Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 2 2 Innehållsförteckning Sida: Förvaltningsberättelse BioGaia AB 2 Viktiga händelser under Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång 3 Finansiell utveckling Verksamhet inom forskning och utveckling 4 Miljöinformation 4 Affärsrisker 4 Finansiell riskhantering 5 Personal 5 Styrelsens arbete 5 Bolagsstyrning 5 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 5 Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 5 Förslag till behandling av förlust 5 Koncernen Resultaträkning 6 Kassaflödesanalys 6 Balansräkning 7 Eget kapitalrapport 7 Resultaträkning 8 Kassaflödesanalys 8 Balansräkning 9 Eget kapitalrapport 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Styrelsens underskrift 19 Revisionsberättelse 19 BioGaia-aktien 20 Fem år i sammandrag 21 Styrelse och ledning BioGaias forskning är fokuserad på olika probiotika för mag-tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Omfattande kliniska studier visar att BioGaias olika probiotiska produkter stimulerar människans immunsystem, skyddar mot mag- och förkylningssjukdomar, minskar risken för biverkningar från antibiotika, minskar graden av H. pylori-infektioner, reducerar kolik hos spädbarn samt minskar tandköttsinflammationer och risken för karies. BioGaia säljer främst färdiga probiotiska produkter, såsom tabletter, droppar, munhälsoprodukter (tuggummin och sugtabletter) samt sugrör och kapsyler med probiotika men även licensrättigheter för användandet av Reuterikulturer i kunders produkter såsom yoghurt och välling. BioGaias produkter säljs genom nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foderföretag i närmare 30 länder över hela världen. BioGaia har patentskydd på användningen av Reuteri på alla väsentliga marknader. BioGaia har 36 anställda varav 16 i Stockholm, 15 i Lund, 2 i Raleigh, USA och 3 anställda i Hiroshima, Japan. BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. Viktiga händelser under 2006 Nya försäljningsavtal Avtal med Novartis I januari tecknade BioGaia avtal med Novartis Consumer Health SA i Schweiz. Avtalet ger Novartis rättigheter att använda Reuteri och BioGaias leveranssystem på marknaden för medicinsk nutrition. Affärsenheten Novartis Medical Nutrition erbjuder ett helt sortiment av produkter inom enteral nutrition. Avtal i Fjärran Östern I början av januari tecknades ett nytt långt avtal med Chichiyasu, som BioGaia arbetar med sedan 10 år tillbaka, avseende försäljning av mejeriprodukter med Reuteri i Japan. Vidare rapporterades att två ytterligare avtal tecknats i Fjärran Östern, dels med Biolife i Malaysia för distribution av BioGaias probiotiska droppar via apotek, dels med Age D or Health Care i Singapore för distribution av oljedroppar och tabletter. Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år Avtal med Forest Laboratories BioGaia tecknade i mars ett avtal med det engelska läkemedelsbolaget Forest Laboratories UK Ltd. Avtalet ger Forest exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Storbritannien och Irland. Forest Laboratories är marknadsledande när det gäller kolikprodukter i Storbritannien. Dropparna lanserades under tredje kvartalet. Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 14 februari BioGaia AB BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia har även utvecklat unika leveranssystem, såsom sugrör och kapsyl med probiotika, som gjort det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet. Avtal med Ferring Pharmaceuticals I mars tecknades avtal med det schweiziska läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals. Avtalet gav Ferring exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Spanien, Portugal, Tjeckien och Ungern. I avtalet ingick även option på ytterligare ett antal länder. Under sommaren utökades avtalet att även gälla Canada, och ett antal länder i Mellersta Östern. Dropparna kommer att säljas under BioGaia-varumärket. Registreringsprocessen pågår och lansering kommer att ske så snart godkännande erhållits i respektive land. Förlängt avtal med Thebe Thebe Medicare säljer sedan tidigare BioGaias probiotiska tabletter, droppar och sugrör i Sydafrika. I mars tecknades ett nytt långsiktigt exklusivt avtal med Thebe då det tidigare avtalet gick ut. Förvaltningsberättelse

3 Utvidgat avtal med Laboratorios Casen BioGaia sålde tidigare BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal via Cantabria. Under första kvartalet tecknades ett avtal angående försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal med Laboratorios LIVA-försäljningen upphörde Procordia beslutade under första kvartalet 2006 att upphöra med försäljningen av LIVA-produkterna i Sverige. Då BioGaias försäljning till Procordia var begränsad har beslutet inneburit en mycket marginell effekt på BioGaias resultat. Casen. BioGaia har sedan tidigare avtal med Casen angående BioGaias probiotiska sugrör som Casen säljer tillsammans med en vätskeersättningsdryck via apotek. Vidare har avtalet med Casen utvidgats att även gälla försäljning av portionspåsar innehållande vätskeersättning och Reuteri. Produkten är avsedd för barn och säljs även den via apotek. Avtal med Laboratoire Physcience BioGaia tecknade i april avtal med Laboratoire Physcience avseende försäljning av Reuteritabletter i Frankrike och Belgien. Under tredje kvartalet utökades avtalet att även gälla försäljning av BioGaias probiotiska sugrör, innehållande Reuteri, i Frankrike. Produkterna lanserades i Frankrike i september och säljs på apotek. Sugrören säljs tillsammans med en immunstimulerande brustablett, Stimubiotic, för barn. Flytt i Lund I början av maj flyttades verksamheten i Lund från två olika lokaler i St Lars-området till en lokal på Stora Södergatan i Lund. BioGaias verksamhet i Lund består av produktionsplanering, logistik, produktutveckling, kvalitetskontroll och laboratorium. Flytten innebar investeringar i maskiner och inventarier på 0,6 miljoner kronor. Munhälsostudie publicerad I slutet av juni publicerades studien avseende Reuteris effekt på blödande tandkött i Swedish Dental Journal. Studien visade att förekomsten av måttlig och svår gingivit (blödande tandkött) minskade med 60% efter fyra veckors användning. Studien genomfördes av Tandläkare Per Krasse i Malmö Förlängt avtal med Erina Avtalet med Erina avseende försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Japan förlängdes under tredje kvartalet. Avtal med Ewopharma BioGaia tecknade i oktober ett avtal med Ewopharma AG, Schweiz, som ger Ewopharma exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska droppar och tabletter i ett antal länder i Centrala Östeuropa. Båda produkterna kommer att säljas via apotek, under BioGaias varumärke, i Polen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Slovenien. Dessutom kommer tabletterna att säljas i Tjeckien och Ungern. Lansering beräknas ske Avtal med HSO Pharma för Tyskland I slutet av oktober tecknade BioGaia ett avtal med HSO Pharma, Österrike, som ger HSO exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och droppar i Tyskland. HSO säljer sedan juli BioGaias produkter genom apotek i Österrike. Även i Tyskland kommer produkterna säljas genom apotek. Tabletterna har BioGaias varumärke och dropparna HSO Pharmas varumärke. Lansering beräknas ske Studie visar att BioGaias probiotiska droppar halverar vårdtiden för för tidigt födda barn Under tredje kvartalet presenterades en studie som visar att BioGaias probiotiska droppar skyddar för tidigt födda barn mot infektioner orsakade av bakterier och jästsvampar. Vårdtiden för barnen minskade till närmare hälften jämfört med kontrollgruppen, tre veckor jämfört med sex veckor. Dotterbolag i Japan BioGaia startade under tredje kvartalet ett helägt dotterbolag i Hiroshima. Där arbetar en BioGaiaanställd från Sverige samt tre japaner. Bolaget ska lansera nya produkter under BioGaias varumärke på den japanska marknaden. Lansering beräknas ske Etableringen i Japan har ökat försäljningskostnaderna. LifeTop Cap LifeTop Cap är färdig för leverans till det franska bolag med vilket BioGaia har avtal. Kunden har dock inte gett besked om när lansering ska ske. Det är därför osäkert om lansering kommer att ske. Även om lansering inte sker räknar BioGaia med att bli ekonomiskt kompenserad för förlorad försäljning. BioGaia arbetar aktivt med att skaffa nya kunder för denna produkt. Avtal med Sunstar Suisse SA I mitten av november tecknade BioGaia avtal med Sunstar Suisse SA, ett av världens tio största munhälsoföretag. Avtalet ger företaget exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska munhälsoprodukter under kundens eget varumärke, på fyra viktiga marknader i Europa. Lansering beräknas ske Avtal för Indonesien BioGaia tecknade i november avtal med PT Kalbe Farma Tbk i Indonesien avseende rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och munhälsoprodukter i Indonesien. Lansering av produkterna beräknas ske under Utbildning för sjukvårdspersonal BioGaia anordnade i oktober en utbildning om probiotika för läkare, dietister och sjuksköterskor i Sverige. Föredragen behandlade bland annat probiotika vid olika tillstånd hos barn och vuxna till exempel diarré, allergi och inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen är granskad och godkänd av IPULS - Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Kursen var framgångsrik och BioGaia planerar fler kurser. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Övriga händelser under 2006 Nytt patent i USA I slutet av mars erhöll BioGaia patent i USA gällande antiinflammatorisk användning av vissa stammar av probiotiska lactobaciller. Antiinflammatoriska lactobaciller kan hejda inflammationer vilket öppnar ett brett användningsområde. Ett särskilt område där användningen av antiinflammatoriska lactobaciller är av intresse är vid inflammation i samband med Helicobacter pylori infektion. Helicobacter pylori kan i magsäcken orsaka gastrit och magsår samt även leda till magcancer. Avtal med Semper I mitten av januari 2007 tecknade BioGaia avtal med Semper AB. Avtalet ger Semper rättigheter att under namnet Semper Magdroppar sälja BioGaias probiotiska droppar i Sverige och i Norge. Lansering förväntas ske under Kolikstudie publicerad I början av 2007 publicerades kolikstudien med Reuteri i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Denna uppmärksammades i media av bland andra den amerikanska TV-kanalen ABC samt Sveriges radio P1 Vetenskapsradion. Studien visar Reuteris starka effekt mot kolik. Förvaltningsberättelse

4 Finansiell utveckling 2006 Koncernens omsättning uppgick till 86,8 (59,6) miljoner kronor vilket är en ökning med 46 procent jämfört med föregående år. Försäljningen ökade för alla produkter, men speciellt för droppar och tabletter. Försäljningen ökade på samtliga geografiska marknader, men framförallt i Europa. Bruttoresultatet uppgick till 59,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 20,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljningskostnaderna ökade med 3,8 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket beror på satsningen i Japan. Administrationskostnaderna minskade med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst beror på kostnader för tvisten med Milko som uppgick till 0,5 miljoner kronor första kvartalet Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 miljoner kronor, en minskning med 5,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. I föregående års forsknings- och utvecklingskostnader ingick en engångskostnad hänförlig till nedskrivning av BioGaias allergiprojekt. Bortsett från denna engångskostnad ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Inga utvecklingskostnader aktiverades under året jämfört med 1,3 miljoner kronor Avskrivningar av utvecklingskostnader uppgick till 3,5 (3,4) miljoner kronor. För utvecklingskostnader uppgick till 3,9 (3,7) miljoner kronor. Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. För vidare information se not 14. Miljöinformation BioGaia tillverkar själv inga produkter och kan därför i begränsad omfattning styra tillverkningsmetoder. Vidare är BioGaias produkter känsliga för temperatur, fukt och syre vilket ställer speciella krav på de förpackningsmaterial som används för BioGaias produkter. Inom dessa begränsningar försöker bolaget att använda material och tillverkningsmetoder som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. BioGaias engagemang för ekologi går djupare än detta eftersom de mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och normalt finns i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är helt baserade på ekologiskt biologiska principer. För att människan skall förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel. Det ekologiskt-biologiska tänkandet är således grunden för bolagets verksamhet. vidare information se not 14. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-20,7) miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet 2005 förbättrades resultatet med 16,5 miljoner kronor. I 2006 års resultat ingår en gratifikation till all personal på 0,4 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter) som kommer utbetalas i februari Vinst efter skatt uppgick till 2,7 (-19,8) miljoner kronor vilket är 22,5 miljoner kronor bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet förbättrades resultatet med 16,6 miljoner kronor. Årets skattekostnad avser skatt för det amerikanska dotterbolaget. BioGaia AB betalar ingen skatt då det finns ackumulerade underskottsavdrag. Efter årets vinst uppgår underskottsavdraget till 131,3 miljoner kronor i moderbolaget och 135,1 miljoner kronor i koncernen. Någon uppskjuten skattefordran redovisas ej. För vidare information se not 13. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 39,7 (48,3) miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 8,4 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bolaget har under 2006 givit ett villkorat aktieägartillskott på 2,9 miljoner kronor till bolagets intressebolag TwoPac AB. Vidare amorterade BioGaia lån till Industrifonden i december 2006 uppgående till 3,0 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 7,8 miljoner kronor vilket är en förbättring med 16,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Koncernens eget kapital uppgick till 74,5 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 82 (82) procent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (0,4) miljoner kronor. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. s omsättning uppgick till 86,9 (59,2) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 2,0 (-18,9) miljoner kronor. Verksamhet inom forskning och utveckling BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen. Forskning sker bland annat kring Reuterigenomet. Vidare arbetar bolaget med att ta fram nya probiotiska mjölksyrabakterier. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 (24,5) miljoner kronor vilket utgör 22 (30) procent av totala rörelsekostnader. Anledningen till den höga kostnaden 2005 är att bolaget gjorde en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader avseende allergiprojektet. Avskrivningar ingående i forsknings- och Affärsrisker BioGaias verksamhet är förknippad med såväl möjligheter som risker av olika slag. Vissa risker är av mer generell karaktär medan andra risker är mer specifika för bolaget. Avsnittet nedan är inte en total riskanalys utan pekar på faktorer av betydelse för den framtida utvecklingen. Beroendet av Reuteri Flertalet produkter är baserade på de positiva effekterna av användningen av Lactobacillus reuteri. Detta ger bolaget fördelar genom att en stor del av forskningsoch utvecklingsarbetet är gemensamt för de olika produkterna. Det kan vara riskfyllt med denna koncentration på endast en mjölksyrafamilj. Bolaget har tagit fram nya probiotikastammar från andra mjölksyrafamiljer som kommer att finnas med i det framtida sortimentet om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt. Produkter på marknaden BioGaia säljer inte direkt till slutkonsument utan produkterna säljs till företag som säljer produkterna vidare. Hittills har produkterna mestadels sålts under kundens egna varumärken. Det innebär också att företaget är beroende av att kunderna tror på produkterna och satsar de resurser som krävs för att nå lönsamhet. För att bolaget själv ska kunna påverka detta lanserades BioGaias egna varumärke i slutet av Forskning och utveckling BioGaia satsar mycket på forskning, kliniska studier och produktutveckling med målet att få fram hälsosamma och lönsamma produkter. Även om bolaget utför förstudier finns det alltid risk för att projekt helt eller delvis misslyckas eller att färdiga koncept inte uppskattas av potentiella kunder. Patent Till grund för BioGaias verksamhet finns ett stort antal patent. Det förekommer patentintrång men bolaget har hittills lyckats avvärja dessa. Bevakningen av patenträttigheterna fortgår men det finns inga garantier för att framtida patentintrång inte kommer att orsaka bolaget skada. BioGaia arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakningen. Personal Bolagets viktigaste resurs är de anställda. Verksamheten är helt beroende av kunnandet hos personalen och det är väsentligt för bolagets utveckling att kunna attrahera och behålla kunnig och motiverad personal också i framtiden. Förvaltningsberättelse

5 Produktansvarsförsäkring BioGaia har en produktansvarsförsäkring som ger ett skydd upp till 60 miljoner kronor per skadetillfälle maximerat till 120 miljoner kronor per år. Försäkringen gäller över hela världen. Finansiell riskhantering Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. Valutarisker BioGaia handlar med olika valutor men minimerar valutariskerna genom att i första hand teckna avtal med kunder och leverantörer i svenska kronor. I de fall avtalen görs i utländsk valuta väljs främst EUR eller USD. I dessa valutor har bolaget både intäkter och kostnader varför valutarisken minskar. Under 2006 hade bolaget ett kassaflödesöverskott på cirka EUR och cirka USD. BioGaia har även ett överskott i DKK. Med den ökande omsättningen ökar valutariskerna varför bolaget har gjort vissa terminssäkringar i EUR. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 2006 till 36 (33) personer fördelade på 20 kvinnor och 16 män. I ledningsgruppen ingår 6 män och 2 kvinnor. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet och har under 2006 deltagit i ett projekt med 12 andra företag som heter Jämställdhet som framgångsfaktor anordnat av IVL. Bland annat har bolagets jämställdhetspolicy förbättrats och konkretiserats som ett resultat av detta projekt. Under 2006 nyanställdes fyra personer samtidigt som en person sade upp sig. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju ledamöter. En styrelseledamot, Jan Annwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är anställd i bolaget och dessutom stor aktieägare. En annan styrelseledamot, Thomas Flinck, tillhör företagsledningen i annat företag där Jan Annwall är styrelseledamot. Resterande fem är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, organisation och förvaltning. Styrelsen hade sju protokollförda sammanträden samt ett strategiseminarium under Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. På strategiseminariet diskuterades bolagets långsiktiga strategier. Ränterisker Koncernen har inga ränterisker. Kreditrisker BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar och lån till intressebolag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Befintliga kunder har kreditgränser för att minimera riskerna. Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla maskiner för produktion av leveranssystem (BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap). BioGaia har flera försäljningskontrakt för BioGaias probiotiska sugrör och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk ej föreligger för lånet. Bolagsstyrning Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande tillser att det inför årsstämman inhämtas synpunkter från de större aktieägarna avseende styrelsens sammansättning så att ett förslag kan presenteras på stämman. Kod för bolagsstyrning som infördes från och med den 1 juli 2005 gäller ej för BioGaia då den endast omfattar företag som är inregistrerade på börs och andra noterade företag med ett börsvärde överstigande 3 miljarder svenska kronor. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen BioGaias mål är att, med en i stort sett bibehållen kostnadsnivå, ökad omsättning från existerande kunder samt nyförsäljning, nå en god långsiktig avkastning. Med en stark produktportfölj innehållande ett antal innovativa produkter, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut. Likviditetsrisker Överlikviditet placeras till bankränta eller i räntepapper med hög rating. Kassaflödesrisker BioGaia hade under 2006 ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på 7,8 (-8,8) miljoner kronor. Efter rörelsekapitalförändringar uppgår kassaflödet till -0,8 (-10,0) miljoner kronor. Det totala kassautflödet uppgår till -8,4 (-14,0) miljoner kronor. Det är företagets bedömning att något kapitaltillskott ej är nödvändigt innan det totala kassaflödet blir positivt. Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. För vidare information se sida 10. Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minimerar bolagets prisrisk. Förslag till behandling av ansamlad förlust Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget, kronor: Balanserad förlust: Årets vinst : Total ansamlad förlust: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten överförs i ny räkning. Förvaltningsberättelse

6 Koncernen Resultaträkningar (Not 2) Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not 6 6 Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelsekostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: s aktieägare Minoritetsintressen Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor 0,16 1,15 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,16 1,15 Antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av kortfristiga placeringar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Koncernen

7 Balansräkningar Belopp i tkr Not Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Depositioner EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa anläggningstillgångar Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 19, Fordringar på intresseföretag 20, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 23, Likvida medel Skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder SUMMA TILLGÅNGAR Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen 28 Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Reserver Överkurs- Omräknings- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond reserv resultat kapital Ingående eget kapital års omräkningsdifferens Överföring från överkursfond till reservfond Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital års omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital Koncernen

8 Resultaträkningar Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Årets resultat Erhållna räntor Erlagda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

9 Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Summa finansiella tillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Balansräkningar Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Lån Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Överkurs- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond resultat kapital Ingående eget kapital års resultat Överföring från överkursfond till reservfond Utgående eget kapital års resultat Utgående eget kapital w

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år Innehållsförteckning Sida: Not 1 Redovisningsprinciper 10 Not 2 Avvecklad verksamhet 12 Not 3 Rapportering för segment 12 Not 4 Intäkter 12 Not 5 Övriga rörelseintäkter 12 Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare 12 Not 7 Revisorernas arvode 13 Not 8 Övriga rörelsekostnader 13 Not 9 Andelar i intresseföretags resultat 14 Not 10 Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag 14 Not 11 Finansiella intäkter 14 Not 12 Finansiella kostnader 14 Not 13 Skatt på årets resultat 14 Not 14 Immateriella anläggningstillgångar 14 Not 15 Materiella anläggningstillgångar 15 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 15 Not 17 Fordringar på intresseföretag 16 Not 18 Varulager 16 Not 19 Kundfordringar 16 Not 20 Transaktioner med närstående 16 Not 21 Övriga fordringar 16 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Not 23 Kortfristiga placeringar 17 Not 24 Finansiella tillgångar och skulder 17 Not 25 Aktiekapital 18 Not 26 Övriga skulder 18 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 18 Not 29 Policy för finansiell riskhantering 18 Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 18 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR30:05 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall moderbolagets tillämpning av ÅRL begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget. Standarder, ändringar och tolkningar som gäller 2006 men som inte fått några effekter för koncernen * IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring) * IAS 21 Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet (ändring) * IAS 39 Säkringsredovisning för kassaflödessäkringar av prognostiserade transaktioner mellan koncernföretag (ändring) * IAS 39 och IFRS 4 Finansiella garantiavtal (ändring) * IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal (tolkningsuttalande) * IFRIC 5 Rättigheter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljö-återställande åtgärder (tolkningsuttalande) * IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad (tolkningsuttalande) Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen * IAS 1 Tillägg - Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Tillägget träder i kraft den 1 januari 2007 och kan komma att innebära utökade tilläggsupplysningar i årsredovisningen. * IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden träder i kraft 1 januari 2007 och kommer att påverka upplysningarna om finansiella instrument. * IFRS 8 Rörelsesegment Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och kommer att påverka upplysningarna om segmenten. * IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar (tolkningsuttalande) Tolkningsuttalandet gäller för räkenskapsår som inleds den 1 november 2006 eller senare. IFRC 10 anger att förbuden mot återföring av nedskrivningar enligt IAS 36 och IAS 39 ska ha företräde före de mer allmänna reglerna i IAS 34. Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte bedöms vara relevanta för koncernen för närvarande * IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer (tolkningsuttalande) * IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 (tolkningsuttalande) * IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (tolkningsuttalande) * IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag (tolkningsuttalande) * IFRIC 12 Service concessions Arrangements (tolkningsuttalande) Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår de företag över vilka moderbolaget har bestämmande inflytande. Grund för rapporternas upprättande De finansiella rapporterna är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden om inte annat anges. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 30. Intresseföretag Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justerats med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avvecklade verksamheter Bolaget tillämpar IFRS5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter, vad gäller Fermentationsrörelsen som avyttrades En uppdelning görs mellan avvecklade verksamheter och kvarvarande verksamheter. Noter

11 Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsoch fraktvillkor. Royalty redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objektet, i allt väsentligt, ej överförts till BioGaia. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. Pensioner Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. Pensionsförsäkringspremierna kostnadsförs löpande. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas dels på temporära skillnader, dels på skattemässiga underskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om redovisning skall ske av uppskjutna skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen. Sådana skattefordringar redovisas i den utsträckning det bedöms som sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga i framtiden. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång i den mån samtliga kriterier enligt IAS 38, Immateriella tillgångar är uppfyllda. Utvecklingskostnader som aktiveras avser direkta kostnader, inklusive arbetstid, förutom marknadsföringskostnader samt skälig del av indirekta kostnader. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 10 år 5 10 år Licensrättigheter 5 år 5 år Varumärken 5 år 5 år Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner 5 år 5 år Inventarier och datorer 3 5 år 3 5 år Avskrivning påbörjas då projekten är klara och produkterna börjar säljas. Avskrivningstiden varierar mellan 5 10 år beroende på projektets uppskattade nyttjandeperiod. Det enda projektet som skrivs av på mer än 5 år är projektet Animal Health för vilket avskrivningstiden överensstämmer med försäljningsavtalets längd. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisker beaktas därvid. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i resultaträkningen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, kundfordringar och lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, förskott från kunder och låneskulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende på hur de har klassificerats enligt nedan. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Investeringar som hålles till förfall samt Andra finansiella skulder Noter

12 Not 2 Avvecklad verksamhet Den 1 juli 2002 avyttrades rörelsen i BioGaia Fermentation till Novozymes AB. Nedan visas uppdelning mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avvecklats, i enlighet med IFRS Femårsöversikt. Avvecklad verksamhet Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Omsättning Nettoresultat Resultat per aktie, kr 0,16 1,15 1,35 0,76 2,52 0,26 Kassaflöde från löpande verksamheten från investeringsverksamheten från finansieringsverksamheten Not 3 Rapportering för segment Nettoomsättning per geografisk marknad Koncernen Europa USA och Canada Asien Övriga världen Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Animal Health kan komma att utgöra ett segment i framtiden men för 2006 uppgick omsättningen hänförlig till Animal Health till 0,4 (0,7) procent av den totala omsättningen. Koncernens tillgångar, som uppgår till (87 153) tkr är till mer än 90% lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar i materiella och immateriella tillgångar, som uppgår till (1 728) tkr, har till mer än 90% skett i Europa. Not 4 Intäkter Koncernen Royalty Produktintäkter Not 5 Övriga rörelseintäkter Koncernen EU-bidrag Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kursvinster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare Medelantalet anställda per land varav varav 2006 män 2005 män Sverige Dotterbolag Japan 1 1 USA 2 2 Totalt dotterbolagen Koncernen totalt Den 31 december 2006 uppgick antalet anställda i koncernen till 36 (33). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD anställda VD anställda Sverige Dotterbolag Japan USA Totalt i dotterbolag Totalt i koncernen Totala löner och sociala kostnader Koncernen Löner och andra ersättningar Pensionskostnader, styrelse och VD Pensionskostnader, övriga anställda Övriga sociala kostnader Totalt Noter

13 Forts. not 6 Sjukfrånvaro i moderbolaget i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 5% 4% Varav långtidssjukfrånvaro 89% 41% Sjukfrånvaro för män 3% 1% Sjukfrånvaro för kvinnor 6% 6% Anställda år 7% 3% Övriga anställda 1% 4% Åldersgrupper som har färre än 10 anställda redovisas i raden övriga anställda. Pensioner och sjukförsäkringar Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. För samtliga anställda över 28 år betalas följande pensionsförsäkringspremie i förhållande till lön: Pensionsmedförande lön inom intervallen: 0 7,5 basbelopp 7,5 20 basbelopp basbelopp Premie: 6% 15% 6% Samtliga anställda förutom VD och vice VD omfattas av sjukförsäkring, med förmåner, utöver Försäkringskassans ersättning, enligt uppställning. Individen ersätts med följande belopp: 0 7,5 7, Lön inom intervallen: basbelopp basbelopp basbelopp Sjukersättning efter 3 månader 0% 65% 33% Förtidspension 15% 65% 33% Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med VD och vice VD utgör koncernledningen. En ledande befattningshavare arbetar som konsult sedan maj Ersättning till VD beslutas genom att styrelsen ger styrelseordförande i uppdrag att förhandla med VD. Efter förhandlingen tas beslut av styrelsen. Forts. not 6 Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om 18 månader för VD och vice VD. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd dock minst 3 månader. För VD och vice VD betalas sjukförsäkring innebärande en ersättning om 74% av lönen i sjukersättning efter tre månader och vid förtidspension. För övrigt har VD samma förmåner som övriga anställda, dvs pensionsförsäkring och friskvård. Inga avtal om avgångsvederlag finns vare sig för VD eller övriga ledande befattningshavare. Fördelning mellan antal kvinnor och män Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Ledning inklusive VD Not 7 Revisorernas arvode Lindebergs Grant Thornton Revisionsuppdrag Andra uppdrag Cherry, Bekaert & Holland, L.L.P. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen Kursförluster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Ersättningar och övriga förmåner under året Pensions- Rörlig Övriga försäkring inkl Övrig Styrelsearvode Grundlön ersättning förmåner sjukförsäkring ersättning Summa Styrelsens ordförande Ingvar Wiberger Styrelseledamot Jan Annwall (v VD) Styrelseledamot David Dangoor Styrelseledamot Stefan Elving Styrelseledamot Thomas Flinck Styrelseledamot Stina Gestrelius Styrelseledamot Paula Zeilon VD Peter Rothschild Andra ledande befattningshavare (6 personer) Kommentarer till tabellen Övrig ersättning till annan ledande befattningshavare avser konsultarvode till en f d anställd som from maj 2003 arbetar som konsult åt företaget och är med i ledningsgruppen. Övriga förmåner avser friskvård. Noter

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Årsredovisning 2003 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 22 februari, 2010 (14 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2009 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 203,5 (145,2) miljoner kronor,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Årsredovisning och koncernredovisning 2009-01-01 2009-12-31 Scandinavian Clinical Nutrition i Sverige AB (publ) 556692-9690 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 2 s resultaträkning 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074

ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 556672-9074 ÅRSREDOVISNING 2012-04-01-- 2013-03-31 Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Koncernens resultaräkning 7 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT

ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT ÅRSREDOVISNING/2014 ADVANCING CANCER TREATMENT INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN Flerårsöversikt... 6 Rapport över totalresultat... 7 Rapport över finansiell ställning...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 1 Free2Move Holding AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013

CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 CANDYKING HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Årsredovisningen omfattar Sida Förvaltningsberättelse 1 s rapport över totalresultat 3 s balansräkning 4 s rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING FENIX OUTDOOR 2014 DENNA ÅRSREDOVISNING ÖVERSATT TILL SVENSKA, ORIGINAL PÅ ENGELSKA (SE HEMSIDA WWW.FENIXOUTDOOR.SE), ÄR EJ SPECIELLT GRANSKAD AV BOLAGETS REVISORER. ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared).

Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). ÅRSREDOVISNING 2012 Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 2 maj 2013, kl 15.00 i WallVisions lokaler, Ryssnässgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: - vara införd

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer

Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Styrelse Johan Blomqvist, f. 1968. Styrelseordförande. Styrelseledamot sedan 2007. Aktieinnehav 412 000 st *. Executive MBA. John Pettersson, f. 1956.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189

Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Årsredovisning 2006 ICM Logistik AB (publ), org.nr. 556257-2189 Innehållsförteckning sid 2006 i korthet... 2 Ekonomisk utveckling 2002-2006... 3 Verksamheten... 4 Aktiekapital, ägarförhållanden och marknadsnotering...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Catena AB Org nr 556294-1715 Får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2005 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. 2013-09-11 -- 2014-12-31 FÖR NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604

ÅRSREDOVISNING. 2013-09-11 -- 2014-12-31 FÖR NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 ÅRSREDOVISNING 2013-09-11 -- 2014-12-31 FÖR NICOCCINO HOLDING AB (publ) org.nr 556942-1604 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse..3 Koncernresultaträkning....11 Koncernbalansräkning...12 s ställda

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Bactiguard Holding AB (f.d. lagerbolag - Quietus Advice K & W nr 770 AB) bildades 27 oktober 2010. Bolaget har varit

Läs mer

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53

Årsredovisning 2006. i moderbolagets eget kapital 52. Kassaflödesanalys för moderbolaget 53 Bilia Årsredovisning 2006 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning för koncernen 7 Balansräkning för koncernen 9 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e Förvaltningsberättelse ÅF AB (publ) Organisationsnummer 556120-6474 Styrelsen och verkställande direktören för ÅF AB (publ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:-

ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009. Klänning 199:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2009 Klänning 199:- Ring 49:50 INNEHÅLL DEL 2 H&M I SIFFROR 2009 inklusive årsredovisning och koncernredovisning ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING Förvaltningsberättelse

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2009 VD har ordet Vi tror på stark tillväxt År 2009 innebar en utmaning för många bolag inom rekrytering och bemanning. Vi ställde några frågor till VD-Koncernchef Stefan Rossi.

Läs mer

Finansiell information. innehåll

Finansiell information. innehåll Finansiell information innehåll 42 Femårsöversikt för koncernen 43 Förvaltningsberättelse 46 Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 47 Rapport över finansiella ställningen för koncernen

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer