OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion"

Transkript

1 OUMAN EH-200 SERIEN Värmeregulator med GSM funktion

2 OUMAN EH-200 Intelligent värmeregulator Ouman är nummer ett. Avändarvänlighet och reglernogrannhet har öppnat vägen till framgång för Oumans produkter. Kunskap om kundernas krav och kunnande kombinerat med den senaste teknologin och en modern design har skapat framgångsrika produkter. Våra produkter spar miljön genom energibesparning, energihushållning samt förbättrar boendetrivsel och säkerhet. Ouman Finland AB:s starka sidor är hög kvalitet, bra kundservice, snabba leveranser och rätt prisnivå. Enligt en företagsundersökning, gjord av Ekonomiska informationsbyrån, representerar Ouman Finland Ab eliten inom sin bransch. Ouman fick första priset i landskapet INNOSUOMI-tävlingen år Vår moderna fabrik i Kempele möjliggör en fortsatt stabil utveckling. Ouman Finland AB är ett av de kraftigt växande högteknologiföretagen i Finland. Tillförlitligheten och kvaliteten är också av högsta klass. Ouman Finland AB har tilldelats högste kreditvårderling, som endast någon procent av företagen i Finland uppnår. INTRESSE! VÅRT GEMENSAMMA Mer om Ouman: EKONOMISK VÄRMEREGLERING tillhör den nya generationen värmeregulatorer. Dess mångsidighet, intelligens och öppenhet har gjort den till den populäraste regulatorn bland vattenburna uppvärmningssystem. Användarvänligheten har ända sen början varit en viktig framgångsfaktor för, bl.a. tack vare dess informativa och vägledande sifferfönster, talenhet och nu även den nya GSM -kommunikationen. GSM-kommunikation GSM höjer fastighetens automationsnivå till nya nivåer. Förutom värmeregleringen har regulatorn flera styrnings- och alarmfunktioner för fastighetsautomation. Det är nu enkelt att kontrollera dessa funktioner med hjälp av GSM-textmeddelanden (se följande uppslag). Logiskt användargränssnitt Menyerna i regulatorn har gjorts så lättförståliga, att användaren i normala fall klarar sig utan bruksanvisningar. Menyernas språk kan användaren själv välja (finska svenska). Visar den verkliga reglerkurvan Till skillnad från traditionella regulatorer hjälper EH-200 användaren genom att se en reglerkurva som går exakt enligt de inställda värdena. Den automatiskt böjde reglerkurvan förändrar sig i realtid, när användaren ställer in normvärden för framledningens temperatur vid olika utomhustemperat. (normvärdespunkter finns för utomhustemperaturerna -20 C, 0 C och +20 C). Förhindrar användaren att göra misstag Regulatorn gör vid behov ett automatiskt korrigeringsförslag, om användaren ställer reglerkurvan till en form som avviker från det normala. På detta sätt undviker man typiska användarefel, som ofta är orsak till att uppvärmningssystem inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Instruerar med hjälp av tal eller text I regulatorn finns en unik info-funktion. Du får information om funktionen som du vill använda, samt klara anvisningar antingen tal (pat.pend) eller klartext i sifferfönstret. Talenheten (tilläggsutrustning) går lätt att koppla till varje regulator i EH-200 serien med hjälp av en stickkontakt.

3 Lätthanterligt Unik info om framledningstemperatur Informationen visar användaren i tabellformat, alla de faktorer som för tillfället påverkar framledningstemperaturen. Med hjälp av informationen är det också lätt att upptäcka felaktiga inställningar. V1 Framledn. C >Enligt kurvan 45 Utemp.fördröj. -2 Natt/borta 0 Maxgr.påverk 0 Mingr.påverk 12 Sammanl.verk. =55 Om t. ex. framledningstemperaturen är alltför hög, trots att kurvan är korrekt inställd, kan användaren lätt se att minimigränsvärdet är för högt. Tips! Gör överlämnandel av objektet enkelt! Låna ut en talenhet till kunden och låt honom lära sig regulatorns finesser i lugn och ro. Regulatorn talar för sig själv! VVS-konstruktörens kommentar: En lättanvänd topprodukt! Hösttorkningsfunktion Med höstens torkfunktion höjs framledningstemperaturen automatiskt för en viss tid. Då minskar fuktigheten i konstruktionerna och därigenom försvinner känslan av kylighet, som ofta förekommer efter sommaren. I fastighetsbolaget är invånarna nöjda. Klara bruksanvisningar Med regulatorn följer en illustrerad bruksanvisningsmanual, i vilken också finns installation- och serviceguide för auktoriserad Ouman-personal. I anläggningar som vi planerat har vi ofta märkt att fastighetens värmeregulator inte fungerar på önskat sätt. Oftast beror detta på att man inte vet hur regulatorn skall användas. Problemet uppträdets vid anläggningar där planerade funktioner har implementerats med programer bara DDC-regulator utan anslutning till överordnat system. Ett annat typiskt problem vid användning av ovannämnda regulator är att vid driftsättning av till och med små tilläggsfunktioner krävs att tillverkarens programerare utför den nödvändiga förändringen i programmet. Med seriens produkter har dessa problem inte förekommit tvärtom är regulatorerna mycket enkla och tydliga att använda. Dessutom har de färdigt alla för värmereglering typiska funktioner oavsett om fastigheten är kopplad till fjärrvärme eller om fastigheten har egen panna. Enligt vår erfarenhet är EH-200 regulatorernas regleringsnoggrannhet av mycket hög klass och GSM-kommunikation möjliggör distansanvändning. Då produkten å andra sidan är konkurrenskraftig med tanke på priset, kan vi rekommendera valet av som värmeregulator till alla fastigheter. Ilkka Hakonen VVS-Ing. byrå Lindroos AB Jyväskylä

4 OUMAN EH-200 Värmeregulator med GSM kommunikation EH-203 och EH-201/L regulatorerna har en anslutningsmöjlighet för GSM (tilläggsutrustning). GSM är en mobillösning för den moderna människan; du kan röra dig fritt och fortfarande ha full kontroll över fastigheten. Fastighetens uppvärmning kan nu kontrolleras och fjärrstyras med hjälp av GSM-textmeddelanden. Man kan även ansluta andra styrnings- och alarmfunktioner till Ouman regulatorn. Meddelande som kommer till mobiltelefonen innebär då snabb hjälp och mera säkerhet. Du kan ta GSMfunktionen i bruk omfående eller senare när du anser det vara aktuellt. MÄTNINGAR STYRNINGAR ALARM Fastigheten eller hemmet ständigt under kontroll var du än är Fastighetens händelser är nu lätta att kontrollera med hjälp av textmeddelanden via mobiltelefon var du än är. Du behöver ingen bruksanvisning, då du genom att skicka meddelandet "nyckelord" som textmeddelande åt regulatorn får hela listan som svar till din mobiltelefon. Genom att välja t. ex. "mätningar" från listan och skicka det till regulatorn, får du som svar regulatorns all mätinformation (t.o.m. 11 st.) Med hjälp av mobiltelefonen kan du även kringgå tidprogrammet och ställa in sänkningen av temperaturen till exakt rätt tid. Du kan också fjärrstyra lås på dörrar eller bastu m.m.

5 Framtids teknologi Komfort och inbesparningar med mobiltelefon Regulatorns uppgift är att automatiskt hålla jämn värme. Tidvis uppkommer det dock situationer, när det är bra att granska och ändra normvärden för att effektivsera komfort och inbesparning. Nu sköts detta behändigt med hjälp av GSM-textmeddelanden; du ändrar bara till nytt värde i textmeddelandet du fått av regulatorn och skickar meddelandet tillbaka. Då Ouman är en intelligent regulator accepterar den bara förändringar som sker inom rimliga gränser. GSM-kommunikation, som fungerar med textmeddelanden. GSM-kommunikation är även ett oersättligt verktyg för fastighetstekniken. Säkerhet i realtid Husägarens kommentar: Jag ville ha säkerhet till värmeregleringen Kiinteistöhuoltomiehen kommentti När något avvikande inträffar skickar regulatorn genast ett klart formulerat textmeddelande direkt till GSM-telefonen. Man kan samtidigt koppla upp 7 alarmdetektorer till en Ouman värmeregulator; t. ex. inbrott, vattenskada, rökgasens temperatur osv. Ouman kan även fungera som extra minne genom att påminna om en halvtom m.m. Med endast små medel har du ett mångsidigt och pålitligt tillägg till säkerheten. Jag bor i Karjasilta i Uleåborg i ett småhus, som är byggt på 40-talet och grundrenoverat på 80-talet. Som uppvärmningssystem har vi vattenburen centraluppvärmning. Jag reser mycket i mitt arbete. Jag ville vara säkrare att huset skulle hålls varmt så länge jag är hemifrån. Dessutom vill jag i tid få besked om eventuella problem med uppvärmningssystemet innan större skador sker. Ouman kunde erbjuda mig en lösning. EH-203 regulatorn är enligt min åsikt tillräckligt lättanvänd och tydlig. Regulatorn hade de egenskaper, vilka jag ville ha och dessutom kan jag lätt kontrollera alarmena. Jag får besked om avvikande situationer direkt till min mobiltelefon. Jag kan även följa hemmets temperaturer och till och även ändra dem, fastän jag är långt ifrån mitt hem. Att utföra förändringarna är enkelt med de bekanta textmeddelandena. Kim Gussander, Fabrikssevricechef Uleåborg

6 OUMAN EH-200 Långt framskriden värmereglerteknik regulatorerna representerar en ny intelligentare reglerteknik. De har flera egenskaper, som förbättrar regleringen och spar energi, och dessutom även automatiska funktioner som användarna har önskat. Reglerar upp till tre reglerkretsar I regulatorfamiljen finns passande regulatorer för olika vattenburna uppvärmningssystem som radiatorer, golvvärme eller luftkonditionering samt reglering av tappvarmvatten. Dessutom är regulatorserien anpassad för fjärrvärmeväxlare, panna, varmvatten beredare, lokalt värmesystem samt jordvärmealternativ. Regulatorserien lämpar sig för fastigheter av alla storlekar. Installatörens val Oumans progressiva teknologi uppskattas av branschens tillverkare och yrkesmänniskor. -serien: EH-203 EH-201/L EH-201/V En digital regulator med tre kretsar (Två uppvärmning, en tappvarmvatten) En digital regulator med en krets (En uppvärmning) En digital regulator med en krets (En tappvarmvatten) Känner skillnaderna i olika fastigheter Tjocka stenväggskonstruktioner binder och avger värme på ett helt annat sätt än lätta träväggar. I kan man ställa in en fördröjningsfunktion för mätningen av utomhustemperaturen. Vid snabba förändringar av utetemperaturen ändrar regulatorn inte att framlednings temperaturen i samma takt, utan fungerar enligt ett medelvärde den mätt upp över en längre tidsperiod. Sparar utan avkall på komforten genom en intelligent effektbegränsning För fastighetsägaren är förbrukning vid toppeffekt dyr. Anslutningseffekten, som faktureringen baserar sig på, kan minskas genom att förhindra att effektförbrukningen stiger över en viss förinställd gräns under perioder kw eller l/s med hög förbrukning. Till EH-200 kan man koppla uppföljning av fjärrvärmens effektförbrukning från en energimätare. I regulatorn inställs ett fastighetsspecifikt toppeffektvärde. När effektförbrukningen närmar sig detta värde börjar regulatorn att minska på uppvärmningseffekten. Tillgången av varmt tappvarmvatten är hela tiden tryggad. En kort effektminskning märks inte i rumstemperaturen, den avspeglas endast i ägarens ekonomi. Pålitlig mätnoggrannhet Ouman temperaturgivare uppfyller Finlands Fjärrvärme verks rekommendationer. Det grafiska trendbildfönstret underlättar finjusteringen. visar framledningstemperaturens trender grafiskt, vilket gör det lättare att gestalta reglerprocessen. Trend TV Framledn 55 C Trendbildfönstret hjälper installatören då han ställer in regulatorn. Automatisk konfigurering regulatorns automatiska konfigurationsprogram underlättar och och snabbar upp idrifttagningen. De i fabriken förinställda normvärdena passar i flesta objekt. Regulatorn läser av inkopplade givare och tar automatiskt i bruk de önskade reglerkretsarna. Om t. ex. den andra uppvärmningskretsens framledningsgivare inte är inkopplad, lämnar regulatorn automatiskt bort den andra uppvärmningskretsen (V2) från alla menyer.

7 Precision och inbesparningar Tips! Dela upp golvvärmen på så sätt, att kakelbeklädda ytor utgör en skild reglerkrets. Då kan du med hjälp av EH-203:ans andra reglerkrets (L2) styra värme till de kakelbeklädda ytorna även på sommaren. På så sätt känns inte "stenytan" kalla. Man kan även snabbt avlägsna fuktighet från våtutrymmen. Patenterad sparstrategi för tappvarmvattnet har en långt utvecklad regleralgoritm för tappvarmvatten, som garanterar minimala svängningen. Automatiska förändringar av inställningsvärdena lugnar ner regleringen, när det inte finns någon förbrukning. Tips! Golvvärme som efterreglering till värmeelementkretsen. Under sommartiden stannar värmekretsens pump och en tillräcklig golvuppvärmning garanteras genom att lämna på regleringen för såväl fjärrvärmens som golvvärmens reglerventiler. Installatörens kommentar: Förtjänar sitt pris som en klar inbesparning! EH-200 seriens regulatorer är mycket lätthanterliga. De har användningsinstruktioner via en skild talapparat eller som text på bildskärmen; regulatorn ger råd till användaren. En komplett och detaljerad användarhandbok levereras tillsammans med produkten. EH-200 seriens regulatorer har ett mycket bra pris/kvalitetsförhållande. Seriens regulatorer förtjänar sitt pris som en klar inbesparning av energi. Därtill ger de kvalitet och säkerhet till boendet. EH-200 är mångsidig; samma regulator lämpar sig för olika system. Med 10 års Ouman-erfarenhet kan jag säga att korrekt värmereglering betyder verkligen inbesparningar. Regulatorena har massvis med olika användningsmöjligheter. Som en finsk produkt sker regulatorernas apparatoch tekniska rådgivning på det egna språket direkt av utvecklarna. Det är trevligt att använda en produkt, vilken man kan lita på. Matti Roitto Lämpö Roitto Ky Kuusankoski

8 OUMAN EH-200 Mer än en värmeregulator :s många temperaturmätningar och ventilstyrningar möjliggör användandet av regulatorn i många olika centraluppvärmningssystem. Förutom detta har EH-200 tilläggsegenskaper med vilka man kan styra och kontrollera fastighetsautomation på flera olika sätt. Anslutningsmöjligheten för ett flertal alarmdetektorer ökar säkerheten och övervakningen. Kontrol av vatten- och energiförbrukningen leder oftast till besparning. Utetemperatur 1 2 V1 framledningstemperatur 3 V1 rumstemperatur 4 V1 returvattentemperatur 5 V2 framledningstemperatur 6 Tips! Fyra mätningar (6, 9, 10, 11) kan du använda för alarmindikering; t. ex pumpens värmerelä... (kontaktinformation). Vind, sol, R2 rum eller fri mätning 7 8 TV framförh. 9 TV framledningsvatten D1 D2 D3 Fri mät- eller alarminformation Fri mät- eller alarminformation lux m/s t. ex. alarm från pumpe Fri mät- eller alarminformation Databuss C t. ex. fjärrvärmemängdsmätare t. ex. tryckmätare 11 mätningar har mångsidiga mätmöjligheter; närmare bestämt klarar den att avläsa 14 parallella mätvärden samtidigt: 11 NTCmätningar och 3 digitala ingångar. I EH-201 modellerna på samma sätt: 7 NTC mätningar och 2 digitala ingångar. Mätdata kan också avläsas från en databuss med hjälp av ett skilt adapterkort. 3 digitala ingångar Ouman EH-300 har tre digitala ingångar, till vilka man kan koppla mät, alarm-, eller styrfunktioner. Med hjälp av de digitala ingångarna får regulatorn information t. ex. om förbrukningen av fjärrvärme och energi, fastighetens vattenförbrukning eller alarm från pump.

9 Mångsidighet V 3-lägestyrd 24 VAC Mångsidig ställdonstyrning Till varje reglerkrets går det att koppla antingen en 3-lägesstyrd 24 VAC ställdon eller en spänningsstyrd ( V/2...10V) ställdon. OBS! Dessutom kan man koppla en 230 VAC -ställdon till kretsen, om båda reläerna är lediga. 230 VAC V Tips! Regulatorn är idealisk för saneringsobjekt, då man kan koppla olika slag av existerande ställdonen till den. Utnyttja fungerande fältapparater! 2 relästyrningar har som standard två reläutgångar med vilka man kan styra t. ex. en cirkulationspump (pumparnas sommarstopp), takfläkt, ytterdörrarnas lås, bastuugnen, utomhusbelysning, bilvärmaruttag m.m. Tips! Takfläkten kan styras med hjälp av EH-200 både med tidsstyrning och enligt utetemperaturen. Mångsidiga alarmfunktioner har alarm för givarfel som standard, framledningsvattnets temperaturs avvikelser från normvärdet, övre värmegräns för tappvarmvattnet och frysfara för uppvärmningssystemet. Förutom dessa kan regulatorn ange externa alarm, antingen genom mätningarna 6, 9, 10 eller 11 eller genom de digitala ingångarna. Externa alarm kan namnges med apparatens texteditor. Från regulatorns textfönster framgår vad som utlöste alarmet. Dessutom börjar regulatorns interna summer att alarma. INRE ALARM Givarefel Överhettning EXEMPEL PÅ EXTERNA ALARM Hög fukt Vattentryck Övervärme! Mätning 9 Rökgas 195 C I detta exempel har rökgasens temperaturmätning (TMEXH) kopplats till regulatorn. En höjning av rökgasens temperatur är ett tecken på sot i pannan. På grund av energi- och säkerhetsskäl bör pannan sotas. Förflyttning av alarmen I alarmsituation: Regulatorn kan informera med en tydlig text direkt till användarens GSM-telefon eller till OuNet-kontrollrummet om vad som orsakade alarmet och var det inträffade. Kontakten i regulatorn kan koppla på en signallampa eller summer eller framföra alarminformationen till fastighetens alarmcentral. Avvikelsealarm Frysrisk Fastighetens alarmcentral flyttar alarmet vidare Liten mängd olja Inbrottsalarm OuNet kontrollrum

10 OUMAN EH-200 Till fastigheter av alla storlekar :s flexibilitet och öppenhet gör den till en värmeregulator för fastigheter. Man kan konstruera reglersystem med seriens regulatorer till både småhus som stora bostadshus och affärsfastigheter. EH-200 är öppen för olika slags fjärrkontrollsystem. Fastighetens händelser och förbrukningsvärden kan nu följas upp och styras via GSM-telefonens fönster, via en PC eller regulatorn. Alarmmeddelanden kan mottas med en GSM-telefonen. Enkel GSM-övervakning 1. Anslutning av en EH-200 regulator till GSM GSMmodem GSM-modemet anslutes direkt till regulatorn. Kommunikationen i regulatorn sker med hjälp av nyckelord. Med GSM-telefonen kan du: motta och kvittera alarmen från EH-200 regulatorn - avläsa mätvärden - bläddra och ändra användarnivåns normvärden - bläddra och ändra modifiera regulatorns styrningar - granska framledningsvatten och se vilka faktorer som påverkar temperaturens för tillfället förbikoppla klockan aktiverade tidsprogram antingen permanent eller temporärt - utföra spolning av ventilen GSMnät GSMnät 2. Ansluta flera EH-200 regulatorer till GSMövervakning GSMmodem TC 3 GSM-övervakningen kan anslutas via RS-485. Man kan koppla flera regulatorer till databussen genom att installera ett adapterkort till varje regulator. GSM-modemet kopplas till RS-485 med hjälp av EH-686, som styr busstrafiken. Varje produkt som är kopplad till databussen ges en apparatkod (t. ex. TC1). På så sätt kan systemet identifiera med vilken regulator användaren vill kommunicera. I/O enhet EH-686 TC 1 + EH-485-kort RS-485- databuss TC 2 + EH-485-kort TC 4 + EH-485-kort + EH-485-kort

11 Fjärrstyrning och övervakning Ouman OuNet PC-kommunikation för kontroll av stora övervakningens heter Anslutning av en EH-200 regulator till en övervakningcentral I regulatorn finns det som standard färdig beredskap, att ansluta till OuNet -övervakning med en fast anslutning eller via modem. Vid användning av en fast anslutning kan avståndet mellan regulatorn och PC:n vara högst 25m. OuNet övervaknings enhet Modem Telefonnät tai GSM-nät Modem Anslutning av flera EH-200 regulatorer till en övervakningscentral En OuNet-övervakning för flera regulatorer kan anslutas som en fast förbindelse eller via modemförbindelse och man kan använda antingen en LON-buss eller en RS-485 databuss. I varje regulator, som kopplas till databussen, installeras ett lämpligt adapterkort för databuss. I en RS-485 styrs busstrafiken med I/O enheten EH Fast övervakning: RS-485 databuss Då man använder RS-485 vid övervakning kan man endast koppla Ouman-regulatorer till databussen. Om man använder en LON-buss, så kan man även koppla andra produkter som fungerar i LON-omgivningar förutom Ouman-regulatorerna. 4.Övervakning per modem: LON-buss OuNet övervaknings enhet I/O enhet EH-686 OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät ellet GSM-nät Modem RS-485- data buss +EH-485-kort LON-bus ECHELON SLTA +EH-485-kort 2.Fast övervakning: LON-buss +EH-485-kort Produkt yy Produkt xx + LON-200 kort + LON-200 kort OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet ECHELON SLTA LONbus +LON-200-kort Vicevärdens kommentar: Användningen kräver ingen specialutbildning! +LON-200-kort Produkt yy Produkt xx Oulun Sivakka AB har över 6000 hyreslägenheter runt om i Uleåborg och antalet växer i medeltal med 200 nya lägenheter årligen. Genom att fungera som entreprenör kan Oulun Sivakka garantera invånarna en trivsam livsmiljö i väl utrustade hyreslägenheter. 3. Övervakning per modem: RS-485 databuss OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät eller GSM-nät RS-485-databuss Modem I/O enhet EH-686 Jag uppskattar lätthanterligheten och tydligheten hos Oumans produkter. Man hittar enkelt grundegenskaperna i Ouman-regulatorerna. Fastighetsskötseln kan lätt utföras med nödvändiga åtgärder för värmeregleringen utan någon specialutbildning. Oumans produkterna är prisvåra. Produkternas säkerhet är mycket bra och det är enkelt att få tekniskt stöd. På grund av detta har Oulun Sivakka rekommenderat VVS-konsulter att använda Ouman-produkter i Sivakkas moderniseringsprojekt och produktion. +EH-485-kort +EH-485-kort +EH-485-kort Hannu Sassali Lokal vicevärd Uleåborg

12 OUMAN EH-200 Värmeregulatorer OUMAN EH-203 OUMAN EH-201/L OUMAN EH-201/V TEKNISKA INFORMATION Trekretsregulator (Två uppvärmning, en tappvatten) Enkrets uppvärmningsregulator Enkrets tappvattensregulator Matningsspänning Kapsling Skyddsklass Mått (mm): Vikt: Riktning på kabelgenomföring Regulatortyp Mätvärden Tidprogram Digitalingångar Styrningsutgångar GSM Control Relästyrnings utgångar Alarmreläets utgångar Dataöverföringsanslutn Röstenhetanslutningen Användingstempertur Lagerhållningsstemp GODKÄND HOS EMC-direktiv - Störningstolerans - Störningsavgivning Svagströmsdirektiv - Säkerhet Garanti Tillverkare 230 VAC, 50 Hz, 0,2 A PC/ABS Utan lockpackning IP 41 bredd 230 mm, höjd 145 mm, djup 60 mm ( med distanser 65 mm ) 1200 g 1000 g 1000 g Uppifrån eller nerifrån (dispaly/knappsats vändbara), kablegenomföringar också i botten I värmereglerkretsar PID, i tappvatten- PID PID + framförhållning + snabbkörning kretsen PID+framförhålnning+snabbkörning 11 st ( NTC 10 kω ) + 3 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar max. 7 programperioder/reglerkrets(reglerkretsarna har 14 programperioder), max. 7 programperioder/relä (startar-slutar = 1 programperiod) 3 st 2 st 2 st Till digitalingång kopplas potentialfri kontakt( belastning VDC/ 20 ma ) 3 st, (ställdonens sammanlagda effekt max. 25 VA) 1 st (max. 13 VA) 1 st (max. 13 VA) 3-läges (24 VAC) eller spänningstyrning V ( V) nej ja nej 1st växelkontakt relä 230 VAC / 6(1)A, 1 st slutande kontaktrelä 230 VAC / 6(1)A 1 st 24 VAC / 1A C, RS-485 eller LON Med stickkontakt C C 89/336/EEC, 92/31/EEC EN EN /23/EEC EN år Ouman Finland Oy, Kempele Finland EH-200 SERIENS TILLÄGGSUTRUSTNING Talenhet En Input/Output enhet Adapterkort för databuss GSM-modem Modem OUMAN VB-200 OUMAN EH-686 OUMAN EH-485 och LON-200 NOKIA 30 VB-200 ger exakta instruktioner och beskriver funktionerna samt varnar för felaktiga inställningar med ett klart och tydligt tal. Detta skev alltid när man trycker på - tangenten. Det finns att få versioner för olika språk. OUMAN FINLAND OY OUMAN SVERIGE AB Box 710 SE TYRESÖ Tfn Fax En Input/Output enhet, som innehåller reläer, analoga och digitala ingångar samt analoga utgångar. Med hjälp av enheten kan man tidstyra reläfunktioner och överföra larm via de digitala ingångarna. EH-686 kan också fungera som värd (master) på Ouman RS-485 bussen, varvid dess uppgift är att styra buss-trafiken. Besök Solkraftsvägen 16 B SE STOCKHOLM EH-485 och LON-200 är adapterkort för databuss med vilka man kan ändra EH-200 seriens regulatorers seriebussledning till att vara kompatibel med RS-485 eller LON databussar. RS-485 databussen erbjuder en möjlighet att kombinera flera Ouman-regulatorer till en OuNet-övervakning eller GSM-övervakning. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra produkt sortiment. Genom att koppla ett GSMmodem till regulatorn kan man kommunicera med regulatorn via en GSM-telefon med hjälp av textmeddelanden eller koppla regulatorn trådlöst till OuNet-övervakningen. Tillförlitligt modem, med vars hjälp man t. ex kan koppla regulatorn till OuNet övervakningssystem via telefonnätet. IDEASAMPO /RAAHEN KIRJAPAINO OY

Intelligent. ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS

Intelligent. ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS Intelligent ventilationsregulator OUMAN EH-105 MODBUS OUMAN EH-105 Ouman är nummer ett. Användarvänlig Ouman EH-105 är en intelligent luftbehandlings-regulator för alla typer av applikationer. Regulatorns

Läs mer

Intelligent värmeregulator för småhus

Intelligent värmeregulator för småhus - Spar energi - Garanterar jämn rumstemperatur - Passar för alla vattenburna värmesystem - Fler mätningar och larmfunktioner - GSMkommunikation - Kan anslutas till Intranet eller Internet Intelligent värmeregulator

Läs mer

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0

Lämpöässä Vm allt du behöver. Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Lämpöässä Vm allt du behöver Vm 6.0 Vm 9.0 Vm 11.0 Vm 14.0 Vm 17.0 Finlands starkaste 1983-2013 Lämpöässäs Vm-jordvärmepump värmer, kyler och producerar varmvatten för ditt hem enkelt, förmånligt och miljövänligt

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se OUMAN EH-800 Värmeregulator Användarmanual www.ouman.se OUMAN EH-800 översikt EH-800 regulator för vattenburna värmesystem i bostäder och industrifastigheter. Till regulatorn finns möjlighet att ansluta

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll

EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll - Komfort för boende - Fördelar för omgivningen EH-net spar tid, pengar och miljö Vi utvecklade EH-net

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home

Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home Unna dig ett varmt välkomnande! Fjärrstyr ditt fritidshus med DEFA Home DEFA Home är ett komplett system för att fjärrstyra värme och hemlarm i ditt fritidshus. Enkelt, pålitligt, bekvämt! Smart styrning

Läs mer

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26

Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Exempel på tillämpningar med energibesparing Av: Mats Bäckström 2010-03-26 Begränsa returtemperaturen Genom att tillfälligt sänka värmeventilen så sänks fjärrvärmecentralens returtemperatur. Det går tex

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES

GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES GRUNDFOS COMMERCIAL BUILDING SERVICES Grundfos pumpar och kunskap om värmesystem Vänta inte för länge med att kontakta Grundfos! Vi hjälper dig att planera för framtiden När du planerar ett värmesystem

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A

Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Sida 1 (8) Tyristoraggregat ECS SEMI 40-160A Svensktillverkad tyristorstyrning av hög kvalitet! Tyratronic Automation AB tillverkar och säljer tyristorstyrning av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser!

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Inbyggd webbserver. Fjärrstyr/övervaka från Internet Explorer. Inga licenser, inga extra program. Alfa Laval Slide 2 www.alfalaval.com

Läs mer

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME

Framtidens. ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Framtidens ergvärmepump DAIKIN ALTHERMA VÄRMEPUMP FÖR BERGVÄRME Daikin Altherma värmepump för bergvärme fördelar Geotermisk energi är en fri energikälla som kan användas för uppvärmning och varmvatten.

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TaHoma Ta kontroll över ditt hem Var du än befinner dig

TaHoma Ta kontroll över ditt hem Var du än befinner dig TaHoma Ta kontroll över ditt hem Var du än befinner dig Välbefinnande betyder att ditt hem anpassar sig till din livsstil Med Tahoma är allt så enkelt mellan mig och mitt hem! Med Tahoma får jag tillgång

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning

EL-Online. Telemetri / Individuell mätning EL-Online Telemetri / Individuell mätning Vad är Telemetri? Telemetri (Tele + metri) betyder fjärrmätning. Telemetri är överföring av mätdata från ett eller flera mätobjekt (t.ex. givare) till en central

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler

RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler 1 2 5 6 1 7 C 20 16 24 12 RVD144/109-A Reglercentral för reglering av värmesystem och tappvarmvatten i fjärrvärmecentraler Användarmanual SE1U2512sv1 2011-11-21 Building Technologies 2/20 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Touchdown. Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Testa nu! virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat!

Touchdown. Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Testa nu! virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat! Touchdown. Testa nu! Besök touch.devi.se och testa den virtuella DEVIreg Touch, en 1:1-kopia av denna unika termostat! Smart. Easy. Reliable. DEVIreg Touch. Forget everything you knew. Intelligent solutions

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Betalning Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad likvid. Räntan utgår med en räntesats om 18%.

Betalning Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad likvid. Räntan utgår med en räntesats om 18%. Försäljningsvillkor Prislista Mars-2006 1(1) Generellt JEFF är medlem i Elektronikindustriföreningen och tillämpar deras allmänna bestämmelser (EL 98), där inget annat avtalats. Leveransdagens priser gäller

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets

Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets Allmänt Sekvensstyrning av kyl- och värmekrets V3-65A FED-IF med inbyggd givare FED-FF med lös givare FED används i anläggningar där en kylkrets och en värmekrets ska styras av en regulatordel. Regulatordelarna

Läs mer

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se

Luft/vattenvärmepump. Ecodan. www.ecodan.se Luft/vattenvärmepump Ecodan www.ecodan.se Spara pengar med nya Ecodan Egenutvecklad värmetank det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet. Den

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning

Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Uppföljning Individuell värme- och varmvattenmätning Installationsläget Besparing Enskilda fastigheters förbrukning Medelförbrukning värme och varmvatten Inloggning för enskilda fastigheter Anledningar

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation Analys & Rapporter Östra kallagret 2014-09-14 till 2014-09-16 Grafisk presentation 2014-09-14 2014-09-15 2014-09-16 Datalogger 1 ( C) Datalogger 2 ( C) Datalogger 3 ( C) Visning i tabellform Larm Alla

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork

Skyddet är avstängt. Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork Skyddet är avstängt Easy Series inbrottslarm Säkerhet helt enkelt - nu med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork 2 Säkerhet först och främst Du vill naturligtvis ha det bästa möjliga skyddet för ditt

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual

E.ON Smarta Hem Framtidens hem. Användar- och installationsmanual E.ON Smarta Hem Framtidens hem Användar- och installationsmanual 1 Vårt mest avancerade Smarta Hemsystem Image for illustration purposes only. Photographer Lovisa Fredriksson www.lovisaeva.se Ditt Smarta

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna

Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven. Vägghängd gaspanna Vägghängd gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder vägghängd komfort med maximal effektivitet för de stora behoven ecotec plus VC 806/5-5 / VC 1006/5-5 / VC 1206/5-5 ecotec plus för de fullvuxna skräddarsydda

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

IVT Anywhere - Snabbguide

IVT Anywhere - Snabbguide VT Anywhere - Snabbguide Smidig fjärrstyrning via smartphone. Med VT Anywhere kan du styra din värmepump var du än är. När du är på semester kan du till exempel sänka värmen och höja den igen lagom till

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02

ProSafe. En säkrare framtid tillsammans med oss! Larm för Husbil & Husvagn +46 31 795 03 04 MOTORHOME SECURITY SYSTEM. CAT SE ProSafe art nr 6709-02 ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 Larm för Husbil & Husvagn En säkrare framtid tillsammans med oss! CAT SE ProSafe art nr 6709-02 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email:

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning

AquaView övervakningssystem. Säkrare styrning och enklare övervakning AquaView övervakningssystem Säkrare styrning och enklare övervakning Det första övervakningssystemet speciellt anpassat för VA-applikationer. Innovativa lösningar från företaget som uppfann den dränkbara

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer