Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården"

Transkript

1 Hemhamnen kvalitativt boende i skärgården Yrjö Sahlstedt arkitekt SAFA Ordf. Miljönämnden, Hangö Stadsarkitekt, planläggare, Ekenäs Biträdande stadsarkitekt, Åbo Stadsarkitekt, planläggare, Hangö CJN Oy/Devecon, Partner, Hagalund Retais (?) 1956 Forum för skärgårdsforskning Korpoström

2 Post Folkskola Bromarf kyrkby på 1960-talet Handelslag o butik Bank Läkarhus o hälsogård Kyrka o kyrkogård Hamn Den gamla goda tiden

3 Väståbolands stad 1878 km inv.

4 Raseborg vid havet; skärgårdsstad 1144 km inv. Yttre skärgård: Strömsö, Jussarö, Hästö Busö, Nationalparken Inre skärgård och fastlandszon Byar: Box, Baggö, Skåldö, Sommarö, Skogby Gårdar: Jomalvik (kanalen!) Gullö Gård Gammelboda-Nyboda (förorter) Knipnäs Ormnäs Ramsholmens naturskyddsområde Centrum Gamla stan Norra hamnen

5 Förutsättningar för en hållbar samhällsplanering i skärgården. Vart strävar vi? Våra visioner Vems villkor? Myndigheternas / Marknadens / Ägarnas Vilka villkor? Kommunens planmonopol / Statlig styrning Har vi råd? Den gemensamma / privata ekonomin VEM VAR HUR? MBL VAT GIS CAD 5/km RA-1

6 Varför planerar vi? Varför inte? Planera = förutse, förbereda butikslista semester Tänk föst och handla sen! Lagen förutsätter Markanvändnings- och bygglagen MBL Tja, om vi lät bli?

7 Lagens ramverk 1 Säreget Finska laglig-kulturella drag: Privat ägda land och vatten områden Allemansrätten Fritt att röra sig om inte skilt förbjudet Fritt personligt nyttjande av naturens frukter (fisket dock reglerat) Kommunala belut är slutliga beträffande markanvändningen på lokal nivå

8 Lagens ramverk 2 Markanvändningsplaner styr åtgärder som kan förväntas förändra den fysiska omgivningen, främst då: Uppförande av byggnader och anläggningar Byggande av vägar, gator och parker Betydande väg- och vattenbyggande

9 Lagens ramverk 3 Planer uppgörs och fastställs som bindande regler genom en demokratisk process, som skall beakta: Riksomfattande och regionala mål (VAT) Lokalsamhällets strukturer o egenskaper Individuella lika väl som allmänna rättigheter och behov

10 Myndigheterna Riksomfattande mål för områdesanvändningen VAT Med hjälp av områdesanvändningen bidrar man till att kulturmiljön och byggnadsarvet samt deras regionalt skiftande karaktär bevaras. I samband med planeringen av områdesanvändningen skall strändernas fritidsbebyggelse planeras så att strandområden som är av betydelse på grund av deras naturvärde bevaras och att fritidsboendet upplevs som trivsamt. I samband med planeringen av områdesanvändningen skall vikt fästas vid naturområden som ekologiskt eller med tanke på rekreationen i det fria är betydande och enhetliga. Områdesanvändningen och byggandet skall styras på ett sådant sätt att dessa helheter inte i onödan spjälks upp. Genom områdesanvändningen främjas den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbarheten i samhällena och livsmiljöerna. Befintliga samhällsstrukturer nyttjas och stadsregioner och tätorter görs mer enhetliga. Samtidigt som tätorterna blir enhetligare förbättras kvaliteten på livsmiljön.

11 Myndigheterna Riksomfattande mål för områdesanvändningen VAT Genom områdesanvändningen bidrar man till att bevara kustområdet, fjällområdena i Lappland och vattendragen kring Vuoksen som särskilt betydelsefulla helheter med hänsyn till deras naturoch kulturvärde. Samtidigt förvissar man sig om att förutsättningarna för bosättning och idkande av näring bibehålls. De karaktäristiska dragen för dessa områden identifieras och områdesanvändningen jämkas samman så balanserat som möjligt så att möjligheterna att bevara de exceptionella naturförhållandena, naturens toleransförmåga och kulturvärdena kan tryggas. Samtidigt stödjer man att sådana särpräglade byoch kulturmiljöer som är anpassade till naturförhållandena bevaras som helheter. I Skärgårdshavet uppmärksammas områdets indelning i en inlandsskärgård, en mellanliggande skärgård och en yttre skärgård samt fästs vikt vid att särdragen i naturen, kulturmiljöerna och bebyggelsen i detta område skall bevaras. Samtidigt beaktas näringslivets och den bofasta befolkningens behov. Miljöministeriet skall främja, leda och följa upp verkställigheten av beslutet i olika myndigheters verksamhet och i planeringen av områdesanvändningen.

12 Samtidigt beaktas näringslivets och den bofasta (?) befolkningens behov. Boende Utkomst Skola Vård Rekreation Vad mer?

13 Urbant marint Norwalk, Connecticut Båtar Skärgårdens säkraste business

14 Skärgårdsstad: 1092 km2 4% vatten Vacker landskapsbild Orörd natur Fria stränder Båtliv Färsk fisk Traditioner Naturvärden Förtätad samhällsstruktur Befintliga kommunikationsleder Världens(?) effektivaste kollektivtrafik

15 Traditioner Naturvärden Förtätad samhällsstruktur Befintliga kommunikationsleder Världens(?) effektivaste kollektivtrafik 7,3 miljoner inv.

16 Skärgårdsstaden i Kuopio Våran egen strand!

17 Villmanstrand, Huhtiniemi

18 Drömmen unnas oss? RA-1 Fritid till fast boende

19 Case Tusby: Klaavonkallio Tuusulan Tapiola 18 ha m tätt och lågt Stranden allmänt tillgänglig 25% hyresbostäder 45% ägobostäder 30% bostadsrätter

20 Varför exploatera strandlinjen? Högt marknadsvärde (tillsvidare) Begränsad tillgång Strålande utsikt Belastning på (natur)miljön Begränsad tillgång Begränsad tillfart, åtkomst, endast för några få Värdefulla landskap försämras (förändras) Traditionell boendemiljö Svarar nog mot våra nedärvda mentala behov

21 Varför just strandplanering? Socioekonomiska skäl Bosätningen sprids längs stränderna Fritdsstugornas explosiva ökning ( ) Ekonomiska fördelar Miljöaspekter Biosfären och vattenmiljön Natur- och kulturlandskap Särskilda naturvärden Spara för allmän rekreation nära bosättningscentra.

22 Case Ekenäs Generalplan för östra skärgården Fakta, kartläggning, inventering Mål och begränsningar som formulerats, påtalats eller noterats, för bestämmande av Rättvisa dimensioneringsprinciper Att bygga eller inte bygga? Eller främst förstås hur mycket? Var bygga, var inte? Vad man får bygga, får man bo? RA-1 planbestämmelsen fastställd / inte fastställd

23 Rättvis / Jämlik fördelning av byggrätter? Arvingsöarna ägts av släkten Fiskars sedan 1820-talet Far Albin sålde den första stugholman strax efter kriget Mats Fiskars Tas ur skolan, hjälper med fisket. Tar över hemmanet 1960 med åkrar o lite skog och hundratals hektar fiskevatten. Grundreparerar byggnaderna som försummats i kriget. Fisken tar slut, kör taxibåt Styckar stugtomt åt dottern Får i planen med sina 1,5 km strandlinje> 4+1 bp Per Fiskars Läser sig till tekniker och far till sjöss. Får i arvsskiftet 1960 holmar o skär, mestadels tvinmark, och en stugtomt vid hemhamnen, lite vatten talet hos Volvo talet egen båtimport 1990-talets båtar bara större Köper fastlandstomt för Tiildelas i planen för sina 8,5 km strandlinje> 40+1 bp

24 120 år fritidsboende 1900 Runsala, Villinge, Hangö Villor 1920 Hirvensalo, Porkala, Sommarnöjen 1940 Erstan, Barösund, inre skärgård 1960 Sommarstugan sprids överallt 1980 Strandskyddsprogrammet Nationalparken, strandplanering 2000 MBL, ombefolkning, andrabostad 2020 Nybyggarna kommer, vem? Deras förväntningar, visioner?

25 Får vi bosätta fritidsstället? Om vi får, har vi råd? Tätorten, stadsplanerat gator o samhällsteknik kommunala gåavstånd möjlig till service, busstrafik Närbygden, eventuellt generalplanerat vägar statens o privata, vattenförsörjningsområde, eventuellt andelslag bilberoende för service, skolbuss Glesbygden, eventuell översiktlig generalplan vägar statens och privata, eget vatten o avlopp bilberoende, skoltaxi, fjärrbusslinje?

26 Valfritt utanförskap Från fritidsbostad till bostad för boende Utanför det planerade samhället på egen risk o bekostnad: Avkall på subjektiv rätt till - skolskjuts - hemservice - kommunalteknik Kommunens vattenförsörjningsområde avgör närbygdens omfång Valfrihet kan ersätta hinder. Den kostar, är vi mogna att acceptera det politiskt

27 Case Ekenäs, Östra skärgården Beboeligt / för dyrt / för vem?

28 Case: Strömsö Alko > Kapiteeli > Property Development Ingå Barösund Strömsö gård Marinan per tomt

29 Strömsö Jakt- och betesmarker Fiskevatten Ödemarksdel Gårdscentrum Servicecentrum Ca 90 byggplatser + centrum Marina Villas Från Alkos tid färdig båthamn

30 Strömsöfröjder 2010

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN INGÅ KOMMUN INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN 26.04.2013 uppdaterad 5.6.2013 Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan 1 (62) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare: Ingå kommun Inre

Läs mer

DALSBRUKS DELGENERALPLAN

DALSBRUKS DELGENERALPLAN 1 KIMITOÖNS KOMMUN DALSBRUKS DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Syftet med programmet för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs i markanvändnings och bygglagen 63 bl.a. som följande:

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Pedersöre kommun Strategisk generalplan 2030

Pedersöre kommun Strategisk generalplan 2030 Pedersöre kommun Strategisk generalplan 2030 0 Innehållsförteckning: Sida 1. IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 4 2. KORT BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET, MÅL OCH INNEHÅLL 5 Planeområde 5 Centrala mål för planeringen

Läs mer

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund

BOENDE I SKÄRGÅRDEN. EN VITBOK april 2007. Skärgårdarnas Riksförbund BOENDE I SKÄRGÅRDEN EN VITBOK april 2007 Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård för Framtid Denna vitbok ingår i Skärgårdarnas Riksförbunds serie beskrivningar över tillståndet i landets skärgårdar. Med dessa

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4

SOLMODELLEN 2040 L U O U T K A S T 5. 5. 2 0 1 4 L U O STRUKTURMODELL 2040 FÖR VASA STADSREGION SOLMODELLEN 2040 E N V I S I O N O M E N H Å L L B A R, F U N G E R A N D E O C H E N E R G I E F F E K T I V R E G I O N - O C H S A M H Ä L L S S T R U

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Inledning om kommunen och översiktsplanen

Inledning om kommunen och översiktsplanen Inledning om kommunen och översiktsplanen SKURUPS KOMMUN LANDSBYGDSKOMMUNEN Skurups kommun ligger mellan ås och hav utmed kusten i södra delen av Skåne. Kommunen är känd för att vara Nils Holgerssons hembygd

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att fortgå, att lösa kriser och understödja

Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om samhällets förmåga att fortgå, att lösa kriser och understödja Ängs- och betesinventering Länsstyrelsen har inventerat ängar och betesmarker med höga natur- och kulturvärden. Den förbättrade kunskapen som kommit fram genom inventeringen kommer till användning vid

Läs mer

BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö

BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö BYGGA PÅ LANDET Information och råd till dig som vill bygga i Sveriges vackraste landskapsmiljö SAMHÄLLSBYGGNAD Bygga på landet 1 Välkommen att bygga, bo och leva i Kungälv! Vad roligt att du är intresserad

Läs mer

Planprogram för Tavsta hage Dåvö

Planprogram för Tavsta hage Dåvö PL353 Planprogram för Tavsta hage Dåvö Köpings kommun Stadsarkitektkontoret 2004-11-01 n:\planfs\353\program.doc kp400 v 1.0 031222 Senast ändrat: 2004-11-08 2 (11) INLEDNING...3 BAKGRUND...3 SYFTE...3

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra.

Telia Sonera, MERAB, E.ON Elnät Sverige AB och Fritidsnämnden har inget att erinra. Planenheten SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2009-03-06 Detaljplan för Ormanäs 4:84 m.fl. fastigheter Höörs kommun och Skåne län Detaljplanen, upprättad 2007-05-30 har varit föremål för samråd under tiden 2007-10-25

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN

ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN ÅRJÄNGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSHANDLING Juni 2008 Sidan 1 Inledning WEBB baserad Översiktsplanen är placerad på kommunens webb och har formen av hemsida med undersidor. Tanken bakom webbaseringen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision 2012 13 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag

Läs mer

CAMPING tält eller stuga?

CAMPING tält eller stuga? CAMPING tält eller stuga? Examensarbete 20p Elin Andersson fp 95 Programmet för Fysisk Planering, BTH 2004-10-25 1. INLEDNING... 3 2. FRÅGESTÄLLNINGAR... 4 3. BEGRÄNSNINGAR... 5 4. METODIK... 6 5. BAKGRUND...

Läs mer

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning

Rural Housing. Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland. Sammanfattning Rural Housing Landsbygdsboende i Norge, Sverige och Finland Sammanfattning Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax 010

Läs mer

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt

- grunddragen i fråga om tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse, samt ÖP 2002 Tanums kommun 1 Inledning Kapitel 1 Inledning Bakgrund Två nya lagar för beslut om miljön, naturresurslagen (NRL) samt plan- och bygglagen (PBL), trädde i kraft år 1987. Kommunerna fick därmed

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE

MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE 2009-07-02 rev. 2009-12-03 MUONIO KOMMUN MIELMUKKAVAARA DETALJPLAN VINDKRAFTPARKENS OMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Mielmukkavaara detaljplan / Program för deltagande och bedömning 2(19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06 Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Boverket myndighet för samhällsplanering, byggande och boende Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde

Läs mer