Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 2 2 Innehållsförteckning Sida: Förvaltningsberättelse BioGaia AB 2 Viktiga händelser under Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång 3 Finansiell utveckling Verksamhet inom forskning och utveckling 4 Miljöinformation 4 Affärsrisker 4 Finansiell riskhantering 5 Personal 5 Styrelsens arbete 5 Bolagsstyrning 5 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 5 Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 5 Förslag till behandling av förlust 5 Koncernen Resultaträkning 6 Kassaflödesanalys 6 Balansräkning 7 Eget kapitalrapport 7 Resultaträkning 8 Kassaflödesanalys 8 Balansräkning 9 Eget kapitalrapport 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Styrelsens underskrift 19 Revisionsberättelse 19 BioGaia-aktien 20 Fem år i sammandrag 21 Styrelse och ledning BioGaias forskning är fokuserad på olika probiotika för mag-tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Omfattande kliniska studier visar att BioGaias olika probiotiska produkter stimulerar människans immunsystem, skyddar mot mag- och förkylningssjukdomar, minskar risken för biverkningar från antibiotika, minskar graden av H. pylori-infektioner, reducerar kolik hos spädbarn samt minskar tandköttsinflammationer och risken för karies. BioGaia säljer främst färdiga probiotiska produkter, såsom tabletter, droppar, munhälsoprodukter (tuggummin och sugtabletter) samt sugrör och kapsyler med probiotika men även licensrättigheter för användandet av Reuterikulturer i kunders produkter såsom yoghurt och välling. BioGaias produkter säljs genom nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foderföretag i närmare 30 länder över hela världen. BioGaia har patentskydd på användningen av Reuteri på alla väsentliga marknader. BioGaia har 36 anställda varav 16 i Stockholm, 15 i Lund, 2 i Raleigh, USA och 3 anställda i Hiroshima, Japan. BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. Viktiga händelser under 2006 Nya försäljningsavtal Avtal med Novartis I januari tecknade BioGaia avtal med Novartis Consumer Health SA i Schweiz. Avtalet ger Novartis rättigheter att använda Reuteri och BioGaias leveranssystem på marknaden för medicinsk nutrition. Affärsenheten Novartis Medical Nutrition erbjuder ett helt sortiment av produkter inom enteral nutrition. Avtal i Fjärran Östern I början av januari tecknades ett nytt långt avtal med Chichiyasu, som BioGaia arbetar med sedan 10 år tillbaka, avseende försäljning av mejeriprodukter med Reuteri i Japan. Vidare rapporterades att två ytterligare avtal tecknats i Fjärran Östern, dels med Biolife i Malaysia för distribution av BioGaias probiotiska droppar via apotek, dels med Age D or Health Care i Singapore för distribution av oljedroppar och tabletter. Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år Avtal med Forest Laboratories BioGaia tecknade i mars ett avtal med det engelska läkemedelsbolaget Forest Laboratories UK Ltd. Avtalet ger Forest exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Storbritannien och Irland. Forest Laboratories är marknadsledande när det gäller kolikprodukter i Storbritannien. Dropparna lanserades under tredje kvartalet. Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 14 februari BioGaia AB BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia har även utvecklat unika leveranssystem, såsom sugrör och kapsyl med probiotika, som gjort det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet. Avtal med Ferring Pharmaceuticals I mars tecknades avtal med det schweiziska läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals. Avtalet gav Ferring exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Spanien, Portugal, Tjeckien och Ungern. I avtalet ingick även option på ytterligare ett antal länder. Under sommaren utökades avtalet att även gälla Canada, och ett antal länder i Mellersta Östern. Dropparna kommer att säljas under BioGaia-varumärket. Registreringsprocessen pågår och lansering kommer att ske så snart godkännande erhållits i respektive land. Förlängt avtal med Thebe Thebe Medicare säljer sedan tidigare BioGaias probiotiska tabletter, droppar och sugrör i Sydafrika. I mars tecknades ett nytt långsiktigt exklusivt avtal med Thebe då det tidigare avtalet gick ut. Förvaltningsberättelse

3 Utvidgat avtal med Laboratorios Casen BioGaia sålde tidigare BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal via Cantabria. Under första kvartalet tecknades ett avtal angående försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal med Laboratorios LIVA-försäljningen upphörde Procordia beslutade under första kvartalet 2006 att upphöra med försäljningen av LIVA-produkterna i Sverige. Då BioGaias försäljning till Procordia var begränsad har beslutet inneburit en mycket marginell effekt på BioGaias resultat. Casen. BioGaia har sedan tidigare avtal med Casen angående BioGaias probiotiska sugrör som Casen säljer tillsammans med en vätskeersättningsdryck via apotek. Vidare har avtalet med Casen utvidgats att även gälla försäljning av portionspåsar innehållande vätskeersättning och Reuteri. Produkten är avsedd för barn och säljs även den via apotek. Avtal med Laboratoire Physcience BioGaia tecknade i april avtal med Laboratoire Physcience avseende försäljning av Reuteritabletter i Frankrike och Belgien. Under tredje kvartalet utökades avtalet att även gälla försäljning av BioGaias probiotiska sugrör, innehållande Reuteri, i Frankrike. Produkterna lanserades i Frankrike i september och säljs på apotek. Sugrören säljs tillsammans med en immunstimulerande brustablett, Stimubiotic, för barn. Flytt i Lund I början av maj flyttades verksamheten i Lund från två olika lokaler i St Lars-området till en lokal på Stora Södergatan i Lund. BioGaias verksamhet i Lund består av produktionsplanering, logistik, produktutveckling, kvalitetskontroll och laboratorium. Flytten innebar investeringar i maskiner och inventarier på 0,6 miljoner kronor. Munhälsostudie publicerad I slutet av juni publicerades studien avseende Reuteris effekt på blödande tandkött i Swedish Dental Journal. Studien visade att förekomsten av måttlig och svår gingivit (blödande tandkött) minskade med 60% efter fyra veckors användning. Studien genomfördes av Tandläkare Per Krasse i Malmö Förlängt avtal med Erina Avtalet med Erina avseende försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Japan förlängdes under tredje kvartalet. Avtal med Ewopharma BioGaia tecknade i oktober ett avtal med Ewopharma AG, Schweiz, som ger Ewopharma exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska droppar och tabletter i ett antal länder i Centrala Östeuropa. Båda produkterna kommer att säljas via apotek, under BioGaias varumärke, i Polen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Slovenien. Dessutom kommer tabletterna att säljas i Tjeckien och Ungern. Lansering beräknas ske Avtal med HSO Pharma för Tyskland I slutet av oktober tecknade BioGaia ett avtal med HSO Pharma, Österrike, som ger HSO exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och droppar i Tyskland. HSO säljer sedan juli BioGaias produkter genom apotek i Österrike. Även i Tyskland kommer produkterna säljas genom apotek. Tabletterna har BioGaias varumärke och dropparna HSO Pharmas varumärke. Lansering beräknas ske Studie visar att BioGaias probiotiska droppar halverar vårdtiden för för tidigt födda barn Under tredje kvartalet presenterades en studie som visar att BioGaias probiotiska droppar skyddar för tidigt födda barn mot infektioner orsakade av bakterier och jästsvampar. Vårdtiden för barnen minskade till närmare hälften jämfört med kontrollgruppen, tre veckor jämfört med sex veckor. Dotterbolag i Japan BioGaia startade under tredje kvartalet ett helägt dotterbolag i Hiroshima. Där arbetar en BioGaiaanställd från Sverige samt tre japaner. Bolaget ska lansera nya produkter under BioGaias varumärke på den japanska marknaden. Lansering beräknas ske Etableringen i Japan har ökat försäljningskostnaderna. LifeTop Cap LifeTop Cap är färdig för leverans till det franska bolag med vilket BioGaia har avtal. Kunden har dock inte gett besked om när lansering ska ske. Det är därför osäkert om lansering kommer att ske. Även om lansering inte sker räknar BioGaia med att bli ekonomiskt kompenserad för förlorad försäljning. BioGaia arbetar aktivt med att skaffa nya kunder för denna produkt. Avtal med Sunstar Suisse SA I mitten av november tecknade BioGaia avtal med Sunstar Suisse SA, ett av världens tio största munhälsoföretag. Avtalet ger företaget exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska munhälsoprodukter under kundens eget varumärke, på fyra viktiga marknader i Europa. Lansering beräknas ske Avtal för Indonesien BioGaia tecknade i november avtal med PT Kalbe Farma Tbk i Indonesien avseende rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och munhälsoprodukter i Indonesien. Lansering av produkterna beräknas ske under Utbildning för sjukvårdspersonal BioGaia anordnade i oktober en utbildning om probiotika för läkare, dietister och sjuksköterskor i Sverige. Föredragen behandlade bland annat probiotika vid olika tillstånd hos barn och vuxna till exempel diarré, allergi och inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen är granskad och godkänd av IPULS - Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Kursen var framgångsrik och BioGaia planerar fler kurser. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Övriga händelser under 2006 Nytt patent i USA I slutet av mars erhöll BioGaia patent i USA gällande antiinflammatorisk användning av vissa stammar av probiotiska lactobaciller. Antiinflammatoriska lactobaciller kan hejda inflammationer vilket öppnar ett brett användningsområde. Ett särskilt område där användningen av antiinflammatoriska lactobaciller är av intresse är vid inflammation i samband med Helicobacter pylori infektion. Helicobacter pylori kan i magsäcken orsaka gastrit och magsår samt även leda till magcancer. Avtal med Semper I mitten av januari 2007 tecknade BioGaia avtal med Semper AB. Avtalet ger Semper rättigheter att under namnet Semper Magdroppar sälja BioGaias probiotiska droppar i Sverige och i Norge. Lansering förväntas ske under Kolikstudie publicerad I början av 2007 publicerades kolikstudien med Reuteri i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Denna uppmärksammades i media av bland andra den amerikanska TV-kanalen ABC samt Sveriges radio P1 Vetenskapsradion. Studien visar Reuteris starka effekt mot kolik. Förvaltningsberättelse

4 Finansiell utveckling 2006 Koncernens omsättning uppgick till 86,8 (59,6) miljoner kronor vilket är en ökning med 46 procent jämfört med föregående år. Försäljningen ökade för alla produkter, men speciellt för droppar och tabletter. Försäljningen ökade på samtliga geografiska marknader, men framförallt i Europa. Bruttoresultatet uppgick till 59,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 20,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljningskostnaderna ökade med 3,8 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket beror på satsningen i Japan. Administrationskostnaderna minskade med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst beror på kostnader för tvisten med Milko som uppgick till 0,5 miljoner kronor första kvartalet Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 miljoner kronor, en minskning med 5,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. I föregående års forsknings- och utvecklingskostnader ingick en engångskostnad hänförlig till nedskrivning av BioGaias allergiprojekt. Bortsett från denna engångskostnad ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Inga utvecklingskostnader aktiverades under året jämfört med 1,3 miljoner kronor Avskrivningar av utvecklingskostnader uppgick till 3,5 (3,4) miljoner kronor. För utvecklingskostnader uppgick till 3,9 (3,7) miljoner kronor. Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. För vidare information se not 14. Miljöinformation BioGaia tillverkar själv inga produkter och kan därför i begränsad omfattning styra tillverkningsmetoder. Vidare är BioGaias produkter känsliga för temperatur, fukt och syre vilket ställer speciella krav på de förpackningsmaterial som används för BioGaias produkter. Inom dessa begränsningar försöker bolaget att använda material och tillverkningsmetoder som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. BioGaias engagemang för ekologi går djupare än detta eftersom de mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och normalt finns i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är helt baserade på ekologiskt biologiska principer. För att människan skall förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel. Det ekologiskt-biologiska tänkandet är således grunden för bolagets verksamhet. vidare information se not 14. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-20,7) miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet 2005 förbättrades resultatet med 16,5 miljoner kronor. I 2006 års resultat ingår en gratifikation till all personal på 0,4 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter) som kommer utbetalas i februari Vinst efter skatt uppgick till 2,7 (-19,8) miljoner kronor vilket är 22,5 miljoner kronor bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet förbättrades resultatet med 16,6 miljoner kronor. Årets skattekostnad avser skatt för det amerikanska dotterbolaget. BioGaia AB betalar ingen skatt då det finns ackumulerade underskottsavdrag. Efter årets vinst uppgår underskottsavdraget till 131,3 miljoner kronor i moderbolaget och 135,1 miljoner kronor i koncernen. Någon uppskjuten skattefordran redovisas ej. För vidare information se not 13. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 39,7 (48,3) miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 8,4 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bolaget har under 2006 givit ett villkorat aktieägartillskott på 2,9 miljoner kronor till bolagets intressebolag TwoPac AB. Vidare amorterade BioGaia lån till Industrifonden i december 2006 uppgående till 3,0 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 7,8 miljoner kronor vilket är en förbättring med 16,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Koncernens eget kapital uppgick till 74,5 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 82 (82) procent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (0,4) miljoner kronor. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. s omsättning uppgick till 86,9 (59,2) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 2,0 (-18,9) miljoner kronor. Verksamhet inom forskning och utveckling BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen. Forskning sker bland annat kring Reuterigenomet. Vidare arbetar bolaget med att ta fram nya probiotiska mjölksyrabakterier. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 (24,5) miljoner kronor vilket utgör 22 (30) procent av totala rörelsekostnader. Anledningen till den höga kostnaden 2005 är att bolaget gjorde en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader avseende allergiprojektet. Avskrivningar ingående i forsknings- och Affärsrisker BioGaias verksamhet är förknippad med såväl möjligheter som risker av olika slag. Vissa risker är av mer generell karaktär medan andra risker är mer specifika för bolaget. Avsnittet nedan är inte en total riskanalys utan pekar på faktorer av betydelse för den framtida utvecklingen. Beroendet av Reuteri Flertalet produkter är baserade på de positiva effekterna av användningen av Lactobacillus reuteri. Detta ger bolaget fördelar genom att en stor del av forskningsoch utvecklingsarbetet är gemensamt för de olika produkterna. Det kan vara riskfyllt med denna koncentration på endast en mjölksyrafamilj. Bolaget har tagit fram nya probiotikastammar från andra mjölksyrafamiljer som kommer att finnas med i det framtida sortimentet om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt. Produkter på marknaden BioGaia säljer inte direkt till slutkonsument utan produkterna säljs till företag som säljer produkterna vidare. Hittills har produkterna mestadels sålts under kundens egna varumärken. Det innebär också att företaget är beroende av att kunderna tror på produkterna och satsar de resurser som krävs för att nå lönsamhet. För att bolaget själv ska kunna påverka detta lanserades BioGaias egna varumärke i slutet av Forskning och utveckling BioGaia satsar mycket på forskning, kliniska studier och produktutveckling med målet att få fram hälsosamma och lönsamma produkter. Även om bolaget utför förstudier finns det alltid risk för att projekt helt eller delvis misslyckas eller att färdiga koncept inte uppskattas av potentiella kunder. Patent Till grund för BioGaias verksamhet finns ett stort antal patent. Det förekommer patentintrång men bolaget har hittills lyckats avvärja dessa. Bevakningen av patenträttigheterna fortgår men det finns inga garantier för att framtida patentintrång inte kommer att orsaka bolaget skada. BioGaia arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakningen. Personal Bolagets viktigaste resurs är de anställda. Verksamheten är helt beroende av kunnandet hos personalen och det är väsentligt för bolagets utveckling att kunna attrahera och behålla kunnig och motiverad personal också i framtiden. Förvaltningsberättelse

5 Produktansvarsförsäkring BioGaia har en produktansvarsförsäkring som ger ett skydd upp till 60 miljoner kronor per skadetillfälle maximerat till 120 miljoner kronor per år. Försäkringen gäller över hela världen. Finansiell riskhantering Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. Valutarisker BioGaia handlar med olika valutor men minimerar valutariskerna genom att i första hand teckna avtal med kunder och leverantörer i svenska kronor. I de fall avtalen görs i utländsk valuta väljs främst EUR eller USD. I dessa valutor har bolaget både intäkter och kostnader varför valutarisken minskar. Under 2006 hade bolaget ett kassaflödesöverskott på cirka EUR och cirka USD. BioGaia har även ett överskott i DKK. Med den ökande omsättningen ökar valutariskerna varför bolaget har gjort vissa terminssäkringar i EUR. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 2006 till 36 (33) personer fördelade på 20 kvinnor och 16 män. I ledningsgruppen ingår 6 män och 2 kvinnor. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet och har under 2006 deltagit i ett projekt med 12 andra företag som heter Jämställdhet som framgångsfaktor anordnat av IVL. Bland annat har bolagets jämställdhetspolicy förbättrats och konkretiserats som ett resultat av detta projekt. Under 2006 nyanställdes fyra personer samtidigt som en person sade upp sig. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju ledamöter. En styrelseledamot, Jan Annwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är anställd i bolaget och dessutom stor aktieägare. En annan styrelseledamot, Thomas Flinck, tillhör företagsledningen i annat företag där Jan Annwall är styrelseledamot. Resterande fem är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, organisation och förvaltning. Styrelsen hade sju protokollförda sammanträden samt ett strategiseminarium under Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. På strategiseminariet diskuterades bolagets långsiktiga strategier. Ränterisker Koncernen har inga ränterisker. Kreditrisker BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar och lån till intressebolag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Befintliga kunder har kreditgränser för att minimera riskerna. Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla maskiner för produktion av leveranssystem (BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap). BioGaia har flera försäljningskontrakt för BioGaias probiotiska sugrör och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk ej föreligger för lånet. Bolagsstyrning Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande tillser att det inför årsstämman inhämtas synpunkter från de större aktieägarna avseende styrelsens sammansättning så att ett förslag kan presenteras på stämman. Kod för bolagsstyrning som infördes från och med den 1 juli 2005 gäller ej för BioGaia då den endast omfattar företag som är inregistrerade på börs och andra noterade företag med ett börsvärde överstigande 3 miljarder svenska kronor. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen BioGaias mål är att, med en i stort sett bibehållen kostnadsnivå, ökad omsättning från existerande kunder samt nyförsäljning, nå en god långsiktig avkastning. Med en stark produktportfölj innehållande ett antal innovativa produkter, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut. Likviditetsrisker Överlikviditet placeras till bankränta eller i räntepapper med hög rating. Kassaflödesrisker BioGaia hade under 2006 ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på 7,8 (-8,8) miljoner kronor. Efter rörelsekapitalförändringar uppgår kassaflödet till -0,8 (-10,0) miljoner kronor. Det totala kassautflödet uppgår till -8,4 (-14,0) miljoner kronor. Det är företagets bedömning att något kapitaltillskott ej är nödvändigt innan det totala kassaflödet blir positivt. Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. För vidare information se sida 10. Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minimerar bolagets prisrisk. Förslag till behandling av ansamlad förlust Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget, kronor: Balanserad förlust: Årets vinst : Total ansamlad förlust: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten överförs i ny räkning. Förvaltningsberättelse

6 Koncernen Resultaträkningar (Not 2) Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not 6 6 Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelsekostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: s aktieägare Minoritetsintressen Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor 0,16 1,15 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,16 1,15 Antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av kortfristiga placeringar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Koncernen

7 Balansräkningar Belopp i tkr Not Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Depositioner EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa anläggningstillgångar Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 19, Fordringar på intresseföretag 20, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 23, Likvida medel Skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder SUMMA TILLGÅNGAR Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen 28 Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Reserver Överkurs- Omräknings- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond reserv resultat kapital Ingående eget kapital års omräkningsdifferens Överföring från överkursfond till reservfond Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital års omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital Koncernen

8 Resultaträkningar Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Årets resultat Erhållna räntor Erlagda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

9 Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Summa finansiella tillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Balansräkningar Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Lån Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Överkurs- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond resultat kapital Ingående eget kapital års resultat Överföring från överkursfond till reservfond Utgående eget kapital års resultat Utgående eget kapital w

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år Innehållsförteckning Sida: Not 1 Redovisningsprinciper 10 Not 2 Avvecklad verksamhet 12 Not 3 Rapportering för segment 12 Not 4 Intäkter 12 Not 5 Övriga rörelseintäkter 12 Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare 12 Not 7 Revisorernas arvode 13 Not 8 Övriga rörelsekostnader 13 Not 9 Andelar i intresseföretags resultat 14 Not 10 Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag 14 Not 11 Finansiella intäkter 14 Not 12 Finansiella kostnader 14 Not 13 Skatt på årets resultat 14 Not 14 Immateriella anläggningstillgångar 14 Not 15 Materiella anläggningstillgångar 15 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 15 Not 17 Fordringar på intresseföretag 16 Not 18 Varulager 16 Not 19 Kundfordringar 16 Not 20 Transaktioner med närstående 16 Not 21 Övriga fordringar 16 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Not 23 Kortfristiga placeringar 17 Not 24 Finansiella tillgångar och skulder 17 Not 25 Aktiekapital 18 Not 26 Övriga skulder 18 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 18 Not 29 Policy för finansiell riskhantering 18 Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 18 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR30:05 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall moderbolagets tillämpning av ÅRL begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget. Standarder, ändringar och tolkningar som gäller 2006 men som inte fått några effekter för koncernen * IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring) * IAS 21 Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet (ändring) * IAS 39 Säkringsredovisning för kassaflödessäkringar av prognostiserade transaktioner mellan koncernföretag (ändring) * IAS 39 och IFRS 4 Finansiella garantiavtal (ändring) * IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal (tolkningsuttalande) * IFRIC 5 Rättigheter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljö-återställande åtgärder (tolkningsuttalande) * IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad (tolkningsuttalande) Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen * IAS 1 Tillägg - Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Tillägget träder i kraft den 1 januari 2007 och kan komma att innebära utökade tilläggsupplysningar i årsredovisningen. * IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden träder i kraft 1 januari 2007 och kommer att påverka upplysningarna om finansiella instrument. * IFRS 8 Rörelsesegment Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och kommer att påverka upplysningarna om segmenten. * IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar (tolkningsuttalande) Tolkningsuttalandet gäller för räkenskapsår som inleds den 1 november 2006 eller senare. IFRC 10 anger att förbuden mot återföring av nedskrivningar enligt IAS 36 och IAS 39 ska ha företräde före de mer allmänna reglerna i IAS 34. Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte bedöms vara relevanta för koncernen för närvarande * IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer (tolkningsuttalande) * IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 (tolkningsuttalande) * IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (tolkningsuttalande) * IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag (tolkningsuttalande) * IFRIC 12 Service concessions Arrangements (tolkningsuttalande) Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår de företag över vilka moderbolaget har bestämmande inflytande. Grund för rapporternas upprättande De finansiella rapporterna är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden om inte annat anges. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 30. Intresseföretag Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justerats med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avvecklade verksamheter Bolaget tillämpar IFRS5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter, vad gäller Fermentationsrörelsen som avyttrades En uppdelning görs mellan avvecklade verksamheter och kvarvarande verksamheter. Noter

11 Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsoch fraktvillkor. Royalty redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objektet, i allt väsentligt, ej överförts till BioGaia. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. Pensioner Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. Pensionsförsäkringspremierna kostnadsförs löpande. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas dels på temporära skillnader, dels på skattemässiga underskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om redovisning skall ske av uppskjutna skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen. Sådana skattefordringar redovisas i den utsträckning det bedöms som sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga i framtiden. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång i den mån samtliga kriterier enligt IAS 38, Immateriella tillgångar är uppfyllda. Utvecklingskostnader som aktiveras avser direkta kostnader, inklusive arbetstid, förutom marknadsföringskostnader samt skälig del av indirekta kostnader. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 10 år 5 10 år Licensrättigheter 5 år 5 år Varumärken 5 år 5 år Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner 5 år 5 år Inventarier och datorer 3 5 år 3 5 år Avskrivning påbörjas då projekten är klara och produkterna börjar säljas. Avskrivningstiden varierar mellan 5 10 år beroende på projektets uppskattade nyttjandeperiod. Det enda projektet som skrivs av på mer än 5 år är projektet Animal Health för vilket avskrivningstiden överensstämmer med försäljningsavtalets längd. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisker beaktas därvid. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i resultaträkningen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, kundfordringar och lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, förskott från kunder och låneskulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende på hur de har klassificerats enligt nedan. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Investeringar som hålles till förfall samt Andra finansiella skulder Noter

12 Not 2 Avvecklad verksamhet Den 1 juli 2002 avyttrades rörelsen i BioGaia Fermentation till Novozymes AB. Nedan visas uppdelning mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avvecklats, i enlighet med IFRS Femårsöversikt. Avvecklad verksamhet Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Omsättning Nettoresultat Resultat per aktie, kr 0,16 1,15 1,35 0,76 2,52 0,26 Kassaflöde från löpande verksamheten från investeringsverksamheten från finansieringsverksamheten Not 3 Rapportering för segment Nettoomsättning per geografisk marknad Koncernen Europa USA och Canada Asien Övriga världen Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Animal Health kan komma att utgöra ett segment i framtiden men för 2006 uppgick omsättningen hänförlig till Animal Health till 0,4 (0,7) procent av den totala omsättningen. Koncernens tillgångar, som uppgår till (87 153) tkr är till mer än 90% lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar i materiella och immateriella tillgångar, som uppgår till (1 728) tkr, har till mer än 90% skett i Europa. Not 4 Intäkter Koncernen Royalty Produktintäkter Not 5 Övriga rörelseintäkter Koncernen EU-bidrag Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kursvinster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare Medelantalet anställda per land varav varav 2006 män 2005 män Sverige Dotterbolag Japan 1 1 USA 2 2 Totalt dotterbolagen Koncernen totalt Den 31 december 2006 uppgick antalet anställda i koncernen till 36 (33). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD anställda VD anställda Sverige Dotterbolag Japan USA Totalt i dotterbolag Totalt i koncernen Totala löner och sociala kostnader Koncernen Löner och andra ersättningar Pensionskostnader, styrelse och VD Pensionskostnader, övriga anställda Övriga sociala kostnader Totalt Noter

13 Forts. not 6 Sjukfrånvaro i moderbolaget i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 5% 4% Varav långtidssjukfrånvaro 89% 41% Sjukfrånvaro för män 3% 1% Sjukfrånvaro för kvinnor 6% 6% Anställda år 7% 3% Övriga anställda 1% 4% Åldersgrupper som har färre än 10 anställda redovisas i raden övriga anställda. Pensioner och sjukförsäkringar Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. För samtliga anställda över 28 år betalas följande pensionsförsäkringspremie i förhållande till lön: Pensionsmedförande lön inom intervallen: 0 7,5 basbelopp 7,5 20 basbelopp basbelopp Premie: 6% 15% 6% Samtliga anställda förutom VD och vice VD omfattas av sjukförsäkring, med förmåner, utöver Försäkringskassans ersättning, enligt uppställning. Individen ersätts med följande belopp: 0 7,5 7, Lön inom intervallen: basbelopp basbelopp basbelopp Sjukersättning efter 3 månader 0% 65% 33% Förtidspension 15% 65% 33% Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med VD och vice VD utgör koncernledningen. En ledande befattningshavare arbetar som konsult sedan maj Ersättning till VD beslutas genom att styrelsen ger styrelseordförande i uppdrag att förhandla med VD. Efter förhandlingen tas beslut av styrelsen. Forts. not 6 Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om 18 månader för VD och vice VD. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd dock minst 3 månader. För VD och vice VD betalas sjukförsäkring innebärande en ersättning om 74% av lönen i sjukersättning efter tre månader och vid förtidspension. För övrigt har VD samma förmåner som övriga anställda, dvs pensionsförsäkring och friskvård. Inga avtal om avgångsvederlag finns vare sig för VD eller övriga ledande befattningshavare. Fördelning mellan antal kvinnor och män Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Ledning inklusive VD Not 7 Revisorernas arvode Lindebergs Grant Thornton Revisionsuppdrag Andra uppdrag Cherry, Bekaert & Holland, L.L.P. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen Kursförluster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Ersättningar och övriga förmåner under året Pensions- Rörlig Övriga försäkring inkl Övrig Styrelsearvode Grundlön ersättning förmåner sjukförsäkring ersättning Summa Styrelsens ordförande Ingvar Wiberger Styrelseledamot Jan Annwall (v VD) Styrelseledamot David Dangoor Styrelseledamot Stefan Elving Styrelseledamot Thomas Flinck Styrelseledamot Stina Gestrelius Styrelseledamot Paula Zeilon VD Peter Rothschild Andra ledande befattningshavare (6 personer) Kommentarer till tabellen Övrig ersättning till annan ledande befattningshavare avser konsultarvode till en f d anställd som from maj 2003 arbetar som konsult åt företaget och är med i ledningsgruppen. Övriga förmåner avser friskvård. Noter

14 1414 Not 9 Andelar i intresseföretags resultat Andel av TwoPac ABs resultat Not 10 Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag Råvaror och förnödenheter Förändring av lager av färdiga produkter Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Upplösning av reserv Övriga rörelsekostnader I posten administrationskostnader ingår leasingavgifter med 110 (89) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minmileaseavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 100 Inom två till fem år: 119 Forts. not 13 I koncernen har uppskjutna skattefordringar ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till ( ) tkr. Underskott om tkr är hänförliga till de svenska bolagen varför inga fastställda förfallotidpunkter finns. Underskott om tkr är hänförliga till det japanska dotterbolaget och förfallotidpunkten för dessa är räkenskapsåret Not 14 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen och moderbolaget Balanserade Totala Ackumulerade anskaffningsvärden utgifter för Licenser, immateriella utv.arbete varumärken tillgångar Ingående balans Anskaffningar Nedskrivningar Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Nedskrivningar Utgående balans Konernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 4,0 miljoner kronor varav 3,8 miljoner kronor avser moderbolaget. Koncernens hyror förfaller till betalning med 1,6 miljoner kronor inom ett år och 2,4 miljoner kronor inom två till fem år. Not 11 Finansiella intäkter Koncernen Ränteintäkter Ränteintäkter Not 12 Finansiella kostnader Koncernen Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 35 6 Uppskjuten skatt 35 6 Skillnaden mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Skatteeffekt på temporära skillnader Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Återföring av avskrivning av nedskrivet projekt Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Utgående balans Redovisade värden Per Per Per I aktiverade kostnader ingår internt upparbetade och externt förvärvade tillgångar. Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Forsknings- och utvecklingskostnader Avskrivningar påbörjas då projekten är klara och produkterna börjar säljas. Projektet LifeTop Cap är klart men osäkerhet råder om när intäkter börjar genereras varför avskrivning har påbörjats i slutet av Avskrivningstiden varierar mellan 5-10 år beroende på projektets uppskattade nyttjandeperioder. Avskrivning har påbörjats för samtliga projekt. Dessa avser främst Probiotiska tuggtabletter, Probiotiska droppar, Probiotiska sugrör, Animal Health-produkter, munhälsoprodukter samt LifeTop Cap. Dessa projekt är fullt avskrivna inom 1 6 år. Noter

15 Forts. not 14 Nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Forsknings- och utvecklingskostnader BioGaias allergistudie, som startades 2001, avslutades i slutet av Barnen som fick Reuteri hade signifikant högre nivåer av den levande bakterien i sin mag- tarmkanal jämfört med barn som fick placebo. Incidensen av eksem, som i allmänhet är det tidigaste symptomet på allergi de två första levnadsåren, påverkades inte signifikant av Reuteri. BioGaia beslutade att skriva ned samtliga balanserade utvecklingskostnader för allergiprojektet, totalt 10,8 miljoner kronor Beloppet ingick i bolagets forsknings- och utvecklingskostnader. Totala utgifter för forskning och utveckling Totala utgifter för forskning och utveckling Under året aktiverade utvecklingskostnader FoU-utgifter som ej aktiverats Nedskrivningar Upplösning av reserv Avskrivningar ingående i FoU-kostnader Resultatpåverkande FoU-kostnader Not 15 Materiella anläggningstillgångar Forts. not 15 Redovisade värden Per Per Per Totala Produktions- Inventarier materiella maskiner och datorer tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Anskaffningar Avyttringar Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Avyttringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Avyttringar Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Avyttringar Utgående balans Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Totala Produktions- Inventarier materiella maskiner och datorer tillgångar Redovisade värden Per Per Per Ingående balans Anskaffningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Kostnad såld vara Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Anskaffningar aktier i BioGaia Japan Inc. 569 Bokfört värde vid årets slut Utgående balans Noter

16 1616 Forts. not 16 Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag Andel Bokfört Dotterföretag/Org.nr/Säte Antal andelar i % värde Biogaia Biologics Inc. / /Raleigh, NC, USA TriPac AB / /Lund BioGaia Japan Inc. / /Hiroshima, Japan Det amerikanska dotterbolaget Biogaia Biologics Inc. s tillgångar har omräknats till balansdagens kurs 6,85 (7,96) kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till genomsnittskurs 7,38 (7,47) kronor. Det japanska dotterbolaget BioGaia Japan Inc. s tillgångar har omräknats till 0,058 kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till 0,063 kronor. De omräkningsdifferenser som härvid uppstår redovisas direkt mot koncernens eget kapital. Av moderbolagets inköp har 2,7 (3,0) procent skett från koncernbolag. Av moderbolagets försäljning har 0,5 procent skett till koncernbolag. Not 18 Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Bolagets inkuransreserv uppgår till 140 (143) per 31 december En individuell bedömning av inkuransreserven har gjorts. Not 19 Kundfordringar Bolaget har redovisat en förlust på 0 (42) tkr för nedskrivning av sina kundfordringar under Förlusten föregående år har inkluderats i posten administrationskostnader. Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Villkorade aktieägartillskott Andel av årets resultat Nedskrivning av andelar i intresseföretag Bokfört värde vid årets slut Nedskrivning av andelar i intresseföretag till det koncernmässiga värdet har skett i moderbolaget. Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag TwoPac AB/ /Eslöv Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Resultat Antal andelar Andel i % Kapitalandelens värde i koncernen Bokfört värde i moderbolaget I och med att bolaget inte har bestämmande inflytande i TwoPac AB, redovisas andelar i intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden. Not 17 Fordringar på intresseföretag Vid årets början Utbetalning av lån Utgående balans vid årets slut Bolaget har lämnat lån till bolagets intressebolag TwoPac AB. Lånen används huvudsakligen för att utveckla maskiner för produktion av Life Top-produkter. Not 20 Transaktioner med närstående Koncernen äger 50% av TwoPac AB och redovisar det som ett intresseföretag. Följande transaktioner har skett med TwoPac AB Ränteintäkter Köp av varor Inköp av maskiner och inventarier 300 Varor köps på basis av självkostnadspris plus vinsttillägg. Utgående balanser vid årets slut var följande: Långfristiga fordringar på närstående Långfristiga fordringar TwoPac AB För långfristig fordran på TwoPac AB se också Not 17 och 24. Kortfristiga mellanhavande med närstående Kortfristiga fodringar TwoPac AB Kortfristiga skulder TwoPac AB Annwall & Rothschild Investment AB äger A-aktier och B-aktier vilket motsvarar 15,9 procent av kapitalet och 39,4 procent av rösterna. Annwall & Rothschild Investment AB ägs av Peter Rothschild och Jan Annwall som är VD respektive vice VD i moderbolaget. Inga transaktioner har ägt rum mellan BioGaia och Annwall & Rothschild Investment AB. För vidare information se not 6, ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Not 21 Övriga fordringar Momsfordran Skattefordran Övriga fordringar I beloppet övriga fordringar ingår en fordran på en av bolagets leverantörer avseende ett reklamationsärende. Noter

17 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Not 23 Kortfristiga placeringar Noterade värdepapper 830 Aktierna är värderade till köpkursen på balansdagen vilken överensstämmer med anskaffningskursen varför inga värdeförändringar redovisats i resultaträkningen. Not 24 Finansiella tillgångar och skulder Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålles till förfall, kundfordringar och lånefordringar samt andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Koncernens finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser likvida medel och kortfristiga placeringar. De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen och värderas till balansdagskurs Tillgångar (tkr) Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat värde värde värde värde Likvida medel i SEK Likvida medel i EUR Likvida medel i USD Likvida medel i JPY Likvida medel i DKK Kortfristiga placeringar Summa tillgångar Investeringar som hålles till förfall Koncernen har inga innehav av investeringar som hålles till förfall. Kundfordringar och lånefordringar Koncernens innehav av lånefordringar avser lån till intresseföretag. Lånet till intresseföretag värderas till upplupet anskaffningsvärde. Lånet löper tillsvidare och förlängs med 12 månader i taget. Lånet beräknas att återbetalas inom fyra år Verkligt Redovisat Maximal Verkligt Redovisat Maximal värde värde kreditrisk värde värde kreditrisk Lån till Intresseföretag Kundfordringar Kortfristig fordran på intresseföretag Summa kundfordringar och lånefordringar Ränterisker Ränterisken för lånefordringar illustreras nedan: Ränteomförhandling/ränteförfall > 1 år men < 1 år från < 5 år från > 5 år från balansdagen balansdagen balansdagen Utan ränta Totalt Lån till intresseföretag Ränta till intresseföretag Stibor 3 m. +1,75% Noter

18 18 18 Forts. not 24 Andra finansiella skulder Koncernens andra finansiella skulder består av leverantörsskulder och förskott från kunder. Lånet från Industrifonden har återbetalats i sin helhet i december Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat värde värde värde värde Lån från Industrifonden Leverantörsskulder Förskott från kunder Summa andra finansiella skulder Not 25 Aktiekapital Antalet aktier uppgår till A-aktier och B-aktier, totalt aktier. Not 26 Övriga skulder Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Valutarisker BioGaia handlar med olika valutor men minimerar valutariskerna genom att i första hand teckna avtal med kunder och leverantörer i svenska kronor. I de fall avtalen görs i utländsk valuta väljs främst EUR eller USD. I dessa valutor har bolaget både intäkter och kostnader varför valutarisken minskar. Under 2006 hade bolaget ett kassflödesöverskott på cirka EUR och USD. BioGaia har även ett överskott i danska kronor. Med den ökade omsättningen ökar valutariskerna varför bolaget har gjort vissa terminsäkringar i EUR. Ränterisker Koncernern har inga ränterisker. Kreditrisker Koncernens kreditrisker är knutna till kundfordringar och lån till intresseföretag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Befintliga kunder har kreditgränser för att minimera riskerna. Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla maskiner för produktion av leveranssystem (BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap). BioGaia har flera försäljningskontrakt för det probiotiska sugröret och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk ej föreligger för lånet. Likviditetsrisker Överlikviditet placeras till bankränta eller i räntepapper med hög rating. Kassaflödesrisker Bolaget hade under 2006 ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på 8 (-9)miljoner kronor. Efter rörelsekapitalförändringar uppgår kassaflödet till -1 (-10) miljoner kronor. Det totala kassaflödet uppgår till -8 (-14) miljoner kronor. Per den 31 december 2006 uppgick likvida medel till 40 (48) miljoner kronor. Det är företagets bedömning att något kapitaltillskott ej är nödvändigt innan kassaflödet blir positivt. Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader v Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter v Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Not 29 Policy för finansiell riskhantering Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering: Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minimerar bolagets prisrisk. Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vissa källor till osäkerhet i redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. Andelar i intresseföretag samt fordran på intresseföretag Andelar i intresseföretag och fordran på intresseföretag uppgår till totalt 10,6 miljoner kronor i koncernen respektive moderbolaget. Intresseföretagets, TwoPac ABs, huvudsakliga verksamhet är utveckling av maskiner för och tillverkning av BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap för BioGaias räkning. BioGaia har flera försäljningskontrakt för det probiotiska sugröret och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av andra produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk eller nedskrivningsbehov ej föreligger på balansdagen. BioGaias kontrakt garanterar dock inga framtida intäkter för TwoPac. Skulle BioGaias satsning på dessa leveranssystem helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva av delar av eller hela det aktiverade beloppet. En total nedskrivning motsvarar 14 procent av koncernens och moderbolagets egna kapital. Immateriella anläggningstillgångar Bolaget har aktiverat totalt 11,4 miljoner kronor i balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Av dessa utgör 3 miljoner kronor projektet LifeTop Cap. Bolaget har ett kontrakt på LifeTop Cap. Dessutom finns ett antal förfrågningar från flera potentiella kunder. Bolagets bedömning är att intäkterna för LifeTop Cap kommer ge god lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger per balansdagen. Skulle satsningen helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva ned delar av eller hela projektet om totalt 3 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av koncernens och moderbolagets egna kapital. Projektet är färdigställt men osäkerhet råder om när intäkter börjar genereras varför avskrivning har påbörjats i slutet av Noter

19 Stockholm den 14 februari 2007 Ingvar Wiberger Ordförande Peter Rothschild Verkställande direktör Jan Annwall David Dangoor Stefan Elving Thomas Flinck Stina Gestrelius Paula Zelion Min revisionsberättelse har lämnats den 14 februari 2007 Lena de Rosche Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsberättelse Till årsstämman i BioGaia AB (publ.) Org.nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i BioGaia AB (publ.) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 14 februari 2007 Lena de Rosche Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Noter

20 BioGaia-aktien Siffror inom parentes avser föregående år 2020 Börshandel BioGaia ABs B-aktie noteras sedan maj 1998 på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. Under 2006 omsattes aktier till ett värde av drygt 390 (110) mkr vilket motsvarar cirka 13 (7) miljoner aktier. Antalet aktieägare var (7 113) den 31 december Antalet aktier i BioGaia AB uppgår till A-aktier och B-aktier. Kursutveckling Aktiekursen steg från 19,30 till 40,50 under Årets högsta slutkurs var 42,70 kronor. Börsvärde per den 31 december 2006 var cirka 700 (330) mkr. Utdelningspolicy Bolaget har för närvarande inga utdelningsbara medel. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn tas till bolagets resultatutveckling, investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse. Aktiefördelning ( ) Totalt antal ägare Antal värdepapper BioGaias största aktieägare den 31 december 2006 A-aktier B-aktier Antal röster Aktiekapital Kapital Röster tusental tusental tusental tkr procent procent Annwall & Rothschild Inv. AB ,9% 39,4% Jane och Lars Hallén ,1% 4,4% Banco Teknik & Innovationsfond ,7% 2,6% David E.R Dangoor ,0% 2,2% Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,0% 2,1% LGT Bank in Liechtenstein AG ,7% 1,9% CR Suisse Lux SA PB ,9% 1,4% Gustavus Capital Asset Mgmt ,9% 1,4% Caroline Hamilton ,8% 1,3% Hamilton Invest AB ,5% 1,1% Övriga ,5% 42,2% Totalt ,0% 100,0% Revisionsberättelse

Pressmeddelande 26 oktober, 2006 (8 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2006

Pressmeddelande 26 oktober, 2006 (8 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Pressmeddelande 26 oktober, 2006 (8 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 62,1 (44,7) miljoner

Läs mer

- Omsättningen uppgick till 36,1 (26,4) miljoner kronor, en ökning med 9,7 miljoner kronor (37%) jämfört med motsvarande period föregående år.

- Omsättningen uppgick till 36,1 (26,4) miljoner kronor, en ökning med 9,7 miljoner kronor (37%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 22 april, 2008 (10 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 36,1 (26,4) miljoner

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Pressmeddelande 28 april 2005 (6 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Finansiell utveckling under kvartalet

Pressmeddelande 28 april 2005 (6 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Finansiell utveckling under kvartalet Pressmeddelande 28 april 2005 (6 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Finansiell utveckling under kvartalet - Omsättningen uppgick till 11,5 miljoner kronor, en ökning med 3,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BioGaias allergiprojekt 2005 förbättrades resultatet med 16,6 miljoner kronor.

BioGaias allergiprojekt 2005 förbättrades resultatet med 16,6 miljoner kronor. Pressmeddelande 14 februari, 2007 (10 sidor) BioGaia AB Bokslutskommuniké 2006 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 86,8 (59,6) miljoner kronor, en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Pressmeddelande 23 augusti, 2007 (10 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007

Pressmeddelande 23 augusti, 2007 (10 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 Pressmeddelande 23 augusti, 2007 (10 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2007 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 51,2 (41,2) miljoner

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

- Omsättningen uppgick till 52,2 (36,1) miljoner kronor, en ökning med 16,1 miljoner kronor (45%) jämfört med motsvarande period föregående år.

- Omsättningen uppgick till 52,2 (36,1) miljoner kronor, en ökning med 16,1 miljoner kronor (45%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 22 april, 2009 (10 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 52,2 (36,1) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BioGaia tecknade i december ett femårigt avtal med HSO Pharma som än 3 timmar och 20 minuter per dag när studien startade.

BioGaia tecknade i december ett femårigt avtal med HSO Pharma som än 3 timmar och 20 minuter per dag när studien startade. Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år 2 2 Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer 556380-8723, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Avgångsredovisning för räkenskapsåret

Avgångsredovisning för räkenskapsåret Avgångsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-22 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresfastigheter Holding IV Vit AB i likvidation avger härmed följande följande redovisning, för tid

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Pressmeddelande 25 oktober, 2007 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2007

Pressmeddelande 25 oktober, 2007 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Pressmeddelande 25 oktober, 2007 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) - Omsättningen uppgick till 74,6 (62,1) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2014 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2014 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer