De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård 2012. Foto: Marie-Helen Bergstrand"

Transkript

1 Kära medlemmar och alla andra! Hallands Botaniska Förening presenterar stolt ännu ett rikblommande program för året som följer. Efter ett år med stark medlemsutveckling ökar vi ut med ännu fler programpunkter och ett fylligare programhäfte. Vi fortsätter den lyckosamma satsningen på lite längre resor i år en tredagars till det fagra Österlen i början på juni. Många inslag i programmet följer en tradition. Det gäller de vilda blommornas dag, ett nationellt arrangemang som syftar till att stimulera botanikintresset i synnerhet och naturintresset i allmänhet. Det gäller svamputflykterna, som lockar både artjägare och matsvampsentusiaster, det gäller en mossutflykt i slutet av september och inte minst den årliga slåttern på Björkelund och insatsen i början De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand 1

2 av juni för att skapa livsrum för vår vackra landskapsblomma hårginsten. En nyhet och kanske ett udda inslag i årets program är föredraget och exkursionen med tema slemsvampar. Det kan väcka frågan om vad en botanisk förening ska syssla med: slemsvamparna räknas inte till växterna (vilket för övrigt inte heller vanliga svampar gör). Men å andra sidan: vem ska uppmärksamma denna missaktade men fascinerande organismgrupp om inte vi gör det? I år har vi en särskild satsning på vårfloran med utflykter i alla kommuner. Vi samarbetar som vanligt med naturskyddsföreningarna kring flera evenemang. En exkursion (till Osbecks bokskogar) är ett beställningsarbete från vår grannförening i Göteborg. Många av våra exkursioner offentliggörs också i kommunernas utflyktsprogram och länsstyrelsens reservatsvandringar. Vi följer också upp fjolårets jubileumsföredrag om Pehr Osbeck med ytterligare ett program om Linnélärjungen som verkade i södra Halland under 1700-talet och gett oss en ovärderlig bakgrundsbild till dagens flora och fauna. Varmt välkommen till våra möten och exkursioner! Exkursionerna Alla är välkomna att delta i våra utflykter och sammankomster. Vi är alla glada amatörer på olika nivåer och inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet. Ingen anmälan behövs heller, utom vad gäller långfärden till Österlen. Välj kläder efter väder och terräng i programmet brukar anges om det kan behövas stövlar. Som regel har vi en fikapaus under vandringen. Vid längre turer kan man också behöva ha med lunchmatsäck. För varje programpunkt anges en kontaktperson (Kp) som svarar på eventuella frågor. Samåkning bör ske så långt som möjligt, av flera skäl: omsorgen om miljön, svårighet att parkera ute i terrängen och tillfälle till mer social samvaro! Föreningen rekommenderar att passagerare betalar en avgift på 7 kr per mil till bilägaren. Alla våra arrangemang sker i samverkan med Studiefrämjandet. 2

3 Medlemsavgiften 2013 Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad sedan starten, 60 kr. Inbetalningskort (bg ) bifogas. Om du betalar via Internet så ange namn, adress och telefonnummer. Ange också din e-postadress om många gör det kan vi börja lämna fortlöpande information den vägen till medlemmarna. Glöm framför allt inte att meddela ev. ändrade uppgifter. Hemsidan På skall alltid finnas aktuell information om våra aktiviteter och förhoppningsvis även referat med bilder från våra exkursioner. Medlemmarna uppmanas också bidra med kommentarer och genom att skicka in bilder på intressanta observationer eller få hjälp med artbestämning. Studiecirklar 2013 Fältbotanik i Falkenbergstrakten För sjätte året leder Nils-Gustaf Nilsson denna populära cirkel. Både du som varit med förut och du som är ny är välkommen att delta. Det blir ca 10 sammankomster under säsongen. Inga förkunskaper krävs, men ta med flora och lupp om du har. Cirkeln är kostnadsfri. Frågor och intresseanmälan ställs till Nils- Gustaf Nilsson, tel , senast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av april, och exkursionsdagar bestäms då i samråd med deltagarna. Fältbotanik i Halmstadtrakten Denna cirkel går för tredje året och bedrivs på liknande sätt som den föregående. Ledare är Per Wahlén och Bruno Toftgård. En av målsättningarna är att genomföra en återinventering av en ruta för att kunna jämföra med resultatet från inventeringen på 1980-talet för Hallands Flora. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan till Bruno Toftgård, tel 36204, senast den 1 april. Floraväkterivandringar Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Laholm och Hylte. Att vara med på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Kontakta Lars-Erik Magnusson (Laholm), tfn , eller Margit Andersson (Hylte), tfn , för mer information. 3

4 Bli floraväktare! Att bevaka lokaler för hotade arter är en av föreningens viktigaste uppgifter som alla kan hjälpa till med! Du som vill ha en meningsfull uppgift samtidigt som du kommer ut i naturen är hjärtligt välkommen att delta i floraväkteriet. Att bli floraväktare kräver inga förkunskaper. Du får välja en art eller lokal och får sedan vägledning av kunnig botanist vid första besöket. Det handlar om att varje år rapportera aktuell status genom att räkna plantor och notera eventuella hot mot lokalen. Floraväkteriet är samtidigt en viktig inkomstkälla för föreningen, eftersom vi får bidrag från staten i proportion till antalet rapporter som lämnas. Är du intresserad så vänd dig till floraväktaransvarig i respektive kommun: Laholm: Lars-Erik Magnusson eller Sven Erik Jönsson Halmstad: Bruno Toftgård Falkenberg: Nils-Gustaf Nilsson eller Anita Skantze Varberg: Jan Johansson eller Christer Andersson Kungsbacka: Jan Kuylenstierna Hylte: Bengt Johansson eller Margit Andersson Floravård I floraväkteriet ingår att slå larm om man finner att åtgärder måste vidtas, t.ex. om lokalen hotar att växa igen. Vi försöker skapa floravårdsgrupper som kan göra "brandkårsutryckningar" med röjning, bränning e.dyl. på en hotad lokal. Givetvis kontaktas markägaren och länsstyrelsen innan vi går till handling. Kontakta resp. kommunansvarig från vår styrelse om du vill vara med och hjälpa till, se vår hemsida. 4 I oktober 2012 röjdes den unika lokalen för tysk ginst (foto se sista sidan) i Ljungby, Falkenbergs kommun. Kjell Georgson, Bruno Toftgård och Nils-Gustaf Nilsson njuter här sin matsäck efter väl förrättat verk. Med var också Lars-Erik Magnusson, som tog bilden.

5 Floravårdspriset Varje år delar föreningen ut ett pris på symboliska ett tusen kronor + diplom till någon enskild eller organisation som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden gick priset till Tölö hembygdsförening i Kungsbacka för vård av en slåtteräng. I samband med prisutdelningen inbjuds till exkursion på platsen se programmet. Rekord för floraväkteriet 2012 Inför växtsäsongen samlade vi alla tidigare och blivande floraväktare till möten kommunvis, där vi förutom lite mat bjöd på ca två timmars information om hur man floraväktar samt vilka lokaler/arter som ska bevakas. Målet var att engagera minst en floraväktare per socken. Totalt deltog inte mindre än 74 personer på de fem träffarna blev ett nytt rekordår för floraväkteriet. Ca 60 personer rapporterade in 90 rödlistade kärlväxtarter på 700 lokaler till Artportalen, fördelade enligt följande: Laholm Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Hylte Summa Halland För Halland rapporterades också 26 lokaler rödlistade mossarter, 34 lokaler rödlistade lavarter och 22 lokaler rödlistade storsvampar. Fördelningen av hotkategorierna Nationellt utdöd Akut hotad CR Starkt hotad EN Sårbar VU Nära hotad NT

6 Praktisk naturvård Floraväkteriet ska förstås inte bara ge statistik över utvecklingen utan också leda till skyddsåtgärder när det behövs. Här är några exempel: Cypresslummer - fyra lokaler har genomgått bränning Mellanlummer - två lokaler har genomgått bränning Dvärglåsbräken viss röjningsinsats har gjorts på vår enda lokal för att skapa bättre förutsättning till att få tillbaka populationen Glansbräken specialröjning Hjorttunga specialröjning på lokalen i norra Halland, vattning av brunnslokalen i södra Halland Källblekvide specialslåtter kring växtplatsen Knippnejlika en lokal har frösåtts, en lokal har röjts försiktigt samt en lokal har bränts och röjts Praktnejlika de två lokalerna har slagits med lie samt sly och träd har avverkats Mosippa fem lokaler har genomgått bränning. Försök med frösådd pågår Murgrönsmöja utplantering till nya lämpliga lokaler samt arbete med de befintliga gamla lokalerna Hårginst bränning och slyryckning har skett på många lokaler Nålginst uppföljning av frösådd pågår Tysk ginst slyröjning har skett på Sveriges enda naturliga lokal Kustgentiana vi har fått till stånd ändrat betestryck samt bränning Klockgentiana även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning. Dessutom specialinventeras de större lokalerna med tanke på alkonblåvingen Vityxne de två lokalerna bränns och röjs regelbundet Fläckmaskros bränning av en lokal Vänstra bilden: klockgentiana i Öppinge. Nedersta blomman i mitten med ägg av alkonblåvinge. Högra bilden: murgrönsmöja i Strandlida. Foto: Mattias Lindström. 6

7 Dessutom medverkade vi i länsstyrelsens arbete med sand- och grustäkter, där vi främst försöker bevara arter som åkerfibbla, åkersyska, hårginst, nålginst, huvudtåg, klotgräs, knippnejlika, backsippa, västkustros, luddbjörnbär, sydspärgel samt med projekt kustnära sandmarker med intressanta arter som rutlåsbräken, dvärglåsbräken, källgräs, klittviol, knutört, sandmålla, klockgentiana, borstsäv, svarttandad maskros, krypfloka, loppstarr, ljungögontröst, strimtåg, dvärglin, murgrönsmöja och fläckmaskros. HBF program 2013 Datum och plats Torsdagen den 14 mars Falkenberg, IOGTlokalen, Torggatan 5, ingång från gården, kl Kp Bruno Toftgård , Onsdagen den 10 april Halmstad, Studiefrämjandet, Söndrumsvägen 31 kl Kp Lars-Erik Magnusson, Aktivitet Årsmöte Efter årsmötesförhandlingarna berättar Mora Aronsson från Sveriges Lantbruksuniversitet och Programmet för biologisk mångfald om sitt arbete inom det europeiska floravårdsnätverket Planta Europa och motsvarande verksamhet i Sverige. Han kommer också att kort presentera Upplands flora, som kom ut Smörgås och kaffe/te serveras. Slemsvamparnas underbara värld Ta del av dessa udda varelser som faktiskt är mera släkt med oss än med de äkta svamparna! Föredragshållare är Jan Svensson från Helsingborg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Södra Halland Fika serveras. Slemsvamp. Foto: Jan Kuylenstierna. 7

8 Söndagen den 28 april Samling vid Hasslövs kyrka kl Kp Lars-Erik Magnusson, Osbecks bokskogar Vi börjar med lite historik vid Hasslövs kyrka. Om möjligt går vi in och ser på den enda målning som finns av Pehr Osbeck. Därefter vidtar en vårvandring i bokskogen med en del rara växter. Ciceron Lars- Erik Magnusson. Samarr. Botaniska Förening i Göteborg och Naturskyddsföreningen Södra Halland. Brante källa. Foto: Mattias Lindström. Onsdagen den 1 maj Samling kl.10.00, naturreservatets parkering. Kör väg 153 förbi Rolfstorp och Hovgårdens golfbana, efter den branta backen ligger naturreservatet på vänster sida. Kp Christer Andersson, Gässlösa naturreservat i vårskrud Nu är rätt tid att uppleva den vackra halländska bokskogen. Om våren varit normal bör både vitsippa och skogsbingel blomma och grönsångare och svartvit flugsnappare ha anlänt från sina afrikanska vinterrevir. Vi vandrar efter Stenån och följer stigen upp på ett utsiktsberg där vi äter vår matsäck och spanar efter rovfåglar. Det är lättgånget men ganska brant upp till berget. Medtag matsäck. Ciceron Christer Andersson. 8

9 Lördagen den 4 maj Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Kp Jesper Lind, , Lars-Erik Magnusson, Måndagen den 6 maj Kl samling vid reservatsparkeringen som nås från väg 158, avfart Brottkärrsmotet eller Lindomemotet och vidare mot Årekärrslunden som ligger strax öster om Billdals kyrkogård. Avslutas ca kl. 20. Kp Jan Kuylenstierna tel Slemsvampar i Biskopstorps naturreservat Uppföljning i fält av innemötet den 10 april. Vi hoppas få se ett antal arter av slemsvampar och njuter av vandringen i den nyutslagna bokskogen. Jan Svensson leder. Samarr. Naturskyddsföreningen Södra Halland och Halmstads Naturskyddsförening Årekärrslunden när gulsippa och vätteros blommar Årekärrslunden är ett rikt lövskogsområde som ligger i den västligaste delen av det stora Sandsjöbackareservatet, vilket sträcker sig över landskapsgränsen in i Västergötland. Där finns skalförande leror och grönstensberg som det är ont om i Halland. En av de få lokaler där man säkert kan se gulsippa och nästan varje år också vätterosen. Ledare Jan Kuylenstierna. Ingår i programmet för Västkuststiftelsens vandringar i Västra Götalands naturreservat. Gulsippor. Foto: Mattias Lindström. 9

