OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion"

Transkript

1 OUMAN EH-200 SERIEN Värmeregulator med GSM funktion

2 OUMAN EH-200 Intelligent värmeregulator Ouman är nummer ett. Avändarvänlighet och reglernogrannhet har öppnat vägen till framgång för Oumans produkter. Kunskap om kundernas krav och kunnande kombinerat med den senaste teknologin och en modern design har skapat framgångsrika produkter. Våra produkter spar miljön genom energibesparning, energihushållning samt förbättrar boendetrivsel och säkerhet. Ouman Finland AB:s starka sidor är hög kvalitet, bra kundservice, snabba leveranser och rätt prisnivå. Enligt en företagsundersökning, gjord av Ekonomiska informationsbyrån, representerar Ouman Finland Ab eliten inom sin bransch. Ouman fick första priset i landskapet INNOSUOMI-tävlingen år Vår moderna fabrik i Kempele möjliggör en fortsatt stabil utveckling. Ouman Finland AB är ett av de kraftigt växande högteknologiföretagen i Finland. Tillförlitligheten och kvaliteten är också av högsta klass. Ouman Finland AB har tilldelats högste kreditvårderling, som endast någon procent av företagen i Finland uppnår. INTRESSE! VÅRT GEMENSAMMA Mer om Ouman: EKONOMISK VÄRMEREGLERING tillhör den nya generationen värmeregulatorer. Dess mångsidighet, intelligens och öppenhet har gjort den till den populäraste regulatorn bland vattenburna uppvärmningssystem. Användarvänligheten har ända sen början varit en viktig framgångsfaktor för, bl.a. tack vare dess informativa och vägledande sifferfönster, talenhet och nu även den nya GSM -kommunikationen. GSM-kommunikation GSM höjer fastighetens automationsnivå till nya nivåer. Förutom värmeregleringen har regulatorn flera styrnings- och alarmfunktioner för fastighetsautomation. Det är nu enkelt att kontrollera dessa funktioner med hjälp av GSM-textmeddelanden (se följande uppslag). Logiskt användargränssnitt Menyerna i regulatorn har gjorts så lättförståliga, att användaren i normala fall klarar sig utan bruksanvisningar. Menyernas språk kan användaren själv välja (finska svenska). Visar den verkliga reglerkurvan Till skillnad från traditionella regulatorer hjälper EH-200 användaren genom att se en reglerkurva som går exakt enligt de inställda värdena. Den automatiskt böjde reglerkurvan förändrar sig i realtid, när användaren ställer in normvärden för framledningens temperatur vid olika utomhustemperat. (normvärdespunkter finns för utomhustemperaturerna -20 C, 0 C och +20 C). Förhindrar användaren att göra misstag Regulatorn gör vid behov ett automatiskt korrigeringsförslag, om användaren ställer reglerkurvan till en form som avviker från det normala. På detta sätt undviker man typiska användarefel, som ofta är orsak till att uppvärmningssystem inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Instruerar med hjälp av tal eller text I regulatorn finns en unik info-funktion. Du får information om funktionen som du vill använda, samt klara anvisningar antingen tal (pat.pend) eller klartext i sifferfönstret. Talenheten (tilläggsutrustning) går lätt att koppla till varje regulator i EH-200 serien med hjälp av en stickkontakt.

3 Lätthanterligt Unik info om framledningstemperatur Informationen visar användaren i tabellformat, alla de faktorer som för tillfället påverkar framledningstemperaturen. Med hjälp av informationen är det också lätt att upptäcka felaktiga inställningar. V1 Framledn. C >Enligt kurvan 45 Utemp.fördröj. -2 Natt/borta 0 Maxgr.påverk 0 Mingr.påverk 12 Sammanl.verk. =55 Om t. ex. framledningstemperaturen är alltför hög, trots att kurvan är korrekt inställd, kan användaren lätt se att minimigränsvärdet är för högt. Tips! Gör överlämnandel av objektet enkelt! Låna ut en talenhet till kunden och låt honom lära sig regulatorns finesser i lugn och ro. Regulatorn talar för sig själv! VVS-konstruktörens kommentar: En lättanvänd topprodukt! Hösttorkningsfunktion Med höstens torkfunktion höjs framledningstemperaturen automatiskt för en viss tid. Då minskar fuktigheten i konstruktionerna och därigenom försvinner känslan av kylighet, som ofta förekommer efter sommaren. I fastighetsbolaget är invånarna nöjda. Klara bruksanvisningar Med regulatorn följer en illustrerad bruksanvisningsmanual, i vilken också finns installation- och serviceguide för auktoriserad Ouman-personal. I anläggningar som vi planerat har vi ofta märkt att fastighetens värmeregulator inte fungerar på önskat sätt. Oftast beror detta på att man inte vet hur regulatorn skall användas. Problemet uppträdets vid anläggningar där planerade funktioner har implementerats med programer bara DDC-regulator utan anslutning till överordnat system. Ett annat typiskt problem vid användning av ovannämnda regulator är att vid driftsättning av till och med små tilläggsfunktioner krävs att tillverkarens programerare utför den nödvändiga förändringen i programmet. Med seriens produkter har dessa problem inte förekommit tvärtom är regulatorerna mycket enkla och tydliga att använda. Dessutom har de färdigt alla för värmereglering typiska funktioner oavsett om fastigheten är kopplad till fjärrvärme eller om fastigheten har egen panna. Enligt vår erfarenhet är EH-200 regulatorernas regleringsnoggrannhet av mycket hög klass och GSM-kommunikation möjliggör distansanvändning. Då produkten å andra sidan är konkurrenskraftig med tanke på priset, kan vi rekommendera valet av som värmeregulator till alla fastigheter. Ilkka Hakonen VVS-Ing. byrå Lindroos AB Jyväskylä

4 OUMAN EH-200 Värmeregulator med GSM kommunikation EH-203 och EH-201/L regulatorerna har en anslutningsmöjlighet för GSM (tilläggsutrustning). GSM är en mobillösning för den moderna människan; du kan röra dig fritt och fortfarande ha full kontroll över fastigheten. Fastighetens uppvärmning kan nu kontrolleras och fjärrstyras med hjälp av GSM-textmeddelanden. Man kan även ansluta andra styrnings- och alarmfunktioner till Ouman regulatorn. Meddelande som kommer till mobiltelefonen innebär då snabb hjälp och mera säkerhet. Du kan ta GSMfunktionen i bruk omfående eller senare när du anser det vara aktuellt. MÄTNINGAR STYRNINGAR ALARM Fastigheten eller hemmet ständigt under kontroll var du än är Fastighetens händelser är nu lätta att kontrollera med hjälp av textmeddelanden via mobiltelefon var du än är. Du behöver ingen bruksanvisning, då du genom att skicka meddelandet "nyckelord" som textmeddelande åt regulatorn får hela listan som svar till din mobiltelefon. Genom att välja t. ex. "mätningar" från listan och skicka det till regulatorn, får du som svar regulatorns all mätinformation (t.o.m. 11 st.) Med hjälp av mobiltelefonen kan du även kringgå tidprogrammet och ställa in sänkningen av temperaturen till exakt rätt tid. Du kan också fjärrstyra lås på dörrar eller bastu m.m.

5 Framtids teknologi Komfort och inbesparningar med mobiltelefon Regulatorns uppgift är att automatiskt hålla jämn värme. Tidvis uppkommer det dock situationer, när det är bra att granska och ändra normvärden för att effektivsera komfort och inbesparning. Nu sköts detta behändigt med hjälp av GSM-textmeddelanden; du ändrar bara till nytt värde i textmeddelandet du fått av regulatorn och skickar meddelandet tillbaka. Då Ouman är en intelligent regulator accepterar den bara förändringar som sker inom rimliga gränser. GSM-kommunikation, som fungerar med textmeddelanden. GSM-kommunikation är även ett oersättligt verktyg för fastighetstekniken. Säkerhet i realtid Husägarens kommentar: Jag ville ha säkerhet till värmeregleringen Kiinteistöhuoltomiehen kommentti När något avvikande inträffar skickar regulatorn genast ett klart formulerat textmeddelande direkt till GSM-telefonen. Man kan samtidigt koppla upp 7 alarmdetektorer till en Ouman värmeregulator; t. ex. inbrott, vattenskada, rökgasens temperatur osv. Ouman kan även fungera som extra minne genom att påminna om en halvtom m.m. Med endast små medel har du ett mångsidigt och pålitligt tillägg till säkerheten. Jag bor i Karjasilta i Uleåborg i ett småhus, som är byggt på 40-talet och grundrenoverat på 80-talet. Som uppvärmningssystem har vi vattenburen centraluppvärmning. Jag reser mycket i mitt arbete. Jag ville vara säkrare att huset skulle hålls varmt så länge jag är hemifrån. Dessutom vill jag i tid få besked om eventuella problem med uppvärmningssystemet innan större skador sker. Ouman kunde erbjuda mig en lösning. EH-203 regulatorn är enligt min åsikt tillräckligt lättanvänd och tydlig. Regulatorn hade de egenskaper, vilka jag ville ha och dessutom kan jag lätt kontrollera alarmena. Jag får besked om avvikande situationer direkt till min mobiltelefon. Jag kan även följa hemmets temperaturer och till och även ändra dem, fastän jag är långt ifrån mitt hem. Att utföra förändringarna är enkelt med de bekanta textmeddelandena. Kim Gussander, Fabrikssevricechef Uleåborg

6 OUMAN EH-200 Långt framskriden värmereglerteknik regulatorerna representerar en ny intelligentare reglerteknik. De har flera egenskaper, som förbättrar regleringen och spar energi, och dessutom även automatiska funktioner som användarna har önskat. Reglerar upp till tre reglerkretsar I regulatorfamiljen finns passande regulatorer för olika vattenburna uppvärmningssystem som radiatorer, golvvärme eller luftkonditionering samt reglering av tappvarmvatten. Dessutom är regulatorserien anpassad för fjärrvärmeväxlare, panna, varmvatten beredare, lokalt värmesystem samt jordvärmealternativ. Regulatorserien lämpar sig för fastigheter av alla storlekar. Installatörens val Oumans progressiva teknologi uppskattas av branschens tillverkare och yrkesmänniskor. -serien: EH-203 EH-201/L EH-201/V En digital regulator med tre kretsar (Två uppvärmning, en tappvarmvatten) En digital regulator med en krets (En uppvärmning) En digital regulator med en krets (En tappvarmvatten) Känner skillnaderna i olika fastigheter Tjocka stenväggskonstruktioner binder och avger värme på ett helt annat sätt än lätta träväggar. I kan man ställa in en fördröjningsfunktion för mätningen av utomhustemperaturen. Vid snabba förändringar av utetemperaturen ändrar regulatorn inte att framlednings temperaturen i samma takt, utan fungerar enligt ett medelvärde den mätt upp över en längre tidsperiod. Sparar utan avkall på komforten genom en intelligent effektbegränsning För fastighetsägaren är förbrukning vid toppeffekt dyr. Anslutningseffekten, som faktureringen baserar sig på, kan minskas genom att förhindra att effektförbrukningen stiger över en viss förinställd gräns under perioder kw eller l/s med hög förbrukning. Till EH-200 kan man koppla uppföljning av fjärrvärmens effektförbrukning från en energimätare. I regulatorn inställs ett fastighetsspecifikt toppeffektvärde. När effektförbrukningen närmar sig detta värde börjar regulatorn att minska på uppvärmningseffekten. Tillgången av varmt tappvarmvatten är hela tiden tryggad. En kort effektminskning märks inte i rumstemperaturen, den avspeglas endast i ägarens ekonomi. Pålitlig mätnoggrannhet Ouman temperaturgivare uppfyller Finlands Fjärrvärme verks rekommendationer. Det grafiska trendbildfönstret underlättar finjusteringen. visar framledningstemperaturens trender grafiskt, vilket gör det lättare att gestalta reglerprocessen. Trend TV Framledn 55 C Trendbildfönstret hjälper installatören då han ställer in regulatorn. Automatisk konfigurering regulatorns automatiska konfigurationsprogram underlättar och och snabbar upp idrifttagningen. De i fabriken förinställda normvärdena passar i flesta objekt. Regulatorn läser av inkopplade givare och tar automatiskt i bruk de önskade reglerkretsarna. Om t. ex. den andra uppvärmningskretsens framledningsgivare inte är inkopplad, lämnar regulatorn automatiskt bort den andra uppvärmningskretsen (V2) från alla menyer.

7 Precision och inbesparningar Tips! Dela upp golvvärmen på så sätt, att kakelbeklädda ytor utgör en skild reglerkrets. Då kan du med hjälp av EH-203:ans andra reglerkrets (L2) styra värme till de kakelbeklädda ytorna även på sommaren. På så sätt känns inte "stenytan" kalla. Man kan även snabbt avlägsna fuktighet från våtutrymmen. Patenterad sparstrategi för tappvarmvattnet har en långt utvecklad regleralgoritm för tappvarmvatten, som garanterar minimala svängningen. Automatiska förändringar av inställningsvärdena lugnar ner regleringen, när det inte finns någon förbrukning. Tips! Golvvärme som efterreglering till värmeelementkretsen. Under sommartiden stannar värmekretsens pump och en tillräcklig golvuppvärmning garanteras genom att lämna på regleringen för såväl fjärrvärmens som golvvärmens reglerventiler. Installatörens kommentar: Förtjänar sitt pris som en klar inbesparning! EH-200 seriens regulatorer är mycket lätthanterliga. De har användningsinstruktioner via en skild talapparat eller som text på bildskärmen; regulatorn ger råd till användaren. En komplett och detaljerad användarhandbok levereras tillsammans med produkten. EH-200 seriens regulatorer har ett mycket bra pris/kvalitetsförhållande. Seriens regulatorer förtjänar sitt pris som en klar inbesparning av energi. Därtill ger de kvalitet och säkerhet till boendet. EH-200 är mångsidig; samma regulator lämpar sig för olika system. Med 10 års Ouman-erfarenhet kan jag säga att korrekt värmereglering betyder verkligen inbesparningar. Regulatorena har massvis med olika användningsmöjligheter. Som en finsk produkt sker regulatorernas apparatoch tekniska rådgivning på det egna språket direkt av utvecklarna. Det är trevligt att använda en produkt, vilken man kan lita på. Matti Roitto Lämpö Roitto Ky Kuusankoski

8 OUMAN EH-200 Mer än en värmeregulator :s många temperaturmätningar och ventilstyrningar möjliggör användandet av regulatorn i många olika centraluppvärmningssystem. Förutom detta har EH-200 tilläggsegenskaper med vilka man kan styra och kontrollera fastighetsautomation på flera olika sätt. Anslutningsmöjligheten för ett flertal alarmdetektorer ökar säkerheten och övervakningen. Kontrol av vatten- och energiförbrukningen leder oftast till besparning. Utetemperatur 1 2 V1 framledningstemperatur 3 V1 rumstemperatur 4 V1 returvattentemperatur 5 V2 framledningstemperatur 6 Tips! Fyra mätningar (6, 9, 10, 11) kan du använda för alarmindikering; t. ex pumpens värmerelä... (kontaktinformation). Vind, sol, R2 rum eller fri mätning 7 8 TV framförh. 9 TV framledningsvatten D1 D2 D3 Fri mät- eller alarminformation Fri mät- eller alarminformation lux m/s t. ex. alarm från pumpe Fri mät- eller alarminformation Databuss C t. ex. fjärrvärmemängdsmätare t. ex. tryckmätare 11 mätningar har mångsidiga mätmöjligheter; närmare bestämt klarar den att avläsa 14 parallella mätvärden samtidigt: 11 NTCmätningar och 3 digitala ingångar. I EH-201 modellerna på samma sätt: 7 NTC mätningar och 2 digitala ingångar. Mätdata kan också avläsas från en databuss med hjälp av ett skilt adapterkort. 3 digitala ingångar Ouman EH-300 har tre digitala ingångar, till vilka man kan koppla mät, alarm-, eller styrfunktioner. Med hjälp av de digitala ingångarna får regulatorn information t. ex. om förbrukningen av fjärrvärme och energi, fastighetens vattenförbrukning eller alarm från pump.

9 Mångsidighet V 3-lägestyrd 24 VAC Mångsidig ställdonstyrning Till varje reglerkrets går det att koppla antingen en 3-lägesstyrd 24 VAC ställdon eller en spänningsstyrd ( V/2...10V) ställdon. OBS! Dessutom kan man koppla en 230 VAC -ställdon till kretsen, om båda reläerna är lediga. 230 VAC V Tips! Regulatorn är idealisk för saneringsobjekt, då man kan koppla olika slag av existerande ställdonen till den. Utnyttja fungerande fältapparater! 2 relästyrningar har som standard två reläutgångar med vilka man kan styra t. ex. en cirkulationspump (pumparnas sommarstopp), takfläkt, ytterdörrarnas lås, bastuugnen, utomhusbelysning, bilvärmaruttag m.m. Tips! Takfläkten kan styras med hjälp av EH-200 både med tidsstyrning och enligt utetemperaturen. Mångsidiga alarmfunktioner har alarm för givarfel som standard, framledningsvattnets temperaturs avvikelser från normvärdet, övre värmegräns för tappvarmvattnet och frysfara för uppvärmningssystemet. Förutom dessa kan regulatorn ange externa alarm, antingen genom mätningarna 6, 9, 10 eller 11 eller genom de digitala ingångarna. Externa alarm kan namnges med apparatens texteditor. Från regulatorns textfönster framgår vad som utlöste alarmet. Dessutom börjar regulatorns interna summer att alarma. INRE ALARM Givarefel Överhettning EXEMPEL PÅ EXTERNA ALARM Hög fukt Vattentryck Övervärme! Mätning 9 Rökgas 195 C I detta exempel har rökgasens temperaturmätning (TMEXH) kopplats till regulatorn. En höjning av rökgasens temperatur är ett tecken på sot i pannan. På grund av energi- och säkerhetsskäl bör pannan sotas. Förflyttning av alarmen I alarmsituation: Regulatorn kan informera med en tydlig text direkt till användarens GSM-telefon eller till OuNet-kontrollrummet om vad som orsakade alarmet och var det inträffade. Kontakten i regulatorn kan koppla på en signallampa eller summer eller framföra alarminformationen till fastighetens alarmcentral. Avvikelsealarm Frysrisk Fastighetens alarmcentral flyttar alarmet vidare Liten mängd olja Inbrottsalarm OuNet kontrollrum

10 OUMAN EH-200 Till fastigheter av alla storlekar :s flexibilitet och öppenhet gör den till en värmeregulator för fastigheter. Man kan konstruera reglersystem med seriens regulatorer till både småhus som stora bostadshus och affärsfastigheter. EH-200 är öppen för olika slags fjärrkontrollsystem. Fastighetens händelser och förbrukningsvärden kan nu följas upp och styras via GSM-telefonens fönster, via en PC eller regulatorn. Alarmmeddelanden kan mottas med en GSM-telefonen. Enkel GSM-övervakning 1. Anslutning av en EH-200 regulator till GSM GSMmodem GSM-modemet anslutes direkt till regulatorn. Kommunikationen i regulatorn sker med hjälp av nyckelord. Med GSM-telefonen kan du: motta och kvittera alarmen från EH-200 regulatorn - avläsa mätvärden - bläddra och ändra användarnivåns normvärden - bläddra och ändra modifiera regulatorns styrningar - granska framledningsvatten och se vilka faktorer som påverkar temperaturens för tillfället förbikoppla klockan aktiverade tidsprogram antingen permanent eller temporärt - utföra spolning av ventilen GSMnät GSMnät 2. Ansluta flera EH-200 regulatorer till GSMövervakning GSMmodem TC 3 GSM-övervakningen kan anslutas via RS-485. Man kan koppla flera regulatorer till databussen genom att installera ett adapterkort till varje regulator. GSM-modemet kopplas till RS-485 med hjälp av EH-686, som styr busstrafiken. Varje produkt som är kopplad till databussen ges en apparatkod (t. ex. TC1). På så sätt kan systemet identifiera med vilken regulator användaren vill kommunicera. I/O enhet EH-686 TC 1 + EH-485-kort RS-485- databuss TC 2 + EH-485-kort TC 4 + EH-485-kort + EH-485-kort

11 Fjärrstyrning och övervakning Ouman OuNet PC-kommunikation för kontroll av stora övervakningens heter Anslutning av en EH-200 regulator till en övervakningcentral I regulatorn finns det som standard färdig beredskap, att ansluta till OuNet -övervakning med en fast anslutning eller via modem. Vid användning av en fast anslutning kan avståndet mellan regulatorn och PC:n vara högst 25m. OuNet övervaknings enhet Modem Telefonnät tai GSM-nät Modem Anslutning av flera EH-200 regulatorer till en övervakningscentral En OuNet-övervakning för flera regulatorer kan anslutas som en fast förbindelse eller via modemförbindelse och man kan använda antingen en LON-buss eller en RS-485 databuss. I varje regulator, som kopplas till databussen, installeras ett lämpligt adapterkort för databuss. I en RS-485 styrs busstrafiken med I/O enheten EH Fast övervakning: RS-485 databuss Då man använder RS-485 vid övervakning kan man endast koppla Ouman-regulatorer till databussen. Om man använder en LON-buss, så kan man även koppla andra produkter som fungerar i LON-omgivningar förutom Ouman-regulatorerna. 4.Övervakning per modem: LON-buss OuNet övervaknings enhet I/O enhet EH-686 OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät ellet GSM-nät Modem RS-485- data buss +EH-485-kort LON-bus ECHELON SLTA +EH-485-kort 2.Fast övervakning: LON-buss +EH-485-kort Produkt yy Produkt xx + LON-200 kort + LON-200 kort OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet ECHELON SLTA LONbus +LON-200-kort Vicevärdens kommentar: Användningen kräver ingen specialutbildning! +LON-200-kort Produkt yy Produkt xx Oulun Sivakka AB har över 6000 hyreslägenheter runt om i Uleåborg och antalet växer i medeltal med 200 nya lägenheter årligen. Genom att fungera som entreprenör kan Oulun Sivakka garantera invånarna en trivsam livsmiljö i väl utrustade hyreslägenheter. 3. Övervakning per modem: RS-485 databuss OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät eller GSM-nät RS-485-databuss Modem I/O enhet EH-686 Jag uppskattar lätthanterligheten och tydligheten hos Oumans produkter. Man hittar enkelt grundegenskaperna i Ouman-regulatorerna. Fastighetsskötseln kan lätt utföras med nödvändiga åtgärder för värmeregleringen utan någon specialutbildning. Oumans produkterna är prisvåra. Produkternas säkerhet är mycket bra och det är enkelt att få tekniskt stöd. På grund av detta har Oulun Sivakka rekommenderat VVS-konsulter att använda Ouman-produkter i Sivakkas moderniseringsprojekt och produktion. +EH-485-kort +EH-485-kort +EH-485-kort Hannu Sassali Lokal vicevärd Uleåborg

12 OUMAN EH-200 Värmeregulatorer OUMAN EH-203 OUMAN EH-201/L OUMAN EH-201/V TEKNISKA INFORMATION Trekretsregulator (Två uppvärmning, en tappvatten) Enkrets uppvärmningsregulator Enkrets tappvattensregulator Matningsspänning Kapsling Skyddsklass Mått (mm): Vikt: Riktning på kabelgenomföring Regulatortyp Mätvärden Tidprogram Digitalingångar Styrningsutgångar GSM Control Relästyrnings utgångar Alarmreläets utgångar Dataöverföringsanslutn Röstenhetanslutningen Användingstempertur Lagerhållningsstemp GODKÄND HOS EMC-direktiv - Störningstolerans - Störningsavgivning Svagströmsdirektiv - Säkerhet Garanti Tillverkare 230 VAC, 50 Hz, 0,2 A PC/ABS Utan lockpackning IP 41 bredd 230 mm, höjd 145 mm, djup 60 mm ( med distanser 65 mm ) 1200 g 1000 g 1000 g Uppifrån eller nerifrån (dispaly/knappsats vändbara), kablegenomföringar också i botten I värmereglerkretsar PID, i tappvatten- PID PID + framförhållning + snabbkörning kretsen PID+framförhålnning+snabbkörning 11 st ( NTC 10 kω ) + 3 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar max. 7 programperioder/reglerkrets(reglerkretsarna har 14 programperioder), max. 7 programperioder/relä (startar-slutar = 1 programperiod) 3 st 2 st 2 st Till digitalingång kopplas potentialfri kontakt( belastning VDC/ 20 ma ) 3 st, (ställdonens sammanlagda effekt max. 25 VA) 1 st (max. 13 VA) 1 st (max. 13 VA) 3-läges (24 VAC) eller spänningstyrning V ( V) nej ja nej 1st växelkontakt relä 230 VAC / 6(1)A, 1 st slutande kontaktrelä 230 VAC / 6(1)A 1 st 24 VAC / 1A C, RS-485 eller LON Med stickkontakt C C 89/336/EEC, 92/31/EEC EN EN /23/EEC EN år Ouman Finland Oy, Kempele Finland EH-200 SERIENS TILLÄGGSUTRUSTNING Talenhet En Input/Output enhet Adapterkort för databuss GSM-modem Modem OUMAN VB-200 OUMAN EH-686 OUMAN EH-485 och LON-200 NOKIA 30 VB-200 ger exakta instruktioner och beskriver funktionerna samt varnar för felaktiga inställningar med ett klart och tydligt tal. Detta skev alltid när man trycker på - tangenten. Det finns att få versioner för olika språk. OUMAN FINLAND OY OUMAN SVERIGE AB Box 710 SE TYRESÖ Tfn Fax En Input/Output enhet, som innehåller reläer, analoga och digitala ingångar samt analoga utgångar. Med hjälp av enheten kan man tidstyra reläfunktioner och överföra larm via de digitala ingångarna. EH-686 kan också fungera som värd (master) på Ouman RS-485 bussen, varvid dess uppgift är att styra buss-trafiken. Besök Solkraftsvägen 16 B SE STOCKHOLM EH-485 och LON-200 är adapterkort för databuss med vilka man kan ändra EH-200 seriens regulatorers seriebussledning till att vara kompatibel med RS-485 eller LON databussar. RS-485 databussen erbjuder en möjlighet att kombinera flera Ouman-regulatorer till en OuNet-övervakning eller GSM-övervakning. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra produkt sortiment. Genom att koppla ett GSMmodem till regulatorn kan man kommunicera med regulatorn via en GSM-telefon med hjälp av textmeddelanden eller koppla regulatorn trådlöst till OuNet-övervakningen. Tillförlitligt modem, med vars hjälp man t. ex kan koppla regulatorn till OuNet övervakningssystem via telefonnätet. IDEASAMPO /RAAHEN KIRJAPAINO OY

V1 Framledn. C >Enligt kurvan 45 Utemp.f rdr j. -2 Natt/borta 0 Maxgr.p verk 0 Mingr.p verk 12 Sammanl.verk. =55

V1 Framledn. C >Enligt kurvan 45 Utemp.f rdr j. -2 Natt/borta 0 Maxgr.p verk 0 Mingr.p verk 12 Sammanl.verk. =55 OUMAN EH-200 SERIEN GSM/Web-styrd regulator MODBUS alla GSM-telefoner. WEB-baserad anslutning över Internet/Intranet EH-net: MODBUS www.ouman.se OUMAN EH-200 GSM/Web-styrd regulator INTRESSE! EKONOMISK

Läs mer

Intelligent. ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS

Intelligent. ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS Intelligent ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS OUMAN EH-105 Ouman är nummer ett. Användarvänlig Ouman EH-105 är en intelligent luftbehandlings-regulator för alla typer av applikationer. Regulatorns

Läs mer

Intelligent värmeregulator för småhus

Intelligent värmeregulator för småhus - Spar energi - Garanterar jämn rumstemperatur - Passar för alla vattenburna värmesystem - Fler mätningar och larmfunktioner - GSMkommunikation - Kan anslutas till Intranet eller Internet Intelligent värmeregulator

Läs mer

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800

Installationsguide. Extern enhet för EH-800 regulator serien. www.ouman.fi EXP-800 EXP-800 www.ouman.fi Extern enhet för EH-800 regulator serien Installationsguide Extern enhet för EH-800 regulator serien NOTERAR 2 INNEHÅLL EXP-800 för paralel styrning av ytterligare en värmekälla sida

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

EH-203. Användarmanual. Värmeregulator. www.ouman.fi. Olika uppvärmningssystem: Olika sätt att producera värme: Möjlighet till fjärranslutning:

EH-203. Användarmanual. Värmeregulator. www.ouman.fi. Olika uppvärmningssystem: Olika sätt att producera värme: Möjlighet till fjärranslutning: EH-3 Värmeregulator Användarmanual OUMAN EH-3 är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna uppvärmningssystem.

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Regulator för tre kretsar. - Styrning för 2 reglerkretsar - Styrning för 1 varmvattenkrets ANVÄNDAR- MANUAL

Regulator för tre kretsar. - Styrning för 2 reglerkretsar - Styrning för 1 varmvattenkrets ANVÄNDAR- MANUAL Regulator för tre kretsar - Styrning för 2 reglerkretsar - Styrning för 1 varmvattenkrets ANVÄNDAR- MANUAL www.ouman.se Användarmanualen består av tvår delar. De ämnesområden som är avsedda för alla användare

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

Den nya generationens regulatorer och ventiler

Den nya generationens regulatorer och ventiler Den nya generationens regulatorer och ventiler Vexve - Den nya generationens regulatorer och ventiler Då du önskar värma ditt hem energieffektivt har valet av rätta anordningar och övriga delar en stor

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme 2004.02 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer PDS 46.150 se produktdatablad flexotron 400 flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer Användningsområden Används allmänt i ventilation, luftkonditionering och värmesystem, eller i

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Styr- och reglerteknik med tanke på framtiden 10 2006 5005 Bygga nytt, bygga om eller bygga till för att få det precis som vi vill ha det Olika människor har

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se OUMAN EH-800 Värmeregulator Användarmanual www.ouman.se OUMAN EH-800 översikt EH-800 regulator för vattenburna värmesystem i bostäder och industrifastigheter. Till regulatorn finns möjlighet att ansluta

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner

TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2112 Värmeregulator med optimeringsfunktioner TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utkompenserad styrkurva och referensgivare. Du får:

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85

CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme V5-85 CF2 Trådlöst styrsystem för golvvärme Datablad V5-85 Exempel på användning Enkelt golvvärmesystem CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerade golv- och radiatoruppvärmningssystem

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Klimat & Energi optimering

Klimat & Energi optimering Klimat & Energi optimering Med EVR-WMP får du tillgång till Fastighetsautomation med webbteknik EVR-WMP familjens överhuvud IMSE WebMaster Pro är en vidareutveckling av IMSE WebMaster med fler anslutningsmöjligheter,

Läs mer

Daggpunktsreglering ergoflex D

Daggpunktsreglering ergoflex D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Reläutgång

Läs mer

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme flik plats revision 9 550 04 2007 Regin product information Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme Corrigo E-seriens värmeregulatorer är avsedda att reglera upp till tre radiatorkretsar. De

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Rumsregulator STRA-04

Rumsregulator STRA-04 Rumsregulator STRA-04 STRA är en förprogrammerad rumsregulator avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Den är förprogrammerad med kommunikation och passar för användning i lokaler där

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin

Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Bruksanvisning Tassu 420 1 (16) Bruksanvisning Espotel Tassu 420 - styrautomatik för såmaskin Kappelitie 6, FI-02200 Espoo Version: 1.5 Föränd. datum 02.07.08 Godk..-- Bruksanvisning Tassu 420 2 (16) Versionshistoria

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. och 24 V a.c. V5-04 Beskrivning Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator ECL Comfort 110 har display med bakgrundsljus. För

Läs mer

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator

PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Produktblad 2.14 Utgåva 09.00 PM-8900 Fläktstyrningsmodul TC-8900 Rumsregulator Introduktion TC-8900 är en serie analoga regulatorer, utvecklade för styrning av fancoils med två rörs, två rörs med change-over,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Poolstyrning PremiumLine X15

Poolstyrning PremiumLine X15 Poolstyrning PremiumLine X15 13847-00.1I Handledning Art. nr: 13847 Utgåva 1.0 Innehåll Innehåll 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsföreskrift 3 1.2 Symbolförklaring 3 2 Vad ingår

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600

BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 BRUKS- OCH INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR ENSTO ECO600 RAK64.1 12.12.2007 ALLMÄN INFO ECO600 - enheten är avsedd för övervakning och styrning av mindre fastigheter. Enheten har GSM-förbindelse, med vilken

Läs mer

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar

LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR. Bruks- och installationsanvisning D18067Ar LOKASET R TRÅDLÖST ÖVERFYLLNADSALARM FÖR TANKAR Bruks- och installationsanvisning D18067Ar Innehållsförteckning 1. Funktionssätt 4 2. Användning 5 3. Installation 6 4. Funktionsläge 8 5. Service 9 6.

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Rekommenderad tilläggsutrustning

Rekommenderad tilläggsutrustning www.hogforsgst.com GST-värmecentral är rätt val för inkoppling av fastighet till fjärrvärme. Det är möjligt att förbättra energibesparingen, underhållet och värmesystemets livslängd genom tilläggsutrustning.

Läs mer

Värmeregulator för tre kretsar ANVÄNDAR- MANUAL. - Två för värme - En för tappvarmvatten. www.ouman.se

Värmeregulator för tre kretsar ANVÄNDAR- MANUAL. - Två för värme - En för tappvarmvatten. www.ouman.se Värmeregulator för tre kretsar - Två för värme - En för tappvarmvatten ANVÄNDAR- MANUAL www.ouman.se H23 är en värmeregulator för 3 kretsar (två reglerkretsar och en varmvattenkrets). Anslutnings- och

Läs mer