De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård 2012. Foto: Marie-Helen Bergstrand"

Transkript

1 Kära medlemmar och alla andra! Hallands Botaniska Förening presenterar stolt ännu ett rikblommande program för året som följer. Efter ett år med stark medlemsutveckling ökar vi ut med ännu fler programpunkter och ett fylligare programhäfte. Vi fortsätter den lyckosamma satsningen på lite längre resor i år en tredagars till det fagra Österlen i början på juni. Många inslag i programmet följer en tradition. Det gäller de vilda blommornas dag, ett nationellt arrangemang som syftar till att stimulera botanikintresset i synnerhet och naturintresset i allmänhet. Det gäller svamputflykterna, som lockar både artjägare och matsvampsentusiaster, det gäller en mossutflykt i slutet av september och inte minst den årliga slåttern på Björkelund och insatsen i början De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand 1

2 av juni för att skapa livsrum för vår vackra landskapsblomma hårginsten. En nyhet och kanske ett udda inslag i årets program är föredraget och exkursionen med tema slemsvampar. Det kan väcka frågan om vad en botanisk förening ska syssla med: slemsvamparna räknas inte till växterna (vilket för övrigt inte heller vanliga svampar gör). Men å andra sidan: vem ska uppmärksamma denna missaktade men fascinerande organismgrupp om inte vi gör det? I år har vi en särskild satsning på vårfloran med utflykter i alla kommuner. Vi samarbetar som vanligt med naturskyddsföreningarna kring flera evenemang. En exkursion (till Osbecks bokskogar) är ett beställningsarbete från vår grannförening i Göteborg. Många av våra exkursioner offentliggörs också i kommunernas utflyktsprogram och länsstyrelsens reservatsvandringar. Vi följer också upp fjolårets jubileumsföredrag om Pehr Osbeck med ytterligare ett program om Linnélärjungen som verkade i södra Halland under 1700-talet och gett oss en ovärderlig bakgrundsbild till dagens flora och fauna. Varmt välkommen till våra möten och exkursioner! Exkursionerna Alla är välkomna att delta i våra utflykter och sammankomster. Vi är alla glada amatörer på olika nivåer och inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet. Ingen anmälan behövs heller, utom vad gäller långfärden till Österlen. Välj kläder efter väder och terräng i programmet brukar anges om det kan behövas stövlar. Som regel har vi en fikapaus under vandringen. Vid längre turer kan man också behöva ha med lunchmatsäck. För varje programpunkt anges en kontaktperson (Kp) som svarar på eventuella frågor. Samåkning bör ske så långt som möjligt, av flera skäl: omsorgen om miljön, svårighet att parkera ute i terrängen och tillfälle till mer social samvaro! Föreningen rekommenderar att passagerare betalar en avgift på 7 kr per mil till bilägaren. Alla våra arrangemang sker i samverkan med Studiefrämjandet. 2

3 Medlemsavgiften 2013 Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad sedan starten, 60 kr. Inbetalningskort (bg ) bifogas. Om du betalar via Internet så ange namn, adress och telefonnummer. Ange också din e-postadress om många gör det kan vi börja lämna fortlöpande information den vägen till medlemmarna. Glöm framför allt inte att meddela ev. ändrade uppgifter. Hemsidan På skall alltid finnas aktuell information om våra aktiviteter och förhoppningsvis även referat med bilder från våra exkursioner. Medlemmarna uppmanas också bidra med kommentarer och genom att skicka in bilder på intressanta observationer eller få hjälp med artbestämning. Studiecirklar 2013 Fältbotanik i Falkenbergstrakten För sjätte året leder Nils-Gustaf Nilsson denna populära cirkel. Både du som varit med förut och du som är ny är välkommen att delta. Det blir ca 10 sammankomster under säsongen. Inga förkunskaper krävs, men ta med flora och lupp om du har. Cirkeln är kostnadsfri. Frågor och intresseanmälan ställs till Nils- Gustaf Nilsson, tel , senast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av april, och exkursionsdagar bestäms då i samråd med deltagarna. Fältbotanik i Halmstadtrakten Denna cirkel går för tredje året och bedrivs på liknande sätt som den föregående. Ledare är Per Wahlén och Bruno Toftgård. En av målsättningarna är att genomföra en återinventering av en ruta för att kunna jämföra med resultatet från inventeringen på 1980-talet för Hallands Flora. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan till Bruno Toftgård, tel 36204, senast den 1 april. Floraväkterivandringar Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Laholm och Hylte. Att vara med på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Kontakta Lars-Erik Magnusson (Laholm), tfn , eller Margit Andersson (Hylte), tfn , för mer information. 3

4 Bli floraväktare! Att bevaka lokaler för hotade arter är en av föreningens viktigaste uppgifter som alla kan hjälpa till med! Du som vill ha en meningsfull uppgift samtidigt som du kommer ut i naturen är hjärtligt välkommen att delta i floraväkteriet. Att bli floraväktare kräver inga förkunskaper. Du får välja en art eller lokal och får sedan vägledning av kunnig botanist vid första besöket. Det handlar om att varje år rapportera aktuell status genom att räkna plantor och notera eventuella hot mot lokalen. Floraväkteriet är samtidigt en viktig inkomstkälla för föreningen, eftersom vi får bidrag från staten i proportion till antalet rapporter som lämnas. Är du intresserad så vänd dig till floraväktaransvarig i respektive kommun: Laholm: Lars-Erik Magnusson eller Sven Erik Jönsson Halmstad: Bruno Toftgård Falkenberg: Nils-Gustaf Nilsson eller Anita Skantze Varberg: Jan Johansson eller Christer Andersson Kungsbacka: Jan Kuylenstierna Hylte: Bengt Johansson eller Margit Andersson Floravård I floraväkteriet ingår att slå larm om man finner att åtgärder måste vidtas, t.ex. om lokalen hotar att växa igen. Vi försöker skapa floravårdsgrupper som kan göra "brandkårsutryckningar" med röjning, bränning e.dyl. på en hotad lokal. Givetvis kontaktas markägaren och länsstyrelsen innan vi går till handling. Kontakta resp. kommunansvarig från vår styrelse om du vill vara med och hjälpa till, se vår hemsida. 4 I oktober 2012 röjdes den unika lokalen för tysk ginst (foto se sista sidan) i Ljungby, Falkenbergs kommun. Kjell Georgson, Bruno Toftgård och Nils-Gustaf Nilsson njuter här sin matsäck efter väl förrättat verk. Med var också Lars-Erik Magnusson, som tog bilden.

5 Floravårdspriset Varje år delar föreningen ut ett pris på symboliska ett tusen kronor + diplom till någon enskild eller organisation som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden gick priset till Tölö hembygdsförening i Kungsbacka för vård av en slåtteräng. I samband med prisutdelningen inbjuds till exkursion på platsen se programmet. Rekord för floraväkteriet 2012 Inför växtsäsongen samlade vi alla tidigare och blivande floraväktare till möten kommunvis, där vi förutom lite mat bjöd på ca två timmars information om hur man floraväktar samt vilka lokaler/arter som ska bevakas. Målet var att engagera minst en floraväktare per socken. Totalt deltog inte mindre än 74 personer på de fem träffarna blev ett nytt rekordår för floraväkteriet. Ca 60 personer rapporterade in 90 rödlistade kärlväxtarter på 700 lokaler till Artportalen, fördelade enligt följande: Laholm Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Hylte Summa Halland För Halland rapporterades också 26 lokaler rödlistade mossarter, 34 lokaler rödlistade lavarter och 22 lokaler rödlistade storsvampar. Fördelningen av hotkategorierna Nationellt utdöd Akut hotad CR Starkt hotad EN Sårbar VU Nära hotad NT

6 Praktisk naturvård Floraväkteriet ska förstås inte bara ge statistik över utvecklingen utan också leda till skyddsåtgärder när det behövs. Här är några exempel: Cypresslummer - fyra lokaler har genomgått bränning Mellanlummer - två lokaler har genomgått bränning Dvärglåsbräken viss röjningsinsats har gjorts på vår enda lokal för att skapa bättre förutsättning till att få tillbaka populationen Glansbräken specialröjning Hjorttunga specialröjning på lokalen i norra Halland, vattning av brunnslokalen i södra Halland Källblekvide specialslåtter kring växtplatsen Knippnejlika en lokal har frösåtts, en lokal har röjts försiktigt samt en lokal har bränts och röjts Praktnejlika de två lokalerna har slagits med lie samt sly och träd har avverkats Mosippa fem lokaler har genomgått bränning. Försök med frösådd pågår Murgrönsmöja utplantering till nya lämpliga lokaler samt arbete med de befintliga gamla lokalerna Hårginst bränning och slyryckning har skett på många lokaler Nålginst uppföljning av frösådd pågår Tysk ginst slyröjning har skett på Sveriges enda naturliga lokal Kustgentiana vi har fått till stånd ändrat betestryck samt bränning Klockgentiana även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning. Dessutom specialinventeras de större lokalerna med tanke på alkonblåvingen Vityxne de två lokalerna bränns och röjs regelbundet Fläckmaskros bränning av en lokal Vänstra bilden: klockgentiana i Öppinge. Nedersta blomman i mitten med ägg av alkonblåvinge. Högra bilden: murgrönsmöja i Strandlida. Foto: Mattias Lindström. 6

7 Dessutom medverkade vi i länsstyrelsens arbete med sand- och grustäkter, där vi främst försöker bevara arter som åkerfibbla, åkersyska, hårginst, nålginst, huvudtåg, klotgräs, knippnejlika, backsippa, västkustros, luddbjörnbär, sydspärgel samt med projekt kustnära sandmarker med intressanta arter som rutlåsbräken, dvärglåsbräken, källgräs, klittviol, knutört, sandmålla, klockgentiana, borstsäv, svarttandad maskros, krypfloka, loppstarr, ljungögontröst, strimtåg, dvärglin, murgrönsmöja och fläckmaskros. HBF program 2013 Datum och plats Torsdagen den 14 mars Falkenberg, IOGTlokalen, Torggatan 5, ingång från gården, kl Kp Bruno Toftgård , Onsdagen den 10 april Halmstad, Studiefrämjandet, Söndrumsvägen 31 kl Kp Lars-Erik Magnusson, Aktivitet Årsmöte Efter årsmötesförhandlingarna berättar Mora Aronsson från Sveriges Lantbruksuniversitet och Programmet för biologisk mångfald om sitt arbete inom det europeiska floravårdsnätverket Planta Europa och motsvarande verksamhet i Sverige. Han kommer också att kort presentera Upplands flora, som kom ut Smörgås och kaffe/te serveras. Slemsvamparnas underbara värld Ta del av dessa udda varelser som faktiskt är mera släkt med oss än med de äkta svamparna! Föredragshållare är Jan Svensson från Helsingborg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Södra Halland Fika serveras. Slemsvamp. Foto: Jan Kuylenstierna. 7

8 Söndagen den 28 april Samling vid Hasslövs kyrka kl Kp Lars-Erik Magnusson, Osbecks bokskogar Vi börjar med lite historik vid Hasslövs kyrka. Om möjligt går vi in och ser på den enda målning som finns av Pehr Osbeck. Därefter vidtar en vårvandring i bokskogen med en del rara växter. Ciceron Lars- Erik Magnusson. Samarr. Botaniska Förening i Göteborg och Naturskyddsföreningen Södra Halland. Brante källa. Foto: Mattias Lindström. Onsdagen den 1 maj Samling kl.10.00, naturreservatets parkering. Kör väg 153 förbi Rolfstorp och Hovgårdens golfbana, efter den branta backen ligger naturreservatet på vänster sida. Kp Christer Andersson, Gässlösa naturreservat i vårskrud Nu är rätt tid att uppleva den vackra halländska bokskogen. Om våren varit normal bör både vitsippa och skogsbingel blomma och grönsångare och svartvit flugsnappare ha anlänt från sina afrikanska vinterrevir. Vi vandrar efter Stenån och följer stigen upp på ett utsiktsberg där vi äter vår matsäck och spanar efter rovfåglar. Det är lättgånget men ganska brant upp till berget. Medtag matsäck. Ciceron Christer Andersson. 8

9 Lördagen den 4 maj Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Kp Jesper Lind, , Lars-Erik Magnusson, Måndagen den 6 maj Kl samling vid reservatsparkeringen som nås från väg 158, avfart Brottkärrsmotet eller Lindomemotet och vidare mot Årekärrslunden som ligger strax öster om Billdals kyrkogård. Avslutas ca kl. 20. Kp Jan Kuylenstierna tel Slemsvampar i Biskopstorps naturreservat Uppföljning i fält av innemötet den 10 april. Vi hoppas få se ett antal arter av slemsvampar och njuter av vandringen i den nyutslagna bokskogen. Jan Svensson leder. Samarr. Naturskyddsföreningen Södra Halland och Halmstads Naturskyddsförening Årekärrslunden när gulsippa och vätteros blommar Årekärrslunden är ett rikt lövskogsområde som ligger i den västligaste delen av det stora Sandsjöbackareservatet, vilket sträcker sig över landskapsgränsen in i Västergötland. Där finns skalförande leror och grönstensberg som det är ont om i Halland. En av de få lokaler där man säkert kan se gulsippa och nästan varje år också vätterosen. Ledare Jan Kuylenstierna. Ingår i programmet för Västkuststiftelsens vandringar i Västra Götalands naturreservat. Gulsippor. Foto: Mattias Lindström. 9

10 Torsdagen den 9 maj Samåkning från Kinnareds kyrka kl Kp Margit Andersson Vårfloran i Lidhultskogen Vandring i lövskog med blåsippor, gullpudra, vårlök och vätteros under ledning av Bengt Johansson och Margit Andersson. Söndagen den 19 maj Kl Vägbeskrivning: Från Ullared ca två km mot Varberg, sedan väg mot Källsjö ca tre km. Vi samlas på parkeringen vid skylt Espenäs. Kp Lena Berglund Vårlök. Foto: Mattias Lindström. Bokskogen i Hjärtared Vandring i gammal bokskog vid Hjärtaredssjöarna i Ullared, där vi kanske kan finna bl.a. tandrot. Anna- Carina Ericson guidar. Samarr. med Falkenbergs Naturskyddsförening Blad och groddknoppar från tandrot. Foto: Mattias Lindström. 10

11 Tisdagen den 4 juni F.d. grustaget i Åled kl eller samåkning från Sjömanskyrkan kl Kp Bruno Toftgård , Ett ryck för hårginsten Som vanligt träffas vi i bästa ginstblomningen för att röja den fina lokalen för hårginst i det gamla grustaget i Åled. Att arbeta praktiskt med floravård känns meningsfullt och är ett trevligt sätt att umgås. Kom med du också! Ta med fikakorg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Åled. Foto: Bruno Toftgård. Torsdag lördag 6-8 juni Avresa: Varberg Nord kl Falkenberg McDonald s Halmstad Arena vid Statoil-macken Laholm Tivolitorget Kp Lennart Dahlström , Lars-Erik Magnusson, Söndagen den 16 juni Försommarresa till Österlen Tredagars bussresa i blomster- och kulturrik miljö. Preliminärt program: Brösarps backar, Kåseberga, Hammars backar, Kivik med extremrikkärr och sandstäpp, Benestads backar i Fyledalen med flera sevärda platser. Inkvartering Skåne-Tranås vandrarhem. Max ca 20 personer. Pris 1400 kr för buss och boende samt frukost och lunchpaket. Anmälan till Lennart eller Lars-Erik helst senast 30 april. Först till kvarn gäller. Ta med förmiddagsfika första dagen. Glöm inte stövlarna! Samarr. med naturskyddsföreningarna i Halland De vilda blommornas dag (se särskilt program sid. 17) 11

12 Onsdagen den 26 juni Samling kl vid kiosken Tyludden Tjuvahålan Kp Bruno Toftgård , Blomstervandring längs prins Bertils stig från Tyludden till Nyrebäcken Kom med och se vad som bjuds i växtväg utmed Prins Bertils stig. Vi strövar i ca 2,5 timmar utmed havet och njuter av sommarkvällen och blommorna. Lars-Erik Magnusson och Bruno Toftgård guidar. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Foto: Willy Lindström. Söndagen den 30 juni Samling vid Fagereds kyrka kl Kp Anita Skantze, Fredagen den 5 juli Prel. kl vid handikappbadet i Svärjarehålan, Tylösand OBS Programmet inte är helt klart, så håll utkik på HBF:s eller naturskyddsföreningens hemsida. Kp Bruno Toftgård , Bösteshult, floravårdsprisutdelning Årets floravårdspris går till Sven-Åke Johansson, som i många år förtjänstfullt har vårdat en blomsteräng. Efter prisceremonin guidar pristagaren och Anita Skantze på den blomrika ängen. Alger i Svärjarehålan I samband med att en ny snorkelled invigs nära Tylösands havsbad kommer vi med marinbiologen Bo Gustavssons hjälp att få lära oss mer om växterna som lever under ytan, dvs havsalgerna. Vill man inte snorkla så går det lika bra att studera de alger som sköljts upp på stranden eller som Bosse har plockat upp åt oss. Samarr. med Halmstads Naturskyddsförening 12

13 Lördagen den 6 juli Samling kl vid bryggan till Kallbadhuset Kp Jan Johansson Växter i Varbergs centrum Varbergs fästning är ett klassiskt område för speciella och ovanliga växter. Flera rödlistade och sällsynta arter finns på murar och vallar. Vid järnvägsstationen och spårområdet växer den mycket ovanliga kalvnosen tillsammans med ett stort antal ruderatväxter. Christer Andersson och Jan Johansson visar runt under ca 3 timmar. Strimsporre. Foto: Mattias Lindström. Lördagen den 27 juli Samling kl Kör från Simlångsdalen mot Femsjö, någon km efter Bygget väg till vänster mot Pickelsbo - första gården med uthus alldeles vid vägen på höger sida. Slåttergille i Hästilt Simlångsdalens Naturskyddsförening hävdar sedan länge en fin slåtteräng i Hästilt, och vi är välkomna att delta i slåttern, som sker till tonerna av ett spelmanslag. Markägaren bjuder på mat. Kp Bengt Svalander , Slåttergubbe. Foto: Jesper Lind. 13

14 Lördagen den 17 augusti Samling kl Vägbeskrivning: väg 41 mot Veddige, korsa Viskan vid Kullagård, sväng vänster efter bron mot Älgaslätt. Följ skyltar mot Vadkärr. Kp Christer Andersson, Vadkärr: fältgentiana m.m. En sensommarexkursion till Vadkärr för att se hur årets blomning av fältgentianan har utfallit. Har sommaren varit bra kan kanske det tidigare rekordet på 200 stänglar slås. Dessutom kan vi hitta en del vackra svampar på de ogödslade ängarna och en hel del annat. Lättgången terräng, men kan bitvis vara lite blöt. Ciceron Christer Andersson. Blomsterprakt i Vadkärr. Foto: Bruno Toftgård. Söndagen den 1 september Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Svampens dag i Biskopstorp Kremla, riska, sopp, skivling eller röksvamp. Hur ser de ut egentligen? Vad gör de för nytta? Går de att äta? Kom till Kroksjöholm, Biskopstorp och få svar på dina frågor. Guidar gör Alice Berglund och Kill Persson. Ta gärna med egna svampfynd och hjälp oss att få ihop en fin svamputställning! Vi går på kortare svampturer i närområdet. Ta med fika! Kp Kill Persson Foto: Christer Andersson. 14

15 Lördagen den 7 september Samling på gårdsplanen kl Vägbeskrivning: ta väg 25 (Ljungbyvägen) från Halmstad. Strax före Simlångsdalen finns en avtagsväg åt höger mot Björkelund. Slåtter på Björkelund Välkommen på en inspirerande och viktig aktivitet - den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Kan du inte slå med lie har du ett gyllene tillfälle att lära dig eller att delta i annat arbete. Ta med hela familjen och passa på att gå vandringsleden längs Fylleån. Vi bjuder på enkel förtäring. Björkelund nås också med cykel på Bolmenbanan. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Kp Ebba Werner Ängsvädden i full blom på slåtterängen vid Björkelund. Foto: Mattias Lindström. Söndagen den 15 september Samling vid Grimetons kyrka för samåkning kl Kp Jan Johansson Lördagen den 21 september Samling kl vid Hembygdsgården i Gullbrandstorp. Skyltning från Kustvägen vid Preem. Svampar i Varbergstrakten Varbergs egen svampkännare, Sven Dahlbom, tar oss med till området vid Älmebjär (Bexells stenar) för att se vad som kommit upp ur myllan av ätliga och mindre aptitliga svampar. Tag med stövlar, svampkorg och kniv. Samarr. m. Varbergs Naturskyddsförening. Mossor i stenhuggarland Med mossor i blick besöker vi det kulturhistoriskt intressanta stenbrottslandskapet i Gullbrandstorp väster om Halmstad. I områdets många nedlagda stentäkter har mossorna haft gott om tid och plats att långsamt läsa in sig i stenarnas ärrtecken. Vi tar till oss efter lust och smak av både vanliga och ovanliga 15

16 Kp Kjell Georgson arter. Vandringen är lätt, drygt 2 km lång och tar ca 3-4 timmar. Det medhavda njuter vi av på Nordpolen, dvs det nordligaste av traktens stenbrott. Kjell Georgson vägleder. Söndagen den 6 oktober Samling vid Långavekaskolan i Glommen kl Fetbålmossa Aneura pinguis. Hittas vid rik- och mellankärr samt sjöstränder. Signalart. Foto: Jesper Lind. Sandsvampar m.m. i Digesgård Bland Digesgårds låga krypvidedyner finns flera spännande kremlor och riskor. Vi spanar även efter sandjordtunga och hedfingersvamp. Sorterar i fungan gör Kill Persson. Kp Kill Persson Måndagen den 4 november Laholms bibliotek kl Kp Lars-Erik Magnusson, Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima. Foto: Jesper Lind. Södra Halland genom Pehr Osbecks ögon Vid vår jubileumsfest i november 2012 fick vi höra ett föredrag om Linnélärjungen, prosten och botanisten Pehr Osbeck som verkade i Hasslövs pastorat under slutet av 1700-talet och vid sidan av sin prästgärning ägnade sig åt att kartlägga växt- och djurlivet i södra Halland. Krister Larsson har fördjupat sig i vilka växter och djur som fanns då och hur det ser ut i dag 250 år senare. Samarr. med Naturskyddsföreningen Södra Halland 16

17 De vilda blommornas dag söndagen den 16 juni 2013 Arrangeras denna dag och varje år över hela Norden. Ett lämpligt tillfälle särskilt för nybörjare och för alla naturintresserade att lära sig lite om de vanligaste växterna med tonvikt på populära arter. Tänk på: lämpliga kläder, fika i ryggsäcken, gärna flora om du har. Kommun Exkursionsplats Samlingsplats Tid Ledare Laholm Halmstad Falkenberg Hylte Skottorp, gamla banvallen 1. För barnfamiljer: Virsehatt Skummeslövs kyrka Reservatets P-plats Glöm inte matsäcken! 2. Civila flygfältet Boulehallen och Aleskogen 3. Hallägraskogen Söndrums församlingshem 1. Yttra Berg i Gällared 2. Längs Ätran i Falkenberg Hos Astrid och Rune i Stensebo Yttra Berg, gårdsplanen Tullbroskolans parkering Samåkning från Rejmes i Torup kl 10 Varberg 1. Hammerkullen Varbergs brandstation, Värnamovägen 2. Gamla Varberg, västra delen P-plats längst ned på Fyrstrandsvägen Sven Erik Jönsson , Lars- Erik Magnusson Jennie Thronée , Marie-Helene Bergstrand Bruno Toftgård Kjell Georgson Anita Skantze , Mattias Johansson Nils-Gustaf Nilsson Margit Andersson , Bengt Johansson Ingvar Lenfors Christer Andersson Kungsbacka 1.Äskhult Bytorget Jan Kuylenstierna Tjolöholm P-platsen vid Manegen Jan Johansson

18 Foto: Bruno Toftgård Foto: Jan-Olof Svensson Foto: Bruno Toftgård Foto: Bruno Toftgård Bilder från fjolårets aktiviteter: Överst: Stensjöstrand 12 juli. Mitten höger: Nils- Gustaf Nilsson med studiecirkeldeltagare på Stafsinge strand i Falkenberg. Mitten vänster: Mossornas vänner med Kjell Georgson i Karsefors. Nederst: Slåtterfolket i Tölö hembygdsgille (2012 års floravårdspristagare) tågar ut i hagen. 18

19 En ny lokal för kustgentiana Gentianella baltica i Halland av Jan Kuylenstierna Kustgentianan har tidigare inte varit sällsynt i Halland. Den är sedan 1890 rapporterad från över 30 atlasrutor. Under inventeringen till Hallandsfloran noterades den dock endast från två lokaler, Sönnerbergen i Onsala och Stensjöstrand i Eftra. I Sönnerbergen har den varit utgången sedan många år, så lokalen i Stensjöstrand har tills 2012 varit Hallands enda kända aktuella lokal. Ett glädjande nyfynd rapporterades i september 2012 av Johanna Andreasson som i egenskap av ÅGP-handläggare vid Länsstyrelsen besökte ett nyligen röjt område vid Grunsen i Vallda. Lokalen ligger i klippmarker med betade gräsområden och mycket nära havsstranden, ut mot Vinbärsholmen. Kustgentiana Gentianella baltica. Foto: Johanna Andreasson. Den första oktober besökte jag området och kunde konstatera att där fanns åtminstone 30 ex, de flesta nu dock överblommade och några också avbetade av fåren. Jag kunde under rundvandring notera ytterligare några intressanta arter som t.ex. vildlin Linum catharticum, kattfot Antennaria dioica, vridfingersvamp Clavaria amoenoides och purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum. Vridfingersvamp Clavaria amoenoides. Foto: Jan Kuylenstierna. Grunsenområdet är sedan gammalt känt som ett botaniskt "smultronställe" med arter som t.ex. marrisp Limonium vulgare, glansnäva Geranium lucidum, ormtunga Ophioglossum vulgatum och loppstarr Carex pulicaris. 19

20 Värös Flora Ingvar Lenfors har på eget förlag utkommit med sin elfte och enligt egen uppgift sista sockenflora i Varbergs kommun. Den här gången har Värös flora inventerats och dokumenterats. Över 800 taxa har förtecknats. Socknen har delats in i km-rutor, 62 stycken, och alla har inventerats för sig, varigenom man får en god uppfattning om hur vanlig växten är i området. Utöver artlista innehåller skriften en gedigen beskrivning av berggrund, topografi och naturtyper. Den är synnerligen rikt illustrerad medbåde miljöbilder och artbilder tagna av författaren. Denna och tidigare sockenfloror kan köpas direkt av Ingvar Lenfors. Hans telefonnummer är och e-postadressen är Priset är 150 kr + porto. Fjällnejlika Viscaria alpina, Västra Sanddamm, Bua. Foto: Ingvar Lenfors. En liten maskroshistoria Av Kjell Georgson I början av maj 1990 besökte maskrosforskaren Hans Øllgaard från Danmark Halland. Avsikten med besöket var att leta efter den i södra Sverige mycket sällsynta atlantmaskrosen Taraxacum spectabile (sektion Spectabilia). Ebba Werner och jag hade nöjet att vara vägvisare till potentiellt lämpliga växtplatser. Lördagen den 5 maj besökte vi ett antal naturbetesmarker från Enslöv i norr till Hasslöv i söder. Några atlantmaskrosor hittade vi inte, men Ebba och jag fick en lärorik maskrosdag, även om mycket gick oss förbi på grund av våra rudimentära insikter i maskrosornas värld. Hans Øllgaard logerade hos mig och på lördagskvällen gick vi ner till Långenäsudden i Söndrum väster om Halmstad för att titta efter sand- och dvärgmaskrosor på havsstrandheden. Hans namngav den ena efter den andra av de mælkebøtter som lyste i kvällssolen och jag hade fullt upp med att anteckna och samla. Plötsligt är det något som inte stämmer för Hans. Han plockar upp en sandmaskros (sektion Erythrosperma) som han inte kan 20

21 sätta namn på. Oerhört ovanligt, men spännande. Maskrosen, som finns i många exemplar, samlas in och får arbetsnamnet Halmstad-takkede. Dagen efter åkte Hans hem till Jylland och för min egen del fylldes de närmaste årens fritid av Hallands flora, där maskrosor på grund av vår okunskap om släktet inte har någon framträdande roll. Den obestämda maskrosen på Långenäsudden sjönk undan i medvetandet. I november 2009 fick jag ett mycket oväntat brev från Hans Øllgaard, där han meddelade att han nu hade ett namn på den taggiga maskrosen från Halmstad. Han hade varit på Öland och studerat skevmaskros, Taraxacum ruberulum, och insett att maskrosen på Söndrumsstranden tillhörde samma art. Skevmaskrosens totalutbredning är liten. Den är hittills endast funnen på ett fåtal platser i södra Sverige och i Danmark. Första fyndet gjordes i Göteborgstrakten och arten beskrevs i Botaniska Notiser 1932 av Hugo Dahlstedt och Torsten Borgvall. Förutom i Halland finns nutida lokaler endast på Öland. Skevmaskrosen är rödlistad och placerad i hotkategorin Akut hotad CR. Hur man känner igen arten framgår förhoppningsvis av bilder och bildtexter. Dock är maskrosors miljöbetingade inomartsvariation mycket stor och det är svårt att fånga en maskrosarts idé i ett par bilder. Skevmaskrosen känns bl.a. igen på att bladens sidoflikar har en tendens att alternera och att ändfliken kan vara något skev och försedd med tänder i kanten.foto: Bruno Toftgård. 21

22 Våren 2010 kunde jag inte återfinna skevmaskrosen, men året därpå hittade jag några få, icke blommande exemplar, som stämde bra med mina pressade från Osäkerhet finns dock alltid när det gäller maskrosor. Men hoppet att den sällsynta maskrosen trots allt skulle finnas kvar i området levde vidare och 2012 kom bekräftelse i form av 2 blommande exemplar, som även satte frukt. I sanden mellan de låga vresrosskotten växte också tre bladrosetter, en med knopp och två utan. Det största hotet mot skevmaskrosen och den övriga floran på Långenäsudden är vresrosen, som under de senaste decennierna brett ut sig över allt större arealer. HBF skall försöka få till stånd en försiktig vresrosröjning under kommande år. Maskrosfloran i Halland är ännu tämligen outforskad och det är fullt möjligt att göra intressanta och viktiga fynd. Hör gärna av dig om du har lust att vara `medvandrare i maskroslandet`. Fig. 2. De yttre holkfjällen är ganska breda och har ljusa kanter, men den för många sandmaskrosor karakteristiska knölen på undersidan av holkfjällens spetsar är liten. Särskilt i fruktstadiet blir de ofta mer eller mindre rosa. Skevmaskrosen hör till de sandmaskrosor som har pollen. Foto: Bruno Toftgård. 22

23 Årets växt: blåklint Svenska Botaniska Föreningen har bestämt att blåklint Centaurea cyanus är årets växt. Den är ett älskat åkerogräs, men tyvärr inte längre så vanlig i Halland. Växten är känslig för ogräsmedel och har minskat i dagens odlingslandskap. Blåklint tillhör familjen korgblommiga växter och blommar juni till september. Den är ettårig och gror oftast på hösten. Den växer i åkrar som helst ska vara höstsådda. Ofta finner man den i rapsåkrar. Den kan även växa i vägkanter och på ruderatmark. Blåklint härstammar från Medelhavsområdet där den växer på bergsluttningar och har med utsäde spridit sig över en stor del av jorden. I Sverige finns den främst i Götaland, östra Svealand och med spridda förekomster längs Norrlands kusttrakter. Under 2013 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av blåklint. Du kan rapportera direkt på artportalen.se. Försök att uppskatta antal plantor av blåklint, men tänk på att inte gå ut i växande gröda! Under rubriken Biotop kan du, när blåklinten växer i åker, ange den gröda som odlas. Titta gärna samtidigt efter andra åkerogräs och rapportera även dem. Det går också bra att rapportera till HBF genom Lars-Erik Magnusson, se sid. 4. (Text och bild hämtat från SBF:s hemsida) En humla har just lämnat blåklintsblomman. 23

24 Styrelsen i Hallands Botaniska Förening 2012 Funktion Namn Kontaktperson i Ordförande Bruno Toftgård Halmstad , Vice ordförande Jan Johansson Varberg , Sekreterare Anita Skantze , Kassör Jan-Olof Svensson Falkenberg , Floraväktaransvarig Lars-Erik Magnusson Laholm , Ledamot Christer Andersson , Ledamot Lennart Dahlström , Ledamot Jan Kuylenstierna Kungsbacka , Nyckelbiotopansv. Jesper Lind , Ledamot Margit Andersson Hylte 24 Tysk ginst. Foto: Mattias Lindström

Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 2011

Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 2011 Medlemsblad för Hallsbergs Naturskyddsförening Nr 1 2011 Innehåll Från Ordföranden... 3 Verksamhetsberättelse 2010... 4 En dag på Bergslagsleden... 7 Naturen i Kårstahultsskogen... 8 Trollsländeskådning...

Läs mer

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013

Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Öppet för alla! Program för vår och sommar 2013 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011

Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011 Öppet för alla! Program för höst och vinter 2011 Presentation av Naturcentrum Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen, centralt i Linköping. Naturcentrum är öppet måndag till fredag från 12.00 till 16.00,

Läs mer

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM

VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM VÅRPROGRAMMET 2015 PÅ NATURCENTRUM Naturcentrum En kreativ arena för alla. Calluna AB driver Naturcentrum med uppdrag av Teknik och samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun sen 1999. I vårt uppdrag ingår

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014

MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014 SVARTHAKEN MEDDELANDE FRÅN FALBYGDENS FÅGELKLUBB MARS 2014 Det har varit bändelkorsnäbbarnas vinter. Aldrig har man väl kunnat se dem så fint som de gångna månaderna. Helt oskygga, man har kunnat komma

Läs mer

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011

Alingsås. Bjärke och Hemsjö Ödenäs. Program 2011 Alingsås Bjärke och Hemsjö Ödenäs Program 2011 Naturskyddsföreningen i Alingsås Bjärke, Hemsjö-Ödenäs Styrelse: Ordförande: Ingvar Andersson, Svarteviksvägen 15, 441 91 ALINGSÅS, tel 0322-713 31, 070-33

Läs mer

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb

Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb RÖDSPOVEN Nummer 1, 2014 Medlemstidning för Linköpings fågelklubb 1 Linköpings fågelklubb Hemsida: www.linkopingsfagelklubb.se Postadress: Linköpings Fågelklubb c/o Stefan Desai O G Svenssons väg 20 590

Läs mer

NOSNr 2 2014 Årgång 36. Medlemsorgan för Föreningen Natur och Samhälle i Norden

NOSNr 2 2014 Årgång 36. Medlemsorgan för Föreningen Natur och Samhälle i Norden NOSNr 2 2014 Årgång 36 Medlemsorgan för Föreningen Natur och Samhälle i Norden Föreningen Natur och Samhälle i Norden (FNSiN) FNSiN grundades år 1973 Ur föreningens stadgar: 2 Föreningen skall samla intresserade

Läs mer

Medlemsblad. Årsmöte. haninge.naturskyddsföreningen.se. Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4

Medlemsblad. Årsmöte. haninge.naturskyddsföreningen.se. Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4 Medlemsblad 2014 Årsmöte Torsdag 20 mars Kallelse till alla medlemmar Läs mer på sidan 4 haninge.naturskyddsföreningen.se Naturskyddsföreningen i Haninge bildades år 1970 som en lokal krets av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015

Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Utflyktsprogrammet vår & sommar 2015 Häng med ut i naturen! Här finns information om utflykterna: www.biotopia.nu/kalender Utflykterna finns även i appen Naturtipset Biotopia: 018-727 63 70 Länsstyrelsen,

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer 1 2014 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck (1863 1931) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga

Läs mer

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE

TRÄFF & TURBLADET SÖDERTÄLJE TRÄFF & TURBLADET 2015 SÖDERTÄLJE ÅRSMÖTE MED FEST Fredag 13 mars 2015 kl. 19.00 på Igelsta Gård Årsmötesförhandlingar Utdelning av utmärkelser Mat, dryck och trevlig samvaro Skrivelser och motioner ska

Läs mer

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND

I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 2 2009 Årg. 27 NR 2 2009 ÅRGÅNG 27 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur

December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur December 2007 Nr 3-4 Årg 29 Örkelljungabygdens Natur Innehåll Vinterns och vårens program... sid 3 Store mosse och Kävsjön... sid 5 Cirklar... sid 6 Böcker om stenåldern... sid 10 Exkursioner... sid 11

Läs mer

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr.

Medlemsavgift för 2011: Familj 200 kr, enskild medlem 125 kr, under 21 år 50 kr. Linköpings fågelklubb är en självständig ornitologisk förening för Linköpingstrakten, med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan, att hos allmänheten väcka och underhålla intresset

Läs mer

FOKUS PÅ MILJÖN MÖTE MED PER HANNGREN

FOKUS PÅ MILJÖN MÖTE MED PER HANNGREN FOKUS PÅ MILJÖN MÖTE MED PER HANNGREN ny organisation KGullbringa löverbladet N r2/2009golf & Country Club Nr 2 1 Ledare G G C C Innehåll Från Redaktionen... 2 GGCC informerar... 3 Klubbchefen konstaterar...

Läs mer

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26 KURSPROGRAM VT 2014 innehåll Kristianstad sid 3-17 Musik sid 3 Data & foto sid 4 Språk, litteratur & samhälle sid 5 Konst, hem & trädgård sid 6 Hem & trädgård sid 7 Djur & natur sid 8-17 Simrishamn & Tomelilla

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer

HÄNT PÅ leden. Skogsäventyr för 3000 barn Barnkör inviger Simonberget Jan Lönns dagbok Besök från Bergslagsleden. Nr 2 2006

HÄNT PÅ leden. Skogsäventyr för 3000 barn Barnkör inviger Simonberget Jan Lönns dagbok Besök från Bergslagsleden. Nr 2 2006 HÄNT PÅ leden INFORMATIONSBLAD FRÅN FÖRENINGEN SÖRMLANDSLEDEN Nr 2 2006 Skogsäventyr för 3000 barn Barnkör inviger Simonberget Jan Lönns dagbok Besök från Bergslagsleden Föreningen Sörmlandsleden arbetar

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 32 nummer 1 2011

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 32 nummer 1 2011 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 32 nummer 1 2011 Svenska mykologer - John Eriksson NILS HALLENBERG Professor John Eriksson (1921-1995) John Leonard Eriksson föddes i Hagfors, som den yngste av fem syskon.

Läs mer

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING

case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Erfarenheter av Landsbygdsprogram för Sv erige 2007-2012 (2013) case 2: LANDSBYGDENS NATUR- OCH KULTURARV HAR FÖRVALTATS VÄL OCH UPPLEVS MER SOM EN POTENTIAL ÄN EN BELASTNING Foto: Petter Gustafsson HÅLLBAR

Läs mer

Naturskyddsföreningen Linköping

Naturskyddsföreningen Linköping Kretstidning med information och aktiviteter våren 2007 I det här numret: Kallelse till årsmöte 2 Naturvårdsfonden 2 Tinnerö eklandskap 2 Aktiviteter 2006 2 Aktiviteter 2007 Kretsen Aktiviteter 2007 Studiefrämjandet

Läs mer

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening 1 09 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem blir

Läs mer

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Våren 2015 www.nssu.se Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer vårprogrammet 2015 - vår

Läs mer

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se Nordvästra Skånes SeniorUniversitet i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg Program Hösten 2014 www.nssu.se Innehåll Välkommen till Nordvästra Skånes SeniorUniversitet! Här kommer höstprogrammet

Läs mer

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri).

Aktuellt Nya regler för släpvagnsvikter. En färsk siffra på körkortet får husvagnsfolket att jubla. (saxat ur Dagens Industri). Gjutaregatan 7A 571 42 Nässjö Tfn 0380 178 76 0706-417876 www.nssvk.se klubb@nssvk.se konton Pg nr: 49 60 33-2 Bg nr 222-4129 Norra Smålands Sport och Veteranfordonsklubb Vår klubblokal finns vid Gjutaregatan

Läs mer

Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Stockholmskretsen Vårprogram 2015

Sällskapet Trädgårdsamatörerna. Stockholmskretsen Vårprogram 2015 Sällskapet Trädgårdsamatörerna Stockholmskretsen Vårprogram 2015 Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA Rikstäckande förening Föreningens målsättning är att sammanföra personer med trädgårdsintresse. Vi vill

Läs mer

VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA. www.friluftsframjandet.se/malaroarna

VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA. www.friluftsframjandet.se/malaroarna VÅR/SOMMAR/HÖST 2015 MÄLARÖARNA www.friluftsframjandet.se/malaroarna 1 B L I L E D A R E Våra ledare är grunden för hela Friluftsfrämjandet och vi behöver fler ledare till alla grenar för att kunna erbjuda

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer