4. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullbordad A-kurs i Drama-teater-film, 30 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullbordad A-kurs i Drama-teater-film, 30 hp"

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för kultur- och medievetenskaper KURSPLAN Drama-teater-film B, 30 hp Drama-theatre-film B Högskolepoäng: 30 hp Kurskod: 1LV006 Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper Huvudområde: Drama-teater-film Nivå: grundnivå Fördjupning: Högskoleexamensnivå Betygsgrader: U, G, VG Utbildningsområde: Humaniora 1. Beslut om inrättande Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen har fastställts att gälla från vårterminen Innehåll Kursen bygger vidare på de historiska och metodiska kunskaperna om dramat, teaterns och filmens uttrycksmedel samt fördjupar insikterna både kreativt och vetenskapligt. 3. Förväntade studieresultat Efter genomgången studiekurs ska den studerande ha: - en bredare och djupare kunskap inom valda områden av dramats, teaterns och filmens konst. - erhållit grundläggande kunskaper om kritiskt och vetenskapligt skrivande, i det senare fallet metodiskt och under handledning tillämpat på ett avgränsat problemområde inom någon av konstarterna. 4. Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs fullbordad A-kurs i Drama-teater-film, 30 hp 5. Undervisningens uppläggning Moment 1: Film - fördjupningskurs (7,5 p) Momentet syftar till att vidga förståelsen av filmen som konstart. Detta sker genom ett närstudium av en enskild regissörs verk, en filmepok eller en genre. Området för fördjupningen väljs från en befintlig repertoar av kurser. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier i samband med filmvis-ningarna. Obligatorisk närvaro på filmvisningar och seminarier. Momentet examineras fortlöpande i samband med filmdiskussionerna eller skriftligt. Umeå universitet Umeå. Telefon: xx xx. Telefax: xx xx. Texttelefon: E-post:

2 Moment 2: Teater och drama i Sverige (7,5 p) Momentet ger en fördjupad kännedom om den svenska teaterns och den svenska dramatikens historia. Undervisningen består av seminarier. Obligatorisk närvaro. Momentet examineras fortlöpande eller skriftligt i kombination med en individuell, skriftlig uppgift. Moment 3: Drama och teater i funktion (7,5 p), alternativt Film i funktion (7,5 p) (Inriktning meddelas inför varje kursstart.) Inriktning Drama och teater: Momentet skall ge vidgad förståelse för uttrycksmedlen inom dramatik och scenkonst. Utifrån en vald pjäs sker detta genom ett temastudium av t.ex. dramaturgi, teaterrum och scenografi. Övningar i virtuell miljö kan förekomma. Valet av pjäs sker i samråd med läraren. Inriktning Film: Momentet ska ge vidgad förståelse för filmens uttrycksmedel. Det rymmer fyra huvuddelar: idéinventering, research, manusskrivning och praktiskt filmande. Undervisningen består av seminarier och grupparbete. Obligatorisk närvaro. Formerna för examinationen varierar beroende på inriktning och uppläggning. Moment 4: Uppsats (7,5 p) Ett avgränsat problemområde inom drama, teater eller film studeras med tillämpning av ett vetenskapligt betraktelsesätt. Metodseminarier, gemensam och individuell handledning samt ventileringsseminarier. Obligatorisk närvaro på seminarierna. Momentet redovisas i form av en individuell, mindre uppsats som ventileras på ett seminarium samt genomförd opposition på annans uppsats. 6. Examination På moment 3 ges något av betygen Godkänd eller Underkänd. På övriga moment liksom för hela kursen ges något av betygen Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. Studerande med

3 betyget Väl godkänd på minst 15 poäng får sammanfattningsbetyget Väl godkänd på hela kursen. Prov sker vid särskilda tentamenstillfällen i slutet av resp. moment (ordinarie tentamen + omtentamen) samt inför varje terminsstart. Den studerande har rätt till högst fyra prov på varje moment. Studerande som underkänts två gånger i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 7. Tillgodoräknande Ansökan om tillgodoräknande enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning ställs till Registrator, Umeå universitet, Umeå. Ansökan sker på särskild blankett. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning). 8. Kurslitteratur Moment 1: Film - fördjupningskurs (7,5p) Litteratur för momentet - som varierar med det aktuella området för fördjupningen - förtecknas separat. Moment 2: Teater och drama i Sverige (7,5 p) Handböcker och annan facklitteratur Derkert, K., "Dramatiska teatern under den gustavianska tiden". I: Den svenska nationalscenen. Traditioner och reformer på Dramaten under 200 år. Höganäs Helander, K., Från sagospel till barntragedi. Carlsson, Stockholm Urval. Ljunggren, G., Svenska dramat intill slutet af sjuttonde århundradet. (Stencil ss. 1-49, ) Nordin-Hennel, I., Mod och försakelse. Gidlund, Stockholm Urval. Neiiendam, K., Middelalderteatret i Danmark. Köpenhamn Förlag: Inst. for teatervidenskap, Köpenhamn, Fredericiagade 18, DK-1310 Köpenhamn K. Att resa var nödvändigt. Äldre svensk landsortsteater. Red C. Rosenqvist & D. Nordmark. Gideå Ringby, P., Avantgardeteater och modernitet. Vildros, Gideå 1995, ss Svens, C., Suzanne Osten på teatern, Gidlunds, Stockholm Urval. Ett antal debattartiklar, analyser och essäer läses enl. lärares anvisningar. Skönlitteratur I samråd med läraren väljs ett pensum om ca 13 pjäser (minst fem pjäser från tiden före år 1900) ur denna kronologiskt ordnade lista: Messenius, Joh., Disa. Utg. W Sauter. Stockholm Förlag: Teatervetenskapliga institutionen, Stockholm, Box 17062, Stockholm. Gyllenborg, C., Swenska Sprätthöken. (Stencil). Gustav III: Den svartsjuke neapolitanar'n. Utg K Derkert. Stockholm Förlag: Teatervetenskapliga institutionen, Stockholm, Box 17062, Stockholm. Blanche, A., Ett resande teatersällskap. (Stencil). Dahlgren, F. A., Värmlänningarna. (Stencil). Hedberg, F., Bröllopet på Ulfåsa. (Stencil).

4 Agrell, A., Räddad. (Stencil). Strindberg, A., Gustav Vasa (Nationalutgåvan av August Strindbergs samlade verk nr 41 Strindberg, A., Till Damaskus I (Nationalutgåvan av August Strindbergs samlade verk nr 39 Strindberg, A., Spök-sonaten (Nationalutgåvan av August Strindbergs samlade verk nr 58 Olsson, H., S.O.S., Stockholm Lagerkvist, P., Han som fick leva om sitt liv, Stockholm Värnlund, R., Den heliga familjen, Stockholm Dagerman, S., Skuggan av Mart. I: Teater 1, Stockholm Garpe, Margareta & Osten, Suzanne, Jösses Flickor. Kärleksföreställningen: Två kvinnopjäser, Hedemora Pleijel, A., Kollontaj, Stockholm Göthe, Staffan, Lysande eländen (I volymen ingår: Arma Irma, Ballad om en skärbräda, Blått hus med röda kinder, Boogie Woogie, Byta trottoar, Den feruketansvärda semällen, Den gråtande polisen, Den itusågade damen, Den perfekta kyssen, En natt i februari, En uppstoppad hund, Ett lysande elände, Fiskarna på haven, Homofiler kan inte vissla, La strada del Amore, Legenderna från Oskarsvarv, Mat & logi, Nordanvinden eller Den unge Lars i Wexiö skola, Rosens och Henrikas pjäs, Ruben Pottas eländiga salonger, Temperance, Tjejen i Aspen), Paris Osten, S., Medeas barn (VD 4). Enquist, Per Olov, Dramatik (I volymen ingår: Tribadernas natt, Till Fedra, Från regnormarnas liv, I lodjurets timma), Stockholm Frostensson, Katarina, 2 Skådespel (I volymen ingår: Traum och Sal P), Stockholm Gardell, Jonas, Isbjörnarna, Cheek to Cheek, Människor i solen: tre pjäser, Stockholm Norén, Lars, De döda pjäserna (Volym I innehåller: Sanning och konsekvens, Den sista kvartetten, Chinon; volym II innehåller: Så enkel är kärleken, Lost and found, Löven i Vallombrosa; volym III innehåller: Morire di, Sterblich, Skalv i fjärran, Rumäner, Blod; volym IV innehåller: En sorts Hades, Trio till världens ände, Kliniken), Stockholm Norén, Lars, Personkrets, Stockholm Norén, Lars, Radiopjäser (I volymen ingår: Box Ett, Depressionen, Dräneringen, Akt utan nåd, När dom brände fjärilar på Lilla scenen, Hämndaria, Trio till tidens ände), Stockholm Lugn, Kristina, Nattorienterarna, Stockholm Lugn, Kristina, Stulna Juveler, Stockholm Andersson, Mattias m.fl., Fem pjäser; Tid: Nu, Plats: Sverige (I volymen ingår: Diamanten, Livingstones barn, Fadermordet, K+M+R+L, Vittne), Stockholm : Åtta nya pjäser från Elverkets dramatikergrupp (I volymen ingår: Clara Diesen, Falling Water, Jacob Hirdwall, Självporträtt av okända män, Peter Birro, Arbetarklassens sista hjältar, Mattias Andersson, Utanför mitt fönster, Martina Montelius, Jag är en gammelgädda i landsflykt, Lisa Langseth, Den älskade, Anders Hasselgren, Viska min våg), Stockholm Moment 3: Drama och teater i funktion (7,5 p) Litteratur för momentet - som varierar med det aktuella området - meddelas separat i god tid före kursstarten. Moment 4: Uppsats (7,5 p)

5 Ringby, P., Från uppslag till genombrott. Att skriva uppsats om litteratur, teater och film, Övrig litteratur enl. lärares anvisningar.

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet

Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen. 180 högskolepoäng Uppsala universitet TEKNAT 2009/389 Utbildningsplan för högskoleingenjörsprogrammen 180 högskolepoäng Uppsala universitet 2010/2011 Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2010-03-16

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits

QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN QAU216, Nationell ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer, 30,0 högskolepoäng National, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll

Informatik B. 1. Beslut om fastställande. 2. Innehåll Informatik B Informatics B Högskolepoäng: 30 Kurskod: 2IN001 Ansvarig institution: Informatik Ämne: Informatik Nivå: Grund Betygsgrader: Väl godkänd, godkänd eller underkänd Utbildningsområde: Samhällsvetenskapligt

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska Institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng HT 2010 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Inledning... 1 Syfte och innehåll... 1 Undervisning

Läs mer

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Utbildningens omfattning. Utbildningens mål. Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Fastställd datum 2012-02-28 Dnr FAK 2011/561 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom

Läs mer

IDROTT III, INRIKTNING HÄLSA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT SCIENCE III, DIRECTED TOWARDS HEALTH, 30 CREDITS

IDROTT III, INRIKTNING HÄLSA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT SCIENCE III, DIRECTED TOWARDS HEALTH, 30 CREDITS 1 (5) IDROTT III, INRIKTNING HÄLSA, 30 HÖGSKOLEPOÄNG SPORT SCIENCE III, DIRECTED TOWARDS HEALTH, 30 CREDITS Basdata Kursen ingår i ämnesstudier och är en obligatorisk kurs inom Hälsopedagogprogrammet vid

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION

SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION SOCIONOMUTBILDNING STUDENTINFORMATION Läsåret 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HISTORIK OM SOCIONOMUTBILDNINGEN... 5 OM FASTIGHETEN SVEAVÄGEN 160-162 - SVEAPLAN... 5 ATT HITTA RÄTT... 6 Bokhandel... 6 Dataansvarig...

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Retorik Fastställd av historisk-filosofiska fakultetsnämnden 2014-04-08 1. Mål för utbildningen För doktorsexamen och licentiatexamen ska, enligt examensordningen,

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS

FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS 1 (5) FOLKHÄLSA III, INRIKTNING FYSISK AKTIVITET, 30 HÖGSKOLEPOÄNG PUBLIC HEALTH III, DIRECTED TOWARDS PHYSICAL ACTIVITY, 30 CREDITS Basdata Kursen är en obligatorisk kurs inom Hälsopedagogprogrammet vid

Läs mer

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version 150526 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits

SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SQ2174, Verksamhetsledning och organisering, 22,5 högskolepoäng Management and Organization, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) 2014-05-20 BESLUT Dnr LiU-2008/00879 1(7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för

Läs mer

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning.

Introduktion till Gamla testamentets innehåll och tolkning. Johannelunds teologiska högskola Kurskod EG 201 Kursbenämning, svenska Kursbenämning, engelska Kursens högskolepoäng (hp) Inriktning Kurskategori Kursens nivå Introduktion till Gamla testamentets innehåll

Läs mer