Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Varumärkesmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version 1.0 2008.12.09 1. Varumärkesmanual"

Transkript

1 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Varumärkesmanual Betaversion

2 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Innehåll Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta: Lotta Nordh Rubulis, Marknadsenheten Ett starkt varumärke Varumärket UMO Namnet 1177-familjen Kort om oss Våra gemensamma budskap Stil och ton Vår visuella kommunikation 9 Logotypen Logotypens varianter Logotypens friyta Brandline Undvik att.. 14 Färger Färgpaletten Accentfärger, toningar 17 Typografi Profiltypsnitt Vardagstypsnitt Webbtypsnitt 22 Pappersval 23 Stationaries Visitkort Brevpapper A4 Kuvert C4 och C5 Korrespondenskort Word-mall A4 29 Appliceringar Exempel 1, Annons Exempel 2, Typografi 32 Webbplatsen Riktlinjer

3 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke 1 Starka varumärken baserar sin kommunikation på tydliga budskap och en genomtänkt varumärkesstrategi. En grafisk profil säkerställer att den visuella kommunikationen stödjer varumärket på ett enhetligt och effektivt sätt. Varumärkesmanualen beskriver grunden för vårt gemensamma varumärke och vår visuella identitet. Här finns riktlinjer för hur namn, logotyp, färger och typografi används samt exempel på hur det kan se ut när man applicerar de grafiska riktlinjerna i såväl tryckta som digitala medier. Se manualen som ett stöd i arbetet att skapa en stark och enhetlig visuell kommunikation.

4 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke Varumärket UMO Namnet UMO.se är en nationell webbplats där unga mellan 13 och 25 år kan få råd om hälsa, sex och relationer. Här kan tjejer och killar få svar på frågor som kan upplevas svåra eller känsliga. UMO har utvecklats av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB i nära samarbete med en ungdoms-panel, landets ungdomsmottagningar, landsting, regioner och kommuner. Att skapa förutsättningar för lika villkor och ett ökat handlingsutrymme för unga är utgångspunkten i vårt arbete med ungdomsmottagninen.se. Med UMO vill vi förbättra ungas hälsosituation och öka deras kunskap, genom att erbjuda pålitlig och lättillgänglig information. Vi vill också stärka och stödja tjejer och killar i deras identitetsutveckling och ge dem goda förutsättningar att utveckla sunda relationer. Vårt formella namn är Ungdomsmottagningen.se. Det namnet har vi valt för att vi vill vara en länk och en ingång till de fysiska ungdomsmottagningarna. Vi vill underlätta kontakten med de fysiska mottagningarna och vi behandlar delvis samma frågor och ämnesområden som man kan få hjälp med på sin ungdomsmottagning. UMO är vårt tilltalsnamn. Det är det namn som vi i vardagligt tal använder och det namn som är ordbilden för varumärket. UMO är ett namn som är lätt att komma ihåg och har en enkel och ljudenlig stavning. UMO associerar till JämO och HomO och för tankarna till en rättighetsorganisation för unga. UMO uttalas som ett namn, inte som tre bokstäver i en förkortning. UMO kan förekomma med brandline: UMO.se, din ungdomsmottagning på nätet.

5 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke 1177-familjen UMO tillhör 1177-familjen där bland annat webbplatsen 1177.se och telefonrådgivningen 1177 Sjukvårdsrådgivning ingår. Vi delar i grunden samma värden och till utseendet kan man se att vi hör ihop är föräldern, den rådgivande och seriösa, och UMO är den bångstyriga tonåringen som vill uttrycka sig på sitt eget fria vis. Kanske kommer även i framtiden en morförälder i form av äldremottagningen.se att tillhöra familjen. De olika webbplatserna fyller olika behov för olika målgrupper men vilar på samma tanke om en kvalitetssäkrad icke-kommersiell tjänst som alla landsting och regioner gemensamt står bakom. Rent praktiskt kommer i framtiden umo.se och 1177.se att vila på samma tekniska plattform och det ska vara enkelt att ta sig mellan del olika webbplatserna inom familjen.

6 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke Kort om oss Mission UMO ska främja ungas hälsa och lika villkor samt stärka deras självkänsla. Vision UMO ska vara det självklara valet för unga i frågor om sex, hälsa och relationer. Verksamhetsidé UMO är en aktuell och levande och trovärdig webbplats för unga som söker information och dialog om sex, hälsa och relationer. Kärnidentitet Kärnidentiteten är varumärkets tidlösa hjärta och ska beskriva det som gör UMO unikt och värdefullt för vår målgrupp. Vår kärnidentitet är Empowerment. Med det menar vi att vi vill stärka ungas tilltro till den egna förmågan och öka deras handlingsutrymme genom att erbjuda dem kunskap ur ett normkritiskt perspektiv. Kärnvärden Kärnvärdena är vår utvidgade identitet. Den beskriver det vi står för, vår personlighet och våra egenskaper, det som är unikt för oss. Empatisk Normmedveten Respektfull Dynamisk Trovärdig Öppen

7 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke Nyckelord för kommunikationen Äkta och relevant Vi ska vara en tillförlitlig källa som tar ungas frågor och funderingar. - Rak och seriös UMO.se ska vara trovärdiga. Därför undviker vi att använda ungas språk och ungdomliga uttryck. - Informativ Vi krånglar inte till det utan är tydliga och informativa. Identitet Vem är UMO? UMO är någon du kan lita på när du undrar om sex, hälsa och relationer. Hur är UMO? UMO är öppen och nyfiken. UMO lyssnar. UMO är rättfram och vågar säga som det är. Vilken relation har UMO till besökaren? Personlig men inte privat, när men inte kompis. Stil och tonalitet Stil Rak, ärlig, enkel Tonalitet Beskrivande, saklig, korrekt.

8 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Ett starkt varumärke Vår visuella kommunikation Det här avsnittet innefattar riktlinjer för illustrationer, fotografier, animationer och filmer som används på UMO.se eller för att marknadsföra UMO. Materialet ska ha en visuell ton som tilltalar och skapar igenkänning hos målgruppen. Materialet ska upplevas inkluderande. Undvik stereotypa och uteslutande normativa återgivningar av verkligheten. Det som visualiseras ska återges ur den unga målgruppens egna perspektiv. Så använder vi visuellt material på UMO.se Vi har ett grafiskt manér där illustrationer är den mest förekommande bildsättningen, i syfte att ge webbplatsen en personlig och sammanhållen stil. Illustrationer används både som information (till exempel en anatomisk bild) och dekoration (exempelvis hjärta med pil genom). Fotografier används när det behövs tydligare och mer verklighetstrogen information. Allt visuellt material ska ha ett inkluderande perspektiv genom att på ett balanserat sätt återge personer med olika kroppsform, sexuell läggning, etnicitet, kön, stil, ålder, religiositet och funktionalitet. Materialet ska också uttrycka respekt och empati för användaren samt så ofta som möjligt lustfylldhet och lekfullhet. Tillgänglighetsanpassning UMO eftersträvar hög tillgänglighet. Kontrastvärdena i bilder ska därför granskas i enlighet med de internationella riktlinjerna för tillgänglighet WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Informationsbärande delar skall vara i god kontrast mot bakgrunden. Kontrastskillnaden ska vara minst 50 procent om man gör om en illustration till svartvitt. Granskning kan göras med hjälpverktyget Contrast Analyzer BD 2.0. Varumärken i visuellt material Återgivande av varumärken i visuellt material ska i den mån det går undvikas på UMO.se. I vissa fall kan det vara svårt att undvika att varumärken kommer med, till exempel i fotografier av preventivmedel. I dessa fall ska minst två olika varumärken visas.

9 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Logotypen Logotypen är en mycket viktig del av den visuella identiteten och fungerar som avsändare i all kommunikation. Logotypen är särskilt ritad för UMO och får aldrig reproduceras eller manipuleras. Använd alltid godkända filer från produktionspaketet som är anpassade för just det du ska använda den till.

10 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Logotypen Logotypens varianter Logotypen får aldrig reproduceras. Använd alltid godkända orginalfiler. Logotyp Logotypen ska användas i all vår kommunikation; hemsidor, annonsmaterial, brevpapper, presentationer etc. I första hand återges logotypen i UMO Orange eller vitt (inverterad logotyp). Den svarta logotypen används mycket sparsamt och då främst av tekniska skäl. För t ex svartvita tryck som faxblad och dagspress. Logotypknapp Logotypknappen används i sammanhang där avsändaren behöver sticka ut lite extra. Som i t ex annonser eller mot en rörig bakgrund. Logotypknappen finns i alla palettens färger.

11 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Logotypen Logotypens friyta Logotypen ska alltid fungera som en tydlig avsändare. För att visuellt skydda och stärka logotypen ska den alltid omges av en fri yta där inga andra element får finnas. Här visas minsta tillåtna friyta. Använd logotypen effektivare med en mer generös friyta såvida inte logotypen ska kopplas till ett särskilt budskap. Friytan baseras på ordmärkets höjd och den principen gäller för alla varianter av logotypen.

12 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Logotypen Logotyp med brandline Logotypen kan även kombineras med vår brandline UMO.se, din ungdomsmottagning.. Brandline skrivs alltid versalgement med Proxima Nova Condensed, Semibold. I UMO orange, svart eller vitt. Brandline placeras med logotypen enligt anvisningarna på den här sidan, men kan även kommuniceras ensamt, dock ska alltid logotypen finnas med som avsändare någonstans. UMO.se, din ungdomsmottagning.

13 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Logotypen Undvik att.....återge logotypen med annan färg eller mönster än vad som anges i detta avsnitt...återge logotypen med kantlinjer...rotera eller förändra logotypens proportioner...beskära logotypen. Välkommen till: Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit. Vestibulum vehicula ut posuere semper ipsum cursus mi vitae feugiat...rama in logotypen...inkräkta på logotypens friyta...använda logotypen som företagsnamn i löpande text...placera logotypen mot en bakgrund som gör den otydlig.

14 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Färger Färg är ett effektivt verktyg för att skapa ett enhetligt uttryck i vår kommunikation. Vår färgpalett specificeras i färgformaten Pantone, CMYK och RGB, för att så långt som det är möjligt säkertställa att färgerna upplevs lika i alla kanaler. För CMYK-tryck bör alltid en PANTONE -färgreferens bifogas för att säkerställa önskat resultat.

15 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Färger Färgpaletten Våra färger är indelade i huvudfärg och accentfärger. Huvudfärgen är den färg som UMOs närmast ska förknippas med och som därför alltid ska dominera accentfärgerna i t ex annonser, omslag på foldrar och broschyrer. Accentfärgerna och deras toner är speciellt framtagna för att fungera väl med huvudfärgen. Huvudfärg PANTONE 485 U CMYK RGB Accentfärger PANTONE 211 U CMYK RGB PANTONE 305 U CMYK RGB PANTONE 382 U CMYK RGB PANTONE Cool Gray 10 U CMYK RGB Använd färger, toner och toningar med gott omdöme. Sträva efter ett lekfullt och varierat uttryck utan att intrycket blir rörigt. PANTONE Black U CMYK RGB 0.0.0

16 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Färger Accentfärger, toningar Att använda toner och toningar är ett sätt att göra stora färgytor mjukare. Extra användbart i digital produktion. Accentfärgerna är lämpliga för att utmärka viss information. För att öka användbarheten är det tillåtet att använda deras toner. 100% 80% 60% 40% 20% RGB RGB RGB RGB RGB RGB

17 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Typografi 4 Med ett textuttryck som skiljer sig från andra aktörer kan ett företag kännas igen på sin typografi lika mycket som för sin logotyp. Typografi blir en röd tråd i uttryck och tonalitet i all vår kommunikation. Det ger en enhetlig och trovärdig bild av UMO. Vi skiljer på profiltypsnitt som används för all extern kommunikation som annonser, broschyrer, trycksaker m.m. Vardagstypsnitt för intern korrespondens som dokument och presentationer. Samt Webbtypsnitt som används på webbplatsen.

18 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Typografi Profiltypsnitt Profiltypsnitten används främst av leverantörer vi samarbetar med för att producera professionellt tryckt material. Som t ex annonser, broschyrer, utställningsmaterial m.m. Vi använder tre olika typsnittsfamiljer som kompletterar varandra och bidrar till god läsbarhet och igenkänning. I avsnittet Appliceringar finns typografiskt exempel. Jubilat abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,.;:-!?=&%/() Jubilat är ett karaktärsfullt rubrikstypsnitt som sticker ut och präglar tonen i tilltalet på ett sätt som passar UMO. Jubilat Darden Typeface Design Studio Proxima Nova FontShop Adobe Garamond Pro Adobe Proxima Nova abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,.;:-!?=&%/() Proxima Nova är ett mycket flexibelt typsnitt som bl a passar bra för kortare texter, ingresser och mellanrubriker. Adobe Garamond Pro abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,.;:-!?=&%/() Adobe Garamond Pro är ett klassiskt serif-typsnitt som passar utmärkt för längre löpande text.

19 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Typografi Jubilat ExtraLight Jubilat Extra LightItalic Jubilat Light Jubilat LightRegular Jubilat Regular Jubilat RegularItalic Jubilat Medium Jubilat MediumItalic Jubilat Bold Jubilat BoldItalic Jubilat Black Jubilat BlackItalic Proxima Nova Thin Proxima Nova Light Proxima Nova Regular Proxima Nova Semibold Proxima Nova Bold Proxima Nova Extrabold Proxima Nova Black Proxima Nova Condensed Thin Proxima Nova Condensed Light Proxima Nova Condensed Regular Proxima Nova Condensed Semibold Proxima Nova Condensed Bold Proxima Nova Condensed Extrabold Proxima Nova Condensed Black Proxima Nova Extra Condensed Thin Proxima Nova Extra Condensed Light Proxima Nova Extra Condensed Regular Proxima Nova Extra Condensed Semibold Proxima Nova Extra Condensed Bold Proxima Nova Extra Condensed Extrabold Proxima Nova Extra Condensed Black Adobe Garamond Pro Regular Adobe Garamond Pro Italic Adobe Garamond Pro Semibold Adobe Garamond Pro Semibold Italic Adobe Garamond Pro Bold Adobe Garamond Pro Bold Italic Välj eller kombinera skärningar beroende på tonen i budskapet. Undvik att sätta rubriker med enbart versaler. Proxima Nova Extra Condensed ska användas sparsamt men kan passa för t ex formulär och tabeller som ställer krav på mycket text på liten yta.

20 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Typografi Vardagstypsnitt Intern och extern korrespondens via exempelvis brev, PM, fax och digitala presentationer skrivs i Arial och Garamond. Dessa typsnitt finns installerade i alla system och på alla datorer och på så vis underlättas hanteringen av denna typ av dokument. Tahoma abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Tahoma används för rubriker Garamond abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö ,.;:-!?=&%/() Garamond används främst för löpande text

21 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Typografi Webbtypsnitt För webbtypografi använder vi de webbsäkra typsnitten Tahoma och Arial som finns installerade i alla system och på alla datorer. Tahoma abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Tahoma används för rubriker. Arial abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial används för löpande text.

22 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Pappersval 5 Pappret är en viktig del av upplevelsen. Vi använder alltid naturvitt och obestruket Scandia 2000, eller motsvarande. En annan papperstyp, t ex helvitt eller bestruket påverkar upplevelse och färgåtergivning och bör undvikas. Vid CMYK-tryck bör alltid en PANTONE -färgreferens bifogas för att säkerställa önskat resultat. Detta är extra viktigt för vår röda huvudfärg. Scandia 2000 tillverkas av Klippan AB, som är kvalitetssäkrat enligt ISO Papperet är TCFmärkt (Totally Chlorine-Free) och åldersbeständigt. För Svanenmärkning krävs att såväl papper som tryckeri är godkänt ur miljösynvinkel. Scandia 2000 uppfyller dessa delkrav. En fullständig miljövarudeklaration finns att hämta på

23 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Korrespondens är en viktig bärare av UMOs varumärke och ska ha ett enhetligt utseende. För varje trycksak finns en dokumentmall som ska användas för reproduktion.

24 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Visitkort Liselotte Nordh Rubulis Kommunikatör Direkt Mobil Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Hornsgatan 15, Stockholm Växel Fax UMO.se, din ungdomsmottagning. Visitkort Papper: Scandia 2000, 270g Format: 90x55mm Färger: Svart + Pantone Orange 021 U Typsnitt: Jubilat Bold, Proxima Condensed, Regular Mall: Stationaries/Visitkort/Visitkort.indd

25 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Brevpapper Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Vxl Fax Telefontid vardagar E-post Hemsida Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Vxl Fax Telefontid vardagar E-post Hemsida Brevpapper A4 Papper: Scandia 2000, 105g Format: 210x297mm Färger: Svart + Pantone Orange 021 U Typsnitt: Proxima Condensed, Regular Mall: Stationaries/Brevpapper/Brevpapper_A4.indd

26 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Kuvert Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Kuvert C4 Papper: Scandia 2000, 115g Format: 324x229mm Färger: Svart + Pantone Orange 021 U Typsnitt: Proxima Condensed, Regular Mall: Stationaries/Kuvert/Kuvert_C4.indd Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Kuvert C5 Papper: Scandia 2000, 115g Format: 229x162mm Färger: Svart + Pantone Orange 021 U Typsnitt: Proxima Condensed, Regular Mall: Stationaries/Kuvert/Kuvert_C5.indd

27 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Korrespondenskort Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Vxl Fax Telefontid vardagar E-post Hemsida Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Växel Fax Telefontid vardagar E-post Hemsida Korrespondenskort Papper: Scandia 2000, 270g Format: 150x105mm Färger: Svart + Pantone Orange 021 U Typsnitt: Proxima Condensed, Regular Mall: Stationaries/Korrespondenskort/Korrespondenskort.indd

28 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Stationaries Word-mall Ungdomsmottagningen Hornsgatan 15, Box Stockholm Vxl Fax Telefontid vardagar E-post Hemsida Word-mall Format: A4 Typsnitt: Tahoma Mall: Stationaries/Word-mallar/Brevpapper_A4.doc

29 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Appliceringar Avsnittet illustrerar hur den grafiska profilen kan appliceras för en tydlig och enhetlig visuell identitet. Se inte avsnittet som ett regelverk utan som stöd och inspiration. Detta avsnitt kommer växa i takt med att fler produktioner slutförs med vår nya grafiska profil. Du kan alltid hämta den senaste versionen av manualen på vår webbplats.

30 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Appliceringar UMO.se, din ungdomsmottagning.

31 8 Appliceringar Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version

32 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Webbplatsen Här sammanfattas några riktlinjer för webbplatsen.

33 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Webbplatsen Riktlinjer webbplats Färger UMO.se:s sidhuvud är i huvudfärgen orange RGB Den används också i grafiska element såsom puffen Hitta din ungdomsmottagning och Panikknappen. Den används i undermenyerna som bakgrundsfärg och är därmed den färg som präglar UMO.se starkast. De andra färgerna som primärt används är: Grön RGB Bakgrundsfärg till rubriker på artikelpuffar på startsidan, puffen Läsarnas berättelser och ämnestexternas rubriker. Blå RGB Puffen Nyheter från UMO.se, puffen Välj ord för könen. Grå RGB Grafiska element på startsidan/ ikoner för funktioner på UMO.se: Se avsnittet Färger för mer information. Informationsrutor i ämnestexter I ämnestexter kan det förekomma informationsrutor som lyfter fram viss text. Informationsrutor är egna textkomponenter. För två informationsrutor har bakgrundsplattor skapats med varsin färg: Grön används i bakgrundsplattan till textkomponenten Faktaruta. Blå används i bakgrundsplattan till textkomponenten Statistik. Riktlinjerna för alla typer av informationsrutor i texter är att de ska ha den färg som motsvarar 20% av någon av accentfärgerna och 5 pixlar rundade hörn. Foton och illustrationer på startsidan Illustrationer och foton som inte är frilagda rundas i hörnen med 5 pixlars rundning. Bilder i Nyheter från UMO.se ska vara max 52 pixlar i bredd. Bilder i puffytorna till vänster på startsidan ska vara max 230 pixlar i bredd. Bilder i puffblocket till höger på startsidan ska vara max 230 pixlar i bredd (till exempel bild till Filmtips). Foton och illustrationer i texter Illustrationer och foton som inte är frilagda rundas i hörnen med 5 pixlars rundning. Foton som inte är helt frilagda och som har vit bakgrund ges en grå ram (RGB ) som har 5 pixlars rundning i hörnen. Bilder som ligger inuti text (höger- eller vänsterjusterad) ska vara max 300 pixlar breda. Bilder som ligger centrerade mellan två textstycken bör vara minst 300 pixlar breda. Knappar Tahoma Bold 10,5pt Indrag 20pt 10px Knapptext 10px 10px» Sök 10px Menyknappar Tahoma Bold 10,5pt Indrag 20pt 10px Menyval 10px Marginalen på 10px justeras vid behov för att fylla ut hela menyraden som är 912px. Typografi Rubriker Tahoma Bold 18pt/20pt Indrag 20pt Brödtext Arial Artikelpuffar Tahoma Bold 15pt/20pt Indrag 20pt Se avsnittet Typografi för mer information.

34 Ungdomsmottagningens varumärkesmanual Version Du hittar manualen och alla filer vi hänvisar till på internet, Produktion: Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, Marknadsenheten Grafisk design och orginal : Deasign AB Typografi: Jubilat och Promixa Nova Condensed Sjukvårdsrådgivningen SVR AB 2008

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Varumärkesmanual Version 1.0

Varumärkesmanual Version 1.0 Varumärkesmanual 2014.03.12 Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 vårt varumärke Vår gemensamma tjänst 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Varumärket 1177 Vårdguiden Vår varumärkesplattform

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1

Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp 1.0 Logotypen 1.0.1 Soliditets logotyp Bokstäverna som du ser i namnet Soliditet är satt i typsnittet Handel Gothic som ritades av Ronald Trogram 1980. Handel Gothic räknas som ett klassiskt

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt.

Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. GRAFISK MANUAL RIKTLINJER Att arbeta utifrån gemensamma riktlinjer ger en enhetlig bild av Våra Gårdar, både internt och externt. För att Våra Gårdar ska kunna bli välkänt varumärke måste vi lyckas förmedla

Läs mer

Grafisk manual KORTVERSION 2015

Grafisk manual KORTVERSION 2015 Grafisk manual KORTVERSION 2015 Innan du börjar I den här manualen har vi samlat de viktigaste rekommendationerna för hur du använder logotyp, färger och typsnitt för Högskolan i Borås grafiska profil.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016

GRAFISK MANUAL A1M PHARMA. September 2016 GRAFISK MANUAL A1M PHARMA September 2016 LOGOTYP A1M:s logotyp är den viktigaste komponenten i den grafiska profilen och ska finnas med på allt kommunikativt material som har A1M som avsändare. Den får

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet.

Detta är inte en ny grafisk profilhandbok utan version 2.0 enklare, tydligare och med fokus på innehållet i kommunikationen, inte utseendet. Grafisk profil 2.0 Vimmerby kommun tog fram en grafisk profil 2008 för att skapa en tydlighet i sin kommunikation. I samband med att en ny destinations-logotyp tagits fram har behovet att förenkla och

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0

Grafisk Manual. Version 1.0 Grafisk Manual Version 1.0 Innehåll Inledning...3 Logotyp...4-5 Symbol och ordbild...4 Lokalavdelningar...5 Logotypens säkerhetszon...5 Storlekar...5 Grafiskt mönster...6 Flagga... 7 Färger...8 Typografi...9

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB

Logotyp och Grafisk profil för UT Transport i Norr AB Logotyp: Introduktion UT Transport i Norr AB s logotyp är designad för att på ett tydligare och starkare sätt representera det företag som UT har utvecklats till att bli idag och kommer att bli imorgon.

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion

GRAFISK MANUAL. Hjälpreda för grafisk produktion GRAFISK MANUAL Hjälpreda för grafisk produktion Förord Under verksamhetsåret 2008/2009 togs en ny logotyp och grafisk profil fram av PR-Utskottets Jonas Karlsson och Janne Poikulainen. Bakgrunden till

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Grafisk manual 1.0 2009-10-07

Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Grafisk manual 1.0 2009-10-07 Innehåll Logotyp... 3 Profilfärger... 4 Symbolen... 4 Typografi... 5 Svenska Vård i text... 6 Svenska Vård Grafisk manual 1.0 2 Logotyp Svenska Vårds logotyp finns i två versioner.

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE

VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE VARUMÄRKES- & DESIGNGUIDE Vikten av ett starkt varumärke Om du har två likartade produkter eller tjänster att välja mellan, vilken väljer du då? I stort sett varje gång väljer du den du känner igen och

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER

Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna. Markbyggarna LOGOTYP VARIANTER Grafisk manual Markbyggarna AB, 2013 LOGOTYP Markbyggarnas logotyp föreställer två träd. Logotypen kommunicerar Markbyggarnas uppdrag inom park- och markarbete genom den bruna jordfärgen i texten och de

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A.

Placering av logotyp. Minimumavstånd till kant Avståndet till formatets ytterkant får inte understiga bredden på bokstaven A. VARUMÄRKESmanual för Arbetarnas Bildningsförbund 2010.12.01 13 Placering av logotyp ens uppgift är att skapa igenkänning och underlätta för mottagaren att veta varifrån informationen kommer. Därför ska

Läs mer

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012

IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 IDENTITETSMANUAL VOLVOKORTET Version 1.1 28 maj 2012 02 Innehåll INNEHÅLL Identitet...03 Logotyp...04 Stödgrafik...09 Specialgrafik...10 Typografi...13 Implementering...15 Kontaktuppgifter...19 03 Identitet

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger...

Varumärket - föreningens hjärta... 3. Logotyp... 4. Logotypens frizon... 5. Deviselement... 6. Profilfärger... 7. Primära färger... 1 Varumärket - föreningens hjärta... 3 Logotyp... 4 Logotypens frizon... 5 Deviselement... 6 Profilfärger... 7 Primära färger... 7 Sekundära färger... 8 Tertiära färger... 9 Typsnitt & typografi... 10

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010

GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 GRAFISK GUIDELINE SEPTEMBER 2010 Introduktion En grafisk guide är till för att underlätta och hjälpa företaget att hålla ihop sin visuella identitet. Korrekt användning av typsnitt, logotyper och bildmanér

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013

Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Grafisk manual Elin Leyonberg Norrlands Reklamskola 2013 Innehållsförteckning Den grafiska profilen 3 Varumärket 4 Färger 5 Logotype 6 Typsnitt 8 Bilder 10 Digitala plattformar 11 Kontorsmaterial 13 Profilprodukter

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer