HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT"

Transkript

1 Årsregister 2008 KUNGL KRIGS- VETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT ÅR ÅRGÅNGEN REDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Överstelöjtnant Tommy Jeppsson

2 HANDLINGAR Årliga redovisningar Ett litet lands försvarsindustri i en globaliserad värld Årlig redovisning i KKrVA avd IV den 4 december 2007 av Staffan Näsström och Urban Jonsson... 1:11 Komplement till avd II:s årsredovisning 2007 av Kenneth Lindmark... 1:37 Det europeiska småstatsprojektet säkerhet och försvar i en ny tid ur ett markstridsperspektiv Årlig redovisning i KKrVA avd I den 4 mars 2008 av Bengt Gustafsson m fl... 2:5 Hot förr och nu Årlig redovisning i KKrVA avd V den 9 oktober 2007 av Bo Rydbeck och Åke Sällström... 2:13 Från stormakt på egna vingar till småstat i samarbete med andra Årlig redovisning i KKrVA avd III den 20 maj 2008 av Swen Persson... 4:5 En maritim strategi för Sverige Årlig redovisning i KKrVA avd II den 2 september 2008 av Lars Wedin... 5:5 Samhällsäkerhet i en ny tid Årlig redovisning i KKrVA avd V den 16 september 2008 av Bo Richard Lundgren m fl... 6:33 Efter alliansfriheten Årlig redovisning i KKrVA avd VI den 22 oktober 2008 av Kjell Engelbrekt... 6:49 Inträdesanföranden Klimatförändringarnas etablering som säkerhetspolitiskt hot Inträdesanförande i KKrVA avd V den 30 januari 2008 av Annika Nordgren Christensen... 1:23 Exportkontroll förändrade förutsätt ningar för vad som är under kontroll? Inträdesanförande i K KrVA avd IV den 20 september 2007 av Jan-Erik Lövgren... 2:23 Fredsstödjande operationer exemplet Kongo Inträdesanförande i KKrVA avd I den 20 november 2007 av Jan-Gunnar Isberg... 2:52 Interoperabilitet anpassning av mjuka frågor och hårdvara Inträdesanförande i KKrVA avd I den 12 februari 2008 av Berndt Grundevik... 2:75

3 Det modne demokrati og krigen. Fra 1. Verdenskrig til Afghanistan Inträdesanförande i KKrVA avd V den 19. mars 2008 av Michael H Clemmesen... 2:85 Med mera logistik för insatser Inträdesanförande i KKrVA avd IV den 6 maj 2008 av Håkan Rugeland... 3:5 NATO:s försvar av nordligaste Sverige informellt samarbete med NATO-grannen Norge Inträdesanförande i KKrVA avd V den 25 mars 2008 av Mikael Holmström... 4:16 Vad kan EU göra för Europas och världens säkerhet? Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 22 oktober 2008 av Cecilia Malmström... 6:71 Symposier och seminarier Småstatsprojektet stora staters syn Referat från Akademiens vintersymposium den 20 februari 2008 av Claes Sundin... 1:5 Mot en ny säkerhetsgemenskap? Referat från Akademiens höstsymposium den 22 oktober 2008 av Kim Åkerman... 6:67 Övrigt Nyinvalda ledamöter... 3:4 Minnesord över bortgångna ledamöter av Erik Rossander... 6:5 Styresmannens anförande högtidsdagen den 12 november 2008 av Bo Huldt (Publiceras i KKrVAHT 1.häftet 2009) Kungl Krigsvetenskapsakademiens årsberättelse 2008 av Kim Åkerman... 6:15 Det framtida försvaret Anförande vid KKrVA:s högtidssamman komst den 12 november 2008 av Sten Tolgfors... 6:25 TIDSKRIFT Vad är ledningsvetenskap? av Berndt Brehmer... 1:43 Är 11 september och kriget mot terrorism bevis för en civilisationernas kamp? av Jan Ångström... 3:18 Military history or the study of War and Society? by Gunnar Åselius... 3:40

4 Hur man åstadkommer en snabbare OODA-loop: överste Boyds syn på ledning av Berndt Brehmer... 4:42 The Use of Battle field Contractors in Post-Occupation Iraq by Marcus Mohlin and Ilmari Käihkö... 5:8 DISKUSSION & DEBATT Anskaffning och underhåll av materiel till vårt försvar av Gunnar Lindqvist?... 1:73 Status of the Six party Talks 2007 and Beyond by Jangnyeol Moon... 1:97 För dyrt och allt närmare vägvalet av Olof Santesson... 1:105 Försvara Sverige bättre! ett realistiskt förslag av Jan Wickbom... 1:114 Underlag för försvarsbeslut i Sverige och Norge några jämförelser av Helge Löfstedt... 2:97 Underrättelsetjänsten och Wallenbergärendet av John Magnus Lindberg... 2:105 Ett bättre försvar av Jan Wickbom... 2: års krig av Bo Huldt... 3:55 Materielanskaffning mera om realiteter av Helge Löfstedt... 3:59 Framtidsfrågor för försvaret av Jan Foghelin... 3:68 Det är lätt räknade arméförband som riksdagen får för pengarna av Olof Santesson... 3:73 Ryssland. På väg vart? av Magnus Haglund... 3:82 Ryssland vän eller fiende? av Arvid Cronenberg... 3:88 Snällismen förtär Försvarsmakten av Johan Tunberger... 3:93 Se frivilliga försvarsorganisationer och reservofficerare som bemanningsföretag! av Claes Sundin... 3:101 The nature of war today by Ove Pappila... 4:69

5 Kostnadsproduktivitet i förbandsverksamheten av Helge Löfstedt... 4:74 Idéen om slagkraft fordelt på mindre fartøyer av Inge Tjøstheim... 4:83 Vad är egentligen Cultural Awareness? av David Bergman... 5:36 Demand and Supply of International Operations. Scenarios by Jan Foghelin... 5:45 Irregular warfare och Counter Insurgency av Michael Gustafsson...5:56 The Security of the Nordic Countries in a Multipolar World by Jan Foghelin... 5:66 Augusti 08: krig mellan stater av Olof Santesson... 5:68 Polaris Submarines and the Unilateral US Security Guarantee A Case of Cold War Fiction by Simon Moores... 6:78 Säkerställd vedergällning av Nils Bruzelius... 6:93 Insatser utan seger i sikte av Olof Santesson... 6:97 15 råd inför utformningen av Sveriges framtida försvar av Jan Foghelin... 6:104 Försvarets läge en fråga om skuld av Olof Santesson... 6:111 LITTERATUR Allt det där under ytan av Olof Santesson... 1:117 Dokumentärt om Finlands ödesstrid av Olof Santesson... 1:124 Nya perspektiv på Clausewitz och hans militära tänkande av jerker widén... 1:130 Tony Blair sin egen fiende av Olof Santesson... 2:112 En stackars försvarsminister av Olof Santesson... 2:117 Med sex ess i leken av Olof Santesson... 3:104

6 Mer samtidskritik än historisk analys av Michael Nilsson... 3:107 Skott kommer! av Bo Hugemark... 3:113 Försvar av de nordiska länderna av Tommy Jeppsson... 4:104 Det planerade undret i Ural av Olof Santesson... 4:109 Norsk arméhistoria under femton år av Tommy Jeppsson... 4:113 Gissningar om Kina, Strategisk årsbok 2007 av Olof Santesson... 4:115 Ett halvsekelperspektiv på krig av Tommy Jeppsson... 4:121 Från neutralitet mot kollektiv säkerhet av Magnus Pettersson... 5:75 När Koivisto skriver historia av Olof Santesson... 5:78 Åter till Kalla kriget av Olof Santesson... 5:82 Intressant om logistik av Michael Dorn... 5:86 Misstagen i Irak och offret general Ricardo Sanchez av Hodder Stjärnswärd... 5:90 Spionen som kom ut i kylan av Olof Santesson... 6:115

7 KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 4/2012. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 4/2012

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 4/2012. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 4/2012 KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 4/2012 THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 4/2012 AirSea Battle veien mot en ny militær doktrine? av Tom Henry

Läs mer

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2015. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2015

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2015. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2015 KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2015 Publicerad sedan 1797 THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2015 Published since 1797 Med alla till

Läs mer

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2014. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2014

KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2014. THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2014 KUNGL KRIGSVETENSKAPS- AKADEMIENS Handlingar och Tidskrift NR 1/2014 THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF WAR SCIENCES Proceedings and Journal NR 1/2014 Sveriges säkerhetspolitik av Carl Bildt Militära reflektioner

Läs mer

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet.

Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Det är lätt räknade arméförband som riksdagen får för pengarna Diskussion & Debatt Av Olof Santesson Tänderna ryker ur det svenska stålbettet. Pressat av finansproblem kastade högkvarteret i slutet av

Läs mer

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete

Nr 1 2011 mars T ma: ema: Nord Nor iskt diskt försvars- försvars- samarbete samarbete Nr 1 2011 mars Tema: Nordiskt försvars- samarbete Kallelse till årsstämma allmänna försvarsföreningens årsstämma 2011 äger rum på Teatergatan 3, 5 tr i Drottning Viktorias Örlogshems lokaler, torsdagen

Läs mer

Enligt sekelskiftets olika försvarsbeslut

Enligt sekelskiftets olika försvarsbeslut TIDSKRIFT Debatt Terrorism, internationella insatser och försvar av generalmajor Bengt Lönnbom och överste 1.gr Jan Wickbom Enligt sekelskiftets olika försvarsbeslut skall vår försvarsmakt kunna användas

Läs mer

Officersutbildningens innehåll har i

Officersutbildningens innehåll har i Officersutbildning igår, idag, i morgon HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 2 juni 2009 av överste 1. gr Lars Bergström Officersutbildningens innehåll har i forskning,

Läs mer

Planering i allmänhet behövs när det

Planering i allmänhet behövs när det Perspektivstudier (strategisk planering) inom Försvarsmakten Några ord på vägen TIDSKRIFT av överingenjör Jan Foghelin Planering i allmänhet behövs när det tar tid att bygga upp eller ställa om verksamhet.

Läs mer

Vår neutralitetspolitik är orubblig,

Vår neutralitetspolitik är orubblig, Nato:s försvar av nordligaste Sverige - informellt samarbete med Nato-grannen Norge handlingar Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V den 25 mars 2008 av Mikael Holmström Vår neutralitetspolitik

Läs mer

Aldrig har ett så blandat auditorium

Aldrig har ett så blandat auditorium Kompetensförsörjningen för Vårt Nya Försvar HANDLINGAR Kungl Krigsvetenskapsakademiens höstsymposium den 19 oktober 2004. Referat av överste Claes Sundin Aldrig har ett så blandat auditorium diskuterat

Läs mer

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET TIDSKRIFT I S:JÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 1997 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRST A UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer

Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer Framsyn Nr 1 2004 1 Nr 1 Sverige och kalla kriget Kalla krigets svenska offer På Orionteatern i Stockholm går en kritikerrosad föreställning om ett av kalla krigets svenska trauman - den DC 3:a som sköts

Läs mer

GE DITT FÖRBAND INFORMATIONSÖVERTAGET

GE DITT FÖRBAND INFORMATIONSÖVERTAGET Nr 4 2013 december Tema: Underrättelse- tjänst GE DITT FÖRBAND INFORMATIONSÖVERTAGET I dagens komplexa konflikter är tillgång till information en ofta helt avgörande faktor. Med Saabs obemannade helikoptersystem

Läs mer

Arbetet med inträdesanförandet har

Arbetet med inträdesanförandet har Från mobiliserande massförsvar till mobiliserat insatsförband HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd II den 11 januari 2007 av kommendör Herman Fältström Arbetet med inträdesanförandet

Läs mer

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET

KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET UTGES AV KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET N:r 1 2015 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral

Läs mer

Handlingar och Tidskrift!

Handlingar och Tidskrift! Nr 4 2007 december Höljt i dunkel? Kungl Krigsvetenskapsakademien diskuterar medborgarnas trygghet och vår gemensamma säkerhet Julklappstips: Ge bort en eller flera prenumerationer på Handlingar och Tidskrift!

Läs mer

Styrningen av ett försvar i förändring

Styrningen av ett försvar i förändring Styrningen av ett försvar i förändring Inträdesanförande i KKrVA avd V presenterat vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 215:e högtidssammankomst den 11 november 2011 av Mikael Odenberg HANDLINGAR ers kungliga

Läs mer

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson De svarta hålen. av Bengt Gustafsson i nr 3/2011 av Handlingar och Tidskrift raljerar Johan Tunberger över överbefälhavares flykt framåt under 40 år. I artikeln tar han bland annat upp de så kallade svarta

Läs mer

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten? 1 Anförande av överbefälhavaren, general Håkan Syrén, vid AFCEA Stockholm Chapters seminarium i Stockholm den 20 februari 2007. 1. Inledning Ny regering! Ny försvarspolitik? Vad betyder det för Försvarsmakten?

Läs mer

N:r 5 2012 e -utgåva

N:r 5 2012 e -utgåva N:r 5 2012 e-utgåva TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Flottiljamiral Thomas E. Engevall Redaktionens

Läs mer

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall

Vill du ha fred, rusta för krig. Perspektiv på en svensk tröskel. Madelene Lindström, Fredrik Lindvall Inom forskning för regeringens behov 2014 (FORBE) och projektet Försvarspolitiska studier behandlar Totalförsvarets forskningsafstitut (FOI) en rad frågor som rör inriktningen och utformningen av det svenska

Läs mer

Nr 4 2006 december december Hot inom Hot inom synhåll? synhåll?

Nr 4 2006 december december Hot inom Hot inom synhåll? synhåll? Nr 4 2006 december Hot inom synhåll? RBS 70 vinner i längden RBS 70 är fortfarande den givna ledaren inom korträckviddigt luftvärn. Den finska arméns upphandling av RBS 70 och ASRAD-R nyligen visar att

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET

TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET N:r 3 2014 TIDSKRIFT I SJÖVÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL. ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET - en av de kungliga akademierna - Redaktör och ansvarig utgivare: Konteramiral Thomas E. Engevall Redaktionens adress:

Läs mer

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel Skärpt exportkontroll av krigsmateriel DEL 2, bilagor Slutbetänkande av Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX Stockholm 2015 SOU 2015:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI PROGRAM

RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI PROGRAM RIKSKONFERENSEN FORUM FÖR FRED, FRIHET OCH DEMOKRATI 15 PROGRAM VISSTE DU ATT... HELA RIKSKONFERENSEN och alla våra seminarier kan du se direkt och i efterhand på vår tjänst FoF PLAY. Det är viktigt för

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET

TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET TIDSKRIFT I SJÖVÅ.SENDET 1771 MED FÖRSTÅND OCH STYRKA UTGESAV KUNGL ÖRLOGSMA.NNt\Sl~LLSKi\PET N:r 2 1998 TIDSKRIFT I SJÖV ÄSENDET FÖRSTA UTGIVNINGSÅR 1836 KUNGL ÖRLOGSMANNASÄLLSKAPET KARLSKRONA POSTGIRO

Läs mer

Precisionsskytte på 800 meter SÅ FUNKAR NBG 15 VETERANSPECIAL. och resten av EU:s militära förmåga

Precisionsskytte på 800 meter SÅ FUNKAR NBG 15 VETERANSPECIAL. och resten av EU:s militära förmåga Försvarets nr 2 2014 Försvarsmaktens personaltidning SÅ FUNKAR NBG 15 och resten av EU:s militära förmåga VETERANSPECIAL Michael överlevde mardrömmen Jeremys långa väg tillbaka Allans känga till Fredrik

Läs mer

Svart på vitt om EU. Sverige som global aktör i EU. Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1

Svart på vitt om EU. Sverige som global aktör i EU. Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1 Svart på vitt om EU Sverige som global aktör i EU Nej till EU:s skriftserie Nr 2, 2007 1 Nej till EU:s skriftserie nr 2, 2007 Bilaga till Kritiska EU-fakta Omslagsbild: Lars-Erik Håkansson (LeHån) Tryck:

Läs mer