OPEL CORSA Instruktionsbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OPEL CORSA Instruktionsbok"

Transkript

1 OPEL CORSA Instruktionsbok

2

3 Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster Stolar, säkerhetsfunktioner Förvaring Instrument och reglage Belysning Klimatreglering Körning och hantering Bilvård Service och underhåll Tekniska data Kundinformation Alfabetiskt register

4 2 Inledning Inledning

5 Fordonsspecifika data Fyll i de data som gäller för din bil på föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns i kapitlen "Service och underhåll" och "Tekniska data" samt på typskylten. Inledning Din bil är en intelligent kombination av avancerad teknik, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi. Denna instruktionsbok ger dig all den information som behövs för att du ska kunna köra din bil på ett säkert och effektivt sätt. Informera alla passagerare om risker för olyckshändelser och personskador vid felaktig användning av bilen. Du måste alltid följa de lagar och regler som gäller i det land där du befinner dig. Dessa lagar kan avvika från informationen i denna instruktionsbok. Garantin kan påverkas om du ignorerar den beskrivning som finns i den här handboken. Om du i instruktionsboken uppmanas att anlita en verkstad rekommenderar vi att du uppsöker en auktoriserad Opel-verkstad. För gasdrivna bilar rekommenderar vi att du uppsöker en Opel-verkstad som är auktoriserad för service av sådana bilar. Alla auktoriserade Opel-verkstäder erbjuder förstklassig service till rimliga priser. Erfarna experter som har fått utbildning av Opel arbetar enligt speciella föreskrifter från Opel. Instruktionsboken och övriga handlingar ska alltid förvaras lätt åtkomliga i bilen. Använda denna handbok I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner för den här modellen. Det är möjligt att vissa beskrivningar, inklusive de för display- och menyfunktioner, inte gäller för din bils modellvariant, landsspecifikation, specialutrustning eller tillbehör. Inledning 3 Du får en första överblick i kapitlet "Kort sagt". Innehållsförteckningen i början av instruktionsboken och i varje avsnitt visar var informationen finns. I det alfabetiska registret kan du söka efter specifik information. I denna instruktionsbok visas bilar med ratten på vänster sida. Bilar med ratten på höger sida fungerar på samma sätt. Instruktionsboken använder motoridentifieringskod. Motsvarande marknadsbeteckning och teknikkod finns i kapitlet "Tekniska data". Riktningsanvisningar, t.ex. vänster eller höger, framåt eller bakåt anges alltid med färdriktningen som utgångspunkt. Det kan hända att ditt språk inte visas i bilens displayer. Visningsmeddelanden och invändiga dekaler är skrivna med stora bokstäver.

6 4 Inledning Fara, Varning och Se upp 9 Fara Text markerad med 9 Fara ger information om risker som kan leda till livshotande skador. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till livsfara. Symboler Sidhänvisningar markeras med 3. 3 betyder "se sidan". Sidhänvisningar och indexposter hänvisar till de avsedda rubriker som finns i innehållsförteckningen. Trevlig resa önskar. Adam Opel AG 9 Varning Text markerad med 9 Varning ger information om olycks- eller skaderisker. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till personskador. Se upp Text markerad med Se upp ger information om möjliga skador på bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till skador på bilen.

7 Inledning 5

8 6 Kort sagt Kort sagt Låsa upp bilen Grundläggande körinformation Tryck på c för att låsa upp dörrarna och bagagerummet. Öppna dörrarna genom att dra i handtagen. Öppna bakluckan genom att trycka på pekknappen under märkesemblemet. Fjärrkontroll 3 21, centrallås 3 22, bagagerum 3 25.

9 Kort sagt 7 Ställa in stol Längdinställning Ryggstödslutning Sitshöjd Dra i handtaget, flytta sätet, släpp handtaget. Försök att flytta sätet bakåt och framåt för att säkerställa att det är låst på plats. Sätesposition 3 35, sätesinställning Vrid ratten. Luta dig inte mot ryggstödet vid inställningen. Stolsposition 3 35, Ställa in stol 3 36, Fälla ner stol 3 37, sportstol Pumpa med spaken uppåt : sätet hamnar högre neråt : sätet hamnar lägre Sätesposition 3 35, sätesinställning 3 36.

10 8 Kort sagt Ställa in nackskydd Säkerhetsbälte Ställa in spegel Innerbackspegel Manuellt avbländbar innerbackspegel Tryck på knappen, ställ in höjden, spärra nackskyddet. Nackskydd Dra ut säkerhetsbältet och fäst det i bälteslåset. Säkerhetsbältet får inte vara vridet och måste sitta tätt mot kroppen. Ryggstödet får inte vara lutat för långt bakåt (högst cirka 25 ). För att lossa bältet: Tryck på den röda knappen på bälteslåset. Sätesposition 3 35, säkerhetsbälten 3 39, airbagsystem Justera spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen. Innerbackspegel Automatiskt avbländande innerbackspegel Beroende på version finns det en innerbackspegel med automatisk avbländning.

11 Kort sagt 9 Ytterbackspeglar Ställa in ratt Bländning från bakomliggande fordon i mörker reduceras automatiskt. Automatisk avbländning innerbackspegel Välj relevant ytterbackspegel med vippomkopplaren och justera spegeln med reglaget :. Konvexa ytterbackspeglar 3 28, elektrisk inställning 3 28, infällbara ytterbackspeglar Uppvärmbara ytterbackspeglar Lossa spaken, ställ in ratten, spärra sedan spaken och se till att den är ordentligt låst. Ratten får bara ställas in när bilen står still och rattlåset är upplåst. Airbagsystem 3 42, tändningslägen

12 10 Kort sagt Översikt instrumentpanel

13 1 Blinkers och filbytessignal, ljustuta, halvljus och helljus 118 Fördröjd belysning Parkeringsljus Knappar för förarinformationscentral Instrument Kollisionsvarningsindikator Förarinformationscentrum Infotainmentreglage Vindrutetorkare, vindrutespolarsystem, bakrutetorkare, bakrutespolarsystem Centrallås Stadskörningsläge Bränslevalsknapp Eco-knapp för stopp-startsystem Dragkraftskontroll Elektronisk stabilitetsreglering Parkeringshjälp Sätesvärme Rattvärme Statuslysdiod stöldlarm Varningsblinkers Kontrollampa för deaktivering av airbag Kontrollampa för framsätespassagerarens säkerhetsbälte Colour-Info-Display Graphic-Info-Display Mittre luftmunstycken Sidoluftmunstycken, passagerarsida Omkopplare för deaktivering av airbag (bakom handskfackslocket) Handskfack Klimatiseringsautomatik Eluttag AUX-kontakt, USB-port Växelväljare, växellåda Handbroms Tändlås med rattlås Kort sagt Signalhorn Förarairbag Upplåsningshandtag för motorhuv Rattinställning Belysningsströmställare Strålkastarinställning Dimbakljus Säkringshållare Instrumentpanelbelysningens ljusstyrka Elektriska fönsterhissar Ytterbackspeglar Farthållare Hastighetsbegränsare Kollisionsvarning

14 12 Kort sagt Ytterbelysning Belysningsströmställare Belysningsströmställare med automatisk belysningsreglering Ljustuta, helljus och halvljus Vrid belysningsströmställaren till: 7 : Lamporna är släckta 8 : Sidobelysning 9 : Halvljus eller helljus Dimljus Tryck på knapparna i belysningsströmställaren > : Dimljus fram r : Dimbakljus AUTO : Automatisk inkoppling av halvljus: ytterbelysningen tänds och släcks automatiskt m : Aktivering eller deaktivering av den automatiska belysningskontrollen 8 : Sidobelysning 9 : Halvljus eller helljus Automatisk belysningsreglering Ljustuta : Dra i spaken Helljus : Tryck på spaken Halvljus : Tryck på eller dra i spaken Helljus 3 116, ljustuta 3 116, helljusassistent

15 Kort sagt 13 Blinkers Varningsblinkers Tuta Spaken uppåt Spaken neråt : höger blinker : vänster blinker Blinkers och filbytessignal 3 118, parkeringsljus Tryck på för manövrering. Varningsblinkers Tryck på j.

16 14 Kort sagt Spolar- och torkarsystem Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakrutetorkare HI : snabb LO : långsam INT : intervalltorkning eller torkautomatik med regnsensor OFF : av För ett enkelt torkarslag när torkaren är avstängd trycker du spaken nedåt till positionen 1x. Vindrutetorkare Dra i spaken. Vindrutespolarsystem 3 76, spolarvätska 3 191, byta torkarblad Tryck på vippströmställaren för att aktivera bakrutetorkaren: övre läge : kontinuerlig funktion undre läge : intervallfunktion mittre läget : av

17 Bakrutespolare Klimatreglering Bakruteuppvärmning Kort sagt 15 Avfuktning och avisning av rutorna Tryck på spaken. Spolarvätska spolas på bakrutan och torkaren sveper några gånger. Bakrutetorkare/bakrutespolare Aktivera värmen genom att trycka på Ü. Uppvärmd bakruta 3 31, uppvärmd vindruta Uppvärmbara ytterbackspeglar Om du trycker på Ü aktiveras även de uppvärmbara ytterbackspeglarna. Uppvärmbara ytterbackspeglar Ställ luftfördelningsreglaget på l. Tryck på V. Ställ in temperaturreglaget på den varmaste nivån. Ställ in fläkthastigheten på den högsta nivån. Koppla in bakruteuppvärmningen Ü. Öppna sidomunstycken efter behov och rikta dessa mot sidorutorna. Klimatiseringsautomatik

18 16 Kort sagt Växellåda Manuell växellåda Automatisk växellåda Automatiserad manuell växellåda Backväxel: Med bilen stillastående trampar du ner kopplingspedalen och trycker på växelväljarens frigöringsknapp och lägger i växeln. Om det inte går att lägga i backväxeln, för växelspaken till friläge, släpp upp kopplingspedalen och trampa ner den igen. Lägg sedan i växeln på nytt. Manuell växellåda P : parkeringsläge R : backväxel N : tomgång D : körläge M : manuellt läge < : tryck för att växla upp i manuellt läge ] : tryck för att växla ner i manuellt läge Växelväljaren kan endast flyttas ut från P när tändningen är på och bromspedalen är nertrampad. För att lägga i P eller R trycker du på frigöringsknappen. Automatisk växellåda R : back, ska endast läggas i när bilen står stilla N : tomgång D : automatikdrift M : manuellt läge < : växla upp i manuellt läge ] : växla ner i manuellt läge Automatiserad manuell växellåda

19 Starta Kontrollera före körning Ringtryck och däckskick 3 209, Motoroljenivå och vätskenivåer Att alla rutor, speglar, ytterbelysning och registreringsskyltar fungerar och är fria från smuts, snö och is. Att speglar, säten och säkerhetsbälten är i rätt position 3 28, 3 35, Att bromssystemet fungerar som det ska i låg hastighet, i synnerhet när bromsarna är fuktiga. Starta motorn Vrid nyckeln till läge 1. Vrid lätt på ratten för att lossa rattlåset. Manuell växellåda: trampa ned kopplings- och bromspedalen. Automatiserad manuell växellåda: tryck på bromspedalen. Automatisk växellåda: trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till P eller N. Trampa inte ner gaspedalen. Kort sagt 17 Dieselmotorer: vrid tändningsnyckeln till läge 2 för förglödning och vänta tills kontrollampan! släcks. Vrid tändningsnyckeln till läge 2 för förglödning och vänta tills kontrollampan! släcks. Vrid nyckeln till läge 3 och släpp den. Starta motorn

20 18 Kort sagt Stopp/start-system Om bilen körs i låg hastighet eller står stilla och vissa förhållanden är uppfyllda går det att aktivera ett Autostop på följande sätt: Bilar med manuell växellåda: Trampa ner kopplingspedalen. För växelspaken till neutralläget. Släpp upp kopplingspedalen. Ett Autostop indikeras av kontrollampan D. För att starta motorn igen trampar du ner kopplingspedalen. Kontrollampan D släcks. Bilar med automatiserad manuell växellåda: Om bilen står stilla med nedtrampad bromspedal, aktiveras Autostop automatiskt, vilket indikeras av kontrollampan D. Släpp bromspedalen eller flytta växelväljaren från D för att starta motorn. Kontrollampan D släcks. Stopp/start-system Parkera 9 Varning Parkera inte bilen på en lätt antändlig yta. Avgassystemets höga temperatur kan antända ytan. Dra alltid åt parkeringsbromsen. Dra åt den manuella parkeringsbromsen utan att trycka in frigöringsknappen. Dra åt så hårt som möjligt i nedförs- eller uppförslutning. Trampa ner bromspedalen samtidigt så att arbetstrycket reduceras. Stäng av motorn. När bilen står på plan mark eller i uppförslutning ska ettan läggas i eller växelväljaren ställas i läget P innan tändningsnyckeln tas ut. I uppförslutning ska dessutom framhjulen vridas bort från kantstenen. När bilen står i nedförslutning ska backväxlen läggas i eller växelväljaren ställas i läget P

21 Kort sagt 19 innan tändningsnyckeln tas ut. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen. Stäng fönstren och takluckan. Ta bort tändningsnyckeln från tändningsomkopplaren. Vrid ratten tills rattlåset spärras. På bilar med automatisk växellåda går det endast att ta ut nyckeln när växelväljaren är i läget P. För bilar med automatiserad manuell växellåda, kan nyckeln endast tas bort från tändningslåset när parkeringsbromsen är ansatt. Se upp Efter körning med höga motorvarvtal eller hög motorbelastning låter du motorn gå en kort stund med låg belastning eller ca 30 sekunder på tomgång innan den stängs av, för att undvika skador på turboaggregatet. Nycklar, lås 3 20 och parkering av bilen under längre tid Lås bilen genom att trycka på e på fjärrkontrollen. Aktivera stöldlarmet Motorkylfläkten kan vara igång en stund när motorn har stängts av

22 20 Nycklar, dörrar och fönster Nycklar, dörrar och fönster Nycklar, lås Nycklar Car Pass Radiofjärrkontroll Programmerade inställningar Centrallås Automatisk låsning Barnspärrar Dörrar Lastrum Bilsäkerhet Stöldskyddslåsning Stöldlarm Startspärr Ytterbackspeglar Konvex form Elektrisk inställning Infällning av speglar Uppvärmda speglar Innerbackspeglar Manuell avbländning Automatisk avbländning Fönster Vindruta Manuella fönster Elektriska fönsterhissar Uppvärmd bakruta Uppvärmd vindruta Solskydd Tak Taklucka Nycklar, lås Nycklar Se upp Fäst inte tunga eller skrymmande föremål på tändningsnyckeln. Reservnycklar Nyckelnumret finns angivet i Car Pass eller på en avtagbar bricka. Nyckelnumret måste anges vid beställning av reservnycklar eftersom nyckeln är en komponent i startspärren. Lås Kodnumret för adaptern till de låsbara hjulbultarna anges på kortet. Det måste anges vid beställning av en reservdelsadapter. Hjulbyte

23 Nycklar, dörrar och fönster 21 Nycklar med fällbart nyckelax Tryck på knappen för att fälla ut axet. Tryck på knappen för att fälla in axet. Car Pass Car Pass innehåller säkerhetsrelevanta bildata och det måste förvaras på ett säkert sätt. När bilen är på verkstad krävs dessa bildata för att det ska gå att utföra vissa arbeten. Radiofjärrkontroll Används vid manövrering av: centrallås stöldskydd stöldlarm Fjärrkontrollen har en räckvidd på cirka 20 meter. Den kan begränsas av yttre påverkan. Varningsblinkersen tänds när fjärrkontrollen används. Hantera fjärrkontrollen varsamt och skydda den mot fukt och höga temperaturer. Undvik onödig användning. Störning Om centrallåset inte kan manövreras med fjärrkontrollen kan det bero på följande: Räckvidden har överskridits. Batterispänningen är för låg. Frekvent, upprepad användning utanför fjärrkontrollen räckvidd kräver omsynkronisering av fjärrkontrollen. Överbelastning av centrallåset genom många aktiveringar på kort tid leder till att strömförsörjningen bryts en kort stund. Störning från externa radiosändare med högre effekt. Upplåsning Grundinställningar Vissa inställningar kan ändras i menyn Info-Display. Personliga inställningar Batteribyte i fjärrkontrollen Byt batteriet omgående när räckvidden minskar.

24 22 Nycklar, dörrar och fönster Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till återvinning på lämpliga återvinningsstationer. Fäll ut nyckelaxet och öppna enheten i sidled. Byt batteriet (batterityp CR 2032). Observera batteriets placering. Stäng fjärrkontrollen och synkronisera den. Synkronisering av fjärrkontrollen Lås upp dörren med nyckeln i förardörrens lås efter ett batteribyte. Radiofjärrkontrollen synkroniseras när tändningen slås på. Programmerade inställningar När du tar ut nyckeln ur tändningslåset memoreras följande inställningar automatiskt i nyckeln: belysning elektronisk klimatreglering förinställningar för Infotainmentsystem centrallås komfortinställningar De sparade inställningarna används automatiskt nästa gång nyckeln med de memorerade inställningarna sätts i tändningslåset och vrids till läge Ett förbestämt villkor är att Personliga inst. per förare aktiveras i de personliga inställningarna för Info-Display. Detta måste ställas in för varje nyckel som ska användas. Personliga inställningar Centrallås Upplåsning och låsning av dörrar, bagagerum och tanklock. Drar du i en dörrs innerhandtag en gång låser du upp den. Drar du i handtaget en gång till öppnas dörren. Observera! Vid en olycka där airbags eller bältesträckare löst ut låses bilen upp automatiskt. Observera! Tre minuter efter upplåsning med fjärrkontrollen låses dörrarna automatiskt igen om ingen dörr har öppnats.

25 Nycklar, dörrar och fönster 23 Upplåsning Memorerade inställningar Låsa upp och öppna bakluckan Låsning Stäng dörrar, bagagerum och tanklock. Tryck på c. Det går att välja två inställningar i Info-Display: Om du bara vill låsa upp förardörren, bagagerummet och tankluckan trycker du på c en gång. Om du vill låsa upp alla dörrar trycker du på c två gånger. Tryck på c en gång om du vill låsa upp dörrarna, bagagerummet och tankluckan. Personliga inställningar Du kan spara inställningen för den nyckel du använder. Tryck på e. Om förardörren inte är helt stängd fungerar inte centrallåset. Centrallåsknappar Låser och låser upp dörrar, bagagerummet och tankluckan från kupén. Tryck på e för att låsa. Tryck på c för att låsa upp. Fördröjt dörrlås Stäng av motorn och ta bort nyckeln från låset. Tryck på e med minst en dörr öppen och det hörs tre ljudsignaler. När den sista dörren har stängts, låser bilen automatiskt alla dörrar efter fem sekunder och återkoppling ges. Efter tio minuter låser bilen automatiskt alla dörrar även om en dörr fortfarande är öppen. Denna funktion kan aktiveras eller inaktiveras i Info-Display. Personliga inställningar

26 24 Nycklar, dörrar och fönster Fel i fjärrkontrollsystemet Upplåsning Lås upp förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset. Slå på tändningen och tryck på centrallåsknappen c för att låsa upp de andra dörrarna, bagageutrymmet och tankluckan. När du slår på tändningen avaktiveras stöldskyddslåsningen. Låsning Lås förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset. Störning i centrallåset Upplåsning Lås upp förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i låset. De andra dörrarna kan öppnas genom att man drar i innerhandtaget två gånger. Bagagerummet och bränslepåfyllningsluckan kan inte öppnas. Slå på tändningen för att avaktivera stöldskyddslåsningen Låsning Tryck på den invändiga låsknappen på alla dörrar förutom förardörren. Stäng sedan förardörren och lås den utifrån med nyckeln. Det går inte att låsa tanklocket och bagagerummet. Automatisk låsning Den här säkerhetsfunktionen kan ställas in så att dörrarna, bagagerummet och tankluckan låses automatiskt så fort en viss hastighet överskrids. Den går också att ställa in så att alla dörrar eller enbart förardörren låses upp när tändningen slås av och tändningsnyckeln tas ut (manuell växellåda) eller växelväljaren flyttas till läget P (automatisk växellåda). Inställningarna kan ändras i menyn Info-Display. Personliga inställningar Inställningarna kan sparas för den nyckel som används Barnspärrar 9 Varning Använd alltid barnsäkringen när barn färdas i baksätet.

27 Dörrar Lastrum Baklucka Nycklar, dörrar och fönster 25 Stänga Öppna Använd en nyckel eller lämplig skruvmejsel och vrid brytaren på bakdörrens lås till vågrätt läge. Dörren kan inte öppnas inifrån. Öppna bakluckan genom att trycka på pekknappen under märkesemblemet. Använd handtaget på insidan. Tryck inte på touchpad-omkopplaren vid stängning eftersom bakluckan då låsas upp igen. Centrallås Allmänna tips för användning av bakluckan 9 Fara Kör inte med helt eller delvis öppen baklucka, t.ex. vid transport av skrymmande föremål. Giftiga

28 26 Nycklar, dörrar och fönster avgaser, som varken syns eller luktar, kan tränga in i bilen. Detta kan leda till medvetslöshet och till och med döden. Se upp Innan du öppnar bakluckan, se efter så att inga ovanförliggande föremål som kan skada luckan, t.ex. en garageport, är i vägen. Kontrollera alltid rörelseområdet ovanför och bakom bakluckan. Observera! Montering av tunga tillbehör på bakluckan kan göra att den inte hålls kvar i öppet läge. Bilsäkerhet Stöldskyddslåsning 9 Varning Aktivera inte systemet om personer finns kvar i bilen! Dörrarna kan inte låsas upp inifrån. Alla dörrar säkras mot upplåsning. Alla dörrar måste vara stängda, i annat fall kan systemet inte aktiveras. Om tändningen är på måste förardörren öppnas och stängas en gång för att bilen ska kunna låsas. Vid upplåsning av bilen stängs det mekaniska stöldskyddet av. Detta kan inte göras med centrallåsningsknappen. Aktivering Tryck på e på radiofjärrkontrollen två gånger inom fem sekunder. Stöldlarm Stöldlarmet är kombinerat med stöldskyddslåsningen. Det övervakar: dörrar, baklucka, motorhuv tändsystem

29 Nycklar, dörrar och fönster 27 Inkoppling Självaktiverad 30 sekunder efter att bilen låsts genom att trycka på e en gång. Direkt genom intryckning av e två gånger snabbt inom fem sekunder. Statuslysdiod Statuslysdioden är inbyggd i sensorn upptill på instrumentpanelen. lyser. Lysdioden blinkar snabbt. Status under de första 30 sekunderna efter aktivering av stöldlarmet: Lysdioden : Test, larmfördröjning : Dörrar, baklucka eller motorhuv inte helt stängda eller systemfel Status när systemet är aktiverat: Lysdioden : Systemet är aktiverat blinkar långsamt Uppsök en verkstad för att få hjälp vid störningar. Frånkoppling Upplåsning av bilen genom intryckning av c inaktiverar stöldlarmet. Systemet inaktiveras inte genom upplåsning av förardörren med nyckeln eller med centrallåsknappen i kupén. Larm När larmet utlöses, aktiveras larmtutan och varningsblinkersen tänds. Larmsignalernas antal och varaktighet stipuleras i lagstiftningen. Avbryt larmet genom att trycka på valfri knapp på fjärrkontrollen eller slå på tändningen. Du kan endast inaktivera stöldlarmet genom att trycka på c på fjärrkontrollen eller slå på tändningen. Ett utlöst larm, vilket inte avbrutits av föraren, indikeras genom att varningsblinkersen blinkar. Den blinkar snabbt tre gånger när bilen låses upp med radiofjärrkontrollen. Bilmeddelanden Startspärr Systemet är integrerat i tändningslåset och kontrollerar om bilen får startas med den nyckel som används. Startspärren aktiveras automatiskt när nyckeln tas ut ur tändningslåset.

30 28 Nycklar, dörrar och fönster Om kontrollampan d blinkar när tändningen är på finns det en störning och det går inte att starta motorn. Slå av tändningen och slå på den igen. Om kontrollampan fortsätter att blinka, försök starta motorn med reservnyckeln och uppsök en verkstad för att få hjälp. Observera! Startspärren låser inte dörrarna. Du ska alltid låsa bilen när du lämnar den. Slå på stöldlarmet 3 22, Kontrollampa d Ytterbackspeglar Konvex form Den konvexa yttre backspegeln har en icke sfärisk yta som minskar döda vinklar. På grund av den konvexa formen ser föremålen mindre ut och därmed är det svårare att uppskatta avstånd. Elektrisk inställning Vippomkopplare i mittläge: ingen spegel har valts för inställning. Infällning av speglar För fotgängares säkerhet viks ytterbackspeglarna framåt eller bakåt vid en stötpåkänning. Återställning sker med ett lätt tryck på spegelhuset. Välj relevant ytterbackspegel genom att trycka vippomkopplaren åt vänster (L) eller höger (R). Vrid sedan kontrollen : för att ställa in spegeln. Parkeringsläge Du kan vika in ytterbackspeglarna genom att trycka lätt på höljets ytterkant, t.ex. om parkeringsutrymmet är trångt.

31 Uppvärmda speglar Innerbackspeglar Manuell avbländning Nycklar, dörrar och fönster 29 Automatisk avbländning Tryck på Ü för manövrering. Spegeluppvärmningen fungerar när motorn är igång. Den stängs av automatiskt efter sex minuter. När Ü trycks in en gång till under samma tändningscykel kan uppvärmningen vara igång under ytterligare tre minuter. Justera spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen. Bländning från bakomliggande fordon i mörker reduceras automatiskt.

32 30 Nycklar, dörrar och fönster Fönster Vindruta Vindruteetiketter Sätt inte upp klistermärken, t.ex. klistermärken för avgiftsbelagd väg eller något liknande, på vindrutan i närheten av innerbackspegeln. Då kan detektionsområdet för sensorn i spegelhöljet bli begränsat. Byte av vindruta Se upp Om bilen har en främre kamerasensor för förarassistanssystemen är det mycket viktigt att eventuella byten av vindrutor utförs korrekt enligt Opels specifikationer. Annars kan det hända att dessa system inte fungerar korrekt och det finns en risk för oväntat beteende och/eller oväntade meddelanden från dessa system. Manuella fönster De bakre fönstren kan öppnas eller stängas manuell med handvevar. Elektriska fönsterhissar 9 Varning Var försiktig vid användning av de elektriska fönsterhissarna. Risk för personskador, särskilt för barn. Var försiktig när du stänger fönstren. Se till att inget kan klämmas fast. Fungerar när tändningen är på (2) Kvarhållen ström Använd strömställaren i dörrklädseln för respektive fönster genom att trycka för att öppna eller dra för att stänga. Öppna Kort tryck: fönstret öppnas i steg. Långt tryck: fönstret öppnas automatiskt till ändläget. För att stoppa rörelsen, trycker du på strömställaren en gång till. Stäng Kort drag: fönstret stängs i steg.

33 Nycklar, dörrar och fönster 31 Långt drag: fönstret stängs automatiskt upp till ändläget. För att stoppa rörelsen, trycker du på strömställaren en gång till. Skyddsfunktion Om rutan möter motstånd inom området ovanför fönstrets mitt stoppas den omedelbart och öppnas helt igen. Överbrygga säkerhetsfunktion Om det går trögt, t.ex. vid frost, sätt på tändningen, dra sedan flera gånger i strömställaren för att stänga fönstren stegvis. Överbelastning Om fönstren öppnas eller stängs upprepade gånger med korta intervall inaktiveras fönsterfunktionen under en tid. Störning Om automatisk öppning eller stängning av fönstren inte är möjlig, aktivera fönsterelektroniken på följande sätt: 1. Stäng dörrarna. 2. Slå på tändningen. 3. Stäng fönstret helt och håll knappen uppdragen under ytterligare fem sekunder. 4. Öppna fönstret helt och håll knappen intryckt under ytterligare en sekund. 5. Upprepa detta förfarande för varje fönster. Uppvärmd bakruta Tryck på Ü för manövrering. Bakruteuppvärmningen fungerar när motorn är igång. Den stängs av automatiskt efter sex minuter. När Ü trycks in en gång till under samma tändningscykel kan uppvärmningen vara igång under ytterligare tre minuter.

34 32 Nycklar, dörrar och fönster Uppvärmd vindruta Tryck på Ü för manövrering. Vindruteuppvärmningen fungerar tillsammans med bakruteuppvärmningen och motorn igång. Den stängs av automatiskt efter sex minuter. När Ü trycks in en gång till under samma tändningscykel kan uppvärmningen vara igång under ytterligare tre minuter. Solskydd Solskydden kan vid behov fällas ner och också svängas åt sidan. De inbyggda speglarna ska vara stängda under körning. En biljetthållare sitter på baksidan av solskyddet. Tak Taklucka 9 Varning Var försiktig vid manövreringen av takluckan. Risk för personskador, särskilt för barn. Håll god uppsikt över de rörliga delarna när du manövrerar dem. Se till att inget kan klämmas fast. Manövreras via en vippomkopplare med tändningen på (läge 2) Kvarhållen ström

35 Nycklar, dörrar och fönster 33 Lyft Håll omkopplaren ü intryckt tills takluckan höjs där bak. Öppna Från höjt läge, tryck in och släpp omkopplaren ü: takluckan öppnas automatiskt upp till ändläge. För att stoppa rörelsen före ändläget, trycker du på omkopplaren en gång till. Stäng Håll omkopplaren d intryckt från valfritt läge tills takluckan är helt stängd. När omkopplaren släpps avbryts rörelsen från valfritt läge. Se upp Vid användning av ett takräcke måste du kontrollera att takluckan kan röra sig fritt för att undvika skador. Det är endast tillåtet att lyfta upp takluckan. Fäst inga klistermärken på takluckan. Solskydd Solskyddet manövreras manuellt. Stäng eller öppna solskyddet genom skjuta det. Solskyddet kan användas i alla takluckslägen. Överbelastning Om systemet är överlastat bryts strömförsörjningen automatiskt under en kort tid. Systemet skyddas av säkringar i säkringshållaren Initialisera takluckan Om takluckan inte kan manövreras, aktivera elektroniken enligt följande: med inkopplad tändning stäng takluckan och håll d intryckt under minst tio sekunder. Sök hjälp hos en verkstad för att få orsaken till felet åtgärdad. Observera! Om taket är vått upptill lutar du takluckan, låter vattnet rinna av och öppnar den sedan.

36 34 Stolar, säkerhetsfunktioner Stolar, säkerhetsfunktioner Nackskydd Position Inställning Höjdjustering av främre nackskydd Nackskydd Framstolar Stolsposition Ställa in stol Fälla ner stol Värme Säkerhetsbälten Trepunktsbälte Airbagsystem Frontairbagsystem Sidoairbagsystem Krockskyddsgardiner Deaktivering av airbag Barnsäkerhet Barnsäkerhetssystem Monteringsplatser för barnsäkerhetssystem ISOFIX barnsäkerhetssystem...54 Top-tether, fästöglor Varning Nackskydden måste vara rätt inställda vid körning. Nackstödets övre kant ska vara i höjd med huvudets övre del. Om detta inte är möjligt bör nackskyddet ställas i det högsta läget för mycket långa personer och i det lägsta läget för mycket korta personer. Tryck på knappen, ställ in höjden, spärra nackskyddet.

37 Höjdjustering av bakre nackskydd Stolar, säkerhetsfunktioner 35 Framstolar Stolsposition 9 Varning Sätena måste vara rätt inställda vid körning. Dra nackskyddet uppåt till önskat steg. Om du vill sänka det trycker du in spärren och trycker nackskyddet nedåt. Ta bort bakre nackskydd T.ex. när du använder ett barnsäkerhetssystem Tryck in de båda spärrarna och dra loss nackskyddet uppåt. Placera nackstödet i en nätkasse och fäst undersidan av påsen i lastrummets golv med hjälp av kardborreband. Du kan köpa en lämplig nätkasse på din verkstad. 9 Fara Sitt inte närmare ratten än 25 cm för att möjliggöra säker utlösning av airbagen. 9 Varning Ställ aldrig in sätena under körning. De kan röra sig okontrollerat.

38 36 Stolar, säkerhetsfunktioner Sätt dig så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in sätets avstånd till pedalerna så att benen är lätt vinklade när pedalerna trampas ner helt. Skjut passagerarsätet fram så långt bakåt som möjligt. Ställ in säteshöjden på lämplig höjd, så att du har fri sikt åt alla håll och ser alla mätare. Det bör finnas ett fritt utrymme på minst en handbredd mellan huvudet och innertaket. Låren ska vila lätt mot sätet utan tryck. Sätt dig med axlarna så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in ryggstödets lutning så att det går lätt att nå ratten med armarna något böjda. När du vrider på ratten måste axlarna behålla kontakten med sätet. Ryggstödet får inte vara lutat för långt bakåt. Rekommenderad maximal lutningsvinkel är ca 25. Justera sätet och ratten så att handlederna vilar på ratten när armen är helt utsträckt och axlarna är på ryggstödet. Ställ in ratten Ställ in nackskyddet Ställ in säkerhetsbältets höjd Ställa in stol Använd alltid säkerhetsbältena och se till att ryggstöden är spärrade vid körning. Längdinställning Dra i handtaget, flytta sätet, släpp handtaget. Försök att flytta sätet bakåt och framåt för att säkerställa att det är låst på plats.

39 Ryggstödslutning Sitshöjd Stolar, säkerhetsfunktioner 37 Fälla ner stol Standard nedfällning av stol Vrid inställningshjulet för att justera lutningen. Luta dig inte mot ryggstödet vid inställningen. Pumpa med spaken uppåt : sätet hamnar högre neråt : sätet hamnar lägre Dra lossningsspaken framåt och vik ryggstödet framåt. Tryck sedan stolen framåt till stoppet. För att återställa stolen trycker du sätet bakåt till stopp. Lyft ryggstödet till upprätt läge utan att använda frigöringsspaken. Låt ryggstödet gå i ingrepp.

40 38 Stolar, säkerhetsfunktioner 9 Varning När du fäller upp sätet ska du se till att det spärras ordentligt innan du kör. Om du inte gör detta kan följden bli personskada vid en kraftig inbromsning eller en kollision. Minnesfunktionen ser till att sätet återgår till ursprungsläget efter infällning. Vrid inte på inställningshjulet för lutning av ryggstödet när det är fällt framåt. Se upp Tryck ned nackskydden när sätet är i den högsta positionen och vik upp solskydden innan du viker fram ryggstödet. Fälla ner sportstol Ta ut säkerhetsbältet ur bälteshållaren på ryggstödet. Dra i frigöringsspaken som är placerad på ryggstödet, fäll ryggstödet framåt och släpp spaken. För sedan stolen framåt till stoppet. För att återställa stolen trycker du sätet bakåt till stopp. Lyft ryggstödet till upprätt läge utan att använda frigöringsspaken. Låt ryggstödet gå i ingrepp. 9 Varning När du fäller upp sätet ska du se till att det spärras ordentligt innan du kör. Om du inte gör detta kan följden bli personskada vid en kraftig inbromsning eller en kollision. Minnesfunktionen ser till att sätet återgår till ursprungsläget efter infällning. Använd inte ratten för ryggstödsjustering när ryggstödet är fällt framåt. Värme

41 Stolar, säkerhetsfunktioner 39 Aktivera stolsvärme genom att trycka på ß för respektive framstol. Aktiveringen indikeras av lysdioden i knappen. Om du trycker på ß igen avaktiveras sätesvärmen. Uppvärmningen av sätena sker när motorn är igång. Sätesvärmen kan användas även under ett Autostop. Stopp/start-system Säkerhetsbälten Säkerhetsbältena är låsta vid kraftig acceleration eller fartminskning så att de sittande hålls fast i sin sittposition. Därigenom minskas skaderisken avsevärt. 9 Varning Spänn fast säkerhetsbältet före varje körning. Personer som inte är fastspända utgör en fara för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse. Säkerhetsbältena är konstruerade för användning av en person i taget. Barnsäkerhetssystem Kontrollera regelbundet alla delar av bältessystemet så att det fungerar riktigt och inte har skador eller är smutsigt. Byt ut skadade delar. Låt en verkstad byta bälten och utlösta bältessträckare efter en olycka. Observera! Se till att bältena inte skadas av skor eller vassa föremål eller blockeras. Låt inte smuts komma in i bältenas upprullningsautomatik. Bältespåminnare Varje säte är utrustat med en bältespåminnare, vilket indikeras för förarsätet med kontrollampan X i varvräknaren 3 89 och för passagerarsätet fram med kontrollampan k i mittkonsolen För baksätena indikeras bältespåminnaren av symbolerna X i förarinformationscentralen 3 95.

42 40 Stolar, säkerhetsfunktioner Bälteskraftbegränsare I framsätena och de bakre yttersätena, minskas belastningen på kroppen genom gradvis frisläppning av bältet under en kollision. Bältessträckare Vid frontalkollisioner eller påkörning bakifrån med en viss intensitet, dras framsätesbältena åt. 9 Varning Felaktig hantering (t.ex. borttagning eller montering av bälten) kan lösa ut bältessträckarna. Utlösta bältessträckare indikeras av att kontrollampan v 3 89 lyser kontinuerligt. Utlösta bältessträckare måste bytas av en verkstad. Bältessträckarna kan bara lösas ut en gång. Observera! Fäst eller montera inga tillbehör eller andra föremål som kan påverka bältessträckarnas funktion. Utför inga ändringar på bältessträckarnas komponenter eftersom bilens typgodkännande i så fall upphör att gälla. Trepunktsbälte Spänna fast Dra ut bältet ur rullautomaten, för det över kroppen utan att det vrids och sätt i låstungan i låset. Dra åt höftbältet ofta under körningen genom att dra i axelbältet. Sportstol: Mata säkerhetsbältet genom ryggstödets bältesfäste då du fäster bältet. Tjocka kläder påverkar bältets anliggning mot kroppen. Lägg inga föremål, t.ex. handväskor eller mobiltelefoner, mellan bältet och kroppen. 9 Varning Bältet får inte löpa över hårda eller ömtåliga föremål i klädernas fickor. Bältespåminnare X 3 89.

43 Stolar, säkerhetsfunktioner 41 Höjdinställning Demontering 1. Dra ut bältet något. 2. Flytta värmejusteringen uppåt eller tryck på knappen för att lossa och trycka höjdjusteringen neråt. Ställ in höjden så att bältet löper över axeln. Det får inte löpa över halsen eller överarmen. Gör ingen inställning under körning. För att lossa bältet: Tryck på den röda knappen på bälteslåset.

44 42 Stolar, säkerhetsfunktioner Användning av säkerhetsbältet under graviditet 9 Varning Höftbältet måste löpa så lågt över bäckenet som möjligt för att undvika tryck mot underlivet. Airbagsystem Airbagsystemet består av ett antal individuella system, med olika uppbyggnad beroende på utrustningsnivån. Vid utlösning fylls airbags inom några millisekunder. Den töms också så snabbt att det ofta inte märks vid en olycka. 9 Varning Felaktig hantering kan medföra att airbagsystemen utlöses explosionsartat. Observera! Airbagsystemets och bältessträckarnas styrelektronik finns i mittkonsolen. Placera inga magnetiska föremål där. Sätt inte fast några föremål på airbagskydden och täck dem inte med andra material. Varje airbag utlöses bara en gång. Låt en verkstad byta en utlöst airbag. Det kan dessutom vara nödvändigt att byta ut ratten, instrumentpanelen, delar av klädseln, dörrtätningarna, handtagen och sätena. Utför inga ändringar på airbagsystemet eftersom bilens typgodkännande i så fall upphör att gälla. När airbags fylls kan heta gaser läcka ut och orsaka brännskador. Störning Om det uppträder ett fel i airbagsystemet tänds kontrollampan v och ett meddelande eller en varningskod visas i förarinformationscentralen. Systemet fungerar inte. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Kontrollampa för airbagsystem 3 89.

45 Stolar, säkerhetsfunktioner 43 Barnsäkerhetssystem på främre passagerarsätet med airbagsystem EN: NEVER use a rearward-facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it; DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur. DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann. FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSU RES GRAVES, voire MORTELLES à l'enfant. ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIR BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO. RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля, оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА. NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen. DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIR BAG, BARNET kan komme i LIVS FARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE. SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET. FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI. NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER. PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

46 44 Stolar, säkerhetsfunktioner IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG AT TIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO! EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ. PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PO DUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻ NYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA. TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korunmakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞE KİLDE YARALANABİLİR. UK: НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ. HU: SOHA ne használjon hátrafelé néző biztonsági gyerekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja. HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ NIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN JIH OZLJEDA za DIJETE. SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA. SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NA STRADA ili da se TEŠKO POVREDI. MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО. BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на ДЕТЕТО. RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a maşinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în faţa sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI LULUI.

47 Stolar, säkerhetsfunktioner 45 CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIR BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE. SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA. LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI. LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪ BAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ. ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGAS TUSE. MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta wara fuq sit protett b AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista jikkawża l-mewt jew ĠRIEĦI SERJI lit-tfal. Utöver den varning som krävs av ECE R94.02 får ett bakåtriktat barnsäkerhetssystem av säkerhetsskäl endast användas enligt instruktionerna och begränsningarna i tabellerna Airbagetiketten är placerad på båda sidor av framsätespassagerarens solskydd. Avstängning av passagerarairbag Frontairbagsystem Frontairbagsystemet består av en airbag i ratten och en i instrumentpanelen på framsätespassagerarens sida. Platsen identifieras med ordet AIRBAG. Frontairbagsystemet aktiveras vid påkörning framifrån med en viss kraft. Tändningen måste vara tillslagen.

48 46 Stolar, säkerhetsfunktioner En upplåst airbag dämpar kollisionen så att risken för skada på överkroppen och huvudet minskar avsevärt för de åkande i framsätena. Sidoairbagsystem 9 Varning Ett optimalt skydd uppnås endast om stolen är i korrekt position. Stolsposition Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags. Placera säkerhetsbältet korrekt och fäst det ordentligt. Endast då kan airbagen ge skydd. Sidoairbagsystemet består av en airbag i respektive framsätesryggstöd. Platsen identifieras med ordet AIRBAG. Sidoairbagsystemet utlöses vid påkörning från sidan med en viss kraft. Tändningen måste vara tillslagen. En upplåst airbag dämpar kollisionskraften så att risken för skada på överkropp och bäcken minskar avsevärt vid en påkörning från sidan. 9 Varning Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags. Observera! På framsätena får endast sådan skyddsklädsel användas som är godkänd för bilen. Täck inte över airbags.

49 Stolar, säkerhetsfunktioner 47 Krockskyddsgardiner Krockskyddsgardinerna består av en airbag i respektive takram. Deras placering identifieras med märkningen AIRBAG på takstolparna. Krockskyddsgardinerna löses ut vid påkörning från sidan med en viss kraft. Tändningen måste vara tillslagen. 9 Varning Placera inga kroppsdelar eller föremål i expansionsområdet för airbags. Krokarna på handtagen i takramen är endast avsedda för upphängning av lätta kläder utan galge. Lämna inte kvar några föremål i kläderna. Deaktivering av airbag Passagerarairbagsystemet fram måste deaktiveras för ett barnsäkerhetssystem på passagerarsätet enligt instruktionerna i tabellerna De andra airbagsystemen, bältessträckarna och alla förarairbagsystem förblir aktiva. Använd tändningsnyckeln för att växla position: *OFF : passagerarplatsens främre airbag deaktiveras och blåses inte upp vid en kollision. Kontrollampan *OFF i mittkonsolen lyser konstant VON : passagerarplatsens främre airbag är aktiv En upplåst airbag dämpar kollisionen så att risken för skada på huvudet minskar avsevärt vid påkörning från sidan.

50 48 Stolar, säkerhetsfunktioner 9 Fara Deaktivera passagerarsätets airbag endast i kombination med användning av ett barnsäkerhetssystem i enlighet med instruktionerna och begränsningarna i tabellerna I annat fall finns det finns risk för livshotande skador för en person som sitter på den främre passagerarplatsen om airbagen där är deaktiverad. Om kontrollampan V tänds i cirka 60 sekunder efter att du har slagit på tändningen kommer passagerarplatsens främre airbag att utlösas i händelse av kollision. Om båda kontrollamporna lyser samtidigt föreligger ett systemfel. Systemets status kan inte fastslås och därför får ingen person sitta i det främre passagerarsätet. Kontakta genast en verkstad. Ändra status endast när bilen stoppas med tändningen av. Denna status är kvar till nästa ändring. Kontrollampa för deaktivering av airbag Barnsäkerhet Barnsäkerhetssystem Vi rekommenderar Opel barnsäkerhetssystem som är särskilt anpassade för bilen. Följande barnsäkerhet rekommenderas för följande viktklasser: Grupp 0, grupp 0+ Maxi Cosi Cabriofix plus Easyfix, för barn upp till 13 kg Grupp I OPEL Duo, för barn från 13 till 18 kg i denna grupp När ett barnsäkerhetssystem används skall du ta del av följande instruktioner för användning och montering samt även ta del av de instruktioner som följer med barnsäkerhetssystemet. Konsultera lokal lagstiftning och bestämmelser om obligatorisk användning av barnsäkerhetssystem. I en del länder är användning av barnsäkerhetssystem förbjuden på vissa sittplatser.

51 Stolar, säkerhetsfunktioner 49 9 Fara Om du använder ett bakåtriktat barnsäkerhetssystem på passagerarsätet fram måste airbagsystemet för passagerarsätet fram deaktiveras. Detta gäller även för vissa framåtriktade barnsäkerhetssystem i enlighet med vad som anges i tabellerna Avstängning av passagerarairbag Airbagetikett Baksätet är den bästa platsen att fästa ett barnsäkerhetssystem. Barn ska så länge som möjligt färdas bakåtvända i bilen. På så sätt garanteras att barnets ryggrad, som är svagare än hos vuxna, utsätts för mindre påfrestningar vid en olycka. Val av rätt system Använd endast lämpliga säkerhetssystem, t.ex. de som uppfyller UN ECE bestämmelserna. Se till att det barnsäkerhetssystem som skall monteras är kompatibelt med bilens typ. Se tabellerna på de följande sidorna, instruktionerna som medföljer barnsäkerhetssystemet och bilens typlista för icke-universella barnsäkerhetssystem. Se till att barnsäkerhetssystemets monteringsplats i bilen är korrekt. Se tabellerna nedan. Låt barn gå in i eller ur bilen enbart på den sida som är riktad bort från trafiken. När barnsäkerhetssystemet inte används fäster du stolen med ett säkerhetsbälte eller också tar du ut det ur bilen. Barnsäkerhetssystem kan förankras med ISOFIX monteringskonsoler, Top-tether om tillgängligt, och/eller ett trepunktsbälte. Se följande tabeller. Observera! Klistra inget på barnsäkerhetssystemen och täck dem inte med främmande material. Efter en olyckshändelse måste det påverkade barnsäkerhetssystemet bytas ut.

52 50 Stolar, säkerhetsfunktioner Monteringsplatser för barnsäkerhetssystem Tillåtna alternativ fört fastsättning av ett barnsäkerhetssystem med ett trepunktsbälte Vikt- och åldersklasser Grupp 0: upp till 10 kg eller ungefär 10 månader Grupp 0+: upp till 13 kg eller ungefär 2 år Grupp I: 9 till 18 kg eller ungefär 8 månader till 4 år Grupp II: 15 till 25 kg eller ungefär 3 till 7 år Grupp III: 22 till 36 kg eller ungefär 6 till 12 år På det främre passagerarsätet aktiverad airbag inaktiverad airbag På ytterplatserna bak På mittplatsen bak X U 1,2 U/L 3 X X U 1,2 U/L 3 X X U 1,2 U/L 3,4 X U 1,2 X U/L 3,4 X U 1,2 X U/L 3,4 X U : universellt användbart med trepunktsbälte L : lämplig för vissa barnsäkerhetssystem i kategorierna 'bilspecifikt', 'begränsat' eller 'semi-universal'. Barnsäkerhetssystemet måste vara godkänt för den specifika biltypen (se biltyplistan för barnsäkerhetssystem) X : inget barnsäkerhetssystem är tillåtet i denna viktklass 1 : flytta sätet framåt så långt som behövs och ställ in ryggstödets lutning så nära vertikalt läge som behövs för att säkerställa att bältet löper framåt från den övre förankringspunkten 2 : flytta sätets höjdinställning uppåt så långt som behövs och ställ in ryggstödets lutning så nära vertikalt läge som behövs för att säkerställa att bältet löper nära på bälteslåssidan

53 Stolar, säkerhetsfunktioner 51 3 : flytta respektive framsäte framför barnsäkerhetssystemet framåt som mycket som behövs 4 : ställ in respektive ryggstöd i det bakersta läget 3 66, ställ in respektive nackskydd efter behov eller ta bort det om nödvändigt 3 34 Godkända alternativ för montering av ett ISOFIX barnsäkerhetssystem Viktklass Grupp 0: upp till 10 kg eller ungefär 10 månader Grupp 0+: upp till 13 kg eller ungefär 2 år Storleksklass Fäste På det främre passagerarsätet 5 aktiverad airbag inaktiverad airbag På ytterplatserna bak E ISO/R1 X IL IL 3 X E ISO/R1 X IL IL 3 X D ISO/R2 X IL IL 3 X C ISO/R3 X IL IL 3 X Grupp I: 9 till 18 kg D ISO/R2 X IL IL 3,4 X eller ungefär 8 månader till 4 år C ISO/R3 X IL IL 3,4 X B ISO/F2 X IL/IUF IL, IUF 3,4 X B1 ISO/ F2X X IL/IUF IL, IUF 3,4 X A ISO/F3 X IL/IUF IL, IUF 3,4 X På mittplatsen bak

54 52 Stolar, säkerhetsfunktioner Viktklass Grupp II: 15 till 25 kg eller ungefär 3 till 7 år Grupp III: 22 till 36 kg eller ungefär 6 till 12 år Storleksklass Fäste På det främre passagerarsätet 5 aktiverad airbag inaktiverad airbag På ytterplatserna bak IL 1,2 X IL 3,4 X IL 1,2 X IL 3,4 X På mittplatsen bak IL : lämpligt för särskilda ISOFIX säkerhetssystem för kategorierna "fordonsspecifik", "begränsad" eller "semi-universell". (ISOFIX/Övre fästpunkter finns som tillval för främre passagerarsäte men är inte tillgängligt för sportstolar). ISOFIX säkerhetssystemet måste vara godkänt för den specifika biltypen (se biltyplistan för barnsäkerhetssystem) IUF : lämpligt för ISOFIX framåtvända barnsäkerhetssystem i kategorin universell som är godkända för denna viktklass (ISOFIX/Övre fästpunkter finns som tillval för främre passagerarsäte men är inte tillgängligt för sportstolar) X : inget ISOFIX barnsäkerhetssystem är godkänt för denna viktklass 1 : flytta sätet framåt så långt som behövs och ställ in ryggstödets lutning så nära vertikalt läge som behövs för att säkerställa att bältet löper framåt från den övre förankringspunkten 2 : flytta sätets höjdinställning uppåt så långt som behövs och ställ in ryggstödets lutning så nära vertikalt läge som behövs för att säkerställa att bältet löper nära på bälteslåssidan 3 : flytta respektive framsäte framför barnsäkerhetssystemet framåt som mycket som behövs 4 : ställ in respektive ryggstöd i det bakersta läget 3 66, ställ in respektive nackskydd efter behov eller ta bort det om nödvändigt : ISOFIX/Övre fästpunkter finns som tillval för främre passagerarsäte (ej tillgängligt för sportstolar)

55 Stolar, säkerhetsfunktioner 53 ISOFIX storleksklass och barnstol A - ISO/F3 : framåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg B - ISO/F2 : framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg B1 - ISO/F2X : framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg C - ISO/R3 : bakåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen upp till 18 kg D - ISO/R2 : bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 18 kg E - ISO/R1 : bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg

56 54 Stolar, säkerhetsfunktioner ISOFIX barnsäkerhetssystem Fäst ISOFIX barnsäkerhetssystem som är godkända för bilen i ISOFIXfästbyglarna. Bilspecifika lägen för ISOFIX barnsäkerhetssystem är markerade i tabellen IL. Bilen är utrustad med guider i stolsryggarna för att underlätta installation av barnsäkerhetssystem. ISOFIX barnsäkerhetssystem på baksäten Öppna luckorna till styrningarna före montering av ett barnsäkerhetssystem. Stäng luckorna efter borttagning av barnsäkerhetssystemet. ISOFIX barnsäkerhetssystem på det främre passagerarsätet Lägen för ISOFIX barnsäkerhetssystem i kategorin universell är markerade med IUF i tabellen. Top-tether, fästögla på baksäten Bilen har två fästöglor på baksidan av baksätena. Top-Tether-fästöglor är markerade med symbolen : för en barnstol. ISOFIX monteringsfästen på de bakre sätena anges med ISOFIX loggan på ryggstödet. Placera barnsäkerhetssystemet mitt på sätet och skjut bakåt. Kontrollera att barnsäkerhetssystemet är korrekt inkopplat. Top-tether, fästöglor Förutom ISOFIX-fästena fäster du också Top-Tether-remmen vid Top-Tether-fästöglan. Top-tether, fästögla på främre passagerarsätet Det finns en ytterligare en fästpunkt på passagerarsätets skena i det bakre golvutrymmet.

57 Stolar, säkerhetsfunktioner 55

58 56 Förvaring Förvaring Förvaringsfack Handskfack Mugghållare Förvaring fram Förvaringsutrymme under stol Cykelhållare Lastrum Insynsskydd lastrum Lucka till förvaringsutrymme under bagageutrymmesgolv Lastsäkringsöglor Varningstriangel Första hjälpen-sats Lasthållare Lastningsinformation Förvaringsfack 9 Varning Förvara inte tunga eller vassa föremål i förvaringsfacken. I så fall kan förvaringsfackens lock öppnas och personerna i bilen kan skadas av föremål som kastas omkring vid hård inbromsning, plötslig riktningsförändring eller en olycka. Handskfack Handskfacket har en mynthållare och en adapter för de låsbara hjulbultarna. Handskfacket ska vara stängt under körning. Mugghållare Mugghållarna är placerade i mittkonsolen. Dra i handtaget på handskfacket.

59 Förvaring 57 Ett flyttbart gummiband finns i förvaringsutrymmet framför växelspaken. Dra ut bandet för att fästa en mugg eller ett askfat. Förvaring fram Ytterligare flaskhållare finns i sidopanelerna bak. Elastiskt band för mugghållare Förvaringsfack finns under belysningsströmställaren, i mittkonsolen, i dörrfickorna och i sidopanelerna vid baksätena. Fickorna i dörrarna har plats för flaskor.

60 58 Förvaring Förvaringsutrymme under stol Lyft facket i greppet och dra ut det. Största belastning: 1,5 kg. Stäng genom att trycka in tills lådan låser fast. Cykelhållare Det inbyggda transportsystemet (Flex-Fix-systemet) gör det möjligt att fästa cyklar på en utdragbar hållare som är inbyggd i bilens golv. Transport av andra föremål är inte tillåten. Den maximala belastningen för cykelhållaren är 40 kg. Maximal belastning per cykel är 20 kg. Cykelns hjulbas får inte överstiga 1,2 meter. Annars kan inte cykeln sättas fast på ett säkert sätt. När lasthållarsystemet inte används kan det skjutas tillbaka in i bilens golv. På cyklarna får det inte finnas några föremål som kan lossna under transporten. Se upp Fäst inte cyklar med kolpedalaxlar i cykelhållaren. Cyklarna kan skadas. Utfällning Öppna bakluckan. 9 Varning Inga personer får vistas i inom det bakre hållarsystemets utfällningsområde, risk för personskador.

61 Förvaring 59 Dra ut det inbyggda transportsystemet helt tills du hör att det griper in. Kontrollera att det inte är möjligt att skjuta in det inbyggda transportsystemet utan att man drar i frigöringsspaken igen. Montera bakljusen Dra frigöringsspaken uppåt. Systemet kopplas loss och åker snabbt ut ur stötfångaren. 9 Varning Det är endast tillåtet att fästa föremål i det bakre hållarsystemet om systemet är korrekt spärrat. Om det bakre hållarsystemet inte är korrekt spärrat får du inte fästa föremål i systemet och inte skjuta det bakåt. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Ta först ut det bakre (1) och sedan det främre (2) bakljuset ur förvaringsgroparna.

62 60 Förvaring Öppna lampstödet på baksidan av baklampan helt tills det spärras. Lås det inbyggda transportsystemet Tryck spännspaken nedåt och tryck in lampstödet i hållaren tills det spärras. Utför detta för båda bakljusen. Kontrollera att kablarnas och lampornas placering för att säkerställa att de är korrekt monterade och säkert placerade. Vrid först den vänstra spännspaken (1) och sedan den högra spännspaken (2) till stopp. Båda spännspakarna måste peka bakåt, annars kan säker funktion inte garanteras. Observera! Stäng bakluckan.

63 Förvaring 61 Fäll ut pedalarmshållarna Ta ut pedalarmsfästena från pedalarmshållarna. Anpassning av det inbyggda transportsystemet till en cykel Fäll den ena eller båda pedalarmshållarna uppåt tills det diagonala stödet griper in. Tryck på frigöringsspaken på spännbandet och dra ut det. Förbered cykeln för fastsättning Tryck på frigöringsspaken och dra ut hjulhållarna.

64 62 Förvaring Observera! Den maximala bredden för pedalaxeln är 38,3 mm och det maximala djupet är 14,4 mm. Rotera den vänstra pedalen (utan kedjekrans) lodrätt neråt. Pedalen på den vänstra pedalarmen måste vara vågrät. Den främre cykeln måste vara placerad med framhjulet åt vänster. Den bakre cykeln måste vara placerad med framhjulet åt höger. Sätt fast cykeln på det inbyggda transportsystemet Anpassa den justerbara pedalarmsenheten grovt efter hur mycket pedalarmen sticker ut med hjälp av vridhandtaget på pedalarmshållaren. Om cykeln har raka pedalarmar, skruva ut pedalarmsenheten helt (läge 5). Om cykeln har böjda pedalarmar, skruva in pedalarmsenheten helt (läge 1). Sätt på cykeln. Pedalarmen måste placeras i öppningen på pedalarmshållaren på det sätt som visas på bilden. Se upp Kontrollera att pedalen inte går emot cykelhållarens yta. Om den gör det kan vevpartiet skadas under transporten.

65 Förvaring 63 Fäst pedalarmen genom att skruva åt fästskruven på pedalarmsfästet. horisontellt. Detta kan leda till skador på cykelhjulen som orsakas av varma avgaser. Sätt i pedalaxelhållaren uppifrån i pedalaxelhylsans yttre spår och skjut den neråt tills den åtminstone hamnar under skåran. Placera hjulhållarna så att cykeln står tämligen vågrätt. Här måste avståndet mellan pedalerna och bakluckan vara minst 5 cm. Båda cykeldäcken måste stå i hjulhållarna. Se upp Säkerställ att hjulförsänkningarna dras ut så långt som behövs för att placeras båda cykeldäcken i försänkningarna. Annars är det inte säkert att cykeln kan sättas fast Rikta in cykeln i bilens längsriktning: Lossa pedalfästet något. Placera cykeln lodrätt med hjälp av vridhantaget på pedalarmshållaren. Om de två cyklarna hindrar varandra kan cyklarnas inbördes läge anpassas genom justering av hjulhållarna och vridhandtaget på pedalarmshållaren tills cyklarna inte längre kommer i beröring varandra. Säkerställ att det blir tillräckligt fritt utrymme från bilen.

66 64 Förvaring Dra åt fästskruven för pedallagerfästet maximalt för hand. Säkra båda cykelhjulen mot hjulhållarna med spännband. Kontrollera att cykeln sitter ordentligt fast. Se upp Se till att mellanrummet mellan cykeln och bilen är minst 5 cm. Om det behövs, lossa styret och vrid det åt sidan. Inställningarna för hjulhållarna och vridhandtaget på pedalarmshållaren ska antecknas och sparas för varje cykel. En korrekt förinställing underlättar en ny montering av cykeln. Observera! Vi rekommenderar att du fäster en varningsskylt på den bakersta cykeln för att öka synligheten. Ta bort en cykel från det inbyggda transportsystemet Lossa spännbanden på båda cykelhjulen. Håll fast cykeln, lossa fästskruven för pedallagerfästet och lyft sedan pedallagerfästet för att ta bort det. Skjut in det inbyggda transportsystemet Tryck in pedalarmsfästena i pedalarmshållarna på det sätt som bilden visar.

67 Förvaring 65 För in spännandet och dra åt det neråt så mycket som möjligt. Lossa låsspaken på det diagonala stödet och fäll ner båda pedalarmshållarna. 9 Varning Risk för klämskador. Vrid först den högra spännspaken (1) framåt och sedan den vänstra spännspaken (2) tills de kan gripa in i respektive uttag. Tryck på frigöringsspaken och skjut in hjulhållarna så långt det går.

68 66 Förvaring Tryck spännspaken neråt och dra ut båda lamphållarna ur fästena. Lastrum Bagagerumsförstoring Baksätenas ryggstöd kan låsas i två lägen. Vid transport av skrymmande föremål, lås det då i upprätt läge. Fäll in lampstöden på bakljusens baksidor. Placera först det främre (1) och sedan det bakre (2) bakljuset i förvaringsgroparna och tryck ner dem så långt det går. Tryck in kablarna helt i alla styrningar för att undvika skador. Öppna bakluckan. Tryck frigöringsspaken uppåt och håll den så. Lyft systemet något och tryck in det i stötfångaren tills det spärras. Frigöringsspaken måste återgå till utgångsläget. 9 Varning Om systemet inte kan gå i ingrepp korrekt bör du uppsöka en verkstad. Delat ryggstöd Dra i frigöringshandtaget på önskad sida, dra ryggstödet framåt tills det är i lodrätt läge och låt det haka fast. Helt ryggstöd Dra i frigöringshandtaget på båda sidorna, dra ryggstödet framåt tills det är i lodrätt läge och låt det haka fast.

69 Vid frigöringen syns en röd markering bredvid frigöringshandtaget. Ryggstödet har inte fäst ordentligt förrän de röda märkena på båda sidorna nära frigöringsspaken inte längre är synliga. Fälla ner ryggstöden bak Ta bort lastutrymmets skydd vid behov. Tryck ner nackstöden genom att trycka på spärrhaken. Delat ryggstöd Dra i frigöringshandtaget på relevant sida och fäll ned det på sätesdynan. Helt ryggstöd Dra i frigöringshandtaget på båda sidor och fäll ned det på sätesdynan. Förvaring 67 Se till att de ytterplatsernas bälten placeras i sina respektive bältesstyrningar. För säkerhetsbältena genom sidohållarna så att de inte skadas. När du fäller ner ryggstödet drar du samtidigt i bältena. Om du ska lasta bilen via en bakdörr tar du ut säkerhetsbältet ur ryggstödets styrning och för in låsplattan i försänkningen på det sätt som visas i bilden. För att fälla upp ryggstödet lyfter du det och riktar in det i upprätt läge tills det fäster hörbart. Ryggstödet har inte fäst ordentligt förrän de röda märkena på båda sidorna nära frigöringsspaken inte längre är synliga. 9 Varning Kör aldrig bilen om ryggstöden inte är ordentligt låsta i sitt läge. I annat fall finns risk för personskada eller skada på lasten eller bilen vid en kraftig inbromsning eller kollision.

70 68 Förvaring 3-dörrars/5-dörrars halvkombi Demontering Skåpbil Bagagerummets insynsskydd består av fyra segment som kan tas ut resp. sättas in separat. Demontering Mittplatsens säkerhetsbälte kan blockeras om ryggstödet fälls upp för snabbt. Du lossar inrullningsspärren genom att skjuta in eller dra ut säkerhetsbältet ca 20 mm och sedan släppa det. Insynsskydd lastrum Lägg inga föremål på skyddet. Lossa fästremmarna från bakluckan. Lyft skyddet baktill och skjut framdelen uppåt. Ta bort skyddet. Förvaring När bagageutrymmet är fullastat, förvara insynsskydd bagageutrymme på baksätena eller ta bort det från bilen. Påtagning Lägg i skyddet i sidostyrningarna och fäll det neråt. Fäst fästremmarna på bakluckan. Lossa fästremmarna från bakluckan för att ta bort skyddets bakre segment. Lyft skyddet baktill och skjut framdelen uppåt. Ta bort skyddet.

71 Förvaring 69 Lucka till förvaringsutrymme under bagageutrymmesgolv Dubbelt lastgolv Det dubbla lastgolvet kan sättas in i bagageutrymmet i två lägen: Golvskydd i bagageutrymmet De övriga tre segmenten tas ut (i ordningsföljden 1 till 3) genom att man lyfter dem i bakkant, hakar loss, vrider och tar ut. Montering Montera segmenten i ordningen 3 till 1. Haka fast segmenten i urtagen på sidan. I stängt tillstånd överlappar segmenten varandra där de möts. Installera det bakre segmentet genom att föra in det i sidospåren och vika det nedåt. Fäst fästremmarna på bakluckan. Lyft upp den bakre delen av golvskyddet för att komma åt haveriutrustningen. Verktyg I modeller med en däckreparationssats på höger sida i bagageutrymmet, kan försänkningen för reservhjulet användas som ett extra förvaringsfack. Däckreparationssats direkt över luckan till reservhjulsbaljan eller golvskyddet eller i de övre öppningarna i bagageutrymmet Ta bort lastgolvet genom att lyfta det med greppet och dra det bakåt. För att sätta in lastgolvet, tryck det framåt i respektive styrning och lägg sedan ned det.

72 70 Förvaring Om golvet monteras i det övre läget kan utrymmet mellan lastgolvet och reservhjulsluckan användas som förvaringsutrymme. I det här läget kan ett i princip helt plant lastutrymme skapas om baksätens ryggstöd fälls framåt. Det dubbla lastgolvet tål last på upp till 100 kg. I det nedre läget håller det dubbla lastgolvet för den högsta tillåtna belastningen. Allmänt tips 9 Varning Förvara av säkerhetsskäl alla delar på sina platser i lastrummet, kör alltid med lastrummets golvskydd stängt och om möjligt med baksätets ryggstöd i upprätt läge. I annat fall, kan personerna i bilen skadas av föremål som kastas omkring vid hård inbromsning, plötslig riktningsförändring eller en olycka. Lastsäkringsöglor 3-dörrars/5-dörrars halvkombi Lastsäkringsöglorna är till för att förhindra att föremål glider, t.ex. med spännband eller bagagenät. Skåpbil Bagaget kan säkras med hjälp av fyra lastsäkringsöglor i bagageutrymmet

73 Varningstriangel Första hjälpen-sats Lasthållare Förvaring 71 Av säkerhetsskäl och för att undvika skador på taket rekommenderas en lasthållare som är godkänd för bilen. Önskas ytterligare information, kontakta din verkstad. Följ monteringsanvisningarna och ta bort lasthållaren när den inte används. Montering på modeller utan taklucka Varningstriangeln är placerad i lastrummet under bakluckan. Förvara första hjälpen-satsen i facket i bagagerummets vänstra vägg. För att öppna facket, lossa locket och öppna det. Tryck ner skydden som döljer fästena för lasthållare och tryck dem bakåt med en ventilhattsnyckel

74 72 Förvaring Montering på modeller med taklucka Öppna täckplattorna som döljer fästena för lasthållare genom att trycka glidplattorna i pilens riktning och ta bort plattorna uppåt. För att stänga fästena för lasthållare, sätt först in täckplattorna framtill och låt glidplattorna gripa tag i bakkant. Fäst lasthållaren i lämpliga punkter, se de anvisningar som medföljer lasthållarsystemet. Lastningsinformation Tunga föremål i bagagerummet ska placeras mot ryggstöden. Se till att ryggstöden gått i lås ordentligt. Om föremål kan staplas ska de tyngre föremålen placeras underst. Säkra föremål med spännband fästa i lastsäkringsöglorna Använd kroken på lastrummets högra sidovägg för att hänga påsar. Största belastning: 5 kg. Säkra lösa föremål i bagagerummet så att de inte glider omkring. Vid transport av föremål i bagagerummet får ryggstöden i baksätet inte vara lutade framåt. Låt inte lasten skjuta upp över ryggstödens överkant. Placera inte några föremål på bagagerummets skydd eller instrumentpanelen och täck inte över sensorn längst upp på instrumentpanelen. Lasten får inte hindra användningen av pedaler, parkeringsbromsen och växelväljaren eller begränsa förarens rörelsefrihet. Förvara inga lösa föremål i kupén. Kör inte med öppet bagagerum. 9 Varning Kontrollera alltid att lasten i bilen är säkert fäst. I annat fall kan föremål slungas runt inuti bilen och orsaka personskada eller skada på last eller bil.

75 Lastförmågan är skillnaden mellan den tillåtna totalvikten (se typskylt 3 236) och tjänstevikten enligt EG-norm. För att beräkna lastförmågan skriver du in informationen för din bil i vikttabellen längst fram i denna instruktionsbok. EU-tjänstevikten inkluderar förarens vikt (68 kg), bagagets vikt (7 kg) och vikten för alla vätskor (bränsletanken fylld till 90 %). Specialutrustning och tillbehör ökar tomvikten. Körning med taklast ökar bilens sidvindskänslighet och försämrar bilens köregenskaper eftersom tyngdpunkten ligger högre. Fördela lasten jämnt och säkra den ordentligt med spännband. Anpassa ringtrycket och bilens hastighet till lastförhållandena. Kontrollera och dra åt spännbanden ofta. Kör inte fortare än 120 km/h. Den tillåtna taklasten är 75 kg. Taklasten utgörs av taklasthållarens och lastens vikt. Förvaring 73

76 74 Instrument och reglage Instrument och reglage Reglage Rattinställning Rattreglage Rattvärme Tuta Vindrutetorkare/ vindrutespolare Bakrutetorkare/ bakrutespolare Yttertemperatur Klocka Eluttag Cigarettändare Askfat Varningslampor, mätare och indikatorer Instrumentgrupp Hastighetsmätare Vägmätare Trippmätare Varvräknare Bränslemätare Bränslevalsreglage Temperaturmätare motorkylvätska Servicedisplay Kontrollampor Blinkers Bältespåminnare Airbag och bältessträckare Deaktivering av airbag Laddningssystem Felindikeringslampa Bilen behöver service snart Broms- och kopplingssystem Trampa på pedalen Låsningsfritt bromssystem (ABS) Växling Servostyrning Filbytesvarning Parkeringshjälp med ultraljud Elektronisk stabilitetsreglering av Elektronisk stabilitetsreglering och drivkraftsreglering Drivkraftsreglering av Förglödning Dieselpartikelfilter Övervakningssystem för däcktryck Motoroljetryck Låg bränslenivå Startspärr Minskad motoreffekt Autostop Ytterbelysning Helljus Helljusassistent Dimljus Dimbakljus Farthållare Fordon detekterat framför Hastighetsbegränsare Trafikmärkesassistans Dörr öppen Informationsdisplayer Förarinformationscentral Colour-Info-Display Graphic-Info-Display Bilmeddelanden Varningsljud Batterispänning Personliga inställningar OnStar

77 Reglage Rattinställning Rattreglage Instrument och reglage 75 Rattvärme Frigör spaken, ställ in ratten, spärra sedan spaken och se till att den är ordentligt låst. Ratten får endast ställas in när bilen står still och rattlåset är upplåst. Farthållare, hastighetsbegränsare, inställning av kollisionsvarning, Infotainmentsystem och en ansluten mobiltelefon kan manövreras via reglagen på ratten. Förarassistanssystem Mer information finns i användarhandledningen till infotainmentsystemet. Slå på värmen genom att trycka på *. Aktiveringen indikeras av lysdioden i knappen.

78 76 Instrument och reglage Rattens markerade greppytor värms snabbare och till en högre temperatur än resten av ratten. Värmen är på när motorn är igång och under ett Autostop. Stopp/start-system Tuta Vindrutetorkare/ vindrutespolare Vindrutetorkare Slå inte på torkarna om det är is på rutorna. Slå av i biltvättar. Inställbart torkningsintervall Tryck på j. HI : snabb LO : långsam INT : intervalltorkning eller torkautomatik med regnsensor OFF : av För ett enkelt torkarslag när vindrutetorkaren är avstängd trycker du spaken nedåt till positionen 1x. Torkarspaken i läget INT. Vrid inställningsratten för att ställa in önskat torkintervall: kort intervall : vrid inställningsratten uppåt långt intervall : vrid inställningsratten neråt

79 Instrument och reglage 77 Torkautomatik med regnsensor Inställbar känslighet för regnsensorn INT : torkautomatik med regnsensor Regnsensorn känner av vattenmängden på rutan och styr vindrutetorkarens intervall automatiskt. Om torkningsfrekvensen är längre än 20 sekunder flyttas torkararmen något nedåt till parkeringsläget. Vrid inställningsratten för att ställa in känsligheten: låg känslighet : vrid inställningsratten neråt hög känslighet : vrid inställningsratten uppåt Håll sensorn fri från damm, smuts och is. Vindrutespolare

80 78 Instrument och reglage Dra i spaken. Spolarvätska spolas på vindrutan och torkaren sveper några slag. Spolarvätska Bakrutetorkare/ bakrutespolare Yttertemperatur Sjunkande temperatur visas omedelbart, stigande med fördröjning. Temperaturer under 3 C blinkar på displayen. Tryck på vippströmställaren för att aktivera bakrutetorkaren: övre läget : kontinuerlig funktion nedre läget : intervallfunktion mittre läget : av Tryck på spaken. Spolarvätska spolas på bakrutan och torkaren sveper några gånger. Slå inte på bakrutetorkarna om det är is på rutorna. Slå av i biltvättar. Bakrutetorkaren kopplas in automatiskt när backen läggs i om vindrutetorkarna är inkopplade. Aktivering eller deaktivering av denna funktion kan ändras på menyn Inställningar i Info-Display. Spolarvätska Personliga inställningar Bilden visar Graphic-Info-Display.

81 Instrument och reglage 79 Om yttertemperaturen sjunker ner till 3 C kommer ett varningsmeddelande att visas i förarinformationscentralen. 9 Varning Observera! För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen hänvisas till infotainmenthandboken. Ställ in tid Bilden visar Colour-Info-Display. Högnivådisplay Vägbanan kan redan vara isbelagd trots att displayen visar några grader över 0 C. Klocka Graphic-Info-Display Tryck på CONFIG för att öppna menyn Inställningar. Bläddra genom listan och välj menyalternativet Tid & Datum för att visa undermenyerna. Tryck på MENU-TUNE för att öppna undermenyn Ställ in tid. Vrid på ratten MENU-TUNE för att ändra den första inställningens aktuella värde. Bekräfta det inställda värdet genom att trycka på MENU-TUNE-knappen. Markören växlar sedan till nästa värde. Om alla värden är inställda kommer du automatiskt tillbaka till nästa högre menynivå.

82 80 Instrument och reglage Ställ in datum Tryck på MENU-TUNE för att öppna undermenyn Ställ in datum. Vrid på ratten MENU-TUNE för att ändra den första inställningens aktuella värde. Bekräfta det inställda värdet genom att trycka på MENU-TUNE-knappen. Markören växlar sedan till nästa värde. Om alla värden är inställda kommer du automatiskt tillbaka till nästa högre menynivå. Ställ in tidsformat För att växla mellan tillgängliga alternativ trycker du flera gånger på MENU-TUNE. Ställ in datumformat För att växla mellan tillgängliga alternativ trycker du flera gånger på MENU-TUNE. RDS-tidsynkronisering De flesta VHF-stationers RDS-signaler ställer in tiden automatiskt. Synkronisering av RDS-tiden kan ta några minuter. Vissa stationer sänder inte en korrekt tidssignal. I sådana fall är det lämpligt att den automatiska tidssynkroniseringen stängs av. För att växla mellan alternativen På och Av trycker du flera gånger på MENU-TUNE. Colour-Info-Display Tryck på ; och välj sedan skärmknappen Inställningar. Välj Tid-/datuminst. för att visa undermenyerna. Observera! För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen hänvisas till infotainmenthandboken. Ställ in tidsformat För att välja önskat tidsformat trycker du på knapparna 12 h eller 24 h på skärmen. Ställ in datumformat För att välja önskat datumformat trycker du på knapparna <och > på skärmen och väljer mellan de tillgängliga alternativen.

83 Ställ in tid och datum Eluttag Instrument och reglage 81 Skada inte uttaget genom att använda felaktiga kontakter. Stopp/start-system Cigarettändare För att justera tid- och datuminställningar trycker du på knapparna H och I på skärmen. RDS-tidsynkronisering De flesta VHF-stationers RDS-signaler ställer in tiden automatiskt. Synkronisering av RDS-tiden kan ta några minuter. Vissa stationer sänder inte en korrekt tidssignal. I sådana fall är det lämpligt att den automatiska tidssynkroniseringen stängs av. För att aktivera eller avaktivera RDStidsynkronisering trycker du på knapparna På eller Av på skärmen. Ett 12 volts eluttag finns i mittkonsolen. Den högsta effektförbrukningen får inte överstiga 120 watt. Eluttaget är avstängt när tändningen är avslagen. Dessutom stängs eluttaget av vid låg bilbatterispänning. De anslutna elektriska tillbehören måste uppfylla DIN VDE avseende elektromagnetisk kompatibilitet. Anslut inga strömavgivande tillbehör, t.ex. laddare eller batterier. Cigarettändaren är placerad i mittkonsolen. Tryck in cigarettändaren. Den stängs av automatiskt när elementet börjat glöda. Dra ut tändaren.

84 82 Instrument och reglage Askfat Se upp Endast för aska, inte för brännbart avfall. Varningslampor, mätare och indikatorer Instrumentgrupp Instrumentens visare går kortvarigt till ändläget när tändningen slås på. Vägmätare Hastighetsmätare Den flyttbara askkoppen kan placeras i mugghållarna. Visar bilens hastighet. Den nedre raden visar den körda sträckan i km. Trippmätare Den uppmätta körsträckan sedan den senaste återställningen visas. Trippmätaren räknar upp till km och börjar därefter om på 0.

85 Basnivå och mellannivådisplay Högnivådisplay Instrument och reglage 83 Varvräknare För att nollställa håller du SET/CLR på blinkersspaken intryckt i några sekunder Två trippmätare kan väljas för olika tripper. Välj menyn Färddator ; genom att trycka på Menu blinkersspaken. Vrid inställningsratten på blinkersspaken och välj Trip 1 eller Trip 2. Varje trippmätare kan återställas separat genom att man trycker på SET/CLR blinkersspaken under några sekunder på respektive meny. Visar motorvarvtalen. Kör, om möjligt, i det lägre varvtalsområdet för varje växel. Se upp Om visaren befinner sig i det röda varningsfältet har det högsta tillåtna varvtalet överskridits. Detta innebär fara för motorn.

86 84 Instrument och reglage Bränslemätare Antalet lysdioder visar nivån i bränsletanken. 8 lysdioder : bränsletanken är full. Pilen indikerar den sida på bilen där tankluckan är placerad. Vid gasdrift, visas nivån i gastanken. Kontrollampan Y lyser om nivån i tanken är låg. Tanka omedelbart om den blinkar. Vid gasdrift kopplar systemet automatiskt om till bensindrift när gastankarna är tomma Låt aldrig bränsletanken bli tom. På grund av det bränsle som finns kvar i tanken kan påfyllningsvolymen vara mindre än den specificerade tankvolymen. Bränslevalsreglage Tryck på knappen LPG för att växla mellan bensin- och gasoldrift. Lysdioden i knappen visar aktuellt driftläge. Lysdioden är släckt Lysdioden blinkar : Bensindrift : kontrollerar villkoren för övergång till gasdrift. Tänds om villkoren är uppfyllda. Lysdioden lyser : Gasdrift Lysdioden (LED) blinkar fem gånger och släcks sedan : tanken med motorgas är tom eller fel i systemet för motorgas. Ett meddelande visas dessutom i förarinformationscentralen. Så snart gastanken är tom sker en automatisk omkoppling till bensindrift tills tändningen slås av. Bränsle för gasdrift

87 Instrument och reglage 85 Temperaturmätare motorkylvätska fler än 6 lysdioder Antalet lysdioder visar kylvätsketemperaturen. upp till 3 : motorns drifttemperatur har ännu lysdioder inte uppnåtts 4 till 6 lysdioder : normal drifttemperatur : temperaturen för hög Se upp Om motorns kylvätsketemperatur är för hög stannar du bilen och stänger av motorn. Fara för motorn. Kontrollera kylvätskenivån. Servicedisplay Motoroljans livslängdssystem informerar dig om när motoroljan och oljefiltret skall bytas. Beroende på förhållandena kan det intervall när ett oljeoch filterbyte indikeras variera avsevärt. För att visa motoroljans återstående livslängd används knapparna på blinkersspaken: Tryck på MENU för att välja Inställningar?. Vrid inställningsratten tills Återstående oljelivslängd är valt.

88 86 Instrument och reglage Motoroljans återstående livslängd visas i procent i förarinformationscentralen. Nollställning Tryck på SET/CLR på blinkersspaken i flera sekunder för att nollställa. Menyn för motoroljans återstående livslängd måste vara aktiv. Slå på tändningen, men starta inte motorn. Systemet måste återställas varje gång oljan byts för att det ska fungera på rätt sätt. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Nästa service När systemet har beräknat att motoroljans livslängd har minskat visas ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen. Låt en verkstad byta oljan och filtret inom en vecka eller 500 km (beroende på vilket som inträffar först). Förarinformationscentral Serviceinformation Kontrollampor Kontrollamporna som beskrivs finns inte i alla bilar. Beskrivningen gäller för alla instrumentvarianter. Beroende på utrustningen kan placeringen av kontrollampor variera. När tändningen är på tänds de flesta kontrollamporna kort som ett funktionstest. Kontrollampornas färger betyder: Röd : Fara, viktig påminnelse Gul : Varning, hänvisning, störning Grön : Inkopplingsbekräftelse Blå : Inkopplingsbekräftelse Vit : Inkopplingsbekräftelse

89 Kontrollampor i instrumentgruppen Instrument och reglage 87

90 88 Instrument och reglage Kontrollampor i mittkonsolen Översikt O Blinkers 3 88 X Bältespåminnare 3 89 v V Airbag och bältessträckare 3 89 Avstängning av passagerarairbag 3 90 p Laddningssystem 3 90 Z Felindikeringslampa 3 90 g Bilen behöver service snart 3 90 R Bromssystem och kopplingssystem Tryck ned pedalen 3 91 u Låsningsfritt bromssystem (ABS) 3 91 R Växling 3 91 c Servostyrning 3 91 ) Filbytesvarning 3 91 r Parkeringshjälp med ultraljud 3 91 n b Elektronisk stabilitetskontroll av 3 92 Elektronisk stabilitetsreglering och drivkraftsreglering 3 92 k Drivkraftsreglering av 3 92! Förglödning 3 92 % Dieselpartikelfilter 3 92 w Övervakningssystem för däcktryck 3 92 I Motoroljetryck 3 93 Y Låg bränslenivå 3 93 d Startspärr 3 93 # Minskad motoreffekt 3 93 D Autostop Ytterbelysning 3 94 C Helljus 3 94 l Helljusassistent 3 94 > Dimljus 3 94 r Dimbakljus 3 94 m Farthållare 3 94 A Fordon detekterat framför 3 94 L Hastighetsbegränsare 3 94 L Trafikmärkesassistans 3 94 h Dörr öppen 3 94 Blinkers O lyser eller blinkar grönt. Tänds under ett kort ögonblick Parkeringsljusen har tänts.

91 Blinkar Blinkers eller varningsblinkers är tänd. Snabb blinkning: fel på en blinkerslampa eller tillhörande säkring. Byte av glödlampor 3 194, säkringar Blinkers Bältespåminnare Bältespåminnare för framsätena X för förarsätet tänds eller blinkar rött i varvräknaren. k för passagerarsätet fram lyser eller blinkar rött i mittkonsolen när någon sitter i stolen. Lyser När tändningen har slagits på, tills säkerhetsbältet har spänts fast. Blinkar Efter att motorn startats i högst 100 sekunder, tills säkerhetsbältet fästs. Påtagning av säkerhetsbältet Status för baksätenas säkerhetsbälten Instrument och reglage 89 X i förarinformationscentralen blinkar eller lyser. Lyser Efter att motorn har startats i minst 35 sekunder, tills säkerhetsbältet har fästs. Tänds även om ett ej fastspänt säkerhetsbälte spänns fast under körning. Blinkar När körningen har påbörjats när säkerhetsbältet inte har spänts fast. Påtagning av säkerhetsbältet Airbag och bältessträckare v lyser rött. När tändningen slås på lyser kontrollampan i cirka fyra sekunder. Om den inte tänds, inte släcks efter fyra sekunder eller tänds under körning, finns det ett fel på airbagsystemet. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Airbags och bältessträckarna kanske inte utlöses vid en olycka. Utlösta bältessträckare eller airbags visas genom att kontrollampan v lyser konstant.

92 90 Instrument och reglage 9 Varning Låt omedelbart en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Bältessträckare, airbagsystem 3 39, Deaktivering av airbag V lyser gult. Lyser under cirka 60 sekunder när tändningen har slagits på. Passagerarairbagen fram är aktiverad. * lyser gult. Passagerarplatsens främre airbag är deaktiverad Fara Det finns risk för dödliga skador om ett barn använder ett barnsäkerhetssystem samtidigt som det främre passagerarsätets airbag är aktiverad. Det finns risk för dödliga skador för en vuxen person om airbagen på den främre passagerarplatsen är deaktiverad. Laddningssystem p lyser rött. Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats. Om lampan lyser när motorn är igång Stanna, stäng av motorn. Bilbatteriet laddas inte. Motorkylningen kan vara skadad. Bromsservoenheten kan sluta att ge effekt. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Felindikeringslampa Z lyser eller blinkar gult. Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats. Om lampan lyser när motorn är igång Störning i avgasreningssystemet. De tillåtna utsläppsvärdena kan överskridas. Uppsök omedelbart en verkstad för att få hjälp. Om lampan blinkar när motorn är igång Störning som kan leda till att katalysatorn skadas. Minska gaspådraget tills blinkningen slutar. Uppsök omedelbart en verkstad för att få hjälp. Bilen behöver service snart g lyser gult. En varning visas dessutom i förarinformationscentralen. Bilen behöver service. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Bilmeddelanden Broms- och kopplingssystem R lyser rött.

93 Broms- eller kopplingsvätskenivån är för låg när den manuella parkeringsbromsen inte är åtdragen Varning Stanna. Avbryt körningen omedelbart. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Lyser när den manuella parkeringsbromsen dras åt och tändningen är av Trampa på pedalen - lyser eller blinkar gult. Lyser Kopplingspedalen måste trampas ned för att du ska kunna starta motorn i Autostop-läge. Stopp/start-system Blinkar Kopplingspedalen måste trampas ner för en huvudstart av motorn 3 17, På vissa versioner visas meddelandet "Tryck ner pedalen" på förarinformationsdisplayen Låsningsfritt bromssystem (ABS) u lyser gult. Lyser under några sekunder när tändningen har slagits på. Systemet är driftklart när kontrollampan släcks. Om kontrollampan inte slocknar efter några sekunder, eller om den lyser under körning, finns det en störning i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar fortfarande, men utan ABSreglering. Låsningsfritt bromssystem Växling R visas tillsammans med numret på närmast högre växel, när uppväxling rekommenderas för bättre bränsleekonomi. Servostyrning c lyser gult. Instrument och reglage 91 Tänds när servostyrningen är inaktiverad Fel i servostyrningssystemet. Uppsök en verkstad för att få hjälp. c och b lyser samtidigt Servostyrningssystemet måste kalibreras, systemkalibrering Filbytesvarning ) lyser grönt eller blinkar gult. Lyser grönt Systemet är på och redo för drift. Blinkar gult Systemet känner igen ett oavsiktligt filbyte. Filbytesvarning Parkeringshjälp med ultraljud r lyser gult. Störning i systemet eller

94 92 Instrument och reglage Störning på grund av att sensorerna är täckta av smuts, is eller snö eller Störningar på grund av externa ultraljudskällor. När störningskällan har avlägsnats kommer systemet att fungera normalt. Låt en verkstad åtgärda orsaken till felet i systemet. Ultraljudssensorer för parkeringshjälp Elektronisk stabilitetsreglering av t lyser gult. Systemet inaktiveras. Elektronisk stabilitetsreglering och drivkraftsreglering b blinkar eller lyser gult. Blinkar Systemet är aktiverat och aktivt. Motoreffekten kan minskas och bilen kan automatiskt bromsas in något. Lyser Det finns ett fel i systemet. Ett varningsmeddelande eller en varningskod visas i förarinformationscentralen. Det är möjligt att köra vidare. Systemet fungerar inte. Körstabiliteten kan försämras beroende på vägbanans beskaffenhet. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Elektronisk stabilitetsreglering 3 151, drivkraftsreglering Drivkraftsreglering av k lyser gult. Systemet inaktiveras. Förglödning! lyser gult. Förglödning av dieselmotorn är aktiverad. Den kopplas endast in vid låga utomhustemperaturer. Dieselpartikelfilter % lyser eller blinkar gult. Dieselpartikelfilter behöver rengöras. Fortsätt köra tills % släcks. Låt om möjligt inte motorns varvtal sjunka under varv per minut. Lyser Dieselpartikelfiltret är fullt. Starta rengöringsprocessen så snart som möjligt. Blinkar Filtrets maximala påfyllningsnivå har uppnåtts. Starta genast rengöringsprocessen för att undvika motorskada. Dieselpartikelfilter 3 140, stopp/startsystem Övervakningssystem för däcktryck w lyser eller blinkar gult. Lyser Ringtrycksförlust! Stanna omedelbart och kontrollera ringtrycket.

95 Blinkar Störning i systemet eller montering av ett hjul utan trycksensor (t.ex. reservhjul). Efter sekunder lyser kontrollampan kontinuerligt. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Kontrollsystem för ringtryck Motoroljetryck I lyser rött. Tänds när tändningen slås på och släcks kort efter det att motorn har startats. Om lampan lyser när motorn är igång Se upp Motorsmörjningen kan vara avbruten. Risk för motorskador eller blockering av drivhjulen. 1. Trampa ner kopplingen. 2. För växelväljaren till neutralläget. 3. Försök att komma ut ur trafikströmmen så fort som möjligt utan att hindra andra bilar. 4. Slå av tändningen. 9 Varning När motor är avstängd krävs betydligt större kraft för bromsning och styrning. Under ett Autostop, fortsätter bromsservon att fungera som normalt. Ta inte ut nyckeln förrän bilen står still. Om du ändå gör detta kan rattlåset låsas oväntat. Kontrollera oljenivån innan du kontaktar en verkstad för att få hjälp Låg bränslenivå Y lyser eller blinkar gult. Lyser Bränslenivån i tanken är för låg. Instrument och reglage 93 Blinkar Bränsletanken är tom. Tanka omedelbart. Låt aldrig bränsletanken bli tom. Tankning Katalysator Lufta dieselbränslesystemet Startspärr d blinkar gult. Fel på startspärr. Motorn kan inte startas. Minskad motoreffekt # lyser gult. Motoreffekten är begränsad. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Autostop Autostopp aktivt D lyser rött eller vitt. Motorn är i ett Autostopp. Stopp/start-system

96 94 Instrument och reglage Ytterbelysning 8 lyser grönt. Ytterbelysningen är på Helljus C lyser blått. Lyser när helljuset är på eller vid användning av ljustutan Helljusassistent l lyser grönt. Helljusassistenten är aktiverad Dimljus > lyser grönt. Dimljusen fram är tända Dimbakljus r lyser gult. Dimbakljuset är på Farthållare m lyser vitt eller grönt. Lyser vitt Systemet är på. Lyser grönt Farthållaren är aktiverad. Farthållare Fordon detekterat framför A lyser grönt. Ett framförvarande fordon detekteras i samma körfält. Kollisionsvarning Hastighetsbegränsare L tänds i förarinformationscentralen när hastighetsbegränsaren är aktiv. Den inställda hastigheten visas bredvid L-symbolen. Hastighetsbegränsare Trafikmärkesassistans L visar upptäckta trafikskyltar som en kontrollampa. Trafikskyltsassistent Dörr öppen h tänds. En dörr eller bakluckan är öppen.

97 Informationsdisplayer Förarinformationscentral Förarinformationscentralen sitter i instrumentpanelen. Beroende på version och utrustning, finns förarinformationscentralen tillgänglig som basnivådisplay, mellannivådisplay eller högnivådisplay. Följande menyer kan väljas i Förarinformationscentralen med knapparna på blinkersspaken: trippmätare 3 82 bilinformation och inställningar, se nedan tripp/bränsleinformation, se nedan information om ekonomi, se nedan navigationsinformation Följande indikering visas vid behov: varningsmeddelanden växlingsindikering 3 91 körlägesindikering 3 141, däcktrycksvarning bältespåminnare 3 89 Autostoppindikering serviceinformation 3 90 Basnivådisplay Välj undermenyer genom att vrida inställningsratten på blinkersspaken. Valbara undermenyer är: indikering av motoroljelivslängd däcktrycksindikering däckslast enhetsinställning språkinställning, om inget infotainmentsystem är tillgängligt Instrument och reglage 95 klocka, om inget infotainmentsystem är tillgängligt yttertemperatur, om inget infotainmentsystem är tillgängligt Vissa av de visade funktionerna skiljer sig när fordonet körs eller står stilla. Mellannivådisplay Menysidorna på mellannivådisplayen väljs genom att trycka på MENU på blinkersspaken.

98 96 Instrument och reglage Valbara menysidor på mellannivådisplayen är: menyn Färddator, se beskrivning nedan menyn Inställningar, se beskrivning nedan Vissa av de visade funktionerna skiljer sig när fordonet körs eller står stilla. Vissa funktioner är endast tillgängliga när fordonet körs. Högnivådisplay Menysidorna på högnivådisplayen väljs genom att trycka på MENU på blinkersspaken. Huvudmenysymboler visas på den översta raden på displayen: Färddator, visas av ;, se beskrivning nedan Inställningar, visas av?, se beskrivning nedan ECO-information meny, visas se beskrivning nedan Vissa av de visade funktionerna skiljer sig när fordonet körs eller står stilla. Vissa funktioner är endast tillgängliga när fordonet körs. Välja menyer och funktioner Menyerna och funktionerna kan väljas med knapparna på blinkersspaken. Tryck på MENU för att växla mellan huvudmenyerna eller återgå från en undermeny till nästa högre menynivå. Vrid inställningsratten för att välja en undermeny på huvudmenyn eller för att ställa in ett numeriskt värde. Tryck på SET/CLR för att välja och bekräfta en funktion. Bil- och servicemeddelanden visas som popupfönster i förarinformationscentralen vid behov. Bekräfta meddelanden genom att trycka på SET/CLR. Bilmeddelanden

99 Färddator Tryck på MENU för att välja informationssidan för Färddator som indikeras med ;. Vrid inställningsratten för att välja en undermeny. Följande lista innehåller alla sidor som kan förekomma i menyn Färddator. En del av dessa kanske inte är tillgängliga för din bil. Följ instruktionerna på undermenyerna. trippmätare 1 trippmätare 2 medelbränsleekonomi 1 medelbränsleekonomi 2 digital hastighetsvisning kvarvarande körsträcka kvarvarande körsträcka LPGversion bränslenivå LPG-version aktuell bränsleekonomi bilens medelhastighet klocka temperatur tom sida Val och indikering är olika för mellannivå- och högnivådisplayen. Trippmätare 1 och 2 Trippmätaren visar den aktuella sträckan sedan en återställning. Trippmätaren räknar upp till en sträcka på km och börjar sedan om från 0. Vrid inställningsratten för att välja mellan trippmätare 1 och 2. För att återställa trycker du på SET/CLR i några sekunder medan denna sida visas. Samtidigt visas medel bränsleekonomi 1 och 2 tillsammans med trippmätare 1 och 2. Informationen på trippsida 1 och 2 kan återställas separat medan respektive display är aktiv. Medel bränsleekonomi 1 och 2 Visning av den genomsnittliga förbrukningen. Mätningen kan när som helst nollställas och startar med ett standardvärde. Instrument och reglage 97 För att återställa trycker du på SET/CLR i några sekunder medan denna sida visas. Samtidigt visas trippmätare 1 och 2 tillsammans med medel bränsleekonomi 1 och 2. Informationen på trippsida 1 och 2 kan återställas separat medan respektive display är aktiv. På bilar med LPG-motorer: Den genomsnittliga bränsleförbrukningen visas för det valda läget (motorgas eller bensin). Digital hastighetsvisning Digital visning av momentan hastighet. Kvarvarande körsträcka Räckvidden beräknas med utgångspunkt från det aktuella nivån i tanken och den momentana förbrukningen. Visningen utgörs av medelvärden. Efter tankning ställs rätt räckvidd automatiskt in efter en kort stund. När bränslenivån i tanken är låg, visas ett meddelande på displayen och kontrollampan Y i bränslemätaren tänds.

100 98 Instrument och reglage När bilen måste tankas omedelbart, visas ett meddelande som kvarstår på displayen. Dessutom lyser eller blinkar kontrollampan Y i bränslemätaren Kvarvarande körsträcka, LPGversion Visning av ungefärlig total kvarvarande körsträcka för varje bränsletank (motorgas och bensin). En låg bränslenivå i någon av tankarna indikeras med LÅG bredvid den aktuella tanken. Bränslenivå, LPG-version Visning av bränslenivån i procent för den bränsletyp som för tillfället inte används, t.ex. visas bränslenivån för motorgas när bilen körs på bensin. Aktuell bränsleekonomi Visning av momentan förbrukning. På bilar med LPG-motorer: Den momentana bränsleförbrukningen visas för det valda läget: motorgas eller bensin. Bilens medelhastighet Visning av den genomsnittliga hastigheten. Mätningen kan startas om när som helst. För att återställa trycker du på SET/CLR i några sekunder medan denna sida visas. Tid Visning av aktuell tid. Indikeras endast om Infotainmentsystemet inte finns tillgängligt. Temperatur Visning av nuvarande yttertemperatur. Indikeras endast om Infotainmentsystemet inte finns tillgängligt. Tom sida Visar en tom sida utan information. Inställningar Tryck på MENU för att välja Inställningar?. Vrid inställningsratten för att välja en undermeny. Följande lista innehåller alla sidor som kan förekomma i menyn Inställningar. En del av dessa kanske inte är tillgängliga för din bil. Följ instruktionerna på undermenyerna. enhet hastighetsvarning kvarvarande oljelivslängd däcktryck däckslast avstånd framåt trafikmärkesassistans språk

101 Val och indikering är olika för mellannivå- och högnivådisplayen. Enhet Tryck på knappen SET/CLR när sidan visas. Välj brittisk (enhet 1) eller metrisk (enhet 3) genom att vrida inställningsratten. Tryck på SET/CLR för att ställa in enheten. Hastighetsvarning Hastighetsvarningsfunktionen larmar föraren när en inställd hastighet överskrids. Ställ in hastighetsvarningen genom att trycka på SET/CLR medan sidan visas. Vrid inställningsratten för att välja värdet. Tryck på SET/CLR för att ställa in hastigheten. Om den valda hastighetsgränsen överskrids hörs ett varningsljud. När hastigheten ställts in kan denna funktion stängas av genom att trycka på SET/CLR medan denna sida visas. Kvarvarande oljelivslängd Visar en uppskattning av oljans användbara livslängd. Talet i procent innebär den aktuella återstående livslängden för oljan och anger när det är dags att byta motorolja och filter Däcktryck Däcktrycket för alla hjulen visas på denna sida under körningen Däckslast Det går att välja däcktryckskategori enligt det aktuella däcktrycket Instrument och reglage 99 Avstånd framåt Visar avståndet i sekunder till ett framförvarande fordon som rör sig Trafikmärkesassistans Visar upptäckta trafikskyltar för det aktuella vägavsnittet Språk Välj önskat språk för displayen. Finns endast i bilar som inte är utrustade med ett Infotainmentsystem. ECO-information meny Tryck på MENU för att välja ECOinformation Vrid inställningsratten för att välja en undermeny. Följ instruktionerna på undermenyerna. ekonomitrend ekonomiindex största förbrukare

102 100 Instrument och reglage Ekonomitrend På denna sida visas ett diagram med de 10 senaste medelvärdena för bränsleekonomi som har registrerats per 100 km. De ifyllda strecken visar förbrukningen i steg om 5 km och visar terrängens eller körbeteendets inverkan på bränsleförbrukningen. Diagrammet kan återställas med SET/CLR. Ekonomiindex Den aktuella bränsleförbrukningen visas genom segment. För att köra ekonomiskt ska du anpassa din körstil så att segmenten inom Eco-området är fyllda. Ju fler segment som är fyllda, desto högre är bränsleförbrukningen. Samtidigt visas den aktuella förbrukningen. Största förbrukare Lista över de största komfortelförbrukarna som är påslagna, i fallande ordning. Bränslebesparingsmöjligheten visas. En avstängd elförbrukare försvinner från listan och förbrukningsvärdet uppdateras. Listan över förbrukare varierar med modellvarianten. Under sporadiska körförhållanden aktiverar motorn den uppvärmda bakrutan automatiskt för att öka motorbelastningen. I detta fall indikeras den uppvärmda bakrutan som en av de största förbrukarna utan aktivering från föraren. Colour-Info-Display Beroende på bilens konfiguration har den en Colour-Info-Display med pekskärmsfunktion. Colour-Info-Displayen med pekskärmsfunktion visar följande i färg: tid 3 79 utomhustemperatur 3 78 datum 3 79 backkameraindikering instruktioner för parkeringshjälp och avancerad parkeringshjälp inställningar för elektronisk klimatreglering infotainmentsystem, se beskrivningen i infotainmentsystemets instruktionsbok systemmeddelanden

103 bilmeddelanden personliga bilinställningar Vilken typ av information och hur den visas beror på de inställningar som har gjorts. Välja menyer och inställningar Menyer och inställningar väljs via pekskärmsdisplayen. Tryck på ;: Home-sidan visas. Tryck på ikonen Inställningar på displayen: Menysidan Inställningar visas. Markera en inställning genom att trycka på den. Tryck en gång till för att bekräfta inställningen eller värdet. Tryck på displayknappen q för att gå ur en meny eller inställning utan att ändra eller för att ta bort det sista tecknet i en teckenföljd. För att gå ur menyn Inställningar trycker du på skärmknappen q stegvis, eller på ; efter att du har bekräftat ändringarna. Personliga inställningar Memorerade inställningar Graphic-Info-Display Beroende på bilens utrustning kan den ha en Graphic-Info-Display. Instrument och reglage 101 Graphic-Info-Display visar: tid 3 79 utomhustemperatur 3 78 datum 3 79 inställningar för elektronisk klimatreglering infotainmentsystem, se beskrivningen i infotainmentsystemets instruktionsbok personliga bilinställningar Välja menyer och inställningar Menyer och inställningar nås via displayen.

104 102 Instrument och reglage Tryck på CONFIG: Menysidan Inställningar visas. Vrid på knappen MENU-TUNE för att välja en inställning eller ett värde. Tryck på ratten MENU-TUNE för att bekräfta en inställning eller ett värde. Tryck på BACK för att bekräfta en inställning eller ett värde. Radera hela värdet genom att hålla knappen intryckt i några sekunder. För att gå ur menyn Inställningar trycker du på BACK stegvis, eller på CONFIG efter att du har bekräftat ändringarna. Personliga inställningar Memorerade inställningar Bilmeddelanden Meddelanden indikeras huvudsakligen i förarinformationscentralen, i vissa fall tillsammans med en varning och en ljudsignal. Tryck på SET/CLR, MENU eller vrid på inställningsratten för att bekräfta ett meddelande. Bilmeddelanden i bas- och mellannivådisplayen Bilmeddelandena visas som kodnummer. Nr. Bilmeddelande 1 Byt motorolja 3 Låg kylvätskenivå i motorn 4 Luftkonditioneringen av 5 Ratten är låst 7 Vrid ratten, slå av tändningen och slå sedan på den

105 Nr. Bilmeddelande 9 Vrid ratten, starta motorn igen 12 Bilen överlastad 13 Kompressorn överhettad 15 Fel högt mittmonterat bromsljus 16 Fel bromsljus 17 Fel nivåreglering strålkastare 18 Fel vänster halvljus 19 Fel dimbakljus 20 Fel höger halvljus 21 Fel vänster sidoljus 22 Fel höger sidoljus 23 Fel backljus 24 Fel registreringsskyltsbelysning 25 Fel vänster blinker fram 26 Fel vänster blinker bak 27 Fel höger blinker fram 28 Fel höger blinker bak Nr. Bilmeddelande 29 Kontrollera släpets bromsljus 30 Kontrollera släpets backljus 31 Kontrollera vänster släpblinker 32 Kontrollera höger släpblinker 33 Kontrollera släpets dimbakljus 34 Kontrollera släpets bakljus 35 Byt batteriet i fjärrkontrollen 48 Rengör varningssystem för döda vinkeln 49 Filbytesvarning inte tillgänglig 53 Skruva åt tanklocket 54 Vatten i diselbränslefiltret 55 Dieselpartikelfiltret är fullt Obalans däcktryck på framaxeln 57 Obalans däcktryck på bakaxeln 58 Däck utan TPMS-sensorer upptäckta Instrument och reglage 103 Nr. Bilmeddelande 59 Öppna och stäng förarens dörrfönster 60 Öppna och stäng höger dörrfönster fram 65 Stöldförsök registrerat 66 Stöldlarmet behöver service 67 Rattlåset behöver service 68 Servostyrningen behöver service 75 Luftkonditioneringen behöver service 76 Underhåll varningssystem för döda vinkeln 79 Fyll på motorolja 81 Växellådan behöver service 82 Byt motorolja snart 84 Motoreffekten reducerad 89 Motorelektronik, växellådselektronik, startspärr, dieselbränslefilter

106 104 Instrument och reglage Nr. Bilmeddelande 94 Lägg i parkeringsläge innan du går ut 95 Airbags behöver service 128 Motorhuven är öppen 134 Fel i parkeringshjälp, rengör stötfångare 136 Parkeringshjälp behöver service 145 Kontrollera spolarvätskenivå 174 Låg bilbatterispänning 258 Parkeringshjälp av Bilmeddelanden i högnivådisplayen Bilmeddelandena visas som text. Följ instruktionerna i meddelandena. Systemet visar meddelanden när det gäller följande ämnen: servicemeddelanden vätskenivåer stöldlarm bromsar körkontrollsystem hastighetsbegränsare, farthållare kollisionsvarning parkeringshjälpsystem belysning, glödlampsbyte torkar-/spolarsystem dörrar, fönster varning för döda vinkeln trafikmärkesassistans filbytesvarning fjärrkontroll säkerhetsbälten airbagsystem motor och växellåda däcktryck dieselpartikelfilter bilbatteristatus Bilmeddelanden i Colour-Info- Display Vissa viktiga meddelanden visas även i Colour-Info-Display. Vissa meddelanden visas endast i några sekunder. Varningsljud Vid start av motorn eller under körning Endast ett varningsljud i taget hörs. Varningssignalen för ej isatt säkerhetsbälte prioriteras framför alla andra varningssignaler. Om säkerhetsbältet inte har tagits på. Vid start om dörrarna eller bakluckan inte är riktigt stängda. Om en viss hastighet överskrids med parkeringsbromsen åtdragen. Om en programmerad hastighet överskrids. Om ett varningsmeddelande visas i förarinformationscentralen eller på Info-Display. Om parkeringshjälpen upptäcker ett föremål. Om ett oavsiktligt filbyte inträffar. Om backen är i och cykelhållaren är utdragen. Om dieselpartikelfiltret är fullt.

107 Om bilen är parkerad och/eller förardörren öppnas Vid tänd ytterbelysning. Under ett Autostop Om förardörren öppnas. Batterispänning Högnivådisplay När bilbatteriets spänning är låg visas ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen. Bas- och mellannivådisplay När bilbatteriets spänning är låg visas en varning kod 174 i förarinformationscentralen. 1. Stäng omedelbart av alla elförbrukare som inte krävs för säker körning, till exempel stolsvärme, uppvärmd vindruta och uppvärmd bakruta eller andra större förbrukare. 2. Ladda bilbatteriet genom att köra utan avbrott en stund eller använd en batteriladdare. Varningsmeddelandet eller varningskoden försvinner när motorn har startats två gånger i rad utan spänningsfall. Om bilbatteriet inte går att ladda, låt en verkstad åtgärda orsaken till felet. Instrument och reglage 105 Personliga inställningar Du kan göra bilens funktioner personliga genom att ändra inställningarna i Info-Display. En del personliga förarinställningar kan memoreras individuellt för varje nyckel till bilen. Memorerade inställningar Beroende på bilens utrustning och nationella bestämmelser kanske en del av de funktioner som beskrivs nedan inte är tillgängliga. En del funktioner visas bara eller är bara aktiva då motorn är igång. Graphic-Info-Display Tryck på CONFIG för att visa inställningsmenyn. Vrid MENU-TUNE-reglaget för att gå till önskad inställningsmeny och tryck sedan på MENU-TUNE.

108 106 Instrument och reglage Följande inställningar kan väljas: Språk (Languages) Tid & Datum Radioinställningar Telefoninställningar Fordonsinställningar På motsvarande undermenyer kan följande inställningar ändras: Språk (Languages) Val av önskat språk. Tid & Datum Referera till 'Klocka' Radioinställningar Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Telefoninställningar Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Fordonsinställningar Klimat och luftkvalitet Automatisk fläkthastighet: Modifierar nivån på klimatregleringens luftflöde i kupén i Automatiskt läge. Luftkonditioneringsläge: Reglerar kylkompressorns tillstånd när bilen startas. Senaste inställning (rekommenderas) eller antingen alltid PÅ eller alltid AV vid start av bilen. Automatisk elbakruta: Aktiverar bakruteuppvärmningen automatiskt. Komfort & Bekvämlighet Volym ljudsignaler: Ändrar volymen för varningsljud. Personliga inst. per förare: Aktiverar eller inaktiverar funktionen personliga inställningar. Bakrutetorkare vid backning: Aktiverar eller inaktiverar automatisk inkoppling av bakrutetorkaren när backen läggs i. Park.assist. / antikollision Parkeringsassistans: Aktiverar eller inaktiverar parkeringshjälpen med ultraljud. Aktiveringen väljs med eller utan monterad dragkrok. Döda vinkel varning: Ändrar inställningarna för varningssystemet för döda vinkeln. Belysning "Hitta bilen" belysning: Aktiverar eller inaktiverar instegsbelysningen. "Lämna bilen" belysning:

109 Aktiverar eller inaktiverar och ändrar tiden för urstigningsbelysningen. Dörrlås Automatisk dörrlåsning: Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning efter att tändningen slagits på. Förhindra utelåsning: Aktiverar eller inaktiverar funktionen dörrlåsning när en dörr är öppen. Fördröjd dörrlåsning: Aktiverar eller inaktiverar den fördröjda dörrlåsningsfunktionen. Detta menyalternativ visas med Förhindra utelåsning inaktiverad. Centrallås Fjärrkontroll lås / start Ljuskvittens fjärrupplåsn.: Aktiverar eller inaktiverar varningsblinkersreaktionen vid upplåsning. Passiv dörrupplåsning: Ändrar konfigurationen så att endast förardörren låses upp eller hela bilen låses upp vid upplåsning. Fjärrlås dörrar igen: Aktiverar eller inaktiverar den automatiska omlåsningsfunktionen efter upplåsning utan att bilen öppnas. Återställ fabriksinställningar: Återställer alla funktioner till standardinställningarna. Personliga inställningar Colour-Info-Display När ljudet slås på, tryck på ; på kontrollpanelen. Tryck på Inställningar. Följande inställningar kan väljas: Instrument och reglage 107 Tid-/datuminst. Radioinställningar Anslutnings inställningar Bilinställningar Språk Text scroll Pek ton volym Max startvolymen Systemversion DivX(R) VOD På motsvarande undermenyer kan följande inställningar ändras: Tid-/datuminst. Referera till 'Klocka' 3 79.

110 108 Instrument och reglage Radioinställningar Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Anslutnings inställningar Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Bilinställningar Klimat & luftkvalitet Automatisk fläkthastighet: Modifierar nivån på klimatregleringens luftflöde i kupén i automatiskt läge. Luftkonditionerings läge: Reglerar kylkompressorns tillstånd när bilen startas. Senaste inställning (rekommenderas) eller antingen alltid PÅ eller alltid AV vid start av bilen. Automatisk avimmning bak: Aktiverar den uppvärmda bakrutan automatiskt. Komfort & bekvämlighet Ringvolym: Ändrar volymen för varningsljud. Personliga inställningar av förare: Aktiverar eller inaktiverar funktionen personliga inställningar. Automatiskt torkarslag vid ilagd backväxel: Aktiverar eller inaktiverar automatisk inkoppling av bakrutetorkaren när backen läggs i. Kollision/registrering Parkeringshjälp: Aktiverar eller inaktiverar parkeringshjälpen med ultraljud. Aktiveringen väljs med eller utan monterad dragkrok. Varning, döda vinkeln: Ändrar inställningarna för varningssystemet för döda vinkeln. Belysning Urstigningsbelysning: Aktiverar eller inaktiverar och ändrar tiden för urstigningsbelysningen. Sidomarkeringsljus: Aktiverar eller inaktiverar välkomstbelysningen. Elektriska dörrlås Automatisk dörrlåsning: Aktiverar eller inaktiverar funktionen automatisk dörrlåsning efter att tändningen slagits på. Olåst dörr, utelåsningsskydd: Aktiverar eller inaktiverar funktionen dörrlåsning när en dörr är öppen. Fördröjd dörrlåsning: Aktiverar eller inaktiverar den fördröjda dörrlåsningsfunktionen. Detta menyalternativ visas med Olåst dörr, utelåsningsskydd inaktiverad. Centrallås Lås-/upplåsningsinst. Lampfjärruppl.bekräft.: Aktiverar eller inaktiverar varningsblinkersreaktionen vid upplåsning. Fjärrupplåsning av dörrar: Ändrar konfigurationen så att endast förardörren låses upp eller hela bilen låses upp vid upplåsning.

111 Lås fjärrupplåsta dörrar: Aktiverar eller inaktiverar den automatiska omlåsningsfunktionen efter upplåsning utan att bilen öppnas. Fordonets fabriksinställningar: Återställer inställningarna till fabriksinställningarna. Språk Val av önskat språk. Text scroll Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Pek ton volym Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Max startvolymen Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Systemversion Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. DivX(R) VOD Se instruktionsboken för infotainmentsystemet för ytterligare upplysningar. Instrument och reglage 109 OnStar OnStar är en personlig anslutningsbarhets- och mobilitetsassistent med integrerad Wi-Fi-hotspot. OnStar-servicen är tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Observera! OnStar är inte tillgängligt på alla marknader. Önskas ytterligare information, kontakta din verkstad. Observera! För att OnStar ska kunna användas behövs ett giltigt OnStar-abonnemang, fungerande fordonsel, mobila tjänster och GPS-satellitlänk. Tryck på Z och tala med en OnStarrepresentant för att aktivera OnStarservicen och skapa ett konto. Beroende på bilens utrustning är följande service tillgänglig: OnStar nödsituationsservice och stöd vid ett bilhaveri Wifi-hotspot OnStar smartphone-tillämpning

112 110 Instrument och reglage OnStar fjärrservice, t.ex. lokalisering av bilen, aktivering av tuta och belysning, kontroll av centrallåset Assistans vid fordonsstöld Hälsokontroll av bilen Hämta destination Observera! Alla funktioner som kräver dataanslutning till bilen är inte längre tillgängliga om tändningen inte har slagits på under tio dagar. OnStar-knappar Knappen Sekretess Tryck på j och håll den intryckt tills ett ljudmeddelande hörs för att aktivera och inaktivera överföringen av fordonets plats. Tryck på j för att besvara ett samtal eller ansluta ett samtal till en OnStarrepresentant. Tryck på j för att komma åt Wifi-inställningarna. OnStar-knapp Tryck på Z för att upprätta en anslutning till en OnStar-representant. Knappen SOS Tryck på [ för att upprätta en prioriterad nödanslutning till en specialutbildad nödsituationsreperentant. Statuslampa Grön: Systemet är berett. Blinkar grönt: Systemet är upptaget med ett samtal. Röd: Ett problem har uppstått. Av: Systemet är av. Blinkar rött/grönt under en kort tid: Överföringen av fordonets plats har inaktiverats. OnStar-tjänster OnStar nödsituationsservice OnStar nödtjänster tillhandahåller en tjänst med specialutbildade nödsituationsrepresentanter för kontakt, assistans och information under ett nödfall. Tryck på [ och prata med rådgivaren vid en nödsituation inklusive ett bilhaveri, ett punkterat däck eller tom bränsletank. Representanten kontaktar sedan de företag som tillhandahåller nödsituations- eller assistansservice och skickar dem till din bil. Vid en olycka med aktivering av airbags eller bältessträckare kopplas ett automatiskt nödsituationssamtal. Rådgivaren kopplas till din bil omedelbart för att se om det behövs hjälp. OnStar Wi-Fi-hotspot Bilens Wi-Fi-hotspot tillhandahåller anslutningsbarhet till Internet genom 4G/LTE-mobiltekniken.

113 Observera! Wi-Fi-hotspot är inte tillgängligt på alla marknader. Upp till sju enheter kan anslutas. Gör så här för att ansluta en mobil enhet till OnStar Wi-Fi-hotspot: 1. Tryck på j och välj Wi-Fi-inställningar på Info-Display. De visade inställningarna inkluderar namnet på Wi-Fi-hotspot (SSID), lösenord och typ av anslutning. 2. Starta en sökning efter ett Wi-Finätverk på din mobila enhet. 3. Välj din bil-hotspot (SSID) när den listas. 4. Skriv in ett lösenord på din mobila enhet när du uppmanas till detta. Observera! Om du vill ändra SSID eller lösenord väljer du Z och pratar med en OnStar-rådgivare eller loggar in på ditt konto. Tryck på Z för att ringa en OnStarrådgivare för att slå av funktionaliteten för Wi-Fi hotspot. Smarttelefon-app Med smartphone-appen myopel går det att sköta en del bilfunktioner via en smartphone. Följande funktioner är tillgängliga: Låsa eller låsa upp dörrarna. Tuta eller blinka med ljusen. Kontrollera bränslenivån, motorns oljelivslängd och däcktrycket (endast med däcktrycksövervakningssystem). Sända navigationsmål till bilen om den är utrustad med ett inbyggt navigationssystem. Lokalisera bilen på en karta. Hantera Wi-Fi-inställningar. Ladda ner appen från respektive app store för att använda dessa funktioner. Fjärrservice Använd valfri telefon för att ringa till en OnStar-representant som kan fjärrmanövrera specifika bilfunktioner om så önskas. Hitta respektive OnStartelefonnummer på vår landsspecifika webbplats. Instrument och reglage 111 Följande funktioner är tillgängliga: Låsa eller låsa upp dörrarna. Tillhandahålla information om fordonets plats. Tuta eller blinka med ljusen. Assistans vid fordonsstöld Om en bil stjäls kan OnStar-tjänsten Assistans vid fordonsstöld av bilen lämna stöd när det gäller att lokalisera och hitta bilen. Stöldmeddelande Om stöldlarmet utlöses skickas ett meddelande till OnStar. Du informeras då om denna händelse med ett textmeddelande eller ett e-brev. Rapportera vid behov stölden till myndigheterna och begär OnStar Assistans vid fordonsstöld av bilen. Använd valfri telefon för att ringa till en OnStar-representant. Hitta respektive OnStar-telefonnummer på vår landsspecifika webbplats. Fjärrtändlåsspärr OnStar kan blockera tändningscykeln och förhindra att bilen startar om när den väl har stängts av genom att skicka fjärrsignaler.

114 112 Instrument och reglage Diagnostik direkt Tryck på Z för att kontakta en OnStar-representant och be honom/ henne utföra en fullständig diagnostisk kontroll i realtid för att ringa in problemet direkt när som helst om bilen visar ett servicemeddelande. Beroende på resultaten ger representanten mer stöd. Månadsvis fordonsdiagnostik Bilen skickar diagnostikdata automatiskt till OnStar som skickar en månadsrapport via e-post till dig och den verkstad som du föredrar. Observera! Funktionen för meddelanden till verkstaden kan inaktiveras i ditt konto. Rapporten innehåller statusen för de viktigaste drivsystemen, till exempel motorn, växellådan, airbags, de låsningsfria bromsarna och andra viktiga system. Den tillhandahåller dessutom information om möjliga underhållspunkter och däcktrycket (endast med däcktrycksövervakningssystem). Välj länken i e-brevet och logga in på ditt konto för att se mer detaljerad information. Hämta destination Ett önskat mål kan laddas ner direkt till navigationssystemet. Tryck på Z för att ringa till en OnStarrepresentant och beskriv målet eller den intressanta platsen. OnStar-representanten kan leta upp vilken adress eller intressant plats som helst och ladda ner målet till det inbyggda navigationssystemet direkt. OnStar-inställningar OnStar-PIN-kod Det krävs en fyrsiffrig PIN-kod för att få fullständig åtkomst till OnStartjänsterna. PIN-koden måste göras personlig när du talar med en OnStarrepresentant för första gången. Tryck på Z för att ringa en OnStarrepresentant om du vill ändra PIN-koden. Kontodata En OnStar-abonnent har ett konto där alla data sparas. Tryck på Z och tala med en OnStar-representant eller logga in på kontot för att begära en ändring av kontoinformationen. Tryck på Z och begär att kontot överförs till den nya bilen om OnStartjänsterna används i en annan bil. Observera! Om bilen av någon anledning avyttras, säljs eller på annat sätt överförs till en annan ägare bör du omedelbart underrätta OnStar om detta och avsluta OnStar-tjänsten för denna bil. Fordonets plats Fordonets plats överförs till OnStar när tjänsten begärs eller utlöses. Ett meddelande på Info-Display informerar om denna överföring. Tryck på j och håll den intryckt tills ett ljudmeddelande hörs för att aktivera eller inaktivera överföringen av fordonets plats.

115 Instrument och reglage 113 Deaktiveringen indikeras av att statuslampan blinkar rött och grönt under en kort tid och varje gång bilen startas. Observera! Om sändningen av bilens position inaktiveras blir vissa tjänster inte längre tillgängliga. Observera! Bilens position är alltid tillgänglig för OnStar i händelse av en nödsituation. Hitta sekretesspolicyn i ditt konto. Programvaruuppdateringar OnStar kan fjärrutföra programvaruuppdateringar utan ytterligare meddelande eller samtycke. Dessa uppdateringar är avsedda att öka eller bibehålla bilens säkerhet och trygghet eller funktion. Dessa uppdateringar kan beröra sekretessfrågor. Hitta sekretesspolicyn i ditt konto.

116 114 Belysning Belysning Ytterbelysning Belysningsströmställare Automatisk belysningsreglering Helljus Ljustuta Räckviddsinställning för strålkastare Strålkastare vid körning i utlandet Varselljus Xenon-belysningssystem Varningsblinkers Blinkers Dimljus fram Dimbakljus Parkeringsljus Backljus Immiga lampglas Kupébelysning Belysningsreglering instrumentpanel Läslampor Belysningsegenskaper Instegsbelysning Urstigningsbelysning Skydd mot batteriurladdning Ytterbelysning Belysningsströmställare Vrid belysningsströmställaren till: 7 : Lamporna är släckta 8 : Sidobelysning 9 : Halvljus eller helljus Kontrollampa

117 Belysningsströmställare med automatisk belysningsreglering Vrid belysningsströmställaren till: AUTO : automatisk belysningsreglering: strålkastarna tänds och släcks automatiskt beroende på de yttre ljusförhållandena m : aktivering eller deaktivering av den automatiska belysningskontrollen. Omkopplaren går tillbaka till AUTO 8 : Sidobelysning 9 : Halvljus eller helljus Aktuell status för automatisk belysningsreglering visas i förarinformationscentralen. När tändningen slås på är den automatiska belysningskontrollen aktiv. När strålkastarna är på lyser 8. Kontrollampa Bakljus Bakljusen lyser tillsammans med strålkastarna och sidoljusen. Automatisk belysningsreglering Belysning 115 När den automatiska belysningsfunktionen slås på med motorn igång växlar systemet automatiskt mellan halvljusautomatik och strålkastare beroende på ljusförhållandena och informationen från regnsensorsystemet. Halvljusautomatik Automatisk strålkastaraktivering Under dåliga ljusförhållanden tänds strålkastarna. Strålkastarna tänds dessutom om vindrutetorkarna har varit aktiverade i flera torkarslag. Tunnelidentifiering När du kör in i en tunnel, tänds strålkastarna omedelbart.

118 116 Belysning Helljus Räckviddsinställning för strålkastare Manuell strålkastarinställning Strålkastare vid körning i utlandet Det asymmetriska strålkastarljuset ökar sikten på den högra vägkanten. Vid körning i länder med vänstertrafik ska strålkastarna ställas in för att förhindra bländning av mötande trafik. Tryck på spaken för att växla mellan halv- och helljus. Tryck på eller dra i spaken igen för att växla till halvljus. Helljusassistent Ljustuta Dra i spaken för att aktivera ljustutan. För att anpassa strålkastarnas räckvidd efter bilens last för att förhindra bländning vrider du tumhjulet? till önskad position. 0 : Framsätena belastade. 1 : Alla säten belastade. 2 : Alla säten belastade och last i bagagerummet. 3 : Förarsätet belastat och bagagerummet lastat. Det finns två inställningselement på varje strålkastarhus. Vrid båda inställningselementen på respektive strålkastarhus 1 / 2 varv med en insexnyckel storlek sex moturs för att ställa in för högertrafik. Stick därvid in nyckeln i styrningen

119 enligt illustrationen. Alternativt kan en krysskruvmejsel storlek tre användas vid inställningen. För att återställa för vänstertrafik vrids inställningselementen 1 / 2 varv medurs. Varselljus Halvljusautomatik ökar bilens synlighet under dagsljus. De slås på automatiskt när tändningen är på. Bilar med automatisk belysningsreglering Systemet växlar automatiskt mellan varselljus och strålkastare, beroende på ljusförhållanden och information från regnsensorsystemet. Automatisk belysningsreglering Xenon-belysningssystem Xenon-belysningssystem består av: xenon-strålkastare för halv- och helljus helljusassistent kurvbelysning backfunktion Xenonstrålkastare Xenon-strålkastare för halv- och helljus ger bättre sikt under alla förhållanden. Funktionen är den samma som för halogenstrålkastare. Belysningsströmställare 3 114, helljus 3 116, ljustuta 3 116, räckviddsinställning för strålkastare 3 116, strålkastare vid körning i utlandet Automatisk belysningsreglering Helljusassistent Funktionen möjliggör att xenonlamporna för helljus fungerar som huvudbelysning under nattkörning och om bilens hastighet är högre än 40 km/h. Belysning 117 Halvljuset aktiveras automatiskt när: Kameran i vindrutan registrerar ljusen från en mötande eller framförvarande bil. Bilens hastighet sjunker under 20 km/h. Det är dimmigt eller snöar. Du kör i stadsområden. Om inga hinder upptäcks växlar systemet tillbaka till helljus. Inkoppling Helljusassistenten aktiveras genom att trycka på blinkersspaken två gånger vid en hastighet över 40 km/h.

120 118 Belysning Den gröna kontrollampan l lyser kontinuerligt när assistenten är aktiverad, den blå lampan 7 lyser när helljus är på. Kontrollampa l Frånkoppling Tryck en gång på indikeringsspaken. Den inaktiveras även när dimljuset fram tänds. Vid användning av ljustuta då helljuset är på stängs helljusassistenten av. Vid användning av ljustuta då helljuset är avstängt förblir helljusassistenten aktiverad. Helljusassistentens senaste inställning kvarstår när tändningen slås på nästa gång. Gathörnsbelysning Vid skarpa kurvor eller vid avsvängning tänds en extra reflektor på vänster och höger sida som belyser vägen i färdriktningen beroende på styrvinkeln eller kontrollampans signal. Den aktiveras upp till en hastighet av 40 km/h. Backfunktion Om halvljuset är på och backen är ilagd slås båda gathörnslamporna på. De förblir tända under 20 sekunder efter urkoppling av backväxeln. Varningsblinkers Tryck på för manövrering. Ifall en olycka inträffar där airbags löses ut aktiveras varningsblinkersen automatiskt. Blinkers Spaken uppåt Spaken neråt : höger blinker : vänster blinker Om spaken förs förbi motståndet tänds blinkern konstant. När ratten vrids tillbaka avaktiveras blinkern automatiskt. För tre blinkningar, t.ex. vid filbyte, trycker du spaken tills ett motstånd känns och släpper den sedan.

121 Om ett släp är kopplat blinkar blinkersljusen sex gånger och tonfrekvensen ändras då du trycker på reglaget tills ett motstånd känns och sedan släpper det. Flytta spaken till motståndspunkten och håll den där för längre blinkning. Slå av blinkern genom att flytta spaken till sitt ursprungsläge manuellt. Dimljus fram Tryck på > för manövrering. Belysningsströmställaren i läget AUTO: Om du tänder de främre dimljusen tänds också halvljuset automatiskt. Dimbakljus Tryck på r för manövrering. Belysningsströmställaren i läget AUTO: om dimbakljuset tänds slås strålkastarna på automatiskt. Parkeringsljus Belysning 119 När bilen är parkerad går det att slå på parkeringsljuset på en sida: 1. Slå av tändningen. 2. Flytta blinkersspaken helt uppåt (parkeringsljus höger sida) respektive neråt (parkeringsljus vänster sida). Bekräftelse genom ljudsignal och motsvarande blinkerskontrollampa. Backljus Backljuset lyser när tändningen är på och backen har lagts i.

122 120 Belysning Immiga lampglas Insidan av lampglasen kan imma igen kortvarigt vid förhållanden med dåligt, blött och kallt väder, vid kraftiga regnskurar eller efter tvätt. Imman försvinner snabbt av sig själv. För att hjälpa till, tänd strålkastarna. Kupébelysning Belysningsreglering instrumentpanel På bilar med automatisk belysningsreglering, kan ljusstyrkan endast ställas in när ytterbelysningen är tänd och ljussensorn detekterar nattförhållanden. Kupébelysning Främre innerbelysning Följande lampors ljusstyrka kan justeras när ytterbelysningen är på: instrumentpanelbelysning taklampa stämningsbelysning Info-Display knapp- och reglagebelysning Vrid inställningsratten A och håll kvar tills önskad ljusstyrka uppnåtts.

123 Tryck på vippströmställaren: mittre läget w : automatisk omkoppling på vid öppning av en dörr. Slås av efter en fördröjning tryck på I : permanent på tryck : permanent av på 0 Främre innerbelysning med läslampor När en dörr öppnas, tänds innerbelysningen automatiskt och släcks sedan efter en fördröjning. Vid intryckning av c tänds eller släcks innerbelysningen manuellt. När tändningen slås på släcks innerbelysningen. Om ytterbelysningen har varit tänd tidigare, tänds innerbelysningen när tändningen stängs av. Observera! Vid en kollision där airbags utlöses tänds innerbelysningen automatiskt. Kupébelysning bak Vänster och höger lampor manövreras separat. Belysning 121 Tryck på vippströmställarna: mittre läget : automatisk omkoppling på vid öppning av en dörr. Slås av efter en fördröjning tryck på I : permanent på tryck på 0 : permanent av Taklampa En spotlight, som är inbyggd i det invändiga spegelhuset, tänds när strålkastarna tänds. Taklamporna belyser växlingskonsolen indirekt. Stämningsbelysning Omgivningsbelysningen består av indirekta, röda lampor i dörrarna och passagerarens fottrösklar. Den kan dimmas med tumhjulet A tillsammans med instrumentpanelsbelysningen Stämningsbelysningen tänds automatiskt när tändningen slås av och släcks när en dörr har öppnats.

124 122 Belysning Läslampor Tryck på 2 för vänster och höger sida för att tända och släcka. Belysningsegenskaper Instegsbelysning Välkomstbelysning Följande lampor tänds en kort stund när bilen öppnas med radiofjärrkontrollen: Halvljus eller helljus bakljus registreringsskyltbelysningen iinstrumentpanelbelysning innerbelysning Vissa funktioner fungerar endast för att underlätta att hitta bilen när det är mörkt ute. Belysningen släcks omedelbart när tändningen slås över till läge Aktivering eller avaktivering av den här funktionen kan ändras i Info-Displayen. Personliga inställningar Inställningarna kan sparas för den nyckel som används Dessutom tänds de här lamporna när förardörren öppnas: alla strömställare Förarinformationscentrum Urstigningsbelysning Följande lampor tänds om nyckeln tas ut ur tändningslåset: innerbelysning instrumentpanelbelysning (endast när det är mörkt) De släcks automatiskt efter en viss fördröjning och aktiveras igen när förardörren öppnas. Gångvägsbelysning Strålkastarna, bakljusen och registreringsskyltsbelysningen belyser det omgivande området under en inställbar tid när bilen lämnas.

125 Aktivering 1. Slå av tändningen. 2. Ta ut tändningsnyckeln. 3. Öppna förardörren. 4. Dra i blinkersspaken. 5. Stäng förardörren. Om förardörren inte stängs släcks ljuset efter två minuter. Om du drar i blinkersspaken när förardörren är öppen släcks ljuset direkt. Aktivering, avaktivering och varaktighet för den här funktionen kan ändras i Info-Display. Personliga inställningar Inställningarna kan sparas för den nyckel som används Skydd mot batteriurladdning Funktion för bilbatteriets laddningsnivå Funktionen garanterar längsta tänkbara livslängd för bilbatteriet med en generator med reglerbar elutmatning och optimerad eldistribution. För att förhindra urladdning av bilbatteriet vid körning reduceras följande system automatiskt i två steg och stängs slutligen av: parkeringsvärmare uppvärmd bakruta uppvärmd vindruta uppvärmda speglar uppvärmda säten fläkt I det andra steget, visas ett meddelande som bekräftar aktiveringen av bilbatteriets urladdningsskydd i förarinformationscentralen. Belysning 123 Avstängning av elektriska lampor För att förhindra urladdning av bilbatteriet när tändningen slås av släcks en del av kupébelysningen automatiskt efter en stund.

126 124 Klimatreglering Klimatreglering Klimatregleringssystem Värme- och ventilationssystem Luftkonditionering Elektronisk klimatreglering Luftmunstycken Inställbara luftmunstycken Fasta luftmunstycken Underhåll Luftintag Pollenfilter Luftkonditionering, normal drift 132 Service Klimatregleringssystem Värme- och ventilationssystem Reglage för: temperatur fläkthastighet luftfördelning Bakruteuppvärmning Ü Uppvärmd vindruta Uppvärmda säten ß ß Rattvärme * Temperatur Röd : Varmt Blå : Kallt Värmen uppnår inte full effekt förrän motorn har nått normal drifttemperatur. Fläkthastighet Ställ in luftflödet genom att ställa in önskad fläkthastighet. Luftfördelning M : Till huvudutrymme. L : Till huvud- och fotutrymme. K : Till fotutrymmet. J : Till vindrutan, till de främre sidorutorna och fotutrymmet. l : Till vindrutan och de främre sidorutorna. Det går att använda mellanlägen.

127 Avfuktning och avisning av rutorna Ställ in temperaturreglaget på den varmaste nivån. Ställ in fläkthastigheten på högsta hastighet. Ställ luftfördelningsreglaget på l. Koppla in bakruteuppvärmningen Ü. Öppna sidomunstycken efter behov och rikta dessa mot sidorutorna. För samtidig uppvärmning av fotutrymmet, ställ luftfördelningsreglaget på J. Luftkonditionering Reglage för: temperatur fläkthastighet luftfördelning n : Kylning 4 : Innercirkulation Ü : Uppvärmd bakruta 3 31 Klimatreglering 125 Uppvärmd vindruta Uppvärmda säten ß Rattvärme * Temperatur Röd : Varmt Blå : Kallt Värmen uppnår inte full effekt förrän motorn har nått normal drifttemperatur. Fläkthastighet Ställ in luftflödet genom att ställa in önskad fläkthastighet. Luftfördelning M : Till huvudutrymme. L : Till huvud- och fotutrymme. K : Till fotutrymmet. J : Till vindrutan, till de främre sidorutorna och fotutrymmet. l : Till vindrutan och fönstren i framdörren (luftkonditioneringen aktiveras i bakgrunden för att förhindra imbildning på rutorna). Det går att använda mellanlägen.

128 126 Klimatreglering Kylning n Tryck på n för att slå på kylning. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Kylningen fungerar endast när motorn är igång och klimatregleringens fläkt är på. Tryck på n igen för att stänga av kylning. Luftkonditioneringen kyler och fuktar av (torkar) så snart utomhustemperaturen når strax över nollpunkten. Därför kan kondens bildas och droppa från bilens underrede. Om ingen kylning eller torkning önskas ska du slå av kylningen för att spara bränsle. Om kylningen är aktiverad kan Autostop hindras. Stopp/start-system Innercirkulation 4 Tryck på 4 för att aktivera innercirkulationsläge. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Tryck på 4 igen för att inaktivera innercirkulationsläget. 9 Varning När innercirkulationen är inkopplad minskas luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten, vilket leder till att rutorna kan bli immiga på insidan. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda till att passagerarna känner sig trötta. Är luften varm och luftfuktigheten hög kan vindrutan imma igen på utsidan om kall luft riktas mot den. Immar vindrutan igen på utsidan, aktivera vindrutetorkarna och inaktivera l. Maximal kylning Öppna fönstren en kort stund så att den varma luften vädras ut snabbt.

129 Klimatreglering 127 Slå på kylning n. Innercirkulation 4 på. Ställ in temperaturreglaget på den kallaste nivån. Ställ in fläkthastigheten på den högsta nivån. Ställ luftfördelningsreglaget på M. Öppna alla munstycken. Avfuktning och avisning av rutorna l Ställ in temperaturreglaget på den varmaste nivån. Ställ in fläkthastigheten på den högsta nivån. Ställ luftfördelningsreglaget på l. Koppla in bakruteuppvärmningen Ü. Öppna sidomunstycken efter behov och rikta dessa mot sidorutorna. Observera! Om luftdistributionsläget l väljs när motorn är igång hindras Autostopp tills något annat luftdistributionsläge väljs. Om luftdistributionsläget l väljs när motorn är i ett Autostop-läge startas motorn automatiskt igen. Stopp/start-system Elektronisk klimatreglering Reglage för: fläkthastighet temperatur luftfördelning

130 128 Klimatreglering n : kylning AUTO : automatikdrift 4 : manuell innercirkulation V : avfuktning och avfrostning Ü : uppvärmd bakruta 3 31 Uppvärmd vindruta Uppvärmda säten ß Rattvärme * I automatläget regleras temperatur, fläkthastighet och luftfördelning automatiskt. Den elektroniska klimatiseringsautomatiken fungerar endast när motorn är igång. Automatikdrift AUTO Tryck på n för att växla till optimal kylning och avfuktning. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Ställ in önskad temperatur med vredet i mitten. Rekommenderad temperatur är 22 C. Val av temperatur Ställ in temperaturen genom att vrida vredet i mitten till önskat värde. Värdet visas på displayen i omkopplaren. Av komfortskäl, ändra inställningen endast i små steg. Klimatregleringsinställningarna visas på Info-Display. Ändringar av inställningarna kommer upp kortvarigt över den meny som visas för tillfället. Grundinställning för högsta komfort: Tryck på AUTO, luftfördelning och fläkthastighet regleras automatiskt. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Öppna alla luftutsläpp för att tilllåta optimal luftfördelning i automatläget.

131 Om minimitemperaturen Lo har ställts in arbetar klimatregleringen med maximal kylning när kylning n slås på. Om maximitemperaturen Hi ställs in arbetar klimatregleringssystemet med maximal värme. Observera! Om n slås på kan en sänkning av den inställda kupétemperaturen få motorn att starta om från ett automatiskt stopp eller förhindra ett automatiskt stopp. Avfuktning och avisning av rutorna V Tryck på V. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Temperaturen och luftfördelningen ställs in automatiskt och fläkten går med hög hastighet. Koppla in bakruteuppvärmningen Ü. För att återgå till föregående läge trycker du på V. För att återgå till automatikdrift trycker du på AUTO. Inställningen för den automatiska bakrutevärmen kan ändras i Info-Displayen. Personliga inställningar Observera! Om V trycks in när motorn är igång blockeras ett Autostop tills knappen V trycks in igen. Om s trycks in med fläkten på och motorn igång hindras ett Autostop tills s trycks in igen eller tills fläkten slås av. Klimatreglering 129 Om knappen V trycks in när motorn är i ett Autostop-läge, startas motorn automatiskt igen. Om s trycks in med fläkten på och motorn i ett Autostop-läge, startas motorn automatiskt igen. Stopp/start-system Manuella inställningar Klimatkontrolsystemets inställningar kan ändras genom aktivering av knapparna och vridreglagen på följande sätt. Ändring av en inställning inaktiverar det automatiska läget. Fläkthastighet Z

132 130 Klimatreglering Vrid vänster reglage för att minska eller öka fläkthastigheten. Fläkthastigheten visas i Info-Displayen. Vrid reglaget till $: Fläkt och kylning slås av. Återställning till det automatiska läget: Tryck på AUTO. Luftfördelning Vrid den högra ratten för önskad inställning. Inställningen visas på Info-Displayen. K : Till fotutrymmet 9 : Till vindrutan, till de främre sidorutorna och fotutrymmet s : Till vindrutan och fönstren i framdörren (luftkonditioneringen aktiveras i bakgrunden för att förhindra imbildning på rutorna) M : Det övre området via inställbara luftmunstycken L : Till huvud- och fotutrymme Återgå till automatisk luftfördelning: Tryck på AUTO. Kylning n Tryck på n för att slå på kylning. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Kylningen fungerar endast när motorn är igång och klimatregleringens fläkt är på. Tryck på n igen för att stänga av kylning. Luftkonditioneringen kyler och fuktar av (torkar) så snart utomhustemperaturen når strax över nollpunkten. Därför kan kondens bildas och droppa från bilens underrede. Om ingen kylning eller torkning önskas ska du slå av kylningen för att spara bränsle. När kylsystemet är avstängt begärs ingen omstart av klimatregleringssystemet under ett Autostop. Undantag: defrostersystemet aktiveras och en yttertemperatur över 0 C kräver en omstart. Kylningens status visas i Info-Displayen. Aktivering eller deaktivering av kylningen efter motorstart kan ändras i Info-Display. Personliga inställningar

133 Innercirkulation 4 Tryck på 4 för att aktivera innercirkulationsläge. Aktiveringen indikeras av att lysdioden i knappen tänds. Tryck på 4 igen för att inaktivera innercirkulationsläget. 9 Varning När innercirkulationen är inkopplad minskas luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten, vilket leder till att rutorna kan bli immiga på insidan. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda till att passagerarna känner sig trötta. Är luften varm och luftfuktigheten hög kan vindrutan imma igen på utsidan om kall luft riktas mot den. Om vindrutan immar igen från utsidan aktiverar och inaktiverar du vindrutetorkarna s. Grundinställningar Vissa inställningar kan ändras i menyn Info-Display i personliga inställningar, Klimatreglering 131 Luftmunstycken Inställbara luftmunstycken Minst ett luftmunstycke måste vara öppet om kylning är på. Ställ in luftmängden från munstycket genom att vrida på inställningsratten. Munstycket stängs när inställningshjulet vrids ända till vänster eller höger.

134 132 Klimatreglering Ställ in luftflödets riktning genom att vrida och svänga på lamellerna. 9 Varning Fäst inga föremål på luftmunstyckenas lameller. Risk för skador och personskador i händelse av en olycka. Fasta luftmunstycken Det finns flera luftmunstycken under vindrutan och sidorutorna samt i fotutrymmena. Underhåll Luftintag Luftintaget framför vindrutan i motorrummet måste vara fritt från sådant som hindrar lufttillförseln. Vid behov, avlägsna löv, smuts eller snö. Pollenfilter Kupéfiltret tar bort damm, sot, pollen och sporer från den luft som kommer in i bilen genom luftintagen. Luftkonditionering, normal drift För att garantera en fortsatt god funktion måste kylningen aktiveras under några minuter en gång i månaden, oberoende av väderlek och årstid. Kylning är inte möjlig när yttertemperaturen är för låg. Service För optimala kylningsprestanda är det lämpligt att kontrollera klimatkontrollsystemet årligen med början tre år efter bilens första registrering med avseende på följande: funktions- och trycktest värmens funktion täthetskontroll kontroll av drivremmarna rengöring av kondensorn och förångarens dränering effektkontroll

135 Körning och hantering Körningstips Kontroll av bil Start och hantering Inkörning av ny bil Tändningslås lägen Kvarhållen ström Starta motor Rullningsavstängning Stopp-start-system Parkering Motoravgaser Dieselpartikelfilter Katalysator Automatisk växellåda Växellådsdisplay Växelväljare Manuellt läge Elektroniska körprogram Fel Strömavbrott Manuell växellåda Manuell automatiserad växellåda Automatiserad manuell växellåda Växellådsdisplay Starta motor Växelväljare Manuellt läge Elektroniska körprogram Fel Bromsar Låsningsfritt bromssystem Parkeringsbroms Bromshjälp Backstarthjälp Körkontrollsystem Drivkraftsreglering Elektronisk stabilitetsreglering. 151 Stadskörningsläge Förarassistanssystem Farthållare Hastighetsbegränsare Kollisionsvarning Avståndsindikering framåt Parkeringshjälp Varning döda vinkeln Backkamera Trafikmärkesassistans Filbytesvarning Körning och hantering 133 Bränsle Bränsle till bensinmotorer Bränsle till dieselmotorer Bränsle för drift med flytande gas Tankning Bränsleförbrukning - CO 2 -utsläpp Dragkrok Allmän information Köregenskaper och tips för körning med släp Köra med släp Draganordning Släpstabilitetsassistans

136 134 Körning och hantering Körningstips Kontroll av bil Låt inte bilen rulla med avstängd motor Många system fungerar inte i denna situation (t.ex. bromsservon, servostyrningen). Körning på detta sätt utgör en fara för dig själv och andra. Alla system fungerar vid autostopp. Stopp/start-system Förhöjd tomgång Om bilbatteriet behöver laddas på grund av dess skick måste generatorns uteffekt ökas. Det åstadkoms med förhöjt tomgångsvarvtal, vilket kan höras. Ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Pedaler För att kunna utnyttja hela pedalrörelsevägen, lägg inga golvmattor under pedalerna. Använd endast golvmattor som passar och som fästs med hållarna på förarsidan. Körning i nedförsbacke Lägg i en växel vid körning i utförsbacke för att säkerställa att bromstrycket är tillräckligt. Start och hantering Inkörning av ny bil Bromsa inte alltför hårt under de första körningarna. Vid den första körningen kan rök avges på grund av att vax och olja dunstar från avgassystemet. Parkera bilen utomhus en stund efter den första körningen och undvik att andas in ångorna. Under inkörningsperioden kan bränsle- och motoroljeförbrukningen vara högre. Dessutom kan dieselpartikelfiltrets rengöringsprocess äga rum oftare. Dieselpartikelfilter Autostop kan blockeras om bilbatteriet behöver laddas. Tändningslås lägen Vrid nyckeln:

137 Körning och hantering : tändning frånkopplad: Vissa funktioner förblir aktiva tills nyckeln tas bort eller förardörren öppnas under förutsättning att tändningen varit på tidigare 1 : strömläget tillbehör: Rattlåset upplåst, några elektriska funktioner kan manövreras, tändningen är avstängd 2 : strömläget tändning på: Tändningen är på, dieselmotorn förvärms. Kontrollampor tänds och de flesta elektriska funktioner kan användas 3 : motorstart: Släpp nyckeln efter att startförloppet börjat Rattlås Ta ur nyckeln från tändningslåset och vrid ratten tills den går i ingrepp. Kvarhållen ström Följande elektroniska system fungerar tills förardörren öppnas eller högst under tio minuter efter att tändningen slagits från: elektriska fönsterhissar eluttag eltaklucka Infotainmentsystemet förses med ström i 30 minuter eller tills nyckeln tas ut ur tändlåset, oavsett om någon dörr öppnas eller inte. Starta motor Vrid nyckeln till läge 1 för att lossa rattlåset. Manuell växellåda: trampa ned kopplings- och bromspedalen. Automatiserad manuell växellåda: tryck på bromspedalen. Automatisk växellåda: trampa ned bromspedalen och för växelväljaren till P eller N. Använd inte gaspedalen. Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln till läge 2 för förglödning tills kontrollampan! släcks.

138 136 Körning och hantering Vrid nyckeln kortvarigt till läget 3 och släpp: en automatisk procedur manövrerar startmotorn efter en kort fördröjning så länge motorn är igång. Se "Automatisk startkontroll". Innan du startar igen eller om du vill stänga av motorn vrider du nyckeln tillbaka till läge 0. Under ett Autostop kan du starta motorn genom att trampa ner kopplingspedalen. Starta bilen vid låga temperaturer Dieselmotorer Det är möjligt att starta motorn utan extra värmare ned till -25 С. Bensinmotorer Det är möjligt att starta motorn utan extra värmare ned till -30 С. För att detta ska vara möjligt behövs motorolja med rätt viskositet, rätt bränsle, regelbunden service och ett bilbatteri med tillräcklig laddning. Vid temperaturer under -30 C, kräver den automatiska växellådan en uppvärmningstid på ungefär fem minuter. Växelväljaren måste stå i läge P. Automatisk startkontroll Funktionen reglerar motorns startprocedur. Föraren behöver inte hålla kvar nyckeln i läge 3. När startfunktionen aktiverats fortsätter systemet att starta automatiskt tills motorn går. På grund av kontrollproceduren startar motorn efter en kort fördröjning. Möjliga orsaker till att motorn inte startar: kopplingspedalen är inte nertrampad (manuell växellåda) bromspedalen är inte nertrampad eller växelväljaren inte i P eller N (automatisk växellåda) timeout har inträffat Uppvärmning turbomotor Vid start kan motorns vridmoment vara begränsat en kort tid, särskilt när motorn är kall. Detta sker för att smörjsystemet ska kunna skydda motorn ordentligt. Rullningsavstängning Vid rullning, dvs. vid körning med ilagd växel utan aktivering av gaspedalen, stängs bränslematningen automatiskt av. Stopp-start-system Stopp/start-systemet hjälper dig att spara bränsle och minska avgasutsläppen. När förhållandena tillåter detta stänger systemet av motorn när bilens hastighet är låg eller när bilen står still, t.ex. vid ett trafikljus eller i bilköer. I bilar med manuell växellåda startas motorn automatiskt så snart som kopplingen trycks ned. På bilar med automatiserad manuell växellåda startas motorn automatiskt så snart som bromspedalen släpps. En batterisensor garanterar att ett Autostop endast utförs när bilbatteriet är tillräckligt laddat för att kunna starta motorn igen.

139 Inkoppling Stopp/start-systemet är tillgängligt så snart motorn har startats, bilen kör iväg och de förhållanden som anges nedan uppfylls. Frånkoppling Du kan avaktivera stopp/start-systemet manuellt genom att trycka på eco. Avaktiveringen indikeras när lysdioden i knappen släcks. Autostop Bilar med manuell växellåda Om bilen körs i låg hastighet eller står stilla går det att aktivera ett Autostop på följande sätt: Trampa ner kopplingspedalen. Placera växelspaken i friläge. Släpp upp kopplingspedalen. Motorn stängs av samtidigt som tändningen är på. Bilar med automatiserad manuell växellåda Om bilen står stilla med nedtrampad bromspedal aktiveras Autostop automatiskt. Motorn stängs av samtidigt som tändningen är på. Stopp-start-systemet inaktiveras i lutningar på 15 % eller mer. Indikering Körning och hantering 137 Ett Autostop indikeras av kontrollampan D. Under ett Autostop fungerar värmen och bromsarna normalt. Förutsättningar för ett Autostop Stopp/start-systemet kontrollerar att vart och ett av nedanstående förhållanden uppfylls: Stopp/start-systemet har inte avaktiverats manuellt. Motorhuven är helt stängd. Förardörren är stängd eller förarens säkerhetsbälte är fastspänt. Bilbatteriet har tillräcklig laddning och är i gott skick. Motorn är uppvärmd. Motorkylvätsketemperaturen är inte för hög. Motorns avgastemperatur är inte för hög, t.ex. efter körning med hög motorlast. Den omgivande temperaturen är över -5 C. Klimatregleringssystemet tillåter ett Autostop.

140 138 Körning och hantering Bromsvakuumet är tillräckligt. Dieselpartikelfiltrets självrengöringsfunktion inte är aktiv. Bilen har körts minst i gånghastighet sedan senaste Autostop. I annat fall kommer ett Autostop att blockeras. Vissa av klimatkontrollsystemets inställningar kan blockera ett Autostop. Se kapitlet "Klimatreglering" för ytterligare information Omedelbart efter motorvägskörning kan ett Autostop blockeras. Inkörning av ny bil Skydd mot urladdning av bilbatteri För att garantera motorstart har stopp/start-systemet försetts med flera skyddsfunktioner för att undvika urladdning av bilbatteriet. Batterisparande åtgärder Vid ett Autostop stängs flera elektriska funktioner, t.ex. uppvärmning av bakrutan av eller kopplas om till ett batterisparläge. Fläkthastigheten för klimatkontrollsystemet minskas för att spara ström. Motorstart av förare Bilar med manuell växellåda Trampa ner kopplingspedalen för att starta motorn. När motorn startas om släcks kontrollampan D i förarinformationscentralen. Om växelväljaren flyttas från neutralläget innan kopplingspedalen har trampats ned tänds kontrollampan - eller också visas denna som en symbol i förarinformationscentret. Kontrollampa Bilar med automatiserad manuell växellåda Släpp bromspedalen eller flytta växelväljaren från D för att starta motorn. När motorn startas om släcks kontrollampan D i förarinformationscentralen. Motorstart av stopp/start-system Växelväljaren måste vara i neutralläget för en automatisk omstart. Om något av följande inträffar under ett Autostop startas motorn automatiskt av stopp/start-systemet: Stopp/start-systemet avaktiveras manuellt. Motorhuven öppnas. Förarens säkerhetsbälte lossas och förardörren öppnas. Motortemperaturen är för låg. Bilbatteriets laddningsnivå är under en angiven nivå. Bromsvakuumet är inte tillräckligt. Bilen körs minst i gånghastighet. Klimatregleringssystemet begär en motorstart. Luftkonditioneringen slås på manuellt. Om motorhuven inte är helt stängd visas ett varningsmeddelande i förarinformationscentralen. Om ett elektriskt tillbehör, t.ex. en bärbar CD-spelare, är anslutet till eluttaget kan ett kort spänningsfall märkas under omstarten.

141 Parkering 9 Varning Parkera inte bilen på en lätt antändlig yta. Avgassystemets höga temperatur kan antända ytan. Dra alltid åt parkeringsbromsen. Dra åt den manuella parkeringsbromsen utan att trycka in frigöringsknappen. Dra åt så hårt som möjligt i nedförs- eller uppförslutning. Trampa ner bromspedalen samtidigt så att arbetstrycket reduceras. Stäng av motorn. När bilen står på plan mark eller i uppförslutning ska ettan läggas i eller växelväljaren ställas i läget P innan tändningsnyckeln tas ut. I uppförslutning ska dessutom framhjulen vridas bort från kantstenen. När bilen står i nedförslutning ska backväxlen läggas i eller växelväljaren ställas i läget P innan tändningsnyckeln tas ut. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen. Stäng fönstren och takluckan. Ta bort tändningsnyckeln från tändningsomkopplaren. Vrid ratten tills rattlåset spärras. På bilar med automatisk växellåda går det endast att ta ut nyckeln när växelväljaren är i läget P. För bilar med automatiserad manuell växellåda, kan nyckeln endast tas bort från tändningslåset när parkeringsbromsen är ansatt. Lås bilen. Slå på stöldlarmet. Motorkylfläkten kan vara igång en stund när motorn har stängts av Körning och hantering 139 Se upp Efter körning med höga motorvarvtal eller hög motorbelastning låter du motorn gå en kort stund med låg belastning eller ca 30 sekunder på tomgång innan den stängs av, för att undvika skador på turboaggregatet. Observera! Vid en olycka där airbags utlöses stängs motorn av automatiskt om bilen stannar inom en viss tid.

142 140 Körning och hantering Motoravgaser 9 Fara Motoravgaser innehåller giftig, men färg- och luktlös, koloxid (CO). Undvik inandning, det kan vara livsfarligt. Om avgaser kommer in i bilen, öppna fönstren. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Undvik att köra med öppet bagageutrymme eftersom avgaser kan tränga in i bilens kupé. Dieselpartikelfilter Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar bort skadliga sotpartiklar från motoravgaserna. Systemet har en självrengöringsfunktion som körs automatiskt under körningen utan något meddelande. Filtret rengörs periodiskt genom förbränning av sotpartiklarna vid hög temperatur. Detta sker automatiskt under vissa körförhållanden och kan pågå under upp till 25 minuter. Normalt tar detta mellan sju och 12 minuter. Autostop finns inte tillgängligt och bränsleförbrukningen kan bli högre under denna period. Den lukt- och rökutveckling som detta leder till är normal. Under vissa körförhållanden, t.ex. kortsträckekörning, kan systemet inte renas automatiskt. Om filterrengöring behövs och om de tidigare körförhållandena inte tillät automatisk rengöring indikeras det av kontrollampan %. Samtidigt visas ett varningsmeddelande eller en varningskod i förarinformationscentralen. % tänds när dieselpartikelfiltret är fullt. Starta rengöringsprocessen så snart som möjligt. % blinkar när dieselpartikelfiltret är fullt. Starta genast rengöringsprocessen för att undvika motorskada. Rengöringsprocess Du aktiverar rengöringsprocessen genom att fortsätta köra och hålla motorvarvtalet över 2000 varv per minut. Växla ner vid behov. Rengöringen av dieselpartikelfiltret startas. Om g också tänds är det inte möjligt att utföra rengöring. Kontakta en verkstad för hjälp. Se upp Om rengöringsprocessen avbryts finns det risk för att allvarliga motorskador uppstår. Rengöringen utförs snabbast vid höga motorvarvtal och med hög belastning. Kontrollampan % släcks när självrengöringen har slutförts. Katalysator Tack vare katalysatorn reduceras mängden skadliga ämnen i avgaserna.

143 Se upp Andra bränslekvaliteter än de som nämns på sidorna 3 175, kan skada katalysatorn och delar av elektroniken. Oförbränt bränsle kan leda till överhettning och till skador på katalysatorn. Undvik därför att använda startmotorn för länge, att köra slut på tanken och att starta motorn genom påskjutning eller bogsering. Vid misständningar, ojämn motorgång, tydligt minskad motoreffekt eller andra ovanliga driftstörningar, låt omedelbart en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Fortsätt i nödfall körningen en kort stund, med låg hastighet och låga varvtal. Automatisk växellåda Med automatisk växellåda är automatisk växling (automatiskt läge) eller manuell växling (manuellt läge) möjligt. Manuell växling kan ske i manuellt läge genom intryckning av < eller ] på växelväljaren Växellådsdisplay Körning och hantering 141 I automatiskt läge indikeras körprogrammet av D i förarinformationscentralen. I manuellt läge, indikeras M och numret på den valda växeln. R indikerar backväxeln. N indikerar neutralläge. P indikerar parkeringsläge. Läget eller det valda körsteget visas på växellådsdisplayen.

144 142 Körning och hantering Växelväljare P : parkeringsläge, hjulen är låsta, skall endast läggas i när bilen står stilla och parkeringsbromsen är åtdragen R : backväxel, ska endast läggas i när bilen står stilla N : tomgång D : automatisk växling M : manuell växling < : tryck för att växla upp i manuellt läge ] : tryck för att växla ner i manuellt läge Växelväljaren är låst i P och kan endast flyttas när tändningen är på och bromspedalen trampas ner. Om bromspedalen inte är nedtrampad lyser kontrollampan j. Om växelväljaren inte är i läget P när tändningen slås av, blinkar kontrollampan j. För att lägga i P, R eller M, trycker du på frigöringsknappen. Motorn kan bara startas med växelväljaren i läget P eller N. När växelväljaren står i läget N trycker du ner bromspedalen eller drar åt parkeringsbromsen före start. Ge inte gas under växlingen. Trampa aldrig samtidigt på gas- och bromspedalen. När körsteget är ilagt och bromsen släpps kör bilen långsamt iväg. Motorbromsverkan För att utnyttja motorbromsverkan vid körning i nedförslut växlar du i god tid till en lägre växel. Se manuellt läge. Lossgungning Lossgungning är endast tillåtet om bilen har kört fast i sand, lera eller snö. Flytta växelväljaren fram och tillbaka mellan D och R. Håll motorns varvtal så lågt som möjligt och undvik att ge gas ryckigt. Parkering Dra åt parkeringsbromsen och lägg i P. Tändningsnyckeln kan endast tas ut när växelväljaren är i läget P.

145 Manuellt läge Flytta väljarspaken till läget M. Tryck på < på växelväljaren för att växla till en högre växel. Tryck på ] på växelväljaren för att växla till en lägre växel. Om en högre växel läggs i vid för låg hastighet eller en lägre växel vid för hög hastighet sker ingen växling. Det kan orsaka ett meddelande i förarinformationscentralen. I manuellt läge görs ingen automatisk uppväxling till högre växel vid höga motorvarvtal. Växlingsindikering Symbolen R med en siffra bredvid sig indikeras när växling rekommenderas för att spara bränsle. Växlingsindikeringen visas bara i manuellt läge. Elektroniska körprogram Drifttemperaturprogrammet gör att katalysatorn snabbt uppnår den temperatur som krävs efter kallstart genom att motorvarvtalet ökas. Den automatiska neutralväxlingen växlar automatiskt till tomgång om man stannar med en framåtväxel ilagd och bromspedalen nertryckt. Särskilda program anpassar automatiskt växlingsvarvtalen vid körning uppför eller nerför. Vid start i snöiga eller isiga förhållanden eller på andra hala ytor väljer den elektroniska transmissionskontrollen automatiskt en högre växel. Körning och hantering 143 Kickdown Om gaspedalen trampas ner helt i automatiskt läge växlar växellådan till en lägre växel beroende på motorvarvtalet. Fel Vid en störning tänds kontrollampan g. Dessutom visas ett meddelande i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden Växellådan växlar inte längre automatiskt. Det går att köra vidare med manuell växling. Endast den högsta växeln är tillgänglig. I manuellt läge kan även tvåan vara tillgänglig beroende på vilket fel det rör sig om. Växla bara då bilen står stilla. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Strömavbrott Vid strömavbrott kan växelväljaren inte flyttas från läget P. Tändningsnyckeln kan inte tas ut ur tändningslåset.

146 144 Körning och hantering Starta bilen med startkablar om bilbatteriet är urladdat Om bilbatteriet inte är orsaken till felet frigör du växelväljaren. 1. Dra åt parkeringsbromsen. Manuell växellåda 2. Lossa växelväljarens beklädnad från mittkonsolen; peta med ett finger in i lädersockeln framför väljarspaken och skjut beklädnaden uppåt vid den främre kanten från undersidan, som framgår av figuren. Rotera beklädnaden åt vänster. 3. Skjut ned frigöringsspaken och flytta växelväljaren från P eller N. Om dessa lägen läggs i igen, kommer växelväljaren att spärras i läget igen. Låt en verkstad åtgärda orsaken till strömavbrottet. 4. Placera växelväljarens panel på mittkonsolen och fäst den igen. För att lägga i backen, tryck ned kopplingspedalen och tryck sedan på frigöringsknappen på växelspaken och lägg i backen. Om det inte går att lägga i backväxeln, för växelspaken till friläge, släpp upp kopplingspedalen och trampa ner den igen. Lägg sedan i växeln på nytt. Låt inte kopplingen slira i onödan. Trampa ner kopplingspedalen helt. Ha inte foten på kopplingspedalen när du inte använder den.

147 Se upp Vi rekommenderar att du inte låter handen vila på växelspaken under körning. Växlingsindikering Stopp/start-system Manuell automatiserad växellåda Automatiserad manuell växellåda Den automatiserade, manuella växellådan medger manuell växling (manuellt läge) eller automatisk växling (automatiskt läge), båda med automatisk kopplingsreglering. Manuell växling kan ske genom att man knackar på växelväljaren i manuellt läge. Observera! När en bildörr låses upp eller öppnas, kan det höras ett ljud från hydraulsystemet. Körning och hantering 145 Växellådsdisplay I automatiskt läge indikeras körprogrammet av D i förarinformationscentralen. I manuellt läge, indikeras M och numret på den valda växeln. R indikerar backväxeln. N indikerar neutralläge. Starta motor Trampa ner bromspedalen för att starta motorn, om växellådan inte är i läge N.

148 146 Körning och hantering Växellådan växlar automatiskt till N efter start. Det kan förekomma en viss fördröjning. Vid fel på alla bromsljus är det inte heller möjligt att starta. Stopp-start-system Autostop Om bilen står stilla och bromspedalen manövreras, aktiveras autostopp automatiskt. Motorn stängs av samtidigt som tändningen är på. Ett Autostop indikeras av kontrollampan D. Autostart Släpp bromspedalen eller flytta växelväljaren från D för att starta motorn. När motorn startas om släcks kontrollampan D i förarinformationscentralen. Stopp-start-systemet inaktiveras i lutningar på 15 % eller mer. Stopp/start-system Växelväljare Flytta alltid växelväljaren så långt det går i den aktuella riktningen. Den går tillbaka till mittläget automatiskt. N : neutralläge D/M : växling mellan automatläge (D) och manuellt (M) läge. Växellådsdisplayen visar antingen D eller M med den valda växeln < : uppväxling i manuellt läge ] : nedväxling i manuellt läge R : backväxel. Läggs endast i när bilen står stilla Om väljaren flyttas från R åt vänster läggs D i direkt. Om väljaren flyttas från D till < eller ] väljs manuellt läge M och växellådan växlar. Start Tryck ned bromspedalen och flytta väljarspaken till D/M eller R. Om D väljs är växellådan är i automatiskt läge och första växeln är ilagd. Om R väljs, läggs backen i. När du släpper bromspedalen börjar bilen röra sig. För att starta utan att trycka på bromspedalen, accelerera direkt efter iläggning av en växel så länge som D eller R blinkar.

149 Om varken gaspedalen eller bromspedalen trampas ner läggs ingen växel i och D eller R blinkar en kort stund på displayen. Stanna bilen I D, första växeln är ilagd och kopplingen har släppts när bilen har stoppats. I R-läge förblir backen ilagd. Motorbromsverkan Automatikdrift Vid körning i nedförslutning växlar den automatiserade manuella växellådan inte till en högre växel förrän ett högre motorvarvtal har nåtts. Den växlar ner i god tid vid inbromsning. Manuellt läge För att utnyttja motorbromsverkan vid t.ex. körning i nedförslut, växla i god tid till en lägre växel. Ändring till manuellt läge är endast möjligt när motorn är igång eller under ett Autostop. Lossgungning Lossgungning är endast tillåtet om bilen har kört fast i sand, lera eller snö. Flytta växelväljaren fram och tillbaka mellan R och D. Håll motorns varvtal så lågt som möjligt och undvik att ge gas ryckigt. Parkering Den senast ilagda växeln (se växellådsdisplayen) förblir ilagd när tändningen stängs av. Vid N är ingen växel ilagd. Sätt därför alltid an parkeringsbromsen när tändningen stängs av. Om parkeringsbromsen inte sätts an, blinkar P i växellådsdisplayen och nyckeln kan inte tas bort från tändningslåset. P slutar att blinka i växellådsdisplayen så snart som parkeringsbromsen sätts an något. När tändningen är av reagerar växellådan inte längre på växelväljarrörelser. Körning och hantering 147 Kontrollsystem för ringtryck För att inleda processen med att anpassa givaren för däcktrycksövervakningssystemet, måste växelväljaren flyttas och hållas i läget N under fem sekunder. P tänds i växellådsdisplayen som tecken på att givaranpassningsprocessen kan inledas. Kontrollsystem för ringtryck Manuellt läge Om en högre växel läggs i vid för låg hastighet eller en lägre växel vid för hög hastighet sker ingen växling. Därigenom förhindras under- eller övervarvning av motorn. Ett varningmeddelande visas dessutom i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden Vid för lågt motorvarvtal växlar växellådan automatiskt till en lägre växel. Vid för högt motorvarvtal växlar växellådan automatiskt till en högre växel endast vid kickdown. Växellådan växlar till manuellt läge och växlar i enlighet med detta om du väljer + eller i automatiskt läge.

150 148 Körning och hantering Växlingsindikering Symbolen R med en siffra vid sidan om sig indikeras när växling rekommenderas för att spara bränsle. Växlingsindikeringen visas bara i manuellt läge. Elektroniska körprogram Drifttemperaturprogrammet gör att katalysatorn snabbt uppnår den temperatur som krävs efter kallstart genom att motorvarvtalet ökas. Anpassningsprogram anpassar växlingen efter körförhållanden, t.ex. vid tung last eller i stigningar. Kickdown Om gaspedalen trampas ner helt i automatiskt läge växlar växellådan till en lägre växel beroende på motorvarvtalet. Fel För att skydda den automatiserade manuella växellådan mot skador låses kopplingen automatiskt vid för höga kopplingstemperaturer. Vid en störning tänds kontrollampan g. En varning visas dessutom i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden Fortsatt körning är begränsad eller inte möjlig, beroende på felet. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Bromsar Bromssystemet har två av varandra oberoende bromskretsar. Vid fel i en bromskrets går det fortfarande att bromsa bilen med den andra bromskretsen. Bromsverkan uppnås emellertid inte förrän bromspedalen trampas ner hårt. Det krävs avsevärt mer kraft för detta. Bromssträckan blir längre. Anlita en verkstad för att få hjälp innan du fortsätter färden. När motorn är avstängd upphör bromsservons verkan när bromspedalen har trampats ner en eller två gånger. Bromseffekten påverkas inte men det krävs betydligt större kraft för att trampa ner bromspedalen. Detta är särskilt viktigt att tänka på om bilen bogseras. Kontrollampa R Låsningsfritt bromssystem ABS förhindrar blockering av hjulen.

151 Så snart ett hjul har en tendens att blockeras reglerar ABS det aktuella hjulets bromstryck. Bilen kan styras även vid mycket kraftiga inbromsningar. ABS-funktionen märks genom att bromspedalen pulserar och ett regleringsljud hörs. För att uppnå maximal bromsverkan ska bromspedalen hållas helt nertrampad under hela inbromsningen, trots att den pulserar. Minska inte kraften. Efter starten genomför systemet ett självtest, vilket eventuellt kan höras av föraren. Kontrollampa u Adaptivt bromsljus Vid en hård inbromsning blinkar alla tre bromsljusen så länge ABS-regleringen är aktiv. Störning 9 Varning Om det finns ett fel i ABS-systemet kan hjulen låsa sig vid en kraftig inbromsning. Fördelen med ABS har därmed försvunnit. Det går inte längre att styra bilen vid mycket kraftiga inbromsningar och den kan köra av vägen. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Körning och hantering 149 Parkeringsbroms Manuell parkeringsbroms 9 Varning Dra alltid åt parkeringsbromsen ordentligt utan att trycka på frigöringsknappen. Dra åt bromsen så hårt som möjligt om bilen står i en lutning. För att lossa parkeringsbromsen lyfter du spaken något, trycker in frigöringsknappen och sänker ner spaken helt.

152 150 Körning och hantering Trampa samtidigt på bromspedalen för att minska den kraft som behövs för parkeringsbromsen. Kontrollampa R Bromshjälp Om du trampar ner bromspedalen snabbt och kraftfullt ges maximal bromskraft automatiskt (full broms). Håll bromspedalen stadigt nertryckt så länge som full bromskraft behövs. Den maximala bromskraften minskas automatiskt när bromspedalen släpps. Backstarthjälp Systemet förhindrar oavsiktlig rörelse när man kör iväg på lutande underlag. När man släpper upp bromspedalen efter att ha stannat i en sluttning, håller bromsarna bilen stilla i ytterligare två sekunder. Bromsarna lossas automatiskt så snart bilen börjar accelerera eller när två sekunders hålltid är över. Backstarthjälpen är inte aktiv under ett Autostop. Körkontrollsystem Drivkraftsreglering Drivkraftsregleringen (TC) är en komponent i den elektroniska stabilitetsregleringen (ESC). TC förbättrar körstabiliteten vid behov, oberoende av typ av vägbana eller väggrepp, genom att drivhjulen förhindras från att spinna. Så snart drivhjulen börjar spinna reduceras motoreffekten och det hjul som spinner mest bromsas separat. Detta förbättrar bilens körstabilitet avsevärt vid halt väglag. TC är i funktion efter varje motorstart, så snart som kontrollampan b släcks. När TC arbetar blinkar b.

153 9 Varning Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förleda dig till att ta onödiga risker. Anpassa hastigheten till vägförhållandena. Frånkoppling TC kan slås av om det krävs att drivhjulen spinner: tryck kort på b. Ett statusmeddelande visas i förarinformationscentralen när TC inaktiveras. Kontrollampan k lyser. TC är deaktiverad, ESC förblir aktiv men utan högre styrtröskel. TC aktiveras genom att man trycker på b igen. Ett statusmeddelande kommer upp i förarinformationscentralen när TC återaktiveras. TC aktiveras dessutom om nästa gång tändningen slås på. Störning Om det uppstår ett fel i systemet lyser kontrollampan b kontinuerligt och ett meddelande eller en varningskod visas i förarinformationscentralen. Systemet fungerar inte. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Körning och hantering 151 Elektronisk stabilitetsreglering Den elektroniska stabilitetskontrollen (ESP) förbättrar körstabiliteten oberoende av vägens beskaffenhet och däckens väggrepp vid alla situationer. Så snart bilen riskerar att tappa greppet (understyrning, överstyrning) reduceras motoreffekten och hjulen bromsas separat. ESC arbetar i kombination med drivkraftsregleringen (TC). Systemet förhindrar att drivhjulen slirar. ESC är i funktion efter varje motorstart, så snart som kontrollampan b släcks. När ESC arbetar blinkar b.

154 152 Körning och hantering 9 Varning Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förleda dig till att ta onödiga risker. Anpassa hastigheten till vägförhållandena. Kontrollampa b Frånkoppling Det går att deaktivera ESC och TC: tryck och håll på b minst fem sekunder: Både ESC och TC deaktiveras. k och n tänds och statusmeddelanden visas i förarinformationscentralen. För att enbart deaktivera drivkraftsregleringen trycker du på b kort: TC är deaktiverat men ESC förblir aktivt med högre reglertröskeln, k tänds. Ett statusmeddelande visas i förarinformationscentralen när TC inaktiveras. ESC aktiveras om genom att man trycker på knappen b igen. Om TCsystemet tidigare har inaktiverats återaktiveras både TC och ESC. k och n släcks när TC och ESC har återaktiverats. ESC aktiveras dessutom om nästa gång tändningen slås på. Störning Om det uppstår ett fel i systemet, lyser kontrollampan b kontinuerligt och ett meddelande eller en varningskod visas i förarinformationscentralen. Systemet fungerar inte. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Stadskörningsläge Stadskörningsläge är en funktion som aktiverar lättare styrning vid låg hastighet, t.ex. stadstrafik eller vid parkering. Servostyrningens effekt ökas för att göra det lättare att vrida på ratten.

155 Inkoppling Stopp/start-system Frånkoppling Tryck på B. Lampan i knappen slocknar och ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Varje gång motorn startas är stadskörningsläget inaktiverat. Störning Körning och hantering 153 med tändningen avslagen. Slå i så fall på tändningen och vrid ratten en gång från lås till lås. Om kontrollamporna c och b inte slocknar efter kalibrering kontaktar du en verkstad. Tryck på B när motorn är igång. Systemet är i funktion från stillastående upp till 35 km/h, och även i backväxel. Om hastigheten överskrider detta, övergår systemet till normalläge. När knappen är intryckt aktiveras stadskörningsläget automatiskt vid hastigheter upp till 35 km/h. En tänd lysdiod i knappen för stadskörningsläge visar att systemet är aktivt och ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Stadskörningsläget förblir aktivt under ett autostopp, men fungerar endast när motorn är igång. Vid ett fel i systemet, tänds kontrollampan c och ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden Systemkalibrering Om kontrollamporna c och b tänds samtidigt måste servostyrningssystemet kalibreras. Detta han hända till exempel om ratten vrids ett helt varv

156 154 Körning och hantering Förarassistanssystem 9 Varning Förarassistanssystemen har utvecklats för att hjälpa föraren och inte för att ersätta dennes uppmärksamhet. Föraren bär det fulla ansvaret för att köra bilen. Var alltid uppmärksam på den aktuella trafiksituationen när du använder förarassistanssystem. Farthållare Farthållaren kan lagra och bibehålla hastigheter på cirka 30 till 200 km/h. Avvikelser från den lagrade hastigheten kan uppstå vid körning uppför och nerför backar. Av säkerhetsskäl, går det inte att aktivera farthållaren förrän man har trampat på bromspedalen en gång. Den kan inte aktiveras då ettans växel är ilagd. Använd inte farthållaren om det inte är tillrådligt med en jämn hastighet. Bilar med automatisk växellåda eller automatiserad manuell växellåda Farthållaren ska endast aktiveras i automatiskt läge. Kontrollampa m Tändning Tryck på m: kontrollampan m i instrumentgruppen lyser vitt. Inkoppling Accelerera till önskad hastighet och vrid tumhjulet till SET/-. Den aktuella hastigheten sparas och bibehålls. Kontrollampan m i instrumentgruppen lyser grönt. Gaspedalen kan lossas. Hastighetsökning med gaspedalen kan ske. När gaspedalen har släppts återtas den sparade hastigheten. Farthållaren avaktiveras inte när du växlar. Öka hastigheten Med farthållaren aktiv håller du tumratten vriden till RES/+ eller vrider snabbt till RES/+ upprepat: hastigheten ökar kontinuerligt eller i små steg. Accelerera alternativt till önskad hastighet och spara den genom att trycka på SET/-.

157 Sänka hastigheten Med farthållaren aktiv håller du tumratten vriden till SET/- eller vrider snabbt till SET/- upprepat: hastigheten sjunker kontinuerligt eller i små steg. Frånkoppling Tryck på y: kontrollampan m i instrumentgruppen lyser vitt. Farthållaren är inaktiverad. Den senast sparade hastigheten sparas i minnet så att det går att återuppta hastigheten senare. Automatisk urkoppling: Bilens hastighet under cirka 30 km/h. Bilens hastighet över cirka 200 km/h. Bromspedalen är nedtryckt. Kopplingspedalen trycks ned i några sekunder. Växelväljaren är i N. Motorvarvtalet är mycket lågt. Drivkraftsreglering eller den elektroniska stabilitetsregleringen arbetar. Återuppta sparad hastighet Vrid tumhjulet till RES/+ vid en hastighet över 30 km/h. Den förinställda hastigheten uppnås. Stänga av Tryck på m: kontrollampan m i instrumentgruppen slocknar. Den sparade hastigheten raderas. Körning och hantering 155 Om du trycker på L för att aktivera hastighetsbegränsaren eller stänger av tändningen stängs även farthållaren av och den sparade hastigheten raderas. Hastighetsbegränsare Hastighetsbegränsaren hindrar bilen från att överskrida en förinställd högsta hastighet. Den högsta hastigheten kan ställas in på en hastighet över 25 km/h. Föraren kan endast accelerera upp till den förinställda hastigheten. Avvikelse från den begränsade hastigheten kan förekomma vid körning i nedförsbacke. Den förinställda hastighetsgränsen visas i förarinformationscentralen när systemet är aktivt.

158 156 Körning och hantering Inkoppling Tryck på L. Om farthållaren har aktiverats tidigare stängs den av när hastighetsbegränsaren aktiveras och kontrollampan m släcks. Ställa in hastighetsgräns När hastighetsbegränsaren är aktiv håller du tumhjulet vridet mot RES/+ eller vrider det upprepade gånger mot RES/+ tills den önskade högsta hastigheten visas i förarinformationscentralen. Alternativt kan du accelerera till önskad hastighet och kort vrida tumhjulet till SET/-: den aktuella hastigheten sparas som högsta hastighet. Hastighetsgränsen visas i förarinformationscentralen. Ändra hastighetsgränsen När hastighetsbegränsaren är aktiv vrider du tumhjulet till RES/+ för att öka eller SET/- för att minska önskad högsta hastighet. Överskrida hastighetsgränsen I ett nödfall går det att överskrida hastighetsgränsen genom att trampa ned gaspedalen kraftigt förbi motståndspunkten. Den begränsade hastigheten blinkar i förarinformationscentralen och ett varningsljud hörs under denna period. Släpp gaspedalen så aktiveras hastighetsbegränsningsfunktionen igen så snart en hastighet under gränshastigheten har uppnåtts. Frånkoppling Tryck på y. Hastighetsbegränsaren inaktiveras och bilen kan köras utan hastighetsgräns. Den begränsade hastigheten lagras och indikeras inom parentes i förarinformationscentralen. Dessutom uppträder ett motsvarande meddelande. Återställa hastighetsgränsen Vrid tumhjulet till RES/+. Den sparade hastighetsgränsen återställs. Stänga av Tryck på L. Indikeringen av hastighetsgränsen i förarinformationscentralen försvinner. Den sparade hastigheten raderas. Om du trycker på m för att aktivera farthållaren inaktiveras även hastighetsbegränsaren och den sparade hastigheten raderas.

159 Vid frånslagning av tändningen, inaktiveras även hastighetsbegränsaren, men hastighetsgränsen lagras för nästa aktivering av hastighetsbegränsaren. Kollisionsvarning Kollisionsvarningssystemet kan hjälpa till att undvika eller minska skadorna vid frontalkollisioner. Kollisionsvarningssystemet använder kameran i vindrutan för att detektera fordon rakt framför bilen, i färdriktningen, inom ett avstånd av ungefär 60 meter. En förutsättning är att kollisionsvarning inte har inaktiverats med V. Inkoppling Kollisionsvarning fungerar automatiskt vid hastigheter högre än 40 km/h, om den inte har inaktiverats med knappen V, se nedan. Ställa in varningens känslighet Varningens känslighet kan ställas in på nära, mellan eller avlägsen. Körning och hantering 157 När du trycker på V visas den aktuella inställningen i förarinformationscentralen. Tryck en gång till på V om du vill ändra varningens känslighet. Ett framförvarande fordon indikeras av kontrollampan A. Om du alltför snabbt närmar dig ett fordon rakt framför dig hörs en varningssignal och en visuell varning visas på vindrutan. Varna föraren Kontrollampan som indikerar framförvarande fordon A lyser grönt i instrumentgruppen när systemet har upptäckt ett fordon i den egna filen. När avståndet till ett framförvarande fordon blir för litet eller om du närmar dig för snabbt och en kollision är förestående, reflekteras en röd lysdiodsvarning på vindrutan i förarens synfält.

160 158 Körning och hantering Samtidigt hörs en varningssignal. Trampa ned bromspedalen om situationen så kräver. Frånkoppling Systemet kan inaktiveras. Tryck på V upprepade gånger tills följande meddelande visas i förarinformationscentralen. Allmän information 9 Varning Kollisionsvarning är enbart ett varningssystem och ansätter inte bromsarna. Om du för snabbt närmar dig ett framförvarande fordon ger det kanske inte dig tillräckligt mycket tid för att undvika en kollision. Föraren har hela ansvaret för att hålla lämpligt avstånd med hänsyn till trafik-, väder- och siktförhållanden. Föraren måste alltid ha full uppsikt under körning. Föraren måste alltid vara beredd att vidta åtgärder och bromsa. Systemets begränsningar Systemet är avsett att endast varna för fordon, men kan även reagera på andra föremål. I följande fall kan kollisionsvarningen eventuellt inte detektera ett fordon i färdriktningen eller också kan sensorns prestanda vara begränsade: på slingrande vägar när vädret begränsar sikten, t.ex. i dimma, regn eller snö när sensorn är blockerad av snö, is, slask, lera, smuts eller om vindrutan är skadad Avståndsindikering framåt Avståndsindikeringen framåt visar avståndet till ett framförvarande fordon i rörelse. Frontkameran i vindrutan används till att detektera avståndet till ett fordon direkt framför i bilens körriktning. Den är aktiv vid hastigheter över 40 km/h.

161 Körning och hantering 159 När ett fordon detekteras framför bilen visas avståndet i sekunder på en sida i förarinformationscentralen Tryck på MENU på blinkersspaken för att välja Inställningar? och vrid på inställningsratten för att välja sidan med avståndsindikering framåt. Minsta indikerade avstånd är 0,5 sekunder. Om inget fordon finns framför eller om fordonet finns utanför räckvidden visas två streck: -.- sec. Parkeringshjälp Bakre parkeringshjälp 9 Varning Föraren bär det fulla ansvaret för parkeringsmanövern. Kontrollera alltid omgivningen när du backar och använder det bakre parkeringshjälpsystemet. Den bakre parkeringshjälpen underlättar parkering genom att den mäter avståndet mellan bilen och hinder bakom bilen. Den informerar och varnar föraren med akustiska signaler och displayindikering. Systemet har fyra ultraljudsparkeringssensorer i den bakre stötfångaren. Inkoppling När backen är ilagd fungerar systemet automatiskt. En tänd lysdiod i parkeringshjälpens knapp r indikerar att systemet är redo för drift. Indikering Systemet varnar föraren med ljudsignaler för eventuella hinder bakom bilen inom ett avstånd på upp till

162 160 Körning och hantering 1,5 meter. Intervallet mellan signalerna minskar när bilen närmar sig hindret. Om avståndet är mindre än ca. 30 cm hörs en kontinuerlig signal. Avståndet till bakre hindren visas dessutom med avståndslinjer som ändras i förarinformationscentralen 3 95 eller på Colour-Info-Displayen 3 100, beroende på version. Avståndsindikeringen kan döljas av fordonsmeddelanden med högre prioritet. När du har godkänt meddelandet genom att trycka på SET/CLR på blinkersspaken visas avståndsindikeringen igen. Frånkoppling Systemet stängs automatiskt av när backväxeln läggs ur. Du kan även avaktivera det manuellt genom att trycka på parkeringshjälpknappen r. I båda fallen slocknar lysdioden i knappen. Störning Om fel uppstår eller om systemet temporärt sätts ur funktion, t.ex. p.g.a. hög ljudnivå utomhus eller andra störningsfaktorer blinkar lysdioden i knappen i tre sekunder och slocknar sedan. Kontrollampan r i instrumentgruppen 3 91 tänds eller ett meddelande visas i förarinformationscentralen. Främre och bakre parkeringshjälp 9 Varning Föraren bär det fulla ansvaret för parkeringsmanövern. Kontrollera alltid omgivningen vid körning bakåt eller framåt när du använder parkeringshjälpsystemet. Den främre och bakre parkeringshjälpen mäter avståndet mellan bilen och eventuella hinder framför och bakom bilen. Den informerar och varnar föraren med akustiska signaler och displayindikering. Två olika varningssignaler används för övervakningsområdet framför respektive bakom bilen med två olika ljudfrekvens. Systemet har fyra ultraljudsparkeringssensorer vardera i den bakre och främre stötfångaren. Inkoppling När backen är ilagd fungerar systemet automatiskt.

163 Körning och hantering 161 En tänd lysdiod i parkeringshjälpens knapp r indikerar att systemet är redo för drift. Den främre parkeringshjälpen kan även aktiveras i en hastighet upp till 11 km/h genom en kort tryckning på parkeringshjälpsknappen. Om du trycker på r en gång inom en tändningscykel inaktiveras den främre parkeringshjälpen vid en hastighet över 11 km/h. Den kan aktiveras igen under förutsättning att hastigheten inte har överskridit 25 km/h. Om bilens hastighet har överskridit 25 km/h förblir främre parkeringshjälpen inaktiverad även om hastigheten sjunker under 11 km/t. När systemet inaktiveras slocknar lampan i knappen och Parkeringshjälp av visas på förarinformationscentralen. Indikering Systemet varnar föraren med ljudsignaler för eventuella hinder bakom bilen inom ett avstånd på upp till 1,5 meter och framför bilen upp till 1,2 meter. Varningssignalerna hörs på den sida av bilen som är närmast hindret. Intervallet mellan signalerna minskar när bilen närmar sig hindret. Om avståndet är mindre än ca. 30 cm hörs en kontinuerlig signal. Avståndet till bakre och främre hindren visas dessutom med avståndslinjer som ändras i förarinformationscentralen 3 95 eller på Colour-Info- Displayen 3 100, beroende på version. Avståndet till ett bakre och främre hinder visas genom att avståndslinjerna i förarinformationscentralen ändras Avståndsindikeringen kan döljas av fordonsmeddelanden med högre prioritet. När du har godkänt meddelandet genom att trycka på SET/CLR på blinkersspaken visas avståndsindikeringen igen.

164 162 Körning och hantering Störning I händelse av ett fel eller om systemet inte fungerar för tillfället, t.ex. på grund av hög, yttre ljudnivå eller andra störande faktorer, visas ett meddelande i förarinformationscentralen. Bilmeddelanden Instruktioner ges i förarinformationscentralen 3 95 eller, beroende på version, på Colour-Info-Display med stöd av akustiska signaler. Föraren måste reglera acceleration, bromsning och växling, men ratten styrs automatiskt. Avståndet till hinder visas på Colour- Info-Display med färgade zoner framför eller bakom bilen Frånkoppling Systemet inaktiveras automatiskt om bilens hastighet överskrider 25 km/h. Du kan även avaktivera det manuellt genom att trycka på parkeringshjälpknappen r. När systemet inaktiveras slocknar lampan i knappen och Parkeringshjälp av visas på förarinformationscentralen. Avancerad parkeringshjälp 9 Varning Föraren bär det fulla ansvaret för att acceptera den parkeringsficka och den parkeringsmanöver som föreslås av systemet. Kontrollera alltid omgivningen i alla riktningar när du använder den avancerade parkeringshjälpen. Den avancerade parkeringshjälpen mäter upp en lämplig parkeringsficka när du kör förbi den, beräknar kursen och styr automatisk in bilen i parkeringsluckan, parallellt med eller vinkelrätt mot din färdriktning. Avancerad parkeringshjälp kombineras alltid med främre-bakre parkeringshjälp. Samma sensorer i främre och bakre stötfångaren används för båda systemen. Systemet har sex ultraljudsparkeringssensorer vardera i både den bakre och främre stötfångaren.

165 Parkeringshjälpknappen D och användningslogik Samma knapp används för aktivering och avaktivering av både avancerad parkeringshjälp och främre-bakre parkeringshjälp: Med en kort tryckning på D aktiveras och inaktiveras parkeringshjälpen. Med en lång tryckning på D (ca en sekund) aktiveras eller inaktiveras den avancerade parkeringshjälpen. Se separat beskrivning nedan. Knappen D manövrerar systemen enligt följande logik när den trycks in: Om den främre-bakre parkeringshjälpen är aktiv, inaktiveras den med en kort tryckning. Om den främre-bakre parkeringshjälpen är aktiv aktiverar en lång tryckning avancerad parkeringshjälp. Om avancerad parkeringshjälp är aktiv och systemet är i läget att söka parkeringsficka, aktiveras bakre-främre parkeringshjälp med en kort intryckning. Om avancerad parkeringshjälp är aktiv och systemet är i läget parkeringsstyrning, inaktiveras avancerad parkeringshjälp med en kort intryckning. Om avancerad parkeringshjälp är aktiv, inaktiveras avancerad parkeringshjälp och parkeringshjälp fram-bak med den lång tryckning. Om framåtväxel eller neutral är ilagd aktiveras eller inaktiveras den främre parkeringshjälpen med en kort tryckning. Om backväxel är ilagd aktiveras eller inaktiveras den främrebakre parkeringshjälpen med en kort tryckning. Aktivering av parkeringshjälp frambak Om backväxeln är ilagd är främre och bakre parkeringshjälp driftklart. Körning och hantering 163 En tänd lysdiod i parkeringshjälpens knapp D indikerar att systemet är driftklart. Den parkeringshjälpen fram-bak kan även aktiveras i en hastighet upp till 11 km/h genom en kort tryckning på parkeringshjälpsknappen. Om du trycker på D en gång inom en tändningscykel inaktiveras den främre parkeringshjälpen vid en hastighet över 11 km/h. Den kan aktiveras igen under förutsättning att hastigheten inte har överskridit 25 km/h. Om bilens hastighet har överskridit 25 km/h förblir främre parkeringshjälpen inaktiverad även om hastigheten sjunker under 11 km/t.

166 164 Körning och hantering När systemet inaktiveras slocknar lampan i knappen och Parkeringshjälp av visas på förarinformationscentralen. Indikering Systemet varnar föraren med ljudsignaler för eventuella hinder bakom bilen inom ett avstånd på upp till 1,5 meter och framför bilen upp till 1,2 meter. Varningssignalerna hörs på den sida av bilen som är närmast hindret. Intervallet mellan signalerna minskar när bilen närmar sig hindret. Om avståndet är mindre än ca. 30 cm hörs en kontinuerlig signal. Avståndet till bakre och främre hindren visas dessutom med avståndslinjer som ändras i förarinformationscentralen 3 95 eller på Colour-Info- Displayen 3 100, beroende på version. Avståndet till ett bakre och främre hinder visas genom att avståndslinjerna i förarinformationscentralen ändras Avståndsindikeringen kan döljas av fordonsmeddelanden med högre prioritet. När du har godkänt meddelandet genom att trycka på SET/CLR på blinkersspaken visas avståndsindikeringen igen. Avståndet till hinder visas på Colour- Info-Display med färgade zoner framför eller bakom bilen Aktivering av avancerad parkeringshjälp Avancerad parkeringshjälp kan endast aktiveras när du kör framåt.

167 Körning och hantering 165 Funktionalitet Parkeringsplatssökning Bilar med indikering i förarinformationscentralen Välj en parallell eller vinkelrät parkeringsplats i förarinformationscentralen genom att trycka på SET/CLR. När du söker efter en parkeringsficka aktiverar du systemet med en lång tryckning på D. Systemet registrerar och kommer ihåg tio meter för parallella parkeringsfickor eller sex meter för tvärgående parkeringsfickor i parkeringshjälpsläget. Systemet kan endast aktiveras i hastigheter under 30 km/h och systemet söker efter parkeringsfickor vid hastigheter upp till 30 km/h. Det maximalt tillåtna parallella avståndet mellan bilen och en rad parkerade bilar är 1,8 meter för fickparkering och 2,5 meter för tvärgående parkering. När en plats hittats visas en markering i förarinformationscentralen och en ljudsignal avges. Bilar med indikering på Colour-Info- Display

168 166 Körning och hantering Välj en parallell eller vinkelrät parkeringsplats genom att peka på ikonen 6 eller 7 på Colour-Info-Display. När en plats hittats visas en markering på Colour-Info-Display och en ljudsignal avges. Om föraren inte stannar bilen inom tio meter för parallella parkeringsfickor eller sex meter för tvärgående parkeringsfickor när en parkeringsplats har föreslagits börjar systemet söka efter en ny lämplig plats. Parkeringsguidning Systemets föreslagna parkeringsplats accepteras om du stannar bilen inom tio meter för parallell parkeringsficka eller sex meter för tvärgående parkeringsficka efter att systemet har avgett meddelandet Stanna. Systemet beräknar den optimala vägen in i parkeringsfickan. När en plats hittats visas en markering i förarinformationscentralen eller på Colour-Info-Displayen och en ljudsignal avges. Därefter styrs bilen automatiskt in i parkeringsfickan med hjälp av detaljerade instruktioner till föraren för bromsning, acceleration och växling. Föraren måste hålla händerna borta från ratten. Var alltid uppmärksam på ljudet från parkeringshjälpen fram/bak. En kontinuerlig ton indikerar att avståndet till ett hinder är mindre än cirka 30 cm. Om du av någon anledning måste överta kontrollen över styrningen ska du hålla längst ut på ratten. Då avbryts den automatiska styrningen. Byte av parkeringssida Systemet är inställt för att upptäcka parkeringsfickor på passagerarsidan som standard. För att upptäcka parkeringsfickor på förarsidan slår du på blinkersen på förarsidan under hela sökningen. Så snart blinkersen stängs av börjar systemet söka på passagerarsidan igen. Displayvisning Instruktionerna på displayen visar följande: Allmänna tips och varningsmeddelanden. Ett tips när du kör snabbare än 30 km/h i sökläget, eller 8 km/h i guidningsläget. Behovet att stanna bilen när en parkeringsficka upptäcks.

169 Färdriktningen under parkeringsmanövern. Behov att växla till backen eller ettan. Uppmaning att accelerera eller bromsa. För vissa instruktioner visas en förloppsindikator i förarinformationscentralen. Att parkeringsmanövern har lyckats genom att en popup-symbol visas och en ljudsignal hörs. Om en parkeringsmanöver avbryts. Visningsprioriteter Indikeringen för den avancerade parkeringshjälpen i förarinformationscentralen kan hindras av meddelanden med högre prioritet. När du har godkänt meddelandet genom att trycka på SET/CLR på blinkersspaken visas instruktionerna för den avancerade parkeringshjälpen igen och parkeringsmanövern kan fortsätta. Frånkoppling Systemet avaktiveras i följande fall: med en lång tryckning på D om parkeringen avslutas med lyckat resultat om du kör snabbare än 30 km/h under sökning om du kör snabbare än 8 km/h under parkeringsguidning om systemet detekterar att föraren hindrar rattens automatiska styrningsrörelser om maximalt antal växlingar överskrids: åtta cykler vid parallell parkering och fem cykler vid tvärgående parkering om tändningen slås av Inaktivering av föraren eller av systemet under manövreringen indikeras av Parkering avbruten på displayen. Dessutom hörs en ljudsignal. Störning Ett meddelande visas när: Det finns ett fel i systemet. Föraren inte lyckades slutföra parkeringsmanövern. Körning och hantering 167 Systemet fungerar inte. Någon av inaktiveringsorsakerna ovan gäller. Om ett föremål upptäcks under parkeringsinstruktionerna visas Stanna på displayen. Flyttas föremålet fortsätter parkeringsmanövern. Om föremålet inte tas bort inaktiveras systemet. En lång tryckning på D aktiverar systemet och det börjar söka efter en ny parkeringsficka. Allmän information om parkeringshjälpssystem 9 Varning Ytor på objekt eller kläder som reflekteras på olika sätt samt externa ljudkällor kan under vissa omständigheter leda till att systemet inte upptäcker hinder. Särskild uppmärksamhet krävs på låga hinder som kan skada stötfångarens nedre del.

170 168 Körning och hantering Se upp Systemets prestanda kan minska om sensorerna är täckta av t.ex. is eller snö. Parkeringshjälpens prestanda kan minska på grund av tung belastning. Särskilda förutsättningar gäller för höga fordon i närheten (t.ex. terrängfordon, skåpbilar och transportbilar). Identifiering av föremål och korrekt avståndsindikering i övre delen av dessa fordon kan inte garanteras. Föremål med mycket litet reflekterande tvärsnitt, t.ex. små föremål eller föremål av mjuka material, kanske inte upptäcks av systemet. Parkeringshjälpsystem upptäcker inte föremål utanför upptäcktsområdet. Observera! Det kan hända att sensorerna detekterar föremål trots att det inte finns något i vägen, beroende på ekostörningar från ljud i omgivningen eller p.g.a. mekaniska riktningsfel (sporadiska felvarningar kan förekomma). Se till att den främre registreringsskylten är ordentligt monterad (inte är böjd och inget glapp mot stötfångaren på höger eller vänster sida) och att sensorerna sitter ordentligt på plats. Avancerade parkeringshjälpsystem kanske inte reagerar på ändringar av det tillgängliga parkeringsutrymmet när en parkeringsmanöver redan påbörjats. Systemet kan uppfatta en infart, utfart, gårdsplan eller till och med ett övergångsställe som en parkeringsficka. När du har lagt i backen startar systemet en parkeringsmanöver. Kontrollera att den föreslagna parkeringsfickan är ledig. Oregelbundenheter i marken, t.ex. i vägarbetesområden, kan inte upptäckas av systemet. Det är föraren som är ansvarig. Observera! Om en framåtväxel läggs i och en viss hastighet överskrids deaktiveras den bakre parkeringshjälpen när cykelhållaren fälls ut. Om backen läggs i först upptäcker parkeringshjälpen cykelhållaren och matar ut ett surrande ljud. Tryck på r eller D kortvarigt för att deaktivera parkeringshjälpen. Observera! Systemet måste kalibreras efter produktion. För optimal parkering vägledning, en körsträcka på minst 10 km, inklusive ett antal krökar, krävs. Varning döda vinkeln Varningssystemet för döda vinkeln detekterar och rapporterar föremål på båda sidor om bilen inom en angiven "död vinkel". Systemet varnar visuellt i båda ytterbackspeglarna vid detektering av föremål som kanske inte syns i inner- och ytterbackspeglarna. För funktionen Varning döda vinkeln används vissa av sensorerna för den avancerade parkeringshjälpen, som sitter i den främre och bakre stötfångaren.

171 Körning och hantering Varning Varningssystemet för döda vinkeln ersätter inte förarens uppsikt. Systemet detekterar inte: fordon utanför döda vinkeln som snabbt kan närma sig fotgängare, cyklister eller djur Innan du byter fil ska du alltid kontrollera i alla backspeglar, titta över axeln och använda blinkers. När systemet upptäcker ett fordon i den döda vinkeln vid körning framåt, oavsett om du passerar bilen eller om det passerar dig, tänds en gul varningssymbol B i motsvarande ytterbackspegel. Om föraren aktiverar blinkersljusen börjar varningssymbolen B blinka gult som en varning för att du inte ska byta fil. Varningen för döda vinkeln är aktiv i hastigheter mellan 10 km/h och 140 km/h. Om du kör fortare än 140 km/h inaktiveras systemet, vilket visas av att varningssymbolerna B i ytterbackspeglarna visas svagt upplysta. Om du sänker hastigheten igen släcks varningssymbolerna. Om ett fordon då upptäcks i döda vinkeln tänds varningssymbolerna B som vanligt på motsvarande sida. När bilen startas tänds symbolerna i båda ytterbackspeglarna kort för att visa att systemet är igång. Systemet kan aktiveras eller inaktiveras i Info-Display, personliga inställningar Inaktivering indikeras via ett meddelande i förarinformationscentret. Detekteringszoner Detektionszonerna börjar vid bakre stötfångaren och når cirka tre meter bakåt och åt sidorna. Zonens höjd är ungefär mellan 0,5 meter och två meter över marken. Varningssystemet för döda vinkeln är utformat så att stillastående föremål, t.ex. skyddsräcken, stolpar, trottoarkanter, väggar och balkar ignoreras. Parkerade fordon eller mötande fordon detekteras inte. Störning Enstaka missade varningar kan förekomma under normala omständigheter och ökar vid våta förhållanden. Varningssystemet för döda vinkeln fungerar inte om bakstötfångarens hörn är täckta av lera, smuts, snö, is, slask eller vid kraftigt regn. Rengöringsanvisningar Om det är något fel i systemet eller om systemet inte fungerar på grund av tillfälliga förhållanden visas ett

172 170 Körning och hantering meddelande i förarinformationscentralen. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Backkamera Backkameran hjälper föraren vid backning genom att visa en bild av området bakom bilen. Bilden från kameran visas i Colour- Info-Display. 9 Varning Backkameran ersätter inte förarens uppsikt. Observera att föremål utanför synfältet för kameran och den avancerade parkeringshjälpens sensorer, t.ex. nedanför stötfångaren eller under fordonet, inte visas. Backa inte bilen genom att enbart titta på Info-displayen och kontrollera alltid området bakom och runt fordonet innan du backar. Inkoppling Backkameran aktiveras automatiskt när backen läggs i. Funktionalitet Kameran är monterad i mellan registreringsskyltsbelysningen och har en bildvinkel på 130. Det område som kameran visar är begränsat. Avstånden på den bild som visas skiljer sig från de faktiska avstånden. Varningssymboler Varningssymboler visas som trianglar 9 på bilden och markerar hinder som detekteras av den avancerade parkeringshjälpens bakre sensorer. Visningsinställningar Ljusstyrka och kontrast kan ställas in genom att man pekar på pekskärmen när backkameran är aktiv. Frånkoppling Kameran inaktiveras när en viss hastighet framåt överskrids eller när backen inte läggs i på ungefär tio sekunder. Aktivering och inaktivering av de synliga riktlinjerna och varningssymbolerna kan ändras i inställningsmenyn i Info-Display. Personliga inställningar

173 Störning Felmeddelanden visas med en 9 i den övre raden på Info-Display. Backkameran fungerar eventuellt inte korrekt när: Omgivningen är mörk. Solen eller helljusstrålkastare lyser rakt in i kameralinsen. Is, snö, lera eller något annat täcker kameraobjektivet. Rengör insen, skölj den med vatten och torka med en mjuk trasa. Bilen har blivit påkörd bakifrån. Det förekommer extrema temperaturväxlingar. Trafikmärkesassistans Funktionalitet Trafikmärkesassistanssystemet upptäcker angivna trafikskyltar via en kamera i fronten och visar dem i förarinformationscentret. Trafikskyltar som kan upptäckas är skyltar: Begränsnings- och omkörningsförbudsskyltar som visar hastighetsgränser som visar omkörning förbjuden som visar att högsta tillåtna hastighet upphör/ändras som visar att omkörning förbjuden upphör Vägmärken Början och slutet på: motorvägar A-vägar gångfartsområden Körning och hantering 171 Tilläggsskyltar extra skyltar för trafikmärken förbud mot körning med släp traktorbegränsning varning för våt vägbana varning för halka vägvisningspilar Skyltar för hastighetsbegränsning eller omkörningsförbud visas i förarinformationscentralen tills nästa hastighetsbegränsningsskylt eller slut på hastighetsbegränsning upptäcks eller upp till en angiven skylttidsgräns. Indikering av flera skyltar på displayen kan förekomma.

174 172 Körning och hantering Displayvisning Varningsfunktion En ruta med ett utropstecken visar att ytterligare en trafikskylt har upptäckts som systemet inte känner igen. Systemet är aktivt i hastigheter på upp till 200 km/h, beroende på ljusförhållandena. Om fordonshastigheten sjunker under 55 km/h, återställs visningen och innehållet på sidan med trafikskyltar rensas, t.ex. när du kör in i en stad. Nästa identifierade hastighetsgräns kommer att visas. Trafikskyltar visas på sidan Trafikmärkesidentifiering i förarinformationscentralen. Välj Inställningar? med MENU och välj Trafikmärkesidentifiering via inställningsratten på blinkersspaken Om en annan sida har valts i förarinformationscentralens meny och sidan Trafikmärkesidentifiering väljs igen, visas det senast igenkända trafikmärket. Om aktiverade, visas hastighetsgränser och omkörning förbjuden-skyltar som popup-fönster i förarinformationscentralen som varning.

175 Varningsfunktionen kan aktiveras eller inaktiveras i inställningsmenyn på sidan Trafikmärkesassistans genom intryckning av SET/CLR på blinkersspaken. När inställningssidan visas, välj Varningar PÅ för att aktivera popupvarningen. Inaktivera genom att välja Varningar AV. När tändningen slås till, inaktiveras varningsfunktionen. Popup-varningen visas i cirka åtta sekunder i förarinformationscentralen. Systemåterställning Du kan tömma innehållet i trafikmärkesminnet i inställningsmenyn för trafikmärkesassistanssidan genom att välja Nollställ värden och bekräfta med SET/CLR på blinkersspaken. Efter framgångsrik återställning hörs en ljudsignal och följande symbol visas tills nästa trafikmärke detekteras. Körning och hantering 173 Störning Trafikskyltsassistentsystemet kanske inte fungerar korrekt om: Den del av vindrutan, där kameran är placerad, inte är ren. Trafikskyltarna är helt eller delvis täckta eller svåra att urskilja. Det råder svåra omgivningsförhållanden, som kraftigt regn, snö, direkt solljus eller skuggor. I så fall indikeras Ingen vägmärkesdetektering pga väder på displayen. Trafikskyltarna är felaktigt monterade eller skadade. Trafikskyltarna överensstämmer inte med Wienkonventionen om trafikskyltar (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen). I vissa fall rensas trafikmärkesassistansen automatiskt av systemet.

176 174 Körning och hantering Se upp Systemet är avsett att hjälpa föraren att urskilja vissa trafikskyltar inom ett definierat hastighetsområde. Ignorera inte trafikskyltar som inte visas av systemet. Systemet urskiljer inte andra trafikskyltar än de vanliga som anger en hastighetsgräns eller anger att en hastighetsgräns upphör. Låt inte denna speciella funktion förleda dig till att ta onödiga risker. Anpassa alltid hastigheten till vägförhållandena. Förarassistanssystemen undantar inte föraren från det fulla ansvaret för framförandet av bilen. Filbytesvarning Filbytesvarningssystemet identifierar de filmarkeringar som bilen kör mellan via en frontkamera. Systemet upptäcker filbyten och varnar föraren med visuella och akustiska signaler i händelse av ett oavsiktligt filbyte. Kriterier för upptäckt av ett oavsiktligt filbyte är: Blinkers är inte på. Bromspedalen är inte nertrampad. Ingen aktiv gaspedalaktivering eller acceleration. Ingen aktiv styrning. Om föraren utför dessa åtgärder utfärdas ingen varning. Inkoppling Filbytesvarningssystemet aktiveras genom att du trycker på ). Den tända lysdioden i knappen indikerar att systemet är på. När kontrollampan ) i instrumentgruppen lyser grönt är systemet redo för funktion. Systemet fungerar bara vid hastigheter över 56 km/h och om det finns filmarkeringar. När systemet känner av ett oavsiktligt filbyte ändras kontrollampan ) till gult och blinkar. Samtidigt aktiveras ett varningsljud. Frånkoppling Du deaktiverar systemet genom att trycka på ). Lysdioden i knappen släcks. Vid hastigheter på under 56 km/h är systemet inaktiverat.

177 Störning Filbytesvarningssystemet kanske inte fungerar korrekt om: Vindrutan inte är ren. Det råder svåra omgivningsförhållanden som kraftigt regn, snö, direkt solljus eller skuggor. Systemet fungerar inte om inga filmarkeringar registreras. Bränsle Bränsle till bensinmotorer Använd endast blyfritt bränsle med den europeiska standarden EN 228 respektive E DIN eller något likvärdigt bränsle. Motorn kan köras på bränsle som innehåller upp till 10 % etanol (t.ex. E10). Fyll på bränsle med rekommenderat oktantal Se upp Använd inte bränsle eller bränsletillsatser som innehåller metallkomponenter som manganbaserade tillsatser. Detta kan leda till motorskador. Körning och hantering 175 Se upp Användning av ett bränsle som inte uppfyller EN 228 respektive DIN eller något likvärdigt bränsle kan leda till avsättningar eller motorskador. Se upp Bränsle med för lågt oktantal kan leda till okontrollerad förbränning och skador på motorn. Bränsle till dieselmotorer Använd endast dieselbränsle enligt EN 590. I länder utanför EU-området ska Euro-dieselbränsle med svavelhalt under 50 ppm användas. Se upp Användning av ett bränsle som inte uppfyller EN 590 eller likvärdigt kan leda till effektförlust, ökat slitage eller motorskador.

178 176 Körning och hantering Använd inte marina dieseloljor, eldningsoljor, Aquazole eller liknande diesel-vattenemulsioner. Det är inte tillåtet att använda dieselbränslen som förtunnats med bränslen för bensinmotorer. Bränsle för drift med flytande gas Flytande gas kallas också LPG (Liquefied Petroleum Gas, dvs. gasol) eller det franska namnet GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). Det kan också kallas Autogas (motorgas). Gasol består huvudsakligen av propan och butan. Oktantalet ligger mellan 105 och 115, beroende på andelen butan. Gasolen förvaras i flytande form vid ett tryck på ungefär fem till tio bar. Kokpunkten beror på trycket och blandningsförhållandet. Vid atmosfärtryck ligger den mellan 42 C (rent propan) och 0,5 C (rent butan). Se upp Systemet kan användas i temperaturer på mellan -8 ºC och 100 ºC. Full funktion för gasolsystemet kan endast garanteras vid användning av flytande gas som uppfyller minimikraven i DIN EN 589. Bränslevalsknapp När du trycker på LPG växlar systemet mellan bensin- och gasdrift så snart som de nödvändiga parametrarna (kylvätsketemperatur, gastemperatur och minsta motorvarvtal) uppfylls. Dessa parametrar uppfylls vanligen efter cirka 60 sekunder (beroende på utetemperaturen) och den första hårda tryckningen på gaspedalen. Lysdiodens status visar det aktuella driftläget. Lysdioden är : Bensindrift släckt Lysdioden blinkar : kontrollerar villkoren för övergång till gasdrift. Tänds om villkoren är uppfyllda. Lysdioden lyser : Gasdrift Lysdioden (LED) blinkar fem gånger och släcks sedan : tanken med motorgas är tom eller fel i systemet för motorgas. Ett meddelande visas dessutom i förarinformationscentralen. Om bränsletanken är tom, kommer motorn inte att starta. Det valda bränsleläget sparas och återaktiveras vid nästa tändningscykel om förhållandena medger detta.

179 Så snart gastankarna är tomma sker en automatisk omkoppling till bensindrift tills tändningen slås av. Var sjätte månad ska bensintanken köras tills kontrollampan Y tänds och sedan fyllas på. På så sätt behåller du bränslekvaliteten och funktionen för bensinsystemet. Tanka bilen full med jämna mellanrum för att undvika korrosion i tanken. Fel och åtgärder Om du inte kan aktivera gasläget, kontrollera följande: Finns det tillräckligt med flytande gas? Finns det tillräckligt med bensin för att starta? Extrema temperaturer i kombination med gassammansättningen kan göra att det tar något längre tid innan systemet kopplar om från bensin- till gasläge. I extrema situationer kan systemet också växla tillbaka till bensinläge igen om de grundläggande kraven inte uppfylls. Om förhållandena medger detta kan det vara möjligt att manuellt växla tillbaka till gasdrift. Uppsök en verkstad för att få hjälp vid alla andra störningar. Se upp Reparationer och anpassningar får endast utföras av utbildade specialister för att inte påverka gasolsystemets säkerhet och garanti. Flytande gas har försetts med en särskild lukt så att eventuella läckor omedelbart upptäcks. 9 Varning Om du känner gaslukt i eller omkring bilen, växla genast till bensinläge. Rök inte! Använd inga öppna lågor eller antändningskällor. Om gaslukten kvarstår får motorn inte startas. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen. Körning och hantering 177 Följ alltid anvisningarna från operatören och lokala föreskrifter när du använder ett underjordiskt parkeringsgarage. Observera! Vid en olycka, slå av tändningen och belysningen. Tankning

180 178 Körning och hantering 9 Fara Innan tankningen påbörjas slår du av tändningen och eventuella externa värmare med förbränningskammare. Vid tankningen måste bensinstationens bruks- och säkerhetsföreskrifter följas. 9 Fara Bränsle är brännbart och explosivt. Rök inte! Undvik öppen eld och gnistbildning! Om det luktar bränsle i bilen måste du låta en verkstad åtgärda orsaken omedelbart. Se upp Om du har tankat fel bränsle ska du inte slå på tändningen. Tankluckan är placerad baktill på bilens högra sida. Det går endast att öppna tankluckan när bilen är upplåst. Lossa tankluckan genom att trycka på den. Vrid locket sakta moturs för att öppna. Fäst tanklocket i fästet på tankluckan vid tankning. Vid tankning, sätt in pumpmunstycket helt och starta pumpen. När den automatiskt stängts av kan tanken toppfyllas med högst två ytterligare doser bränsle. Se upp Tvätta omedelbart av utrunnet bränsle. Vrid tanklocket medurs tills det klickar för att stänga det. Stäng luckan och se till att den spärras. Tankning av flytande gas Vid tankningen måste bensinstationens bruks- och säkerhetsföreskrifter följas. Påfyllningsventilen för flytande gas sitter bakom tanklocket.

181 Skruva av skyddslocket från påfyllningsröret. Skruva fast den adapter som krävs för hand på påfyllningshalsen. ACME-adapter: Skruva fast påfyllningsmunstyckets mutter på adaptern. Tryck ned låsspaken på påfyllningsmunstycket. DISH-påfyllningsrör: Placera påfyllningsmunstycket i adaptern. Tryck ned låsspaken på påfyllningsmunstycket. Påfyllningsrör med bajonettfattning: Placera påfyllningsmunstycket på adaptern och vrid en kvarts varv åt vänster eller höger. Dra upp påfyllningsmunstyckets låsspak helt. EURO-påfyllningsrör: Tryck på påfyllningsmunstycket på adaptern tills det greppar. Tryck på knappen på gaspumpen. Tankningen stoppas eller går långsammare när 80 % av tankens volym har nåtts (maximal påfyllningsnivå). Släpp knappen på pumpen så att tankningen avbryts. Lossa låsspaken och ta bort påfyllningsmunstycket. En liten mängd flytande gas kan läcka ut. Ta bort adaptern och lägg in den i bilen. Körning och hantering 179 Sätt på skyddslocket för att förhindra att främmande föremål kommer in i påfyllningsöppningen och systemet. 9 Varning På grund av systemets konstruktion läcker en liten mängd flytande gas ut efter att låsspaken har lossats. Undvik att andas in denna. 9 Varning Av säkerhetsskäl får gastanken endast fyllas till 80 %. Flervägsventilen på gastanken begränsar automatiskt påfyllningsmängden. Om en större mängd tankas rekommenderar vi att bilen inte utsätts för solljus förrän överskottet har förbrukats. Påfyllningsadapter Eftersom tankningssystemen inte är standardiserade krävs olika adaptrar som finns att köpa hos Opel-återförsäljare och auktoriserade Opel-verkstäder.

182 180 Körning och hantering ACME-adapter: Belgien, Tyskland, Irland, Luxemburg, Schweiz Bajonettadapter: Nederländerna, Norge, Spanien, Förenade kungariket EURO-adapter: Spanien DISH-adapter: Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern Tanklock Använd bara originaltanklock. Bilar med dieselmotorer har speciella tanklock. Bränsleförbrukning - CO 2 -utsläpp Bränsleförbrukningen (blandad körning) för Opel Corsa ligger mellan 7,5 och 3,1 l/100 km. CO 2 utsläppet (blandad körning) ligger på mellan 174 och 82 g/km. För specifika värden för din bil, se EGintyget om överensstämmelse som medföljer bilen eller övriga nationella registreringshandlingar.

183 Allmän information Den officiella bränsleförbrukningen och specifika värden för koldioxidutsläpp gäller grundmodellen för EU med standardutrustning. Bränsleförbrukning och CO 2 fastställs enligt förordning (EG) nr 715/2007 (senaste gällande versionen), med hänsyn till bilens vikt i körklart skick som föreskrivs i direktivet. Värdena tillhandahålls endast som jämförelse mellan olika bilvarianter och utgör inte någon garanti för den faktiska bränsleförbrukningen för en viss bil. Extrautrustning kan ge något högre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp än vad som anges här. Bränsleförbrukningen beror till stor del på den personliga körstilen samt på väg- och trafikförhållandena. Dragkrok Allmän information Använd endast en draganordning som är godkänd för bilen. Låt en verkstad utföra en eftermontering. Eventuellt måste ändringar som berör kylningen, värmeskyddsplåten eller andra aggregat utföras. Funktionen för detektering av trasiga glödlampor för släpvagnens bromsljus kan inte detektera om bara någon lampa är trasig. Vid t.ex. fyra gånger fem watts glödlampor detekteras trasiga lampor bara om endast en femwattslampa eller ingen lampa lyser. Montering av bogseringsutrustning kan täcka bogseröglans öppning. Använd i så fall kulstången för bogsering. Ha alltid kulstången i bilen när den inte används. Körning och hantering 181 Köregenskaper och tips för körning med släp Smörj dragkulan innan du kopplar till en släpvagn. Om en krängningshämmare används för att minska slingrande rörelser för släpet ska du dock inte smörja dragkulan. För släpvagnar med låg körstabilitet och husvagnar med en tillåten totalvikt över kg får hastigheten 80 km/h inte överskridas. Användning av krängningshämmare rekommenderas. Om släpet börjar "slingra", kör långsammare, styr inte emot, i nödfall bromsa in hårt. Vid utförskörning ska samma växel vara i som vid motsvarande uppförskörning och ungefär samma hastighet. Ställ in däcktrycket på värdet för full last

184 182 Körning och hantering Köra med släp Släpvagnslast De tillåtna släpvagnsvikterna är biloch motorberoende maxvärden som inte får överskridas. Den faktiska släpvagnslasten är skillnaden mellan släpvagnens aktuella totalvikt och det aktuella kultrycket i tillkopplat läge. Den för bilen tillåtna släpvagnsvikten framgår av registreringsbeviset. Om inget annat anges gäller den för körning i stigningar upp till max 12 %. De tillåtna släpvagnsvikterna gäller för stigningar upp till det angivna värdet och höjder upp till meter över havet. På höga höjder sjunker motoreffekten och backtagningsförmågan på grund av den minskande lufttätheten. Den tillåtna tågvikten måste minskas med 10 % per påbörjade meters höjd över havet. Vid körning på vägar med mindre stigningar (mindre än 8 %, t.ex. motorvägar) behöver tågvikten inte minskas. Den tillåtna totalvikten får inte överskridas. Den tillåtna tågvikten anges på typskylten Kultryck Kultrycket är den kraft med vilken släpvagnskopplingen trycker på dragkulan. Trycket ändras beroende på hur släpet lastas och hur lasten är fördelad. Bensin- och dieselmotorer Det maximalt tillåtna kultrycket (55 kg) är angivet på kulstångens typskylt och anges också i bilhandlingarna. Detta tryck ska alltid eftersträvas, särskilt vid tunga släp. Kultrycket får aldrig vara lägre än 25 kg. Motor B14XEL LPG Det maximalt tillåtna kultrycket (45 kg) är angivet på kulstångens typskylt och anges också i bilhandlingarna. Detta tryck ska alltid eftersträvas, särskilt vid tunga släp. Kultrycket får aldrig vara lägre än 25 kg. Bakaxeltryck Bensin- och dieselmotorer Vid påkopplat släp och full last i dragbilen får det tillåtna bakaxeltrycket (anges på typskylten resp. i bilhandlingarna) för personbilar överskridas med 70 kg för 5-dörrarsbilar och 60 kg för 3-dörrarsbilar, och den tillåtna totalvikten får överskridas med 55 kg. Motor B14XEL LPG Vid påkopplat släp och full last i dragbilen får det tillåtna bakaxeltrycket (anges på typskylten resp. i bilhandlingarna) för personbilar överskridas med 70 kg för 5-dörrarsbilar och 70 kg för 3-dörrarsbilar, och den tillåtna totalvikten får överskridas med 45 kg. Skåpbil Vid påkopplat släp och full last i dragbilen får det tillåtna bakaxeltrycket (anges på typskylten resp. i bilhandlingarna) för personbilar överskridas med 60 kg och den tillåtna totalvikten får överskridas med 55 kg. Allmänt Om det tillåtna bakaxeltrycket överskrids gäller en högsta hastighet på 100 km/h. Om lägre nationella maxhastigheter är fastställda för körning med släp måste dessa följas.

185 Draganordning Se upp Vid körning utan släp ska kulstången demonteras. Förvaring av kulstången Kulstången förvaras i en påse i reservhjulsbaljan och väl säkrad i lastsäkringsöglorna i bagagerummet. Montering av kulstången Körning och hantering 183 Kontrollera kulstångens inspänningsläge Sätt på skyddet över vridhandtaget med nyckeln när kulstången läggs in. Haka loss och fäll ner kontaktdonet. Ta bort täckpluggen från öppningen för kulstången och förvara den i förvaringsfacket i bagagerummet. Vridhandtaget vilar mot kulstången. Den gröna markeringen på vridhandtaget syns inte. Spärrstiftet upptill på kulstången är riktat inåt. Nyckeln sitter i låset. I annat fall måste kulstången spännas inan den sätts in i kopplingshuset:

186 184 Körning och hantering Insättning av kulstången Sätt in nyckeln i låset och lås upp kulstången. Tryck på vridhandtaget på kulstången och vrid det i intryckt läge åt höger till stopp. Nyckeln sitter kvar i låset. För in den spända kulstången i fästöppningen och tryck den uppåt med kraft tills den spärras på plats. Vridhandtaget återgår automatiskt till utgångsläget och ligger an mot kulstången utan mellanrum. 9 Varning Vidrör inte knappen vid insättningen. Den gröna markeringen på vridhandtaget syns. Lås kulstången och ta ut nyckeln. Ögla för säkerhetswire

187 Vid bromsat släp, häng in säkerhetswiren i öglan. Kontrollera kulstångens rätta montering Den gröna markeringen på vridhandtaget syns. Det får inte finnas något mellanrum mellan vridhandtaget och kulstången. Kulstången måste ha spärrats ordentligt i fästöppningen. Kulstången måste vara låst och nyckeln utdragen. 9 Varning Dragning av släpvagn får endast ske med rätt monterad kulstång. Om kulstången inte kan monteras rätt ska du uppsöka en verkstad för att få hjälp. Demontering av kulstången Sätt in nyckeln i låset och lås upp kulstången. Tryck på vridhandtaget på kulstången och vrid det i intryckt läge åt höger till stopp. Dra ut kulstången neråt. Sätt in täckpluggen i öppningen för kulstången. Fäll in kontaktdonet. Släpstabilitetsassistans Om systemet upptäcker en kraftig sladd reduceras motoreffekten och ekipaget bromsas målinriktat tills Körning och hantering 185 sladden upphör. När systemet arbetar håller du ratten så stilla som möjligt. Släpstabilitetsassistans är en funktion i den elektroniska stabilitetsregleringen

188 186 Bilvård Bilvård Allmän information Tillbehör och bilmodifiering Parkering av bilen Återvinning efter bilens livstid Bilkontroller Utföra arbete Motorhuv Motorolja Motorkylvätska Spolarvätska Bromsar Bromsvätska Bilbatteri Lufta bränslesystem, diesel Byta torkarblad Glödlampsbyte Byta glödlampor Halogenstrålkastare Xenonstrålkastare Dimljus Främre blinkers Bakljus Sidoblinkers Högt mittmonterat bromsljus Registreringsskyltsbelysning Kupébelysning Instrumentpanelbelysning Elsystem Säkringar Säkringscentral, motorrum Säkringscentral, instrumentpanel Bilverktyg Verktyg Fälgar och däck Vinterdäck Däckbeteckningar Däcktryck Övervakningssystem för däcktryck Mönsterdjup Byta däck och fälgdimension Hjulsidor Snökedjor Däckreparationssats Byta hjul Reservhjul Start med startkablar Bogsering Bogsera bilen Bogsera en annan bil Vård av utseendet Yttre vård Kupévård

189 Allmän information Tillbehör och bilmodifiering Vi rekommenderar att du använder reservdelar och tillbehör som är original och reservdelar som uttryckligen är godkända för din typ av bil. Vi kan inte bedöma eller garantera andra produkters tillförlitlighet - även om det finns godkännanden från myndigheter eller andra. Utför inga ändringar av elektriska system, t.ex. ingrepp i elektroniska styrdon (chip-tuning). Se upp Om bilen transporteras på ett tåg eller en bärgningsbil, kan stänkskydden skadas. Parkering av bilen Parkering av bilen under en längre tid Om bilen skall parkeras under flera månader: Tvätta och vaxa bilen. Kontrollera konserveringen i motorrummet och på karossen. Rengör och skydda tätningsgummin. Fyll bränsletanken helt. Byt motorolja. Töm spolarvätskebehållaren. Kontrollera kylvätskans frost- och korrosionsskydd. Ställ in ringtrycket på värdet för full last. Parkera bilen i en torr och väl ventilerad lokal. Lägg i ettan eller backen respektive växelväljaren i läge P. Säkra bilen så att den inte kan rulla iväg. Dra inte åt parkeringsbromsen. Bilvård 187 Öppna motorhuven, stäng alla dörrar och lås bilen. Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol. Observera att alla system inte fungerar, t.ex. stöldlarmet. Ta bilen i drift igen När bilen skall tas tillbaka till användning igen: Anslut polklämman till bilbatteriets minuspol. Aktivera fönsterhissarnas elektronik. Kontrollera ringtrycket. Fyll på spolarvätskebehållaren. Kontrollera motoroljenivån. Kontrollera kylvätskenivån. Montera eventuellt nummerskyltar. Återvinning efter bilens livstid Information om centraler för återvinning av bilar efter deras livstid finns på vår webbplats. Överlåt detta arbete endast till en auktoriserad återvinningscentral.

190 188 Bilvård Gasbilar får endast återvinnas av auktoriserade servicecenter. Bilkontroller Utföra arbete 9 Fara Tändsystemet och xenonstrålkastarna har en mycket hög spänning. Undvik beröring. Motorhuv Öppna 9 Varning Kontroller i motorrummet får endast utföras när tändningen är av. Kylarfläkten kan gå även när tändningen är av. Dra i frigöringshandtaget och tryck tillbaka det i utgångsläget.

191 Bilvård 189 Av säkerhetsskäl startas motorn automatiskt om motorhuven öppnas under ett Autostop. Stänga Innan du stänger motorhuven placerar du motorhuvsstöttan i sin hållare. För ner motorhuven och låt den falla in i låset från låg höjd (20 25 cm). Kontrollera att den är fastlåst. Dra ut oljemätstickan, torka av den, sätt in den till handtagets anslagsyta, dra ut den igen och läs av motoroljenivån. Sätt in oljemätstickan till handtagets anslagsyta och vrid den ett halvt varv. Beroende på motor används olika oljemätstickor. Tryck låshandtaget uppåt och öppna motorhuven. Fäst motorhuvsstöttan. Se upp Tryck inte ned motorhuven i låset för att undvika bucklor. Motorolja Kontrollera regelbundet motorns oljenivå manuellt för att förebygga skador på motorn. Säkerställ att rätt oljekvalitet används. Rekommenderade vätskor och smörjmedel Maximal motoroljeförbrukning är 0,6 l per km. Kontrollen får endast utföras när bilen står vågrätt. Motorn måste vara driftvarm och ha varit avstängd minst fem minuter. Om motoroljenivån har sjunkit till påfyllningsmarkeringen MIN ska motorolja fyllas på.

192 190 Bilvård Motoroljenivån får inte överstiga den övre markeringen MAX på mätstickan. Motorkylvätska Kylvätskan ger frostskydd ner till ca -28 C. I nordliga länder med mycket låga temperaturer ger frostskyddet som fyllts på vid fabriken skydd ner till ca -37 C. Se upp Använd endast godkänt frostskyddsmedel. Vi rekommenderar användning av motorolja av samma klass som användes vid det senaste bytet. Kylvätskenivå Se upp Se upp Om för mycket motorolja har fyllts på måste den tappas av eller sugas ut. För låg kylvätskenivå kan leda till skador på motorn. Beroende på motorvarianten används olika kylvätskebehållare. Volymer 3 247, Motorolja kvalitet/viskositet Sätt på och skruva fast locket.

193 Spolarvätska Bilvård 191 När kylsystemet är kallt skall kylvätskenivån stå något över påfyllningsmarkeringen. Fyll på om nivån är låg. 9 Varning Låt motorn svalna innan locket öppnas. Öppna locket försiktigt så att övertrycket kan släppas ut långsamt. Fyll på med en blandning 1:1 av koncentrerad kylvätska och rent kranvatten. Om du inte har någon kylarvätska använder du rent kranvatten. Sätt på och skruva fast locket ordentligt. Kontrollera kylvätskans koncentration och låt en verkstad åtgärda orsaken till kylvätskeförlusten. Fyll på rent vatten tillsammans med en lämplig mängd godkänd spolarvätska som innehåller frostskyddsmedel. Se upp Endast spolarvätska med tillräckligt frostskydd ger ett bra skydd vid låga temperaturer eller plötsliga temperaturfall.

194 192 Bilvård Bromsar Har bromsbeläggen slitits ned till mintjocklek, hörs ett gnisslande ljud när man bromsar. Det går att fortsätta körningen. Byt bromsbeläggen så snart som möjligt. Gör inga onödigt hårda inbromsningar under de första resorna. Bromsvätska 9 Varning Bromsvätska är giftig och frätande. Se till att den inte kommer i kontakt med ögon, hud, tyg eller lackerade ytor. Bromsvätskan måste befinna sig mellan markeringarna MIN och MAX. Om vätskenivån är under Om vätskenivån är under märket MIN bör du kontakta en verkstad. Broms- och kopplingsvätska Bilbatteri Bilbatteriet är underhållsfritt förutsatt att körförhållandena möjliggör tillräcklig laddning av batteriet. Körning enbart korta sträckor och många motorstarter kan ladda ur bilbatteriet. Undvik att använda onödiga elförbrukare. Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till återvinning på lämpliga återvinningsstationer. Om bilen inte ska användas på mer än fyra veckor kan bilbatteriet laddas ur. Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol. Bilens batteri får endast kopplas från och anslutas när tändningen är av. Skydd mot urladdning av batteriet Byte av bilbatteriet Observera! Alla avvikelser från anvisningarna i detta avsnitt kan leda till tillfällig avaktivering av stopp/start- systemet. Vid byte av bilbatteriet, kontrollera att det inte finns några öppna ventilationshål i närheten av pluspolen. Om

195 Bilvård 193 det finns ett öppet ventilationshål i detta område måste det stängas med en propp och ventilationen vid minuspolen måste öppnas. Använd endast batterier där det är möjligt att montera säkringshållaren ovanför bilbatteriet. I bilar med ett AGM-batteri (Absorptive Glass Mat) får batteriet endast bytas ut mot ett annat AGM-batteri. Ett AGM-batteri identifierar du på batteriets etikett. Vi rekommenderar att du använder ett Opel-originalbatteri. Observera! Att använda ett annat AGM-bilbatteri än Opel-originalbilbatteriet kan leda till sämre funktion. Vi rekommenderar att du låter en verkstad byta bilbatteriet. Stopp/start-system Laddning av bilbatteriet 9 Varning På bilar med stopp/start-system ska du se till att laddningsspänningen inte överstiger 14,6 volt när du använder en batteriladdare. I annat fall kan bilbatteriet skadas. Start med startkablar Varningsetikett Symbolernas betydelse: Inga gnistor, ingen öppen eld eller rökning. Använd alltid skyddsglasögon. Explosiva gaser kan orsaka blindhet eller skador. Förvara bilbatteriet oåtkomligt för barn. Bilbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka blindhet eller allvarliga brännskador.

196 194 Bilvård Se instruktionsboken för ytterligare information. Explosiva gaser kan uppstå i närheten av batteriet. Lufta bränslesystem, diesel Om tanken har körts tom måste dieselbränslesystemet luftas. Slå på tändningen tre gånger i 15 sekunder i taget. Dra sedan runt motorn under maximalt 40 sekunder. Upprepa denna process efter minst fem sekunder. Om motorn inte startar uppsöker du verkstad. Byta torkarblad Lyft torkararmen tills den stannar i upphöjt läge. Tryck på spärrarna på båda sidor, fäll torkarbladet till 90 mot torkararmens vinkel och ta bort det uppåt. Sätt dit i omvänd ordning. Lägg ner torkararmen försiktigt. Byte av bakrutetorkarblad Lyft på torkararmen. Frigör torkarbladet på det sätt som visas i bilden och ta bort det. Sätt fast torkarbladet något vinklat mot torkararmen och tryck tills det fastnar. Lägg ner torkararmen försiktigt. Glödlampsbyte Byta glödlampor Slå av tändningen och slå från den aktuella strömställaren resp. stäng dörrarna. Ta enbart i sockeln på den nya glödlampan! Vidrör inte glödlampans glaskropp med händerna. Använd endast samma glödlampstyp för byte. Byt strålkastarnas glödlampor inifrån motorrummet. Lampkontroll Slå till tändningen efter ett glödlampsbyte, tänd och kontrollera att lamporna lyser. Halogenstrålkastare Halogenstrålkastare med separata glödlampor för sidoljus, halv- och helljus.

197 Bilvård 195 Halvljus 2. Tryck på klämman för att lossa glödlampshållaren. Ta ut lamphållaren ur reflektorn. Sidoljus/varselljus (1) Halvljus (2) Helljus (3) Främre blinkers Vrid kåpan (2) motsols och ta bort den. 3. Ta ut lampan ur lamphållaren och ersätt den. 4. Sätt i glödlampshållaren med klämman nedåt och tryck in i reflektorn tills den klickar fast. 5. Installera kåpan.

198 196 Bilvård Helljus 2. Tryck på klämman för att lossa glödlampshållaren. Ta ut lamphållaren ur reflektorn. Sidoljus/varselljus med glödlampor 1. Vrid kåpan (3) motsols och ta bort den. 3. Ta ut lampan ur lamphållaren och ersätt den. 4. Sätt i glödlampshållaren med klämman nedåt och tryck in i reflektorn tills den klickar fast. 5. Installera kåpan. 1. Vrid lamphållaren (1) moturs och frigör den.

199 2. Tryck ihop båda clipsen och dra ut glödlampssockeln från strålkastarhuset. 3. Ta bort lampan från lamphållaren genom att dra. 4. Sätt in en ny lampa i lamphållaren. 5. Sätt in lamphållaren i strålkastarhöljet och vrid den medurs. Sidoljus/varselljus med lysdioder Sidolamporna/varselljusen består av LED:s och kan inte bytas. Kontakta en verkstad vid fel på en lysdiodlampa. Xenonstrålkastare 9 Fara Xenonstrålkastare arbetar med mycket hög elektrisk spänning. Undvik beröring. Låt en verkstad utföra lampbyte. Sidobelysning/varselljus består av LED:s och kan inte bytas. Kurvbelysningslamporna kan bytas. Främre blinkers Gathörnsbelysning Bilvård Vrid kåpan (3) motsols och ta bort den. 2. Vrid lamphållaren motsols så att den frigörs. Ta ut lamphållaren ur reflektorn.

200 198 Bilvård 3. Ta bort glödlampan från kabelkontakten genom att koppla loss den och dra. 4. Sätt i en ny glödlampa. Anslut och koppla in glödlampshållaren med kabelkontakten. 5. Sätt in lamphållaren i reflektorn och vrid den medurs för att säkra. 6. Montera kåpan och vrid den medsols. Dimljus Lamporna är åtkomliga från bilens undersida. 1. Vrid lamphållaren motsols och ta ut den ur reflektorn. 2. Lossa lamphållaren från kabelkontakten genom att trycka på spärren. 3. Ta bort och byt ut lamphållaren med lampa och sätt tillbaka kabelkontakten. 4. Sätt in lamphållaren i reflektorn, vrid medurs och sätt fast den. Främre blinkers Främre blinkers består av glödlampor med lång livslängd som inte går att byta. Kontakta en verkstad vid fel på en glödlampa med lång livslängd. Bakljus 1. Lossa kåpan i lastrummet på respektive sida och ta bort den.

201 2. Skruva loss bägge plastskruvarna inifrån för hand. 4. Tryck på spärrarna och ta bort lamphållaren från ljusenheten. Backljus/dimbakljus Bilvård 199 Vänsterstyrda modeller Backljuset sitter på höger ljusenhet i bakluckan, och dimbakljuset sitter på vänster ljusenhet i bakluckan. Byte av lampor utförs på samma sätt för båda lamporna. 3. Dra försiktigt bort bakljusenheten från uttagen och ta bort den. 5. Ta bort och byt glödlampan genom att trycka in glödlampan något i uttaget och vrida den moturs: Backljus/bromsljus (1) Blinkersljus (2) 6. Sätt i vrid glödlampan medurs i bakljusenheten. Sätt dit ljusenheten med hållstiften i uttagen på karossen och dra åt fästmuttrarna av plast från insidan av lastutrymmet. Stäng skyddet och fäst det. 1. Ta bort skruven från bakluckan.

202 200 Bilvård Sidoblinkers Ta bort lamphöljet för att byta glödlampan: 2. Flytta ljusenheten något mot utsidan och dra sedan bort den från bakluckan. 4. Ta bort glödlampan genom att trycka in något i uttaget och vrida den moturs. Sätt i en ny glödlampa. 5. Sätt in lamphållaren i enheten och vrid för att fästa den. 6. Sätt in ljusenheten i bakluckan och fäst med skruven. 1. För lampan till dess vänstra sida och ta bort den med dess högra ände. 3. Ta bort glödlampshållaren genom att vrida.

203 Bilvård Vrid lamphållaren moturs och ta ut den ur höljet. 4. Sätt i glödlampshållaren och vrid den medurs. 5. Sätt in lampans vänstra ände, för den åt vänster och sätt in den högra änden. Högt mittmonterat bromsljus Låt en verkstad byta lysdioderna. Registreringsskyltsbelysning 2. Ta ut lampan nedåt, dra inte i kabeln. 3. Dra ut glödlampan ur lamphållaren och byt den. 1. Stick in en skruvmejsel i panelens urtag, tryck fjädern åt sidan och lossa den. 3. Ta bort lamphållaren ur lamphöljet genom att vrida moturs.

204 202 Bilvård 4. Dra ut glödlampan ur lamphållaren och byt den. 5. Sätt i lamphållaren i lamphöljet och vrid medurs. 6. Sätt in lampan i stötfångaren och se till att den låses. Kupébelysning Kupébelysning och läslampor Låt en verkstad utföra lampbyte. Lastrumsbelysning Låt en verkstad utföra lampbyte. Taklampa Låt en verkstad utföra lampbyte. Instrumentpanelbelysning Låt en verkstad utföra lampbyte. Elsystem Säkringar Utför bytet enligt texten på den defekta säkringen. Det finns två säkringscentraler i bilen: till vänster framtill i motorrummet i vänsterstyrda bilar bakom ljusströmställaren eller, i högerstyrda bilar, bakom handskfacket Innan en säkring byts ut, koppla från strömkretsen med resp. strömställare resp. koppla från tändningen. Beroende på typen av säkring kan en utlöst säkring kännas igen på den smälta tråden. Byt inte säkringen förrän orsaken till felet har åtgärdats. Vissa funktioner kan vara säkrade genom flera säkringar. Säkringar kan också vara insatta utan att funktionen finns. Utdragningsverktyg för säkringar Det finns ett utdragningsverktyg för säkringar i säkringshållaren i motorrummet. Det finns olika typer av säkringar i bilen.

205 Bilvård 203 Säkringscentral, motorrum Stick på utdragningsverktyget uppifrån på de olika utförandena av säkringar och dra ut säkringen. Säkringshållaren är placerad framtill i motorrummet. Lossa locket och fäll det uppåt, tills det tar stopp. Ta bort locket vertikalt uppåt.

206 204 Bilvård Nr. Strömkrets 1 Släpvagnskopplingsenhet, cykelhållare 2 3 Batterisensor 4 Chassistyrenhet, bränslepump 5 ABS 6 Halvljus och varselljus vänster, Xenon-helljus bländskydd vänster och höger 7 8 Styrenhet MTA-växellåda, LPGstyrenhet 9 Karosstyrenhet, spänningsövervakning 10 Strålkastarnivåreglering 11 Bakre torkare 12 Bakruteuppvärmning 13 Halvljus och varselljus höger 14 Uppvärmbara ytterbackspeglar Nr. Strömkrets Bromsservosats 17 Tändning, startströmförsörjning 18 Motorstyrenhet 19 Bränslepump Motormagnetventiler, motorgivare Insprutningssystem 24 Spolarsystem Motorsensorer 27 Avstängningsventil för värmare 28 Motorstyrenhet 29 Motorstyrenhet 30 Motorstyrenhet Nr. Strömkrets 31 Helljus vänster, xenonhalvljus vänster 32 Helljus höger, xenonhalvljus höger 33 Motorstyrenhet 34 Signalhorn 35 Luftkonditioneringskompressor, koppling 36 Dimljus fram

207 Bilvård 205 Nr. Strömkrets 1 ABS-pump 2 Främre torkare 3 Fläkt 4 Instrumentpanel 5 6 Dieselbränslevärmare 7 Växellåda 8 Kylfläkt, låg 9 Kylfläkt, hög 10 Kylfläkt 11 Startmotor Säkringshållaren är placerad bakom belysningsströmställaren i instrumentpanelen. Håll i handtaget, dra och vik ned strömställaren. När de trasiga säkringarna har bytts stänger du säkringshållarens lock och trycker fast det i låst läge. Om säkringshållarens lock inte är ordentligt stängt kan funktionsfel inträffa. Säkringscentral, instrumentpanel Vänsterstyrda bilar

208 206 Bilvård Nr. Strömkrets Elektriska fönsterhissar 4 Spänningstransformator 5 Karosstyrenhet 1 6 Karosstyrenhet 2 7 Karosstyrenhet 3 8 Karosstyrenhet 4 9 Karosstyrenhet 5 10 Karosstyrenhet 6 11 Karosstyrenhet 7 12 Karosstyrenhet Baklucka 15 Airbagsystem 16 Datalänkanslutning 17 Tändsystemet Nr. Strömkrets 18 Luftkonditionering 19 Taklucka 20 Parkeringshjälp/Regnsensor/ Främre kamera 21 Bromsomkopplare 22 Ljudsystem 23 Display Hjälpdomkraft 26 Instrumentpanel 27 Sätesvärme, förare Instrumentpanel/Sätesvärme/ FlexDock 31 Signalhorn 32 Sätesvärme, passagerare 33 Rattvärme

209 Nr. Strömkrets Däckreparationssats Bakre torkare 38 Cigarettändare 39 Elektriska fönsterhissar/ taklucka/display för automatisk växellåda 40 Bilverktyg Verktyg Bilar med däckreparationssats Verktygen förvaras tillsammans med bogseringsöglan och däckreparationssatsen i bagageutrymmet under golvbeläggningen. Bilvård 207 På OPC-eller LPG-versionen eller versioner med bakre cykelhållare eller dubbelt lastgolv, förvaras verktygen tillsammans med bogseringsöglan och däckreparationssatsen på höger sida i bagageutrymmet bakom ett skydd.

210 208 Bilvård Bilar med reservhjul Domkraften, hjulbultnyckeln och vissa verktyg förvaras på höger sida i bagageutrymmet bakom ett skydd Fälgar och däck Däckkondition, fälgkondition Kör över kanter långsamt och i så rät vinkel som möjligt. Att köra över vassa kanter kan leda till skador på däck och fälgar. Kläm inte fast däcken mot kantstenen vid parkering. Kontrollera regelbundet att hjulen inte är skadade. Vid skador resp. vid ovanligt slitage ska en verkstad uppsökas. Vi rekommenderar inte att du byter framhjulen med bakhjulen och vice versa, eftersom detta kan påverka fordonets stabilitet. Använd alltid de minst slitna däcken på bakaxeln. Vinterdäck Vinterdäck förbättrar körsäkerheten vid temperaturer under 7 C och ska därför monteras på alla hjulen. Alla däckstorlekar är godkända som vinterdäck Sätt upp en hastighetsdekal i förarens synfält beroende på nationella föreskrifter. Däckbeteckningar T.ex. 195/55 R H 195 : däckets bredd, mm 55 : tvärsnittsförhållande (däckhöjd i relation till däckbredd), procent R : stomtyp: Radial RF : typ: RunFlat 16 : fälgdiameter, tum 95 : kod bärförmåga t.ex.: 95 motsvarar 690 kg H : hastighetskodbokstav Hastighetskod: Q : upp till 160 km/h S : upp till 180 km/h T : upp till 190 km/h H : upp till 210 km/h V : upp till 240 km/h W : upp till 270 km/h Välj ett däck som är lämpligt för din bils högsta hastighet. Maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt med förare (75 kg) plus125 kgnyttolast. Eventuell extrautrustning kan minska bilens maxhastighet. Kördata

211 Däck med föreskriven rotationsriktning Däck med föreskriven rotationsriktning måste monteras så att de roterar i rätt riktning. Korrekt rotationsriktning finns angiven med en symbol (t.ex. en pil) på däcksidan. Däcktryck Kontrollera ringtrycket när däcken är kalla minst var fjortonde dag samt före alla längre resor. Glöm inte reservhjulet. Detta gäller även för bilar med ringtrycksövervakningssystem. Skruva loss ventilhatten. Ringtryck Däck- och tryckinformationsetiketten på höger dörram anger originaldäcktyp och tillhörande däcktryck. Uppgifterna om ringtryck avser kalla däck. De gäller för sommar- och vinterdäck. ECO-ringtrycket är avsett för att uppnå lägsta möjliga bränsleförbrukning. Över- eller underskridande av de föreskrivna lufttrycken påverkar säkerheten, köregenskaperna, körkomforten och bränsleförbrukningen, och ökar däckslitaget. Bilvård 209 Däcktrycken varierar beroende på olika tillval. Följ proceduren nedan för att få korrekt däcktrycksvärde: Identifiera motorns identifieringskod. Motordata Identifiera respektive däck. Däcktryckstabellerna visar alla möjliga däckkombinationer För information om vilka däck som är godkända för din bil, se EG-intyget om överensstämmelse som medföljer bilen eller övriga nationella registreringshandlingar. Föraren har ansvaret för att däcktrycket är korrekt. 9 Varning För lågt tryck kan leda till stark uppvärmning av däcken, inre däckskador, att slitbanan lossnar vid höga hastigheter eller däckexplosion.

212 210 Bilvård Om däcktrycket skall sänkas eller höjas slår du av tändningen. När du har justerat däcktrycket slår du på tändningen och väljer relevant inställning på sidan Däckbelastning i förarinformationscentralen Temperaturförhållanden Däcktrycket är beroende av däckets temperatur. Under körning ökar temperaturen och trycket i däcket. De däcktrycksvärden som finns på däckinformationsdekalen och trycktabellen gäller för kalla däck, vilket innebär 20 C. Trycket ökar med nästan 10 kpa vid en temperaturökning på 10 C. Detta måste man beakta när man kontrollerar varma däck. Det däcktrycksvärde som visas i förarinformationscentralen visar det faktiska däcktrycket. Ett svalnat däck kommer att uppvisa ett lägre värde, vilket inte tyder på något luftläckage. Övervakningssystem för däcktryck Däcktrycksövervakningssystemet övervakar alla fyra däckens tryck en gång per minut när bilens hastighet överskrider en viss gräns. Se upp Däcktrycksövervakningssystemet varnar endast för lågt däcktryck. Detta ersätter inte det regelbundna däckunderhåll som bör utföras av föraren. Alla hjul måste vara utrustade med trycksensorer och däcken måste ha det föreskrivna trycket. Observera! I länder där däcktrycksövervakningssystem måste användas enligt lag innebär användning av hjul utan trycksensorer att bilens typgodkännande upphör att gälla. De aktuella ringtrycken kan visas i Inställningar? i förarinformationscentret. Menyn kan väljas genom att man trycker på knapparna på blinkersspaken. Tryck på MENU för att välja Inställningar?. Vrid inställningsratten för att välja däcktrycksövervakningssystemet. Basnivådisplay och mellannivådisplay:

213 Däcktrycket för varje däck visas på dess egen sida. Högnivådisplay: Däcktrycken för alla däck visas på en sida. Systemstatus och tryckvarningar indikeras med ett meddelande som indikerar det aktuella däcket i förarinformationscentralen. Systemet tar hänsyn till däcktemperaturen när det gäller varningarna. Temperaturförhållanden För lågt däcktryck indikeras av kontrollampan w Om w tänds bör du stanna så snart som möjligt och justera däcktrycket enligt rekommendationerna Om w blinkar i sekunder och sedan lyser med fast sken har ett fel i systemet inträffat. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Bilvård 211 När däcken har pumpats kan du behöva köra bilen något för att däcktrycksvärdena ska uppdateras i förarinformationscentralen. Under denna tid kan det hända att w tänds. Om w tänds vid låg temperatur och slocknar efter körning kan det indikera att däcktrycket håller på att bli lågt. Kontrollera däcktrycket. Bilmeddelanden Om däcktrycket skall sänkas eller höjas slår du av tändningen. Montera endast hjul med trycksensorer, annars kommer inget däcktryck att visas och kontrollampan w lyser konstant. Ett reservhjul eller ett temporärt reservhjul är inte utrustat med trycksensorer. Däcktrycksövervakningssystemet fungerar inte för dessa däck. Kontrollampan w lyser. För de övriga tre däcken fungerar systemet. Vid användning av konventionella flytande reparationssatser kan systemets funktion påverkas. Fabriksgodkända reparationssatser kan dock användas.

214 212 Bilvård Vid användning av elektronisk utrustning eller om man befinner sig nära faciliteter som använder liknande vågfrekvenser kan däcktrycksövervakningssystemet störas. Varje gång däcken byts måste däcktrycksövervakningssystemets givare demonteras och underhållas. Om givaren skruvas in i däcket byter du ventilkäglan och tätningsringen. Om givaren snäpps fast på däcket byter du hela ventilskaftet. Laststatus Justera däcktrycket till bilens lastförhållanden enligt däckinformationsetiketten eller trycktabellen och välj lämplig inställning i menyn Däckbelastning i förarinformationscentralen, Inställningar? Denna inställning fungerar som referens för däcktrycksvarningarna. Menyn Däckbelastning visas bara om bilen är stillastående och parkeringsbromsen är åtdragen. I bilar med automatisk växellåda måste växelväljaren vara i läge P. Basnivådisplay och mellannivådisplay: Välj LO för komforttryck upp till tre personer ECO för Eco-tryck upp till tre personer Hi för full last. Högnivådisplay: Välj Lätt för komforttryck upp till tre personer. Eko för Eco-tryck upp till tre personer. Max för full last. Matchningsprocess för däcktryckssensorer Varje TPMS-givare har en unik identifieringskod. Identifieringskoden måste anpassas till en ny hjulposition efter att hjulen har roterats eller efter att hela hjulparet har bytts ut och om en eller flera däcktryckssensorer har ersatts. Matchningsprocessen för

215 däcktryckssensorer bör också utföras sedan ett reservhjul har bytts ut mot ett vanligt hjul med däcktrycksgivare. Felindikeringslampan w och varningsmeddelandet eller koden ska släckas vid nästa tändningscykel. Givarna matchas mot hjulens position med hjälp av ett omlärningsverktyg, i följande ordning: vänster framhjul, höger framhjul, höger bakhjul och vänster bakhjul. Blinkerlampan vid den aktuella aktiva positionen lyser tills sensorn har matchats. Vänd dig till en verkstad om du behöver service eller vill köpa ett omlärningsverktyg. Tidsgränsen är två minuter för att matcha det första däck/ hjulläget och fem minuter totalt för att matcha alla fyra hjullägen. Om det tar längre tid avbryts matchningsprocessen och den måste startas om. Matchningsprocessen för däcktryckssensorer är: 1. Dra åt parkeringsbromsen. 2. Slå på tändningen. 3. På bilar med automatisk växellåda: ställ växelväljaren i P. I bilar med automatiserad manuell växellåda: Behåll bromspedalen nedtryckt. Flytta och håll växelväljaren under fem sekunder i läget N tills P visas i Förarinformationscentralen. P indikerar att givarmatchningsprocessen för däcktryck kan inledas. I bilar med manuell växellåda: välj neutral. 4. Använd MENU eller blinkersspaken för att välja Inställningar? i förarinformationscentralen. 5. Vrid justeringshjulet för att bläddra till däcktrycksmenyn. Basnivådisplay och mellannivådisplay: Högnivådisplay: Bilvård 213

216 214 Bilvård 6. Tryck på SET/CLR för att starta givarmatchningsprocessen. Ett meddelande bör visas där du får bekräfta att processen ska startas. 7. Bekräfta valet genom att trycka på SET/CLR igen. Signalhornet ljuder två gånger för att visa att mottagaren är i omlärningsläge. 8. Börja med vänster framhjul. 9. Placera ominlärningsverktyget mot däckets sidovägg, nära ventilskaftet. Tryck sedan på knappen för att aktivera däcktryckssensorn. En signal från tutan bekräftar att sensorns identifieringskod har matchats med detta hjulläge. 10. Fortsätt till höger framhjul och upprepa processen i steg Fortsätt till höger bakhjul och upprepa processen i steg Fortsätt till vänster bakhjul, och upprepa processen i steg 9. Signalhornet ljuder två gånger för att visa att givarens identifieringskod har matchats med vänster bakhjul och att matchningsprocessen för däcktryckssensorer inte längre är aktiv. 13. Stäng av tändningen. 14. Pumpa alla fyra däcken till det rekommenderade däcktrycket enligt informationsetiketten för däcktryck. 15. Se till att däckets laddningsstatus är inställd enligt det valda trycket Mönsterdjup Kontrollera profildjupet regelbundet. Däck ska av säkerhetsskäl kasseras när profildjupet har nått ner till 2 3 mm (4 mm för vinterdäck). Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att mönsterdjupet för däcken på samma axel inte skiljer mer än 2 mm. Det lagligt tillåtna minsta profildjupet (1,6 mm) har nåtts när profilen har slitits till en slitagevarnare (TWI = Tread Wear Indicator). Deras läge finns angivet med markeringar på däcksidan. Däck åldras även om de inte används alls eller endast lite. Vi rekommenderar att däcken byts efter sex år. Byta däck och fälgdimension Vid användning av andra däckdimensioner än de som monteras i fabriken måste kanske hastighetsmätaren

217 samt det nominella däcktrycket programmeras om och andra ändringar göras på bilen. Byt dekalen med ringtryck efter byte till andra däckdimensioner. Se upp Vid byte till hjul med 14 tums diameter reduceras markfrigången. Du måste tänka på detta när du kör över hinder. 9 Varning Olämpliga däck eller fälgar kan leda till olyckor och till att typgodkännandet upphör. Hjulsidor Använd hjulsidor och däck som godkänts för respektive bil och därmed uppfyller kraven för den aktuella kombinationen av hjul och däck. Om hjulsidor och däck som inte godkänts av tillverkaren används får däcken inte ha någon fälgskyddsvulst. Hjulsidorna får inte påverka kylningen av bromsarna. 9 Varning Olämpliga däck eller hjulsidor kan leda till plötslig luftförlust och därigenom till olyckor. Stålfälgar: Sätt inte fast hjulsidor om låsmuttrar till fälgarna används. Snökedjor Snökedjor får bara användas på framhjulen. Bilvård 215 Använd alltid finmaskiga kedjor som inte ökar höjden på däckets slitbana och insida med mer än 10 mm (inklusive kedjelås). 9 Varning Skador kan förorsaka däckexplosion. Snökedjor är tillåtna på däck med dimensionen 175/70 R14, 185/70 R14, 185/65 R15, 205/45 R17. Snökedjor är tillåtna på däck med dimensionen 195/55 R16 med fälgar av dimension 16x6 och 16x6,5, det senare endast i kombination med begränsad styrvinkel. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Snökedjor är inte tillåtna på däck med dimensionen 215/45 R17 och 215/40 R18. Snökedjor får inte användas på kompakthjulet.

218 216 Bilvård Däckreparationssats Mindre skador på däckets löpyta kan åtgärdas med däckreparationssatsen. Ta inte bort det främmande föremålet från däcket. Däckskador som är större än 4 mm eller som befinner sig på däcksidan i närheten av fälgen kan inte repareras med reparationssatsen. 9 Varning Kör inte fortare än 80 km/h. Använd ej under längre tidsperioder. Styrning och köregenskaper kan påverkas. Vid en punktering: Dra åt parkeringsbromsen, lägg i ettan eller backen resp. P. Däckreparationssatsen förvaras i lastrummet. Beroende på utrustningen förvaras däckreparationssatsen i ett utrynmme i den högra sidoväggen eller under golvskyddet. Bilar med däckreparationssatsen under golvskyddet 1. Ta upp däckreparationssatsen från utrymmet. 2. Ta ut kompressorn. 3. Ta ut den elektriska anslutningskabeln och luftslangen från förvaringsutrymmena på undersidan av kompressorn.

219 4. Skruva på kompressorns luftslang på anslutningen på tätningsmedelsflaskan. 5. Placera tätningsmedelsflaskan i hållaren på kompressorn. Placera kompressorn nära däcket på ett sådant sätt att tätningsmedelsflaskan är upprätt. 9. Anslut kompressorns kontakt till tillbehörsuttaget eller cigarettändaruttaget. För att undvika att batteriet laddas ur rekommenderar vi att motorn får gå. Bilvård Allt tätningsmedel pumpas in i däcket. Sedan ska däcket fyllas med luft. 13. Det föreskrivna däcktrycket ska uppnås inom tio minuter. Ringtryck När korrekt luftryck har uppnåtts stänger du av kompressorn. 6. Skruva av det defekta däckets ventilhatt. 7. Skruva på påfyllningslangen på däckets ventil. 8. Strömställaren på kompressorn måste vara ställd på J. 10. Ställ vippströmställaren på kompressorn på I. Däcket fylls med tätningsmedel. 11. Kompressorns tryckmätare visar kortvarigt upp till sex bar när tätningsmedelsflaskan töms (ungefär 30 sekunder). Sedan börjar trycket sjunka. Om det föreskrivna ringtrycket inte uppnås inom tio minuter ska däckreparationssatsen demonteras. Flytta bilen ett däckvarv. Anslut reparationssatsen igen och fortsätt fyllningen tio minuter. Om det föreskrivna ringtrycket fortfarande inte uppnås är skadan på

220 218 Bilvård däcket för stor. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Släpp ut det överflödiga ringtrycket med knappen över tryckindikatorn. Låt inte kompressorn arbeta längre än tio minuter. 14. Lossa däckreparationssatsen. När du drar av tätningsmedelsflaskan från hållaren ska du trycka på fästklacken. Skruva på däckpåfyllningsslangen på tätningsmedelsflaskans lediga anslutning. Tack vare detta undviker man att tätningsmedel kommer ut. Förvara däckreparationssatsen i bagagerummet. 15. Ta bort tätningsmedel som runnit ut med en trasa. 16. Placera den dekal med den maximalt tillåtna hastigheten som finns på tätningsmedelsflaskan i förarens synfält. 17. Fortsätt körningen omgående så att tätningsmedlet fördelas jämnt i däcket. Efter ca 10 km körning (senast efter tio minuter) ska du stanna och kontrollera däcktrycket. Skruva fast luftslangen direkt på däckventilen och kompressorn. Korrigera till det föreskrivna värdet om ringtrycket uppgår till mer än 1,3 bar. Upprepa detta tills det inte längre läcker ut någon luft. När ringtrycket fallit under 1,3 bar får bilen inte längre användas. Uppsök en verkstad för att få hjälp. 18. Lägg in däckreparationssatsen i bagagerummet. Bilar med däckreparationssatsen i sidoväggen För att öppna facket lossar du locket och öppnar det.

221 Bilvård Ta ut tätningsmedelsflaskan och hållaren med luftslang ur insatsen. 5. Skruva fast däckpåfyllningsslangen på däckets ventil. 6. Skruva fast luftslangen på anslutningen på kompressorn. 7. Slå på tändningen. För att undvika att batteriet laddas ur rekommenderar vi att motorn får gå. 2. Veckla ut luftslangen från hållaren och skruva fast den på tätningsmedelsflaskans anslutning. 3. Placera tätningsmedelsflaskan i hållaren. Kontrollera att flaskan inte kan ramla omkull. 4. Skruva av det defekta däckets ventilhatt. 8. Tryck på kompressorns på/avknapp. Däcket fylls med tätningsmedel. 9. Kompressorns tryckmätare visar kortvarigt upp till sex bar när tätningsmedelsflaskan töms (ungefär 30 sekunder). Sedan börjar trycket sjunka.

222 220 Bilvård 10. Allt tätningsmedel pumpas in i däcket. Sedan ska däcket fyllas med luft. 11. Det föreskrivna däcktrycket ska uppnås inom tio minuter. Ringtryck Stäng av kompressorn genom att trycka på på/avknappen igen när trycket har uppnåtts. Om det föreskrivna ringtrycket inte uppnås inom tio minuter ska däckreparationssatsen demonteras. Flytta bilen ett däckvarv. Anslut reparationssatsen igen och fortsätt fyllningen tio minuter. Om det föreskrivna ringtrycket fortfarande inte uppnås är skadan på däcket för stor. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Släpp ut överflödigt däcktryck med ]. Låt inte kompressorn arbeta längre än tio minuter. 12. När du drar av tätningsmedelsflaskan från hållaren ska du trycka på fästklacken. Skruva på däckpåfyllningsslangen på tätningsmedelsflaskans lediga anslutning. Tack vare detta undviker man att tätningsmedel kommer ut. Förvara däckreparationssatsen i bagagerummet. 13. Ta bort tätningsmedel som runnit ut med en trasa. 14. Placera den dekal med den maximalt tillåtna hastigheten som finns på tätningsmedelsflaskan i förarens synfält. 15. Fortsätt körningen omgående så att tätningsmedlet fördelas jämnt i däcket. Efter ca 10 km körning (senast efter tio minuter) ska du stanna och kontrollera däcktrycket. Skruva fast luftslangen direkt på däckventilen och kompressorn. Korrigera till det föreskrivna värdet om ringtrycket uppgår till mer än 1,3 bar. Upprepa detta tills det inte längre läcker ut någon luft. När ringtrycket fallit under 1,3 bar får bilen inte längre användas. Uppsök en verkstad för att få hjälp. 16. Lägg in däckreparationssatsen i bagagerummet. Allmän information Observera! Köregenskaperna för det reparerade däcket är kraftigt försämrade. Byt därför detta däck. Vid ovanliga ljud eller kraftig uppvärmning av kompressorn ska den lämnas avstängd under minst 30 minuter. Den inbyggda säkerhetsventilen öppnas vid ett tryck på sju bar. Observera satsens bäst före-datum. Efter detta datum garanteras inte tätningsförmågan längre. Observera informationen om bäst före-datum på tätningsmedelsflaskan. Byt den använda tätningsmedelsflaskan. Avfallshanteringen ska ske i enlighet med föreskrifterna i lagstiftningen. Kompressorn och tätningsmedlet kan användas från ca -30 C. Adaptrarna som medlevereras kan användas för att pumpa upp andra föremål t.ex. fotbollar, luftmadrasser, uppblåsbara jollar, etc. De sitter på undersidan av kompressorn. För

223 att demontera den skruvar du på kompressorns luftslang och drar bort adaptern. Byta hjul Förbered på följande sätt och följ anvisningarna: Parkera bilen på en vågrät plan yta med fast och halksäkert underlag. Ställ framhjulen i raktframläge. Dra åt parkeringsbromsen, lägg i ettan eller backen resp. P. Byt aldrig flera hjul samtidigt. Använd domkraften endast för byte av hjul vid punktering, inte för byte mellan vinter och sommardäck och vice versa. Domkraften är underhållsfri. På mjukt underlag placerar du en stadig platta (högst 1 cm tjock) under domkraften. Ta ut tunga föremål ur bilen innan du hissar upp den. Inga personer eller djur får befinna sig i den upplyfta bilen. Kryp inte under den upplyfta bilen. Starta inte motorn när bilen är upplyft. Innan du skruvar in hjulbultarna torkar du rent dem och smörjer konen på varje hjulbult lätt med ett vanligt smörjfett. 9 Varning Fetta inte in gängan på hjulbulten. 1. Stålfälgar: Dra av hjulsidan. Lättmetallfälgar med hjulbultskåpor: Lossa hjulbultskåporna med en skruvmejsel och ta bort dem. Lägg en mjuk trasa mellan skruvmejseln och lättmetallfälgen för att skydda fälgen. Bilvård 221 Lättmetallfälgar med centrumkåpa: Sätt in utdragaren i det öppna spåret i centrumkåpan och ta bort kåpan från hjulet. Bilverktyg

224 222 Bilvård 2. Sätt hjulnyckeln på plats och se till att den sitter ordentligt. Lossa sedan varje hjulbult ett halvt varv. Hjulen kan vara skyddade med låsbara hjulbultar. För att lossa dessa bultar sätter du först adaptern för låsning av hjulbultarna på bultens huvud innan du sätter hjulnyckeln på plats. Adaptern är placerad i handskfacket. 3. Kontrollera att domkraften är korrekt placerad under rätt lyftpunkt. På versioner med tröskelpaneler eller eftermonterade tröskelpaneler får ingen domkraft användas. Det kan leda till skador på bilen. 4. Ställ in domkraften på lämplig höjd. Placera den rakt under lyftpunkten på så sätt att den inte kan halka ur läge.

225 Fäst domkraftens vev och vrid tills hjulet går fritt från marken. 5. Skruva ut hjulbultarna. 6. Byt hjul. 7. Skruva dit hjulbultarna. 8. Sänk ner bilen. 9. Sätt på hjulbultnyckeln helt och dra åt hjulbultarna korsvis. Åtdragningsmomentet är 110 Nm. 10. Rikta in ventilhålet i stålfälgens hjulsida mot ventilen innan du monterar den. Montera hjulbultskåporna eller centrumkåpan på lättmetallfälgen. 11. Sätt tillbaka kåpan över domkraftfästet. 12. Lasta in och säkra det utbytta hjulet, bilverktygen och adaptern för låsning av hjulbultarna Kontrollera det nymonterade däckets tryck samt hjulbultens åtdragningsmoment så snart som möjligt. Byt eller reparera det skadade hjulet så snart som möjligt. Lyftpunkter för lyftplattform Billyftens bakre arm centrerat placerad under tröskelns urtag. Bilvård 223 Placering av lyftplattformens främre arm vid underredet. Reservhjul Om du monterar ett reservhjul som skiljer sig från de övriga hjulen kan det hända att detta hjul klassificeras som ett nödhjul, och i så fall gäller motsvarande hastighetsgränser, även om ingen dekal indikerar detta. Besök en verkstad för att kontrollera gällande hastighetsgräns. Reservhjulet har en stålfälg. Se upp Om det monterade reservhjulet är mindre än de andra hjulen eller används tillsammans med vinterdäck kan köregenskaperna påverkas. Byt det skadade hjulet så snart som möjligt.

226 224 Bilvård 3-dörrars/5-dörrars halvkombi Skåpbil Reservhjulet är placerat i bagagerummet under golvskyddet. Det är fäst med en vingmutter. Montering i detta fall av ett dubbelt lastgolv i det övre läget Ta ut reservhjulet genom att skruva loss vingmuttern, lyfta det, ställa det lodrätt och lyfta ut det uppåt. Vid förvaring av det utbytta hjulet eller det tillfälliga reservhjulet i reservhjulsfacket, säkra alltid med vingmuttern. Ta bort lastgolvet. Reservhjulet skruvas ned tillsammans med golvskyddet. Skruva loss vingmuttern och lyft lastluckan. Ta bort distansbrickan ovanför reservhjulet, lyft upp hjulet, placera det vertikalt och ta bort det uppifrån. Vid förvaring av det utbytta hjulet eller det tillfälliga reservhjulet i reservhjulsfacket, sätt alltid i adaptern och skruva fast lastluckan med vingmuttern. Beroende på hur det defekta utbytta hjulet ser ut kan distansen uteslutas vid behov, eller också kan hjulet skruvas fast utan golvskyddet.

227 Kompakthjul Se upp Användning av kompakthjulet kan påverka köregenskaperna. Byt eller reparera det skadade hjulet så snart som möjligt. Montera endast ett kompakthjul. Den högsta tillåtna hastigheten på nödhjulets dekal gäller endast för den fabriksmonterade däckstorleken. Om bilen får punktering på ett bakhjul vid bogsering av en annan bil ska du montera kompakthjulet fram och det fullstora däcket bak. Snökedjor Reservhjul med riktningsdäck Däck med föreskriven rotationsriktning ska, om möjligt, monteras så att de roterar i körriktningen. Rotationsriktningen finns angiven med en symbol (t.ex. pil) på däcksidan. Vid däck som är monterade mot rotationsriktningen gäller: Köregenskaperna kan ändras. Byt eller reparera det skadade hjulet så snart som möjligt. Kör extra försiktigt om vägbanan är våt eller snötäckt. Bilvård 225 Start med startkablar Ingen start med ett snabbladdningsaggregat. Om bilbatteriet är urladdat kan motorn startas med hjälp av startkablar och bilbatteriet i en annan bil. 9 Varning Start med startkablar måste ske med stor försiktighet. Varje avvikelse från följande beskrivning kan leda till personskador eller sakskador genom batteriexplosion, och till skador på de båda bilarnas elsystem. 9 Varning Låt inte batteriet komma i kontakt med ögon, hud, tyg eller lackerade ytor. Vätskan innehåller svavelsyra som ger skador vid direktkontakt. Inga gnistor eller öppen eld i batteriernas närhet.

228 226 Bilvård Ett urladdat bilbatteri kan frysa redan vid en temperatur på 0 C. Frosta av det frysta batteriet innan du ansluter startkablarna. Använd skyddsglasögon vid arbeten med bilbatterier. Använd ett hjälpbatteri med samma spänning (12 volt). Dess kapacitet (Ah) får inte vara mycket mindre än det urladdade bilbatteriets kapacitet. Använd startkablar med isolerade polklämmor och ett tvärsnitt på minst 16 mm 2 (på dieselmotorer 25 mm 2 ). Koppla inte från det urladdade bilbatteriet från bilens elektriska nät. Koppla från onödiga strömförbrukare. Stå inte lutad över batteriet under startförloppet. Hjälpkablarnas polklämmor får inte beröra varandra. Bilarna får inte komma i kontakt med varandra när starthjälp ges. Dra åt parkeringsbromsen. Växellådan i friläge. Automatisk växellåda i läget P. Öppna pluspolens skyddskåpor på båda bilbatterierna. Ordningsföljd vid anslutningen av kablarna: 1. Anslut den röda kabeln till hjälpbilbatteriets pluspol. 2. Anslut den röda kabelns andra ända till det urladdade bilbatteriets pluspol. 3. Anslut den svarta kabeln till hjälpbilbatteriets minuspol. 4. Anslut den svarta kabelns andra ända till jord på bilen, t.ex. motorblocket eller en skruv på motorfästet. Anslut så långt bort som möjligt från det urladdade bilbatteriet, minst 60 cm. Lägg kablarna så att de inte kan komma i beröring med roterande delar i motorrummet. Starta motorn: 1. Starta motorn på den bil som ska ge ström. 2. Starta den andra motorn efter fem minuter. Startförsöken får inte pågå längre än 15 sekunder med en minuts mellanrum. 3. Låt båda motorerna gå på tomgång under ca tre minuter med anslutna kablar. 4. Slå på elektriska förbrukare på den bil som tar emot ström (t.ex. belysning, bakruteuppvärmning). 5. Ta bort kablarna i exakt omvänd ordning.

229 Bogsering Bogsera bilen Sätt in en skruvmejsel i springan på kåpans nedre del. Lossa kåpan genom att försiktigt föra skruvmejseln neråt. Bogseröglan finns bland bilverktygen Skruva in bogseröglan till anslag i vågrätt läge. Fäst bogserlinan bättre är en bogserstång i öglan. Bogseröglan får endast användas för bogsering och inte för laddning av bilen. Koppla in tändningen för att frigöra rattlåset och för att kunna använda bromsljus, tuta och vindrutetorkare. Växellådan i friläge. Bilvård 227 Se upp Kör långsamt. Undvik ryck. Kraftiga ryck och påkänningar kan skada bilarna. Vid avstängd motor krävs betydligt större kraft för bromsning och styrning. Koppla in innercirkulationen och stäng alla rutor så att den bogserande bilens avgaser inte kommer in i bilen. Bilar med automatisk växellåda: bilen får bara bogseras framåt, inte fortare än 80 km/h och inte heller längre än 100 km. I alla andra fall och om växellådan är felaktig måste framaxeln lyftas upp från marken. Bilar med automatiserad manuell växellåda: bilen får endast bogseras framåt med framaxeln upplyft från underlaget. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Efter bogseringen skruvar du av bogseröglan. Sätt in skyddsluckan upptill och tryck ned den.

230 228 Bilvård Bogsera en annan bil Efter bogseringen skruvar du av bogseröglan. Sätt in skyddsluckan upptill och tryck ned den. Sätt in en skruvmejsel i springan på kåpans nedre bockning. Lossa kåpan genom att försiktigt föra skruvmejseln neråt. Bogseröglan finns bland bilverktygen Skruva in bogseröglan till anslag i vågrätt läge. Lastsäkringsöglan under bilen får under inga omständigheter användas som bogserögla. Fäst bogserlinan eller ännu hellre en bogserstång i bogseröglan. Bogseröglan får endast användas för bogsering och inte för laddning av en bil. Se upp Kör långsamt. Undvik ryck. Kraftiga ryck och påkänningar kan skada bilarna.

231 Vård av utseendet Yttre vård Lås Låsen smörjs med ett högvärdigt låscylinderfett på fabriken. Använd därför låsupptiningsmedel endast i nödfall, de verkar avfettande och påverkar låsfunktionen ofördelaktigt. Om låsupptiningsmedel har använts måste låsen smörjas in på nytt av en verkstad. Biltvätt Lacken utsätts för miljöpåverkan. Tvätta och vaxa därför bilen regelbundet. Vid tvättning i en biltvätt ska du välja ett program med vaxtillsats. Begränsningar för belagda eller mattlackade karossdelar eller dekortejp, se "Polering och vaxning". Fågelspillning, döda insekter, kåda, blompollen e.dyl. ska omgående tvättas bort, då de innehåller aggressiva ämnen som kan ge lackskador. Vid användning av biltvättar ska anvisningarna från biltvättens tillverkare följas. Stäng av vindrute- och bakrutetorkarna. Skruva av antennen och utvändiga tillbehör som taklasthållare osv. Vid handtvätt måste hjulhusens insida spolas av ordentligt. Öppna dörrar och motorhuv och rengör kanter och falsar. Undvik skador vid rengöring av blanka metallister genom att använda en rengöringslösning som är godkänd för aluminium. Se upp Använd alltid rengöringsmedel med ett ph-värde mellan fyra och nio. Använd inte rengöringsmedel på varma ytor. Låt smörja alla dörrgångjärn hos en verkstad. Rengör inte motorrummet med ett ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt. Bilvård 229 Spola av bilen väl och torka med sämskskinn. Skölj sämskskinnet ofta. Använd olika sämskskinn för lackerade ytor och glasytor. Om vax kommer på rutorna försämras sikten. Ta inte bort tjärfläckar med hårda föremål. Använd tjärborttagningsspray på lackerade ytor. Ytterbelysning Strålkastarglasen och de övriga lyktglasen är tillverkade av plast. Använd inga slipande, frätande eller aggressiva medel, isskrapor eller torra trasor. Polering och vaxning Vaxa bilens lackerade delar regelbundet (senast när vatten inte längre bildar pärlor på ytan). I annat fall blir lacken uttorkad. Polering är endast nödvändig om fasta ämnen har fastnat på lacken, eller om lacken har blivit matt och glanslös. Bilpolish med silikon bildar en avvisande skyddsfilm, som gör vaxning onödig.

232 230 Bilvård Karossdelar av olackad plast får inte behandlas med vax eller poleringsmedel. Karossdelar med matt beläggning eller dekortejp får inte poleras för att undvika glans. Använd inte program med varmt vax i tvättautomater för bilar om bilen är utrustad med sådana delar. Mattlackade dekordelar, t.ex. spegelhuskåpa, får inte poleras. Om detta ändå görs blir dessa delar glänsande eller också löses lacken upp. Fönsterrutor och torkarblad Använd mjuka, luddfria trasor eller ett sämskskinn och glasrengöringsmedel eller insektsborttagare för rengöring. När du rengör av bakrutan inifrån bör du alltid torka parallellt med värmeelementet för att förhindra skador. För mekanisk borttagning av isbeläggning används en isskrapa utan vassa hörn. Tryck isskrapan hårt mot glaset så att inte smuts kan komma mellan isskrapan och glaset och repa detta. Rengör torkarblad som gör ränder med en mjuk trasa och fönsterputs. Ta bort smutsrester från smetande torkarblad med en mjuk trasa och fönstertvätt. Se dessutom till att ta bort rester som vax, insektsrester och liknande från fönstret. Isrester, föroreningar och torkning på torra rutor kommer att skada eller till och med förstöra torkarbladen. Taklucka Rengör aldrig med lösnings- eller skurmedel, bränslen, aggressiva medel (t.ex. lackrengöringsmedel, acetonhaltiga lösningar etc.), syrahaltiga eller starkt alkaliska medel resp. skursvampar. Använd inte vax eller polermedel på takluckan. Fälgar och däck Använd inte högtrycksaggregat för rengöring. Rengör fälgar med ph-neutralt fälgrengöringsmedel. Fälgarna är lackerade och kan vårdas med samma medel som karossen. Lackskador Åtgärda små lackskador med ett lackstift innan det bildas rost. Låt en verkstad åtgärda större lackskador resp. rost. Underrede Underredet har delvis ett underredsskydd av PVC resp. ett permanent skyddsvaxlager på utsatta områden. Kontrollera underredet och vaxa vid behov efter en underredstvätt. Bitumen-kautschuk-material kan skada PVC-skiktet. Låt en verkstad utföra arbeten på underredet. Vi rekommenderar att du tvättar underredet och kontrollerar skyddsvaxskiktet före och efter vintern.

233 Gassystem 9 Fara Flytande gas är tyngre än luft och kan samlas i lågt liggande utrymmen. Var därför försiktig när du utför arbeten på underredet i en smörjgrop. Vid lackarbeten och användning av torkboxar med en temperatur som överstiger 60 C måste gastanken tas bort. Inga ändringar får göras på gassystemet. Draganordning Rengör inte kulstången med ett ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt. Inbyggt transportsystem Rengör cykelhållaren med ett ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt minst en gång per år. Om du inte använder cykelhållaren regelbundet ska du testa funktionen periodiskt, särskilt under vintern. Kupévård Interiör och klädsel Använd endast torra trasor eller interiörrengöringsmedel för rengöring av interiören inklusive instrumentpanelen och övriga paneler. Rengör läderklädsel med rent vatten och en mjuk trasa. Om klädseln är mycket smutsig kan du använda lädervårdsmedel. Rengör glaset framför instrumentgruppen och displayerna med enbart en mjuk fuktig duk. Använd en svag tvållösning vid behov. Rengör dynor med dammsugare och borste. Ta bort fläckar med interiörrengöringsmedel. Tyg i kläder är inte alltid färgäkta. De kan orsaka missfärgning, särskilt på ljus tygklädsel. Fläckar och missfärgningar ska rengöras så snart som möjligt. Bilvård 231 Rengör säkerhetsbältena med ljummet vatten eller interiörrengöringsmedel. Se upp Stäng fästanordningar med kardborrband eftersom öppna kardborrband kan skada sätets klädsel. Samma gäller för kläder med vassa föremål som dragkedjor eller bälten eller jeans med dekornitar. Plast- och gummidelar Plast- och gummidelar kan vårdas med samma medel som karossen. Använd eventuellt interiörrengöringsmedel. Använd inga andra medel. Undvik lösningsmedel och bensin. Använd inte högtrycksaggregat för rengöring.

234 232 Service och underhåll Service och underhåll Allmän information Serviceinformation Rekommenderade vätskor, smörjmedel och delar Rekommenderade vätskor och smörjmedel Allmän information Serviceinformation För att bibehålla driftsäkerheten, trafiksäkerheten samt bilens värde är det viktigt att alla underhållsarbeten utförs med föreskrivna intervall. Ett detaljerat och uppdaterat serviceschema för din bil finns på verkstaden. Servicedisplay Europeiska serviceintervaller Din bil behöver underhåll varje km eller efter ett år, det som inträffar först, om inte annat indikeras av servicedisplayen. Ett kortare serviceintervall kan gälla vid tunga körförhållanden, t.ex. för taxibilar och polisfordon. De europeiska serviceintervallen gäller för följande länder: Andorra, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Grönland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Servicedisplay Internationella serviceintervaller Din bil behöver underhåll varje km eller efter ett år, det som inträffar först, om inte annat indikeras av servicedisplayen. De internationella serviceintervallen gäller för de länder som inte omfattas av de europeiska serviceintervallen. Servicedisplay Intyg Genomförande av servicearbeten bekräftas i service- och garantihäftet. Datum och mätarställning förs in tillsammans med verkstadens stämpel och underskrift. Förvissa dig om att service- och garantihäftet fylls i korrekt eftersom fortlöpande intyg på servicearbeten är en

235 förutsättning för att bevilja eventuella garanti- och goodwillanspråk. Det är dessutom en fördel vid vidareförsäljning av bilen. Serviceintervall med återstående motoroljelivslängd Serviceintervallen är baserade på flera användningsparametrar. Servicedisplayen visar när det är dags att byta motorolja. Servicedisplay Rekommenderade vätskor, smörjmedel och delar Rekommenderade vätskor och smörjmedel Använd endast produkter som överensstämmer med de rekommenderade specifikationerna. 9 Varning Drivmedel är farliga ämnen som kan vara giftiga. Hantera varsamt! Observera den information som anges på behållaren. Motorolja Motorolja kännetecknas av dess kvalitet och viskositet. Kvaliteten är viktigare än viskositeten vid val av motorolja. Oljekvaliteten garanterar bl.a. att motorn hålls ren och skyddas mot slitage samt att oljan inte åldras för fort, medan viskositetsklassen ger information om hur trögflytande oljan är vid olika temperaturer. Service och underhåll 233 Dexos är den senaste motoroljekvaliteten och ger allra bästa skydd för bensin- och dieselmotorer. Om du inte har tillgång till den måste du använda en annan motorolja med föreskriven kvalitet. Rekommendationer för bensinmotorer gäller även för gasdrivna motorer (CNG och LPG) och etanoldrivna motorer (E85). Välj en lämplig motorolja baserat på dess kvalitet och den lägsta omgivningstemperaturen Fylla på motorolja Motoroljor från olika tillverkare och av olika märken kan blandas så länge de uppfyller kraven för den angivna motoroljan kvalitet och viskositet. Användning av motorolja med bara kvalitet ACEA A1/B1 eller bara kvalitet A5/B5 är förbjudet, eftersom det under vissa driftförhållanden kan orsaka bestående motorskada. Välj en lämplig motorolja baserat på dess kvalitet och den lägsta omgivningstemperaturen

236 234 Service och underhåll Extra motoroljetillsatser Användning av extra motoroljetillsatser kan leda till skador och att garantin upphör att gälla. Motoroljas viskositetsklasser Viskositetsklassen SAE anger hur trögflytande oljan är. Multigradeolja har två sifferbeteckningar, t.ex. SAE 5W-30. Den första siffran, följd av ett W, visar viskositeten vid låga temperaturer och den andra siffran visar viskositeten vid höga temperaturer. Välj rätt viskositetsklass beroende på den lägsta omgivningstemperaturen Alla rekommenderade viskositetsklasser är lämpliga för höga omgivningstemperaturer. -28 C. I nordliga länder med mycket låga temperaturer ger frostskyddet som fyllts på vid fabriken skydd ner till ca -37 C. Denna koncentration bör hållas under hela året. Användning av extra kylvätsketillsatser som syftar till att ge extra korrosionsskydd eller att täta mindre läckage kan orsaka funktionsstörningar. Inget ansvar tas för problem som uppstår på grund av användning av extra kylvätsketillsatser. Broms- och kopplingsvätska Bromsvätska tar med tiden upp fukt, vilket försämrar bromseffekten. Bromsvätskan ska därför bytas vid de angivna intervallerna. Kylvätska och frostskyddsmedel Använd endast silikatfri kylvätska LLC (Long Life Coolant) med frostskyddsmedel. Uppsök en verkstad för att få hjälp. Systemet är fyllt vid fabriken med kylvätska som ger ett utmärkt korrosions- och frostskydd ner till ca

237 Tekniska data Bilidentifikation Chassinummer Typskylt Motoridentifiering Bildata Rekommenderade vätskor och smörjmedel Motordata Prestanda Bilens vikt Bilens mått Volymer Däcktryck Bilidentifikation Chassinummer Bilens identifieringsnummer finns instansat på typskylten och på golvplåten, synligt under en flik i golvmattan. Tekniska data 235 Chassinumret kan vara präglat på instrumentpanelen så att det syns genom vindrutan eller i motorrummet på höger karosspanel.

238 236 Tekniska data Typskylt Typskylten är placerad på den vänstra eller högra dörramen. Uppgifter på typetikett: 1 : tillverkare 2 : tillståndsnummer 3 : chassinummer 4 : tillåten totalvikt i kg 5 : tillåten total tågvikt i kg 6 : maximalt tillåtet framaxeltryck i kg 7 : maximalt tillåtet bakaxeltryck i kg 8 : bilspecifika resp. landsspecifika data Fram- och bakaxellast får tillsammans inte överskrida den tillåtna totalvikten. Om t.ex. den tillåtna framaxellasten utnyttjas helt får bakaxeln endast belastas med återstående vikt upp till den tillåtna totalvikten. Tekniska data har fastställts enligt EU-normer. Med reservation för ändringar. Uppgifter i av myndigheter utfärdade handlingar och dokument gäller i första hand, även om de avviker från uppgifterna i denna instruktionsbok. Motoridentifiering De tekniska datatabellerna använder motorns identifieringskod. Tabellen med motordata visar dessutom teknikkoden. Motordata För hjälp med att identifiera motorn, se EG-intyget om överensstämmelse som medföljer bilen eller övriga nationella registreringshandlingar. Intyget om överensstämmelser visar motorns identifieringskod, andra nationella publikationer kan visa teknikkoden. Kontrollera kolvförskjutningen och motoreffekten för att identifiera respektive motorn.

239 Tekniska data 237 Bildata Rekommenderade vätskor och smörjmedel Europeisk serviceplan Erforderlig motoroljekvalitet Motoroljekvalitet Alla europeiska länder med europeiskt serviceintervall Bensinmotorer (inkl. CNG, LPG och E85) Dieselmotorer dexos 1 dexos 2 Om inte dexos-kvalitet går att få tag på kan du använda max 1 liter motorolja av kvaliteten ACEA C3 en gång mellan varje oljebyte. Motoroljas viskositetsklasser Omgivningstemperatur Alla europeiska länder med europeiskt serviceintervall Bensin- och dieselmotorer ned till 25 C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 under 25 C SAE 0W-30 eller SAE 0W-40

240 238 Tekniska data Internationell serviceplan Erforderlig motoroljekvalitet Motoroljekvalitet Alla länder med internationellt serviceintervall Bensinmotorer (inkl. CNG, LPG och E85) Dieselmotorer dexos 1 (om det finns) dexos 2 Om olja med Dexos-kvalitet inte finns tillgänglig får du använda de oljekvaliteter som listas nedan: Motoroljekvalitet Alla länder med internationellt serviceintervall Bensinmotorer (inkl. CNG, LPG och E85) Dieselmotorer GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 Motoroljekvalitet Alla länder med internationellt serviceintervall Bensinmotorer (inkl. CNG, LPG och E85) Dieselmotorer ACEA A3/B3 ACEA A3/B4

241 Tekniska data 239 Alla länder med internationellt serviceintervall ACEA C3 API SM API SN resursbesparande Motoroljas viskositetsklasser Alla länder med internationellt serviceintervall Omgivningstemperatur Bensin- och dieselmotorer ned till 25 C SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 under 25 C SAE 0W-30 eller SAE 0W-40 ned till 20 C SAE 10W-30 1) eller SAE 10W-40 1) Är tillåtna, men vi rekommenderar SAE 5W-30 eller SAE 5W-40 med dexos-kvalité.

242 240 Tekniska data Motordata Motortyp B10XFL B10XFT B12XEL B14XEJ B14XEL B14NEJ Marknadsbeteckning Teknikkod B10XFT B10XFT B12XER B14XER B14XER B14NEL Slagvolym [cm 3 ] Motoreffekt [kw] vid varv/min Vridmoment [Nm] vid varv/min Bränsletyp Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Oktantal RON rekommenderat möjligt möjligt Gas

243 Tekniska data 241 Motortyp B14XEL B14NEH B16LER Marknadsbeteckning 1.4 LPG 1.4 Turbo OPC Teknikkod B14XER B14NET B16LER Slagvolym [cm 3 ] Motoreffekt [kw] vid varv/min Vridmoment [Nm] 130 2) vid varv/min Bränsletyp Gasol/bensin Bensin Bensin Oktantal RON rekommenderat möjligt möjligt 91 Gas LPG 2) LPG-funktion: 124.

244 242 Tekniska data Motortyp B13DTC B13DTE B13DTE B13DTR Marknadsbeteckning Teknikkod B13DTC B13DTE B13DTE B13DTR Slagvolym [cm 3 ] Motoreffekt [kw] vid varv/min Vridmoment [Nm] vid varv/min Bränsletyp Diesel Diesel Diesel Diesel Gas Prestanda Motor B10XFL B10XFT B12XEL B14XEJ B14XEL B14NEJ Maxhastighet [km/h] Manuell växellåda Automatiserad manuell växellåda 175 Automatisk växellåda 170

245 Tekniska data 243 Motor B14XEL LPG B14NEH B16LER Maxhastighet [km/h] Manuell växellåda Automatiserad manuell växellåda Automatisk växellåda Motor Maxhastighet [km/h] B13DTC B13DTE 55kW B13DTE 70kW Manuell växellåda Automatiserad manuell växellåda Automatisk växellåda B13DTR

246 244 Tekniska data Bilens vikt Tjänstevikt, 5-dörrars bil, grundmodell utan tillvalsutrustning utan / med luftkonditionering [kg] utan / med luftkonditionering [kg] Motor Manuell växellåda Automatiserad manuell växellåda Automatisk växellåda B10XFL 1199 / 1214 B10XFT 1199 / 1214 B12XEL 1163 / 1178 B14XEJ 1163 / 1178 B14XEL 1163 / / / 1214 B14XEL LPG 1237 / 1252 B14NEJ 1237 / 1252 B14NEH 1259 / 1274 B13DTC 1237 / 1252 B13DTE 1237 / / 1331 B13DTR 1259 / 1274 Specialutrustning och tillbehör ökar tomvikten. Lastningsinformation 3 72.

247 Tekniska data 245 Tjänstevikt, 3-dörrars bil och skåpbil, grundmodell utan tillvalsutrustning utan / med luftkonditionering [kg] utan/med luftkonditionering [kg] Motor Manuell växellåda Automatiserad manuell växellåda Automatisk växellåda B10XFL 1163 / 1178 B10XFT 1163 / 1178 B12XEL 1120 / 1135 B14XEJ 1141 / 1156 B14XEL 1141 / / / 1178 B14XEL LPG 1199 / 1214 B14NEJ 1199 / 1214 B14NEH 1199 / 1214 B16LER 1278 / 1293 B13DTC 1199 / 1214 B13DTE 1199 / / 1214 B13DTR 1237 / 1252 Specialutrustning och tillbehör ökar tomvikten. Lastningsinformation 3 72.

248 246 Tekniska data Bilens mått 5-dörrars bil 3-dörrars bil OPC Längd [mm] Bredd utan ytterbackspeglar [mm] Bredd med två ytterbackspeglar [mm] Höjd (utan antenn) [mm] 3) Bagagerummets längd på golvnivå [mm] Bagagerummets längd med nerfällda baksäten [mm] Lastutrymmets bredd [mm] Bagageutrymmets höjd med kåpa [mm] Bagageutrymmets höjd utan kåpa [mm] Axelavstånd [mm] Vändradie [m] 4) 11,0-11,9 11,0-11,9 11,0-11,9 3) Beroende på alternativ. 4) Beroende på kaross- och utrustningsvarianter.

249 Tekniska data 247 Volymer Motorolja Motor B10XFL B10XFT B12XEL B14XEJ B14NEJ B14XEL B14NEH B14XEL LPG B16LER B13DTC B13DTE B13DTR inklusive filter [I] 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 mellan MIN och MAX [I] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bränsletankar Motor B10XFL B10XFT B12XEL B14XEJ B14NEJ B14XEL B14NEH B14XEL LPG B16LER B13DTC B13DTE B13DTR Bensin/diesel, påfyllningsvolym [I] LPG (motorgas), påfyllningsvolym [l] 34

250 248 Tekniska data Däcktryck Komfort vid belastning upp till 3 personer ECO vid belastning upp till 3 personer Full last Motor Däck fram bak fram bak fram bak B12XEL, B14XEL, B14XEL LPG, B14XEJ B10XFL, B10XFT, B14NEJ [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) 175/70 R14, 210/2,1 (31) 210/2,1 (31) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 185/70 R14, 185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17 185/65 R15, 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 195/55 R16, 215/45 R17 B10XFT SPORT 195/55 R16 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) B13DTC, B13DTE, B13DTR B14NEH 195/55 R16, 215/45 R17 215/45 R17 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 185/65 R15, 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 195/55 R16, 215/45 R17 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46)

251 Komfort vid belastning upp till 3 personer ECO vid belastning upp till 3 personer Tekniska data 249 Full last Motor Däck fram bak fram bak fram bak [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) [kpa/bar] ([psi]) B14NEH SPORT 195/55 R16 230/2,3 (34) 230/2,3 (34) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) B16LER 205/45 R17, 215/45 R17 215/45 R17 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 260/2,6 (38) 320/3,2 (46) 215/40 R18 240/2,4 (35) 240/2,4 (35) 270/2,7 (39) 250/2,5 (37) 280/2,8 (41) 320/3,2 (46)

252 250 Kundinformation Kundinformation Kundinformation Deklaration om överensstämmelse Reparation av kollisionsskada. 252 Information om programvara Bildatainspelning och sekretess 254 Händelsedatainspelare Radio Frequency Identification (RFID) Kundinformation Deklaration om överensstämmelse Radiosändningssystem Detta fordon har system som sänder och/eller tar emot radiovågor som omfattas av direktiv 1999/5/EG. Dessa system överensstämmer med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG. Kopior av de ursprungliga försäkringarna om överensstämmelse kan erhållas på vår hemsida.

253 Domkraft Kundinformation 251

OPEL MOKKA. Instruktionsbok

OPEL MOKKA. Instruktionsbok OPEL MOKKA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 67 Belysning... 97 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA Instruktionsbok

OPEL ASTRA Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 41 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 74 Belysning... 118 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA GTC. Instruktionsbok

OPEL ASTRA GTC. Instruktionsbok OPEL ASTRA GTC Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 63 Belysning... 98 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 95 Belysning... 133 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 83 Belysning... 127 Klimatreglering...

Läs mer

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok

Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Opel Zafira Tourer Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 91 Belysning... 127

Läs mer

Orlando. Instruktionsbok

Orlando. Instruktionsbok Orlando Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 58 Instrument och reglage... 64 Belysning... 96 Infotainmentsystem...

Läs mer

Opel Vivaro Instruktionsbok

Opel Vivaro Instruktionsbok Opel Vivaro Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 57 Belysning... 76 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL Combo Instruktionsbok

OPEL Combo Instruktionsbok OPEL Combo Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 60 Belysning... 87 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 40 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 74 Belysning... 110 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 89 Belysning... 124 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 59 Instrument och reglage... 98 Belysning... 138 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MERIVA. Instruktionsbok

OPEL MERIVA. Instruktionsbok OPEL MERIVA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 77 Belysning... 108 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MERIVA. Instruktionsbok

OPEL MERIVA. Instruktionsbok OPEL MERIVA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 56 Instrument och reglage... 76 Belysning... 107 Klimatreglering...

Läs mer

Opel Astra Instruktionsbok

Opel Astra Instruktionsbok Opel Astra Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 90 Belysning... 123 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL CORSA. Instruktionsbok

OPEL CORSA. Instruktionsbok OPEL CORSA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 66 Belysning... 93 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL CORSA. Instruktionsbok

OPEL CORSA. Instruktionsbok OPEL CORSA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 66 Belysning... 93 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL CORSA Instruktionsbok

OPEL CORSA Instruktionsbok OPEL CORSA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 57 Instrument och reglage... 75 Belysning... 110 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 67 Instrument och reglage... 82 Belysning... 122 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MERIVA. Instruktionsbok

OPEL MERIVA. Instruktionsbok OPEL MERIVA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 56 Instrument och reglage... 76 Belysning... 107 Klimatreglering...

Läs mer

Aveo. Instruktionsbok

Aveo. Instruktionsbok Aveo Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 55 Instrument och reglage... 62 Belysning... 90 Infotainmentsystem...

Läs mer

OPEL CASCADA Instruktionsbok

OPEL CASCADA Instruktionsbok OPEL CASCADA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 78 Belysning... 110 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruktionsbok

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruktionsbok OPEL ZAFIRA TOURER Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 36 Förvaring... 64 Instrument och reglage... 95 Belysning...

Läs mer

OPEL MOKKA. Instruktionsbok

OPEL MOKKA. Instruktionsbok OPEL MOKKA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 53 Instrument och reglage... 70 Belysning... 102 Klimatreglering...

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Opel Zafira 08/2011 Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 26 Stolar, säkerhetsfunktioner... 43 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 75 Belysning... 105 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ASTRA. Instruktionsbok

OPEL ASTRA. Instruktionsbok OPEL ASTRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 59 Instrument och reglage... 98 Belysning... 135 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL Cascada Instruktionsbok

OPEL Cascada Instruktionsbok OPEL Cascada Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 44 Förvaring... 68 Instrument och reglage... 77 Belysning... 109 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruktionsbok

OPEL ZAFIRA TOURER. Instruktionsbok OPEL ZAFIRA TOURER Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 36 Förvaring... 62 Instrument och reglage... 93 Belysning...

Läs mer

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 40 Förvaring... 60 Instrument och reglage... 75 Belysning... 114 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ANTARA. Instruktionsbok

OPEL ANTARA. Instruktionsbok OPEL ANTARA Instruktionsbok 2 Inledning Inledning Inledning 3 Fordonsspecifika data Fyll i de data som gäller för din bil på föregående sida så att du har dem lätt åtkomliga. Denna information finns

Läs mer

OPEL Zafira Tourer Instruktionsbok

OPEL Zafira Tourer Instruktionsbok OPEL Zafira Tourer Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 36 Förvaring... 63 Instrument och reglage... 93 Belysning...

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 46 Förvaring... 71 Instrument och reglage... 90 Belysning... 136 Klimatreglering...

Läs mer

Cruze. Instruktionsbok

Cruze. Instruktionsbok Cruze Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 37 Förvaring... 56 Instrument och reglage... 66 Belysning... 100 Infotainmentsystem...

Läs mer

OPEL AMPERA. Instruktionsbok

OPEL AMPERA. Instruktionsbok OPEL AMPERA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 51 Instrument och reglage... 59 Belysning... 89 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL Meriva Instruktionsbok

OPEL Meriva Instruktionsbok OPEL Meriva Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 59 Instrument och reglage... 79 Belysning... 113 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MOKKA Instruktionsbok

OPEL MOKKA Instruktionsbok OPEL MOKKA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 54 Instrument och reglage... 71 Belysning... 107 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL COMBO. Instruktionsbok

OPEL COMBO. Instruktionsbok OPEL COMBO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 29 Förvaring... 44 Instrument och reglage... 50 Belysning... 67 Klimatreglering...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...35 Förvaring...59 Instrument och reglage...71 Belysning...105 Infotainmentsystem...113 Klimatreglage...183

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 50 Instrument och reglage... 56 Belysning... 72 Infotainmentsystem... 77 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL Meriva Instruktionsbok

OPEL Meriva Instruktionsbok OPEL Meriva Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 59 Instrument och reglage... 79 Belysning... 111 Klimatreglering...

Läs mer

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Instruktionsbok Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Captiva M Kort sagt...................... 1-1 Grundläggande körinformation........................ 1-1 Nycklar........................

Läs mer

OPEL COMBO-D. Instruktionsbok

OPEL COMBO-D. Instruktionsbok OPEL COMBO-D Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 30 Förvaring... 47 Instrument och reglage... 54 Belysning... 81 Klimatreglering...

Läs mer

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g

I ne n hå ne ll hå s ll f s örte ckni örte ckni g Innehållsförteckning Inledning...1 Kort sagt...3 Nycklar, dörrar och fönster...17 Säten, nackskydd...45 Förvaring...77 Instrument och reglage...87 Belysning...123 Infotainmentsystem...133 Klimatreglage...227

Läs mer

Spark. Instruktionsbok

Spark. Instruktionsbok Spark Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 53 Instrument och reglage... 59 Belysning... 79 Infotainmentsystem...

Läs mer

OPEL Adam Instruktionsbok

OPEL Adam Instruktionsbok OPEL Adam Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 32 Förvaring... 51 Instrument och reglage... 69 Belysning... 101 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL ADAM. Instruktionsbok

OPEL ADAM. Instruktionsbok OPEL ADAM Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 30 Förvaring... 49 Instrument och reglage... 67 Belysning... 101 Klimatreglering...

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 35 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 94 Belysning... 128 Infotainmentsystem...

Läs mer

OPEL MOVANO. Instruktionsbok

OPEL MOVANO. Instruktionsbok OPEL MOVANO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 35 Förvaring... 59 Instrument och reglage... 67 Belysning... 86 Klimatreglering...

Läs mer

2 Inledning. Inledning

2 Inledning. Inledning Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 27 Säten, säkerhetssystem... 44 Förvaring... 68 Instrument och reglage... 78 Belysning... 109 Infotainmentsystem... 117 Luftkonditionering...

Läs mer

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok

OPEL INSIGNIA Instruktionsbok OPEL INSIGNIA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 20 Stolar, säkerhetsfunktioner... 45 Förvaring... 69 Instrument och reglage... 84 Belysning... 123 Klimatreglering...

Läs mer

ZAFIRA Instruktionsbok

ZAFIRA Instruktionsbok ZAFIRA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 35 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 94 Belysning... 129 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL COMBO Instruktionsbok

OPEL COMBO Instruktionsbok OPEL COMBO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 55 Instrument och reglage... 63 Belysning... 93 Klimatreglering...

Läs mer

VIVARO Instruktionsbok

VIVARO Instruktionsbok VIVARO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 43 Förvaring... 68 Instrument och reglage... 78 Belysning... 101 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MOVANO. Instruktionsbok

OPEL MOVANO. Instruktionsbok OPEL MOVANO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 18 Stolar, säkerhetsfunktioner... 34 Förvaring... 55 Instrument och reglage... 62 Belysning... 81 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MOVANO Instruktionsbok

OPEL MOVANO Instruktionsbok OPEL MOVANO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 39 Förvaring... 66 Instrument och reglage... 74 Belysning... 97 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL COMBO. Instruktionsbok

OPEL COMBO. Instruktionsbok OPEL COMBO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 31 Förvaring... 52 Instrument och reglage... 59 Belysning... 85 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL MOVANO Instruktionsbok

OPEL MOVANO Instruktionsbok OPEL MOVANO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 39 Förvaring... 66 Instrument och reglage... 74 Belysning... 97 Klimatreglering...

Läs mer

OPEL AMPERA. Instruktionsbok

OPEL AMPERA. Instruktionsbok OPEL AMPERA Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 33 Förvaring... 51 Instrument och reglage... 58 Belysning... 86 Klimatreglering...

Läs mer

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Framåtvänd Instuktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Tack för att du valt BeSafe izi Up FIX BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn

Läs mer

OPEL VIVARO Instruktionsbok

OPEL VIVARO Instruktionsbok OPEL VIVARO Instruktionsbok Innehåll Inledning... 2 Kort sagt... 6 Nycklar, dörrar och fönster... 19 Stolar, säkerhetsfunktioner... 41 Förvaring... 65 Instrument och reglage... 73 Belysning... 94 Klimatreglering...

Läs mer

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd

Instruktionsbok. www.besafe.eu ECE R44/04. ECE R44/04 universal 15-36 kg. Överrensstämmer med reviderad standard: Testad och godkänd Instruktionsbok S www.besafe.eu Överrensstämmer med reviderad standard: ECE R44/04 Testad och godkänd ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 Tack för att du har valt BeSafe izi Up X2! Det är mycket

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 GRupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Tack för att du har valt BeSafe izi Go BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt

Läs mer

2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M

2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M 2012 Instruktionsbok Chevrolet Malibu M Nycklar, dörrar och fönster... 1-1 Nycklar och lås......1-1 Dörrar........................ 1-11 Säkerhet i bilen.......1-12 Utvändiga backspeglar....... 1-15 Invändiga

Läs mer

KORTINFORMATION SCOOTER,

KORTINFORMATION SCOOTER, S Bruksanvisning KORTINFORMATION SCOOTER, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar... 5 Huvudsäkringar...5

Läs mer

Förord. Name:L/C100(SW)60987E

Förord. Name:L/C100(SW)60987E Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07

Förord AYGO WE(M/T) L/O 05/02 OM99921SW 05 02.07 Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04

click! a b c d e f g Monteringsanvisning i j > 25 cm k l Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Monteringsanvisning 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Grupp 0+ maximal vikt 13 kg Ålder 0-12m ECE R44-04 8 9 Tack för att du valde BeSafe izi Go. Det är viktigt att du läser anvisningen

Läs mer

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616

Din manual RENAULT LAGUNA http://sv.yourpdfguides.com/dref/2825616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT LAGUNA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord

AVENSIS_SW (L/O 0309) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord

280W Corolla_SW (L/O 0405) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Babyskydd CC Carry Gr.0+ (0-13kg) Användarmanual för Babyskydd CC Carry

Babyskydd CC Carry Gr.0+ (0-13kg) Användarmanual för Babyskydd CC Carry Babyskydd CC Carry Gr.0+ (0-13kg) Användarmanual för Babyskydd CC Carry 1. Carry babyskydd i bilen Stolen har testats och godkänts i enlighet med den senaste versionen av säkerhetsstandarden ECE 44/04.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Viktig information om denna instruktionsbok

Viktig information om denna instruktionsbok Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Previa_SW (L/O 0304) Förord

Previa_SW (L/O 0304) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Omslagbild under produktion

Omslagbild under produktion Omslagbild under produktion volvo C70 quick guide Web Edition välkommen till din nya volvo! Att lära känna sin nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick-Guide så lär du dig snabbt och

Läs mer

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO!

quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! volvo S80 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

volvo C30 quick Guide

volvo C30 quick Guide volvo C30 quick Guide VÄLKOMMEN TILL DIN NYA VOLVO! Att lära känna din nya bil är en spännande upplevelse. Titta igenom denna Quick Guide så kommer du att tycka ännu bättre om din nya Volvo. Detaljerad

Läs mer

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055

Din manual RENAULT GRAND SCENIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3820055 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RENAULT GRAND SCENIC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M

2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M Instruktionsbok Chevrolet Camaro - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbok Chevrolet Camaro M Kort sagt...................... 1-1 Instrumentpanel............... 1-2 Grundläggande körinformation........................

Läs mer

RAV4_SW (L/O 0308) Förord

RAV4_SW (L/O 0308) Förord Förord Vi hälsar dig välkommen till den växande kretsen av kvalitetsmedvetna bilägare som kör Toyota. Vi är stolta över den avancerade konstruktionen och den höga kvaliteten hos våra bilar. I den här instruktionsboken

Läs mer

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab 9-5. 900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault Barnstol "Saab Child Seat" MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction

Läs mer

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151

RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 RANGE ROVER ÄGARHANDBOK Artikelnummer för publikation. LRL 23 02 61 151 Inledning NÅGOT OM INSTRUKTIONSBOKEN Ta dig tid att så snart som möjligt läsa igenom alla instruktionsböcker som följer med fordonet.

Läs mer

Bakåtvänd montering kg 0-12 m

Bakåtvänd montering kg 0-12 m Bakåtvänd montering INSTRUKTIONSBOK ECE R44 04 Grupp VIKT Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Tack för att du valt BeSafe izi Sleep ISOfix BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo

Instruktionsbok. Kidzone ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Instruktionsbok Kidzone Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Framåtvänd med bilens bälte 15-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information

Läs mer

Parametrar Stöldskydd. Inledning

Parametrar Stöldskydd. Inledning Inledning Inledning För att begränsa förteckningen över parametrar i detta dokument beskrivs endast parametrar som har bedömts vara användbara för påbyggare. För komplett information om aktuella parametrar

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år 1 23 2 4 3 Monteringsanvisning 5 6 7 24 25 8 9 10 11 12 13 27 14 26 Bakåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 16 17 18 20 Maximal vikt 18 kg 15 19 Ålder 6 mån - 4 år UN regulation no. R129 i-size 21 22

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA 3000 CODE Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA 3000 CODE Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Innehållsförteckning Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE Så här använder du kodlås ASSA 3000 CODE 3 Kom igång med ditt

Läs mer

FÖRORD. Instruktionsboken tillhör bilen och bör förvaras i handskfacket. Den bör också finnas kvar i bilen om du skulle sälja den.

FÖRORD. Instruktionsboken tillhör bilen och bör förvaras i handskfacket. Den bör också finnas kvar i bilen om du skulle sälja den. FÖRORD Denna instruktionsbok förklarar funktionen hos och underhållet av din nya bil. Den innehåller också viktig säkerhetsinformation. Läs den noggrant och följ rekommendationerna så att körningen blir

Läs mer

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning

Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Bygg din bil, Steg 5. Sammanfattning Skriv ut sida Modell: Saab 9-5 SportCombi 2.3t BioPower 210 hk SEK 290 900 Exteriör & Interiör: Carbon Grey SEK 7 500 Läderklädsel Griffin Sport 2-ton, Black/Grey K56

Läs mer

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt

Bruksanvisning. Keezone ECE R44 / 04. Bältesstol 15-25 kg. Bälteskudde 9-36 kg. Testad och godkänd enligt Bruksanvisning Keezone Bältesstol 15-25 kg Bälteskudde 9-36 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Kidzofix har

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412,

KORTINFORMATION CITYLINER 312/412, S Bruksanvisning KORTINFORMATION CITYLINER 3/4, MODELL.363-3-HJULS MODELL.364-4-HJULS Vi gör människor rörliga. Innehållsförteckning Förord... 3 Tändningsnyckel... 4 Laddning av batteri... 4 Säkringar...

Läs mer