VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen"

Transkript

1 VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta företagen och att befinna sig i skogarna runt Vindelgransele är inte att rekommendera denna vecka. Sommaren för våra blockletare var intensiv med fortsatt blockletning i Vindelgranseleområdet och jag kommer att beskriva mer om detta nedan. I detta brev vill jag främst informera om statusen på våra ansökningar om provbrytningstillstånd och bearbetningskoncession av guldfyndigheten Fäbodtjärn. Ett antal avgörande faktorer har legat till grund för våra beslut i Fäbodtjärn där de viktigaste är: Guldfyndigheten Fäbodtjärn hittades 2011 och fyndigheten bedöms innehålla 210 kton med en genomsnittlig halt av 7.1 g/t Au, tonnaget klassas i sin helhet som antagen mineraltillgång. Provanrikningstester från LTU visar att anrikning av Fäbodtjärn kan utföras enbart genom gravimetri Kvartsgången i Fäbodtjärn är sammanhängande Sammantaget betyder dessa faktorer att vi i bolaget bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla Fäbodtjärn till en lönsam guldgruva med anrikning på plats lokalt i Vindelgransele. Vårt arbete fortsätter nu med fullt fokus på att kunna bevisa och göra detta möjligt. Utöver Fäbodtjärn har Botnia prospekt inom Vindelgransele som Vargbäcken som redan har en bearbetningskoncession, och prospekt som behöver ytterligare undersökningsborrningar såsom Jägarliden, Åströms, Middagsberget och Granlunda. Om Fäbodtjärn visar sig vara lönsam med lokalt anrikningsverk kommer dessa prospekt få större möjligheter att bli lönsamma gruvor då långa transporter inte kommer att äta upp marginalerna. Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter. Som vi meddelat kallade vi redan i juni till samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten, Naturvårdsverket, Havs & Vattenmyndigheten och Lycksele kommun. Endast Länsstyrelsen och Lycksele kommun valde att delta. Från Botnia Exploration deltog förutom jag själv vår geolog Mattias Fackel, Torbjörn Grahn samt Charlotta Lindberg. Charlotta är projektledare för vår provbrytningsansökan och arbetar på Vatten & Markbyrån (VM) som fått uppdraget av oss att leda detta projekt. VM har också fått uppdraget att ta fram en ansökan till bearbetningskoncession av Fäbodtjärn fyndigheten. Dessa båda projekt, ansökan om provbrytning och ansökan om bearbetningskoncession, kommer drivas parallellt vilket sparar såväl tid som pengar. Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen Fäbodtjärns fyndighet är en relativt smal kvartsgång med en tjocklek som varierar från cirka 1,5 m upp till 4,5 m. Den är cirka 170 meter lång, och cirka 320 meter djup längs den 55 grader

2 stupande fyndigheten. Vår avsikt med provbrytningen är att på ett enkelt sätt spränga en så kallad rörgrav från ytan längs gången. Rörgraven kommer att sprängas så smalt som möjligt för att undvika gråbergsinblandning. Detta innebär att vi först måste avverka den skog som nu växer längs gången varefter vi kan maka moränlagret åt sidan för att blotta kvartsgången, hela kvartsgången är täckt av 4-6 m morän. Allt eftersom sprängningen och utlastningen drivs framåt, troligen meter per dag, kan moränmassorna återläggas på plats. Med andra ord sker ingen märkbar åverkan i naturen. Det guldförande berget kommer sedan att transporteras bort för att anrikas på annan plats där gravimetrisk anrikning finns tillgänglig. Tidplanen för hela arbetet bygger på att Länsstyrelsen godkänner vår ansökan under våren 2015 varefter projektet kan starta. Sammanlagt planerar vi att spränga cirka ton. Fortsatt samråd med lokala sakägare i Vindelgransele Den 15 september kommer samråd att hållas på plats i Vindelgransele med lokala sakägare såsom markägare eller markägare som kan bli berörda av den väg som måste anläggas även för provbrytningen som för eventuell gruvbrytning. Mötet kommer att hållas i lokalen Myrstacken kl. 18:00 och är öppet för alla som har intresse att komma med synpunkter och följa vad som planeras i området. Ansökan om bearbetningskoncession Styrelsen i Botnia har också beslutat att ansöka om en bearbetningskoncession innehållande MKB (miljökonsekvensbeskrivning) av Fäbodtjärn. Arbetet med denna ansökan pågår för fullt och i dagsläget planeras den hydrogeologiska undersökningen som kan påbörjas inom kort. I ansökan kommer också en teknisk beskrivning att göras och redan nu studeras och upprättas gruvbrytningsplaner. Målsättningen är att kvartsgången ska brytas underjord och med minimal gråbergsinblandning. Olika metoder finns och troligen kommer någon form av så kallad igensättningsbrytning att föreslås då hela konceptet bygger på minsta möjliga påverkan av miljön och säkerhet. Utvecklingen av specialbyggda underjordsriggar för borrning, lastning och skrotning går mycket fort. Jag för därför täta diskussioner med mina gamla arbetskollegor på Atlas Copco som har den utrustning som krävs för ett framgångsrikt småskaligt gruvprojekt i Fäbodtjärn. Det är vår ambition att kratta manegen och förbereda gruvbrytning för att snabbt komma igång med brytningen. Våra egna kalkyler visar att Fäbodtjärn har en stor potential till ett mycket lönsamt gruvprojekt. Provanrikningar på LTU i Luleå. I pressmeddelande den 26 juni Lovande anrikningsförsök av Fäbodtjärns kvartsgång på LTU, redovisade vi goda och intressanta resultat av etapp 1. Berget som användes var taget ur de så kallade Bonanzablocken som förts med inlandsisen från kvartsgången. Cirka 200 kg prov togs från tre av blocken för att ge en representativ bild av mineraliseringen som sedan provanrikades på LTU i Luleå.

3 Det första provet skedde enbart med krossning av berget och var mycket lyckat varför vi beslutade att fortsätta försöket genom att förutom krossning även mala berget och därmed ytterligare frilägga guldkornen. Detta har nu gjorts med mycket goda resultat där LTU för närvarande sammanställer en rapport som planeras att publiceras i mitten av september. En viktig slutsats från rapporten är att framgångsrik anrikning med högt utbyte kan utföras enbart med gravimetriska metoder såsom Knelson separator, Humphry spiraler, och traditionellt skakbord. Några kemiska tillsatser är därför inte nödvändiga att använda i framtida processer. Att anrika enbart med gravimetri är en klar fördel när det kommer till miljön och framtida finansiering då miljöriskerna och kostnaderna är avsevärt lägre med ett gravimetriskt verk i jämförelse med traditionella laknings och flotationsverk. Rapport från sommarens prospekteringsaktiviteter Sommarens fältarbete har omfattat blockletning i huvudsak koncentrerat kring Jägarliden, Middagsberget och Åströms. Blockletning har dessutom utvidgats till områden i östra Vindelgransele, närmare Vargbäcken och Granlunda. Ytterligare guldförande block har hittats samt block med sulfidmineralisering. Syftet med sommarens blockletning har varit att begränsa områden som möjliga källor till blockfynden och bättre definiera områden att undersöka med borrning. Tillsammans med resultaten från bottenmoränprovtagningen och geofysiska data finns nu flertalet högintressanta objekt att undersöka med ytterligare metoder och i synnerhet borrning. Slutligen så vill jag tacka er som följer och stöttar oss i vått och torrt för ert förtroende att låta Botnia Exploration visa att en lönsam guldgruva i Vindelgransele kan bli verklighet. Uttrycket guldgruva används i många andra fall när förhoppningar om framgång finns men som aktieägare i Botnia närmar ni er en riktig guldgruva. Vägen dit är inte rak och mycket arbete kvarstår men vem har sagt att det är lätt att hitta guld? Nacka den 4 september 2014 Bengt Ljung VD

VD har ordet Provanrikningen i Björkdalsgruvan och smältningen av Vargbäckenguldet! Geokemi genom bottenmoränprovtagning

VD har ordet Provanrikningen i Björkdalsgruvan och smältningen av Vargbäckenguldet! Geokemi genom bottenmoränprovtagning VD har ordet Plötsligt är hösten här och därmed en förhoppning om djup tjäle i marken! Detta låter kanske ytterst ovanligt men faktum är att för oss som prospekteringsbolag kan arbetet utföras så mycket

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2

En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts. samhällsekonomiska potential. 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 En analys av 28 arbetsmarknadsprojekts samhällsekonomiska potential 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:2 Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer