BOLAGSSTÄMMA INDUSTRIKOMPETENS I ÖSTERGÖTLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOLAGSSTÄMMA 2013-05-14 INDUSTRIKOMPETENS I ÖSTERGÖTLAND"

Transkript

1 BOLAGSSTÄMMA INDUSTRIKOMPETENS I ÖSTERGÖTLAND Saab AB Tannefors INDUSTRIKOMPETENS ÄGARE Ägare % Ägare % Saab AB 33 Alstom Power Sweden AB 10 Toyota Material Handling AB 10 PARS Gruppen AB 7 Regionförbundet Östsam 4 Cloetta Produktions AB 3 Fiskeby Board AB 3 AB Motala Verkstad 2 AB Wahlquist Verkstäder 2 Fergas AB 2 Holms Industri AB 2 Linköpings kommun 2 Motala Kommun 2 Norrköpings kommun 2 Noss AB 2 PartnerTech AB 2 Rimaster AB 2 Servistik Group AB 2 SKF Mekan AB 2 Swisslog Accalon AB 2 Termoregulator AB 2 Whirlpool Sweden AB 2 1

2 AGENDA 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet) 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 13. Övriga frågor a. Fastställande av Ägardirektiv b. Avyttring av aktier i Unik 14. Avslutande av årsstämman PRÖVNING OM STÄMMANS SAMMANKALLELSE Ur Bolagsordningen: Kallelse skickades per post , per mail den

3 AGENDA 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet) 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 13. Övriga frågor a. Fastställande av Ägardirektiv b. Avyttring av aktier i Unik 14. Avslutande av årsstämman VD RAPPORT Vision, affärsidé, värdegrund, övergripande mål Industrikompetens utveckling Verksamhetsåret 2012 i korthet 3

4 VISION INDUSTRIKOMPETENS Vi har ett enastående industriellt nätverk och är den självklara samarbetspartnern för kompetensförsörjning och affärsnytta, i med-och motgång AFFÄRSIDE INDUSTRIKOMPETENS Industrikompetens ska vara en aktiv samarbetspartner för att förstå och lösa den regionala industrins kompetensbehov Vi erbjuder kompetensförsörjning och kompetensväxling till vårt nätverk, på kort och lång sikt genom: Nätverk för kompetenshöjande åtgärder och affärsnytta Kompetent och flexibel rekrytering och bemanning av tjänstemän och verkstadsanställda Individuellt anpassade omställningstjänster med hög kvalitet och lösningsgrad Utifrån detta är vi en röst och motor åt industrin i regionen för kompetensfrågor 4

5 VÄRDEGRUND INDUSTRIKOMPETENS Närvaro Vi är navet i nätverket med förståelse för kundens och regionens behov Engagemang Vi har hjärta och passion för vårt nätverk, våra medarbetare och kunder Framtid Vi är en drivande aktör för långsiktig kompetensförsörjning i regionen ÖVERGRIPANDE MÅL MÄTETAL 2012 Säkerställa kompetensförsörjning i regionen Antal sökande till Teknikcollege Tid från behov till tillsatt tjänst Öka Nätverkandet Mäta antal nätverksträffar Ökad omsättning med ökad lönsamhet Mäta utfall mot budget 2012 Öka vår marknadsandel R&B Verkstad (mäta marknadsandel hos A-kunder) R&B Tjänstemän (mäta marknadsandel hos A-kunder) Omställning (mäta vår marknadsandel via TSL) Vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd Medarbetar Index 5

6 INDUSTRIKOMPETENS UTVECKLING STRUKTURERA STABILISERA UTVECKLA Integration Resurskonsult Delning UNIK Införa nytt affärssystem Ny ekonomifunktion 30% ny personal Återetablera bottenplattan Förändra och förbättra arbetssätt Etablera försäljningsorganisation Fortsätta delning med UNIK Ökat fokus kompetensförsörjning Etablera nätverk Kommunikation och Identitet Affärsplan VERKSAMHETSÅRET 2012 I KORTHET Trots ett ekonomiskt tufft år har Industrikompetens tagit flera kliv under Vi gjorde det som ägarna efterfrågade: Vi satsade på långsiktig kompetensförsörjning. Vi avdelade resurser, skapade samarbeten med LiU, Marknadsbolaget m.fl. och satte upp Industritalang och en exjobbs-sajt m.m., m.m. Vi skapade arenor och olika nätverk där ägarna fick tillfälle att träffas. Nio genomförda nätverksträffar med olika teman Vi tog rollen som Röst åt industrin. Vi föreläste för och var med i nya arenor och forum Under 2012 skapade vi en visuellt ny profil med utgångspunkt i våra genomarbetade värderingar År 2012 sattes nya arbetssätt och vi inledde jobbet med nytt verksamhetsledningssystem. Vi införde teamledarbegreppet och satte strukturer för bättre måluppföljning och affärsplanearbete År 2012 blev helt klart ett år av strukturering och stabilisering 6

7 SUMMERING RÖST ÅT INDUSTRIN 2012 Industridag Östergötland (kontinuerliga möten under 2012) Drivande och upphandlad projektledare Affärslivsbåten 2012: Syntes och hördes Möte med Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Deltagande i ESBR tillväxt seminarier (fyra tillfällen) Möten med politiker i Östergötland Fack ordföranden IF Metall i Motala och Linköping Gästföreläst tre gånger för studenter på Universitetet Företagarna i Finspång KOMPETENS IK Kompetens verkar för att industrin ska ha tillgång till kompetent arbetskraft med relevant utbildning imorgon så väl som på längre sikt. Vårt mål är att fler personer ska välja att utbilda sig inom det industritekniska området mot såväl produktion som utveckling. Vi arbetar även för att elever och studerande på tekniska utbildningar ska ha en tidig kontakt med våra lokala industriföretag, både i praktik och teori. Inspiration och marknadsföring Praktiska inslag i utbildningar Vägar ut i arbetslivet Examensarbeten Trainee- och lärlingsprogram 7

8 KOMPETENSINVESTERINGEN ÅR 2012 Genomförda aktiviteter på Campus: 4 st lunchföreläsningar, 1 st studiebesök, gästföreläsningar för ca 500 studenter, löpande fallföretag för PA-studenter, LARM-närvaro, erbjudit CAM-internship Sponsrar Ling, M, I, Emma och M-verkstan Startat exjobbs-sajt för företagen i regionen Teknikcollege: Besökt alla klasser på TeknikCollege Östergötland med karriärföreläsningar, genomfört marknadsföring inför valet, varit processledare och genomfört återgranskning av skolorna Samarbeten: Besökt grundskolor med Framtidsvalet samt med Motala Kommun. Genomfört två stora kampanjer med Guldkorn. Besökt Sthlm, Mjärdevi och Gbg med LiU Alumni Arbetssättet satt nu inför Det som varit bra förbättras ytterligare och det som känts sämre läggs ner eller stöps om (t.ex. CAM och Guldkorn) Kompetensinvestering 2012 = ksek VISAS EJ, MED SOM UNDERLAG NÄTVERK ÅR 2012 Nätverksträffar utförda: 3 Ägarnätverksträffar (LHC, LFC-premiär och Ekoxen) 2 HR-nätverksträffar (på Toyota och vid Östgöta Forum) 2 Lean-nätverksträffar (på Saab och Toyota) 1 Kundnätverksträff (Kammardrinken) 1 nätverksträff processindustrierna Samarbete inlett med Helix: Industrikompetens nätverk nyttjandegör Helix-forskning Under 2012 sattes många arbetssätt att ta med sig in i 2013 Satsning på nätverken 2012 = 700 ksek 8

9 OPERATIVA FAKTA 2012 Rekrytering och Bemanning totalt: Antal rekryteringsuppdrag: 118 st (77 IK) Antal bemanningsuppdrag: 687 st Omställning totalt: TSL uppdrag: 109 deltagare AF coachning: 65 deltagare ÖVERGRIPANDE MÅL MÄTETAL 2012 Säkerställa kompetensförsörjning i regionen Antal sökande till Teknikcollege Utfall 105 förstahandssökande Industriprogrammet (=1,6% av totalt antal sökande elever) Utfall 276 förstahandssökande till Teknikprogrammet (=2,5% av totalt antal sökande elever) Utfall 163 förstahandssökande till El- och energiprogrammet (=4,3% av totalt antal sökande elever) Tid från behov till tillsatt tjänst: Utfall snitt idag tjm-rekrytering 4 veckor (mål 6 v), bem 2 veckor (mål 4 v) Öka Nätverkandet Mäta antal nätverksträffar: Utfall 9 st mot mål 12 st (utöver tidigare års aktiviteter) Ökad omsättning med ökad lönsamhet Mäta utfall mot budget 2012 Öka vår marknadsandel R&B Verkstad (mäta marknadsandel hos A-kunder): Utfall okt % (tidigare mätning 65%) R&B Tjänstemän (mäta marknadsandel hos A-kunder): Utfall okt % (tidigare mätning 15%) Omställning (mäta vår marknadsandel via TSL): Baserat på antal deltagare har vi 11,4 % av Östergötlands marknadsandelar (mål 15% av antal deltagare) Vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd Medarbetar Index, utfall september 3,5. Nästa mätning i december 9

10 JURIDISK STRUKTUR EFTER FUSION IK JURIDISKA STRUKTUR FROM 15 NOVEMBER 2012 Industrikompetens i Östergötland AB IK Rekrytering & Bemanning AB Almega/BA Industrikompetens Entreprenad i Sverige AB TF/TA IK Fastighet i Östergötland Huset 33 % 2 % Unik Resurs Gruppen i Sverige AB IUC Öst AB IK Resurs och Bemanning i Östergötland AB Almega/BA Vilande/avslutade ORGANISATION/STRUKTUR IK ORGANISATION FROM 1/ VD Peter Engberg Administration Mona Porsmarker Ekonomi Elin Hultman Personal Cecilia Engelbrektsson IK Kompetens (Kompetens, Marknad, Nätverk) AO chef Elin Hultman IK Rekrytering & Bemanning AO chef Juri Pett IK Omställning AO chef Juri Pett Kompetens Teknik college Processledare Försäljning Rekrytering Bemanning Omställning Karl Eldebo Ann Charlotte Thorén Mattias Stenman Susanne Dahl Susanne Dahl Kristina Svensson 10

11 AGENDA 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet) 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 13. Övriga frågor a. Fastställande av Ägardirektiv b. Avyttring av aktier i Unik 14. Avslutande av årsstämman FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING 2012 År 2012 har kännetecknats av ett ekonomiskt tufft år samtidigt som vi byggt strukturer för framtiden Årets resultat = ksek. Vi nådde inte budget = 1000 ksek Orsaker till förlusten 2012 Strukturkostnader -2,7 MSEK = - 3,8 MSEK Goodwill-avskrivning-1,1 MSEK (var inte med i budget) Tappad omsättning i jämförelse med budget Uteblivna Omställningsaffärer. Segdragen Af-upphandling samt felbedömd andel TSL-coaching i budget Entreprenadbolaget gick med -förlust under 2012 p.g.a. utdragen förhandling Pressade marginaler Satsningen på Kompetens och Nätverk har ej avbrutits då den är en långsiktig investering som väntas ge resultat på längre sikt 11

12 RESULTATRÄKNING Utfall i % Belopp i ksek Budget 2012 av budget Nettoomsättning % Kostnad för sålda tjänster % Bruttoresultat % Försäljningskostnader % Administrationskostnader % Andelar i intresseföretags resultat Resultat vid försäljning av dotterföretag Övriga rörelseintäkter 189 Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -9-7 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Avskrivningen av Goodwill ( ksek) missades i budget Många lärdomar under 2012 BALANSRÄKNING 2012 Belopp i ksek TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i ksek EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (9 000 aktier) Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag 321 Aktuella skatteskulder 2 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER IK har fortsatt en stabil balansräkning. Under 2013 har vi bl.a. jobbat med likviditeten vilket syns i Kassa och bank samt i likvida medel 12

13 KASSAFLÖDE 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER Avslutat fastpriskontrakt som gått med förlust Ökad fokusering på mål genom Teamledare för respektive team Ökat fokus på Bemanning tjm för ökad marginal. Detta har redan gett effekt Entreprenadbolaget Nytt ramavtal på plats Nytt arbetssätt etablerat Ökat fokus på försäljningsomkostnaderna Genomlysning och omförhandling av avtal har gett effekt Upphandling pågår av ny IT-leverantör Fler i den interna administrationen på externa uppdrag (t.ex. Industridag) Blygsam omsättningstillväxt budgeterad inför 2013, men vi är fortsatt konjunkturberoende 13

14 UTVECKLING AV KOSTNADER PER MÅNAD Administrationskostnader Försäljningsomkostnader ksek REVISIONSBERÄTTELSE 14

15 AGENDA 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet) 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 13. Övriga frågor a. Fastställande av Ägardirektiv b. Avyttring av aktier i Unik 14. Avslutande av årsstämman INDUSTRIKOMPETENS STYRELSE Ordinarie Namn Företag Jan Germundsson SAAB AB, Styrelsens ordförande Christer Sjölund Linköpings Kommun Anders Claesson Toyota Material Handling AB Torbjörn Hansen Fiskeby Board AB Jan Elgstrand Servistik AB Peter Jonsson Alstom Power Sweden AB Wiggo Eriksson Holms Industri AB Anders Wahlquist AB Wahlquist Verkstäder Eric Rynestad IF Metall Suppleant Namn Företag Maria Kreese Linköpings Kommun Peter Carlsson Toyota Material Handling AB Ulrika Värnskog Saab AB Elisabeth Wenåker Alstom Power Sweden AB Per Carlsson Rimaster AB Lars Sonestedt Saab AB, Arbetstagarrep Ann-Sofie Gillström KPMG Kristina Svensson Arne Gunnarsson Peter Engberg Elin Aronsson Industrikompetens, Arbetstagarrep KPMG, Revisor Industrikompetens, VD Industrikompetens, Sekreterare 15

16 VAL AV STYRELSE Ordinarie Namn Företag Jan Germundsson SAAB AB, Styrelsens ordförande Christer Sjölund Linköpings Kommun Anders Claesson Toyota Material Handling AB Torbjörn Hansen Fiskeby Board AB Jan Elgstrand Servistik AB Peter Jonsson Alstom Power Sweden AB Wiggo Eriksson Holms Industri AB Anders Wahlquist AB Wahlquist Verkstäder Erik Rynestad IF Metall Suppleant Namn Företag Malin Thunborg Regionförbundet Östsam Peter Carlsson Toyota Material Handling AB Jonas Andersson Saab AB Magnus Pettersson Alstom Power Sweden AB Per Carlsson Rimaster AB Lars Sonestedt Saab AB, Arbetstagarrep Elisabeth Carelind KPMG Kristina Svensson Arne Gunnarsson Peter Engberg Elin Aronsson Industrikompetens, Arbetstagarrep KPMG, Revisor Industrikompetens, VD Industrikompetens, Sekreterare AGENDA 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande och protokollförare på stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens information samt frågor i anslutning till denna 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 9. Beslut a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör (Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet) 10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter 13. Övriga frågor a. Fastställande av Ägardirektiv b. Avyttring av aktier i Unik 14. Avslutande av årsstämman 16

17 ÄGARDIREKTIV IK har en ganska stor ägarspridning (jmf de exempel som framförs d.v.s. ägarfrågor / styrelsefrågor / operativa frågor kan hållas isär hyfsat) Vi har ett aktieägaravtal och en bolagsordning som tar hand om mycket och som alla ägare skall köpa in till Första utgåvan av Ägardirektivet distribuerades efter föregående bolagsstämma 2012, två utgåvor har efter det distribuerats; en efter återmatning på det första utkastet och en slutlig efter strategimötet i november Kan distribuerat förslag på Ägardirektiv fastställas av stämman? AVYTTRING AKTIER UNIK Försäljningen av aktierna i Unik är nära förestående. Köpeskilling = ksek Sammanfattning av den totala resultateffekten från bolagsdelning till försäljning av aktierna; Resultateffekter av bolagsdelning och försäljning av aktier Unik Köpeskilling = ksek Resultatandel 2011 och 2012 ksek Resultat av försäljning aktier 2011 Konsultkostnader vid bolagsdelning Bortbokning av bokfört värde Unik strukturkostnad (år ) Ack resultateffekt Sett till helheten har bolagsdelning och försäljning av aktier genererat ksek i resultat för IK. År 2012 belastades dock med negativt resultat 17

18 SAMMANFATTNING STÄMMOBESLUT Beslut att VISAS EJ, MED SOM UNDERLAG BUDGET 2013 OCH ACK RESULTAT MARS IK Koncernen ackumulerat (Jan-Mars 2013) (ksek) Ack utfall Ack budget i % IK Koncernen Årsbudget Omsättning % KST % Operativt resultat % Bruttoresultat % 21,8% 24,0% 23,1% Summa försäljningsomkostnader % Administrativ personal % Rörelseresultat Övriga resultatintäkter Avskrivningar -5 0 Räntekostnader/intäkter % 210 Avskrivning Goodwill % Strukturkostnader % -850 Resultatandel Unik 900 Resultat innan skatt

19 ÖVERGRIPANDE MÅL MÄTETAL 2013 Säkerställa kompetensförsörjning i regionen Andel elever (av totalt antal sökande) som sökt respektive inriktning, mål: Andel förstahandssökande till Industriprogram: Mål 3,0% (Utfall 2012 = 2,2%) Andel förstahandssökande till Teknikprogrammet: Mål 8,0% (Utfall 2012 = 6,1%) Andel förstahandssökande till El- och energiprogrammet: Mål 6,5% (Utfall 2012 = 4,9%) Söktryck till Tc s utbildningsplatser per inriktning (behöriga elever) Söktryck till totalt antal platser Tc s Industriprogram: Mål 75% (Utfall 2012 = 58%) Söktryck till totalt antal platser Tc s Teknikprogram: Mål 100% (Utfall 2012 = 105%) Söktryck till totalt antal platser till Tc s El- och energiprogrammet: Mål 100% (Utfall 2012 = 80%) Antal utexaminerade elever per inriktning (inga data ännu) Tid från behov till tillsatt tjänst, mål: Bemanning Verkstad = 1 vecka Bemanning tjm= 4 veckor Rekrytering tjm = 6 veckor VISAS EJ, MED SOM UNDERLAG ÖVERGRIPANDE MÅL MÄTETAL 2013 Öka Nätverkandet Mäta antal nätverksträffar: Utfall 2012 = 9 st Ökad lönsamhet med bibehållen omsättning Mäta utfall mot budget 2013 och mot utfall 2012 Mål 16 st Ökad andel tjänster med högre marginal: Mål 35% Bem tjm& Rekrytering av total omsättning Ta fler marknadsandelar R&B Verkstad (mäta marknadsandel hos A-kunder): Mål 75% R&B Tjänstemän (mäta marknadsandel hos A-kunder): Mål 25% Omställning (mäta vår marknadsandel via TSL): Mål 15% av antal deltagare Antal nya kunder som omsätter >500 ksek/år: Vara en attraktiv arbetsgivare Nöjd Medarbetar Index: Mål 3,2 av 4,0 Mål 5 stnya VISAS EJ, MED SOM UNDERLAG 19

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4. Förvaltningsberättelse...11. Finansiella rapporter...27

Innehåll. Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4. Förvaltningsberättelse...11. Finansiella rapporter...27 Årsredovisning 2012 Innehåll Året i korthet...1 VD har ordet...2 Det här är Lernia...4 Förvaltningsberättelse...11 Verksamhetens utveckling...11 Bolagsstyrningsrapport...15 Styrelse...22 Koncernledning...24

Läs mer

Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. ÅRSREDOVISNING. idéer föds där människor möts

Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. ÅRSREDOVISNING. idéer föds där människor möts Ett utvecklingsbolag, en science park och ett fastighetsbolag i teknisk framkant. 2013 ÅRSREDOVISNING idéer föds där människor möts Innehåll Vision, Affärsidé och Payoff 3 En kort tillbakablick på 2013

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2015.1 Fastställande av dagordning. 2 KS.2015.2 Information om de kommunala bolagens årsredovisningar.

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2015.1 Fastställande av dagordning. 2 KS.2015.2 Information om de kommunala bolagens årsredovisningar. K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 mars 2015, klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM

Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB. EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM Exklusivt erbjudande att teckna aktier i EMI Invest AB EMI startar Climeet Skandinaviskt Energi- och Miljöcenter MEMORANDUM 1 Vi tror på hållbarhet och mångfald för att förbättra miljön och spara resurser

Läs mer

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012

ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 ÅRS & HÅLLBARHETS REDOVISNING 2012 INNEHÅLL 1 2 4 6 10 10 11 12 12 13 13 14 16 22 24 26 28 30 34 35 36 40 42 46 50 51 52 VD:ord - Förbättringar har skapat möjligheter Året i korthet 2012 Nöjda kunder i

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll VD har ordet...4 Koncernöversikt...6 Elteknik Marknad Sverige...9 Marknad Norge...11 Mekanik/Energi Elajo Mekanik AB...13 Elajo Engineering AB...15 M. Larsson i Pålsboda AB...16

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet

ÅRSREDOVISNING 2014. Alla människor är unika med lika värde. Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet ÅRSREDOVISNING 2014 Alla människor är unika med lika värde Alla människor har rätt till integritet, självbestämmande och självständighet Alla har också rätt att uppleva meningsfullhet INNEHÅLL 1 AB SOLOMs

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård

Årsredovisning 2012. Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS. FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård Årsredovisning 2012 Hässleholm teknik AB SERVICEFÖRETAG MED KUNDFOKUS FASTIGHETER GATOR PARKER LEKPLATSER GRÖNYTOR KONFERENS lokalvård 1 Innehåll vision...4 händelser under året...5 vd har ordet...7 verksamheter...8

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2013-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 PLANERADE RAPPORTTILLFÄLLEN 2007 Årsstämma 2007 Kvartalsrapport jan-mars Halvårsrapport jan-juni Kvartalsrapport jul-sept 16 april 23 maj 24 augusti 23 november ÅRSSTAMMA Årsstämma

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16

Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Årsredovisning 2012 Innehåll Sida Syntrans 4 Attentec 8 Exsitec 10 Shapeline 12 Innovativ Vision 14 Årsredovisning 16 Syntrans Att se möjligheterna Ibland behövs en förändring, en extra gnista, för att

Läs mer

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro.

Under året har ytterligare ST-utbildningar startats. En tandläkare går ST-utbildning i pedodonti. Utbildningen sker i samarbete med Örebro. Året i korthet Lean som arbetssätt 2010 påbörjade vi införandet av lean och ständiga förbättringar. Ett smidigare arbetssätt som strävar till att den som står närmast problemet har mandat att lösa problemet

Läs mer

SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008

SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008 SJR in Scandinavia Årsredovisning 2008 huvud Design: Ida Alfredsson brand & design consultant. Original och tryck: In Time. Foto: Getty Images, Matton, 123rf.com Innehåll Inbjudan till årsstämma 5 2008

Läs mer

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010

Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648. Årsredovisning 2010 Pajalabostäder AB Org nr 556 365-4648 Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet...2 Verksamhetsanalys...3 Det ekonomiska utfallet...4 Förslag till disposition beträffande bolagets vinst...4

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer