VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015"

Transkript

1 VÄRLDSRELIGIONER Tellus vårterminen 2015

2 CENTRALA TANKEGÅNGAR/ VAD ÄR RELIGION? Synen på gud/gudar/ingen gud Vad som är det viktigaste inom religionen, hur man bör leva för att vara en god människa Levnadsregler för att uppnå detta. Synen på tiden, linjär eller cirkulär. Hur jorden skapades. Livet efter döden.

3 HELIGA PLATSER En plats som historisk sett har en religiös betydelse. Vilka platser känner du till som har religiös betydelse?

4 Byggnader eller rum i rum där man utövar sin religion och försöker komma i kontakt med sin gud. HELIGA RUM

5 HELIGA PLATSER/ HELIGA RUM Kristendom, Jerusalem, kyrka Judendom, Israel, synagoga Islam, Mekka, (kaba) moské Hinduism, Ganges, Varanasi, tempel, altare Buddhism, (Tibet), tempel, altare, buddhiträd

6 VAR I VÄRLDEN UTÖVAS RELIGIONERNA? Kristendom, Europa, Sydafrika, Nordamerika, Sydamerika 2 miljarder Judendom, Israel, Judiska staten USA 14 miljoner Islam, Mellanöstern, Iran, Irak, Nordafrika, Indonesien 1,5 miljarder Hinduism, Indien, Arabiska halvön ca 900-1,2 miljarder Buddhism, Thailand, Kina, Japan, Sydostasien, 4-5 miljoner

7 HELIGA SKRIFTER Kristendom, Bibelns två delar, Gamla och Nya testamentet Judendom, Tanak, (Gamla testamentet) Lagen, Profeterna och Skrifterna. Islam, Koranen, 14 kapitel som kallas suror. Hinduism, Bhagavadgita, den Högstes sång. Buddhism, Tripitaka, de tre korgarna.

8 VAD ÄR RITUALER? Religiösa handlingar som ingår och görs medvetet i sin tro. Hur man utövar sin religion. En sak man gör om och om i sin vardag, men även vid speciella tillfällen i livet.

9 RITUALER, KRISTENDOM Tron är det viktigaste, ej själva ritualerna. Dop, konfirmation, gudstjänst, bön, begravning, bröllop. Bönen sker i stillhet, tysthet och är ofta en privatsak.

10 RITUALER JUDENDOM Gå till synagogan och fira gudstjänst. Bordsbön, bön innan man äter. Firar judiska högtider (tillsammans med andra judar) till minne av folkets historia. Judisk mat, koshermat. Omskärelse, både ritual och tradition. Bar mitzva och Bat mitzva

11 RITUALER ISLAM Det är viktig med riterna, islam är en mycket praktisk religion som man praktiserar. Man ber på bestämda tider, fem gånger om dagen. De fem grundpelarna. Bönen, fastan, trosbekännelsen, allmosan och vallfärden. Ramadan. Födsel, en imam viskar i barnets öra.

12 RITUALER HINDUISM Religionen finns med i alla delar av livet. Mer tradition och kultur än en ren religion. Meditation Matregler (vegetarianer, pga av reinkarnationstanken). Bön Bada i den heliga floden Ganges

13 RITUALER BUDDHISM Det finns inga bestämda regler, man väljer själv om och när man vill be eller meditera. Födsel: Om man vill kan en munk välsigna barnet. Död: Döden är viktig eftersom det innebär övergången till ett annat liv. En munk eller andlig ledare läser texter för den döende.

14 LEVNADSREGLER Regler inom sin religion som man följer och praktiserar för att komma närmare sin gud. Det kan handla om förbud, matregler och starka traditioner.

15 LEVNADSREGLER, KRISTENDOM Har inga regler för mat eller klädsel. Inga förbud mer än de i Guds tio budord. (Stentavlorna) (Semlan är ett minne från förr då man fastade) Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Döm inte, så blir ni inte dömda. Älska Gud över allting och din nästa som dig själv. Guds rike är inte synligt, det är inom dig.

16 LEVNADSREGLER, JUDENDOM Matregler, äter ej griskött eller skaldjur. Vissa regler för hur maten ska tillagas. Man ska vänta ett visst antal timmar mellan man äter mjölk och kött. Dessa får heller inte blandas i matlagningen. Kosher, ej tillåtet i Sverige Toran, Lagen. Regler från Gud hur man ska leva som jude. Klädregler, kippa för att visa Gud respekt. Sabbaten, lördag, vilodag. Förbjudet att arbeta, resa, laga mat och göra upp eld.

17 LEVNADSREGLER, ISLAM Regler som finns i koranen, shaira eller sunna. Matregler, äter en griskött, blodmat, dricker ej alkohol. Halal=tillåtet (både mat och andra saker) Haram=förbjudet (griskött, blodmat, alkohol) Klädregler, man ska klä sig värdigt både som kvinna och man. Kvinnan täcker ofta över sitt hår, axlar och knän.

18 LEVNADSREGLER, HINDUISM Matregler, man undviker att äta kött eftersom själen som bott i kroppen kan ha tillhört en människa. Detta ger dålig karma. Förr hade man olika kast. Det betyder olika hierarkier i samhället. Vissa i samhället fick då inte vara med varandra och hade inte lika rättigheter. Då fick man bara gifta sig med en person från sin egen kast.

19 LEVNADSREGLER, HINDUISM Varje människa ska sträva efter det goda och rätta. Man ska sträva efter det nyttiga. Man ska sträva efter njutning. Samla god karma genom att vara en god människa!

20 LEVNADSREGLER, BUDDHISM Matregler, kan variera. Helst inte äta kött pga reinkarnationstanken. Det ger dålig karma att äta kött. Ej alkohol eller droger.

21 LEVNADSREGLER, BUDDHISM Du ska inte döda Du ska inte stjäla Du ska inte vara otrogen Du ska inte tala osanning (ljuga) Du ska inte använda rusdrycker (alkhol, eller droger)

22 SYNEN PÅ GUD Kristendom, treenigheten. Gud som tre delar. Gudfader, Den Helige Ande och Jesus. Polyteistisk (Tror på flera gudar) Judendom, gud som en gud. Monoteistisk (tror på en gud) Islam, det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet. Monoteistisk Hinduism, det finns många gudar, men dessa är egentligen bara olika sätt för den stora allsmäktiga guden att uppenbara sig på. Polyteistisk Buddhism, det finns ingen gud. Allt liv är lidande. Filosofisk syn på livet.

23 HÖGTIDER OCH TRADITIONER Högtider är t.ex. fester eller högtidsdagar som återkommer varje år regelbundet. Traditioner är olika saker man gör/firar/ uppmärksammar/ regelbundet, traditionellt, behöver inte ha en religiös betydelse.

24 HÖGTIDER MED RELIGIÖSA BETYDELSER Kristendom, jul=minne av Jesus födelse. Påsk=minne av Jesus död på korset och uppståndelse. Pingst=minne av kyrkans födelsedag Judendom, påsk, pesach, firas till minne av uttåget ur Egypten och 40 års vandring i öknen under ledning av Moses. Islam, ramadan (fastemånad) avslutas med Id al-fitr. Man äter festmat och ger presenter till barnen. Hinduism, Diwali en ljusfest till gudarna Rama och Lakshmis ära. Man städar fint och tänder många ljus. Holi, färgfest för att uppmärksamma att det goda ska segra. Buddhism, finns inte så många gemensamma högtider och riter. Vesakfesten till minne av Buddhas födelse och upplysning.

25 SKILLNADER MELLAN JUDENDOM OCH KRISTENDOM De kristna kan missionera, judarna vill inte att fler ska bli judar. Judarna anser sig tillhöra ett folk, de kristna menar att alla kan bli kristna och är lika välkomna att bli det. Kristendomen är polyteistisk, judendomen är monoteistisk. Judarna tror inte att Jesus/Messias har fötts än. De förnekar de kristnas Jesus som Messias. Judendomen har matregler, de har inte de kristendomen. Judarna har striktare regler och traditioner som de följer, de kristna har lite friare. Judarna (killar) har kippa när de besöker synagogan. Judarna firar sabbat.

26 SKILLNADER MELLAN KRISTENDOM OCH JUDENDOM Judarna erkänner inte det Nya Testamentet, (N.T) de erkänner bara det gamla (G.T) Judarna firar påsk till minne av uttåget ur Egypten, kristna firar påsk till minne av Jesus död och uppståndelse.

27 SKILLNADER MELLAN HINDUISM OCH KRISTENDOM Hinduer tror på återfödelse av atman, själen. Man ser tiden som cyklisk. Målet för hinduer är att slippa återfödas och förenas med världssjälen. I kristendomen är tiden linjär, man föds och dör, sedan är det slut. I bästa fall kommer man till paradiset och får vara med Gud. I det hinduiska samhället är det rangordning, en hierarkisk ordning. (Detta lever kvar trots att det inte finns sådana lagar längre. I kristendomen är alla lika mycket värda. Hinduer tror inte att det finns en skapare, det finns ingen Jesus, de har inga kyrkor de har tempel. De har ingen trosbekännelse. De har inga gudstjänster. Hinduism är ingen privatsak, utan rör hela samhället. Att vara kristen kan vara, men behöver inte vara en privat sak. Inom hinduismen mediterar man för att nå inre styrka och balans. Inom kristendomen ber man till den högre guden för att nå detta.

28 RELIGIONERNAS BETYDELSE I SVERIGE OCH I VÄRLDEN IDAG Kristendomen är den största världsreligionen. Det finns olika inriktningar, katoliker, protestanter och ortodoxa. (Vi kommer inte gå in på skillnader än, det kommer i ett annat prov) I Sverige har kristendomen en relativt liten betydelse, trots att det är en majoritetsreligion. Samhället präglas inte så mycket av religionen. Samhället är mer sekulariserat idag än för 100år sedan.

29 RELIGIONERNAS BETYDELSE I SVERIGE OCH I VÄRLDEN IDAG I Sverige har vi ingen statsreligion, vi har religionsfrihet. De flesta röda dagar i almanackan är kristna dagar där man förr var ledig för att kunna gå till kyrkan och/ eller tänka på någon speciell händelse med Jesus eller ett helgon. Många av våra traditioner och högtidsdagar har ett kristet ursprung. Kan du några?

30 RELIGIONERNAS BETYDELSE I SVERIGE OCH I VÄRLDEN IDAG Det finns inte så många judar i Sverige. De är endast ca20 000st. Det finns 8st synagogor. Judarna har under många tider förföljts och hatats. Några exempel på det är att man under medeltiden beskyllde judarna för att ha förgiftat brunnar och under 2v.k förintades 6miljoner judar i koncentrationsläger. Antisemitism är ett annat ord för judehat.

31 RELIGIONERNAS BETYDELSE I SVERIGE OCH I VÄRLDEN IDAG Hinduismen i Sverige är väldigt liten. Det finns endast ca 10000st hinduer och ett fåtal tempel. Islam är en minoritetsreligion i Sverige. Eftersom islam är en religion som man praktiserar mycket kan det ibland ställa till såkallade kulturkrockar. Men det behöver det inte göra. Det finns flera moskéer i Sverige, bland annat en på söder (i Björns trädgård) och flera i Huddinge, söder om Stockholm.

32 RELIGIONERNAS BETYDELSE I SVERIGE OCH I VÄRLDEN IDAG Buddhismen i Sverige idag har inte så stor påverkan. Men, en del svenskar blir idag buddhister för att de gillar tanken på att ro, harmoni och balans finner man inom sig och inte genom att längta efter saker som fina kläder, pengar och makt. Det finns ett buddistiskt tempel i Torsby här på Värmdö. En del buddhister i Sverige har ett litet altare hemma där de kan meditera och tända ljus. Många i Sverige mediterar utan att vara buddhist. Det gör dem för att finna nuet och att träna på mental närvaro, mindfulness. Inom sjukvård används detta för att lindra smärta, oro och psykiskt instabilitet. Man behöver inte må dåligt för att meditera.

33 RELIGIÖSA BYGGNADER Träna på att beskriva dem, samt att hitta likheter och skillnader!

34 RELIGIÖSA SYMBOLER Vad heter de och vad är de symbol för? (beskriv och förklara)

35 RELIGIONERNAS URSPRUNG Kristendom. Jesus vandrade runt i landet Israel och berättade om Gud och att man kunde bli frälst genom att tro och följa hans lära. Vår tideräkning börjar dagen då Jesus föddes. Så, Jesus föddes alltså för 2015 år sedan. I Sverige började vi bli riktigt kristna runt 110o talet. Men inte förrän 1523 när Gustav Vasa blev kung, blev vi riktigt kristnade. Han tyckte att det var praktiskt att kunna ha koll på hur många som betalade skatt och att han själv fick bestämma vad skatten skulle användas till!

36 RELIGIONERNAS URSPRUNG Enligt islam och muslims tro så finns gud ungefär så som kristna och judar ser honom, men hans rätta budskap står inte i bibeln, utan i koranen. Koranen fick Muhammed av gud uppe på berget Hira. Koran betyder läsning på arabiska. Religionen har sin början vid år 560 då Muhammed föds. När han dör har hela dåvarande Arabien blivit muslimskt. (Mer i boken) Kristendom och Islam har samma stamfader, Abraham. Skiljelinjen börjar vid diskussionen om vilken son som var på väg att offras uppe på berget. När Muhammed levde och försökte sprida sin tro och lära bodde han i Mekka. Mekka var en stor handelsplats (jmf Nacka Forum, Mölnvik). På den tiden fick alla som konverterade till Islam slippa att betala skatt.

37 RELIGIONERNAS URSPRUNG Hinduer tror att Gud kan visa sig i olika gudar och gudinnor, dessa har olika uppgifter och visar olika sidor av den högsta guden. (Se bilden) Hinduismen har ingen särskild grundare, utan den har skapats och vuxit fram i mötet mellan två folk. Religionen är mycket gammal, flera tusen år! Mellan år före vår tideräkning! Hinduismen dominerar både som kultur, levnadsätt och religion i Indien, som även dess ursprungsland.

38 RELIGIONERNAS URSPRUNG Buddhismens grundare är Siddharta Gautama. Han föddes i Nepal, som ligger på gränsen mot Indien. (se på en karta). Buddha föddes (forskningen är oense här) ca före vår tideräkning. Buddha menade att man ska sträva mot rätt kunskaper och förstå vad som håller människor fångade i den här världen. Med fångade menade han begär, längtan, lidelse.

39 RELIGIONERNAS URSPRUNG Judisk tideräkning ser annorlunda ut jämfört med vår som utgår från Jesus födelse. Den judiska kalendern räknar år 3761 f v t som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2013 påbörjas således det judiska året 5774.

40 RELIGIONERNAS URSPRUNG Det judiska dygnet räknas från solnedgången, så som beskrivs i skapelseberättelsen: det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen. Följaktligen börjar och slutar sabbaten och alla helger vid solnedgången.

41 LIVSÅSKÅDNING, ELLER MÅL OCH MENING MED LIVET??? Judendom, folkets historia är en del av religionen, bär den vidare. Hindusim, lev rätt, tänk och handla kärleksfullt. Buddhism, uppnå nirvana, vara nöjd med det man har och tänka mer på andra än på sig själv. Islam? Det finns ingen gud utom gud och Muhammed är hans profet. Kristendom? Jesus kom till jorden för att sprida sitt budskap och för att dö på korset. Personlig mening?

42 DENNA PRESENTATION.. Är slut nu, men ska inte ses som något heltäckande. Vill man lära sig mer och fördjupa sina kunskaper behöver man komplettera med att läsa i sin bok och träna på att resonera. Det kommer inte komma några frågor på detaljnivå, utan mer på en grundläggande nivå! Fördjupa er inte i kristendomen, den kommer vi läsa och fördjupa oss i senare. Lycka till, och har du frågor, stora som små, så maila mig gärna!!!

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person.

Buddhismen. Vad betyder ordet Buddha? Det betyder den upplyste och är en titel för en upplyst person. Buddhismen 1. Vem var prinsen Siddharta Gautama?. Siddharta Gautama, var en prins som levde i norra Indien för 2 500 år sedan. Spåmän hade sagt till hans föräldrar att om pojken mötte sjukdom, ålderdom

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

De sex världsreligionernas syn på sjukdom, lidande och död

De sex världsreligionernas syn på sjukdom, lidande och död De sex världsreligionernas syn på sjukdom, lidande och död I dagens Sverige möter vi inom sjukvården patienter som är anhängare av andra religioner än den evangelisk-lutherska. För att kunna visa den respekt

Läs mer

Det första ägnas åt studier. Man läser ur skrifterna och utbildar sig. Barn lär sig att respektera äldre.

Det första ägnas åt studier. Man läser ur skrifterna och utbildar sig. Barn lär sig att respektera äldre. Jonatan Stjärnborg ID3A Jämförelse av riter, traditioner och levnadssätt. Hinduism, Buddhism och Judendom Hinduism Riter: Det finns fyra olika stadier i en hindus liv. Det första ägnas åt studier. Man

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet

INLEDNING. Intervju med Legrid Lotfors - bosatt i Göteborg och doktorand i historia vid Göteborgs universitet ~ o z w o :J 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1: Försättsblad sid 1. 2: Innehållsförteckning... sid 2. 3: Inledning... sid 3. 4: Judendorn... sid 4. 4:1 Judendomens lära... sid 5. 4:2 Texter... sid 7. 4:3 Människans

Läs mer

vad är buddhismen? MEMENTO

vad är buddhismen? MEMENTO Vad är buddhismen? För cirka 2500 år sedan i Indien nådde Siddharta Gautama under djup meditation upplysning och blev en Buddha. Det var grunden för buddhismen. Till skillnad från andra världsreligioner

Läs mer

Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund

Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund Beteckning: HRV:C09:40 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Motsättningar i blandäktenskap En deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund Ilnaz

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Utgivare: IslamGuiden.com Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever 1 Muslimska barn och den svenska skolan Under årens

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

S:t Sigfrids granne -

S:t Sigfrids granne - S:t Sigfrids granne - en begravningsplats för alla Examensarbete av Maria Hennius Institutionen för stad och land, SLU, Ultuna. S:t Sigfrids granne - en begravningsplats för alla The neighbour of S:t

Läs mer

Judendomen. Ett litet kompendium om judendom i Sverige

Judendomen. Ett litet kompendium om judendom i Sverige Judendomen Ett litet kompendium om judendom i Sverige Judiska Församlingen i Göteborg 2009 1 Judendomen Judendomen räknas som en världsreligion och är en av de äldsta kända monoteiska religionerna. Den

Läs mer

Markus. Skynda till folkets räddning

Markus. Skynda till folkets räddning I det tysta skyndar Jesus till folkets räddning. På sin väg mot Jerusalem betjänar han folket med helanden, demonutdrivning och undervisning om Guds rike, samtidigt som han kritiserar det religiösa ledarskapet.

Läs mer

Den mångkulturella. måltiden

Den mångkulturella. måltiden Den mångkulturella måltiden 1 judendom kristendom islam Maten och måltiden har stor social och kulturell betydelse för människor i hela världen. Måltiden kan också knyta oss samman över dessa gränser.

Läs mer

Döden är något naturligt.

Döden är något naturligt. Döden är något naturligt. För en buddhist är döden något naturligt.om man förstår att allting förändras och att förändringen tillhör livet. Ja då blir livet mycket lättare. Det finns många meditations

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

röst i upprättelsens tider

röst i upprättelsens tider Nr 4 En röst i upprättelsens tider Utgiven av rådet för främjande av svensk messiasrörelse Nr 4 Årgång 1 19 augusti 2012 1 Elul 5772 Ansvarig utgivare Johan Bladh johan.bladh@messiasbladet.se Rättfärdighet

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

1. Att komma till Sverige

1. Att komma till Sverige 1. Att komma till Sverige Innehåll Invandring till Sverige Integration i Sverige Sveriges historia - från istid till modern tid Sverige under 1900-talet Finns det något typiskt svenskt? Traditioner och

Läs mer

- 1 - - 2 - I N L E D N I N G

- 1 - - 2 - I N L E D N I N G Jesus dog inte på korset Inledning Jesus dog inte på korset Inledning I N L E D N I N G Jesus var en enkel man som levde för ca 2000 år sedan i det område som nu kallas för Israel. Denna man har genom

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Predikan i Abrahamsbergskyrkan, pingstdagen den 11 maj 2008

Predikan i Abrahamsbergskyrkan, pingstdagen den 11 maj 2008 Lars Ingelstam 1 08-05-11 Predikan i Abrahamsbergskyrkan, pingstdagen den 11 maj 2008 De var fattiga män, en del bara pojkar. Fiskare, bönder, någon tulltjänsteman. Enkelt folk från Galiléen. Men de hade

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar

mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar mångkulturella begravningsskick Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar Utdrag ur lagen om trossamfund (SFS 1998:1593) Allmänna bestämmelser om trossamfund 1 Bestämmelser om religionsfrihet

Läs mer

Innehåll. Etik och moral. Musikarenan. Varanasi. Människovärde. Hinduism. Privat och ny religiositet. Buddhism. Register Bildförteckning

Innehåll. Etik och moral. Musikarenan. Varanasi. Människovärde. Hinduism. Privat och ny religiositet. Buddhism. Register Bildförteckning Musikarenan Överallt och ingenstans att fly Språk och kontakt Varanasi Varanasis rikedom är många tempel Innehåll 4 6 10 14 16 Etik och moral Att röka eller inte röka... Konflikter Etik eller moral Ansvar

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer