Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E)"

Transkript

1 Innehåll E IV c: Östergötlands län (Linköpings, Vadstena län) (E) Dokumenten rörande detta län är helt omsorterade, i alfabetisk ordning efter år-häradsocken, eftersom den ordning som antagligen ursprungligen funnits (se förteckningen i E3) inte längre var intakt. 1832/33 Allmänt E1. Förteckning på de inom Östergöthland med Wadstena Län befintlige Sokne Magaziner eller andra på enskild bekostnad etablerade Magazins Inrättningar, 1 E2. UnderDånigh Memoriale! Memorial om brev skickat till Lantbruksakademien angående befintliga spannmålsmagasin i Linköpings län ark (A4). Skadat skick. E3. Östergöthlands län, Innehåller Sammandrag öfver Uppgifter angående Sockne Magazin inom Östergöthlands Län, 15 dubbelvikta ark, sammanbundna (A3) Aska härad E4. Upgift angående Magazinet i Hagebyhöga Socken af Aska Härad och Östergöthlands med Wadstena Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Med sammanbunden inlaga: E4.1. Upgift angående det så kallade Fattig-Magazinet i Hagebyhöga Socken, Aska Härad, och Wadstena Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Med sammanbunden inlaga: E4 1.a. Upgift angående Magazinet i Fivelstads Församling af Aska Härad och Wadstena Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E5. Uppgift angående Magazinet i Ohrlunda Församling af Aska Härad och Östergöthlands med Vadstena län, 1 E6. Uppgift angående FattigMagazinet i Styra socken af Aska Härad och Linköpings Län, 1 E7. Uppgift angående FattigMagazinet i Hvarf [Varvs] Socken af Aska Härad och Linköpings Län, 1 E8. Uppgift angående Magazinet i Winnerstad Socken, af Aska Härad, och Östergöthland, Uppgift angående Magazinet i Motala Socken af Aska Härad och Östergöthland, 1 dubbelvikt ark (A3) Se även E19, E20, E29. Bankekinds härad E9. Upgift angående SockneBolags Magazinet i Askeby, Bankekinds härad och Linköpings län, 1 E10. Uppgift angående Magazinet i Björsätters Socken af Bankekinds Härad och Linköpings

2 E11. Uppgift angående Magazinet i Svinstad Socken af Bankekinds Härad och Östergöthland med Vadstena län, 1 dubbelvikt ark (A3) E12. Upgift angående Magazinet uti Åtvids Socken af Banke Kinds Härad och Linköpings län, 1 E13. Uppgift angående Brandstads: Magazinet i Örtomta Socken af Bankekinds härad och Linköpings E14. Uppgift angående SockenMagazinet i Örtomta af Bankekinds Härad och Linköpings Län, 1. E15. Uppgift angående Magazinet i Landeryd Församling af Banke- och Hanekinds härad och Östergöthlands Se även E92, E97. Björkekinds härad E16. Uppgift angående Magazinet i Kuddby Socken af Björkekinds Härad och Östergöthlands E17. Uppgift angående Magazinet i Tåby Socken af Björkekinds Härad och Linköpings Lähn, 1 E18. Uppgift angående Magazinet i Östra Ny Socken Björkekinds Härad och Östergöthlands Bobergs härad E19. Uppgift angående Magazinet i Krigsbergs Socken, af Bobergs, Gullbergs, Askas och Tjellmo härader af Linköpings län, 1 dubbelvikt ark (A3) E20. Uppgift angående Socken och Fattig Magazinet i Egebyborna Församling af Bobergs och Aska härader och Linköpings E21. Uppgift angående Magazinet i Fornåsa Socken af Bobergs Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E22. Uppgift angående Magazinet i Älfvestads Socken af Bobergs Härad och Östergöthlands Län, Uppgift angående Magazinet i Skepsås Socken af Bobergs Härad och Östergöthlands Bråbo härad E23. Uppgift angående Magazinet i Qvillinge Socken, Bråbo Härad Östergöthl. Län, 1 ark (A4) E24. Uppgift angående Fattig Magazinet i Qwillinge Församling af Bråbo Härad i Linköpings E25. Uppgift angående fattigmagazinet i Östra Eneby uti Bråbo Härad och Östergöthlands Dals härad E26. Upgift angående Magazins Inrättningen i Herrestad Socken, Dahls Härad och Östergöthlands E27. Uppgift angående Magazinet i Källstad Församling af Dahls Härad och Östergöthlands Län, 1 dubbelvikt ark (A3)

3 E28. Uppgift angående SockenMagazinet i Roxlösa Församling af Dahls Härad och Wadsthena E29. Uppgift angående Magazinet i Strå Socken af Dahls och Aska härader af Östergöthlands län, 1 Finspånga läns härad E30. Upgift angående Magazinet i Hoellestads församling af Finsponga Läns [härad?], 1 E31. Uppgift angående Magazinet i Risinge Socken, Risinge Tingslag och Östergöthlands E32. Uppgift angående Magazinen i Skedevi Församling, Finsponga Län uti Östergöthlandet, 1 dubbelvikt ark (A3) E33. Uppgift, rörande Socken- och Fattig-Magazinet i Godgårds Församling, Tjellmo Tingslag, Bergslags Härad och Finsponga Län [Bergslags kontrakt och Finspånga läns härad?]. 1 dubbelvikt ark (A3) E34. Uppgift angående Magazinet i Tjellmo Församling af Hellestads och Tjellmo Tingslag och Finnsponga E35. Uppgift angående Magazinet i Wånga Socken af Risinge Tingslag Linköpings Län, 1 Gullbergs härad E36. Uppgift angående Magazinet i Wreta Klosters Socken Gullbergs härad och Östergötlands län, 1 dubbelvikt ark (A3) E37. Uppgift angående Magazinet i Stjernorps Socken af Gullbergs Härad och Östergöthlands Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E38. Uppgift angående Magaziner i Westerlösa Församling, belägen i Gullbergs och Wifolka Härader och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Se även E19. Göstrings härad E39. upgift angående Magazinet i Appunna Församling af Göstrings Härad och Wadstena E40. Till Konungens BefallingsHafvande i Östergöthland. Upgift angående FattigMagazinet i Hogstads Församling af Göstrings Härad och Wadstena Län. 1 E41. Till Konungens Befallnings-Hafvande i Östergöthland! Upgift angående FattigMagazinet i Högby Församling af Göstrings Härad och Wadstena Län, 1 ark (A4) E42. Uppgift angående Magazinet i Järstad Socken af Göstrings Härad och Östgötha med Wadstena E43. Uppgift angående Magazinet i Rinna Socken af Göstrings Härad och ÖsterGöthlands med Wadstena E44. Uppgift angående Magazinet i Röks Socken af Göstrings Härad och Linköpings Län, Uppgift angående Magazinet i Heda Socken af Göstrings Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E45. Två poster, sammanbundna:

4 E45.(a). Upgift angående magazinet i Wäderstad Socken, Göstrings Härad och Wadstena E45.(b). Upgift angående magazinet i Harstad Socken af Göstrings och Lysings Härader i Vadstena E46. Till Konungens Befallings Hafvande i Östergöthland. Upgift angående FattigMagazinet i W. Skrukeby Församling af Göstrings Härad och Wadstena E47. I Åsbo Socken af Göstrings Härad och Östergöthlands med Wadstena Län, finnes intet Sockne-Magazin, utan ett Socknens Fattig Magazin, skildt ifrån det vanliga Fattig Magazinet hvartii årliga Intäckten sker, och hvarå följande uppgift meddelas, 1 ark (A4) Se även E84. Hammarkinds härad E48. Uppgift, angående ett Extra Fattig Magazin uti Mogata Socken af Hammarkinds Härad och Linköpings Län, Upgift, angående ett Socken Fattig Magazin i Börrums Capell af Hammarkinds Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E49. Upgift angående Magazinet i Ringarums Församling, HammarKinds Härads Västra Distrikt, och Östergöthlands Lähn, 1 E50. Uppgift angående Magazinerna i Skällwiks och Sancta Anna Capells Socknar, 1 dubbelvikt Med inlagor: E50.a. Utdrag af Socknestäms Protocollet hållet med Skällviks Lofta Församling den 28:de November 1803, Utdrag af Socknestäms Protocollet hålet med Skällvik Loft Församling vid allmän Walborgs-mässo Socknestämma den 11 maj 1806, 1 dubbelvikt ark (A3). Ej daterad, avskrift? E50.b. År 1815 den 6 December blef en allmänn Socknestämma med St Anna Capells Lofliga församling hållen efter Laglig stedd kungörelse då följande ämnen förekommo till öfverläggning samt med församlingens beslut stadgade, 3 sammanbundna dubbelvikta ark (A3). Ej daterad, avskrift? E51. Uppgift angående Magazinet i Skönberga Församling af Hammarkinds Härad och Östergöthlands län, 1 Hanekinds härad E52. Uppgift angående Magazinet i Kaga Församling i Hanekinds Härad af Linköpings E53. Upgift angående Magazinet i Kärna Församling af Hanekinds Härad och Östergöthlands Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E54. Upgift angående Magazinet i Skeda Socken af Hanekinds Härad och Östergötglands Län, 2 dubbelvikta ark (A3, ihopsatta) E55. Uppgift angående Magazinerne i Slaka Socken af Hanekind och Walkebo härader och Linköpings Län 1 E56. Uppgift angående Magazinet i Wist Socken af Hane-kinds Härad och Östergöthlands län, 1 Se även E15, E92. Kinda härad

5 E57. Horns Sockne-Magazin, Hycklinge Sockne-Magazin (båda i Kinda Härad), 1 dubbelvikt ark (A3) E58. Upgift angående Magazinet i Hägerstad Socken af Kinda Härad och Östergöthlands E59. Uppgift angående Magazinet i Kettilstad Socken af Kinda Härad och Östergöhlands E60. Uppgift angående Magazinet i Oppeby Socken af Kinda Härad och Östergöthlands Lähn,1 E61. Uppgift angående Fattig Magazinet i Tirsrum af Kinda Härad och Linköpings Län, 1 E62. Uppgift angående Magazinet i Tjärstad Socken, af Kinda Härad och Östergöthland Lysings härad E63. Uppgift angående Magazinet i Svanshals Socken af Lysings Härad och Östergöthlands Län, Uppgift angående Magazinet i Kumla Socken af Lysings Härad och Östergöthlands Län, Allmänna Anmärkningar rörande Svanshals och Kumla Sockne- Magaziner, 1 dubbelvikt ark (A3) E64. Uppgift, angående Magazinet i Trehörna Sockn af Lysings Härad och Linköpings Län, 1 E65. Upgift angående Magazinet i Vestra Tollstad Socken af Lysings Härad och Linköpings E66. Uppgift angående Magazinet i [Stora] Åby Socken af Lysings Härad i Linkopings E67. Uppgift angående Magazinet i Ödeshög Socken af Lysings Härad i Linköpings Län, 1 Se även E44, E45(b). Lösings härad E68. Uppgift angående Magazinet i Dagsbergs Socken af Losings Härad och Linköpings E69. Innehåller två sammanbundna poster: E69(a). Uppgift angående Magazinet i Krokeks Socken af Losings Härad och Linköpings E69.(b). Utdrag af Protocollet hållet med almän Sockenstämma med krokeks församling d. 2 Maii 1832, 1 E70. Uppgift angående Magazinet i St. Johannes Församling af Lösings Härad och Linköpings Memmings härad E71. Till Kongl. Majts Respecteve Befallningshafwande i Linköpings Län, innehållandes Uppgift, angående Borg och Löths Församlings SockneMagazin i Memmings Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E72. Upgift angående Magazinet i Kimstad Socken af Memmings Härad och Linköpings

6 E73. Upgift angående Magazinet i Kullerstad Socken af Memmings Härad och Linköpings Skärkinds härad E74. Upgift angående Magazinet i Gistad Socken af Skärkinds Härad och Östergöthland Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Med inlaga: E74.a. Kongl. Majts. Nådiga Resolution angående ett Spannmåls-Magazin inrättande i Gistads Församling i Östergöthland, gifven Gripsholms slott den 24 oktober Märkt avskrift, 1 ark (A4). Odat., originalet från 1776, antl då samma handstil som omslutande post. E75. Uppgift angående Magazinet i Skärkinds Socken af Skärkinds Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Valkebo härad E76. Uppgift angående Magazinet i Gammalkils församling af Walkebo härad och Linköpings län, 1 ark (A4). Oläsligt datum. E77. Uppgift angående Magazinet i Ledbergs Socken af Walkebo Härad och Linköpings län, 1 dubbelvikt ark (A3) E78. Uppgift angående Magazinet i Rappestad Socken af Walkebo Härad ock Linköpings E79. Uppgift angående Magazinet i Sjögestad Socken af Walkebo Härad och Linköpings län, 1 E80. Uppgift angående Magazinet i Vikingstads församling af Walkebo Härad och Östergöthlands Vifolka härad E81. Upgift angående Magazinet i Herrberga församling af Wifolka Härad och Linköpings med Wadstena E82. Uppgift angående SockenMagazinet i Weta, Wifolka härad och Linköpings län år 1832, Wiby Socken Magazin, 1 E83. Upgift angående Magazinet i Östra Tollstad Församling, af Wifolka Härad, och Östergöthlands Län, Upgift angående Magazinet i Sya Församling, af Wifolka Härad och Östergöthlands Län, 1 dubbelvikt ark (A3) Se även E38, E84. Ydre härad E84. Upgift angående Magazinet i Malexanders församling af Ydre, Göstrings och Vifolka Häradsdelar af Linköpings län, 1 ark (A4), E85. Uppgift om Magazinet i Asby Församling af Ydre Härad och Linköpings Län, 1 ark (A4) E86. Uppgift angående fattig Magazinet i Norra Vi Församling af Ydre Härad och Öst-Götha Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E87. Till Konungens Höga Befallingshafvande i Linköping. Upgift angående Magazinet i Westra Ryd Socken af Ydre Härad och Östergöthlands

7 E88. Upgift angående Magazinet uti Sunds Socken af Ydre Härad och Östergötlands Län, 1 ark (A4) Åkerbo härad E89. Uppgift angående Magazinet i Lillkyrke Socken af Åkerbo Härad och Linköpings Län, En del har ytterligare rubrik: Inom Lillkyrke Socken befinnes dessutom ett Magazin, hvars första Fond, 3 Tunnor Råg, blifvit donerad af Majoren och Riddaren Hubert Gillis De Besch, f.d. ägare av Grimstad Säteri i Ö. Skrukeby Socken, 1 dubbelvikt ark (A3) E90. Uppgift angående Magazinet i Rystad Socken, Åkerbo Härad och Linköpings Län, 1 E91. Uppgift angående Magazinet i Östra Skrukeby socken af Åkerbo Härad och Linköpings län, 1 E92. Upgift angående Magazinet i S:t Lars förs. af Åkerbo, Hanekinds och Bankekinds härader och Linköpings län, 1 Östkinds härad E93. Upgift angående Magazinet wid Gottenwiks Säterie uti Jonsbergs Socken, Östkinds Härad, och Linköpings E94. Uppgift angående Magasinet i Häradshammars Socken, af Östkinds Härad och Linköpings Län, 1 dubbelvikt ark (A3) E95. Upgift angående Sockne Magazinet i Ö:Husby Församling, Östkinds Härad och Östergöthlands 1843/44 E96. Till Kong. Landtbruks Akademien!, märkt Linköpings län nr 172, inkom den 11:te Juli 1843, senare ditskrivet med kulspets Östergötlands län, skickat från Linköpings slott, 1 dubbelvikt ark (A3) Med inlagor: E96.1. Upgift å de i Linköpings Län befintlige Socken Magaziner, 1. dubbelvikt ark (A3) E96.2. Upgifter angående från år 1842 inrättade Soknemagasiner i Östergötland, 1 dubbelvikt ark (A3) Med sammanbundna inlagor: E96.2a. Upgift å de i Bergslags Fögderi varande Sockne Magazin, 1 ark (A4) E96.2b. Upgift på de inom Åkerbo, Bankekinds och Hanekinds Härader af Östergöthlands Län befintlige Sockne Magaziner, 1 ark (A4) E96.2c. Upgift å de i Wikboklands Fögderi beflintlige Sockne Magaziner, 1 ark (A4) E96.2d. Upgift på de inom Lysings, Dahls och Aska Häraders Fögderi befintlige Soknemagazin, 1 ark (A4) E96.2e. Uppgift å de i Gullbergs, Bobergs och Walkebo Härader inrättade Sockne Magaziner före år 1842, 1 ark (A4) E96.2f. Upgift å de inom Göstrings och Wifolka Häraders Fögderi befintlige Sockne Magaziner, 1 ark (A4).1843.

8 E96.2g. Upgift på de uti Hammar och Skärkinds Häraders Fögderi före 1842 års slut inrättade Socken Magaziner, 1 ark (A4) E96.2h. Upgift å de i Kinda och Ydre Häraders Fögderi af Östergöthlands Län befintlige Sockne Magaziner, 1 ark (A4) Osäker datering E97. Nödige uplysningar, rörande den vid Beskrifningen öfver Bankekinds Härad bifogade Charta, 1 dubbelvikt (A3) ark. Odat.

Östergötlands Län - Film Number : Socken/Parish List

Östergötlands Län - Film Number : Socken/Parish List Östergötlands Län - List 4012130 Häradshammars församling 4012131 Kisa församling 4012132 Rappestads församling 4201789 Allhelgona församling 4201790 Allhelgona församling 4201791 Allhelgona församling

Läs mer

Åke Fredriksson Husarvägen LJUNGSBRO. Carl-Olov Carlsson, Rösjövägen HÄLLESTAD. Carl-Olov Carlsson Rösjövägen HÄLLESTAD

Åke Fredriksson Husarvägen LJUNGSBRO. Carl-Olov Carlsson, Rösjövägen HÄLLESTAD. Carl-Olov Carlsson Rösjövägen HÄLLESTAD Länsstyrelsen i Östergötlands län 2015-05-21 Lantbruksenheten 581 86 LINKÖPING Tel: 013-19 60 00 FÖRTECKNING ÖVER BITILLSYNSMÄN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015 Nr Tillsynsdistrikt Tillsynsman Telefon Ersättare

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 T1. Örebro Län, senare med kulspets ditskrivet 1832. Innehåller: Sammandrag öfver upgifter angående Sockne Magazin inom Örebro Län, 6 dubbelvikta ark.

Läs mer

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 U1. Westmanlands Län, senare ditskrivet med kulspets 1832, innehåller Sammandrag öfver Uppgifter angående Sockne Magazin inom Westmanlands Län,

Läs mer

Innehåll E IV c: Uppsala län (C)

Innehåll E IV c: Uppsala län (C) Innehåll E IV c: Uppsala län (C) 1832/33 C1. Stormägtigste, Aller Nådigste Konung! 1833 den 20 Juli i underdånighet anmäldt, 27 dito prot. justeradt och expedierat bref till LandtBruks Academien. 1832

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1995:30 ADMINISTRATION A Utkom från trycket den 20 december 1995 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om

Läs mer

Innehåll E IV C: Skaraborgs län (R) 1832/33

Innehåll E IV C: Skaraborgs län (R) 1832/33 Innehåll E IV C: Skaraborgs län (R) 1832/33 R1. Skaraborgs Län, senare ditskrivet med kulspets 1832. Innehåller Sammandrag öfver Uppgifter angående Sockne Magazin inom Skaraborgs Län, 17 dubbelvikta ark

Läs mer

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 I1. Gottlands Län, tillskrivet i efterhand med bläck 1843, innehåller Sammandrag öfver Upgifter angående Sockne Magazin inom Gottlands Län, 10 dubbelvikta

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Spöken i Östergötland

Spöken i Östergötland Spöken i Östergötland Johan Birath Utgiven av A^tremi Innehåll Inledning 11 Det började med Brita i Dammen 11 Boxholm 14 Åsbo 15 Brita i Dammen 15 Varslet i Bjursdalen 15 Självspillingar som gengångare

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändring av Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin

Konsekvensutredning avseende ändring av Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroasjuka hos bin 1(6) Dnr 36-13590 /11 2012-01-17 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Jackis Lannek Tfn: 036-15 59 39 E-post: jackis.lannek(a)jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

ANTECKNINGSBOK - här i avskrift

ANTECKNINGSBOK - här i avskrift Ola Lönnqvist: Ur Anders Lennermarks (Örebro) bevarande handlingar kring F A Larsson Med kursiv stil har jag skrivit mina kommentarer mm (Ola Lönnqvist). ANTECKNINGSBOK - här i avskrift Liten svart vaxad

Läs mer

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands

Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands Nr Ändamål Län Kommun Ärendenummer Inkomdatum Total kostnad 1 SOLEL Östergötlands län Linköping 10580632 2013-04-29 1 020 000 2 SOLEL Östergötlands län Linköping 10581967 2013-07-12 560 000 3 SOLEL Östergötlands

Läs mer

Östergötland. landskapets kyrkor

Östergötland. landskapets kyrkor Östergötland landskapets kyrkor Örebro Hjä lm a ren NÄRKE SÖDERMANLAND Katrineholm Finspång Nyköping Kolmården Glan Motala Boren Roxen Vadstena Skänninge Vättern Linköping Tåkern Mjölby Bråviken Norrköping

Läs mer

Östergötlands byggnadsminnen

Östergötlands byggnadsminnen 2013-03-01 Östergötlands byggnadsminnen Namn Fastighetsbeteckning Socken Byggnadsminnesförklaring Boxholms kommun Björnön (Torpet Björnön, Ugglebo) Ramfall 1:12 Malexanders socken 1977-06-17 Liljeholmens

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping

Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping S ÖVERSIKTSPLAN DEL 1 S ÖVERSIKTSPLAN DEL 1 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping Antagen av kommunfullmäktige i Linköping i juni 20 Antagen av kommunfullmäktige i Norrköping i juni 20 Kuml

Läs mer

Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/

Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/ Maratontabell för Division 5 Herrar Östergötland 1928/29 2016 Tabellen framtagen av Matz Lagerman, Linköping Plac Förening Säsonger Matcher Vunna Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng 1:a säsong 1. Ödeshögs

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

Ortsregister. Orter i Östergötland. Riksdagsman nr

Ortsregister. Orter i Östergötland. Riksdagsman nr sregister I registret har alla orter, dvs. socknar och städer, som nämns i den genealogiska uppställningarna tagits med. er som nämns i t.ex. protokollsutdrag från riksdagsprotokollen har inte registrerats.

Läs mer

Maratontabell för Division 6 Herrar Östergötland 1928/

Maratontabell för Division 6 Herrar Östergötland 1928/ Maratontabell för Division 6 Herrar Östergötland 1928/29 2012 Tabellen framtagen av Matz Lagerman, Linköping Plac Förening Säsonger Matcher Vunna Oavgjorda Förluster Målskillnad Poäng 1:a säsong 1. Norsholms

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Statistikinfo 2014:10

Statistikinfo 2014:10 Statistikinfo 2014:10 Definitiva resultat för de allmänna valen den 14 september 2014 Antal giltiga röster efter parti vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsvalen 2014 i Linköping antal 40 000

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad

Linköping c-kärna exkl A-läge Bostad. Linköping A-läge butiker Bostad. Linköping B-läge butiker Bostad. Linköping C-läge butiker Bostad Sida: 1 ( 7 ) 0501 0580007 Linköping c-kärna exkl A-läge 0580200 Linköping A-läge butiker 0580201 Linköping B-läge butiker 0580202 Linköping C-läge butiker 0581300 Norrköping A-läge city 0501 0580200 Linköping

Läs mer

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut

Sea-Doo SPARK. Modellernas serienummer: Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut Produkt: Vattenskoter Märke: Sea-Doo Spark 2014 Beslut 2014-08-06 Sea-Doo SPARK Vattenskoterns brister: Styrkolonnen/styrstången kan ha tillverkningsfel och kan brista under hårda körförhållanden. Risknivå:

Läs mer

Statistikinfo 2014:04

Statistikinfo 2014:04 Statistikinfo 214:4 Inpendlingen till Linköpings tätort har ökat med 3 personer på sju år Mer än 28 2 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 212, vilket innebär att 45 procent av dem som arbetar

Läs mer

Ola Lönnqvist. Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE. och hans familj

Ola Lönnqvist. Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE. och hans familj Ola Lönnqvist Gustaf Emil Karlsson EMIL KALLE och hans familj En sammanställning grundad på forskning efter grunduppgifter av Ragni Wåtz och Tord Svensson 27/10 2010 Söderköping 1/11 2010 Omslagsfoto ur

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Domsagohistorik Mjölby tingsrätt

Domsagohistorik Mjölby tingsrätt Domsagohistorik Mjölby tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors 1 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Göta Hovrätt Östergötlands län Mjölby tingsrätt Från periodens början

Läs mer

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER

Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Linköpings stadsarkiv ARKIVBILDARREGISTER Aktuellt: 1 oktober 2015 Inledande anmärkningar Arkivbildarregistret redovisar i nummerordning samtliga identifierade arkivbildare i Stadsarkivet. Av registret

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, Täckningsår: /55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering).

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering). Hyresavtal Mellan Åkerbo församling och Namn och telefon adress (för fakturering) Åkerbo församling hyr ut följande rum: Tidpunkt: till en kostnad av kr Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Stångån LINKÖPING till Helsingborg Bergsvägen Tornbyvägen till Ekängen Gränsliden till Stockholm ± till Linghem Nygårdsvägen Kallerstadleden till Ljungsbro, Motala Rv 34 Glyttingevägen Industrigatan Vasavägen

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Ortstämplar på Oscar II. Östergötlands län

Ortstämplar på Oscar II. Östergötlands län Ortstämplar på Oscar II Östergötlands län Lennart Wern SFF i Norrköping Oscar II Förord Dessa förtryckta blad är utarbetade efter en sammanställning och forskning, som startades 2008, av Uno Öjring, Norrköping

Läs mer

Litteratur om svensk postoch samhällshistoria

Litteratur om svensk postoch samhällshistoria Litteratur om svensk postoch samhällshistoria Av: Erik Lindgren Denna och följande sidor upptar en förteckning över alla tillgängliga publikationer i Erik Lindgrens skriftserie om svensk posthistoria.

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA RAPPORT 2017:18 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID SÄTERIET, SNIPPEN OCH HÖGRA INVID RAÄ 7:1, 8:1, 10:1 OCH 15:1 TORNBY 1:1 OCH BOBERG 5:2 FORNÅSA SOCKEN

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

l et Aun28 Leif Sahlqvist DET RITUELLA LANDSKAPET Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur The Ritual Landscape

l et Aun28 Leif Sahlqvist DET RITUELLA LANDSKAPET Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur The Ritual Landscape l et Aun28 Leif Sahlqvist DET RITUELLA LANDSKAPET Kosmografiska uttrycksformer och territoriell struktur The Ritual Landscape Cosmographic Expression and Territorial Structure Uppsala 2000 INNEHALLSFÖRTECKNING

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1913-1919. (Sveriges officiella statistik).

INLEDNING TILL. Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1913-1919. (Sveriges officiella statistik). INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910. Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON RAPPORT 2015:6 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING ELKABEL VID BÖRSJÖ RAÄ 175 OCH 183 STJÄRNVIK 1:5 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON Elkabel vid Börsjö Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN

KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAPPORT 2015:42 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KABELSKÅP I SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN RAÄ 21 SKÄNNINGEGATAN OCH ÖSTRA RÄNNEVALLEN VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN MARIA SJÖQUIST Kabelskåp

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Vägsträckor i Östergötlands län med trafik < 250 ÅDT

Vägsträckor i Östergötlands län med trafik < 250 ÅDT Vägsträckor i Östergötlands län med trafik < 250 ÅDT Väg 500 delen tpl Vida Vättern-Kulhult (501) Väg 500.01 Väg 501 Väg 502 delen Jönköpings länsgräns Boet (503) Väg 504 Väg 505 Väg 506 Väg 507 delen

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Östergötlands län

Företagsamheten 2017 Östergötlands län Företagsamheten 2017 Östergötlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Skadeinventering av kyrkliga inventarier av textil och metall i Linköpings stift, avslutande

Skadeinventering av kyrkliga inventarier av textil och metall i Linköpings stift, avslutande SVENSKA KYRKAN LINKÖPINGS STIFT Skadeinventering av kyrkliga inventarier av textil och metall i Linköpings stift, avslutande Projekt-ID 39 664 Gunnar Nordanskog 2015-12-07 Sammanfattande rapport över genomförd

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar. Östergötlands län 2015

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar. Östergötlands län 2015 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar Östergötlands län 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. I. Allmänna föreskrifter och upplysningar... 3 II. Förteckning över riksvägar och länsvägar

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR

VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAPPORT 2015:50 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VID ETT GAMMALT FISKE- LÄGE PÅ HÄRADSSKÄR RAÄ 204:1 HÄRADSSKÄR 1:1 GRYTS SOCKEN VALDEMARSVIKS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN Vid ett gammalt fiskeläge

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Riksintressen. Östergötland. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa.

Riksintressen. Östergötland. Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa. Riksintressen Östergötland Denna publikation ingår i en serie med de olika riksintressena som är publicerat på webbplatsen: www.raa.se 2009-09-09 E län 1997-08-18 1 Värdetexter avseende områden i Östergötlands

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Östergötlands län Månad

Östergötlands län Månad Arkets namn R-E-län Län E-län Kommun Norrköping Månad 1 216 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 År 216 Region +/-

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland

Regelförenkling på kommunal nivå. Östergötland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 89% Nej 12% Nej 12% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar

Tom XI:1 och 2. Kostnadsförslag och kalkyler för elektriska beslysnings- och kraftöverföringsanläggningar Nyhammars Bruks Arkiv Tom XI:1 och 2 År Innehåll Viloståndsresolutioner, diverse gruvor 1836, 1841,1844, 1847-1849, 1851, 1852, 1858, 1860, 1863, 1864, 1867-1870, 1878 Avskrift av mutsedlar, delgivna Nyhammars

Läs mer

Inventering av kalkmåleri i Linköpings stift

Inventering av kalkmåleri i Linköpings stift SVENSKA KYRKAN LINKÖPINGS STIFT Inventering av kalkmåleri i Linköpings stift Projekt-ID 39 710 Gunnar Nordanskog 2015-12-04 Askeryds kyrka, en av de fåvitska jungfrurna. Sammanfattande rapport över stiftets

Läs mer

JÖNSBERGSKA CUP 2014

JÖNSBERGSKA CUP 2014 Spelprogram JÖNSBERGSKA CUP 2014 En fotbollsturnering för Pojkar och Flickor Arrangeras den 14:e och 15:e juni Ett arrangemang av Smedby AIS Norrköping I samarbete med Jönsbergska Idrottsskolan JÖNSBERGSKA

Läs mer

Ahnfeldt, Alfred Petersson f , Ronneby d , Gärdserum. Ahnfeldt, Erik Sigvard Vilhelm f , Hjo d , Gärdserum

Ahnfeldt, Alfred Petersson f , Ronneby d , Gärdserum. Ahnfeldt, Erik Sigvard Vilhelm f , Hjo d , Gärdserum Abrahamsson, Ada Maria (f. Hammarquist) f. 1885-02-05, Gärdserum d. 1968-03-05, Gamleby Adams, Gerda Matilda (f. Petersson) f. 1889-08-02, Gärdserum d. 1975-06-27, Gryt Ahnfeldt, Alfred Petersson f. 1869-01-16,

Läs mer

Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation

Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation Kyrkoboksdatabasen församlingsinformation En beskrivning av de regioner och församlingar som finns registrerade i kyrkoboksdatabasen POPUM vid Demografiska databasen. Kontaktuppgifter: Demografiska databasen

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköping ökar

Bostadsbyggandet i Linköping ökar Statistikinfo 2015:04 Bostadsbyggandet i Linköping ökar Under 2014 färdigställdes 557 bostäder, av dessa var 147 småhus och 404 lägenheter i flerbostadshus samt 6 servicebostäder. 534 bostäder påbörjades,

Läs mer

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014

Tabell 3: Födelseregion och utbildningstyp i Boxholm kommun 2010-2014 Tabell 1: Utbildningar i Boxholm kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total Yrkesvux Barn och fritid 0 0 Bygg och anläggning 0 0 Ekonomi, administration och handel 1 1

Läs mer

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx,

Förnamn Efternamn, UC AB, xx xx, Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, Förnamn Efternamn, UC AB, 08-670 xx xx, förnamn.efternamn@uc.se Förnamn Efternamn, Företagarna,08-xxx xx xx, förnamn.efternamn@foretagarna.se Om UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag

Läs mer

Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland spår av medeltida aktörer

Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland spår av medeltida aktörer Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland spår av medeltida aktörer Av Göran Tagesson Tagesson, G., 2007. Domkapitel och sockenkyrkor i mellersta Östergötland. Spår av medeltida aktörer. (The

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL JÖNSBERGSKA CUP

HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL JÖNSBERGSKA CUP HÄLSAR ER VÄLKOMNA TILL JÖNSBERGSKA CUP 2011 Smedby AIS hälsar samtliga barn, ledare, föräldrar samt åskådare mycket välkomna till JÖNSBERGSKA CUP I år är det 32:a gången som cupen arrangeras och antalet

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg

Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg RAPPORT 2003: 6 Inkomstprövning av rätten till äldreoch handikappomsorg Sociala enheten 2003-04-22 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten sid 1 (4) 701-11273-2002 FÖRORD Enligt regeringens regleringsbrev

Läs mer

Förteckning över i huvudspår befintliga med varningsmärken försedda. plankorsningar (jämför Kungl.förordningen 469/33) vid 1940 års utgång.

Förteckning över i huvudspår befintliga med varningsmärken försedda. plankorsningar (jämför Kungl.förordningen 469/33) vid 1940 års utgång. z pansektlonen Förteckning över i huvudspår befintliga med varningsmärken försedda plankorsningar (jämför Kungl.förordningen 469/33) vid 1940 års utgång. Stationssträcka station V ä g e n s Benämning Sektionspunkt

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Förutsättningar inför säsongen 2017!

Förutsättningar inför säsongen 2017! ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND Box 110 52 580 11 LINKÖPING 010 476 50 61 Fax: 013 16 21 06 E-post: tjonne.andersson@osterg.rf.se 2016-11-21 Till Östergötlands samtliga fotbollsföreningar Denna inbjudan skickas

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Tabell nedan: Indelning av undersökningsområdet Nyko 3-kod i blå text Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Kinda kommun (513)

Tabell nedan: Indelning av undersökningsområdet Nyko 3-kod i blå text Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Nyko Namn Kinda kommun (513) BILAGA 1 17 1861 1880 28 Katrineholm 1 18 8 Finspång Nyköping 80 1 Motala 8 Oxelösund 81 8 86 Söderköping 09 Mjölby 60 Åtvidaberg 6 Valdemarsvik 687 Tranås Kisa 2 88 Västervik 6 88 Figur ovan: Östergötlands

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN E ÖSTERGÖTLANDS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN E ÖSTERGÖTLANDS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN E ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015-03-23 Beställning av jägarexamensmaterial sker genom kontaktmannen på resp bana! skall vara provledare. Tänk på 70-årsgränsen vid förlängning av förordnande.

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 2013-12-18 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av november månad 2013 Något färre lediga platser Under november 2013 anmäldes 2 080 lediga platser till Arbetsförmedlingen

Läs mer

Eriksgatan med egen bil

Eriksgatan med egen bil Eriksgatan med egen bil Denna tur är tänkt för dig som vill åka vid sidan om allfartsvägen! Ta lite tid på dig och stanna vid kulturminnesplatserna, besök den lilla keramikverkstaden, väveriet, loppiset

Läs mer

EXPANSION 1760 1840 Svante Kolsgård

EXPANSION 1760 1840 Svante Kolsgård EXPANSION 1760 1840 Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Expansion 1760 1840 Svante Kolsgård Under 1700-talet och fram mot mitten av 1800-talet inträffade den stora bruksepoken i Sverige. Vid mitten

Läs mer

Bergvärme vid Vikingstad kyrka

Bergvärme vid Vikingstad kyrka Rapport 2008:125 Arkeologisk förundersökning Bergvärme vid Vikingstad kyrka Vikingstad kyrkogård Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Uppföljningsenkät Östgötadagarna

Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkät Östgötadagarna Uppföljningsenkäten skickades till de 122 aktörer som deltog i årets Östgötadagarna. 70 stycken svarade på 12 frågor som rörde allt från marknadsföring till omsättning

Läs mer

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02

Arkiv: 629 Folkpartiets Valkretsförbund Östergötland Plats: 10/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 02 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 01 1 1949 1976 Serien i arkivkartong. Även verksamhetsberättelser med bilagor. 1977 1984 Ingår i volym E08:1. Inklusive verksamhetsberättelser. 1985 1988 Ingår i volym

Läs mer

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden

Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Rapport 2010:93 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Ombyggnad av ledningsnät i Kindabygden Skivermåla 1:4 Horn socken Kinda kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer