OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUMAN EH-200 SERIEN. Värmeregulator med GSM funktion"

Transkript

1 OUMAN EH-200 SERIEN Värmeregulator med GSM funktion

2 OUMAN EH-200 Intelligent värmeregulator Ouman är nummer ett. Avändarvänlighet och reglernogrannhet har öppnat vägen till framgång för Oumans produkter. Kunskap om kundernas krav och kunnande kombinerat med den senaste teknologin och en modern design har skapat framgångsrika produkter. Våra produkter spar miljön genom energibesparning, energihushållning samt förbättrar boendetrivsel och säkerhet. Ouman Finland AB:s starka sidor är hög kvalitet, bra kundservice, snabba leveranser och rätt prisnivå. Enligt en företagsundersökning, gjord av Ekonomiska informationsbyrån, representerar Ouman Finland Ab eliten inom sin bransch. Ouman fick första priset i landskapet INNOSUOMI-tävlingen år Vår moderna fabrik i Kempele möjliggör en fortsatt stabil utveckling. Ouman Finland AB är ett av de kraftigt växande högteknologiföretagen i Finland. Tillförlitligheten och kvaliteten är också av högsta klass. Ouman Finland AB har tilldelats högste kreditvårderling, som endast någon procent av företagen i Finland uppnår. INTRESSE! VÅRT GEMENSAMMA Mer om Ouman: EKONOMISK VÄRMEREGLERING tillhör den nya generationen värmeregulatorer. Dess mångsidighet, intelligens och öppenhet har gjort den till den populäraste regulatorn bland vattenburna uppvärmningssystem. Användarvänligheten har ända sen början varit en viktig framgångsfaktor för, bl.a. tack vare dess informativa och vägledande sifferfönster, talenhet och nu även den nya GSM -kommunikationen. GSM-kommunikation GSM höjer fastighetens automationsnivå till nya nivåer. Förutom värmeregleringen har regulatorn flera styrnings- och alarmfunktioner för fastighetsautomation. Det är nu enkelt att kontrollera dessa funktioner med hjälp av GSM-textmeddelanden (se följande uppslag). Logiskt användargränssnitt Menyerna i regulatorn har gjorts så lättförståliga, att användaren i normala fall klarar sig utan bruksanvisningar. Menyernas språk kan användaren själv välja (finska svenska). Visar den verkliga reglerkurvan Till skillnad från traditionella regulatorer hjälper EH-200 användaren genom att se en reglerkurva som går exakt enligt de inställda värdena. Den automatiskt böjde reglerkurvan förändrar sig i realtid, när användaren ställer in normvärden för framledningens temperatur vid olika utomhustemperat. (normvärdespunkter finns för utomhustemperaturerna -20 C, 0 C och +20 C). Förhindrar användaren att göra misstag Regulatorn gör vid behov ett automatiskt korrigeringsförslag, om användaren ställer reglerkurvan till en form som avviker från det normala. På detta sätt undviker man typiska användarefel, som ofta är orsak till att uppvärmningssystem inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Instruerar med hjälp av tal eller text I regulatorn finns en unik info-funktion. Du får information om funktionen som du vill använda, samt klara anvisningar antingen tal (pat.pend) eller klartext i sifferfönstret. Talenheten (tilläggsutrustning) går lätt att koppla till varje regulator i EH-200 serien med hjälp av en stickkontakt.

3 Lätthanterligt Unik info om framledningstemperatur Informationen visar användaren i tabellformat, alla de faktorer som för tillfället påverkar framledningstemperaturen. Med hjälp av informationen är det också lätt att upptäcka felaktiga inställningar. V1 Framledn. C >Enligt kurvan 45 Utemp.fördröj. -2 Natt/borta 0 Maxgr.påverk 0 Mingr.påverk 12 Sammanl.verk. =55 Om t. ex. framledningstemperaturen är alltför hög, trots att kurvan är korrekt inställd, kan användaren lätt se att minimigränsvärdet är för högt. Tips! Gör överlämnandel av objektet enkelt! Låna ut en talenhet till kunden och låt honom lära sig regulatorns finesser i lugn och ro. Regulatorn talar för sig själv! VVS-konstruktörens kommentar: En lättanvänd topprodukt! Hösttorkningsfunktion Med höstens torkfunktion höjs framledningstemperaturen automatiskt för en viss tid. Då minskar fuktigheten i konstruktionerna och därigenom försvinner känslan av kylighet, som ofta förekommer efter sommaren. I fastighetsbolaget är invånarna nöjda. Klara bruksanvisningar Med regulatorn följer en illustrerad bruksanvisningsmanual, i vilken också finns installation- och serviceguide för auktoriserad Ouman-personal. I anläggningar som vi planerat har vi ofta märkt att fastighetens värmeregulator inte fungerar på önskat sätt. Oftast beror detta på att man inte vet hur regulatorn skall användas. Problemet uppträdets vid anläggningar där planerade funktioner har implementerats med programer bara DDC-regulator utan anslutning till överordnat system. Ett annat typiskt problem vid användning av ovannämnda regulator är att vid driftsättning av till och med små tilläggsfunktioner krävs att tillverkarens programerare utför den nödvändiga förändringen i programmet. Med seriens produkter har dessa problem inte förekommit tvärtom är regulatorerna mycket enkla och tydliga att använda. Dessutom har de färdigt alla för värmereglering typiska funktioner oavsett om fastigheten är kopplad till fjärrvärme eller om fastigheten har egen panna. Enligt vår erfarenhet är EH-200 regulatorernas regleringsnoggrannhet av mycket hög klass och GSM-kommunikation möjliggör distansanvändning. Då produkten å andra sidan är konkurrenskraftig med tanke på priset, kan vi rekommendera valet av som värmeregulator till alla fastigheter. Ilkka Hakonen VVS-Ing. byrå Lindroos AB Jyväskylä

4 OUMAN EH-200 Värmeregulator med GSM kommunikation EH-203 och EH-201/L regulatorerna har en anslutningsmöjlighet för GSM (tilläggsutrustning). GSM är en mobillösning för den moderna människan; du kan röra dig fritt och fortfarande ha full kontroll över fastigheten. Fastighetens uppvärmning kan nu kontrolleras och fjärrstyras med hjälp av GSM-textmeddelanden. Man kan även ansluta andra styrnings- och alarmfunktioner till Ouman regulatorn. Meddelande som kommer till mobiltelefonen innebär då snabb hjälp och mera säkerhet. Du kan ta GSMfunktionen i bruk omfående eller senare när du anser det vara aktuellt. MÄTNINGAR STYRNINGAR ALARM Fastigheten eller hemmet ständigt under kontroll var du än är Fastighetens händelser är nu lätta att kontrollera med hjälp av textmeddelanden via mobiltelefon var du än är. Du behöver ingen bruksanvisning, då du genom att skicka meddelandet "nyckelord" som textmeddelande åt regulatorn får hela listan som svar till din mobiltelefon. Genom att välja t. ex. "mätningar" från listan och skicka det till regulatorn, får du som svar regulatorns all mätinformation (t.o.m. 11 st.) Med hjälp av mobiltelefonen kan du även kringgå tidprogrammet och ställa in sänkningen av temperaturen till exakt rätt tid. Du kan också fjärrstyra lås på dörrar eller bastu m.m.

5 Framtids teknologi Komfort och inbesparningar med mobiltelefon Regulatorns uppgift är att automatiskt hålla jämn värme. Tidvis uppkommer det dock situationer, när det är bra att granska och ändra normvärden för att effektivsera komfort och inbesparning. Nu sköts detta behändigt med hjälp av GSM-textmeddelanden; du ändrar bara till nytt värde i textmeddelandet du fått av regulatorn och skickar meddelandet tillbaka. Då Ouman är en intelligent regulator accepterar den bara förändringar som sker inom rimliga gränser. GSM-kommunikation, som fungerar med textmeddelanden. GSM-kommunikation är även ett oersättligt verktyg för fastighetstekniken. Säkerhet i realtid Husägarens kommentar: Jag ville ha säkerhet till värmeregleringen Kiinteistöhuoltomiehen kommentti När något avvikande inträffar skickar regulatorn genast ett klart formulerat textmeddelande direkt till GSM-telefonen. Man kan samtidigt koppla upp 7 alarmdetektorer till en Ouman värmeregulator; t. ex. inbrott, vattenskada, rökgasens temperatur osv. Ouman kan även fungera som extra minne genom att påminna om en halvtom m.m. Med endast små medel har du ett mångsidigt och pålitligt tillägg till säkerheten. Jag bor i Karjasilta i Uleåborg i ett småhus, som är byggt på 40-talet och grundrenoverat på 80-talet. Som uppvärmningssystem har vi vattenburen centraluppvärmning. Jag reser mycket i mitt arbete. Jag ville vara säkrare att huset skulle hålls varmt så länge jag är hemifrån. Dessutom vill jag i tid få besked om eventuella problem med uppvärmningssystemet innan större skador sker. Ouman kunde erbjuda mig en lösning. EH-203 regulatorn är enligt min åsikt tillräckligt lättanvänd och tydlig. Regulatorn hade de egenskaper, vilka jag ville ha och dessutom kan jag lätt kontrollera alarmena. Jag får besked om avvikande situationer direkt till min mobiltelefon. Jag kan även följa hemmets temperaturer och till och även ändra dem, fastän jag är långt ifrån mitt hem. Att utföra förändringarna är enkelt med de bekanta textmeddelandena. Kim Gussander, Fabrikssevricechef Uleåborg

6 OUMAN EH-200 Långt framskriden värmereglerteknik regulatorerna representerar en ny intelligentare reglerteknik. De har flera egenskaper, som förbättrar regleringen och spar energi, och dessutom även automatiska funktioner som användarna har önskat. Reglerar upp till tre reglerkretsar I regulatorfamiljen finns passande regulatorer för olika vattenburna uppvärmningssystem som radiatorer, golvvärme eller luftkonditionering samt reglering av tappvarmvatten. Dessutom är regulatorserien anpassad för fjärrvärmeväxlare, panna, varmvatten beredare, lokalt värmesystem samt jordvärmealternativ. Regulatorserien lämpar sig för fastigheter av alla storlekar. Installatörens val Oumans progressiva teknologi uppskattas av branschens tillverkare och yrkesmänniskor. -serien: EH-203 EH-201/L EH-201/V En digital regulator med tre kretsar (Två uppvärmning, en tappvarmvatten) En digital regulator med en krets (En uppvärmning) En digital regulator med en krets (En tappvarmvatten) Känner skillnaderna i olika fastigheter Tjocka stenväggskonstruktioner binder och avger värme på ett helt annat sätt än lätta träväggar. I kan man ställa in en fördröjningsfunktion för mätningen av utomhustemperaturen. Vid snabba förändringar av utetemperaturen ändrar regulatorn inte att framlednings temperaturen i samma takt, utan fungerar enligt ett medelvärde den mätt upp över en längre tidsperiod. Sparar utan avkall på komforten genom en intelligent effektbegränsning För fastighetsägaren är förbrukning vid toppeffekt dyr. Anslutningseffekten, som faktureringen baserar sig på, kan minskas genom att förhindra att effektförbrukningen stiger över en viss förinställd gräns under perioder kw eller l/s med hög förbrukning. Till EH-200 kan man koppla uppföljning av fjärrvärmens effektförbrukning från en energimätare. I regulatorn inställs ett fastighetsspecifikt toppeffektvärde. När effektförbrukningen närmar sig detta värde börjar regulatorn att minska på uppvärmningseffekten. Tillgången av varmt tappvarmvatten är hela tiden tryggad. En kort effektminskning märks inte i rumstemperaturen, den avspeglas endast i ägarens ekonomi. Pålitlig mätnoggrannhet Ouman temperaturgivare uppfyller Finlands Fjärrvärme verks rekommendationer. Det grafiska trendbildfönstret underlättar finjusteringen. visar framledningstemperaturens trender grafiskt, vilket gör det lättare att gestalta reglerprocessen. Trend TV Framledn 55 C Trendbildfönstret hjälper installatören då han ställer in regulatorn. Automatisk konfigurering regulatorns automatiska konfigurationsprogram underlättar och och snabbar upp idrifttagningen. De i fabriken förinställda normvärdena passar i flesta objekt. Regulatorn läser av inkopplade givare och tar automatiskt i bruk de önskade reglerkretsarna. Om t. ex. den andra uppvärmningskretsens framledningsgivare inte är inkopplad, lämnar regulatorn automatiskt bort den andra uppvärmningskretsen (V2) från alla menyer.

7 Precision och inbesparningar Tips! Dela upp golvvärmen på så sätt, att kakelbeklädda ytor utgör en skild reglerkrets. Då kan du med hjälp av EH-203:ans andra reglerkrets (L2) styra värme till de kakelbeklädda ytorna även på sommaren. På så sätt känns inte "stenytan" kalla. Man kan även snabbt avlägsna fuktighet från våtutrymmen. Patenterad sparstrategi för tappvarmvattnet har en långt utvecklad regleralgoritm för tappvarmvatten, som garanterar minimala svängningen. Automatiska förändringar av inställningsvärdena lugnar ner regleringen, när det inte finns någon förbrukning. Tips! Golvvärme som efterreglering till värmeelementkretsen. Under sommartiden stannar värmekretsens pump och en tillräcklig golvuppvärmning garanteras genom att lämna på regleringen för såväl fjärrvärmens som golvvärmens reglerventiler. Installatörens kommentar: Förtjänar sitt pris som en klar inbesparning! EH-200 seriens regulatorer är mycket lätthanterliga. De har användningsinstruktioner via en skild talapparat eller som text på bildskärmen; regulatorn ger råd till användaren. En komplett och detaljerad användarhandbok levereras tillsammans med produkten. EH-200 seriens regulatorer har ett mycket bra pris/kvalitetsförhållande. Seriens regulatorer förtjänar sitt pris som en klar inbesparning av energi. Därtill ger de kvalitet och säkerhet till boendet. EH-200 är mångsidig; samma regulator lämpar sig för olika system. Med 10 års Ouman-erfarenhet kan jag säga att korrekt värmereglering betyder verkligen inbesparningar. Regulatorena har massvis med olika användningsmöjligheter. Som en finsk produkt sker regulatorernas apparatoch tekniska rådgivning på det egna språket direkt av utvecklarna. Det är trevligt att använda en produkt, vilken man kan lita på. Matti Roitto Lämpö Roitto Ky Kuusankoski

8 OUMAN EH-200 Mer än en värmeregulator :s många temperaturmätningar och ventilstyrningar möjliggör användandet av regulatorn i många olika centraluppvärmningssystem. Förutom detta har EH-200 tilläggsegenskaper med vilka man kan styra och kontrollera fastighetsautomation på flera olika sätt. Anslutningsmöjligheten för ett flertal alarmdetektorer ökar säkerheten och övervakningen. Kontrol av vatten- och energiförbrukningen leder oftast till besparning. Utetemperatur 1 2 V1 framledningstemperatur 3 V1 rumstemperatur 4 V1 returvattentemperatur 5 V2 framledningstemperatur 6 Tips! Fyra mätningar (6, 9, 10, 11) kan du använda för alarmindikering; t. ex pumpens värmerelä... (kontaktinformation). Vind, sol, R2 rum eller fri mätning 7 8 TV framförh. 9 TV framledningsvatten D1 D2 D3 Fri mät- eller alarminformation Fri mät- eller alarminformation lux m/s t. ex. alarm från pumpe Fri mät- eller alarminformation Databuss C t. ex. fjärrvärmemängdsmätare t. ex. tryckmätare 11 mätningar har mångsidiga mätmöjligheter; närmare bestämt klarar den att avläsa 14 parallella mätvärden samtidigt: 11 NTCmätningar och 3 digitala ingångar. I EH-201 modellerna på samma sätt: 7 NTC mätningar och 2 digitala ingångar. Mätdata kan också avläsas från en databuss med hjälp av ett skilt adapterkort. 3 digitala ingångar Ouman EH-300 har tre digitala ingångar, till vilka man kan koppla mät, alarm-, eller styrfunktioner. Med hjälp av de digitala ingångarna får regulatorn information t. ex. om förbrukningen av fjärrvärme och energi, fastighetens vattenförbrukning eller alarm från pump.

9 Mångsidighet V 3-lägestyrd 24 VAC Mångsidig ställdonstyrning Till varje reglerkrets går det att koppla antingen en 3-lägesstyrd 24 VAC ställdon eller en spänningsstyrd ( V/2...10V) ställdon. OBS! Dessutom kan man koppla en 230 VAC -ställdon till kretsen, om båda reläerna är lediga. 230 VAC V Tips! Regulatorn är idealisk för saneringsobjekt, då man kan koppla olika slag av existerande ställdonen till den. Utnyttja fungerande fältapparater! 2 relästyrningar har som standard två reläutgångar med vilka man kan styra t. ex. en cirkulationspump (pumparnas sommarstopp), takfläkt, ytterdörrarnas lås, bastuugnen, utomhusbelysning, bilvärmaruttag m.m. Tips! Takfläkten kan styras med hjälp av EH-200 både med tidsstyrning och enligt utetemperaturen. Mångsidiga alarmfunktioner har alarm för givarfel som standard, framledningsvattnets temperaturs avvikelser från normvärdet, övre värmegräns för tappvarmvattnet och frysfara för uppvärmningssystemet. Förutom dessa kan regulatorn ange externa alarm, antingen genom mätningarna 6, 9, 10 eller 11 eller genom de digitala ingångarna. Externa alarm kan namnges med apparatens texteditor. Från regulatorns textfönster framgår vad som utlöste alarmet. Dessutom börjar regulatorns interna summer att alarma. INRE ALARM Givarefel Överhettning EXEMPEL PÅ EXTERNA ALARM Hög fukt Vattentryck Övervärme! Mätning 9 Rökgas 195 C I detta exempel har rökgasens temperaturmätning (TMEXH) kopplats till regulatorn. En höjning av rökgasens temperatur är ett tecken på sot i pannan. På grund av energi- och säkerhetsskäl bör pannan sotas. Förflyttning av alarmen I alarmsituation: Regulatorn kan informera med en tydlig text direkt till användarens GSM-telefon eller till OuNet-kontrollrummet om vad som orsakade alarmet och var det inträffade. Kontakten i regulatorn kan koppla på en signallampa eller summer eller framföra alarminformationen till fastighetens alarmcentral. Avvikelsealarm Frysrisk Fastighetens alarmcentral flyttar alarmet vidare Liten mängd olja Inbrottsalarm OuNet kontrollrum

10 OUMAN EH-200 Till fastigheter av alla storlekar :s flexibilitet och öppenhet gör den till en värmeregulator för fastigheter. Man kan konstruera reglersystem med seriens regulatorer till både småhus som stora bostadshus och affärsfastigheter. EH-200 är öppen för olika slags fjärrkontrollsystem. Fastighetens händelser och förbrukningsvärden kan nu följas upp och styras via GSM-telefonens fönster, via en PC eller regulatorn. Alarmmeddelanden kan mottas med en GSM-telefonen. Enkel GSM-övervakning 1. Anslutning av en EH-200 regulator till GSM GSMmodem GSM-modemet anslutes direkt till regulatorn. Kommunikationen i regulatorn sker med hjälp av nyckelord. Med GSM-telefonen kan du: motta och kvittera alarmen från EH-200 regulatorn - avläsa mätvärden - bläddra och ändra användarnivåns normvärden - bläddra och ändra modifiera regulatorns styrningar - granska framledningsvatten och se vilka faktorer som påverkar temperaturens för tillfället förbikoppla klockan aktiverade tidsprogram antingen permanent eller temporärt - utföra spolning av ventilen GSMnät GSMnät 2. Ansluta flera EH-200 regulatorer till GSMövervakning GSMmodem TC 3 GSM-övervakningen kan anslutas via RS-485. Man kan koppla flera regulatorer till databussen genom att installera ett adapterkort till varje regulator. GSM-modemet kopplas till RS-485 med hjälp av EH-686, som styr busstrafiken. Varje produkt som är kopplad till databussen ges en apparatkod (t. ex. TC1). På så sätt kan systemet identifiera med vilken regulator användaren vill kommunicera. I/O enhet EH-686 TC 1 + EH-485-kort RS-485- databuss TC 2 + EH-485-kort TC 4 + EH-485-kort + EH-485-kort

11 Fjärrstyrning och övervakning Ouman OuNet PC-kommunikation för kontroll av stora övervakningens heter Anslutning av en EH-200 regulator till en övervakningcentral I regulatorn finns det som standard färdig beredskap, att ansluta till OuNet -övervakning med en fast anslutning eller via modem. Vid användning av en fast anslutning kan avståndet mellan regulatorn och PC:n vara högst 25m. OuNet övervaknings enhet Modem Telefonnät tai GSM-nät Modem Anslutning av flera EH-200 regulatorer till en övervakningscentral En OuNet-övervakning för flera regulatorer kan anslutas som en fast förbindelse eller via modemförbindelse och man kan använda antingen en LON-buss eller en RS-485 databuss. I varje regulator, som kopplas till databussen, installeras ett lämpligt adapterkort för databuss. I en RS-485 styrs busstrafiken med I/O enheten EH Fast övervakning: RS-485 databuss Då man använder RS-485 vid övervakning kan man endast koppla Ouman-regulatorer till databussen. Om man använder en LON-buss, så kan man även koppla andra produkter som fungerar i LON-omgivningar förutom Ouman-regulatorerna. 4.Övervakning per modem: LON-buss OuNet övervaknings enhet I/O enhet EH-686 OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät ellet GSM-nät Modem RS-485- data buss +EH-485-kort LON-bus ECHELON SLTA +EH-485-kort 2.Fast övervakning: LON-buss +EH-485-kort Produkt yy Produkt xx + LON-200 kort + LON-200 kort OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet ECHELON SLTA LONbus +LON-200-kort Vicevärdens kommentar: Användningen kräver ingen specialutbildning! +LON-200-kort Produkt yy Produkt xx Oulun Sivakka AB har över 6000 hyreslägenheter runt om i Uleåborg och antalet växer i medeltal med 200 nya lägenheter årligen. Genom att fungera som entreprenör kan Oulun Sivakka garantera invånarna en trivsam livsmiljö i väl utrustade hyreslägenheter. 3. Övervakning per modem: RS-485 databuss OuNet eller annan- LON-övervakningsenhet Modem Telefonnät eller GSM-nät RS-485-databuss Modem I/O enhet EH-686 Jag uppskattar lätthanterligheten och tydligheten hos Oumans produkter. Man hittar enkelt grundegenskaperna i Ouman-regulatorerna. Fastighetsskötseln kan lätt utföras med nödvändiga åtgärder för värmeregleringen utan någon specialutbildning. Oumans produkterna är prisvåra. Produkternas säkerhet är mycket bra och det är enkelt att få tekniskt stöd. På grund av detta har Oulun Sivakka rekommenderat VVS-konsulter att använda Ouman-produkter i Sivakkas moderniseringsprojekt och produktion. +EH-485-kort +EH-485-kort +EH-485-kort Hannu Sassali Lokal vicevärd Uleåborg

12 OUMAN EH-200 Värmeregulatorer OUMAN EH-203 OUMAN EH-201/L OUMAN EH-201/V TEKNISKA INFORMATION Trekretsregulator (Två uppvärmning, en tappvatten) Enkrets uppvärmningsregulator Enkrets tappvattensregulator Matningsspänning Kapsling Skyddsklass Mått (mm): Vikt: Riktning på kabelgenomföring Regulatortyp Mätvärden Tidprogram Digitalingångar Styrningsutgångar GSM Control Relästyrnings utgångar Alarmreläets utgångar Dataöverföringsanslutn Röstenhetanslutningen Användingstempertur Lagerhållningsstemp GODKÄND HOS EMC-direktiv - Störningstolerans - Störningsavgivning Svagströmsdirektiv - Säkerhet Garanti Tillverkare 230 VAC, 50 Hz, 0,2 A PC/ABS Utan lockpackning IP 41 bredd 230 mm, höjd 145 mm, djup 60 mm ( med distanser 65 mm ) 1200 g 1000 g 1000 g Uppifrån eller nerifrån (dispaly/knappsats vändbara), kablegenomföringar också i botten I värmereglerkretsar PID, i tappvatten- PID PID + framförhållning + snabbkörning kretsen PID+framförhålnning+snabbkörning 11 st ( NTC 10 kω ) + 3 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar 7 st ( NTC 10 kω ) + 2 digitalingångar max. 7 programperioder/reglerkrets(reglerkretsarna har 14 programperioder), max. 7 programperioder/relä (startar-slutar = 1 programperiod) 3 st 2 st 2 st Till digitalingång kopplas potentialfri kontakt( belastning VDC/ 20 ma ) 3 st, (ställdonens sammanlagda effekt max. 25 VA) 1 st (max. 13 VA) 1 st (max. 13 VA) 3-läges (24 VAC) eller spänningstyrning V ( V) nej ja nej 1st växelkontakt relä 230 VAC / 6(1)A, 1 st slutande kontaktrelä 230 VAC / 6(1)A 1 st 24 VAC / 1A C, RS-485 eller LON Med stickkontakt C C 89/336/EEC, 92/31/EEC EN EN /23/EEC EN år Ouman Finland Oy, Kempele Finland EH-200 SERIENS TILLÄGGSUTRUSTNING Talenhet En Input/Output enhet Adapterkort för databuss GSM-modem Modem OUMAN VB-200 OUMAN EH-686 OUMAN EH-485 och LON-200 NOKIA 30 VB-200 ger exakta instruktioner och beskriver funktionerna samt varnar för felaktiga inställningar med ett klart och tydligt tal. Detta skev alltid när man trycker på - tangenten. Det finns att få versioner för olika språk. OUMAN FINLAND OY OUMAN SVERIGE AB Box 710 SE TYRESÖ Tfn Fax En Input/Output enhet, som innehåller reläer, analoga och digitala ingångar samt analoga utgångar. Med hjälp av enheten kan man tidstyra reläfunktioner och överföra larm via de digitala ingångarna. EH-686 kan också fungera som värd (master) på Ouman RS-485 bussen, varvid dess uppgift är att styra buss-trafiken. Besök Solkraftsvägen 16 B SE STOCKHOLM EH-485 och LON-200 är adapterkort för databuss med vilka man kan ändra EH-200 seriens regulatorers seriebussledning till att vara kompatibel med RS-485 eller LON databussar. RS-485 databussen erbjuder en möjlighet att kombinera flera Ouman-regulatorer till en OuNet-övervakning eller GSM-övervakning. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter och förbehåller oss rätten att göra förändringar i våra produkt sortiment. Genom att koppla ett GSMmodem till regulatorn kan man kommunicera med regulatorn via en GSM-telefon med hjälp av textmeddelanden eller koppla regulatorn trådlöst till OuNet-övervakningen. Tillförlitligt modem, med vars hjälp man t. ex kan koppla regulatorn till OuNet övervakningssystem via telefonnätet. IDEASAMPO /RAAHEN KIRJAPAINO OY

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS

Värmeregulator. EH-201/L Användarmanual 1.43 LONWORKS EH-201/L Användarmanual 1.43 Värmeregulator OUMAN EH-201/L är en ny generations värmeregulator, vars mångsidighet, intelligens och öppenhet gör den till en idealisk regulator för de mest olika vattenburna

Läs mer

Intelligent värmeregulator för småhus

Intelligent värmeregulator för småhus - Spar energi - Garanterar jämn rumstemperatur - Passar för alla vattenburna värmesystem - Fler mätningar och larmfunktioner - GSMkommunikation - Kan anslutas till Intranet eller Internet Intelligent värmeregulator

Läs mer

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se

OUMAN EH-800. Värmeregulator Användarmanual. www.ouman.se OUMAN EH-800 Värmeregulator Användarmanual www.ouman.se OUMAN EH-800 översikt EH-800 regulator för vattenburna värmesystem i bostäder och industrifastigheter. Till regulatorn finns möjlighet att ansluta

Läs mer

Ouflex användarmanual

Ouflex användarmanual www.ouman.fi Programmerbart automationssystem Ouflex användarmanual 1 Introduktion till Ouflex enheten Ouflex är ett styr och övervakningssystem som fritt kan programmeras och som monteras på DIN-skena.

Läs mer

EH-net server Användarmanual

EH-net server Användarmanual EH-net server Användarmanual EH-net hjälper dig att kontrollera och styra en anläggnings värme-, ventilations- och andra viktiga funktioner, genom att använda en Internet-läsare/ server från ditt hem,

Läs mer

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR

FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FVF 1998:4 FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR Juni 1998 FJÄRRVÄRME FJÄRRSTYRNING AV PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR ISSN 1401-9264 1998 Svenska Fjärrvärmeföreningens Service AB FÖRORD Denna rapport är initierad

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1

METRO Superb. Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning METRO THERM. Förteckning 10-13 1 METRO THERM METRO Superb Fjärrvärmecentral Drift och skötselanvisning R Q C D O S L F Förteckning A I M P B J U T N H E K G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Expansionskärl Manometer värmesystem

Läs mer

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus

Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Avancerad reglering av värme till flerbostadshus Projekt Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2012:5 Patrik Marckert, Sweco Energuide AB December 2012 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll

EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll EH-net TA HAND OM DIN FASTIGHET VIA INTERNET! - Fakta för driftpersonal - Hjälp för fastighetsunderhåll - Komfort för boende - Fördelar för omgivningen EH-net spar tid, pengar och miljö Vi utvecklade EH-net

Läs mer

Drift och skötselanvisning Sekundex

Drift och skötselanvisning Sekundex 201203 Drift och skötselanvisning Sekundex F G D C A B 31 17A 9 1 24 16 24 23B 20 17 1. Värmeväxlare varmvatten, Alfalaval CB 20IS27H, isolerad 9. Reglercentral värme, Siemens RVS46.530/1 10. Framledningsgivare

Läs mer

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol.

Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Energisnåla värmelösningar för små och stora fastigheter. Värmepumpar för mark, sjö, berg, luft och sol. Vad blev det av pannrummet? Pannrummen har genomgått en formidabel omvandling från ett smutsigt,

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme

BAS-VVS Styrning av vattenburen värme BAS-VVS Styrning av vattenburen värme Shuntautomatik Inkopplings- och bruksanvisning Kontrollera att alla detaljer är medlevererade. I förpackningen skall följande finnas: 1 st Regulator 1 st Framledningsgivare

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT. Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22. CTC EcoLogic EXT 1 Installations- och skötselanvisning Värmepumpsstyrning 161 501 61/2 2009-08-22 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion 3 Viktigt! 4 Säkerhetsföreskrifter 4 s

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Användarhandbok NIBE F1226

Användarhandbok NIBE F1226 LEK Användarhandbok Bergvärmepump UHB SE 1109-1 031927 En detaljerad förklaring av knapparnas funktioner finns på sida 11. Hur du bläddrar bland menyer och gör olika inställningar finns beskrivet på sida

Läs mer