10 Torsdagen den 9 maj Samåkning från Kinnareds kyrka kl Kp Margit Andersson Vårfloran i Lidhultskogen Vandring i lövskog med blåsippor, gullpudra, vårlök och vätteros under ledning av Bengt Johansson och Margit Andersson. Söndagen den 19 maj Kl Vägbeskrivning: Från Ullared ca två km mot Varberg, sedan väg mot Källsjö ca tre km. Vi samlas på parkeringen vid skylt Espenäs. Kp Lena Berglund Vårlök. Foto: Mattias Lindström. Bokskogen i Hjärtared Vandring i gammal bokskog vid Hjärtaredssjöarna i Ullared, där vi kanske kan finna bl.a. tandrot. Anna- Carina Ericson guidar. Samarr. med Falkenbergs Naturskyddsförening Blad och groddknoppar från tandrot. Foto: Mattias Lindström. 10

11 Tisdagen den 4 juni F.d. grustaget i Åled kl eller samåkning från Sjömanskyrkan kl Kp Bruno Toftgård , Ett ryck för hårginsten Som vanligt träffas vi i bästa ginstblomningen för att röja den fina lokalen för hårginst i det gamla grustaget i Åled. Att arbeta praktiskt med floravård känns meningsfullt och är ett trevligt sätt att umgås. Kom med du också! Ta med fikakorg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Åled. Foto: Bruno Toftgård. Torsdag lördag 6-8 juni Avresa: Varberg Nord kl Falkenberg McDonald s Halmstad Arena vid Statoil-macken Laholm Tivolitorget Kp Lennart Dahlström , Lars-Erik Magnusson, Söndagen den 16 juni Försommarresa till Österlen Tredagars bussresa i blomster- och kulturrik miljö. Preliminärt program: Brösarps backar, Kåseberga, Hammars backar, Kivik med extremrikkärr och sandstäpp, Benestads backar i Fyledalen med flera sevärda platser. Inkvartering Skåne-Tranås vandrarhem. Max ca 20 personer. Pris 1400 kr för buss och boende samt frukost och lunchpaket. Anmälan till Lennart eller Lars-Erik helst senast 30 april. Först till kvarn gäller. Ta med förmiddagsfika första dagen. Glöm inte stövlarna! Samarr. med naturskyddsföreningarna i Halland De vilda blommornas dag (se särskilt program sid. 17) 11

12 Onsdagen den 26 juni Samling kl vid kiosken Tyludden Tjuvahålan Kp Bruno Toftgård , Blomstervandring längs prins Bertils stig från Tyludden till Nyrebäcken Kom med och se vad som bjuds i växtväg utmed Prins Bertils stig. Vi strövar i ca 2,5 timmar utmed havet och njuter av sommarkvällen och blommorna. Lars-Erik Magnusson och Bruno Toftgård guidar. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Foto: Willy Lindström. Söndagen den 30 juni Samling vid Fagereds kyrka kl Kp Anita Skantze, Fredagen den 5 juli Prel. kl vid handikappbadet i Svärjarehålan, Tylösand OBS Programmet inte är helt klart, så håll utkik på HBF:s eller naturskyddsföreningens hemsida. Kp Bruno Toftgård , Bösteshult, floravårdsprisutdelning Årets floravårdspris går till Sven-Åke Johansson, som i många år förtjänstfullt har vårdat en blomsteräng. Efter prisceremonin guidar pristagaren och Anita Skantze på den blomrika ängen. Alger i Svärjarehålan I samband med att en ny snorkelled invigs nära Tylösands havsbad kommer vi med marinbiologen Bo Gustavssons hjälp att få lära oss mer om växterna som lever under ytan, dvs havsalgerna. Vill man inte snorkla så går det lika bra att studera de alger som sköljts upp på stranden eller som Bosse har plockat upp åt oss. Samarr. med Halmstads Naturskyddsförening 12

13 Lördagen den 6 juli Samling kl vid bryggan till Kallbadhuset Kp Jan Johansson Växter i Varbergs centrum Varbergs fästning är ett klassiskt område för speciella och ovanliga växter. Flera rödlistade och sällsynta arter finns på murar och vallar. Vid järnvägsstationen och spårområdet växer den mycket ovanliga kalvnosen tillsammans med ett stort antal ruderatväxter. Christer Andersson och Jan Johansson visar runt under ca 3 timmar. Strimsporre. Foto: Mattias Lindström. Lördagen den 27 juli Samling kl Kör från Simlångsdalen mot Femsjö, någon km efter Bygget väg till vänster mot Pickelsbo - första gården med uthus alldeles vid vägen på höger sida. Slåttergille i Hästilt Simlångsdalens Naturskyddsförening hävdar sedan länge en fin slåtteräng i Hästilt, och vi är välkomna att delta i slåttern, som sker till tonerna av ett spelmanslag. Markägaren bjuder på mat. Kp Bengt Svalander , Slåttergubbe. Foto: Jesper Lind. 13

14 Lördagen den 17 augusti Samling kl Vägbeskrivning: väg 41 mot Veddige, korsa Viskan vid Kullagård, sväng vänster efter bron mot Älgaslätt. Följ skyltar mot Vadkärr. Kp Christer Andersson, Vadkärr: fältgentiana m.m. En sensommarexkursion till Vadkärr för att se hur årets blomning av fältgentianan har utfallit. Har sommaren varit bra kan kanske det tidigare rekordet på 200 stänglar slås. Dessutom kan vi hitta en del vackra svampar på de ogödslade ängarna och en hel del annat. Lättgången terräng, men kan bitvis vara lite blöt. Ciceron Christer Andersson. Blomsterprakt i Vadkärr. Foto: Bruno Toftgård. Söndagen den 1 september Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Svampens dag i Biskopstorp Kremla, riska, sopp, skivling eller röksvamp. Hur ser de ut egentligen? Vad gör de för nytta? Går de att äta? Kom till Kroksjöholm, Biskopstorp och få svar på dina frågor. Guidar gör Alice Berglund och Kill Persson. Ta gärna med egna svampfynd och hjälp oss att få ihop en fin svamputställning! Vi går på kortare svampturer i närområdet. Ta med fika! Kp Kill Persson Foto: Christer Andersson. 14

15 Lördagen den 7 september Samling på gårdsplanen kl Vägbeskrivning: ta väg 25 (Ljungbyvägen) från Halmstad. Strax före Simlångsdalen finns en avtagsväg åt höger mot Björkelund. Slåtter på Björkelund Välkommen på en inspirerande och viktig aktivitet - den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Kan du inte slå med lie har du ett gyllene tillfälle att lära dig eller att delta i annat arbete. Ta med hela familjen och passa på att gå vandringsleden längs Fylleån. Vi bjuder på enkel förtäring. Björkelund nås också med cykel på Bolmenbanan. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Kp Ebba Werner Ängsvädden i full blom på slåtterängen vid Björkelund. Foto: Mattias Lindström. Söndagen den 15 september Samling vid Grimetons kyrka för samåkning kl Kp Jan Johansson Lördagen den 21 september Samling kl vid Hembygdsgården i Gullbrandstorp. Skyltning från Kustvägen vid Preem. Svampar i Varbergstrakten Varbergs egen svampkännare, Sven Dahlbom, tar oss med till området vid Älmebjär (Bexells stenar) för att se vad som kommit upp ur myllan av ätliga och mindre aptitliga svampar. Tag med stövlar, svampkorg och kniv. Samarr. m. Varbergs Naturskyddsförening. Mossor i stenhuggarland Med mossor i blick besöker vi det kulturhistoriskt intressanta stenbrottslandskapet i Gullbrandstorp väster om Halmstad. I områdets många nedlagda stentäkter har mossorna haft gott om tid och plats att långsamt läsa in sig i stenarnas ärrtecken. Vi tar till oss efter lust och smak av både vanliga och ovanliga 15

16 Kp Kjell Georgson arter. Vandringen är lätt, drygt 2 km lång och tar ca 3-4 timmar. Det medhavda njuter vi av på Nordpolen, dvs det nordligaste av traktens stenbrott. Kjell Georgson vägleder. Söndagen den 6 oktober Samling vid Långavekaskolan i Glommen kl Fetbålmossa Aneura pinguis. Hittas vid rik- och mellankärr samt sjöstränder. Signalart. Foto: Jesper Lind. Sandsvampar m.m. i Digesgård Bland Digesgårds låga krypvidedyner finns flera spännande kremlor och riskor. Vi spanar även efter sandjordtunga och hedfingersvamp. Sorterar i fungan gör Kill Persson. Kp Kill Persson Måndagen den 4 november Laholms bibliotek kl Kp Lars-Erik Magnusson, Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima. Foto: Jesper Lind. Södra Halland genom Pehr Osbecks ögon Vid vår jubileumsfest i november 2012 fick vi höra ett föredrag om Linnélärjungen, prosten och botanisten Pehr Osbeck som verkade i Hasslövs pastorat under slutet av 1700-talet och vid sidan av sin prästgärning ägnade sig åt att kartlägga växt- och djurlivet i södra Halland. Krister Larsson har fördjupat sig i vilka växter och djur som fanns då och hur det ser ut i dag 250 år senare. Samarr. med Naturskyddsföreningen Södra Halland 16

17 De vilda blommornas dag söndagen den 16 juni 2013 Arrangeras denna dag och varje år över hela Norden. Ett lämpligt tillfälle särskilt för nybörjare och för alla naturintresserade att lära sig lite om de vanligaste växterna med tonvikt på populära arter. Tänk på: lämpliga kläder, fika i ryggsäcken, gärna flora om du har. Kommun Exkursionsplats Samlingsplats Tid Ledare Laholm Halmstad Falkenberg Hylte Skottorp, gamla banvallen 1. För barnfamiljer: Virsehatt Skummeslövs kyrka Reservatets P-plats Glöm inte matsäcken! 2. Civila flygfältet Boulehallen och Aleskogen 3. Hallägraskogen Söndrums församlingshem 1. Yttra Berg i Gällared 2. Längs Ätran i Falkenberg Hos Astrid och Rune i Stensebo Yttra Berg, gårdsplanen Tullbroskolans parkering Samåkning från Rejmes i Torup kl 10 Varberg 1. Hammerkullen Varbergs brandstation, Värnamovägen 2. Gamla Varberg, västra delen P-plats längst ned på Fyrstrandsvägen Sven Erik Jönsson , Lars- Erik Magnusson Jennie Thronée , Marie-Helene Bergstrand Bruno Toftgård Kjell Georgson Anita Skantze , Mattias Johansson Nils-Gustaf Nilsson Margit Andersson , Bengt Johansson Ingvar Lenfors Christer Andersson Kungsbacka 1.Äskhult Bytorget Jan Kuylenstierna Tjolöholm P-platsen vid Manegen Jan Johansson

18 Foto: Bruno Toftgård Foto: Jan-Olof Svensson Foto: Bruno Toftgård Foto: Bruno Toftgård Bilder från fjolårets aktiviteter: Överst: Stensjöstrand 12 juli. Mitten höger: Nils- Gustaf Nilsson med studiecirkeldeltagare på Stafsinge strand i Falkenberg. Mitten vänster: Mossornas vänner med Kjell Georgson i Karsefors. Nederst: Slåtterfolket i Tölö hembygdsgille (2012 års floravårdspristagare) tågar ut i hagen. 18

19 En ny lokal för kustgentiana Gentianella baltica i Halland av Jan Kuylenstierna Kustgentianan har tidigare inte varit sällsynt i Halland. Den är sedan 1890 rapporterad från över 30 atlasrutor. Under inventeringen till Hallandsfloran noterades den dock endast från två lokaler, Sönnerbergen i Onsala och Stensjöstrand i Eftra. I Sönnerbergen har den varit utgången sedan många år, så lokalen i Stensjöstrand har tills 2012 varit Hallands enda kända aktuella lokal. Ett glädjande nyfynd rapporterades i september 2012 av Johanna Andreasson som i egenskap av ÅGP-handläggare vid Länsstyrelsen besökte ett nyligen röjt område vid Grunsen i Vallda. Lokalen ligger i klippmarker med betade gräsområden och mycket nära havsstranden, ut mot Vinbärsholmen. Kustgentiana Gentianella baltica. Foto: Johanna Andreasson. Den första oktober besökte jag området och kunde konstatera att där fanns åtminstone 30 ex, de flesta nu dock överblommade och några också avbetade av fåren. Jag kunde under rundvandring notera ytterligare några intressanta arter som t.ex. vildlin Linum catharticum, kattfot Antennaria dioica, vridfingersvamp Clavaria amoenoides och purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum. Vridfingersvamp Clavaria amoenoides. Foto: Jan Kuylenstierna. Grunsenområdet är sedan gammalt känt som ett botaniskt "smultronställe" med arter som t.ex. marrisp Limonium vulgare, glansnäva Geranium lucidum, ormtunga Ophioglossum vulgatum och loppstarr Carex pulicaris. 19

20 Värös Flora Ingvar Lenfors har på eget förlag utkommit med sin elfte och enligt egen uppgift sista sockenflora i Varbergs kommun. Den här gången har Värös flora inventerats och dokumenterats. Över 800 taxa har förtecknats. Socknen har delats in i km-rutor, 62 stycken, och alla har inventerats för sig, varigenom man får en god uppfattning om hur vanlig växten är i området. Utöver artlista innehåller skriften en gedigen beskrivning av berggrund, topografi och naturtyper. Den är synnerligen rikt illustrerad medbåde miljöbilder och artbilder tagna av författaren. Denna och tidigare sockenfloror kan köpas direkt av Ingvar Lenfors. Hans telefonnummer är och e-postadressen är Priset är 150 kr + porto. Fjällnejlika Viscaria alpina, Västra Sanddamm, Bua. Foto: Ingvar Lenfors. En liten maskroshistoria Av Kjell Georgson I början av maj 1990 besökte maskrosforskaren Hans Øllgaard från Danmark Halland. Avsikten med besöket var att leta efter den i södra Sverige mycket sällsynta atlantmaskrosen Taraxacum spectabile (sektion Spectabilia). Ebba Werner och jag hade nöjet att vara vägvisare till potentiellt lämpliga växtplatser. Lördagen den 5 maj besökte vi ett antal naturbetesmarker från Enslöv i norr till Hasslöv i söder. Några atlantmaskrosor hittade vi inte, men Ebba och jag fick en lärorik maskrosdag, även om mycket gick oss förbi på grund av våra rudimentära insikter i maskrosornas värld. Hans Øllgaard logerade hos mig och på lördagskvällen gick vi ner till Långenäsudden i Söndrum väster om Halmstad för att titta efter sand- och dvärgmaskrosor på havsstrandheden. Hans namngav den ena efter den andra av de mælkebøtter som lyste i kvällssolen och jag hade fullt upp med att anteckna och samla. Plötsligt är det något som inte stämmer för Hans. Han plockar upp en sandmaskros (sektion Erythrosperma) som han inte kan 20

21 sätta namn på. Oerhört ovanligt, men spännande. Maskrosen, som finns i många exemplar, samlas in och får arbetsnamnet Halmstad-takkede. Dagen efter åkte Hans hem till Jylland och för min egen del fylldes de närmaste årens fritid av Hallands flora, där maskrosor på grund av vår okunskap om släktet inte har någon framträdande roll. Den obestämda maskrosen på Långenäsudden sjönk undan i medvetandet. I november 2009 fick jag ett mycket oväntat brev från Hans Øllgaard, där han meddelade att han nu hade ett namn på den taggiga maskrosen från Halmstad. Han hade varit på Öland och studerat skevmaskros, Taraxacum ruberulum, och insett att maskrosen på Söndrumsstranden tillhörde samma art. Skevmaskrosens totalutbredning är liten. Den är hittills endast funnen på ett fåtal platser i södra Sverige och i Danmark. Första fyndet gjordes i Göteborgstrakten och arten beskrevs i Botaniska Notiser 1932 av Hugo Dahlstedt och Torsten Borgvall. Förutom i Halland finns nutida lokaler endast på Öland. Skevmaskrosen är rödlistad och placerad i hotkategorin Akut hotad CR. Hur man känner igen arten framgår förhoppningsvis av bilder och bildtexter. Dock är maskrosors miljöbetingade inomartsvariation mycket stor och det är svårt att fånga en maskrosarts idé i ett par bilder. Skevmaskrosen känns bl.a. igen på att bladens sidoflikar har en tendens att alternera och att ändfliken kan vara något skev och försedd med tänder i kanten.foto: Bruno Toftgård. 21

22 Våren 2010 kunde jag inte återfinna skevmaskrosen, men året därpå hittade jag några få, icke blommande exemplar, som stämde bra med mina pressade från Osäkerhet finns dock alltid när det gäller maskrosor. Men hoppet att den sällsynta maskrosen trots allt skulle finnas kvar i området levde vidare och 2012 kom bekräftelse i form av 2 blommande exemplar, som även satte frukt. I sanden mellan de låga vresrosskotten växte också tre bladrosetter, en med knopp och två utan. Det största hotet mot skevmaskrosen och den övriga floran på Långenäsudden är vresrosen, som under de senaste decennierna brett ut sig över allt större arealer. HBF skall försöka få till stånd en försiktig vresrosröjning under kommande år. Maskrosfloran i Halland är ännu tämligen outforskad och det är fullt möjligt att göra intressanta och viktiga fynd. Hör gärna av dig om du har lust att vara `medvandrare i maskroslandet`. Fig. 2. De yttre holkfjällen är ganska breda och har ljusa kanter, men den för många sandmaskrosor karakteristiska knölen på undersidan av holkfjällens spetsar är liten. Särskilt i fruktstadiet blir de ofta mer eller mindre rosa. Skevmaskrosen hör till de sandmaskrosor som har pollen. Foto: Bruno Toftgård. 22

23 Årets växt: blåklint Svenska Botaniska Föreningen har bestämt att blåklint Centaurea cyanus är årets växt. Den är ett älskat åkerogräs, men tyvärr inte längre så vanlig i Halland. Växten är känslig för ogräsmedel och har minskat i dagens odlingslandskap. Blåklint tillhör familjen korgblommiga växter och blommar juni till september. Den är ettårig och gror oftast på hösten. Den växer i åkrar som helst ska vara höstsådda. Ofta finner man den i rapsåkrar. Den kan även växa i vägkanter och på ruderatmark. Blåklint härstammar från Medelhavsområdet där den växer på bergsluttningar och har med utsäde spridit sig över en stor del av jorden. I Sverige finns den främst i Götaland, östra Svealand och med spridda förekomster längs Norrlands kusttrakter. Under 2013 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av blåklint. Du kan rapportera direkt på artportalen.se. Försök att uppskatta antal plantor av blåklint, men tänk på att inte gå ut i växande gröda! Under rubriken Biotop kan du, när blåklinten växer i åker, ange den gröda som odlas. Titta gärna samtidigt efter andra åkerogräs och rapportera även dem. Det går också bra att rapportera till HBF genom Lars-Erik Magnusson, se sid. 4. (Text och bild hämtat från SBF:s hemsida) En humla har just lämnat blåklintsblomman. 23

24 Styrelsen i Hallands Botaniska Förening 2012 Funktion Namn Kontaktperson i Ordförande Bruno Toftgård Halmstad , Vice ordförande Jan Johansson Varberg , Sekreterare Anita Skantze , Kassör Jan-Olof Svensson Falkenberg , Floraväktaransvarig Lars-Erik Magnusson Laholm , Ledamot Christer Andersson , Ledamot Lennart Dahlström , Ledamot Jan Kuylenstierna Kungsbacka , Nyckelbiotopansv. Jesper Lind , Ledamot Margit Andersson Hylte 24 Tysk ginst. Foto: Mattias Lindström

HBF program 2012. To 8 mars kl 18.30 IOGT-huset i Falkenberg, Torggatan 5, ingång från gården.

HBF program 2012. To 8 mars kl 18.30 IOGT-huset i Falkenberg, Torggatan 5, ingång från gården. HBF program 2012 Datum och plats To 8 mars kl 18.30 IOGT-huset i Falkenberg, Torggatan 5, ingång från gården. Kp Jan-Olof Svensson 0346-84114, 0702-661257 Ti 20 mars kl 19.00 Strandgatan 20, Halmstad.

Läs mer

www.hallandsbotan.org

www.hallandsbotan.org 2014 www.hallandsbotan.org Bästa botanikvänner Hallands Botaniska Förening fortsätter att växa. Vi är nu fler än trehundra medlemmar fördelade över hela Halland. Årets program innehåller guidade utflykter

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

av Hallands botaniska rikedomar

av Hallands botaniska rikedomar Kom ut och njut av Hallands botaniska rikedomar Både Linné och Selma Lagerlöf glömde Halland, men det tycker vi är orättvist. Trots en relativt fattig berggrund kan Halland uppvisa en rik provkarta på

Läs mer

Program Tänk på miljön samåk! Föreningen rekommenderar att varje passagerare betalar 5 kr per mil till bilägaren.

Program Tänk på miljön samåk! Föreningen rekommenderar att varje passagerare betalar 5 kr per mil till bilägaren. Program 2011 Gott majeregn giv, låt dugga tätt ner, Låt varm dagg örterna fukta! Oss torkan bortdriv, låt frosten ej mer De späda blomsteren tukta Lars Wivallius www.hallandsbotan.org Svalört Foto: Semir

Läs mer

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun

Guideprogram 2015. Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Guideprogram 2015 Guidningar och utflykter i natur och parkmiljöer i Motala kommun Välkommen ut i naturen! Årets program innehåller som vanligt en härlig blandning av guidningar och utflykter runt om i

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Södra Halland

Naturskyddsföreningen i Södra Halland Naturskyddsföreningen i Södra Halland Program 2016 Årsmöte Torsdag 10 mars kl. 19.00 på Laholms bibliotek. I samband med årsmötet kommer H G Karlsson att berätta om en resa till Mongoliet. Föreningen

Läs mer

Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa

Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa FLORAVÄKTARNA Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa Många av Sveriges sällsynta och vackra blommor minskar eller håller på att försvinna. Många arter har inte sin framtid säkrad i landet så kallade

Läs mer

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni

Utflyktsprogram 31 maj - 3 juni 31 maj - 3 juni 1. Matresa med ekolunch på Osaby 2. Skogsbruk och stormskog på Osaby 3. Gökotta i hagarna på Höö 4. Söndagmorgon i Bokhultet 5. Huseby bruk och nationalparken Åsnen 6. Biparadiset i Bokhultet

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Alla är välkomna till

Alla är välkomna till Alla är välkomna till Smultronställen på Falbygden 2013 Blåsippor i Mössebergsparken Onsdag 20 mars 17.30 Samling Kurortens parkering (till höger) Vandring i Mössebergsparken, kommunekolog Carin Fransson

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Styrelse i Jönköpings Fågelklubb

Styrelse i Jönköpings Fågelklubb Program 2016 Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Lyckås 15, 561 92 Huskvarna Hemsida: www.jonkopingsfagelklubb.se Styrelse i Jönköpings Fågelklubb Ordförande: Leif Jansson, tel. 070-625 80 43 e-post

Läs mer

FLORAVÄKTARNA -övervakar våra hotade kärlväxter

FLORAVÄKTARNA -övervakar våra hotade kärlväxter FLORAVÄKTARNA -övervakar våra hotade kärlväxter Antal övervakade.. BLEKINGE LÄN SYDSPÄRGEL DD 35 nya lokaler 2013 Omkring 555 lokaler besökts under året, inkl. 120 nyupptäckta STORTIMJAN VU 30-tal äldre

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening

Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening Botaniska Föreningen i Göteborg och Västergötlands Botaniska Förening Exkursionsprogram för vegetationsperioden 2010 (del 1) För exkursionerna gäller följande: Deltagande i exkursioner bör anmälas, om

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

Jönköpings fågelklubbs program för 2010

Jönköpings fågelklubbs program för 2010 PROGRAM 2010 Jönköpings fågelklubbs program för 2010 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2010. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt att man någon dag innan

Läs mer

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen Blåklint Älskat åkerogräs Svenska Botaniska Föreningen Årets växt 2013 1 Blåklint V ad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan lika viktig som matjessillen? Men

Läs mer

Den 2/10 har vi lovat att medverka vid Kultur dag och natt med en utställning Även då behövs hjälp av många att plocka svamp.

Den 2/10 har vi lovat att medverka vid Kultur dag och natt med en utställning Även då behövs hjälp av många att plocka svamp. Södra Vätterbygdens Svampklubb Höstprogram 2010 Örserum i juli 2010 Vår svampklubb har drabbats av en svår förlust. Bengt Danielsson, en av initiativtagarna till klubbens bildande, har avlidit. Han somnade

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1

Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 a r k e o l o g i s k f ö r u n d e r s ö k n i n g Lena Bjuggner Ett ledningsschakt på Åskloster 1:1 Halland, Ås socken, Fastigheten Åskloster 1:1, RAÄ 190 Undersökningsår: 2012 1 ÄLVSÅKER SLÄP TÖLÖ KUNGSBACKA

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2013

FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2013 FLORAVÄKTARNA Verksamhetsberättelse 2013 Floraväktarna är ett nätverk av naturintresserade människor runt om i landet som bevakar och ökar kunskapen om våra hotade växter. Svenska Botaniska Föreningen

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Ängens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack till alla ängar och hagar som ständigt välkomnade oss med sin blomsterprakt. Tack till kossan Rosa och alla

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård

Vårprogrammet 2008. Kallelse till årsmöte Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård Vårprogrammet 2008 Så har året vänt ännu en gång. Frökatalogerna har kommit. Visst återstår största delen av vintern men nog börjar det väl bli dags att planera den kommande växtsäsongen? Välkommen att

Läs mer

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17

PROGRAM NATURUM FALSTERBO MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 FOTO NATURUM FALSTERBO PROGRAM NATURUM FALSTERBO ÖPPET MAJ: ONS SÖN KL 11 16 JUNI JULI AUGUSTI: ALLA DAGAR KL 10 17 MAJ AUGUSTI INKL. FALSTERBO BIRD SHOW Välkommen till naturum Falsterbo. Naturum är en

Läs mer

Naturaktiviteter 2016

Naturaktiviteter 2016 Naturaktiviteter 2016 www.eskilstuna.se/natur UPPTÄCK NATUREN I ESKILSTUNA! För att hjälpa dig att upptäcka naturen i fortsätter kommunen att satsa på att öka tillgänligheten till naturområden. Under 2016

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program våren 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program våren 2015 Foto: K-O Hvass www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Banggiro är: 489-7930 Post skickas

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014

GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014 GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014 1 Gratis och hälsosamt! Klippor och ljunghed eller slingrande vattendrag? Tidig vårpromenad vid havet eller sen höstvandring i bokskogen? I

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013

Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 Varbergs Fotoklubb årsbok 2013 År 2013 i Varbergs Fotoklubb Fotoutflykt kring fästningen den 7 april 2013. I klubbens styrelse 2013 ingick: Leif Fryle, ordförande Leif Eliasson, vice ordförande Bengt Andersson,

Läs mer

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson

RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima. Pär Eriksson RAPPORT 2006/9 INVENTERING AV STRANDMILJÖER VID DALÄLVENS MYNNING EFTER STRANDSANDJÄGARE Cicindela maritima Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO Pär Eriksson KARTOR Lantmäteriet 2006, SGU Länsstyrelsen

Läs mer

Fornminnesföreningens program 2010

Fornminnesföreningens program 2010 Fornminnesföreningens program 2010 Tisdag 12 januari 18:30-21:00 Genomgång av flintfynd som kan förväntas hittas under våra grävningar. Lokal: Studiefrämjandets lokal, Bäckgatan 32, Varberg Tisdag 26 januari

Läs mer

Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län

Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län Status för kärlväxtinventering i Västmanlands län Bengt Stridh Botaniska Föreningen i Västmanland 2010-11-21 Västmanlands län Yta 5146 km 2 Knappt 300 rutor om 5x5 km, varav knappt 100 delade 1 Mål Inventera

Läs mer

GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014

GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014 GUIDADE VANDRINGAR I HALLANDS NATUR- OCH KULTURRESERVAT 2014 1 Gratis och hälsosamt! Klippor och ljunghed eller slingrande vattendrag? Tidig vårpromenad vid havet eller sen höstvandring i bokskogen? I

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Magnus Ljung, ordförande Dolores Wallgren, sekreterare Lars-Åke Eckervald, kassör Birgitta Halvorsen Inger Johanzon Tor Leijgård

Läs mer

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2

Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT. Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Byablad Nr 1 2010 SKOTERUTFLYKT Lördagen den 20 mars är det dags igen! Samling vid kunskapshuset kl 10.00. se sid 2 Skoterutflykt Ekonomiska föreningens skoterutflykt blir i år lördagen den 20 mars. Färden

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Styrelsen för STF Södra Halland får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015. Årsmötet ägde rum 2015-02-10 på Gästgivaregården i Kvibille med 42 närvarande

Läs mer

Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND JÖNKÖPING

Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND JÖNKÖPING Fladdermusaktiviteter i Sverige 2011 HALLAND Torsdag 21 juli 22.00 Naturum Getterön, Naturskyddsföreningen Varberg Fladdermuskväll i Fageråkra. Vid Stenbron över Viskan norr om Veddige. Helen Björklund

Läs mer

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad

Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad f ö r e n k l a d r a p p o r t Lena Bjuggner Ett djupt förundersökningsschakt i kvarteret Våghals, Halmstad Halland, Halmstad, kvarteret Våghals 2, RAÄ 44:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING 2015 1 ÄLVSÅKER

Läs mer

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015

FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRILUFTSGRUPPENS VANDRINGSPROGRAM VT-2015 FRISKIS PÅ GÅNG På Vinterstigar i Skrylle, lördag 17/1 Följ med på en frisk vintervandring med F&S Friluft i naturreservatet Skrylle. Vi vandrar in på den smala

Läs mer

Artrika vägmiljöer i Trafikverket Region väst

Artrika vägmiljöer i Trafikverket Region väst Underhåll Utveckling & miljö Artrika vägmiljöer i Trafikverket Region väst Mats Lindqvist Miljöspecialist/ekolog 2013-09-12 Infrastrukturens biotoper 2013-10-09 Infrastrukturens biotoper Infrastrukturens

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Sandmaskrosor på Öland

Sandmaskrosor på Öland Krutbrännaren 1 (17) 2008 Sandmaskrosor på Öland av Göran Wendt Den bästa sammanställningen av Ölands sandmaskrosor (Taraxacum sektionen Erythrosperma) är från 1962 (Saarsoo & Haglund= S&H). I den är alla

Läs mer

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat.

Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Mina damer och herrar Äntligen! Äntligen har en av Sveriges vackraste platser blivit naturreservat. Se så vackert här är.. På de branta sluttningarna växer ädellövskog med en fantastisk blomning av ramslök

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter

Adolfsbergs-/Storvretaskogen. Rödlistade arter Adolfsbergs-/Storvretaskogen Rödlistade arter Naturinventering under 2015 Delrapport Sammanställd av Patrick Fritzson Version 2015-10-28 1 Arbetsgruppen Rädda Storvretaskogen Naturinventering en delrapport

Läs mer

VÅREN Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat. naturkartan.se/orebro

VÅREN Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat. naturkartan.se/orebro VÅREN 2017 Naturguidningar. Oset-Rynningeviken och andra stadsnära reservat naturkartan.se/orebro Guidningar och evenemang Arrangör: Örebro kommun, om inte annat anges. På flera språk : guiderna behärskar

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan

Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun. Linnégatan Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan 2 (14) Inventering av naturvärden knutna till stadsträd i Göteborgs kommun Linnégatan. 2012 Diarienummer: 795/12 Text: Emil

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

GÖTA OCH NORDRE ÄLVS DALGÅNGAR

GÖTA OCH NORDRE ÄLVS DALGÅNGAR GÖTEBORG DELSJÖOMRÅDET Lördag 20 april kl 10.00-14.00 Söndag 30 juni kl 10.00-14.00 Våra vanliga växter under en långpromenad Ett härligt tillfälle att kombinera frisk luft och motion med att lära sig

Läs mer

Må bra på stranden. i Laholm sommaren 2012. Vandringar Stavgång Yoga Qi gong Meditation

Må bra på stranden. i Laholm sommaren 2012. Vandringar Stavgång Yoga Qi gong Meditation Må bra på stranden i Laholm sommaren 2012 Vandringar Stavgång Yoga Qi gong Meditation Varmt välkommen till Må bra på stranden i sommar! Att delta i en grupp vid stranden, bli ledd i hälsofrämjande rörelser,

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar.

Program. januari maj Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. Program januari maj 2017 Här är vårterminens program med en blandning av information, intressanta föredrag, aktiviteter och studiecirklar. På våra månadsmöten serveras kaffe med tillbehör till självkostnadspris.

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades.

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades. Minnesanteckningar Naturvårdsgruppsmöte 2011-09-16 i Mark Deltagare: Svante Brandin Marks kommun Marie Nyberg Marks kommun Kerstin Furst Marks kommun Karl Edlund Uddevalla kommun David Alfredsson Uddevalla

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

RUTE HEMBYGDSFÖRENING

RUTE HEMBYGDSFÖRENING RUTE HEMBYGDSFÖRENING Program för vintern, våren och sommaren 2013 Torsdag 14 februari 2013 kl: 19.00 Trivselkväll i Rute Folkets Hus med Calle Brobäck som visar historiska bilder från norra Gotland. En

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

SVAMPENS DAG. 6 september 2009

SVAMPENS DAG. 6 september 2009 SVAMPENS DAG 6 september 2009 Svampens Dag den 6 september 2009. Första söndagen i september arrangeras årligen Svampens Dag i Danmark, Norge och Sverige. Då ordnas vandringar, exkursioner, barnaktiviteter,

Läs mer

Programblad nr 2, vår-sommar 2009

Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Programblad nr 2, vår-sommar 2009 Gillet fyller tio i år. Det måste vi fira! Tänk så fort tiden går, säsongerna susar förbi och nu börjar en ny odlingsperiod igen men när detta skrivs har just den begynnande

Läs mer

Resultat från arbete med åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper

Resultat från arbete med åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper Resultat från arbete med åtgärdsprogram för hotade växtarter och naturtyper Maano Aunapuu Naturvårdsverket Svenska Botaniska Föreningens föreningskonferens 8-9 mars 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Folkmängd Meddelande 2007:12

Folkmängd Meddelande 2007:12 Folkmängd 2006-12-31 Meddelande 2007:12 Framsida: Bild över befolkningsutvecklingen per församling, Magnus Larsson Länsstyrelsen i Hallands län Meddelande 2007:12 ISSN 1101-1084 ISRN LSTY-N-M-2007/12-SE

Läs mer

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla.

Har du/ni betalat? Vi har inte fått in medlemsavgiften från alla. 2016-06-08 Hej alla trädgårdsvänner! Välkommen att ta del av sommarens program! Vi ber om ursäkt att vi inte skickat ut tidigare men hoppas ni har överseende med det! Kika in på föreningens hemsida & Facebook!

Läs mer

Vill Du studera - resa uppleva?

Vill Du studera - resa uppleva? Brukspensionärerna Finspång Vill Du studera - resa uppleva? Idag har Du chansen att meddela oss Dina förväntningar och önskningar om studiecirklar, mötesprogram, resor och andra upplevelser! Det ligger

Läs mer

Schaktning för nytt kabelskåp

Schaktning för nytt kabelskåp A R K E O L O G I S K S C H A K T N I N G S Ö V E R V A K N I N G 2 017 Anders Håkansson Schaktning för nytt kabelskåp Halland, Halmstad stad, Bankgatan delen Köpmansgatan Storgatan, RAÄ 44:1 ÄLVSÅKER

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Engelholms Vandrarförening

Engelholms Vandrarförening Engelholms Vandrarförening Vandringsprogram november - mars 2017 På vår hemsida www.engelholmsvandrarforening.se kan du hitta senaste nytt, aktuella program, vandringsberättelser mm men också ändringar

Läs mer

UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017. Skrinna Skridskoskola 2016

UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017. Skrinna Skridskoskola 2016 UTGIVEN AV FRILUFTSFRÄMJANDET GOTLANDS LOKALAVDELNING nr 1/2017 Skrinna Skridskoskola 2016 Innehåller vandrings- och paddlingsprogram för 2017 Nya äventyr Paddla i ett träsk eller vandra i trollskogen.

Läs mer

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014

Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro direkt, I5 16/12/2014 Nissebo Dösjebro ID I5 Namn Nissebo Dösjebro direkt Åker (ha) 1 040 Åker (%) 85 Bebyggt (ha) 40 Bebyggt (%) 3 Övrigt (ha) 140 Övrigt (%) 11 Total area (ha) 1 220

Läs mer

Åtgärdsprogram för hotade arter

Åtgärdsprogram för hotade arter 871 86 HÄRNÖSAND Besöksadress Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19 Telefon 0611-34 90 00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland Tillbakablickar på 2013 Sedan fem år tillbaka ger vi som arbetar med åtgärdsprogrammen

Läs mer

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op..

Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. 1 Mäktigt skitväder över Visby idag 1/9 (Bilden ej från Visby!) Rev 150904 Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 36 2/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. RIKS-QTC 1. Nya repeatrar

Läs mer

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald

Läs om. Astma- och Allergiföreningen i Stockholm. Nr 2 2013 maj. Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Astma- och Allergiföreningen i Stockholm Nr 2 2013 maj Läs om Följ med föreningen till Junibacken 1 juni Föräldraträffar Lägerhelg Ny styrelse vald Niklas Olin, föreningens nye ordförande, intervjuas av

Läs mer

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda

Natur- & kulturguidningar. Känn vårt K inda Natur- & kulturguidningar Känn vårt K inda MAJ Lördag 2 maj kl 10.00 VÄSBY BRANTER Ur elden och askan kommer livet Sommaren 2014 brann det högst upp på berget vid Väsby branter. Direkt eber branden började

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Handledning för Floraväktarverksamheten

Handledning för Floraväktarverksamheten Handledning för Floraväktarverksamheten Nationell koordinator för Floraväktarna Margareta Edqvist Syrengatan 19 57139 Nässjö Telefon: 0380-10629 E-post: margareta.edqvist@telia.com Författare: Margareta

Läs mer

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun.

Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. 2013-01- 08 Till Länsstyrelsen i Skåne Län Naturvårdsenheten 205 15 MALMÖ Yttrande angående förslag till bildandet av Naturreservatet Södra Bjärekusten i Båstad kommun. Naturskyddsenheten vid Länsstyrelsen

Läs mer

Hallands Botaniska Förening 10 år

Hallands Botaniska Förening 10 år Hallands Botaniska Förening 10 år Hallands Botaniska Förening bildades vid ett möte på Falkenbergs museum den 9 oktober 2002. Initiativtagare och föreningens ordförande de första fyra åren var Kjell Georgson.

Läs mer

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07

NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV 2014-10-07 NATURVÄRDES- INVENTERING STRANDNÄRA DELAR AV MÖCKELN, ÄLMHULTS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV ÄLMHULTS KOMMUN 2014-10-07 Inventering, text och foto Naturcentrum AB 2014 Strandtorget 3 444 30 Stenungsund Tel. 0303-726160

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman)

SPF-NYTT 2009-4. Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10. (Foto: Lennart Ekman) SPF-NYTT 2009-4 Falubygden INFÖR VINTERN 2009-10 (Foto: Lennart Ekman) Styrelse Ordförande: Vice ordf: Kassör: Sekreterare: Vice sekr: Ledamöter: Ersättare: Karin Michols 253 98 Barbro Andréason 147 72

Läs mer