Kärlberäkning för värmesystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kärlberäkning för värmesystem"

Transkript

1 Kärlberäkning för värmesystem Beräkning av ett Flexcon-expansionskärl för värmesystem med fast eller utbytbart membran Grundläggande begrepp för beräkning av Flexcon-expansionskärl Du behöver förstå följande begrepp för att välja rätt bland Flexcons-expansionskärl: Brutto-kärlvolym Flexcon-expansionskärlets totala volym. Netto-kärlvolym (eller användbar volym) Den mängd vatten som högst kan tas upp på membranets vattenanslutningssida. Statisk höjd Installationens höjd mellan Flexconexpansionskärlets anslutningspunkt och dess högsta punkt, mätt i meter i vattenpelaren (vp.) ( meter vp. = 0, bar). Flexcon-expansionskärlets förtryck Det tryck som uppmäts på kvävepåfyllningsventilen i passivt läge och i rumstemperatur. Förtrycket måste anpassas till den statiska höjden, avrundat uppåt till faktorn 0,5 bar. Sluttryck Anläggningens högsta tillåtna tryck på kärlet. Detta sluttryck är samma som inställningstrycket på Prescor-säkerhetsventilen, förutsatt att den har monterats på samma höjd som kärlet och att det inte har satts någon pump mellan Flexconexpansionskärlet och Prescor-säkerhetsventilen. Sluttrycket får aldrig överskrida det högsta värde som står på expansionskärlet. Förtryck Förtryck 0,5 bar Förtryck,0 bar 8 Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

2 Flexcon tryckexpansionskärl Nyttoeffekt Förhållandet mellan kärlvolymens brutto- och nettosiffror. nettoinnehåll Nyttoeffekt = bruttoinnehåll Nyttoeffekten fastställs av förhållandet mellan förtryck och sluttryck. Formeln ser ut så här (avledd från Boyles lag): sluttryck förtryck Nyttoeffekt = sluttryck OBS: tryckvärden är i bar absolut. Högsta nyttoeffekt för ett Flexconexpansionskärl med fast membran = 0,63. Högsta nyttoeffekt för ett Flexconexpansionskärl på 800 liter = 0,5, och på 000 liter = 0,4. Högsta nyttoeffekt för Flexcon M = 0,72. När ett kärls högsta nyttoeffekt överskrids, kan membranet drabbas av dragpå kä nning. Det leder till skador, eller till och med brott, på membranet. Systemets vattenvolym Det är den sammanlagda vattenvolymen i värmekälla, radiatorer, ledningar osv., efter att dessa har fyllts helt och avluftats. Expansionsvolym Expansionsvolymen beräknas så här: expansionsvolym = vattenvolym volymökning vid genomsnittlig uppvärmningstemperatur. Ett exempel: uppvärmningstemperatur 90/70 C (genomsnittlig 80 C) = 2,89 %. Säkerhetsfaktor Vi rekommenderar att lägga på 20 % extra utöver den beräknade expansionsvolymen. Flexcon-expansionskärlets bruttoinnehåll Kärlets bruttoinnehåll fastställs på följande sätt: expansionsvolym,2 kärlets bruttoinnehåll = nyttoeffekt Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 9

3 Vattnets volymökning i % I nedanstående tabell finns uppgifter om vattnets volymökning i procent vid en temperaturökning av vattnet från +0 C till +0 C. Temperaturen i Flexcon-expansionskärl Den högsta temperaturen i kärlet är 70 C konstant. Den lägsta temperaturen i kärlet är 0 C. Temperaturhöjning Volymökning 0 25 C 0,35% 0 35 C 0,63% 0 40 C 0,75% 0 45 C 0,96% 0 50 C,8% 0 55 C,42% 0 60 C,68% 0 70 C 2,25% 0 80 C 2,89% 0 90 C 3,58% 0 00 C 4,34% 0 0 C 5,6% Volymökning i % Temperatur i C I diagrammet kan du avläsa volymökningen vid andra temperaturer. FLAMC 273 SWE. 20 Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

4 Flexcon tryckexpansionskärl Nyttoeffekt I denna tabell kan du avläsa nyttoeffekten som gäller vid olika förtryck och sluttryck. Det bör alltid skilja,5 bar mellan förtryck och sluttryck. Statisk höjd (i meter) Förtryck (i bar) Sluttryck (i bar) ,5 0, ,50 0, ,5 0,38 0,64 0, ,25 0,57 0, ,5 0,3 0,50 0,6 0, ,43 0,56 0, ,5-0,36 0,50 0, ,29 0,44 0, ,5-0,2 0,39 0, ,33 0, , ,28 0, ,22 0, , ,7 0, , , , ,8 Beräkning av systemets vattenvolym För att kunna fastställa vilken volym du behöver i ditt Flexcon-expansionskärl måste systemets vattenvolym beräknas. Om det inte går att beräkna systemets vattenvolym, kan denna volym uppskattas genom de empiriska siffrorna här bredvid, som baseras på en tillopps-/returtemperatur på 90/70 C. värmeaggregat med Vattenvolym i liter per kw (860 kcal/t) Konvektorelement och/eller varmluftsanläggningar 5,2 Induktionsenheter 5,5 Vädrings- och ventilationssystem 6,9 Panelradiatorer 8,8 Värmeanläggning med blandade källor 0,0 Kolonnradiatorer 2,0 Värmeanläggning med blandade källor, kallvatten 20,0 Strålningstak och/eller golvvärme 8,5 omfattande rörledningssystem(fjärrvärme) 25,8 Systemets vattenvolym kan uppskattas genom att multiplicera systemets effekt med de värden som står i tabellen. Denna tabell avser nya installationer. För äldre installationer bör man välja högre värden. Denna metod är vägledande, och alltså ingen garanti för att det blir rätt specifikation för aktuellt expansionskärl. Enhetsomvandling: bar = 00 kpa = Pa = 0 N/cm 2 = 0,9869 atm. = 0,2 mwk kw = 0,239 kcal/s = 859,86 kcal/t kcal/s = 4,868 kj/s = 4,868 kw Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 2

5 Räkneexempel för Flexcon-expansionskärl Exempel Uppgifter - vattenvolym = 340 liter - genomsnittlig uppvärmningstemperatur (90/70 C) = 80 C - anläggningens höjd = 8 m - sluttryck = 3,0 bar - Flexcon-expansionskärl och värmepanna placerade i källeren. Beräkning Volymökning i % = 2,89 % 2,9 % 340 2,9 Expansionsvolym = = 9,86 liter 00 Reserv 20 % = 9,9,25 =,9 liter (3,0 + ) - (0,5 + ) Nyttoeffekt = = 0,63 (3,0 + ) Expansionskärlets nödvändiga bruttoinnehåll:,9 Flexcon-expansionskärl = = 8,9 liter 0,63 Välj följande: Flexcon 25/0,5. Exempel 2 Uppgifter - okänd vattenvolym - pannans effekt = 280 kw - genomsnittlig uppvärmningstemperatur (80/60 C) = 70 C - anläggningens höjd = 2 m - sluttryck = 3,0 bar - Flexcon-expansionskärl och värmepanna placerade på vinden. - installationsdelar: 00 % panelradiatorer Beräkning Beräkning av installationsinnehåll = 280 8,8 = liter Volymökning i % = 2,25 % ,25 Expansionsvolym = = 55,4 liter 00 Reserv 20 % = 55,4,25 = 66,5 liter (3,0 + ) - (,5 + ) Nyttoeffekt = = 0,375 (3,0 + ) Expansionskärlets nödvändiga bruttoinnehåll: 66,5 Flexcon-expansionskärl = = 77,3 liter 0,375 Välj följande: Flexcon 200/,5. 22 Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

6 Flexcon tryckexpansionskärl Teori Lägsta drifttryck: Vissa cirkulationspumpar kräver ett visst tryck (till exempel bar) i sin intagsledning för att kunna fungera ordentligt. Många moderna värmepannor har ett skydd mot lägre drifttryck än 0,8 eller bar. Om en sådan pump eller panna byggs in i ett värmeaggregat med låg statisk höjd, kan det löna sig att använda ett expansionskärl med ett förtryck på bar i stället för 0,5 bar. Ett förtryck på bar skapar inte något motsvarande lägsta drifttryck i aggregatet! Risken att det uppstår ett undertryck överst i aggregatet vid avkylning, vilket även skapar luftproblem, ökar vid ett förtryck på till exempel bar än ett på 0,5 bar. När trycket sjunker under bar, kan expansionskärl med ett förtryck på barskicka tillbaks mer vatten till aggregatet, eftersom det inte finns mer vatten i kärlet! Fyllnadstryck För att slippa undertryck och luftproblem är det mycket viktigt att expansionskärlet aldrig får stå utan vatten. Därför rekommenderar Flamco att fylla aggregatet eller anläggningen när det är kallttill ett tryck som motsvarar kärlets förtryck plus 0,2 till 0,3 bar (om trycket måste fyllas på en varm anläggning krävs förstås ett högre tryck). Ett felaktigt och för högt fyllnadstryck kan leda till problem. Om en anläggning med ett kärl som har 0,5 bars förtryck fylls till 2 bar, i stället för till 0,8 bar, förbrukas 30 % mer av bruttoinnehållet innan det varma vattnet kommer att pysa ut på grund av temperaturökning. (3 + ) - (0,8 + ) A = = 0,55 = 55 % (3,0 + ) (3 + ) - (2 + ) B = = 0,25 = 25 % (3 + ) Skillnad i uteffekt ( ): 30% Sammanfattning Ett högre förtryck i ett kärl gör alltså inte att hela aggregatet eller anläggningens tryck ökar. Ett felaktigt och för högt fyllnadstryck påverkar mycket. Flamco rekommenderar att alltid trycksätta anläggningen korrekt, till exempel 0,2 till 0,3 bar över i Flexcon-expansionskärlets förtryck i kallt tillstånd. Hjälpmedel För att du ska kunna göra korrekta beräkningar av vilket Flexcon-expansionskärl du ska använda, erbjuder Flamco diverse hjälpmedel som teknisk dokumentation, räkneskivor och datorprogram. OBS: Expansionskärlet måste sitta på anläggningens retursida, på cirkulationspumpens sugsida. Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 23

7 Kärlberäkning för kylaggregat Flexcon-expansionskärl i kyl- och luftkonditioneringssystem Frostskyddsvätska har en utvidgningskoefficient som är mycket större än vatten I en kylinstallation har Flexcon-expansionskärl följande funktioner: När systemet svalnar minskar kylvattenvolymen. Flexcon-kärlet återför då vatten till systemet, så att det fortfarande är trycksatt. Om systemet inte används, kan vattnet få samma temperatur som omgivningen och därför pysa ut. Flexcon-kärlet tar upp denna expansionsvolym. Alla Flexcon-kärl kan användas i system där man har tillsatt etylenglykolbaserat frostskyddsmedel i vattnet. I nedanstående tabell står volymökningen för olika blandningsförhållanden mellan vatten och etylenglykol. Dessa värden är genomsnittliga. Utvidgningskoefficient för vatten respektive vatten med tillsatt frostskyddsvätska Temperatur (i C) Procent etylenglykol 0% 0% 20% 30% 40% 50% 0 0,04 0,35 0,67 0,89,3, ,8 0,50 0,82,04,46, ,43 0,75,07,29,7 2, ,79,,43,65 2,07 2,39 50,2,53,85 2,07 2,49 2,8 60,7 2,03 2,35 2,57 2,99 3,3 70 2,25 2,60 2,92 3,4 3,56 3, ,89 3,22 3,54 3,76 4,8 4, ,58 3,9 4,23 4,45 4,87 5,9 00 4,35 4,63 4,95 5,7 5,59 5, Volymökning (i %) volymprocent ( 40 C) 44 volymprocent ( 30 C) 39 volymprocent ( 25 C) 34 volymprocent ( 20 C) 28 volymprocent ( 5 C) 20 volymprocent ( 0 C),3 0,78 0,64 0,44 0,3 0, Temperatur (i C) 0 volymprocent = vatten 24 Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar.

8 Flexcon tryckexpansionskärl Beräkning av Flexcon-expansionskärl i ett kylsystem Följande uppgifter är viktiga vid beräkning av Flexconexpansionskärl i ett kylsystem: Systemets vattenvolym. Procent tillsatt frostskyddsmedel. Systemets lägsta temperatur. Systemets högsta temperatur (= högsta omgivningstemperatur). Procentuell utvidgning av vatten-/ frostskyddsmedelblndningen. Statisk höjd på systemet ovanför kärlet. Säkerhetsventilens inställningstryck. Flexcon-expansionskärlets förtryck väljs efter systemets statiska höjd ovanför kärlet). Det lägsta drifttrycket måste ligga 0,2 bar högre än expansionskärlets förtryck, så att inte hela vattenvolymen trycks ut ur kärlet när systemet svalnar. När kärlet har nått lägsta möjliga temperatur finns därför alltid en reservmängd i kärlet. Med följande formel kan du beräkna till vilken del kärlet fortfarande är fyllt med vatten vid lägsta drifttryck. lägsta drifttryck förtryck I = fyllnadsgrad lägsta drifttryck Med dessa kan kärlets restvärde beräknas. Restvärde = fyllnadsgrad. Sluttrycket måste vara 0,5 bar lägre än säkerhetsventilens inställningstryck. Nyttoeffekten beräknas med nedanstående formel: sluttryck lägsta drifttryck II restvärde = nyttoeffekt sluttryck OBS! tryckvärden är i bar absolut. Högsta nyttoeffekt för ett Flexcon-expansionskärl med fast membran = 0,63. Högsta nyttoeffekt för ett Flexcon-expansionskärl på 800 liter = 0,5, och på 000 liter = 0,4. Högsta nyttoeffekt för Flexcon M = 0,72. Temperaturen i Flexcon-expansionskärlet måste hållas över 0 C. Eventuellt behöver ett buffertkärl eller Flexcon-avsvalningskärl sättas in mellan systemet och expansionskärlet. Vill du beräkna hur stort expansionskärl du behöver i ett i Solarsystem så får du hjälp på www. flamco.se under rubriken "Expansionskärl beräkning". Produktkatalog fr.o.m Vi reserverar oss för fel eller framtida ändringar. 25

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?

Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? Har du legionellabakterier i dina vattenledningar? 1 BOVERKET 7147 585 0 UTGIVNINGSMÅNAD: Januari 2000 UPPLAGA: 1:1 ANTAL: 15 000 ex. TRYCK: Ljungbergs Tryckeri AB OMSLAG: Kjell Warnquist LAYOUT & ILLUSTRATIONER:

Läs mer

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige?

Varför är det viktigt att kunna kyla inomhus i det kalla klimat som vi har i Sverige? Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Ta det kallt - strategier för komfortkyla. Ta det kallt Strategier för komfortkyla Brukarna

Läs mer

Högkostnadsskydd för tandvård

Högkostnadsskydd för tandvård Högkostnadsskydd för tandvård Alla som bor i Sverige omfattas av ett tandvårdsstöd. I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som gör att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden

Läs mer

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000

ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH 1000 EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM ATT UNDERVISA MULTIPLIKATION OCH DIVISION MED 10, 100 OCH LEARNING STUDY I PRAKTIKEN Författare: Tina Edner E-post: tina.edner@stockholm.se Skola:

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Laddning av batterier en vetenskap för sig

Laddning av batterier en vetenskap för sig Om artikelförfattaren Artikelförfattaren Christer Svensson är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han har också arbetat och undervisat på samma ställe. Han har

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn

Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Åtgärder för aggressiva/trotsiga små barn Ett samverkansprojekt mellan barnpsykiatri och skola Träningsprogram för att förstärka ett önskvärt beteende hos små barn Varje gång barnet gör på ett visst sätt

Läs mer

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet?

Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Krav på kontrollsystem för labb: Har du funderat på vilken typ av temperaturloggning du behöver i din verksamhet? Olika verksamheter olika lösningar Olika verksamheter ställer olika krav på vilken typ

Läs mer

Men hur trovärdig är studien egentigen?

Men hur trovärdig är studien egentigen? Men hur trovärdig är studien egentigen? Hur skakig får en utvärdering vara? Sent i våras publicerades rapporten Utvärdering av Socialtjänstens och Ideella kvinnojourers insatser för Våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Idrotten som behandlingmetod

Idrotten som behandlingmetod Idrotten som behandlingmetod Inledning Detta dokument vill visa på de fördelar som finns med att blanda in idrottsaktiviteter i olika behandlingsprocesser vid olika former av funktionsnedsättningar. Dessa

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer