De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård 2012. Foto: Marie-Helen Bergstrand"

Transkript

1 Kära medlemmar och alla andra! Hallands Botaniska Förening presenterar stolt ännu ett rikblommande program för året som följer. Efter ett år med stark medlemsutveckling ökar vi ut med ännu fler programpunkter och ett fylligare programhäfte. Vi fortsätter den lyckosamma satsningen på lite längre resor i år en tredagars till det fagra Österlen i början på juni. Många inslag i programmet följer en tradition. Det gäller de vilda blommornas dag, ett nationellt arrangemang som syftar till att stimulera botanikintresset i synnerhet och naturintresset i allmänhet. Det gäller svamputflykterna, som lockar både artjägare och matsvampsentusiaster, det gäller en mossutflykt i slutet av september och inte minst den årliga slåttern på Björkelund och insatsen i början De vilda blommornas dag för barnfamiljer vid Möllegård Foto: Marie-Helen Bergstrand 1

2 av juni för att skapa livsrum för vår vackra landskapsblomma hårginsten. En nyhet och kanske ett udda inslag i årets program är föredraget och exkursionen med tema slemsvampar. Det kan väcka frågan om vad en botanisk förening ska syssla med: slemsvamparna räknas inte till växterna (vilket för övrigt inte heller vanliga svampar gör). Men å andra sidan: vem ska uppmärksamma denna missaktade men fascinerande organismgrupp om inte vi gör det? I år har vi en särskild satsning på vårfloran med utflykter i alla kommuner. Vi samarbetar som vanligt med naturskyddsföreningarna kring flera evenemang. En exkursion (till Osbecks bokskogar) är ett beställningsarbete från vår grannförening i Göteborg. Många av våra exkursioner offentliggörs också i kommunernas utflyktsprogram och länsstyrelsens reservatsvandringar. Vi följer också upp fjolårets jubileumsföredrag om Pehr Osbeck med ytterligare ett program om Linnélärjungen som verkade i södra Halland under 1700-talet och gett oss en ovärderlig bakgrundsbild till dagens flora och fauna. Varmt välkommen till våra möten och exkursioner! Exkursionerna Alla är välkomna att delta i våra utflykter och sammankomster. Vi är alla glada amatörer på olika nivåer och inga förkunskaper behövs, bara nyfikenhet. Ingen anmälan behövs heller, utom vad gäller långfärden till Österlen. Välj kläder efter väder och terräng i programmet brukar anges om det kan behövas stövlar. Som regel har vi en fikapaus under vandringen. Vid längre turer kan man också behöva ha med lunchmatsäck. För varje programpunkt anges en kontaktperson (Kp) som svarar på eventuella frågor. Samåkning bör ske så långt som möjligt, av flera skäl: omsorgen om miljön, svårighet att parkera ute i terrängen och tillfälle till mer social samvaro! Föreningen rekommenderar att passagerare betalar en avgift på 7 kr per mil till bilägaren. Alla våra arrangemang sker i samverkan med Studiefrämjandet. 2

3 Medlemsavgiften 2013 Medlemsavgiften för 2013 är oförändrad sedan starten, 60 kr. Inbetalningskort (bg ) bifogas. Om du betalar via Internet så ange namn, adress och telefonnummer. Ange också din e-postadress om många gör det kan vi börja lämna fortlöpande information den vägen till medlemmarna. Glöm framför allt inte att meddela ev. ändrade uppgifter. Hemsidan På skall alltid finnas aktuell information om våra aktiviteter och förhoppningsvis även referat med bilder från våra exkursioner. Medlemmarna uppmanas också bidra med kommentarer och genom att skicka in bilder på intressanta observationer eller få hjälp med artbestämning. Studiecirklar 2013 Fältbotanik i Falkenbergstrakten För sjätte året leder Nils-Gustaf Nilsson denna populära cirkel. Både du som varit med förut och du som är ny är välkommen att delta. Det blir ca 10 sammankomster under säsongen. Inga förkunskaper krävs, men ta med flora och lupp om du har. Cirkeln är kostnadsfri. Frågor och intresseanmälan ställs till Nils- Gustaf Nilsson, tel , senast den 1 april. Ett planeringsmöte hålls i början av april, och exkursionsdagar bestäms då i samråd med deltagarna. Fältbotanik i Halmstadtrakten Denna cirkel går för tredje året och bedrivs på liknande sätt som den föregående. Ledare är Per Wahlén och Bruno Toftgård. En av målsättningarna är att genomföra en återinventering av en ruta för att kunna jämföra med resultatet från inventeringen på 1980-talet för Hallands Flora. Nya deltagare är hjärtligt välkomna. Anmälan till Bruno Toftgård, tel 36204, senast den 1 april. Floraväkterivandringar Vi har gemensamma floraväkterivandringar i Laholm och Hylte. Att vara med på dessa är ett bra sätt att lära sig mer. Kontakta Lars-Erik Magnusson (Laholm), tfn , eller Margit Andersson (Hylte), tfn , för mer information. 3

4 Bli floraväktare! Att bevaka lokaler för hotade arter är en av föreningens viktigaste uppgifter som alla kan hjälpa till med! Du som vill ha en meningsfull uppgift samtidigt som du kommer ut i naturen är hjärtligt välkommen att delta i floraväkteriet. Att bli floraväktare kräver inga förkunskaper. Du får välja en art eller lokal och får sedan vägledning av kunnig botanist vid första besöket. Det handlar om att varje år rapportera aktuell status genom att räkna plantor och notera eventuella hot mot lokalen. Floraväkteriet är samtidigt en viktig inkomstkälla för föreningen, eftersom vi får bidrag från staten i proportion till antalet rapporter som lämnas. Är du intresserad så vänd dig till floraväktaransvarig i respektive kommun: Laholm: Lars-Erik Magnusson eller Sven Erik Jönsson Halmstad: Bruno Toftgård Falkenberg: Nils-Gustaf Nilsson eller Anita Skantze Varberg: Jan Johansson eller Christer Andersson Kungsbacka: Jan Kuylenstierna Hylte: Bengt Johansson eller Margit Andersson Floravård I floraväkteriet ingår att slå larm om man finner att åtgärder måste vidtas, t.ex. om lokalen hotar att växa igen. Vi försöker skapa floravårdsgrupper som kan göra "brandkårsutryckningar" med röjning, bränning e.dyl. på en hotad lokal. Givetvis kontaktas markägaren och länsstyrelsen innan vi går till handling. Kontakta resp. kommunansvarig från vår styrelse om du vill vara med och hjälpa till, se vår hemsida. 4 I oktober 2012 röjdes den unika lokalen för tysk ginst (foto se sista sidan) i Ljungby, Falkenbergs kommun. Kjell Georgson, Bruno Toftgård och Nils-Gustaf Nilsson njuter här sin matsäck efter väl förrättat verk. Med var också Lars-Erik Magnusson, som tog bilden.

5 Floravårdspriset Varje år delar föreningen ut ett pris på symboliska ett tusen kronor + diplom till någon enskild eller organisation som gjort en särskild ideell insats för vård av floran och den biologiska mångfalden gick priset till Tölö hembygdsförening i Kungsbacka för vård av en slåtteräng. I samband med prisutdelningen inbjuds till exkursion på platsen se programmet. Rekord för floraväkteriet 2012 Inför växtsäsongen samlade vi alla tidigare och blivande floraväktare till möten kommunvis, där vi förutom lite mat bjöd på ca två timmars information om hur man floraväktar samt vilka lokaler/arter som ska bevakas. Målet var att engagera minst en floraväktare per socken. Totalt deltog inte mindre än 74 personer på de fem träffarna blev ett nytt rekordår för floraväkteriet. Ca 60 personer rapporterade in 90 rödlistade kärlväxtarter på 700 lokaler till Artportalen, fördelade enligt följande: Laholm Halmstad Falkenberg Varberg Kungsbacka Hylte Summa Halland För Halland rapporterades också 26 lokaler rödlistade mossarter, 34 lokaler rödlistade lavarter och 22 lokaler rödlistade storsvampar. Fördelningen av hotkategorierna Nationellt utdöd Akut hotad CR Starkt hotad EN Sårbar VU Nära hotad NT

6 Praktisk naturvård Floraväkteriet ska förstås inte bara ge statistik över utvecklingen utan också leda till skyddsåtgärder när det behövs. Här är några exempel: Cypresslummer - fyra lokaler har genomgått bränning Mellanlummer - två lokaler har genomgått bränning Dvärglåsbräken viss röjningsinsats har gjorts på vår enda lokal för att skapa bättre förutsättning till att få tillbaka populationen Glansbräken specialröjning Hjorttunga specialröjning på lokalen i norra Halland, vattning av brunnslokalen i södra Halland Källblekvide specialslåtter kring växtplatsen Knippnejlika en lokal har frösåtts, en lokal har röjts försiktigt samt en lokal har bränts och röjts Praktnejlika de två lokalerna har slagits med lie samt sly och träd har avverkats Mosippa fem lokaler har genomgått bränning. Försök med frösådd pågår Murgrönsmöja utplantering till nya lämpliga lokaler samt arbete med de befintliga gamla lokalerna Hårginst bränning och slyryckning har skett på många lokaler Nålginst uppföljning av frösådd pågår Tysk ginst slyröjning har skett på Sveriges enda naturliga lokal Kustgentiana vi har fått till stånd ändrat betestryck samt bränning Klockgentiana även här arbetar vi med ändrat betestryck och bränning. Dessutom specialinventeras de större lokalerna med tanke på alkonblåvingen Vityxne de två lokalerna bränns och röjs regelbundet Fläckmaskros bränning av en lokal Vänstra bilden: klockgentiana i Öppinge. Nedersta blomman i mitten med ägg av alkonblåvinge. Högra bilden: murgrönsmöja i Strandlida. Foto: Mattias Lindström. 6

7 Dessutom medverkade vi i länsstyrelsens arbete med sand- och grustäkter, där vi främst försöker bevara arter som åkerfibbla, åkersyska, hårginst, nålginst, huvudtåg, klotgräs, knippnejlika, backsippa, västkustros, luddbjörnbär, sydspärgel samt med projekt kustnära sandmarker med intressanta arter som rutlåsbräken, dvärglåsbräken, källgräs, klittviol, knutört, sandmålla, klockgentiana, borstsäv, svarttandad maskros, krypfloka, loppstarr, ljungögontröst, strimtåg, dvärglin, murgrönsmöja och fläckmaskros. HBF program 2013 Datum och plats Torsdagen den 14 mars Falkenberg, IOGTlokalen, Torggatan 5, ingång från gården, kl Kp Bruno Toftgård , Onsdagen den 10 april Halmstad, Studiefrämjandet, Söndrumsvägen 31 kl Kp Lars-Erik Magnusson, Aktivitet Årsmöte Efter årsmötesförhandlingarna berättar Mora Aronsson från Sveriges Lantbruksuniversitet och Programmet för biologisk mångfald om sitt arbete inom det europeiska floravårdsnätverket Planta Europa och motsvarande verksamhet i Sverige. Han kommer också att kort presentera Upplands flora, som kom ut Smörgås och kaffe/te serveras. Slemsvamparnas underbara värld Ta del av dessa udda varelser som faktiskt är mera släkt med oss än med de äkta svamparna! Föredragshållare är Jan Svensson från Helsingborg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen Södra Halland Fika serveras. Slemsvamp. Foto: Jan Kuylenstierna. 7

8 Söndagen den 28 april Samling vid Hasslövs kyrka kl Kp Lars-Erik Magnusson, Osbecks bokskogar Vi börjar med lite historik vid Hasslövs kyrka. Om möjligt går vi in och ser på den enda målning som finns av Pehr Osbeck. Därefter vidtar en vårvandring i bokskogen med en del rara växter. Ciceron Lars- Erik Magnusson. Samarr. Botaniska Förening i Göteborg och Naturskyddsföreningen Södra Halland. Brante källa. Foto: Mattias Lindström. Onsdagen den 1 maj Samling kl.10.00, naturreservatets parkering. Kör väg 153 förbi Rolfstorp och Hovgårdens golfbana, efter den branta backen ligger naturreservatet på vänster sida. Kp Christer Andersson, Gässlösa naturreservat i vårskrud Nu är rätt tid att uppleva den vackra halländska bokskogen. Om våren varit normal bör både vitsippa och skogsbingel blomma och grönsångare och svartvit flugsnappare ha anlänt från sina afrikanska vinterrevir. Vi vandrar efter Stenån och följer stigen upp på ett utsiktsberg där vi äter vår matsäck och spanar efter rovfåglar. Det är lättgånget men ganska brant upp till berget. Medtag matsäck. Ciceron Christer Andersson. 8

9 Lördagen den 4 maj Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Kp Jesper Lind, , Lars-Erik Magnusson, Måndagen den 6 maj Kl samling vid reservatsparkeringen som nås från väg 158, avfart Brottkärrsmotet eller Lindomemotet och vidare mot Årekärrslunden som ligger strax öster om Billdals kyrkogård. Avslutas ca kl. 20. Kp Jan Kuylenstierna tel Slemsvampar i Biskopstorps naturreservat Uppföljning i fält av innemötet den 10 april. Vi hoppas få se ett antal arter av slemsvampar och njuter av vandringen i den nyutslagna bokskogen. Jan Svensson leder. Samarr. Naturskyddsföreningen Södra Halland och Halmstads Naturskyddsförening Årekärrslunden när gulsippa och vätteros blommar Årekärrslunden är ett rikt lövskogsområde som ligger i den västligaste delen av det stora Sandsjöbackareservatet, vilket sträcker sig över landskapsgränsen in i Västergötland. Där finns skalförande leror och grönstensberg som det är ont om i Halland. En av de få lokaler där man säkert kan se gulsippa och nästan varje år också vätterosen. Ledare Jan Kuylenstierna. Ingår i programmet för Västkuststiftelsens vandringar i Västra Götalands naturreservat. Gulsippor. Foto: Mattias Lindström. 9

10 Torsdagen den 9 maj Samåkning från Kinnareds kyrka kl Kp Margit Andersson Vårfloran i Lidhultskogen Vandring i lövskog med blåsippor, gullpudra, vårlök och vätteros under ledning av Bengt Johansson och Margit Andersson. Söndagen den 19 maj Kl Vägbeskrivning: Från Ullared ca två km mot Varberg, sedan väg mot Källsjö ca tre km. Vi samlas på parkeringen vid skylt Espenäs. Kp Lena Berglund Vårlök. Foto: Mattias Lindström. Bokskogen i Hjärtared Vandring i gammal bokskog vid Hjärtaredssjöarna i Ullared, där vi kanske kan finna bl.a. tandrot. Anna- Carina Ericson guidar. Samarr. med Falkenbergs Naturskyddsförening Blad och groddknoppar från tandrot. Foto: Mattias Lindström. 10

11 Tisdagen den 4 juni F.d. grustaget i Åled kl eller samåkning från Sjömanskyrkan kl Kp Bruno Toftgård , Ett ryck för hårginsten Som vanligt träffas vi i bästa ginstblomningen för att röja den fina lokalen för hårginst i det gamla grustaget i Åled. Att arbeta praktiskt med floravård känns meningsfullt och är ett trevligt sätt att umgås. Kom med du också! Ta med fikakorg. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Åled. Foto: Bruno Toftgård. Torsdag lördag 6-8 juni Avresa: Varberg Nord kl Falkenberg McDonald s Halmstad Arena vid Statoil-macken Laholm Tivolitorget Kp Lennart Dahlström , Lars-Erik Magnusson, Söndagen den 16 juni Försommarresa till Österlen Tredagars bussresa i blomster- och kulturrik miljö. Preliminärt program: Brösarps backar, Kåseberga, Hammars backar, Kivik med extremrikkärr och sandstäpp, Benestads backar i Fyledalen med flera sevärda platser. Inkvartering Skåne-Tranås vandrarhem. Max ca 20 personer. Pris 1400 kr för buss och boende samt frukost och lunchpaket. Anmälan till Lennart eller Lars-Erik helst senast 30 april. Först till kvarn gäller. Ta med förmiddagsfika första dagen. Glöm inte stövlarna! Samarr. med naturskyddsföreningarna i Halland De vilda blommornas dag (se särskilt program sid. 17) 11

12 Onsdagen den 26 juni Samling kl vid kiosken Tyludden Tjuvahålan Kp Bruno Toftgård , Blomstervandring längs prins Bertils stig från Tyludden till Nyrebäcken Kom med och se vad som bjuds i växtväg utmed Prins Bertils stig. Vi strövar i ca 2,5 timmar utmed havet och njuter av sommarkvällen och blommorna. Lars-Erik Magnusson och Bruno Toftgård guidar. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Foto: Willy Lindström. Söndagen den 30 juni Samling vid Fagereds kyrka kl Kp Anita Skantze, Fredagen den 5 juli Prel. kl vid handikappbadet i Svärjarehålan, Tylösand OBS Programmet inte är helt klart, så håll utkik på HBF:s eller naturskyddsföreningens hemsida. Kp Bruno Toftgård , Bösteshult, floravårdsprisutdelning Årets floravårdspris går till Sven-Åke Johansson, som i många år förtjänstfullt har vårdat en blomsteräng. Efter prisceremonin guidar pristagaren och Anita Skantze på den blomrika ängen. Alger i Svärjarehålan I samband med att en ny snorkelled invigs nära Tylösands havsbad kommer vi med marinbiologen Bo Gustavssons hjälp att få lära oss mer om växterna som lever under ytan, dvs havsalgerna. Vill man inte snorkla så går det lika bra att studera de alger som sköljts upp på stranden eller som Bosse har plockat upp åt oss. Samarr. med Halmstads Naturskyddsförening 12

13 Lördagen den 6 juli Samling kl vid bryggan till Kallbadhuset Kp Jan Johansson Växter i Varbergs centrum Varbergs fästning är ett klassiskt område för speciella och ovanliga växter. Flera rödlistade och sällsynta arter finns på murar och vallar. Vid järnvägsstationen och spårområdet växer den mycket ovanliga kalvnosen tillsammans med ett stort antal ruderatväxter. Christer Andersson och Jan Johansson visar runt under ca 3 timmar. Strimsporre. Foto: Mattias Lindström. Lördagen den 27 juli Samling kl Kör från Simlångsdalen mot Femsjö, någon km efter Bygget väg till vänster mot Pickelsbo - första gården med uthus alldeles vid vägen på höger sida. Slåttergille i Hästilt Simlångsdalens Naturskyddsförening hävdar sedan länge en fin slåtteräng i Hästilt, och vi är välkomna att delta i slåttern, som sker till tonerna av ett spelmanslag. Markägaren bjuder på mat. Kp Bengt Svalander , Slåttergubbe. Foto: Jesper Lind. 13

14 Lördagen den 17 augusti Samling kl Vägbeskrivning: väg 41 mot Veddige, korsa Viskan vid Kullagård, sväng vänster efter bron mot Älgaslätt. Följ skyltar mot Vadkärr. Kp Christer Andersson, Vadkärr: fältgentiana m.m. En sensommarexkursion till Vadkärr för att se hur årets blomning av fältgentianan har utfallit. Har sommaren varit bra kan kanske det tidigare rekordet på 200 stänglar slås. Dessutom kan vi hitta en del vackra svampar på de ogödslade ängarna och en hel del annat. Lättgången terräng, men kan bitvis vara lite blöt. Ciceron Christer Andersson. Blomsterprakt i Vadkärr. Foto: Bruno Toftgård. Söndagen den 1 september Kl samåkning från Sjömanskyrkan i Halmstad samling P-plats vid Kroksjön Svampens dag i Biskopstorp Kremla, riska, sopp, skivling eller röksvamp. Hur ser de ut egentligen? Vad gör de för nytta? Går de att äta? Kom till Kroksjöholm, Biskopstorp och få svar på dina frågor. Guidar gör Alice Berglund och Kill Persson. Ta gärna med egna svampfynd och hjälp oss att få ihop en fin svamputställning! Vi går på kortare svampturer i närområdet. Ta med fika! Kp Kill Persson Foto: Christer Andersson. 14

15 Lördagen den 7 september Samling på gårdsplanen kl Vägbeskrivning: ta väg 25 (Ljungbyvägen) från Halmstad. Strax före Simlångsdalen finns en avtagsväg åt höger mot Björkelund. Slåtter på Björkelund Välkommen på en inspirerande och viktig aktivitet - den årliga slåttern på Naturskyddsföreningens äng vid Björkelund. Kan du inte slå med lie har du ett gyllene tillfälle att lära dig eller att delta i annat arbete. Ta med hela familjen och passa på att gå vandringsleden längs Fylleån. Vi bjuder på enkel förtäring. Björkelund nås också med cykel på Bolmenbanan. Samarr. m. Halmstads Naturskyddsförening Kp Ebba Werner Ängsvädden i full blom på slåtterängen vid Björkelund. Foto: Mattias Lindström. Söndagen den 15 september Samling vid Grimetons kyrka för samåkning kl Kp Jan Johansson Lördagen den 21 september Samling kl vid Hembygdsgården i Gullbrandstorp. Skyltning från Kustvägen vid Preem. Svampar i Varbergstrakten Varbergs egen svampkännare, Sven Dahlbom, tar oss med till området vid Älmebjär (Bexells stenar) för att se vad som kommit upp ur myllan av ätliga och mindre aptitliga svampar. Tag med stövlar, svampkorg och kniv. Samarr. m. Varbergs Naturskyddsförening. Mossor i stenhuggarland Med mossor i blick besöker vi det kulturhistoriskt intressanta stenbrottslandskapet i Gullbrandstorp väster om Halmstad. I områdets många nedlagda stentäkter har mossorna haft gott om tid och plats att långsamt läsa in sig i stenarnas ärrtecken. Vi tar till oss efter lust och smak av både vanliga och ovanliga 15

16 Kp Kjell Georgson arter. Vandringen är lätt, drygt 2 km lång och tar ca 3-4 timmar. Det medhavda njuter vi av på Nordpolen, dvs det nordligaste av traktens stenbrott. Kjell Georgson vägleder. Söndagen den 6 oktober Samling vid Långavekaskolan i Glommen kl Fetbålmossa Aneura pinguis. Hittas vid rik- och mellankärr samt sjöstränder. Signalart. Foto: Jesper Lind. Sandsvampar m.m. i Digesgård Bland Digesgårds låga krypvidedyner finns flera spännande kremlor och riskor. Vi spanar även efter sandjordtunga och hedfingersvamp. Sorterar i fungan gör Kill Persson. Kp Kill Persson Måndagen den 4 november Laholms bibliotek kl Kp Lars-Erik Magnusson, Praktvaxskivling Hygrocybe splendidissima. Foto: Jesper Lind. Södra Halland genom Pehr Osbecks ögon Vid vår jubileumsfest i november 2012 fick vi höra ett föredrag om Linnélärjungen, prosten och botanisten Pehr Osbeck som verkade i Hasslövs pastorat under slutet av 1700-talet och vid sidan av sin prästgärning ägnade sig åt att kartlägga växt- och djurlivet i södra Halland. Krister Larsson har fördjupat sig i vilka växter och djur som fanns då och hur det ser ut i dag 250 år senare. Samarr. med Naturskyddsföreningen Södra Halland 16

17 De vilda blommornas dag söndagen den 16 juni 2013 Arrangeras denna dag och varje år över hela Norden. Ett lämpligt tillfälle särskilt för nybörjare och för alla naturintresserade att lära sig lite om de vanligaste växterna med tonvikt på populära arter. Tänk på: lämpliga kläder, fika i ryggsäcken, gärna flora om du har. Kommun Exkursionsplats Samlingsplats Tid Ledare Laholm Halmstad Falkenberg Hylte Skottorp, gamla banvallen 1. För barnfamiljer: Virsehatt Skummeslövs kyrka Reservatets P-plats Glöm inte matsäcken! 2. Civila flygfältet Boulehallen och Aleskogen 3. Hallägraskogen Söndrums församlingshem 1. Yttra Berg i Gällared 2. Längs Ätran i Falkenberg Hos Astrid och Rune i Stensebo Yttra Berg, gårdsplanen Tullbroskolans parkering Samåkning från Rejmes i Torup kl 10 Varberg 1. Hammerkullen Varbergs brandstation, Värnamovägen 2. Gamla Varberg, västra delen P-plats längst ned på Fyrstrandsvägen Sven Erik Jönsson , Lars- Erik Magnusson Jennie Thronée , Marie-Helene Bergstrand Bruno Toftgård Kjell Georgson Anita Skantze , Mattias Johansson Nils-Gustaf Nilsson Margit Andersson , Bengt Johansson Ingvar Lenfors Christer Andersson Kungsbacka 1.Äskhult Bytorget Jan Kuylenstierna Tjolöholm P-platsen vid Manegen Jan Johansson

18 Foto: Bruno Toftgård Foto: Jan-Olof Svensson Foto: Bruno Toftgård Foto: Bruno Toftgård Bilder från fjolårets aktiviteter: Överst: Stensjöstrand 12 juli. Mitten höger: Nils- Gustaf Nilsson med studiecirkeldeltagare på Stafsinge strand i Falkenberg. Mitten vänster: Mossornas vänner med Kjell Georgson i Karsefors. Nederst: Slåtterfolket i Tölö hembygdsgille (2012 års floravårdspristagare) tågar ut i hagen. 18

19 En ny lokal för kustgentiana Gentianella baltica i Halland av Jan Kuylenstierna Kustgentianan har tidigare inte varit sällsynt i Halland. Den är sedan 1890 rapporterad från över 30 atlasrutor. Under inventeringen till Hallandsfloran noterades den dock endast från två lokaler, Sönnerbergen i Onsala och Stensjöstrand i Eftra. I Sönnerbergen har den varit utgången sedan många år, så lokalen i Stensjöstrand har tills 2012 varit Hallands enda kända aktuella lokal. Ett glädjande nyfynd rapporterades i september 2012 av Johanna Andreasson som i egenskap av ÅGP-handläggare vid Länsstyrelsen besökte ett nyligen röjt område vid Grunsen i Vallda. Lokalen ligger i klippmarker med betade gräsområden och mycket nära havsstranden, ut mot Vinbärsholmen. Kustgentiana Gentianella baltica. Foto: Johanna Andreasson. Den första oktober besökte jag området och kunde konstatera att där fanns åtminstone 30 ex, de flesta nu dock överblommade och några också avbetade av fåren. Jag kunde under rundvandring notera ytterligare några intressanta arter som t.ex. vildlin Linum catharticum, kattfot Antennaria dioica, vridfingersvamp Clavaria amoenoides och purpurbrun jordtunga Microglossum atropurpureum. Vridfingersvamp Clavaria amoenoides. Foto: Jan Kuylenstierna. Grunsenområdet är sedan gammalt känt som ett botaniskt "smultronställe" med arter som t.ex. marrisp Limonium vulgare, glansnäva Geranium lucidum, ormtunga Ophioglossum vulgatum och loppstarr Carex pulicaris. 19

20 Värös Flora Ingvar Lenfors har på eget förlag utkommit med sin elfte och enligt egen uppgift sista sockenflora i Varbergs kommun. Den här gången har Värös flora inventerats och dokumenterats. Över 800 taxa har förtecknats. Socknen har delats in i km-rutor, 62 stycken, och alla har inventerats för sig, varigenom man får en god uppfattning om hur vanlig växten är i området. Utöver artlista innehåller skriften en gedigen beskrivning av berggrund, topografi och naturtyper. Den är synnerligen rikt illustrerad medbåde miljöbilder och artbilder tagna av författaren. Denna och tidigare sockenfloror kan köpas direkt av Ingvar Lenfors. Hans telefonnummer är och e-postadressen är Priset är 150 kr + porto. Fjällnejlika Viscaria alpina, Västra Sanddamm, Bua. Foto: Ingvar Lenfors. En liten maskroshistoria Av Kjell Georgson I början av maj 1990 besökte maskrosforskaren Hans Øllgaard från Danmark Halland. Avsikten med besöket var att leta efter den i södra Sverige mycket sällsynta atlantmaskrosen Taraxacum spectabile (sektion Spectabilia). Ebba Werner och jag hade nöjet att vara vägvisare till potentiellt lämpliga växtplatser. Lördagen den 5 maj besökte vi ett antal naturbetesmarker från Enslöv i norr till Hasslöv i söder. Några atlantmaskrosor hittade vi inte, men Ebba och jag fick en lärorik maskrosdag, även om mycket gick oss förbi på grund av våra rudimentära insikter i maskrosornas värld. Hans Øllgaard logerade hos mig och på lördagskvällen gick vi ner till Långenäsudden i Söndrum väster om Halmstad för att titta efter sand- och dvärgmaskrosor på havsstrandheden. Hans namngav den ena efter den andra av de mælkebøtter som lyste i kvällssolen och jag hade fullt upp med att anteckna och samla. Plötsligt är det något som inte stämmer för Hans. Han plockar upp en sandmaskros (sektion Erythrosperma) som han inte kan 20

21 sätta namn på. Oerhört ovanligt, men spännande. Maskrosen, som finns i många exemplar, samlas in och får arbetsnamnet Halmstad-takkede. Dagen efter åkte Hans hem till Jylland och för min egen del fylldes de närmaste årens fritid av Hallands flora, där maskrosor på grund av vår okunskap om släktet inte har någon framträdande roll. Den obestämda maskrosen på Långenäsudden sjönk undan i medvetandet. I november 2009 fick jag ett mycket oväntat brev från Hans Øllgaard, där han meddelade att han nu hade ett namn på den taggiga maskrosen från Halmstad. Han hade varit på Öland och studerat skevmaskros, Taraxacum ruberulum, och insett att maskrosen på Söndrumsstranden tillhörde samma art. Skevmaskrosens totalutbredning är liten. Den är hittills endast funnen på ett fåtal platser i södra Sverige och i Danmark. Första fyndet gjordes i Göteborgstrakten och arten beskrevs i Botaniska Notiser 1932 av Hugo Dahlstedt och Torsten Borgvall. Förutom i Halland finns nutida lokaler endast på Öland. Skevmaskrosen är rödlistad och placerad i hotkategorin Akut hotad CR. Hur man känner igen arten framgår förhoppningsvis av bilder och bildtexter. Dock är maskrosors miljöbetingade inomartsvariation mycket stor och det är svårt att fånga en maskrosarts idé i ett par bilder. Skevmaskrosen känns bl.a. igen på att bladens sidoflikar har en tendens att alternera och att ändfliken kan vara något skev och försedd med tänder i kanten.foto: Bruno Toftgård. 21

22 Våren 2010 kunde jag inte återfinna skevmaskrosen, men året därpå hittade jag några få, icke blommande exemplar, som stämde bra med mina pressade från Osäkerhet finns dock alltid när det gäller maskrosor. Men hoppet att den sällsynta maskrosen trots allt skulle finnas kvar i området levde vidare och 2012 kom bekräftelse i form av 2 blommande exemplar, som även satte frukt. I sanden mellan de låga vresrosskotten växte också tre bladrosetter, en med knopp och två utan. Det största hotet mot skevmaskrosen och den övriga floran på Långenäsudden är vresrosen, som under de senaste decennierna brett ut sig över allt större arealer. HBF skall försöka få till stånd en försiktig vresrosröjning under kommande år. Maskrosfloran i Halland är ännu tämligen outforskad och det är fullt möjligt att göra intressanta och viktiga fynd. Hör gärna av dig om du har lust att vara `medvandrare i maskroslandet`. Fig. 2. De yttre holkfjällen är ganska breda och har ljusa kanter, men den för många sandmaskrosor karakteristiska knölen på undersidan av holkfjällens spetsar är liten. Särskilt i fruktstadiet blir de ofta mer eller mindre rosa. Skevmaskrosen hör till de sandmaskrosor som har pollen. Foto: Bruno Toftgård. 22

23 Årets växt: blåklint Svenska Botaniska Föreningen har bestämt att blåklint Centaurea cyanus är årets växt. Den är ett älskat åkerogräs, men tyvärr inte längre så vanlig i Halland. Växten är känslig för ogräsmedel och har minskat i dagens odlingslandskap. Blåklint tillhör familjen korgblommiga växter och blommar juni till september. Den är ettårig och gror oftast på hösten. Den växer i åkrar som helst ska vara höstsådda. Ofta finner man den i rapsåkrar. Den kan även växa i vägkanter och på ruderatmark. Blåklint härstammar från Medelhavsområdet där den växer på bergsluttningar och har med utsäde spridit sig över en stor del av jorden. I Sverige finns den främst i Götaland, östra Svealand och med spridda förekomster längs Norrlands kusttrakter. Under 2013 behöver vi din hjälp att rapportera fynd av blåklint. Du kan rapportera direkt på artportalen.se. Försök att uppskatta antal plantor av blåklint, men tänk på att inte gå ut i växande gröda! Under rubriken Biotop kan du, när blåklinten växer i åker, ange den gröda som odlas. Titta gärna samtidigt efter andra åkerogräs och rapportera även dem. Det går också bra att rapportera till HBF genom Lars-Erik Magnusson, se sid. 4. (Text och bild hämtat från SBF:s hemsida) En humla har just lämnat blåklintsblomman. 23

24 Styrelsen i Hallands Botaniska Förening 2012 Funktion Namn Kontaktperson i Ordförande Bruno Toftgård Halmstad , Vice ordförande Jan Johansson Varberg , Sekreterare Anita Skantze , Kassör Jan-Olof Svensson Falkenberg , Floraväktaransvarig Lars-Erik Magnusson Laholm , Ledamot Christer Andersson , Ledamot Lennart Dahlström , Ledamot Jan Kuylenstierna Kungsbacka , Nyckelbiotopansv. Jesper Lind , Ledamot Margit Andersson Hylte 24 Tysk ginst. Foto: Mattias Lindström

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011.

Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Inventering av finnögontröst Euphrasia rostkoviana ssp. fennica och sen fältgentiana Gentianella campestris var. campestris vid Lejden 2011. Mattias Lif På uppdrag av markägaren Swedavia AB och Länsstyrelsen

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland

Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Slåtterbladet nr 2/2013 Länsstyrelsens nyhetsbrev för alla som äger eller sköter ängsmark i Värmland Liefestival vid Långban 6 juli Jordläggning av lien Annonser för slåttergillen, kurser, mm Karin Bäck

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Vårens program: Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 2 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Vårt årsmöte för 2008, den 10:e mars, försiggick i vederbörlig ordning. 67 medlemmar hade infunnit sig i E-salen på Folkets Hus, vilket bör vara ett rekord.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Februari 2015 Hej! God fortättning på det nya året som nu inte är helt nytt utan en månad gammalt. Under denna månad har STF Stockholm Nordost haft två välbesökta aktiviteter,

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

1 PROGRAM VÅREN 2015

1 PROGRAM VÅREN 2015 1 PROGRAM VÅREN 2015 2 FÖRENINGEN NORDEN I LANDSKRONA Föreningen Norden i Sverige med systerföreningar i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, Lettland och Litauen är en partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ

SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ SANDMARKSSEMINARIUM I SKÅNE 28-30 MAJ Studiefrämjandet, Länsstyrelsen i Skåne, Naturvårdsverket, Centrum för biologisk mångfald, Region Skåne, Högskolan Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Läs mer

Aktivitetsguide för norra Öland 2015

Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Aktivitetsguide för norra Öland 2015 Fyren Långe Erik Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 5 juli - 16 augusti 11.00-16.00 Lördagar stängt Entré till fyren Vuxna 40 kr Barn 20 kr FYRSHOPEN Försäljning

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet

Fritidsgårdarnas sommarverksamhet Fritidsgårdarnas sommarverksamhet 2013 Kalendarium Vecka 25 Tisdag 18 juni kl 12-21 Onsdag 19 juni kl 14-21 Torsdag 20 juni kl 13-21 Danmark Bakken Fiske och annat kul vid Snogeholmssjön Vecka 26 Måndag

Läs mer

Skövde Naturskydds- förening

Skövde Naturskydds- förening Skövde Naturskydds- förening Foto Sofia Berg PROGRAM 2015 Ordföranden har ordet För snart sju år sedan avled fågelskådaren och naturvårdaren Bernt Wilson, Skövde i en ålder av 83 år. När hans testamente

Läs mer

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015

Information från. Informationsbrev 13, den 2 juli 2015 Båttur i Sankt Anna skärgård Följ med på båtutflykt i Sankt Annas skärgård söndag 5 juli. Vår naturvårdsförvaltare guidar bland djur och växter, berättar om livet i skärgården och vad det är som gör Sankt

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan

VÄLKOMMEN TÅRTKALAS! Tisdag 22 oktober Drop in mellan kl. 17.00-20.00. Nordengården, Stockholmsgatan 16, Göteborg Spårvagnshållplats: Stockholmsgatan VÄLKOMMEN på TÅRTKALAS! I oktober flyttar distriktsexpeditionerna för IOGT-NTO, UNF och Junis in på Nordengården. Detta vill vi självklart fira med ett hejdundrade tårtkalas för hela familjen! Det kommer

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby

FRÄMJAR NYTT. Nr 2 2015 Jursla-Åby FRÄMJAR NYTT Hej främjare, Härligt, nu är det dags igen för oss alla att komma ut i naturen. Svamp och bär är alltid roligt att plocka. Augusti började bra med svamp/bär men sedan blev det lite torrt.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010

Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Månadsbladet Hallands 4H för ungdomar, av ungdomar nr 4 2010 Hej allihopa! Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med sina aktiviteter. Det är mycket roligt på gång under

Läs mer

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013

Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Veckobrev årskurs 2 v. 43 2013 Hej på er! Näst sista veckan innan höstlovet, oj vad tiden har gått fort! Vi har fortsatt vårt arbete med vår storyline Bondgården och denna vecka så fick vi ett sms från

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Sommaren 2014 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.dinstudio.se

Läs mer

Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag på Ritz lördagen den 18 april!

Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag på Ritz lördagen den 18 april! Medlemsblad för Nr 1 2015 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 28 Svenska Naturskyddsföreningen Bergs Klätt Foto:Ann-Christin Karlsson Årsmöte Tors 26 mars. Ska torpet i Årtakan säljas? Klädbytardag

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd

ÅRSPROGRAM Årets färg är röd ÅRSPROGRAM Årets färg är röd 2013 1 Gott nytt år alla Biodlarvänner! Ett nytt biodlarår har börjat och den nyvalda styrelsen tackar för det förtroende årsmötet givit oss att leda föreningen det kommande

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007

Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 1 Verksamhetsberättelse för Botaniska sällskapet i Stockholm 2007 Medlemmar Vid 2007 års slut hade Botaniska sällskapet 272 medlemmar (varav 2 hedersmedlemmar och 3 ständiga medlemmar). Antalet utbytesprenumerationer

Läs mer

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen!

LÄRARNYTT NR 1 13/14. Senaste nytt inom UF-världen! LÄRARNYTT NR 1 13/14 Vi lanserar våra nya, fräscha webb! Kolla in årets kalendarium! Kickoff den 24 september i Kungsbacka och Halmstad Fortbildning: gruppdynamik och konflikthantering den 11 december

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet

Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Lärarhandledning och elevhäfte för högstadiet och gymnasiet Besök Mark kommuns utställning på Kinna huvudbibliotek som pågår fram till 30 augusti. Utställningen handlar bland annat om att bin och blommor

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass

Skövde Fågelklubb. Program hösten 2015. www.skovdefagelklubb.se. Foto: K-O Hvass Skövde Fågelklubb Program hösten 2015 www.skovdefagelklubb.se Skövde Fågelklubb Adressen är Norra Bergvägen 21, Skövde, detta är också vår klubblokal. Man blir medlem i klubben genom att sätta i 150 kr

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll

Knäred MAGASIN. UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer. FISKE Populär fritidsaktivitet. PARKEN Härligt landskap. VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll UTSIKTSPUNKTER Fantastiska vyer Nummer 4 1/2015 FISKE Populär fritidsaktivitet PARKEN Härligt landskap VINDKRAFTSSAFARI Upplev på nära håll BROPROJEKTET Ny bro över Krokån Digitalt magasin med information

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2012 Semesterprogram Sommaren 2012 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2012. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010

Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 Nyheter från Radiomuseet Nr 14, 8 april 2010 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela oss

Läs mer

Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015. med CCS resor. Träffpunkter och sysselsättning

Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015. med CCS resor. Träffpunkter och sysselsättning Socialpsykiatri LÅNGRESOR 2015 med CCS resor Träffpunkter och sysselsättning LÅNGRESOR 2015 Ullared 17-19 mars Prag 20-23 april Helsingborg 17-21 maj Göteborg 8-11 juni Piteå 16-21 augusti Norrköping 25-27

Läs mer

Sandpappret. Countrydans

Sandpappret. Countrydans Sandpappret Nr 8 Augusti 2012 www.sanda-gotland.net Countrydans i Sanda bygdegårdspark (vid regn i bygdegården) Lördagen den 18 augusti kl 20:00 Kl 20:30 spelar Lennart Wahlman and the bad boys upp till

Läs mer

Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011

Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011 Kultur och Fritid Sommarens fritidsprogram 2011 Höstens fritidsprogram delas ut på Spezialdagen. För mer information se aktivitet Spezialdagen Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I sommarens

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Våren 2015 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida http://fffvarberg.dinstudio.se/

Läs mer

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen.

Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. VÅRBREV 1 Naturskolans program är en upplevelsebaserad undervisning där eleverna får lära med hela kroppen och alla sinnen ute i naturen. Genom systematiska undersökningar och naturvetenskapliga arbetsmetoder

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Potamogetonfloran i Hedemora

Potamogetonfloran i Hedemora Potamogetonfloran i Hedemora Håkan Persson Inledning Hedemora kommun består av socknarna Hedemora, Garpenberg och Husby. Kommunen kan väl sägas vara ett av de rikaste områdena i Dalarna när det gäller

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling.

Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. Välkommen till Örebro och Postmästerskap i Bowling. På uppdrag av Postens Idrottsförbund har vi fått nöjet att arrangera 2011 års Postmästerskap i Bowling. Tävlingen äger rum den 4-6 mars och spelplatsen

Läs mer

Studiecirklar Kurser mm

Studiecirklar Kurser mm Studiecirklar Kurser mm Lär känna din hembygd Vi fortsätter under våren med besök på fem olika ställen enligt följande: Måndag 10 mars Vi visas runt i Spekeröds kyrka. Samling på kyrkans parkering. Måndag

Läs mer

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Våren 2014 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

Resor och Läger Sommaren 2013

Resor och Läger Sommaren 2013 Resor och Läger Sommaren 2013 Fritid LSS i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad har ett gemensamt utbud av resor och lägerverksamhet. et är anpassat till hur många som följer med eller får plats

Läs mer

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014

Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Förläng våren med en ALLA KAN VECKA Yoga & Sång i Nerja 9-16 April 2014 Nu är det möjligt! För Alla som vill! Har vi glädjen att kunna erbjuda en yogakurs kombinerat med Alla kan sjunga på din resa till

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen

Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26. Svenska Naturskyddsföreningen Medlemsblad för Nr 1 2013 Arvikabygdens Naturskyddsförening Årgång 26 Svenska Naturskyddsföreningen Natur och miljövänner! Nu stundar ännu en fin vår. I skrivande stund är det fortfarande snö och is ute

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Din aktivitetsguide för. norra Öland 2014

Din aktivitetsguide för. norra Öland 2014 Din aktivitetsguide för norra Öland 2014 Böda Skogsjärnväg Fyren Långe Erik Fyren Långe Erik ÖPPETTIDER 29 maj - 19 juni 11.00-16.00 Midsommarafton stängt 21 juni - 17 augusti 10.00-18.00 18 augusti -

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Information till medlemmarna i Botaniska Sällskapet i Jönköping

Information till medlemmarna i Botaniska Sällskapet i Jönköping Information till medlemmarna i Botaniska Sällskapet i Jönköping Nr 3, augusti 2014 Vi fortsätter med information till medlemmarna, som komplement till verksamhetsberättelsen. För att kunna sända nyhetsbrevet

Läs mer

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014

Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 3 år 2014 Hoppas att ni alla haft en skön och avkopplande sommar och är sugna på lite miniatyraktiviteter. Tyvärr har vi just fått veta att Hotell Anglais pågående reparation

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015

Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet. Program våren 2015 Seniorerna Leksand Sveriges Pensionärsförbund Inflytande Valfrihet Livskvalitet Program våren 2015 Kära medlemmar! Nu lämnar vi jubileumsåret bakom oss och ser in i det nya året med spännande aktiviteter.

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Tore Kurlbergs vänner

Tore Kurlbergs vänner S ä l l s k a p e t Tore Kurlbergs vänner Medlemsblad nr 5 Februari 2007 Ordföranden har ordet Fyra år har gått sedan Sällskapet Tore Kurlbergs vänner bildades och det är intressant att se hur en liten

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb

Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Djurlivet i dammarna på Romeleåsens Golfklubb Inventering Innehåll: 1 Sammanfattning 2-6 Bilder och korta beskrivningar 7 Rekommendationer och åtgärder Observerat djurliv 2008 (Per Nyström & Marika Stenberg,

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8

25/7-17/9 2015. Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7. Strandkväll i Åsa 20/8 Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Sommarprogram 25/7-17/9 2015 Här är några av sommarens aktivitetern: Teater i Gunneboskogen 2/7 Strandkväll i Åsa 20/8 Kvällsutflykt till Flusåsparken

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer