Årgång 40 Maj Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årgång 40 Maj 2008. Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner"

Transkript

1 Årgång 40 Maj 2008 Vattentempen stiger snart, det är ganska uppenbart. Svenska Folkdansens Vänner

2 I N N E H Å L L Några rader från ordföranden 3 Vad händer med toaprojektet? 4 Inbjudan till vårlekstuga 7 Besök på Stadshuset februari Inbjudan till Midsommareskader 10 Inbjudan till Skottårsbal 11 Bertil Lagerström till minne 12 UUS april Dansstämman uppskjuten 15 En dansledares mardröm 16 SFV Open augusti Evjagängets Good Old Days 19 Valborgsmäss på Uttringe 20 Välkomna till SFV 21 Nya postadresser/telefonnummer 21 Nya e-postadresser kolla hemsidan! 22 Manusstopp för ny matrikel 22 Viktiga datum 23 Värt att veta 24 Fotografier i detta nummer: Jan Henrik Bergqvist omslaget; Erik Larsson s. 4, 5 överst; Lena Sjöström Larsson s. 6 överst; Bertil Norberg s. 5 nederst, 6 nederst; Gunnar Sundin s. 8, 15; Susanna Lagerström s. 12; Marléne Gunnelin s. 20. OBS: Alla fotografierna kan ses i färg på SFVs hemsida Illustrationen på sidan 7 är gjord av Hans Vestin. SFV-bladet är Svenska Folkdansens Vänners medlemstidning, som utkommer fyra gånger per år: i februari, maj, september och november. Redaktör: Gunnar Sundin Bitr. redaktör, layout & textmontage: Monica Norberg 2

3 Några rader från ordföranden Bertil Lagerströms kamp mot cancern tog slut på påskaftonen. Tragedin drabbar i första hand Kerstin och familjen, men också hela vår förening, som därmed förlorat en god vän, en intill slutet synnerligen aktiv medlem och en hängiven styrelseledamot. Hans insats för föreningen har lämnat påtagliga avtryck, både i SFVs ekonomi och på Uttringe. (Se även minnesorden på sidorna ) Som en följd av Bertils sjukdom och reducerade ork att praktiskt kunna arbeta på Uttringe, har många medlemmar hörsammat Anders Rolands begäran om hjälp. Medlemmar som normalt varken hanterar hammare, tumstock eller fogsvans har mött upp och dragit sitt strå till stacken. Dessa spontana och uppskattade arbetsinsatser av både gammal och ung, det ena veckoslutet efter det andra, ser jag som en vitamininjektion för sammanhållningen i föreningen. När Du nästa gång kommer ut till Uttringe skall Du finna att ett nytt kapprum skapats intill familjerummet på övervåningen, och att nya belysningsarmaturer monterats vid tvättställen i pojk- och flickrummen. I hallen på bottenplanet har den största förändringen skett. Ett WC-rum har byggts, där det blir vägghängd toalettstol, tvättställ, ventilation, värme, kaklad vägg och marmor på golvet samt en golvbrunn. Kravet har från början varit att detta utrymme skall vara lättstädat. Vad Du inte kommer att kunna se är avancerade rördragningar för vatten och avlopp under hallens och kökets bjälklag bort till anslutningspunkten vid matkällaren. Än återstår en del arbete, såsom målning med mera. Förhoppningen från Attes sida är att den stora invigningen, efter hela fyra års förberedelser, och med föreningens största ekonomiska satsning någonsin, skall kunna ske vid årets Vårlekstuga, söndagen den 25 maj. Missa inte detta tillfälle! Jan Henrik Bergqvist 3

4 Vad händer med toaprojektet? Arkitekter kan bättre än vi tänka ut hur det nya ska bli. Under våren och hösten 2007 har planering och kalkylering fortgått. På hösten fick Bertil Lagerström och jag klartecken från styrelsen för den kalkyl vi framlagt, baserad på ritningar av Lena Sjöström Larsson och Hasse Vestin. Parallellt med byggprojektet har Bernt Rahm kontaktat nätägaren Vattenfall för att få en ny serviskabel förlagd i våra för ändamålet nedgrävda rör. Det visade sig att Vattenfall gör detta utan kostnad, det enda som krävdes av oss var ett mätarskåp på fasaden. Detta är nu placerat på västra fasaden (kökssidan). I dagarna kopplas strömmen om för att gå den nya vägen. Telia har redan dragit och kopplat in sina ledningar. Snart är de gamla luftledningarna ett minne blott. På grund av Bertil Lagerströms tilltagande ohälsa gick de invändiga byggnadsarbetena i stå under hösten. Det var inför arbetshelgen i februari som Monica och Bertil Norberg kontaktade mig och undrade vad som kunde uträttas under denna helg. Vi planerade och bestämde vad som skulle göras och i vilken ordning. En rörmokare engagerades för att demontera delar av avloppsrören och dra nya vattenledningar. De gamla ledningarna var dragna på ett tillkrånglat sätt, och för att slippa riva för mycket av inredningen beslöt vi att dra nytt i stället. Dessa arbeten utfördes under några dagar i mars. Den gamla varmvattenberedaren, visserligen fungerande men dock med 40 år på nacken, byttes ut till en ny och mindre energikrävande modell. Erik D blev elmontör för han vet ju hur man gör. 4

5 Nu under våren har det arbetats nästan varenda veckoslut med att först riva golv och väggar för att sedan bygga upp och återställa på olika sätt. Här följer en lista över vad som gjorts eller kommer att göras på grund av toalettbygget: Hallen har blivit lite mindre, den nya toaletten tar plats. Gillestugan har fått en lucka till Uttringes undre värld. Pojk- och flickrummen kommer att få nya tvättställ. Flickrummet är ommöblerat. Karlson-garderoberna har gåtts igenom och rensats. Familjerummet är numera mindre men bättre. Anders Rolands snickeri Ny garderob för ytterkläder har byggts i kan nog till en dörrpost bli. delar av det forna familjerummet. Dörröppningen är omgjord. I källaren har bl.a. ny varmvattenberedare och ventilationssystem för toaletten installerats. Elinstallationer har gjorts lite här och var. I köket har vi fräschat upp under diskbänkarna. I matkällaren har hålet mot krypgrunden murats igen. Nya hyllor kommer att sättas upp bredvid den nya avlopps- och vatteninstallationen. Hunden Terje allt bevakar ser dock ofta endast bakar. 5

6 Under arbetets gång har många medlemmar kunnat demonstrera sina färdigheter i byggandets och snickrandets sköna konst. Man kan nog säga att det har gått som en dans! Att räkna upp individuella prestationer låter sig inte göras, risken att glömma någon vill jag inte utsätta mig för. Men för att påvisa engagemanget måste jag nog nämna Erik Larssons brottning med de kvarvarande avloppsrören de som rörmokaren inte tog bort. Lyssnar ni Erik L bland källar'ns rör svär väl mera än man bör. riktigt noga när ni går ner i källaren, kan ni säkert fortfarande höra några kraftuttryck, som ett eko, från Erik. Om nu alla löften om leveranser av kakel, marmor, dörrar med mera infrias så att allting kommer i tid, hoppas jag att Herr Ordföranden kan klippa invigningsbandet samt prova toaletten till vårlekstugedeltagarnas stora glädje. Anders Roland (Atte) Det denna bilden säger är att Melker snart blir pensionär! 6

7 Vårlekstuga på Uttringe den 24 maj Uttringe inbjuder alla till försommarfest då naturen står som spön i backen och klorofyllen bara ropar efter dig. Mjukstarta gärna genom att komma ut redan på fredagen och delta i festförberedelserna. Kvällen avslutas med grillmiddag och kanske ett hastigt dopp i Uttrans svalkande vågor innan nattens ro tar över. All hjälp emottages med tacksamhet! Meddela vid anmälan om ni kommer ut redan på fredag kväll, så att grillfest med mera kan planeras. För lördagen gäller följande program: Senaste tidpunkt då folkdräkten ska sitta på Samling Lunch med efterföljande dans Den som vill hyra folkdräkt kontaktar Maria Wallén (tel ) i god tid före måndagen den 19 maj kl , då utlämningen sker. Anmälan senast den 18 maj till Erik Larsson e-post: telefon VÄLKOMNA! 7

8 Besök på Stadshuset den 12 februari 2008 Klockan utanför stadshusets entré från borgargården, i dunkel och småsnål vind, ökades en skara kulturintresserade SFV-are ständigt på, så att där precis kl fanns en grupp stor nog att bemanna ett par kadriljer enligt klubbmästeriets egen Mäster Erik. Punktligt insläppta enligt den fastställda planen av vår unga, alerta guide Karin, strövade gruppen något tveksamt men nyfiket, som en skock höns vilka intar ett nytt revir, fram till självbetjäningsgarderoben, där ovan bemälte Erik snabbt klarade av de pekuniära omständigheterna, dymedelst klående varje deltagare på SEK 90. Snabb förflyttning till Blå hallen. Där berättade vår guide med särskilt för gamla öron vänlig, pregnant artikulering om byggnadens tillblivelse åren , om det speciella teglet i väggarna, om det gröna golvet, lagt med kolmårdsmarmor, och om varför Karins trappa kallas för just Karins trappa. Det var naturligtvis inte kvällens guide, som givit den stora, centrala trappan dess namn, utan arkitekten Ragnar Östbergs hustru Karin, som lär ha fått provgå trappsteg upp och ner, för att få fram bästa höjd och djup på stegen för bekväm förflyttning. Bevarad i tacksamt minne inte minst av alla servitörerna under nobelmiddagarna kan man förmoda. Vidare förklarades namnet Blå hallen. Trots att väggarna är röda och golvet grönt har man behållit det ursprungliga namnet, som arkitekten hade tänkt sig. Han hade planerat en blå ton på väggarna men ändrade sig, när han såg hur vackert rummet blev med den speciella tegelfärgen och att det kom att likna en öppen gård. Plötsligt hördes svaga orgeltoner i fjärran. Man skyndar på att få renoveringen av stadshusets orgel klar, därför övertiden. Via rådsalskorridoren, förbi alla dörrarna till ämbetsrummen för stadens magistrat och de på motsatta väggen anbragta relieferna av arbetare, som deltog i uppförandet av byggnaden, kom vi till den så kallade medaljsalen med en oljemålning föreställande Ragnar Östberg. Där besåg vi en monter med medaljer och andra minnespenningar samt en gyllene nyckel, vilka alla erinrade om festliga tillfällen ur stadens historia. En av dem som byggde huset har här kommit fram i ljuset. 8

9 Rådssalen, välkänd för de flesta från en mängd TV-inslag, imponerade bl.a. med sin takhöjd och sitt vackert blå, himmelsliknande vindöga ovan de vackert dekorerade takbjälkarna, som konstruerats i fornnordisk stil. Många andra detaljer inte att förglömma. I det lilla Ovala rummet eller Franska rummet är väggarna klädda med gobelängliknande textilier, som absolut inte är några gobelänger (!), men som likväl är så värdefulla, att man där alls icke får fotografera. Dock: Att därstädes låta sig sammanvigas med någon går bra. Ett tjugutal par låter sig vissa lördagar fjättras med hymens band i denna romantiska miljö. Naturligtvis svepte vi igenom Prinsens galleri med dess svarta pelarrad och välkända fresker av prins Eugen m.fl. Tyvärr hinner man inte stanna och fördjupa sig länge nog i alla detaljer, som fångar intresset. Slutligen: Gyllene salen stadshusets festsal. Utsmyckad av Carl Einar Forseth, som mycket ung och tämligen nyutbildad fick detta uppdrag. Han innehade under ett par års tid ett statligt resestipendium för att förbereda sig och besökte flera länder i södra Europa i detta ärende. Resultatet blev mosaikerna runt om, som framställer stockholmsmotiv och berömda svenskar, och som består av många miljoner små gyllene glasbitar. Mest iögonenfallande är naturligtvis kortväggen, som upptages av Mälardrottningen. Vi lät oss fascineras av de många turerna kring tillkomsten av verket. Många var angreppen och försvaren. Var det så att Mälardrottningens kubistiska drag kunde ha inspirerats av Forseths fru Irma? Kunde hon godtas som en fredssymbol? Kunde bildens stripiga hårslingor verkligen ursäktas med förklaringen att de symboliserar Mälarens vågor? Vidare frågade man sig om bilden på motsatta kortväggen kunde godtas, där Stockholms skyddshelgon Erik den Helige högst uppe vid taket på grund av platsbrist syntes ha förlorat halva huvudet. Emellertid kunde stadshuset invigas på midsommaraftonen 1923, fyra hundra år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm. Efter en knapp timmes insupande av dessa stockholmiana var alla andligen mätta, men några hade lekamliga behov att tillfredsställa och avslutade begivenheten med att försvinna ned i Stadshuskällaren. Ja, kära läsare, se det var en afton att länge minnas och för att de som inte hade tillfälle att närvara vid denna tilldragelse ska erhålla en fullödigare bild, kan ett eget guidat besök inte nog starkt rekommenderas. Tecknar med sedvanlig tacksamhet Därvarande insupare: Åke Delow 9

10 Midsommareskader! SFVs hängivna seglare med besättningar kallas till skeppsmöte fredagen den 20 juni för förtäring av färskaste potäter och sill jämte därtill lämpliga drycker samt köttbit och grillolja lämpade att attrahera traktens (sill-) trutar. Bärbara musikinstrument bör medtagas. För att kunna deltaga i Happy Hour i hamnen skall du vara på plats klockan på följande position: N 59 o 20' 31" E 18 o 53' 39" Vid ingång till angiven position bör fartyg med mer än 0,2 m djupgående kära BB-landet. För allehanda vindar skyddad vik med gott ankarfäste erbjuds alternativ i lera, bakom stenbumling eller i rejäl kabel. Du som inte är påmönstrad någon båt, men ändå önskar deltaga, är välkommen att närvara den juni och kan avhämtas respektive senare avmönstra vid en närliggande ångbåtsbrygga. Medför egen förplägnad, solcrème, öronproppar, myggstift och sovsäck. Naturligtvis kommer det bästa försommarväder att gynna oss när vi efter beslut av Skepparmötet på midsommardagen kastar loss för att med milda vindar styra hän mot en skön naturhamn någonstans i vår vackra skärgård. Anmälningar och förfrågningar ställes före 19 juni till Amiralitetets stabsexpedition: eller per telefon , men därefter enbart till skeppstelefonen Akterseglade uppmanas för erhållande av eskaderns aktuella position att kontakta Amiralitetsfartyget. Väl mött med eskaderflaggan hissad, saltstänk i skägget, mössan på svaj och kölsvinet stuvat med mycket skaffning, dvs. mat och dryck till den 33:e årgången av Midsommareskadern! Amiralitetet 10

11 F RU SÖKER BONDE Kramgo, dansant kvinna i sina bästa år, med mindre herrgård söder om Stockholm, söker dig, mångsidige och händige man som trivs lika bra i blåställ som i smoking och känner dig hemma både bakom plogen och på dansgolvet. Behärskar du dessutom konsten att såväl söka EU-bidrag som skriva glödande kärleksbrev, är du något för mig! Stiligt utseende inget hinder. Om du är intresserad, är du välkommen att inspektera mina ägor i Rönninge lördagen den 13 september Uttringevägen 200 är adressen. Kom redan klockan 16, så att vi får tid att lära känna varandra riktigt. Går allt väl kan vi få många mysiga hemmakvällar framför brasan, sköna skogspromenader och glada fester tillsammans framöver. Jag väntar ivrigt på ditt svar. Glöm inte att bifoga foto! Hör av dig snarast möjligt, dock senast den 30 augusti, till P.S. Kanske kommer några av mina väninnor också att vara med då kan det bli fest redan första kvällen! 11

12 Bertil Lagerström till minne Bertil Lagerström har kort tid efter sin 60-årsdag lämnat vår krets efter en tids sjukdom. Vi delar saknaden efter Bertil med hans hustru Kerstin, deras vuxna barn Susanna, Kristin och Erik samt döttrarna Anna och Linda från ett tidigare förhållande, men också med Jonas Sjöberg, Bertils samarbetspartner i det dagliga förvärvsarbetet. Bertil tillhörde en av de sista årsklasserna i den gamla realskolan och gymnasiet och avlade studentexamen 1966 vid Högre allmänna läroverket för gossar å Södermalm i Stockholm. Studierna fortsatte vid Väg- och vattenbyggnadssektionen på KTH där han tog civilingenjörsexamen. Sin värnpliktstjänstgöring fullgjorde han vid ingenjörstrupperna. Under ett drygt decennium arbetade Bertil främst med tekniska frågor rörande vattenkraft hos Kungl. Vattenfallsstyrelsen och SwedPower, såväl i Sverige som i Fjärran Östern. Från mitten av 1980-talet byggde han tillsammans med Jonas upp en verksamhet med förvaltningsfastigheter i eget bestånd, belägna i Stockholm, Kungsör, Nässjö, Nederländerna och Schweiz, främst inom STOCKHOLM 2 Fastigheter AB. Bertil var rikt begåvad både vad gäller praktiska och teoretiska färdigheter, och han var en hejare på huvudräkning. Han hanterade räknesticka, stämjärn och oljig skiftnyckel med samma auktoritet, delade frikostigt med sig av goda råd och ställde alltid upp med en hjälpande hand när så behövdes. Han hade också, på ett mycket försynt sätt, en eminent förmåga att engagera andra att medverka i olika ideella uppdrag och projekt. Detta kom bl.a. till uttryck i ett mycket ambitiöst valberedningsarbete inom såväl SFV som Stockholms Skridskoseglarklubb (SSSK). Som nybliven medlem i SFV 1974 blev Bertil snabbt en hängiven deltagare i dansövningarna under Inger Rolands ledning. Han lärde sig den ena dansen efter den andra, utvecklades fort till en duktig dansare och kom även med i SFVs kör. Snart blev det deltagande i uppvisningar och dansresor: Österrike 1979, Japan 1981, Kina 1982 (där han även var djupt engagerad i såväl turnéplanläggning som turnéledning), Schweiz (Neuchatel) 1990, Spanien (Mallorca) 1991 samt Spanien (Alicante) Det var alltid en njutning för ögat att se Bertil mjukt och elegant föra sina olika danspartners i allt från vals till menuett. 12

13 Bertil var tillsammans med Anders Atte Roland initiativtagare till Kotteriet, en av föreningarna inom föreningen, bestående av nio herrar numera endast åtta med anknytning till SFVs turnéer i Fjärran Östern, som sedan mitten av 1980-talet regelbundet träffats under gemytliga former i herrarnas respektive hem. Kottarna har även tillsammans företagit ett antal studieresor inom Sverige och övriga Europa. Bertil var vidare involverad i arrangerandet av SFV Alpina, dvs. de årliga vinterresorna till Tänndalen. Intill sin bortgång hade Bertil en mycket viktig funktion i SFVs styrelse såsom ansvarig för Uttringes långsiktiga förvaltning. Denna befattning, som tillkom år 2004, var då ny inom styrelsen och faktiskt skräddarsydd för honom. Uppgiften kom bl.a. att innefatta arbete kring avstyckning av Grindstugan inkluderande alla kontakter med kommunala instanser och lantmäteriet, försäljning av bostadsrätten där SFVs dräktkammare och arkiv fanns på Stora Essingen, reparation av flickornas badbrygga, det mycket omfattande och kostsamma projektet med anslutning av Uttringe till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt projektering inför byggandet av ett WC arbeten som på styrelsens uppdrag i huvudsak planerades och utfördes med Bertils ständige parhäst i dessa sammanhang, Atte. År 2007 vid Vårlekstugan tilldelades de bägge föreningens guldmedalj för sina mångåriga insatser för föreningen. Bertil kom att trivas alldeles särskilt på Uttringe, både vid vardagliga besök och när det var dags för fest, då han var en flitig deltagare. Han insåg tidigt värdet av Uttringe för föreningens sammanhållning och fortlevnad. Bertil var visserligen som person lågmäld, men han var en entusiast i föreningens styrelse och såg till att både små och stora ting blev verkställda. För detta är vi djupt tacksamma. Bertils omvittnat goda fysik, stadfäst bl.a. genom långa och snabba färder på långfärdsskridsko, ofta som ledare inom SSSK, framskjutna placeringar i Vikingarännet samt Vätternrundans 30 mil på cykel på 8 timmar och 42 minuter för ett par år sedan, gör att hans alltför tidiga bortgång känns ytterst overklig. Låt oss minnas dansaren Bertil, som genom åren med liv och lust deltog i SFVs kärnverksamhet, folkdansen, liksom i åtskilliga andra föreningsaktiviteter och på många sätt visade att han älskade vårt Uttringe! Gunnar Benediktsson Jan Henrik Bergqvist Stig Boman Jonas Sjöberg 13

14 UUS 18 april 2008 Så många som 58 entusiastiska SFVare hade hörsammat kallelsen till vårens sångövning i vår sportstuga. En fin vårkväll var detta, med vitsippor och koltrastsång som säkert inspirerade många, för det blev en osedvanligt trevlig och lyckad afton. Kvällen inleddes med sedvanliga, successiva entréer under ca en timmes tid, efter de olika praktiska göromål som arrangemangets eldsjälar, tjänstgörande husmödrar, så förtjänstfullt igångsatt, såsom dukning, infångande och tillredning av den likaledes sedvanliga halva kycklingen, salladshackning m.m. När publikum så småningom samlat sig, och även i flera fall betraktat och beundrat såväl den pågående byggnationen av Uttringes nya WC som den nya entrégarderoben på andra våningen, var det då äntligen dags att inta platserna i gillestugan, vilken på grund av den stora tillströmningen blev tämligen fullsatt. Efter något sjungande, inte så mycket, eftersom hungern i allmänhet var starkare än sångivern, fick man så avnjuta sin kycklinghalva med god sallad och bröd med därtill hörande drycker av varierande styrka. Därpå började kvällens huvudnummer, dvs. utantillsång (med benäget stöd av medhavda texthäften). Allt under erfaren och lekfull, och samtidigt bestämd, ledning av Eva Carnestedt. Efter att vi alla genomsjungit ett antal örhängen och andra kända låtar och vi under tiden med stigande spänning funderat över hur kvällens sångartävling skulle gestalta sig, kom så annonseringen att vi skulle genomföra en tävling i UUSO, en lätt travesti av de i andra sammanhang kända tävlingarna Keno och Lotto. Olikt dessa övningar visade sig UUSO inte kräva några penninginsatser, medan dock slumpen var en helt avgörande faktor. Var och en fick en UUSO-lott med ett antal nummer för ikryssning och sedan drogs varje sångnummer ur en flaska. Varje draget nummer skulle givetvis genomsjungas av alla. Märkligt nog drogs sångnummer med nästan bara vår- och sommarlåtar; mycket passande denna sköna vårkväll. Till slut kom dock nr 43 (Knalle Juls Vals). Vinnare blev Björn Larsson med fyra vinstnummer, och Björn blev naturligtvis vederbörligen hyllad för denna bedrift! Efter denna rafflande tävling; varje gång är ju dessa tävlingar lika rafflande och roliga (hur bär du dig åt, Eva?) vidtog kvällens andra stora begivenhet, nämligen bildandet, övandet och premiärframförandet av och med en alldeles ny kör! Allt detta under ledning av den entusiasmerande körkreatören Björn Wehlén. Eftersom kören skulle utstråla vår- och försommarromantik med sin sångkonst, ingick alla som var födda i maj och juni i kören. Men, även 14

15 Den tävlingen var inte svår kan jag försäkra Ellinor! Ellinor Höij och Björn Larsson. vinnaren i UUSO-tävlingen borde ju vara med i kören, en åsikt som resolut framfördes av vinnaren själv, så därför fick kören heta Maj- Björn-Juni-kören. Efter samling av alla maj- och junijubilarer, samt Björn L., vidtog övningar på avskild plats, varefter den nybildade kören framförde Får jag lämna några blommor (text: N. Ferlin, musik: L. Söderlund) inför en entusiastisk, ja faktiskt hänförd, publik. Detta blev en av kvällens verkliga pärlor! All denna sångarglädje skulle givetvis inte kunna realiseras utan en genommusikalisk och följsam orkester. Denna gång kände vi ett osedvanligt gott och lyhört stöd från Janne Carnestedt, Björn Wehlén, Gunnar Thim, Jonas Sjöberg och Nina Wohlert. En helt fantastisk ensemble! Nina bjöd dessutom på extra violinnummer, med bl.a. en mycket fin, egenkomponerad polska. Detta var kvällens andra stora pärla! Så småningom var det då dags att bryta denna gemytliga sångtaffel, och vi samlades alla i köket för att röja och diska, allt under fortsatt swingande underhållning av orkestern. Detta blev ytterligare en höjdpunkt och vid summeringen av aftonens upplevelser kände säkert många av oss att detta blev en alldeles särskilt rolig och trevlig UUS-kväll ett Stort Tack till alla de som stått för och medverkat i denna genomlyckade afton! Peter Wallén D A N S S T Ä M M A N U P P S K J U T E N Det är med beklagan jag måste meddela att den planerade dansstämman inte blir av i år. Den kommer att ersättas av ett betydligt mindre, internt arrangemang utan den satsning på nyrekrytering som var tänkt. Därmed övergår detta till att bli något för klubbmästeriet och danslederiet. Men vi kommer igen! Vi kommer senare att arrangera en dansstämma med inbjudna instruktörer och offentlig reklam. Det känns som ett bättre sätt att skaffa nya medlemmar till SFV än att bjuda in några få gäster i vår egen medelålder. När ni minst anar det dyker vi upp igen! För stämmogruppen: Maj-Britt Hall 15

16 EN DANSLEDARES MARDRÖM eller Lekstuga på 4 minuter som jag minns den För väldigt många år sedan, faktiskt 50 år sedan, valdes jag in som aktiv medlem i SFV. Det var i januari 1958, och jag hade just fyllt 18 år, vilket var åldersgränsen då. Det var en hektisk tid i början. Det var mycket steg och bågar och backar å sånt som man skulle lära in. Jag lockades snart till Uttringe och smälte in i gänget omedelbart. Det var ju jättebra med en yngling som kunde hämta vatten och ved, måla båtar, såga träd och annat nödvändigt. Jag blev därför ganska omgående upphöjd till yngste biträdande Uttringefogde en mycket ansvarsfull roll. På något sätt upplevde jag två skilda världar i SFV: dansen och Uttringe. Ibland hade jag lite svårt att förstå det allvar som många äldre intog när det gällde dansen. Jag var van vid att man dansade för att ha roligt, inte för att fördjupa sig i något steg hit eller dit, vänster eller höger etc. Efter några år hade jag uppgraderats till ordinarie fogde och i det sammanhanget bildade vi UD, eller Uttringedirektionen. Alla biträdande husmödrar och fogdar fick egna ansvarsområden. Festerna inbringade klingande mynt i kassan som vår vänligt sinnade kassaförvaltare Peder Gyllenswärd lät oss behålla till verksamheten. Kapitalet skulle arbeta och inte stå och slöa på ett bankkonto. Vi kunde därmed göra inköp av investeringskaraktär, t.ex. en radio och en radiogrammofon som kunde användas för 45 RPM (EP)- och 33 RPM (LP)-skivor. Som en kuriositet i sammanhanget köpte vi från ett postorderföretag i Älmhult 10 st. pinnstolar till ett pris av 19 kronor per styck. Företagets logotype som stod tryckt på varukatalogens framsida bestod av de fyra bokstäverna IKEA. Det märkliga är att ett antal av dessa stolar, trots årens alla fester och annan hårdhänt hantering, överlevt och än idag fungerar med tillfredsställande säkerhet ehuru något märkta. En investering som gjordes var en LP-skiva med Marinens marscher framförda av Flottans musikkår. Med ett förflutet både i Sjövärnskåren och i Flottan hade jag utvecklat något som har blivit en livslång kärlek för marscher i allmänhet och militärmarscher i synnerhet. På lördags- 16

17 eftermiddagarna och på söndagsförmiddagarna tränades därför Uttringes besökare i exercis på salsgolvet, och ibland marscherade vi i strikt rättning ner till Rönninge. Där gjordes helt om marsch och andra eleganta passager på vägen bredvid dagens parkeringsplats i centrum. Rönninges invånare såg förstummade på. Jag imponerades av hur duktiga flickorna var i dessa övningar, de som inte hade travat runt Skeppsholmen varv efter varv i träning inför någon 6 juni-ceremoni på Stadion eller inför drottning Elizabeths statsbesök en vacker sommardag. Så föll den på plats en vacker dag insikten om att de flesta kadriljdanser går att dansa till marschmusik. Jo, det stämde. Vi diskuterade frågan i UD och jag tror att det var Arne Wittlöv och Ulf Räntilä som tog sig an den mera koreografiska utformningen av idén. Det tränades och tränades och till slut kunde vi framföra SFVs ordinarie kadriljdanser till Kungl. Flottans Defileringsmarsch framförd från en LP-skiva inspelad av Flottans Musikkår. En liten snutt från varje dans vävdes ihop till ett potpurri så att SFVs hela kadriljprogram kunde framföras i en fyra minuter lång uppvisning. Spektaklet mottogs mycket positivt. Vår dåvarande ordförande Olle Schager, tillika f.d. sträng dansledare, som normalt intog en mycket strikt hållning till dansernas framförande, hade mycket svårt att dölja sin uppskattning när vi bjöd på premiär på en Vårlekstuga, troligen Denna kulturyttring, framarbetad och presenterad av några av SFVs 60-talister de som valdes in i slutet av 50- och början av 60-talet framfördes sedan även på Uttringes jubileumslekstuga 1973 och därefter ännu en gång i oktober 1976 på Skansens Högloft, dit SFV på den tiden förlade sina lekstugor. Programmet omfattade turer ur följande danser: Menuett, Skånsk kadrilj, Ekebykadrilj, Västgötapolska, Halländsk kadrilj, Fryksdalspolska, Gammalpolka, Schubertvals (månskenspromenaden), La russe, Gavott, Gotlandskadrilj, Östgötapolska, Vindmölledans, Väva vadmal och Skrälåt. Dansarna var vid det första tillfället Anna & Ulf Räntilä, Inga-Greta & Arne Wittlöv, Barbro & Göran Hammarberg samt Monica & Bertil Norberg. När familjen Wittlöv flyttat från Stockholm fick Ulf axla hela det koreografiska ansvaret för denna exklusiva produktion, och vid följande uppvisningstillfällen deltog Karin & Håkan Åslundh och Barbro & Bengt Norberg. Göran Hammarberg 17

18 Med fjolårets succé i minnet fortsätter vi att prova Golfpaket runt Mälardalen. Träna mycket eller träna lite. Det är lika roligt att vara med ändå. Boka in sista helgen i augusti för SFV Open. Vi spelar golf på lördag, äter middag, sover över och forsätter med golf på söndag. Hemfärd efter prisutdelning. Även du med grönt kort får delta. Röd tee gäller. Boka in helgen den augusti 2008! Anmälan gör du nu, så snart som möjligt, för att jag ska kunna boka hotell inkl. greenfee och starttider. Jag behöver följande uppgifter: namn, medlemsklubb, golf-id, gärna hcp och en adress på vilken jag kan sända information. Jag återkommer senare med besked om vilken bana vi spelar på. Anmälan till Lena Källqvist på tel , Tjingeling från Lena DA N S L E D E R I E T låter meddela att dansprogrammet för hösten kommer i nästa nummer av SFV-bladet. Emellertid kan man redan nu avslöja att vi i början av terminen ska träna på de danser som kommer att dansas på höstlekstugan i oktober. Under senare delen av terminen blir det en hel del gnuggande av högreståndsdanser. Höstens första dansövning äger rum den 11 september, och sedan fortsätter vi varje torsdag fram till 11 december med årsmötesdagen den 18 september som enda undantag. 18

19 i Evja Folkets Hus Det bohuslänska Evjagänget ger även denna sommar bejublade föreställningar i brittisk music hall-tradition, försvenskad och lokalt anpassad. Under en konferenciers ledning kastas vi mellan olika musikstilar, seriösa stycken och bondkomik. Ryktet har genom åren kommit att locka stor publik och inte bara lokal sådan. Busslaster kommer långväga ifrån för att njuta av underhållning, förtäring och god stämning i det unika Evja Folkets Hus i Bohuslän, nära Bovallstrand och Gerlesborg. Att komma åkande utefter riksväg 174, och in the middle of nowhere finna denna oförstörda träbyggnad med patina från anno dazumal, strax intill Tosteröds Stora Vatten, ger en verklig aha-upplevelse. SFV-arna Peter & Maria Wallén samt Jonas & Lise-Lotte Sjöberg kan berätta mer utifrån många egna kvällar i Evja. Kontakta dem gärna! Gå även in på för ytterligare information! Transport till västkusten sker lämpligen i egna bilar (samåk gärna restid ca 6 timmar) med avfärd från Stockholm fredag den 15/8 eller lördag morgon den 16/8. Närmare besked om inkvartering ges senare. Plats hos SFV-are med hus i närheten, i campingstugor, på vandrarhem eller hotell är de alternativ som kan påräknas (om man inte vill tälta). Närmare besked ges när deltagarantalet är känt. SFV har i år lyckats reservera ett antal biljetter till säsongsfinalen lördagen den 16 augusti kl 19. Först till kvarn På grund av publiktrycket vill Evjagänget inom kort ha besked om hur många SFV-are som kommer den 16 augusti, så mejla eller telefonera genast (och senast den 28 maj) din anmälan till klubbmästaren Erik Larsson via e-post eller telefon Vad kostar det, då? Biljett till föreställningen 180 kr/st. Övrigt enligt självkostnad. Klubbmästeriet 19

20 Valborgsmäss på Uttringe Länge fick majbrasan stå ensam, våt och mörk innan de trettiotvå fick njuta av dess stolta, ljusa och gnistrande glans. Denna långa väntan berodde på stockholmarnas Längtan till landet.* Flaggan hissades, och så småningom kom köket igång under Maj-Britt Halls säkra ledning med benäget bistånd av Berit Blomberg och ett tiotal hungriga amatörer. Efter en uppfriskande bål med jordgubbar och annat gott i och med snacks därtill var vi äntligen välkomna till bords. En underbar gourmetmiddag avåts med kyckling, ugnstekta rotfrukter och en god hemmixad färskostkräm. Höjdpunkten var desserten: en sagolik rabarberkompott under marängtäcke. Kjell Ståhl smög iväg för att förbereda förintelsen av sin skapelse. Vi andra kom travandes efter och fick känna värmen av brasan och gemenskapen samt stämma in i de kända vårsångerna. Kaffet, punschen och den tunga, söta chokladkakan var en perfekt avslutning på en mycket trevlig valborgsmässoafton. Agneta Winkler *(som orsakade enorma bilköer på E4:an, red.anm.) Kvällens husmor, Karlsonskt chic ser vi här med glimt i blick. Beredd på gnist- och vattensprinkler ser vi här Agneta Winkler. Med hjälp av tidningar och eld-ståhl slutar det till sist med vårbål. Här har ännu några flera låtit Karlson inspirera. Ingrid Widell, Karl-Erik Elestav, Denny Winkler, Einar Lilliestierna. 20

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta.

Västra Torsås. nr 2 2014. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås nr temalönashult Utdrag ur Lunds Universitets Folkminnesarkiv nedtecknat av Sven Blomén 1932. Mer om Puttetorpa here på sidan åtta. Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org

Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Svenska Fyrsällskapet www.fyr.org Blänket2008:4 Årg 12 Adress: Svenska Fyrsällskapet c/o Esbjörn Hillberg Donsö backe 16 430 82 Donsö Tel. 031-97 21 48 Fax 031-97 06 23 e-post: esbjorn@hillberg.com Hemsida:

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra

Tomas Eklund värnar om miljön. Boteå Skoterklubb hade familjedag. Mor och son mår osedvanligt bra FOTO: ULF HENRKSSON SDAN 8 SDAN 10 SDAN 16 Tomas Eklund värnar om miljön Enligt forskarna är solenergi framtidens melodi. SDAN 6 Pelle Larsson med barn trivdes i vintersolen. SDAN 24 Mor och son mår osedvanligt

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden

Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden 4 2014 Förbundsordförande Lars Steen pekar ut vägen mot framtiden sidan 12 En barndom som glaukomiker TIDNINGEN FRÅN SVENSKA GLAUKOMFÖRBUNDET Nr 4 2014 Tidning från Svenska Glaukomförbundet Redaktionskommitté

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008

Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 Resa till Brasilien med Östras gäng 12-26 september 2008 I detta dokument har olika minnen och händelser blivit nedtecknade. Flera av Brasilienresenärerna har bidragit med texter, visor, fotografier, teckningar

Läs mer

UPPLEVNummer 4, maj 2014

UPPLEVNummer 4, maj 2014 UPPLEVNummer 4, maj 2014 Linde Travklubb sedan 1886 Motorfesten fortsätter LINDE VÅRDAGAR OLYMPIER KOMMER TILL LINDE SPORTS CAMP POSITIVA FRÖVI CAY NORÉN - ELDSJÄL MED BLICKEN PÅ FRAMTIDEN Stor evenemangskalender

Läs mer

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder

GILLETS STYRELSE. Jan Alvå 040/15 13 89 Karin Lennartsson 046/15 21 22. Nils Eksandh 046/12 75 42 Lars H Bruzelius 046/14 57 75 vice Stolsbroder Tre generationer Wadenbäck i Knutsgillet - Anna Carin - guldduva, Kjell - medlem sedan 1949, dottern Ulrika Rudnert - silverduva, barnbarnet Mårten - recipient, Niklas och barnbarnet Matilda Nr 1 2006

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa

KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Spara och Slösa KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 8 Mars 2010 Pris 10:- Något i hästväg För 30 år sedan tog experterna till orda och klassade hästen som ett fornminne eftersom hästen ansågs ha

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 4 / 2005 Fast i låglönefällan Eva Söderman verkar uppgiven och har insett att den löneökning som hon behöver för att kunna

Läs mer

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN

Sveriges Bridgeförbunds historia SVERIGES BRIDGEFÖRBUND OFFICIELLT ORGAN FÖR. Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: DBR I DG E F ÖR BUN DBR I DG E F ÖR BUN S V E R I G E S Nummer 1. Februari 2000 Årgång 32. Pris 45: Sveriges Bridgeförbunds historia OFFICIELLT ORGAN FÖR SVERIGES BRIDGEFÖRBUND DBR I DG E F ÖR BUN Bridge S V E N S K S V E

Läs mer

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW

BLOMSTERFONDEN TILL KRAKOW ALMA Tema:Resa En tidning för och om människorna i Blomsterfonden #4 November 2014 Nu kanske det blir andra bullar i jul Läs mer på sid. 24 25 Läs mer på sid. 12 13 Budapest blev ett härligt litet äventyr

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer