Pekdon och tangentbord

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pekdon och tangentbord"

Transkript

1 Pekdon och tangentbord Användarhandbok

2 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras i de uttryckligen begränsade garantier som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information i detta dokument ska tolkas som utgörande ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, redigeringsfel eller för material som har utelämnats i detta dokument. Första utgåvan: maj 2006 Dokumentartikelnummer:

3 Innehåll 1 Pekdon Styrplatta... 2 Använda styrplattan... 2 Göra inställningar för styrplattan... 3 Styrpinne... 4 Använda styrpinnen... 4 Använda en extern mus Tangentbord Snabbtangenter... 5 Snabbreferens för snabbtangenter... 6 Snabbtangentprocedurer... 6 Visa och rensa systeminformation (fn+esc)... 6 Initiera vänteläge (fn+f3)... 6 Växla bildskärm (fn+f4)... 8 Visa batteriladdningsinformation (fn+f8)... 8 Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9)... 8 Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10)... 8 Aktivera sensorn för omgivande ljus (fn+f11) HP Quick Launch Buttons Presentationsknapp Knappen Info Center (Infocenter) Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons Ställa in knapparna Visa Q-menyn Göra inställningar för Q-menyn Ta bort en post från Q-menyn Lägga till en listad post i Q-menyn Lägga till en användardefinierad post i Q-menyn Ändra en användardefinierad post i Q-menyn Flytta på en post i Q-menyn Ta bort en post från listan Items to display on Q Menu (poster att visa i Q- menyn) Göra inställningar för visning sida vid sida Göra inställningar för zoomning Konfigurera sensorn för omgivande ljus Göra andra inställningar SVWW iii

4 4 Numeriska tangentbord Använda det inbäddade numeriska tangentbordet Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet Använda ett externt numeriskt tangentbord Aktivera eller inaktivera Num Lock-läget när du arbetar Index iv SVWW

5 1 Pekdon I följande kapitel beskrivs hur du använder styrplatta och pekdon. SVWW 1

6 Styrplatta I nedanstående bild och tabell visas och beskrivs datorns styrplatta. Komponent Beskrivning (1) Styrplatta* Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. Kan konfigureras för användning av andra musfunktioner, t ex rullning, markering och dubbelklickande. (2) Vänster knapp på styrplattan* Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (3) Styrplattans rullningsområde För rullning uppåt och nedåt. (4) Höger knapp på styrplattan* Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa och ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Använda styrplattan Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Använd styrplattans knappar på samma sätt som du använder knapparna på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom föra fingret uppåt och nedåt på linjerna i styrplattans vertikala rullningsområde. OBS! Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara flyttar fingret från styrplattan till rullningsområdet. 2 Kapitel 1 Pekdon SVWW

7 Göra inställningar för styrplattan Med Egenskaper för mus i Microsoft Windows kan du anpassa inställningar för pekdon, inklusive Funktionen för att klicka med styrplattan. Med funktionen kan du knacka en gång med fingret på styrplattan för att markera ett objekt. Om du vill dubbelklicka ett objekt knackar du två gånger på styrplattan. (Funktionen är aktiverad som standard.) Funktionen för kantrörelse. Med den kan du fortsätta rulla, trots att ditt finger har nått styrplattans kant. (Funktionen är inaktiverad som standard.) Funktionen för knappinställning. Med den kan du växla mellan användning för högerhänta och användning för vänsterhänta. (Som standard är funktionen inställd för högerhänta.) I Egenskaper för mus finns också inställningar för andra funktioner, t ex för mushastighet och musspår. Om du vill komma åt Egenskaper för mus väljer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. SVWW Styrplatta 3

8 Styrpinne I nedanstående bild och tabell visas och beskrivs datorns pekdon. Komponent Beskrivning (1) Vänster pekdonsknapp Fungerar som vänsterknappen på en extern mus. (2) Styrpinne Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen. (3) Höger pekdonsknapp Fungerar som högerknappen på en extern mus. *I den här tabellen beskrivs fabriksinställningarna. Om du vill visa och ändra pekdonens inställningar väljer du Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus. Använda styrpinnen Du flyttar pekaren på skärmen genom att trycka på styrpinnen i den riktning du vill flytta pekaren. Använd vänster och höger pekdonsknappar på samma sätt som vänster- och högerknapparna på en extern mus. Använda en extern mus En extern USB-mus kan anslutas till datorn med någon av USB-portarna. En USB-mus kan också anslutas till systemet med kontakter på en extra dockningsenhet. 4 Kapitel 1 Pekdon SVWW

9 2 Tangentbord I följande avsnitt finns information om datorns tangentbordsfunktioner. Snabbtangenter Snabbtangenter är förinställda kombinationer av fn-tangenten (2) och antingen esc-tangenten (1) eller någon av funktionstangenterna (3). Ikonerna på tangenterna f3, f4 och f8 fram till f11 representerar snabbtangentfunktionerna. Snabbtangentfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt. SVWW Snabbtangenter 5

10 Snabbreferens för snabbtangenter Funktion Visa systeminformation. Rensa systeminformation. Initiera vänteläge. Växla mellan visning av datorns bildskärm och en extern bildskärm. Visa batteriinformation. Rensa batteriinformation. Minska bildskärmens ljusstyrka. Öka bildskärmens ljusstyrka. Aktivera och inaktivera sensorn för omgivande ljus. Tangentkombination fn+esc fn+esc eller klicka på OK. fn+f3 fn+f4 fn+f8 fn+f8 fn+f9 fn+f10 fn+f11 Snabbtangentprocedurer Om du vill använda ett snabbtangentkommando på datorns tangentbord gör du något av följande: Tryck snabbt på fn-tangenten sedan snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot. eller Tryck på och håll ner fn-tangenten, tryck snabbt på den andra tangenten i snabbtangentkommandot och släpp sedan upp båda tangenterna samtidigt. Visa och rensa systeminformation (fn+esc) Tryck på fn+esc om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer. Tryck på fn+esc en andra gång om du vill ta bort systeminformationen från bildskärmen. När du trycker på fn+esc i Windows-fönstren visas versionen på system-bios (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-rom. Initiera vänteläge (fn+f3) Tryck på fn+f3 när du vill initiera vänteläge. När vänteläge initieras sparas informationen i RAM-minnet och skärmen töms samtidigt som du sparar ström. När datorn är i vänteläge blinkar strömlamporna. VIKTIGT Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar vänteläge. Datorn måste slås på innan du initierar vänteläge. Om datorn är i viloläge måste du återgå från viloläget innan du kan initiera vänteläge. 6 Kapitel 2 Tangentbord SVWW

11 OBS! Om du vill återställa från viloläge trycker du snabbt på strömknappen. Du återgår från vänteläge genom att snabbt trycka på strömknappen, trycka på valfri tangent på tangentbordet eller trycka på en snabbstartknapp (Quick Launch). Funktionen för snabbtangenten fn+f3 kan ändras. Snabbtangenten fn+f3 kan exempelvis ställas in så att den initierar viloläge i stället för vänteläge. OBS! I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till viloknapp snabbtangenten fn+f3. SVWW Snabbtangenter 7

12 Växla bildskärm (fn+f4) Tryck på fn+f4 för att växla bilden mellan bildskärmsenheter som är anslutna till datorn. Om t ex en extra bildskärm är ansluten till datorn kommer bilden att växla mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på snabbtangenten fn+f4. De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn med hjälp av den externa VGAvideostandarden. Med snabbtangenten fn+f4 kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn, t ex S-videoenheter. Följande videoöverföringstyper, med exempel på enheter som använder dem, stöds av snabbtangenten fn+f4: LCD (datorns bildskärm) Extern VGA (de flesta externa bildskärmar) S-video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för S-video, på vissa modeller) Sammansatt video (TV-apparater, kamerainspelningsenheter, VCR:er och video capture-kort med ingångsjack för sammansatt video) OBS! Enheter för sammansatt video kan anslutas till systemet med en extra dockningsenhet. Visa batteriladdningsinformation (fn+f8) Tryck på fn+f8 för att visa laddningsinformation om alla isatta batterier. i informationen anges vilket batteri som laddas och mängden laddning som finns kvar i varje batteri. Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9) Tryck på fn+f9 om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis. Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10) Tryck på fn+f10 om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangenten om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis. Aktivera sensorn för omgivande ljus (fn+f11) Aktivera och inaktivera sensorn för omgivande ljus genom att trycka på fn+f11. 8 Kapitel 2 Tangentbord SVWW

13 3 HP Quick Launch Buttons Använd HP Quick Launch Buttons för att öppna program som ofta används, även kallade applications (tillämpningar) i kontrollpanelen till HP Quick Launch Buttons. Komponent Beskrivning (1) Knappen Info Center (Infocenter) Startar Info Center som gör att du kan öppna olika programvarulösningar. Du kan också omprogrammera denna knapp till att utföra någon av följande åtgärder: Öppna presentationsfunktionen eller Q-menyn. Öppna en e-postredigerare. Öppna en sökruta där du kan söka efter en webbplats. (2) Presentationsknapp Startar presentationsfunktionen. Denna funktion öppnar ett program, en mapp, fil eller webbplats och visar samtidigt informationen på både datorskärmen och en extern enhet. SVWW 9

14 Komponent Beskrivning Presentationsknappen kan också omprogrammeras att utföra någon av följande åtgärder: Öppna Q-menyn eller Info Center. Öppna en e-postredigerare. Öppna en sökruta där du kan söka efter en webbplats. 10 Kapitel 3 HP Quick Launch Buttons SVWW

15 Presentationsknapp När du trycker på presentationsknappen första gången öppnas dialogrutan Presentationsinställningar. i denna ruta kan du ställa in knappen till att utföra någon av följande åtgärder: Öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats som du anger. Välja ett energischema. Välja en skärminställning. Bilden visas samtidigt på datorns skärm och en extern enhet ansluten till något av följande: Porten för extern bildskärm. S-videoutgången på baksidan. Portar och jack på en extra dockningsenhet. Om du väljer att inte använda presentationsknappens fabriksinställningar, kan du programmera om knappen till att utföra någon av följande åtgärder: Öppna Q-menyn eller Info Center. Öppna en e-postredigerare. Öppna en sökruta där du kan söka efter en webbplats. SVWW Presentationsknapp 11

16 Knappen Info Center (Infocenter) När du trycker på Info Center-knappen första gången öppnas Info Center, där du kan öppna förinställda programvarulösningar. Om du väljer att inte använda Info Center-knappens fabriksinställningar, kan du programmera om knappen till att utföra någon av följande åtgärder: Öppna Q-menyn eller starta presentationsfunktionen. Öppna en e-postredigerare. Öppna en sökruta där du kan söka efter en webbplats. 12 Kapitel 3 HP Quick Launch Buttons SVWW

17 Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons OBS! En del av inställningarna listade i kontrollpanelen till HP Quick Launch Buttons stöds kanske inte av din dator. Använd HP Quick Launch Buttons för att Programmera presentationsknappen och Info Center-knappen och ändra inställningarna för var och en av dem. Lägga till, modifiera och ta bort poster i Q-menyn. Göra inställningar för visning av fönster sida vid sida på skrivbordet i Windows. Justera operativsystemet och programmera typsnitt och ikoninställningar. Specificera andra inställningar inklusive följande: Inställningar för hur ikonen HP Quick Launch Buttons ska visas. Rättighet för användare som inte är administratörer att ändra knapptilldelningar. Rättighet för användare att ställa in knapptilldelning för Easy Access-knappar på ett extra externt tangentbord. Visa skärmmeddelanden för HP Quick Launch Buttons. Aktivera eller inaktivera automatisk lägesändring. Aktivera eller inaktivera skärmväxlaren. Aktivera eller inaktivera snabbväxlaren. Aktivera eller inaktivera funktionen som upptäcker ändringar i skärmupplösningen. I nedanstående avsnitt finns instruktioner för hur du gör inställningar på kontrollpanelen. Ytterligare skärminformation om ett alternativ på kontrollpanelen får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret. Hjälpknappen identifieras med en ikon med ett frågetecken. Öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons Du kan öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons på något av följande sätt: Välj Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Quick Launch Buttons. Dubbelklicka på ikonen HP Quick Launch Buttons i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet. Högerklicka på ikonen HP Quick Launch Buttons i meddelandefältet längst till höger i Aktivitetsfältet och välj Justera egenskaper för HP Quick Launch Buttons. Ställa in knapparna Du kan programmera en knapp att öppna Q-menyn, öppna Info Center, öppna en e-postredigerare, leta efter en webbplats, mapp, fil eller ett program. SVWW Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons 13

18 Så här öppnar du Q-meyn eller Info Center när knappen trycks in: 1. Klicka på fliken Programmerbara knappar i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på nedåtpilen intill knappen du vill ställa in och klicka på Q-meny eller HP Info Center. 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Så här öppnar du en e-postredigerare eller sökning efter webbplats när du trycker på knappen: 1. Klicka på fliken Programmerbara knappar i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på nedåtpilen intill knappen du vill ställa in och klicka på Launch (starta e-post) eller Search URL (sök URL). 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Så här gör du för att öppna ett program, en mapp, fil eller webbplats när knappen trycks in: 1. Klicka på fliken Programmerbara knappar i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på nedåtpilen intill knappen du vill ställa in och klicka på Presentation. 3. Klicka på knappen Configure (konfigurera). 4. Skriv namnet på programmet, mappen, filen eller webbplatsadressen i rutan under "Program to Start" (program att starta). eller Klicka på Bläddra (Browse) för att söka efter tillgängliga program, mappar, filer eller webbplatser och klicka sedan för att välja en. 5. Klicka på Energialternativ (Power Options) för att öppna energischemats kontrollpanel eller klicka på ett alternativ från energischemats lista för att visa eller ändra det aktuella schemat för presentationsfunktionen. OBS! Som standard väljs presentationsschemat när presentationsknappen trycks ned. 6. Klicka på Internal Only (endast intern), Dual Display (dubbel visning) eller Extended Desktop (utökad skärm) för att välja en visningsinställning för presentationsfunktionen. OBS! Som standard väljs visningsinställningen Internal Only. Om du väljer inställningen Extended Desktop, kan du välja alternativet som låter datorn avgöra vilken upplösning som är optimal. Markera kryssrutan Allow system to determine optimum resolution (låt systemet välja optimal upplösning) och klicka på Apply (verkställ). Om du väljer inställningen Extended Desktop, kan du välja skärmupplösning för både datorskärmen och den externa skärmen. Du kan växla mellan visningslägen genom att trycka på presentationsknappen. Om du gör detta återgår energischemat till ursprungsinställningarna. 7. Stäng av välkomstbilden när presentationsknappen tryckts in genom att avmarkera kryssrutan Show welcome screen when presentation button is pressed (visa välkomstbild när presentationsknappen trycks in). 8. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. 14 Kapitel 3 HP Quick Launch Buttons SVWW

19 Visa Q-menyn Q-menyn ger snabbåtkomst till många av de systemuppgifter som associeras med de knappar, tangenter eller snabbtangenter som finns på de flesta datorer. Så här gör du för att visa Q-menyn på skärmen: Högerklicka på ikonen HP Quick Launch Buttons och välj Launch Q Menu (starta Q-menyn). Göra inställningar för Q-menyn Q-menyn kan visa upp till 40 poster. Flera systemdefinierade poster visas som standard. Du kan välja att visa eller att inte visa dessa poster. Man kan bara lägga till användardefinierade poster. Alla poster, inklusive standardposterna, kan tas bort. Posterna på Q-menyn hanteras från listan Items to display on Q Menu (poster att visa i Q-menyn). Ta bort en post från Q-menyn Så här tar du bort en post från Q-menyn: 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Avmarkera kryssrutan för varje post du vill ta bort i listan Items to display on Q Menu (poster att visa i Q-menyn). 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Lägga till en listad post i Q-menyn Så här lägger du till en post från listan Items to display on Q Menu (poster att visa i Q-menyn): 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Markera kryssrutan för den post du vill lägga till. 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Lägga till en användardefinierad post i Q-menyn Så här lägger du till en post både i listan Items to display on Q Menu och i Q-menyn när posten inte är i Items to display on Q Menu - t ex ett objekt på en enhet, i nätverket eller från Internet: 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på Add. 3. Lägg posten till dialogrutan Add New Menu Entry (lägg till nytt menyobjekt) genom att skriva eller bläddra: Skriv ett namn på posten i rutan Display Name om du vill lägga till posten genom att använda tangentbordet. Skriv sedan sökvägen till posten i rutan File Name. Om du föredrar att skriva det visade namnet men bläddra efter filnamnet, lämnar du rutan File Name tom. Klicka på knappen Browse om du vill lägga till en post genom att söka efter den. SVWW Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons 15

20 Välj posten i fönstret. (Det fullständiga namnet på posten visas i rutan File Name och sedan genereras ett namn utifrån postnamnet och visas i rutan Display Name om du inte skrivit ett namn där tidigare.) 4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Ändra en användardefinierad post i Q-menyn Användardefinierade poster kan ändras, till skillnad från systemdefinierade poster. Om du väljer en systemdefinierad post i listan Items to display on Q Menu, blir knappen Modify (ändra) otillgänglig. Så här ändrar du det visade namnet och/eller filnamnet på en användardefinierad post: 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på posten i listan Items to display on Q Menu. 3. Klicka på Modify (ändra). Skriv ett namn på posten i rutan Display Name om du vill ändra det visade namnet eller filnamnet genom att använda tangentbordet, eller skriv sökvägen till posten i rutan File Name. Om du föredrar att skriva det visade namnet men bläddra efter filnamnet, lämnar du rutan File Name tom. Klicka på knappen Browse för att ändra det visade namnet eller filnamnet genom att söka efter det. Välj posten i fönstret. (Det fullständiga namnet på posten visas i rutan File Name och sedan genereras ett namn utifrån postnamnet och visas i rutan Display Name om du inte skrivit ett namn där tidigare.) 4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Flytta på en post i Q-menyn Så här ändrar du placeringen av en post i Q-menyn: 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Välj posten i listan Items to display on Q Menu. Gör så här: Klicka på knappen Move Up (flytta upp) för att flytta en post uppåt i listan. Klicka på knappen Move Down (flytta ned) för att flytta en post nedåt i listan. 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Ta bort en post från listan Items to display on Q Menu (poster att visa i Q-menyn) Systemdefinierade poster kan inte tas bort från listan Items to display on Q Menu. Så här tar du bort en användardefinierad post: 1. Klicka på fliken Q Menu i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på posten du vill ta bort. 3. Klicka på Remove (ta bort). 4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. 16 Kapitel 3 HP Quick Launch Buttons SVWW

21 Göra inställningar för visning sida vid sida Så här ställer du in visning sida vid sida på skrivbordet i Windows: 1. Klicka på fliken Quick Tile (snabbvisning) i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på Vertical Tile (Sida vid sida, vertikal) eller Horizontal Tile (Sida vid sida, horisontell) och välj sedan de program som ska visas sida vid sida i rutan Applications currently running (Program som körs just nu). 3. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. Göra inställningar för zoomning Så här ändrar du operativsystemets och programmets typsnitts- och ikoninställningar: 1. Klicka på fliken Zoom i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Använd skjutreglagen för justera typsnitts- och ikonstorleken i operativsystemet och för att justera titel- och typsnittsstorleken i program. 3. Synkronisera inställningarna för operativsystemet och programmen genom klicka på rutan Synchronize OS and application settings (synkronisera OS- och programinställningar). 4. Spara inställningarna och stäng kontrollpanelen genom att klicka på OK. OBS! Återgå till fabriksinställningarna genom att klicka på knappen Default (standard). Konfigurera sensorn för omgivande ljus Datorn har en inbyggd ljussensor för automatisk anpassning av skärmens ljusstyrka, enligt omgivningens ljusförhållanden. Du kan aktivera och inaktivera sensorn för omgivande ljus på två sätt. Genom att trycka på fn+f11. Genom att högerklicka på ikonen för Quick Launch Buttons i meddelandefältet, längst till höger i Aktivitetsfältet, och sedan klicka på Turn Ambient light sensor on/off. OBS! Du kan också lägga till funktionen för aktivering/inaktivering av sensorn i Q-menyn. Det gör du så här: 1. Öppna kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Klicka på fliken Q Menu. 3. Välj Toggle ALS under Items to display on Q Menu. Göra andra inställningar Du kan göra tilldelningar för ikoner och externt tangentbord på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons. OBS! En del av de inställningar som finns i fliken Preferences (Inställningar) stöds kanske inte av din dator. SVWW Kontrollpanel för HP Quick Launch Buttons 17

22 Så här gör du en inställning: 1. Klicka på fliken Preferences (inställningar) i kontrollpanelen för HP Quick Launch Buttons. 2. Markera kryssrutan intill objektet för att visa eller aktivera en inställning. eller Avmarkera kryssrutan intill objektet för att dölja eller inaktivera en inställning. OBS! Ytterligare skärminformation om ett alternativ i fliken Preferences (inställningar) får du om du klickar på hjälpknappen i det övre högra hörnet av fönstret och sedan klickar på alternativet du undrar över. Hjälpknappen identifieras med en ikon med ett frågetecken. 18 Kapitel 3 HP Quick Launch Buttons SVWW

23 4 Numeriska tangentbord Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord. Komponent (1) fn-tangent (2) Num Lock-lampa (3) num lk-tangent (4) Inbäddat numeriskt tangentbord SVWW 19

24 Använda det inbäddade numeriska tangentbordet De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonen i det övre högra hörnet av tangenten. Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet Tryck på fn+num lk om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. num lock-lampan tänds. Om du trycker på fn+num lk igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner. OBS! Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte när ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet till datorn eller till en extra dockningsenhet. Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet Du kan tillfälligt växla funktionen för funktionstangenter på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan deras vanliga funktioner och deras inbäddade funktioner med fn-tangenten eller kombinationen fn+skift. Om du vill ändra funktionen för en tangent på det numeriska tangentbordet till funktioner på det numeriska tangentbordet, medan det är inaktiverat, trycker du på fn-tangenten och håller den nedtryckt medan du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet. Så här använder du tangenterna på det numeriska tangentbordet tillfälligt som standardtangenter medan det numeriska tangentbordet är aktiverat: Tryck på och håll fn-tangenten nedtryckt för att skriva med gemener. Håll fn+skift nedtryckta för att skriva med versaler. Använda ett externt numeriskt tangentbord De flesta tangenter på det flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock-läget är aktiverat eller inte. (Num lock-läget är inaktiverat som standard.) Exempel: När Num lock-läget är aktiverat är det siffror som skrivs på de flesta numeriska tangentbord. När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de flesta tangenter på det numeriska tangentbordet som tangenterna för pil, PgUp eller PgDn. När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds Num lock-lampan på datorn. När Num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks Num lock-lampan på datorn. Om ett externt numeriskt tangentbord är anslutet går det inte att aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet. Aktivera eller inaktivera Num Lock-läget när du arbetar Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock på ett externt tangentbord medan du arbetar: Tryck på num lk-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn. 20 Kapitel 4 Numeriska tangentbord SVWW

25 Index A aktivera sensorn för omgivande ljus snabbtangent 8 B Batteriladdningsinformation 6, 8 bildskärm bild, växla 6, 8 snabbtangenter för bildskärmens ljusstyrka 6, 8 bildskärm, växla 6, 8 E externa tangentbordstilldelningar 17 F Fn-tangent 5 Funktionstangenter 5 I ikontilldelningar 17 inställningar för visning sida vid sida 17 K Knappar Info Center (Infocenter) 12 Programvaran Quick Launch Buttons 13 Quick Launch 9 styrpinne 4 Styrplatta 2 Visa presentationer 11 Knappen Info Center (Infocenter) 12 M mus, extern Använda 4 Göra inställningar 3 N numeriskt tangentbord, externt Använda 20 Num Lock-läge 20 numeriskt tangentbord, inbäddat aktivera och inaktivera 20 Använda 20 identifiera 19 växla tangentfunktioner 20 Num Lock-läge, externt numeriskt tangentbord 20 P pekdonsenheter Använda 4 identifiera 4 Presentationsknapp 11 programvara Quick Launch Buttons 13 Programvara för Quick Launch Buttons 13 Q Q-meny 15 Quick Launch Buttons 9 S Sammansatt video 8 sensor för omgivande ljus inställning 17 snabbtangenten Systeminformation 6 Snabbtangenter aktivera sensorn för omgivande ljus 6 Använda 6 Batteriladdningsinformation 6, 8 beskrivning 5 Initiera vänteläge 6 minska bildskärmens ljusstyrka 6, 8 rensa systeminformation 6 sensor för omgivande ljus 8 snabbreferens 6 visa systeminformation 6 växla bildslärm 6, 8 öka bildskärmens ljusstyrka 6, 8 snabbtangenter för bildskärmens ljusstyrka 6, 8 snabbtangenter på tangentbordet 5 styrpinne Använda 4 identifiera 4 Knappar 4 Styrplatta Använda 2 Göra inställningar 3 identifiera 0, 0 Knappar 2 S-video 8 systeminformation snabbtangent 6 V videoöverföringstyper 8 Vänteläge snabbtangent 6 Z zoominställningar 17 SVWW Index 21

26 22 Index SVWW

27

28

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430227-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet. Innehåll 1 Pekdon Styrplatta (bara vissa modeller)................... 1 1

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 419662-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Pekdon Identifiera pekdon.............................

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 406845-101 April 2006 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Pekdon Identifiera pekdon.............................

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 404163-101 Mars 2006 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet. Innehåll 1 Pekdon Styrplatta (bara vissa modeller)................... 1 1 Använda

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 396854-101 Mars 2006 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet. Innehåll 1 Identifiera pekdon och fingeravtrycksläsare Identifiera pekdon och

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Produktmeddelande

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Pekdon och tangentbord

Pekdon och tangentbord Pekdon och tangentbord Dokumentartikelnummer: 405783-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs pekdonen och tangentbordet. Innehåll 1 Pekdon Identifiera pekdon............................. 1 2 Använda

Läs mer

Pekdon och tangentbord Användarhandbok

Pekdon och tangentbord Användarhandbok Pekdon och tangentbord Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s mobilfjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007

Externa enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Januari 2007 Externa enheter Dokumentartikelnummer: 419462-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs hur du använder externa enheter. Innehåll 1 Använda en USB-enhet Ansluta en USB-enhet..........................

Läs mer

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran

Produktmeddelande. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran Starta här Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är amerikanska registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. SD-logotypen är ett varumärke

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup

Hjälpprogrammet Setup Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Din manual HP HDX X EA PREMIUM

Din manual HP HDX X EA PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP HDX X18-1005EA PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP HDX X18-1005EA PREMIUM

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897

Din manual HP PAVILION DV5120EA http://sv.yourpdfguides.com/dref/4171897 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV5120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV5120EA instruktionsbok

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Externa enheter. Användarhandbok

Externa enheter. Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Användarhandbok för Notebook-PC

Användarhandbok för Notebook-PC Användarhandbok för Notebook-PC Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Externa enheter Användarhandbok

Externa enheter Användarhandbok Externa enheter Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Multimedia. Dokumentartikelnummer:

Multimedia. Dokumentartikelnummer: Multimedia Dokumentartikelnummer: 405774-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hur du använder maskinvaru- och programvarufunktioner för multimedia i datorn. Multimediefunktionerna varierar beroende

Läs mer

Säkerhet Användarhandbok

Säkerhet Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Anpassning av Windows XP

Anpassning av Windows XP Anpassning av Windows XP Grunderna för hur du som arbetsterapeut ändrar inställningar i Windows XP för att öka tillgängligheten. Habilitering & Hjälpmedel Att komma igång För att komma åt de inställningar

Läs mer

Minnesmoduler. Användarhandbok

Minnesmoduler. Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som ges för HP:s produkter

Läs mer

Säkerhet. Användarhandbok

Säkerhet. Användarhandbok Säkerhet Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan

Läs mer

Datorn en översikt. Användarhandbok

Datorn en översikt. Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Tablet PC - en översikt

Tablet PC - en översikt Tablet PC - en översikt Dokumentartikelnummer: 405775-101 Maj 2006 I den här handbok beskrivs maskinvarufunktionerna i datorn. Innehåll 1 er er på ovansidan....................... 1 2 Lampor...................................

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Energisparfunktioner. Användarhandbok

Energisparfunktioner. Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Minnesmoduler Användarhandbok

Minnesmoduler Användarhandbok Minnesmoduler Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Ström. Användarhandbok

Ström. Användarhandbok Ström Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Maskin- och programvaruhandbok

Maskin- och programvaruhandbok Maskin- och programvaruhandbok HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 396176-101 Januari 2006 I den här handboken beskrivs hur du identifierar, får åtkomst till och använder de flesta maskin- och programvarufunktionerna

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Datorn en översikt Användarhandbok

Datorn en översikt Användarhandbok Datorn en översikt Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Maskinvaruhandboken HP Compaq Notebook-datorserien

Maskinvaruhandboken HP Compaq Notebook-datorserien Maskinvaruhandboken HP Compaq Notebook-datorserien Dokumentartikelnummer: 333644-101 Augusti 2003 I den här handboken beskrivs hur du identifierar och använder maskinvarufunktioner i notebook-datorn inklusive

Läs mer

MultiBoot Användarhandbok

MultiBoot Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA

Din manual HP PAVILION DV6-1299EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV6-1299EA. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION DV6-1299EA

Läs mer

Energisparfunktioner Användarhandbok

Energisparfunktioner Användarhandbok Energisparfunktioner Användarhandbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer