)rqr + Protokolf fiirt vid SMFF:s RC-grenkonferens vid Forbundsm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ")rqr + Protokolf fiirt vid SMFF:s RC-grenkonferens vid Forbundsm

Transkript

1 ./-) )rqr + Protokolf fiirt vid SMFF:s RC-grenkonferens vid Forbundsm<itet i Sollentuna 1-2 aprtlz/oe i. Grenkonferensens iippnande. Motesordforande Bengt-Olof Samuelsson forklarade RC-grenkonferensen oppnad Till mdtesseeterare uts6gs Bjorn Friberg 2. Faststdllande av rcistldngd. Beslutades att faststdlla rostldngden vid behov 3. Grenstyrelsens verksamhetsberdttelse for verksamhetsiret 2005 Verksam hetsbereittelse 2005 Radioflyggrenens funktiondrer 5r 2005 Grenstyrelse Grenchef Vice Grenchef Seeterare Bengt Lindgren Antero Hurtig Bjorn Friberg Arbetsutskott Au Konstflyg Mikael Pettersson Benny Pettersson Au SeEel Mattias Hammarskiold Jonas Blomdahl Au Helikopter Carl-Otto Strandh Jan Boman Au Pylon Jonas Hagberg Ingvar Larsson Au EL Bengt Johansson Joacim GOransson Au Skala Adjungerad (Aresti) Lars Helmbro Kjell-Ake Elofsson Stefan Olsson Au Air combat Pelle Scherdin Erik Duverfjdrd Au Sportflyg Adjungerad Philip Thulin Johan Bagge Henrik Torphammar

2 Adjungerad Ingvar Claeson ' Au Tjejer Lina Franz6n Kicki Lindgren Ovriga. Frekvenser Ingemar Ljung Valberedningen KajJohansson(Sammankallande) Anders Anderberq Hanns Flyckt J Grenstyrelsen har under 6ret haft 1 protokollfort sammantrdde samt ett antal telekonferenser och korrespondens via e-post Inom de flesta av arbetsutskottens verksamhetsomriden har moten, riksdagar eller sa kallade ting avhallits for att diskutera klasspecifikafragor och for att forbereda drenden till grenkonferensen Under 6ret har Sportflygarna fitt ett eget arbetsutskott som skall popularisera modellflyget Aven den grupp som dr sdmst representerade inom modellflyget har fitt ett eget AU som skall samordna och utveckla tjejers syn pi modellflyg. Detta AU jobbar grenoversidande men ar en del i RCgrenen Tavlinqssidan behaller sin nivi och okar sakta inom vissa omrdden Detta gldds vt at inom grenen. Arbetsutskott KonstflYg F3A Sverige h rller i sitt overtag gentemot v6ra nordiska grannl6nder. Vi vann aven denna gang lagtdvlingen under NM r Finland och fick tv6 svenska piloter pa pallen, vilket vi dven fick vid forra NM for tva 6r sedan. Under VM lyckades vi placera oss som 14.e nation i lag (av totalt 42). Nar det gdller det nationella tdvlandet blev det tyvarr endast 4 tdvlingar under Aret. Det mest glddlande aven i hr var de tivlingar som Kungsbacka i arrangerade samarbete med AKMG. Det tavlas under en enda kvdll med minimalt antal funktionarer. tack for dettal Vill passa pi att tacka Edvard Kall for de artiklar han stvrt i modellflygtrdnrngarna Lrnder aret! Domarutbildning Det holls en vidareutbildning i borlan av mars manad for redan etablerade domare. Detta arrangentang holls av Bengt-Erik Soderstrom (en mycket meriterad domare internationellt) samt av Anders Johansson (var mest erfarne pilot i landet). Kungsbacka Cup (AKMG) 2005 Detta ar ett mycket bra initiativ for att fi nya tiivlande i F3A. Cupen inneholl 6st deltdvlingar (varav tva holls pa AKMG) som avgjordes under m6ndagskv6llar. Ett stort tack till Kungsbacka och AKMG for ett bra initiativ! Trollhdttan Aero Cup (TAC) 2005 Trollhirttans MFK arrangerade sin tavling for tionde rret i rad. Evenemanget var vdlarrangerat som vanligt! Aven i 6r kom det deltagare fran Norge vilket var mycket uppskattat av alla! Tdvlingen arrangerades av endast ett fital funktioniirer (ett specielltack till Gunnar Karlsson) Linkdpingseskadern (SM) LinkOpingseskadern arrangerade de Svenska Mdsterskapen (SM). LinkOpingseskadern brukar ga sent pa h6sten, men flyttade i Ar sin tdvling f6r att kunna hslla SM. Tdvlingen arrangerades lika proffsigt som vanligtl SM avgjordes f6r femte Aret pa raken med finalflygningar (ett mycket svirare program med rollande loop med en rollmm). De fem framsta igrundomgangen fl69 finalprogrammet. /,/ "*t

3 Resultat SM / RM: FAr (SM): l,bernt Olsson, Stenungsunds MFK 2 Anders Johansson, LinkdpingsEN 3 David Lundstr6m, LinkOpingsEN Nordic (RM) 1 Urban Forslof, Sodertaljes MFK 2 Anders Forsberg, LinkdpingsEN 3 Johan Ahlstrom, LinkopingsEN Nordiska Misterskapen (Maarud, Norge) Helgen innan NM ordnades ett trdningsldger ddr vi hliilpte varandra att bli bdttre samt att komma till NM som ett enda lag! Eftersom vi bor iolika delar av landet var detta ett mycket bra sdtt att fd till detta trdningsldger. Tyvdrr kom inte si m6nga dit som vi onskat! Sammandrag av den svenska insatsen under NM: F34-FAI: Detta 5r s6 genomfordesamtliga omgangar inklusive finalflygningar Sverige lyckades dven denna gdng vinna Guld i lag, vilket vi dven gjorde for tvi 5r sedan i Finlandl De tre piloter som var med i laget kom 2:a, 3.a och 4 a Det var endast den regerande Nordiske Mdstaren Ola Fremming som lyckades sl6 svenskarna. Vi dr b6st i lag och har flera duktiga prloter som ar pi uppatg6ende, det gdller bara att hilla i denna trend. F34-Nordic Anders Forsberg lyckades komma 4.a. Lagmdssigt kom vi komma trea endast 11p efter Danmark Detta var dnda en placering bdttre dn vid forra NM. Resultat NM: FAI (individuellt): 1 a Ola Fremming, Norge 2 a Bernt Olssoir. Sverige 3 a David Lundstrom, Sverige FAI (lag): '1 a Sverige 8322p 2.a Finland 7612p 3 a Norge 7584p Nordic (individuellt): 1:a Rune Gelsnes. Norge 2.a Lasse Pedersen. Danrnark 3:a Lars Ho1, Danmark Nordic (lag) 1:a Norge B59Bp 2.aDanmark 8478p 3:a Sverige 8467p Buntenduellen, Norsjci. Buntenduellen stdlldes tyvdrr in pi grund av for fa antal tdvlande. Tyvdrr arrangerades denna tdvling ett par veckor efter SM och NM vilket kanske innebar att inte alla piloter orkade/hade tid att ika dit! Vdrldsmdsterskapen (Saint-Yan, Franike) Detta var bland de bdsta resultaten Sverige presterat underettvm sedan mitten av 1980-talet, endastforra VM var biittre. Detta VM hade det storsta antaletdvlande nagonsin. Det var totalt 112 piloter frbn 42ldnder som deltog Vi lyckades att placera oss som 14:e lag och individuellt lyckades David Lundstrom bast av de svenska piloterna och kom pi 37:e plats. Tommy Stenlund var for forsta gingen med pi ett VM och lyckades riktigt bra och slutade pa 49 e plats. Bernt Olsson lyckades inte speciellt bra och slutade som 57:a Christophe Paysant Le Rouy fran Franike vann VM helt rdttvist for femte (!) gringen i rad, han var helt Overldgsen! Tv ra kom Tet',.1o Onda frin Japan, endast 186r gammal. Trea blev den regerrnde Europamistaren Roland Matt. fr^

4 Strdngniis. Strdngndstdvlingen scm brukar avg6ras mitt isommaren bytte i 6r datum med Linkoping. Strdngndsklubben arrangerade for tredje gingen en tavling och vidret var som vanligt kanon med mycket sol och lite vind Arrangoren ordnade aven i Ar si att det fanns mojlighet att kopa mat ute pa fdltet, vilket var ett bra initiativ Tdvlingen var den mest spdnnande som nagonsin avgjorts i Nordic Det var bland annat tre olika piloter som vann omgingar. Hoppas denna spanning haller i sig till 2006 F3A-Ting. Det 6rliga F3A-Tinget holls i Ar i Arsta, Stockholm. "Arets F3,A-kompis" Detta dr en utmdrkelse for att frdmja gott sportsmanskap inom F3A samt att utndmna den person som under 6ret utmdrkt sig for alias trivsel rs F3A-kompis blev Lennart Ronnestig fran Sodert;ilje MFK. Landslagsligan vanns 2005 av Bernt Olsson, Stenungsunds MFK Anders Forsberg, LEN F3A Landslaget for 2006 (Europamdsterskapen) ar Bernt Olsson, StenunEsund Anders Johansson, LEN David Lundstr6m, LEN Nordic Arbetsutskott Segel RC-segelflyg dr en sport i fordndring! Forra 6ret sev jag samma rubrik fast med ett frigetecken 2005 har visat att 2004 Ars uppatgiende trend inte var en tillfdllighet Jag vill past6 att 6rets verksamhet i stor utstrdckning prdglats av ett av vara viktigaste kdrnvdrden, gemenskap Man Sker ut trll faltet for aft traffas, ibland for att tdvla ocn ibland for en fika med kompisarna i kvdllssolen Vi har haft ett st6rre antal tdvlingar 6n pi mycket l-inge och Celtagarantalet har ocksi varit p6 topp. Tyvdrr kan vi se en neratgaende trend i deltagandet i F3B och F3J d:ir flera valt att ta ett steg tillbaka och dgna sig dt mindre komplexa klasser I vara VM-klasser har endast en tdvling genomforts per klass vilket av minga anses vara for lite, men tunga och avande arrangemangor bland annat att det vart svdrt att hitta klubbar som vill arrangera dessa tzivlingsklasser. Den mjlmedvetna sa:sningen man gjorde inom F3K for ett par 2rr sedan har nu bor.lat ge frukt, antalet starter har fordubblats frin 2304 till Vi har fatt ett antal nya piloter under 6ret och fler kan det att bli Hdr finns god potential for ytterligare reytering eftersom modellerna dr ganska billiga och man behover tnga stora fzilt for startutrustning etc. Taivlingsformen som iir varierande och fysiskt iivande lockar en ny grupp av "ungdomar". FOr att forbdttra mojligheterna till reytering har vi under senare delen av Sret tagit fram en ny hemsida ddr vi vill skapa en gemensam bas for sav?il elitflygare som nyfikna "surfare", Tivlingsverksamhet Sverige tog hem en hedrande silvermedalj i lag vid VM i F3B som gick av stapeln i Finland genom de fina individuella placeringarna, 5:a, 6.a och 27.a. Sverige skickade ocksa tre lag till NM i F3J med ett lagguld och ett individuellt silver scm resultat. Det har under Aret arrangerats 45 sanktionerade tdvlingar, d:ir totalt 106 olika piloter genomfort ca 390 tdvlingsstarter. NAgra tavlingar varrdatt namna zir SM i F3F pi AlteOerg i borjan av april, Alleberg Open samt Nordic Trophy i F3K. F3F dr en tdvlingsverksamhet som legat nere i Sverige under ett antal 5r men som dndd lockade 20 piloter. Atieberg Open (F3B-T) blev Arets storsta tdvling med 36 startande. Nordic Trophy i F3K arrangeradesom en deltar.ling i Eurotouren, den forsta i Sverige. Tyvdrr inget deltagande frin vara ndrmsta grannliinder men tva tyska piloter deltog tillsammans med de svenska. F<irutom v6ra nationella tdvlingar var Sverige representerat pa en Euorotour i F3K i Tyskland med tvi finalplatser som facit samt deltagande pa en Eurotour i F3J i Holland.

5 Resultat FAI F3B.VM Klubb Arrangor Finland 5 PasiVdisdnen 6 Joakim Stihl Lag 2 Piloter: J. Ekman, J. Stahl, P Vdisdnen, TM. J. Blomdahl, MedhjiilPare. H. Carlsson, H Karhusaari, T Johansson SM RFK lkaros 1 PasiVdisdnen RFK lkaros 2 Joakim StAhl RFK lkaros 3 Jonas Ekman RFK lkaros F3F SM 1 Joakim StAhl RFK lkaros Allebergs MF K 2 Mats Str6mberg SMHFS 3 Rolf Maier Allebergs MFK 1 Robin Sandberg Herrljunga MFK 2 Jakob Nystrom Allebergs MFK 3 Kristian NystrOm Allebergs MFK F3J NM Norge 2 Jonas Blomdahl 4 SOren Svantesson Lag 1 J. Blomdahl, S. Svanteson, M. Hedlund Jun. 3 Jack Bjornberg SM Gamen MFK Finsping MFK 1 Soren Svantesson Herrljunga MFK 2 Rolf-Erik Blomdahl Herrljunga MFK 3 Lennart And':rsson Askersunds MFK Lag 1 Herrljunga 1 2 Finsping MFK Herrljunga MFK Finsp rng MFK,t*

6 Micros Micros : 1-Jn SM 1 z Mattias Hammarskiold Stefan Wahlberg Jonas Blomdahl RFK lkaros RFK lkaros RFK lkaros SMFF/AU-seqel Slutord Niir jag och Jonas Blomdahltilltradde for tva ir sedan satte vi upp en vision och n6gra tydliga mil. Vitog ocfi6lram strategier som ska kunna ta oss dit. Vad vi kan se idag iir att vi har kommit en bit pa vdg dven om det dr lingt kvar For att ni detta mal kan det innebziratt vi inte lyckas tillgodose allas intressen i varle beslut men vi hoppas pa forstielse for detta di malet ska ge helheten. For att fa en kontinuerlig reytering f6r vi inte gl6mma bort att manniskors intressen utvecklas och s6 miste dven var sport gora. Likval som vi behover tillgodose de redan inbitnas intressen mirste vi fundera p5 hur RCsegelflyget ska se ut om tio Ar. Arbetsutskott HelikoPter Under 6ret har fyra sanktionerade helikoptert6vlingar genomforts i landet. Samtliga har varit sa kallade UTtdvlingar. Kvaliteten pa t6vlingarna har genomgiende varit hog och samtliga tdvlingar har varit valar[ngerade. piloiernas skicklighet har okat 6ven under detta ir Vi har fatt se flera nya ansikten under Sret och jag hoppas verkligen att den utvecklingen haller i sig, Forutom tdvlingarna sa har det ocksi forekommit ett antit si kallade "meetings" runt om i landet. VAr nya hemsida, f3c se, som har varit r drift sedan forra julen, har fatt mycket berom och verkligen underldttat kommunikationen med vara utovare Arets stora rnternationella tdvling var F3C-VM i Zamora i Spanien Sverige deltog t ar med fullt lag, dvs tre prloter Resultaten fr6n VM redovisas i separat bilaga. Undertecknad var engagerad som domare under F3C-VM i Spanien pa den internationella sidan har vi under hosten avslutatlobbet med attta fram ett nytt tavlingsprograrn som borjar gdlla ir 2006 Sammandrag av de nationella tdvlingarna. Grdnscupen, Torslanda AKMG (UT1), 7-8 Maj Arets forsta t-ivling flogs pa Torslanda. 26 piloter kom till start, 7 fran Finland, 4 fran Norge och 15 fran Sverige. Solen sken fr6n en bli himmel men det var bitande kallt i vinden. Segrare i de olika klasserna blev F3C: Ari Holmstrom, Finland med Krister Thorstensson, Trollhdttan Mfk pi andra plats. Sport Andreas Johansson, Blue Max Falk6ping och Populdr: Mikael Larsson, Kils Mfk. Tdvlingsledare: BjOrn Friberg. Boglanda, JOnkoping (UT2), 4-5 Juni J6nk6pings RFK stod for arrangemanget till Arets andra UT{dvling som flogs pa "Boglanda" strax norr om Jonkoping. Totalt kom 22 prloler till start. Ett par regnskurar tvingade oss till n6gra regnavbrott men till slut lyckades vigenomfdra samtliga omg6ngar. Segrare i de olika klasserna blev. F3C: Krister Thorstensson, Trollhdttan Mfk; Sport: Magnus Karlssot'i, JOnkoping RFK och Populdr: Jesper Almha,;en, JOnkdping RFK. Tdvlingsledare: Carl-Otto Strandh. PAldalen, Sodertiilje. Arr: WermdO MHK (UT3), Juli

7 Det har blivitradition att Wermdo MHK forldgger en helikoptertiivling i borlan av yult r Paldalen en dryg mil utanfor SOdertalje pa vagen mot Strdngnds. Ett vackert fdlt som ligger vid en skogsdunge. Vadret i ir var bdsta tdnkbara och vi far hoppas att traditionen h6ller i sig. Totalt kom 21 piloter till start. Segrare i de olika klasserna blev: F3C: Krister Thorstensson, Trollhdttans MFK Sport. Henrik Engert, Helsingborgs MFK Populdr: MikaelEk, WermdO MHK. Tdvlingsledare: Jan Boman. SM, RM, Trollhdttans MFK, (UT4), 03 September Arets SM och RM flogs under fina forhallanden pa Trollhdttans MFK:s falt i utkanten av Trollhdttan. Totalt kom 28 piloter till start. Det stora antalet deltagare gjorde att arrangorerna fick ett "angenamt" problem att brottas med. hur skall vi hinna med att flyga alla omgangar??l! Ett realistiskt tak for antalet deltagare i en SMJRMtdvling, under goda vdderforh6llanden, ligger sannolikt ing 25 startande Vi miste fundera pa detta till kommande ir. Svensk mastare i F3C/FA blev Krister Thorstensson, Trollhdttan Mfk Riksmeistare i Helikopter Sport blev Per Nordstrdm, Nyk6pings Mk och riksmdstare i Helikopter Populdr blev Tord Johnsson, Helsingborgs MFK Tivlingsledare: Carl-Otto Strandh. F3C{riiff p6 Hdrkeberga, Oktober I helgen 15/'16 oktober var det F3C{raiff pa Hdrkeberga Airport utanfor Enkoping Vdrd for evenemanget var Sveriges Mr Hirobo, Janne Breitholtz med familj. Familjen Breitholtz anlaggning i Hdrkeberga bjuder fantastiska mdjligheter inom ridning, modellflyg och sportflyg. lnom anlziggningen finns bland annat en 700 meters start- och landningsbana for sportflyg, stora utrymmen for modellflyg samt ridanldggning med hoppmojligheter. Under vintern kommer kafeteria med hygienavdelning att uppforas i anslutning till hangaren Under lordagen slot ett trettiotal modellhelikopterflygare frin ndr och fjdrran upp och trotsade det nagot bistra vddret HOsten hade av nagon anledning fitt for sig att gora sitt intsg just denna dag NAviil, forutom flygning i den friska vinden s r tog undertecknad tillfallet i akt och presenterade utkasten till 2006 Ars tdvlingsprogram for Helikopter Pop, Helikopter Sport och F3C Till lunch grillades det hamburgare och pa kvdllen serverades en kulinarisk tre rdtters miltid med diverse tillbehor. Till kaffet visade Philip von Krusenstierna filmsnuttar frin irets FilC-VM i Spanien och sedan pratades det helikopter och flogs inornhus med elmaskiner till l6ngt in pi smitimmarna. F6ljande landslag dr nominerat for att representera Sverige vid EM i England i borjan av augusti m6nad 2006 Krister Torstensson, Trollhdttans Mfk, Martin Liden, Vdnersborg Mk John Ericson. Wermdc MHK Reserver. Johan Petersson, Bluemax, Falkoping Philip von Krusenstierna, Vallentuna MFK Resultat Helikopter F3C/FAI lndividuellt VM 4 z J JI JO 59 Hiroki ltou Scott Grey Minoru Kobayashi Krister Thorstensson John Ericson Philip von Krusenstierna Klubb/Land Japan Kanada Japan Trollhdttan Mfk WermdO MHK Vallentuna Mfk #

8 Lag 1 JaPan 2 USA : I ltalien 11 Sverige F3C/FAI SM 1 Krister Thorstensson 2 Martin Liden 3 John Ericson Trollhattan Mfk Vdnersborgs MK Wermdo MHK F3C/Sport F3C/Poo RM 1 Per Nordstrom NYkoPings Mk 2 Henrik Engert Helsingborgs MFK 3 Andreas Johansson RM Blue Max Mfk, Faik0ping 1 Tord Johnsson Helsingborgs MFK 2 Torben Tildeberg Karlstads MFK 3 Rickard Adolfsson NYkOPings MKF Arbetsutskott Pylon 2005 Ars tdvlingssasong har varit mycket lyckad. I Sverige har ett tiotal klubbar arrangerat tavlingar vilket resulterat i ett stort antaltdvlingsstarter av ca 50 tdvlingsflygare. 14st prloter har dven varit ute och tdvlat i Europa i den s6 kaltade Europacupen i F3D Vid vdrldsm-isterskapet i F3D-pylon i Franike i slutet av augusti lyckades det Svenska pylonlandslaget ta Bronsplats i lag Laget bestod av lagledaren Eva Larsson och 3 pylonteam bestaende av pilot och caller Kenneth Mustelin och Johan Bjerkander (14.e plats ind.), Christopher Wetterbr och Rolf Sundin (16 e plats ind )och Borle Ragnarsson med Ingvar Larsson (21:a plats ind ) Ett nytt lampsystem har under den foregiende vintern tagits fram av Johan Bjerkander En ny laserstvare har inforskaffats till det datoriserade tdvlingssystemet Pylonvagnen fick sitt bromssystem reparerat under viren. Arbetet med att locka fram nya arrangorsklubbar till pylontaivlingar gar bra. Milet Zir att vi ska hitta en ny klubb varje ir de narmaste Aren. MAnga av vara gamla arrangorsklubbar borjar med all rdtt flagga for att f6 ta en paus. Flera klubbar har haft tavling i over 10 ir nu. Personligen tycker jag att det iir fantastiskt att funktiondrerna stdller upp som de gdr Ar efter Ar. Arbetet med att fa med nya piloter i Q-500 gar bra. Under den senare delen av Aret mdrktes en tydlig okning av antalet tdvlande nyborjare i Q-500. I F3D haller vi st6llningen med ca 20 piloter som det varit sedan Aterigen kan vi konstateratt Sverige dr Europas st6rsta pylonnation. Ambitionen att fa ett svenskt VM-guld i F3D-pylon zir fortfarande lika aktuell som 1993 nir vi skickade ett landslag for forsta gangen. Vi har nu tagit hem lagmedaljer vid tva tillfdllen och sattsar stenhirt pa att fortsdtta med att kl6ttra i resultatlistorna. Mycket har gjorts under Aret som gatt och jag vill sdrskilt gratulera vart F3D landslag till bronsmedaljen i lag som de tog vid Pylon-VM i Franike. Jag vill dven tacka alla klubbar och deras medlemmar som stdller upp och ordnar tdvlingar. Arbetsutskott EL Verksamheten har bedrivits pi en l rg nivd under iret. Klasserna star under en stark omdaning och vi mdste nog i fram se over tillhorigheten f6r dessa klasse.,t

9 Arbetsutskott Skala F4C och Sportskala Vid Grenkonferensen vid SMFF s ArsmOte beslutades det att en extra tavling skulle rngd i tnnevarande Ars UT - tdvlingar. Det var saledes inte mindre an sex UT- tavlingar utlysta ndr 6rets tdvlingssasong borlade. En UT (LaxA) fick dock strykas pi grund av for fi anm6lda. SM genomfordes i Norrkoping. Detta var tillika genrep for den tdnkta VM-organisationen och har gavs de som aspirerar pa en plats i det svenska VM-laget en mojlighet att prova landningsbanan och luftutrymmet. Ptr grund av vddrets makter fick tdvlingen avbrytas pi sondag f6rmiddag ndr himlens portar oppnade sig. Turligt nog hade tvi omgingar flugits i bsde F4C och Sportskala. De andra tavlingarna genomf6rdesom planerat. Aresti Arestiklassen har under 2rret genomfort ett Srsmote under hosten med huvudsponsorn Hobbyborgen som vdrd. Den gangna tavlingssdsongen synades och nyheter infor kommande sdsong diskuterades Arbetsgruppen for Aresti har under Aret arbetat med fr6gor etc. som uppkommrt runt Aresti- och 'Rookie"- klassen. Hobbyborgen Aresti Cup har under Sret genomforts med 6 delt6vlingar inkl. SM-Aresti Alla tdvlingar, som har bestitt av Aresti och "Rookie"- klass, har fungerat bra med gott resultat av deltagare och funktiondrer Dessutom har man i Stockholm genomfort sin arestitdvling pii "Skaladagarna" i Barkarby, Inom stockholmsregionen har Futaba-3W Aerobatic Scale- cupen h6llits med 3 deltavlingar I nternationellt deltagande lngen svensk deltog som tdvlande i EM, som gick av stapeln i Portugal Lars Helmbro deltog som domare i flygmomentet. Skalariksdag Aven denna 6rliga begivenhet genomf6rdes i Norrkoping efter att forst ha varit planerad att h6llas i Bankeryd Deltagarantalet var 16 st. Protokollet finns pa skalasidan att laisa. Landslag till Skala-VM 2006 Eftersom en UT{avling AterstSr att genomfora dr landslagets deltagare inte klart Klart ar ddremot att Bo Olofsson utsetts till Laqledare. Skalasidan Skalasidan har under Aret utnyttjats till att publicera aktuella t-ivlingsregler, UT- regler, landslagsliga, blarrketter och resultat frin nationella och internationella tdvlingar. Den har dessutom varit och ar ett utmarkt verktyg for att sprida information om skala. Resultat: F4C Sportskala Aresti SM 1 2 { RM 1 a Z J Stefan Olsson Kjell- Ake Elofson Ulf Jornheim Michael Strand Mats Nilsson Lars Nilsson Klubb Uddevalla RFK Tibro MFK AKMG Gdteborg AKMG GOteborg Kristiandstads MFK Helsingborgs MFK d"^

10 SM 1 Stefan Olsson Uddevalla RFK : 2 Peter Kull Trelleborgs MFK 3 Daniel Casselby Tidaholms MFK Hobbyborgen 1 Stefan Olsson Uddevalla RFK ArestiCup Futaba-3W 1 Mikael Svensson Stockholms RFK Aerobatic Scale Stora grabbars mdrke Arets SM i F4C resulterade ifoljande Stefan Olsson, Uddevalla RFK, fem (5) poang Kjell-Ake Elofsson, Tibro MFK, tre (3) poang Ulf Jornheim, AKM Goteborg, ett (1) poang Flygvapenmusei och OFS Vandringspris Priset delades ut vid SM i Norrkdping och vanns av Lars Helmbro med Fiat CR42 (J11) Arbetsutskott Ai rcombat 20055rs tiivlingss6song blev en riktig framgang, i mer 5n ett avseenrle! Rekoidmanga deltagare i SM Rekordresultat i Svenska Cupen En svensk som vinnare i Eurocupen En svensk som 2'a iwasg Trendbrott - nu okar antalet medlemmar, rejaltl Om vitar det uppifr6n si ar 37 piloter i SM enormt bra. Ingen annan enskild tdvlingsklass t RC kan uppvisa ndgot liknande. Oscar Cederlofs resultat i Svenska cupen dr unikt och Per Danielssottsatsning pi Eurocup gav eko i hela Europa. Lagg ddr till var framg6ng iwasg 2005 och ydda med en 20% okning av ACES medlemmar sa har vi receptet ndstan klart infor 2006! 2005 irs tal: 75 piloter har tillsammans gjort 348 tdivlingsstarter och flugit 125't heat p6 25 tdvlingar. Resultat SM: Aircombat SM Klubb/Land 1 Denny Fritche StenstorPs Mfk 2 Per Danielsson Almhult Mfk 3 Oscar Cederlof S. Dalarnas Rfk Svenska Cupen 1 Oscar CederlOf S. Dalarnas Rfk 10 d

11 2 Per Danielsson Almhult Mfk 3 Denny Fritche StenstorPs Mfk (Vare sig Oscar Cederlof eller Denny Fritche hade fyllt "korkort" 2005 och den yngste deltagaren, Douglas Scherdin, var just fyllda 105r vrd sin forsta tdvling ) WASG 1 Martin Musiolek Tjeckien 2 Pelle Scherdin Sverige 3 Martin Machura Tieckien Eurocup 1 Per Danielsson Sverige 2 Kristian Popivcak Slovakien 3 Jakub (RamPa) Skotnica Tjeckien ACES's, (AirCombat Elementary Support), medlemmar har ocks6 deltagit i diverse arrangemang i PR-syfte for Sveriges modellflygande, ddribland pa nigra flygdagar. skalaflygdagarna pa Barkarby samt pa Hobbymdssan lnfiir 2006 PA "forumet", (http://www.aircombat se), debatteras det i positiva och h1artliga ordalag - nu senast angiende en "impulsarrangerad' skoj- / trdningstdvling itrosa den 29 decemberl Ovriga "sko.ltdvlingar" kan eventuellt komma att arrangeras i Siter, (februari), samt i Sigtuna, (ev pi isen, m6nadskiftet febr/mars). Detta i sivande stund, intresserade bor titta in pir ACES websida, http.//www.aircombat.se for mer information! 2006 air ett jubileumsar, ACES fyller 106r - och vi ska arrangera WASG, World AirCombat Scale Games, i Ljungbyhed med hj:ilp av den lokala "fullskalaklubben" ddr Forberedelserna har redan borjat komma ig6ng och en del av ACES medlemmar har fitt specifika uppgifter att losa WASG har ocks6 fitt en egen hemsida, se : http: //wasg-06-aircqmba!.se/ Sammanfattningsvis har AirCombat utvecklats mycket positivt under 2005 och trenden verkar besta, mycket tack vare den fina stdmningen och vdlkomnande attityden till nya piloter pa tavlingarnal AU Sportflyg AU SPORT/Oldtimer Oldtimerflygandet dr i6kande. Glzidjande nog har den del som avser RC-oldtimer blivit en etablerad gren av gammelflyget som lockar till sig 6ven nya och yngre ansikten Den utovas alltsi inte bara av de "som var med de'. Det vivdntar pa dr n6gra som flyger gamla linmodeller och dito motorer. Samarbetet med SMOS dr fortsatt gott och vi replierar pa deras regler och flyger pi varandras arrangemang. A SporU Oldtimer Johan Bagge AU SPORT/ Indoor Inomhusflyget bara okar och okar, utrustning blir billigare och billigare och allt fler hobbyhandlare dyker upp pii marknaden med fina erbjudanden pd modeller och utrustning At oss. 11

12 Under Arets ging har det pi olika hall provats pd diverse tdvlingar. En som var mycket uppskattad var den Freestyle/3D-tdvling som holls i Linkoping med Claes Meijer i spetsen som lekledare. Hiir fick de som ville prova pi att med sina farkoster visa vad de kunde. En mycket kul tillstzillning dar folk av varierande kaliber tdvlade pa lika villkor Publiken var stor och de flesta var nog imponerade och roade av forestdllningarna! en tillstallning som jag hoppas kommer komma med i programmet flera g6nger! kanske garna med olika grenar? P6 klubbniva har det ocksi hdnt mycket, manga klubbar har borjat visa framfotterna hos kommunen och d6rmed f6tt hyra nagra hallar pa mer vettiga tider och framforallt lite ldngre tider Det vi vill uppna under 2005 i)r atlfa mojligheten att hyra stora hallar, Tex. Tipshallen iv:ixjo, Elmia ijonkoping eller kanskeannexet i Stockholm och sa vidare. Det ir med dessa hallar vi kan arrangera storre meetings och inte bara kvalls/dagsflygningar. Hdr gdller det atl grdva djupt i kontaktlistorna for att hitta folk som jobbar pa dessa stdllen sa vi kan fa in foten bakvdgen si att s-iga Hyrorna ar hiskeligt dyra for dessa hallar under bra tider Vi dr mitt uppe i varan hogstisong och det flygs for fullt runt om i landets alla sporthallar. MAnga nyborjare som vill ldra sig flyga vilket?ir kul, for det dr dom vi vill komma 5t med AU Sport. AU SporUlndoor Philip Thulin AU Tjejer AU Tje;er ar ett for 6ret helt nytt AU skapat med malet att 6ka antalet modellflygande tjejer i Sverige. Under dret som gitt har vi genom att diskutera med modellflygande vanner, b6de tjejer och killar, samlat tankar och ideer ing "tjejer och modellflyg" Dessa tankar och ideer dr tinkt att ligga som grund for hur virt arbete ska fortsdtta. Exempel pa fragor som har uppkommit: Vad.ir tjejer mest intresserade av ndr det galler modellflyg, friflyg, linflyg eller radioflyg och vilka klasser? Ska vi satsa pa att fors6ka varva tjejer till en speciell klass, och ar det i s5dana fall tavling eller sportflyg som lockar mest? Kan vi virva tjejer pa meetings genom att erbluda skolflyg speciellt riktat till tlejer av tjejer? Varf6r verkar m6nga t1e1er tycka att det dr trikigt med tekniken bakom modellflygplanen? Finns det n6got vi kan gora for att dndra p6 denna instdllning? Kan vr gora nagovandra n6got for att de tjejer vi redan nu har som medlemmar, och de nya, ska trivas bdttre i v6r gemenskap, till exempel dela upp befintliga tdvlingsklasser i tjej- och killklasser? Hur ska vi f6 fler tjejer att prova pa modellflyg (ndr de vdl provat dr de forhoppningsvis fastl) Vi har med dessa funderingar skapat oss iinnu fler frigor att besvara. VAr malsiittning infor ndsta dr Zir att forsoka konetisera nigra av de ideer vi har diskuterat samt att jobba vidare med nya ideer och diskussioner." AU - Tjejer deltog dven pa Hobbymissan och arbetade for att sprida information om att tjejer ocksa kan medverka i modellflygsammanhang. Stora Grabbars mirke och stdllning efter 2005 Namn Klubb Tom 2004 Ar 2005 Summa Joakim Stihl RFK lkaros lco PasiVdisdnen RFK lkaros 111 aa.l 133 Anders Joharsson LinkOpingseskadern 76 J t1) Kjell-Ake Elofsson Tibro MFK 64 J 67 Bemt Olsson Stenungsunds MFK 32 I 41 1a IL UI

13 Borje Ragnarsson Viixjo RC-klubb Lars Helmbro Uddevalla RFK Tomas Eriksson Ludvika Rfk Stefan Olsson SOren Svantesson Jonas Blomdahl Uddevalla RFK Herrljunga MFK z3 o 29 Herrljunga MFK 1B 11 ZJ Jonas Ekman RFK lkaros Krister Thorstensson Lennart Andersson Trollhdttans MFK Askersunds MFK IJ 1 14 Eva Larsson RFK Utvandrarna 4 David Lundstrom MFK Bunten 6 B John Erikson WermdO MFK Kenneth Mustelin SkanOr-Falsterbo MSK 1 6 Christoffer Wetterbro SkOvde 5 Ulf JOrnhem lrrtartin t-roen AKMG vanersborg - q Z 1 ;-- J I? ; Fyra personer har uppnirtt grdnsen for Stor grabb under Aret. Stefan Olsson Uddevalla, Lars Helmbro Uddevalla, Bernt Olsson Stenungsund och Tomas Eriksson, Ludvika Rfk, vi gratulerar dessa. Motet konstaterade att listan inte dr fullstandig, bl.a. skall Tomas Eriksson vara med. Listan skall ses over, saknas fler resultat,. Slutord Avslutningsvis vill grenstyrelsen tacka alla som stdllt upp inom grenens verksamhetsomrade under det gingna Aret Bengt l-indgren Grenchef Antero Hurtig Vice Grenche{ Blorn Friberg Seeterare Micael Pettersson Matthias Hammarski6ld Carl-Otto Strandh Au Konstflyg Au Segel Au HelikoPter Jonas Hagberg Au Pylon Bengt Johansson Au EL Lars Helmbro Au Skala Pelle Scherdin Au Aircombat Lina Franzen AU-Tjejer Johan Bagge AU Sportflyg Bengt-Olof Samuelsson gick punktvis igenom ovanstaende verksamhetsberdttelse. Motet besluta",* att godkanna verksamhetsber?ittelsen och ldgga den till handliilgarna med nigra inforda mindre konigeringar, markerade med kurslv sfi/ 13 4,

14 4 Revisorernas berdttelse Revisorsberdttelsen ldstes upp och mdtet beslutade att godkdnna denna 5 Friga om ansvarsfrihet fiir grenstyrelsen Motet beslutade enhalligt om ansvarsfrihet for grenstyrelsen 6 Fdrslag frin grenstyrelsen Forslag Nr 1 T rvlingslicenser foreslss vara oforandrade under hr 2007 Avgiften foreslis vara 150 for sasongen Avgiften foresl s vara 60 per tavling f0r efter 3 endagslicenser erhaller man licens. Avgiften debiteras arrangorsklubben. Grenkonferensen beslutade enhdlligt att godkdnna forslaget Forslag Nr 2 FOrslag: Att AU F3D Pylon i klassen Q-500 f6r uppdatera motorlistan vid behov eller att detta far goras av den sk motorgruppen i Q-500 som utses i samband med pylontinget varle ar Motivation. Om klassen ska kunna fortleva och leva upp till sin ambition att vara en bra ink6rsport i pylon m6ste det kontinuerligt provas och ev godkdnnas nya motorer fdr tavlingsklassen En lista 6ver dessa motorer mdrste finnas och uppdateras. Grenkonferensen beslutade enhdlligt att godkdnna forslaget Fdrslag Nr 3 Under 2005 blev det diskussioner efter det att AU stallt av pa deltagande r tavlingar innan resa till NM. Detta av hade inte framkommit till alla piloter i tid, darfor vill vi fa med foljande text i v6ra regler (tillagg) AU kan stalla av (t.ex deltagande itdvlingar/ trdningsliiger) pii piloter som skall representera Sverige internationellt. Om AU valjer att stdlla av skall aven specificeras i samband med uttagningen Kraven skal. siftligen skickas till landslagsdeltagaren. Grenkonferensen beslutade enhdlligt att godkdnna f0rslaget Forslag Nr 4 Helikopter Sport 2006 Tre omgfingar skall normalt flygas varav de tv6 bdsta rdknas samman. Tdvlingsledningen har mojlighet att ut6ka antalet omgangar t ex vid en renodlad Sport{iivling. Varje omgang skall normaliseras enligt genomsnittsmetoden (se Sporting Code). Om det inte gar att se vad en manover forestdller skall podngen vara 0. Starter och landningar vid hovringsmanovrarna skall vara lodrdta. Landningarna skallvara mjuka och modellen skall placeras mitt i innerringen. Samtliga stopp i hovringsmanovrarna skallvara minst 2 sekunder (om inget annat sdgs i manoverbesivningen). I borjan av hovringsmanovrarna skall modellen st6 mitt i innerringen med nosen pekande At hoger eller viinster (modellen star parallellt med domarlinjen). Nosen skall peka At samma h6ll i borjan av alla hovringsmanovrar. Piloten skall sta i pilotrutan under alla manovrar. Samtliga flygmanovrar skall p rb0rjas och avslutas med en rakflygning pi minst 10 meter. FlygmanOvrarna bor placeras mellan 25 och 50 meter framfor domarlinjen. Flygmanovrar som gors mer dn 100 meter framfor domarlinjen medfor podngavdrag. Flygning 6ver domarlinjen medfor att omgingen stryks. I allt ovrigt avrieende regeltolkning hdnvisas till gaillande version av Sporting Code. ManOverbesivning 1. Diamant Modellen lyfter vertikalt fr6r' nittpunkten till Ogonhojd och stannar

15 Modellen hovras bakst och stiger samtidigt 2,5 meter over ogonhcjd ttllflagga 1(2) och stannar Modellen hovras framit och stiger samtidigt ytterligare 2,5 meter till en punkt 5 meter over ogonhojd 6ver mittpunkten och stannar. Modellen hovras framat och sjunker samtidigt 2,5 meter till flagga 2(1) och stannar. Modellen hovras bakat och sjunker samtidigt ytterligare 2,5 meter och stannar over mittpunkten i ogonhojd Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln 2. Framlt hovring iogonhojd men tva 180 graders vridningar Modellen lyfter vertikalt fr6n mittpunkten till Ogonhdjd och stannar Modellen hovrar framfrtill flagga 1(2) och stannar. Modellen gor en 180 graders vridning (hoger eller vdnster)och stannar. Modellen hovrar framatill flagga 2(1) och stannar Modellen gor en 180 graders vridning 3t samma h3ll som vid forsta flaggan och stannar Modellen hovrar framit till mittpunkten och stannar Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln 3 Stiende triangel med 360 Piruett Modellen lyfter vertikalt fran mittpunkten till Ogonhojd och stannar Modellen hovrar bakatill flagga 1(2) och stannar. Modellen stiger 5 meter i45 graders vinkel till en punkt 6ver mittpunkten och stannar Modellen g0r en 360 graders piruett och stannar. Modellen sjunker i45 graders vinkel till ogonh6jd over flagga 2(1) och stannar Modellen backar ogonho.ld tillbaks till mittpunkten och stannar Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln. 4 Roll- medvind Mociellen flygerakt, parallellt med domarlinjen, pd minst'10 meters hojd och gor en roll Ftollen f6r goras At valfritt hall. Mitten av rollen skall vara over centrumlinlen. 5 DubbellooPing - motvind Modellen flyger rakt, parallellt med domarlinjen, pi minst 10 meters hojd och gor den forsta loppen Den andra loopen gors direkt efter den forsta och skall placeras p6 exakt samma st6lle som den forsta. Modellen skallflyga ur mandvern pa samma hojd som den flog in. Mitten av looparna skall vara over centrumlinjen. 6 Dubbel stallturn - medvind Modellen flyger rakt, parallellt med domarlinjen, pi minst 10 meters hojd, passerar centrumlinjen och gor en lodrdt stigning med en stallturn p6 toppen. Modellen flyger ner och gor en halvloop i botten mot vinden och 96r sedan ytterligar en lodrdt stigning med en stallturn pi toppen Modellen flyger ner och ut i medvind pi samma ho.id som vid borjan av manovern. 7 Pushover - motvind Modellen flyger rakt, parallellt med domarlinjen, pa minst 10 meters hojd och g0r en lodrdt stigning. Nar modellen stannar tippas nosen framat till horisontellt laige och hovras (skall sta still) i minst 4 iekunder. Ddrefter tippas nosen nedit och modellen dyker lodriii ner och flyger ut imofuind pi samma hojd som vid bdrjan av manovern. Placeringen skallvara Over centrumlinjen. B. Halv Cubansk Atta - medvind 15

16 Modellen flyger rakt, parallellt med domarlinjen, pa minst 10 meters hojd och gor en 5/B looping. Ndr modellen ligger upp och ner i 45 graders vinkel gors en halvroll 6t valfritt hiill Modellen flyger sedan ur manovern i motvind pi samma hojd som den flog in. Manovern p6borjas forst eft.er att modellen har passerat centrumlinjen och centrum i manovern skall vara mitt i halvrollen (precis som iden vanliga cubanska Attan) 9 Rak autorotation, 4Sgrader - motvind Modellen flyger pi minst 20 meters hojd parallellt med domarlinlen och paborjar en autorotation mot mittcirkeln pd helipaden. Fallvinken skallvara 45 grader och motorn fir vara ig6ng pa tomgang. Maniivrar Helikopter Sport 2006 A 25n Y Ar., - Y i) "0" -.j;tt,,,?" JOd'' 1. Diamanl t Y -.,1,,F t non''' z. rrariat hovring med tvi 180'vdndningar d.'/'' --p"' 4. Roll P ' -:-:&-.-t^p tt'- JF' 3. Stfunde triangel med 360" piruett :t 6. Dubbelstallturn 16.,/ z i

17 8. Halv cubansk itla Fv.,- t_ )- >--tl - t-tt -.o 9. Rak autoroiation 45" Grenkonferensen beslutade enhdlligt att godkanna forslaget Punkten justeras omedelbart och gdller frin 10/4-06 Forslag Nr 5 Helikopter PopulSr 2006 Tre omgdrngar skall normalt flygas varav de tvi bdsta rdknas samman Tdvlingsledningen har mojlighet att utoka antalet omgangar t ex vid en renodlad Populdrtdvling. Varje omgang skall normaliseras enligt genomsnittsrnetoden (se Sporting Code). Piloten skall st6 i pilotcirkeln "P" vid alla manovrar. Se bilagan Tdvlingsomr6de. Piloten kan vdlja att utfora sina hovringsmanovrar antingen med modellenstjiirt pekande mot domarlinjen eller med modellen parallellt med domarlinjen. Om piloten valt att hovra med modellen parallellt med domarlinjen multipliceras hovringsmanovrarnas domarsiffror med faktor 2. Om det inte 96r att se vad en manover forestdller skall podngen vara 0. Starter och landningar vid hovringsmanovrarna skall vara lodriita. Landningarna skall vara mjuka och modellen skall placeras mitt i innerringen Samtliga markerade stopp i hovringsmanovrarna skall vara minst 2 sekunder. Nosen skall peka 6t samma h6ll i bdrjan av alla hovringsmanovrar. Piloten skall sta i pilotrutan under alla manovrar. Flygmanovrarna skall paborjas och avslutas med en rakflygning pa minst 10 meter. FlygmanOvrarna bor placeras mellan 25 och 50 meter framfor domarlinjen. Flygmanovrar som gors mer iin 100 meter framfor domarlinjen medfdr podngavdrag. Flygning Over domarlinjen medfor att omgangen stryks. Begreppet ogonhojd i hovringsmanovrarna betyder att landningsstdllets medar eller motsvarande skallvara iogonhojc med piloten. I allt ovrigt avseende regeltolkning hdnvisas till gdllande version av Sporting Code. Hovrande rektangel Modellen lyfter vertikalt fran mittcirkeln till Ogonhojd och stannar- Modelle'r hovras (alt. backas) sedan tillflagga 1 eller flagga 2 (valfri riktr,iitg)och stannar. Modellen stiger vertikalt 4 meter och stannar. Modellen forflyttas horisontelltill motstaende flagga och stannar. MoCeilen sjunker till 6gonhojd och stannar. 17 7/

18 Modellen hovras (alt. backas) tillbaks over mittcirkeln och stannar Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln. Flovrande M Modellen lyfter vertikalt fran mittcirkeln till Ogonhold och stannar. Modeflen hovras (alt backas) secan tillflagga 1 eller flagga 2 (valfri riktning)och stannar. Modellen stiger vertikalt 5 meter och stannar. Modellen sjunker sedan med 45 graders vinkel in mot mittpunkten och stannar i ogonhojd for att sedan stiga med 45 graders vinkeltill en punkt 5 meter $ver flagga 2 eller 1 Modellen sjunker till Ogonhojd och stannar. Modellen hovras (alt. backas) tillbaks over mittcirkeln och stannar. Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln. Hovrande halvcirkel Modellen lyfter vertikalt frin mittc rkeln till ogonhojd och stannar Modeflen stiger 2,5 meter i en kvartscirkel med en radie pa 2,5 meter till en punkt over en av halvvdgsmarkeringarna pa mittlinren mellan flaggorna och centrumlinjen och stannar. Modellen forflyttas horisontellt till motsatt halvvdgsmarkering pi mittlinjen och stannar. Modellen sjunker sedan ien kvartscirkeltill ogonhojd Over mtttcirkeln och stannar. Modellen landar sedan vertikalt i mittcirkeln Rak forbiflygning Modellen 96r en minst 50 meter lang rak forbiflygning pa ca 20 meters hojd och ca 25 meter utanfor tavlingsomridets mittpunkt. Flyglinjen skall vara parallell med domarlinjen och den skall paborjas minst 20 meter fore flagga 1 eller 2 och avslutas tidigast 20 meter efter motsatt flagga 2 eller 1, ManOvern skall fl;gas, inte hovras Stigande svang ManOvern flygs parallellt med donarlinjen och pabdrjas minst 20 meter fore flagga 1 eller 2 pa ca 20 meters hojd och ca 25 meter utanfor tdvlingsomridets mittpunkt. Nar modellen passerar helipadens mittpunkt piborjas en stigande 180 graders svdng (hoger eller vdnster) varefter modellen flygertillbaka parallellt med den flyglinje som man6vern borjades med under minst 20 meter. Stigningen (hojdvinsten)skallvara minst 10 meter, Manovern skallflygas, inte hovras. Landning FrAn en hojd av minst 20 meter o:h med en kurs parallell med domarlinjen piborjas en landning mot mittcirkeln. Landningsvinkeln skall vara 45 grader och "sjunket" skall vara jamnt. Sdttningen skall vara direki utan korrigerade hovring. Motorn far vara igsng under hela manovern. 1B / Hd"^,

19 Mancivrar Helikopter Popu A A --{q$1--:,' \ l*:-x - / ---' q ;s' "r,{m i I V Y a'..,-. v-- -?,nlu - -11'. on''- 2. Hovrande M Y""" r - F=^.,.' -1-F - )t'" dd'' '-.J' ^ Z.s m Y. o4' 3. Hovrande halvcirkel - --s. 4. Rak f6rbiflygning a : - / '.- :-/ : --/ _._,$. 5. Stigande svang - -,--::._fl;-:.' \ -\>:{ - -/ \*' ---.& "- ar JgO'' r -1o ''41/rt 6. Landning 45" Grenkonferensen beslutade enhdlligt att godkdnna forslagetpunkten justeras omedelbart och gdller fran 10/ ,7

20 Forslag Nr 6 RC-Grenen foreslar att klasser som faststalls vid den Nordiska Konferensen genom detta anses vara gaillande i Sverige likv6l som iovriga Norden Punkten justeras omedelbart och gdller fran 10/4-06 Forslaget godkdndes med ett tillagg. Texten skall vara RC-Grenen foreslir atl, regler for de nordiska klasser som faststalls vid den Nordiska Konferensen genom detta anses vara gdllande i Sverige likvdl som iovriga Norden. Punkten justeras omedelbart och gdller fran 10/4-06 F6rslag Nr 7 F4- Sportskala Regler for bedtimning av en Sportskalamodell Vid tveksamheter, eller i sammanhang ddr dessa regler inte fullt ut besiver hdndelseforloppet, skall FAI Sporting Code, section 4 anvandas Definition av en skalamodell En skalamodell skallvara en kopia av ett bemannat flygplan med fast vinge, tyngre dn luft, och som har flugtt I verkligheten. Tivlingsprogram T6vlingen best6r av statisk bedomning av modellen samt flygning. Fordelning mellan dessa dr optimalt -40 procent statiska poang och -60 procent flygpo-ing. Blanketter F6ljande blanketter skall anvandas: a) Tdvlandes deklaration i F4C/Sportskala b) Domarprotokoll statisk bedomning F4ClSportskala c) Domarprotokoll flygning F4ClSportskala Allmdnna data a) Maxvikt for komplett flygplan utan brdnsle.15k9 Modeller som anvdnder elektriska motorer som aftkdlla skall vagas utan batterier. b) Maximal dragaft for jetmotor...10k9 c) Raket- eller pulsjetmotorer ar ej tillitet d) HOgsta tilliitna ljudniva for propellerflygplan 6r: 96dB(A), 3 meter fran motor och 30 cm over asfalt 94 db(a), 3 meter fran motor och 30 cm 6ver griis ANM. Domare Ingen ljudmdtning forekommer pi jetmotorer. Arrang6r av en skalaflygteivling skall anlita domare enligt n6got av f6ljande alternativ. a) Minst tva domare, som utfor bide statisk- och flygbedomning b) Tvi domarlag bestiende av vardera minst tva domare. Ett av dessa domarlag utfor statisk bed6mning, det andra flygbedomning. Oavsett vilket alternativ a) eller b) som veilj skall antalet domare vara lika Po?ingsdttning Varje domare ger poang frin 0 till 10. Halv podng f6r anvdndas. Podngen skallddrefter multipliceras med respektive K-faktor. An. rdrkningar a) Alla modeller skall bli luftburna pi f6rebildsenligt sdtt. b) avsaknad av ldmplig vattenyta f6r modeller av sjoflygplan anvdnda hjul eller startvagga for att bli luftburna. 20

21 c) lngen delav modellen forutom propeller och spinner far bytas ut mellan statisk bedomning och flygning Modellen fir kompletteras med pilotdocka och antenn mellan statisk bedomning och flygning. d) Propeller for flygning dr valfri i form och stodek. Spinner avsedd for flygning skall ha samma form, storlek och fdrg som den statiska varianten. e) Metallpropeller air inte tilldten under flygning Erseittning for skalapropeller far endast goras med propeller avsedd for framdrivning. f) Explosiva varor f5r inte f;illas" g) Om piloten dr synlig under flygning med forebilden skall skalenlig pilotdocka ocksi synas i modellen. Om pilotdocka uteliimnats, skallden totala flygpodngen reduceras med 10 % h) Den tdvlande behover inte ha byggt sin modell sjeilv. Si kallade ARF-modeller och kopta modeller dr siledes tillitna och resulterar i att bedomning av hantverksskicklighet, i den statiska bedomningen, utgar Besiktning fdre tdvlingsstart s k. "line up" Domare for statisk bedomning skall ges mojlighet att se alla tdvlingsmodeller senast ca 15 minuter fore tdvlingsstart. Obs! Avstirnd mellan domare och modell minst 5 meter Antal modeller Tdvlande far delta med onskat antal modeller, om tdvlingsarrangor inte meddelat annat. Medhjilpare T6vlande far ha flera medhjalpare under tdvlingen, men endast en medhjalpare fdr vara med i "pilotrutan" under flygning. Tzivlingsledning fir medge avsteg. Om medhjdlparen ror sdndaren efter att fdrsta manovern annonserats resulterar detta i att flygningen stryks. Skaladokumentation Den tavlande tillhandah6ller skaladokumentationen. Namn och beteckning pii det aktuella flygplanet anges vid tavlingsanmdlan Modellens skala Modellenskala Zir valfri Aerobatisk, eller inte Aerobatisk Uppgift om modellen dr aerobatisk eller inte skall lamnas p5 blankett "Tdvlandes Deklaration". Om tveksamhet rider om riktigheten avgor huvuddomaren detta, Underlag FOr att kunna poangsatta modellen presenteras foljande underlag a) Fotografier eller bilder av forebilden. En uppsdttning bra fotografier kan ers6tta 3-plansritningen f6r gamla flygplanstyper, ddr ritning inte finns att tillgi. Minst ett foto miste visa modellens forebild. b) En trovardig 3-plansritning eller fiirgillustration, som visar modellens forebild med spdnnvidden mm. c) Foto, feirgbild eller illustration, som underlag for fdrg och markeringar. En besivande text kan ocksi accepteras. ci) Forebildens marsch/ eller topphastighet. e) Blanketten "Tdvlandes Deklaration" skallvara ifylld och inga i dokumentationen. i a1 LI Lrt

22 Tid frir statisk bed6mning Den statiska bedomningen kan tidsbegransas beroende pi den totala tidsdtgingen. Pa briefing anges en uppskattad tidsitging per modell, baserat pa hela startfdltet Avstind vid statisk bed<imning Modellen skall beddmas p6 5 meters avstand till domarna, matt fran modellens centrum 1 Vyer la sidovy K15 1b dndvv K'15 1c planvy K15 2 Fdrgsdttning K3 3 Markeringar KB 5 Hantverksskicklighet K11 6 Skaladetaljer K8 Totalt Anm. K75 Den tdvlande miste ha utf6rt en "officiell flygning" for att fa tillgodordkna sig statiska poang Officiell flygning a) b) c) d) Normalt blir den tiivlande kallad att utfora tre flygningar, men avvikelser pdr grund av ex. vis vader avgors av tdvlingsledning. "Omstart" far endast goras om nagon orsak utanfor den tdvlande eller arrangorens kontroll orsakat att den tdvlande ej kunnat genomfora sin flygning Exempel pi detta zir plotsligt Askvdder, landande och startande flygplan Tidpunkt for fornyad flygning bestdms av tdvlingsledaren Flygningen startar nar den tdvlande signalerar till tidtagaren att han dmnar starta sin motor (- er). Flygningen Zir slut nar modellen landar och stannar, forutom under "touch and go" Flygtid a) b) Den tdvlande blir kallad till start senast fem minuter fore flygningen skall pabor.las Den tdvland e har 17 minuter pi sig att genomfora sin flygning For en flermotormodell ges etl tillagg pd en minut for varle extra motor. Flygning Start Rakflygning Liggande Atta Sjunkande 360 cirkel Valfri Valfri Valfri Valfri Valfri Inflygning och landning Realistisk flygning: a) Motorljud b) Flyghastighet c) Harmonisk flygning d) ManOverval K9 K3 K9 K9 K12 K3 K7 K12 Totalt K100 'lalfria mandvrer r/id tveksamhet skall den trivlande kunna visa att vald mandver var mojlig att utfora av forebilden UtgAngspunkten iir att valda man vrer skall visa forebildens optimala formiga. Chandelle In- och utfiillning av landningsstiill 22,4,

23 In- och utfallning av flaps F?illning av bomb- (er) eller brdnsletank Stallturn linmelman Loop Split S Kubansk dtta Tre varv spinn Roll Fallning av fallskdrm Touch and go Overshoot Vingglidning iit h6ger eller viinster Flygning i triangelbana Flygning i fyrkantsbana Rakflygning pa konstant hojd (max 6 m ) Rakflygning med gasavdrag pa en motor (g2iller flermotormodeller) Lazy eight Wingover Inverterad flygning Derry svdng TvA manovrer kan vdljas efter eget val, och skallvara besivna i blankett "Tavlandes deklaration" Manover 1 Manover 2 OBS! Flygning Over publik 6r forbjuden Om den tavlande flyger bakom "domarlinjen" under pag6ende manover, resulterar detta i noll podng pa denna manover. Den tavlande har rdtt att utfora start, landning samt touch and go mot vinden, sa lange detta inte aventyrar sdkerheten Totalpodng Summan av statiska- och flygpodnger totalpoangen, Punkten justeras omedelbart och gdller fr6n 10/4-06 Grenkonferensen beslutade efter debatt att FOrslag nr 7 och 8 skall behandlas gemensamt och stdllas mot Motion nr 2 fr n Stockholms Radioflygare. Motet beslutad efter votering att godkdnna forslag nr 7 och 8 med foljande dndringar samt att avsli Motion nr 2 och att beslutet lusteras omedelbart och gdller frin Forslag nr 7: Andra stycket: "med fast vinge" utgar Allm6nna data: " b. Skallyda: "lngen begrdnsning idragaftfor jetmotorer." Anmdrkningar: nytt stycke h. infores, h) Den tdvlande beh6ver inte ha byggt sin modell sjdlv. SA kallade ARF-modeller och kopta modeller 5r siledes tillstna och resulterar i att bedomning av hantverksskicklighet, i den statiska bedomningen, utgir. Avstind vid bed6mning Punkt 5 Hantuerksskicklighet K 11 utg rr vid bedomning av er'arf-modell 23

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT...

1.1. Tävling... 2. 1.1.1. Avbrytande av tävlingsomgång... 2. 1.1.2. Antal tävlande Svenskt Mästerskap/Svenskt Riksmästerskap UT... Sida 1 av 6 Version 6 - September 2010 Följande handling beskriver alla avsteg/tillägg som vi inom Sveriges Modellflyg Förbund VO Elit inom klassen F3A (konstflyg) beslutat oss för att göra. Denna handling

Läs mer

MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld

MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld S M FF TIPSET S M FF MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld Enkel handledning och regler vid tagandet av SMFF:s Modellflygmärken- Brons, Silver och Guld med radiostyrda motormodeller 980311/WAS Utgiven

Läs mer

2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A. 4B Till justeringsmän valdes Jan Lilja samt Börje Sebring

2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A. 4B Till justeringsmän valdes Jan Lilja samt Börje Sebring Protokoll skala riksdag Ålleberg 20130921 1 Mötet öppnas 2 Presentation av deltagare, se bifogad deltagarlista bilaga A 3 Till ordförande valdes Stefan Olsson 4A Till sekreterare valdes Kenneth Lodnert

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2013-07-06 Närvarande: Roger Eriksson Gert Bjarnholt Ingvar Larsson Johan Bjerkander Gunnar Broberg

Protokoll från styrelsemöte 2013-07-06 Närvarande: Roger Eriksson Gert Bjarnholt Ingvar Larsson Johan Bjerkander Gunnar Broberg Protokoll från styrelsemöte 2013-07-06 Närvarande: Roger Eriksson Gert Bjarnholt Ingvar Larsson Johan Bjerkander Gunnar Broberg 1. Mötets öppnande. Roger öppnade mötet. 2. Val av mötesfunktionärer; ordf.,

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

REGLER FÖR KLASS F3B-T. RADIOKONTROLLERADE SEGELFLYGMODELLER FÖR HÖJDSTART. ANTAGNA 2004 03 21.

REGLER FÖR KLASS F3B-T. RADIOKONTROLLERADE SEGELFLYGMODELLER FÖR HÖJDSTART. ANTAGNA 2004 03 21. REGLER FÖR KLASS F3B-T. RADIOKONTROLLERADE SEGELFLYGMODELLER FÖR HÖJDSTART. ANTAGNA 2004 03 21. Modelldata: Total bäryta max 150 dm2 Bärytebelastning max 75 g min 12 g/dm Flygvikt max 5 kg Specifikationer:

Läs mer

Protokoll fört vid F3A tinget den 19 januari 2008 i Flygets hus, Linköping, inför säsongen -08

Protokoll fört vid F3A tinget den 19 januari 2008 i Flygets hus, Linköping, inför säsongen -08 Protokoll fört vid F3A tinget den 19 januari 2008 i Flygets hus, Linköping, inför säsongen -08 Närvarande: David Lundström (Bunten), Roger Larsson (Bunten), Anders Johansson (Len), Anders Forsberg (MFK

Läs mer

MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld. SMFF:s Modellflygmärken- Brons, Silver och Guld TIPSET

MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld MODELLFLYGMÄRKEN- Brons, Silver och Guld. SMFF:s Modellflygmärken- Brons, Silver och Guld TIPSET Modellflygmärken - Brons, Silver och Guld (1997-04-27) Följande märken finns friflyg, segel friflyg, gummimotor friflyg, förbränningsmotor linflyg, speed linflyg, stunt linflyg, team-racing linflyg, combat

Läs mer

Förbundsmöte Statistik

Förbundsmöte Statistik Förbundsmöte 2004 3-1 Statistik Antal medlemmar 9880 10386 10328 10183 9766 8890 8527 8361 7701 7874 7802 7828 Medlemmar 25 5066

Läs mer

Protokoll för SPI årsmöte 2014-12-06

Protokoll för SPI årsmöte 2014-12-06 Protokoll för SPI årsmöte 2014-12-06 Plats: Robotmuseet i Arboga Närvarande (19 personer): Gert Bjarnholt, Johan Bjerkander, Emil Broberg, Gunnar Broberg, Håkan Broberg, Michael Eklöf, Simon Eriksson,

Läs mer

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Individuellt Morgan Svensson Ulf Sennvall Dan Dellerfjord Lagtävlingen SFK Bottennappet AFK Borren SFK Flugan Årets fisk 2003. mört 1068 gr 133,5 %, Morgan

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Konstflyg med motorflygplan enligt förutbestämt program

Konstflyg med motorflygplan enligt förutbestämt program Tävlingsformer inom rc-flyg Nedanstående är en sammanställning av de vanligaste tävlingsformerna inom rc-flyg. Listan är avsedd att användas som ett uppslagsverk vid alla de tillfällen man har glömt vad

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Klubbledarpärm. 4. Verksamhetsområde Elit och Bredd. 1. Elit. 2. Bredd. Bilaga 1 Sanktionering tävling/meeting

Klubbledarpärm. 4. Verksamhetsområde Elit och Bredd. 1. Elit. 2. Bredd. Bilaga 1 Sanktionering tävling/meeting 4. Verksamhetsområde Elit och Bredd 1. Elit 2. Bredd Bilaga 1 Sanktionering tävling/meeting 1 1. Verksamhetsområde Elit Elit ansvarar för all sanktionerad tävlingsverksamhet inom SMFF. Klubben anmäler

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2008-02-19 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

KONSTFLYGNING - STUNT

KONSTFLYGNING - STUNT SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR KONSTFLYGNING - STUNT FAI F2B Semistunt 1995 Svenska stunttävlingar flygs i två tävlingsklasser: FAI F2B & Semistunt. Klass F2B är internationell

Läs mer

Omröstning inom ACES Sverige 2009

Omröstning inom ACES Sverige 2009 Omröstning inom ACES Sverige 2009 Röstberättigande är piloter som finns med i CORE 2008-2009 och/eller personer i ACES organisation. Ange årets startnummer (den placering du hade i CORE 2008): piloter

Läs mer

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING F2C Goodyear Team Racing B Svenska Team Racing-tävlingar flygs i tre tävlingsklasser: F2C, Goodyear och Team Racing B. Klass F2C är internationell

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21

Modellflygklubben SNOBBEN KUL I LOV 2006-02-21 MFK I NYMÖLLA Välkomna alla barn, ungdomar och vuxna. Jag heter Bengt och leker med modellflygplan och här kan du läsa om vad vi håller på med. Vår klubblokal finns på Åvägen 1 i Nymölla. Här träffas vi

Läs mer

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st

Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13. 1. Årsmötet öppnades. 2. Röstlängd fastställdes till 10st Protokoll fört vid Umeå Disc Golf Clubs årsmöte 2008-04-13 1. Årsmötet öppnades 2. Röstlängd fastställdes till 10st 3. Till ordförande för mötet valdes Fredrik Nordfelth och till sekreterare Jenny Eriksson.

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Protokoll från: SMFF:s Förbundsmöte Plats: Quality Hotel, Arlandastad

Protokoll från: SMFF:s Förbundsmöte Plats: Quality Hotel, Arlandastad Sveriges Modellflygfrbund Protokoll från: SMFF:s Förbundsmöte 2008 2008-04-06 Plats: Quality Hotel, Arlandastad (2/19) 1. Mötets öppnande. Bengt Lindgren, SMFF ordförande, önskade alla närvarande välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ale MHF-U/ Ale Trial Klubb 2013

Verksamhetsberättelse för Ale MHF-U/ Ale Trial Klubb 2013 Verksamhetsberättelse för Ale MHF-U/ Ale Trial Klubb 2013 Vi började året den 6 januari med en klubbtävling som Sören Sandgren ordnade Vi kallade den Emfab Tomtetrial och blev sponsade av Emfab som stod

Läs mer

Linflyggrenkonferensen

Linflyggrenkonferensen Linflyggrenkonferensen 2003 7-1 LINFLYGGRENENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002 Grenens funktionärer har under året varit: Grenstyrelsen: Arbetsutskott: Grenchef Vice grenchef Sekreterare Mats Bejhem Per Ehnwall/vakant

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTE I UPPSALA

FÖRBUNDSMÖTE I UPPSALA FÖRBUNDSMÖTE I UPPSALA 22 mars 215 1. KONFERENSPLANER VERKSAMHETSBERÄTTELSE BUDGET FÖRSLAG och MOTIONER med mera Förbundsmöte 215 i Tidplan Lördag Tid Aktivitet 13: Flygsportförbundets årsmöte Middag Söndag

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Hamitonstövareföreningen 2014

Verksamhetsberättelse Svenska Hamitonstövareföreningen 2014 Verksamhetsberättelse Svenska Hamitonstövareföreningen 2014 Styrelsen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 2014-12-31. Styrelse Erling Buch, Hönö Marita Lithander, Strömsund

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer

Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Officiell resultatlista Strängnäs AMS 28/9 2002 Folkrace Seniorer Nr Namn/Anmälare Klubb Bil Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final 1 7 Jonas Hällbom Strängnäs AMS Saab 99 7 3 7 17 A 1:a B-final 2 50 Perra Andersson

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer

CK Hymer. Cykelklubben i Linköping sedan 1924. Mästerskapsmedaljer

CK Hymer. Cykelklubben i Linköping sedan 1924. Mästerskapsmedaljer CK Hymer Cykelklubben i Linköping sedan 1924 Mästerskapsmedaljer Stora mästerskap OS 1956 Linje 10. Lars Nordvall Melbourne, Australien 1956 Linje, lag 5. Sverige Melbourne, Australien (CK Hymers Lars

Läs mer

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta

SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta SNO:s ungdomsavslutning med pepparkaksrunda, lunch, föreläsning och prisutdelning 7 december 2014 i Tveta Efter en härlig träningsrunda, Pepparkaksrunda, av Olle Smitt bjöds det på god lunch och sedan

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/6 2003 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/6 2003 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Per Erik Israels Finnskoga MK.,., ().,0., 0

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center Verksamhetsberättelse för Epic Training Center 2011 Styrelsen Styrelsen har bestått under verksamhetsåret av följande personer: Ordförande: Per Hellqvist V. ordf: Ulf Säreborn t om 25/5 Peter Lenberg from

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12

SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 SEKTIONSÅRSMÖTE 2010-01-12 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se

http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se 1(7) (2005-12-31 2006-12-31) http://www.brattvallsjaktskytteklubb.ac.se Brattvalls jaktskytteklubb c/o Roland Johansson Gullsjöäng 10 911 91 Vännäs Postgiro: 403047-4 2(7) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 Styrelsen

Läs mer

Helikoptercertifikat 2000

Helikoptercertifikat 2000 2000-05-01 Helikoptercertifikat 2000 1 Certifikatregler för radiostyrda helikoptrar Allmän del Läs igenom SMFF:s säkerhetsbestämmelser för radiostyrda modellflygplan. All flygning skall alltid ske med

Läs mer

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4

Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Largescale i Växjö 9-10 Juli RM4 Fredag 17 Juni Fri träning Dags för ännu ett race och även denna gången så hängde en dålig väderprognos över helgen, SMHI har lovat regn varje tävling såhär långt denna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hanvikens SK Friidrott 2015

Verksamhetsberättelse för Hanvikens SK Friidrott 2015 Verksamhetsberättelse för Hanvikens SK Friidrott 2015 Träningsgrupp Röd (födda 1995-2000) Tränare har varit Aive Lehtma. Träningsgrupp har bestått av ca 12 personer i olika åldrar. Några har slutat, några

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012

TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 TRADITIONELLA GOTLÄNDSKA FRIIDROTTENS TOPPLISTA 2012 Listan baseras på Landslagsmeriter, mästerskapsplaceringar och placering i Sverige bästa statistiken och övriga tävlingsprestationer. Island Games väger

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

SLM Serverversion. RC-Certprov. Bengt Lindgren

SLM Serverversion. RC-Certprov. Bengt Lindgren SLM Serverversion RC-Certprov Bengt Lindgren Innehållsförteckning Enkel handledning för radiocertifikatprov 1 Vad du bör kunna och veta när du ska ta Ditt flygcertifikat... 1 Följande delmoment ingår

Läs mer

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10

VRCSK Månadsbrev. Utgivare: Västerorts RC Sportklubb, Kyrkhamnsvägen 1, 165 72 Hässelby, Grundad 1979-10-10 Premiär inomhuskörning ons 5 okt 17.00 Nu är det äntligen dags för inomhuskörningen. Den kör vi varje onsdagkväll i Gamla skolan Lövsta. Dit tar man sig genom att köra förbi banan i Lövsta, fortsätt ner

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011

Ordföranden har ordet juli SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 Ordföranden har ordet juli 2011 SWE 6, Björn Allansson in action under EM i Helsingfors 2011 SWE 11, Daniel Birgmark går i mål i ett av racen under EM i Helsingfors 2011 VM-Guld till Mikael Brandt - Grand/Grand/Master

Läs mer

Slutställning 2014, Bil-O Syd

Slutställning 2014, Bil-O Syd Bana 2A Ljungby Hörby Örkelljunga Mölndal Ljungby Hässleholm Arlöv Plac. Bana 2A Klubb (Hemort) Antal 12-apr 03-maj 17-maj 24-maj 27-sep 11-okt 22-nov Totalt 1 Lennart Dacke Hyllinge MS (Perstorp) 3+4

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc.

Verksamhetsberättelse 2013. Årsmöte. Plats: Ädelfors folkhögskola. 15/3 2014 kl.15.00. Vetlanda Rally & Racing Club www.vetlandarrc. Verksamhetsberättelse 2013 Årsmöte Plats: Ädelfors folkhögskola 15/3 2014 kl.15.00 Kallelse Härmed kallas du/ni till s ordinarie årsmöte som hålls Lördagen den 15 mars 2014 kl.15.00 Plats: Ädelfors folkhögskola

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

Billingehus, Per Carlin et al

Billingehus, Per Carlin et al Billingehus, 2017-11-12 Per Carlin et al Tillbakablick Varför skapades Inter Hannover Safe Skies? Ett insteg för nybörjaren till organiserade tävlingar Skapa träningstillfällen för den som redan är inbiten

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Tävling: Mästarmötet 2012,

Tävling: Mästarmötet 2012, Tävling: Mästarmötet 2012, 2012-09-30 1A 1 Runnhagen, Jonas Oxelösunds PK 56665666 46/30 37 S 2 Kölestam, Olof Håtuna Pistol- Och Ssk 45664664 41/29 33 B 3 Lindau, Kim Vimmerby PSK 65543565 39/27 28 4

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet Verksamhetsberättelse 2015 Ordföranden har ordet 2015 har varit extra intensivt, speciellt under våren och sommaren, då Svenska Taidoförbundet i början av augusti anordnade EM (European Taido Championship),

Läs mer

Förbundsmöte. i Sveriges Modellflygförbund Arlanda 25 mars 2007. Konferensplan Verksamhetsberättelse Budget Förslag och motioner Röstlängd

Förbundsmöte. i Sveriges Modellflygförbund Arlanda 25 mars 2007. Konferensplan Verksamhetsberättelse Budget Förslag och motioner Röstlängd Förbundsmöte i Sveriges Modellflygförbund Arlanda 25 mars 2007 Konferensplan Verksamhetsberättelse Budget Förslag och motioner Röstlängd 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...2 2 Resebeskrivning...5

Läs mer

Team West Sweden. Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21. Totalt

Team West Sweden. Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21. Totalt Team West Sweden Resultat: Team West Summer Nights 3 Tid: 20:25:21 Totalt Pl Nr Förare Klubb Märke/Team Prov SP Prick Totaltid Gap / Diff 1 113 Andreas Linusson Kinna MK KTM 9 07:06.90 07:06.87 07:11.49

Läs mer

Htistmrite Hussborg Golfklubb 2013

Htistmrite Hussborg Golfklubb 2013 Htistmrite Hussborg Golfklubb 2013 Plats och tid: Hussborg, hussalen i HengArden, onsdagen den 27 november 2013 kt. 18.00-19.40 s1 Mdtets iippnande Ordfdrande Gunnar Dahl oppnar motet och hdlsar alla vdlkomna.

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade

LOMMA CUP. 9-11 Maj 2014. Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade SEDAN 1984 LOMMA CUP 9-11 Maj 2014 Miniorer, Kadetter, Juniorer, Seniorer och 35+. Nybörjare och Avancerade. Välkomna till årets roligaste Internationella tävling i Kamp och Poomsae med Combat MMA på söndagen

Läs mer

3.Ekonomi. Bengt Winbladh delade ut kvartalsrapporten och redovisade om VGSF s ekonomiska läge. Pengar från bänk DM har inkommit.

3.Ekonomi. Bengt Winbladh delade ut kvartalsrapporten och redovisade om VGSF s ekonomiska läge. Pengar från bänk DM har inkommit. Västra Götalands Styrkelyftsförbund Styrelsemöte nr: 7 2004 Plats: Lerum Närvarande: Angelique Conrads, Bengt Winbladh, Marie Eriksson, Karl Stahl och Kerstin Johansson 1.Mötets öppnande. Ordförande hälsade

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

Shakedown inför rallycross EM och SM.

Shakedown inför rallycross EM och SM. Shakedown inför rallycross EM och SM. Jag fick en inbjudan till Strängnäs där dom svenska EM- förarna i rallycross skulle hålla en presskonferens och shakedown inför 2007 säsong. Tanken att åka ner lockade

Läs mer

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen

Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Protokoll från årsmötet 2014 Svenska Hamiltonstövareföreningen Tid: Lördag17/5 i Flen Närvarande: 24 stycken. 1 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att använda röstlängden vid behov. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

RESULTATLISTA. Mårtensträffen

RESULTATLISTA. Mårtensträffen RESULTATLISTA Karlshamns PK samarbetar med: Mårtensträffen 2013-10-27 A-vapen Klass 1 1 Jonas Nilsson Hässleholms psk 6/2 6/3 2/2 4/4 5/2 6/6 4/1 6/4 39/24 7 2 Nicola Lo Presti Lunds pk 0/0 5/3 1/1 3/3

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia Ängelholms Flygmuseum Flygplan J28 Vampire Historia de Havilland Vampire eller DH.100, var det andra jetflygplanet som togs i bruk av brittiska flygvapnet (RAF) under andra världskriget, trots att det

Läs mer

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen?

Vad gör Trialsektionen, adjungerande, förbundskaptenen och elitsatsningsansvarig egentligen? Trialriksdagen 2015 Agenda Vad gör sektionen. Lars E VM, EM, NM, SM, Kalendern Peter Tilldelning Supervisor Peter Förbundskaptenen har ordet Lars N Elitsatsningen Cerry Datum att komma ihåg Lars E Informations

Läs mer

Mellbybladet våren 2015

Mellbybladet våren 2015 Mellbybladet våren 2015 Ordförande har ordet Så har ännu en vinter gått. För min del som har tagit ett sabbatsår och gått en florist-utbildning har den gått lite väl snabbt. Men eftersom jag även gillar

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

Sveriges Modellflygförbund. SMFF 50 år. Protokoll från: SMFF:s Jubileums FörbundsMöte Plats: Quality Hotel, Arlandastad

Sveriges Modellflygförbund. SMFF 50 år. Protokoll från: SMFF:s Jubileums FörbundsMöte Plats: Quality Hotel, Arlandastad Sveriges Modellflygförbund SMFF 50 år Protokoll från: SMFF:s Jubileums FörbundsMöte 2007-03-25 Plats: Quality Hotel, Arlandastad (2/13) 1. Mötets öppnande. Bengt Lindgren, SMFF ordförande, önskade alla

Läs mer

Free Flight synopsis, sammanfattning av friflygning

Free Flight synopsis, sammanfattning av friflygning Free Flight synopsis, sammanfattning av friflygning Friflygande modeller flygs utan någon form av fjärrstyrning av modellen under flykten. Detta är den tidigaste formen av friflygning. En särskild milstolpe

Läs mer

Ställning efter Omgång 2

Ställning efter Omgång 2 Ställning efter Omgång 2 Seniorer Nr Namn/Bil Klubb/Anmälare Omg 1 Omg 2 Total Placeringssiffra 2 7 Tobias Hising MSK Hammaren Nissan Micra One Eight Racing 18 Christoffer Andersson Kolsva MS Opel Corsa

Läs mer

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40

A 1 3.45,41 Tidstr. 1 Volvo S40 6 2.37,41 (8) 2.36,15 3 2.34,67 9 2.34,67. B - C - Thomas Öhman. A 3 3.46,32 Tidstr. Volvo S40 6 0 SM i RALLYCROSS Strängnäs Motorstadion Arrangör: / 00 Officiell Resultatlista Super Nationell Omg Omg Omg Final A/B/C Klubb/Bil Tid Tid Tid Platssiffra Bästa tid Tid SM/RM poäng Benny Isberg Skene

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen

Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Verksamhetsberättelse 2015 Ungdomssektionen Sittande i styrelsen Lena Jerkhage Henrik Svensson Susanne Nilsson Helen Söderholm Rikard Larking Lag i ungdomssektionen vid årets slut F08 F00 samt F96-F99

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer