Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 1 av 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 1 av 5)"

Transkript

1 Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 1 av 5) Av Christina Brage

2 The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the future) for a period of 25 years from the date of publication barring exceptional circumstances as described separately. The on-line availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to print out single copies and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publication also includes production of a number of copies on paper archived in Swedish university libraries and by the copyrightholder/s. The publisher has taken technical and administrative measures to assure that the on-line version will be permanently accessible and unchanged at least until the expiration of the publication period. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: Göta Kanal. Forskning från Linköpings universitet; 14 (Del 1 av 5) Linköping University Electronic Press Linköping, Sweden, 2001 ISBN (print) (WWW) Printed by: UniTryck, Linköping Christina Brage

3 Några av Sveriges kanaler i litteraturen. Svenskt och internationellt I denna skrift behandlas Göta- och Trollhätte kanal, två kanaler som genom historien följt varandra och som har många beröringspunkter. Vidare kan man här återfinna referenser som anknyter till kanalerna på ett eller annat sätt t ex Motala mekaniska verkstad. Referenserna har hämtats alltifrån vetenskapliga arbeten till skönlitterära verk. Veckopressen har bidraget med en ansenlig mängd referenser. Bibliografin har inte ambitionen att vara fullständig men täcker en ganska stor del av den svenska produktionen om de båda kanalerna. Tanken är att bibliografin skall kunna fyllas på med nytt material och gammalt som inte redan hunnit förtecknats. Förutom den svenska utgivningen så återfinns här referenser på de mest förekommande språken i Europa även om engelskan är mest framträdande. Referenserna är återgivna i original vilket innebär att de tidiga bidragens eventuella stavfel finns kvar. Referenserna är i den första delen kronologiskt ordnade efter författare i alfabetisk följd samt publikationstyp. Inom varje år kommer monografierna först och därefter tidskriftsartiklar. Efter denna del följer ett avsnitt med dagstidningsartiklar likaså de ordnade kronologiskt och alfabetiskt men här efter tidningens namn. Insamlandet av detta material har skett med hjälp av litteratursökningar i online-databaser, tryckta källor, kryptobibliografier, referenslistor, Internet mm. Dagstidningsartiklarna har erhållets via traditionella litteratursökningar men också via Göta Kanalbolagets pressklippssamling och sist men inte minst från Håkan Hultkrantz gedigna samlande. Ett stort tack till dig Håkan! Följande svenska tidningar har lämnat bidrag: Aftonbladet, Aftonposten, Alingsås Tidning, Allmänna Journalen, Anmälaren, Annons-Tidningen, Arbetarbladet, Arbetet, Arboga Tidning, Argus, Avesta Tidning. Barometern, Bergslagsposten, Blekinge Läns Tidning, Bohuslänningen, Borlänge Tidning, Borås Tidning, Bärgsbladet, Bärgslagsbladet, Dagbladet, Dagen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Dagligt Allehanda, Dalabygden, Dala-Demokraten, Economisk Tidning, Economisk Tidning för Westergöthland, Elfsborgs Läns Allehanda, Elfsborgs Läns Annonsblad, Enköpings-Posten, Eskilstuna-Kuriren, Expressen, Extra-Posten, Fagersta-Posten, Falköpings Tidning, Falu- Kuriren, Filipstads Tidning, Folkbladet, Folkbladet Östgöten, Folkbladet Östgöten Veckotidningen, Folket, Frykdalsbygden, Gefle Dagblad, Gotlands Folkblad, Gotlands Tidningar, Göteborgs Allehanda, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Göteborgs Morgonpost, Göteborgs-Posten, Göteborgs-Tidningar, Göteborgs - Tidningen, Götheborgs Dagblad, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Handelstidningen, Haparandabladet, Helgbladet, Helsingborgs Dagblad, Hjo Tidning, Hudiksvalls-Tidningen, Hälsinge-Kuriren, Hälsinglands Tidning, Höglandet, Illustrerad Tidning, Inrikes Tidningar, Inrikestidningen, Journalen, Jönköpings Tidning, Karlshamns Allehanda, Karlskoga-Kuriren, Karlskoga Tidning, Katrineholms-Kuriren, Kinda-Posten, Kristianstadsbladet, Kristinehamns-Posten, Kronobergaren, Kungälvs-Posten, Kvällsposten, Landtbrukstidning, Laholms Tidning, Lerums Tidning, Lidingö Tidning, Lilla Edet-Posten, Linköpingsbladet, Linköpings-Extra, Ljusdals-Posten, Ljusnan, Ludvika Tidning, Lysekils-Posten, Länsposten, Läns-Posten Örebro, Länstidningen Södertälje, Länstidningen Östergötland, Mariestads Tidning, Mariestads Weckoblad, Mellersta Skåne, Mora Tidning, Morgonposten, Morgontidningen, Motala och Vadstena Tidning, Motala-Posten, Motala Tidning, Mölndals-Posten, Nerikes Allehanda, Nordvästra Skånes Tidningar, Norra Halland, Norra Skåne, Norra Västerbotten, Norrbottenskuriren, Norrbottningen, Norrskensflamman, Norrköpings Tidningar, Norrländska Socialdemokraten, Norrtelje Tidning, Ny Tid, Nya Argus, Nya Dagligt Allehanda, Nya Kristinehamnsposten, Nya Lidköpings-Posten, Nya Lidköpings- Tidningen, Nya Wermlands-Tidningen, Oskarshamns-Nyheterna, Oskarshamns-Tidningen, Piteå-Tidningen, Post- och Inrikes Tidningar, Provinstidningen Dalsland, Sala Allehanda, Sjuhäradsbygdens Tidning, Skara Stiftstidning, Skaraborgaren Väst, Skaraborgsbygden, Skaraborgs Läns Allehanda, Skaraborgs Läns Annonsblad, Skaraborgs Läns Tidning, Skaraborgs Tidning, Skånska Dagbladet, Skövde Nyheter, Smålands Dagblad, Smålands Folkblad, Smålands-Posten, Smålands-Tidningen, Socialdemokraten, Stats-Tidningen, Stenungsunds-Posten, Stockholmske Post Tidningar, Stockholms Dagblad, Stockholms Dagligt Allehanda, Stockholms-Posten, Stockholms-Tidningen, Strengnäs Tidning, Strömstads Tidning, Sundsvalls Tidning, Svenska Biet, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Sydöstran, Säffle Tidning, Södermanlands Nyheter, Södra Dalarnes Tidning, Sölvesborgs-Tidningen, Sörmlandsbygden, Tidning för Skaraborgs län, Tidning för Venersborgs stad och län, Tidningen Trollhättan, Tranås-Posten, Trelleborgs Allehanda, Trollhättans Tidning, Uddewalla Weckoblad, Ulricehamns Tidning, Upsala Nya Tidning, Veckotidningen Kuriren, Wenersborgs Weckoblad, Vestmanlands Läns Tidning, Vetlanda-Posten, Vimmerby Tidning, Vårt Land, Värmlandsbygden, Värmlands Folkblad, Värnamo Nyheter, Värnamo-Tidningen, Västerbottens Folkblad, Västerbottens-Kuriren, Västerbygden, Västernorrlands Allehanda, Västerort, Västerviks- Demokraten, Västerviks-Tidningen, Västgötabladet, Västgöta-Demokraten, Västmanlands Nyheter, Västra Östergötland, Vätterbygden, Växjöbladet, Ystad Allehanda, Åbo Tidning, Älvsborgs Nyheter, Älvsborgs- Posten, Ölandsbladet, Örebro-Kuriren, Örnsköldsviks Allehanda, Östgötabladet, Östergötlands Dagblad, Östergötlands Folkblad, Östersunds-Posten, Östgöta Correspondenten, Östgöten, Östra Småland Följande utländska tidningar har bidragit med material: 1

4 Aamulehti, Aftenposten Morgen, Akron Beacon Journal, Austin American Statesmen, Berliner Morgenpost, Berliner Sontagsblatt, Berlingske Tidene, Boston Globe, Buffalo News, Charlotte Observer, Chicago Tribune, Christian Science Monitor, Daily Express, Daily News of Los Angeles, Edmonton Journal, Fort Worth Star-Telegram, Fredrikshavns Avis, Guardian, Hamburger Nachrichten, Hufvudstadsbladet, Independent, Journal of Commerce, Jyllandsposten, Los Angeles, Los Angeles Times, Montreal Gazette, Naestveds Tidene, Newsday, New York Times, Oregonian, Orlando Sentinel, Palm Beach Post, Philadelphia Inquirer, Pittsburgh Post Gazette, Plain Dealer, Politiken, Sacramento Bee, San Francisco Chronicle, San Francisico Examiner, San José Mercury News, St. Louis Post Dispatch, St. Paul Pioneer, Sciences et voyages, State, Sunset Magazine, Sun Sentinel, Süddeutsche Zeitung, Times Newspaper, Times of London, TimesUnion,Tour and Travel News, Travel Agent Magazine, Travel Holiday, Travel Trade Gazette UK & Ireland, Travel Weekly Vancouver Province, Vancouver Sun, Wichita Eagle, Wisconsin State Journal, I slutet återfinns en avdelning med referenser till och av Thomas Telford då han var så betydelsefull vid och för tillkomsten av Göta kanal. I förteckningen förekommer ibland en svart linje. Det betyder att före linjen visas monografer och efter linjen artiklar. Ittem tycker oss vell vare om Lödesiö, och år ingen deell ther vi bettere kunne mothe the Lypsche medh. Gudh giffve the vorde så befesthe, at the kunne försvare sigh för enn skalcke hoop, skeer thet så, thå skall vare vårtt fulle råd, att vp schall skeris emillan Wetter och Wenner för forelönn och köpmansgodz schyld, seden bliffver Sverige vell vid magtt nesth Guds hielp, så att resund och the Vendsche städer kunna oss icke trengie. Hans Brasks bref till Ture Jönsson, dat. Linköping den 16 Julii 1526 (Handlingar rörande Sveriges historia, Ser. 1: 3, s , 1865) 2

5 Monografier, tidningsartiklar, rapporter m m 1516 Hans Brask till Sten Sture dy och ständerna om båtled mellan Vättern och Östersjön, Södertälje Ordning, hwar effter Kongl. May:tt nådigst wil, at crononens rättigheet och slysepenningar wid Lilla Edhet, ifrån den daghen samma slysa uthi detta innewarande åhr forfärdigad bleff, upbäras och beräknas skole, att hwad godz, så ock fahrkoster, som der up- och nederföre gångne äro, och än her effter passerandes warda. Gifwen Stockholm den 28 septembris 1642 (U.o.o.å) 1720 Polhem, C., Det ährnade slusswerket i Götha Elf, Polhem, Chr., Twenne betänkanden. Det förra angående oeconomien och commercen uti Swerige; Det senare öfwer segelfartens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg, Bägge på sidsta Riksdag ingifne åhr 1720, Stockholm Tiselio, Daniel, Utförlig beskrifning öfwer den stora Swea och Giötha Siön Wätter, Uppsala Publication Angående Entreprenade til en Durchfarts inrättande, Stockholm then 1 Februarii 1742, Stockholm Kongl. Maj:ts Nådige Kungiörelse, Angående genomfarten ifrån sjön Wennern till Giötheborg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf. Gifwen Stockholm i Råd- Cammaren then 11 Maji 1748, Stockholm Elvius, Pehr, Dag-Bok, hållen på des resa til och ifrån Trollhättan, år 1748, Carl Hårleman (red.), Stockholm 1749 Kongl. Maj:ts Nådige Kundgiörelse Med Ytterligare willkor och förmoner, gifne och 3 accorderade uppå theras begäran, som sig redan anmält til entreprenade af genomfarten ifrån siön Wenern til Giöthehorg förbi Trollhette och the andre fallen uti Götha Elf, utom them hwilka igenom Kundgiörelse af den 11. Maji förledit år i Nåder blifwit bewiljade. Gifwen Stockholm i Råd- Cammaren then 17. Febr. 1749, Stockholm 1749 Kongl. Maj:ts Ultimate Nådiga Kundgjörelse angående willkoren, hwaruppå Trollhätte slusswerks-byggnad nu i höst kommer at börjas och widare fortsättas. Gifwen i Råd- Cammaren then 25 Octob. 1749, Stockholm 1749 Kongl. Maj:ts ytterligare nådige kungiörelse angående entreprenaden af Trollhette Slusswerk. Gifwen Stockholm i rådcammaren then 24 maij 1749, Stockholm Kongl. directionens öfwer Trollhätte slussbyggnad kungiörelse angående terminen för wederbörande deltagare til andra (tredje, femte och sista) femtedelens insättande af theras til ofwannämnde antecknade capitaler, Stockholm Samling utaf Kongl. Bref... angående Sweriges rikes commerce... utg. af A.A. v. Stiermann, D. 2, s , Kongl. M:tz biinstruction öfwer tullens erläggande wid Lilla Eedet, gifwen general tull-förvaltaren Mårten Augustinsson, Stockholm d. 30 mars 1637, Chydenius, S., De navigatione per flumina lacus patriae promovenda, 1751 Kongl. Directionens öfwer Trollhätte slussbyggnad kungiörelse angående terminen för vederbörande deltagare såväl till tredje femtedelens insättande af deras till ofvannämnda byggnad antecknar kapitaler, som ock till intresses erhållande för den första femtedelens gjorda insättning, Jan. 16, 1751 Kongl. Directionens Öfwer Trollhätte Slussbyggnad kundgiörelse angående terminen för deltagarne till fjerde femtedelens insättande af byggningsmedlen och intressets utgående för andra femtedelen Dat. Stockholm, then 7 Juli 1751, Stockholm 1751

6 1752 K. Directionens öfwer Trollhätte Slussbyggnad kundgiörelse ang. terminen för wederbörande deltagare, til Femte eller sista Femtedelens insättjande af theras til ofwannämde Byggnad antecknade capitaler, Dat. Stockholm, then 11 April 1752, Stockholm Collin, J., Berättelse om de avvägningar, som blivit gjorda över vattendragen emellan Svart- Älven, Hjälmaren, Skagern och Vennern, samt emellan Vennern, Vettern och Östersiön, i afsigt at utröna huru vida de kunna göras segelbara, (Kungl. Vetenskapsakademiens Handlingar), 1755, (kanalplaner) 1756 Kongl. Maj:ts nådige förordning, angående straffets skärpande för then, som upsåteligen gjör wåldwärkan på Trollhätte sluss-byggnad. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 1 martii 1756, Stockholm Rhyzelius, A., Wälment och oförgripelig Erindran om möjlig och gagnelig Seglation mellan Östersjön och Wättern, (Den Svenska Merkurius), Kongl. Maj:ts och Riksens Stats Contoirs Publication, Angående Medels samlande genom subscriptioner till Trollhätte slusswärks-byggnads fullbordande. Gifwen Stockholm then 16 Januarii 1760, Stockholm Jennings, John, (Präsidietal inför Vetenskapsakademien), Tal om Trollhätte slussbyggnads öden, Stockholm 1761 Trozelius, Ch. B., Om nyttan och nödvändigheten af strömrensningen och canalers öppnande, Kongl. Maj:ts Nådige Privilegium för Trollhätte Slusswerks Byggnads Lotteri, Stockholm Taxa, hwarefter slusse-penningarne wid Lilla Edets sluss hädanefter komma at beräknas och upbäras, daterad Stockholm den 14 november 1763, (U.o.o.å) 1766 Kongl. Maj:ts nådiga instruction för den öfwer Trollhätte slusswärks bygnad förordnade direction, gifwen Stockholm i rådkammaren d. 16 december Jägerhorn, Reinhold Johan, Majorens och riddarens herr Reinh. Johan Jägerhorns Til höglofl. kongl. Swea hof-rätt ingifne swar och förklaring, öfwer de beswär, som extrafiscalen Nils Arvid Thräne, såsom fullmäktig öfver kyparen Johan Gustaf Lindqvist och hyrkusk-åldermannens Åbergs hustru Anna Christina Wessman, derstädes anfördt, rörande rättegången uti den wid Stockholms stads kämnärs-rätt för detta anhängiga saken, angående kyparen Lindqvists obehöriga åtkomst til lottsedlarna, under N:is 8341, 8342 och 8343 uti Trollhätte sluszwerks-lotteries 1:a class och 4:de dragningen; på hwilken sidsta numer högsta winsten dal. kopp:mt utfallit. Jämte kämnärs-rättens öfwer samma beswär insände förklaring, Stockholm 1767 Thunberg, Daniel af, Plan öfver kanal mellan Vänern-Vättern-Östersjön, 1767 Utförlige protocoller och handlinagr, rörande twisten om högsta winsten: tre hundrade tusen daler kopparmynt uti Trollhätte sluszwärks lotteries 1:sta classes 4;de dragning i october 1767, Stockholm Kammar-Collegium och Stats-Contoiret böra afgifwa utlåtande, huruwida och till hwd belopp ersättning för wattenskador genom Trollhätte Slusswärks uppdämningar med tillämpning, K. Br. d. 23 Martii 1768 Om ersättning för Updämningar såsom följer af Trollhätte slusswärks inrättning, K. Br. d. 23 Martii 1768 Underrättelse om de wilkor kongl. maj:t i nåder faststält at i akttagas wid contractets slutande om et lotterie til Trollhätte sluszwärks-byggnad, med mera, Jennings, John, Nyttan af segelfarter igenom torra land och berg,

7 1770 Årre, Olof, Charta öfwer Trollhätte slusswärk enligt gamla och nya desseinen, Lindstedt, Hans, Rådmannens och rtksdags fullmägtigens iftån stapelstaden Söderkiöping, Hans Lindstedts Memorialer, med thertil hörande bilagor, yrkar fullbordan af den uti Hertig Johans, af Östergjöthlands, tid påbegynte canalens öpnande ifrån, Öster-sjön genom Söderkiöpings stad till sjön Röken och så widare in uti Wettern, och hwilka den 5 junii och den 29 julii detta år uti wällofl. Borgare-ståndet blifwit ingifne, Stockholm års riksdag, Riksens ständer ingifvet förslag till segelfarts öppnande emellan Wenern och Östersjön 1773 Antonsson, Reinhold, Betänkande angående medel till Trollhätte slussfarts byggnad, 25 juli 1773, Kammar-Collegium och Stats-Contoiret böra afgifwa utlåtande, huruwida och till hwd belopp ersättning för wattenskador genom Trollhätte Slusswärks uppdämningar med tillämpning, K. Br. d. 23 Martii 1768 samt d. 14 Martii 1774 Kongl. Lantmäterikontoret, Charta som wisar belägenheten såwäl af de Siör och Strömmar hvilka till Segelfartens inrättande i mellan Götheborg wid Westerhafvet till Norrköping eller Söderköping wid Östersjön äro tjenande, som af de förnämsta Watudrag hvilka ifrån sidorna uti dem infalla, 1774, (kanalplaner) Marelius, Nils, Karta med tillhörande korta beskrivning över de till segelfarten tienlige siöar och strömmar imellan Götheborg och Norrköping, Antonsson, Reinhold, Berättelse om det skogshygge, som för Trållhätte brobyggnad och enligt höglofl. Kongl. Amiralitets-collegie requisition skedt; men nu mera emot all sanning blifwet såsom et åwärkningsmål och skogsmissbruk angifwit, Stockholm Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse angående theras straff, som upsåteligen skada then wid Trollhätte slusswerk warande trä-bro. Gifwen Drottningholms slott then 15 julii 1778, Stockholm Kammar-Collegium och Stats-Contoiret böra afgifwa utlåtande, huruwida och till hwd belopp ersättning för wattenskador genom Trollhätte Slusswärks uppdämningar med tillämpning, K. Br. d. 23 Martii 1768 samt d. 14 Martii 1774 samt d. 19 April Om ersättning för Updämningar såsom följer af Trollhätte slusswärks inrättning, K. Br. d. 23 Martii 1768 samt d. 27 Junii Antonsson, Reinhold, Betänkande ångående Trollhätte slussfarts byggnad, 25 juli 1793, 1793 Bagge, P., Wälmenta tankar rörande Trollhätte slussfart, Göteborg 1793 Brask, Hans, Brev till riddaren och riksrådet Thure Jönsson (Tre Rosor) daterat den 15 juli 1526 om att förbinda de stora inre vattenvägarna, Linköpings Bibliotheks Handlingar D.1:191, 1793 Kongl. Maj:ts kungörelse, Privilegium till upprättande af ett bolag, som emot vissa förmåner kommer att besörja om Trollhätte kanal- och slussverks fullbordande och framgena underhållande, 1793 Kongl. Maj:ts kungörelse, Regler för det privilegierade Trollhätte kanal- och slussverksbolag, 1793 Kongl. Maj:ts kungörelse, Taxa, hvarefter Trollhätte kanal- och slussverksbolag är berättigadt att uppbära afgift af alla der genomgående varor och fartyg, 1793 Wälmenta tankar rörande Trollhätte canalfart, Göteborg Antonsson, R., Pro-memoria (afgifven den 14 maj 1794), Stockholm 1794, (Trollhätte Kongl. Maj:ts nådiga privilegium, til uprättande af et bolag, som emot wisza förmoner kommer at besörja om Trollhätte canal- och Sluszwerks fullbordande och framgena underhållande. Gifwet Stockholm slott den 13 december 1793, Stockholm

8 Kongl. Maj:ts Nådiga Taxa för Trollhätte canal- och Slusswerks Bolag. Gifwet Stockholm Slott den 3 December 1793, Stockholm 1794 Reglor för det genom Kongl. Maj:ts nådiga octroy af den 13 december 1793 privilegierade Trollhätte canal- och sluszwerks-bolag. Gifne Stockholms slott den 13 december 1793, Stockholm 1794 Taxa, hwarefter Trollhätte canals- och sluszwerks-bolag är berättigadt, at upbära afgift af alla der genomgående waror och fartyg. Gifwen Stockholm slott den 13 december 1793, Stockholm 1794 Trollhätte kanal- och slussverks bolags kungörelse om aktieteckning, den 9 jan 1794, (U.o.o.å) 1795 Om ersättning för Updämningar såsom följer af Trollhätte slusswärks inrättning, K. Br. d. 23 Martii 1768 samt Statscontoirets Br. d. 13 Julii 1795 Reglor för alla dem som redan innehafwa eller hädanefter erhålla Tomter til Hus eller Hagar af den mark som tilhör Trollhätte canal- och Sluss-werk, och äro belägne wid Trollhättan, Olidan d. 4 Juni 1795, Göteborg 1795 Relation öfwer Trollhätte canal- och slusswerksbolags förrättade arbete första arbetsåret 1794, författad, til respektive Actie- Ägares Underrättelse, Trollhättan den 12 januari 1795, Stockholm Protocoll och handlingar wid actie-ägarnes uti Trollhätte canal- och sluszwerks allmänna sammankomst på handels-societetens rum i Götheborg, den 5 julii 1796, Götheborg 1796 Relation öfver Trollhätte canal- och Slussvärks förrättade Arbete andra året eller 1795, författd, til Respective Actie-ägares underrättelse, Trollhättan den 16 februari 1796, Stockholm Linnerhielm, Jonas Carl, Bref under resor i Sverige, s , Sjette brefvet: Bref om Trollhättan, Stockholm 1797 Relation öfver Trollhätte canal- och Slussverks förrättade arbete Tredje året eller 1796, författad til Resp. Actie-ägares underrättelse, Trollhättan 1797, Göteborg Protocoll, hållit wid allmänna sammankomsten af actie-ägarne uti Trollhätte canal - och sluszwerk på handelssocietetens rum i Götheborg, den 2 julii 1798, Götheborg 1798 Relation öfver Trollhätte canal- och Slussverks förrättade arbete Fjerde året eller 1797, författad til Resp. Actie-ägares underrättelse, Trollhättan den 28 februari 1798, Göteborg Relation öfver arbetet vid Trollhätte Slussvärk år 1798 eller det femte arbets året, Trollhättan den 31 mars 1799, Götheborg Protocoll, hållit wid allmänna sammankomsten af actie-ägarne uti Trollhätte canal- och sluszwärk, på handelssocietetens rum i Götheborg, den 1 september 1800, Götheborg 1800 Relation öfwer Trollhätte canal- och slusswärks förrättade arbete sjette arbetsåret eller 1799, Trollhättan d. 31 Martii 1800, Götheborg Granberg, P.A., Trollhätte canalfartens historia, Göteborg 1801 Kongl. Maj:ts nådiga resolution uppå Trollhätte canal- och slussverks bolags directions i underdånighet gjorde ansökning, det måge Kongl. Maj:t och kronans två tridjedelar uti Lilla Edets sluss blifva bolaget under perceptuelt årligt arrende i nåder upplåtne, Gifven Stockholms slott den 22 december 1801 Relation öfver Trollhätte canal- och slussverks förrättade arbeten sjunde eller sista arbetsåret 1800, Trollhättan den 29 Julii 1801, Götheborg Belanger, Louis & Louis Joseph Angve Cordier de la Bonville, Voyage pittoresque de la Suéde, 1802, (utsikt av bl a arbetet vid Trolhätte slussar) 6

9 Protocoll, Hållit wid Trollhätte canal- och Slusswärks-Bolags Allmänna Sammankomst uti Handels-Societetens Rum i Götheborg den 12 Julii 1802, Götheborg 1802 Taxa, hwarefter Trollhätte canals- och sluszwerks-bolag är berättigadt, at upbära afgift af alla der genomgående waror och fartyg. Gifwen Stockholm slott den 13 december 1793, Götheborg 1802 Allgemeine geographische Ephemeriden, 10(1802), pp , Bref om Trollhättecanalens öppnande d. 14 augusti Kungl. Maj:ts bref till direktionen ang. åtgärderna för att undanröja uppgrundningarna i Göta Elf, 15 juli 1803, Götheborg Skjöldebrand, A.F., Description des cataractes et du canal de Trollhätta en Suede avec un precis historiques, Stockholm 1804 Skjöldebrand, A.F., Les catarectes et la canal de Trollhätta en Suede, Första flocken af handlingar rörande Trollhätte sluszwerks arbete och det til desz fullbordan privilegerade bolag. Hwilka nu tillsammans tryckas, dels för at finnas samlade til upmärksammes förwar, och en framdeles fullständigare historia om detta storwerk, dels för at skingra utspridde osanningar, rätta det felaktiga samt uplysa åtskilliga blott af få kände anecdoter. Utgifwen af C.J. Göthberg, Skara 1805 Göthberg, C.J., Handlingar rörande Trollhätte slusswerks arbete och dess fullbordan priviligierade bolag, , s. 3-5, Antonsson, R., Project til Kongl. May:t angående Trollhätte slusswerk, ingifwen den 27 mars , s. 6, Förteckningskostnad på de waror, som numera årligen transporteras genom Gustafs och Gustaf Adolphs slussar öfwer Trollhätte bro emellan Götheborg och Wermelands bergslag samt omkring sjön Wenern belägne städer - -, s. 7-13, Lilliehorn, F., Betänkande öfwer lagman Antonssons supplique och project - -, s , Schweder, E., Betänkande öfwer Antonsson project, med tillhörande kostnadsförslag, d. 30 juli , s , Anckarsvärd, M., Betänkande om Antonsson project afgifvet d. 28 juli , s , Lilliehorn, F., Berättelse till Kongl. May:t januari 1793, angående de arbeten som utförts vid Trollhättan under år 1792 och framledes borde utföras - -, s , Antonsson, R., Sednare supplique och project om Trollhättearbetet, ingifwen julii Underdånigst betänkande angående medel til Trollhätte slusssfarts byggnad - -, s , Någre strödde anmärkningar öfwer lagman Antonssons supplique till konungen - -, s , Törne, N. v., Supplique och project om Trollhättearbetet, ingifwit til Kongl. May:t septemb , s , Törne, N. v., Sednare supplique octob , s. 40, Ankarsvärd, M., Promemoria julii , s , Protocoller, hållne wid den af Kongl. May:t tillförordnade committén öfwer Trollhätte-ärenderne, november och december 1793 samt Kongl. Kammar-collegii berättelse - -, s , Bagge, P., Jämförelse emellan de upgifne 3:ne planerne till Trollhätte canalfartens färdiggörande, ingifwen i committeen - -, s , Bagge,.P, Utlåtande til committéen, författadt på committeens anmodan - -, s , Bagge, P., Projecterade bolags reglor för Trollhätte canal bolaget - -, s , Taxa, hwarefter Trollhätte canal-compagniet berättigas at upbära afgift af alla där passerande waror och fartyg - -, s. 119, Taxa, faststäld imellan handelssocieteten och herrar brointressenterne på provisionen, sluss-penningarne och öfriga afgifter för waror, som gå browägen til Trollhättan och widare til Wennersborg; samma stads andel likwäl oberäknad 7

10 - -, s , Carlstads magistrats inlaga til Kongl. May:t den 2 october , s , Anckarsvärd, M., Utlåtande til Kongl. May:t om det anonyma projectet - -, s , Lilliehorn, F., Utlåtande til Kongl. May:t om det anonyma projectet, octob , s , Gullberg, A., Swar på Wälmente tankarne rörande Trollhätte slussfart, införde Götheborgs Allehanda n:r 57 den 23 julii , s , Ett anonymt förswar af det anonyma projectet - -, s , , Kritik öfwer Wälmenta tankar - -, s , Bref til auctor af Wälmente tankarne rörande Trollhätte slussverk - -, s , Tham, P., Widare om Trollhättan - -, s , Schweder, E., Förslag til kostanden af slussarbetet, sept , s. 207, Eurenius, A., Förslag på kostnaden till slussarbetet sept _, s , Bagge, P., Förslag på kostnaden til slussarbetet hösten , s , Kanal- och slussverksdirektionens protokoll för den 22/5, 27/6, 8/7, 5/9, 6/9, 7/11, , s , Relation öfver Trollhätte canal och slussvärks förrättade arbete första sjunde arbetsåret Skjöldebrand, A. F., Beschreibung der Wasserfälle von Trollhätta, Weimar 1805 Allgemeine geographische Ephemeriden, 18(1805), pp , Geschichte der Schiffbarmachung der Götha-Elf und vorzuglich der Fälle bei Trollhätta bis 1802, (Nach Granberg und Skjöldebrand) Bibliothek der neusten und wichtigsten Reisebeschreibungen 26(1805), pp. 1-64, Skjöldebrand, A.F., övers. T.F. Ehrmann, Beschreibung der Wasserfälle und des Kanals von Trollhätta in Schweden 1806 Linnerhielm, Jonas Carl, Bref under nya resor i Sverige, s , 9. Resa från Göteborg till Trollhättan, Stockholm 1806 Platen, B. von, Afhandling om Canaler genom Sverige med särskilt avseende å Wenerns sammanbindande med Östersjön, Örebro 1806 Protocoll, hållit wid Trollhätte canal - och sluszwerks bolags allmänna sammankomst uti Handels-societetens rum i Götheborg, den 25 maji 1804, Götheborg 1806 Skjöldebrand, A.F., Några påminnelser vid öfversten och riddaren friherre Platens afhandling om canaler genom Sverige, Stockholm Lotsningens besörjande wid Åkerström är med andras uteslutande, uppdragen åt Trollhätte Canal och Slusswärks bolag, K. Br. d. 29 April 1807 Protocoll, wid allmän och behörigen kungjord sammankomst af actie-ägarna uti Trollhätte canal - och slussverk på handelssocietetens rum i Götheborg, den 14 augusti 1806, Vänersborg Reglemente och Taxa för lotsning är för Sex år faststäld, K. Br. d. 24 Martii 1808, (Trollhätte Economiska Annaler (med Kongl. Maj:ts Nådigste Tillstånd utgifna af Kongl. Vetenskaps-Academien), (1808): Mars, s. 4-8, Kongl. Majestäts nådiga Skrifvelse till öfversten Friherre von Platen, angående den nya Durchfarten emellan Sjön Wenern och Söderköpings Stad, (Afskrift) 1809 Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Riksens Ständer, angående medel att verkställa den föreslagna Götha Canal-anläggning; Gifven Stockholms Slott den 10 November 1809 Norlin, Johan Gustaf, Memorial till riksens höglofl. ständer angående en ny strömränsnings förordning; med dertill bifogadt project, af J.G. Norlin, Stockholm 1809 Platen, B. von, Berättelser samt kostnadsoch ersättningsförslag rörande den 8

11 föreslagna Göta kanalen, 10 mars, Stockholm 1809 Rikets Ständer underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t af den 10 Oct. 1809, (Göta Rikets Ständer skrifvelse till Kongl. Maj:t af den 16 October 1809, (Göta Rosenstein, C. von, Om den föreslagna Götha Kanalen, Memorial af biskopen m.m. doctor Carl von Rosenstein; uppläst hos högwördiga preste-ståndet d. 18 aug. 1809, och på ståndets begäran af trycket särskildt utgifwet, Stockholm 1809 Utskottsbetänkande, Saml. Ad., Sept., s. 683, Okt., s. 1379, Nov., s. 565, Dec., s. 121, Jan., s. 719, Febr., s. 377, R. St. hemställa om nödiga anstalters vidtagande för detta kanalarbetes utförande genom entreprenad af enskilde, hvarjemte biträde medelst lån af rdr bko banken beviljas kanalverket, 1809, (Göta 1810 Betänkande den 22 mars 1810 angående en krigsberedninginstruktion för krigskollegium mm, (Kommiterade: J. Wrede, J. af Puke, C.E. Lagerheim, C.J. Adlercreutz, C. Lagerbring, B. v. Platen), l810 Berättelse om revisionen af Göta kanalverks förvaltning och räkenskaper, Stockholm 1810 Generalkarta öfver Götha Canal utstakad under överinseende av B. von Platen & T. Telford 1808, dragen och sammanfattad av Carl och Jacob Forsén, 1810 Handlingar rörande Götha Canal tjenande till upplysning för dem, som åstunda deltaga i detta för Riket wijtiga Företag, hwartill Subscription kommer nästkommande April månads, Stockholm 1810 Kongl. Maj:ts Nådiga förordning, angående sättet, att bestämma ersättningarne för hwad enskilta personer i Jord med mera förlora genom Götha Canals anläggning, och att Götha Kanal, i enlighet med hwad Lag angående allmän landsväg stadgar, bör hafwa fin obehindrade framgång, utan att af uppkommande ersättningsfrågor få motas eller uppehållas; K.F. d. 11 April 1810 Kongl. Maj:ts Nådiga Privilegiebref för Götha Canal Bolag, 11 April 1810 Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga och Reglemente för en Discont-inrättning till förmon och understöd for Götha Canal Bolag; gifne den 11 April 1810, Stockholm 1810 Protocoll hållet wid Götha Canal-bolags allmänna sammankomst, den 28 maji 1810, i Stockholm, Stockholm 1810 Protocoll Hållit wid Trollhätte canal- och Slussvärks-bolags Allmänna Sammankomst uti Handels-Societetens Rum i Götheborg den 16 Augusti 1810, Götheborg 1810 Protocoll Hållit wid Trollhätte canal- och Slussvärks-bolags Allmänna Sammankomst uti Handels-Societetens Rum i Götheborg den 16 Augusti 1810, s , Kungl. Maj:ts bref till direktionen ang. beslut om afstående af en viss procent af slussafgifterna till Göta kanal, d. 25 april 1810, Götheborg 1810 Reglor for det genom Kongl. Maj:ts Nådiga Privilegiebref af den 11 April Octroyerade Götha Canal Bolag gifne den 11 April 1810 Rikets Ständer underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t af den 22 Februarii 1810, (Göta Utlåtande den 13 november 1810 om sättet till ersättningsmeddelande för jord som mistats vid anläggningen af Göta kanal, (C.E. Lagerheim, O.E. Lagerheim, E. af Wetterstedt), Betänkande angående salpetertillverkningens upphjelpande, (Komiterade: friherre Rosenblad, friherre Lagerheim, friherre von Platen, friherre Carpelan) 1811 De Wadstena Hospital tillslagne och wid Söderköping belägne hemman Bossgård och Alboga, samt lägenheterne Djuvången, Storgårdet, Hospitalslyckan och Trehörnslyckan skola efter behofwet anwändas till ersättningar för den jord, som wid Götha Canals sträckning emellan sjön Roxen och Slätbacken af enskiltas ägor går förlorad, hwaremot Hospitalet undfår ersättning i Kronans Tionde och Asrads. Spannemål till motswarande wärde efter uppskattning, samt 20 procents förhöjning intill dess några Kronans lägenheter, i stället kunna Hospitalet tilldelas; K. Br. den 5 Dec Götha Canal revisorers berättelse om revisionen för år 1810, Stockholm 1811 Kongl. Maj:ts Nådiga förordning, angående sättet, att bestämma ersättningarne för hwad enskilta personer i Jord med mera förlora genom Götha Canals anläggning, och att Götha Kanal, i enlighet med hwad Lag angående allmän landsväg stadgar, bör 9

12 hafwa fin obehindrade framgång, utan att af uppkommande ersättningsfrågor få motas eller uppehållas; K.F. d. 11 April 1810 och K. Br. D. 19 sept Kongl. Reglemente för arbetscommenderingar vid Götha Canal; Gifne den 24 April 1811 Register öfver konungens nådige previlegium för Götha canal af den 11 april Reglor för Götha canal-bolag samt reglemente för Götha canal-bolags-discont, båda af samma dato, Norrköping 1811 Sheldon, Francis, En ny sort Slussportar, eller Damm-Sättning med 2:ne stora portar, at öpna och sluta, såsom Enkel-sluss, uti en fri ström, Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar, 32, Stockholm 1811 Underdånigt betänkande rörande anstalters vidtagande i afseende på svenska handelns fredande inom Östersjön, (Komiterade: V. v. Stedingk, B. v. Platen, R. Cederström), 1811 Utlåtande den 24 juli 1811 angående ersättningsfrågor för bortmistad jord genom Göta kanals anläggning; (Komiterade: O.E. Lagerheim, E. af Wetterstedt), Angående Götha Canals ledning genom Aska härad af Östergöthland, och ersättning för derwid medtagen jord och andra förluster; K. Br. D. 13 Febr Angående Götha Canals ledning genom Bobergs och Gullbergs härader af Östhergöthland och ersättning för derwid medtagen jord och andra förluster; K. Br. Den 12 Maji 1812 Angående skogsparkers och kronoskogars upplåtande inom Östhergöthland och Skaraborgs län för Canalens behof af nödigt wirke; K. Br. d. 12 Nov Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii Kungörelse angående Underhåll för Soldater, som whid Götha Canal-arbete blifwit skadade; K. Br den 18 febr. och KrigsColl. Kung. d. 7 Martii 1812 Kongl. Maj:ts i nåder fastställda Reglemente för arbetskommenderingar vid Göta kanalbyggnad, utfärdat den 24 April 1812 Protocoll, hållit wid behörigen kungordt (!) allmänt sammanträde med intressenterne uti Trollhätte canal och slussvärk, å handelssocietetens rum i Götheborg, den 20 augusti 1812, Götheborg 1812 Protocoll, hållit wid Götha Canal-bolags allmänna sammankomst i Linköping den 28 augusti 1812, Stockholm 1812 Staël von Holstein, C.L., Swar uppå v. Steyerns anmärkningar wid ett af undertecknad ingifwit memorial till ridderskapet och adeln, den 1 Juni 1812, Örebro 1812 (Göta Underdånig promemoria med projekt till fördelning af statsanslaget för armén och flottorna, (Komiterade: C.A. Adlercreutz, B. v. Platen, G.F. Wirsén), 1812 Utskottsbetänkande, Bih. 2, s. 1355, Ang. anmärkning öfver ett, mot villkoren för bankens biträde till kanalanläggningen stridande, kanaldirektionens beslut m.m., 1812, (Göta - -, Bih. 2, s. 1359, Af kanaldirektionen afgifven berättelse ang. kanalarbetet, 1812, (Göta - -, Bih. 3, s. 1973, Ang. anmärkning öfver ett, mot villkoren för bankens biträde till kanalanläggningen stridande, kanaldirektionens beslut m.m., 1812 (Göta Vult von Steyern, Henric Sebastian, Anmärkningar wid herr friherre Corfitz Ludv. Staël von Holsteins Wördsamma memorial, till höglofl. ridderskapet och adeln af d. 1 sistl. jun. i anledning af desz der giorda uppgifter angående Götha Canal, Örebro 1812 Vult von Steyern, Henric Sebastian, Upplysningar, i anledning af herr friherre Staël von Hollsteins(!) Swar, på mina anmärkningar wid desz uppgifter rörande jordliquden för Götha Canal, i memorialet af den 1 junii 1812, Örebro Angående ersättning af jord m.m. i Bobergs, Gullbergs, Memmings, Skärkinds, Hammarkinds och Björkekinds härader samt Söderköpings stad i Östhergöthland emellan sjön Roxen och Östersjön; 2:ne K. Br. d. 4 Martii 1813 Angående anslag till Kyrkoherden i Drotthems Församling af Östhergöthland af ersättning för förlorade Presterättigheter genom borrtgången jord wid Götha Canals anläggning; K. Br. d. 4 Martii

13 Angående ersättning af jord m.m., som bortgått till Canalen i Wadsbo härad af Skaraborgs län; K. Br. d. 18 Febr Angående ny wägdelning i Skaraborgs Län, der wägrödningsskyldige hemman bortgått till ersättning för Götha Canal, hwilken wägdelningskostnad ersättes till hälften af Kronan och hälften av Bolaget, men sjelfwa den ökade wäghållningen, i brist af nya hemman, skall falla hela häradet till last; K. Br. d. 18 Febr 1813 Angående ersättning af jord m.m. inom åtskillige andra delar af Skaraborgs Län; K. Br. den 14 Sept Angående ersättning af jordförluster inom Östhergöthland genom Götha Canals ledning; 2:ne K. Br. d. 19 och 26 Oct Göta kanalbolags revisorers berättelse om verkets tillstånd och sista året förrättade arbete, 2 Sept Kyrkoherden i Fredsbergs Församling af Skaraborgs Län Lampa har fått sex tunnor Kronotionde årligen, hälften Råg och hälften Korn sig anslagne, såsom ersättning för förlorade Pastoralier af bortgången jord wid Götha Canals anläggning; K. Br. d. 18 Febr Lamotte, Voyage dans le Nord d'europe, 1813, (Trollhätte Löwegren, G., A Trip to Trollhättan in a Series of Letters, Götheborg 1813 Några upplysningar öfwer de af friherre Staël von Holstein i ett avisorna åtföljande blad under titel af Ytterligare swar till herr v. Steyern gjorde åtskilliga anföranden, Af Tertius interveniens, Stockholms Slott 1813 (Göta Stats-utskottets Memorial ang. ett i Götha- Canal-Discont insatt öfverskott å Tull-medlen för år 1813, 1813 Taxa hwarefter sluss-afgifterne beräknas och upbäres för alla genom Gustafs, Trollhätte, Gustaf Adolphs och Edets slussar gående fartyg och waror; enligt nådigst utfärdade slusstaxor den 14 november 1763, 13 december 1793 och den 12 januari 1802, Götheborg Arbets-plan vid Götha canal för år 1814, Stockholm 1814 Götha Canal-Bolags Revisorers berättelse om Werkets tillstånd och det sista året förrättade 11 Arbete till den 2 september År 1813, (C.C. Lilljenwalldh, D.P. Tisell, P.C. Buren), Stockholm 1814 Kongl. Vetenskapsacademiens handlingar, (1814), s , Rothoff, Emanuel, En fornlemning, Funnen vid Rensningen af Billströmmen vid Forsvik Arbetsstation af Götha Canal-arbete i Westergödthland år 1812, undersökt och beskrifven Kyrkoherden i Fredsbergs Församling af Skaraborgs Län, Lampa, har fått sex tunnor Kronotionde årligen, hälften Råg och hälften Korn sig anslagne, såsom ersättning för förlorade Pastoralier af bortgången jord wid Götha Canals anläggning; K. Br. d. 18 Febr och d. 9 Aug Protocoll, wid Götha Canal-bolags allmänna sammankomst i Mariästad den 15 september 1814, Stockholm 1814 Reglemente för förvaltningen af Proviant- Magazinerna vid Götha Canal. Faststäldt vid Canal-Directionens allmänna sammankomst i Mariestad, den 14 Februarii 1814, Linköping 1814 Underdånig berättelse om arbetets fortgång vid Götha canal år 1813, Stockholm Angående ny wägdelning i Skaraborgs Län, der wägrödningsskyldige hemman bortgått till ersättning för Götha Canal, hwilken wägdelningskostnad ersättes till hälften af Kronan och hälften av Bolaget, men sjelfwa den ökade wäghållningen, i brist af nya hemman, skall falla hela häradet till last; K. Br. d. 18 Febr. 1813, och d. 19 Sept Ang:de upplåtne Skogstracter för Götha Canals behof inom Östhergöthlands, Skaraborgs och Nerikes Län; K. Br. den 14 Martii 1815 Ang:de jordjemkning i följd af Canalanläggningen; K. Br. d. 23 Maji 1815 Arbets-plan vid Götha canal för år 1815, Stockholm 1815 Berättelse om Götha Canal-Arbete, den 6 October I underdånighet afgifwen utaf de I Nåder tillförordnade Särskilte Commiterade, G.F. Wirsén, J.H. Schützercrantz, S. Rönbeck, 1815 Calcul öfver behof och tillgångar för Götha canal-byggnad samt erforderligt biträde dertill, (Bilaga till Den af stats- ), Stockholm 1815

14 Den af stats- och bancoutskotten sammansatta berednings betänkande i anledning af från stats- och bancoutskotten till beredningens handläggning remitterade Kongl Maj:ts proposition till riksens ständer angående Götha Canal-arbetets fortgång och ytterligare befrämjande, Stockholm 1815 Götha Canal-directionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t. Ingifven under riksdagen i Stockholm år 1815, Stockholm 1815 Handlingar, rörande Götha canal, tjenande till upplysning för dem, som åstunda i detta för riket vigtiga företag, hvartill subscription kommer att öppnas nästkommande april månad, Stockholm 1815 Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Rikets Ständer, angående Götha Canalarbetets fortgång och ytterligare befrämjande. Gifven Stockholm Slott den 5 April 1815 Kongl. Maj:ts Nådiga Propositioner rörande Götha Canal, samt Riksens Höglofl. Ständers Underdåniga skrifwelser till Kongl. Majestät, innefattande beslut wid Riksdagarne 1809 och 10, samt 1815, 1815 Pehrsson, A.P., Memorial, rörande Götha Canal, m.m. ingifwit till hederwärda bondeståndet den 16 maji 1815 af riksdagsmannen Anders Peter Pehrsson från Östergötland, Stockholm 1815 Pereswetoff Morath, Anders Wilhelm, Förslag till medel att påskynda Götha Canals fullbordande, Linköping 1815 Platen, Achates Carl von, Vördsamt memorial, om förbud emot vissa varors införsel, om förändring med disconterna, samt om landtbrukets upphjelpande; uppläst uti höglofl. ridderskapets och adelns plenum den 16 april 1815, af hof-marskalken, Stockholm 1815 Platen, Baltzar Bogislav von, Anförande till högl. ridderskapets och adelns pleni-protocoll den 1 maji 1815, angående Götha Canalarbetet, På landshöfdingen Boyes och herr grefve Callings begäran, med ridderskapets och adelns tillstånd, till trycket, Stockholm 1815 Protocoll wid Götha Canal-bolags sammankomst i Stockholm, onsdagen den 15 mars 1815, Stockholm 1815 Protocoll, hållet wid Götha Canal-bolags extra sammankomst i Linköping, den 16 october 1815, jämte de af kongl. maj:t till särskilt undersökning i nåder förordnade committerades underdåniga berättelse om Götha Canal, Stockholm 1815 Rikets Ständers skrifvelse den 8 augusti 1815 angående anslag till Göta kanalarbete, - betänkande angående bankofullmäktiges skrifvelse sept rörande assignationer på banken till ej lägre valör ån 20 rdr, - förslag till kungörelse om vissa tillägg i Göta kanal diskonts reglemente, 1815 Santesson, Berndt Harder, Anförande till borgare-ståndets Protocoll i anledning af C. D. af Uhrs och B. F. Rothoffs memorialer af den 20 och 31 mars, Stockholm 1815 (Göta Santesson, Berndt Harder, Anförande utaf commerce-rådet B. H. Santesson till vällofl. borgare-ståndets pleni-protocoll, den 17 april 1815, uti frågan om medel för Götha Canals befordrande, samt allmänt lånebiträde till landtbrukets upphjelpande, Stockholm 1815 Staël von Holstein, Corfitz Ludvig, Några anföranden af friherre C. L. Staël v. Holstein, till ridderskapet och adelns protokoll för plenidagarne den 13 och 18 jan. 1810; rörande Göta canal, Stockholm 1815 af Uhr, C.D., Yttrande till protocollet hos ridderskapet och adeln den 8 maj 1815, Stockholm 1815, (Göta Underdånig berättelse om arbetets fortgång vid Götha canal år 1814, Stockholm 1815 Utdrag af protocollet, hållit uti den af statsoch bancoutskotten sammansatta beredningen angående Götha Canal-arbetets fortgång och ytterligare befrämjande, Stockholm 1815 Utskottsbetänkande, Bih. 2, N:o 83, Till kanalens fullbordande beviljas ytterligare låneunderstöd af 300, 000 rdr årligen till och med år 1820, 1815, (Göta - -, Bih. 3, N:o 11, Till kanalens fullbordande beviljas ytterligare låneunderstöd af 300, 000 rdr årligen till och med år 1820, 1815, (Göta - -, Bih. 3, N:o 478, Beslut ang. ökande af kanalbolagets diskontkreditiv i banken, äfvensom om åtskilliga ändringar i bestämmelserna ang. dess diskontrörelse, 1815, (Göta - -, Bih. 4, N:o 1, s. 169, Beslut ang. kanalbolagets ersättningsskyldighet i visst fall mot de rotar, hvilkas soldater används i kanalarbetet, 1815, (Göta 12

15 - -, Bih. 5, N:o 2, s. 1188, , Bih. 5, N:o 3, s. 1530, 1642, Till kanalens fullbordande beviljas ytterligare låneunderstöd af 300, 000 rdr årligen till och med år 1820, 1815, (Göta - -, Bih. 5, N:o 4, s. 266, Beslut ang. kanalbolagets ersättningsskyldighet i visst fall mot de rotar, hvilkas soldater används i kanalarbetet, 1815, (Göta - -, Bih. 5, N:o 4, s. 290, Till kanalens fullbordande beviljas ytterligare låneunderstöd af 300, 000 rdr årligen till och med år 1820, 1815, (Göta - -, Bih. 6, s. 318, 410, , Bih. 6, s. 418, 420, Beslut ang. ökande af kanalbolagets diskontkreditiv i banken, äfvensom om åtskilliga ändringar i bestämmelserna ang. dess diskontrörelse, 1815, (Göta 1816 Ang:de bewiljad ersättning till ägaren af Skjörtinge Säteri af 500 R:dr och till innehafwaren af Förare Bostället Bostorp med 75 R:dr i ett för allt för gjorde jordförluster i Östhergöthland, K. Br. d. 15 Oct Angående förändringen i reglementet för Göta kanalbolagsdiskont, 1816 Bihang till samtlige Riksståndens Protocoll, V 3, s. 1554, Litt. A., Calcul öfver behof och tillgångar för Göta kanalbyggnad samt erforderligt biträde dertill, Stockholm 1816 Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående wisza tillägg uti Götha Canal-bolags discontreglemente. Gifwen stockholms Slott den 12 junii Cum gratia & Privilegio s:ae r:ae maj:tis, Stockholm 1816 Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga och Reglemente för en Discont-inrättning till förmon och understöd for Götha Canal Bolag; gifne den 11 April 1810, och med tillägg deruti; K. K. Den 12 juni 1816, Stockholm 1816 Protocoll, hållet wid Götha canal-bolags ordinarie sammankomst i Linköping d. 1:sta julii 1816, Linköping 1816 Protocoll, hållit vid behörigen kungjord allmän bolagsstämma med interesenterne uti Trollhätte canal- och slussverk, i Götheborg den 15de auguisti 1816, Stockholm 1816 Protocoll, hållet wid Götha canal-bolags extra sammankomst i Linköping, den 16 october 1815, jämte de af kongl. maj:t till särskilt undersökning i nåder förordnade committerades underdåniga berättelse om Götha Canal, Linköping , s , Berättelse om Götha kanalarbetet den 6 oct I underdånighet afgifet utaf de i nåder tillförordnade särskilte commiterade Till Götha Canalbolag har ett Kalkstensbrott å Häradshöfdinge-Bostället Westerlösas ägor i Östhergöthland till beständig och ensam nyttjande rätt blifwit upplåtit emot en årlig afgift af 180 tunnor släckt kalk eller dess wärde efter gångbart pris, samt för hwarje tunneland jord, som till kalkbrytningen åtgår, ½ tunna Råg och ½ tunna Korn, som allt tillfaller Boställ-Innehafwaren, K. Br. d. 30 April 1816 Vänersborgs länstyrelses allmänna kungörelse, (1816:84), Kungl. Maj:ts bref ang. förbud att i Karlsgraf utsläppa lösa stockar och blockar, d. 2 april 1816, (Trollhätte 1817 Berättelse om revisionen af Göta kanalverks förvaltning och räkenskaper, Stockholm 1817 Beskrifning öfver Trollhättan och dess Slussverk, s , Om Götha Kanal, Stockholm 1817, (Trollhättan, Platen, Telford) Förslag till calculer öfver Götha Canals och dess disconts financer, från och med 1818 till och med 1824, Stockholm 1817 Götha Kanalbolags Direktions Skrifvelse til Kongl. Maj:t, den 24 janauari 1817, (Diskont) Götha Canal-Directionens underdåniga anmälan till Kongl. Maj:t, af den 19 December 1817 Handlingar i undersöknings-målet om Malmö discont-werk, Stockholm 1817 Instruction för de lotsar och lotsdrängar, hwilka af direktionen wid Trollhätte canaloch slusswärks bolag antagas till förrättande af lotsning wid de åtskillige stationer uti Götha Elf, hwarest en sådan åtgärd behöfwes, Götheborg 1817 Jul-leken: Malmö discont på understolen, Stockholm

16 Kongl. maj:ts förnyade nådiga kungörelse, angående Malmö discont-werk; gifven Stockholms slott den 1 october 1817, Stockholm 1817 Kongl. maj:ts nådiga kungörelse, angående vidtagne särskildte anstalter, i afseende på malmö discont-werk; gifven Stockholms slott den 27 september 1817, Stockholm 1817 Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Rikets Ständer angående Götha Canal-arbetets fortgång och befrämjande; Gifven Stockholms Slott den 17 December 1817 Om läne-instituters werkan på nationalwälståndet; med tillämpning på wåra discontwerk, och på wårt närwarande myntförhållande, Stockholm 1817 På följande actier i Götha canal-bolag, är den förledit år fastställde inbetalning ej inom föreskrivefven tid fullgjord, nemligen:, Stockholm 1817 Santesson, B.H., Några upplysningar om Götha Canal-Verk och dess Diskont, Stockholm 1817 Santesson, Bernt Hader, Polemiska skrifter om Diskonten, 1817 Sjögren, C.T., Beskrifning öfver Trollhättan och dess slussverk, Götheborg 1817 Statsrådsprotokoll i handels- och finansväsenden, den 12 februari 1817, (Göta kanal, diskont) Till swenska folket och desz representanter. Beswär öfwer riksens ständers revisorers beslut, hwarigenom tryckningen blifwit för närwarande wägrad af de hos herrar revisorer förde protocoller, så widt de angå Malmö discont, Stockholm 1817 Utdrag af Kongl. Maj:ts Nådiga Proposition till Rikets Ständer om allmänna Penningerörelsen och Myntvärdets upprätthållande. Gifven Stockholms Slott den 10 December 1817 Utskottsbetänkande, Saml. 6, N:o 28, Beslut ang. kanalbolagets fortsatta understödjande med lån af banken (300,000 rdr om året intill nästa riksdag); ang. upphörande af bolagets diskontoktroj utan särskild ersättning o.s.v. 1817/1818, (Göta - -, Saml. 6, N:o 29, s. 297, Utbetalning af ett förskott å det till kanalen beviljade byggnadslån för år 1818 medgifves, 1817/1818, (Göta - -, Saml. 6, N:o 41, Beslut ang. kanalbolagets fortsatta understödjande med lån af banken (300,000 rdr om året intill nästa riksdag); ang. upphörande af bolagets diskontoktroj utan särskild ersättning o.s.v. 1817/1818, (Göta - -, Saml. 6, N:o 47, , Saml. 6, N:o 60, s. 625, Ang. ifrågasatt laga undersökning rörande en af bolagets diskontinrättning till kanalarbetet gjord försträckning (å 1,100,000 rdr), 1817/1818, (Göta - -, Saml. 6, N:o 75, s. 695, Ang. yrkad lånerättighet i bankdiskonten mot hypotek af kanalaktier, 1817/1818 (Göta - -, Saml. 6, N:o 79, s. 709, , Saml. 8, N:o 11, s. 72, Motion om befrielse för Vestmanlands regemente från att kommenderas till arbete vid kanalen afslås, 1817/1818, (Göta - -, Saml. 8, N:o 14, s. 85, Beslut ifråga om kanalbolaget åliggande vägskyldighet, 1817/ , Saml. 8, N:o 95, s. 533, Motion om kanalarbetets bedrifvande tills vidare efter en mindre vidsträckt plan afslås, 1817/1818, (Göta - -, Saml. 8, N:o 146, s. 954, , Saml. 8, N:o 84, s. 487, Motion om befrielse för Vestmanlands regemente från att kommenderas till arbete vid kanalen afslås, 1817/1818, (Göta - -, Saml. 8, N:o 88, s. 506, Beslut ifråga om kanalbolaget åliggande vägskyldighet - -, Saml. 8, N:o 95, s. 533, Motion om kanalarbetets bedrifvande tills vidare efter en mindre vidsträckt plan afslås, 1817/1818, (Göta - -, Saml. 8, N:o 146, s. 954, - - Widegren, Per David, Försök till en ny beskrifning öfwer Östergötland, D. 1-3, Första bandets första hälft, s , Göta Canal, Linköping Anckarsvärd, Carl Henric, Dictamen till ridderskapet och adelns protocoll för den 13 febr. 1818, af C. H. Anckarswärd, innefattande anmärkningar vid herr grefve v. 14

17 Platens memorial för den 9 febr om Götha Canal, Stockholm 1818 Anckarsvärd, Carl Henric, Anmärkningar vid stats- och banco-utskottens betänkande rörande discontregleringarne anförde uti ridderskapets och adelns plenum den 17 mars 1818, Stockholm 1818 Ang:de Götha Canal Disconts-Inrättnings- Utredning genom Statens försorg, K. K. D. 18 Julii 1818 Ang:de årlig ersättning i penningar till Söderköpings Hospital för förlorade Arrenden och Kronotionde af hemman, som bortgått genom Götha Canals anläggning intill dess ersättning i jord kan Hospitalet tilldelas, K. Br. d. 21 April 1818 Berättelse om revisionen vid Götha canal för år 1816, Stockholm 1818 Berättelse om revisionen vid Götha Canal, för år 1817, Stockholm 1818 Bihang till Riksståndens Protokoll, IV Saml., s. 379, Calcul öfver utredningen af Götha canal-discontverk och Malmö discontverk, enligt de uti sammansatte Stats- och Banco- Utskottens betänkande d. 8 Martii 1818 föreslagne grunder, Stockholm 1818 Björkman, Samuel Christer, Commerce-rådet och riddaren af kongl. wasa orden S.C. Björkmans till kongl. maj:ts och rikets höglofl. Swea hof-rätt stälde förklaring öfwer herr lagmannen och adwocat-fiscalen Laurins samt herr adwocat-fiscalen Kruses afgifne slutpåståenden, i anledning af den wid serskild rådstufwu-rätt hållne undersökning, rörande de emot f. directionen af Malmö discont-werk åtalade felsktigheter wid förwaltningen af samma werk, Christianstad 1818 (Även Stockholm 1818) Djurberg, Daniel, Geografiskt lexicon över Skandinavien eller de förenade Rikena Swerige och Norige, s. 222: Göta Canal, Örebro 1818 Finance-ministern på Vikbolandet, eller Den konsterfarne mäster Antonius Hjertman föreställd i en skriftväxling, vid landshöfdinge-ämbetet uti Östergöthland, samt i Lösings härads-protocoll, Stockholm 1818, (Angår kronolänsman Gustaf Carlström och advocatfiskal Anders Hertzman rörande ett lån i Göta Canal bolags discont-verk) Forsell, Jakob, Oväldiga tankar om Götha Canal, Stockholm 1818 Götha Canal-Bolags skrifvelse till Herrar Banco-Fullmägtige, af den? Januari 1818 Götha Canal-Directionens underdåniga Inlaga till Kongl. Maj:t, af den 8 Julii 1818 Hallberg, von, Reisem durch Skandinavien im Jahr 1817, Leipzig 1818, (Göta Jul-leken: Malmö discont på understolen, Kalmar 1818 Junbeck, Peter Jonas, Protest emot högtidliga protesten eller Handels- och slöjde-fiscalen Junbecks den 29:de sistledne october inför behörig autorité gjorde skrifteliga anmälan, angående olagligheten af vissa Götha canalbolags-interessenters tagne beslut vid sammankomsten i Linköping den 14:de förutgående september: hvarmed är förenadt konungens nådiga bref till canal-directionen af den 25 november, som ogillar de beslutandes otillbörliga förfarande, Stockholm 1818 Kongl. Maj:t angående en viss preskriptionstid, inom hvilken såväl de af direktionen öfver Göta kanalbolags, Malmö och Göteborgs diskont-inrättningar på banken dragne assignationer, som dess inrättningars öfriga skulder böra till erhållande af liqvid anmälas, Sept Kongl. Maj:t angående antalet af revisorer till granskning af Rikets Ständers bankodiskontverks förvaltning och räkenskaper, 22 Dec Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse angående Götha Canal-Bolags, Malmö och Götheborgs-Discont-Werks utredning genom Statens försorg, Gifwen Stockholms Slott den 18 Julii 1818, Stockholm 1818 Kongl. Maj:ts nådiga propositioner, rörande Götha Canal, samt riksens höglofl. ständers underdåniga skrifwelser till Kongl. Majestät, innefattande beslut wid riksdagarne 1809 och 10, samt 1815, Stockholm 1818 Kruse, Nils Rudolph, Slutpåstående i målet, rörande de wid förwaltningen af Malmö discont-werk begågne olagligheter, ingifwet till kongl. maj:ts och rikets Swea hof-rätt den 19 martii 1818, Stockholm 1818 Lagerheim, G., Anmärkningar vid skriften: Oväldiga tankar om Götha Canal, Stockholm 1818 Laurin, Eric Petter, Advocat-fiscalen wid kongl. Swea hof-rätt afgifne utlåtande i målet rörande förra directionen af Malmö discontwerk, Stockholm 1818 Nordlindh, Carl Magnus, Förklaring, i anledning af påståenderna emot förre directionen för Malmö discont, för lagstridigt 15

18 förfarande vid förvaltningen af detta verk, till kongl. maj:ts och rikets höglofl. Svea hofrätt, Stockholm 1818 Nordlindh, Carl Magnus, Underdåniga besvär till kongl. maj:t öfver dess och rikets höglofl. Svea hofrätts utslag i anledning af de emot förre directeurerna vid Malmö discont åtalade förbrytelser, Stockholm 1818 Platen, Baltzar Bogislaus von, Anförande till Höglofliga Ridderskapet och Adelns Protocoll för den 9 Februari 1818 angående Götha Canal. I anledning af högloflige ridderskapets och adelns beslut, uppå derom af grefvarna Spens och Lantingshausen framställd proposition till trycket befordrat, Stockholm 1818 Platen, Baltzar Bogislaus von, Anförande till höglofl. ridderskapets och adelns protocoll för den l7:de mars 1818; i anledning af sammansatta högloflige stats- och bancoutskottens, under den 3 mars afgigne betänkande, rörande disconterne, Stockholm 1818 Platen, B. von, Yttrande till ridderskapets och adelns protocoll vid års riksdag. Med bilagor, Linköping 1818 Protocoll, hållit wid behörigen kungiord (!) allmän bolagsstämma med intressenterne uti Trollhätte canal- och slussvärk i Götheborg, den 11 augusti 1818, Götheborg 1818 Protocoll vid Götha Canal-Bolags sammankomst i Stockholm onsdagen den 7 januari 1818, Stockholm 1818 Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags sammankomst i Stockholm, onsdagen den 14 januari 1818, Stockholm 1818 Protocoll, hållit vid Götha Canal-Bolags sammankomst i Stockholm, måndagen den 29 december 1817, Stockholm 1818 Rikets Ständers Banco-utskotts utlåtande i fråga om Götha Canal-Bolags Actier såsom Hypothek för lån i Banco-Disconten, Stockholm den 3 Julii 1818 Rikets Ständer underdåniga skrifvelse till Kongl. Maj:t, af den 2 Julii 1818 Riksens ständers reglemente för fullmäktige i Riksgälds-contoiret i af seende på utredningen af Götha Canal-bolags, Malmö- samt Götheborgs-discont-werk, Stockholm 1818 Riksens höglofl. ständers stats- och bancoutskotts betänkande i anledning af den del af Kongl. Maj:ts proposition den 10 december 1817 om allmänna penningrörelsen och myntwärdets upprätthållande, som angår Malmö,Götha-canal-bolags samt Götheborgs-discont-werks utredning, Stockholm 1818 Riksens höglofl. ständers stats- och bancoutskotts utlåtande öfwer anmärkningar wid stats-och banco-utskottens under den 3 mars 1818 afgifne betänkande rörande utredningen af Götha Canal-bolags, Malmöoch Götheborgs-disconter, Stockholm 1818 Riksens ständers underdåniga Skrifvelse angående ett serskildt förskott till utgifter för Götha Kanal-arbetet under förflutne Vintermånader, Stockholm 1818 Riksens ständers underdåniga Skrifvelse om skyldighet för Götha-Kanal-Bolag att besörja underhållandet af de vägstycken i Skaraborgs och Östergöthlands Län, hvilka tillhört sådane Hemman, som genom Kanalanläggningen blifvit indragne mm, Stockholm 1818 Riksens ständers underdåniga Skrifvelse i anledning af Nådig proposition om Götha Kanal-arbetets fortgång och befrämjande, Stockholm 1818 Santesson, Bernt Hader, Polemiska skrifter om Diskonten, 1818 Santesson, Berndt Harder, Stora herrar, stora syndare eller Malmö discont-liga, allmänna och enskildta wälfärdens skräck, Lund 1818 Santesson, Bernt Hader, Ytterligare upplysningar om Götha Canal-verk och dess discont, Stockhom 1818 Serskildte rådhus-rättens i Malmö undersökning, angående de emot f.d. directeurerna wid discont-werket derstädes anmärkta olagligheter, Lund 1818 Silfverstolpe, A.G., Granskning af skriften Oväldiga Tankar om Götha Canal, Stockholm 1818 Spens, Carl Gustaf, Anförande till ridderskapets och adelns protocoll för den 17 mars 1818 i anledning af sammansatta statsoch banco-utskottens under den 3 mars afgifne betänkande rörande disconterne, Stockholm 1818 Staël von Holstein, Corfitz Ludvig, & F.B. von Schwerin, Yttrande till ridderskapets och adelns protocoll d. 27 dec. 1817, af friherre C.L. Staël v. Hollstein och grefve Fr. B. v. Schwerin, i anledning af herr grefve Axel Mörners och herr Påhlmans motion: att 16

19 banken skulle inlösa Götheborgs-, Götha Canals- och Malmö disconts utgifna assignationer, Stockholm 1818 Transumt af rikets ständers stats- och bancoutskotts öfwer anmärkningar wid stats- och banco-utskottens under den 3 mars 1818 afgifne betänkande rörande utredningen af Götha Canal-bolags, Malmö-och Götheborgs disconter, Stockholm 1818 Uhr, Gustaf af, Yttrande till herrar fullmäktige i riksens ständers bank, såsom grund och vägledning för bedömmandet af den fråga: huruvida det återstående arbetet vid Götha Canal-verk kan utföras med de medel, som dertill blifvit beräkande, efter derom, enligt serskildt uppdrag, verkställd undersökning agfifvet af Gust. af Uhr... utsedd revisor å banquens vägnar öfver canalverket och dess räkenskaper för år 1817, Stockholm 1818 Ulfwen i fårakläder, eller upplysande om f.d. regements-pastorn B.P. Santessons swekfulla tilställningar emot Malmö discont-werk, (4 sid.), Stockholm 1818 Ulfwen i fårakläder, eller upplysande om f.d. regements-pastorn B.P. Santessons swekfulla tilställningar emot Malmö discont-werk, (12 sid.), Christianstad 1818 Utdrag af ett Bref från en vän, I anledning af Stridsskrifterna rörande Götha Canal, Stockholm 1818 Utdrag af det yttrande Bankens utsedde Revisor, Bergs-Mechanicus Herr Gustaf af Uhr, vid Revision af Götha Canal-Verket, efter enligt särskildt undersökning afgifvet, daterat den 2 Maj 1818 Utdrag af Protocollet, hållet hos Högvörd. Preste-ståndet vid Riksdagen i Stockholm den 29 mars 1818 Utdrag af Protocoll, hållet hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln vid Riksdagen i Stockholm den 30 Maj 1818 Utdrag af Protocoll, hållet hos Höglofl. Ridderskapet och Adeln vid Riksdagen i Stockholm den 16 Junii 1818 Utdrag af riksdags-protocoller angående Malmö discontwerk, Stockholm 1818 Ännu några ord om Götha Canalverks financer, Stockholm 1818 Öfver-ståthållare-embetets cancellies protocoll för den 18 febr. 1818, innehållande handels- och slöjde-fiscalen P.J. Junbecks protester och reservationer emot Götha Canal- och discont-directioner, Stockholm och 1818 års urtima riksdag i Stockholm. Protokoller, Ridderskapet och Adeln, IV.2, Litt. B., Calcul öfver Göta canaldiskontverks utredning, Litt. C., Calcul öfver Malmö disconts utredning, Litt. F., Calcul öfver Göta kanals arbetskassa, Stockholm och 1818 års urtima riksdag i Stockholm. Protokoller, Bondeståndet, III, s. 386, Calcul, som visar, huru och på hvad sätt aktieägarne i Malmö Bolags-discont blifvit godtgjorde deras i Banken insatte hypotek 1819 Ett anslag af 354 R:dr 43 skill. 10 r:ft är bewiljadt för åren 1813 och 1814, till åtskillige Prester i Östhergöthland, som genom Götha Canals anläggning förlorat Presterättigheter; och som kommer ersättning att årligen fortfara, så länge nu warande Presterskap innehafwa deras tjenster, men bör derefter indragas äfwensom StatsContoiret uppå K:gens Bef:hdes anmälan äger anslå sådan ersättning för de Prestmän, som ännu icke blifwit uppgifne, K. Br. d. 18 Aug Förut anförde ersättning till Kyrkoherden Lampa i Fredborgs Församling är förklarad böra sträcka sig till de dess Enka och Barn bewiljade dubbla nådeår; K. Br. d. 10 Febr Kongl. Maj:ts Nådiga skrifvelse till Götha Canal-Directionen af den 24 Februari Gifven Stockholms Slott Laurin, Eric Petter, Advocat-fiscalens wid kongl. Swea hof-rätt, herr lagmannen och riddaren Laurins, Underdåniga beswär och förklaring, i målet rörande förre directionen af Malmö discont-werk, Stockholm 1819 Santesson, Berndt Harder, Röfwareanföraren och heders- ledamoten i Malmö discont-liga don Species Facti eller andra delen af Stora herrar, stora syndare eller Malmö discont-liga, allmänna och enskildta wälfärdens skräck, Lund 1819 Underrättelser, (Textens början: I afseende på liqvider om lån, uptagne uti Götha canalbolags, Götheborgs- samt Malmö f.d. discont-werke ), Stockholm 1819, (lån, Götha canal-bolag, Götheborgs- samt Malmö discont-werk) 17

20 1820 Ang:de bewiljad öfwerlåtelse till Götha Canals behof från hemmanet Horsklippan i Östhergöthland af ett jordstycke om 5 1/4:dels kappland emot en årlig ersättning af 13 1/8:dels kappar Råg; K. Br. d. 9 Maji, 1820 Att någon ersättning till åtskillige hemmans åboer för förloradt mulbete å krono allmänningen Ormaskogen i Skaraborgs län, som blifwit upplåten till Götha canals-bolag icke kan bewiljas; K. Br. d. 8 Dec Forsell, J. af, & G. af Forsell, Plan till en på actier grundad transportinrättning emmelan Stockholm och Göteborg, medelst tvenne ångbåtar, en på Mälarn och en på Wenern, samt forvagnar till hvilkas inrättande ett bidrag af statsmedlen blifver att påräkna emellan ångbåtarnes ömsesidiga landningsställen, Stockholm 1820 Förut anförde ersättning till Kyrkoherden Lampa i Fredborgs Församling är förklarad böra sträcka sig till de dess Enka och Barn bewiljade dubbla nådeår; K. Br. d. 10 Febr. 1819, Men icke till dess efterträdare i Embetet; K. Br. d. 8 Sept Interimstaxa för seglationen på Götha Canal, Linköping 1820 Kongl. Vetenskapsacademiens handlingar 1820, s , Dalman, J.W., Underrättelse om några Sköldpadd-skal, som blifvit funna vid gräfning af Götha Canal Märkwärdigheter wid interims-förwaltningen af Malmö f.d. diskontwerk, Stockholm 1820 Någon ersättning har icke eller kunnat bewiljas Klockrike och Brunby Socknars Kyrko- och Fattig-Kassor för förlorade inkomster genom bortgången jord till Götha Canals anläggning; K. Br. d. 8 Dec Projectet till Reglemente för seglationens begagnande på Götha Canal. Interimstaxa för seglationen på Götha Kanal, Linköping 1820 Protocoll, hållit wid allmän och behörigen kungjord sammankomst af actie-ägarne uti Trollhätte canal- och slussverk på handelssocietetens rum i Götheborg den 21 augusti 1820, Göteborg 1820 Protocoll, hållit wid Götha canal-bolags ordinarie sammankomst i Linköping den 1:sta september 1820, Linköping 1820 församlade revisorers berättelse, angående Göta kanalbolags, Göteborgs samt Malmö f.d. diskontinrättningar, från den tid riksgäldskontoret med förvaltningen af nämnde diskontverk haft befattning, 14 Dec Taxa hwarefter sluss-afgifterne beräknas och upbäras för alla genom Gustafs, Trollhätte, Gustf Adolphs och Edets slussar gående fartyg och waror enligt nådigst utfärdade slusstaxor den 14 november 1763 och 8 december 1819, Carlstad 1820 (Även Götheborg) Underrättelse om de åtgärder, som hittills blifvit vidtagne i afseende på den tilltänkta transport-inrättningen, medelst ångfartyg och forvagnar, emellan Stockholm och Göteborg, Stockholm 1820 Vänersborgs länsstyrelses kungörelse, (1820):15, Taxa hwarefter sluss-afgifterne beräknas och upbäras för alla genom Gustafs, Trollhätte, Gustaf Adolphs och Edets slussar gående fartyg och waror enligt nådigst utfärdade slusstaxor den 14 november 1763 och 8 december Frågan om en stads anläggande vid Motala remitteras till embetsverk. Karl Johans bref den 21 Februari 1821 (transumt), Riksregistraturet, Hand. o. fin. exp. 1821, Februari, N:o 52 Kongl. Maj:t den 30 Maji 1821, Fredlysningsstadga för Götha Canal Rikets Ständers, till stats- banco- och riksgälds-werkens öfwerseende, förordnade revisorers berättelse, angående Götha canalbolags, Götheborgs- samt Malmö f.d. discont-inrättningar, från den tid riksgäldscontoiret med förwaltningen af nämnde discont-werk haft befattning; till rikets höglofl. ständer afgifwen år 1820, Stockholm Ang:de utbetalning af 676 R:dr 16 skill. Banco, såsom ersättning för flyttningskostnader af åtskillige hus och byggnader, tillhörige Ljungs Sätesgårds ägare och andra personer i Östhergöthland; K. Br. d. 5 Martii 1822 Arbets-plan för Götha Canal för år 1822, Linköping 1822 Rikets Ständers till stats-, banko- och riksgäldsverkens öfverseende år

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden

Newsline Link och Newsline Arkiv. Landsorts- och storstadspress. Sida 1 av 5. Källista per region 2012. Avesta tidning Dalabygden Newsline Link och Newsline Arkiv Landsorts- och storstadspress Källista per region 2012 Tidning Blekinge Läns Tidning Blekinge Posten Sydöstran Region Avesta tidning Dalabygden Dala-Demokraten Daladirekt.com

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.06.2013-31.08.2013 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 70 70 Vårdförbundet 34 34 Tidningarnas Telegrambyrå 31 31 TV4 29 29 Upsala Nya Tidning

Läs mer

Media Monitor Report Februari 2012

Media Monitor Report Februari 2012 Utskriftsdatum: 2012-03-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Februari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

TS 2011 Dagspress Förändring

TS 2011 Dagspress Förändring TS 2011 Dagspress 2011 2010 Förändring Aktuellt i Politiken 8300 8900-6,7% Arbetaren 2700 3200-15,6% Broderskap 1600 1600 0,0% Dagen 16600 17400-4,6% Dagens ETC 1700 2300-26,1% Dagens Industri 103100 101700

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.01.2014-31.03.2014 Källa 01/14 02/14 03/14 Totalt Vårdfokus 31 32 31 94 Vårdförbundet 12 15 17 44 Dagens Medicin 6 12 9 27 Falu Kuriren 12

Läs mer

Automatization of test rig for microwave ovens

Automatization of test rig for microwave ovens LiU-ITN-TEK-A--13/026--SE Automatization of test rig for microwave ovens Jesper Cronborn 2013-06-10 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5)

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Av Christina Brage The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement

Läs mer

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan

Bilaga 4. Taltidningen 2.0 Införandeplan Bilaga 4 Taltidningen 2.0 Införandeplan GENOMFÖRANDE I tidplanen för teknikskifte finns information om tidningarnas prenumerantantal och information om antalet utgåvor. VECKA DÅ NYTT PRODUKTIONSSÄTT BÖRJAR

Läs mer

Lyssna på din dagstidning!

Lyssna på din dagstidning! Lyssna på din dagstidning! Taltidningsnämnden informerar om taltidningar för dig med läshinder. vad ÄR en taltidning? Med en taltidning kan du lyssna på din dagstidning i stället för att läsa den precis

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL

LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL LÄN/OMRÅDE TIDNING LÄNK/EMAIL Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge Blekinge länstidning Blekingeposten BLT Sydöstran http://www.bltsydostran.se/opinion/insandare-tillblt(2868199).gm http://www.blekingeposten.se/cutenote/register.p

Läs mer

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram

Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Alfabetisk förteckning över tidningslägg i stort format som är i så dåligt skick att de inte kan plockas fram Rödmarkerade tidningar finns dock på mikrofilm Aftonbladet 1866-1868, 1870-1877, 1879-1880,

Läs mer

SWEDEN Distribution Points

SWEDEN Distribution Points SWEDEN Distribution Points Distribution to major consumer, business and trade press, news agencies, magazines, newspapers, television and radio stations, and websites in Sweden. Includes Swedish translation.

Läs mer

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår

UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014. Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår UPPLAGE- OCH RÄCKVIDDSUTVECKLING 2005-2014 Källa: TS Mediefakta och ORVESTO Konsument Helår 100% Östersund 4 Wheel Drive Aktiespararen Aktiv Träning Alingsås Tidning/ Elfsborgs Läns Tidning AlingsåsKuriren

Läs mer

Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN

Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Dagstidningsförteckning 2015 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Om annonsering 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser om kungörelse

Läs mer

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS

Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS Räckvidds- och upplageutveckling ORVESTO Konsument och TS 2004 2013 TNS 100% Blekinge 100% Helsingborg 100% Malmö 100% Skåne 100% Ängelholm 100% Österlen 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aktiespararen Aktiv

Läs mer

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering

Dramaten& Women in Science 2013. Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Dramaten& Women in Science 2013 Sammanställning av Dramaten& Women in Sciences medieexponering Medieexponering annonsvärde Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Totalt Utvalda artiklar 0 1639414 278943 1200 0

Läs mer

Värvningskampanj november 2008

Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj: Ett lugnande besked från oss på Unionen. Just nu bjuder omvärlden på minst sagt stor dramatik. Dagstidningarna pryds av svarta rubriker och pilar i nedåtgående

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Utveckling av en webbaserad donationstjänst för företag som involverar medarbetarna i processen. av Martina

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2001-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument : Helår 1 100% Blekinge 100% Gnosjöandan 100% Göinge 100% Helsingborg 100% Lund 100% Malmö 100% Skåne 100% Ängelholm 4 Wheel Drive

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.05.2013-31.05.2013 Källa 05/13 Totalt Vårdfokus 23 23 Dagens Medicin 17 17 Dagens Medicin 15 15 Sundsvalls Tidning 11 11 Dagens sjuksköterska

Läs mer

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE

Master Thesis. Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson. LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Master Thesis Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion Hanna Svensson LiTH - ISY - EX -- 08/4064 -- SE Study on a second-order bandpass Σ -modulator for flexible AD-conversion

Läs mer

Protokoll 5/2016

Protokoll 5/2016 2015-10-19 Protokoll 5/2016 Protokoll fört vid presstödsnämndens sammanträde den 19 oktober 2016. Plats: Myndigheten för radio och tv, Arenavägen 55, Stockholm-Globen. Närvarande Ordförande Thomas Norling

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår

Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010. Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår Räckvidd- och upplageutveckling 2000-2010 Källa: TS och ORVESTO Konsument: Helår 3 4 Wheel Drive Affärsvärlden Aftonbladet söndag Aftonbladet vardag Aktiespararen Allas Allers Allers Trädgård Allt i Hemmet

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

Media Monitor Report September 2009

Media Monitor Report September 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-10-09 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, mats.n Media Monitor Report September 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras

Läs mer

SVENSKA DAGSTIDNINGAR I ORIGINAL

SVENSKA DAGSTIDNINGAR I ORIGINAL SVENSKA DAGSTIDNINGAR I ORIGINAL NAMN BESTÅND Aftonbladet 1830-1850 Aftonposten 1951-1956 Allehanda för folket 1873-1880,1883 Allehanda. Nya Dagligt Allehandas Veckoblad 1905 Arbetarbladet 1950-1978, med

Läs mer

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler

Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler LiU-ITN-TEK-G--12/038--SE Ritning av industribyggnad med dokumentation av elcentraler Sebastian Johansson Daniel Nyberg 2012-06-12 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping,

Läs mer

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Dagstidningsförteckning 2011 ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Annonspriser 3 Annonsinlämningstider 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Dokumentation av elritningar i en byggnad

Dokumentation av elritningar i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--12/068--SE Dokumentation av elritningar i en byggnad Precious Kam'boma Ceasar Ramzi 2012-12-17 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN

Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Dagstidningsförteckning 2014 ORTSPRESSENS SPRIDNING OCH ANNONSPRIS, PER LÄN OCH KOMMUN Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Om annonsering 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser om kungörelse

Läs mer

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/

De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ De historiska Göta kanalkartorna - design, tekniskt utförande och nyttjande av kartwebben www.ep.liu.se/ea/gotakanal/2001/011/ Av Reinhold Castensson och Urban Windahl De Historiska Göta kanal kartorna

Läs mer

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun

Dagstidningsförteckning ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Dagstidningsförteckning 2012 ortspressens spridning och annonspris, per län och kommun Inledning 3 Ortstidningarna och deras spridning 3 Annonspriser 3 Annonsinlämningstider 3 Redovisningsprinciper 3 Bestämmelser

Läs mer

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder

Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder C-uppsats LITH-ITN-EX--05/032--SE Utveckling av webbsida för lokala prisjämförelser med användbarhetsmetoder Jon Hällholm 2005-10-27 Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE-601 74

Läs mer

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum

Tidning/Tidskrift Artikelformat Startdatum Slutdatum Medielista aug 2009 Med reservation för ev. fel och ändringar. * Källan ej tillgänglig för utbildningsektorn. > Källan fortfarande tillgänglig i nytt leveransformat A-Ö Tidning/Tidskrift Artikelformat

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR

Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Dagspress ANTAL TITLAR SAMT JÄMFÖRELSE MOT FÖREGÅENDE ÅR Fördelning upplagans emplar (dagspress) Totalt 7 dgr (kväll) 4-7 dgr (morgon) 1-3 dgr (morgon) Vardagar Vardagar - helår 2012 jämfört med helår

Läs mer

Media Monitor Report Juli 2009

Media Monitor Report Juli 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-08-0 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report Juli 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Newspapers Next Generation. World wide trends Prepare for the future

Newspapers Next Generation. World wide trends Prepare for the future Newspapers Next Generation World wide trends Prepare for the future Great content in smaller formats Broadsheet, Tabloid or News magazine. Eyetrack research in US and in Sweden. When do the readers read

Läs mer

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet

Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Medielista juni 2010 per kategori Exempel på nytillkomna källor i Mediearkivet Mediearkivet Svenska AB l Grev Turegatan 27, 4tr l 114 38 Stockholm l Org.nr.556570-6404 Tel +46 (0)8 505 147 00 l Fax +46

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Part Orgnr Alvesta kommun 212000-0639 Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation

Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation Snabb, effektiv och säker marknadskommunikation Marknadskommunikation Både stora och små företag vinner på att informera professionellt Om oss NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell

Läs mer

Media Monitor Report April 2009

Media Monitor Report April 2009 Order nr: 5887 Utskriftsdatum: 2009-05-07 Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, caroli Media Monitor Report April 2009 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal

Läs mer

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)

Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Dokumenten rörande detta län är helt omsorterade, i alfabetisk ordning efter år-häradsocken, eftersom den ordning som antagligen ursprungligen

Läs mer

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket

EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science Vol. 2(1997): Nr 10 EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket Nancy Fjällbrant Gunilla Thomasson Chalmers tekniska högskolans

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015 Utvärdering PR-värde Uddevalla Solid Sound 04/05 PR-värde: Från oktober 04 till och med juni 05 har Welcom arbetat aktivt med PR och kommunikation för Uddevalla Solid Sound. Under denna period har det

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Analys av anslutningsresor till Arlanda

Analys av anslutningsresor till Arlanda LiU-ITN-TEK-A--11/058--SE Analys av anslutningsresor till Arlanda Sara Johansson 2011-09-16 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall

Betalningsvilja för Göta kanal. Av Jan Lindvall Betalningsvilja för Göta kanal Av Jan Lindvall The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network in the future) for a period of 25 years from the date

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område; SFS 2014:1517 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 4 december

Läs mer

Media Monitor Report November 2006

Media Monitor Report November 2006 Utskriftsdatum: 006-- Lunds Tekniska Högskola lisbeth.wester@kansli.lth.se, krist Media Monitor Report November 006 Rapportens innehåll: Statistik per medietyp I tabell presenteras antal artiklar och tidningar

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi

Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 5 år Endast bälteskudde. 0 kr Blekinge Karlskrona Taxi Kurir * 1 år 3 år Blekinge Karlskrona Karlskrona Taxi NTF-förbund Kommun företag Bilskydd finns, resan genomförs Bilskydd saknas, resan genomförs inte Barn 1 Bilskydd Montering Barn 2 Bilskydd Montering Kommentar Blekinge Karlskrona Kurir * 1 år 5 år Endast.

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, länsvis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport

Läs mer

TS-tidningen 28 februari 2003 DAGSPRESS

TS-tidningen 28 februari 2003 DAGSPRESS DAGSPRESS TS-Upplaga 2002 jämfört med 2001 Totala TS-Upplagan helåret 2002 jämfört med omräknad upplaga helåret 2001 (avser endast jämförbara titlar) Tio i topp Vardagar Storstadspress, vardagar Helåret

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti Media Tracking TV/Press/Webb Säsongen 2014/2015 september augusti TV Sammanställning exponering i TV Antal inslag TV-tid Total TV-publik (hh:mm:ss) (1000-tal) 2014 September 27 4:51:30 4 634 Oktober 22

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Laddningsomkopplare för två batterier

Laddningsomkopplare för två batterier LiU-ITN-TEK-G--10/054--SE Laddningsomkopplare för två batterier Findus Lagerbäck 2010-06-04 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen för teknik

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad

Dokumentation av elinstallationer i en byggnad LiU-ITN-TEK-G--11/066--SE Dokumentation av elinstallationer i en byggnad Albert Binakaj Armin Smajic 2011-08-25 Department of Science and Technology Linköping University SE-601 74 Norrköping, Sweden Institutionen

Läs mer