3. Vilken etik förespråkade Immanuel Kant respektive Jeremy Bentham? 7. Vad menas med begrepp som människovärde och skyddsvärde?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Vilken etik förespråkade Immanuel Kant respektive Jeremy Bentham? 7. Vad menas med begrepp som människovärde och skyddsvärde?"

Transkript

1 Repetitionsfrågor till kapitlet Etik modet att välja 1. Vad är moral? 2. Vad är etik? 3. Vilken etik förespråkade Immanuel Kant respektive Jeremy Bentham? 4. Vad kännetecknar pliktetiken? 5. Vad har egoism, gruppetik och utilitarism med etik att göra? 6. Vad är viktigt för en handling som följer sinnelagsetiken? 7. Vad menas med begrepp som människovärde och skyddsvärde? 8. Vad är det för skillnad mellan hjärn- och hjärtdöd. Vilka konsekvenser kan detta få för sjukvården? 9. Ge exempel på olika argument för och mot fri abort. 10. Vilka argument kunde man ha använt mot att McVeigh skulle få dödsstraff? 11. Vad menas med eutanasi och vad talar för och mot det? 12. På vilka grunder kan man säga att genteknik är viktig för mänskligheten? 13. Har djuren några rättigheter? Om fallet är så, hur kan de motiveras? 14. Ge exempel på olika sätt att se på vad rättvisa är. 15. Vilka argument brukar användas mot barnarbete?

2 Prov till kapitlet Etik modet att välja Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Han tyckte att den viktigaste principen för en människas handlande var plikten. Plikten låg i att handla så att man kunde tänka sig att handlingen skulle kunna gälla för alla. 2. Ord som brukar beskriva om våra handlingar varit goda eller dåliga. 3. Ett annat ord för följd. Brukar beskriva en av de tre huvudtyperna av etik. 4. Kan en person kallas som är en nyttotänkare och handlar så att det goda ökar för alla människor. 5. Kallas den etik där avsikterna bakom en handling avgör vad som är en god eller dålig handling. Kortfrågor svara i punktform 6. Argumentera kort för djurens rätt. 7. Argumentera kort mot dödshjälp. Utredande frågor svara med fullständiga meningar 8. Välj ut ett av nedanstående scenarion och argumentera utifrån egna åsikter och kunskaper. Scenario 1: Du befinner dig på Sergels torg i Stockholm. Här genomförs en demonstration av organisationen Ja till Livet. Du vet att de är abortmotståndare. På deras plakat står: Stoppa mördandet, Livet börjar vid befruktningen m.m. Vad tycker du om demonstrationen? Anser du att de har rätt eller fel? Motivera din inställning och visa i ditt resonemang att du behärskar argument från båda sidor. Scenario 2: Två klätterkamrater ska bestiga världens näst högsta berg, K2. Klättringen är ansträngande men går till en början bra. Plötsligt blåser det upp till en svår snöstorm. Den ene tappar fotfästet vid en svår passage och rutschar utför branten och landar tillsynes livlös vid en klippavsats. Chockad vill den andre lämna leden och ta sig ner för branten för att försöka hitta sin kamrat. Men vädret har försämrats och han blir stående kvar. Det går att ta sig ner till avsatsen men det skulle vara mycket besvärligt. Men är han vid liv och går det att få ner honom? Ska han försöka rädda sin kamrats liv och samtidigt sätta sitt eget på spel? Vad skulle du göra i denna situation? Tag ställning och argumentera för ditt ställningstagande. Scenario 3: Karla Fay Tucker dömdes till döden 1983 för ett dubbelmord. 15 år senare har tidpunkten kommit för straffet att verkställas. Under fängelseperioden har hon av allt att döma blivit troende och förändrat sig. Hon har också blivit av med sitt drogberoende. Ska dödsdomen verkställas eller ska hon få nåd? Resonera för och mot och försök komma fram till ett ställningstagande.

3 Repetitionsfrågor till kapitlet Skriftlösa religioner 1. Hur botade tjuktjerna sina sjuka? 2. Beskriv korjakernas syn på själen? 3. Ge exempel på sådant som kännetecknar drömtiden hos aboriginerna i Australien? 4. Vad betyder ordet totem och tabu? 5. Vad är en schaman? 6. Hur arbetar en schaman? 7. Vad fyller drogerna för roll för vissa typer av schamaner? 8. Ge exempel på hur gudstron kan se ut hos något skriftlöst folk. 9. Vilka funktioner fyller kulturheron och trickstern? 10. Vilken roll har individen i en stam bland skriftlösa folk? 11. Varför är förfäderskulten så viktig bland många skriftlösa folk? 12. Vad är det för skillnad mellan en magiker och en trollkarl? 13. Vad är orakel för något?

4 Prov till kapitlet Skriftlösa religioner Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Ett sätt att få kännedom om gudarnas vilja genom att t.ex. kasta ben och pinnar och sedan tolka hur de landat. 2. Rit som unga män måste genomgå för att bli vuxna. 3. Kallas den typ av religioner som tidigare kallades för primitiva. 4. Ett annat ord för något som är förbjudet hos aboriginerna, t.ex. att gifta sig med någon som har samma totem som en själv. 5. En person som kan använda onda andar i sina egna syften och för att skada andra. Kortfrågor svara i punktform 6. Vad kännetecknar den s.k. drömtiden hos aboriginerna i Australien? 7. Vad gör en kulturhero? Ge två exempel. 8. Ge exempel på tre saker som är typiska för det högsta väsendet inom många skriftlösa folk. Utredande frågor svara med fullständiga meningar 9. Vad är en schaman och hur brukar en schaman göra för att t.ex. bota en sjuk person i sin stam? 10. Försök förklara individens, familjens och förfädernas roll i en vanlig skriftlös stam.

5 Repetitionsfrågor till kapitlet Världsreligionerna 1. I vilka världsdelar finns i huvudsak följande fem världsreligioner: a) judendom b) kristendom c) islam d) hinduism e) buddhism? 2. Ordna de fem stora världsreligionerna efter ålder. Den äldsta först och den yngsta sist. 3. Vad heter den heliga skriften/de heliga skrifterna till: a) Kristendomen? b) Judendomen? c) Islam? d) Hinduismen? e) Buddhismen? f) Daoismen? g) Shintoismen? h) Sikhismen? 4. Varför är det så vanligt med symboler inom just religionens värld? 5. Rita av de fem stora världsreligionernas viktigaste symboler och förklara vad de står för.

6 Repetitionsfrågor till kapitlet Judendomen 1. Inom judendomen talar man ofta om människans förbund med Gud. Vem slöt det första förbundet med Gud och vad gick det ut på? 2. Vem brukar beskrivas som judendomens grundare? 3. När och var verkade han, och på vilket sätt kan man säga att han grundade judendomen? 4. Tora är den viktigaste av judendomens heliga skrifter, vilka böcker finns i den och vilken sorts innehåll har den? 5. Vad är talmud och tanak för något? 6. Hela Israel är en helig plats inom judendomen. Varför har det blivit det? 7. Jerusalem är en helig stad för flera religioner, vilka? 8. Berätta kortfattat om synagogan. 9. Hur kommer det sig att judarna spreds över Europa under romartiden? 10. Vad är det för skillnader på askenaser och sefarder? är ett mycket viktigt år i judendomens historia, varför? 12. Vad kan man läsa ut av den judiska trosbekännelsen: Hör Israel! Herren vår Gud, Herren är en? 13. Ge tre exempel på när Gud på allvar ingripit i judendomens historia. 14. Vilken är människans roll på jorden enligt judendomen? 15. Judendomen är en av de religioner som har speciella regler kring maten. Vad är förbjuden föda inom judendomen och varför har det blivit så? 16. Vad gör en vanlig jude under sabbaten? 17. Gör en kort översikt över judendomens livsriter: Händelse När i livet? Vad gör man Syfte Omskärelse Bar Mitsva/Bat Mitsva Döden 18. Varför och hur firar judarna påsken? 19. Vilka är de tre huvudriktningarna inom judendomen i dag? 20. Hur blir man jude?

7 Prov till kapitlet Judendomen Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Har man gjort om man gått över från en religion till en annan. 2. Slöt det första förbundet med Gud. Stamfader till judarna. 3. Ett annat namn för den viktigaste delen av den muntliga toran. 4. Den plats där många judar samlas till bön i Jerusalem. Är en rest utav muren från Herodes tempel. 5. Kallas för kosher och är en viktig del för många judar, inte minst vad det gäller deras identitet. Kortfrågor svara i punktform 6. Vad heter judendomens grundare och vad förmedlade han till det judiska folket? 7. Ge exempel på två viktiga livsriter i en judes liv. 8. Vad kallas de tre huvudriktningarna inom judendomen i dag? 9. Hur kom det sig att många judar levde utspridda runt om Europa redan under romartiden? Vad kallas detta fenomen? 10. Två judiska kulturer uppstod i Europa. Vad hette de och var hade de sina centrum? Utredande frågor svara med fullständiga meningar 11. Sammanfatta den judiska läran utifrån följande ord: Gud, Tora, människans val och bön? 12. Berätta hur Gud uppenbarat sig för människan och på så sätt spelat en viktig roll för judendomens utveckling.

8 Repetitionsfrågor till kapitlet Kristendomen 1. Var grundades kristendomen? 2. Nämn tre viktiga händelser i Jesus liv som haft stor betydelse för kristendomen. 3. Kristendomens framgång hängde bl.a. på att den skilde sig från judendomen på några punkter. Ge exempel på två sådana punkter och försök förklara varför det var viktigt för kristendomens framväxt. 4. Beskriv tre viktiga tvistefrågor i kristendomens historia. 5. Vilka två delar innehåller Bibeln? 6. Vad kan man läsa om i Nya testamentet? 7. Varför har Jerusalem och Rom blivit heliga städer för kristendomen? 8. Vilka betydelser har ordet kyrka? 9. Hur ser kristendomen på Gud? 10. Vad innebär det enligt kristendomen att människan är skapad till Guds avbild? 11. Hur har och kan Guds kärlek visa sig för människan enlig kristendomen? 12. Vad är ett sakrament? Ge också några exempel. 13. Vilken betydelse har dopet och konfirmationen i en kristen människas liv? 14. Varför är påsken en viktig högtid inom kristendomen? 15. Vilka är de tre huvudriktningarna inom kristendomen? 16. Hur blir man kristen?

9 Prov till kapitlet Kristendomen Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Firas till minne av Jesus död och återuppståndelse. 2. Han döpte Jesus vid floden Jordan. 3. Ett annat ord för kristna kyrkors samarbete. 4. Ett annat ord för helig handling. Det finns sju sådana inom ortodoxa och katolska kyrkorna. 5. Kallas för den heliga staden och här kan man bl.a. finna den Heliga gravens kyrka och Golgota. Kortfrågor svara i punktform 6. Vad kallas de tre huvudriktningarna inom kristendomen? 7. Vilken betydelse har dopet och konfirmationen för en kristen? 8. Vilka betydelser kan ordet kyrka ha? Utredande frågor svara med fullständiga meningar 9. Hur har Gud gripit in i mänsklighetens liv genom historien och hur kan Gud verka i den enskilde människans liv? 10. Vilka följder får det att människan skapades till Guds avbild?

10 Repetitionsfrågor till kapitlet Islam 1. Hur gick det till när Muhammed fick sin kallelse av Gud? 2. Vad var staden Mecka känd för under Muhammeds tid? 3. När och varför tvingades Muhammed fly från Mecka till Medina? 4. Hur uppstod skillnaden mellan shiiter och sunniter? Ge exempel på några skillnader. 5. Koranen kan läsas på många olika sätt, vilka? 6. Vad betyder ordet sunna och vad innebär det för en troende muslim? 7. Ge exempel på tre heliga städer inom islam. 8. Vad kallas muslimernas plats för gudstjänst och vad har den för kännetecken? 9. Ange fem folkrika muslimska länder. 10. Hur tolkar muslimer historien om Adam och Hawwa (Eva)? 11. Vad kännetecknar Gud inom islam? 12. Hur bör en människa leva enligt islam? 13. Ge exempel på tre betydelsefulla profeter utöver Muhammed inom islam. 14. Vilka är islams fem grundregler? 15. Vad innehåller trosbekännelsen? Försök förklara dess innehåll. 16. Beskriv kort hur den muslimska vallfärden går till? 17. Hur ser en muslim på regler kring mat? 18. Vilka är de stora festerna inom islam? 19. Förklara begreppet sharia. 20. Hur ser traditionell islam på förhållandet mellan man och kvinna? 21. Hur ska man göra för att bli muslim?

11 Prov till kapitlet Islam Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Utbetalas vid fastans slut och kan ses som en social avgift. 2. Kallas böneledaren men också shiamuslimernas andlige ledare. 3. Den som var Allahs sändebud till Muhammed. Gav Allahs ord till Muhammed. 4. Kallas muslimernas gudstjänstlokal. Känns ofta igen genom att den har en minaret. 5. Ordet betyder överlåtelse till Gud och med detta följer också den fred och frid som följer den som lever efter Guds vilja. Kortfrågor svara i punktform 6. Beskriv kort tre heliga platser för islam. 7. Vilka är de två huvudriktningarna inom islam och vad kännetecknar dem? 8. Vad betyder ordet Allah och vad kännetecknar Allah för en muslim? 9. Vad innehåller Koranen och hur kan Koranen läsas? 10. Vad betyder ordet sunna? Var kommer det ifrån och vad innehåller det? Utredande frågor svara med fullständiga meningar 11. Berätta om hur islam växte fram utifrån följande ord: Muhammed, Allah, Mecka, kaba, hidjra, imam och kalif. 12. Vilka är islams fem grundregler och på vilket sätt visar dessa att islam är en medmänsklig religion?

12 Repetitionsfrågor till kapitlet Hinduismen 1. Vad betyder Sanatana Dharma? 2. Var finns hinduismens ursprung? 3. Beskriv hur kastsystemet har utvecklats? 4. Koppla innehåll till rätt helig skrift: Lärda mäns samtal om livet Dikt om gudahjältar Ariernas gudavärld Släkter i strid Berättelsen om Rama och Sita Rigveda Upanishaderna Bhagavadgita Mahabharata Ramayana 5. Vilken är hinduismens heligaste plats och varför är den så helig? 6. Vad är en guru? 7. Vad kallar hinduerna sin lära? 8. Vad har atman och brahman gemensamt? 9. Hur kan karma hjälpa en människa ut ur det eviga kretsloppet av återfödelser? 10. Vad fyller de många gudarna för funktion för hinduerna? 11. Vilka symboler brukar förknippas med gudarna nedan? a) Brahman b) Vishnu c) Shiva d) Kali 12. Vad finns det för orsaker till att kon är helig i Indien? 13. Vilka vägar leder till frälsning inom hinduismen och till vilka människor vänder de olika vägarna sig? 14. Vilka stadier i livet har kringvandrande sanyasins gått igenom? 15. Hur kan en vanlig gudstjänst se ut i ett indiskt hem? 16. Ge exempel på några riter som en hindu går igenom under sitt liv. Berätta kortfattat. 17. Vilka nackdelar och fördelar finns det med kastsystemet i dagens Indien? 18. Hur kan man göra för att bli hindu?

13 Prov till kapitlet Hinduismen Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller ett namn 1. Kallas den som är född i ett kast, tror på själavandring och att lärans grunder finns i Vedaskrifterna. 2. Ett annat namn för en helig och lärd man inom t.ex. hinduismen. 3. Indiens heligaste flod och här kan man renas. 4. Populär helig skrift som berättar om hur kärlek kan övervinna ondska. Apguden Hanuman spelar en viktig roll i denna berättelse. 5. Indiens heligaste djur som ibland beskrivs som Indiens moder. Kortfrågor svara i punktform 6. Vilka stadier bör en troende hinduisk man genomgå i sitt liv? 7. Ge exempel på två heliga skrifter inom hinduismen och berätta kort om innehållet i en av dem. 8. Vad är en puja? Beskriv hur den kan genomföras? 9. På vilket sätt kan man säga att kastsystemet kan föra med sig både gott och ont? 10. På vilket sätt spelar en människas handlingar, karma, en viktig roll för alla hinduer? Utredande frågor svara med fullständiga meningar 11. Vilka är de fyra viktigaste gudarna? Beskriv vilka symboler man brukar förknippa med dem och vad de står för. 12. Hur blir man frälst inom hinduismen? Utgångspunkten för ditt svar bör vara brahman och vad människan kan göra för att uppnå frälsning?

14 Repetitionsfrågor till kapitlet Buddhismen 1. Var och när uppstod buddhismen? 2. Vem var Siddharta Gautama och hur blev han den upplyste? 3. Vilken betydelse hade kung Ashoka för buddhismen? 4. Vilka tre delar innehåller den heliga buddhistiska skriften tripitakan? 5. Förklara följande ord: pagod, stupa och dagoba. 6. I vilka länder är buddhismen stor i dag? 7. Vad är det för speciellt med tibetansk buddhism? 8. Vilken betydelse har karman inom buddhismen? 9. Vad innehåller buddhismens fyra ädla sanningar? 10. Vad ska man tänka på om man vill vandra den rätta vägen i livet? 11. Vad heter de två huvudriktningarna inom buddhismen och vad skiljer dem åt? 12. Vilka är de fem viktiga moralreglerna som Buddha ställde upp? 13. Vad kännetecknar en buddhistmunks liv? 14. Vilka ceremonier är i bruk vid livets början och slut för en buddhist? 15. Ge några exempel på hur buddhismen kan verka för goda saker i samhället. 16. Vilken roll spelar de tre tillflykterna för den som vill bli buddhist?

15 Prov till kapitlet Buddhismen Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. För att bli detta måste man avsäga sig nästan alla världsliga ägodelar följa speciella regler. 2. Kallas den summa av goda och dåliga handlingar som påverkar hur man återföds i nästa liv. 3. Kallas den buddhism som finns i Tibet. 4. Heter den plats som är belägen vid den heliga floden Ganges, där Buddha höll sin första stora predukan. 5. Välj ett av tre ord för den byggnad där en relik efter Buddha brukar förvaras. Kortfrågor svara i punktform 6. Vilka är de fyra ädla sanningarna och vad innebär de? 7. Vad kännetecknar de två stora riktningarna Theravada och Mahayana inom buddhismen? 8. Vilken betydelse har klostren för vanliga människors livsriter? 9. Vad genomgick Siddharta Gautama innan han blev Buddha? 10. Hur ser buddhismen på gudar? Utredande fråga 11. Hur ska en god buddhist leva för att förbättra sina chanser att uppnå nirvana?

16 Repetitionsfrågor till kapitlet Religion i Kina och Japan 1. Varför kallas Kina ibland för de tre vägarnas land? 2. Hur uppfattades kejsaren i det gamla Kina? 3. Vad står yin- och yangsymbolen för? 4. Vem var Kong Fuzi och vad ville han lära människorna? 5. Vem tror man är författare till Daodejing? 6. Vad kan man läsa om i Daodejing? 7. Vilken typ av buddhism dominerar i Kina och varför tillbes bodhisattvan Amithaba? 8. På vilket sätt kan man säga att kommunistiska ledare som t.ex. Mao Zedong ärvt kejsarens roll i det gamla Kina? 9. Vad betyder ordet Shinto? 10. Vilken betydelse har solen och kami inom shintoismen? 11. Hur såg japanerna på sin kejsare innan 1945? 12. Vilken är den andra stora religionen i Japan? 13. Vad betyder ordet synkretism? 14. Ge exempel på några nya former av religiösa riktningar inom Japan i dag.

17 Prov till kapitlet Religion i Kina och Japan Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Han var den samlande symbolen i landet fram till dess att landet förlorade andra världskriget. 2. Han var himlens son som kom från Tian, himlen, och vördades som en gud. 3. Den dominerande buddhismen i Kina, där bl.a. bodhisattvan Amithaba tillbes. 4. Ordet är kinesiska och betyder den himmelska ordningen. 5. Japans nationalsport som har ett religiöst ursprung. Kortfrågor svara i punktform 6. Rita symbolen för yin och yang och beskriv kort hur dess delar ska tolkas? 7. Varför kan man påstå att kommunistiska ledare som t.ex. Mao Zedong ärvde kejsarens roll i Kina? 8. Beskriv kort hur Lao Zi tyckte att en god människa skulle leva? 9. Beskriv några kännetecken hos den japanska shintoismen. 10. Vad betyder följande tre ord och varför kopplas de ofta till Japans religiösa liv? a) Synkretism b) Sekularisering c) Satori Utredande fråga svara med fullständiga meningar 11. Varför kan man säga att begrepp som vördnad och respekt präglar religionen i Kina och Japan?

18 Repetitionsfrågor till kapitlet Apokalyps världens slut 1. Vad betyder orden apokalyps och eskatologi? 2. Vad är millenarism för något? 3. Hur ser judendomen på tillvarons slut? 4. Vad händer på domedagen enligt Koranen? 5. Hur är Uppenbarelseboken författad? 6. Vilken roll har Kristus i Uppenbarelseboken? 7. Vilken betydelse tror du slutet på Uppenbarelseboken har för en troende kristen? 8. Ge exempel på några religioner som tror att jorden skapas, dör och skapas igen. 9. Beskriv vad en cargokult är för något. 10. I läroboken beskrivs två europeiska apokalyptiska sekter. Vilka var de och vad gjorde de?

19 Prov till kapitlet Apokalyps världens slut Namn Poäng Identifieringsfrågor svara med ett ord eller en händelse 1. Undergångssekt som höll till i Tornedalen på 1930-talet. De trodde att en silverark skulle landa vid Kiruna kyrka. 2. Förkortningen betyder oidentifierat flygande föremål och förknippas ibland med den yttersta tiden. 3. Den bok i Bibeln som beskriver för judarna hur den yttersta tiden kommer att se ut. 4. Kallas den tro på det goda tusenårsrike som vissa kristna tror starkt på. 5. Ett annat ord för läran om de yttersta tingen. Kortfrågor svara i punktform 6. Vilka var anabaptisterna och vad blev de kända för? 7. Hur ser judendomen på den yttersta tiden? Utredande frågor svara med fullständiga meningar 8. Beskriv på vilket sätt berättelserna om domedagen påverkar det dagliga livet hos många religiösa människor? 9. Finns det några likheter och skillnader mellan olika religioners syn på den yttersta tiden? Utgå från kristendomen och jämför med andra religioner eller sekter.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

1. Vad är skillnaden mellan pliktetik och konsekvensetik?

1. Vad är skillnaden mellan pliktetik och konsekvensetik? Skrivning i religionskunskap den 19 mars 2010 Skriv namn och personnummer på omslaget! På alla papper som innehåller svar skall du skriva den siffra du tilldelats, men inte något annat som gör att du kan

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism. Tideräkning börjar år 622. e.v.t. Allah visar sin vilja. genom Koranen. och Muhammeds ed.

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism. Tideräkning börjar år 622. e.v.t. Allah visar sin vilja. genom Koranen. och Muhammeds ed. Grundare (Abraham) och Moses Apostlarna,Paulus och Muhammed Ingen känd. Siddharta Gautama Petrus Hur Grundad ca 1400 f.v.t. Grundad mellan år 30 Tideräkning börjar år 622 Mellan 2500 f.v.t. till Uppstår

Läs mer

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen.

Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA Här finner du fakta om fyra av dem. Den femte är som ni redan vet, kristendomen. Syfte Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Världsreligionerna i sammanfattning

Världsreligionerna i sammanfattning Världsreligionerna i sammanfattning Gud Kristendom, judendom och islam är monoteistiska religioner, det vill säga det finns bara en gud. (Mono betyder en, och tei betyder ungefär gud.) Buddhismen har egentligen

Läs mer

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan

Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Hinduism Buddhism år9 Stenkulan Grundskola 7 9 LGR11 Re Under detta arbetsområde kommer vi att studera två världsreligioner som var och en är ganska olika jämfört med de vi tidigare läst om. Kan det finnas

Läs mer

Världsreligioner i Sverige

Världsreligioner i Sverige Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 5 x 10 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Jonte Sköld Produktion i samarbete med Kunskapsmedia AB STUDIEHANDLEDNING

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism

Judendom Kristendom Islam Hinduism Buddhism KALLAS Antal anhängare: Jude ca 15 miljoner Kristen ca 2 miljarder Muslim -en som underkastar sig Guds vilja ca 1,2 miljarder Hindu (= befolkningen kring floden Indus) Buddhist ca 500 miljoner SYMBOL Korset

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Hinduism och Buddhism

Hinduism och Buddhism och En snabbgenomgång av dessa religioner Av: Alice Vahlén Dessa punkter tas upp: Uppståndelse; Plats och Tid Gudar Heliga skrifter Traditioner Religionerna i samhället Genusperspektiv Levnadsregler och

Läs mer

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse

Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduism Världens äldsta nu levande religion Ingen grundare och ingen trosbekännelse Hinduismen är en mycket gammal religion vilken har sina rötter 4000 år tillbaka i tiden. Hinduerna kallar sin religion

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral?

ETIK & MORAL. Vad är etik? Vad är moral? ETIK OCH MORAL Är det någonsin rätt att döda? Är två liv mer värt en ett? Får man göra skillnad på män och kvinnor? Är skitsnack ok? Räknas en vit lögn fortfarande som en lögn? Vem är mest värd i världen?

Läs mer

Buddism och hinduism. Religioner i öst

Buddism och hinduism. Religioner i öst Buddism och hinduism Religioner i öst Hinduismens början Den religiösa tron i Indien är uråldrig, vi vet inte hur gammal den är. Människor som funnits på den indiskahalvön har tillsmmans genom årtusende

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

~~:~,~:,:::h :~.: bm"

~~:~,~:,:::h :~.: bm Innehåll Bra på att vara människa ~~:~,~:,:::h :~.: bm" Tjuv och hjälte 14 79 Gott hjärta och totalt ouppfostrad 15 Heliga krig och andra krig 84 Människor är både och 16 På låtsas och på riktigt 89 Önska

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran

Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran Hinduism Sanatama dharma - den eviga läran Hinduism Hinduism är egentligen ett samlingsnamn på en mängd olika traditioner. Begreppet kommer från de brittiska kolonisatörerna på 1800- talet. Britterna försökte

Läs mer

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen

Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan. Hinduism & Buddhism. Läxförhör. torsdag v.35 hinduismen torsdag v. 36 buddhismen Hösten 2015 i klass 8a och 8b på Vasaskolan Hinduism & Buddhism Planering Läxförhör Inlämning v. 34-35 Hinduism v. 36 Buddhism v. 37 Jobba med inlämningar (textanalys och jämförande text) torsdag v.35

Läs mer

Judendomen. Abraham judarnas stamfader

Judendomen. Abraham judarnas stamfader Klagomuren eller Västra muren i Jerusalem är judendomens viktigaste plats. Muren är det enda som återstår av det gamla templet som förstördes av romarna 70.e.Kr. Abraham judarnas stamfader Judarnas historia

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Mitt arbetshäfte om religion.

Mitt arbetshäfte om religion. Mitt arbetshäfte om religion. Centralt innehåll: Några högtider, symboler och berättelser ur kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Läs mer

onsdag den 1 februari 2012 Buddhismen

onsdag den 1 februari 2012 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Jesus och grundandet av kristendomen

Jesus och grundandet av kristendomen Kristendomen Jesus och grundandet av kristendomen Jesus låter sig döpas av Johannes i floden Jordan. Beger sig ut i öknen där han frestas av djävulen, börjar sedan predika. Jesus såg sig som Messias och

Läs mer

Religion Judendom Kristendom Islam

Religion Judendom Kristendom Islam Religion Judendom Kristendom Islam Tror på Jahve (Gud) Väntar på Messias Gud Treenigheten Gud, Jesus och den helige Ande Helig bok/skrift Bibeln: Gamla testamentet Bibeln: Gamla testamentet och Nya testamentet

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Innehåll. Islam. Sportarenan. Jerusalem. Judendom. Etik. Gallerian och Stormarknaden. Kristendom. Register

Innehåll. Islam. Sportarenan. Jerusalem. Judendom. Etik. Gallerian och Stormarknaden. Kristendom. Register Sportarenan Arenor som lockar med mål Jerusalem Jerusalems komplicerade historia Judendom Judendomen erbjuder Bar mitzva Att få syn på hotfulla situationer Så blev de ett folk Mose Stenhårda bud Hur man

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

tisdag 7 maj 13 Hinduism

tisdag 7 maj 13 Hinduism Hinduism Hinduism och buddhism liksom flera andra religioner har sitt ursprung i Indien - en av världens stora kulturer Cirkulära religioner Buddhismen är en gren på samma träd som hinduismen - gemensamma

Läs mer

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén.

Fredagsbönen mitt på dagen är veckans höjdpunkt. Hinner man så tvättar man sig i ett särskilt tvättrum före bönen i moskén. Bönen kan utföras överallt, men det är viktigt för muslimerna att veta riktningen mot Mekka. En bönematta med inbyggd kompass är ett praktiskt hjälpmedel om man inte har inbyggd GPS i mobilen. Fredagsbönen

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Hinduismen. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar.

Hinduismen. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar. Hinduer behöver inte besöka ett tempel för att be. De flesta hinduiska familjer har ett husaltare där de kan offra och be till sina gudar. En mångskiftande religion Hinduismen är en mångskiftande religion

Läs mer

Den gamla läran och den stora vagnen

Den gamla läran och den stora vagnen Olika former av buddhism Den gamla läran och den stora vagnen Redan tidigt utkristalliserades två huvudgrenar av buddhismen. De var varandra helt olika i vissa frågor men ansåg sig trots det båda representera

Läs mer

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se

Religion. Judendomen. Kristendomen. Islam. Judendomen. Namn: Madelen Gustavsson, Norrtullskolan, Eksjö www.lektion.se Religion Judendomen Kristendomen Islam Namn: Judendomen Judendom räknas som en av de äldsta religionerna i världen. Det finns 18-20 miljoner judar i världen och ca 4,5 miljoner bor i Israel. Jude Den som

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer

söndag den 30 mars 2014 HINDUISMEN

söndag den 30 mars 2014 HINDUISMEN HINDUISMEN VILKA HELIGA PLATSER FINNS? HELIGA BYGGNADER. Hinduer går ibland till olika tempel för att be. Deras böner är oftast om att dom ska få lycka och välgång. Det kändaste templet är Madurai i Indien.

Läs mer

Judendom både en religion och ett utvalt folk Redogör för hur stor judendomen är och för var flest judar lever i världen.

Judendom både en religion och ett utvalt folk Redogör för hur stor judendomen är och för var flest judar lever i världen. 1 FÖRMÅGOR, INSTUDERINGSFRÅGOR KUNSKAPSKRAV VAD SOM INGÅR I DE OLIKA PROVEN Judendom och Islam FÖRMÅGOR: Analysera judendomen och islam samt olika tolkningar och bruk av dessa Analysera hur religionerna

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Hinduismens utbredning i världen

Hinduismens utbredning i världen Hinduismen Hinduismens utbredning i världen Centrala tankegångar Kunskapskrav 1 Cirkulär livssyn, polyteistisk (?) Brahman, atman, reinkarnation, samsara, moksha, karma Synen på Gud och människa: Urkunder

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015

VÄRLDSRELIGIONER. Tellus vårterminen 2015 VÄRLDSRELIGIONER Tellus vårterminen 2015 CENTRALA TANKEGÅNGAR/ VAD ÄR RELIGION? Synen på gud/gudar/ingen gud Vad som är det viktigaste inom religionen, hur man bör leva för att vara en god människa Levnadsregler

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Prö vning i Relrel01 50 pöä ng

Prö vning i Relrel01 50 pöä ng Prö vning i Relrel01 50 pöä ng Prövningsansvarig lärare: Karin Bråberg (ht15) Anders Larsson (vt16) email: Karin.G.Braberg@vellinge.se Anders.M.Larsson@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du

Läs mer

Abrahams barn i tre religioner

Abrahams barn i tre religioner Abrahams barn i tre religioner Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både geografiskt och idémässigt De uppstod i mellanöstern för länge sedan Många personer, händelser och föreställningar

Läs mer

HINDUISM & BUDDHISM. Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013. söndag 14 april 13

HINDUISM & BUDDHISM. Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013. söndag 14 april 13 HINDUISM & BUDDHISM Av Linnea Andersson 9A Gunnesboskolan April 2013 INNEHÅLL Hinduism; Gudar & Heliga skrifter Kastsystemet Levnadsregler Hur gick det till I samhället Påverkan Sammanfattning Buddhism;

Läs mer

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område

De Abrahamitiska religionerna. Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område De Abrahamitiska religionerna Patriarken Abraham och de tre religionerna som uppstod i hans område Rötter Judendom, kristendom och islam har samma rötter, både vad det gäller idéer och deras geografiska

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

Etik & Moral. Kopplingen till religionen

Etik & Moral. Kopplingen till religionen Etik & Moral Kopplingen till religionen Syfte Ge förutsättningar för att du ska kunna resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller Det här

Läs mer

De abrahamitiska religionerna

De abrahamitiska religionerna Judendomen De abrahamitiska religionerna Judendom, kristendom och islam kallas ibland abrahamitiska då alla ser Abraham som stamfader. Abraham slöt förbund med Gud - får ett land och Guds beskydd men ska

Läs mer

RELIGION. Läroämnets uppdrag

RELIGION. Läroämnets uppdrag BILAGA: Förslag till lärokurser i judendom, islam, katolsk tro, ortodox tro, livsåskådning åk 1-6, B-lärokurs i finska och engelska i åk 6, A-lärokurs i spanska och ryska samt lärokurs i svenska som andra

Läs mer

Världens största religion

Världens största religion Kristendomen Film Världens största religion Kristendomen är världens största religion med omkring två miljarder anhängare. Kristendomen uppstod i det lilla landet Palestina (dagens Israel) för cirka två

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

Ummatun azîmatun - ett stort folk!

Ummatun azîmatun - ett stort folk! 2002-03-02 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Ummatun azîmatun - ett stort folk! Inledning Kära läsare, många som kritiserar islam påstår att muslimer är ett folk som har en blind tro, det vill säga att de bara ärvt

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

Islam. Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Islam Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler Gud Guds namn: Allah Guds egenskaper Gud är en, det finns bara en enda Gud, monoteism Gud finns i en annan dimension (osynlig) Gud har

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Varför just kristendom?

Varför just kristendom? Varför just kristendom? För vår samtid är detta ett av de mest anstötliga påståenden som Jesus har gjort: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6). Vad är

Läs mer

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär Islam Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär 350 000 muslimer. Islam betyder att lyda Gud. En person som tror på islam kallas muslim. Tro Gud (Allah) skapade världen.

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf

Guds ljus leder hem. Av: Johannes Djerf Guds ljus leder hem Av: Johannes Djerf Mitt minne är inte som det en gång var nu när man är 30 fyllda, men jag tror inte att jag har berättat här framifrån någongång om när jag och några vänner kom vilse

Läs mer

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död.

Föreläsning 7. Buddhismen efter Buddhas död. Föreläsning 7 Buddhismen efter Buddhas död. ,,,,, Buddhas död Efter Buddhas död Efter Buddhas död kallades munksamfundet till olika konsilier Buddha hade utsett en av sina följeslagare Ananda - som ansvarig

Läs mer

Judendomen. Överenskommelsen innebar också att judarna skulle följa Guds lag. Abraham och hans ättlingar gav upphov till Israels tolv stammar.

Judendomen. Överenskommelsen innebar också att judarna skulle följa Guds lag. Abraham och hans ättlingar gav upphov till Israels tolv stammar. Judendomen Judarna i världen. Judendomen är en av världens äldsta religioner. Det finns sammanlagt ca 16 miljoner judar i världen. Större judiska grupper finns i USA och i Ryssland. Enbart i USA finns

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg

Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg 19 april 2015 Så Länge Det Är Dag Att arbeta innan mörket faller Predikan i Pingstkyrkan Lindesberg Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig (Johannes evangelium 9:4a) Bibeltext

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13

INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 INSTUDERINGSFRÅGOR ISLAM NA11A VT13 - Läs kapitlet om islam i läroboken (Religion 1) - Plugga på stencilen om islam. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen Samtalsguiden är framtagen av Sensus studieförbund på

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

Skrivet av eleverna i 6c på Skönsmons skola, Sundsvall. Höstterminen 2013

Skrivet av eleverna i 6c på Skönsmons skola, Sundsvall. Höstterminen 2013 Skrivet av eleverna i 6c på Skönsmons skola, Sundsvall. Höstterminen 2013 Kristendom Anhängarna inom kristendom heter kristna. Kristendomen finns nästan överallt i världen men den är som starkast i U.S.

Läs mer

Världens fest i Sverige (sas)

Världens fest i Sverige (sas) Avnr: 11223tv12 Ramadan Handledning för svenska som andraspråk av Carolina Ahnhem och Viveca Öste OBS! Begär gärna att få en textad version av programmet från AV-media och på långlån! Se även Generell

Läs mer

Berättelsen vi befinner oss i

Berättelsen vi befinner oss i Berättelsen vi befinner oss i Ola Wingbrant 2014-11-08 Introduktion Det känns roligt och inspirerande att få stå här igen. Att åter ha fått förtroendet. Jag som står här heter Ola Wingbrant och predikar

Läs mer

Det mangreligiösa Sverige

Det mangreligiösa Sverige Daniel Andersson & Ake Sander (red.) Det mangreligiösa Sverige - ett landskap i förändring ^Studentlitteratur Innehåll Ingång 9 Daniel Andersson och Åke Sander Några centrala frågeställningar 13 Förutsättningar

Läs mer

Planering för religionskunskap vårterminen 2009

Planering för religionskunskap vårterminen 2009 Planering för religionskunskap vårterminen 2009 Innan vi börjar läsa religion ska vi som vanligt ställa oss frågan: Varför då? Vad ska vi ha dessa kunskaper till? För att besvara frågan har jag kopierat

Läs mer