Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37"

Transkript

1 Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37

2 Obebyggdlantbruksfastighet med närhet till Vänern. Totalt ca 13 ha varav ca 5 ha produktiv skogsmark och 6 ha åkermark. Virkesförråd om ca m³sk och en beräknad medelbonitet om 7,2 m³sk/ha/år. Prisidé: kr Försäljningssätt: Bud senast kl 12:00 Henrik Pålsson Skogsmästare/mäklare LRF Konsult Tanumshede

3

4 Beskrivning Skogsmark 5,5 ha Åkermark 6,3 ha Berg/hällmark 0,2 ha Väg och kraftledning 0,6 ha Annat 0,4 ha Total areal 13 ha Virkesförråd: m³sk Fastighetsbeteckning: Vänersborg Timmervik 1:36, 1:37 I detta ingår följande taxeringsvärden: Skogsmark: SEK Åkermark: SEK INTECKNINGAR Inteckningsdatum: Belopp: Skriftligt pantbrev: Nej Summa inteckningar: SEK RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR Samfällighet. Vänersborg Timmervik S:3 (lastageplats). Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer. Avtalsrättighet Kraftledning. Rättigheter, last. Avtalsservitut: Kraftledning - Se beskrivning, Officialservitut: Vattenledning, Officialservitut: Vattenledning, Officialservitut: Väg, Officialservitut: Avlopp, Ledningsrätt: Rätt att anlägga och bibehålla fiberoptiska ledningar inom ett 4 m brett område lr Fiberoptiska ledningar, Ledningsrätt: Tele. FASTIGHETSUPPGIFTER Skogsuppgifter På fastigheten finns en skogsinventering upprättad under 2016 av Per Karlsson. Enligt inventeringen omfattar fastigheterna 5,5 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca m³sk. Beräknad medelbonitet om 7,2 m³sk/ha/år. Inägomark Åkermarken är muntligen upplåten årsvis. Arrendatorn äger stödrätterna. Jakt Småviltsjakt tillgänglig för köparen från tillträdesdagen. Fastigheten ingår i ett älglag. Visning Egen besiktning av skog och mark. AREAL Arealer enligt Skogsbruksplan. TAXERINGSVÄRDE Taxeringsvärde mark: SEK Totalt taxeringsvärdet är: SEK Taxeringsvärdet är: Fastställt Taxeringsår: 2014 Gemensamhetsanläggning. Vänersborg Timmervik Ga:4 (väg). Ingen årlig avgift. Kostnader utdebiteras vid behov. FÖRSÄLJNINGSSÄTT Bud oss tillhanda senast kl 12:00 Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Henrik Pålsson, Industrivägen 3D, Tanumshede, tillhanda senast kl OBS! Märk kuvertet "Timmervik". Använd gärna bifogad budblankett. BETALNINGSVILLKOR 10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet. OMRÅDESBESKRIVNING Fastigheten är belägen ca 15 km norr om Vänersborg, se även bifogad översiktskarta. NUVARANDE ÄGARE Mats Häggberg, Vänersborg

5 Översiktskartor

6

7 Fastighetskarta

8 SKOGSKARTA Plan Församling Kommun Län Upprättad år Planläggare Utskriftsdatum Timmervik 1:36, 1:37 Gestad Vänersborg Västra Götalands län 2016 Per Karlsson Huggningsklass Föryngsringsavv-skog Ägoslag Berg Inägomark Övrig landareal 1: m

9

10

11

12

13

14 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1: Allmän+Taxering Fastighet Senaste ändringen i Beteckning allmänna delen Vänersborg Timmervik 1: Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Nyckel: Distrikt Gestad Socken: Gestad Distriktskod Läge, karta Område N 1 E (SWEREF 99 TM) (SWEREF 99 TM) Registerkarta VÄNERSBORG Areal Område Totalareal Därav landareal Totalt kvm kvm Därav vattenareal Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Häggberg, Mats Roger Lennart 1/ Köp (även transportköp): Inteckningar Totalt antal inteckningar: 1 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 2 Avtalsservitut kraftledning Sida 1 av

15 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:36 Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Se beskrivning Last Avtalsservitut 1487IM-09/ Officialservitut 1487K-55/ Bildningsåtgärd: Avtal Beskrivning: Kraftledning Vattenledning Last Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Vattenledning Last Officialservitut 1487K-55/ Officialservitut Officialservitut Ledningsrätt 1487K-76/ Bildningsåtgärd: Avstyckning Väg Last Bildningsåtgärd: Avstyckning Avlopp Last Bildningsåtgärd: Avstyckning Fiberoptiska ledningar Last Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Beskrivning: Rätt att anlägga och bibehålla fiberoptiska ledningar inom ett 4 m brett område lr Tele Last Ledningsrätt 1487K-2014/67.1 Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Sida 2 av

16 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:36 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Lantbruksenhet, obebyggd (110) Uppgiftsår Taxeringsår Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring Taxeringsvärde SEK Ingående värden Skogsmark SEK 3 ha Skogsimpediment 0 SEK 0 ha Åkermark SEK 5 ha Betesmark 0 SEK 0 ha Ekonomibyggnad 0 SEK Övrig mark 5 ha Samtaxering för registerenhet Vänersborg Timmervik 1:36, 1:37 Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Häggberg, Mats 1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt Värderingsenhet skog Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 3 ha Virkesförråd, barr 0 kbm/ha Virkesförråd, löv 0 kbm/ha Bonitetsklass Kostnadspoäng 0 Kostnadsklass 0 Virkesförråd, totalt 83 kbm/ha Värderingsenhet åkermark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 5 ha Beskaffenhet Produktionsförmåga sämre (4) Dränering Otillfredsställande (3) Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Gemensamhetsanläggningar Vänersborg Timmervik GA:4 Samfälligheter Vänersborg Timmervik S:3 Skattetal Skattetal Skattetyp 0,00781 Mantal Sida 3 av

17 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:36 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Hemmansklyvning B GED-176 Fastighetsreglering K-55/1998 Ledningsåtgärd K-76/2013 Ledningsåtgärd K-2014/67 Avskild mark Vänersborg Timmervik 1:50, 1: Ursprung Vänersborg Timmervik 1:14 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt P-Gestad Timmervik Södre 1: ÖRY-1717 P-Gestad Timmervik Södra 1: Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Uddevalla Copyright 2015 Metria Sida 4 av 4 Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Källa: Lantmäteriet

18 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1: Allmän+Taxering Fastighet Senaste ändringen i Beteckning allmänna delen Vänersborg Timmervik 1: Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Nyckel: Distrikt Gestad Socken: Gestad Distriktskod Läge, karta Område N 1 E (SWEREF 99 TM) (SWEREF 99 TM) Registerkarta VÄNERSBORG Areal Område Totalareal Därav landareal Totalt kvm kvm Därav vattenareal Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt Häggberg, Mats Roger Lennart 1/ Köp (även transportköp): Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 1 Nyttjanderätt område Nyttjanderätt område Nyttjanderätt område Nyttjanderätt område Avtalsservitut kraftledning, nätstation Sida 1 av

19 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:37 Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Se beskrivning Last Avtalsservitut 1487IM-08/ Bildningsåtgärd: Avtal Beskrivning: Kraftledning,nätstation Avlopp Last Officialservitut Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering Fiberoptiska ledningar Last Ledningsrätt 1487K-76/ Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Beskrivning: Rätt att anlägga och bibehålla fiberoptiska ledningar inom ett 4 m brett område lr Tele Last Ledningsrätt 1487K-2014/67.1 Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Sida 2 av

20 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:37 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Lantbruksenhet, obebyggd (110) Uppgiftsår Taxeringsår Omfattar hel registerfastighet och ingår i en sammanföring Taxeringsvärde SEK Ingående värden Skogsmark SEK 3 ha Skogsimpediment 0 SEK 0 ha Åkermark SEK 5 ha Betesmark 0 SEK 0 ha Ekonomibyggnad 0 SEK Övrig mark 5 ha Samtaxering för registerenhet Vänersborg Timmervik 1:36, 1:37 Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp Häggberg, Mats 1/1 Fysisk person Lagfart eller Tomträtt Värderingsenhet skog Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 3 ha Virkesförråd, barr 0 kbm/ha Virkesförråd, löv 0 kbm/ha Bonitetsklass Kostnadspoäng 0 Kostnadsklass 0 Virkesförråd, totalt 83 kbm/ha Värderingsenhet åkermark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 5 ha Beskaffenhet Produktionsförmåga sämre (4) Dränering Otillfredsställande (3) Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Samfälligheter Vänersborg Timmervik S:3 Skattetal Skattetal Skattetyp 0,02029 Mantal Sida 3 av

21 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik 1:37 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Hemmansklyvning C GED-176 Fastighetsreglering GED-728 Fastighetsreglering K-55/1998 Ledningsåtgärd K-76/2013 Ledningsåtgärd K-2014/67 Avskild mark Vänersborg Timmervik 1:50, 1:96 Ursprung Vänersborg Timmervik 1:14 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt P-Gestad Timmervik Södre 1: ÖRY-1717 P-Gestad Timmervik Södra 1: Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Uddevalla Copyright 2015 Metria Sida 4 av 4 Kontorbeteckning: OI34 Telefon: Källa: Lantmäteriet

22 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik GA:4 038 Allmän+Taxering Gemensamhetsanläggning Beteckning Vänersborg Timmervik GA:4 Senaste ändringen i allmänna delen Nyckel: Ändamål Väg Delägande fastigheter Gemensamma delägare Vänersborg Timmervik 1:36 Vänersborg Timmervik 1:117 Vänersborg Timmervik 1:118 Vänersborg Timmervik 1:119 Vänersborg Timmervik 1:120 Vänersborg Timmervik 1:121 Summa registrerade andelstal: Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Anläggningsåtgärd K-55/1998 Copyright 2015 Metria Sida 1 av 1 Källa: Lantmäteriet

23 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik S:3 038 Allmän+Taxering Samfällighet Senaste ändringen i Beteckning allmänna delen Vänersborg Timmervik S: Nyckel: Distrikt Gestad Socken: Gestad Distriktskod Läge, karta Område N 1 (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta VÄNERSBORG Areal Område Totalareal Därav landareal Totalt kvm kvm Därav vattenareal Rättigheter Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Fiberoptiska ledningar Last Ledningsrätt 1487K-76/ Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Beskrivning: Rätt att anlägga och bibehålla fiberoptiska ledningar inom ett 4 m brett område lr Vatten och avlopp Last Ledningsrätt 1487K-2015/34.1 Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd Beskrivning: Rätt att nedlägga och för all framtid bibehålla och underhålla vatten-och avloppsledningar inom ett fem meter brett området enligt förrättningskarta,aktbilaga ka1. Ändamål Lastageplats Sida 1 av

24 Metria FastighetSök - Vänersborg Timmervik S:3 Delägande fastigheter Beteckning Vänersborg Timmervik 1:12 Vänersborg Timmervik 1:16 Vänersborg Timmervik 1:28 Vänersborg Timmervik 1:29 Vänersborg Timmervik 1:30 Vänersborg Timmervik 1:32 Vänersborg Timmervik 1:36 Vänersborg Timmervik 1:37 Vänersborg Timmervik 1:38 Vänersborg Timmervik 1:40 Vänersborg Timmervik 1:43 Vänersborg Timmervik 1:44 Vänersborg Timmervik 1:45 Vänersborg Timmervik 1:47 Vänersborg Timmervik 1:48 Vänersborg Timmervik 1:49 Vänersborg Timmervik 1:53 Vänersborg Timmervik 1:54 Vänersborg Timmervik 1:55 Vänersborg Timmervik 1:56 Vänersborg Timmervik 1:57 Vänersborg Timmervik 1:58 Vänersborg Timmervik 1:59 Vänersborg Timmervik 1:60 Vänersborg Timmervik 1:72 Vänersborg Timmervik 1:79 Vänersborg Timmervik 1:81 Vänersborg Timmervik 1:85 Vänersborg Timmervik 1:108 Vänersborg Timmervik 1:109 Vänersborg Timmervik 2:173 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte B GED-43 Ledningsåtgärd K-76/2013 Ledningsåtgärd K-2015/34 Copyright 2015 Metria Sida 2 av 2 Källa: Lantmäteriet

25 Köparinformation Utgångspunkt för ansvarsfördelningen Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten skall stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år. Köparens undersökningsplikt Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten. Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris, skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering. Anlitande av besiktningsman Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning. Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s k köpargenomgång.

26 Säljarens upplysningsskyldighet Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen. Säljarens utfästelser Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Mäklarens information om fel Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventuella fel i fastigheten, men mäklaren ska informera spekulanter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem. Det kan till exempel handla om fel som mäklaren iakttagit, känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap. Avtalsfrihet friskrivning Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller beträffande viss funktion. Fastighetsbildning Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren skriftligen ansökan om fastighetsbildning i enlighet med köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt. Ogiltighet inträder även om köpet efter prövning av lantmäterimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning. Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår ren från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter rättigheter som tillkommit genom myndighetsbeslut följer marken utan särskilt beslut. Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet. Säljaren har fri prövningsrätt Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren har fri prövningsrätt. Budförteckning Mäklaren är skyldig att upprätta en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn, kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget har slutförts, senast vid tillträdet. Information om sidoverksamhet Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed följande information om sidoverksamhet. Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt ersättning till mäklaren om kr, beroende på aktuellt annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset. För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda förmedlingen informerar mäklaren om detta separat. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av köpekontraktet. Kontakta din fastighetsmäklare för mer information Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande. Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd, skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastighetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdraget för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisar din fastighetsmäklare till någon av LRF Konsults skogs- eller lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller affärsrådgivare.

27 Budblankett Budgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon, e-postadress Fastighet Vänersborg Timmervik 1:36, 1:37 Bud Bokstäver Bankreferens Siffror Kontaktperson Information För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning. Budgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i samband med köpeavtalets undertecknande. Budgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till Lag om åtgärder vid penningtvätt före avtalets undertecknande. Bud skall anges i bestämt belopp i svenska kronor. Särskilda villkor, avsikt med förvärvet eller annan information ni vill delge säljaren eller fastighetsmäklaren kan skrivas på blankettens baksida eller i särskild handling. Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetmäklaren skyldig att upprätta en förteckning över de bud som lämnas. Denna förteckning överlämnas till säljare och köpare. Budgivare Ort och datum Ort och datum Underskrift Skickas till Underskrift Henrik Pålsson, Mäklare, LRF Konsult, Tanumshede, Tel: , Mobil: , E-post: OBS! Märk kuvertet "Vänersborg Timmervik 1:36, 1:37" Inlämnas senast Budet skall vara inkommet senast klockan 12:00. LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över kunder. Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. Med cirka medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.

28 Vi är landets största förmedlare av jord- och skogsbruksfastigheter Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, Gävle. Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/ För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.

Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1

Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1 Jordbruksfastighet HÖRBY VÄSTRA VEDÅKRA 7:1 Fastigheten, vilken är belägen i Västra Vedåkra, omfattar totalt 19 ha varav 15 ha åkermark, 2 ha betesmark och 2 ha skogsmark. Åkermarken har jordartsklass

Läs mer

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4

Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Skog utan hus FALKENBERG DARHULT 1:5 OCH SVENLJUNGA MJÖBÄCKS-BROSTORP 3:4 Två rena skogsfastigheter med gemensam gräns. Totalt ca 45 hektar produktiv skog plus 14 hektar impediment. Virkesinnehåll uppskattas

Läs mer

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29

7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Boende, åker, bete och skog. VARBERG TVÅÅKERS-ÅS 13:25 OCH 13:29 7,5 ha - Ca 2 ha åker, ca 1 ha bete och ca 3,5 ha skog. Belägen i enskilt läge "längst in på vägen". Mindre bostadshus för permanent-

Läs mer

Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9

Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9 Obebyggd skog- och lantbruksfastighet, 12,5 ha KRISTIANSTAD BONNSLÄTT 1:9 Obebyggd skog- och lantbruksfastighet mellan Arkelstorp och Vånga. Areal om 12,5 ha varav ca 8,5 ha skogsmark, ca 3 ha salixodling

Läs mer

Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80

Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80 Skogsmark i Knäred, 3 Ha LAHOLM KNÄRED 1:77, 1:78,1:79,1:80 Skogsfastighet 3 Ha utan byggnader i Knäred Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se Skogsmark

Läs mer

Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV

Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV Åkermark Öland MÖRBYLÅNGA KÅTORP 3:9 DEL AV Åkermark på Öland, strax öster om Torslunda kyrka. Uppskattningsvis ca. 5,63 ha. åker och 3,5 ha Ölandsskog i ett sammanhängande skifte söder om Kåtorpsgatan.

Läs mer

Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22

Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22 Tomtmark nära Lången ÖREBRO GOTTSÄTTER 3:21, 3:22 Fin möjlighet att köpa tomtmark nära sjön Lången (Norra Lången). Unikt läge! Tomter med närhet till Örebro, knappt en mil från E18 och ännu närmare till

Läs mer

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25

Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 Gård- Himmelstorp BÅSTAD HIMMELSTORP 1:23 OCH 1:25 På vackert och avskilt läge med vy över delvis egen damm ligger denna mysiga gård. Unikt läge mitt i naturen med ett rikt djurliv. Med cirka 5 ha betesmark

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1

Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Obebyggd skogsfastighet 28 ha SÖDERTÄLJE ÅKERBY 4:1 Möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet om ca 28 hektar mellan Mölnbo, Järna och Hölö. Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-26 Joakim Aro

Läs mer

Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV

Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV Åkermark 94 ha TRELLEBORG GRÖNBY 31:2, DEL AV Härmed utbjudes ett tilltalande markområde med väl sammanhängande areal, raka gränser och god tillgänglighet. Den del av fastigheten som är aktuell för överlåtelse

Läs mer

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5

Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Torp utanför Flen FLEN STENHAMMAR 1:5 Germundslöt ligger enskilt beläget strax sydöst om Transätterssjön, cirka fyra kilometer nordväst om Flen. Torpet har tre rum och kök samt badrum och toalett. Pris:

Läs mer

Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV

Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV Åker och skogsmark Lörby 12,5 ha SÖLVESBORG LÖRBY 16:39 & 16:4 DEL AV Nu ges tillfälle till att förvärva ca 12,5 ha mark i Furumon mellan Lörby och Norje. Marken utgörs av ca 6,5 ha åkermark och 6 ha skogsmark

Läs mer

Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44

Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44 Boende i en lugn miljö mitt i naturen! HÖÖR STAVARÖD 1:43 OCH 1:44 Boende med ett naturskönt läge, perfekt till er som vill bo i en lugn och trivsam miljö. Enklare bostadshus med 2 sovrum, kök, allrum

Läs mer

Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10

Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10 Åkermark söder om Tygelsjö MALMÖ TYGELSJÖ 50:10 Mindre jordbruksfastighet som består av åkermark, strandmark samt vatten. Byggnaderna på fastigheten har avstyckats och därför är fastigheten obebyggd. Åkermarken

Läs mer

Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15

Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15 Villa på stor tomt ÄLMHULT STOCKANÄS 1:15 Villa med renoveringsbehov. Tomt om 12 505 kvm och uthus. Pris: 485 000 SEK, Högstbjudande Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter

Läs mer

Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6

Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6 Skogsfastighet 36 ha, Bokenäs UDDEVALLA RIS 1:6 Skogsbild avd.8 Skogsfastighet 36 ha i ett skifte vid Kolvik på Bokenäs. Omfattar ca 24 ha produktiv skogsmark och ca 9 ha jordbruksmark. Totalt virkesförråd

Läs mer

58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV

58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV 58 ha skog- och lantbruk, Grödby BROMÖLLA RÅBY 41:1, BROMÖLLA 12:68, DEL AV Vackert belägen skog- och lantbruksfastighet i Grödby mellan Ryssberget och Levrasjön. Total areal om 58 ha varav ca 21 ha skogsmark,

Läs mer

Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4

Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4 Skogsfastighet 20 hektar FALKENBERG DEL AV ULVVAD 1:3 O 1:4 Nu finns möjlighet att förvärva en mycket behaglig skogsfastighet. Produktiv barrskog med möjlighet till rekreation och jakt. 19 hektar skog

Läs mer

Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99

Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99 Villa i Sätaröd KRISTIANSTAD SÄTARÖD 3:99 Modern villa i Sätaröd strax utanför Tollarp. Perfekt för er som söker efter ett boende i en lugn och trivsam miljö. Närhet till såväl naturen som till alla bekvämligheter

Läs mer

Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12

Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12 Litet trevligt och lättskött boende på landet. GNOSJÖ VELEBO 1:12 Baksida m källaringång Litet bostadshus på landet som passar den som söker ett ostört läge. Huset lämpar sig väl både som permanentbostad

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Roger Lind 1/2del 1/2del Bygårdsvägen 5, 185 94 Vaxholm Objekt Fastigheten Vaxholm Ytterby 4:684 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17

Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17 Stadsnära skogsfastighet med jakt o fiske. DEL AV VÄRNAMO VÄLLERSTEN 1:17 Skogsfastighet 4 km norr om Värnamo omfattande 54 ha varav 49 ha skog, 3 ha övrig mark och 2 ha vatten. Virkesförrådet uppgår till

Läs mer

Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1

Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1 Åkermark med god jakt SKURUP KLÄGGERÖD 7:1 Obebyggd lantbruksfastighet om ca 17 ha åkermark. Mycket goda jaktmöjligheter. Belägen uppe på Romeleåsen och gränsar till Häckeberga i väst. Fastighetens höga

Läs mer

Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1

Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1 Skärgårdsö, 7 ha strax utanför Matvik KARLSHAMN BOKÖ 3:1 Nu ges tillfälle till att förvärva en skärgårdsö Bokö även kallad "Mulö", belägen ca 510 min med båt utanför utanför Matvik kust. Ön är bebodd med

Läs mer

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110

Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Vildmarksfastighet i Bakvattnet KROKOM HÄGGSJÖN 1:110 Sofia Palmkvist Mäklare LRF Konsult Östersund +46670614775 sofia.palmkvist@lrfkonsult.se Mindre skogsfastighet belägen vid fjällbyn Bakvattnet efter

Läs mer

Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42

Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42 Skogsmark 17 ha med god bonitet KARLSHAMN EKERYD 1:17, 1:18 OCH 1:42 Obebyggt skogsskifte på ca 17 ha med god gran bonitet på 9,3 m3sk. Skogsmarken uppgår till 16,3 ha och har ett virkesförråd som uppgår

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Steninge 8:283 med adress Marsgatan 31, 19558 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a. När förvärvades fastigheten? 1978

Läs mer

Skogs- & jaktfastighet, Bengtsfors BENGTSFORS GÄLLSBYN 1:33

Skogs- & jaktfastighet, Bengtsfors BENGTSFORS GÄLLSBYN 1:33 Skogs- & jaktfastighet, Bengtsfors BENGTSFORS GÄLLSBYN 1:33 Skogsfastighet med enkel stuga belägen i norra Dalsland, ca 30 km norr om Bengtsfors samhälle. Fastighet i ett skifte omfattande totalt ca 14,7

Läs mer

Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5

Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5 Åkermark i Särdal på Västkusten HALMSTAD SÄRDAL 4:5 Mark på perfekt läge i Särdal, areal 7 Ha Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se I det pittoreska Särdal,

Läs mer

Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18

Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18 Åkermark/änge Lummelunda GOTLAND LUMMELUNDA LUNDBJÄRS 1:19 & GOTLAND LUMMELUNDA KINNER 1:18 2 st obebyggda fastigheter om totalt 7,9 ha, som gränsar mot varandra. Åkermark i form av fastmark, 7 ha enligt

Läs mer

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2

Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert belägna Riddargården, Bjäre BÅSTAD ÄNGELSBÄCK 28:2 Vackert beläget på Bjärehalvön ligger fyrlängade Riddargården. Gården har ett fritt läge med genomrinnande vatten i natursköna Ängelsbäck. Med

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3

Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3 Villands Bygdegård KRISTIANSTAD HAMMAR 120:3 Villandsgården är en välskött bygdegård på utmärkt läge och god tillgänglighet mellan Kristianstad och Fjälkinge. Lokalerna är anpassade för bröllop, fest samt

Läs mer

Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150

Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150 Lantbruksfastighet i Trulseryd SKURUP TRULSERYD 2:1 OCH YSTAD GUSSNAVA 14:150 Högt beläget gårdscentrum med en enastående vacker vy över ett böljande mosaiklandskap. Stallängor i T-formation ramar in 30-talsbostaden

Läs mer

Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV

Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV Bördig åkermark vid Suderbys GOTLAND VÄSTERHEJDE SUDERBYS 1:40, DEL AV Markområde på omkring 62 ha varav ca 60 ha åkermark (60,18 enligt EU-ansökan) där alla skiften ligger tillsammans vid Suderbys herrgård

Läs mer

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland

Jakt- och fiskeliv i norra Värmland Jakt- och fiskeliv i norra Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Skogsfastighet i Bastuknappen med ett virkesförråd om ca 4 280 m³sk och en tillväxt på 208 m³sk/år. Förutom skogsvärdet har fastigheten

Läs mer

Frågelista - fastighet. Nytt Golv, Diverse målning och tapetsering -2016

Frågelista - fastighet. Nytt Golv, Diverse målning och tapetsering -2016 Säljare Objekt Frågor att besvara om fastigheten Tobias Ringensjö Fastigheten Linköping Kottebo 1:11 med adressen Kottebo Östergård 1, 59039 Kisa Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren. 1 a.

Läs mer

Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3

Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3 Obebyggd fastighet vid sjö, 6 ha KATRINEHOLM GUSTAVSVIK 1:3 Obebyggd jordbruksfastighet med fantastiskt fint söderläge vid sjön Täljaren. Förhandsbesked om bygglov finns beviljat. De 6 hektaren mark ner

Läs mer

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren. Skogsfastighet 24 ha VETLANDA SANDEBO 1:6 Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Prisidé 1 500 000 kr Försäljningssätt:

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70

Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70 Mindre gård norr om Svalöv SVALÖV AXELVOLD 1:70 På fritt läge i naturskön trakt ligger denna mindre gård. Ca 5 ha åkermark i ett skifte. Gårdscentra med boningshus och ekonomibyggnad med omfattande renoveringsbehov.

Läs mer

Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23

Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23 Lantställe i Galven OVANÅKER GALVEN 1:20 & 1:23 Bostadshus Gemytligt renoverat fritidshus om 2,5 rok i natursköna Galven, Tillhörande härbre och äldre ladugårdsbyggnad, samt 1 ha åkermark och 2 ha skogsmark.

Läs mer

Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1

Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1 Jord & Skogsfastighet 31 Ha på Hallandsås LAHOLM TJUVHULT 4:1 Jord & Skogsfastighet med högt läge på Hallandsåsen, 31 Ha Utmärkta möjligheter för framtida Hästgård - nybyggnation. Henrik Gustafsson Mäklare

Läs mer

Skogsmark 71,7 ha Kallinge RONNEBY KALLEBERGA 30:1, 9.8 OCH 9:9

Skogsmark 71,7 ha Kallinge RONNEBY KALLEBERGA 30:1, 9.8 OCH 9:9 Skogsmark 71,7 ha Kallinge RONNEBY KALLEBERGA 30:1, 9.8 OCH 9:9 Gunnar Jönsson Mäklare LRF Konsult Ronneby +4645744349 gunnar.jonsson@lrfkonsult.se Ronneby Kalleberga 30:1, 9:8 och 9:9 71,7 ha mark strax

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Christer Eliasson 1/1-del Klevedalen 551, 472 97 Varekil Objekt Fastigheten Orust Stala-Kärra 1:27 Frågor att besvara om fastigheten Frågorna i denna frågelista

Läs mer

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när?

4 b. Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen och i så fall när? Frågelista - bilaga till köpekontraktet Säljare: Anders Molander Säljare: Eva Molander Karl Dahlgrensgatan 21, 582 28 Linköping Bostadstel: 013-16 37 49 Ägarandel: Ägarandel: 1/2-del 1/2-del Objekt: Byggnad

Läs mer

Åkermark Alva - Lilla Ringome GOTLAND ALVA LILLA RINGOME 1:27

Åkermark Alva - Lilla Ringome GOTLAND ALVA LILLA RINGOME 1:27 Åkermark Alva - Lilla Ringome GOTLAND ALVA LILLA RINGOME 1:27 Fastighet om drygt 34,8 ha med mestadels åkermark. Areal enligt EU-ansökan 30,55 ha med vårvete. Totalt 5 åkrar med fastmark där det största

Läs mer

Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV

Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV Åkermark för all växtodling, 16 Ha LAHOLM MELLBY 8:3, DEL AV Åkermark i jordbruksaktiva Mellby Längs väg 24 i Mellby och med bevattning finns nu möjlighet att förvärva nästan 16 Ha åkermark. Lättillgängligt,

Läs mer

Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV

Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV Betesmark - Alva GOTLAND ALVA ÖSTRIS 1:17, DEL AV Nu finns det möjlighet att genom fastighetsreglering förvärva hela skifte 3 av Alva Östris 1:17. Drygt 29 ha som idag är inhägnat för bete och stora delar

Läs mer

Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6

Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6 Skyttens, 6 ha OSBY RÄVAKULLA 1:6 På trevligt och ostört läge nära Boalt, mellan Osby och Lönsboda, finner vi "Skyttens" som är ett klassiskt litet skånsk soldattorp med egen damm och ca 6 ha skogsmark.

Läs mer

Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16

Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16 Gård med potential - ca 10 ha VARBERG SKÄLLÅKRA 1:16 Kringbyggd gård. Ca 10 ha. Bostad för renovering alt. rivning. Äldre byggnadsdetaljer bevarade. Christian Persson Mäklare LRF Konsult Varberg +46340664012

Läs mer

Skogsfastighet på 212 ha BRÄCKE LJUNGÅ 1:57

Skogsfastighet på 212 ha BRÄCKE LJUNGÅ 1:57 Skogsfastighet på 212 ha BRÄCKE LJUNGÅ 1:57 Obebyggd skogsfastighet om totalt 212 varav 188 ha är produktiv skogsmark. Fastigheten innehåller 20 400 m³sk enligt nygjord skogsbruksplan. Delar av fastigheten

Läs mer

Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7

Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7 Åkermark mitt på bördiga Varaslätten! DEL AV VARA SKARSTAD 4:38 OCH BYA 3:7 Spannmålsgård om totalt c:a 67 ha varav c:a 63 ha bördig åkermark på lerjord. På fastigheten Bya 3:7 finns ett f.d. gårdscentrum

Läs mer

Stor skogsfastighet i vackra Racksund DEL AV ARJEPLOG RACKSUND 4:2

Stor skogsfastighet i vackra Racksund DEL AV ARJEPLOG RACKSUND 4:2 Stor skogsfastighet i vackra Racksund DEL AV ARJEPLOG RACKSUND 4:2 Stor skogsfastighet i vackra Racksund om totalt 255 hektar med ett totalt virkesförråd om 7 300 m³sk. Jakt bedrivs i Racksund/Östansjö

Läs mer

Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13

Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13 Bostadshus/fritidshus med mark SKELLEFTEÅ ROTSJÖN 1:10, SKELLEFTEÅ FÄBODLIDEN 2:5, 2:6 OCH 2:13 Lantligt boende eller fritidsboende med ekonomibyggnader och mark i Fäbodliden, Burträsk. Fastighetens byggnader

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV

Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV Åkermark - Stenkyrka GOTLAND STENKYRKA EKEBYS 1:40, DEL AV Markområden om totalt omkring 17 ha varav åkermark i form av fastmark, totalt ca 15,5 ha enligt SAM-ansökan 2016 fördelat på 6 block. På marken

Läs mer

Skogsfastigheter i Skattungbyn ORSA SKATTUNGBYN 31:16 & 4:39

Skogsfastigheter i Skattungbyn ORSA SKATTUNGBYN 31:16 & 4:39 Skogsfastigheter i Skattungbyn ORSA SKATTUNGBYN 31:16 & 4:39 Två obebyggda skogsfastigheter om totalt ca 67 ha i och omkring Skattungbyn. Centralt beläget i Skattungbyn finns två inägoskiften med härlig

Läs mer

Frågelista - fastighet

Frågelista - fastighet Säljare Jan-Ivar Bakken 660203-1111 Objekt Frågor att besvara om fastigheten Fastigheten Sigtuna Odensala-Ista 2:7 med adress Odensala Ista 162, 19592 Märsta Frågorna i denna frågelista besvaras av säljaren.

Läs mer

Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV

Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV Mindre gård i Västgöthyttefors NORA VÄSTGÖTHYTTEFORS 1:2,DEL AV Lugn och ro i bergslagsskogen! Mindre gård med möjlighet för djurhållning belägen vid Västgöthyttefors, Nora. Modern bostad med 4 rum och

Läs mer

Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34

Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34 Skog Umeå UMEÅ ÅBYN 1:34 Skogsfastighet om 42 ha i ett skifte med bra tillgänglighet. Belägen norr Umeå mellan Sävar och Bodbyn. Virkesförråd ca 4 600 m3sk. Pris: Utgångspris 1 100 000 SEK Göran Ek Mäklare

Läs mer

Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1

Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1 Skea, 14 ha HÄSSLEHOLM SKEA 2:1 Trevlig lantbruksfastighet i Skea, mellan Hässleholm och Sösdala. Total areal om drygt 14 ha varav 4 ha åker, 6,25 ha bete och 2,5 ha skog. Gårdscentrum med välskött boningshus

Läs mer

15 ha åkermark norr om Algutsrum, Öland. MÖRBYLÅNGA STRANDSKOGEN 12:12 DEL AV, HOLMETORP 7:6

15 ha åkermark norr om Algutsrum, Öland. MÖRBYLÅNGA STRANDSKOGEN 12:12 DEL AV, HOLMETORP 7:6 15 ha åkermark norr om Algutsrum, Öland. MÖRBYLÅNGA STRANDSKOGEN 12:12 DEL AV, HOLMETORP 7:6 Strandskogen Åkermark Algutsrum/Färjestaden, Öland. Anders Bernhardsson Mäklare LRF Konsult AB, Kalmar 070-323

Läs mer

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Djurås GAGNEF SKOGEN 7:3 Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Djurås, till fastigheten hör också tre fäbodskiften i Skallbodarna. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 19

Läs mer

Liten skogsfastighet mitt i Blekinge KARLSHAMN HALAHULT 1:18, 1:54 DEL AV

Liten skogsfastighet mitt i Blekinge KARLSHAMN HALAHULT 1:18, 1:54 DEL AV Liten skogsfastighet mitt i Blekinge KARLSHAMN HALAHULT 1:18, 1:54 DEL AV Halahult 1:18, 1:54 del av Liten skogsgård i Halahult med boende, betesmark och skog. Försäljningssätt: Bud senast 2016-04-11 kl

Läs mer

Skogsfastighet med egen ö vid sjön Store-Nären! ALINGSÅS NÄRSBO 1:2

Skogsfastighet med egen ö vid sjön Store-Nären! ALINGSÅS NÄRSBO 1:2 Skogsfastighet med egen ö vid sjön Store-Nären ALINGSÅS NÄRSBO 1:2 Naturskönt belägen skogsfastighet vid sjön Store Nären ca 13 km söder om Alingsås. Fastigheten är obebyggd och omfattas av ca 50 ha i

Läs mer

Åkermark Axtorna 63 Ha FALKENBERG AXTORNA 7:14, DEL AV

Åkermark Axtorna 63 Ha FALKENBERG AXTORNA 7:14, DEL AV Åkermark Axtorna 63 Ha FALKENBERG AXTORNA 7:14, DEL AV 63,4 hektar jordbruksmark i Axtorna varav 57,89 hektar är stödberättigade erbjuds nu till försäljning. Jordbruksmarken ligger samlat i ett skifte.

Läs mer

Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1

Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1 Gård 15 ha med mindre boende FALKENBERG SLÖINGE-STENSTORP 7:1 Gård 15 ha med mindre boende Gård med bra avskilt läge, lämplig för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Bostad i bra skick

Läs mer

Lantställe Humlemåla 18,5 ha KARLSHAMN HUMLEMÅLA 1:5

Lantställe Humlemåla 18,5 ha KARLSHAMN HUMLEMÅLA 1:5 Lantställe Humlemåla 18,5 ha KARLSHAMN HUMLEMÅLA 1:5 Fastigheten Humlemåla 1:5 ligger i ett skifte i norra delen av Karlshamns kommun. Skogsmarken uppgår till 16 ha skog med ett bedömt virkesförråd om

Läs mer

Skogsfastighet 53 ha Karlskrona KARLSKRONA GNETTERYD 1:17

Skogsfastighet 53 ha Karlskrona KARLSKRONA GNETTERYD 1:17 Skogsfastighet 53 ha Karlskrona KARLSKRONA GNETTERYD 1:17 Skogsfastighet på 48 hektar skogsmark med mangårdsbyggnaden omgiven av 3 hektar betesmark. Fastigheten är belägen i Gnetteryd i nordvästra delen

Läs mer

Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3

Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3 Bossgård VARBERG BOSSGÅRD 2:3 Trivsam Gård Ulf Lindahl Mäklare LRF Konsult Falkenberg 034629721 ulf.lindahl@lrfkonsult.se Gård med en bra storlek för boende eller mindre djurhållning med bra avstånd till

Läs mer

Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4

Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4 Bäckadal, 17 ha KRISTIANSTAD BALSBY 8:4 Tillfälle att förvärva en gård med stor utvecklingspotential och ca 16,5 ha åkermark i jordklass 8 och 9. Fastigheten ligger i attraktivt område endast 1 km öst

Läs mer

Skogsfastighet norr om Molkom.

Skogsfastighet norr om Molkom. Skogsfastighet norr om Molkom. KARLSTAD NYEDS-HULTEBY 1:21 Obebyggd skogsfastighet om ca: 26 ha med marken samlad i ett skifte. Produktiv skogsmark utgör 22,8 ha med ett totalt virkesförråd om drygt 4

Läs mer

Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11.

Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11. Skogsfastighet 44 ha LINKÖPING ÄMTEFALL 1:25, 1:18 SAMT 1:11. Skogsfastighet med underhållna hus, inägomark, ladugård och fiskerätt och nära allmän väg. Försäljningssätt: Öppen budgivning, Anbud skall

Läs mer

Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV

Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV Skåra Krongård, Söderköping SÖDERKÖPING SKÅRA 2:10, DEL AV Avstyckadgård ca 10 km sydöst om Söderköping med stora utvecklingsmöjligheter. Bostadshus, magasin med gäststuga samt ekonomibyggnad som ger möjlighet

Läs mer

Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4

Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4 Fritidshus & Skog, Oxhultasjön LAHOLM OXHULT 1:2 OCH 1:4 Fritidshus med tillhörande skog, 10 Ha med båtplats och utsikt över sjö Henrik Gustafsson Mäklare LRF Konsult Laholm 0430-12275 henrik.gustafsson@lrfkonsult.se

Läs mer

Åker- och skogsmark nära Spångsholm

Åker- och skogsmark nära Spångsholm Åker- och skogsmark nära Spångsholm MJÖLBY BÖTTESTADTORP 1:1 Fastigheten som saknar byggnader omfattar ca 55 ha varav ca 40 ha prima åkermark och ca 13 ha skog. Allt i ett välarronderat skifte. Tillträde

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET

FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET FRÅGELISTA - BILAGA TILL KÖPEKONTRAKTET Säljare Ann Engelbrecht 1/1-del Skeppargatan 7, I, 114 52 Stockholm Bostadstel: 08-660 26 25 Objekt Fastigheten Borgholm Södra Munketorp 8:1 Frågor att besvara om

Läs mer

Vägnära tillväxtfastighet i Väse

Vägnära tillväxtfastighet i Väse Vägnära tillväxtfastighet i Väse KARLSTAD MO 1:16 Obebyggd skogsfastighet om totalt ca: 34 ha med bra tillgänglighet och jakträtt. Produktiv skogsmark utgör 27,7 ha och domineras av ungskog med ett totalt

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Markköp som avser del av Eslöv Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge

Markköp som avser del av Eslöv Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge KS.2016.0645 Sida 1 (14) 2016-12-19 Patrik Larsson 0413-621 77 Patrik.larsson@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Markköp som avser del av Eslöv Östra Gårdstånga 8:22 i Flyinge Ärendebeskrivning Del

Läs mer

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11.

Skogsfastighet Rian. Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-11. Skogsfastighet Rian KALIX RIAN 4:2, DEL AV Talldominerad ungskogsfastighet om 100 ha. Produktiv skogsmarks areal uppgår till 80 ha med ett virkesförråd om 4 700 m³sk. Fastigheten har varierad åldersstruktur.

Läs mer

Skogsskifte i nordligaste Värmland

Skogsskifte i nordligaste Värmland Skogsskifte i nordligaste Värmland TORSBY ASPBERGET 1:110 DEL AV Obebyggd skogsmark i ett skifte omfattande totalt 63 ha varav ca 40 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd om ca 4 280 m³sk

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast Skogsfastighet SKELLEFTEÅ BURTRÄSKS-GAMMELBYN 12:14 Skogsfastighet i ett skifte utan byggnader i Gammelbyn, Burträsk. Fastigheten håller ett virkesförråd om ca 5 900 m³sk fördelat på ca 39 hektar produktiv

Läs mer

Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1

Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1 Prästgården i Nöbbelöv, 4 ha KRISTIANSTAD NÖBBELÖV 9:1 Tillfälle att förvärva Nöbbelövs prästgården som erbjuder många möjligheter för er som söker ett lantligt boende i en lugn och naturskön omgivning.

Läs mer

Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20

Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20 Trevlig gård nära Varberg - ca 15 ha VARBERG BALG 2:26 & TORPA 11:20 Trevlig gård på ca 15 ha. Bostadshus med renoveringsbehov. Ekonomibyggnader lämpade för mindre djurhållning eller annan verksamhet.

Läs mer

Framtidsskifte i Krångede Ragunda RAGUNDA HALASJÖLANDET 1:38

Framtidsskifte i Krångede Ragunda RAGUNDA HALASJÖLANDET 1:38 Framtidsskifte i Krångede Ragunda RAGUNDA HALASJÖLANDET 1:38 Fastigheten som ligger norr om Krångede har en areal om totalt ca 90 ha varav ca 70 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 4600 m3 sk varav

Läs mer

Skog i norra Jämtland STRÖMSUND HAVSNÄS 2:117, 2:118

Skog i norra Jämtland STRÖMSUND HAVSNÄS 2:117, 2:118 Skog i norra Jämtland STRÖMSUND HAVSNÄS 2:117, 2:118 Mindre obebyggda rekreations- och produktionsfastigheter i ett sammanhängande område beläget vid Flåsjön ca 40 km nordöst Strömsund, i norra Jämtland.

Läs mer

Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11

Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11 Centralt belägen gård, Munka-Ljungby ÄNGELHOLM MUNKA LJUNGBY 4:11 På fritt och lantligt läge med staden inom räckhåll ligger denna trevliga gård. Välhållet boningshus med rejäla utrymmen och ekonomibyggnader

Läs mer

Skogsfastighet i Björbo GAGNEF FORSGÄRDET 16:14 DEL AV

Skogsfastighet i Björbo GAGNEF FORSGÄRDET 16:14 DEL AV Skogsfastighet i Björbo GAGNEF FORSGÄRDET 16:14 DEL AV Obebyggd skogsfastighet öster om Björbo, ca 165 ha, fyra skiften. Virkesförråd om ca 26 400 m³sk, varav ca 7 558 m³sk är avverkningsbart. Medelbonitet

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Gård 23 ha, Färgelanda FÄRGELANDA LERKVILLA 1:29

Gård 23 ha, Färgelanda FÄRGELANDA LERKVILLA 1:29 Gård 23 ha, Färgelanda FÄRGELANDA LERKVILLA 1:29 Lantbruksfastighet med tillhörande bostadshus beläget strax väster om Lerdal i Färgelanda kommun. Fastigheten omfattar ca 23 ha varav ca 17 ha är produktiv

Läs mer

Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12

Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12 Boende med möjligheter SIMRISHAMN VÄSTANBÄCK 7:12 Nyligen uppfört boende i de anrika trakterna runt Glimmingehus. Här finns ett stort lugn i det omgivande slättlandskapet men också en närhet till många

Läs mer

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skogsfastighet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skogsfastighet SKELLEFTEÅ GAGSMARK 2:28 OCH 2:30 Två skogsfastigheter med välskött skog. Total areal 64 ha varav skogsmark 51 ha med ett virkesförråd om ca 5 500 m³sk. Jakt i Gagsmark jaktlag om ca 3 500

Läs mer

Jordsbruksmark Grödby 21 ha

Jordsbruksmark Grödby 21 ha Jordsbruksmark Grödby 21 ha BROMÖLLA GRÖDBY 107:1, 90:1 DEL AV OCH GRÖDBY 8:7 DEL AV Nu ges möjlighet till tillköp av ca 21 ha mark i byn Grödby strax utanför Bromölla. Fastigheterna är obebyggda och fördelar

Läs mer