blivit lite mindre, den nya toaletten tar plats. Gillestugan har fått en lucka till Uttringes undre värld. Pojk- och flickrummen kommer att få nya tvättställ. Flickrummet är ommöblerat. Karlson-garderoberna har gåtts igenom och rensats. Familjerummet är numera mindre men bättre. Anders Rolands snickeri Ny garderob för ytterkläder har byggts i kan nog till en dörrpost bli. delar av det forna familjerummet. Dörröppningen är omgjord. I källaren har bl.a. ny varmvattenberedare och ventilationssystem för toaletten installerats. Elinstallationer har gjorts lite här och var. I köket har vi fräschat upp under diskbänkarna. I matkällaren har hålet mot krypgrunden murats igen. Nya hyllor kommer att sättas upp bredvid den nya avlopps- och vatteninstallationen. Hunden Terje allt bevakar ser dock ofta endast bakar. 5

6 Under arbetets gång har många medlemmar kunnat demonstrera sina färdigheter i byggandets och snickrandets sköna konst. Man kan nog säga att det har gått som en dans! Att räkna upp individuella prestationer låter sig inte göras, risken att glömma någon vill jag inte utsätta mig för. Men för att påvisa engagemanget måste jag nog nämna Erik Larssons brottning med de kvarvarande avloppsrören de som rörmokaren inte tog bort. Lyssnar ni Erik L bland källar'ns rör svär väl mera än man bör. riktigt noga när ni går ner i källaren, kan ni säkert fortfarande höra några kraftuttryck, som ett eko, från Erik. Om nu alla löften om leveranser av kakel, marmor, dörrar med mera infrias så att allting kommer i tid, hoppas jag att Herr Ordföranden kan klippa invigningsbandet samt prova toaletten till vårlekstugedeltagarnas stora glädje. Anders Roland (Atte) Det denna bilden säger är att Melker snart blir pensionär! 6

7 Vårlekstuga på Uttringe den 24 maj Uttringe inbjuder alla till försommarfest då naturen står som spön i backen och klorofyllen bara ropar efter dig. Mjukstarta gärna genom att komma ut redan på fredagen och delta i festförberedelserna. Kvällen avslutas med grillmiddag och kanske ett hastigt dopp i Uttrans svalkande vågor innan nattens ro tar över. All hjälp emottages med tacksamhet! Meddela vid anmälan om ni kommer ut redan på fredag kväll, så att grillfest med mera kan planeras. För lördagen gäller följande program: Senaste tidpunkt då folkdräkten ska sitta på Samling Lunch med efterföljande dans Den som vill hyra folkdräkt kontaktar Maria Wallén (tel ) i god tid före måndagen den 19 maj kl , då utlämningen sker. Anmälan senast den 18 maj till Erik Larsson e-post: telefon VÄLKOMNA! 7

8 Besök på Stadshuset den 12 februari 2008 Klockan utanför stadshusets entré från borgargården, i dunkel och småsnål vind, ökades en skara kulturintresserade SFV-are ständigt på, så att där precis kl fanns en grupp stor nog att bemanna ett par kadriljer enligt klubbmästeriets egen Mäster Erik. Punktligt insläppta enligt den fastställda planen av vår unga, alerta guide Karin, strövade gruppen något tveksamt men nyfiket, som en skock höns vilka intar ett nytt revir, fram till självbetjäningsgarderoben, där ovan bemälte Erik snabbt klarade av de pekuniära omständigheterna, dymedelst klående varje deltagare på SEK 90. Snabb förflyttning till Blå hallen. Där berättade vår guide med särskilt för gamla öron vänlig, pregnant artikulering om byggnadens tillblivelse åren , om det speciella teglet i väggarna, om det gröna golvet, lagt med kolmårdsmarmor, och om varför Karins trappa kallas för just Karins trappa. Det var naturligtvis inte kvällens guide, som givit den stora, centrala trappan dess namn, utan arkitekten Ragnar Östbergs hustru Karin, som lär ha fått provgå trappsteg upp och ner, för att få fram bästa höjd och djup på stegen för bekväm förflyttning. Bevarad i tacksamt minne inte minst av alla servitörerna under nobelmiddagarna kan man förmoda. Vidare förklarades namnet Blå hallen. Trots att väggarna är röda och golvet grönt har man behållit det ursprungliga namnet, som arkitekten hade tänkt sig. Han hade planerat en blå ton på väggarna men ändrade sig, när han såg hur vackert rummet blev med den speciella tegelfärgen och att det kom att likna en öppen gård. Plötsligt hördes svaga orgeltoner i fjärran. Man skyndar på att få renoveringen av stadshusets orgel klar, därför övertiden. Via rådsalskorridoren, förbi alla dörrarna till ämbetsrummen för stadens magistrat och de på motsatta väggen anbragta relieferna av arbetare, som deltog i uppförandet av byggnaden, kom vi till den så kallade medaljsalen med en oljemålning föreställande Ragnar Östberg. Där besåg vi en monter med medaljer och andra minnespenningar samt en gyllene nyckel, vilka alla erinrade om festliga tillfällen ur stadens historia. En av dem som byggde huset har här kommit fram i ljuset. 8

9 Rådssalen, välkänd för de flesta från en mängd TV-inslag, imponerade bl.a. med sin takhöjd och sitt vackert blå, himmelsliknande vindöga ovan de vackert dekorerade takbjälkarna, som konstruerats i fornnordisk stil. Många andra detaljer inte att förglömma. I det lilla Ovala rummet eller Franska rummet är väggarna klädda med gobelängliknande textilier, som absolut inte är några gobelänger (!), men som likväl är så värdefulla, att man där alls icke får fotografera. Dock: Att därstädes låta sig sammanvigas med någon går bra. Ett tjugutal par låter sig vissa lördagar fjättras med hymens band i denna romantiska miljö. Naturligtvis svepte vi igenom Prinsens galleri med dess svarta pelarrad och välkända fresker av prins Eugen m.fl. Tyvärr hinner man inte stanna och fördjupa sig länge nog i alla detaljer, som fångar intresset. Slutligen: Gyllene salen stadshusets festsal. Utsmyckad av Carl Einar Forseth, som mycket ung och tämligen nyutbildad fick detta uppdrag. Han innehade under ett par års tid ett statligt resestipendium för att förbereda sig och besökte flera länder i södra Europa i detta ärende. Resultatet blev mosaikerna runt om, som framställer stockholmsmotiv och berömda svenskar, och som består av många miljoner små gyllene glasbitar. Mest iögonenfallande är naturligtvis kortväggen, som upptages av Mälardrottningen. Vi lät oss fascineras av de många turerna kring tillkomsten av verket. Många var angreppen och försvaren. Var det så att Mälardrottningens kubistiska drag kunde ha inspirerats av Forseths fru Irma? Kunde hon godtas som en fredssymbol? Kunde bildens stripiga hårslingor verkligen ursäktas med förklaringen att de symboliserar Mälarens vågor? Vidare frågade man sig om bilden på motsatta kortväggen kunde godtas, där Stockholms skyddshelgon Erik den Helige högst uppe vid taket på grund av platsbrist syntes ha förlorat halva huvudet. Emellertid kunde stadshuset invigas på midsommaraftonen 1923, fyra hundra år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm. Efter en knapp timmes insupande av dessa stockholmiana var alla andligen mätta, men några hade lekamliga behov att tillfredsställa och avslutade begivenheten med att försvinna ned i Stadshuskällaren. Ja, kära läsare, se det var en afton att länge minnas och för att de som inte hade tillfälle att närvara vid denna tilldragelse ska erhålla en fullödigare bild, kan ett eget guidat besök inte nog starkt rekommenderas. Tecknar med sedvanlig tacksamhet Därvarande insupare: Åke Delow 9

10 Midsommareskader! SFVs hängivna seglare med besättningar kallas till skeppsmöte fredagen den 20 juni för förtäring av färskaste potäter och sill jämte därtill lämpliga drycker samt köttbit och grillolja lämpade att attrahera traktens (sill-) trutar. Bärbara musikinstrument bör medtagas. För att kunna deltaga i Happy Hour i hamnen skall du vara på plats klockan på följande position: N 59 o 20' 31" E 18 o 53' 39" Vid ingång till angiven position bör fartyg med mer än 0,2 m djupgående kära BB-landet. För allehanda vindar skyddad vik med gott ankarfäste erbjuds alternativ i lera, bakom stenbumling eller i rejäl kabel. Du som inte är påmönstrad någon båt, men ändå önskar deltaga, är välkommen att närvara den juni och kan avhämtas respektive senare avmönstra vid en närliggande ångbåtsbrygga. Medför egen förplägnad, solcrème, öronproppar, myggstift och sovsäck. Naturligtvis kommer det bästa försommarväder att gynna oss när vi efter beslut av Skepparmötet på midsommardagen kastar loss för att med milda vindar styra hän mot en skön naturhamn någonstans i vår vackra skärgård. Anmälningar och förfrågningar ställes före 19 juni till Amiralitetets stabsexpedition: eller per telefon , men därefter enbart till skeppstelefonen Akterseglade uppmanas för erhållande av eskaderns aktuella position att kontakta Amiralitetsfartyget. Väl mött med eskaderflaggan hissad, saltstänk i skägget, mössan på svaj och kölsvinet stuvat med mycket skaffning, dvs. mat och dryck till den 33:e årgången av Midsommareskadern! Amiralitetet 10

11 F RU SÖKER BONDE Kramgo, dansant kvinna i sina bästa år, med mindre herrgård söder om Stockholm, söker dig, mångsidige och händige man som trivs lika bra i blåställ som i smoking och känner dig hemma både bakom plogen och på dansgolvet. Behärskar du dessutom konsten att såväl söka EU-bidrag som skriva glödande kärleksbrev, är du något för mig! Stiligt utseende inget hinder. Om du är intresserad, är du välkommen att inspektera mina ägor i Rönninge lördagen den 13 september Uttringevägen 200 är adressen. Kom redan klockan 16, så att vi får tid att lära känna varandra riktigt. Går allt väl kan vi få många mysiga hemmakvällar framför brasan, sköna skogspromenader och glada fester tillsammans framöver. Jag väntar ivrigt på ditt svar. Glöm inte att bifoga foto! Hör av dig snarast möjligt, dock senast den 30 augusti, till P.S. Kanske kommer några av mina väninnor också att vara med då kan det bli fest redan första kvällen! 11

12 Bertil Lagerström till minne Bertil Lagerström har kort tid efter sin 60-årsdag lämnat vår krets efter en tids sjukdom. Vi delar saknaden efter Bertil med hans hustru Kerstin, deras vuxna barn Susanna, Kristin och Erik samt döttrarna Anna och Linda från ett tidigare förhållande, men också med Jonas Sjöberg, Bertils samarbetspartner i det dagliga förvärvsarbetet. Bertil tillhörde en av de sista årsklasserna i den gamla realskolan och gymnasiet och avlade studentexamen 1966 vid Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm i Stockholm. Studierna fortsatte vid Väg- och vattenbyggnadssektionen på KTH där han tog civilingenjörsexamen. Sin värnpliktstjänstgöring fullgjorde han vid ingenjörstrupperna. Under ett drygt decennium arbetade Bertil främst med tekniska frågor rörande vattenkraft hos Kungl. Vattenfallsstyrelsen och SwedPower, såväl i Sverige som i Fjärran Östern. Från mitten av 1980-talet byggde han tillsammans med Jonas upp en verksamhet med förvaltningsfastigheter i eget bestånd, belägna i Stockholm, Kungsör, Nässjö, Nederländerna och Schweiz, främst inom STOCKHOLM 2 Fastigheter AB. Bertil var rikt begåvad både vad gäller praktiska och teoretiska färdigheter, och han var en hejare på huvudräkning. Han hanterade räknesticka, stämjärn och oljig skiftnyckel med samma auktoritet, delade frikostigt med sig av goda råd och ställde alltid upp med en hjälpande hand när så behövdes. Han hade också, på ett mycket försynt sätt, en eminent förmåga att engagera andra att medverka i olika ideella uppdrag och projekt. Detta kom bl.a. till uttryck i ett mycket ambitiöst valberedningsarbete inom såväl SFV som Stockholms Skridskoseglarklubb (SSSK). Som nybliven medlem i SFV 1974 blev Bertil snabbt en hängiven deltagare i dansövningarna under Inger Rolands ledning. Han lärde sig den ena dansen efter den andra, utvecklades fort till en duktig dansare och kom även med i SFVs kör. Snart blev det deltagande i uppvisningar och dansresor: Österrike 1979, Japan 1981, Kina 1982 (där han även var djupt engagerad i såväl turnéplanläggning som turnéledning), Schweiz (Neuchatel) 1990, Spanien (Mallorca) 1991 samt Spanien (Alicante) Det var alltid en njutning för ögat att se Bertil mjukt och elegant föra sina olika danspartners i allt från vals till menuett. 12

13 Bertil var tillsammans med Anders Atte Roland initiativtagare till Kotteriet, en av föreningarna inom föreningen, bestående av nio herrar numera endast åtta med anknytning till SFVs turnéer i Fjärran Östern, som sedan mitten av 1980-talet regelbundet träffats under gemytliga former i herrarnas respektive hem. Kottarna har även tillsammans företagit ett antal studieresor inom Sverige och övriga Europa. Bertil var vidare involverad i arrangerandet av SFV Alpina, dvs. de årliga vinterresorna till Tänndalen. Intill sin bortgång hade Bertil en mycket viktig funktion i SFVs styrelse såsom ansvarig för Uttringes långsiktiga förvaltning. Denna befattning, som tillkom år 2004, var då ny inom styrelsen och faktiskt skräddarsydd för honom. Uppgiften kom bl.a. att innefatta arbete kring avstyckning av Grindstugan inkluderande alla kontakter med kommunala instanser och lantmäteriet, försäljning av bostadsrätten där SFVs dräktkammare och arkiv fanns på Stora Essingen, reparation av flickornas badbrygga, det mycket omfattande och kostsamma projektet med anslutning av Uttringe till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt projektering inför byggandet av ett WC arbeten som på styrelsens uppdrag i huvudsak planerades och utfördes med Bertils ständige parhäst i dessa sammanhang, Atte. År 2007 vid Vårlekstugan tilldelades de bägge föreningens guldmedalj för sina mångåriga insatser för föreningen. Bertil kom att trivas alldeles särskilt på Uttringe, både vid vardagliga besök och när det var dags för fest, då han var en flitig deltagare. Han insåg tidigt värdet av Uttringe för föreningens sammanhållning och fortlevnad. Bertil var visserligen som person lågmäld, men han var en entusiast i föreningens styrelse och såg till att både små och stora ting blev verkställda. För detta är vi djupt tacksamma. Bertils omvittnat goda fysik, stadfäst bl.a. genom långa och snabba färder på långfärdsskridsko, ofta som ledare inom SSSK, framskjutna placeringar i Vikingarännet samt Vätternrundans 30 mil på cykel på 8 timmar och 42 minuter för ett par år sedan, gör att hans alltför tidiga bortgång känns ytterst overklig. Låt oss minnas dansaren Bertil, som genom åren med liv och lust deltog i SFVs kärnverksamhet, folkdansen, liksom i åtskilliga andra föreningsaktiviteter och på många sätt visade att han älskade vårt Uttringe! Gunnar Benediktsson Jan Henrik Bergqvist Stig Boman Jonas Sjöberg 13

14 UUS 18 april 2008 Så många som 58 entusiastiska SFVare hade hörsammat kallelsen till vårens sångövning i vår sportstuga. En fin vårkväll var detta, med vitsippor och koltrastsång som säkert inspirerade många, för det blev en osedvanligt trevlig och lyckad afton. Kvällen inleddes med sedvanliga, successiva entréer under ca en timmes tid, efter de olika praktiska göromål som arrangemangets eldsjälar, tjänstgörande husmödrar, så förtjänstfullt igångsatt, såsom dukning, infångande och tillredning av den likaledes sedvanliga halva kycklingen, salladshackning m.m. När publikum så småningom samlat sig, och även i flera fall betraktat och beundrat såväl den pågående byggnationen av Uttringes nya WC som den nya entrégarderoben på andra våningen, var det då äntligen dags att inta platserna i gillestugan, vilken på grund av den stora tillströmningen blev tämligen fullsatt. Efter något sjungande, inte så mycket, eftersom hungern i allmänhet var starkare än sångivern, fick man så avnjuta sin kycklinghalva med god sallad och bröd med därtill hörande drycker av varierande styrka. Därpå började kvällens huvudnummer, dvs. utantillsång (med benäget stöd av medhavda texthäften). Allt under erfaren och lekfull, och samtidigt bestämd, ledning av Eva Carnestedt. Efter att vi alla genomsjungit ett antal örhängen och andra kända låtar och vi under tiden med stigande spänning funderat över hur kvällens sångartävling skulle gestalta sig, kom så annonseringen att vi skulle genomföra en tävling i UUSO, en lätt travesti av de i andra sammanhang kända tävlingarna Keno och Lotto. Olikt dessa övningar visade sig UUSO inte kräva några penninginsatser, medan dock slumpen var en helt avgörande faktor. Var och en fick en UUSO-lott med ett antal nummer för ikryssning och sedan drogs varje sångnummer ur en flaska. Varje draget nummer skulle givetvis genomsjungas av alla. Märkligt nog drogs sångnummer med nästan bara vår- och sommarlåtar; mycket passande denna sköna vårkväll. Till slut kom dock nr 43 (Knalle Juls Vals). Vinnare blev Björn Larsson med fyra vinstnummer, och Björn blev naturligtvis vederbörligen hyllad för denna bedrift! Efter denna rafflande tävling; varje gång är ju dessa tävlingar lika rafflande och roliga (hur bär du dig åt, Eva?) vidtog kvällens andra stora begivenhet, nämligen bildandet, övandet och premiärframförandet av och med en alldeles ny kör! Allt detta under ledning av den entusiasmerande körkreatören Björn Wehlén. Eftersom kören skulle utstråla vår- och försommarromantik med sin sångkonst, ingick alla som var födda i maj och juni i kören. Men, även 14

15 Den tävlingen var inte svår kan jag försäkra Ellinor! Ellinor Höij och Björn Larsson. vinnaren i UUSO-tävlingen borde ju vara med i kören, en åsikt som resolut framfördes av vinnaren själv, så därför fick kören heta Maj- Björn-Juni-kören. Efter samling av alla maj- och junijubilarer, samt Björn L., vidtog övningar på avskild plats, varefter den nybildade kören framförde Får jag lämna några blommor (text: N. Ferlin, musik: L. Söderlund) inför en entusiastisk, ja faktiskt hänförd, publik. Detta blev en av kvällens verkliga pärlor! All denna sångarglädje skulle givetvis inte kunna realiseras utan en genommusikalisk och följsam orkester. Denna gång kände vi ett osedvanligt gott och lyhört stöd från Janne Carnestedt, Björn Wehlén, Gunnar Thim, Jonas Sjöberg och Nina Wohlert. En helt fantastisk ensemble! Nina bjöd dessutom på extra violinnummer, med bl.a. en mycket fin, egenkomponerad polska. Detta var kvällens andra stora pärla! Så småningom var det då dags att bryta denna gemytliga sångtaffel, och vi samlades alla i köket för att röja och diska, allt under fortsatt swingande underhållning av orkestern. Detta blev ytterligare en höjdpunkt och vid summeringen av aftonens upplevelser kände säkert många av oss att detta blev en alldeles särskilt rolig och trevlig UUS-kväll ett Stort Tack till alla de som stått för och medverkat i denna genomlyckade afton! Peter Wallén D A N S S T Ä M M A N U P P S K J U T E N Det är med beklagan jag måste meddela att den planerade dansstämman inte blir av i år. Den kommer att ersättas av ett betydligt mindre, internt arrangemang utan den satsning på nyrekrytering som var tänkt. Därmed övergår detta till att bli något för klubbmästeriet och danslederiet. Men vi kommer igen! Vi kommer senare att arrangera en dansstämma med inbjudna instruktörer och offentlig reklam. Det känns som ett bättre sätt att skaffa nya medlemmar till SFV än att bjuda in några få gäster i vår egen medelålder. När ni minst anar det dyker vi upp igen! För stämmogruppen: Maj-Britt Hall 15

16 EN DANSLEDARES MARDRÖM eller Lekstuga på 4 minuter som jag minns den För väldigt många år sedan, faktiskt 50 år sedan, valdes jag in som aktiv medlem i SFV. Det var i januari 1958, och jag hade just fyllt 18 år, vilket var åldersgränsen då. Det var en hektisk tid i början. Det var mycket steg och bågar och backar å sånt som man skulle lära in. Jag lockades snart till Uttringe och smälte in i gänget omedelbart. Det var ju jättebra med en yngling som kunde hämta vatten och ved, måla båtar, såga träd och annat nödvändigt. Jag blev därför ganska omgående upphöjd till yngste biträdande Uttringefogde en mycket ansvarsfull roll. På något sätt upplevde jag två skilda världar i SFV: dansen och Uttringe. Ibland hade jag lite svårt att förstå det allvar som många äldre intog när det gällde dansen. Jag var van vid att man dansade för att ha roligt, inte för att fördjupa sig i något steg hit eller dit, vänster eller höger etc. Efter några år hade jag uppgraderats till ordinarie fogde och i det sammanhanget bildade vi UD, eller Uttringedirektionen. Alla biträdande husmödrar och fogdar fick egna ansvarsområden. Festerna inbringade klingande mynt i kassan som vår vänligt sinnade kassaförvaltare Peder Gyllenswärd lät oss behålla till verksamheten. Kapitalet skulle arbeta och inte stå och slöa på ett bankkonto. Vi kunde därmed göra inköp av investeringskaraktär, t.ex. en radio och en radiogrammofon som kunde användas för 45 RPM (EP)- och 33 RPM (LP)-skivor. Som en kuriositet i sammanhanget köpte vi från ett postorderföretag i Älmhult 10 st. pinnstolar till ett pris av 19 kronor per styck. Företagets logotype som stod tryckt på varukatalogens framsida bestod av de fyra bokstäverna IKEA. Det märkliga är att ett antal av dessa stolar, trots årens alla fester och annan hårdhänt hantering, överlevt och än idag fungerar med tillfredsställande säkerhet ehuru något märkta. En investering som gjordes var en LP-skiva med Marinens marscher framförda av Flottans musikkår. Med ett förflutet både i Sjövärnskåren och i Flottan hade jag utvecklat något som har blivit en livslång kärlek för marscher i allmänhet och militärmarscher i synnerhet. På lördags- 16

17 eftermiddagarna och på söndagsförmiddagarna tränades därför Uttringes besökare i exercis på salsgolvet, och ibland marscherade vi i strikt rättning ner till Rönninge. Där gjordes helt om marsch och andra eleganta passager på vägen bredvid dagens parkeringsplats i centrum. Rönninges invånare såg förstummade på. Jag imponerades av hur duktiga flickorna var i dessa övningar, de som inte hade travat runt Skeppsholmen varv efter varv i träning inför någon 6 juni-ceremoni på Stadion eller inför drottning Elizabeths statsbesök en vacker sommardag. Så föll den på plats en vacker dag insikten om att de flesta kadriljdanser går att dansa till marschmusik. Jo, det stämde. Vi diskuterade frågan i UD och jag tror att det var Arne Wittlöv och Ulf Räntilä som tog sig an den mera koreografiska utformningen av idén. Det tränades och tränades och till slut kunde vi framföra SFVs ordinarie kadriljdanser till Kungl. Flottans Defileringsmarsch framförd från en LP-skiva inspelad av Flottans Musikkår. En liten snutt från varje dans vävdes ihop till ett potpurri så att SFVs hela kadriljprogram kunde framföras i en fyra minuter lång uppvisning. Spektaklet mottogs mycket positivt. Vår dåvarande ordförande Olle Schager, tillika f.d. sträng dansledare, som normalt intog en mycket strikt hållning till dansernas framförande, hade mycket svårt att dölja sin uppskattning när vi bjöd på premiär på en Vårlekstuga, troligen Denna kulturyttring, framarbetad och presenterad av några av SFVs 60-talister de som valdes in i slutet av 50- och början av 60-talet framfördes sedan även på Uttringes jubileumslekstuga 1973 och därefter ännu en gång i oktober 1976 på Skansens Högloft, dit SFV på den tiden förlade sina lekstugor. Programmet omfattade turer ur följande danser: Menuett, Skånsk kadrilj, Ekebykadrilj, Västgötapolska, Halländsk kadrilj, Fryksdalspolska, Gammalpolka, Schubertvals (månskenspromenaden), La russe, Gavott, Gotlandskadrilj, Östgötapolska, Vindmölledans, Väva vadmal och Skrälåt. Dansarna var vid det första tillfället Anna & Ulf Räntilä, Inga-Greta & Arne Wittlöv, Barbro & Göran Hammarberg samt Monica & Bertil Norberg. När familjen Wittlöv flyttat från Stockholm fick Ulf axla hela det koreografiska ansvaret för denna exklusiva produktion, och vid följande uppvisningstillfällen deltog Karin & Håkan Åslundh och Barbro & Bengt Norberg. Göran Hammarberg 17

18 Med fjolårets succé i minnet fortsätter vi att prova Golfpaket runt Mälardalen. Träna mycket eller träna lite. Det är lika roligt att vara med ändå. Boka in sista helgen i augusti för SFV Open. Vi spelar golf på lördag, äter middag, sover över och forsätter med golf på söndag. Hemfärd efter prisutdelning. Även du med grönt kort får delta. Röd tee gäller. Boka in helgen den augusti 2008! Anmälan gör du nu, så snart som möjligt, för att jag ska kunna boka hotell inkl. greenfee och starttider. Jag behöver följande uppgifter: namn, medlemsklubb, golf-id, gärna hcp och en adress på vilken jag kan sända information. Jag återkommer senare med besked om vilken bana vi spelar på. Anmälan till Lena Källqvist på tel , Tjingeling från Lena DA N S L E D E R I E T låter meddela att dansprogrammet för hösten kommer i nästa nummer av SFV-bladet. Emellertid kan man redan nu avslöja att vi i början av terminen ska träna på de danser som kommer att dansas på höstlekstugan i oktober. Under senare delen av terminen blir det en hel del gnuggande av högreståndsdanser. Höstens första dansövning äger rum den 11 september, och sedan fortsätter vi varje torsdag fram till 11 december med årsmötesdagen den 18 september som enda undantag. 18

19 i Evja Folkets Hus Det bohuslänska Evjagänget ger även denna sommar bejublade föreställningar i brittisk music hall-tradition, försvenskad och lokalt anpassad. Under en konferenciers ledning kastas vi mellan olika musikstilar, seriösa stycken och bondkomik. Ryktet har genom åren kommit att locka stor publik och inte bara lokal sådan. Busslaster kommer långväga ifrån för att njuta av underhållning, förtäring och god stämning i det unika Evja Folkets Hus i Bohuslän, nära Bovallstrand och Gerlesborg. Att komma åkande utefter riksväg 174, och in the middle of nowhere finna denna oförstörda träbyggnad med patina från anno dazumal, strax intill Tosteröds Stora Vatten, ger en verklig aha-upplevelse. SFV-arna Peter & Maria Wallén samt Jonas & Lise-Lotte Sjöberg kan berätta mer utifrån många egna kvällar i Evja. Kontakta dem gärna! Gå även in på för ytterligare information! Transport till västkusten sker lämpligen i egna bilar (samåk gärna restid ca 6 timmar) med avfärd från Stockholm fredag den 15/8 eller lördag morgon den 16/8. Närmare besked om inkvartering ges senare. Plats hos SFV-are med hus i närheten, i campingstugor, på vandrarhem eller hotell är de alternativ som kan påräknas (om man inte vill tälta). Närmare besked ges när deltagarantalet är känt. SFV har i år lyckats reservera ett antal biljetter till säsongsfinalen lördagen den 16 augusti kl 19. Först till kvarn På grund av publiktrycket vill Evjagänget inom kort ha besked om hur många SFV-are som kommer den 16 augusti, så mejla eller telefonera genast (och senast den 28 maj) din anmälan till klubbmästaren Erik Larsson via e-post eller telefon Vad kostar det, då? Biljett till föreställningen 180 kr/st. Övrigt enligt självkostnad. Klubbmästeriet 19

20 Valborgsmäss på Uttringe Länge fick majbrasan stå ensam, våt och mörk innan de trettiotvå fick njuta av dess stolta, ljusa och gnistrande glans. Denna långa väntan berodde på stockholmarnas Längtan till landet.* Flaggan hissades, och så småningom kom köket igång under Maj-Britt Halls säkra ledning med benäget bistånd av Berit Blomberg och ett tiotal hungriga amatörer. Efter en uppfriskande bål med jordgubbar och annat gott i och med snacks därtill var vi äntligen välkomna till bords. En underbar gourmetmiddag avåts med kyckling, ugnstekta rotfrukter och en god hemmixad färskostkräm. Höjdpunkten var desserten: en sagolik rabarberkompott under marängtäcke. Kjell Ståhl smög iväg för att förbereda förintelsen av sin skapelse. Vi andra kom travandes efter och fick känna värmen av brasan och gemenskapen samt stämma in i de kända vårsångerna. Kaffet, punschen och den tunga, söta chokladkakan var en perfekt avslutning på en mycket trevlig valborgsmässoafton. Agneta Winkler *(som orsakade enorma bilköer på E4:an, red.anm.) Kvällens husmor, Karlsonskt chic ser vi här med glimt i blick. Beredd på gnist- och vattensprinkler ser vi här Agneta Winkler. Med hjälp av tidningar och eld-ståhl slutar det till sist med vårbål. Här har ännu några flera låtit Karlson inspirera. Ingrid Widell, Karl-Erik Elestav, Denny Winkler, Einar Lilliestierna. 20

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

Årgång 43 November 2011. Jobba hårt med fönsterkarm håller Atte lagom varm. Läs om fönsterbytet på sidan 14! Svenska Folkdansens Vänner

Årgång 43 November 2011. Jobba hårt med fönsterkarm håller Atte lagom varm. Läs om fönsterbytet på sidan 14! Svenska Folkdansens Vänner Årgång 43 November 2011 Jobba hårt med fönsterkarm håller Atte lagom varm. Läs om fönsterbytet på sidan 14! Svenska Folkdansens Vänner I N N E H Å L L Några rader från ordföranden 3 Styrelse och funktionärer

Läs mer

NALLEABONNEMANG 2015/2016

NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEABONNEMANG 2015/2016 NALLEKONSERTER Våra älskade Nallekonserter flyttade givetvis med oss från Konserthuset till Malmö Live. Ett enkelt och trevligt sätt för generationer att umgås och en möjlighet

Läs mer

Välkommen till Lindö

Välkommen till Lindö Välkommen till Lindö Lindö ligger på historisk mark. Under 1700-talet bodde familjen Anckarström här och de grundade en porslinsfabrik strax öster om den nuvarande anläggningen. Men mest bekant är nog

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

FolkdaNseNs VäNNer, MalMö V-NYTT

FolkdaNseNs VäNNer, MalMö V-NYTT Folkdansens Vänner, Malmö F V N Y T T Årgång 54 nr 3 2012 Ordföranden har ordet MEDLEM Färgprakten i trädgårdarna är fantastisk. Tulpaner lyser gula och röda, magnolian och körsbärsträden blommar och björkens

Läs mer

Kalendarium våren/sommaren 2010

Kalendarium våren/sommaren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2010 årgång 11 nr 2 Hej medlemmar! Och glad vår på er! Visst är det en skön känsla att få hänga in den tunga vinterrocken där den hör hemma längst in i garderoben...

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013

Chokladsalongen. Inbjudan! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Chokladsalongen Välkommen till den årliga chokladfesten med passion och smakupplevelser för alla läckergommar! Chokladfest för livsnjutare 14-15 september 2013 Askersund Chokladprovningar Mässa Utställningar

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I

Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden I I I I f Nummer 265 Årgång 45 Oktober 2012 Utkommer varannan månad Ansv.utg. HEKBLKKNBS Hemsida: http//www.folkdansringen.se/hemgarden r UPPTAKTSRESAN Klockan 7.30 lörd!gg!l

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Årgång 42 Februari 2010. Läs minnesorden om Inger Roland på sidan 4. Bilden är tagen vid Emilloppet på Uttringe 1971. Svenska Folkdansens Vänner

Årgång 42 Februari 2010. Läs minnesorden om Inger Roland på sidan 4. Bilden är tagen vid Emilloppet på Uttringe 1971. Svenska Folkdansens Vänner Årgång 42 Februari 2010 Läs minnesorden om Inger Roland på sidan 4. Bilden är tagen vid Emilloppet på Uttringe 1971. Svenska Folkdansens Vänner I N N E H Å L L Några rader från ordföranden 3 Vi minns Inger

Läs mer

114 Vårt Nya Bad & spa

114 Vårt Nya Bad & spa Badrummet badar i ljus från tre generösa fönster. Duschen och badkaret har familjen lagt på en liten praktisk avsats. Den ljusa och orange handduken är av märket Abyss, kostar 595 kr/styck och kommer från

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 2. Maj 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Kassör Bodil Gustafsson 711 50 15 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Ledamot

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll!

Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Ännu en fantastisk afton med Kungens Kundkväll! Tisdagen den 17 april 2012 höll ICA Kvantum i Kungens Kurva sin årliga kundkväll. Över 500 gäster samlades för att avnjuta god mat och dryck samt för att

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Årgång 53 nr 4 2011 V - N Y T T

Årgång 53 nr 4 2011 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 53 nr 4 2011 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Sommaren är slut och jag hoppas ni alla haft en fin semester från arbete och skola. Det har kanske regnat en del

Läs mer

Beställ dina biljetter senast 20 juli!

Beställ dina biljetter senast 20 juli! AUGUSTI EN FRIIDROTTSMÅNAD SOM GÅR TILL HISTORIEN Beställ dina biljetter senast 20 juli! FRIIDROTTEN ÄR DE OLYMPISKA SPELENS KRONA 3 12 augusti kan vi, som inte befinner oss i London, via TV avnjuta en

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen.

LOGEMÖTE 2015-09-09. Här nedan följer några bilder från kvällens måltid och förbrödring i Apollosalen. H LOGEMÖTE 2015-09-09 an kom som ett yrväder, vår övermästare, till höstens första ordinarie logemöte. Något Höganäskrus, i en svångrem om halsen, hade han ej då dessa numera ansågos vara omoderna. Väl

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2013 PÅ VISION I STOCKHOLM Den unika människan Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011

The Oak Leaf. Medlemsblad för. Löv nummer 2, maj 2011 The Oak Leaf Medlemsblad för Löv nummer 2, maj 2011 1 Ordförarens spalt Först vill jag utbringa ett stort GRATTIS till våra nykläckta squaredansare. Lördagen den 16 april var det den stora dagen för dem

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Kontinentalt på Österlen

Kontinentalt på Österlen inredning På sommaridylliska Österlen kryllar det av vackra hus. Ett av dem är med sina 100 år på nacken en stilsäker arkitekturpärla, och bakom den röda tegelfasaden gömmer sig ett vackert hem där inget

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning

Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Sommaren 2015 Kurser för dig med intellektuell funktionsnedsättning Främst för dig som omfattas av LSS, till exempel går i särskolan, på Lärvux, arbetar i daglig verksamhet eller bor i gruppbostad. Studieförbundet

Läs mer

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten.

Vi återkommer med dagordning i god tid före den 31 augusti. Har ni frågor som ni redan nu vill ta upp kan ni notera dessa på anmälningsblanketten. Malmö 2007-05-22 Till berörda hästägareföreningar Inbjudan till Sydträffen och Sydkampen fredagen den 31 augusti 2007. Sydträffen anordnas i år på 100 års - jubilerande Jägersro. Vi bifogar program och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund

Än en gång varmt välkommen! Stockholmspostens IK Postens Idrottsförbund Årets bangolfmästerskap kommer att avgöras i vackra Tantolunden, en av Stockholms större parker. Här kommer du att spela på nygjorda banor byggda för VM 2011! Under lördagen spelas det på den lättare varianten

Läs mer