Grafisk form TEXTKONTROLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafisk form TEXTKONTROLL"

Transkript

1 Grafisk form Syftet med den grafiska utformningen är att locka till läsning. Därför är det viktigt att formgivningen är tydlig. Lustigheter, klurigheter, snygga ilder är också viktigt men kommer i andra hand. Frågan du alltid ska ställa dig när du är klar är: Fungerar den? Förstår läsaren med en sna lick vad jag vill ha sagt? För att formgivningen ska li ra krävs att text och ild har viss kvalitet. Därför örjar vi med det. TEXTKONTROLL MÅLGRUPPEN. Fundera över vilken typ av läsare (målgrupp) du vill nå och om texten passar för dem. Det är skillnad om du skriver för kompisarna i fotollslaget, för en yrkesgrupp, för att påverka politiker eller om du vill nå alla. Här några råd vad du ska tänka på när det gäller texten: RUBRIKEN ÄR VIKTIG. Det är ruriken och ilden som väcker läsarens nyfikenhet. Undvik att göra ruriken lång eller krånglig. Den kan visa vad det handlar om, men den kan lika ra förmedla en känsla om ämnet. Om du använder ingress i örjan kan du där förklara lite noggrannare. VIKTIGASTE FÖRST. Det rukar inte vara så många som orkar fram till slutet av en lång text. I längre texter kan det vara ra att starta med en ingress en förtext som kortfattat eskriver vad det handlar och som lockar läsaren till att vilja veta mer. TA BORT KRÅNGLIGHETER OCH STICKSPÅR. Min farfar som or i Spanien, som för övrigt har en syster som or i Enskede som (gäsp). VAR KONSEKVENT. Förkortningar, kommateringar, stor okstav i egennamn (Ikea eller IKEA) skall genomgående vara lika. DELA UPP TEXTEN I STYCKEN. Antingen genom indrag eller med lankrad. Mellanruriker är ättre att sätta ut senare i formgivningen. Då kan du lättare styra så att de kommer på lagom avstånd från varandra. Tre eller fyra mel- Ruriken ska synas ra Om du använder ingress ska den synas mer än rödtexten, men inte lika ra som ruriken. Den skrivs så att den väcker läsarens nyfikenhet. I långa texter ör du på något sätt markera att här örjar rödtexten i artikeln. Här har vi startat med en anfang. Det är också vanligt att man örjar med feta okstäver eller symoler som ring eller fyrkant. När du örjar ett nytt stycke gör du indrag i texten som vi gjort här. Här och var kan det dyka upp något ord som du vill framhäva, använd då kursiv eller fet stil. Mellanrurik Mellanruriken ska ge läsaren en vilopaus i långa rödtexter. Det är viktigt att den syns ra, är kort och har lite luft runt sig. Ett annat sätt att ge läsaren en paus är att lägga första orden i fet stil.

2 lanruriker per sida räcker. Syftet med mellanrurikerna är att lätta upp texten och ge läsaren ett andrum. De ör inte vara för långa, max fyra ord. Idag är det modernt att inte skriva ut mellanruriker. Istället sätter man de första orden i ett nytt stycke med feta okstäver. PUNKTA GÄRNA UPP INNEHÅLLET. Starta stycket med en punkt eller nummerföljd (1, 2, 3 osv.) eller inled varje stycke med samma ord när du radar upp saker. Repetition ger en känsla av ordning vilket hjälper läsaren. OM DU VILL BETONA ORD I TEXTEN. Då ör du välja kursiv eller fet stil (helst halvfet om det finns land dina stilar). Betona inte med stora okstäver (versaler) eller understrykningar. Det lir fult. KOLLA IGENOM TEXTEN EN GÅNG TILL. Innan du örjar med formgivningen måste du läsa igenom texten minst en gång till. Att ändra senare lir krångligt och tidsödande. LÅT NÅGON ANNAN LÄSA. Det är ra om någon annan än du själv gör en extra genomläsning. Fråga om han/hon förstår vad du vill ha sagt. PUNKTA UPP 1. Gör det enklare för läsaren. 2. Händer något annorlunda. 3. Radmatning så siffrorna vänsterställs. Skriv så du når ut med det viktiga. Undvik onödiga utvikningar. Använd ord som skapar ilder. Sök mönster i det som sägs. Siffror och punkter skapar ordning i texten. De används mest i faktarutor, men förekommer även i rödtexten. Det ska alltid vara ny rad när meningen är klar så att man ser ser dem tydligt under varandra. BILDER OCH TECKNINGAR ANVÄND DIGITALKAMERA. Leta fram ildidéer utifrån den färdiga texten. Om du gör det före texten är klar kan det li fel. Du kanske med stor möda valt fram en snygg passande ild till ett textstycke, som sen lir ortstruket på slutet. Med digitalkamera är det ganska enkelt att få fram riktigt ra ilder till ett illigt pris. Ta helst många ilder på samma motiv. Kontrollera direkt att några ilder livit ra. RÄTT UPPLÖSNING. Ställ in kameran på hög upplösning om du ska göra en trycksak. Tvärtom om du ska lägga ut den på ween. Du får plats med färre ilder vid hög upplösning, så ta ort dåliga ilder med jämna mellanrum. G RATISB I LDE R PÅ NÄTET. Börja med att skriva in ordet gratisilder i en sökmotor. Du hittar en hel del. Du kan också fråga ildyråer om du får använda deras ilder gratis. Som motprestation rukar de vilja att du skriver ut att de skänkt ilderna till dig. BILDBESKÄRNING ANGE FOTOGRAF. Skall alltid göras (såvida det inte är du som tagit ilden). Fotografens namn läggs redvid eller under ilden. Kan även läggas i slutet av ildtexten. BESKÄR BILDEN. Glöm inte ort att du alltid kan ta ort (eskära) delar av ilden senare i formgivningen. Så om du har en ra ild men det råkat komma med en ovidkommande sak i ildens kanter kan du lätt utesluta det. I regel rukar alla ilder li ättre efter eskärning. Genom att eskära ilden kan du få fram en mer spännande ild.

3 BILDERNA SKA KOPPLA TILL TEXTEN. De ska förstärka udskapet och locka läsaren till att stanna upp och vilja läsa vidare. Stickspår vad gäller ilder, är lika irriterande som i text. VARIERA MOTIVEN LETA FRAM MÅNGA BILDER. Fotografera eller leta fram lite fler ilder än vad du tror att du kommer att ehöva. Att hitta nya ilder när du håller på med formgivningen (layouten) ställer ara till krångel och förseningar. BILDERNA SKA SKILJA SIG ÅT I MOTIVEN. Om de lir för lika lir det trist. Välj helst lite olika typer av ilder: översiktsilder närilder, ljusa mörka, stad land, grodperpektiv fågelperspektiv etc. Bilder på människor och djur drar alltid till sig uppmärksamhet. TECKNINGAR. Med teckningar kan man förtydliga och överdriva detaljer för att öka förståelsen. Samtidigt uteslutes saker som är oväsentliga. Teckningar passar därför särskilt ra i instruktionsöcker, fågelöcker osv. I många dataprogram följer det med gratisteckningar, t.ex Clipart. Undvik dem. De används av många och är inte särskilt snygga. Att illustrera i Power Point kan ge ett ra resultat. Power Point illustrationerna kan klistras in i Word, däremot inte i andra mer avancerade program. Det lir mer variation om du kan hitta ilder med lite annorlunda perspektiv, t.ex underifrån eller ovanifrån. BILDBEHANDLING. Ofta ehöver ilden ehandlas för att den ska anpassas till tryck eller ween. Det görs i särskilda program som till exempel Photoshop. Där justeras land annat ildens färger och täthet. För ween räcker det med en täthet på 72 dpi. För de finaste tidningspappren krävs en täthet på 300 dpi. Vid tryckning sparas ilden i formaten tif eller eps. Om ilden ska visas på ween sparas den i jpeg eller gif (t.ex logotyper). Du ser på ändelsen att den sparats ner i rätt format, t.ex Huset.tif eller Huset.jpg. Bildehandling är inte lätt, men idag är det ganska många som ehärskar tekniken. Ta gärna hjälp av någon som kan. STILVAL ÖVERFLÖD AV STILAR. Stilvalet gör du när du är klar med texten och tagit fram ilder och teckningar. Det finns hundratals stilar. Flertalet kan du välja ort på en gång. Ofta är det rena fantasistilar eller skrivstilar som är framtagna för särskilda tillfällen, t.ex injudningskort eller affischer. TVÅ STILAR RÄCKER. Med många stilar ökar risken för att det känns rörigt. En stil för ruriker, mellanruriker och ildtexter och en för den löpande texten (rödtexten). Sen kan du välja varianter av dessa stilar för att få mer variation fet, halvfet, kursiv.

4 ANTIKVASTIL I TEXTEN. I den löpande texten (rödtexten) väljer du en antikvastil. Det är stilar med små seriffer fötter på linjerna. Serifferna gör att ögat leds i rätt riktning och läsaren tar sig snat igenom texten. Exempel på snygga fungerande antikvastilar är Garamond, Janson och Baskerville. Undvik stilen Times då den använts så mycket att många tröttnat på den. RAKA STILAR I FAKTATEXTER. Raka stilar (linjärer) passar ra som rödtext i rena faktaskrifter typ instruktionsöcker, telefonkataloger eller i affischer. De passar också ra i faktarutor och lir då en trevlig kontrast (rytning) mot den övriga rödtexten. Vid wepulicering är den raka stilen Verdana vanligast. TÄNK EFTER NÄR DU VÄLJER RUBRIKSTIL. Ruriken drar mer uppmärksamhet till sig än vad rödtexten gör. Därför ska du lägga ner lite extra tid i valet av rurikstil. Testa och känn efter. Valfriheten är större än när du väljer stil till rödtext. Raka (linjära) typsnitt passar ofta i ruriker eftersom de är tydliga, lättlästa och skiljer ut sig mot rödtextstilen (om du väljer en antikva). Exempel på snygga linjära typsnitt är Akzidenz och Futura. Om du vill ha en mjukare framtoning i ruriken, vilket passar när man är mer personlig, kan du använda samma stil som i rödtexten. Men ta helst en fet eller halvfet variant av rödtextstilen, så att den skiljer ut sig från rödtexten. VÄLJA STILAR Garamond Century Saon Janson Baskerville Caslon Exempel på antikvastilar som passar i rödtext. Akzidenz Akzidenz Franklin Gothic Franklin Gothic Futura Futura Gill Gill Univers Univers Interstate Interstate Exempel på linjärer som passar i ruriker, ildtexter och faktastil. BILDTEXTER OCH MELLANRUBRIKER I SAMMA STIL SOM RUBRIKER. Det rukar li snyggt om du sätter ildtexter, mellanruriker och feta startord med samma stil som ruriken. Testa gärna någon annan variant (fet, halvfet, kursiv) av stilen. UNDVIK STILAR MED STADSNAMN. Monaco, New York, Geneva etc är stilar som är helt anpassade för läsning på dataskärm. De är inte gjorda för tryck. STILSTORLEKAR BRÖDTEXTEN SKA INTE GÖRAS FÖR STOR. Ett vanligt fel är att man gör rödtexten alldeles för stor i tron att den ska li mer lättläst. Prova istället att från örjan göra den ganska liten och sen se till att det lir tillräckligt med luft mellan raderna. Börja till exempel med 9 pt (punkter=ett typografiskt mått) i rödtexten och minst 11 pt i radmellanrummet. Testa dig fram och gör utskrifter. Radmellanrummet görs alltid större än rödtexten eftersom det då lir enklare att yta rad när du läser. Eftersom varje stil har en egen utformning kan helhetsintryck och läsarhet kännas väldigt olika mellan två stilar fast de är lika stora. Prova dig fram.

5 RUBRIKEN KAN GÄRNA BLI STOR. Dels för att läsaren ska hitta den lätt, dels för att skilja ut den från rödtexten. INGRESSEN BETONAS MER ÄN BRÖDTEXTEN. Framhäv ingressen genom att göra den lite större och fetare än rödtexten. Ögat ska söka sig till den före rödtexten, men efter ild och rurik. MELLANRUBRIKER, BILDTEXTER OCH FAKTATEXT BÖR VARA UNGEFÄR LIKA STORA SOM BRÖDTEXTEN. Men som nämnts tidigare, gärna i någon fet eller halvfet variant av stilen. FORMGIVNING (LAYOUT) SÄRSKILDA DATAPROGRAM ANVÄNDS. Formgivaren använder sig av layoutprogram som Quark Xpress och Indesign för trycksaker och Dreamweaver för ween. De här programmen är dyra och ganska svåra att lära sig. Men man kan komma ganska långt i enklare program som Word. Ju senare version av Word du har desto mer layoutmöjligheter har du. TA HJÄLP. Kanske känner du någon som har ett layoutprogram. Ta gärna hjälp och styr aretet med de kunskaper du lärt dig här: Jag vill ha en stor ild i örjan, en stor, rak rurik som ska ligga under ilden, stilen ska vara osv. Sen testar ni er fram genom att öka och minska text, ild och rurik så att alansen känns ra. Prova även att flytta omkring ojekten. Samma text, ild och rurik kan se helt olika ut eroende på vem som gör det. UNDVIK LÅNGA RADER. Långa rader försämrar läsarheten eftersom ögat inte hittar tillaka till nästa rad. Rader på mer än tecken (inkl. mellanslag) är svåra att följa. Om du har jämn eller ojämn högerkant i textspalten spelar ingen större roll för läsarheten. När du använder korta rader ör texten vara ojämn i högerkant. Layoutprogrammen följer avstavningsreglerna och texten kan li "luckig" om du har jämn högerkant vid korta rader. LÅNG RUBRIK MED FLERA RADER. Iland händer det att det ehövs en lång rurik, en viktig regel är då att inte avstava orden. Låt prepositioner (i, och, på) hamna i örjan av en ny rad istället för i slutet. SPARA VIT YTA PÅ PAPPRET. Ha ordentligt med luft mellan texten/ilderna och papprets ytterkanter. Det här området, marginalen, ör minst vara 2 centimeter. Om du aretar på ett A4-format (vanligast i skrivare och kopiatorer) läggs texten i minst två spalter. Text i en spalt känns tätt och trist. Det lir svårt att variera sig. Ha luft (avstånd) runt rurik och ilder. Läsaren upptäcker viktiga saker enklare om de placeras lite friare. Rurik a Ingress Bild Brödtext a Brödtext Bildtext a a a Brödtext Brödtext Ett uppslag (två sidor) som visar hur text och ilder kan placeras på papperet. För att förenkla och skapa ordning placeras de efter en satsyta som man estämt i förväg. Satsytan (här visad som en lå pricklinje) är en osynlig ram som visar hur långt ut man ska placera ojekten. Ytan utanför satsytan kallas marginal. Avståndet i marginalen () ska alltid vara större än avståndet mellan de olika ojekten inne på sidan (a). Om man låter något ojekt, oftast ilden, gå utanför satsytan kallar man det för utfallande. Då ör den täcka hela marginalen, inte sluta mitt i. I örjan när man är osäker är det äst att hålla sig till satsytan. Senare kan man testa regelrott som t.ex utfallande. LAYOUT

6 BILDPLACERING. På första sidan ör du starta med en stor ild som du verkligen gillar. Den ör placeras nära ruriken. Ruriken och ilden avgör ofta om läsaren tänder till och vill gå vidare. Oftast väljer man att lägga ilden ganska högt upp på pappret, inte i otten. Tester visar att ögat startar sin rörelse vid en punkt strax ovanför mitten, inte i otten. De flesta ilder har en riktning i sig (ett träd upp och ner, en promenerande människa åt det håll han/hon går osv). Om det är ett uppslag (två sidor) ör ilden riktas in mot sidan. Annars känns det som den är på väg ut ur tidningen. Du kan frångå den här regeln i särskilda situationer. Vill du få fram en känsla av otrygghet eller ensamhet är det effektfullt om ilden är på väg ut ur tidningen (den tar sin egen väg lir ensam ). Om du aretar på en sida, t.ex ett flyglad, ör ildens riktning vara åt höger, det vill säga åt samma håll som man läser. Bilder placeras efter vad som finns på dem. Ett flygplan eller fågel upptill, en u-åt eller fisk nertill. Lägg de flesta och ästa ilderna på högersidan. När vi läddrar i en tidning håller vi den i vänsterhanden och läddrar med högerhanden. Tidningens högersida hamnar plant i handen och upptäcks först av ögat. Prova själv. Det är vetskapen om det här som gör att annonserna oftast placeras på högersidor. BILDRIKTNING Alla ilder har en riktning, dock oftast inte så tydlig som här. Vilken av ilderna ör inte placeras till höger på papperet? UNDVIK. Många ojekt på en sida (flera ilder + faktaruta + rurik + ) ser splittrat ut. Om du placerar allt i mitten eller i hörnen ser det stelent ut. Försök variera. Placera inte ihop text och ilder som inte har med varandra att göra. LINJERA. De olika ojekten (textlock, ilder, linjer och tonplattor) placeras efter en eller flera tänkta linjer. Det skapar ordning och hjälper läsaren. För att det inte ska li för likformigt kan du låta något ojekt sticka ut, inte linjera med de andra. (Det här är inte helt lätt. Man får inte glömma ort att formgivning är ett yrke där känslan kommer med åren). Att centrera (mittställa) allting är ett ra exempel på hur otroligt trist det kan li om man har för mycket ordning. LINJERING SKAPA KONTRAST. Med kontrast (olikheter) skapar du spänning och markerar vad som är viktigt. Några exempel: stor rurik rödtext antikvastil linjär färgad tonplatta svart text fotografi teckning stor ild liten ild stillsam ild rörelse FÄRG. Använd inte för många färger. Din trycksak ska inte li någon regnåge. Välj ut max. två färger som inte är för lika. Tonplattor med faktatext rukar li äst om du väljer en ljus färg i plattan och låter texten vara svart. Färgerna kan för- Om du linjerar de ojekt som finns på sidan hjälper du läsaren att orientera sig. Allt ehöver inte ligga i linje, men det mesta.

7 svagas i layoutprogrammen genom att välja en lägre procent av en färg. Undvik vit text på en mörk tonplatta. Det gäller särskilt om det handlar om långa texter. Resultatet lir svårläst och krävande för ögonen. Om du av någon anledning ehöver använda vit text ska du välja en rak (linjär) stil som är lite fetare och större än normalt. Undersökningar visar att vit text på lå, mörkrun eller på en djupt röd färgplatta har ättre läsarhet än andra färger. Färger har en symolisk laddning som du kan ta vara på: lå, lågrön kyla röd energi, aktivitet, negativt gulgrön lugn, harmoni grön rätt, positivt STOPP! Miljö Färger har stark symolisk etydelse. SLUTORD. Reglerna som jag redogjort för syftar till att ge dig en grund att stå på. Du får och ska naturligtvis ryta mot dem. Känner du till dem så tror jag inte att du kommer att ryta mot alla på en gång. Bara det är ett rejält kliv framåt. Lycka till Peter Björck Formgivare på Föreningen Skogen

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi

Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Grafisk design För synskadade och lite om dyslexi Färgblind Tritanopi/tritanomali, blått Protanopi/protanomali, röd Deuteranopi/deuteranomali, grönt Röd-grön vanligast Gul-blå ovanlig Mycket ovanligt,

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

Vi möts dagligen av en

Vi möts dagligen av en Text som fler kan läsa tips om typografi och layout Vi möts dagligen av en mängd tidningar, tidskrifter, broschyrer, affischer och andra trycksaker. De flesta kan lätt läsa informationen i dem. Men det

Läs mer

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt

Grundläggande grafisk profilmanual för SKR. Georgia Pro Black italic. Georgia Bold italic. Typografi. Rubriker. Georgia Pro light italic 16 pkt Grundläggande grafisk profilmanual för SKR Typografi Vi använder Calibri och georgia. Dessa typsnitt finns förinstallerade på de flesta datorer och därmed kan både tryck, web och word-dokument hålla samma

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar

Gör släktboken enhetlig - använd formatmallar Gör släktboken enhetlig - 25 använd formatmallar I en lättläst bok märks inte typografin - om den märks stör den! För att på ett enkelt sätt ge din bok enhetlig layout och typografi bör du använda formatmallar.

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Några typografiska regler

Några typografiska regler Anders Lundquist 2008 Några typografiska regler Med typografi är det som med städning. Man tänker inte på att det är städat, men är det ostädat så får man genast ett dåligt intryck. En text med god typografi

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket).

övningarna 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p kontorspaket). IT-Caf Café - Vårprogram 2013 Här är r närmaste n övningarna Månd 25 februari kl. 15.30 Enkel dokumenthantering I Ordbehandling och kalkyl (med ex Word och Excel eller liknande program p i kontorspaket).

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

Välkommen till Flyerskola!

Välkommen till Flyerskola! Välkommen till Flyerskola! Flyerskola Var började det hela Tryckmetoder Teckensnitt Upplösning av bilder Vanligaste filformaten Program Underlätta arbetet för redaktören Att tänka på vid skapandet av en

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Grafisk profil. Grundidé. Logotype

Grafisk profil. Grundidé. Logotype GRAFISK PROFIL Grafisk profil I en organisation som ArbetSam, bestående av många medlemsorganisationer, är det mycket viktigt att skapa igenkänning och tydliggöra gemensamma värden och intressen. Syftet

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005.

Riktlinjer. för användning av kommunvapnet samt skriv- och layoutråd. Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Riktlinjer för användning av kommunvapnet samt skriv- och Antagen av kommunstyrelsen den 4/10 2005. Innehållsförteckning Varför behövs det här dokumentet? Sidan 3 Övergripande riktlinjer Sidan 3 Logotypen

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Grafisk formgivning några råd och regler. Sofia Lindberg, grafisk formgivare

Grafisk formgivning några råd och regler. Sofia Lindberg, grafisk formgivare Grafisk formgivning några råd och regler Sofia Lindberg, grafisk formgivare Namn Efternamn 23 september 2011 2 Olika typer av marknadsmaterial 1. Övergripande profilering 2. Återkommande kommunikation

Läs mer

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér

Grafisk. handledning. 2014 inklusive bildmanér Grafisk handledning 2014 inklusive bildmanér Inledning År 2006 blev vi de Nya Moderaterna. Vi blev ett parti med mål om att alltid fortsätta utvecklas. Ett parti som söker utmaningarna, ser samhällsproblemen

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans

innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans Manual för annonser version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. annonsformat kap 3. logotyp kap 4. annonsen kap 5. foto och illustration kap 6. leverans kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen

Läs mer

31 tips som gör din text lättare att förstå

31 tips som gör din text lättare att förstå 31 tips som gör din text lättare att förstå Innehållsförteckning Texten 1 Det enkla raka spåret 2 Nyhetsartikeln 3 Skriv rubriker inte överskrifter 3 Glöm inte bildtexten 4 Så börjar du din text 4 Tänk

Läs mer

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar.

Att skriva... Artikel. En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Göra tidning Att skriva... Artikel En tidningsartikel består av många olika delar. Alla artiklar behöver inte nödvändigtvis innehålla alla delar. Rubrik Rubriken skall berätta åt läsaren vad artikeln handlar

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

12 steg för att göra en bok med Word

12 steg för att göra en bok med Word steg för att göra en bok med Word I den här övningen ska vi göra en bok med tre kapitel utifrån en råtext och några bilder. Texten och bilderna finns på www.kj.se/merword. Boken ska skrivas ut på egen

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma.

Om man vill ändra färg inuti går det, men skuggan blir densamma. Visst är det roligt att kunna göra fina dokument, häften, affischer, inbjudningskort och annat skoj?! Och att få bilderna att hamna där du vill att de ska hamna, i rätt storlek och utan att andra saker

Läs mer

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 5.0

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 5.0 Sidan 1 av 5 Inbyggd hjälpfunktion i Photoshop Elements... 2 Dataprogram för bildbehandling... 2 Forts. Adobe Photoshop Elements verktygsfält... 2 Menyraden, Bild...3 Ändra bildstorlek...3 Intensitet och

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9

Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall 7 Visitkortsmall 7. Texter 9 Några enkla regler 9 Grafisk profil 2013 Nära i Kinda 3 Värdegrund 3 Tänk efter före 3 Grafiska element 4 Logotype 4 Typsnitt 5 Kindas färger 5 Kindas båge 6 Kindas komplementfält till bågen 6 Mallar 7 Malldokument 7 E-postmall

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Intryck som ger avtryck

Intryck som ger avtryck Intryck som ger avtryck Vapnet är stadens minsta gemensamma nämnare, vars släktdrag går att känna igen redan från början av 1600-talet då staden grundades. En stad ett ansikte Göteborgs Stads grafiska

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0

DigitalBild del 2 Adobe Photoshop Elements ver 3.0 Sidan 1 av 5 Inbyggd hjälpfunktion i Photoshop Elements...2 Dataprogram för bildbehandling...2 Forts. Adobe Photoshop Elements verktygsfält...2 Menyraden, Bild...3 Ändra bildstorlek...3 Reglera filkompressionen

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09

Grafisk manual för Hällefors kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 Grafisk manual för Hällefors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-09 2(11) Innehållsförteckning 1 Varför behöver vi en grafisk manual/profil?... 3 2 Kommunens logotyp... 4 2.1 Kommunvapen... 4 2.2

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor.

Precis som hemma. Två och två. Berätta om hur du bor. 9 a..... 6. 9 eine Wohnung eschreien ein Haus oder eine Wohnung aussuchen ein Haus oder eine Wohnung mieten höflich reklamieren ungeschrieene Regeln ei Einladungen kennen Precis som hemma Lyssna på tre

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

KONTEX & KOMMUNIKATION

KONTEX & KOMMUNIKATION KONTEX GRAFISK PROFIL Formen Logotypförslaget är en bokstavskombination av bokstäverna K och K (Kontex, Kommunikation). Den grafiska formen ska vara lätt att känna igen, vara ren samt kännas symbolisk

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Compact Disc. Syfte: Riktlinjer: Att tänka på: Exempel på hur det skulle kunna se ut:

Compact Disc. Syfte: Riktlinjer: Att tänka på: Exempel på hur det skulle kunna se ut: CD Compact Disc CD uppgiften handlar om att skapa bilder som skulle passa i ett CD-fodral. Syftet med bilderna är för att marknadsföra eller uppmarksaa artisten. Ni står också för den grafiska delen, layout,

Läs mer

design & layout Distansskolan 1

design & layout Distansskolan 1 design & layout Distansskolan 1 Grundelementen Varje komposition är summan av dess grundelement. Om du tittar på en annons eller broschyr kommer du hitta både enkla och komplexa kompositioner. En del kompositioner

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com

PIM Examination 5. Inspirationsmaterial för pedagoger. Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com PIM Examination 5 Inspirationsmaterial för pedagoger Bildredigering i webbtjänsten pixlr.com Innehållsförteckning Inledning... 3 Planering LPP... 4 Presentationsfilm - Startnyckel... 5 Från kamera till

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll

Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola www.mark.se Innehåll Manual för Episerver 5 för redaktörer i förskola och skola Marks kommuns hemsida www.mark.se ses bäst i text storlek mellan. Du kan ändra i Explorer Visa, textstorlek. Webbplatsen är byggd för upplösningen

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Att placera bilder i Word

Att placera bilder i Word Att placera bilder i Word Att infoga bilder i Word i en vanlig text kan lätt ge huvudbry. Det är inte helt lätt att fritt flytta på en infogad bild och texten tycks flyta lite godtyckligt samtidigt som

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher Uppstart Måndag 8 september kl 08.25 Projektinformation 5 sept enligt följande: SPIT2b Hemklassrummet 08.25 Aeb Senare under dagen får vi besök av en journalist. Genomgång av dataprogram Onsdag förmiddag

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer