Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) 1/7 30/9 2008"

Transkript

1 Kvartalsrapport för Diamorph AB (publ) /7 30/

2 Delårsrapport för Diamorph AB (publ) Juli September 2008 Diamorph har installerat sin pilotanläggning och är nu redo för produktion Sammanfattning Flytt av bolaget till Albanovaområdet. Pilotproduktionsanläggningen är nu installerad och testad. Keramiska rullar är snarast redo för försäljning. Prekliniska studier har initierats inom Medtech. Tekniska framsteg i form av bland annat. gradientmaterial. Diamorphs soliditet är 92 %. Diamorph har operativa kostnader på ca tkr per månad. Diamorph har en kassalikviditet på ca 19 MSEK. Produktion och lokaler Det har varit en händelserik period där Diamorph har växt ur sina gamla lokaler och flyttat in i Albanovaområdet vid Roslagstull. Området är forskningsintensivt med närhet till universitet vilket är bra, då vi fortfarande har goda relationer och samarbete med universitets forskare. I anslutning till de nya lokalerna ligger Diamorphs nyinstallerade pilotanläggning. Ett flertal maskiner har köpts in och installerats för att få i gång Diamorphs oberoende forsknings och produktionsverksamhet. Bild 1 visar detaljbild av Diamorphs pilotanläggning. Keramiska rullar Initiala tester har visat att Diamorphs keramiska rullar har mycket goda mekaniska egenskaper. En första produktmodell är färdigutvecklad och tillgänglig för försäljning, och vi förhandlar med olika aktörer för att få till stånd en affär. Det finns ett flertal intressanta applikationer där Diamorphs hybridlager är av intresse bland annat inom vindkraftsindustrin, kompressorer, högprecisionstillämpningar, fordonsindustrin och viss processindustri. Uppskattningsvis är marknaden för hybridlager över 10 miljarder SEK och har höga tvåsiffriga tillväxttal årligen. Befintliga aktörer på marknaden har idag stora problem att producera den storlek av keramiska rullar till den kvalitet som Diamorph har kapacitet till vilket givetvis skapar signifikanta konkurrensfördelar. I dagsläget förs kontakter med bland annat större internationella rullagertillverkare, men även 2

3 andra intressenter i form av agenter eller motsvarande. Medtech implantat Diamorph har i samarbete med ledande forskare framgångsrikt tagit fram en ny form av implantat som kan förebygga och behandla broskskador i leder som t ex artros. I första skedet ligger Diamorphs fokus på skadade knäleder. Den första prototypen är klar och prekliniska studier har inletts. Diamorphs nya implantat är extremt små och tunna och kan skräddarsys för att passa olika typer av förslitningsskador. Det nya implantatet är ett stort steg framåt från den rigorösa mekaniska fixeringen med skruvar och bencementering som idag är vanlig vid behandling av dessa skador. Övriga industriprojekt Diamorphs strategi är att samarbeta med marknadsledande aktörer där bolaget kan addera värde i form av materialutveckling, i huvudsyfte att skapa stora ordervolymer, alternativt licensiering. Därför söker Diamorph hela tiden efter olika samarbetspartners där vi kan se en god affärsmöjlighet. I dagsläget befinner sig bolaget i förhandlingarnas slutskede angående samarbetsavtal med ett antal större industriella aktörer. Bild 3 visar ett av Diamorphs samarbetsprojekt Teknisk utveckling Bild 2 visar en av de nuvarande lösningarna med protes Kort fakta: Enbart i Sverige sätts cirka knäproteser in varje år. Cirka 7% av den svenska befolkningen har knäartos ( personer). I England opereras c:a knäproteser årligen. I USA ligger antalet inopererade knäproteser på c:a årligen. Det uppskattas att 21 miljoner amerikaner har begynnande broskskador. Diamorph har gjort stora framsteg inom den tekniska utvecklingen och har även börjat tillverka så kallade gradientmaterial. Dessa material är unika i den bemärkelsen att en viss del av massan består av ett specifikt material, som sedan gradvis övergår till ett annat material. Vi kan exempelvis sintra ihop en metall och en plast med vår banbrytande teknik; vilket normalt är förenat med stora problem. Bild 4 visar sintringskammaren 3

4 Denna process skapar ytterligare möjligheter inom många av våra befintliga applikationer som exempelvis rullarna, men även inom andra områden. Dock har bolaget valt att fokusera på befintliga prioriterade utvecklingsområden. Diamorph har nyligen förstärkt den tekniska avdelningen med ytterligare en forskare. Finansiell information I dagsläget har vi en soliditet på 92 % och en kassalikviditet på ca 19 MSEK. Således föreligger det inget akut likviditetsbehov utan tvärtom har Diamorph en stark kassa. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Stockholm, Daniel K K Hahn VD För mer information: Daniel K K Hahn VD, Diamorph AB (publ) Tel: Affärsidé Diamorph vill kombinera den egna tekniska plattformen, bestående av spetskompetens inom forskning och utveckling inom materialteknik, tillsammans med industriella marknadsledande samarbetspartners. Detta i syfte att lösa materialtekniska problem där en signifikant affärspotential existerar vilket sedermera mynnar ut i egen produktion eller licensiering. 4

5 Resultaträkning i sammandrag mån 9 mån Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

6 Kassaflödesanalys i sammandrag mån 9 mån Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut

7 Adresser Diamorph AB (publ) Roslagstullsbacken Stockholm Tel: Revisor Ernst & Young Jens Noaksson 7

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014. NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Q3 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 2/15 Delårsrapport januari september 2014 TREDJE KVARTALET 1 JULI 30 SEPTEMBER 2014 Koncernens omsättning under det

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

Implementa Hebe AB (publ)

Implementa Hebe AB (publ) Implementa Hebe AB (publ) Orgnr 556581-9272 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Nettoomsättningen för perioden Q1-Q3 uppgick till 198 tkr (0 tkr), varav Q3 utgör 75 tkr (0 tkr). Resultatet för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9

Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 www.heliospectra.com. Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Bokslutskommuniké 2014, sid 1/9 Heliospectra genomförde en övertecknad

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 Bokslutskommuniké 2011 Episurf Medical AB (publ.) Org.nr 5567670541 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 20110101 till 20110331 Episurf Medical AB (Publ) Org.nr 5567670541 1 Episurf Medical AB (publ.) Bokslutskommuniké

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Allmänt Året präglades av ett fokuserat arbete med att kommersialisera Bolagets teknologier.

Allmänt Året präglades av ett fokuserat arbete med att kommersialisera Bolagets teknologier. Impact Coatings AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2014 Rörelseintäkterna blev 8 084 tkr (5 660) Rörelseresultatet blev -20 772 tkr (-28 897) Årets resultat blev -20 663 tkr (-28 865) Kassaflödet för helåret blev

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 Första kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 376 (602) tsek. Resultat före skatt var -2 659 (-1 206) tsek. Verksamhetsutveckling Bibehållen hög marknadsfokus med

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 8,3 MSEK (9,7 MSEK), vilket är en minskning med 1,4 MSEK (14 %) jämfört med föregående år.

Faktureringen under perioden uppgick till 8,3 MSEK (9,7 MSEK), vilket är en minskning med 1,4 MSEK (14 %) jämfört med föregående år. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2009 Faktureringen under perioden uppgick till 8,3 MSEK (9,7 MSEK), vilket är en minskning med 1,4 MSEK (14 %) jämfört med föregående

Läs mer

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520

RISE Research Institutes of Sweden Holding AB. Delårsrapport för perioden januari mars 2011. Org nr 556179-8520 Org nr 556179-8520 Delårsrapport för perioden januari mars 2011 RISE-koncernen RISE-gruppen Januari mars 2011 Januari mars 2011 Omsättningen ökade till 379 mkr (346 mkr) Omsättningen uppgick till 609 mkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer