Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sida: Viktiga händelser under 2006"

Transkript

1 Årsredovisning 2006

2 2 2 Innehållsförteckning Sida: Förvaltningsberättelse BioGaia AB 2 Viktiga händelser under Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång 3 Finansiell utveckling Verksamhet inom forskning och utveckling 4 Miljöinformation 4 Affärsrisker 4 Finansiell riskhantering 5 Personal 5 Styrelsens arbete 5 Bolagsstyrning 5 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 5 Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) 5 Förslag till behandling av förlust 5 Koncernen Resultaträkning 6 Kassaflödesanalys 6 Balansräkning 7 Eget kapitalrapport 7 Resultaträkning 8 Kassaflödesanalys 8 Balansräkning 9 Eget kapitalrapport 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Styrelsens underskrift 19 Revisionsberättelse 19 BioGaia-aktien 20 Fem år i sammandrag 21 Styrelse och ledning BioGaias forskning är fokuserad på olika probiotika för mag-tarmområdet, för immunförsvaret och för oral hälsa. Omfattande kliniska studier visar att BioGaias olika probiotiska produkter stimulerar människans immunsystem, skyddar mot mag- och förkylningssjukdomar, minskar risken för biverkningar från antibiotika, minskar graden av H. pylori-infektioner, reducerar kolik hos spädbarn samt minskar tandköttsinflammationer och risken för karies. BioGaia säljer främst färdiga probiotiska produkter, såsom tabletter, droppar, munhälsoprodukter (tuggummin och sugtabletter) samt sugrör och kapsyler med probiotika men även licensrättigheter för användandet av Reuterikulturer i kunders produkter såsom yoghurt och välling. BioGaias produkter säljs genom nutritions-, livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och foderföretag i närmare 30 länder över hela världen. BioGaia har patentskydd på användningen av Reuteri på alla väsentliga marknader. BioGaia har 36 anställda varav 16 i Stockholm, 15 i Lund, 2 i Raleigh, USA och 3 anställda i Hiroshima, Japan. BioGaia ABs B-aktie är noterad på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. Viktiga händelser under 2006 Nya försäljningsavtal Avtal med Novartis I januari tecknade BioGaia avtal med Novartis Consumer Health SA i Schweiz. Avtalet ger Novartis rättigheter att använda Reuteri och BioGaias leveranssystem på marknaden för medicinsk nutrition. Affärsenheten Novartis Medical Nutrition erbjuder ett helt sortiment av produkter inom enteral nutrition. Avtal i Fjärran Östern I början av januari tecknades ett nytt långt avtal med Chichiyasu, som BioGaia arbetar med sedan 10 år tillbaka, avseende försäljning av mejeriprodukter med Reuteri i Japan. Vidare rapporterades att två ytterligare avtal tecknats i Fjärran Östern, dels med Biolife i Malaysia för distribution av BioGaias probiotiska droppar via apotek, dels med Age D or Health Care i Singapore för distribution av oljedroppar och tabletter. Förvaltningsberättelse Siffror inom parentes avser föregående år Avtal med Forest Laboratories BioGaia tecknade i mars ett avtal med det engelska läkemedelsbolaget Forest Laboratories UK Ltd. Avtalet ger Forest exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Storbritannien och Irland. Forest Laboratories är marknadsledande när det gäller kolikprodukter i Storbritannien. Dropparna lanserades under tredje kvartalet. Styrelsen och verkställande direktören för BioGaia AB (publ.) organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret De finansiella rapporterna godkändes för utfärdande av moderbolagets styrelse den 14 februari BioGaia AB BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia har även utvecklat unika leveranssystem, såsom sugrör och kapsyl med probiotika, som gjort det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet. Avtal med Ferring Pharmaceuticals I mars tecknades avtal med det schweiziska läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals. Avtalet gav Ferring exklusiva rättigheter att sälja BioGaias probiotiska droppar i Spanien, Portugal, Tjeckien och Ungern. I avtalet ingick även option på ytterligare ett antal länder. Under sommaren utökades avtalet att även gälla Canada, och ett antal länder i Mellersta Östern. Dropparna kommer att säljas under BioGaia-varumärket. Registreringsprocessen pågår och lansering kommer att ske så snart godkännande erhållits i respektive land. Förlängt avtal med Thebe Thebe Medicare säljer sedan tidigare BioGaias probiotiska tabletter, droppar och sugrör i Sydafrika. I mars tecknades ett nytt långsiktigt exklusivt avtal med Thebe då det tidigare avtalet gick ut. Förvaltningsberättelse

3 Utvidgat avtal med Laboratorios Casen BioGaia sålde tidigare BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal via Cantabria. Under första kvartalet tecknades ett avtal angående försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Spanien och Portugal med Laboratorios LIVA-försäljningen upphörde Procordia beslutade under första kvartalet 2006 att upphöra med försäljningen av LIVA-produkterna i Sverige. Då BioGaias försäljning till Procordia var begränsad har beslutet inneburit en mycket marginell effekt på BioGaias resultat. Casen. BioGaia har sedan tidigare avtal med Casen angående BioGaias probiotiska sugrör som Casen säljer tillsammans med en vätskeersättningsdryck via apotek. Vidare har avtalet med Casen utvidgats att även gälla försäljning av portionspåsar innehållande vätskeersättning och Reuteri. Produkten är avsedd för barn och säljs även den via apotek. Avtal med Laboratoire Physcience BioGaia tecknade i april avtal med Laboratoire Physcience avseende försäljning av Reuteritabletter i Frankrike och Belgien. Under tredje kvartalet utökades avtalet att även gälla försäljning av BioGaias probiotiska sugrör, innehållande Reuteri, i Frankrike. Produkterna lanserades i Frankrike i september och säljs på apotek. Sugrören säljs tillsammans med en immunstimulerande brustablett, Stimubiotic, för barn. Flytt i Lund I början av maj flyttades verksamheten i Lund från två olika lokaler i St Lars-området till en lokal på Stora Södergatan i Lund. BioGaias verksamhet i Lund består av produktionsplanering, logistik, produktutveckling, kvalitetskontroll och laboratorium. Flytten innebar investeringar i maskiner och inventarier på 0,6 miljoner kronor. Munhälsostudie publicerad I slutet av juni publicerades studien avseende Reuteris effekt på blödande tandkött i Swedish Dental Journal. Studien visade att förekomsten av måttlig och svår gingivit (blödande tandkött) minskade med 60% efter fyra veckors användning. Studien genomfördes av Tandläkare Per Krasse i Malmö Förlängt avtal med Erina Avtalet med Erina avseende försäljning av BioGaias probiotiska tabletter i Japan förlängdes under tredje kvartalet. Avtal med Ewopharma BioGaia tecknade i oktober ett avtal med Ewopharma AG, Schweiz, som ger Ewopharma exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska droppar och tabletter i ett antal länder i Centrala Östeuropa. Båda produkterna kommer att säljas via apotek, under BioGaias varumärke, i Polen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Slovenien. Dessutom kommer tabletterna att säljas i Tjeckien och Ungern. Lansering beräknas ske Avtal med HSO Pharma för Tyskland I slutet av oktober tecknade BioGaia ett avtal med HSO Pharma, Österrike, som ger HSO exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och droppar i Tyskland. HSO säljer sedan juli BioGaias produkter genom apotek i Österrike. Även i Tyskland kommer produkterna säljas genom apotek. Tabletterna har BioGaias varumärke och dropparna HSO Pharmas varumärke. Lansering beräknas ske Studie visar att BioGaias probiotiska droppar halverar vårdtiden för för tidigt födda barn Under tredje kvartalet presenterades en studie som visar att BioGaias probiotiska droppar skyddar för tidigt födda barn mot infektioner orsakade av bakterier och jästsvampar. Vårdtiden för barnen minskade till närmare hälften jämfört med kontrollgruppen, tre veckor jämfört med sex veckor. Dotterbolag i Japan BioGaia startade under tredje kvartalet ett helägt dotterbolag i Hiroshima. Där arbetar en BioGaiaanställd från Sverige samt tre japaner. Bolaget ska lansera nya produkter under BioGaias varumärke på den japanska marknaden. Lansering beräknas ske Etableringen i Japan har ökat försäljningskostnaderna. LifeTop Cap LifeTop Cap är färdig för leverans till det franska bolag med vilket BioGaia har avtal. Kunden har dock inte gett besked om när lansering ska ske. Det är därför osäkert om lansering kommer att ske. Även om lansering inte sker räknar BioGaia med att bli ekonomiskt kompenserad för förlorad försäljning. BioGaia arbetar aktivt med att skaffa nya kunder för denna produkt. Avtal med Sunstar Suisse SA I mitten av november tecknade BioGaia avtal med Sunstar Suisse SA, ett av världens tio största munhälsoföretag. Avtalet ger företaget exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska munhälsoprodukter under kundens eget varumärke, på fyra viktiga marknader i Europa. Lansering beräknas ske Avtal för Indonesien BioGaia tecknade i november avtal med PT Kalbe Farma Tbk i Indonesien avseende rättigheter att distribuera BioGaias probiotiska tabletter och munhälsoprodukter i Indonesien. Lansering av produkterna beräknas ske under Utbildning för sjukvårdspersonal BioGaia anordnade i oktober en utbildning om probiotika för läkare, dietister och sjuksköterskor i Sverige. Föredragen behandlade bland annat probiotika vid olika tillstånd hos barn och vuxna till exempel diarré, allergi och inflammatorisk tarmsjukdom. Kursen är granskad och godkänd av IPULS - Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige. Kursen var framgångsrik och BioGaia planerar fler kurser. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång Övriga händelser under 2006 Nytt patent i USA I slutet av mars erhöll BioGaia patent i USA gällande antiinflammatorisk användning av vissa stammar av probiotiska lactobaciller. Antiinflammatoriska lactobaciller kan hejda inflammationer vilket öppnar ett brett användningsområde. Ett särskilt område där användningen av antiinflammatoriska lactobaciller är av intresse är vid inflammation i samband med Helicobacter pylori infektion. Helicobacter pylori kan i magsäcken orsaka gastrit och magsår samt även leda till magcancer. Avtal med Semper I mitten av januari 2007 tecknade BioGaia avtal med Semper AB. Avtalet ger Semper rättigheter att under namnet Semper Magdroppar sälja BioGaias probiotiska droppar i Sverige och i Norge. Lansering förväntas ske under Kolikstudie publicerad I början av 2007 publicerades kolikstudien med Reuteri i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics. Denna uppmärksammades i media av bland andra den amerikanska TV-kanalen ABC samt Sveriges radio P1 Vetenskapsradion. Studien visar Reuteris starka effekt mot kolik. Förvaltningsberättelse

4 Finansiell utveckling 2006 Koncernens omsättning uppgick till 86,8 (59,6) miljoner kronor vilket är en ökning med 46 procent jämfört med föregående år. Försäljningen ökade för alla produkter, men speciellt för droppar och tabletter. Försäljningen ökade på samtliga geografiska marknader, men framförallt i Europa. Bruttoresultatet uppgick till 59,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 20,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Försäljningskostnaderna ökade med 3,8 miljoner kronor jämfört med föregående år vilket beror på satsningen i Japan. Administrationskostnaderna minskade med 0,9 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket främst beror på kostnader för tvisten med Milko som uppgick till 0,5 miljoner kronor första kvartalet Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 miljoner kronor, en minskning med 5,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. I föregående års forsknings- och utvecklingskostnader ingick en engångskostnad hänförlig till nedskrivning av BioGaias allergiprojekt. Bortsett från denna engångskostnad ökade forsknings- och utvecklingskostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Inga utvecklingskostnader aktiverades under året jämfört med 1,3 miljoner kronor Avskrivningar av utvecklingskostnader uppgick till 3,5 (3,4) miljoner kronor. För utvecklingskostnader uppgick till 3,9 (3,7) miljoner kronor. Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. För vidare information se not 14. Miljöinformation BioGaia tillverkar själv inga produkter och kan därför i begränsad omfattning styra tillverkningsmetoder. Vidare är BioGaias produkter känsliga för temperatur, fukt och syre vilket ställer speciella krav på de förpackningsmaterial som används för BioGaias produkter. Inom dessa begränsningar försöker bolaget att använda material och tillverkningsmetoder som har en så liten miljöpåverkan som möjligt. BioGaias engagemang för ekologi går djupare än detta eftersom de mikroorganismer som används av företaget är helt naturliga och normalt finns i människan. Mikroorganismernas verkningsmekanismer är helt baserade på ekologiskt biologiska principer. För att människan skall förbli frisk krävs en balans i kroppens olika system. En obalans resulterar snabbt i att kroppens försvarssystem sätts ur spel. Det ekologiskt-biologiska tänkandet är således grunden för bolagets verksamhet. vidare information se not 14. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-20,7) miljoner kronor vilket är 22,4 miljoner bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet 2005 förbättrades resultatet med 16,5 miljoner kronor. I 2006 års resultat ingår en gratifikation till all personal på 0,4 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter) som kommer utbetalas i februari Vinst efter skatt uppgick till 2,7 (-19,8) miljoner kronor vilket är 22,5 miljoner kronor bättre än föregående år. Bortsett från nedskrivningen av allergiprojektet förbättrades resultatet med 16,6 miljoner kronor. Årets skattekostnad avser skatt för det amerikanska dotterbolaget. BioGaia AB betalar ingen skatt då det finns ackumulerade underskottsavdrag. Efter årets vinst uppgår underskottsavdraget till 131,3 miljoner kronor i moderbolaget och 135,1 miljoner kronor i koncernen. Någon uppskjuten skattefordran redovisas ej. För vidare information se not 13. Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2006 till 39,7 (48,3) miljoner kronor. Kassaflödet uppgick till 8,4 miljoner kronor vilket är en förbättring med 5,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Bolaget har under 2006 givit ett villkorat aktieägartillskott på 2,9 miljoner kronor till bolagets intressebolag TwoPac AB. Vidare amorterade BioGaia lån till Industrifonden i december 2006 uppgående till 3,0 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, uppgick till 7,8 miljoner kronor vilket är en förbättring med 16,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. Koncernens eget kapital uppgick till 74,5 miljoner kronor. Koncernens soliditet uppgick till 82 (82) procent. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 1,1 (0,4) miljoner kronor. Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (1,3) miljoner kronor. s omsättning uppgick till 86,9 (59,2) miljoner kronor och resultatet efter finansnetto uppgick till 2,0 (-18,9) miljoner kronor. Verksamhet inom forskning och utveckling BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen. Forskning sker bland annat kring Reuterigenomet. Vidare arbetar bolaget med att ta fram nya probiotiska mjölksyrabakterier. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 18,8 (24,5) miljoner kronor vilket utgör 22 (30) procent av totala rörelsekostnader. Anledningen till den höga kostnaden 2005 är att bolaget gjorde en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader avseende allergiprojektet. Avskrivningar ingående i forsknings- och Affärsrisker BioGaias verksamhet är förknippad med såväl möjligheter som risker av olika slag. Vissa risker är av mer generell karaktär medan andra risker är mer specifika för bolaget. Avsnittet nedan är inte en total riskanalys utan pekar på faktorer av betydelse för den framtida utvecklingen. Beroendet av Reuteri Flertalet produkter är baserade på de positiva effekterna av användningen av Lactobacillus reuteri. Detta ger bolaget fördelar genom att en stor del av forskningsoch utvecklingsarbetet är gemensamt för de olika produkterna. Det kan vara riskfyllt med denna koncentration på endast en mjölksyrafamilj. Bolaget har tagit fram nya probiotikastammar från andra mjölksyrafamiljer som kommer att finnas med i det framtida sortimentet om utvecklingsarbetet blir framgångsrikt. Produkter på marknaden BioGaia säljer inte direkt till slutkonsument utan produkterna säljs till företag som säljer produkterna vidare. Hittills har produkterna mestadels sålts under kundens egna varumärken. Det innebär också att företaget är beroende av att kunderna tror på produkterna och satsar de resurser som krävs för att nå lönsamhet. För att bolaget själv ska kunna påverka detta lanserades BioGaias egna varumärke i slutet av Forskning och utveckling BioGaia satsar mycket på forskning, kliniska studier och produktutveckling med målet att få fram hälsosamma och lönsamma produkter. Även om bolaget utför förstudier finns det alltid risk för att projekt helt eller delvis misslyckas eller att färdiga koncept inte uppskattas av potentiella kunder. Patent Till grund för BioGaias verksamhet finns ett stort antal patent. Det förekommer patentintrång men bolaget har hittills lyckats avvärja dessa. Bevakningen av patenträttigheterna fortgår men det finns inga garantier för att framtida patentintrång inte kommer att orsaka bolaget skada. BioGaia arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakningen. Personal Bolagets viktigaste resurs är de anställda. Verksamheten är helt beroende av kunnandet hos personalen och det är väsentligt för bolagets utveckling att kunna attrahera och behålla kunnig och motiverad personal också i framtiden. Förvaltningsberättelse

5 Produktansvarsförsäkring BioGaia har en produktansvarsförsäkring som ger ett skydd upp till 60 miljoner kronor per skadetillfälle maximerat till 120 miljoner kronor per år. Försäkringen gäller över hela världen. Finansiell riskhantering Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. Valutarisker BioGaia handlar med olika valutor men minimerar valutariskerna genom att i första hand teckna avtal med kunder och leverantörer i svenska kronor. I de fall avtalen görs i utländsk valuta väljs främst EUR eller USD. I dessa valutor har bolaget både intäkter och kostnader varför valutarisken minskar. Under 2006 hade bolaget ett kassaflödesöverskott på cirka EUR och cirka USD. BioGaia har även ett överskott i DKK. Med den ökande omsättningen ökar valutariskerna varför bolaget har gjort vissa terminssäkringar i EUR. Personal Antalet anställda uppgick per den 31 december 2006 till 36 (33) personer fördelade på 20 kvinnor och 16 män. I ledningsgruppen ingår 6 män och 2 kvinnor. Bolaget arbetar aktivt med jämställdhetsarbetet och har under 2006 deltagit i ett projekt med 12 andra företag som heter Jämställdhet som framgångsfaktor anordnat av IVL. Bland annat har bolagets jämställdhetspolicy förbättrats och konkretiserats som ett resultat av detta projekt. Under 2006 nyanställdes fyra personer samtidigt som en person sade upp sig. Styrelsens arbete Styrelsen består av sju ledamöter. En styrelseledamot, Jan Annwall, som varit medlem i styrelsen sedan 1990, är anställd i bolaget och dessutom stor aktieägare. En annan styrelseledamot, Thomas Flinck, tillhör företagsledningen i annat företag där Jan Annwall är styrelseledamot. Resterande fem är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande strategi, organisation och förvaltning. Styrelsen hade sju protokollförda sammanträden samt ett strategiseminarium under Vid mötena behandlades bland annat budget, affärsplaner, bokslut, investeringar, resultatrapporter och större avtal. På strategiseminariet diskuterades bolagets långsiktiga strategier. Ränterisker Koncernen har inga ränterisker. Kreditrisker BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar och lån till intressebolag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Befintliga kunder har kreditgränser för att minimera riskerna. Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla maskiner för produktion av leveranssystem (BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap). BioGaia har flera försäljningskontrakt för BioGaias probiotiska sugrör och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk ej föreligger för lånet. Bolagsstyrning Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Styrelsens ordförande tillser att det inför årsstämman inhämtas synpunkter från de större aktieägarna avseende styrelsens sammansättning så att ett förslag kan presenteras på stämman. Kod för bolagsstyrning som infördes från och med den 1 juli 2005 gäller ej för BioGaia då den endast omfattar företag som är inregistrerade på börs och andra noterade företag med ett börsvärde överstigande 3 miljarder svenska kronor. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen BioGaias mål är att, med en i stort sett bibehållen kostnadsnivå, ökad omsättning från existerande kunder samt nyförsäljning, nå en god långsiktig avkastning. Med en stark produktportfölj innehållande ett antal innovativa produkter, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut. Likviditetsrisker Överlikviditet placeras till bankränta eller i räntepapper med hög rating. Kassaflödesrisker BioGaia hade under 2006 ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på 7,8 (-8,8) miljoner kronor. Efter rörelsekapitalförändringar uppgår kassaflödet till -0,8 (-10,0) miljoner kronor. Det totala kassautflödet uppgår till -8,4 (-14,0) miljoner kronor. Det är företagets bedömning att något kapitaltillskott ej är nödvändigt innan det totala kassaflödet blir positivt. Rapportering enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. För vidare information se sida 10. Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minimerar bolagets prisrisk. Förslag till behandling av ansamlad förlust Till årsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget, kronor: Balanserad förlust: Årets vinst : Total ansamlad förlust: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att förlusten överförs i ny räkning. Förvaltningsberättelse

6 Koncernen Resultaträkningar (Not 2) Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not 6 6 Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelsekostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Andel i intresseföretags resultat Övriga ej likviditetspåverkande poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat före skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Skatt ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: s aktieägare Minoritetsintressen Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie Resultat per aktie (genomsnittligt antal), kronor 0,16 1,15 Resultat per aktie efter utspädning, kronor 0,16 1,15 Antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Förvärv av kortfristiga placeringar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut Koncernen

7 Balansräkningar Belopp i tkr Not Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Depositioner EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa anläggningstillgångar Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar 19, Fordringar på intresseföretag 20, Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 23, Likvida medel Skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa omsättningstillgångar Summa kortfristiga skulder SUMMA TILLGÅNGAR Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för koncernen 28 Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Reserver Överkurs- Omräknings- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond reserv resultat kapital Ingående eget kapital års omräkningsdifferens Överföring från överkursfond till reservfond Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital års omräkningsdifferens Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital års resultat Utgående eget kapital Koncernen

8 Resultaträkningar Belopp i tkr Not Kassaflödesanalyser Belopp i tkr Not Nettoomsättning 3, Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader 6, Forsknings- och utvecklingskostnader 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Upplösning av avsättning Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar Övriga ej likviditetspåverkande poster Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Finansnetto Årets resultat Erhållna räntor Erlagda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Varulager Kortfristiga fordringar Leverantörsskulder Kortfristiga räntefria rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Nettoförändring långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut

9 Balansräkningar Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 14 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Licenser och varumärken Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 15 Produktionsmaskiner Inventarier och datorer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar på intresseföretag 17, 20, Summa finansiella tillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Fordringar på intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Balansräkningar Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Lån Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och eventualförpliktelser för moderbolaget Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapitalrapport Övrigt tillskjutet kapital Överkurs- Balanserat Summa eget Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond fond resultat kapital Ingående eget kapital års resultat Överföring från överkursfond till reservfond Utgående eget kapital års resultat Utgående eget kapital w

10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges. Siffror inom parentes avser föregående år Innehållsförteckning Sida: Not 1 Redovisningsprinciper 10 Not 2 Avvecklad verksamhet 12 Not 3 Rapportering för segment 12 Not 4 Intäkter 12 Not 5 Övriga rörelseintäkter 12 Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare 12 Not 7 Revisorernas arvode 13 Not 8 Övriga rörelsekostnader 13 Not 9 Andelar i intresseföretags resultat 14 Not 10 Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag 14 Not 11 Finansiella intäkter 14 Not 12 Finansiella kostnader 14 Not 13 Skatt på årets resultat 14 Not 14 Immateriella anläggningstillgångar 14 Not 15 Materiella anläggningstillgångar 15 Not 16 Finansiella anläggningstillgångar 15 Not 17 Fordringar på intresseföretag 16 Not 18 Varulager 16 Not 19 Kundfordringar 16 Not 20 Transaktioner med närstående 16 Not 21 Övriga fordringar 16 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Not 23 Kortfristiga placeringar 17 Not 24 Finansiella tillgångar och skulder 17 Not 25 Aktiekapital 18 Not 26 Övriga skulder 18 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 18 Not 29 Policy för finansiell riskhantering 18 Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål 18 Not 1 Redovisningsprinciper Överensstämmelse med normgivning och lag Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR30:05 kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall moderbolagets tillämpning av ÅRL begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget. Standarder, ändringar och tolkningar som gäller 2006 men som inte fått några effekter för koncernen * IAS 19 Ersättningar till anställda (ändring) * IAS 21 Nettoinvestering i en självständig utlandsverksamhet (ändring) * IAS 39 Säkringsredovisning för kassaflödessäkringar av prognostiserade transaktioner mellan koncernföretag (ändring) * IAS 39 och IFRS 4 Finansiella garantiavtal (ändring) * IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal (tolkningsuttalande) * IFRIC 5 Rättigheter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljö-återställande åtgärder (tolkningsuttalande) * IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad (tolkningsuttalande) Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen * IAS 1 Tillägg - Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Tillägget träder i kraft den 1 januari 2007 och kan komma att innebära utökade tilläggsupplysningar i årsredovisningen. * IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden träder i kraft 1 januari 2007 och kommer att påverka upplysningarna om finansiella instrument. * IFRS 8 Rörelsesegment Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och kommer att påverka upplysningarna om segmenten. * IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar (tolkningsuttalande) Tolkningsuttalandet gäller för räkenskapsår som inleds den 1 november 2006 eller senare. IFRC 10 anger att förbuden mot återföring av nedskrivningar enligt IAS 36 och IAS 39 ska ha företräde före de mer allmänna reglerna i IAS 34. Standarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte bedöms vara relevanta för koncernen för närvarande * IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer (tolkningsuttalande) * IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 (tolkningsuttalande) * IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (tolkningsuttalande) * IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag (tolkningsuttalande) * IFRIC 12 Service concessions Arrangements (tolkningsuttalande) Koncernredovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår de företag över vilka moderbolaget har bestämmande inflytande. Grund för rapporternas upprättande De finansiella rapporterna är upprättade enligt anskaffningsvärdemetoden om inte annat anges. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än 12 månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom 12 månader från balansdagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 30. Intresseföretag Intresseföretag är de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Aktieinnehav i intresseföretaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att aktierna redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justerats med bolagets andel av förändringar i intresseföretagets nettotillgångar. Avvecklade verksamheter Bolaget tillämpar IFRS5, Anläggningstillgångar som innehas till försäljning och avvecklade verksamheter, vad gäller Fermentationsrörelsen som avyttrades En uppdelning görs mellan avvecklade verksamheter och kvarvarande verksamheter. Noter

11 Rapportering för segment Bolagets risker och möjligheter påverkas i första hand av dess produkter varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden och geografiska områden den sekundära. Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Intäktsredovisning Intäkt vid försäljning av varor redovisas vid leverans i enlighet med försäljningsoch fraktvillkor. Royalty redovisas i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Leasing Leasade tillgångar är hänförliga till operationell leasing i och med att de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av objektet, i allt väsentligt, ej överförts till BioGaia. Leasingavgifterna fördelas därför linjärt över leasingperioden. Pensioner Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. Pensionsförsäkringspremierna kostnadsförs löpande. Lånekostnader Samtliga lånekostnader kostnadsförs i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas på skattemässiga överskott. Uppskjuten skatt avser den skatt som beräknas dels på temporära skillnader, dels på skattemässiga underskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om redovisning skall ske av uppskjutna skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen. Sådana skattefordringar redovisas i den utsträckning det bedöms som sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga i framtiden. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för forskning kostnadsförs löpande. Utgifter för utveckling redovisas som immateriell tillgång i den mån samtliga kriterier enligt IAS 38, Immateriella tillgångar är uppfyllda. Utvecklingskostnader som aktiveras avser direkta kostnader, inklusive arbetstid, förutom marknadsföringskostnader samt skälig del av indirekta kostnader. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 10 år 5 10 år Licensrättigheter 5 år 5 år Varumärken 5 år 5 år Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner 5 år 5 år Inventarier och datorer 3 5 år 3 5 år Avskrivning påbörjas då projekten är klara och produkterna börjar säljas. Avskrivningstiden varierar mellan 5 10 år beroende på projektets uppskattade nyttjandeperiod. Det enda projektet som skrivs av på mer än 5 år är projektet Animal Health för vilket avskrivningstiden överensstämmer med försäljningsavtalets längd. En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisker beaktas därvid. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. Kundfordringar Kundfordringar redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och därefter till upplupet anskaffningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Eventuella nedskrivningar av kundfordringar redovisas i resultaträkningen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Finansiella tillgångar och skulder Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IAS 39. Finansiella tillgångar och skulder som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kortfristiga placeringar, kundfordringar och lånefordringar. Bland skulder och eget kapital återfinns leverantörsskulder, förskott från kunder och låneskulder. Finansiella tillgångar och skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisning sker därefter beroende på hur de har klassificerats enligt nedan. En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Bolaget klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; Finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde över resultaträkningen, Kundfordringar och lånefordringar, Investeringar som hålles till förfall samt Andra finansiella skulder Noter

12 Not 2 Avvecklad verksamhet Den 1 juli 2002 avyttrades rörelsen i BioGaia Fermentation till Novozymes AB. Nedan visas uppdelning mellan den verksamhet som finns kvar i bolaget och den som avvecklats, i enlighet med IFRS Femårsöversikt. Avvecklad verksamhet Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad Kvarvarande Avvecklad verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet verksamhet Omsättning Nettoresultat Resultat per aktie, kr 0,16 1,15 1,35 0,76 2,52 0,26 Kassaflöde från löpande verksamheten från investeringsverksamheten från finansieringsverksamheten Not 3 Rapportering för segment Nettoomsättning per geografisk marknad Koncernen Europa USA och Canada Asien Övriga världen Bolaget har från och med 2003 endast en rörelsegren, Animal & Human Health, vilken består av marknadsenheterna Human Health och Animal Health. Animal Health kan komma att utgöra ett segment i framtiden men för 2006 uppgick omsättningen hänförlig till Animal Health till 0,4 (0,7) procent av den totala omsättningen. Koncernens tillgångar, som uppgår till (87 153) tkr är till mer än 90% lokaliserade i Europa. Koncernens investeringar i materiella och immateriella tillgångar, som uppgår till (1 728) tkr, har till mer än 90% skett i Europa. Not 4 Intäkter Koncernen Royalty Produktintäkter Not 5 Övriga rörelseintäkter Koncernen EU-bidrag Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Kursvinster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Not 6 Anställda och personalkostnader, ersättning till ledande befattningshavare Medelantalet anställda per land varav varav 2006 män 2005 män Sverige Dotterbolag Japan 1 1 USA 2 2 Totalt dotterbolagen Koncernen totalt Den 31 december 2006 uppgick antalet anställda i koncernen till 36 (33). Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter m fl och övriga anställda Styrelse och Övriga Styrelse och Övriga VD anställda VD anställda Sverige Dotterbolag Japan USA Totalt i dotterbolag Totalt i koncernen Totala löner och sociala kostnader Koncernen Löner och andra ersättningar Pensionskostnader, styrelse och VD Pensionskostnader, övriga anställda Övriga sociala kostnader Totalt Noter

13 Forts. not 6 Sjukfrånvaro i moderbolaget i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 5% 4% Varav långtidssjukfrånvaro 89% 41% Sjukfrånvaro för män 3% 1% Sjukfrånvaro för kvinnor 6% 6% Anställda år 7% 3% Övriga anställda 1% 4% Åldersgrupper som har färre än 10 anställda redovisas i raden övriga anställda. Pensioner och sjukförsäkringar Samtliga anställda går i pension i enlighet med svensk lagstiftning, för närvarande vid 65 års ålder. Inga pensionsåtaganden finns i bolaget utöver de pensionsförsäkringspremier som betalas årligen. För samtliga anställda över 28 år betalas följande pensionsförsäkringspremie i förhållande till lön: Pensionsmedförande lön inom intervallen: 0 7,5 basbelopp 7,5 20 basbelopp basbelopp Premie: 6% 15% 6% Samtliga anställda förutom VD och vice VD omfattas av sjukförsäkring, med förmåner, utöver Försäkringskassans ersättning, enligt uppställning. Individen ersätts med följande belopp: 0 7,5 7, Lön inom intervallen: basbelopp basbelopp basbelopp Sjukersättning efter 3 månader 0% 65% 33% Förtidspension 15% 65% 33% Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Bolaget har inga utskott eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de 6 personer som tillsammans med VD och vice VD utgör koncernledningen. En ledande befattningshavare arbetar som konsult sedan maj Ersättning till VD beslutas genom att styrelsen ger styrelseordförande i uppdrag att förhandla med VD. Efter förhandlingen tas beslut av styrelsen. Forts. not 6 Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om 18 månader för VD och vice VD. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd dock minst 3 månader. För VD och vice VD betalas sjukförsäkring innebärande en ersättning om 74% av lönen i sjukersättning efter tre månader och vid förtidspension. För övrigt har VD samma förmåner som övriga anställda, dvs pensionsförsäkring och friskvård. Inga avtal om avgångsvederlag finns vare sig för VD eller övriga ledande befattningshavare. Fördelning mellan antal kvinnor och män Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter Ledning inklusive VD Not 7 Revisorernas arvode Lindebergs Grant Thornton Revisionsuppdrag Andra uppdrag Cherry, Bekaert & Holland, L.L.P. Revisionsuppdrag Andra uppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 8 Övriga rörelsekostnader Koncernen Kursförluster på fordringar/ skulder av rörelsekaraktär Ersättningar och övriga förmåner under året Pensions- Rörlig Övriga försäkring inkl Övrig Styrelsearvode Grundlön ersättning förmåner sjukförsäkring ersättning Summa Styrelsens ordförande Ingvar Wiberger Styrelseledamot Jan Annwall (v VD) Styrelseledamot David Dangoor Styrelseledamot Stefan Elving Styrelseledamot Thomas Flinck Styrelseledamot Stina Gestrelius Styrelseledamot Paula Zeilon VD Peter Rothschild Andra ledande befattningshavare (6 personer) Kommentarer till tabellen Övrig ersättning till annan ledande befattningshavare avser konsultarvode till en f d anställd som from maj 2003 arbetar som konsult åt företaget och är med i ledningsgruppen. Övriga förmåner avser friskvård. Noter

14 1414 Not 9 Andelar i intresseföretags resultat Andel av TwoPac ABs resultat Not 10 Rörelsens kostnader fördelade per kostnadsslag Råvaror och förnödenheter Förändring av lager av färdiga produkter Personalkostnader Avskrivningar Nedskrivningar Upplösning av reserv Övriga rörelsekostnader I posten administrationskostnader ingår leasingavgifter med 110 (89) tkr. Det sammanlagda beloppet av framtida minmileaseavgifter förfaller enligt följande: Inom ett år: 100 Inom två till fem år: 119 Forts. not 13 I koncernen har uppskjutna skattefordringar ej redovisats för underskottsavdrag uppgående till ( ) tkr. Underskott om tkr är hänförliga till de svenska bolagen varför inga fastställda förfallotidpunkter finns. Underskott om tkr är hänförliga till det japanska dotterbolaget och förfallotidpunkten för dessa är räkenskapsåret Not 14 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen och moderbolaget Balanserade Totala Ackumulerade anskaffningsvärden utgifter för Licenser, immateriella utv.arbete varumärken tillgångar Ingående balans Anskaffningar Nedskrivningar Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Nedskrivningar Utgående balans Konernens framtida betalningsåtaganden vad gäller hyror uppgår till 4,0 miljoner kronor varav 3,8 miljoner kronor avser moderbolaget. Koncernens hyror förfaller till betalning med 1,6 miljoner kronor inom ett år och 2,4 miljoner kronor inom två till fem år. Not 11 Finansiella intäkter Koncernen Ränteintäkter Ränteintäkter Not 12 Finansiella kostnader Koncernen Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Not 13 Skatt på årets resultat Aktuell skatt 35 6 Uppskjuten skatt 35 6 Skillnaden mellan nominell skatt och faktisk skattekostnad Redovisat resultat före skatt Nominell skatt 28% Skatteeffekt av underskott för vilka skattefordran ej beaktats Skatteeffekt av övrigt ej avdragsgillt eller skattepliktigt Skatteeffekt på koncernjusteringar Skatteeffekt på temporära skillnader Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Återföring av avskrivning av nedskrivet projekt Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Utgående balans Redovisade värden Per Per Per I aktiverade kostnader ingår internt upparbetade och externt förvärvade tillgångar. Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Forsknings- och utvecklingskostnader Avskrivningar påbörjas då projekten är klara och produkterna börjar säljas. Projektet LifeTop Cap är klart men osäkerhet råder om när intäkter börjar genereras varför avskrivning har påbörjats i slutet av Avskrivningstiden varierar mellan 5-10 år beroende på projektets uppskattade nyttjandeperioder. Avskrivning har påbörjats för samtliga projekt. Dessa avser främst Probiotiska tuggtabletter, Probiotiska droppar, Probiotiska sugrör, Animal Health-produkter, munhälsoprodukter samt LifeTop Cap. Dessa projekt är fullt avskrivna inom 1 6 år. Noter

15 Forts. not 14 Nedskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Forsknings- och utvecklingskostnader BioGaias allergistudie, som startades 2001, avslutades i slutet av Barnen som fick Reuteri hade signifikant högre nivåer av den levande bakterien i sin mag- tarmkanal jämfört med barn som fick placebo. Incidensen av eksem, som i allmänhet är det tidigaste symptomet på allergi de två första levnadsåren, påverkades inte signifikant av Reuteri. BioGaia beslutade att skriva ned samtliga balanserade utvecklingskostnader för allergiprojektet, totalt 10,8 miljoner kronor Beloppet ingick i bolagets forsknings- och utvecklingskostnader. Totala utgifter för forskning och utveckling Totala utgifter för forskning och utveckling Under året aktiverade utvecklingskostnader FoU-utgifter som ej aktiverats Nedskrivningar Upplösning av reserv Avskrivningar ingående i FoU-kostnader Resultatpåverkande FoU-kostnader Not 15 Materiella anläggningstillgångar Forts. not 15 Redovisade värden Per Per Per Totala Produktions- Inventarier materiella maskiner och datorer tillgångar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående balans Anskaffningar Avyttringar Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Avyttringar Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Avyttringar Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Avyttringar Utgående balans Koncernen Ackumulerade anskaffningsvärden Totala Produktions- Inventarier materiella maskiner och datorer tillgångar Redovisade värden Per Per Per Ingående balans Anskaffningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ingående balans Anskaffningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ackumulerade avskrivningar Ingående balans Avskrivningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Utgående balans Ingående balans Avskrivningar Avyttringar/utrangeringar Omräkningsdifferens Avskrivningar ingår i följande rader i resultaträkningen Kostnad såld vara Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Not 16 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Anskaffningar aktier i BioGaia Japan Inc. 569 Bokfört värde vid årets slut Utgående balans Noter

16 1616 Forts. not 16 Specifikation av moderbolagets innehav av aktier i koncernföretag Andel Bokfört Dotterföretag/Org.nr/Säte Antal andelar i % värde Biogaia Biologics Inc. / /Raleigh, NC, USA TriPac AB / /Lund BioGaia Japan Inc. / /Hiroshima, Japan Det amerikanska dotterbolaget Biogaia Biologics Inc. s tillgångar har omräknats till balansdagens kurs 6,85 (7,96) kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till genomsnittskurs 7,38 (7,47) kronor. Det japanska dotterbolaget BioGaia Japan Inc. s tillgångar har omräknats till 0,058 kronor. Resultaträkningens poster har omräknats till 0,063 kronor. De omräkningsdifferenser som härvid uppstår redovisas direkt mot koncernens eget kapital. Av moderbolagets inköp har 2,7 (3,0) procent skett från koncernbolag. Av moderbolagets försäljning har 0,5 procent skett till koncernbolag. Not 18 Varulager Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Bolagets inkuransreserv uppgår till 140 (143) per 31 december En individuell bedömning av inkuransreserven har gjorts. Not 19 Kundfordringar Bolaget har redovisat en förlust på 0 (42) tkr för nedskrivning av sina kundfordringar under Förlusten föregående år har inkluderats i posten administrationskostnader. Andelar i intresseföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Villkorade aktieägartillskott Andel av årets resultat Nedskrivning av andelar i intresseföretag Bokfört värde vid årets slut Nedskrivning av andelar i intresseföretag till det koncernmässiga värdet har skett i moderbolaget. Specifikation av moderbolagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag TwoPac AB/ /Eslöv Tillgångar Skulder Eget kapital Intäkter Resultat Antal andelar Andel i % Kapitalandelens värde i koncernen Bokfört värde i moderbolaget I och med att bolaget inte har bestämmande inflytande i TwoPac AB, redovisas andelar i intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden. Not 17 Fordringar på intresseföretag Vid årets början Utbetalning av lån Utgående balans vid årets slut Bolaget har lämnat lån till bolagets intressebolag TwoPac AB. Lånen används huvudsakligen för att utveckla maskiner för produktion av Life Top-produkter. Not 20 Transaktioner med närstående Koncernen äger 50% av TwoPac AB och redovisar det som ett intresseföretag. Följande transaktioner har skett med TwoPac AB Ränteintäkter Köp av varor Inköp av maskiner och inventarier 300 Varor köps på basis av självkostnadspris plus vinsttillägg. Utgående balanser vid årets slut var följande: Långfristiga fordringar på närstående Långfristiga fordringar TwoPac AB För långfristig fordran på TwoPac AB se också Not 17 och 24. Kortfristiga mellanhavande med närstående Kortfristiga fodringar TwoPac AB Kortfristiga skulder TwoPac AB Annwall & Rothschild Investment AB äger A-aktier och B-aktier vilket motsvarar 15,9 procent av kapitalet och 39,4 procent av rösterna. Annwall & Rothschild Investment AB ägs av Peter Rothschild och Jan Annwall som är VD respektive vice VD i moderbolaget. Inga transaktioner har ägt rum mellan BioGaia och Annwall & Rothschild Investment AB. För vidare information se not 6, ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare. Not 21 Övriga fordringar Momsfordran Skattefordran Övriga fordringar I beloppet övriga fordringar ingår en fordran på en av bolagets leverantörer avseende ett reklamationsärende. Noter

17 Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter Förutbetald hyra Övriga förutbetalda kostnader Not 23 Kortfristiga placeringar Noterade värdepapper 830 Aktierna är värderade till köpkursen på balansdagen vilken överensstämmer med anskaffningskursen varför inga värdeförändringar redovisats i resultaträkningen. Not 24 Finansiella tillgångar och skulder Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier; finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, investeringar som hålles till förfall, kundfordringar och lånefordringar samt andra finansiella skulder. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen Koncernens finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen avser likvida medel och kortfristiga placeringar. De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen och värderas till balansdagskurs Tillgångar (tkr) Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat värde värde värde värde Likvida medel i SEK Likvida medel i EUR Likvida medel i USD Likvida medel i JPY Likvida medel i DKK Kortfristiga placeringar Summa tillgångar Investeringar som hålles till förfall Koncernen har inga innehav av investeringar som hålles till förfall. Kundfordringar och lånefordringar Koncernens innehav av lånefordringar avser lån till intresseföretag. Lånet till intresseföretag värderas till upplupet anskaffningsvärde. Lånet löper tillsvidare och förlängs med 12 månader i taget. Lånet beräknas att återbetalas inom fyra år Verkligt Redovisat Maximal Verkligt Redovisat Maximal värde värde kreditrisk värde värde kreditrisk Lån till Intresseföretag Kundfordringar Kortfristig fordran på intresseföretag Summa kundfordringar och lånefordringar Ränterisker Ränterisken för lånefordringar illustreras nedan: Ränteomförhandling/ränteförfall > 1 år men < 1 år från < 5 år från > 5 år från balansdagen balansdagen balansdagen Utan ränta Totalt Lån till intresseföretag Ränta till intresseföretag Stibor 3 m. +1,75% Noter

18 18 18 Forts. not 24 Andra finansiella skulder Koncernens andra finansiella skulder består av leverantörsskulder och förskott från kunder. Lånet från Industrifonden har återbetalats i sin helhet i december Verkligt Redovisat Verkligt Redovisat värde värde värde värde Lån från Industrifonden Leverantörsskulder Förskott från kunder Summa andra finansiella skulder Not 25 Aktiekapital Antalet aktier uppgår till A-aktier och B-aktier, totalt aktier. Not 26 Övriga skulder Personalskatt Övriga kortfristiga skulder Valutarisker BioGaia handlar med olika valutor men minimerar valutariskerna genom att i första hand teckna avtal med kunder och leverantörer i svenska kronor. I de fall avtalen görs i utländsk valuta väljs främst EUR eller USD. I dessa valutor har bolaget både intäkter och kostnader varför valutarisken minskar. Under 2006 hade bolaget ett kassflödesöverskott på cirka EUR och USD. BioGaia har även ett överskott i danska kronor. Med den ökade omsättningen ökar valutariskerna varför bolaget har gjort vissa terminsäkringar i EUR. Ränterisker Koncernern har inga ränterisker. Kreditrisker Koncernens kreditrisker är knutna till kundfordringar och lån till intresseföretag. Vid teckning av avtal med nya kunder sker alltid en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Befintliga kunder har kreditgränser för att minimera riskerna. Lånet till intressebolaget TwoPac AB har främst använts för att utveckla maskiner för produktion av leveranssystem (BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap). BioGaia har flera försäljningskontrakt för det probiotiska sugröret och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk ej föreligger för lånet. Likviditetsrisker Överlikviditet placeras till bankränta eller i räntepapper med hög rating. Kassaflödesrisker Bolaget hade under 2006 ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital på 8 (-9)miljoner kronor. Efter rörelsekapitalförändringar uppgår kassaflödet till -1 (-10) miljoner kronor. Det totala kassaflödet uppgår till -8 (-14) miljoner kronor. Per den 31 december 2006 uppgick likvida medel till 40 (48) miljoner kronor. Det är företagets bedömning att något kapitaltillskott ej är nödvändigt innan kassaflödet blir positivt. Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader v Not 28 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Ställda säkerheter v Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Not 29 Policy för finansiell riskhantering Det övergripande målet för koncernens finansfunktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering av koncernens verksamhet och koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera riskerna för negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens finansiella investeringar skall ske med en låg riskprofil. Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering: Prisrisker BioGaia köper de flesta av sina varor på en internationell marknad med flera alternativa leverantörer vilket minimerar bolagets prisrisk. Not 30 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål Vissa källor till osäkerhet i redovisningsmässiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan. Andelar i intresseföretag samt fordran på intresseföretag Andelar i intresseföretag och fordran på intresseföretag uppgår till totalt 10,6 miljoner kronor i koncernen respektive moderbolaget. Intresseföretagets, TwoPac ABs, huvudsakliga verksamhet är utveckling av maskiner för och tillverkning av BioGaias probiotiska sugrör och LifeTop Cap för BioGaias räkning. BioGaia har flera försäljningskontrakt för det probiotiska sugröret och ett för LifeTop Cap. Dessutom finns förfrågningar på dessa produkter från ett flertal potentiella kunder. Intäkterna från BioGaias framtida beställningar beräknas generera intäkter som ger god lönsamhet för TwoPac. BioGaia kommer även att lägga produktion av andra produkter, som idag sker hos andra leverantörer, hos TwoPac. Bolaget bedömer därför att någon kreditrisk eller nedskrivningsbehov ej föreligger på balansdagen. BioGaias kontrakt garanterar dock inga framtida intäkter för TwoPac. Skulle BioGaias satsning på dessa leveranssystem helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva av delar av eller hela det aktiverade beloppet. En total nedskrivning motsvarar 14 procent av koncernens och moderbolagets egna kapital. Immateriella anläggningstillgångar Bolaget har aktiverat totalt 11,4 miljoner kronor i balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Av dessa utgör 3 miljoner kronor projektet LifeTop Cap. Bolaget har ett kontrakt på LifeTop Cap. Dessutom finns ett antal förfrågningar från flera potentiella kunder. Bolagets bedömning är att intäkterna för LifeTop Cap kommer ge god lönsamhet vilket gör att något nedskrivningsbehov ej föreligger per balansdagen. Skulle satsningen helt eller delvis misslyckas kan bolaget tvingas skriva ned delar av eller hela projektet om totalt 3 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av koncernens och moderbolagets egna kapital. Projektet är färdigställt men osäkerhet råder om när intäkter börjar genereras varför avskrivning har påbörjats i slutet av Noter

19 Stockholm den 14 februari 2007 Ingvar Wiberger Ordförande Peter Rothschild Verkställande direktör Jan Annwall David Dangoor Stefan Elving Thomas Flinck Stina Gestrelius Paula Zelion Min revisionsberättelse har lämnats den 14 februari 2007 Lena de Rosche Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Revisionsberättelse Till årsstämman i BioGaia AB (publ.) Org.nr Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i BioGaia AB (publ.) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 14 februari 2007 Lena de Rosche Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton AB Noter

20 BioGaia-aktien Siffror inom parentes avser föregående år 2020 Börshandel BioGaia ABs B-aktie noteras sedan maj 1998 på Nordiska börsen i Stockholm, listan för mindre bolag. Under 2006 omsattes aktier till ett värde av drygt 390 (110) mkr vilket motsvarar cirka 13 (7) miljoner aktier. Antalet aktieägare var (7 113) den 31 december Antalet aktier i BioGaia AB uppgår till A-aktier och B-aktier. Kursutveckling Aktiekursen steg från 19,30 till 40,50 under Årets högsta slutkurs var 42,70 kronor. Börsvärde per den 31 december 2006 var cirka 700 (330) mkr. Utdelningspolicy Bolaget har för närvarande inga utdelningsbara medel. Vid fastställande av framtida utdelningar kommer hänsyn tas till bolagets resultatutveckling, investeringsbehov, finansiella ställning och andra faktorer som styrelsen anser vara av betydelse. Aktiefördelning ( ) Totalt antal ägare Antal värdepapper BioGaias största aktieägare den 31 december 2006 A-aktier B-aktier Antal röster Aktiekapital Kapital Röster tusental tusental tusental tkr procent procent Annwall & Rothschild Inv. AB ,9% 39,4% Jane och Lars Hallén ,1% 4,4% Banco Teknik & Innovationsfond ,7% 2,6% David E.R Dangoor ,0% 2,2% Livförsäkringsaktiebolaget Skandia ,0% 2,1% LGT Bank in Liechtenstein AG ,7% 1,9% CR Suisse Lux SA PB ,9% 1,4% Gustavus Capital Asset Mgmt ,9% 1,4% Caroline Hamilton ,8% 1,3% Hamilton Invest AB ,5% 1,1% Övriga ,5% 42,2% Totalt ,0% 100,0% Revisionsberättelse

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner kronor, en ökning med 31,4 miljoner kronor (42%) jämfört med motsvarande period föregående år. Pressmeddelande 23 oktober, 2008 (11 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 (Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) Omsättningen uppgick till 106,0 (74,6) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

556802!6891!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)' 20141231 5568026891 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning:

årsredovisning för Gaming Corps AB 556964-2969 Räkenskapsåret 2014-03-05-2014-12-31 Innehållsförteckning: årsredovisning för Gaming Corps AB Räkenskapsåret 2014-03-05 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 9 Fastställelseintyg Undertecknad

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8

1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Årsredovisning 2003 03 1 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till behandling av förlust 6 Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Eget kapitalrapport 8 Moderbolaget Resultaträkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer