Instruktionsbok HYMER AG Bad Waldsee. Husbil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. 2009 HYMER AG Bad Waldsee. Husbil"

Transkript

1 Instruktionsbok Instruktionsbok Bästa kund! Vi är glada att du valt en HYMER-husbil och tackar för ditt förtroende. Denna instruktionsbok hjälper dig att lära känna din husbil och hur du använder den. Läs och följ säkerhetsanvisningarna ovillkorligen i kapitel 2. Vänd dig vid behov till ett av våra HYMER-serviceställen. Medarbetarna på en av oss rekommenderad verkstad känner till ditt fordon in i minsta detalj och hjälper dig gärna om du skulle ha något problem. Vår förteckning över HYMER-serviceställen i Europa uppdateras regelbundet. Den senaste utgåvan erhåller du från vår kundtjänst eller hos din HYMER-återförsäljare. I instruktionsboken hittar du garantisedeln för fordonet. Inom kort kommer du att få garantimärket per post. Klistra fast garantimärket på respektive fält. För HYMER-täthetsgarantin krävs en täthetskontroll av fordonet mot kostnad en gång om året hos en HYMER-återförsäljare eller på en auktoriserad fackverkstad. Efter varje täthetskontroll får du ett bevismärke som ska klistras in i detta häfte. Dessutom rekommenderar vi en allmän inspektion av påbyggnaden en gång om året eller efter mil, beroende på vad som först är aktuellt. För garantianspråk som avser delar på chassit eller motorn ansvarar chassitillverkaren. HYMER AG informerar chassitillverkaren om husbilens registreringsdatum (enligt HYMER-återförsäljarens uppgifter). Vi rekommenderar att du verkligen beaktar de underhållsintervaller som gäller för respektive garantianspråk. Om du har chassi-problem på ditt HYMER-fordon med FIAT-chassi gäller mobilitetgarantin som gäller för FIAT i Tyskland. Om du alltså har något problem med chassit v.g. kontakta följande adress: 1) ADAC-Schutzversicherungs A.G. Kenmerk "FIAT" Am Westpark 8 D München Tyskland Nödsamtal i Tyskland: eller Nödsamtal i utlandet (Europa): Naturligtvis kan du också kontakta en auktoriserad FIAT-verkstad för transportbilar/småbussar. Om du har chassi-problem på ditt HYMER-fordon med Mercedes Benz-chassi gäller följande jour-telefonnummer: 1) Nödsamtal från hela Europa ( ) Naturligtvis kan du också kontakta en auktoriserad Mercedes-verkstad för transportbilar/småbussar. Vi önskar dig en trevlig resa och mycket nöje med din HYMER-husbil. HYMER AG kan du även besöka på Internet under adressen: Din HYMER AG 1) Ovan nämnda nummer och adresser är de aktuella numren resp. adresserna på utgivningsdagen HYMER AG Bad Waldsee Utgåva 05/09-1 schwedisch Husbil

2 Instruktionsbok MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

3 Garanti Garanti Bekräftelse: Jag har idag fått handlingarna om underhållsintervallerna och täthetskontrollerna som ska genomföras varje år. Klistra fast garantimärket här. Datum: Återförsäljarens stämpel och underskrift Kundens underskrift MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 3

4 Garanti Täthetskontroll Vid täthetskontrollen kontrollerar din HYMER-återförsäljare fordonets totala påbyggnad på samtliga förbindningar, fönster, takluckor, serviceluckor och dörrar på täthet. Viktigt Genomförande av kontrollen och iakttagande av intervallerna är avgörande för upprätthållandet av din 6-åriga täthetsgaranti. Täthetskontrollen ska genomföras varje år. Du kan även låta genomföra intervallen upp till max. sex månader före eller efter den angivna tidpunkten. Närmare information om 6-års-täthetsgarantin får du nedan. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta din HYMER-återförsäljare. Villkor för HYMER 6-års-täthetsgarantin Fordonets försäljare ger garanti enligt följande: 1. Garantiomfattning Försäljaren garanterar, förutsatt att förutsättningarna enligt punkt 2 uppfylls och att köparen har låtit genomföra samtliga täthetskontroller inom föreskriven intervall enligt punkt 3, att det inom sex år, för husbilar till maximalt körda mil, vid normal användning inte kommer in regnvatten utifrån genom den av HYMER AG tillverkade påbyggnaden, varken genom anslutningar, borrhål och förbindningar i områdena kring golvet, hjulhusen, sidoväggarna, väggen framtill, väggen baktill eller taket inklusive alkoverna. 2. Förutsättningar för garantin Garantin förutsätter att området som är otätt på fordonet inte har förändrats (originaltillstånd) eller, att alla arbeten som har utförts på ovan nämnda område har utförts uteslutande av återförsäljaren eller en hos en av HYMER AG auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad; att det inte har förekommit någon felaktig hantering eller överbelastning; att fordonet inte har utsatts för miljöbelastningar som överstiger det normala eller tillåtna; att alla skötselanvisningar och driftinstruktioner från HYMER AG har efterföljts; att brister som upptäckts av köparen omgående har meddelats till återförsäljaren eller till en av HYMER AG auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad för att åtgärdas. De enskilda förutsättningar är inte utslagsgivande om de inte utgör orsaken eller delorsaken till otätheten. Förutsättning för att garantin ska kunna göras gällande är att köparen meddelar otätheten eller fuktiga ställen som tyder på otäthet till försäljaren senast 14 dagar efter det att köparen har fastställt problemet, och att fordonet har ställts till förfogande för åtgärdande, så vida detta inte är oskäligt. 4 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

5 Garanti 3. Årlig kontroll Köparen ska låta återförsäljaren eller en av HYMER AG auktoriserad återförsäljare eller serviceverkstad genomföra en regelbunden, årlig kontroll av fordonet. Kontrollen betalas av köparen. Den första kontrollen ska genomföras inom ett år efter det att fordonet överlåtits till köparen, senast dock inom ett år efter fordonets registreringsdatum. Den årliga kontrollerna ska därefter göras senast på det datum, som motsvarar det senaste datumet för den första kontrollen. Om kontrollen genomförs senast sex månader efter att den aktuella fristen har gått ut förlorar kunden inte sina garantianspråk; annars upphör garantin att gälla. Tidpunkten för efterföljande kontroller förskjuts inte om en kontroll genomförs för sent. Kontrollerna ska bevisas genom att garantimärkena klistras in i garantihäftet, med datum, stämpel och underskrift från verkstaden. 4. Garantitid Garantitiden börjar i samband med att fordonet levereras till köparen, senast emellertid dagen som fordonet registreras första gången. Den slutar i förtid, om fordonet är totalförstört eller om det inte längre kan användas av andra skäl. Arbeten som utförs på fordonet inom ramen för denna garanti förlänger inte garantitiden. 5. Garantiåtaganden Vid garantifall åtgärdas otätheten av återförsäljaren. Om felet ej åtgärdats ordentligt och man inte kan begära av köparen att kräva ytterligare garantiåtaganden från återförsäljaren, kan köparen på återförsäljarens bekostnad låta HYMER AG åtgärda otätheten. Övriga anspråk utesluts. Återförsäljaren är inte skyldig att åtgärda otätheten om fordonet har totalskador eller inte går att använda av andra skäl, eller om kostnaderna för garantiarbetena överstiger fordonets värde vid det aktuella tillfället. Ägarbyte påverkar inte anspråken enligt denna garanti. 6. Övriga anspråk Köparens övriga anspråk, i synnerhet eventuella avtals-, ansvars- skadestånds- eller andra garantianspråk gentemot återförsäljaren eller krav utgående från produktansvaret berörs ej av denna garanti. Så vida köparens medverkansplikt förutsätts i detta avtal, gäller detta endast för anspråken enligt denna garanti. 7. Ogiltighet Anspråk på att en otäthet åtgärdas upphör att gälla 6 månader efter att otätheten har upptäckts eller att fukt som tyder på en otäthet har upptäckts, senast emellertid vid garantitidens slut. Inspektion I kontrollschemat får du efter varje servicetillfälle kompletterande och detaljerad information om de arbeten som har utförts på ditt fordon. Inspektionschecklistorna får du när du hämtar fordonet igen hos din HYMER-återförsäljare efter en inspektion. Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även serviceintervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Viktigt Att inspektionerna genomförs enligt de angivna intervallerna är en förutsättning för eventuella garantianspråk. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 5

6 Garanti Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 1 Täthetskontroll 1 12 månader efter överlåtelsen Täthetskontroll: Datum: V.g. klistra här fast kontrollmärket för den avgiftspliktiga 12-månadskontrollen. Avgiftspliktig Körda mil: 12 månader Återförsäljarens stämpel och underskrift: Nästa täthetskontroll ska genomföras: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Tidigast: Senast: Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 2 Täthetskontroll 2 24 månader efter överlåtelsen Täthetskontroll: Datum: V.g. klistra här fast kontrollmärket för den avgiftspliktiga 12-månadskontrollen. Avgiftspliktig Körda mil: 24 månader Återförsäljarens stämpel och underskrift: Nästa täthetskontroll ska genomföras: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Tidigast: Senast: 6 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

7 Garanti Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 3 Täthetskontroll 3 36 månader efter överlåtelsen Täthetskontroll: Datum: V.g. klistra här fast kontrollmärket för den avgiftspliktiga 12-månadskontrollen. Avgiftspliktig Körda mil: 36 månader Återförsäljarens stämpel och underskrift: Nästa täthetskontroll ska genomföras: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Tidigast: Senast: Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 4 Täthetskontroll 4 48 månader efter överlåtelsen Täthetskontroll: Datum: V.g. klistra här fast kontrollmärket för den avgiftspliktiga 12-månadskontrollen. Avgiftspliktig Körda mil: 48 månader Återförsäljarens stämpel och underskrift: Nästa täthetskontroll ska genomföras: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Tidigast: Senast: MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 7

8 Garanti Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 5 Täthetskontroll 5 60 månader efter överlåtelsen Täthetskontroll: Datum: V.g. klistra här fast kontrollmärket för den avgiftspliktiga 12-månadskontrollen. Avgiftspliktig Körda mil: 60 månader Återförsäljarens stämpel och underskrift: Nästa täthetskontroll ska genomföras: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Tidigast: Senast: Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 6 Påbyggnadskontroll 7 6 år efter överlåtelsen 7 år efter överlåtelsen Datum: Datum: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. 8 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

9 Garanti Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 8 Påbyggnadskontroll 9 8 år efter överlåtelsen 9 år efter överlåtelsen Datum: Datum: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. Inspektionsbevis för husbil resp. husvagn Påbyggnadskontroll 10 Påbyggnadskontroll år efter överlåtelsen 11 år efter överlåtelsen Datum: Datum: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Körda mil: Återförsäljarens stämpel och underskrift: Om inspektionen har visat att ytterligare åtgärder krävs utförs respektive arbeten enligt kundens order. Observera även service-intervallerna för de enskilda aggregaten. Informationer om dessa hittar du i den bifogade service-dokumentationen. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 9

10 Garanti 10 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

11 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmänt Information om miljöskydd Säkerhet Brandskydd Undvika brandrisker Brandbekämpning Vid brand Allmänt Trafiksäkerhet Släpvagnskörning Gasanläggning Allmänna anvisningar Gasflaskor Elektrisk anläggning Vattensystem Innan resan börjar Första idrifttagandet Last Begrepp Beräkning av last Lasta fordonet på rätt sätt Taklast Bakre lastutrymme/bakre bagageutrymme Draglåda under golvet Cykelställ Släpvagnskörning Fotsteg Elektriskt manöverbart fotsteg Extra luftfjädring bakaxel Bord i bodelen Centrallås till lådor (diskbänk) TV-anläggning Lock till diskho och slask Snökedjor Trafiksäkerhet På väg Köra husbilen Körhastighet Parkeringshjälp Kurvljus/dimljus Xenon-strålkastare (Iveco) Bromsar Säkerhetsbälten Använda säkerhetsbälten på rätt sätt Bilbarnskydd Förarstol och passagerarstol Stolar (Aguti) Stolar (SKA 1000) Stolar (SKA 1800) Nackstöd Sittplatsernas placering Elmanövrerad fönsterhiss (Integrerade) Elmanövrerade ytterspeglar (Integrerade) Plisségardin för vindrutan Plisségardiner på förar- och passagerarfönstren Skriv-/lässkiva (basfordon Fiat) Motorhuv Tankning av bränsle för dieselmotor Bogsering Uppställning av husbilen Parkeringsbromsen Fotsteg Stoppklossar Stödben Allmänna anvisningar Stödben V-anslutning Kylskåp Markis Boende Dörrar Ingångsdörr, utsida Ingångsdörr, insida Ingångsdörr, utsida Ingångsdörr, insida (med låsspak) Ingångsdörr, utsida Ingångsdörr, insida Förardörr, utsida Förardörr, insida Insektsskydd på ingångsdörren, utdragbart Utvändiga luckor Lucklås med greppkåpa Lucklås, ellipsformat Lucklås, ellipsformat (alternativ) Draglåda under golvet Vädra Fönster Skjutfönster med lås Överkantshängt fönster med automatik-spärrar (utan låsknapp) Överkantshängt fönster med automatik-spärrar (med centrallås) Överkantshängt takfönster med automatik-spärrar Mörkläggningsrullgardin och insektsnät Plisségardin och insektsnät Plisségardin och insektsnät (överkantshängt takfönster) MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 11

12 Innehållsförteckning Plisségardiner på vindrutan och på förar-/passagerarfönstren Plisségardiner på vindrutan och på förar-/passagerarfönstren (alternativ) Takluckor Taklucka med snäpplås Uppfällbar taklucka Vevmanövrerad taklucka Elektrisk manövrerbar taklucka Stolar, vrida Bord Hängbord med fällbart ben och stödben Hängbord med utfällbar bordsförlängning Hängbord med ledat stödben Hängbord med tvådelat stödben Fast bord med fast bordsben Hängbord med iläggsskiva Skåpluckor Hylla med trycklås Centrallås till lådor (diskbänk) Centrallås kök TV-anläggning Positionera den platta bildskärmen Anläggning med automatisk antennjustering Spotlight Ljusstyrning Sängar Höjbar säng Höjbar säng med stöd Alkovsäng Våningssäng Fotsteg, utdragbart Ombyggnader för sänggående Sittgrupp i mitten Längsgående sittbänk Mellersta sittbänk med längsgående sittbänk (smal) Mellersta sittbänk med längsgående sits Främre sittbänk Gasanläggning Allmänt Gasflaskor Byta ut gasflaskor Gasavstängningsventiler Extern gasanslutning Automatisk omkopplingsenhet DuoControl-omkopplingsenhet DuoComfort-omkopplingsenhet Elektrisk anläggning Allmänna säkerhetsanvisningar Begrepp V-nät Montera en växelriktare Startbatteri Bodelsbatteri El-block (EBL 99) Batteri-brytare Batteriväljare Batteriövervakning Batteriladdning El-block (EBL 101) Batteri-brytare Batteriväljare Batteriövervakning Batteriladdning El-block (E-box II) Huvudbrytare Batteriväljare Batteriövervakning Batteriladdning Bränslecell (EFOY) Panel (LT 95) Slå till/från 12 V-försörjningen Batterispänning, visning Tanknivå, visa Larm Panel (DT 202) Huvudbrytare 12 V LCD-display Panel (E-display) Slå till/från 12 V-försörjningen LCD-display och användning V-nät V-anslutning Försörjningsledning för extern 230 V-anslutning Säkringar V-säkringar V-säkring Uttag på utsidan El-scheman El-schema 230 V El-schema 12 V Fast installerade apparater Allmänt Värmesystem Modeller med avgaskanal på höger fordonssida Uppvärmning på rätt sätt MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

13 Innehållsförteckning Varmluft-värmesystem Truma Varmvatten-värmesystem Alde Motorvärme Elektrisk golvvärme Klimatanläggning Dometic Truma Varmvattenberedare Modeller med avgaskanal på höger fordonssida Varmvattenberedare Truma Varmvattenberedare Alde Spis Gasspis Gasugn Gasugn (Dometic) Spisfläkt Spisfläkt (integrerad i takförvaringsskåpet) Kylskåp Kylskåpets ventilationsgaller Drift (Dometic 7-serie med automatiskt energival-system och ramvärme) Drift (Dometic 8-serie med manuellt energival-system MES) Drift (Dometic 8-serie med automatiskt energival-system) Drift (Thetford) Lås till kylskåpsdörr Sanitetssystem Vattenförsörjning, allmänt Vattentank Påfyllningsöppning för dricksvatten, med lucka Fylla på vatten Stänga/öppna säkerhetsutloppet Tappa av vatten (avtappningskran) Tappa av vatten (ratt) Tappa av vatten (ratt med säkerhetsutlopp) Tappa av vatten (propp) Avloppstank Påfyllning av vattensystem (S-klass) Påfyllning av vattensystem Tömma vattensystemet (modeller med el-block E-box) Tömma vattensystemet Toalettrum Toalett Svängbar toalett Tömma Thetford-kassetten Vinterdrift Tillfällig avstängning Avtappningskranarnas och säkerhets-/avtappningsventilens läge Skötsel Utvändig skötsel Tvätta med högtryckstvätt Tvättning av fordonet Fönsterrutor av akrylglas Komponenter av glasfiberförstärkt plast Underrede Avloppstank Fotsteg Invändig skötsel Dynor Vattensystem Rengöra vattentanken Rengöra vattenledningar Desinficera vattensystemet Spisfläkt Vinterskötsel Avställning Ställa undan fordonet för kortaretid Avställning över vintern Idrifttagande av fordonet efter tillfällig avställning eller vinteravställning Kundservice och underhåll Inspektion Underhållsarbeten Varmvatten-värmesystem Alde Kontroll av vätskenivå Påfyllning av värmevätska Avluftning av värmeanläggning Motorvärme Klimatanläggning Bränslecell Byt tankpatron Påfyllning av servicevätska Byte av glödlampor, utvändigt Belysning front (Integrerade) Belysning front (Delintegrerade, Alkov) Belysning bak Belysning sida (SL-modellserie) Belysning sida (Integrerade CL-modellserier) Belysning sida (Delintegrerade CL-modellserier, Alkov CL-modellserier) Glödlamptyper för ytterbelysning MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 13

14 Innehållsförteckning 12.8 Byte av glödlampor och lysrör, invändigt Halogenspotlight (förskjutningsbar) Halogenspotlight Halogenspotlight Belysning frontbädd Diskbänksbelysning/ köksbelysning Köksbelysning Infälld halogenlampa Infälld halogenlampa (platt) Infälld halogenlampa Infälld halogenlampa Klädskåpslampa Glödlamptyper för innebelysning Spänna mörkläggningsrullgardinens och insektsnätets fjäder AL-KO bakaxel Reservdelar Typskylt Varnings- och hänvisningsetikett Återförsäljare Reservnycklar Hjul och däck Allmänt Däckurval Beteckningar på däcken Användning av däcken Hjulbyte Allmänna anvisningar Åtdragningsmoment Byta hjul Däckbyte med alufälgar Reservhjulshållare Reservhjulet i det bakre bagageutrymmet eller det bakre lastutrymmet (variant 1) Reservhjulet i det bakre bagageutrymmet eller det bakre lastutrymmet (variant 2) Reservhjul i dubbelgolvet Reservhjul under bottenplattan Reservhjulshållare under fordonet (Ford) Däcktryck Basfordon Fiat Basfordon Mercedes-Benz Basfordon Iveco Basfordon Ford Bränslecell Ljusstyrning Gasanläggning Gasspis/gasugn Värme/varmvattenberedare Värmesystem/varmvattenberedare Truma Värmesystem/varmvattenberedare Alde Kylskåp Thetford utan SES (feldiagnos) Dometic 7-serie med AES Dometic 8-serie med MES Dometic 8-serie med AES Klimatanläggning Dometic Truma Vattenförsörjning Påbyggnad Extrautrustningar Vikter av extrautrustningar Tekniska data Tekniska data Användbara tips Trafikbestämmelser i utlandet Hjälp på Europavägarna Hastighetsbegränsningar och tillåtna mått Gasförsörjningen i de europeiska länderna Bestämmelser om vägavgifter i de europeiska länderna Tips för vintercampare Bodelsbatteriets energibalans Checklistor Störningsorsaker Bromssystem Extra luftfjädring, bakaxel (S-klass) Elektrisk anläggning MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

15 Checklista för fordonets idrifttagande Checklista för fordonets idrifttagande Innan fordonet tas i bruk skall följande anvisningar beaktas: Dra åt hjulmuttrarna/hjulbultarna efter 5 mil. Läs instruktionsboken för att undvika materiella skador och personskador. Varje gång innan fordonet tas i bruk skall följande anvisningar beaktas: Däcktrycket kontrolleras. Se avsnittet Däcktryck. Lasta fordonet på rätt sätt. Överskrid därvid ej den tekniskt tillåtna totalvikten. Se avsnittet Last. Fulladda batterierna innan varje resa påbörjas. Se avsnitten Startbatteri och Bodelsbatteri. Vid utetemperaturer under 0 C skall fordonet först värmas upp innan vattensystemet fylls på. Se avsnittet Påfyllning av vattentank/vattenförsörjning. Gasflaskorna får endast transporteras fastsurrade i den för ändamålet avsedda gasboxen. Håll ventilationerna öppna. Se avsnitten Takluckor och Vädra. Innan fordonet tankas skall samtliga gasinstallationer stängas av. Vid risk för frost bör följande hänvisningar beaktas: Vid risk för frost skall fordonet alltid värmas upp. Se avsnittet Värmesystem. Om det föreligger frostrisk och fordonet ej används skall vattensystemet tömmas helt. Vattenkranarna skall vara öppna i mittläge. Låt säkerhets-/avtappningsventilen och alla avtappningskranar vara öppna. På detta sätt undviks frostskador på de fast installerade apparaterna och fordonet. Se avsnittet Tömning av vattensystem. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 15

16 Checklista för fordonets idrifttagande 16 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

17 Inledning 1 Läs noga igenom instruktionsboken innan du startar din första färd! 1Inledning Ha alltid instruktionsboken med i fordonet. Alla som använder fordonet ska informeras om säkerhetsanvisningarna. Om denna symbol ej beaktas finns risk för att personer kan skada sig. Om denna symbol ej beaktas finns risk för skador på fordonet. Denna symbol hänvisar till en rekommendation eller till någon viktig detalj. Denna symbol hänvisar till miljövårdsaspekter. Denna instruktionsbok innehåller avsnitt, i vilka modellrelaterade utrustningar eller extrautrustningar beskrivs. Dessa avsnitt är inte speciellt märkta. Din fordon har kanske inte de här extrautrustningarna. Fordonets utrustning kan därför skilja sig från en del bilder och beskrivningar. Men fordonet kan ha extrautrustning som inte beskrivs i den här instruktionsboken. Extrautrustningarna beskrivs där en förklaring behövs. Beakta alltså även de separata instruktionsböckerna som bifogas. Uppgifterna "höger", "vänster, "fram, "bak" refererar alltid till fordonets färdriktning. Samtliga mått och vikter är "cirka" uppgifter. Om anvisningarna i denna instruktionsbok inte följs och en skada på fordonet uppstår som följd, gäller inte garantin. Vi utvecklar våra fordon kontinuerligt. Därför ber vi om förståelse för att vi måste reservera oss för ändringar både avseende form, utrustning och teknik. Av innehållet i instruktionsboken eller bruksanvisningen kan kunden därför inte härleda några anspråk gentemot tillverkaren. I instruktionsboken beskrivs de utrustningsvarianter som står till förfogande den dagen som instruktionsboken trycks. Instruktionsboken får inte, varken helt eller delvis, reproduceras, översättas eller kopieras utan skriftligt medgivande från tillverkaren. 1.1 Allmänt Fordonets konstruktion baseras på senast kända teknik och den är tillverkad enligt de allmänna säkerhetstekniska bestämmelserna. Ändå kan personskador eller skador på fordonet uppstå, om inte säkerhetsanvisningarna i denna instruktionsbok följs. Fordonet får endast användas i tekniskt felfritt tillstånd. Beakta instruktionsboken. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 17

18 1 Inledning Fel eller störningar som skulle kunna påverka personers eller fordonets säkerhet ska åtgärdas omedelbart av fackpersonal. För att förhindra ytterligare skador ska användarens skadebegränsningsskyldighet iakttas vid störningar. Fordonets gasanläggning och bromssystem får endast kontrolleras eller repareras av en auktoriserad fackverkstad. Påbyggnaden får endast förändras om tillverkaren har godkänt det. Fordonet är endast avsedd för att transportera personer. Resgods och tillbehör får endast medföras upp till en tekniskt tillåten totalvikt. Kontroll- och inspektionsintervallerna som anges av tillverkaren måste följas. 1.2 Information om miljöskydd Respektera naturen - för inte oväsen och skräpa inte ned. Principiellt gäller följande: Avloppsvatten skall aldrig tömmas i rännstensbrunnar och sopor inte slängas ute i naturen. Avloppsvatten får endast samlas upp i avloppstanken; i nödfall kan en annan lämplig behållare användas. Avloppstanken och toalett-kassetten eller latrintanken får endast tömmas på speciella hanteringsanläggningar t. ex. på campingplatser eller andra ställplatser. Beakta vid uppehåll i städer och kommuner hänvisningar för hållplatserna eller fråga efter hanteringsanläggningar. Avloppstanken skall tömmas så ofta som möjligt, även om den inte är helt fylld (hygien). Avloppstanken och ev. avloppsledningen skall om möjligt spolas rent med färskvatten i samband med varje tömning. Låt aldrig toalett-kassetten eller latrintanken bli för full. Senast när nivåindikeringen lyser skall toalett-kassetten eller latrintanken tömmas utan dröjsmål. Sortera avfallet från resan i glas, plåtburkar, plast och komposteringsbara sopor. Kontakta kommunen där du befinner för frågor gällande avfallshanteringen. Släng inte hushållsavfallet i avfallskorgarna på parkeringsplatser. Avfallsbehållare skall tömmas så ofta som möjligt i de härför avsedda tunnorna eller containrarna. På så sätt undviks obehaglig lukt och problematiska ansamlingar av avfall ombord. Låt inte bilens motor vara på i onödan när fordonet står stilla. En kall motor i tomgång släpper ut särskilt mycket skadliga ämnen. Motorns drifttemperatur uppnås snabbast när man kör. För toaletten bör man använda en miljövänlig och biologiskt nedbrytbar kemvätska i låg dosering. Om man uppehåller sig en längre tid i en stad eller kommun bör man alltid uppsöka speciella platser för husbilar. Kontakta kommunen om du inte vet var en sådan plats finns. Lämna alltid ställplatsen i rent skick. 18 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

19 Säkerhet 2 Kapitelöversikt 2Säkerhet I detta kapitel finns viktiga säkerhetsanvisningar. Säkerhetsanvisningarna är till för att skydda personer och meteriella tillgångar. Hänvisningarna gäller: brandskydd och förhållningssätt vid bränder allmänt förhållningssätt vid bruk av fordonet fordonets trafiksäkerhet släpvagnskörning fordonets gasanläggning fordonets elektriska anläggning fordonets vattensystem 2.1 Brandskydd Undvika brandrisker Låt aldrig barn vara ensamma i fordonet. Håll brännbart material på avstånd från värmekällor och spis. Lampor kan bli mycket varma. När lampan är påslagen måste avståndet till brännbara föremål alltid vara minst 30 cm. Brandfara! Använd aldrig separata, mobila värmekällor eller spisar. Endast auktoriserad fackpersonal får reparera den elektriska anläggningen, gasanläggningen eller de fast installerade apparaterna Brandbekämpning Ha alltid med dig en pulverbrandsläckare i fordonet. Brandsläckare måste vara godkänd, kontrollerad och finnas till hands. Brandsläckaren skall kontrolleras regelbundet av auktoriserad fackpersonal. Beakta respektive kontrolldatum. I närheten av spisen ska alltid en brandfilt finnas redo Vid brand Evakuera alla personer som uppehåller sig i fordonet. Frånkoppla elströmförsörjningen och skilj den från elnätet. Stäng huvudavstängningsventilen på gasflaskan. Varna omgivningen och ring brandkåren. Bekämpa branden, helst utan risk för dig själv. Se efter var nödutgångarna finns och hur de används. Håll nödutgångarna fria. Följ eldsläckarens bruksanvisning. Som nödutgång gäller alla fönster och dörrar som uppfyller följande kriterier: Öppning utåt eller förskjutning i horisontell riktning Öppningsvinkel minst 70 Diameter för smal öppning ska vara minst 450 mm Avståndet från fordonets golv ska vara max 950 mm MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 19

20 2 Säkerhet 2.2 Allmänt Syret i fordonet förbrukas genom att man andas eller av gasdrivna installerade apparater. Därför måste nytt syre ständigt tillföras. För detta finns det ventilationsanordningar i fordonet (t. ex. takluckor med ventilation, takventiler eller golvventilation). Täck aldrig för ventilationerna på ineller utsidan, t. ex. med en vintermatta. Håll ventilationerna fri från snö och löv. Risk för att kvävas föreligger på grund av den ökade CO 2 - halten. Beakta höjden på öppningen i dörren. Respektive instruktionsböcker/driftinstruktioner gäller både för de fast installerade apparaterna (värme, spis, kylskåp osv.) och för basfordonet (motor, bromsar osv.). Lakttag särskilt. Då tillbehör eller extrautrustningar monteras på, kan fordonets mått, vikt och även körförhållandet förändras. En del extrakomponenter ska registreras i fordonshandlingarna. Använd endast fälgar och däck som är godkända för fordonet. Information om fälgarnas och däckens dimensioner finns i fordonshandlingarna, du kan också fråga hos en auktoriserad återförsäljare eller serviceställen. Drag alltid åt parkeringsbromsen när du ställer upp husvagnen. Om fordonets tekniskt tillåtna totalvikt överskrider 4 t ska stoppklossar användas om man parkerar i uppförs- resp. nedförsbackar. Vid fordon med en total vikt på över 4 t är stoppklossar standard. Stäng alla dörrar, utvändiga luckor och fönster när du lämnar fordonet. Ha alltid med dig varningstriangel, förbandslåda och/eller varningslykta, då dessa är föreskrivna enligt lag. Fordonet får endast köra på allmänna vägar när fordonets förare har ett för fordonsklassen giltig körkort. Om man säljer fordonet ska all dokumentation, d.v.s fordonets instruktionsbok och instruktionsböcker till de fast installerade apparaterma överlämnas till den nya ägaren. 2.3 Trafiksäkerhet Innan resan påbörjas ska signal- och belysningsfunktionerna, styrningen och bromsarna kontrolleras. Om fordonet har stått länge utan att användas (ca 10 månader) ska bromssystemet och gasanläggningen kontrolleras på en auktoriserad fackverkstad. Kontrollera både innan du startar och regelbundet när du stannar, att fotsteget är helt inkört. Säkra den svängbara höjbara sängen före avfärd. Mörkläggningsgardinerna på vindrutan och på förar- och passagerarsidan ska öppnas, låsas och fästas i detta läge. Före resan ska alla svängbara stolar vridas och låsas i färdriktning. Under resan måste de svängbara sotlarna vara låsta i färdriktningen. Ställ in TV-apparaten på ett säkert ställe innan färden börjar. Skjut in TV-fästet och haka fast eller lås fast det innan resan påbörjas. Stäng TV-skåpet. 20 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

21 Säkerhet 2 Innan resan påbörjas ska locken till diskho och slask tas bort och förvaras säkert i köket eller i klädskåpet. När man kör med husbilen får personer endast uppehålla sig på de tilllåtna sittplatserna (se kapitel 4). Det maximalt tillåtna antalet passagerare finns angivet i fordonshandlingarna. På sittplatserna gäller bilbälteslagen. Spänn fast dig innan färd och var fastspänd under hela färden. Det är inte tillåtet att uppehålla sig i alkoven under resan. Säkra alltid barnen med de barnsäkerhetsutrustningar som är anpassade till respektive kroppsstorlek och vikt. Sätt endast in bilbarnskydd på säten med från fabrik monterade trepunktsbälten. För modeller med höjbar säng, alkov eller bakre lastutrymme/bagageutrymme rekommenderar vi: Ifall fordonet är utrustat med ett hängbord, ska bordsbenet fällas in och bordet demonteras. Beroende på modellen ska hängbord stuvas in under den höjbara sängens madrass resp. under madrassen i alkoven eller i det bakre lastutrymmet/bagageutrymmet före resan. Basfordonet är ett s.k. nyttofordon (mindre lastbil). Detta ska man alltid tänka på när man kör. Observera fordonets totala höjd (inkluderat taklaster) när du kör in under en bro eller in i en tunnel. På vintern måste taket befrias från is och snö innan man startar. Kontrollera däcktrycket regelbundet innan du startar eller var 14:e dag. Fel däcktryck förorsakar överdrivet slitage och kan leda till att däcken skadas och eventuellt punkteras. Fordonet kan hamna i okontrollerbart läge. Använd inte motorvärmen på bensinmackar. Explosionsrisk! Använd inte motorvärmen i slutna utrymmen. Kvävningsrisk! Fördela all last jämnt i fordonet före färden (se kapitel 3). Tag alltid hänsyn till fordonets tekniskt tillåtna totalvikt och den tillåtna axelbelastningen när du lastar bilen eller om du t. ex. avbryter resan för att handla livsmedel och liknande (se fordonshandlingarna). Stäng och säkra alla innerdörrar, skiljeväggar som kan förändras, lådor och luckor. Spärra kylskåpets dörrsäkring. Spärra kylskåpets dörrsäkring. Stäng fönster och takluckor innan körningen påbörjas. Stäng och lås alla utvändiga luckor innan du startar. Tag, före resan, bort de externa stöden och kör in stöden som är monterade på fordonet. Placera antennen i "viloläge" innan färden påbörjas. Drag åt hjulbultarna/hjulmuttrarna efter 5 mil när du kör med fordonet för första gången och efter däckbyte. Därefter bör du regelbundet kontrollera att muttrarna är ordentligt åtdragna. Åtdragningsmoment se kapitel 13. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 21

22 2 Säkerhet Däcken bör ej vara äldre än 6 år, då gummit torkar med åren (se kapitel 13). Däck, hjulupphängning och styrning utsätts för mycket störrre belastning om man har monterat snökedjor. Kör mycket långsamt med snökedjor (max. 50 km/h) och endast på vägar med genomgående snötäcke. Annars kan fordonet skadas. 2.4 Släpvagnskörning Var alltid extra försiktig när du kopplar på eller kopplar från släpet. Risk olycksfall och skador! När man kopplar på resp. kopplar loss släpet får inga personer uppehålla sig mellan dragfordonet och släpet. 2.5 Gasanläggning Allmänna anvisningar Innan resan påbörjas och innan fordonet lämnas, eller om de gasdrivna apparaterna inte används, ska alla gasavstängningsventiler och huvudavstängningsventilen på gasflaskan alltid stängas. Vid tankning, på färjor och i garage får ingen apparat (t. ex. värmesystem eller kylskåp) vara igång, om de drivs med öppen låga. Explosionsrisk! När en apparat drivs med öppen låga får apparaten inte tas i drift i slutna utrymmen (t. ex. garage). Förgiftnings- och kvävningsrisk! Låt endast en auktoriserad fackverkstad underhålla, reparera eller ändra gasanläggningen. Innan gasanläggningen tas i drift skall den kontrolleras av en auktoriserad fackverkstad enligt de nationella bestämmelserna. Detta gäller även för oregistrerade fordon. Kontakta en auktoriserad fackverkstad för kontroll av ändringar av gasanläggningen. Även gastryckregulatorn och avgasrören ska kontrolleras. Gastryckregulatorn måste bytas senast efter 10 år. Fordonets ägare ansvarar för att detta görs. Vid defekt gasanläggning (gaslukt, hög gasförbrukning) finns det risk för explosion! Stäng huvudavstängningsventilen på gasflaskan omedelbart. Öppna fönster och dörrar och lufta väl. Vid fel på gasanläggningen: Det är förbjudet att röka, att tända öppen låga eller att aktivera elkontakter (ljusbrytare osv.). Innan man börjar använda spisen, ska man se till att man har en god ventilation. Öppna ett fönster eller en taklucka. Använd inte gasspisen eller gasugnen för att öka temperaturen inomhus. Om man har flera gasdrivna apparater krävs en separat gasavstängningsventil för varje apparat. Om enskilda apparater inte används ska respektive gasavstängningsventil stängas. Tändsäkringarna måste stänga inom en minut efter att gaslågan slocknat. När den stängs hör man ett klickande ljud. Kontrollera funktionen regelbundet. 22 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

23 Säkerhet 2 De installerade gasapparaterna är endast avsedda för gasol, butangas eller en blandning av dessa. Gastryckregulatorn såväl som alla fast installerade gasapparater är konstruerade för ett drifttryck på 30 mbar. Gasol är förgasbar ned till -42 C, butangas däremot endast upp till 0 C. Vid lägre temperaturer existerar inte längre något gastryck. Butangas lämpar sig alltså inte för vinterdrift. Kontrollera regelbundet att gasslangen på gasflaskans anslutningsstycke verkligen är tät. Gasslangen får inte ha några sprickor och inte vara porös. Låt en auktoriserad fackverkstad byta ut gasslangen senast 10 år efter tillverkningsdatum. Den som ansvarar för gasanläggningen måste se till att bytet görs. Gasboxen är på grund av sin funktion och konstruktion ett utåt öppet utrymme. Den seriemässigt inbyggda ventilationen får inte täckas över eller blockeras. Då kan inte läckande gas avledas ut i det fria. Använd aldrig gasboxen som förvaringsutrymme, det kan komma in fukt i boxen. Säkra gasboxen mot obehörig åtkomst. Lås åtkomsten till den. Man måste omedelbart kunna komma åt flaskans huvudavstängningsventil. Gasdrivna apparater (t. ex. gasgrill) som är byggda för annat gastryck än 30 mbar får ej anslutas. Avgasröret måste vara tätt och fast slutet på värmare och kamin. Avgasröret får inte uppvisa några skador. Avgaser måste obehindrat kunna strömma ut i det fria och friskluft måste obehindrat kunna flöda in. Därför ska skorstenen och insugningsöppningarna hållas rena och fria (t. ex. från snö och is). Det får inte ligga några snövallar runt fordonet Gasflaskor Gasflaskor får endast medföras i gasboxen. Ställ upp gasflaskorna lodrätt i gasboxen. Surra fast gasflaskorna så att de varken kan vridas eller välta. Sätt alltid på skyddskåpan när gasflaskorna inte är anslutna till gasslangen. Stäng huvudavstängningsventilen på gasflaskan innan gastryckregulatorn eller gasslangen avlägsnas från gasflaskan. Gastryckregulatorn och gasslangen skruvas fast för hand på gasflaskorna. Inga verktyg används. I fordon får endast speciella gastryckregulatorer med säkerhetsventil användas. Det får inte användas några andra gastryckregulatorer; de upfyller inte kraven. Vid temperaturer under 5 C ska en avfrostningsanläggning (antifrost) för gastryckregulatorer användas. Använd enbart 11 kg- eller 6 kg-gasflaskor. Campingflaskor med inbyggd backventil (blå flaskor upp till max. 2,5 resp. 3 kg) får endast användas i kombination med en säkerhetsventil. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 23

24 2 Säkerhet Slanglängden för yttre gasflaskor skall vara så kort som möjligt (max. 150 cm). Blockera aldrig ventilationsöppningarna i golvet under gasflaskorna. 2.6 Elektrisk anläggning Arbeten på elanläggningen får endast utföras av fackpersonal. Innan man börjar utföra några som helst arbeten i elanläggningen skall alla apparater och lampor frånkopplas, batteriet kopplas från och fordonet skiljas från nätet. Använd endast originalsäkringar med föreskrivet värde. Defekta säkringar skall endast bytas ut om man känner till orsaken och felet har åtgärdats. Säkringarna får aldrig förbikopplas eller repareras. 2.7 Vattensystem Vatten som blir stående i vattentanken eller i vattenledningarna blir oanvändbart efter kort tid. Därför är det viktigt att man grundligt rengör vattenledningar och vattentank före varje användning av fordonet. När man ställer undan fordonet, d.v.s. när det inte ska användas på ett tag skall vattentanken och vattenledningarna tömmas helt och hållet. Vid avställning under längre tid än en vecka ska vattensystemet desinficeras innan man använder fordonet. När fordonet inte används under flera dagar eller inte värms upp vid risk för frost ska hela vattensystemet tömmas. Vattenkranarna skall vara öppna i mittläge. Låt säkerhets-/avtappningsventilen (Truma) och alla avtappningskranar vara öppna. På så sätt undviks frostskador i fast installerade apparater, frostskador på fordonet och avlagringar i vattenförande komponenter. 24 MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV

25 Innan resan börjar 3 Kapitelöversikt 3Innan resan börjar I detta kapitel finns viktig information om vad som ska beaktas före körning och vilka åtgärder som ska vidtas före körning. Hänvisningarna gäller: det första idrifttagandet last och lastberäkning korrekt last av fordonet och cykelstället släpvagnskörning inkörning och utkörning av fotsteget den extra luftfjädringen för bakaxel förvaring av bodelens bord centrallåset till bänklådorna förvaring av den platta bildskärmen förvaring av diskhons lock användning av snökedjor I slutet av detta kapitel hittar du en checklista, i vilken en sammanfattning av de viktigaste punkterna åter ges. 3.1 Första idrifttagandet Drag åt hjulbultarna/hjulmuttrarna efter 5 mil när du kör med fordonet för första gången och efter däckbyte. Därefter bör du regelbundet kontrollera att muttrarna är ordentligt åtdragna. Åtdragningsmoment se kapitel 13. Tillsammans med husbilen får du en sats nycklar som består av nycklar för basfordonet och nycklar för påbyggnaden. Förvara alltid en reservnyckel utanför fordonet. Anteckna respektive nyckelnummer. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller verkstad vid ev. förlust. Ytterligare hänvisningar får du i kapitel Last Om fordonet överbelastas och har felaktigt däcktryck kan det leda till att däcken punkteras. Fordonet kan hamna i okontrollerbart läge. I fordonshandlingarna anges endast den tekniskt tillåtna totalvikten och vikten i körklart skick, dock inte fordonets verkliga vikt. För er egen säkerhets skull rekommenderar vi att det lastade fordonet (med alla föremål som medförs i fordonet och alla personer) vägs på en godkänd, allmän våg innan färden börjar. Anpassa hastigheten till lasten. Vid tung last blir bromssträckan längre. Se till att den tekniskt tillåtna totalvikten som anges i fordonshandlingarna (tillåten totalvikt) inte överskrids genom lastning. Inbyggda tillbehör och extrautrustning gör att man kan lasta mindre mängder. Observera alltid fordonets tillåtna axelbelastning som står i fordonshandlingarna. Se till att lastens tyngdpunkt befinner sig direkt ovanför fordonsgolvet när fordonet lastas. Annars kan fordonets köregenskaper förändras. MC - 05/ schwedisch (SV) HYW SV 25

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8 Innehållsförteckning 1 Garanti........................ 5 2 Inledning...................... 7 2.1 Allmänt......................... 8 2.2 Information om miljöskydd.......... 8 3 Säkerhet.....................

Läs mer

Instruktionsbok. Till instruktionsbokens läsare... Före den första färden

Instruktionsbok. Till instruktionsbokens läsare... Före den första färden Instruktionsbok Instruktionsbok Till instruktionsbokens läsare... Vi gratulerar till köpet av den nya husbilen. Du har köpt ett högvärdigt fordon som du kommer att ha stor glädje av. För att underlätta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8 Innehållsförteckning 1 Garanti........................ 5 2 Inledning...................... 7 2.1 Allmänt......................... 8 2.2 Information om miljöskydd.......... 8 3 Säkerhet......................

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8

Innehållsförteckning. 1 Garanti... 5 2 Inledning... 7 2.1 Allmänt... 8 2.2 Information om miljöskydd... 8 Innehållsförteckning 1 Garanti........................ 5 2 Inledning...................... 7 2.1 Allmänt......................... 8 2.2 Information om miljöskydd.......... 8 3 Säkerhet......................

Läs mer

Säker transport av gas

Säker transport av gas Säker transport av gas EIGA (European Industrial Gases Association) är ett gemensamt samarbetsorgan i säkerhetsfrågor för Europas gasbolag, skriften är baserat på EIGAs rekommendationer. Säker transport

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Garanti Inledning Allmänt Information om miljöskydd... 8

Innehållsförteckning. 1 Garanti Inledning Allmänt Information om miljöskydd... 8 Innehållsförteckning 1 Garanti........................ 5 2 Inledning...................... 7 2.1 Allmänt......................... 8 2.2 Information om miljöskydd.......... 8 3 Säkerhet.....................

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Garanti Inledning Allmänt Information om miljöskydd... 8

Innehållsförteckning. 1 Garanti Inledning Allmänt Information om miljöskydd... 8 Innehållsförteckning 1 Garanti........................ 5 2 Inledning...................... 7 2.1 Allmänt......................... 8 2.2 Information om miljöskydd.......... 8 3 Säkerhet.....................

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar.

& SÄKERHETSÅTGÄRDER innan du använder detta fordon, läs denna bruksanvisning noggrant för att bekanta dig med hur golfcruisern fungerar. Använd endast originaldeiar och återförsäljare för deiar och service. Goif Cruiser WMt QÉ?SGöOG};2Oa INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Säkerhetsåtgärder 1 Säker körning...,.,, 2 Tekniska specifikationer. 3 Teknisk

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

FrostControl. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! FrostControl (säkerhets-/avtappningsventil) Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Användningsområde... 2 Funktionsbeskrivning...

Läs mer

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår.

OBS OBS OBS OBS OBS. Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. OBS OBS OBS OBS OBS Tänk på att överbelastning av din inverter kan förstöra komponenter i den vilket får till följd att garantin utgår. När man startar en elektrisk apparat som t.ex. en TV, pump, elverktyg

Läs mer

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

Boiler Elektro. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! Boiler Elektro Innehållsförteckning Använda symboler... 26 Modell... 26 Användningsändamål... 26 Bruksanvisning Viktig användarinformation...

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Adventus Brukarmanual

Adventus Brukarmanual Adventus 2018-06 Revision 2 Adventus Innehåll Säkerhet... 4 Allmänna föreskrifter... 4 Ändamål och normal användning... 4 Inte avsedd användning... 4 Symboler... 4 Varningar... 5 Avfallshantering... 6

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

PRISLISTA FÖR SAMTLIGA M ODELLE R. Upptäck mer.

PRISLISTA FÖR SAMTLIGA M ODELLE R. Upptäck mer. PRISLISTA FÖR SAMTLIGA M ODELLE R 2013 Upptäck mer. PRISLISTA Bruttoprislista (inkl moms) Solifer Action I standardutförande med 130 hk motor Med Soliferpaket Action A 663 521 000 kr 582 000 kr Action

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Bruksanvisning Gasolspis

Bruksanvisning Gasolspis Bruksanvisning Gasolspis 860089 Läs igenom manualen innan användning! Kära kund, Vi önskar att du får ut det mesta av våra produkter som tillverkas i moderna faciliteter med noggrann kvalitetskontroll.

Läs mer

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 BRUKSANVISNING I ORIGINAL DD-ST-150/160-CCS Krysspelare Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder verktyget. Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med verktyget. Se till att bruksanvisningen

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

KATALOG FÖR SA M TLI GA M ODELLER 2013. Upptäck mer.

KATALOG FÖR SA M TLI GA M ODELLER 2013. Upptäck mer. KATALOG FÖR SA M TLI GA M ODELLER 2013 Upptäck mer. Att bo i husbil är ett smidigt sätt att uppleva naturen på nära håll. Dessutom blir själva resan riktigt bekväm eftersom du har en öppen passage mellan

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Installationsanvisning, kortfattad bruksanvisning

Installationsanvisning, kortfattad bruksanvisning Installationsanvisning, kortfattad bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Piktogramförklaring Fara! Omedelbar fara, som kan leda till svåra skador eller dödsfall. Varning! Möjlig fara, som eventuellt kan

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2

Bruksanvisning CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 3110 CTS 3110 CTW 3110 CTLP 3110. Kassettoalett för fritidsfordon. Svenska SE DK NO FI N 2 Bruksanvisning Kassettoalett för fritidsfordon CT 3050 CTS 3050 CTW 3050 CTLP 3050 CT 30 CTS 30 CTW 30 CTLP 30 SE DK NO FI BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE KASSETTOALETT KASSETTETOILET

Läs mer

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster

Aluminium in Architecture. Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster R Aluminium in Architecture Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster WICSLIDE S Bruksanvisning för skjutdörrar och skjutfönster Skjutdörrar, -fönster Stängt läge Skjutläge

Läs mer

P R I S L I S TA O C H T E K N I S K DATA Upptäck mer.

P R I S L I S TA O C H T E K N I S K DATA Upptäck mer. P R I S L I S TA O C H T E K N I S K D ATA Upptäck mer. ACTION PRISLISTA Solifer Action A723 Pris: 595.000 kr Solifer Action A726 Pris: 589.000 kr Solifer Action T598 Pris: 561.000 kr Solifer Action T693

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen............................... 1 1.1 Varningssymboler................................... 1 1.2

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P

Bruksanvisning. Elektrisk vattenvärmare. ethermo Top Eco 20 P. ethermo Top Eco 30 P SV Bruksanvisning Elektrisk vattenvärmare ethermo Top Eco 20 P ethermo Top Eco 30 P 1 Om detta dokument 1.1 Målet med detta dokument Denna bruksanvisning är en del av produkten och innehåller information

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL

FÖRVARING RENGÖRING UNDERHÅLL 2. Kontakt till värmeelement Börja med att starta fläkten, tryck därefter på värmeelementets knappar. Värmeelementet startas och fläkten börjar blåsa varm luft. Om fläkten inte körs går det inte att starta

Läs mer

Sulky Linjemålare 1200

Sulky Linjemålare 1200 Form No. 3355 Version C Sulky Linjemålare 00 Modellnr 403 600000 och upp Bruksanvisning Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) Innehåll Introduktion.................................

Läs mer

SAND/SALT SPRIDARE. Manual

SAND/SALT SPRIDARE. Manual SAND/SALT SPRIDARE Manual Tillverkare: IRON BALTIC OÜ Põldmäe tee 1, Vatsla 76915 Estland 2 1. Introduktion... 2 2. Avsedda ändamål och arbetssätt... 2 3. Säkerhetsinstruktioner... 2 4.Användande... 3

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning

Therme Varmvattenberedare. Monteringsanvisning Therme Varmvattenberedare Monteringsanvisning A B C D 18 Ø 55 mm 17 20 19 22 22 21 6 2 Therme Varmvattenberedare Innehållsförteckning Använda symboler... 3 Monteringsanvisning Vattenförsörjning... 4 Placering...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer

Hydrauliska hjulramper. Artikelnummer Hydrauliska hjulramper Artikelnummer 494628 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här finns 3 000 kvm butik

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Träpanel HL-IR HL-IR-S; HL-IR-L. MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING svenska

Träpanel HL-IR HL-IR-S; HL-IR-L. MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING svenska Träpanel HL-IR HL-IR-S; HL-IR-L MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING svenska SV Version 08/12 HL-IR-S/L Monterings- och bruksanvisning S. 2/8 Innehållsförteckning 1 Allmänna säkerhetsanvisningar 3 2 Föreskriven

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Loves to move Solifer 2012

Loves to move Solifer 2012 Loves to move Solifer 2012 ACTION ActionSOLIFER T-693 2 Ett robust, välplanerat och prisvärt fritidsfordon som tilfredställer alla storlekar på familjen. Här finns elgolvvärme, värmaren som kan alternera

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Saab 9-3 M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault.

Saab 9-3 M Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault. SCdefault 9-5 Monteringsanvisning SITdefault Lasthållare MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Artikelnummer: BRUKSANVISNING SimplyWorks Energise. funktionsverket

Artikelnummer: BRUKSANVISNING SimplyWorks Energise. funktionsverket Artikelnummer: 151310 BRUKSANVISNING SimplyWorks Energise funktionsverket SÄKERHETSINSTRUKTIONER Din säkerhet och säkerheten för människor runt omkring dig, är av största vikt. Läs dessa säkerhetsinstruktioner

Läs mer

c trend Bo underskönt till bästa pris Kännetecken c trend mervärde

c trend Bo underskönt till bästa pris Kännetecken c trend mervärde c trend Bo underskönt till bästa pris Tre sommriga, skandinaviska inredningar och ett plus i utrustning som är unikt i denna klass. Kännetecken Tillåten totalvikt* Totallängd (inkl. dragstång) Totalbredd

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

TILLBEHÖR transportbilar

TILLBEHÖR transportbilar TILLBEHÖR transportbilar BIPPER PARTNER EXPERT BOXER Bipper 1 2 12 13 14 1. farthållare Hjälper dig att hålla konstant och rätt hastighet. Förbättrar komfort och bränsleekonomi särskilt vid längre bilfärder.

Läs mer

S 10 års jubileumserbjudande

S 10 års jubileumserbjudande S 10 års jubileumserbjudande 10 succéfyllda år med Sunlight! Det ska firas! Praktiskt L-formad kök i Sunlight. Smart och snyggt! Vi säger tack! för din lojalitet med de två populära modellerna T 68 och

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok

KYLSKÅP FÖR FLASKOR. Användarhandbok KYLSKÅP FÖR FLASKOR MISTRAL TYP: M60, M90, TC60 Användarhandbok S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer