GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG"

Transkript

1 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

2 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag Andelslag Sociala företag REVISION BOLAGSAVTAL Öppet bolag Kommanditbolag Aktiebolag FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV FÖRETAG 15 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter Jadelcons Oy

3 Då företagets planer för affärsverksamhet och finansiering är färdiga, kvarstår det sista skedet i processen för grundandet av ett företag: ETT FÖRETAG GRUNDAS ENLIGT FÖLJANDE UPPGIFTER 1. Val av namn för företaget 2. Aktiebolag eller ab 3. Publikt aktiebolag eller abp 4. Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. 5. Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman. 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET Det lönar sig att sätta sig grundligt in i valet av namn för företaget. Det är inte lätt att hitta på ett namn eftersom det dagligen kommer in ca 250 företagsnamn till det register som Patent- och registerstyrelsen upprätthåller. De namn som nu är i bruk framgår enkelt av det FO register som innehåller alla i Finland verksamma företag. Bered dig på en försäljning av företaget eller ett misslyckande, ge därför inte företaget ett person eller ett produktnamn. Företaget är lättare att sälja eller så kan du grunda ett nytt företag, som fortsätter det gamla företagets verksamhet. Om du verkar lokalt, ger ett företag som hänför sig till ortens namn trovärdighet. Det för också med sig kunder. Välj ett internationellt namn eller ett namn som är oberoende av orten, om verksamheten är riksomfattande eller exportinriktad. Namnet bör även utstråla trovärdighet, t.ex. Borgånejdens Kvalitetskonstruktion Ab. Det är till fördel om namnet är lätt att komma ihåg. Det lönar sig inte att beställa dokument, t.ex. visitkort, förrän namnet är registrerat. Fundera på namnet även utgående från webbplats och e-postadress eller använd ett produktnamn. Här följer några adresser för granskning och bearbetning av namn: och Granskning av domännamnet Patent- och registerstyrelsen uppställer följande bestämmelser FÖRETAGSFORM Privat näringsidkare Aktiebolag Publikt aktiebolag Fastighet eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag KÄNNETECKEN Kännetecken är inte obligatoriskt. I praktiken används ofta Fma eller Firma Aktiebolag eller ab. Publikt aktiebolag eller abp Aktiebolag eller ab, eftersom det är ett aktiebolag. Ordet fastighet eller ömsesidig fastighet behöver inte tas med i firmanamnet, fastän man i praktiken ofta gör så. Kommanditbolag Kommanditbolag eller kb. I namnet får inte ingå namnet på en tyst bolagsman Jadelcons Oy

4 FÖRETAGSFORM Öppet bolag Andelslag KÄNNETECKEN Öppet bolag (obs. förkortningen öb kan inte användas). Bolagsmännens efternamn t.ex. Virtanen & Sjölund godkänns som kännetecken på ett öppet bolag. I ett dylikt fall behöver inte uttrycket öppet bolag tas med i namnet. Andelslag, sammansättning, leden andels. I namnet får inte förekomma ett personnamn. Man kan även ringa till Patent- och registerstyrelsen och höra sig för i namnärenden. Telefonnumret till Handelsregistrets information är (09) FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM Det är verkligen ingen liten sak att välja företagsform. Beskattning och andra ekonomiska faktorer har just ingen betydelse i begynnelseskedet då man väljer företagsform. Avgörande faktorer utgörs däremot av hur det fungerar i praktiken, antalet bolagsmän och kvaliteten på dem, storleken på kapitalet och inställningen till företagarens risk. Någon patentlösning finns inte. ERFARENHETEN LÄR Grundläggande frågor om det finns 2 eller flera fungerande bolagsmän måste man uppgöra ett ömsesidigt bolagsmannaavtal, i vilket man överenskommer om åtminstone löneutbetalning, mätning av arbetstid, verksamheten i fall av olyckshändelse och om åtgärder i fall av arbetslöshet bolagsmännens yrkesskicklighet borde komplettera varandra om bolagsmännens förmögenhetsskillnader är stora då företaget grundas är aktiebolag det förnuftigaste alternativet Nedan frågor och svar för att underlätta valet av företagsform. 1 bolagsman Firma eller aktiebolag 2 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) 3 bolagsmän Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Företaget gör entreprenader med stora borgensförbindelser Aktionärernas insatser är olika stora Makan används som arbetskraft Marknadsföringssynvinkel Bolagsmännens personliga ekonomi Man kan inte lita på alla bolagsmän Det placerade kapitalet är stort Aktiebolag, eftersom ansvaret förblir på bolaget vid en eventuell konkurs. Som ett tilläggsalternativ bör man utreda ett eventuellt separat grundande av ett försäljnings- och produktionsbolag, varvid försäljningsbolaget bär borgensansvaret (inte i konsumtionshandeln) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Aktiebolag (Öppet bolag och Ky möjliga, men rekommenderas inte) Ett aktiebolag ser i allmänhetens ögon stort ut och är ett mera trovärdigt alternativ än ett personbolag Om aktionärerna är väldigt olika ifråga om förmögenhet är aktiebolag det klokaste alternativet Aktiebolag är det klokaste alternativet Aktiebolag Jadelcons Oy

5 Flexibilitet i användningen av företagets medel Uppgörandet av dokument svårt Företaget förkovras med företagets vinst Man har för avsikt att avstå från företaget via försäljning Familjemedlemmar är på väg med i verksamheten Bolagsmän håller på att avsäga sig företaget Beredskap för konkurs Firma, Öb eller Kb Firma, Öb eller Kb Aktiebolag Aktiebolag bäst Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag, då en enskild näringsidkare, en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag ansvarar för företagsverksamheten personligen eller med hela sin egen förmögenhet. Om aktiebolagets aktieägare har ställt borgen för bolagets skuld, då ansvarar han för dem. Tabell: Jämförelse av företagsformer VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Bolagsmän eller aktionärer Privatperson Två eller flera personer Minst 1 ansvarig och minst 1 tyst bolagsman En eller flera aktionärer Minst 3 grundande medlemmar Beslutsfattande Företagaren beslutar självständigt Bolagsmännen fattar seprat beslut som binder företaget, såvida bolagsavtalet inte innehåller begränsningar De tysta bolagsmännen har ingen rätt, de ansvariga som i ett öppet bolag Definieras i lag. 1. Bolagsstämman utgör det högsta beslutande organet. 2. Styrelsen beslutar om företagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Definieras i lag. 1. Andelslagsmötet använder den högsta beslutanderätten. 2. Styrelsen beslutar om andelslagets förvaltning och verksamhet. 3. Verkställande direktören beslutar om löpande ärenden. Risk och ansvar även för företagets förbindelser Företagaren ansvarar även med sin personliga förmögenhet för företagets alla skulder och ansvar. Var och en ansvarar med sin personliga förmögenhet även för de förbindelser som en annan har gjort. De ansvariga såsom i ett Öb, en tyst bolagsman endast med en andel som motsvarar hans insats. Aktieägares ansvar enligt sitt aktiekapital. Styrelsen och verkställande direktören har skadeansvar. Medlemmarnas ansvar som i AB, Styrelsen och verkställande direktören som i AB. Uttag av medel och fördelning av vinst Företagaren kan lyfta företagets medel inom ramen för företagets eget kapital. 1. Som lön 2. Som vinstandel i relation till satsade kapitalinsatser Åt den ansvariga som i ett Öb, åt en tyst bolagsman ränta på insats 1. Som lön om man är i arbete i företaget 2. Som dividend 3. Som delägarlön 1. Lön om man arbetar i företaget 2. Ränta på andelskapital 3. Återbetalning av överskott Jadelcons Oy

6 VAL FAKTOR NÄRINGS- IDKARE ÖPPET BOLAG (ÖB) KOMMANDIT- BOLAG (KB) AKTIEBOLAG (AB) ANDELSLAG Företagets interna övervakning Bokföringsskyldighet, ingen annan övervakning Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information. Bokföringsskyldighet. Bolagsmännen har rätt till granskning av bokföring och till information Bokföringsskyldighet. 1/10 av aktionärerna kan av länsstyrelsen anhålla om att en revisor ska utses. Aktionärsregister och bokförigshandlingar är offentliga. Bokföringsskyldighet. Bokföringshandlingar är offentliga. Registreringsskyldighet beträffande bokslut till handelsregistret Behövs inte Om ett Aktiebolag är bolagsman eller - omsättningen 7,3 M - balansens slutsumma i medeltal ca 50 personer i tjänst Alltid Allmän bedömning av lämplighet Företagarens egen arbets-insats avgörande. Flexibelt be-slutsfattande. Företagande i familje-kretsen. Bolagsmännens personliga deltagande av stor betydelse. Förutsätter god samarbetsförmåga och tilltro av aktionärerna. En företagsform för ett litet och medelstort företag. Ett aktionärsavtal bolagsmännen emellan måste alltid upprättas om det finns flera än 1 bolagsman. För affärs-verksamhet som kräver mycket kapital. Förhållandet mellan kapital och arbete är i skick. Förvaltningen förorsakar arbete. Allmänt använd inom hantverks- och konstindustrin som nätverksverk-samhet inom ramen för ett samföretag. Tabell: FöPL-företagarens personliga nettoinkomst/beskattning vs. företagsform 1. Måltidskostnader under resan Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte betala måltidskostnader för företagaren. Företaget kan betala en måltid per heldagtraktamente (resans längd över 10 timmar) och det minskar inte dagtraktamentets storlek. Om måltiderna är två till antalet, betalas 50 procent av dagtraktamente. Halvdagtraktamentet (över 6 timmar) halveras redan av en måltid. Verkan till nettoinkomst: 0 euro Verkan till nettoinkomst: T.ex. 50 heldagtraktamente ca 450 /år 2. Kilometerersättning av användning om egen bil, då arbetskörning t.ex km/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning i enlighet med kilometerersättningen. Kilometerersättning betalas. Verkan till nettoinkomst: ca 1500 euro/år Verkan till nettoinkomst: ca 4500 euro/år 3. Dagtraktamente, då över 10 timmars resedagar 50 styck/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Man får inte pengar, men utgifterna avdras i företagarens beskattning. Verkan till nettoinkomst: ca 670 euro/år Dagtraktamente betalas. Verkan till nettoinkomst: 1900 euro/år Jadelcons Oy

7 4. Naturaförmåner Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En företagare kan inte bevilja sig själv naturaförmåner, eftersom löneutbetalning inte är möjlig. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: 0 euroa 5. Användning av företagarens lokaler till företagsbruk Kan beviljasutbetalas om företagaren lyfter lön. För en FöPLföretagare är utbetalningen av naturaförmåner förmånlig, eftersom för dem betalas endast ca 3 procent i socialskyddsavgift. Som naturaförmån kan man ta vad som helst bara man håller sig till gängse värde. T.ex. tandvård på euro betalas av företaget och summan fogas till lönen. Som slutpris betalar företagaren själv, beroende på personens innehållsprocent, max euro. Lunchförmåns verkan till nettoinkomst: ca 1400 euro/år Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag Företaget kan inte hyra lokaler, men konkreta kostnaderna kan minskas, även avkastining av byggnaden. Angående kontorsutrymmen används vanligen s.k. arbetsrumsavdrag (760 /100 % användning, 380 /deltaganvändnig). Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 260 euro/år Kan hyras för företaget och hyran måste vara gängse. Från hyresbeloppet avdras utgifter för t.ex. uppvärmning, försäkring mm. Hyran är kapitalinkomst för hyresgivaren. Verkan till nettoinkomst, kontorsbruk: ca 1500 euro/år 6. Kontorsmöbler och dator i företagarens hembyrå Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag S.k. arbetsrumsavdrag innehåller möbler dvs. företagaren måste skaffa dem själv. Av datorn får man skatteavdrag, men betalar den själv. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år 7. Personförsäkringar Företaget kan betala möbler och datorn, om man hyrar byrån för företaget. Användningsgraden betyder ingenting. Verkan till nettoinkomst: värde av kontorsmöbler och -maskiner, t.ex Affärs- och yrkesutövare Personbolag (ÖB eller Kb) Aktiebolag En affärs- och yrkesutövare kan inte dra av försäkringsavgifter för sig själv, sin maka eller sina barn under 14 år, men nog olycksfallsförsäkringarna men inte övriga personförsäkringar. Företaget kan betala alla skäliga personförsäkringar och avdraga dem i beskattningen. Verkan till nettoinkomst: 0 euro/år Verkan till nettoinkomst: T.ex. livförsäkring och sjukförsäkringens sjukdagspenning 50, ca 1500 euro/år 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 3.1 PRIVAT NÄRINGSIDKARE En privat näringsidkare (firma) är en naturlig person, antingen en yrkes- eller affärsidkare som Idkar företagsverksamhet själv utan företagsform. Personligen ansvarar för alla förbindelser i sitt företag med sin personliga egendom. Yrken som utövas som näringsgren är t.ex. transportör, läkare, arkitekt och jurist. En privat näringsidkare behöver inte uppgöra något avtal om påbörjandet av verksamheten. Näringsidkaren kan ha avlönad, extern arbetskraft Jadelcons Oy

8 Löneutbetalning till sig själv: Till sig själv, sin make/maka eller till en familjemedlem under 14 år kan företagaren inte betala lön. Överföring av medel till privathushållet sker i form av privata uttag. Emedan lönebetalning är inte möjligt, kan företagaren inte använda naturaförmåner eller föetaget avdra livsförsäkringskostnader. Betalning av skatter: En företagarperson beskattas för företagets resultat så att företagsinkomsten delas i en kapitalinkomstandel till ett belopp som motsvarar en årlig inkomst på 20 procent (eller 10 %) av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Från och med år 2014 beskattas kapitalinkomstandelen enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Företagarmaken/makan beskattas utgående från arbetsinsatserna, vanligen så att inkomsten delas lika. Behovet av kapital: Inga på lagstiftning baserade krav Registreringsavgift: ÖPPET BOLAG I ett öppet bolag bör finnas minst två bolagsmän som kan vara såväl naturliga personer som juridiska personer. En bolagsman kan vara t.ex. ett annat bolag eller en annan ideell förening. Vi rekommenderar inte öppet bolag som företagsform därför, att bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman. I ett öppet bolag Är inte bolagsmännens ansvar begränsat, varför bolagsmännen måste lita på varandra fullständigt. varje bolagsman ansvarar också solidariskt för de förbindelser som en annan bolagsman har gjort i företagets namn, dvs. t.ex. företagets skuld kan i sin helhet indrivas av en bolagsman. Bolagsmannen c. Varje bolagsman har rätt att företräda bolaget och teckna dess firma i ärenden, som berör företagets bransch. Ovan nämnda rättigheter kan på basen av bolagsmännen uppgjort avtal begränsas t.ex. så att någon av bolagsmännen inte har denna rätt överhuvudtaget eller så att denna rätt tillkommer två eller flera bolagsmän tillsammans. Det är skäl att omedelbart anmäla om begränsningen till handelsregistret, så att man kan hänvisa till den. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsman: Företaget kan betala lön åt bolagsman om denna arbetar i företaget. Medel kan även tas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man från erläggande av lönebikostnader (3 %). Å andra sidan minskar rikliga privata uttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalinkomstdelen minskar. Beskattningen av förvärvsinkomster är lindrigare än beskattningen av kapitalinkomster fram till en gräns om ca Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: I ett öppet bolag delas bolagsmännens inkomstandelar i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av bolagsmännen i sådant förhållande som man har skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i företaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller till förmån för företaget utförd arbetsinsats Jadelcons Oy

9 Registreringsavgift: KOMMANDITBOLAG I ett kommanditbolag verkar två slags bolagsmän: ansvariga och tysta. Vi rekommenderar inte att grunda ett kommanditbolag, om det finns 2 eller mera ansvariga bolagsmän. Alla ansvariga har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av de andra bolagsmännen. Ansvarig(a) bolagsman/bolagsmän Är beslutför. Ansvarar för bolagets ärenden med hela sin förmögenhet. De ansvariga kan vara en eller flera och de är sinsemellan likvärdiga, fastän man i det ömsesidiga avtalet skulle ha överenskommit om annat. En tyst bolagsman är en kapitalplacerare, som erhåller ränta på sin investering. Beslutanderätt har en tyst bolagsman inte, såvida man inte speciellt överenskommer om det i bolagsavtalet t.ex. då han arbetar i företaget. Även tysta bolagsmän kan vara en eller flera till antalet. Bolagsavtal: Uppgörs skriftligt. Se närmare punkt 5. Löneutbetalning till bolagsmän: Ett kommanditbolag kan betala lön till en bolagsman om bolagsmannen arbetar i företaget. Medel kan även lyftas ur företaget som privata uttag. Genom att undvika löneutbetalningar besparas man utbetalning av lönebikostnader. Å andra sidan minskar rikliga privatuttag företagets nettoförmögenhet, varvid kapitalandelen minskar. Bolagsman kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). Om löner betalas, kan företagarna bevilja sig naturaförmåner. Beskattning: De ansvariga bolagsmännens inkomstandelar delas i kapital- och förvärvsinkomster. Kapitalinkomst är en summa som motsvarar 20 procents avkastning av aktionärens andel av nettoförmögenheten och vidare anses 30 procent av de under redovisningsperioden utbetalda lönerna ingå i tillgångarna. Nettoförmögenhet = tillgångar skulder. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Den resterande delen av inkomsten beskattas progressivt som förvärvsinkomst. Skatten betalas av de ansvariga bolagsmännen i det förhållande som man skrivit in i bolagsavtalet, vanligen jämnt. Behovet av kapital: Inga på lagstiftningen baserade krav. I bolagsavtalet överenskommer man om bolagsmännens insatser i bolaget, vilka kan vara olika för olika bolagsmän. Sättet för hur man utför insatsen och tiden bestäms av bolagsavtalet. Insatsen kan utgöras av pengar, varor eller för företaget utförd insats. Vanligen placerar bolagets tysta bolagsman några hundra euro och är nära släkt med den ansvariga bolagsmannen. Registreringsavgift: AKTIEBOLAG Aktiebolag väljs ofta som företagsform då I företaget finns flera än en grundare. Man har för avsikt att senare ta med nya delägare i företaget. Å andra sidan kan även en person grunda ett aktiebolag. I ett aktiebolag svarar aktionären för företagets risker endast med den kapitalinsats som han har satsat. I praktiken krävs ändå av aktionärerna i små aktiebolag deras personliga egendom eller borgen som säkerheter för bolagets lån, åtminstone i början av företagsverksamheten. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Bolagsavtal och företagets förvaltning: I ett aktiebolag gör man alltid ett skriftligt bolagsavtal. Se närmare punkt 5. Aktiekapitalet delas i aktier, som delägarna tecknar, betalar och äger. Aktiekapitalet inbetalas på bolagets konto, från vilket man kan använda det Jadelcons Oy

10 för att betala bolagets utgifter. Aktierna medför rösträtt vid bolagsstämman för sina ägare. Stämman är företagets högsta beslutande organ. Röstantalet är beroende av det antal röster som aktionären äger. Bolagsstämman väljer även styrelsen. Ett aktiebolag kan även ha en verkställande direktör, som styrelsen utnämner. I praktiken är de aktiebolag som bildas oftast små i början, varvid aktionärerna och styrelsen är samma sak. Löneutbetalning till delägarna: I allmänhet lyfter i aktiebolaget arbetande aktionärer lön till sig själva. Dessutom kan aktiebolaget dela ut dividender av sina vinstmedel. Aktieägare kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Använd kördagbok eller reseräkning (finns i delen Företagets blanketter ). En aktionär kan inte göra privata uttag åt sig själv. Beskattning: Aktiebolaget är en självständig skattskyldig, som beskattas enligt en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som dividend åt aktionärerna. Av dividenden anses kapitalinkomsten utgöras av 8 procent av aktiernas matematiska värde, varav 25 % är beskattbar kapitalinkomst dock högst till euro. Om 8 % andel överskrider euro, är 85 % beskattabar kapitalinkomst. Dessutom av dividender över 8 procent 75 % är beskattbar förvärvsinkomst. Kapitalinkomstandelen beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomst 30 procent (33 % över ). Matematiska värde får man genom att dela företagets nettoförmögenhet (tillgångar skulder) med aktiernas antal. Behovet av kapital: Aktiekapitalet uppgår till minst 2 500, och det kan betalas i pengar på företagets konto eller genom att i företaget placera saker motsvarande ett visst penningvärde, s.k. apportegendom. Enbart en arbetsprestation godkänns inte som aktiekapital. Om aktiekapitalet betalas som apport bör det ingå ett omnämnande om det och dess värderingsprinciper i grundläggningsavtalet. Beträffande apportegendomens värde införskaffas utlåtande av en GRM revisor. Pengarna kan användas för företagets utgifter, t.ex. för utbetalning av bolagsmännens löner och resekostnader. Registreringsavgift: 380 eller 330 (elektronisk registering) 3.5 ANDELSLAG Andelslag väljs ofta som företagsform då Medlemmarna inte vill binda sig till företaget för en längre tid och inte heller ta någon ekonomisk risk. Man har för avsikt att senare ta med nya medlemmar i företaget eller om medlemmar eventuellt avgår. Medlemmarnas arbetsinsats varierar. Medlemmarna önskar bibehålla rätten till inkomstrelaterad dagpenning (7 medlemmar eller flera). Enligt 1 kapitlet, 2 i lagen om andelslag definieras ett andelslag på följande sätt: Antalet medlemmar och kapitalet är på förhand obestämt. Avsikten är att stödja medlemmarnas hushållning och näringsverksamhet. Avsikten är att bedriva ekonomisk verksamhet. Medlemmarna deltar i andelslagets verksamhet genom att använda sig av de tjänster som samfundet erbjuder eller arrangerar. Från år 2014, kan en person grunda ett andelslag. En medlem ansvarar för företagets risker endast med den andelskapitalinsats som han har satsat, men i andelslagets stadgar kan man även överenskomma om mera omfattande förbindelser. Andelslagets stadgar och förvaltning: I ett andelslag uppgörs alltid skriftliga stadgar. Se närmare denna länk Andelskapitalet delas i andelsbetalningar, vilka sinsemellan är lika stora. Andelskapitalet inbetalas på andelslagets konto, därifrån det kan användas till att betala företagets utgifter. Andelsavgiften medför rösträtt vid andelslagsmötet för medlemmen. Mötet är företagets högsta beslutande organ. Andelslagsmötet väljer också styrelsen. Andelslaget kan också ha en verkställande direktör, som styrelsen utser. En omyndig person eller en person som är försatt i konkurs får inte fungera som grundare av ett företag, som styrelsemedlem eller som verkställande direktör. Löneutbetalning till medlemmarna: Vanligen lyfter de medlemmar som arbetar i andelslaget lön till sig själva. Dessutom kan andelslaget av sina vinstmedel utdela återbetalning av överskottet, som är bundet till användningen av företagets tjänster. Av Jadelcons Oy

11 konsumtionsandelslaget (andelshandel), där återbetalningen av överskottsmedel fördelas till medlemmarna i enlighet med de uttag som de har gjort för sin privatekonomi, erlagd återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst för den som erhåller den men för de anskaffningar som hänför sig till näringsverksamhet, idkande av jordbruk eller annan verksamhet som medför inkomst är återbetalningen av överskottsmedel skattepliktig inkomst. En medlem av andelslaget kan inte göra privata uttag ur företaget. Andelslagets medlemmar kan fakturera bolaget om resekostnader som kilometerersättningar samt dagtraktamente. Beskattning: Ett andelslag är en självständig skattepliktig, som beskattas i enlighet med en skattesats på 20 procent. Företagets vinst eller en del av den kan utdelas som räntor av andelskapitalet till medlemmarna. I en personmedlems beskattning klassificeras räntan som kapitalinkomst, som är över euro (make + maka 3000 ) 70 % beskattbar kapitalinkomst (skatt 30 % eller 33 %, om kapitalinkomsten över ) resterande delen 30 % är skattefri Behovet av kapital: Andelslagskapitalet har ingen nedre eller övre gräns men det ska inbetalas som pengar på företagets konto. Andelskapitalet betalas tillbaka, då medlemmen har utträtt ur företaget. Registreringsavgift: SOCIALA FÖRETAG Avsikten med sociala företag är att skapa arbetsplatser speciellt för personer med funktionshinder och långtidsarbetslösa. Ett socialt företag skiljer sig som företag inte från övriga företag. Det producerar varor och tjänster för marknaden och eftersträvar vinst i likhet med andra företag. Ett socialt företag kan verka inom vilken bransch som helst. Ett socialt företag betalar alla sina arbetstagare arbetsavtalsenlig lön och det är alltid antecknat i handelsregistret. Skillnaden jämfört med andra företag är att minst 30 procent av de sysselsatta utgörs av personer med funktionshinder och arbetslösa. Dessutom bör företaget vara antecknat i registret över sociala företag som upprätthålls av arbetsministeriet. Endast ett sådant företag som är antecknat i detta register får i sin affärsverksamhet och marknadsföring använda sig av namnet och emblemet socialt företag. Kontakta alltid först en företagsrådgivare då du börjar planera grundandet av ett socialt företag. Tilläggsuppgifter om sociala företag: 4. REVISION När behövs revisor? Revisionsskyldighet avser samfund och stiftelser. Samfund är aktiebolag, andelslag, öppet bolag, kommanditbolag, bostadsaktiebolag och förening. Yrkes- eller affärsidkare är inte revisionspliktig. Bolagen måste man alltid välja en revisor, om något av följande villkor överskrids under 2 sista räkenskapsperiod. 1. Balansens slutsumma överstiger Omsättningen överstiger I medeltal över 3 personer i tjänst. Fastän tvång inte skulle föreligga att välja revisor, är det tillrådligt att skaffa en revisor. Från måste revisoren vara s.k. GRM-revisor (handelskammares revisionsutskotts godkända revisor) eller CGR-revisor (Centralhandelskammarens revisionsnämnds godkända revisor) Jadelcons Oy

12 5. BOLAGSAVTAL Firma är den enda bolagsformen som inte kräver bolagsavtal. Alla andra företagsformer behöver det. På Patent- och registerstyrelsens webbplats hittar man färdiga modeller för grundbolagsordning för aktiebolag och andelslag, men för andra bolagsformer finns inte bolagsavtalsmodeller. Bolagsavtalsmodeller för olika bolagstyper finns i Företagstolkens del Blanketter och datadispotioner. Skriftliga avtal uppgörs Fastän ett muntligt avtal är möjligt i ett öppet bolag och i ett kommanditbolag lönar det sig alltid att göra det skriftligt. Man bör överväga innehållet i bolagsavtalet från fall till fall och beakta företagets bransch, verksamhetens omfattning och företagsverksamhetens fortsättning. I avtalet överenskommer man om nödvändiga faktorer i anslutning till företagets grundande och verksamhet. 5.1 ÖPPET BOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone en definition av följande saker i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens natur) 4. Bolagsmän 5. Företagets bokföringsperiod Vidare kan man överenskomma om bl.a. följande saker i ett aktionärsavtal: Aktionärernas insatser (egendomsinsats inte obligatorisk) Tecknande av firma och representation av företaget Verkställande direktör (om man önskar välja en sådan). Arbetsfördelningen mellan bolagsmännen Revision, revisorernas antal och verksamhetsperiod Fördelningsföreskrifter för vinst och förlust, såvida de avviker från de lagstadgade Aktionärsavtalets uppsägningstid, om det avviker från sex månader Ändring av aktionärsavtalet Utträde ur företaget Hävande av företaget Hur verksamheten fortsätter om en bolagsman avlider eller om någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår vid undertecknandet fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. Om det inte finns bestämmelser om ovan nämnda faktorer i bolagsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppet bolag och kommanditbolag. Bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver godkännande av vårdnadshavaren. 5.2 KOMMANDITBOLAG Handelsregistret förutsätter åtminstone att följande saker anges i avtalet: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun, från vilken företagets verksamhet leds 3. Företagets bransch (verksamhetens beskaffenhet) 4. Bolagsmännen och vilka av dem som är ansvariga bolagsmän och tysta bolagsmän 5. Storleken på en tyst bolagsmans penninginsats 6. Företagets redovisningsperiod Jadelcons Oy

13 Man kan vidare överenskomma om bl.a. följande saker i bolagsavtalet: Arbetsfördelningen mellan de ansvariga bolagsmännen Tecknande av firma Verkställande direktör (om man vill välja en sådan) Företagets räkenskapsperiod och revision Antalet revisorer och deras mandatperiod Bestämmelse om hur en tyst bolagsmans vinstandel uträknas Huruvida en en tyst bolagsman har rätt att överföra sin företagsandel på en annan utan de ansvariga bolagsmännens samtycke Uppsägning av bolagsman Hur verksamheten fortsätter då en bolagsman avlider eller då någon av bolagsmännen önskar avyttra sin verksamhet Om det inte ingår bestämmelser om ovan nämnda ärenden i aktionärsavtalet tillämpas stadgandena i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. En bolagsman kan även vara minderårig, varvid han behöver samtycke av vårdnadshavaren. Bolagsavtalet dateras och undertecknas. Företaget uppstår omedelbart då avtalet undertecknas, fastän den officiella behandlingen kan räcka några veckor. 5.3 AKTIEBOLAG Grundandet av ett aktiebolag är noggrant reglerat och bolagsordningen kan inte fritt formuleras. Process för grundande av aktiebolag: 1. Uppgörande av stiftelseurkund 2. Uppgör bolagsordning 3. Betala aktiekapitalet 4. Bolagets registrering hos handelsregistret, varvid aktiebolaget uppstår i juridisk mening I ett aktiebolags bolagsavtal bör nämnas: 1. Företagets firmanamn 2. Kommun eller stad i Finland som utgör företagets hemort 3. Företagets bransch Dessutom kan nämnas 4. Antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt eventuella styrelsesuppleanter eller minimi- och maximi antal samt mandatperiod 5. Hur kallelse till bolagsstämman utfärdas 6. Ärenden som behandlas vid ordinarie bolagsstämma 7. Företagets redovisningsperiod Ett grundläggningsdokument för aktiebolag hittas enkelt i en version som kan fyllas i på Handelsregistrets webbplats. Ett färdigt grundläggningspaket kan användas oförändrat då Aktiekapitalet betalas i pengar Hela teckningspriset antecknas i aktiekapitalet Företaget bör alltid anmälas för registrering inom tre månader efter att stiftelseurkunden har undertecknats. I annat fall förfaller grundandet. Aktierna skall vara till fullo betalda på det bankkonto som har öppnats för företagets räkning. Om företaget påbörjar sin verksamhet före registreringen, ansvarar styrelsens ledamöter personligen för av företaget gjorda förbindelser. Företagets aktionärer bör vara fullvuxna, ej i konkurs eller försatta i näringsförbud. Ett oförändrat grundläggningspaket för aktiebolag Jadelcons Oy

14 6. FÖRETAGETS GRUNDLÄGGNINGSANMÄLNINGAR För att ett företag ska kunna verka i Finland bör det ha ett företagssignum, dvs. ett FO-nummer. För att erhålla det bör man registrera sig hos Patent- och registerstyrelsens och skatteförvaltningens gemensamma kundtjänst. Om det handlar om en tillståndspliktig näringsgren, bör till registreringsansökan bifogas ifrågavarande tillstånd (för närmare information se Företagstolken FT5 Tillståndspliktiga näringsgrenar). Om tillståndet ännu inte har erhållits, bör det meddelas på förändringsblanketten senare. Anmälningsblanketterna med kvitton om betalning av registreringsavgift kan skickas per post eller elektronisk anmälning kan göras (medborgarcertifikat och skanner behövs) till Handelsregistret. Kontaktinformation för kontroll av FO-nummer. REGISTERING Aktiebolag Starta aktiebolag på webben. Den har samma informationsinnehåll som etableringspaketet i pappersform. Utifrån de uppgifter som kunden har angett skapar tjänsten ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för aktiebolaget. Samtidigt kan kunden anmäla sig till Skatteförvaltningens register och ange de uppgifter som behövs för att fastställa förskottsskatt. Kunden får omedelbart ett registreringsnummer för anmälan och ett FO-nummer för företaget efter att han eller hon har undertecknat anmälan elektroniskt och betalat behandlingsavgiften. Gå till tjänsten och grunda ett aktiebolag. Oliga typer att registrera bolaget: Fyll i och skriv ut registreringsblanketten på följande adress: och betala Handelsregistrets registreringsavgift: Skicka blanketterna per post till följande address: PRS Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000, Helsingfors. eller För registreringsblanketten och kvittot på betalning av registreringsavgift till närmaste magistrat: Postgatan 3 A, LOJO eller Formansallén 4, EKENÄS. eller Grunda aktiebolag på webben med hjälp av en finländsk personbeteckning och nätbankskoder. FO-numret får man medan man väntar, dvs. genast då ansökan har noterats i informationssystemet, under förutsättning att handlingarna är sin ordning och aktiebolagets aktiekapital är inbetalt. Signumet ser man på FOinformationstjänsten (som sökord anmäld firma) ca två arbetsdagar efter att anmälan har gjorts eller postats. På samma webbplats kan du granska din samarbetspartners uppgifter, som kan behövas t.ex. vid betalning av räkningar. Erhållandet av FO-numret innebär inte att företagets namn har blivit godkänt. Bekräftelsen på det tar i regel några veckor. Företagsverksamheten kan startas i kraft av FO-numret. Registreringsanmälan innehåller en blankett i fyra delar: Företagets grundinformation Registrering som mervärdesskatteskyldig Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Företaget anmäler sig som arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning Registrering som mervärdeskatteskyldig Mervärdesskatten är en indirekt konsumtionsskatt, som riktar sig till försäljning av nästan alla varor och tjänster. Verksamhet som förblir utanför mervärdesbeskattningen är hälso- och sjukvård, uppträdande artister, vissa upphovsrätter och försäljning utomlands. Om företaget bedriver rörelse, vars omsättning uppgår till över euro under räkenskapsperioden, måste det anmälas som momsskyldigt. Om omsättningen är mindre än euro, kan företaget också anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Mera om mervärdesskatten i Företagstolken FT10 Åtgärder för grundandet av ett företag. Ansökning om registrering i förskottsuppbördsregistret Skatteförvaltningen inför i förskottsuppbördsregistret den som bedriver eller sannolikt kommer att börja bedriva näringsverksamhet. Den betalning som erhålls för verksamheten får inte utgöra lön eller arvode till idrottsman. Man behöver inte verkställa förskottsinnehållning på en arbetsersättning som betalas till en person som införts i förskottsuppbördsregistret. Vanligen ansöker nästan alla företag om denna registrering. Ifyllning av registreringsblanketten sker enkelt på nätet under adressen Jadelcons Oy

15 7. EN UTLÄNNING SOM GRUNDARE AV ETT FÖRETAG En utlänning är en person, vars nationalitet och hemort är utanför EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde). Personen måste söka företagsregistrering från Patent- och Registerstyrelsen. Om personen bor inom EES (Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde), behövs inte något speciellt tillstånd. Ett tillstånd två skeden Näringsidkarens uppehållstillstånd beviljas i en behandling i två steg. Först bedömer ELY-centralen i Nyland bl.a. förutsättningarna för en lönsam näringsverksamhet och det faktum att näringsidkarens utkomst är tryggad. Sedan beviljar Utlänningsverket det första uppehållstillståndet och polisinrättningen i häradet ett fortsatt tillstånd åt näringsidkaren, såvida det inte föreligger något hinder med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. För att tillståndet ska erhållas förutsätts lönsamhet av verksamheten. Verksamhetens lönsamhet bedöms på basen av utredningar, såsom en plan över affärsverksamheten eller bindande föravtal och finansieringen, som erhålls på förhand. Det uppehållstillstånd som beviljas för näringsverksamheten förutsätter också att näringsidkarens utkomst är tryggad. Han bör av näringsverksamhetens vinst, av den lyfta lönen, av de personliga uttagen eller t.ex. av försäljningsvinsten erhålla en sådan regelbunden inkomst att den under den tid som uppehållstillståndet är i kraft överstiger nedre gränsen för utkomststödets grunddel. Ansökan lämnas i huvudsak till Finlands representation i utlandet. Ansökan om fortsättningstillstånd lämnas till den lokala polisen. Sökanden fyller i ansökan om uppehållstillstånd och bifogar, med tanke på ELY centralens avgörande, en utredning över verksamhetsidén och verksamhetsplanen rörande näringsverksamheten, hyresavtal och övriga faktorer som behövs för övervägande av näringsverksamhetens lönsamhet. Med näringsidkare avses i lagen en person som har för avsikt att idka näringsverksamhet eller yrke i eget namn i Finland eller som ur företagsansvarets synvinkel är jämförbar med sådan person som t.ex. är aktionär i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag som ansvarig bolagsman Jadelcons Oy

16 Yritä Länsi - Uudellamaalla

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Information om uppdrag som god man eller förvaltare

Information om uppdrag som god man eller förvaltare Information om uppdrag som god man eller förvaltare Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö Foto framsida: bildarkivet.se Tryck: Haninge kommuns tryckeri,

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer